Nivalin 10 mg tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

11-04-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

11-04-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
Galantamīna hidrobromīds
Pieejams no:
Sopharma AD, Bulgaria
ATĶ kods:
N06DA04
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Galantamine hydrobromide
Deva:
10 mg
Zāļu forma:
Tablete
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Sopharma AD, Bulgaria
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
06-0147

SASKAŅOTS ZVA 11-04-2019

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Nivalin 5 mg tabletes

Nivalin 10 mg tabletes

Galantamini hydrobromidum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja

šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas

arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Nivalin un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Nivalin lietošanas

Kā lietot Nivalin

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Nivalin

Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Nivalin un kādam nolūkam to lieto

Nivalin ir zāles, kas satur aktīvo vielu galantamīnu – alkaloīdu, kas iegūts no vasaras pienpulkstenītes

lakstiem. Galantamīns pieder zāļu grupai, ko sauc par antiholīnesterāzes inhibitoriem. Tas palielina

ķīmiskās vielas, ko sauc par acetilholīnu, kas piedalās nervu impulsu pārvades procesos smadzenēs un

perifērajos nervos, daudzumu. Tas uzlabo stāvokli pacientiem ar Alcheimera slimību, palēninot šīs

slimības progresēšanu.

Nivalin lieto:

vieglas līdz vidēji izteiktas Alcheimera tipa demences ārstēšanai;

perifērās nervu sistēmas slimības gadījumā (poliradikuloneirīts, radikuloneirīts, neirīts,

polineirīts, polineiropātija), kas saistīta ar motoriem traucējumiem;

paralīzes, kas saistīta ar muguras smadzeņu bojājumiem (pēc poliomielīta, mielīta, muguras

muskuļu atrofijas) gadījumā;

paralīzes gadījumā pēc smadzeņu insulta, smadzeņu paralīzes gadījumā bērniem;

neiromuskulāro sinapšu slimību (myasthenia gravis – muskuļu vājums, muskuļu distrofija –

stāvoklis, kad Jūsu muskuļi pakāpeniski kļūst vājāki) ārstēšanai.

2. Kas Jums jāzina pirms Nivalin lietošanas

Nelietojiet Nivalin šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret galantamīna hidrobromīdu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu

sastāvdaļu;

ja Jums ir smaga nieru un/vai aknu mazspēja.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Nivalin lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

ja Jums ir sirds ritma traucējumi ar palēninātu pulsu vai arī Jūs lietojat zāles, kas palēnina

pulsu;

ja jums ir pārāk zems vai augsts sāls (ko sauc par kāliju) līmenis asinīs (piemēram,

hipokaliēmija, hiperkaliēmija);

ja Jums ir sirds - asinsvadu sistēmas traucējumi, piemēram, periods pēc nesen pārciesta

miokarda infarkta, pirmreizēja sirds priekškambaru fibrilācija (sirds slimība);

06-0146/II/023

06-0147/II/023

SASKAŅOTS ZVA 11-04-2019

ja Jums ir nervu sistēmas traucējumi (piemēram, epilepsija vai Parkinsona slimība);

ja Jums ir kuņģa vai divpadsmitpirkstu zarnas čūlas slimība;

ja Jūs atlabstat pēc kuņģa – zarnu trakta operācijas;

ja Jums ir aizcietējums;

ja Jums ir hroniska plaušu slimība ar bronhospazmām;

ja Jūs atlabstat pēc urīnpūšļa operācijas;

ja Jums ir viegli nieru darbības traucējumi;

ja Jums ir apgrūtināta urīna izvadīšana vai nesen bijusi priekšdziedzera operācija.

Pirms jebkāda veida operācijas vispārējā anestēzijā Jums obligāti jāpastāsta ārstam, ka Jūs lietojat

Nivalin.

Nivalin terapijas laikā ieteicams lietot lielu daudzumu šķidruma.

Nivalin terapijas laikā iespējama ķermeņa masas samazināšanās. Ieteicams novērot ķermeņa masu, it

īpaši, ja Jums ir demence (plānprātība).

Citas zāles un Nivalin

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, esat lietojis pēdējā laikā vai varētu

lietot.

Lūdzu, pastāstiet ārstam, ja Jūs lietojat kādas no sekojošām zālēm:

zāles aritmijas vai paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai (piemēram, hinidīnu, digoksīnu, bēta

blokatorus – atenololu, propranololu, metoprololu, kalcija kanālu blokatorus);

donepezilu vai rivastigmīnu (zāles Alcheimera slimības ārstēšanai);

ambenoiju, neostigmīnu vai piridostigmīnu (lieto izteikta muskuļu vājuma ārstēšanai);

nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus (piemēram, ibuprofēnu), jo šajā gadījumā var palielināties

čūlu veidošanās risks;

antibiotiskos līdzekļus (gentamicīnu, amikacīnu, eritromicīnu);

cimetidīnu (lieto grēmu ārstēšanai);

zāles depresijas ārstēšanai, piemēram, paroksetīnu, fluoksetīnu;

ketokonazolu (pretsēnīšu līdzeklis);

ritonavīru, zidovudīnu (zāles AIDS ārstēšanai) – šīs zāles var pastiprināt Nivalin iedarbību vai

arī izmainīt tā terapeitisko iedarbību.

Nivalin var ietekmēt dažu anestēzijas līdzekļu iedarbību. Ja Jums paredzēta operācija vispārējā

anestēzijā, pastāstiet ārstam, ka Jūs lietojat Nivalin.

Nivalin var nomākt tādu zāļu, kā atropīns, benzoheksonijs, citi gangliju blokatori, tubokurarīns,

pankuronijs, pipekuronijs, iedarbību.

Nivalin lietošana kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Nivalin tabletes jālieto iekšķīgi ēdienreižu laikā. Terapijas laikā jālieto pietiekams daudzums

šķidruma.

Nivalin lietošanas laikā jāizvairās no alkohola lietošanas, jo alkohola lietošana var pastiprināt Nivalin

izraisītās blakusparādības.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai arī Jūs

plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Nivalin lietošanas laikā Jūs nedrīkstat barot bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nivalin maz vai mēreni ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Nivalin var

izraisīt reiboni vai miegainību, it īpaši pirmajās nedēļās pēc terapijas uzsākšanas.

06-0146/II/023

06-0147/II/023

SASKAŅOTS ZVA 11-04-2019

Šajos gadījumos ieteicams izvairīties no transportlīdzekļa vadīšanas un mehānismu apkalpošanas, līdz

brīdim, kad simptomi izzuduši.

Nivalin satur kviešu cieti un laktozes monohidrātu

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

Zālēs esošā kviešu ciete satur ļoti nelielu glutēna daudzumu (jāuzskata par glutēnu nesaturošu) un maz

ticams, ka tas izraisīs traucējumus, ja Jums ir celiakija. Katra 5 mg tablete satur ne vairāk kā 0,4

mikrogramus glutēna un katra 10 mg tablete satur ne vairāk kā 1 mikrogramu glutēna. Nelietojiet šīs

zāles, ja Jums ir alerģija pret kviešiem (atšķirīga no celiakijas).

3. Kā lietot Nivalin

Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar ārsta vai farmaceita norādījumiem. Neskaidrību gadījumā

vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Nivalin tabletes jālieto divas reizes dienā, vislabāk no rīta kopā ar ēdienu.

Ārstēšanas laikā jādzer pietiekami daudz šķidruma.

Devu un terapijas ilgumu noteiks ārstējošais ārsts.

Ieteicamās devas ir sekojošas:

Neiroloģija

Pieaugušie

Parastā deva ir 10 – 40 mg, ko lieto 2 - 4 dalītās devās.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Bērniem ieteicamās dienas devas ir sekojošas:

bērniem vecumā no 6 līdz 8 gadiem: 5 – 10 mg dienā;

bērniem vecumā no 9 līdz 11 gadiem: 5 – 15 mg dienā;

bērniem vecumā no 12 līdz 15 gadiem: 5 – 25 mg dienā.

Alcheimera slimība

Ieteicamā dienas deva ir 5 mg 2 reizes dienā, ieteicams brokastu un vakariņu laikā. Pēc 4 nedēļu ilga

terapijas kursa devu var palielināt līdz balstdevai – 20 mg dienā, ko lieto 2 dalītās devās (pa 10 mg 2

reizes dienā). Devu palielina atkarībā no klīniskās ainas un katra pacienta individuālās atbildes

reakcijas. Devu drīkst palielināt tikai pēc ārsta norādījuma.

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Pacientiem ar vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem (novērtējums 7 – 9 pēc Child – Pugh

skalas) var palielināties galantamīna koncentrācija plazmā, tāpēc dienas devu ieteicams samazināt līdz

20 mg.

Pacientiem ar smagu aknu mazspēju (novērtējums pēc Child - Pugh skalas > 9) Nivalin lietošana ir

kontrindicēta (skatīt apakšpunktu „Nelietojiet Nivalin šādos gadījumos”).

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Pacientiem ar kreatinīna klīrensu lielāku par 9 ml/min devas pielāgošana nav nepieciešama.

Pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss mazāks par 9 ml/min)

galantamīna lietošana ir kontrindicēta (skatīt apakšpunktu „Nelietojiet Nivalin šādos gadījumos”).

Terapijas ilgums

Terapijas ilgums ir ļoti dažāds - sākot ar dažām nedēļām līdz pat vairākiem gadiem, un tas ir atkarīgs

no ārstējamās slimības un pacienta panesamības pret terapiju. Gadījumā, ja rodas nevēlamās

blakusparādības, jāsamazina deva vai arī uz 2 – 3 dienām jāpārtrauc terapija un tā jāatsāk ar mazākām

devām. Ja nepieciešama terapijas pārtraukšana uz ilgāku laiku, zāļu lietošanas atsākšana jāsāk ar

mazāko devu, ko pakāpeniski palielina, līdz tiek sasniegta optimālā balstdeva.

06-0146/II/023

06-0147/II/023

SASKAŅOTS ZVA 11-04-2019

Ja Jums liekas, ka Nivalin iedarbība ir par stipru vai vāju, lūdzu, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja esat lietojis Nivalin vairāk nekā noteikts

Iespējams muskuļu vājums vai spazmas, izteikti slikta dūša, vemšana, kolikām līdzīgas vēdera

spazmas, pazemināts asinsspiediens, palēnināta sirdsdarbība, apgrūtināta elpošana, pastiprināta siekalu

izdalīšanās, asarošana, svīšana, kolapss, defekācija, urinācija un krampji. Gadījumā, ja Jums

novērojami šie simptomi, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Ja esat aizmirsis lietot Nivalin

Ja Jūs esat aizmirsis lietot devu, lietojiet to, tiklīdz atceraties. Ja ir pienācis laiks jau nākamās devas

lietošanai, izlaidiet aizmirsto devu un turpiniet lietot zāles kā parasti. Turpiniet zāļu lietošanu, kā to

nozīmējis ārsts.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Nivalin

Nepārtrauciet Nivalin lietošanu nekonsultējoties ar ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Blakusparādības parasti novērojamas terapijas sākumā vai palielinot devu, un tās izzūd pakāpeniski,

līdzko organisms pierod pie terapijas. Tādas blakusparādības, kā slikta dūša un vemšana, parasti izzūd

dažu dienu laikā.

Ja Jums novērojami sirdsdarbības traucējumi, tajā skaitā sirds ritma izmaiņas, sirdsklauves (izteikti

sirdspuksti), krampji, nekavējoties pastāstiet par to ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Citas iespējamās blakusparādības ir:

Ļoti biežas blakusparādības (var ietekmēt vairāk nekā 1 cilvēku no 10):

Slikta dūša un vemšana. Šīs blakusparādības visdrīzāk iespējamas dažu pirmo ārstēšanas nedēļu laikā

vai arī palielinot devu. Tās parasti pakāpeniski izzūd, līdzko organisms ir pieradis pie zālēm, un to

ilgums parasti ir tikai dažas dienas. Ja Jums attīstās šīs blakusparādības, ārsts var ieteikt Jums dzert

vairāk šķidruma un nepieciešamības gadījumā nozīmēs Jums zāles, kas novērš vemšanu.

Biežas blakusparādības (var ietekmēt mazāk nekā 1 cilvēku no 10):

Ķermeņa masas samazināšanās, samazināta ēstgriba, palēnināta sirdsdarbība, ģībonis, reibonis, trīce,

galvassāpes, miegainība, noguruma sajūta, izteikta miegainība, vēdersāpes vai vēdergraizes, caureja,

gremošanas traucējumi, pastiprināta svīšana, muskuļu spazmas, kritieni, paaugstināts asinsspiediens,

vājuma sajūta, vispārēji slikta pašsajūta, neesošu lietu redzēšana, sajušana vai dzirdēšana

(halucinācijas), nomākuma sajūta (depresija).

Retākas blakusparādības (var ietekmēt mazāk nekā 1 cilvēku no 100):

Alerģiskas reakcijas, neesošu lietu redzēšana, sajušana vai dzirdēšana (redzes vai dzirdes

halucinācijas), palielināts aknu enzīmu līmenis asinīs (laboratoriskās analīzes, kas nosaka kā darbojas

Jūsu aknas), palēnināta sirdsdarbība, iespējami izlaisti sirdspuksti, sirds impulsu vadīšanas mehānisma

traucējumi, neparastu sirdspukstu sajūta (sirdsklauves), ādas tirpšanas, dzelšanas vai nejutīguma sajūta

(parestēzija), garšas sajūtu izmaiņas, krampji, neskaidra redze, zvanīšana vai dūkšana ausīs (tinnīts),

sajūta, ka nepieciešams vemt, muskuļu vājums, pārmērīgs šķidruma zudums organismā, pazemināts

asinsspiediens, sejas pietvīkums.

Retas blakusparādības (var ietekmēt mazāk nekā 1 cilvēku no 1000):

06-0146/II/023

06-0147/II/023

SASKAŅOTS ZVA 11-04-2019

Aknu iekaisums (hepatīts).

Dažas no šīm blakusparādībām var būt attiecināmas uz galantamīna holinomimētiskajām īpašībām vai

arī dažos gadījumos tās var būt esošas slimības simptomu izpausmes vai paasinājums, ko bieži novēro

gados vecākiem pacientiem.

Gadījumā, ja attīstās jebkādas blakusparādības, jāsamazina deva vai arī uz 2 – 3 dienām jāpārtrauc

terapija un pēc tam to atsāk ar mazākām devām. Lūdzu, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai

medmāsu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši, Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas iela 15, Rīga, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu

drošumu.

5. Kā uzglabāt Nivalin

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25ºC.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc „EXP”. Derīguma

termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Nivalin satur

Nivalin 5 mg tabletes

Aktīvā viela ir galantamīna hidrobromīds.

Katra tablete satur 5 mg galantamīna hidrobromīda.

Citas

sastāvdaļas

laktozes

monohidrāts,

kviešu

ciete,

talks,

magnija

stearāts,

mikrokristāliskā celuloze, kalcija hidrogēnfosfāta dihidrāts.

Nivalin 10 mg tabletes

Aktīvā viela ir galantamīna hidrobromīds.

Katra tablete satur 10 mg galantamīna hidrobromīda.

Citas

sastāvdaļas

laktozes

monohidrāts,

kviešu

ciete,

talks,

magnija

stearāts,

mikrokristāliskā celuloze.

Nivalin ārējais izskats un iepakojums

Gandrīz baltas, apaļas, plakanas tabletes ar slīpām malām un dalījuma līniju vienā pusē. Tableti var

sadalīt vienādās devās.

Nivalin 5 mg tabletes

20 tabletes iepakotas PVH/alumīnija folijas blisterī. 3 blisteri (60 tabletes) kopā ar lietošanas

instrukciju iepakoti kartona kastītē.

Nivalin 10 mg tabletes

10 tabletes iepakotas PVH/alumīnija folijas blisterī. 2 blisteri (20 tabletes) kopā ar lietošanas

instrukciju iepakoti kartona kastītē.

06-0146/II/023

06-0147/II/023

SASKAŅOTS ZVA 11-04-2019

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

SOPHARMA AD, 16, Iliensko Shosse Str., 1220 Sofia, Bulgārija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta: 2019.gada janvārī.

06-0146/II/023

06-0147/II/023

SASKAŅOTS ZVA 11-04-2019

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Nivalin 5 mg tabletes

Nivalin 10 mg tabletes

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra tablete satur 5 mg vai 10 mg galantamīna hidrobromīda (Galantamini hydrobromidum).

Palīgvielas ar zināmu iedarbību: kviešu ciete un laktozes monohidrāts.

Nivalin 5 mg tabletes

Katra tablete satur 4 mg kviešu cietes un 4 mg laktozes monohidrāta.

Nivalin 10 mg tabletes

Katra tablete satur 10 mg kviešu cietes un 50 mg laktozes monohidrāta.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Tablete.

Gandrīz baltas, apaļas, plakanas tabletes ar slīpām malām un dalījuma līniju vienā pusē.

Tableti var sadalīt vienādās devās.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Galantamīns ir indicēts sekojošu slimību ārstēšanai:

viegla līdz vidēji izteikta Alcheimera tipa demence;

perifērās nervu sistēmas slimības (poliradikuloneirīts, radikuloneirīts, neirīts, polineirīts,

polineiropātija);

slimības, kas saistītas ar muguras smadzeņu priekšējo ragu bojājumiem (pēc poliomielīta,

mielīta, muguras muskuļu atrofijas);

cerebrāla paralīze (stāvoklis pēc smadzeņu insulta, infantilas cerebrālas paralīzes);

neiromuskulāro sinapšu slimības (myasthenia gravis, muskuļu distrofija).

4.2.

Devas un lietošanas veids

Devas

Neiroloģija

Deva un terapijas ilgums ir atkarīgs no simptomu smaguma pakāpes un katra pacienta individuālās

atbildes reakcijas.

Pieaugušie

Parastā deva ir 10 – 40 mg, ko lieto 2 - 4 dalītās devās.

Pediatriskā populācija

Bērniem ieteicamās dienas devas ir sekojošas:

bērniem vecumā no 6 līdz 8 gadiem: 5 – 10 mg dienā;

06-0146/II/023

06-0147/II/023

SASKAŅOTS ZVA 11-04-2019

bērniem vecumā no 9 līdz 11 gadiem: 5 – 15 mg dienā;

bērniem vecumā no 12 līdz 15 gadiem: 5 – 25 mg dienā.

Gadījumā, ja rodas nevēlamās blakusparādības, jāsamazina deva vai arī uz 2 – 3 dienām jāpārtrauc

terapija, un tā jāatsāk ar mazākām devām. Ja nepieciešama terapijas pārtraukšana uz ilgāku laiku, zāļu

lietošanas atsākšana jāsāk ar mazāko devu, ko pakāpeniski palielina, līdz tiek sasniegta optimālā

balstdeva.

Alcheimera slimība

Pieaugušie/Gados vecāki pacienti

Pirms ārstēšanas

Iespējamas Alcheimera tipa demences diagnoze precīzi jāapstiprina saskaņā ar spēkā esošajām

klīniskajām vadlīnijām (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Sākuma deva

Ieteicamā sākuma deva ir pa 10 mg dienā (5 mg divas reizes dienā) četras nedēļas.

Balstdeva

Galantamīna deva un tās panesamība regulāri jāpārvērtē, vislabāk trīs mēnešu laikā pēc ārstēšanas

sākuma. Pēc tam klīniskais ieguvums no galantamīna lietošanas un panesamīna regulāri jāpārvērtē

saskaņā ar spēkā esošajām klīniskajām vadlīnijām. Balstterapiju iespējams turpināt, kamēr vien tiek

nodrošināts labvēlīgs terapeitiskais ieguvums un pacients panes ārstēšanu ar galantamīnu. Kad vairs

nav movērojams terapeitiskais efekts vai pacients nepanes ārstēšanu, jāapsver galantamīna lietošanas

pārtraukšana.

Sākuma balstdeva ir 20 mg dienā (10 mg divas reizes dienā) un pacientu balstterapija ar 20 mg lielām

dienas devām jāturpina vismaz 4 nedēļas.

Pēc rūpīgas izvērtēšanas, tostarp klīniskā ieguvuma un panesamības noteikšanas, katram pacientam

individuāli jāapsver balstdevas palielināšana līdz 25 mg dienā (12,5 mg divas reizes dienā).

Attiecībā uz atsevišķiem pacientiem, kuriem pēc 25 mg (12,5 mg divas reizes dienā) lielas dienas

devas lietošanas neuzlabojas atbildes reakcija vai kuri šo devu nepanes, var apsvērt dienas devas

samazināšanu līdz 15 mg dienā.

Pēc pēkšņas ārstēšanas pārtraukšanas (piemēram, kad pacients tiek gatavots operācijai) nav

novērojama „atsitiena” reakcija.

Pediatriskā populācija

Nav atbilstošas galantamīna lietošanas pieredzes Alcheimera slimības ārstēšanā bērniem.

Aknu un nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar vidēji smagiem līdz smagiem aknu darbības traucējumiem vai nieru darbības

traucējumiem var palielināties galantamīna koncentrācija plazmā.

Pamatojoties uz farmakokinētikas modelēšanas datiem, pacientiem ar vidēji smagiem aknu darbības

traucējumiem zāļu lietošana jāuzsāk, lietojot 5 mg dienā vienu nedēļu. To vislabāk lietot no rīta. Pēc

tam pacientiem jālieto 5 mg divas reizes dienā vismaz 4 nedēļas. Šiem pacientiem dienas deva nedrīkst

pārsniegt 10 mg divas reizes dienā.

Pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem (novērtējums pēc Child - Pugh skalas lielāks par

9) galantamīna lietošana ir kontrindicēta (skatīt 4.3. apakšpunktu). Pacientiem ar viegliem aknu

darbības traucējumiem devas pielāgošana nav nepieciešama.

Pacientiem ar kreatinīna klīrensu lielāku par 9 ml/min devas pielāgošana nav nepieciešama.

Pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss mazāks par 9 ml/min)

galantamīna lietošana ir kontrindicēta (skatīt 4.3. apakšpunktu).

06-0146/II/023

06-0147/II/023

SASKAŅOTS ZVA 11-04-2019

Vienlaicīga terapija

Pacientiem, kuri tiek ārstēti ar spēcīgiem CYP2D6 vai CYP3A4 inhibitoriem, var apsvērt

nepieciešamību samazināt balstdevu (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Terapijas ilgums

Terapijas ilgums ir ļoti dažāds - sākot ar dažām nedēļām līdz pat vairākiem gadiem, un tas ir atkarīgs

no ārstējamās slimības un pacienta panesamības pret terapiju. Gadījumā, ja rodas nevēlamās

blakusparādības, jāsamazina deva vai arī uz 2 – 3 dienām jāpārtrauc terapija un tā jāatsāk ar mazākām

devām. Ja nepieciešama terapijas pārtraukšana uz ilgāku laiku, zāļu lietošanas atsākšana jāsāk ar

mazāko devu, ko pakāpeniski palielina, līdz tiek sasniegta optimālā balstdeva.

Lietošanas veids

Nivalin tabletes jālieto divas reizes dienā, vislabāk no rīta kopā ar ēdienu.

Ārstēšanas laikā jādzer pietiekami daudz šķidruma (skatīt 4.8. apakšpunktu).

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām

palīgvielām.

Tā kā nav pieejama informācija par galantamīna lietošanu pacientiem ar smagiem aknu

darbības traucējumiem (> 9 punkti pēc Child-Pugh skalas) un smagiem nieru darbības

traucējumiem (kreatinīna klīrenss mazāks par 9 ml/min), šiem pacientiem galantamīna

lietošana ir kontrindicēta. Galantamīna lietošana ir kontrindicēta pacientiem ar vienlaicīgiem

būtiskiem nieru un aknu darbības traucējumiem.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Tāpat kā lietojot citus holinomimētiskos līdzekļus, galantamīns piesardzīgi jālieto gadījumos, kad

pacientam ir kāds no zemāk minētajiem stāvokļiem.

Sirds funkcijas traucējumi

Farmakoloģiskās iedarbības dēļ holinomimētiskie līdzekļi var vagotoniski ietekmēt sirdsdarbības

ātrumu (piemēram, izraisīt bradikardiju). Šāda iespējamā iedarbība var būt īpaši nozīmīga pacientiem

ar ”sinusa mezgla vājuma sindromu” vai citiem supraventrikulāriem sirds impulsu pārvades

traucējumiem, kā arī pacientiem, kuri vienlaicīgi lieto zāles, kas būtiski samazina sirdsdarbības

ātrumu, piemēram, digoksīnu un bēta-blokatorus, vai pacientiem ar nekoriģētiem elektrolītu līdzsvara

traucējumiem (piemēram, hiperkaliēmiju vai hipokaliēmiju).

Tādēļ, nozīmējot galantamīnu pacientiem ar sirds – asinsvadu sistēmas slimībām, piemēram, neilgi

pēc miokarda infarkta, pirmreizēju priekškambaru mirgošanu, otrās smaguma pakāpes vai smagāku

sirds blokādi, nestabilu stenokardiju vai sastrēguma sirds mazspēju, it īpaši III – IV smaguma pakāpes

pēc NYHA klasifikācijas, jāievēro piesardzība.

Apkopotajos rezultātos par placebo kontrolētiem pētījumiem ar pacientiem, kuriem bija Alcheimera

demence, kuri ārstēta ar galantamīnu, ir novērota palielināta sirds – asinsvadu sistēmas traucējumu

sastopamība (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Pacienti ar palielinātu peptisku čūlu risku, piemēram, pacienti, kuriem anamnēzē ir čūlas vai kuriem

raksturīga šo stāvokļu attīstības tendence, tajā skaitā pacienti, kuri vienlaicīgi lieto nesteroīdos

pretiekaisuma līdzekļus (NPL), jānovēro attiecībā uz simptomiem. Galantamīnu nav ieteicams lietot

pacientiem ar kuņģa - zarnu trakta nosprostojumu vai pacientiem, kuri atlabst pēc kuņģa-zarnu trakta

operācijas.

Nervu sistēmas traucējumi

Lai gan tiek uzskatīts, ka holinomimētiskajiem līdzekļiem ir raksturīga zināma spēja izraisīt krampjus,

krampju aktivitāte var būt arī Alcheimera slimības izpausme. Retos gadījumos holīnerģiskā tonusa

paaugstināšanās var pastiprināt Parkinsona slimības simptomus.

Apkopotajos rezultātos par placebo kontrolētiem pētījumiem ar pacientiem, kuriem bija Alcheimera

06-0146/II/023

06-0147/II/023

SASKAŅOTS ZVA 11-04-2019

demence, kuri ārstēta ar galantamīnu, retos gadījumos ir novēroti cerebrovaskulāri traucējumi (skatīt

4.8. apakšpunktu). Tas jāņem vērā, nozīmējot galantamīnu pacientiem ar cerebrovaskulāru slimību.

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Holinomimētiskie līdzekļi piesardzīgi jānozīmē pacientiem, kuriem anamnēzē ir smaga astma vai

obstruktīva plaušu slimība, kā arī pacientiem ar aktīvām plaušu infekcijām (piemēram, pneimoniju).

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Galantamīnu nav ieteicams lietot pacientiem ar urīnizvades sistēmas nosprostojumu vai pacientiem,

kuri atlabst pēc urīnpūšļa operācijas.

Ķirurģiskas un medicīniskas manipulācijas

Galantamīns ir viela ar holinomimētisku iedarbību un anestēzijas laikā tas var pastiprināt

sukcinilholīna tipa miorelaksantu iedarbību, it īpaši pseidoholīnesterāzes deficīta gadījumos.

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar viegliem nieru darbības traucējumiem galantamīns jāievada piesardzīgi un mazākās

devās, atbilstoši kreatinīna klīrensa rādītājiem.

Gadījumā, ja novērojama ķermeņa masas samazināšanās, kas saistīta ar holīnesterāzes inhibitoru, tajā

skaitā arī galantamīna terapiju, jānovēro pacienta ķermeņa masas izmaiņas.

Lietošana Alcheimera tipa demences gadījumā

Galantamīns ir indicēts pacientiem ar vieglu vai vidēji smagu Alcheimera tipa demenci. Galantamīna

sniegtais ieguvums pacientiem ar citiem demences vai atmiņas traucējumu veidiem nav pierādīts.

Divos 2 gadus ilgos klīniskajos pētījumos ar personām, kurām bija viegli tā sauktie kognitīvie

traucējumi (vieglāku atmiņas traucējumu veidi, kas neatbilst Alcheimera demences kritērijiem), nebija

iespējams pierādīt, ka ārstēšana ar galantamīnu nodrošina jebkādu ieguvumu attiecībā uz kognitīvo

traucējumu attīstības palēnināšanos vai aizkavējot to klīnisko pārveidošanos par demenci.

Galantamīna grupā mirstība bija ievērojami lielāka nekā placebo grupā – galantamīna un placebo

grupās nomira attiecīgi 14 no 1026 (1,4 %) un 3 no 1022 (0,3 %) pacientiem. Nāves iemesli bija

dažādi. Galantamīna grupā aptuveni pusi no nāves gadījumiem izraisīja dažādi vaskulāri traucējumi

(miokarda infarkts, insults vai pēkšņa nāve). Šī fakta nozīme, ārstējot pacientus ar Alcheimera

demenci, nav zināma. Ir veikti tikai sešus mēnešus ilgi placebo kontrolēti Alcheimera demences

ārstēšanas pētījumi. Šo pētījumu laikā galantamīna grupā palielināta mirstība netika novērota.

Alcheimera demences diagnoze jānosaka pieredzējušam ārstam saskaņā ar pašlaik spēkā esošajām

vadlīnijām. Ārstēšana ar galantamīnu jāveic ārsta uzraudzībā un to atļauts sākt tikai tad, ja ir pieejams

aprūpētājs, kas regulāri kontrolēs pacienta zāļu lietošanu.

Pacienti ar Alcheimera slimību zaudē ķermeņa masu. Šādiem pacientiem ārstēšana ar holīnesterāzes

inhibitoriem, tajā skaitā galantamīnu, ir bijusi saistīta ar ķermeņa masas samazināšanos. Terapijas

laikā jākontrolē pacienta ķermeņa masa.

Palīgvielas

Šīs zāles satur laktozes monohidrātu. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu

galaktozes nepanesību, pilnīgu laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

Zālēs esošā kviešu ciete satur ļoti nelielu glutēna daudzumu (jāuzskata par glutēnu nesaturošu) un maz

ticams, ka tas izraisīs traucējumus, ja Jums ir celiakija. Katra 5 mg tablete satur ne vairāk kā 0,4

mikrogramus glutēna un katra 10 mg tablete satur ne vairāk kā 1 mikrogramu glutēna. Pacienti ar

alerģiju pret kviešiem (atšķirīga no celiakijas) nedrīkst lietot šīs zāles.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Farmakodinamiskā mijiedarbība

Galantamīna darbības mehānisma dēļ to nedrīkst lietot vienlaicīgi ar citiem holinomimētiskajiem

06-0146/II/023

06-0147/II/023

SASKAŅOTS ZVA 11-04-2019

līdzekļiem (piemēram, ambenoniju, donepezilu, neostigmīnu, piridostigmīnu, rivastigmīnu vai

sistēmiski lietojamajām pilokarpīna formām).

Galantamīns var iedarboties pretēji antiholīnerģiskajām zālēm. Pēkšņi pārtraucot antiholīnerģiska

līdzekļa, piemēram, atropīna, lietošanu, ir iespējams galantamīna iedarbības pastiprināšanās risks. Kā

tas paredzams holinomimētisko līdzekļu lietošanas gadījumos, ir iespējama farmakodinamiska

mijiedarbība ar zālēm, kas nozīmīgi samazina sirdsdarbības ātrumu, piemēram, digoksīnu, bēta

blokatoriem, noteiktiem kalcija kanālu blokatoriem un amiodaronu. Jāievēro piesardzība, lietojot

zāles, kuras var izraisīt torsades de pointes. Šādos gadījumos jāapsver nepieciešamība veikt EKG.

Galantamīns nomāc nedepolarizējošo muskuļu relaksantu (tubokurarīna, pankuronija, pipekuronija

u.c.) iedarbību.

Galantamīns ir viela ar holinomimētisku iedarbību un anestēzijas laikā tas var pastiprināt

sukcinilholīna tipa miorelaksantu iedarbību, it īpaši pseidoholīnesterāzes deficīta gadījumos.

Lietojot

galantamīnu

myasthenia

gravis

ārstēšanai,

galantamīna

iedarbību

pavājināt

aminoglikozīdu grupas antibiotiskie līdzekļi (gentamicīns, amikacīns).

Galantamīns antagonizē morfija un tā analogu iedarbību attiecībā uz elpošanas centra nomākumu.

Farmakokinētiskā mijiedarbība

Galantamīna eliminācijā ir iesaistīti vairāki metabolisma ceļi un izdalīšanās caur nierēm. Klīniski

nozīmīgas mijiedarbības iespēja ir neliela. Tomēr atsevišķos gadījumos izteiktai mijiedarbībai var būt

klīniska nozīme.

Lietojot vienlaicīgi ar uzturu, palēninās galantamīna uzsūkšanās ātrums, bet netiek ietekmēts

uzsūkšanās apjoms. Galantamīnu ieteicams lietot ēdienreižu laikā, lai samazinātu holīnerģisko

blakusparādību risku.

Citas zāles

, kas

ietekmē galantamīna metabolismu

Formālajos pētījumos par zāļu mijiedarbību ir pierādīts, ka vienlaicīgas paroksetīna (spēcīgs CYP2D6

inhibitors) lietošanas laikā galantamīna biopieejamība palielinās par aptuveni 40 %, bet vienlaicīgas

ketokonazola vai eritromicīna lietošanas laikā (abas šīs vielas ir spēcīgi CYP3A4 inhibitori) tā

palielinās par attiecīgi 30 % un 12 %. Tādēļ, uzsākot ārstēšanu ar spēcīgiem CYP2D6 inhibitoriem

(piemēram, hinidīnu, paroksetīnu vai fluoksetīnu) vai CYP3A4 inhibitoriem (piemēram, ketokonazolu

vai ritonaviru), pacientiem biežāk iespējamas holīnerģiska rakstura blakusparādības, galvenokārt slikta

dūša un vemšana. Šādos apstākļos, ņemot to, kā pacients panes zāles, var apsvērt nepieciešamību

samazināt galantamīna balstdevu (skatīt 4.2 apakšpunktu).

Divas dienas ilga 10 mg lielu memantīna (N-metil-D-aspartāta jeb NMDA receptoru antagonista) devu

lietošana vienu reizi dienā, kam sekoja 12 dienas ilga šīs vielas lietošana pa 10 mg divas reizes dienā,

līdzsvara koncentrācijas apstākļos neietekmēja vienu reizi dienā lietotu galantamīna 16 mg ilgstošās

iedarbības kapsulu farmakokinētiku.

Galantamīna ietekme uz citu zāļu metabolismu

24 mg lielas terapeitiskas galantamīna dienas devas neietekmēja digoksīna kinētiku, tomēr ir

iespējama farmakodinamiska mijiedarbība (skatīt arī ”Farmakodinamiskā mijiedarbība” iepriekš).

Terapeitiskas galantamīna dienas devas neietekmē varfarīna kinētiku un protrombīna laiku.

Cimetidīns var palielināt galantamīna biopieejamību.

Alkohols var pastiprināt Nivalin izraisītās blakusparādības.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

06-0146/II/023

06-0147/II/023

SASKAŅOTS ZVA 11-04-2019

Klīniski dati par galantamīna ietekmi uz grūtniecību nav pieejami. Pētījumos ar dzīvniekiem ir

pierādīta toksiska ietekme uz reproduktivitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu). Nozīmējot šīs zāles

grūtniecēm, jāievēro piesardzība.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai galantamīns izdalās mātes pienā, un pētījumi ar sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti,

nav veikti. Tādēļ sievietes, kuras lieto galantamīnu, nedrīkst barot bērnu ar krūti.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Galantamīns maz vai mēreni ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Simptomi ir reibonis un miegainība, it īpaši pirmajās nedēļās pēc ārstēšanas uzsākšanas.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Tabulā zemāk atspoguļota informācija par galantamīnu, kas iegūta septiņos placebo - kontrolētos,

dubultaklos klīniskajos pētījumos (N=4457), piecos atklātos klīniskajos pētījumos (N=1454) un no

spontāniem pēcreģistrācijas ziņojumiem. Visbiežāk aprakstītās zāļu blakusparādības ir slikta dūša (25

%) un vemšana (13 %). Tās galvenokārt radās devas pielāgošanas periodos, vairumā gadījumu ilga

mazāk par nedēļu un vairumam pacientu bija viens šādu parādību gadījums. Šajos gadījumus var būt

lietderīgi lietot pretvemšanas līdzekļus un nodrošināt pietiekamu šķidruma uzņemšanu.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Zemāk uzskaitītas blakusparādības ir sagrupētas atbilstoši to sastopamības biežumam, kas definēts

sekojoši: ļoti bieži (

1/10), bieži (

1/100 līdz <1/10), retāk (

1/1 000 līdz <1/100), reti (

1/10 000

līdz <1/1 000), ļoti reti (<1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Orgānu sistēmu grupa

Blakusparādību sastopamības biežums

Ļoti

bieži

Bieži

Retāk

Reti

Imūnās

sistēmas

traucējumi

Paaugstināta jutība

Vielmaiņas

un

uztures

traucējumi

Samazināta

ēstgriba

Anoreksija

Dehidratācija

Psihiskie traucējumi

Halucinācijas

Depresija

Redzes halucinācijas

Dzirdes halucinācijas

Nervu

sistēmas

traucējumi

Ģībonis

Reibonis

Trīce

Galvassāpes

Miegainība

Letarģija

Parestēzija

Garšas

sajūtas

traucējumi

Pārmērīga miegainība

Krampji*

Acu bojājumi

Neskaidra redze

Ausu

un

labirinta

bojājumi

Troksnis ausīs

Sirds

funkcijas

traucējumi

Bradikardija

Supraventrikulāras

ekstrasistoles

Pirmās

pakāpes

atrioventrikulāra

blokāde

Sinusa bradikardija

Sirdsklauves

06-0146/II/023

06-0147/II/023

SASKAŅOTS ZVA 11-04-2019

Asinsvadu

sistēmas

traucējumi

Paaugstināts

asinsspiediens

Pazemināts

asinsspiediens

Pietvīkums

Kuņģa-zarnu

trakta

traucējumi

Vemšana

Slikta

dūša

Sāpes vēderā

Sāpes

vēdera

augšdaļā

Caureja

Dispepsija

Diskomforta

sajūta kuņģī

Diskomforta

sajūta vēderā

Rīstīšanās

Aknu un/vai žults izvades

sistēmas traucējumi

Hepatīts

Ādas un zemādas audu

bojājumi

Hiperhidroze

Skeleta-muskuļu

un

saistaudu

sistēmas

bojājumi

Muskuļu spazmas

Muskuļu vājums

Vispārēji traucējumi un

reakcijas

ievadīšanas

vietā

Nespēks

Astēnija

Savārgums

Sāpes

injekcijas

vietā

Reakcijas

ievadīšanas

vietā

Izmeklējumi

Ķermeņa

masas

samazināšanās

Paaugstināts

aknu

enzīmu līmenis

Traumas, saindēšanās un

ar

manipulācijām

saistītas komplikācijas

Kritieni

*Ar zāļu grupu saistītās blakusparādības acetilholīnesterāzes inhibitoru pretdemences zālēm ir

konvulsijas/krampji (skatīt 4.4. apakšpunktu „Nervu sistēmas traucējumi”).

Dažas no šīm blakusparādībām var būt attiecināmas uz galantamīna holinomimētiskajām īpašībām vai

arī dažos gadījumos tās var būt esošas slimības simptomu izpausmes vai paasinājums, ko bieži novēro

gados vecākiem pacientiem.

Gadījumā, ja attīstās jebkādas blakusparādības, jāsamazina deva vai arī uz 2 – 3 dienām jāpārtrauc

terapija un pēc tam to atsāk ar mazākām devām.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas iela 15, Rīga, LV

1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9.

Pārdozēšana

Simptomi

Paredzams, ka nozīmīgas galantamīna pārdozēšanas pazīmes un simptomi ir līdzīgi citu

holinomimētisko līdzekļu pārdozēšanas pazīmēm un simptomiem. Parasti šīs parādības skar centrālo

nervu sistēmu, parasimpātisko nervu sistēmu un neiromuskulāros savienojumus. Vienlaicīgi ar

muskuļu vājumu vai spazmām var attīstīties dažas vai visas holīnerģiskās krīzes pazīmes: izteikti

06-0146/II/023

06-0147/II/023

SASKAŅOTS ZVA 11-04-2019

slikta dūša, vemšana, spazmas kuņģa-zarnu traktā, pastiprināta siekalu izdalīšanās, acu asarošana,

urinācija, defekācija, svīšana, bradikardija, hipotensija, kolapss un krampji. Muskuļu vājuma

pastiprināšanās kopā ar trahejas hipersekrēciju un bronhospazmām var izraisīt dzīvībai bīstamu

elpceļu nosprostojumu.

Pēcreģistrācijas periodā saistībā ar nejaušu galantamīna pārdozēšanu ir aprakstīta torsades de pointes,

QT intervāla pagarināšanās, bradikardija, ventrikulāra tahikardija un īslaicīgs samaņas zudums. Vienā

gadījumā, kad nebija zināma deva, vienas dienas laikā tika lietotas astoņas galantamīna 4 mg tabletes

(kopā 32 mg).

Vēl divos gadījumos, kad nejauši tika lietoti 32 mg (pacientiem bija slikta dūša, vemšana un mutes

sausums; slikta dūša, vemšana un sāpes krūtīs aiz krūšu kaula), un vienā gadījumā, kad tika lietoti 40

mg (pacientam bija vemšana), pacienti bija jāhospitalizē, lai viņus novērotu līdz pilnīgai atlabšanai.

Viens pacients, kuram bija nozīmēti 24 mg dienā un kura pēdējo divu gadu anamnēzē bija

halucinācijas, kļūdas dēļ 34 dienas saņēma pa 24 mg divas reizes dienā. Pacientam attīstījās

halucinācijas, kuru dēļ viņš bija jāhospitalizē. Cits pacients, kuram bija nozīmēta 16 mg liela dienas

deva iekšķīgi lietojama šķīduma formā, nejauši ieņēma 160 mg (40 ml). Pēc stundas viņam radās

svīšana, vemšana, bradikardija un ģībonim tuvs stāvoklis, kas bija jāārstē stacionārā. Šim pacientam

simptomi izzuda 24 stundu laikā.

Terapija

Tāpat kā jebkāda veida pārdozēšanas gadījumos, jāveic vispārēji uzturoši pasākumi. Smagos

gadījumos kā vispārēji holinomimētisko līdzekļu antidoti jālieto antiholīnerģiskie līdzekļi, piemēram,

atropīns. Ieteicamā sākuma deva ir 0,5 - 1,0 mg intravenozi. Nākamās devas jānosaka, pamatojoties uz

klīnisko atbildes reakciju.

Tā kā pārdozēšanas terapijas stratēģijas nepārtraukti attīstās, ieteicams sazināties ar toksikoloģijas

centru, lai saņemtu jaunākos ieteikumus par pārdozēšanas terapiju.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: pretdemences līdzekļi, antiholīnesterāzes.

ATĶ kods: N06DA04

Darbības mehānisms

Galantamīns ir terciārs alkaloīds, kas pieder parasimpatomimētisko līdzekļu grupai, ar netiešu

iedarbību. Tas ir aktīvs atgriezenisks acetilholīnesterāzes inhibitors. Galantamīns palielina acetilholīna

līmeni

centrālajā

nervu

sistēmā.

Papildus

atgriezeniskam

acetilholīnesterāzes

nomākumam,

galantamīns, iedarbojoties kā allostērisks ligands, stimulē visbiežāk sastopamos centrālās nervu

sistēmas alfa4/bēta2 apakštipa nikotīna acetilholīna receptorus. Galantamīns palielina postsinaptisko

membrānu jutību pret acetilholīnu. Galantamīns šķērso hematoencefālisko barjeru, sekmē CNS

impulsu vadāmību un pastiprina uzbudinājuma procesus. Tas pastiprina holīnerģiskās sistēmas

aktivitāti, kas saistīt ar uzlabotu kognitīvo funkciju.

Salīdzinot ar neostigmīnu, galantamīnam piemīt daudz vājāka iedarbība uz muskarīna receptoriem.

Tas sekmē uzbudinājuma vadīšanu neiromuskulārajās sinapsēs un atjauno neiromuskulāro vadāmību,

kad to bloķē nedepolarizējošie neiromuskulārie blokatori.

Tas paaugstina gludās muskulatūras tonusu un gremošanas un sviedru dziedzeru sekrēciju un izraisa

miozi.

Tiek uzskatīts, ka parasimpatomimētisko līdzekļu lietošana izraisa krampju attīstības risku (lai gan

krampji nav novēroti galantamīna lietošanas gadījumā). Tāpēc nepieciešama rūpīga Alcheimera

slimības pacientu novērošana (kontrole), kuriem krampju risks ir lielāks.

06-0146/II/023

06-0147/II/023

SASKAŅOTS ZVA 11-04-2019

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Galantamīns ir sārmains elements ar vienu jonizācijas konstanti (pKa 8,2). Tas ir nedaudz lipofīlisks

un tā sadalīšanās koeficients (Log P) n-oktanola/buferšķidumā (pH 12) ir 1,09. Šķīdība ūdenī (pH 6) ir

31 mg/ml.

Uzsūkšanās

Iekšķīgas lietošanas gadījumā galantamīns uzsūcas ātri. Pēc iekšķīgas vai parenterālas 10 mg

ievadīšanas galantamīna farmakokinētikas pētījumi neuzrādīja nekādu statistiski nozīmīgu atšķirību

vidējām AUC vērtībām.

Galantamīna biopieejamība ir 80 – 100 %. Biopieejamība ir vienāda, lietojot šķīdumu iekšķīgai

lietošanai vai cietās zāļu formas, kā arī parenterālas un iekšķīgas lietošanas gadījumā. Maksimālā

koncentrācija plazmā tiek sasniegta 1 – 2 stundu laikā pēc lietošanas.

Lietojot 10 mg galantamīna vienlaicīgi ar uzturu, palēninās galantamīna uzsūkšanās ātrums, bet netiek

ietekmēts uzsūkšanās apjoms.

Izkliede

Galantamīns slikti saistās ar plazmas olbaltumvielām (18 %). Tas viegli šķērso hematoencefālisko

barjeru un smadzeņu audos novērotā koncentrācija bija 2 – 3 reizes lielāka nekā koncentrācija plazmā.

Vidējais izkliedes tilpums ir 175 l.

Biotransformācija

Līdz pat 75 % galantamīna devas tiek metabolizēta aknās ar citohroma P450 (CYP3A4 un CYP2D6)

starpniecību. In vitro pētījumi liecina, ka CYP2D6 ir iesaistīts O-desmetilgalantamīna un CYP3A4 –

N-galantamīna oksīda veidošanā. Kopējas radioaktivitātes izdalīšanās līmenis urīnā un izkārnījumos

vājiem un spēcīgiem CYP2D6 metabolizētājiem neatšķīrās. Vājiem metabolizētājiem plazmā tika

novērota lielāka (līdz pat 50 %) neizmainīta galantamīna koncentrācija, salīdzinājumā ar spēcīgiem

metabolizētājiem.

Galvenie galantamīna metabolīti – epigalantamīns, galantaminons un norgalantamīns ir konstatēti

plazmā un urīnā. Nav pieejama informācija par šo metabolītu farmakoloģisko aktivitāti.

Eliminācija

Eliminācijas pusperiods ir apmēram 5 stundas. Centrālā izdalīšanās ir ātrāka, salīdzinājumā ar perifēro

izdalīšanos. Neizmainīts galantamīns un tā metabolīti (galantaminons, epigalantamīns) tiek izvadīti

galvenokārt glomerulārās filtrācijas rezultātā (apmēram 74 ± 23 % 72 stundu laikā). Galantamīna nieru

klīrenss ir aptuveni 100 ml/min, kas ir ļoti līdzīgs attiecīgi

Galantamīns netiek pārveidots aknās un tā izdalīšanās ar žulti ir neliela – 0,2 ± 0,1 % 24 stundu laikā.

Terapeitisko devu robežās galantamīnam piemīt lineāra farmakokinētika. Lietojot atkārtotas devas,

netika novērota uzkrāšanās.

Nepastāv

kolerācija

starp

galantamīna

koncentrāciju

plazmā,

terapeitisko

iedarbību

blakusparādībām.

Īpašas pacientu grupas

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Galantamīna farmakokinētika pacientiem ar viegliem līdz vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem

liecina, ka galantamīna AUC palielinājās par apmēram 37 – 67 %. Pacientiem ar vidēji smagiem aknu

darbības traucējumiem kreatinīna klīrenss samazinās par apmēram 25 %.

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Informācija, kas iegūta pētījumos, liecina, ka pacientiem ar samazinātu kreatinīna klīrensu ir lēnāka

galantamīna eliminācija.

Gados vecāki pacienti

Galantamīna koncentrācija plazmā gados vecākiem pacientiem ir par 30 – 40 % lielāka kā veseliem,

jauniem indivīdiem.

06-0146/II/023

06-0147/II/023

SASKAŅOTS ZVA 11-04-2019

Dzimuma un etniskās atšķirības

Galantamīna farmakokinētiku neietekmē dzimuma un etniskās atšķirības.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti,

genotoksicitāti, iespējamu kancerogenitāti un toksisku ietekmi uz reproduktivitāti neliecina par īpašu

risku cilvēkam.

Hroniskās toksicitātes pētījumā, ievadot galantamīnu iekšķīgi (0,25, 0,5 un 1 mg/kg ķermeņa masas

lielas devas) un subkutāni (0,125 un 0,5 mg/kg ķermeņa masas) 6 mēnešus ilgi seksuāli nobriedušām

Wistar

žurkām, netika novērotas biometriskas, bioķīmiskas, hematoloģiskas un morfoloģiskas

novirzes salīdzinājumā ar normālajiem rādītājiem. Grūtniecības un dzemdību process nav ietekmēts.

Nav konstatētas statistiski nozīmīgas novirzes salīdzinājumā ar kontroles grupu, izņemot palielinātu

motoro aktivitāti apmēram 2 stundas ilgi pēc lielāku devu ievadīšanas. Izmantotās devas bija

ekvivalentas vidējām terapeitiskajām dienas devām, kuras lieto cilvēkiem, sadalot to lietošanu

atbilstoši vienā, divās vai četrās reizēs.

Galantamīna mutagenitātes pētījumos nav novērots mutagēnais potenciāls.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Nivalin 5 mg tabletes

Laktozes monohidrāts

Kviešu ciete

Talks

Magnija stearāts

Mikrokristāliskā celuloze

Kalcija hidrogēnfosfāta dihidrāts

Nivalin 10 mg tabletes

Laktozes monohidrāts

Kviešu ciete

Talks

Magnija stearāts

Mikrokristāliskā celuloze

6.2.

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

5 gadi.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

Nivalin 5 mg tabletes

20 tabletes stingrā, bezkrāsainā, caurspīdīgā PVH/alumīnija folijas blisterī. 3 blisteri (60 tabletes) kopā

ar lietošanas instrukciju iepakoti kartona kastītē.

06-0146/II/023

06-0147/II/023

SASKAŅOTS ZVA 11-04-2019

Nivalin 10 mg tabletes

10 tabletes stingrā, zaļā, caurspīdīgā PVH/alumīnija folijas blisterī. 2 blisteri (20 tabletes) kopā ar

lietošanas instrukciju iepakoti kartona kastītē.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

SOPHARMA AD, 16 Iliensko Shosse Str., Sofia 1220, Bulgārija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

Nivalin 5 mg tabletes (06-0146)

Nivalin 10 mg tabletes (06-0147)

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2006.gada 5.jūlijs.

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2011.gada 30.jūnijs.

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

2019.gada janvāris.

06-0146/II/023

06-0147/II/023

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju