Neparvis

Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

23-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

23-09-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
sacubitril, valsartan
Pieejams no:
Novartis Europharm Limited
ATĶ kods:
C09DX04
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
sacubitril / valsartan
Ārstniecības grupa:
Agents, kas iedarbojas uz renīna-angiotenzīna sistēmu
Ārstniecības joma:
Sirdskaite
Ārstēšanas norādes:
Neparvis ir indicēts pieaugušiem pacientiem, lai ārstētu simptomātisku hronisku sirds mazspēju ar samazinātu izdalīšanās frakciju.
Produktu pārskats:
Revision: 9
Autorizācija statuss:
Autorizēts
Autorizācija numurs:
EMEA/H/C/004343
Autorizācija datums:
2016-05-26
EMEA kods:
EMEA/H/C/004343

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - bulgāru

23-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - bulgāru

23-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - bulgāru

13-06-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - spāņu

23-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - spāņu

23-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - spāņu

13-06-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - čehu

23-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - čehu

23-09-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - dāņu

23-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - dāņu

23-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - dāņu

13-06-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - vācu

23-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - vācu

23-09-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - igauņu

23-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - igauņu

23-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - igauņu

13-06-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - grieķu

23-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - grieķu

23-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - grieķu

13-06-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - angļu

23-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - angļu

23-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - angļu

13-06-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - franču

23-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - franču

23-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - franču

13-06-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - itāļu

23-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - itāļu

23-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - itāļu

13-06-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - lietuviešu

23-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - lietuviešu

23-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - lietuviešu

13-06-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - ungāru

23-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - ungāru

23-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - ungāru

13-06-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - maltiešu

23-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - maltiešu

23-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - maltiešu

13-06-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - holandiešu

23-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - holandiešu

23-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - holandiešu

13-06-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - poļu

23-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - poļu

23-09-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - portugāļu

23-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - portugāļu

23-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - portugāļu

13-06-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - rumāņu

23-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - rumāņu

23-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - rumāņu

13-06-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovāku

23-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovāku

23-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovāku

13-06-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovēņu

23-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovēņu

23-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovēņu

13-06-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - somu

23-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - somu

23-09-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - zviedru

23-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - zviedru

23-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - zviedru

13-06-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - norvēģu bukmols

23-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - norvēģu bukmols

23-09-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - īslandiešu

23-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - īslandiešu

23-09-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - horvātu

23-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - horvātu

23-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - horvātu

13-06-2016

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Neparvis 24 mg/26 mg apvalkotās tabletes

Neparvis 49 mg/51 mg apvalkotās tabletes

Neparvis 97 mg/103 mg apvalkotās tabletes

Sakubitrils/valsartāns (

sacubitrilum/valsartanum

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko

informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām

blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī

uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Neparvis un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Neparvis lietošanas

Kā lietot Neparvis

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Neparvis

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Neparvis un kādam nolūkam to lieto

Neparvis ir zāles, kas tiek sauktas par angiotensīna receptoru neprilizīna inhibitoru. Tas disociē divās

aktīvās vielās – sakubitrilā un valsartānā.

Neparvis tiek lietots, lai pieaugušajiem ārstētu ilgstošu sirds mazspēju.

Šāda sirds mazspēja rodas, kad sirds vājuma dēļ tā nespēj pārsūknēt pietiekami daudz asiņu uz

plaušām un citām ķermeņa daļām. Visbiežākie sirds mazspējas simptomi ir elpas trūkums, nespēks,

noguruma sajūta un potīšu tūska.

2.

Kas Jums jāzina pirms Neparvis lietošanas

Nelietojiet Neparvis šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret sakubitrilu, valsartānu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu

sastāvdaļu. Ja domājat, ka Jums var būt alerģija pret jebkuru šo zāļu sastāvdaļu, pirms Neparvis

lietošanas konsultējieties ar savu ārstu;

ja lietojat cita veida zāles, kas tiek sauktas par angiotensīnu konvertējošā enzīma

jeb AKE inhibitoriem, piemēram, enalaprilu, lisinoprilu vai ramiprilu. AKE inhibitori tiek lietoti

augsta asinsspiediena vai sirds mazspējas ārstēšanai. Ja esat lietojis AKE inhibitoru, nogaidiet

36 stundas pēc pēdējās devas lietošanas, pirms sākt lietot Neparvis (skatīt “Citas zāles un

Neparvis”);

ja Jums, vai kādam no Jūsu ģimenes locekļiem, AKE inhibitora vai angiotensīna receptoru

blokatora (ARB), piemēram, valsartāna, telmisartāna vai irbesartāna, lietošanas laikā ir bijusi

reakcija, kas tiek saukta par angioedēmu (sejas, lūpu, mēles un/vai rīkles tūska un apgrūtināta

elpošana);

ja Jums ir diabēts vai nieru darbības traucējumi, vai tiekat ārstēts ar asinsspiedienu

pazeminošām zālēm, kas satur aliskirēnu (skatīt “Citas zāles un Neparvis”);

ja Jums ir smaga aknu slimība;

ja Jums ir grūtniecība, kas ilgst vairāk nekā 3 mēnešus (ieteicams izvairīties no šo zāļu

lietošanas arī agrīnā grūtniecības stadijā, skatīt “Grūtniecība un barošana ar krūti”).

Ja kaut kas no iepriekšminētā attiecas uz Jums, nelietojiet Neparvis un konsultējieties ar savu

ārstu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Neparvis lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu:

ja tiekat ārstēts ar angiotensīna receptoru blokatoru jeb ARB vai aliskirēnu (skatīt “Nelietojiet

Neparvis šādos gadījumos”);

ja Jums kādreiz ir bijusi angioedēma (skatīt “Nelietojiet Neparvis šādos gadījumos” un

4. punktu “Iespējamās blakusparādības”);

ja Jums ir zems asinsspiediens, ja lietojat jebkuras asinsspiedienu pazeminošas zāles, piemēram,

diurētisku līdzekli, vai ja Jums ir vemšana vai caureja, īpaši gadījumā, ja esat 65 gadus vecs un

vecāks, vai ja Jums ir nieru slimība un zems asinsspiediens;

ja Jums ir smaga nieru slimība;

ja ciešat no organisma atūdeņošanās;

ja Jums ir sašaurinātas nieru artērijas;

ja Jums ir aknu slimība.

Neparvis lietošanas laikā Jūsu ārsts var veikt regulāru kālija daudzuma noteikšanu Jūsu asinīs.

Ja kaut kas no iepriekšminētā attiecas uz Jums, pirms Neparvis lietošanas par to jāinformē savs

ārsts, farmaceits vai medmāsa.

Bērni un pusaudži

Šīs zāles nav paredzēts lietot bērniem (līdz 18 gadu vecumam). To lietošana šajā vecuma grupā nav

pētīta.

Citas zāles un Neparvis

Pastāstiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis

vai varētu lietot. Var būt jāmaina kādu šo zāļu deva, jāievēro citi piesardzības pasākumi vai pat

jāpārtrauc to lietošana. Tas ir īpaši svarīgi, ja tiek lietotas šādas zāles:

AKE inhibitori. Nelietojiet Neparvis vienlaicīgi ar AKE inhibitoriem. Ja esat lietojis

AKE inhibitoru, nogaidiet 36 stundas pēc pēdējās AKE inhibitora devas lietošanas, pirms sākt

lietot Neparvis (skatīt “Nelietojiet Neparvis šādos gadījumos”). Ja pārtraucat lietot Neparvis,

nogaidiet 36 stundas pēc pēdējās Neparvis devas lietošanas, pirms sākt lietot AKE inhibitoru;

citas zāles sirds mazspējas ārstēšanai vai asinsspiediena pazemināšanai, piemēram, angiotensīna

receptoru blokatori vai aliskirēns (skatīt “Nelietojiet Neparvis šādos gadījumos”);

dažas zāles, kas tiek sauktas par statīniem un tiek lietotas augsta holesterīna līmeņa

pazemināšanai, piemēram, atorvastatīns;

sildenafils – zāles erektilās disfunkcijas vai plaušu hipertensijas ārstēšanai;

zāles, kas palielina kālija daudzumu asinīs; šādas zāles ir kāliju saturoši uztura bagātinātāji,

kāliju saturoši sāls aizstājēji, kāliju saudzējošas zāles un heparīns;

pretsāpju līdzekļi, kas tiek saukti par nesteroīdajiem pretiekaisuma līdzekļiem jeb NPL, vai

selektīvie ciklooksigenāzes-2 jeb COX-2 inhibitori. Ja lietojat kādas no šīm zālēm, ārstēšanas

sākumā vai devas pielāgošanas laikā ārsts var vēlēties pārbaudīt Jūsu nieru darbību (skatīt

“Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”);

litijs – zāles, ko lieto dažu psihisko slimību ārstēšanai;

furosemīds – zāles, kas pieder pie tā dēvēto urīndzenošo līdzekļu grupas, kuras lieto urīna

veidošanās veicināšanai;

nitroglicerīns – zāles stenokardijas ārstēšanai;

daži antibiotiskie līdzekļi (rifampicīna grupas), ciklosporīni (tiek lietoti pārstādīto orgānu

atgrūšanas profilaksei) vai pretvīrusu līdzekļi, kā ritonavīrs (tiek lietots HIV un

AIDS ārstēšanai);

metformīns – zāles diabēta ārstēšanai.

Ja kaut kas no iepriekšminētā attiecas uz Jums, pirms Neparvis lietošanas par to jāinformē savs

ārsts vai farmaceits.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Ja jūs esat grūtniece (vai Jums varētu būt iestājusies grūtniecība), pastāstiet par to savam ārstam.

Parasti Jūsu ārsts Jums ieteiks pārtraukt šo zāļu lietošanu pirms grūtniecības iestāšanās vai tiklīdz Jūs

uzzināt, ka Jums ir iestājusies grūtniecība, kā arī ieteiks Neparvis vietā lietot citas zāles. Neparvis nav

ieteicams lietot grūtniecības sākumā un to nedrīkst lietot, ja grūtniecība ilgst vairāk nekā 3 mēnešus, jo

lietošana pēc grūtniecības trešā mēneša var nodarīt nopietnu kaitējumu Jūsu bērnam.

Barošana ar krūti

Mātēm, kuras baro ar krūti, Neparvis nav ieteicams. Ja barojat ar krūti vai plānojat barot ar krūti,

pastāstiet par to savam ārstam.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Pirms vadāt transportlīdzekli, lietojat darbarīkus vai apkalpojat mehānismus, vai veicat modrību

prasošas darbības, pārliecinieties, ka zināt, ka Neparvis Jūs var ietekmēt. Ja pēc šo zāļu lietošanas jūtat

reiboni vai stipru nogurumu, nevadiet transportlīdzekli, nebrauciet ar velosipēdu un neizmantojiet

nekādus instrumentus vai iekārtas.

3.

Kā lietot Neparvis

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet

ārstam vai farmaceitam.

Parasti Jūs sāksiet lietot pa 24 mg/26 mg vai 49 mg/51 mg divas reizes dienā (vienu tableti no rīta un

otru vakarā). Ārsts precīzi noteiks Jums nepieciešamo sākumdevu, ņemot vērā Jūsu agrāk lietotās

zāles. Vēlāk ārsts, ņemot vērā Jūsu reakciju uz ārstēšanu, pielāgos zāļu devu, līdz tiks piemeklēta Jums

vispiemērotākā deva.

Parastā ieteicamā mērķa deva ir 97 mg/103 mg divas reizes dienā (viena tablete no rīta un otra vakarā).

Pacientiem, kuri lieto Neparvis var rasties zems asinsspiediens (reibonis, dezorientācija), augsts kālija

līmenis asinīs (to var noteikt, kad Jūsu ārsts veic Jums asins analīzes) vai traucēta nieru darbība. Ja tas

notiek, Jūsu ārsts var samazināt citu Jūsu lietoto zāļu devas, īslaicīgi samazināt Jūsu Neparvis devu vai

pārtraukt Jūsu ārstēšanu ar Neparvis.

Tabletes jānorij, uzdzerot glāzi ūdens. Neparvis varat lietot kopā ar ēdienu vai atsevišķi.

Ja esat lietojis Neparvis vairāk nekā noteikts

Ja nejauši esat ieņēmis pārāk daudz Neparvis tablešu vai ja Jūsu tabletes ir ieņēmis kāds cits,

nekavējoties sazinieties ar savu ārstu. Ja Jums ir izteikts reibonis un/vai ģīboņi, pēc iespējas drīzāk

informējiet par to savu ārstu un apgulieties.

Ja esat aizmirsis lietot Neparvis

Ieteicams savas zāles katru dienu lietot vienā un tajā pašā laikā. Tomēr tad, ja esat aizmirsis ieņemt

devu, Jums vienkārši parastajā laikā jāieņem nākamā deva. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu

aizmirsto tableti.

Ja pārtraucat lietot Neparvis

Neparvis lietošanas pārtraukšana var pasliktināt Jūsu stāvokli. Ja vien to nav ieteicis Jūsu ārsts,

nepārtrauciet savu zāļu lietošanu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Dažas blakusparādības var būt nopietnas.

Pārtrauciet Neparvis lietošanu un nekavējoties izsauciet neatliekamo medicīnisko palīdzību, ja

ievērojat lūpu, mēles un/vai rīkles tūska, kas var apgrūtināt elpošanu. Tās var būt angioedēmas

pazīmes (retākas blakusparādības – var rasties ne vairāk kā vienu no 100 cilvēkiem).

Citas iespējamās blakusparādības

Ja kāda no tālāk uzskaitītajām blakusparādībām kļūst smaga, informējiet par tām savu ārstu vai

farmaceitu.

Ļoti bieži

(var rasties vairāk nekā vienam no 10 cilvēkiem):

zems asinsspiediens (reibonis, pirmsģīboņa sajūta);

augsts kālija līmenis asinīs (redzams asins analīzēs);

pavājināta nieru darbība (nieru darbības traucējumi).

Bieži

(var rasties ne vairāk kā vienam no 10 cilvēkiem):

klepus;

reibonis;

caureja;

pazemināts sarkano asinsķermenīšu līmenis (redzams asins analīzēs);

nogurums;

(akūta) nieru mazspēja (smagi nieru darbības traucējumi);

zems kālija līmenis asinīs (redzams asins analīzēs);

galvassāpes;

ģībonis;

vājums;

slikta dūša;

zems asinsspiediens (reibonis, dezorientācija) pēc piecelšanās kājās no sēdus vai guļus stāvokļa;

gastrīts (kuņģa sāpes, slikta dūša);

griešanās sajūta;

zems glikozes līmenis asinīs (redzams asins analīzēs).

Retāk

(var rasties ne vairāk kā vienam no 100 cilvēkiem):

alerģiska reakcija ar izsitumiem un niezi;

reibonis pēc piecelšanās kājās no sēdus vai guļus stāvokļa.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas

arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par

blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas

kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku

informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Neparvis

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc „EXP”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši temperatūras uzglabāšanas apstākļi.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Nelietojiet nevienu Neparvis iepakojumu, kas ir bojāts vai ar redzamām atvēršanas pazīmēm.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Neparvis satur

Aktīvās vielas ir sakubitrils un valsartāns.

Katra 24 mg/26 mg apvalkotā tablete satur 24,3 mg sakubitrila un 25,7 mg valsartāna

(sakubitrila un valsartāna nātrija sāls kompleksa formā).

Katra 49 mg/51 mg apvalkotā tablete satur 48,6 mg sakubitrila un 51,4 mg valsartāna

(sakubitrila un valsartāna nātrija sāls kompleksa formā).

Katra 97 mg/103 mg apvalkotā tablete satur 97,2 mg sakubitrila un 102,8 mg valsartāna

(sakubitrila un valsartāna nātrija sāls kompleksa formā).

Citas tabletes kodola sastāvdaļas ir mikrokristāliska celuloze, mazaizvietota

hidroksipropilceluloze, krospovidons, magnija stearāts, talks un koloidālais bezūdens silīcija

dioksīds.

24 mg/26 mg un 97 mg/103 mg tabletes apvalks satur hipromelozi, titāna dioksīdu (E171),

makrogolu 4000, talku, sarkano dzelzs oksīdu (E172) un melno dzelzs oksīdu (E172).

49 mg/51 mg tabletes apvalks satur hipromelozi, titāna dioksīdu (E171), makrogolu 4000, talku,

sarkano dzelzs oksīdu (E172) un dzelteno dzelzs oksīdu (E172).

Neparvis ārējais izskats un iepakojums

Neparvis 24 mg/26 mg apvalkotās tabletes ir violeti baltas ovālas tabletes ar uzdruku “NVR” vienā

pusē un uzdruku “LZ” otrā pusē. Aptuvenais tabletes lielums: 13,1 mm x 5,2 mm.

Neparvis 49 mg/51 mg apvalkotās tabletes ir gaiši dzeltenas ovālas tabletes ar uzdruku “NVR” vienā

pusē un uzdruku “L1” otrā pusē. Aptuvenais tabletes lielums: 13,1 mm x 5,2 mm.

Neparvis 97 mg/103 mg apvalkotās tabletes ir gaiši sārtas ovālas tabletes ar uzdruku “NVR” vienā

pusē un uzdruku “L11” otrā pusē. Aptuvenais tabletes lielums: 15,1 mm x 6,0 mm.

Šīs tabletes ir pieejamas PVH/PVDH/alumīnija blisteros pa 14, 20, 28 vai 56 tabletēm un vairāku

kastīšu iepakojumos pa 196 tabletēm (7 kastītes pa28 tabletēm). 49 mg/51 mg un 97 mg/103 mg

tabletes ir pieejamas arī vairāku kastīšu iepakojumos pa 168 tabletēm (3 kastītes pa 56 tabletēm).

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Īrija

Ražotājs

Novartis Farma S.p.A

Via Provinciale Schito 131

80058 Torre Annunziata (NA)

Itālija

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

90429 Nuremberg

Vācija

LEK farmacevtska družba d. d., Poslovna enota PROIZVODNJA LENDAVA

Trimlini 2D

Lendava 9220

Slovēnija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA „Novartis Baltics“ Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A.

Tel: +34 91 375 62 30

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Servier Portugal - Especialidades Farmacêuticas,

Lda.

Tel: +351 21 312 2000

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA “Novartis Baltics”

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu

I PIELIKUMS

ZĀĻU APRAKSTS

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko

informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām

iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām

blakusparādībām.

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Neparvis 24 mg/26 mg apvalkotās tabletes

Neparvis 49 mg/51 mg apvalkotās tabletes

Neparvis 97 mg/103 mg apvalkotās tabletes

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Neparvis 24 mg/26 mg apvalkotās tabletes

Katra apvalkotā tablete satur 24,3 mg sakubitrila (

sacubitrilum

) un 25,7 mg valsartāna (

valsartanum

(sakubitrila un valsartāna nātrija sāls kompleksa formā).

Neparvis 49 mg/51 mg apvalkotās tabletes

Katra apvalkotā tablete satur 48,6 mg sakubitrila (

sacubitrilum

) un 51,4 mg valsartāna (

valsartanum

(sakubitrila un valsartāna nātrija sāls kompleksa formā).

Neparvis 97 mg/103 mg apvalkotās tabletes

Katra apvalkotā tablete satur 97,2 mg sakubitrila (

sacubitrilum

) un 102,8 mg valsartāna (

valsartanum

(sakubitrila un valsartāna nātrija sāls kompleksa formā).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Apvalkotā tablete (tablete)

Neparvis 24 mg/26 mg apvalkotās tabletes

Violeti baltas ovālas formas abpusēji izliektas apvalkotas tabletes ar slīpi nošķeltām malām un bez

dalījuma līnijas. Tablešu vienā pusē uzdruka “NVR”, otrā pusē uzdruka “LZ”. Aptuvenais tabletes

lielums: 13,1 mm x 5,2 mm.

Neparvis 49 mg/51 mg apvalkotās tabletes

Gaiši dzeltenas ovālas formas abpusēji izliektas apvalkotas tabletes ar slīpi nošķeltām malām un bez

dalījuma līnijas. Tablešu vienā pusē uzdruka “NVR”, otrā pusē uzdruka “L1”. Aptuvenais tabletes

lielums: 13,1 mm x 5,2 mm.

Neparvis 97 mg/103 mg apvalkotās tabletes

Gaiši sārtas ovālas formas abpusēji izliektas apvalkotas tabletes ar slīpi nošķeltām malām un bez

dalījuma līnijas. Tablešu vienā pusē uzdruka “NVR”, otrā pusē uzdruka “L11”. Aptuvenais tabletes

lielums: 15,1 mm x 6,0 mm.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Neparvis ir paredzēts lietošanai pieaugušajiem pacientiem simptomātiskas hroniskas sirds mazspējas

ar samazinātu izsviedes frakciju ārstēšanai (skatīt 5.1. apakšpunktu).

4.2.

Devas un lietošanas veids

Devas

Neparvis ieteicamā sākumdeva ir viena 49 mg/51 mg tablete divas reizes dienā, izņemot gadījumus,

kas aprakstīti zemāk. Pēc 2-4 ārstēšanas nedēļām, atkarībā no tā, kā to panes pacients, devu var

dubultot līdz tiek sasniegta mērķdeva viena 97 mg/ 103 mg tablete divas reizes dienā (skatīt

5.1. apakšpunktu).

Ja pacients slikti panes Neparvis (sistoliskais asinsspiediens (SAS) ≤95 mmHg, viņam rodas

simptomātiska hipotensija, hiperkaliēmija, nieru darbības traucējumi), ieteicams pielāgot vienlaicīgi

lietojamo zāļu devas, īslaicīgi samazināt Neparvis devu vai partraukt tā lietošanu (skatīt

4.4. apakšpunktu).

PARADIGM-HF pētījumā Neparvis tika lietots kopā ar citām zālēm sirds mazpējas ārstēšanai, AKE

inhibitoru vai citu angiotenzīna II receptoru blokatoru (ARB) vietā (skatīt 5.1. apakšpuntu). Pieredze

par lietošanu pacientiem, kuri nelieto AKE inhibitorus vai ARB vai lieto šīs zāles mazās devās, ir

ierobežota, tāpēc šiem pacientiem ieteicamā Neparvis sākumdeva ir 24 mg/26 mg divas reizes dienā

un lēna devu titrēšana (dubultojot ik pēc 3-4 nedēļām) (skatīt 5.1. apakšpunktu „Pētījums

TITRATION”).

Terapiju nedrīkst uzsākt pacientiem ar kālija līmeni serumā >5,4 mmol/l vai ar SAS <100 mmHg

(skatīt 4.4 apakšpunktu). Pacientiem ar SAS ≥100 līdz 110 mmHg jāapsver sākumdeva 24 mg/ 26 mg

divas reizes dienā.

Neparvis nedrīkst lietot vienlaicīgi ar AKE inhibitoriem vai ARB. Tā kā vienlaicīgi lietojot Neparvis

un AKE inhibitoru ir iespējams angioedēmas risks, tas jāsāk lietot ne agrāk kā 36 stundas pēc

AKE inhibitora lietošanas pārtraukšanas (skatīt 4.3., 4.4. un 4.5. apakšpunktu).

Valsartāns, kas ir Neparvis sastāvā, ir vairāk biopieejams, nekā citu pieejamo tablešu veidos esošais

valsartāns (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Ja deva ir izlaista, nākamā deva pacientam jālieto paredzētajā laikā.

Īpašas populācijas

Gados vecāku pacientu populācija

Gados vecākam pacientam devai jāatbilst nieru darbības līmenim.

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar viegliem nieru darbības traucējumiem (aprēķinātais glomerulārās filtrācijas ātrums

(aGFĀ) 60–90 ml/min/1,73 m

) deva nav jāpielāgo. Pacientiem ar vidēji smagiem nieru darbības

traucējumiem (aGFĀ 30-60 ml/min/1,73 m

) jāapsver sākumdeva 24 mg/ 26 mg divas reizes dienā. Tā

kā klīniskā pieredze par pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem (aGFĀ

<30 ml/min/1,73 m

) ir ļoti ierobežota (skatīt 5.1. apakšpunktu), Neparvis jālieto piesardzīgi, un

ieteicamā sākumdeva ir 24 mg/26 mg divas reizes dienā. Pieredze par pacientiem ar nieru slimību

terminālā stadijā nav pieejama, un Neparvis lietošana nav ieteicama.

Aknu darbības traucējumi

Lietojot Neparvis pacientiem ar viegliem aknu darbības traucējumiem (A pakāpe pēc

Child-Pugh

klasifikācijas), tā deva nav jāpielāgo. Klīniskā pieredze ar pacientiem, kuriem ir vidēji smagi aknu

darbības traucējumiem (B pakāpe pēc

Child-Pugh

klasifikācijas) vai ar ASAT/ ALAT rādītājiem, kas

vairāk nekā divas reizes pārsniedz augšējo normas robežu ir ierobežota. Šiem pacientiem Neparvis

jālieto piesardzīgi un ieteicamā sākumdeva ir 24 mg/26 mg divas reizes dienā (skatīt 4.4. un

5.2. apakšpunktu). Neparvis ir kontrindicēts pacientiem, kam ir smagi aknu darbības traucējumi,

biliāra ciroze vai holestāze (C pakāpe pēc

Child-Pugh

klasifikācijas) (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Neparvis drošums un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 18 gadiem, nav

pierādīta. Dati nav pieejami.

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Neparvis var lietot neatkarīgi no ēdienreizēm (skatīt 5.2. apakšpunktu). Neparvis tabletes jānorij,

uzdzerot glāzi ūdens.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām

palīgvielām.

Lietošana vienlaicīgi ar AKE inhibitoriem (skatīt 4.4. un 4.5. apakšpunktu). Neparvis nedrīkst

lietot, kamēr nav pagājušas 36 stundas pēc AKE inhibitoru lietošanas pārtraukšanas.

Diagnosticēta angioedēma anamnēzē, kas saistīta ar AKE inhibitoru vai ARB terapiju (skatīt

4.4. apakšpunktu).

Iedzimta vai idiopātiska angioedēma (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Vienlaicīga aliskirēnu saturošu zāļu lietošana pacientiem ar cukura diabētu vai nieru darbības

traucējumiem (aGFĀ <60 ml/min/1,73 m

; skatīt 4.4. un 4.5. apakšpunktu).

Smagi aknu darbības traucējumi, biliāra ciroze vai holestāze (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Otrais vai trešais grūtniecība trimestris (skatīt 4.6. apakšpunktu).

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Divkārša renīna-angiotensīna-aldosterona sistēmas jeb RAAS blokāde

Palielinātā angioedēmas riska dēļ Neparvis un AKE inhibitoru kombinācija ir kontrindicēta

(skatīt 4.3. apakšpunktu). Neparvis lietošanu nedrīkst sākt, kamēr nav pagājušas 36 stundas pēc

pēdējās AKE inhibitora devas lietošanas. Ja ir pārtraukta ārstēšana ar Neparvis, AKE inhibitora

lietošanu nedrīkst sākt, kamēr nav pagājušas 36 stundas pēc pēdējās Neparvis devas lietošanas

skatīt (4.2., 4.3. un 4.5. apakšpunktu).

Neparvis un tiešo renīna inhibitoru, piemēram, aliskirēna, kombinācija nav ieteicama (skatīt

4.5. apakšpunktu). Neparvis un aliskirēnu saturošu zāļu kombinācija pacientiem ar cukura

diabētu vai nieru darbības traucējumiem (aGFĀ <60 ml/min/1,73 m

) ir kontrindicēta (skatīt

4.3. un 4.5. apakšpunktu).

Neparvis satur valsartānu, tāpēc to nedrīkst lietot vienlaicīgi ar citām ARB saturošām zālēm

(skatīt 4.2. un 4.5. apakšpunktu).

Hipotensija

Terapiju drīkst sākt tikai pēc tam, kad SAS ir ≥100 mmHg. Pacienti ar SAS <100 mmHg netika pētīti

(skatīt 5.1. apakšpunktu). Klīniskajos pētījumos ar Neparvis ārstētajiem pacientiem ir novēroti

simptomātiskas hipotensijas gadījumi (skatīt 4.8. apakšpunktā), īpaši 65 gadus veciem un vecākiem

pacientiem, pacientiem ar nieru slimību un pacientiem ar zemu SAS (<112 mmHg). Sākot terapiju vai

titrējot Neparvis devu, regulāri jākontrolē asinsspiediens. Ja rodas hipotensija, ieteicams uz laiku

samazināt Neparvis devu vai pārtraukt tā lietošanu (skatīt 4.2. apakšpunktu). Ja rodas hipotensija,

jāapsver nepieciešamība pielāgot diurētisko līdzekļu un vienlaicīgi lietoto antihipertensīvo līdzekļu

devas, kā arī novērst citus hipotensijas iemeslus, piemēram, hipovolēmiju. Simptomātiska hipotensija

vairāk ir iespējama pacientiem ar intravaskulāra cirkulējošā šķidruma tilpuma samazināšanos,

piemēram, pēc ārstēšanas ar diurētiskajiem līdzekļiem, diētas ar ierobežotu sāls daudzumu, caurejas

vai vemšanas. Pirms sākt ārstēšanu ar Neparvis, jānovērš sāļu un/vai šķidruma deficīts, tomēr, pirms

veikt šādas korektīvas darbības, to sniegtais ieguvums rūpīgi jāsalīdzina ar tilpuma pārslodzes radīto

risku.

Nieru darbības traucējumi

Sirds mazspējas slimnieku izmeklējumos vienmēr iekļauta nieru darbības novērtēšana. Pacientiem ar

viegliem un vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem ir lielāks hipotensijas risks (skatīt

4.2. apakšpunktu). Klīniskā pieredze par pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem (aGFĀ

<30 ml/min/1,73 m

) ir ļoti ierobežota, un šiem pacientiem ir lielāks hipotensijas risks (skatīt

4.2. apakšpunktu). Pieredze par pacientiem ar nieru slimību terminālā stadijā nav pieejama, un

Neparvis lietošana nav ieteicama.

Nieru darbības pavājināšanās

Neparvis lietošana var būt saistīta ar nieru darbības samazināšanos. Risku vēl palielina dehidratācija

vai vienlaicīga nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu (NPL) lietošana (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Pacientiem, kam attīstās klīniski nozīmīga nieru darbības samazināšanās, jāapsver nepieciešamība

pakāpeniski samazināt devu.

Hiperkaliēmija

Terapiju nedrīkst uzsākt, ja kālija līmenis serumā ir >5,4 mmol/l. Neparvis lietošana var būt saistīta ar

lielāku hiperkaliēmijas risku, lai gan iespējama arī hipokaliēmija (skatīt 4.8. apakšpunktu). Ieteicams

kontrolēt kālija līmeni serumā, īpaši pacientiem ar riska faktoriem, piemēram, nieru darbības

traucējumiem, cukura diabētu vai hipoaldosteronismu, kā arī tad, ja pacienta uzturs satur daudz kālija

vai ja pacients lieto minerālkortikoīdu antagonistus (skatīt 4.2. apakšpunktu). Ja pacientam rodas

klīniski nozīmīga hiperkaliēmija, ieteicams pielāgot vienlaicīgi lietoto zāļu devu vai uz laiku

samazināt devu vai pārtraukt lietošanu. Ja kālija līmenis serumā ir >5,4 mmol/l, jāapsver lietošanas

pārtraukšana.

Angioedēma

Ar Neparvis ārstētajiem pacientiem ir novērota angioedēma. Ja rodas angioedēma, nekavējoties

jāpārtrauc Neparvis lietošana un jānodrošina piemērota terapija un kontrole, līdz pilnībā un stabili

izzūd visas attiecīgās pazīmes un simptomi. Turpmāk to lietot nedrīkst. Apstiprinātas angioedēmas

gadījumos, kad bijusi skarta tikai seja un lūpas, tā parasti ir izzudusi bez ārstēšanas, tomēr simptomu

atvieglošanai ir bijis lietderīgi lietot prethistamīna līdzekļus.

Ar balsenes tūsku saistīta angioedēma var būt letāla. Ja tūska ir skārusi mēli, rīkli vai balseni un var

izraisīt elpceļu aizsprostošanos, nekavējoties jāsāk piemērota terapija, piemēram, ievadot 0,3–0,5 ml

1 mg/1 ml adrenalīna šķīdumu, un/vai pasākumi elpceļu caurlaidības nodrošināšanai.

Pacienti, kam anamnēzē ir angioedēma, nav pētīti. Tā kā šādiem pacientiem var būt lielāks

angioedēmas risks, Neparvis jālieto piesardzīgi. Neparvis ir kontrindicēts pacientiem, kam anamnēzē

ir angioedēma, kas saistīta ar AKE inhibitoru vai ARB lietošanu vai ar iedzimtu vai idiopātisku

angioedēmu (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Melnādainiem pacientiem uzņēmība pret angioedēmu var būt lielāka (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Pacienti ar nieru artēriju stenozi

Neparvis pacientiem ar unilaterālu vai bilaterālu nieru artēriju stenozi var paaugstināt urīnvielas līmeni

asinīs un kreatinīna līmeni serumā. Pacientiem ar nieru artēriju stenozi jāievēro piesardzība, turklāt ir

ieteicams kontrolēt viņu nieru funkciju.

Pacienti ar IV pakāpes sirds mazspēju atbilstoši NYHA funkcionālajai klasifikācijai

Jāievēro piesardzība, sākot Neparvis lietošanu pacientiem ar IV pakāpes sirds mazspēju atbilstoši

NYHA funkcionālajai klasifikācijai, jo klīniskā pieredze šajā populācijā ir maza.

B tipa natriurētiskais peptīds (BNP)

BNP nav piemērots sirds mazspējas biomarķieris ar Neparvis ārstētiem pacientiem, jo tas ir neprilizīna

substrāts (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Klīniskā pieredze ar pacientiem, kuriem ir vidēji smagi aknu bojājumi (B pakāpe pēc

Child-Plug

klasifikācijas) vai ar ASAT/ ALAT rādītajiem, kas vairāk nekā divas reizes pārsniedz augšējo normas

robežu ir ierobežota. Šiem pacientiem iedarbība var būt palielināta un drošums nav pierādīts. Šiem

pacientiem to lietojot jāievēro piesardzība (skatīt 4.2. un 5.2. apakšpunktu). Neparvis ir kontrindicēts

pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem, biliāru cirozi vai holestāzi (C pakāpe pēc

Child-

Plug

klasifikācijas) (skatīt 4.3. apakšpunktu).

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbība, kuras dēļ Neparvis ir kontrindicēts

AKE inhibitori

Neparvis lietošana vienlaicīgi ar AKE inhibitoriem ir kontrindicēta, jo vienlaicīga neprilizīna (NEP)

un AKE inhibīcija var palielināt angioedēmas risku. Neparvis lietošanu nedrīkst sākt, kamēr nav

pagājušas 36 stundas pēc pēdējās AKE inhibitora devas lietošanas. Ārstēšanu ar AKE inhibitoriem

nedrīkst sākt, kamēr nav pagājušas 36 stundas pēc pēdējās Neparvis devas lietošanas (skatīt 4.2. un

4.3. apakšpunktu).

Aliskirēns

Vienlaicīga Neparvis un aliskirēnu saturošu zāļu lietošana ir kontrindicēta pacientiem ar cukura

diabētu vai nieru darbības traucējumiem (aGFĀ <60 ml/min/1,73 m

; skatīt 4.3. apakšpunktu).

Neparvis un tiešo renīna inhibitoru, piemēram, aliskirēna, kombinācija nav ieteicama (skatīt

4.4. apakšpunktu). Neparvis un aliskirēna kombinācija ir potenciāli saistīta ar palielinātu tādu

nevēlamo blakusparādību biežumu, kā hipotensija, hiperkaliēmija un pavājināta nieru funkcija

(ieskaitot akūtu nieru mazspēju) (skatīt 4.3. un 4.4. apakšpunktu).

Mijiedarbība, kuras dēļ vienlaicīga lietošana nav ieteicama

Neparvis sastāvā ir valsartāns, tāpēc to nedrīkst lietot vienlaicīgi ar citu ARB (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Mijiedarbība, kad jāievēro piesardzība

OATP1B1 un OATP1B3 substrāti, piem. statīni

In vitro

iegūtie dati rāda, ka sakubitrils inhibē transportsistēmas OATP1B1 un OATP1B3, tādēļ

Neparvis var palielināt OATP1B1 un OATP1B3 substrātu, piemēram, statīnu sistēmiskās iedarbības

intensitāti. Vienlaicīgi lietots Neparvis līdz pat divām reizēm palielināja atorvastatīna un tā metabolītu

, un šo vielu AUC palielinājās līdz 1,3 reizēm. Neparvis vienlaicīgi ar statīniem jālieto piesardzīgi.

Nav novērota klīniski nozīmīga zāļu mijiedarbība, simvastatīnu un Neparvis lietojot vienlaicīgi.

PDE5 inhibitori, arī sildenafils

Pacientiem ar hipertensiju vienas sildenafila devas pievienošana Neparvis shēmai koncentrācijas

līdzsvara apstākļos bija saistīta ar ievērojami vairāk izteiktu asinsspiediena pazemināšanos nekā pēc

Neparvis lietošanas monoterapijas veidā, tādēļ gadījumos, kad sildenafila vai cita FDE5 inhibitora

lietošana tiek sākta pacientiem, kuri tiek ārstēti ar Neparvis, ir jāievēro piesardzība.

Kālijs

Vienlaicīga kāliju aizturošo diurētisko līdzekļu (triamterēna vai amilorīda), minerālkortikoīdu

antagonistu (piemēram, spironolaktona vai eplerenona), kāliju saturošu uztura bagātinātāju, sāls

aizstājēju vai citu zāļu (piemēram, heparīna) lietošana var izraisīt kālija un kreatinīna līmeņa

paaugstināšanos serumā. Ja Neparvis tiek lietots vienlaicīgi ar šiem līdzekļiem, ieteicams kontrolēt

kālija līmeni serumā (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi (NPL), tostarp selektīvie ciklooksigenāzes-2 jeb COX-2 inhibitori

Gados vecākiem pacientiem, pacientiem ar intravaskulāra šķidruma tilpuma samazināšanos (arī tiem

pacientiem, kuri tiek ārstēti ar diurētiskajiem līdzekļiem) vai pacientiem ar nieru darbības

traucējumiem vienlaicīga Neparvis un NPL lietošana var palielināt nieru darbības pasliktināšanās

risku. Tādēļ pacientiem, kuri vienlaicīgi lieto Neparvis un NPL, laikā, kad tiek sākta vai pielāgota

terapija, ieteicams kontrolēt nieru funkciju (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Litijs

Litija un angiotensīnu konvertējošā enzīma inhibitoru vai angiotensīna II receptoru antagonistu

vienlaicīgas lietošanas laikā ziņots par atgriezenisku litija koncentrācijas serumā palielināšanos un

toksicitāti. Mijiedarbība starp Neparvis un litiju nav pētīta. Tāpēc šī kombinācija nav ieteicama. Ja šo

kombināciju uzskata par nepieciešamu, ieteicams rūpīgi kontrolēt litija koncentrāciju serumā. Ja tiek

lietots arī diurētisks līdzeklis, litija toksicitātes risks iespējams var palielināties.

Furosemīds

Vienlaicīga Neparvis un furosemīda lietošana neietekmēja Neparvis farmakokinētiku, bet samazināja

furosemīda C

un AUC par attiecīgi 50% un 28%. Urīna tilpums būtiski nemainījās, bet nātrija

izvadīšana urīnā 4 stundu un 24 stundu laikā pēc vienlaicīgas lietošanas bija samazināta. Ar Neparvis

ārstētajiem pacientiem vidējā furosemīda dienas deva no PARADIGM-HF pētījuma sākuma līdz

beigām nemainījās.

Nitrāti, piem. nitroglicerīns

Starp Neparvis un intravenozi ievadītu nitroglicerīnu nebija zāļu-zāļu mijiedarbības asinsspiediena

pazemināšanas ziņā. Neparvis un nitroglicerīna vienlaicīgas lietošanas gadījumā sirdsdarbības ātrums

atšķīrās par 5 sitieniem/min, salīdzinājumā, kad tika lietots tikai nitroglicerīns. Līdzīga iedarbība uz

sirdsdarbības ātrumu var rasties Neparvis lietojot vienlaicīgi ar sublingvāliem, perorāliem vai

transdermāliem nitrātiem. Parasti devas pielāgošana nav nepieciešama.

OATP un MRP2 transportsistēmas

Sakubitrila (LBQ657) un valsartāna aktīvie metabolīti ir OATP1B1, OATP1B3, OAT1 un OAT3

substrāti. Valsartāns ir arī MRP2 substrāts. Tādēļ Neparvis lietošana vienlaicīgi ar OATP1B1,

OATP1B3 un OAT3 inhibitoriem (piemēram, rifampicīnu vai ciklosporīniem), OAT1 (piemēram,

tenofovīru, cidofovīru) vai MRP2 inhibitoriem (piemēram, ritonavīru) var palielināt LBQ657 vai

valsartāna sistēmiskās iedarbības intensitāti. Sākot vai pārtraucot vienlaicīgu ārstēšanu ar šīm zālēm,

jāievēro atbilstoša piesardzība.

Metformīns

Neparvis un metformīna vienlaicīga lietošana samazināja gan metformīna C

, gan AUC par 23%. Šīs

atradnes klīniskā nozīme nav zināma. Tāpēc, uzsākot ārstēšanu ar Neparvis pacientiem, kas saņem

metformīnu, jānovērtē klīniskais stāvoklis.

Nozīmīga mijiedarbība nav novērota

Nav novērota klīniski nozīmīga zāļu mijiedarbība, Neparvis lietojot vienlaicīgi ar digoksīnu, varfarīnu,

hidrohlortiazīdu, amlodipīnu, omeprazolu, karvedilolu vai levonorgestrela un etinilestradiola

kombināciju.

Mijiedarbība ar CYP 450

In vitro

veiktos metabolisma pētījumos iegūtie rezultāti liek uzskatīt, ka ir maza ar CYP 450 saistītas

zāļu mijiedarbības iespējamība, jo Neparvis metabolisms ar CYP 450 enzīmu starpniecību ir

ierobežots. Neparvis CYP 450 enzīmus nedz inducē, nedz inhibē.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Pirmajā grūtniecības trimestrī Neparvis lietošana nav ieteicama un tas ir kontrindicēts otrajā un trešajā

grūtniecības trimestrī (skatīt 4.3 apakšpunktu).

Valsartāns

Nav pārliecinošu epidemioloģisku pierādījumu par AKE inhibitoru lietošanas teratogēniskuma risku

grūtniecības pirmajā trimestrī; tomēr, nedaudz paaugstinātu risku nevar izslēgt. Kamēr nav pieejami

kontrolēti epidemioloģiskie dati par ARB lietošanas risku, līdzīgs risks pastāv visai šai zāļu klasei.

Sievietēm, kuras plāno grūtniecību, ja vien ārstēšanas turpināšana ar ARB nesniedz būtisku ieguvumu,

jāpiemēro ārstēšanas maiņa uz alternatīvu antihipertensīvo līdzekli, kam ir zināms drošības profils

grūtniecības laikā. Ja terapijas laikā tiek konstatēta grūtniecība, ARB lietošana nekavējoties jāpārtrauc

un, ja piemērojams, jāuzsāk attiecīga alternatīva terapija. Zināms, ka ARB darbība grūtniecības otrajā

un trešajā trimestrī cilvēkiem var radīt fetotoksicitāti (samazinātu nieru funkciju, oligohidramnozi,

aizkavētu galvaskausa pārkaulošanos) un neonatālu toksicitāti (nieru mazspēju, hipotensiju,

hiperkaliēmiju).

Ja ARB ir lietoti no otrā grūtniecības trimestra, ieteicams ar ultrasonogrāfiju pārbaudīt galvaskausa un

nieru darbību. Zīdaiņi, kuru mātes ir lietojušas ARB, rūpīgi jāuzrauga hipotensijas riska dēļ (skatīt

4.3. apakšpunktu).

Sakubitrils

Nav datu par sakubitrila lietošanu grūtniecēm. Pētījumos ar dzīvniekiem konstatēta reproduktīva

toksicitāte (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Neparvis

Nav datu par Neparvis lietošanu grūtniecēm. Neparvis pētījumos ar dzīvniekiem konstatēta

reproduktīva toksicitāte (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai Neparvis izdalās mātes pienā. Neparvis sastāvdaļas sakubitrils un valsartāns zīdīšanas

periodā izdalās žurku pienā (skatīt 5.3. apakšpunktu). Tā kā jaundzimušajiem/zīdaiņiem, kas baroti ar

krūti, ir iespējams nevēlamu blakusparādību risks, barošanas ar krūti laikā to lietot nav ieteicams.

Ņemot vērā Neparvis lietošanas nozīmīgumu mātei, jālemj vai nu par atturēšanos no barošanas ar krūti

vai Neparvis lietošanas pārtraukšanu barošanas ar krūti periodā.

Fertilitāte

Dati par Neparvis ietekmi uz cilvēka fertilitāti nav pieejami. Tā pētījumos ietekme uz žurku tēviņu un

mātīšu fertilitāti nav novērota (skatīt 5.3. apakšpunktu).

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Neparvis maz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Vadot

transportlīdzekļus vai apkalpojot mehānismus, jāievēro, ka dažkārt ir iespējami reiboņi un noguruma

sajūta.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Drošuma īpašību apkopojums

Visbiežāk ziņotās nevēlamās blakusparādības, par kurām tika ziņots terapijas ar Neparvis laikā, bija

hipotensija, hiperkaliēmija un nieru darbības traucējumi (skatīt 4.4. apakšpunktu). Tika ziņots arī par

angioedēmu pacientiem, kuri tika ārstēti ar Neparvis (skatīt atsevišķu nevēlamo blakusparādību

aprakstu).

Neparvis drošums pacientiem ar hronisku sirds mazspēju ir vērtēts pivotālā 3. fāzes pētījumā

PARADIGM-HF. Tā laikā tika salīdzināti pacienti, kuri tika ārstēti, divas reizes dienā lietojot

Neparvis 97 mg/103 mg (n = 4 203) vai 10 mg enalaprila (n = 4 229). Neparvis grupā nejaušināti

iedalītie pacienti tika ārstēti ar mediāno zāļu iedarbības ilgumu 24 mēneši. 3 271 pacients tika ārstēts

ilgāk nekā gadu.

PARADIGM-HF pētījumā pētāmās personas iepriekš tika ārstētas ar AKE inhibitoriem un/ vai ARB

un pirms randomizācijas dubultmaskētajā periodā bija veiksmīgi jāpabeidz secīgie enalaprila un

Neparvis ievadperiodi (zāļu iedarbības mediāna attiecīgi 15 un 29 dienas). Enalaprila ievadperiodā

1 102 pacienti (10,5%) pilnīgi pārtrauca pētījumu – 5,6% blakusparādības dēļ, kas visbiežāk bija nieru

darbības traucējumi (1,7%), hiperkaliēmija (1,7%) un hipotensija (1,4%). Neparvis ievadperiodā

10,4% pacientu pilnīgi pārtrauca pētījumu – 5,9% blakusparādības dēļ, kas visbiežāk bija nieru

darbības traucējumi (1,8%), hipotensija (1,7%) un hiperkaliēmija (1,3%). Izstāšanās dēļ ievadperiodā

blakusparādību biežums, kas parādīts tālāk tabulā, varētu būt mazāks nekā klīniskā praksē

paredzamais blakusparādību biežums.

Pētījuma PARADIGM-HF dubultmaskētajā periodā nevēlamo blakusparādību dēļ terapija bija

jāpārtrauc 450 ar Neparvis ārstētajiem pacientiem (10,7%) un 516 ar enalaprilu ārstētiem pacientiem

12,2%).

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Nevēlamās blakusparādības ir sistematizētas pēc orgānu sistēmām, vispirms norādot visbiežākās un

izmantojot šādus apzīmējumus: ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1 000 līdz

<1/100), reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000) un ļoti reti (<1/10 000). Katrā sastopamības biežuma grupā

nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

1. tabula

Nevēlamo blakusparādību saraksts

Orgānu sistēma

Ieteiktie termini

Sastopamības grupa

Asins un limfātiskās sistēmas

traucējumi

Anēmija

Bieži

Imūnās sistēmas traucējumi

Paaugstināta jutība

Retāk

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Hiperkaliēmija*

Ļoti bieži

Hipokaliēmija

Bieži

Hipoglikēmija

Bieži

Nervu sistēmas traucējumi

Reibonis

Bieži

Galvassāpes

Bieži

Sinkope

Bieži

Posturāli reiboņi

Retāk

Ausu un labirinta bojājumi

Vertigo

Bieži

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Hipotensija*

Ļoti bieži

Ortostatiska hipotensija

Bieži

Elpošanas sistēmas traucējumi,

krūšu kurvja un videnes slimības

Klepus

Bieži

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Caureja

Bieži

Slikta dūša

Bieži

Gastrīts

Bieži

Ādas un zemādas audu bojājumi

Nieze

Retāk

Izsitumi

Retāk

Angioedēma*

Retāk

Nieru un urīnizvades sistēmas

traucējumi

Nieru darbības traucējumi*

Ļoti bieži

Nieru mazspēja (nieru

mazspēja un akūta nieru

mazspēja)

Bieži

Vispārēji traucējumi un reakcijas

ievadīšanas vietā

Nogurums

Bieži

Astēnija

Bieži

* Skatīt atsevišķu nevēlamo blakusparādību aprakstu.

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Angioedēma

Ar Neparvis ārstētiem pacientiem ziņots par angioedēmu. PARADIGM-HF par angioedēmu ziņots

0,5% ar Neparvis ārstēto pacientu, salīdzinot ar 0,2% pacientu, kas ārstēti ar enalaprilu. Biežāk

angioedēmu novēroja ar Neparvis (2,4%) un enalaprilu (0,5%) ārstētiem melnādainiem pacientiem

(skatīt 4.4. apakšpunktu).

Hiperkaliēmija un kālija koncentrācija serumā

PARADIGM-HF pētījumā par hiperkaliēmiju un kālija koncentrāciju serumā >5,4 mmol/l ziņots

attiecīgi 11,6% un 19,7% ar Neparvis ārstēto pacientu un 14,0% un 21,1% ar enalaprilu ārstēto

pacientu.

EMA/262203/2016

EMEA/H/C/004343

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Neparvis

sakubitrils/valsartāns

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Neparvis. Tajā ir paskaidrots,

kā aģentūra ir novērtējusi šīs zāles, lai ieteiktu tās reģistrēt Eiropas Savienībā un sniegtu lietošanas

nosacījumus. Tas nav paredzēts kā praktiski ieteikumi par Neparvis lietošanu.

Lai iegūtu praktisku informāciju par Neparvis lietošanu, pacientiem jāizlasa zāļu lietošanas instrukcija

vai jāsazinās ar ārstu vai farmaceitu.

Kas ir Neparvis un kāpēc tās lieto?

Neparvis ir zāles sirds slimību ārstēšanai, kas satur aktīvās vielas sakubitrilu un valsartānu. Tās lieto

pieaugušiem pacientiem ar hronisku sirds mazspēju pie slimības simptomiem. Sirds mazspēja ir

stāvoklis, kad sirds nespēj sūknēt pa ķermeni pietiekami daudz asiņu.

Šīs zāles ir tādas pašas kā Entresto, kas jau ir reģistrētas Eiropas Savienībā (ES). Uzņēmums, kas ražo

Entresto, piekrita, ka tā zinātniskos datus izmanto zālēm Neparvis (“informēta piekrišana”).

Kā lieto Neparvis?

Neparvis zāles ir pieejamas tablešu veidā (24 mg sakubitrila/26 mg valsartāna, 49 mg

sakubitrila/51 mg valsartāna un 97 mg sakubitrila/103 mg valsartāna). Neparvis var iegādāties tikai

pret recepti.

Neparvis tabletes lieto divas reizes dienā. Neparvis ieteicamā sākumdeva ir viena 49 mg/51 mg tablete

divas reizes dienā, un pēc 2-4 ārstēšanas nedēļām devu var dubultot, līdz tiek sasniegta mērķa deva

viena 97 mg/103 mg tablete divas reizes dienā. Dažiem pacientiem ārsts var nozīmēt mazākas devas.

Plašāka informācija pieejama zāļu aprakstā (kas arī ir EPAR daļa).

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Neparvis darbojas?

Neparvis sastāvā esošās aktīvās vielas sakubitrils un valsartāns darbojas dažādos veidos. Sakubitrils

bloķē nātrijurētisko peptīdu noārdīšanos, kas rodas organismā. Nātrijurētiskie peptīdi novada nātriju

un ūdeni urīnā, tādējādi samazinot slodzi sirdij. Tāpat nātrijurētiskie peptīdi samazina asinsspiedienu

un aizsargā sirdi no fibrozes (šķiedru saistaudu) attīstības, ko novēro pacientiem ar sirds mazspēju.

Valsartāns ir angiotenzīna II receptoru antagonists, kas nozīmē, ka šī viela bloķē hormona, ko dēvē par

angiotenzīnu II, darbību organismā. Angiotenzīna II ietekme var būt kaitīga pacientiem ar sirds

mazspēju. Bloķējot receptorus, kuriem parasti piesaistās angiotenzīns II, valsartāns pārtrauc šā

hormona kaitīgo iedarbību uz sirdi un samazina asinsspiedienu, izraisot asinsvadu paplašināšanos.

Kādas bija Neparvis priekšrocības šajos pētījumos?

Vienā pamatpētījumā tika pierādīta Neparvis efektivitāte sirds mazspējas ārstēšanā. Pētījumā Neparvis

tika salīdzinātas ar enalaprilu — citām zālēm sirds mazspējas ārstēšanā. Pētījumā bija iesaistīti pacienti

ar hronisku sirds mazspēju pie slimības simptomiem un samazinātu izsviedes frakciju (asins

procentuālo daudzumu, kas atstāj sirdi). Ar Neparvis ārstēto pacientu grupā 21,8 % (914 no 4187)

pacientu mira no sirds un asinsvadu sistēmas slimībām vai tika hospitalizēti sakarā ar sirds mazspējas

saistītā stāvokļa pasliktināšanos salīdzinājumā ar 26,5 % (1117 no 4212) pacientu, kurus ārstēja ar

enalaprilu. Kopumā pētījuma laikā pacientus novēroja apmēram 27 mēnešus, no kuriem vidēji

24 mēnešus tie saņēma zāles. Pētījumu agri pārtrauca, jo tika konstatēti pārliecinoši pierādījumi, ka

Neparvis zāles ārstēšanā bija efektīvākas nekā enalaprils.

Kāds risks pastāv, lietojot Neparvis?

Visbiežāk novērotās Neparvis blakusparādība (var ietekmēt vairāk nekā 1 no 10 pacientiem) ir

paaugstināts kālija līmenis asinīs, zems asinsspiediens un nieru darbības pasliktināšanās. Angioedēma

(straujš ādas dziļāko audu un rīkles audu pietūkums, radot elpošanas grūtības), kas ir potenciāli

nopietna blakusparādība, konstatēta retāk (skar mazāk nekā 1 no 100 pacientiem). Pilns visu Neparvis

izraisīto blakusparādību saraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Neparvis nedrīkst lietot kopā ar zālēm, kas pazīstamas kā AKE inhibitori (ko izmanto sirds mazspējas

un augsta asinsspiediena ārstēšanai). Šīs zāles nedrīkst lietot pacienti ar angioedēmu, smagu aknu

slimību vai sievietes grūtniecības laikā. Pilns ierobežojumu saraksts atrodams zāļu lietošanas

instrukcijā.

Kāpēc Neparvis tika apstiprinātas?

CHMP nolēma, ka pacientu ieguvums, lietojot Neparvis, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica

izsniegt šo zāļu reģistrācijas apliecību. Pamatpētījumā konstatēja, ka Neparvis samazina pacientu

mirstību no sirds un asinsvadu sistēmas slimībām vai hospitalizāciju skaitu sakarā ar sirds mazspējas

saistītā stāvokļa pasliktināšanos.

Salīdzinot ar enalaprilu, kas ir jau reģistrēts sirds mazspējas ārstēšanai, pamatpētījuma rezultāti

uzrādīja, ka nopietnās blakusparādības saistībā ar Neparvis ārstēšanu bija līdzīgas. Viena no šo zāļu

aktīvajām vielām, valsartāns, ir vispāratzīts augsta asinsspiediens un sirds mazspējas ārstēšanai, un ar

tā lietošanu saistītās nevēlamās blakusparādības ir labi zināmas.

Neparvis

EMA/262203/2016

2. lappuse no 3

Kas tiek darīts, lai nodrošinātu nekaitīgu un efektīvu Neparvis lietošanu?

Lai nodrošinātu iespējami nekaitīgu Neparvis lietošanu, ir izstrādāts riska pārvaldības plāns.

Pamatojoties uz šo plānu, Neparvis zāļu aprakstā ir ietverta drošuma informācija, kā arī lietošanas

instrukcija, tostarp, attiecīgi piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un

pacientiem.

Cita informācija par Neparvis

Pilns Neparvis EPAR teksts ir atrodams Aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar

Neparvis pieejama zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinoties ar ārstu vai

farmaceitu.

Neparvis

EMA/262203/2016

3. lappuse no 3

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju