Neupogen 480 mikrogramu (0,96 mg/ml) šķīdums injekcijām pilnšļircē

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

30-10-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

30-10-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
Filgrastīms
Pieejams no:
Amgen Europe B.V., Netherlands
ATĶ kods:
L03AA02
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Filgrastimum
Deva:
0,96 mg/ml
Zāļu forma:
Šķīdums injekcijām pilnšļircē
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company, Ireland; Amgen Europe B.V., Netherlands; Amgen NV, Belgium
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija numurs:
05-0567

SASKAŅOTS ZVA 17-05-2018

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Neupogen 300 mikrogramu (0,6 mg/ml) šķīdums injekcijām pilnšļircē

Neupogen 480 mikrogramu (0,96 mg/ml) šķīdums injekcijām pilnšļircē

Filgrastimum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, medmāsai vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

Kas ir Neupogen un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Neupogen lietošanas

Kā lietot Neupogen

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Neupogen

Iepakojuma saturs un cita informācija

Instrukcija Neupogen injicēšanai

1.

Kas ir Neupogen un kādam nolūkam to lieto

Neupogen ir balto asins šūnu augšanas faktors (granulocītu koloniju stimulējošais faktors) un pieder

zāļu grupai, ko sauc par citokīniem. Augšanas faktori ir olbaltumvielas, kas organismā veidojas

dabiskā ceļā, taču tos var arī izgatavot, izmantojot biotehnoloģiju, un lietot kā zāles. Neupogen

darbojas, mudinot kaulu smadzenes ražot vairāk balto asins šūnu.

Balto asins šūnu skaits var samazināties (neitropēnija) vairāku iemeslu dēļ, mazinot Jūsu organisma

spēju cīnīties ar infekcijām. Neupogen stimulē kaulu smadzenes ātri ražot jaunas baltās šūnas.

Neupogen var lietot:

balto asins šūnu skaita palielināšanai pēc ārstēšanas ar ķīmijterapiju, lai palīdzētu izsargāties no

infekcijām;

balto asins šūnu skaita palielināšanai pēc kaulu smadzeņu transplantācijas, lai palīdzētu

izsargāties no infekcijām;

pirms ķīmijterapijas ar lielām devām, lai liktu kaulu smadzenēm saražot vairāk cilmes šūnu,

kuras var savākt un pēc ārstēšanas atgriezt Jums atpakaļ. Tās var tikt paņemtas no Jums vai no

donora. Cilmes šūnas tad dosies atpakaļ uz kaulu smadzenēm un ražos asins šūnas;

balto asins šūnu skaita palielināšanai, ja Jums ir smaga hroniska neitropēnija, lai palīdzētu

izsargāties no infekcijām;

pacientiem ar progresējošu HIV infekciju, lai palīdzētu samazināt infekciju risku.

2.

Kas Jums jāzina pirms Neupogen lietošanas

Nelietojiet Neupogen šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret filgrastīmu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

SASKAŅOTS ZVA 17-05-2018

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Neupogen lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Pirms ārstēšanas uzsākšanas informējiet ārstu, ja Jums ir:

sirpjveida šūnu anēmija, jo Neupogen var izraisīt sirpjveida šūnu krīzi;

alerģija pret dabīgo gumiju (lateksu). Šļirces adatas uzgalis var būt izgatavots no dabīgās

gumijas un var izraisīt alerģiskas reakcijas;

osteoporoze (kaulu slimība).

Lūdzu, nekavējoties pastāstiet ārstam, ja ārstēšanas ar Neupogen laikā:

Jums ir pēkšņas alerģijas pazīmes, piemēram, izsitumi, nieze vai nātrene uz ādas, sejas, lūpu,

mēles vai citu ķermeņa daļu pietūkums, elpas trūkums, sēkšana vai elpošanas traucējumi, jo tās

var būt smagas alerģiskas reakcijas (paaugstinātas jutības) pazīmes;

Jums rodas sejas vai potīšu pietūkums, asinis urīnā vai brūnas krāsas urīns, vai Jūs ievērojat, ka

urinējat mazāk nekā parasti (glomerulonefrīts);

Jums rodas sāpes vēdera augšdaļā kreisajā pusē, kreisajā paribē vai kreisā pleca galā (tie var būt

liesas palielināšanās simptomi (splenomegālija), vai, iespējams, liesas plīsums);

novērojat neparastu asiņošanu vai zilumus (tie var būt trombocītu skaita samazināšanās

(trombocitopēnijas) ar samazinātu asins sarecēšanas spēju simptomi).

Atbildes reakcijas uz filgrastīmu zudums

Ja Jums zūd atbildes reakcija vai nespējat saglabāt atbildes reakciju uz filgrastīma ārstēšanu, ārsts

izmeklēs cēloņus, ieskaitot to, vai nav attīstījušās antivielas, kas neitralizē filgrastīma aktivitāti.

Ārsts var vēlēties Jūs rūpīgāk kontrolēt, skatīt lietošanas instrukcijas 4. punktu.

Ja esat pacients ar smagu hronisku neitropēniju, Jums var būt asins vēža (leikozes, mielodisplastiskā

sindroma (MDS)) attīstības risks. Jums jāaprunājas ar savu ārstu par asins vēža attīstības risku un

veicamajām pārbaudēm. Ja Jums attīstās vai var attīstīties asins vēzis, Jūs nedrīkstat lietot Neupogen,

ja vien to nav licis ārsts.

Ja esat cilmes šūnu donors, Jums jābūt vecumā no 16 līdz 60 gadiem.

Ievērojiet īpašu piesardzību, lietojot citas zāles, kas stimulē baltās asins šūnas

Neupogen pieder zāļu grupai, kas stimulē balto asins šūnu ražošanu. Jūsu veselības aprūpes

speciālistam vienmēr precīzi jāreģistrē Jūsu lietotās zāles.

Citas zāles un Neupogen

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu

lietot.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Neupogen lietošana grūtniecēm un mātēm, kuras baro bērnu ar krūti, nav pārbaudīta.

Svarīgi pateikt ārstam, ja esat:

grūtniece vai barojat bērnu ar krūti,

domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai

plānojat grūtniecību.

SASKAŅOTS ZVA 17-05-2018

Ja ārstēšanas ar Neupogen laikā Jums iestājas grūtniecība, lūdzu, informējiet savu ārstu. Jūs var aicināt

pieteikties firmas Amgen grūtniecības uzraudzības programmā. Vietējā pārstāvja kontaktinformācija

sniegta šīs lietošanas instrukcijas beigās.

Ja vien ārsts nav licis citādāk, Jums jāpārtrauc bērna barošana ar krūti, ja lietojat Neupogen.

Ja ārstēšanas ar Neupogen laikā barojat bērnu ar krūti, Jūs var aicināt pieteikties Amgen bērna

barošanas ar krūti uzraudzības programmā. Vietējā pārstāvja kontaktinformācija sniegta šīs lietošanas

instrukcijas beigās.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Neupogen var nenozīmīgi ietekmēt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Šīs

zāles var izraisīt reiboni. Ieteicams nogaidīt un pavērot, kā Jūs jūtaties pēc Neupogen lietošanas un

pirms transportlīdzekļu vadīšanas vai mehānismu apkalpošanas.

Neupogen satur nātriju

Neupogen satur mazāk nekā 1 mmol (23 mg) nātrija uz 0,6 mg/ml jeb 0,96 mg/ml devā, t.i., tās

praktiski nesatur nātriju.

Neupogen satur sorbītu

Zāles satur 50 mg sorbīta katrā ml.

Sorbīts ir fruktozes avots. Ja Jums (vai Jūsu bērnam) ir iedzimta fruktozes nepanesamība (IFN), reta

ģenētiska slimība, Jūs (vai Jūsu bērns) nedrīkstat lietot šīs zāles. Pacientiem ar IFN fruktoze organismā

nespēj sašķelties, kas var izraisīt nopietnas blakusparādības.

Pirms šo zāļu lietošanas Jums ir jāpastāsta savam ārstam, ja Jums (vai Jūsu bērnam) ir IFN, vai Jūsu

bērns vairs nevar lietot saldu ēdienu vai dzērienus, jo viņam rodas slikta dūša, vemšana vai tāda

nepatīkama iedarbība kā vēdera uzpūšanās, vēdera kolikas vai caureja.

3.

Kā lietot Neupogen

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam,

medmāsai vai farmaceitam.

Kā un cik daudz Neupogen man jāievada?

Neupogen parasti ievada katru dienu injekcijas veidā audos, kas atrodas tieši zem ādas (sauc par

subkutānu injekciju). To var arī ievadīt katru dienu lēnas injekcijas vēnā veidā (sauc par intravenozu

infūziju). Parastā deva atkarīga no Jūsu slimības un ķermeņa masas. Ārsts Jums pateiks, cik daudz

Neupogen Jums ir jāievada.

Pacienti, kuriem veic kaulu smadzeņu transplantāciju pēc ķīmijterapijas:

parasti pirmo Neupogen devu Jūs saņemsiet vismaz 24 stundas pēc ķīmijterapijas un vismaz

24 stundas pēc kaulu smadzeņu transplantācijas.

Jūs vai cilvēkus, kas Jūs aprūpē, var apmācīt, kā veikt subkutānas injekcijas, lai Jūs varētu turpināt

ārstēšanos mājās. Tomēr nemēģiniet to darīt, ja vien veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs Jūs nav

pienācīgi apmācījis.

SASKAŅOTS ZVA 17-05-2018

Cik ilgi man būs jālieto Neupogen?

Jums būs jālieto Neupogen līdz balto asins šūnu skaits sasniegs normālu skaitu. Lai kontrolētu balto

asins šūnu skaitu Jūsu organismā, tiks veiktas regulāras asins analīzes. Ārsts pateiks, cik ilgi Jums būs

jālieto Neupogen.

Lietošana bērniem

Neupogen lieto, lai ārstētu bērnus, kuri saņem ķīmijterapiju vai kuriem ir izteikti samazināts balto

asins šūnu skaits (neitropēnija). Devas bērniem, kuri saņem ķīmijterapiju, ir tādas pašas kā

pieaugušajiem.

Ja esat lietojis Neupogen vairāk nekā noteikts

Nepalieliniet ārsta parakstīto devu. Ja Jūs domājat, ka esat injicējis vairāk nekā vajadzīgs, nekavējoties

sazinieties ar savu ārstu.

Ja esat aizmirsis lietot Neupogen

Ja Jūs aizmirsāt veikt injekciju vai injicējāt par maz, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu. Nelietojiet

dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, medmāsai vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Nekavējoties pastāstiet ārstam ārstēšanas laikā:

ja Jums ir alerģiskas reakcijas, tajā skaitā vājums, asinsspiediena pazemināšanās, apgrūtināta

elpošana, sejas pietūkums (anafilakse), izsitumi uz ādas, niezoši izsitumi (nātrene), sejas, lūpu,

mutes, mēles vai rīkles pietūkums (angioedēma) un apgrūtināta elpošana (aizdusa);

ja Jums ir klepus, drudzis un apgrūtināta elpošana (aizdusa), jo tās var būt akūta respiratorā

distresa sindroma (ARDS) pazīmes;

ja Jums ir nieru bojājums (glomerulonefrīts). Pacientiem, kuri saņēma Neupogen, novēroja

nieru bojājumu. Nekavējoties sazinieties ar savu ārstu, ja Jums rodas sejas vai potīšu pietūkums,

asinis urīnā vai brūnas krāsas urīns, vai Jūs ievērojat, ka urinējat mazāk nekā parasti;

ja Jums ir kāda no šādām blakusparādībām vai to kombinācija:

pietūkums vai tūskainība, kas var būt saistīti ar retāku urinēšanu, apgrūtināta

elpošana, vēdera pietūkums un pilnuma sajūta, un vispārēja noguruma sajūta. Šie

simptomi parasti attīstās ātri.

Tie var būt stāvokļa, ko sauc par "kapilāru pastiprinātas caurlaidības sindromu", simptomi, kas

izraisa asiņu noplūdi no mazajiem asinsvadiem organisma audos, un kura gadījumā

nepieciešama steidzama medicīniskā palīdzība;

ja Jums ir kāds no šādiem simptomiem:

drudzis vai drebuļi, vai izteikta aukstuma sajūta, ātra sirdsdarbība, apjukums vai

dezorientācija, elpas trūkums, ārkārtējas sāpes vai diskomforta sajūta, mitra vai nosvīdusi

āda.

Tie var būt simptomi stāvoklim, ko sauc par "sepsi" (sauc arī par asins saindēšanos), smagai

infekcijai ar visa organisma iekaisīgu atbildes reakciju, kas var būt bīstama dzīvībai un kuras

gadījumā ir nepieciešama steidzama medicīniska palīdzība;

ja Jums ja rodas sāpes vēderā augšdaļā kreisā pusē, kreisajā paribē vai plecā, jo tās var būt

saistītas ar liesas darbības traucējumiem (liesas palielināšanos (splenomegāliju) vai liesas

plīsumu);

ja Jums tiek ārstēta smaga hroniska neitropēnija un Jums ir asinis urīnā (hematūrija). Ārsts var

regulāri likt veikt urīna analīzes, ja Jums ir šī blakusparādība vai urīnā atklātas olbaltumvielas

(proteinūrija).

SASKAŅOTS ZVA 17-05-2018

Neupogen lietošanas bieža blakusparādība ir sāpes muskuļos un kaulos (skeleta-muskuļu sāpes), kuru

gadījumā var lietot parastās pretsāpju zāles (analgētiskos līdzekļus). Pacientiem, kuriem veic cilmes

šūnu vai kaulu smadzeņu transplantāciju, var rasties transplantāta atgrūšanas slimība (GvHD) - tā ir

donora šūnu reakcija pret pacientu, kas saņem transplantātu; pazīmes un simptomi ir, piemēram,

izsitumi uz roku plaukstām vai čūlas uz kāju pēdām, un iekaisums mutē, zarnās, aknās, ādā vai acīs,

plaušās, makstī un locītavās.

Veseliem cilmes šūnu donoriem var novērot palielinātu leikocītu skaitu (leikocitoze) un samazinātu

trombocītu skaitu, kas samazina asiņu sarecēšanas spēju (trombocitopēnija); to kontrolēs ārsts.

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti biežas blakusparādības (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

samazināts trombocītu skaits, kas mazina asiņu sarecēšanas spēju (trombocitopēnija);

mazs eritrocītu skaits (anēmija);

galvassāpes;

caureja;

vemšana;

slikta dūša;

neparasts matu zudums vai mati kļūst plāni (alopēcija);

nogurums (nespēks);

gremošanas trakta gļotādas iekaisums un pietūkums, kas sākas no mutes un turpinās līdz tūplim

(gļotādas iekaisums);

drudzis (pireksija).

Biežas blakusparādības (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem):

plaušu iekaisums (bronhīts);

augšējo elpceļu infekcija;

urīnceļu infekcija;

samazināta ēstgriba;

grūtības iemigt (bezmiegs);

reibonis;

samazināta jutība, īpaši ādas (hipoestēzija);

roku vai kāju tirpšana vai nejutība (parestēzija);

zems asinsspiediens (hipotensija);

augsts asinsspiediens (hipertensija);

klepus;

asiņu atkrēpošana (hemoptoze);

sāpes mutē vai rīklē (orofaringeālas sāpes);

asiņošana no deguna (epistakse);

aizcietējums;

sāpes mutē;

aknu palielināšanās (hepatomegālija);

izsitumi;

ādas apsārtums (eritēma);

muskuļu spazmas;

sāpes urinējot (dizūrija);

sāpes krūtīs;

sāpes;

vispārējs vājums (astēnija);

slikta vispārēja pašsajūta (savārgums);

roku un kāju pietūkums (perifēriska tūska);

noteiktu enzīmu līmeņa paaugstināšanās asinīs;

izmaiņas asinsainā;

SASKAŅOTS ZVA 17-05-2018

transfūzijas reakcija.

Retākas blakusparādības (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem):

balto asins šūnu skaita palielināšanās (leikocitoze);

alerģiska reakcija (paaugstināta jutība);

transplantēto kaulu smadzeņu atgrūšana (GvHD - transplantāta atgrūšanas slimība);

augsts urīnskābes līmenis asinīs, kas var izraisīt podagru (hiperurikēmiju) (Paaugstināts

urīnskābes līmenis asinīs.);

aknu bojājums, ko izraisa aknu mazo vēnu nosprostošanās (vēnu oklūzijas slimība);

plaušas nedarbojas, kā vajadzētu, izraisot elpas trūkumu (elpošanas mazspēja);

pietūkums un/vai šķidrums plaušās (plaušu tūska);

plaušu iekaisums (intersticiāla plaušu slimība);

patoloģiska plaušu rentgenogramma (infiltrāti plaušās);

plaušu asiņošana (pulmonāla hemorāģija);

skābekļa neabsorbēšana plaušās (hipoksija);

izsitumi ar pacēlumu uz ādas (makulopapulozi izsitumi);

slimība, kas izraisa kaulu blīvuma mazināšanos, padarot tos vājākus, trauslākus un palielina

lūzuma iespējamību (osteoporoze);

reakcija injekcijas vietā.

Retas blakusparādības (var skart līdz 1 no 1 000 cilvēkiem):

stipras sāpes kaulos, krūtīs, zarnās vai locītavās (sirpjveida šūnu anēmija ar krīzi);

pēkšņa, dzīvībai bīstama alerģiska reakcija (anafilaktiska reakcija);

locītavu sāpes un pietūkums, līdzīgs podagrai (pseidopodagra);

izmaiņas Jūsu organisma šķidruma regulācijā, kas var izraisīt tūsku (šķidruma tilpuma

pārmaiņas);

ādas asinsvadu iekaisums (ādas vaskulīts);

plūmju krāsas piepaceltas sāpīgas čūlas uz ekstremitātēm un dažreiz uz sejas un kakla ar drudzi

(Svīta sindroms);

reimatoīdā artrīta paasināšanās;

neparastas urīna izmaiņas;

samazināts kaulu blīvums.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu

drošumu.

5.

Kā uzglabāt Neupogen

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).

Uzglabāt pilnšļirci ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Nejauša sasaldēšana neietekmē Neupogen.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz šļirces uzlīmes un kastītes pēc „EXP”

vai "Derīgs līdz". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt krāsas izmaiņas, duļķojumu vai daļiņas; tam jābūt dzidram,

bezkrāsainam šķidrumam.

SASKAŅOTS ZVA 17-05-2018

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Neupogen satur

Aktīvā viela ir filgrastīms, 300 mikrogramu (0,6 mg/ml) vai 480 mikrogramu (0,96 mg/ml).

Citas sastāvdaļas ir nātrija acetāts, sorbīts (E420), polisorbāts 80 un ūdens injekcijām.

Neupogen ārējais izskats un iepakojums

Neupogen ir dzidrs, bezkrāsains šķīdums injekcijām (injekcija)/koncentrāts infūziju šķīduma

pagatavošanai (sterils koncentrāts) pilnšļircē.

Neupogen pieejams iepakojumos pa vienai vai piecām pilnšļircēm. Visi iepakojuma lielumi tirgū var

nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Nīderlande

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Nīderlande

Ražotājs

Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company

Pottery Road

Dun Laoghaire

Co Dublin

Īrija

Ražotājs

Amgen NV

Arianelaan 5

1200 Brussel

Beļģija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar nosaukumu Neupogen,

izņemot Kipru, Grieķiju un Itāliju, kur tās sauc par Granulokine.

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.

Instrukcija Neupogen injicēšanai

Šis punkts satur informāciju par to, kā veikt Neupogen injekciju.

SASKAŅOTS ZVA 17-05-2018

Svarīgi: nemēģiniet veikt injekciju patstāvīgi, ja vien ārsts vai medmāsa nav Jūs apmācījuši.

Neupogen injicē audos, kas atrodas tieši zem ādas. To sauc par subkutānu injekciju.

Nepieciešamie piederumi

Subkutānas injekcijas veikšanai Jums nepieciešams:

jauna Neupogen pilnšļirce un

spirta salvetes vai tamlīdzīgi.

Kas man jādara, pirms es pats veicu subkutānu Neupogen injekciju?

Izņemiet pilnšļirces iepakojumu no ledusskapja un atstājiet apmēram 30 minūtes istabas

temperatūrā vai dažas minūtes uzmanīgi paturiet rokā. Tas padarīs injekciju patīkamāku.

Nesildiet Neupogen jebkādā citā veidā (piemēram, nesildiet to mikroviļņu krāsnī vai karstā

ūdenī).

Nekratiet pilnšļirci.

Paņemiet rokā pilnšļirci blisteriepakojumā un noņemiet no tās papīru.

Apvēršot otrādi pilnšļirces blisteriepakojumu, satveriet šļirci plaukstā.

Nenoņemiet adatas uzgali, kamēr neesat gatavs injicēt.

Pārbaudiet uz pilnšļirces norādīto derīguma termiņu (EXP). Nelietojiet, ja pagājusi norādītā

mēneša pēdējā diena.

Pārbaudiet Neupogen ārējo izskatu. Tam jābūt dzidram, bezkrāsainam šķidrumam. Nelietojiet,

ja ir mainījusies šķīduma krāsa vai tas ir duļķains, vai tajā redzamas daļiņas.

Rūpīgi nomazgājiet rokas.

Atrodiet ērtu, labi apgaismotu tīru virsmu un sasniedzamā attālumā nolieciet visus

nepieciešamos piederumus.

Kā sagatavot Neupogen injicēšanai?

Pirms Neupogen injicēšanas jāveic sekojošais:

Lai izvairītos no adatas salocīšanas, droši satveriet pilnšļirces

stikla cilindru. Uzmanīgi novelciet uzgali no adatas bez

grozīšanas, kā parādīts 1. un 2. attēlos.

Nepieskarieties adatai un nebīdiet virzuli.

Jūs pilnšļircē varat pamanīt mazu gaisa burbuli. Jums nav

jāatbrīvojas no gaisa burbuļa pirms injekcijas. Gaisa burbuļa

injicēšana ar šķīdumu ir nekaitīga.

Tagad Jūs varat lietot pilnšļirci.

Kur man jāinjicē?

Injekcijai labākās vietas ir augšstilbu augšdaļa un vēders. Ja kāds cits veic

Jums injekciju, tad var izmantot arī augšdelma aizmugurējo daļu.

Jūs drīkstat mainīt injekcijas vietu, ja pamanāt, ka apvidus ir sārts vai sāpīgs.

Kā man jāveic injekcija?

Dezinficējiet ādu ar spirta salveti un saņemiet (nesaspiežot) ādas kroku ar īkšķi un

rādītājpirkstu.

SASKAŅOTS ZVA 17-05-2018

Ieduriet adatu līdz galam ādā, kā to rādīja medmāsa vai ārsts.

Injicējiet šķīdumu lēnām un vienmērīgi bīdot virzuli, vienlaikus turot ādas kroku, kamēr šļirce ir

tukša.

Izvelciet adatu un atlaidiet ādu.

Ja pamanāt asins pilienu, maigi noslaukiet to ar vates piciņu vai salveti. Neberzējiet injekcijas

vietu. Ja nepieciešams, varat injekcijas vietai uzlikt plāksteri.

Katru šļirci lietojiet tikai vienai injekcijai. Nelietojiet Neupogen, kas varētu būt palicis pāri

šļircē.

Atcerieties: ja jums ir jebkādas grūtības, nebaidieties lūgt palīdzību un padomu ārstam vai medmāsai.

Izmantoto šļirču iznīcināšana

Izlietotām adatām nelieciet atpakaļ uzgali, jo Jūs varat nejauši pats sev iedurt.

Izlietotās šļirces uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Neizmetiet izlietotās šļirces sadzīves atkritumos. Jūsu farmaceits zinās, kā iznīcināt izlietotās

šļirces vai šļirces, kuras vairs nav vajadzīgas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai medicīnas vai veselības aprūpes speciālistiem:

Lietojot kā koncentrātu infūziju šķīduma pagatavošanai, Neupogen jāatšķaida ar 20 ml 5% glikozes

šķīduma. Sīkāku informāciju lūdzu skatīt zāļu aprakstā.

SASKAŅOTS ZVA 17-05-2018

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Neupogen 480 mikrogramu (0,96 mg/ml) šķīdums injekcijām pilnšļircē

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra pilnšļirce satur 48 miljonus vienību (MV)/480 mikrogramus (

g) filgrastīma 0,5 mililitros

(0,96 mg/ml).

Filgrastīms (Filgrastimum SNN: rekombinants metionila cilvēka granulocītu koloniju stimulējošs

faktors) ir iegūts no E. coli (K12), izmantojot gēnu tehnoloģijas metodi.

Palīgvielas ar zināmu iedarbību:

Katrs šķīduma ml satur 0,0015 līdz 0,0023 mmol vai 0,035 līdz 0,052 mg nātrija un 50 mg sorbīta

(E420).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām pilnšļircē.

Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai pilnšļircē.

Dzidrs, bezkrāsains šķīdums.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Neupogen indicēts neitropēnijas ilguma un drudža neitropēnijas rašanās sastopamības samazināšanai

pacientiem, kuri saņem vispāratzītu citotoksisku ķīmijterapiju ļaundabīga audzēja ārstēšanai (izņemot

hronisku mieloleikozi un mielodisplastiskus sindromus), un neitropēnijas ilguma samazināšanai

pacientiem, kuriem veic mieloablāciju ar sekojošu kaulu smadzeņu transplantāciju un kuriem ir

paaugstināts ilgstošas smagas neitropēnijas risks.

Neupogen drošums un efektivitāte ir līdzīga pieaugušajiem un bērniem, kuri saņem citotoksisku

ķīmijterapiju.

Neupogen indicēts perifērisko asins cilmes šūnu (PACŠ) mobilizēšanai.

Pacientiem, bērniem vai pieaugušajiem, ar smagu iedzimtu, ciklisku vai idiopātisku neitropēniju,

kuriem ANS (absolūtais neitrofilo leikocītu skaits) ir ≤ 0,5 x 10

/l un kuriem anamnēzē ir smagas vai

recidivējošas infekcijas, ilgstoša Neupogen lietošana indicēta neitrofilo leikocītu skaita palielināšanai

un ar infekciju saistītu traucējumu sastopamības un ilguma samazināšanai.

Neupogen indicēts ilgstošas neitropēnijas ārstēšanai (ANS ≤ 1,0 x 10

/l) pacientiem ar progresējošu

HIV infekciju, lai mazinātu bakteriālas infekcijas risku, kad citi neitropēnijas ārstēšanas veidi nav

piemēroti.

SASKAŅOTS ZVA 17-05-2018

4.2.

Devas un lietošanas veids

Neupogen terapija jānozīmē tikai sadarbībā ar onkoloģijas centru, kam ir pieredze ārstēšanā ar

granulocītu koloniju stimulējošu faktoru (G-CSF) un hematoloģijā un kam ir nepieciešamā

diagnostiskā aparatūra. Mobilizēšanas un aferēzes procedūras jāveic sadarbībā ar onkoloģijas-

hematoloģijas centru, kam ir atbilstoša pieredze šajā jomā un kurā var pareizi kontrolēt asinsrades

cilmes šūnas.

Vispāratzīta citotoksiska ķīmijterapija

Devas

Ieteicamā Neupogen deva ir 0,5 MV (5

g)/kg/dienā. Pirmā Neupogen deva jāievada vismaz 24 h pēc

citotoksiskas ķīmijterapijas. Randomizētos klīniskajos pētījumos tika lietota subkutāna deva

/dienā (4,0-8,4

g/kg/dienā).

Neupogen jāturpina lietot katru dienu, līdz novērsts paredzamais neitrofilo leikocītu zemākais līmenis

un neitrofilo leikocītu skaits ir normalizējies. Pēc vispāratzītas ķīmijterapijas norobežotu audzēju,

limfomu un limfoleikozes gadījumā paredzamais ārstēšanas ilgums šo kritēriju izpildei varētu būt līdz

14 dienām. Pēc indukcijas un konsolidācijas terapijas akūtas mieloleikozes gadījumā ārstēšanas ilgums

var būt ievērojami lielāks (līdz 38 dienām) atkarībā no izmantotās citotoksiskās ķīmijterapijas veida,

devas un shēmas.

Pacientiem, kuri saņem citotoksisku ķīmijterapiju, īslaicīgu neitrofilo leikocītu skaita palielināšanos

parasti novēro 1-2 dienas pēc terapijas ar Neupogen uzsākšanas. Tomēr, lai nodrošinātu ilgstošu

terapeitisku atbildes reakciju, Neupogen terapiju nedrīkst pārtraukt, kamēr nav novērsts neitrofilo

leikocītu zemākais līmenis un nav atjaunojies normālais neitrofilo leikocītu skaits. Priekšlaicīga

Neupogen terapijas pārtraukšana pirms paredzamā neitrofilo leikocītu zemākā līmeņa sasniegšanas

nav ieteicama.

Lietošanas veids

Neupogen var ievadīt katru dienu subkutānas injekcijas vai intravenozas infūzijas veidā, atšķaidot ar

5% glikozes šķīdumu un ievadot 30 minūšu laikā (skatīt 6.6. apakšpunktu). Lielākajā daļā gadījumu

priekšroka dodama subkutānai ievadīšanai. Vienreizējas devas ievadīšanas pētījumā iegūti daži

pierādījumi, ka intravenozas ievadīšanas gadījumā var saīsināties zāļu iedarbības ilgums. Šīs atrades

klīniskā nozīme attiecībā uz vairāku devu ievadīšanu nav skaidra. Ievadīšanas veida izvēle atkarīga no

konkrētiem klīniskiem apstākļiem.

Lietošana pacientiem, kuriem veic mieloablāciju un pēc tam kaulu smadzeņu transplantāciju

Devas

Neupogen ieteicamā sākuma deva ir 1,0 MV (10

g)/kg/dienā. Neupogen pirmā deva jāievada vismaz

24 h pēc citotoksiskās ķīmijterapijas un vismaz 24 h pēc kaulu smadzeņu infūzijas.

Ja neitrofilo leikocītu zemākais līmenis novērsts, Neupogen dienas deva jātitrē šādi, ņemot vērā

neitrofilo leikocītu atbildes reakciju:

Neitrofilo leikocītu skaits

Neupogen devas pielāgošana

>1,0 x 10

/l 3 dienas pēc kārtas

Devu samazināt līdz 0,5 MV (5

g)/kg/dienā

Ja ANS saglabājas >1,0 x 10

/l vēl 3 dienas pēc

kārtas

Pārtraukt Neupogen lietošanu

Ja ANS samazinās <1,0 x 10

/l ārstēšanas laikā, Neupogen deva atkal jāpalielina atbilstoši

iepriekš minētiem soļiem

ANS = absolūtais neitrofilo leikocītu skaits.

SASKAŅOTS ZVA 17-05-2018

Lietošanas veids

Neupogen var ievadīt 30 minūšu vai 24 stundu ilgas intravenozas infūzijas veidā vai nepārtrauktas,

24 stundu ilgas subkutānas infūzijas veidā. Neupogen jāatšķaida ar 20 ml 5% glikozes šķīduma (skatīt

6.6. apakšpunktu).

PACŠ mobilizēšana pacientiem, kuri saņem mielosupresīvu vai mieloablatīvu terapiju ar sekojošu

autologu PACŠ transplantāciju

Devas

Ieteicamā Neupogen deva PACŠ mobilizēšanai, lietojot monoterapijas veidā, ir 1,0 MV

g)/kg/dienā 5-7 dienas pēc kārtas. Leikoferēzes laiks: bieži pietiek ar vienu vai divām

leikoferēzēm 5. un 6. dienā. Citos apstākļos var būt nepieciešamas papildu leikoferēzes. Neupogen

jāturpina lietot līdz pēdējai leikoferēzei.

Ieteicamā Neupogen deva PACŠ mobilizēšanai pēc mielosupresīvas ķīmijterapijas ir 0,5 MV

g)/kg/dienā no pirmās dienas pēc ķīmijterapijas pabeigšanas līdz paredzamais zemākais neitrofilo

leikocītu līmenis ir novērsts un neitrofilo leikocītu skaits ir atjaunojies normas robežās. Leikoferēze

jāveic laikā, kad ANS palielinās no < 0,5 x 10

/l līdz > 5,0 x 10

/l. Pacientiem, kuriem nav bijusi plaša

ķīmijterapija, bieži vien pietiek ar vienu leikoferēzi. Citos apstākļos ieteicamas papildu leikoferēzes.

Lietošanas veids

Neupogen deva PACŠ mobilizēšanai, lietojot monoterapijas veidā:

Neupogen var ievadīt nepārtrauktas, 24 stundu ilgas subkutānas infūzijas veidā vai subkutānas

injekcijas veidā. Infūzijām Neupogen jāatšķaida ar 20 ml 5% glikozes šķīduma (skatīt

6.6. apakšpunktu).

Neupogen deva PACŠ mobilizēšanai pēc mielosupresīvas ķīmijterapijas:

Neupogen jāievada subkutānas injekcijas veidā.

PACŠ mobilizēšana veseliem donoriem pirms alogēniskas PACŠ transplantācijas

Devas

PACŠ mobilizēšanai veseliem donoriem Neupogen jāievada 1,0 MV (10

g)/kg/dienā 4-5 dienas pēc

kārtas. Lai savāktu 4 x 10

CD34

šūnu/kg recipienta ķermeņa masas, leikoferēze jāsāk 5. dienā un

jāturpina līdz 6. dienai, ja nepieciešams.

Lietošanas veids

Neupogen jāievada subkutānas injekcijas veidā.

Lietošana pacientiem ar smagu hronisku neitropēniju (SHN)

Devas

Iedzimta neitropēnija: ieteicamā sākuma deva ir 1,2 MV (12

g)/kg/dienā vienā vai dalītās devās.

Idiopātiska vai cikliska neitropēnija: ieteicamā sākuma deva ir 0,5 MV (5

g)/kg/dienā vienā vai

dalītās devās.

Devas pielāgošana: Neupogen jāievada subkutānas injekcijas veidā katru dienu, līdz neitrofilo

leikocītu skaits ir > 1,5 x 10

/l un to var uzturēt šādā līmenī. Pēc atbildes reakcijas sasniegšanas

jānosaka minimālā efektīvā deva šī līmeņa uzturēšanai. Lai saglabātu adekvātu neitrofilo leikocītu

skaitu, nepieciešama ilgstoša zāļu lietošana katru dienu. Pēc 1-2 terapijas nedēļām sākuma devu var

SASKAŅOTS ZVA 17-05-2018

dubultot vai samazināt uz pusi atkarībā no pacienta atbildes reakcijas. Pēc tam devu var individuāli

pielāgot ik pēc 1-2 nedēļām, lai vidējo neitrofilo leikocītu skaitu uzturētu no 1,5 x 10

/l līdz 10 x 10

Straujāku devas palielināšanu var apsvērt pacientiem ar smagām infekcijām. Klīniskajos pētījumos

97% pacientu, kuriem bija atbildes reakcija, pilnīga atbildes reakcija bija, lietojot devu

≤ 24

g/kg/dienā. Ilgtermiņa drošums, lietojot Neupogen vairāk nekā 24

g/kg/dienā pacientiem ar

SHN, nav noteikts.

Lietošanas veids

Iedzimta, idiopātiska vai cikliska neitropēnija: Neupogen jāievada subkutānas injekcijas veidā.

Lietošana pacientiem ar HIV infekciju

Devas

Neitropēnijas novēršanai:

Ieteicamā Neupogen sākuma deva ir 0,1 MV (1

g)/kg/dienā, devu titrējot maksimāli līdz 0,4 MV

g)/kg/dienā, kamēr tiek sasniegts un uzturēts normāls neitrofilo leikocītu skaits (ANS

> 2,0 x 10

/l). Klīniskajos pētījumos > 90% pacientu bija atbildes reakcija, lietojot šīs devas

neitropēnijas novēršanas laika mediāna bija 2 dienas.

Nelielam pacientu skaitam (< 10%), lai novērstu neitropēniju, bija nepieciešama deva līdz 1,0 MV

g)/kg/dienā.

Normāla neitrofilo leikocītu skaita uzturēšanai:

Kad novērsta neitropēnija, jānosaka minimālā efektīvā deva normāla neitrofilo leikocītu skaita

uzturēšanai. Lai mainītu dienas devu, ieteicams devas pielāgošanu sākt ar 30 MV (300

g)/dienā. Lai

neitrofilo leikocītu skaitu uzturētu > 2,0 x 10

/l, var būt nepieciešama turpmāka devas pielāgošana

atkarībā no pacienta ANS. Klīniskajos pētījumos, lai uzturētu ANS > 2,0 x 10

/l, bija jālieto deva

30 MV (300

g) dienā 1-7 dienas nedēļā ar zāļu lietošanas biežuma mediānu 3 dienas nedēļā. Lai

uzturētu ANS > 2,0 x 10

/l, zāles var būt jālieto ilgstoši.

Lietošanas veids

Neitropēnijas novēršana vai normāla neitrofilo leikocītu skaita uzturēšana: Neupogen jāievada

subkutānas injekcijas veidā.

Gados vecāki cilvēki

Neupogen klīniskajos pētījumos iekļāva nelielu skaitu gados vecāku pacientu, taču īpaši pētījumi šajā

grupā nav veikti, un tādēļ īpašus ieteikumus par devām nevar sniegt.

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Neupogen pētījumi pacientiem ar smagiem nieru vai aknu darbības traucējumiem parādīja, ka viņiem

farmakokinētikas un farmakodinamikas raksturojums ir līdzīgs kā veseliem indivīdiem. Šajos

gadījumos devas pielāgošana nav nepieciešama.

Lietošana bērniem SHN un vēža gadījumā

65% no pacientiem, kuri tika pētīti SHN pētījumu programmā, bija jaunāki par 18 gadiem. Ārstēšanas

efektivitāte šajā vecuma grupā, kurā pārsvarā bija iekļauti pacienti ar iedzimtu neitropēniju, bija

skaidra. Drošuma profila atšķirību pediatriskiem pacientiem, kuriem ārstēja SHN, nebija.

Pediatrisko pacientu klīnisko pētījumu dati liecina, ka Neupogen drošums un efektivitāte ir līdzīgi gan

pieaugušajiem, gan bērniem, kuri saņem citotoksisku ķīmijterapiju.

SASKAŅOTS ZVA 17-05-2018

Ieteicamās devas bērniem ir tādas pašas kā pieaugušajiem, kuri saņem mielosupresīvu citotoksisku

ķīmijterapiju.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā visām indikācijām

Paaugstināta jutība

Ar Neupogen ārstētiem pacientiem ziņots par paaugstinātu jutību, ieskaitot anafilaktiskas reakcijas,

kas rodas sākotnējās vai turpmākās ārstēšanas laikā. Pacientiem ar klīniski nozīmīgu paaugstinātu

jutību pilnīgi jāpārtrauc Neupogen lietošana. Nelietot Neupogen pacientiem, kuriem anamnēzē ir

paaugstināta jutība pret filgrastīmu vai pegfilgrastīmu.

Pulmonālas nevēlamās blakusparādības

Pēc G-CSF lietošanas ziņots par pulmonālām nevēlamām blakusparādībām, īpaši intersticiālu plaušu

slimību. Augstāks risks var būt pacientiem, kuriem nesen bijuši infiltrāti plaušās vai pneimonija. Tādu

plaušu pazīmju, kā klepus, drudzis un aizdusas parādīšanās saistībā ar plaušu infiltrātu

rentgenoloģiskām pazīmēm un plaušu funkcijas pasliktināšanos var būt sākotnējas akūta respiratorā

distresa sindroma (ARDS) pazīmes. Neupogen lietošana jāpārtrauc un jānozīmē atbilstoša ārstēšana.

Glomerulonefrīts

Pacientiem, kuri saņēma filgrastīmu vai pegfilgrastīmu, ziņots par glomerulonefrītu. Parasti

glomerulonefrīta simptomi izzuda pēc filgrastīma un pegfilgrastīma devas samazināšanas vai

lietošanas pārtraukšanas. Ir ieteicama urīna analīžu kontrole.

Kapilāru pastiprinātas caurlaidības sindroms

Pēc granulocītu koloniju stimulējošā faktora ievadīšanas ziņots par kapilāru pastiprinātas caurlaidības

sindromu, kas nesavlaicīgas ārstēšanas gadījumā var būt bīstams dzīvībai, un to raksturo hipotensija,

hipoalbuminēmija, tūska un hemokoncentrācija. Pacienti, kuriem attīstās kapilāru pastiprinātas

caurlaidības sindroma simptomi, rūpīgi jānovēro un viņiem jāsaņem standarta simptomātiska

ārstēšana, kas var ietvert intensīvās aprūpes nepieciešamību (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Splenomegālija un liesas plīsums

Pēc Neupogen lietošanas pacientiem un veseliem donoriem ziņots par parasti asimptomātiskiem

splenomegālijas un liesas plīsuma gadījumiem. Daži liesas plīsuma gadījumi bija letāli. Tādēļ rūpīgi

jākontrolē liesas izmērs (piemēram, klīniskā izmeklēšanā, ar ultraskaņu). Donoriem un/vai pacientiem,

kuri ziņo par sāpēm vēdera kreisajā augšdaļā vai pleca galā, būtu jāapsver liesas plīsuma diagnoze.

Novērots, ka Neupogen devas samazināšana palēnina vai pārtrauc liesas palielināšanās progresēšanu

pacientiem ar smagu hronisku neitropēniju, un 3% pacientu bija nepieciešama splenektomija.

Ļaundabīgu šūnu augšana

Granulocītu koloniju stimulējošais faktors var veicināt mieloīdo šūnu augšanu in vitro, un līdzīgu

iedarbību var novērot uz dažām nemieloīdām šūnām in vitro.

SASKAŅOTS ZVA 17-05-2018

Mielodisplastiskais sindroms vai hroniska mieloleikoze

Neupogen lietošanas drošums un efektivitāte pacientiem ar mielodisplastisko sindromu vai hronisku

mieloleikozi nav noteikti. Šādos gadījumos Neupogen lietošana nav indicēta. Īpaša piesardzība

jāievēro, lai atšķirtu hroniskas mieloleikozes blastu transformāciju no akūtas mieloleikozes (AML).

Akūta mieloleikoze

Ņemot vērā ierobežotos datus par drošumu un efektivitāti pacientiem ar sekundāru AML, Neupogen

jālieto piesardzīgi. Neupogen lietošanas drošums un efektivitāte par 55 gadiem jaunākiem de novo

pacientiem ar AML un labu citoģenēzi (t(8;21), t(15;17) un inv(16)) nav noteikta.

Trombocitopēnija

Pacientiem, kuri saņem Neupogen, ziņots par trombocitopēniju.Trombocītu skaits rūpīgi jākontrolē,

īpaši Neupogen terapijas pirmajās nedēļās. Pacientiem ar smagu hronisku neitropēniju, kuriem attīstās

trombocitopēnija (trombocītu skaits < 100 x 10

/l), jāapsver Neupogen lietošanas īslaicīga

pārtraukšana vai devas samazināšana.

Leikocitoze

Leikocītu skaits 100 x 10

/l vai lielāks novērots mazāk nekā 5% vēža pacientu, kuri saņem Neupogen

dienas devu virs 0,3 MV/kg (3

g/kg/dienā). Tieši uz šo leikocitozes pakāpi attiecināmas

blakusparādības nav novērotas. Tomēr, ņemot vērā ar smagu leikocitozi saistīto iespējamo risku,

Neupogen terapijas laikā regulāri jānosaka leikocitārā formula. Ja pēc paredzamā zemākā līmeņa

sasniegšanas leikocītu skaits pārsniedz 50 x 10

/l, Neupogen lietošana nekavējoties jāpārtrauc. Lietojot

PACŠ mobilizēšanai, ja leikocītu skaits palielinās > 70 x 10

/l, Neupogen lietošana jāpārtrauc vai tā

deva jāsamazina.

Imūngenitāte

Tāpat kā visu terapeitisko olbaltumvielu gadījumā, pastāv imūngenitātes potenciāls. Antivielu pret

filgrastīmu veidošanās rādītāji parasti ir zemi. Kā paredzams, saistošās antivielas rodas tāpat kā visu

bioloģisko zāļu gadījumā, tomēr pašlaik tās nav saistītas ar neitralizējošo aktivitāti.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība saistībā ar blakusslimībām

Īpaša piesardzība īpašu sirpjveida šūnu slimības un sirpjveida šūnu slimības gadījumā

Lietojot Neupogen pacientiem ar īpašu sirpjveida šūnu slimību vai sirpjveida šūnu slimību, ziņots par

sirpjveida šūnu krīzēm, dažos gadījumos letālām. Parakstot Neupogen pacientiem ar īpašu sirpjveida

šūnu slimību vai sirpjveida šūnu slimību, ārstam ir jāievēro piesardzība.

Osteoporoze

Kaulu blīvuma kontrole var būt indicēta pacientiem ar osteoporotisku kaulu pamatslimību, kuri saņem

ilgstošu terapiju ar Neupogen vairāk nekā 6 mēnešus.

Īpaša piesardzība vēža pacientiem

Neupogen nedrīkst lietot, lai palielinātu citotoksiskās ķīmijterapijas devu virs noteikto devu shēmas.

Ar palielinātu ķīmijterapijas devu saistītie riski

Īpaša piesardzība jāievēro, ārstējot pacientus ar lielām ķīmijterapijas devām, jo nav pierādīta to

ietekmes uz audzēja ārstēšanu uzlabošanās, un ķīmijterapeitisko līdzekļu palielinātas devas var izraisīt

SASKAŅOTS ZVA 17-05-2018

toksicitātes pastiprināšanos, ieskaitot, ietekmi uz sirdi, plaušām, neiroloģiskas un dermatoloģiskas

reakcijas (lūdzu, skatīt konkrētā lietotā ķīmijterapijas līdzekļa zāļu informāciju).

Ķīmijterapijas ietekme uz eritrocītiem un trombocītiem

Ārstēšana ar Neupogen monoterapijas veidā nenovērš mielosupresīvas ķīmijterapijas izraisītu

trombocitopēniju un anēmiju. Sakarā ar iespēju saņemt lielākas ķīmijterapijas devas (piemēram, pilnu

devu no parakstītās shēmas), pacientam var būt augstāks trombocitopēnijas un anēmijas risks.

Ieteicams regulāri kontrolēt trombocītu skaitu un hematokrītu. Īpaša piesardzība jāievēro, parakstot

monoterapijā vai kombinācijā ķīmijterapijas līdzekļus, kuri izraisa smagu trombocitopēniju.

Konstatēts, ka Neupogen mobilizētu PACŠ lietošana mazina trombocitopēnijas smagumu un ilgumu

pēc mielosupresīvas vai mieloablatīvas ķīmijterapijas.

Cita īpaša piesardzība

Neupogen iedarbība pacientiem ar ievērojami samazinātu mieloīdo cilmes šūnu skaitu nav pētīta.

Neupogen galvenokārt darbojas uz neitrofilo leikocītu cilmes šūnām, lai palielinātu neitrofilo leikocītu

skaitu. Tādēļ pacientiem ar samazinātu neitrofilo leikocītu cilmes šūnu skaitu, neitrofilo leikocītu

atbildes reakcija var būt samazināta (piemēram, pacientiem, kurus ārstē ar plašu staru terapiju vai

ķīmijterapiju, vai pacientiem ar audzēja infiltrāciju kaulu smadzenēs).

Dažkārt pacientiem, kuri tiek ārstēti ar lielām ķīmijterapijas devām ar sekojošu transplantāciju, ziņots

par vaskulāriem traucējumiem, tajā skaitā vēnu oklūzijas slimību un šķidruma tilpuma izmaiņām.

Ziņots par transplantāta atgrūšanas slimības gadījumiem un letāliem iznākumiem pacientiem, kuri

saņēmuši G-CSF pēc alogēniskas kaulu smadzeņu transplantācijas (skatīt 4.8. un 5.1. apakšpunktu).

Pastiprināta asinsrades aktivitāte kaulu smadzenēs kā atbilde uz terapiju ar augšanas faktoru ir saistīta

ar pārejošu patoloģiju kaulu skenēšanā. Tas jāņem vērā, interpretējot kaulu attēldiagnostikas

rezultātus.

Īpaša piesardzība pacientiem, kuriem tiek

mobilizētas

perifērisko asiņu cilmes šūn

Mobilizēšana

Divu ieteicamo metožu (Neupogen monoterapijas veidā vai kombinācijā ar mielosupresīvu

ķīmijterapiju) prospektīva, randomizēta salīdzināšana vienai un tai pašai pacientu populācijai nav

veikta. Mainības pakāpe atsevišķu pacientu vidū un starp CD34

šūnu laboratoriskiem izmeklējumiem

nozīmē, ka ir grūti tieši salīdzināt dažādus pētījumus. Tādēļ ir grūti ieteikt optimālo metodi.

Mobilizēšanas metode jāizvēlas, ņemot vērā ārstēšanas vispārējo mērķi konkrētam pacientam.

Iepriekšēja citotoksisku līdzekļu lietošana

Pacientiem, kuri iepriekš saņēmuši ļoti plašu mielosupresīvu terapiju, PACŠ mobilizēšana var būt

nepietiekama, lai sasniegtu ieteicamo minimālo rezultātu (≥ 2,0 x 10

CD34

šūnas/kg) vai paātrinātu

trombocītu skaita atjaunošanos tādā pašā mērā.

Daži citotoksiskie līdzekļi īpaši toksiski ietekmē asinsrades cilmes šūnas un var nelabvēlīgi ietekmēt

cilmes šūnu mobilizēšanu. Tādi līdzekļi kā melfalāns, karmustīns (BHNU) un karboplatīns, lietojot

ilgstoši pirms cilmes šūnu mobilizēšanas mēģinājuma, var mazināt cilmes šūnu mobilizēšanas

rezultātu. Tomēr pierādīts, ka melfalāna, karboplatīna vai BHNU lietošana kopā ar Neupogen ir

efektīva cilmes šūnu mobilizēšanai. Ja ir paredzēta perifērisko asins cilmes šūnu transplantācija,

ieteicams plānot cilmes šūnu mobilizēšanas procedūru pacienta ārstēšanas kursa sākumā. Pirms

ķīmijterapijas ar lielām devām uzsākšanas šādiem pacientiem īpaša uzmanība ir jāpievērš mobilizēto

cilmes šūnu skaitam. Ja rezultāts nav pietiekams, ņemot vērā iepriekš minētos kritērijus, jāapsver

alternatīvi terapijas veidi, kuriem nav nepieciešama cilmes šūnu skaita palielināšana.

SASKAŅOTS ZVA 17-05-2018

Cilmes šūnu produkcijas vērtēšana

Vērtējot iegūto cilmes šūnu skaitu ar Neupogen ārstētiem pacientiem, īpaša uzmanība jāpievērš

daudzuma noteikšanas metodei. CD34

šūnu skaita citometriskās analīzes rezultāti mainās atkarībā no

izmantotās metodoloģijas precizitātes, un ieteikumi par skaitu, kas noteikts pētījumos citās

laboratorijās, jāvērtē piesardzīgi.

CD34

atkārtoti ievadīto šūnu skaita un trombocītu atjaunošanās ātruma pēc ķīmijterapijas ar lielām

devām attiecības statistiskā analīze liecina par kompleksu, bet ilgstošu saistību.

Ieteicamais minimālais iegūto CD34

šūnu skaits/kg ≥ 2,0 x 10

pamatojas uz publicēto pieredzi ar

atbilstošu hematoloģisko šūnu atjaunošanos. Par šo lielāks iegūto šūnu skaits korelē ar ātrāku šūnu

atjaunošanos, bet zemāks – ar lēnāku.

Īpaša piesardzība veseliem donoriem, k

urie

m tiek

mobilizētas

PACŠ

PACŠ mobilizēšana nedod tiešu klīnisku guvumu veseliem donoriem un jāapsver tikai alogēnas cilmes

šūnu transplantācijas gadījumā.

PACŠ mobilizēšana jāapsver tikai donoriem, kuri atbilst normāliem klīniskās un laboratoriskās

piemērotības kritērijiem cilmes šūnu nodošanai, pievēršot īpašu uzmanību hematoloģiskiem rādītājiem

un infekcijas slimībām.

Neupogen drošums un efektivitāte veseliem donoriem, kas jaunāki par 16 gadiem vai vecāki par

60 gadiem, nav vērtēti.

Īslaicīga trombocitopēnija (trombocītu skaits < 100 x 10

/l) pēc filgrastīma lietošanas un leikoferēzes

novērota 35% pētīto pacientu. To vidū ziņots par diviem gadījumiem, kad trombocītu skaits bijis

< 50 x 10

/l, un šie gadījumi tiek saistīti ar leikoferēzes procedūru.

Ja nepieciešama vairāk nekā viena leikoferēze, īpaša uzmanība jāpievērš donoriem, kuriem trombocītu

skaits pirms leikoferēzes ir < 100 x 10

/l; parasti aferēzi nedrīkst veikt, ja trombocītu skaits ir

< 75 x 10

Leikoferēzi nedrīkst veikt donoriem, kuri lieto antikoagulantus vai kuriem ir asinsreces traucējumi.

Donori, kas saņem G-CSF PACŠ mobilizēšanai, jākontrolē, līdz hematoloģiskie rādītāji atgriežas

normas robežās.

Veseliem donoriem pēc G-CSF lietošanas tika novērotas īslaicīgas citoģenētiskas patoloģijas. Šo

izmaiņu nozīme nav zināma. Tomēr nevar izslēgt ļaundabīga mieloīda klona attīstības veicināšanas

risku. Aferēzes centrā ieteicams veikt sistemātisku cilmes šūnu donoru reģistrēšanu un novērošanu

vismaz 10 gadus, lai nodrošinātu ilgstoša drošuma kontroli.

Īpaša piesardzība ar Neupogen mobilizētu alogēnisku PACŠ recipientiem

Pašreizējie dati liecina, ka imunoloģiska mijiedarbība starp alogēnisku PACŠ transplantātu un

recipientu var būt saistīta ar paaugstinātu akūtas un hroniskas transplantāta reakcijas pret saimnieku

risku, salīdzinot ar kaulu smadzeņu transplantāciju.

Īpaša piesardzība pacientiem ar SHN

Neupogen nedrīkst ievadīt pacientiem ar smagu iedzimtu neitropēniju, kuriem attīstās leikoze vai

kuriem ir leikozes attīstības pazīmes.

SASKAŅOTS ZVA 17-05-2018

Asins šūnu skaits

Var būt citas asins šūnu izmaiņas, ieskaitot anēmiju un īslaicīgu mieloīdo cilmes šūnu skaita

palielināšanos, kuru gadījumā nepieciešama stingra šūnu skaita kontrole.

Pāreja leikozē vai mielodisplastiskajā sindromā

Īpaši uzmanīgi jādiagnosticē SHN, lai to atšķirtu no citiem asinsrades traucējumiem, piemēram,

aplastiskas anēmijas, mielodisplāzijas un mieloleikozes. Pirms ārstēšanas jānosaka pilna asinsaina ar

leikocitāro formulu un trombocītu skaits, jānovērtē kaulu smadzeņu morfoloģija un kariotips.

Klīniskajos pētījumos ar Neupogen ārstētiem pacientiem ar SHN reti (aptuveni 3%) bija

mielodisplastiski sindromi (MDS) vai leikoze. To novēroja tikai pacientiem ar iedzimtu neitropēniju.

MDS un leikozes ir dabiski slimības sarežģījumi, un saistība ar Neupogen terapiju nav skaidra.

Apakšgrupā ar aptuveni 12% pacientu, kuriem sākotnēji bija normāla citoģenēze, vēlāk atkārtotā

standarta novērtējumā atklāja patoloģiskas izmaiņas, tajā skaitā 7. hromosomas monosomiju. Pašlaik

nav skaidrs, vai ilgstoša terapija pacientiem ar SHN neveicina citoģenētiskas patoloģijas, MDS vai

pāreju leikozē. Pacientiem ieteicams regulāri (aptuveni ik pēc 12 mēnešiem) morfoloģiski un

citoģenētiski izmeklēt kaulu smadzenes.

Cita īpaša piesardzība

Jāizslēdz īslaicīgas neitropēnijas cēloņi, piemēram, vīrusu infekcijas.

Hematūrija bija bieža, un nelielam skaitam pacientu radās proteīnūrija. Lai kontrolētu šos traucējumus,

regulāri jāveic urīna analīze.

Zāļu drošums un efektivitāte jaundzimušajiem un pacientiem ar autoimūnu neitropēniju nav noteikta.

Īpaša piesardzība pacientiem ar HIV infekciju

Asins šūnu skaits

Rūpīgi jākontrolē absolūtais neitrofilo leikocītu skaits (ANLS), īpaši Neupogen terapijas pirmajās

nedēļās. Dažiem pacientiem, lietojot Neupogen sākuma devu, atbildes reakcija var būt ātra un ar

ievērojamu neitrofilo leikocītu skaita palielināšanos. Neupogen lietošanas pirmajās 2-3 dienās ANS

ieteicams noteikt katru dienu. Pēc tam ANS ieteicams noteikt vismaz divreiz nedēļā pirmās divas

nedēļas un pēc tam uzturošās terapijas laikā vienreiz nedēļā vai vienreiz divās nedēļās. Lietojot

Neupogen neregulāri 30 MV (300

g) dienā, pacientiem var būt lielas ANS svārstības laikā. Lai

noteiktu pacienta kopējo un zemāko ANS, ieteicams ņemt asins paraugus ANS noteikšanai tieši pirms

plānotās Neupogen devas lietošanas.

Ar mielosupresīvu līdzekļu palielinātām devām saistītais risks

Ārstēšana ar Neupogen monoterapijas veidā nenovērš mielosupresīvu līdzekļu izraisītu

trombocitopēniju un anēmiju. Tā kā lietojot Neupogen, pacientam ir iespēja saņemt šo līdzekļu lielāku

devu vai vairākus līdzekļus, pacientam var būt paaugstināts trombocitopēnijas un anēmijas attīstības

risks. Ieteicams regulāri kontrolēt asinsainu (skatīt iepriekš).

Mielosupresiju izraisošas infekcijas un ļaundabīgi audzēji

Neitropēnija var būt oportūnistisku infekciju, piemēram, Mycobacterium avium kompleksa vai

ļaundabīgu audzēju, piemēram, limfomas, infiltrācijas kaulu smadzenēs. Pacientiem ar zināmu

infekcijas vai ļaundabīga audzēja infiltrāciju kaulu smadzenēs jāapsver atbilstoša pamatslimības

ārstēšana papildus Neupogen lietošanai neitropēnijas ārstēšanai. Neupogen iedarbība uz neitropēniju

infekcijas vai ļaundabīga audzēja infiltrācijas kaulu smadzenēs dēļ, vēl nav precīzi noteikta.

SASKAŅOTS ZVA 17-05-2018

Visi pacienti

Pilnšļirces adatas aizsargapvalks var saturēt sausu dabīgo gumiju (lateksa atvasinājumu), kas var

izraisīt alerģiskas reakcijas.

Neupogen satur sorbītu (E420). Pacienti ar retu iedzimtu fruktozes nepanesamību nedrīkst lietot šīs

zāles.

Neupogen satur mazāk nekā 1 mmol (23 mg) nātrija katros 0,96 mg/ml, t. i., praktiski nesatur nātriju.

Lai uzlabotu granulocītu koloniju stimulējošā faktora (G-CSF) izsekojamību, pacienta slimības vēsturē

skaidri jāreģistrē lietoto zāļu tirdzniecības nosaukums.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Neupogen drošums un efektivitāte, lietojot vienā dienā ar mielosupresīvu citotoksisku ķīmijterapiju,

nav skaidri pierādīti. Ņemot vērā ātri dalošos mieloīdo šūnu jutību pret mielosupresīvu citotoksisku

ķīmijterapiju, Neupogen nav ieteicams lietot 24 stundas pirms un 24 stundas pēc ķīmijterapijas.

Neliela skaita vienlaicīgi ar Neupogen un 5-fluoruracilu ārstētu pacientu ākotnējie dati liecina, ka

neitropēnijas smagums var palielināties.

Iespējamā mijiedarbība ar citiem asinsrades augšanas faktoriem un citokīniem klīniskajos pētījumos

vēl nav izpētīta.

Tā kā litijs veicina neitrofilo leikocītu atbrīvošanos, tas var pastiprināt Neupogen iedarbību. Lai gan šī

mijiedarbība nav formāli pētīta, nav pierādījumu, ka šāda mijiedarbība būtu kaitīga.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Dati par filgrastīma lietošanu grūtniecības laikā ir ierobežoti vai nav pieejami. Pētījumi ar dzīvniekiem

liecina par reproduktīvo toksicitāti. Trušiem novērota embriju zaudēšanas sastopamības palielināšanās,

lietojot atkārtotas lielas klīniskās devas un pastāvot mātītes toksicitātei (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Literatūrā ir ziņojumi, ka filgrastīms šķērso placentu grūtniecēm.

Neupogen nav ieteicams lietot grūtniecības laikā.

Sievietes, kurām iestājas grūtniecība ārstēšanas ar Neupogen laikā, jāmudina pieteikties Amgen

grūtniecības uzraudzības programmā. Kontaktinformācija sniegta lietošanas instrukcijas beigās.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai filgrastīms/metabolīti izdalās cilvēka pienā. Nevar izslēgt risku

jaundzimušajiem/zīdaiņiem. Lēmums pārtraukt bērna barošanu ar krūti vai pārtraukt/atturēties no

Neupogen terapijas jāpieņem izvērtējot krūts barošanas ieguvumu bērnam un ieguvumu no terapijas

sievietei.

Sievietes, kuras ārstēšanas laikā baro bērnu ar krūti, jāmudina pieteikties Amgen bērna barošanas ar

krūti uzraudzības programmā. Kontaktinformācija sniegta lietošanas instrukcijas beigās.

Fertilitāte

Filgrastīms neietekmēja žurku tēviņu un mātīšu reproduktīvo funkciju vai fertilitāti (skatīt

5.3. apakšpunktu).

SASKAŅOTS ZVA 17-05-2018

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Neupogen var nenozīmīgi ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Pēc

Neupogen lietošanas var būt reibonis (skatīt 4.8. apakšpunktu).

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Visnopietnākās blakusparādības, kas var rasties ārstēšanas ar Neupogen laikā ietver: anafilaktisku

reakciju, nopietnas pulmonālas nevēlamās blakusparādības (ieskaitot intersticiālu pneimoniju un

ARDS), kapilāru pastiprinātas caurlaidības sindromu, smagu splenomegāliju/liesas plīsumu, pāreju uz

mielodisplastisko sindromu vai leikozi SHN pacientiem, GvHD (Graft versus Host Disease

transplantāta atgrūšanas slimība) pacientiem, kuri saņem alogēnu kaulu smadzeņu transplantāciju vai

perifēro asins šūnu priekšteču šūnu transplantāciju un sirpjveida šūnu krīzi pacientiem ar sirpjveida

šūnu slimību.

Visbiežāk ziņotās blakusparādības ir pireksija, skeleta-muskuļu sāpes (kas ietver sāpes kaulos,

muguras sāpes, artralģiju, mialģiju, sāpes ekstremitātēs, skeleta-muskuļu sāpes, krūškurvja skeleta-

muskuļu sāpes, kakla sāpes), anēmija, vemšana un slikta dūša. Klīniskajos pētījumos vēža pacientiem

kaulu un muskuļu sāpes bija vieglas vai vidēji stipras 10% pacientu un stipras 3% pacientu.

Nevēlamo b

lakusparādību kopsavilkums tabulas veidā

Dati tabulās zemāk apraksta klīniskajos pētījumos ziņotās blakusparādības un spontāno ziņojumu

blakusparādības. Katrā biežuma grupā nevēlamās blakusparādības ir norādītas to nopietnības

samazinājuma secībā.

MedDRA orgānu

sistēmu

klasifikācija

Nevēlamās blakusparādības

Ļoti bieži

(≥ 1/10)

Bieži

(≥ 1/100 līdz

< 1/10)

Retāk

(≥ 1/1 000 līdz

< 1/100)

Reti

(≥ 1/10 000 līdz

< 1/1 000)

Ļoti reti

(< 1/10 000)

Infekcijas un

infestācijas

Sepse

Bronhīts

Augšējo elpceļu

infekcija

Urīnceļu

infekcija

Asins un

limfātiskās

sistēmas

traucējumi

Trombocitopēnij

Anēmija

Splenomegālija

Pazemināts

hemoglobīna

līmenis

Leikocitoze

Liesas plīsums

Sirpjveida šūnu

anēmija ar krīzi

Imūnās sistēmas

traucējumi

Paaugstināta jutība

Paaugstināta jutība

pret zālēm

Transplantāta

atgrūšanas slimība

Anafilaktiska

reakcija

Vielmaiņas un

uztures

traucējumi

Samazināta

ēstgriba

Paaugstināts

laktātdehidroge-

nāzes līmenis

asinīs

Hiperurikēmija

Paaugstināts

urīnskābes līmenis

asinīs

Pazemināts

glikozes līmenis

asinīs

Pseidopodagra

(pirofosfāta

hondrokalcinoze)

Šķidruma

tilpuma

traucējumi

Psihiskie

traucējumi

Bezmiegs

Nervu sistēmas

traucējumi

Galvassāpes

Reibonis

Hipoestēzija

Parestēzija

SASKAŅOTS ZVA 17-05-2018

MedDRA orgānu

sistēmu

klasifikācija

Nevēlamās blakusparādības

Ļoti bieži

(≥ 1/10)

Bieži

(≥ 1/100 līdz

< 1/10)

Retāk

(≥ 1/1 000 līdz

< 1/100)

Reti

(≥ 1/10 000 līdz

< 1/1 000)

Ļoti reti

(< 1/10 000)

Asinsvadu

sistēmas

traucējumi

Hipertensija

Hipotensija

Vēnu oklūzijas

slimība

Kapilāru

pastiprinātas

caurlaidības

sindroms

Elpošanas

sistēmas

traucējumi, krūšu

kurvja un videnes

slimības

Hemoptoja

Aizdusa

Klepus

Orofaringeālas

sāpes

a, e

Deguna

asiņošana

Akūta respiratorā

distresa sindroms

Elpošanas

mazspēja

Plaušu tūska

Plaušu asiņošana

Intersticiāla plaušu

slimība

Plaušu infiltrācija

Hipoksija

Kuņģa-zarnu

trakta traucējumi

Caureja

a, e

Vemšana

a, e

Slikta dūša

Sāpes mutē

Aizcietējums

Aknu un/vai žults

izvades sistēmas

traucējumi

Hepatomegālija

Paaugstināts

sārmainās

fosfatāzes

līmenis asinīs

Paaugstināts

aminotransferāzes

līmenis

Paaugstināts

gamma-

glutamiltransferā-

zes līmenis

Ādas un zemādas

audu bojājumi

Alopēcija

Izsitumi

Eritēma

Makulopapulozi

izsitumi

Ādas vaskulīts

Svīta sindroms

(akūta febrila

neitrofīliska

dermatoze)

Skeleta-muskuļu

un saistaudu

sistēmas bojājumi

Skeleta-muskuļu

sāpes

Muskuļu

spazmas

Osteoporoze

Samazināts kaulu

blīvums

Reimatoīdā

artrīta

paasinājums

Nieru un

urīnizvades

sistēmas

traucējumi

Dizūrija

Hematūrija

Proteīnūrija

Glomerulonefrīts

Urīna patoloģija

Vispārēji

traucējumi un

reakcijas

ievadīšanas vietā

Nogurums

Gļotādu

iekaisums

Pireksija

Sāpes krūtīs

Sāpes

Astēnija

Savārgums

Perifēriska tūska

Reakcija injekcijas

vietā

Traumas,saindēša

-nās un ar

manipulācijām

saistītas

komplikācijas

Transfūzijas

reakcija

Skatīt „c” sadaļu (“Atsevišķu blakusparādību apraksts”).

Pacientiem pēc alogēnas kaulu smadzeņu transplantācijas ir bijuši ziņojumi par GvHD un letāliem gadījumiem (skatīt

„c” sadaļu).

Ietver kaulu sāpes, muguras sāpes, artralģiju, mialģiju, sāpes ekstremitātēs, skeleta-muskuļu sāpes, krūškurvja skeleta-

muskuļu sāpes, kakla sāpes.

Gadījumi tika novēroti pēcreģistrācijas periodā pacientiem, kuriem tiek veikta kaulu smadzeņu transplantācija vai PACŠ

mobilizācija.

Nevēlamās blakusparādības ar lielāku sastopamību Neupogen pacientiem salīdzinājumā ar placebo un saistītas ar pamatā

esošā ļaundabīgā audzēja vai citotoksiskās ķīmijterapijas sekām.

SASKAŅOTS ZVA 17-05-2018

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Paaugstināta jutība

Klīniskajos pētījumos un pēcreģistrācijas pieredzē ziņots par paaugstinātas jutības veida reakcijām,

ieskaitot anafilaksi, izsitumus, nātreni, angioedēmu, aizdusu un hipotensiju, kas radās sākotnējās vai

sekojošas ārstēšanas laikā. Kopumā ziņojumi bija biežāki pēc i.v. ievadīšanas. Dažos gadījumos

simptomi atkārtojās pēc zāļu lietošanas atsākšanas, kas liecina par cēloņsakarību. Pacientiem, kuriem

ir nopietna alerģiska reakcija, Neupogen lietošana jāpārtrauc pilnīgi.

Pulmonālas nevēlamās blakusparādības

Klīniskajos pētījumos un pēcreģistrācijas periodā ziņots par nevēlamu pulmonālu iedarbību, ieskaitot

intersticiālu plaušu slimību, plaušu tūsku un infiltrātiem plaušās, kas dažos gadījumos progresē līdz

elpošanas mazspējai vai akūtam respiratorā distresa sindromam (ARDS), kas var būt letāls (skatīt

4.4. apakšpunktu).

Splenomegālija un liesas plīsums

Pēc filgrastīma lietošanas ziņots par splenomegālijas un liesas plīsuma gadījumiem. Daži liesas

plīsuma gadījumi bija letāli (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Kapilāru pastiprinātas caurlaidības sindroms

Lietojot granulocītu koloniju stimulējošo faktoru, ziņots par kapilāru pastiprinātas caurlaidības

sindroma gadījumiem. Tie parasti radās pacientiem ar progresējošu ļaundabīgu slimību, sepsi, lietojot

vairākas ķīmijterapijas zāles, vai kuriem tika veikta aferēze (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Ādas vaskulīts

Ar Neupogen ārstētiem pacientiem ziņots par ādas vaskulītu. Vaskulīta mehānisms pacientiem, kuriem

lieto Neupogen, nav zināms. Ilgstošas lietošanas laikā par ādas vaskulītu ziņots 2% SHN pacientiem.

Leikocitoze

Leikocitozi (leikocītu skaits > 50 x 10

/l) novēroja 41% veselu donoru, un pārejošu trombocitopēniju

(trombocītu skaits < 100 x 10

/l) pēc filgrastīma lietošanas un leikoferēzes novēroja 35% donoru

(skatīt 4.4. apakšpunktu).

Svīta sindroms

Pacientiem, kuri ārstēti ar Neupogen, ziņots par Svīta sindroma (akūtas febrilas neitrofīliska

dermatozes) gadījumiem.

Pseidopodagra (pirofosfāts hondrokalcinoze)

Onkoloģiskiem pacientiem, kuri ārstēti ar Neupogen, ziņots par pseidopodagru (pirofosfāta

hondrokalcinozi).

GvHD

Pacientiem, kuri saņem G-CSF pēc alogēnas kaulu smadzeņu transplantācijas, ziņots par GvHD un

letāliem gadījumiem (skatīt 4.4. un 5.1. apakšpunktu).

SASKAŅOTS ZVA 17-05-2018

Pediatriskā populācija

Klīnisko pētījumu dati pediatriskiem pacientiem liecina, ka Neupogen drošums un efektivitāte

pieaugušajiem un bērniem, kuri saņem citotoksisku ķīmijterapiju, ir līdzīgi, kas liecina, ka filgrastīma

farmakokinētikā nav ar vecumu saistītu atšķirību. Vienīgā pastāvīgi ziņotā nevēlamā blakusparādība

bija skeleta-muskuļu sāpes, kas neatšķiras no pieredzes pieaugušo populācijā.

Dati, lai sīkāk novērtētu Neupogen izmantošanu pediatrijā, nav pietiekami.

Citas īpašas pacientu grupas

Lietošana geriatrijā

Kopumā drošuma un efektivitātes atšķirības pacientiem vecākiem par 65 gadiem salīdzinājumā ar

jaunākiem pieaugušajiem (> 18 gadu vecumā), kuri saņem citotoksisku ķīmijterapiju, nav novērotas,

un klīniskā pieredzē nav atklātas atbildes reakcijas atšķirības gados vecākiem un jaunākiem

pieaugušiem pacientiem. Dati, lai novērtētu Neupogen lietošanu geriatriskiem pacientiem citu

apstiprinātu Neupogen indikāciju gadījumā, nav pietiekami.

Pediatriskie SHN pacienti

Pediatriskiem pacientiem ar smagu hronisku neitropēniju, kuri ilgstoši saņem Neupogen, ziņots par

samazināta kaulu blīvuma un osteoporozes gadījumiem.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV

1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

4.9.

Pārdozēšana

Neupogen pārdozēšanas ietekme nav noteikta. Pārtraucot Neupogen terapiju, parasti 1-2 dienu laikā

par 50% samazinās cirkulējošo neitrofilo leikocītu skaits, un normāls līmenis atjaunojas 1-7 dienu

laikā.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: citokīni, ATĶ kods L03AA02.

Cilvēka G-CSF ir glikoproteīns, kas regulē funkcionējošu neitrofilo leikocītu veidošanos un

izdalīšanos no kaulu smadzenēm. Neupogen, kas satur r-metHuG-CSF (filgrastīmu), 24 h laikā

ievērojami palielina neitrofilo leikocītu skaitu perifēriskās asinīs un nedaudz palielina monocītu skaitu.

Dažiem pacientiem ar smagu hronisku neitropēniju filgrastīms var arī nedaudz palielināt cirkulējošo

eozinofilo un bazofilo leikocītu skaitu, salīdzinot ar sākotnējo līmeni; dažiem no šiem pacientiem jau

pirms ārstēšanas var būt eozinofīlija vai bazofīlija. Lietojot ieteicamo devu, neitrofilo leikocītu skaita

palielināšanās ir atkarīga no devas. Neitrofilie leikocīti, kas veidojušies pēc filgrastīma ievadīšanas,

darbojas normāli vai pastiprināti, kā to apliecina hemotakses un fagocītiskās funkcijas pārbaudes. Pēc

filgrastīma terapijas pabeigšanas cirkulējošo neitrofilo leikocītu skaits samazinās par 50% 1-2 dienu

laikā, un normāls līmenis atjaunojas 1-7 dienu laikā.

Filgrastīma lietošana pacientiem, kuri saņem citotoksisku ķīmijterapiju, ievērojami samazina

neitropēnijas un febrilas neitropēnijas gadījumu skaitu, smagumu un ilgumu. Ārstēšana ar filgrastīmu

SASKAŅOTS ZVA 17-05-2018

ievērojami samazina febrilas neitropēnijas, antibiotiku lietošanas un hospitalizācijas ilgumu pēc

ķīmijterapijas uzsākšanas akūtas mieloleikozes gadījumā vai pēc mieloablatīvas terapijas ar sekojošu

kaulu smadzeņu transplantāciju. Abos gadījumos nemazinājās drudža gadījumu un reģistrēto infekciju

sastopamība. Drudža ilgums nesamazinājās pacientiem, kuri saņēm mieloablatīvu terapiju ar sekojošu

kaula smadzeņu transplantāciju.

Filgrastīma lietošana monoterapijas veidā vai pēc ķīmijterapijas mobilizē asinsrades cilmes šūnas

perifēriskajās asinīs. Šīs autologās PACŠ var savākt un ievadīt infūzijas veidā pēc lielu devu

citotoksiskas terapijas kaulu smadzeņu transplantācijas vietā vai papildus tai. PACŠ infūzija paātrina

asinsrades atjaunošanos, samazinot asiņošanas sarežģījumu riska ilgumu un trombocītu transfūzijas

nepieciešamību.

Ar Neupogen mobilizēto alogēnisko perifērisko asins cilmes šūnu recipientiem ievērojami ātrāk

atjaunojās asinsrade, kas nozīmīgi saīsināja neveicinātas trombocītu atjaunošanās laiku, salīdzinot ar

alogēnisku kaulu smadzeņu transplantāciju.

Viena Eiropas retrospektīvā pētījuma dati par G-CSF lietošanu pēc alogēnas kaulu smadzeņu (bone

marrow - BM) transplantācijas akūtas leikozes pacientiem liecina par paaugstinātu transplantāta

atgrūšanas slimības (graft versus host disease - GvHD) risku, ar ārstēšanu saistītu mirstību (treatment

related mortality - TRM) un letāliem iznākumiem pacientiem, kuri saņēma G-CSF. Citā retrospektīvā

starptautiskā pētījumā akūtas vai hroniskas mieloleikozes pacientiem netika konstatēta ietekme uz

GvHD risku, TRM un letāliem iznākumiem. Alogēnas transplantācijas pētījumu metaanalīzē, kurā tika

ietverti rezultāti no deviņiem prospektīviem, randomizētiem pētījumiem, 8 retrospektīviem pētījumiem

un 1 individuāla gadījuma-kontroles pētījuma, netika atklāta ietekme uz akūtas vai hroniskas GvHD

risku vai agrīnu mirstību, kas saistīta ar terapiju.

GvHD un TRM relatīvais risks (95% TI)

pēc G-CSF terapijas pēc kaulu smadzeņu transplantācijas

Publikācija

Pētījuma

periods

N

Akūta

II-IV

pakāpes

GvHD

Hroniska

GvHD

TRM

Metaanalīze

(2003)

1986-2001

1 198

1,08

(0,87; 1,33)

1,02

(0,82; 1,26)

0,70

(0,38; 1,31)

Eiropas

retrospektīvais

pētījums (2004)

1992-2002

1 789

1,33

(1,08; 1,64)

1,29

(1,02; 1,61)

1,73

(1,30; 2,32)

Starptautiskais

retrospektīvais

pētījums (2006)

1995-2000

2 110

1,11

(0,86; 1,42)

1,10

(0,86; 1,39)

1,26

(0,95; 1,67)

Analīzē tika ietverti pētījumi BM transplantāciju šajā periodā; dažos pētījumos izmantoja GM-CSF

(granulocītu-makrofāgu koloniju stimulējošo faktoru).

Analīzē ietverti pacienti, kuri šajā periodā saņēma BM transplantāciju.

Filgrastīma lietošana perifērisko asi

cilmes šūnu mobilizēšanai veseliem donoriem pirms alogēnas

perifērisko asins cilmes šūnu transplantācijas

Veseliem donoriem subkutāni ievadīta deva 10

g/kg/dienā 4-5 dienas pēc kārtas ļauj savākt ≥ 4 x 10

CD34

šūnas/kg recipienta ķermeņa masas no lielākās daļas donoru pēc divām leikoferēzēm.

Filgrastīma lietošana pacientiem, bērniem vai pieaugušajiem, ar smagu hronisku neitropēniju (smagu

iedzimtu, ciklisku un idiopātisku neitropēniju) izraisa ilgstošu absolūtā neitrofilo leikocītu skaita

palielināšanos perifēriskās asinīs un infekciju un saistītu traucējumu samazināšanos.

Filgrastīma lietošana pacientiem ar HIV infekciju uztur normālu neitrofilo leikocītu skaitu, lai varētu

lietot plānoto pretvīrusu un/vai citu mielosupresīvu līdzekli. Pierādījumu, ka ar HIV inficētu pacientu

ārstēšana ar filgrastīmu veicinātu HIV vairošanos, nav.

SASKAŅOTS ZVA 17-05-2018

Tāpat kā citiem asinsrades augšanas faktoriem, arī G-CSF in vitro uzrāda stimulējošu ietekmi uz

cilvēka endotēlija šūnām.

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Pierādīts, ka filgrastīma klīrenss atbilst pirmās kārtas farmakokinētikai gan pēc subkutānas, gan pēc

intravenozas ievadīšanas. Filgrastīma eliminācijas pusperiods no seruma ir aptuveni 3,5 h, klīrensa

ātrums ir aptuveni 0,6 ml/min/kg. Nepārtraukta Neupogen infūzija līdz 28 dienām pacientiem

atveseļošanās laikā pēc autologas kaulu smadzeņu transplantācijas neliecināja par zāļu uzkrāšanos, un

eliminācijas pusperiodi bija salīdzināmi. Ievadot intravenozi vai subkutāni, starp devu un filgrastīma

koncentrāciju serumā ir pozitīva lineāra korelācija. Pēc ieteicamās devas subkutānas ievadīšanas

koncentrācija serumā > 10 ng/ml saglabājās 8-16 stundas. Izkliedes tilpums asinīs ir aptuveni

150 ml/kg.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Filgrastīms tika pētīts līdz 1 gadu ilgos atkārtotu devu toksicitātes pētījumos, kas atklāja uz paredzamo

farmakoloģisko darbību attiecināmas izmaiņas, ieskaitot leikocītu skaita palielināšanos, mieloīdo

hiperplāziju kaulu smadzenēs, ekstramedulāro granulopoēzi un liesas palielināšanos. Visas šīs

izmaiņas bija atgriezeniskas pēc terapijas pārtraukšanas.

Filgrastīma ietekme uz prenatālo attīstību pētīta žurkām un trušiem. Intravenoza (80

g/kg/dienā)

filgrastīma ievadīšana trušiem organoģenēzes periodā bija toksiska mātītēm un palielināja spontāno

abortu skaitu, pēcimplantācijas zudumu, un tika novērots samazināts dzīvā metiena vidējais lielums un

augļa svars.

Pamatojoties uz ziņotajiem datiem par citām, Neupogen līdzīgām filgrastīmu saturošām zālēm, tika

novērotas salīdzināmas atrades un palielināts augļa anomāliju daudzums, lietojot 100

g/kg/dienā, kas

ir mātītei toksiska deva un atbilst apmēram 50-90 reizes lielākai sistēmiskai iedarbībai nekā tā, kas

novērota pacientiem, kuri ārstēti ar klīnisko devu 5

g/kg/dienā. Šajā pētījumā deva, kuru lietojot,

nenovēroja nevēlamu iedarbību attiecībā uz embrija-augļa toksicitāti bija 10

g/kg/dienā, kas atbilda

apmēram 3-5 reizes lielākai sistēmiskai iedarbībai nekā tai, kas novērota pacientiem, kuri ārstēti ar

klīnisko devu.

Grūsnām žurkām, lietojot devas līdz 575

g/kg/dienā, mātītes vai augļa toksicitāte netika novērota.

Žurku pēcnācējiem, kuriem filgrastīms tika ievadīts perinatālā un laktācijas laikā, bija novēlota ārējā

diferenciācija un aizkavēta augšana (≥ 20

g/kg/dienā), kā arī nedaudz samazināts dzīvildze rādītājs

(100

g/kg/dienā).

Filgrastīmam ietekme uz žurku tēviņu un mātīšu fertilitāti netika novērota.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Nātrija acetāts*

Sorbīts (E420)

Polisorbāts 80

Ūdens injekcijām

*Nātrija acetāts pagatavots, titrējot ledus etiķskābi ar nātrija hidroksīdu.

6.2.

Nesaderība

Neupogen nedrīkst atšķaidīt ar fizioloģisko šķīdumu.

SASKAŅOTS ZVA 17-05-2018

Atšķaidīto filgrastīmu var adsorbēt stikls vai plastmasas materiāli.

Šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm (izņemot 6.6. apakšpunktā minētās).

6.3.

Uzglabāšanas laiks

30 mēneši.

Infūzijai sagatavotā šķīduma ķīmiskā un fizikālā stabilitāte lietošanai ir 24 stundas, uzglabājot

ledusskapī (2

C – 8

C). No mikrobioloģijas viedokļa, zāles ir jāizlieto nekavējoties. Ja tās neizlieto

nekavējoties, tad par uzglabāšanas ilgumu un apstākļiem pirms lietošanas atbild lietotājs, un tam

parasti jābūt līdz 24 stundām uzglabājot ledusskapī (2

C – 8

C), ja vien atšķaidīšana nav veikta

kontrolētos un apstiprinātos aseptiskos apstākļos.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).

Atšķaidītu zāļu uzglabāšanas nosacījumus skatīt 6.3. apakšpunktā.

Nejauša sasaldēšana nelabvēlīgi neietekmē Neupogen stabilitāti.

Uzglabāt pilnšļirci ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

Iepakojumā ir viena vai piecas Neupogen 0,5 ml injekciju šķīduma pilnšļirces.

Pilnšļirces izgatavotas no 1. klases stikla, un tām ir pastāvīgi piestiprinātas nerūsējoša tērauda adatas.

Pilnšļirces adatas aizsargapvalks satur sausu dabīgo gumiju (lateksa atvasinājumu) vai sintētisko

gumiju. Skatīt 4.4. apakšpunktu.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Ja nepieciešams, Neupogen var atšķaidīt ar 5% glikozes šķīdumu.

Jebkurā gadījumā, nav ieteicams atšķaidīt līdz koncentrācijai, kas gatavajam šķīdumam mazāka par

0,2 MV (2

g) ml.

Pirms lietošanas šķīdumu vizuāli jāpārbauda. Drīkst lietot tikai dzidrus šķīdumus, kas nesatur daļiņas.

Ja lieto filgrastīmu koncentrācijā, kas mazāka par 1,5 MV (15

g) ml, jāpievieno cilvēka seruma

albumīns (CSA), lai beigu koncentrācija būtu 2 mg/ml.

Piemērs: 20 ml gatavā injicējamā tilpumā, kur kopējā filgrastīma deva ir mazāka par 30 MV (300

jāpievieno 0,2 ml 20% cilvēka albumīna šķīduma (atbilstošs Ph. Eur.).

Neupogen nesatur konservantus. Ņemot vērā varbūtējā mikrobioloģiskā piesārņojuma risku,

Neupogen šļirces ir paredzētas tikai vienreizējai lietošanai.

Ja atšķaida ar 5% glikozes šķīdumu, Neupogen ir saderīgs ar stiklu un dažādām plastmasām, ieskaitot

PVH, poliolefīnu (polipropilēna un polietilēna kopolimēru) un polipropilēnu.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

SASKAŅOTS ZVA 17-05-2018

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Nīderlande

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

05-0567

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 25/09/2008

Pēdējās pārreģistrācijas datums:

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju