Neo-angin 1,2 mg/0,6 mg/5,9 mg sūkājamās tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

23-10-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
Alcohol 2,4-Dichlorobenzylicus, Amylmetacresolum, Levomentholum
Pieejams no:
Divapharma GmbH, Germany
ATĶ kods:
R02AA03
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Alcohol 2,4-Dichlorobenzylicus, Amylmetacresolum, Levomentholum
Zāļu forma:
Sūkājamās tabletes
Receptes veids:
Bez receptes
Ražojis:
Divapharma GmbH, Germany
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija numurs:
I000815

SASKAŅOTS ZVA 15.05.2017

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Neo-angin 1,2 mg/ 0,6 mg/ 5,9 mg sūkājamās tabletes

Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus, amylmetacresolum, levomentholum

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildu informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4.punktu.

Ja pēc 3 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

:

Kas ir Neo-angin un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Neo-angin lietošanas

Kā lietot Neo-angin

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Neo-angin

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Neo-angin un kādam nolūkam to lieto

Neo-angin sūkājamās tabletes ir antiseptisks līdzeklis un viegls rīkles pretsāpju līdzeklis, kas ir

piemērots vieglu mutes dobuma un rīkles infekciju profilaksei un iedarbīgai agrīnai ārstēšanai,

samazinot antibiotiku patēriņu. Šo infekciju rezultātā rodas iekaisumi ar tādiem simptomiem kā iekaisis

kakls, saaukstēšanās, aizsmakums, grūtības norīt. Mandeļu iekaisums (tonsilīts, angīna), mutes

dobuma iekaisums (stomatīts, aftozais stomatīts, afta) un rīkles gļotādas iekaisums (faringīts), smaganu

iekaisums (gingivīts), balsenes iekaisums (laringīts).

2. Kas Jums jāzina pirms Neo-angin lietošanas

Nelietojiet Neo-angin šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret dihlorbenzilspirtu, amilmetakrezolu, levomentolu vai kādu citu (6.punktā

minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Viena Neo-angin sūkājamā tablete satur 1,14 g glikozes šķīduma un 1,42 g saharozes, kas atbilst

apmēram 10 kcal (42 kilodžouliem). Jāņem vērā, ja Jums ir cukura diabēts.

Citas zāles un Neo-angin

Nav zināma ar šīm zālēm saistīta mijiedarbība perorālajā terapijā.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Nav datu par Neo-angin

iedarbību grūtniecības laikā.

Nepietiekamas informācijas dēļ nav iespējams pilnībā izslēgt augļa attīstības risku, tādēļ grūtniecēm

SASKAŅOTS ZVA 15.05.2017

pirms zāļu lietošanas jākonsultējas ar ārstu. Lietojot šīs zāles grūtniecēm un sievietēm barojot bērnu ar

krūti, jāievēro piesardzība.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana:

Nav ietekmes uz transportlīdzekļu vadīšanu un mehānismu apkalpošanu.

Neo-angin satur glikozes šķīdumu, saharozi un krāsvielu kumačs 4R (E124)

Tas var kaitēt zobiem.

Šīs zāles satur glikozes šķīdumu un saharozi. Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms

lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

Zāles satur arī krāsvielu kumačs 4R (E124), kas var izraisīt alerģiskas reakcijas, tai skaitā astmu.

3.

Kā lietot Neo-angin

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis.

Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ja vien nav nozīmēts citādi, pieaugušajiem un bērniem, kas vecāki par 6 gadiem, ieteicams lēni izsūkāt

vienu tableti mutē katras 2 – 3 stundas. Zāļu maksimālā dienas deva ir 6 sūkājamās tabletes.

Lietošana bērniem

Zāles nav piemērotas bērniem līdz 6 gadu vecumam.

Ja esat lietojis Neo-angin vairāk nekā noteikts

Maksimālā dienas deva ir 6 sūkājamās tabletes. Teorētiski pārdozēšanas gadījumā ir iespējams mutes un

kuņģa gļotādas kairinājums.

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās

izpaužas.

Neraugoties uz šo zāļu plašo lietošanu, par negatīvu iedarbību ziņots ļoti reti; novērots tikai mutes un

kuņģa gļotādas kairinājums. Teorētiski ir iespējamas arī alerģiskas reakcijas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī

tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne:

www.zva.gov.lv

. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz

plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Neo-angin

Uzglabāt zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā!

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

SASKAŅOTS ZVA 15.05.2017

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc “Годен до:”. Derīguma

termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs

nelietojat

Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Neo-angin satur

Aktīvās vielas ir 2,4-dihlorbenzilspirts (alcohol 2,4-dichlorobenzylicus) 1,2 mg; amilmetakrezols

(amylmetacresolum) 0,6 mg; levomentols (levomentholum) 5,9 mg.

Citas sastāvdaļas ir zvaigžņanīsa ēteriskā eļļa, piparmētru ēteriskā eļļa, saharoze, glikozes šķīdums,

vīnskābe, kumačs 4R (E 124).

Neo-angin ārējais izskats un iepakojums:

Neo-angin ir sarkanas, apaļas, viegli caurspīdīgas sūkājamas tabletes. Tabletes ir iepakotas PVH/Al

blisterpakās, kas ievietotas kārbā.

Vienā kārbā ir 24 tabletes.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

DIVAPHARMA GmbH

Motzener Str. 41

12277 Berlīne

Vācija

Paralēli importēto zāļu izplatītājs un pārpakotājs Latvijā:

SIA „MAGNUM MEDICAL”, Ulbrokas ielā 23, Rīga, LV-1021, t. 67718700

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas numurs:

Šī zāļu lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 05/2017

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju