Nizoral 20 mg/g krēms

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

10-05-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
Ketokonazols
Pieejams no:
Janssen Pharmaceutica N.V., Belgium
ATĶ kods:
D01AC08
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Ketoconazolum
Deva:
20 mg/g
Zāļu forma:
Krēms
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Janssen Pharmaceutica N.V., Belgium
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
I000378

SASKAŅOTS ZVA 10.05.2019.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Nizoral 20 mg/g krēms

Ketoconazolum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Nizoral krēms un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Nizoral krēma lietošanas

Kā lietot Nizoral krēmu

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Nizoral krēmu

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Nizoral krēms un kādam nolūkam to lieto

Jūsu zāļu nosaukums ir Nizoral 20 mg/g krēms. Šajā instrukcijā tas tiek saukts par “Nizoral krēmu” vai

vienkārši “krēmu”.

Nizoral krēms satur aktīvo vielu, ko sauc par ketokonazolu. Tas pieder pie zāļu grupas, ko sauc par

“pretsēnīšu līdzekļiem”.

Nizoral krēms pieaugušajiem tiek lietots sēnīšu un rauga infekciju ārstēšanai. Infekcijas var rasties uz:

gurniem, krūtīm vai muguras;

plaukstām un pēdām;

galvas apmatotās daļas vai sejas;

cirkšņiem vai dzimumorgāniem.

Nizoral krēma iedarbība nogalina infekciju izraisījušās sēnītes.

2.

Kas Jums jāzina pirms Nizoral krēma lietošanas

Nelietojiet Nizoral krēmu šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret aktīvo vielu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Nelietojiet šīs zāles, ja kaut kas no iepriekšminētā attiecas uz Jums. Neskaidrību gadījumā pirms Nizoral

krēma lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Nizoral 20 mg/g krēmu nav atļauts lietot acīs.

Pirms Nizoral krēma lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

ja uz inficētās ādas nesen esat lietojis steroīdu vielu saturošu krēmu, ziedi vai losjonu:

SASKAŅOTS ZVA 10.05.2019.

Jums jāturpina viegla steroīda (piemēram, hidrokortizona) krēma, ziedes vai losjona lietošana no rīta,

bet Nizoral jāuzziež vakarā. Vēlāk vieglo steroīdu saturošā līdzekļa lietošana 2–3 nedēļu laikā

pakāpeniski jāpārtrauc.

Ja Jums ir kādi jautājumi par steroīdu saturošā krēma, ziedes vai losjona lietošanas pārtraukšanu,

konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Bērni un pusaudži

Nizoral krēma lietošana bērniem līdz 18 gadu vecumam nav ieteicama.

Citas zāles un Nizoral krēms

Parasti Nizoral krēms nereaģē ar citām zālēm. Tomēr pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm,

kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Nizoral krēmu ir atļauts lietot, ja esat grūtniece vai barojat ar krūti.

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav ticams, ka Nizoral krēms varētu ietekmēt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekli vai strādāt ar kādiem

instrumentiem vai iekārtām.

Nizoral krēms satur propilēnglikolu

Tas var izraisīt ādas kairinājumu.

Nizoral krēms satur cetilspirtu un stearilspirtu

Šīs vielas var izraisīt ādas reakcijas, piemēram, kontaktdermatītu.

3.

Kā lietot Nizoral krēmu

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam

vai farmaceitam.

Cik bieži Jums jālieto Nizoral krēms

Ieteicamā deva ir:

Ādas infekciju ar sarkanbrūniem plankumiem un dzeltenām vai baltām zvīņām (seborejiskais dermatīts)

gadījumā Nizoral krēmu uzziediet vienu vai divas reizes dienā. Ādas infekcijas parasti mazinās pēc 2-4

nedēļām.

Nelietojiet Nizoral krēmu biežāk nekā to noteicis Jūsu ārsts.

Parasti uzlabošanās pazīmes būs redzamas pēc 4 nedēļām. Ja tā nenotiek, aprunājieties ar savu ārstu.

Turpiniet lietot krēmu dažas dienas pēc visu simptomu pilnīgas izzušanas.

Arī pēc tam, kad āda ir pilnībā izārstēta, krēms jāuzziež reizi nedēļā vai reizi 2 nedēļās. Tas nepieļaus

simptomu atjaunošanos.

Ādas sagatavošana

Nomazgājiet un rūpīgi nosusiniet inficēto ādu.

SASKAŅOTS ZVA 10.05.2019.

Nizoral krēma lietošana

Visas Nizoral krēma tūbiņas ir noslēgtas. Jums ar vāciņa palīdzību būs jāpārdur plombējums.

Ar tīriem pirkstiem maigi iemasējiet krēmu inficētajā ādas apvidū un ap to.

Neziediet Nizoral krēmu acīs.

Personīgā higiēna

Ja vien nav inficēta plaukstu āda, pēc krēma lietošanas rokas jāmazgā ar ziepēm un ūdeni.

Roku mazgāšana pēc krēma lietošanas nepieļaus infekcijas izplatīšanos uz citām ķermeņa daļām vai

nodošanu citiem cilvēkiem.

Neļaujiet citiem cilvēkiem izmantot savu salveti vai dvieli. Tas neļaus šiem cilvēkiem saņemt Jūsu

infekciju.

Apģērbs, kas saskaras ar inficēto ādu, bieži jāmaina un jāmazgā. Nizoral krēms nav taukains un

nekrāso apģērbu.

Ja esat norijis Nizoral krēmu

Ja esat norijis jebkādu krēma daudzumu, nekavējoties informējiet par to savu ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nekavējoties pārtrauciet Nizoral krēma lietošanu un pastāstiet savam ārstam, ja Jums ir vai varētu būt

tālāk minētās parādības. Jums var būt nepieciešama steidzama medicīniska palīdzība.

Ļoti izteikts ādas kairinājums vai apsārtums krēma lietošanas vietā vai citas alerģijas pazīmes dažās

pirmajās ārstēšanās dienās. Minētais ir iespējams mazāk nekā vienam no katriem 10 cilvēkiem.

Ādas lobīšanās vai pūslīšu veidošanās. Minētais ir iespējams mazāk nekā vienam no katriem

100 cilvēkiem.

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja Jums ir kāda no tālāk minētajām blakusparādībām.

Biežas blakusparādības (var rasties mazāk nekā vienam no katriem 10 pacientiem):

dedzināšanas sajūta.

Retākas blakusparādības (var rasties mazāk nekā vienam no katriem 100 pacientiem):

paaugstinātas jutības (alerģiskas) reakcijas;

patoloģijas krēma lietošanas vietā, piemēram:

asiņošana;

diskomforta sajūta;

sausums;

iekaisums (kontaktdermatīts);

tirpšana.

izsitumi;

ādas lipīgums.

Nav zināms (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

nātrene.

Ziņošana par blakusparādībām

SASKAŅOTS ZVA 10.05.2019.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī

tieši, Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas iela 15, Rīga, LV 1003

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Nizoral krēmu

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc

EXP:”. Derīguma termiņš

attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs

nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. Neizlietotās zāles ieteicams atgriezt savam

farmaceitam.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Nizoral krēms satur

Aktīvā viela ir ketokonazols. 1 g krēma satur 20 mg ketokonazola.

Citas sastāvdaļas ir propilēnglikols, stearilspirts, cetilspirts, sorbīta stearāts, polisorbāts 60,

izopropilmiristāts, bezūdens nātrija sulfīts (E221), polisorbāts 80 un attīrīts ūdens.

Nizoral krēma ārējais izskats un iepakojums

Balts krēms bez smaržas.

Nizoral krēms pieejams iepakojumā (tūbiņā) pa 15 g.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Beļģija

Ražotājs

Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Beļģija

Izplatīšanas atļaujas Nr.

I000378.

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētājs un pārpakotājs: SIA "Jelgavfarm",

Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV-3001, tel. 63022249

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 04/2019.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju