Nebilet 5 mg tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

13-09-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

13-09-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Nebivolols
Pieejams no:
Menarini International Operations Luxembourg S.A., Luxembourg
ATĶ kods:
C07AB12
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Nebivolol
Deva:
5 mg
Zāļu forma:
Tablete
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Menarini-Von Heyden GmbH, Germany; Berlin-Chemie AG, Germany
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
98-0344

SASKAŅOTS ZVA 13-09-2018

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Nebilet 5 mg tabletes

Nebivololum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

Kas ir Nebilet, un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Nebilet lietošanas

Kā lietot Nebilet

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Nebilet

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Nebilet, un kādam nolūkam to lieto

Nebilet sastāvā ir nebivolols – sirds un asinsvadu līdzeklis, kas pieder pie selektīvo bēta blokatoru (t.i.,

ar selektīvu iedarbību uz sirds-asinsvadu sistēmu) līdzekļu grupas. Tas palēnina paātrinātu

sirdsdarbību, kontrolē sirdsdarbības spēku. Tas arī iedarbojas uz asinsvadiem, tos paplašinot un

veicinot asinsspiediena pazemināšanos.

Nebilet lieto paaugstināta asinsspiediena (hipertensijas) ārstēšanai.

Nebilet lieto arī vieglas un vidēji smagas hroniskas sirds mazspējas ārstēšanai vienlaicīgi ar citām

zālēm pacientiem no 70 gadu vecuma.

2.

Kas Jums jāzina pirms Nebilet lietošanas

Nelietojiet Nebilet šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret nebivololu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir viens vai vairāki no tālāk minētajiem traucējumiem:

pazemināts asinsspiediens,

smagi asinsrites traucējumi rokās vai kājās,

ļoti lēna sirdsdarbība (mazāk nekā 60 sitienu minūtē),

daži citi nopietni sirdsdarbības ritma traucējumi (piemēram, 2. vai 3. pakāpes

atrioventrikulārā blokāde, sirds vadīšanas traucējumi),

sirds mazspēja, kas tikko sākusies vai nesen pastiprinājusies, vai Jums ievada zāles

vēnā (intravenozā pilienu infūzijā) akūtas sirds mazspējas izraisīta cirkulatora šoka

ārstēšanai, lai palīdzētu sirdij darboties,

bronhiālā astma vai sēkšana (tagad vai agrāk),

neārstēta feohromocitoma – virsnieru dziedzera audzējs,

aknu darbības traucējumi,

vielmaiņas traucējumi (metaboliska acidoze), piemēram, diabētiskā ketoacidoze.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Nebilet lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Izstāstiet savam ārstam, ja Jums jau ir vai rodas kāds no tālāk minētajiem traucējumiem:

pārāk lēna sirdsdarbība,

98-0344_PL_LV_II-010-G

SASKAŅOTS ZVA 13-09-2018

noteikta veida sāpes krūtīs, ko izraisa spontānas koronāro asinsvadu spazmas jeb Princmetāla

stenokardija,

neārstēta hroniska sirds mazspēja,

1. pakāpes sirds blokāde (viegli sirds vadīšanas traucējumi, kas ietekmē sirdsdarbības ritmu),

slikta asinsrite rokās vai kājās, t.s. Reino slimība vai sindroms, krampjveida sāpes staigājot,

ilgstoši elpošanas traucējumi,

cukura diabēts: šīs zāles neietekmē glikozes līmeni asinīs, bet var maskēt zema glikozes

līmeņa brīdinošās pazīmes (t.i., sirdsklauves, paātrinātu sirdsdarbību),

pārmērīgi aktīvs vairogdziedzeris: šīs zāles var maskēt šī traucējuma izraisītās paātrinātās

sirdsdarbības pazīmes,

alerģija: šīs zāles var pastiprināt Jūsu reakciju pret putekšņiem vai citām Jums alerģiskām

vielām,

psoriāze (ādas slimība – zvīņaini, rozā plankumi) pašlaik vai bijusi senāk,

ja Jums veicama ķirurģiska operācija, noteikti pirms narkozes izstāstiet anesteziologam, ka

lietojat Nebilet.

Ja Jums ir smagi nieru darbības traucējumi, nelietojiet Nebilet sirds mazspējas ārstēšanai un izstāstiet

to savam ārstam.

Hroniskas sirds mazspējas ārstēšanas sākumā Jūs regulāri novēros pieredzējis ārsts (skatīt 3. punktu).

Ārstēšanu ar Nebilet nevajadzētu pārtraukt pēkšņi, ja vien Jūsu ārsts to nav izvērtējis un skaidri

norādījis (skatīt 3. punktu).

Bērni un pusaudži

Nav pietiekami daudz informācijas par Nebilet lietošanu bērniem un pusaudžiem, tāpēc šīs vecuma

grupas pacientiem to lietot nav ieteicams.

Citas zāles un Nebilet

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu

lietot.

Noteikti izstāstiet ārstam, ja lietojat vai saņemat tālāk minētās zāles papildus Nebilet:

zāles paaugstināta asinsspiediena vai citu sirdsdarbības traucējumu ārstēšanai (piemēram,

amiodarons, amlodipīns, cibenzolīns, klonidīns, digoksīns, diltiazems, dizopiramīds,

felodipīns, flekainīds, guanfacīns, hidrohinidīns, lacidipīns, lidokaīns, metildopa, meksiletīns,

moksonidīns, nikardipīns, nifedipīns, nimodipīns, nitrendipīns, propafenons, hinidīns,

rilmenidīns, verapamils),

miega līdzekļi un līdzekļi psihozes (psihiskas slimības) ārstēšanai, piemēram, barbiturāti

(tiek lietoti arī epilepsijas ārstēšanai), fenotiazīns (tiek lietots arī vemšanas un sliktas dūšas

ārstēšanai) un tioridazīns,

zāles pret depresiju, piemēram, amitriptilīns, paroksetīns, fluoksetīns,

anestēzijas līdzekļi, kas tiek lietoti ķirurģiskas operācijas laikā,

zāles bronhiālās astmas, aizlikta deguna vai noteiktu acu slimību, piemēram, glaukomas

(paaugstināta spiediena acī) vai zīlīšu dilatācijas (paplašināšanās), ārstēšanai,

baklofēns (muskulatūru atslābinošs līdzeklis),

amifostīns (aizsarglīdzeklis, ko lieto vēža terapijas laikā).

Visas iepriekš minētās zāles, tāpat kā nebivolols, var ietekmēt asinsspiedienu un/vai sirdsdarbību.

zāles pārmērīga kuņģa skābuma vai čūlu ārstēšanai (antacīdi līdzekļi): Nebilet jālieto ēšanas

laikā un antacīdais līdzeklis starp ēdienreizēm.

Nebilet kopā ar uzturu un dzērienu

Lūdzu skatīt 3. punktu.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Nebilet nevajadzētu lietot grūtniecības laikā, ja vien tas nav noteikti nepieciešams.

Šīs zāles nav ieteicams lietot laikā, kad barojat bērnu ar krūti.

98-0344_PL_LV_II-010-G

SASKAŅOTS ZVA 13-09-2018

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Šīs zāles var izraisīt reiboni vai nogurumu. Ja tas Jūs skar, nevadiet transportlīdzekli un

neapkalpojiet mehānismus.

Nebilet satur laktozi

Šo zāļu sastāvā ir laktoze. Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir kādu cukuru nepanesamība, sazinieties ar

ārstu pirms šo zāļu lietošanas.

Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā tabletē, būtībā tās ir “nātriju nesaturošas”

3.

Kā lietot Nebilet

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai

farmaceitam.

Nebilet var lietot pirms ēšanas, ēšanas laikā vai pēc ēšanas, taču to var lietot arī neatkarīgi no

ēdienreizēm. Vislabāk tabletei uzdzert ūdeni.

Paaugstināta asinsspiediena (hipertensijas) ārstēšana

Parastā deva ir 1 tablete dienā. Devu vajadzētu lietot katru dienu vienā un tai pašā laikā.

Gados vecāki pacienti un pacienti ar nieru darbības traucējumiem parasti sāk ar ½ (pusi) tabletes

dienā.

Terapeitiskā iedarbība uz asinsspiedienu kļūst manāma pēc 1 – 2 nedēļu ilgas ārstēšanas.

Atsevišķos gadījumos optimālā iedarbība tiek panākta tikai pēc 4 nedēļām.

Hroniskas sirds mazspējas ārstēšana

Jūsu ārstēšanu sāks un stingri uzraudzīs pieredzējis ārsts.

Ārsts sāks Jūs ārstēt ar ¼ (ceturtdaļu) tabletes dienā. Pēc 1 - 2 nedēļām devu var palielināt līdz ½

tabletei (pustabletei) dienā, tad līdz 1 tabletei dienā un pēc tam līdz 2 tabletēm dienā, līdz

sasniegta Jums piemērotākā deva. Ārsts parakstīs Jums piemērotu devu katrā posmā, un Jums

precīzi jāievēro viņa/viņas norādījumi.

Maksimālā ieteicamā deva ir 2 tabletes (10 mg) dienā.

Kad sāksit ārstēšanu un katru reizi, kad tiks palielināta deva, Jums būs 2 stundas jāatrodas

pieredzējuša ārsta stingrā uzraudzībā.

Ārsts nepieciešamības gadījumā var samazināt zāļu devu.

Jūs nedrīkstat pēkšņi pārtraukt ārstēšanu, jo tas var pastiprināt sirds mazspēju.

Pacienti ar smagiem nieru darbības traucējumiem šīs zāles nedrīkst lietot.

Lietojiet šīs zāles reizi dienā, vēlams katru dienu vienā un tai pašā laikā.

Ja ārsts Jums teicis lietot ¼ (ceturtdaļ-) vai ½ (pus-) tableti dienā, lūdzu, izlasiet tālāk sniegtos

norādījumus par to, kā sadalīt Nebilet 5 mg tableti ar krustenisko dalījuma līniju.

Nolieciet tableti uz gludas, cietas virsmas (piemēram, uz galda vai darba virsmas) ar krustenisko

dalījuma līniju uz augšu.

Sadaliet tableti, uzspiežot gar dalījuma līniju ar abu roku rādītājpirkstiem (1. un 2. attēls).

Tabletes ceturtdaļu iegūst, tādā pašā veidā sadalot pusītes (3. un 4. attēls).

98-0344_PL_LV_II-010-G

SASKAŅOTS ZVA 13-09-2018

1. un 2. attēls: vieglā Nebilet 5 mg tabletes ar krustenisko dalījuma līniju sadalīšana uz pusēm.

3. un 4. attēls: vieglā Nebilet 5 mg tabletes ar krustenisko dalījuma līniju pusītes sadalīšana

ceturtdaļās.

Lai ārstētu Jūsu slimību, ārsts var izlemt kombinēt Nebilet tabletes ar citām zālēm.

Nelietot bērniem un pusaudžiem.

Ja esat lietojis Nebilet vairāk nekā noteikts

Ja nejauši pārdozējat šīs zāles, nekavējoties paziņojiet to savam ārstam vai farmaceitam. Visbiežāk

sastopamās Nebilet pārdozēšanas pazīmes un simptomi ir palēnināta sirdsdarbība (bradikardija),

pazemināts asinsspiediens (hipotensija) ar iespējamu ģīboni, bronhiālai astmai līdzīgs elpas trūkums

(bronhospazmas) un akūta sirds mazspēja.

Kamēr gaidāt ārsta ierašanos, varat lietot aktivēto ogli, ko iespējams nopirkt aptiekā.

Ja esat aizmirsis lietot Nebilet

Ja esat aizmirsis lietot Nebilet devu, bet atceraties par to nedaudz vēlāk, lietojiet tās dienas devu kā

parasti. Taču, ja ir pagājis ilgāks laiks (piemēram, vairākas stundas), un drīz būs jālieto nākamā deva,

izlaidiet aizmirsto devu un lietojiet nākamo plānoto, normālo devu ierastajā laikā. Nelietojiet dubultu

devu. Tomēr būtu jāizvairās no šādu gadījumu atkārtošanās.

Ja pārtraucat lietot Nebilet

Pirms Nebilet lietošanas pārtraukšanas vienmēr konsultējieties ar ārstu neatkarīgi no tā, vai zāles

lietojat paaugstināta asinsspiediena vai sirds mazspējas ārstēšanai.

Jums nevajadzētu pēkšņi pārtraukt ārstēšanu ar Nebilet, jo īslaicīgi var pastiprināties sirds mazspēja.

Ja hroniskas sirds mazspējas ārstēšana ar Nebilet ir jāpārtrauc, dienas deva jāsamazina pakāpeniski, ar

nedēļas starplaikiem samazinot devu uz pusi.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nebilet lietojot paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai, iespējamas tālāk minētās blakusparādības.

Bieži vērojamas blakusparādības (var skart mazāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

98-0344_PL_LV_II-010-G

SASKAŅOTS ZVA 13-09-2018

galvassāpes,

reibonis,

nogurums,

neparasta niezēšanas vai tirpšanas sajūta,

caureja,

aizcietējums,

slikta dūša,

elpas trūkums,

roku vai pēdu pietūkums.

Retāk vērojamas blakusparādības (var skart mazāk nekā 1 no 100 cilvēkiem):

palēnināta sirdsdarbība vai citas sūdzības par sirdi,

pazemināts asinsspiediens,

krampjveida sāpes kājās staigājot,

redzes traucējumi,

impotence,

depresijas sajūta,

gremošanas traucējumi (dispepsija), gāzes kuņģī vai zarnās, vemšana,

ādas izsitumi, nieze,

bronhiālai astmai līdzīgs elpas trūkums (bronhospazmas – pēkšņi muskuļu krampji elpceļos),

murgaini sapņi.

Ļoti reti vērojamas blakusparādības (var skart mazāk nekā 1 no 10 000 cilvēkiem):

ģībonis,

psoriāzes (ādas slimība ar zvīņainiem rozā plankumiem) pastiprināšanās.

Atsevišķos gadījumos Nebilet lietošanas laikā novērotas šādas blakusparādības:

vispārējas alerģiskas reakcijas ar ģeneralizētiem ādas izsitumiem (hipersensitivitātes reakcijas),

pēkšņs pietūkums, it īpaši ap lūpām, acīm vai arī mēles pietūkums ar iespējamiem pēkšņiem

elpošanas traucējumiem (angioedēma),

nātrene (gaiši sarkani, piepacelti, niezoši ādas izsitumi, kam var būt alerģiska vai nealerģiska

izcelsme).

Klīniskā pētījumā par hronisku sirds mazspēju tika novērotas tālāk minētās blakusparādības.

Ļoti bieži vērojamas blakusparādības (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

palēnināta sirdsdarbība,

reibonis.

Bieži vērojamas blakusparādības (var skart mazāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

sirds mazspējas pastiprināšanās,

pazemināts asinsspiediens (piemēram, ģīboņa sajūta, kad strauji pieceļas),

šo zāļu nepanesamība,

viegli sirds vadīšanas traucējumi, kas ietekmē sirdsdarbības ritmu (1. pakāpes AV blokāde),

apakšējo ekstremitāšu tūska (piemēram, pietūkušas potītes).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu

drošumu.

5.

Kā uzglabāt Nebilet

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

98-0344_PL_LV_II-010-G

SASKAŅOTS ZVA 13-09-2018

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc „EXP”. Derīguma

termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, ko vairs

nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Nebilet satur

Aktīvā viela ir nebivolols. Katrā tabletē ir 5 mg nebivolola (nebivolola hidrohlorīda veidā): 2,5 mg

D-nebivolola un 2,5 mg L-nebivolola.

Citas sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts, polisorbāts 80 (E433), hipromeloze (E464), kukurūzas

ciete, kroskarmelozes nātrija sāls (E468), mikrokristāliska celuloze (E460), koloidāls bezūdens

silīcija dioksīds (E551), magnija stearāts (E572).

Nebilet ārējais izskats un iepakojums

Nebilet ir baltas, apaļas tabletes ar krustenisku dalījuma līniju iepakojumā pa 7, 14, 28, 30, 50, 56, 90

vai 100 tabletēm. Tabletes ir iepakotas PVH/Al folijas blisteros.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare

L-1611 Luxembourg

Luksemburga

Ražotājs

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Vācija

Menarini – Von Heyden GmbH

Leipziger Strasse 7-13, 01097 – Dresden, Vācija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2018. gada septembrī.

98-0344_PL_LV_II-010-G

SASKAŅOTS ZVA 13-09-2018

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Nebilet 5 mg tabletes

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Nebilet tabletē ir 5 mg nebivolola (nebivololum) - nebivolola hidrohlorīda veidā: 2,5 mg SRRR-nebivolola

(jeb D-nebivolola) un 2,5 mg RSSS-nebivolola (jeb L-nebivolola).

Palīgviela ar zināmu iedarbību: tabletē ir 141,75 mg laktozes monohidrāta (skatīt 4.4. un 6.1.

apakšpunktu).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Tablete.

Balta, apaļa tablete ar krustenisku dalījuma līniju.

Tableti var sadalīt 4 vienādās daļās.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Hipertensija

Esenciālās hipertensijas ārstēšana.

Hroniska sirds mazspēja (HSM)

Stabilas vieglas un vidēji smagas hroniskas sirds mazspējas ārstēšana kombinācijā ar standarta terapiju

gados vecākiem pacientiem no 70 g. v.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Devas

Hipertensija

Pieaugušajiem

Viena tablete (5 mg) dienā, vēlams vienmēr vienā un tai pašā dienas laikā.

Asinsspiedienu pazeminošā darbība sākas pēc 1 – 2 nedēļu ārstēšanas. Reizēm optimālais efekts tiek

sasniegts tikai pēc 4 nedēļām.

Kombinēšana ar citiem antihipertensīvajiem līdzekļiem

Bēta blokatorus var lietot monoterapijā vai kombinācijās ar citiem antihipertensīvajiem līdzekļiem. Līdz

šim papildu antihipertensīva iedarbība novērota tikai Nebilet kombinējot ar 12,5 – 25 mg hidrohlortiazīda.

Pacientiem ar nieru mazspēju

Pacientiem ar nieru mazspēju ieteicamā sākumdeva ir 2,5 mg dienā. Nepieciešamības gadījumā dienas

devu var palielināt līdz 5 mg.

Pacientiem ar aknu mazspēju

98-0344_SmPC_LV_II-010-G

SASKAŅOTS ZVA 13-09-2018

Dati par lietošanu pacientiem ar aknu mazspēju vai aknu darbības traucējumiem ir nepietiekami. Tāpēc

Nebilet

lietošana šiem pacientiem ir kontrindicēta.

Gados vecākiem cilvēkiem

Par 65 gadiem vecākiem pacientiem ieteicamā sākumdeva ir 2,5 mg dienā. Nepieciešamības gadījumā

dienas devu var palielināt līdz 5 mg. Ņemot vērā nelielo lietošanas pieredzi pacientiem, kas vecāki par 75

gadiem, šādi pacienti jāārstē rūpīgā ārsta uzraudzībā.

Pediatriskā populācija

Nebilet drošums un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam, nav pierādīta.

Dati nav pieejami. Tādēļ šīs zāles bērniem un pusaudžiem nav ieteicams lietot.

Hroniska sirds mazspēja (HSM)

Stabilas hroniskas sirds mazspējas ārstēšana jāsāk ar pakāpenisku devas palielināšanu, līdz sasniegta

optimālā balstdeva, kas ir individuāla katram pacientam.

Sešas nedēļas pirms terapijas uzsākšanas pacientiem jābūt stabilai hroniskai sirds mazspējai bez akūtas

mazspējas epizodēm. Ārstējošajam ārstam vēlama pieredze hroniskas sirds mazspējas ārstēšanā.

Pacientiem, kuri saņem ārstēšanu ar kardiovaskulārām zālēm, tostarp diurētiskiem līdzekļiem un/vai

digoksīnu, un/vai AKE inhibitoriem, un/vai angiotenzīna II antagonistiem, divu nedēļu laikā pirms

ārstēšanas sākšanas ar Nebilet jāstabilizē šo zāļu deva.

Uzsākot ārstēšanu, devas palielināšana jāveic ar 1 – 2 nedēļu starplaikiem šādā secībā, ņemot vērā zāļu

panesamību pacientam:

1,25 mg nebivolola, devu palielinot līdz 2,5 mg reizi dienā, tad līdz 5 mg reizi dienā, un pēc tam līdz

10 mg reizi dienā.

Maksimālā ieteicamā deva ir 10 mg nebivolola vienu reizi dienā.

Uzsākot ārstēšanu, kā arī katrā devas palielināšanas gadījumā pieredzējušam ārstam pacienti jānovēro

vismaz 2 stundas pēc zāļu lietošanas, lai pārliecinātos, ka pacienta vispārējais stāvoklis saglabājas stabils

(īpaši attiecībā uz asinsspiedienu, sirdsdarbības frekvenci, sirds vadīšanas traucējumiem, sirds mazspējas

pasliktināšanos).

Blakusparādību rašanās var neļaut visus pacientus ārstēt ar maksimālo ieteikto devu. Ja nepieciešams,

sasniegto devu var pakāpeniski samazināt un atkal atbilstoši palielināt.

Titrēšanas fāzē sirds mazspējas pasliktināšanās vai zāļu nepanesamības gadījumā vispirms ieteicams

samazināt nebivolola devu vai, ja nepieciešams (smagas hipotensijas, sirds mazspējas pasliktināšanās ar

akūtu plaušu tūsku gadījumā, kardiogēna šoka, simptomātiskas bradikardijas vai AV blokādes gadījumā),

nekavējoties pārtraukt tā lietošanu.

Parasti stabilas hroniskas sirds mazspējas ārstēšana ar nebivololu ir ilgstoša.

Ārstēšanu ar nebivololu nav ieteicams pārtraukt pēkšņi, jo tas var izraisīt īslaicīgu sirds mazspējas

pasliktināšanos. Ja ir nepieciešams pārtraukt zāļu lietošanu, deva ir jāsamazina pakāpeniski – uz pusi katru

nedēļu.

Pacientiem ar nieru mazspēju

Vieglas vai vidēji smagas nieru mazspējas gadījumā deva nav jāpielāgo, jo devas palielināšanu līdz

maksimālajai panesamajai devai veic individuāli. Nav pieredzes pacientiem ar smagiem nieru darbības

traucējumiem (seruma kreatinīns ≥ 250

mol/l). Tāpēc šiem pacientiem nebivolola lietošana nav

ieteicama.

Pacientiem ar aknu mazspēju

Dati par pacientiem ar aknu mazspēju ir nepietiekami, tāpēc Nebilet lietošana šiem pacientiem ir

kontrindicēta.

Gados vecākiem cilvēkiem

98-0344_SmPC_LV_II-010-G

SASKAŅOTS ZVA 13-09-2018

Deva nav jāpielāgo, jo devas palielināšanu līdz maksimālajai panesamajai devai veic individuāli.

Pediatriskā populācija

Nebilet drošums un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam, nav pierādīta.

Dati nav pieejami. Tādēļ šīs zāles bērniem un pusaudžiem nav ieteicams lietot.

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Tabletes var lietot ēšanas laikā.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Aknu mazspēja vai aknu darbības traucējumi.

Akūta sirds mazspēja, kardiogēns šoks vai sirds mazspējas dekompensācijas epizodes, kad bijusi

nepieciešama i.v. terapija ar inotropiem līdzekļiem.

Tāpat kā citi bēta blokatori, Nebilet ir kontrindicēts šādos gadījumos:

sinusa mezgla vājuma sindroms, arī sinuatriāla blokāde,

2. un 3. pakāpes AV blokāde (bez kardiostimulatora),

bronhu spazmas un bronhiālā astma anamnēzē,

neārstēta feohromocitoma,

metabola acidoze,

bradikardija (pirms ārstēšanas uzsākšanas pulss lēnāks par 60 reizēm/min),

hipotensija (sistoliskais asinsspiediens < 90 mmHg),

smagi perifērās asinsrites traucējumi.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Skatīt arī 4.8. apakšpunktu „Nevēlamās blakusparādības”.

Šie brīdinājumi un norādījumi attiecas uz bēta blokatoriem kopumā.

Anestēzija

Bēta adrenoreceptoru blokāde mazina aritmiju risku ievadnarkozes un intubācijas laikā. Ja bēta

adrenoreceptoru blokāde tiek pārtraukta gatavojoties ķirurģiskai operācijai, bēta blokatora lietošana

jāpārtrauc vismaz 24 stundas pirms tās.

Jāievēro piesardzība, lietojot dažus narkozes līdzekļus, kas izraisa sirds darbības nomākumu. Pacientu var

pasargāt no vagālas reakcijas, intravenozi ievadot atropīnu.

Sirds un asinsvadu sistēma

Parasti bēta blokatorus nedrīkst lietot pacientiem ar neārstētu sastrēguma sirds mazspēju (SSM), kamēr

stāvoklis nav stabilizējies.

Pacientiem ar sirds išēmisko slimību ārstēšana ar bēta blokatoriem jāpārtrauc pakāpeniski, t.i., 1 – 2

nedēļu laikā. Nepieciešamības gadījumā vienlaikus jāsāk aizstājterapija, lai novērstu stenokardijas

paasinājumu.

Bēta blokatori var izraisīt bradikardiju. Ja pulss miera stāvoklī kļūst lēnāks par 50 – 55 sitieniem/min

un/vai pacientam ir simptomi, kas liecina par bradikardiju, bēta blokatora deva ir jāsamazina.

Bēta blokatori jālieto piesardzīgi šādos gadījumos:

pacientiem ar perifērās asinsrites traucējumiem (Reino slimību vai sindromu, mijklibošanu), jo šie

traucējumi var pastiprināties;

pacientiem ar 1. pakāpes AV blokādi, jo bēta blokatori palēnina impulsu pārvadi;

98-0344_SmPC_LV_II-010-G

SASKAŅOTS ZVA 13-09-2018

pacientiem ar Princmetāla stenokardiju nebloķētas alfa receptoru noteiktās koronāro artēriju

vazokonstrikcijas dēļ bēta blokatori var palielināt stenokardijas lēkmju biežumu un ilgumu.

Nebivolola kombinācija ar verapamila un diltiazema tipa kalcija kanāla antagonistiem, ar 1. grupas

antiaritmiskajiem līdzekļiem un ar centrālas darbības antihipertensīvām zālēm parasti nav ieteicama.

Vairāk, lūdzu, lasiet 4.5. apakšpunktā.

Vielmaiņa un endokrīnā sistēma

Nebilet neietekmē glikozes līmeni asinīs cukura diabēta slimniekiem. Cukura diabēta slimniekiem tomēr

jāievēro piesardzība, jo nebivolols var maskēt dažas hipoglikēmijas pazīmes (tahikardiju, sirdsklauves).

Bēta blokatori var maskēt tahikardijas simptomu vairogdziedzera hiperfunkcijas gadījumā. Pēkšņa

lietošanas pārtraukšana var pastiprināt šo simptomus.

Elpošanas sistēma

Pacientiem ar hroniskām obstruktīvām plaušu slimībām bēta blokatori jālieto piesardzīgi, jo var

pastiprināties elpceļu sašaurināšanās simptomi.

Citi brīdinājumi

Pacienti ar psoriāzi anamnēzē bēta blokatorus drīkst lietot tikai pēc rūpīgas izvērtēšanas.

Bēta blokatori var palielināt jutību pret alergēniem, kā arī anafilaktisko reakciju smaguma pakāpi.

Hroniskas sirds mazspējas ārstēšanas uzsākšanas gadījumā ar nebivololu nepieciešama regulāra kontrole.

Par devām un lietošanas veidu, lūdzu, lasiet 4.2. apakšpunktā. Ārstēšanu nedrīkst pārtraukt pēkšņi, ja vien

tas nav absolūti indicēts. Vairāk informācijas, lūdzu, lasiet 4.2. apakšpunktā.

Šīs zāles satur laktozi. Tās nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, ar pilnīgu

laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Farmakodinamiskā mijiedarbība

Minētā mijiedarbība attiecas uz bēta blokatoriem kopumā.

Kombinācijas, kas nav ieteicamas

I klases antiaritmiskie līdzekļi (hinidīns, hidrohinidīns, cibenzolīns, flekainīds, dizopiramīds, lidokaīns,

meksiletīns, propafenons): var pastiprināties to iedarbība uz atrioventrikulārās pārvades laiku, kā arī

negatīvā inotropā iedarbība (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Verapamila/diltiazema tipa kalcija antagonisti: negatīva ietekme uz kontraktilitāti un atrioventrikulāro

vadīšanu. Intravenoza verapamila ievadīšana pacientiem, kuri tiek ārstēti ar bēta blokatoriem, var izraisīt

nopietnu hipotensiju un atrioventrikulāro blokādi (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Centrālas darbības antihipertensīvie līdzekļi (klonidīns, guanfacīns, moksonidīns, metildopa,

rilmenidīns): vienlaicīga centrālas darbības antihipertensīvo līdzekļu lietošana var pasliktināt sirds

mazspēju, samazinoties centrālajam simpātiskajam tonusam (sirdsdarbības palēnināšanās un sirds

izsviedes samazināšanās, vazodilatācija) (skatīt 4.4. apakšpunktu). Pēkšņa centrālas darbības

antihipertensīvo līdzekļu lietošanas pārtraukšana, īpaši pirms bēta blokatora lietošanas pārtraukšanas, var

palielināt “rikošeta hipertensijas” risku.

Uzmanīgi lietojamas kombinācijas

III klases antiaritmiskie līdzekļi (amiodarons): var palielināties ietekme uz atrioventrikulāro vadīšanas

laiku.

98-0344_SmPC_LV_II-010-G

SASKAŅOTS ZVA 13-09-2018

Anestēzijas līdzekļi – halogenētie ogļūdeņraži: bēta blokatoru un narkozes līdzekļu vienlaicīga lietošana

var nomākt reflektoro tahikardiju un palielināt hipotensijas risku (skatīt 4.4. apakšpunktu). Vispārējs

ieteikums ir pēkšņi nepārtraukt ārstēšanu ar bēta blokatoriem. Anesteziologam jāzina, ka pacients lieto

Nebilet.

Insulīns un perorālie pretdiabēta līdzekļi: lai gan nebivolols neietekmē glikozes līmeni asinīs, vienlaicīga

lietošana var maskēt dažus hipoglikēmijas simptomus (sirdsklauves, tahikardiju).

Baklofēns (miorelaksants) un amifostīns (papildlīdzeklis, ārstējot ar

antineoplastiskiem līdzekļiem): lietojot vienlaikus ar antihipertensīviem līdzekļiem,

iespējama pastiprināta asinsspiediena pazemināšanās, tādēļ atbilstoši jāpielāgo

antihipertensīvo līdzekļu deva.

Piesardzīgi lietojamas kombinācijas

Sirds glikozīdi: vienlaicīga lietošana var paildzināt atrioventrikulārās pārvades laiku. Nebivolola

klīniskajos pētījumos nav konstatētas klīniskas šīs mijiedarbības pazīmes. Nebivolols neietekmē digoksīna

farmakokinētiku.

Dihidropiridīna tipa kalcija antagonisti (amlodipīns, felodipīns, lacidipīns, nifedipīns, nikardipīns,

nimodipīns, nitrendipīns): vienlaicīga lietošana var palielināt hipotensijas risku, kā arī nevar izslēgt

turpmākas miokarda funkcijas pavājināšanos pacientiem ar sirds mazspēju.

Antipsihotiskie līdzekļi, antidepresanti (tricikliskie antidepresanti, barbiturāti un fenotiazīni): vienlaikus

lietošana var pastiprināt bēta blokatoru hipotensīvo efektu (papildinoša iedarbība).

Nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi (NPL): nav nekādas ietekmes uz nebivolola hipotensīvo darbību.

Simpatomimētiskie līdzekļi vienlaicīgas lietošanas gadījumā var darboties pretēji bēta blokatoru darbībai.

Bēta adrenerģiskie līdzekļi var nenoliedzami izraisīt simpatomimētisko līdzekļu alfa adrenerģisko darbību

ar abiem - gan alfa, gan bēta adrenerģiskajiem efektiem (hipertensijas, smagas bradikardijas un sirds

blokādes risks).

Farmakokinētiska mijiedarbība

Nebivolola metabolismā piedalās CYP2D6 izoenzīms, tāpēc šā enzīma inhibitoru, īpaši paroksetīna,

fluoksetīna, tioridazīna un hinidīna vienlaikus lietošana var paaugstināt nebivolola līmeni plazmā, kas

saistās ar palielinātu stipras bradikardijas un blakusparādību risku.

Cimetidīna vienlaikus lietošana paaugstināja nebivolola līmeni plazmā, nemainot tā klīnisko iedarbību.

Ranitidīna vienlaikus lietošana neietekmēja nebivolola farmakokinētiku. Ja Nebilet

lieto ēšanas laikā un

antacīdo līdzekli starp ēdienreizēm, abas zāles var ordinēt vienlaikus.

Nebivolola kombinēšana ar nikardipīnu nedaudz palielināja abu zāļu koncentrāciju plazmā, nemainot to

klīnisko iedarbību. Alkohola, furosemīda vai hidrohlortiazīda un nebivolola vienlaikus lietošana

neietekmēja nebivolola farmakokinētiku. Nebivolols neietekmē varfarīna farmakokinētiku un

farmakodinamiku.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Nebivolola farmakoloģiskā iedarbība var izraisīt kaitīgu ietekmi uz grūtniecību un/vai augli, vai

jaundzimušo. Bēta adrenoreceptoru blokatori pasliktina placentas apasiņošanu, kas var izraisīt augļa

augšanas aizkavēšanos, intrauterīnu augļa bojāeju, spontānu abortu vai priekšlaicīgas dzemdības. Auglim

98-0344_SmPC_LV_II-010-G

SASKAŅOTS ZVA 13-09-2018

un jaundzimušajam turklāt iespējamas blakusparādības (piemēram, hipoglikēmija un bradikardija). Ja

nepieciešama ārstēšana ar bēta adrenoreceptoru blokatoriem, tad jāizvēlas selektīvie bēta1

adrenoreceptoru blokatori.

Nebivololu nevajadzētu lietot grūtniecības laikā, ja vien tas nav absolūti nepieciešams. Ja tomēr vajadzīga

ārstēšana ar nebivololu, tās laikā jānovēro uteroplacentārā asins plūsma un augļa augšanas gaita. Jāizvēlas

alternatīva ārstēšana, ja rodas kaitīga iedarbība uz grūtniecību vai augli. Jaundzimušais rūpīgi jānovēro.

Hipoglikēmijas un bradikardijas simptomus parasti novēro pirmajās 3 dienās.

Barošana ar krūti

Pētījumos ar dzīvniekiem novērots, ka nebivolols izdalās pienā. Nav zināms, vai aktīvā viela izdalās mātes

pienā cilvēkam. Vairums bēta blokatoru, it īpaši zāles ar lipofīlām īpašībām, kā nebivolols un tā aktīvie

metabolīti, izdalās mātes pienā, kaut gan atšķirīgā daudzumā. Tādēļ nebivolola lietošanas laikā nav

ieteicams barot bērnu ar krūti.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Par Nebilet ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus nav veikti pētījumi.

Farmakodinamikas pētījumi liecina, ka Nebilet neietekmē psihomotoro funkciju. Vadot transportlīdzekļus

vai apkalpojot mehānismus, jāatceras, ka atsevišķos gadījumos iespējams reibonis un nogurums.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Ārstējamo slimību atšķirību dēļ blakusparādības hipertensijas un HSM gadījumā norādītas atsevišķi.

Hipertensija

Tabulā norādītas novērotās blakusparādības (vairumā gadījumu vieglas vai vidēji smagas), sadalot tās pa

orgānu sistēmām un sastopamības biežuma.

ORGĀNU

SISTĒMA

Bieži sastopamas

blakusparādības

(≥1/100 līdz

<1/10)

Retāk

sastopamas

blakusparādības

(≥1/1000 līdz

<1/100)

Ļoti reti

sastopamas

blakusparādības

(<1/10000)

Biežums nav

zināms

Imūnās

sistēmas

traucējumi

Angioedēma,

hipersensitivitāte

Psihiskie

traucējumi

Nakts murgi,

depresija

Nervu

sistēmas

traucējumi

Galvassāpes,

reibonis,

parestēzija

Ģībonis

Acu bojājumi

Redzes

traucējumi

Sirds

funkcijas

traucējumi

Bradikardija,

sirds mazspēja,

palēnināta AV

vadīšana/AV

blokāde

Asinsvadu

sistēmas

traucējumi

Hipotensija,

mijklibošana

(pastiprināta)

Elpošanas

Aizdusa

Bronhospazmas

98-0344_SmPC_LV_II-010-G

SASKAŅOTS ZVA 13-09-2018

sistēmas

traucējumi,

krūšu kurvja

un videnes

slimības

Kuņģa-zarnu

trakta

traucējumi

Aizcietējums,

slikta dūša,

caureja

Dispepsija,

meteorisms,

vemšana

Ādas un

zemādas audu

bojājumi

Nieze,

eritematozi

izsitumi

Psoriāzes

paasinājums

Nātrene

Reproduktīvās

sistēmas

traucējumi un

krūts slimības

Impotence

Vispārēji

traucējumi un

reakcijas

ievadīšanas

vietā

Nogurums, tūska

Lietojot dažus bēta adrenerģiskus antagonistus, novērotas arī šādas blakusparādības: halucinācijas,

psihozes, apjukums, aukstas/cianotiskas ekstremitātes, Reino fenomens, sausas acis un praktolola tipa

toksiska ietekme uz acīm, gļotādu, ādu.

Hroniska sirds mazspēja

Ir pieejami dati par blakusparādībām pacientiem ar HSM no placebo kontrolēta klīniska pētījuma. Tajā

piedalījās 1067 pacienti, kas lietoja nebivololu, un 1061 pacients, kas lietoja placebo. Šajā pētījumā 449

nebivololu lietojušie pacienti (42,1%) ziņoja par, iespējams, cēloniski saistītām blakusparādībām,

salīdzinot ar 334 placebo lietojušiem pacientiem (31,5%). Biežāk ziņotās blakusparādības nebivololu

lietojušajiem pacientiem bija bradikardija un reibonis, katra aptuveni 11% pacientu. Atbilstošā

blakusparādību sastopamība placebo lietojušajiem pacientiem bija attiecīgi aptuveni 2% un 7%.

Ziņots par šādu blakusparādību (vismaz iespējami saistītu ar zāļu lietošanu) sastopamību, kas tiek

uzskatītas par specifiskām hroniskas sirds mazspējas ārstēšanai:

sirds mazspējas pasliktināšanos novēroja 5,8% ar nebivololu ārstēto pacientu salīdzinājumā ar

5,2% pacientu, kas lietoja placebo;

par ortostatisko hipotensiju ziņoja 2,1% ar nebivololu ārstēto pacientu salīdzinājumā ar 1,0%

pacientu, kas lietoja placebo;

zāļu nepanesamība radās 1,6% ar nebivololu ārstēto pacientu salīdzinājumā ar 0,8% pacientu, kas

lietoja placebo;

pirmās pakāpes atrioventrikulārā blokāde radās 1,4% ar nebivololu ārstēto pacientu salīdzinājumā

ar 0,9% pacientu, kas lietoja placebo;

par apakšējo ekstremitāšu tūsku ziņots 1,0% ar nebivololu ārstēto pacientu salīdzinājumā ar 0,2%

pacientu, kas lietoja placebo.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV

1003.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

98-0344_SmPC_LV_II-010-G

SASKAŅOTS ZVA 13-09-2018

4.9.

Pārdozēšana

Par Nebilet pārdozēšanu datu nav.

Simptomi

Bēta blokatoru pārdozēšanas simptomi ir bradikardija, hipotensija, bronhospazmas un akūta sirds

mazspēja.

Ārstēšana

Pārdozēšanas vai paaugstinātas jutības gadījumā pacients būtu pastāvīgi jānovēro un jāārstē intensīvās

terapijas nodaļā. Jākontrolē glikozes līmenis asinīs. Kuņģī un zarnu traktā vēl palikušo zāļu uzsūkšanos

var novērst ar kuņģa skalošanu un aktivētās ogles un caurejas līdzekļa lietošanu. Varētu būt nepieciešama

mākslīgā plaušu ventilācija. Bradikardija vai paaugstināta n. vagus tonusa izpausmes jāārstē ar atropīnu

vai metilatropīnu. Hipotensija un šoks jāārstē ar asins plazmas vai plazmas aizstājēju ievadīšanu un

nepieciešamības gadījumā ar kateholamīniem. Bēta bloķējošo darbību var novērst, lēni intravenozi ievadot

izoprenalīna hidrohlorīdu, sākot ar vidēji 5 µg/min, vai dobutamīnu, sākot ar 2,5 µg/min, līdz sasniegts

vēlamais efekts. Neefektivitātes gadījumos izoprenalīnu var kombinēt ar dopamīnu. Ja arī šādi nevar

sasniegt vēlamo efektu, var apsvērt 50 – 100 µg/kg i.v. glikagona ievadīšanu. Nepieciešamības gadījumā

injekcija jāatkārto vienas stundas laikā, ja nepieciešams, i.v. infūzijas veidā ievadot 70 µg/kg/h glikagona.

Ārkārtējos gadījumos, kad bradikardiju nevar novērst ar zālēm, jāizmanto kardiostimulators.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Selektīvs bēta adrenoreceptoru blokators.

ATĶ kods: C07AB12.

Nebivolols ir divu enantiomēru – SRRR nebivolola (jeb D–nebivolola) un RSSS–nebivolola (jeb L–

nebivolola) – racēmisks maisījums. Tas apvieno divējādu farmakoloģisko darbību:

tas ir konkurējošs un selektīvs bēta receptoru antagonists: šo iedarbību izraisa SRRR enantiomērs

(D–enantiomērs);

tam piemīt viegli izteiktas asinsvadus paplašinošas īpašības, kas rodas L–arginīna/slāpekļa oksīda

mijiedarbības dēļ.

Nebivolola vienreizējas un atkārtotas devas palēnina sirdsdarbību un pazemina asinsspiedienu miera

stāvoklī un slodzes laikā gan pacientiem ar normālu, gan ar paaugstinātu asinsspiedienu. Ilgstošas

ārstēšanas gadījumā antihipertensīvais efekts saglabājas.

Nebivolols terapeitiskās devās neizraisa alfa adrenerģisko antagonismu.

Īslaicīgas un ilgstošas nebivolola terapijas laikā pacientiem ar paaugstinātu asinsspiedienu pazeminās

sistēmiskā asinsvadu pretestība. Neskatoties uz sirdsdarbības palēnināšanos, sirds izsviedes mazināšanās

miera stāvoklī un slodzes laikā var nebūt izteikta palielinātā sirds kontrakcijas spēka dēļ. Šo

hemodinamikas atšķirību, salīdzinājumā ar citiem bēta 1 receptoru antagonistiem, klīniskā nozīme nav

pilnībā noskaidrota.

Pacientiem ar paaugstinātu asinsspiedienu nebivolols pastiprina ar NO saistīto asinsvadu atbildes reakciju

pret acetilholīnu (ACh), kas pacientiem ar endotēlija disfunkciju ir pavājināta.

Mirstības-saslimstības placebo kontrolētais pētījums tika veikts 2128 70 g. v. un vecākiem pacientiem

(vecuma mediāna 75,2 gadi) ar stabilu hronisku sirds mazspēju un samazinātu kreisā kambara izsviedes

frakciju vai bez tās (vidējā KKIF 36 + 12,3% ar šādu sadalījumu: 56% pacientu KKIF mazāka nekā 35%,

25% pacientu KKIF no 35% līdz 45% un 19% pacientu KKIF lielāka nekā 45%). Pacienti tika novēroti

vidēji 20 mēnešus. Nebivolols papildus standarta terapijai nozīmīgi palielināja laiku līdz nāves iestāšanās

vai hospitalizācijas brīdim kardiovaskulāra cēloņa dēļ (primārais vērtētais efektivitātes raksturlielums) ar

98-0344_SmPC_LV_II-010-G

SASKAŅOTS ZVA 13-09-2018

relatīvā riska samazināšanos par 14% (absolūtā samazināšanās 4,2%). Šī riska samazināšanās sākās pēc 6

ārstēšanas mēnešiem un saglabājās visu ārstēšanas laiku (ilguma mediāna 18 mēneši). Nebivolola

efektivitāte pētījuma grupā nebija atkarīga no vecuma, dzimuma vai sirds kreisā kambara izsviedes

frakcijas. Ietekme uz visu cēloņu izraisīto mirstību nesasniedza statistisku nozīmīgumu salīdzinājumā ar

placebo (absolūtā samazināšanās 2,3%).

Ar nebivololu ārstētajiem pacientiem novēroja mazāk pēkšņas nāves gadījumu (4,1% pret 6,6%, relatīvā

samazināšanās pa 38%).

In vitro un in vivo eksperimenti ar dzīvniekiem pierādījuši, ka nebivololam nepiemīt iekšēja

simpatomimētiska aktivitāte.

In vitro un in vivo eksperimenti ar dzīvniekiem pierādījuši, ka farmakoloģiskās devās nebivololam

nepiemīt membrānas stabilizējoša darbība.

Veseliem brīvprātīgajiem nebivolols būtiski neietekmē maksimālo slodzes jaudu un izturību.

Pieejamie preklīnisko un klīnisko pētījumu rezultāti hipertensijas pacientiem nav uzrādījuši, ka nebivolols

negatīvi ietekmē erektīlās funkcijas.

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Pēc iekšķīgas lietošanas abi nebivolola enantiomēri ātri uzsūcas. Nebivolola uzsūkšanos neietekmē uztura

uzņemšana; nebivololu var lietot gan ēšanas laikā, gan starp ēdienreizēm.

Nebivolols tiek plaši metabolizēts, daļēji par aktīviem hidroksimetabolītiem. Nebivolols tiek metabolizēts

alicikliskās un aromātiskās hidroksilēšanās, N–dealkilēšanās un glikuronidēšanās ceļā, veidojas arī

hidroksimetabolītu glikuronīdi. Nebivolola metabolizēšanos aromātiskās hidroksilēšanās ceļā ietekmē no

CYP2D6 atkarīgs ģenētiski noteikts oksidatīvais polimorfisms. Iekšķīgi ievadīta nebivolola bioloģiskā

pieejamība ir vidēji 12% cilvēkiem ar ātru metabolizēšanos un gandrīz pilnīga cilvēkiem ar lēnu

metabolizēšanos. Lietojot pastāvīgi un vienādas devas, nemainīta nebivolola maksimālā koncentrācija

plazmā lēnajiem metabolizētājiem ir aptuveni 23 reizes lielāka nekā ātrajiem metabolizētājiem. Nosakot

nemainītu aktīvo vielu kopā ar aktīvajiem metabolītiem, maksimālā koncentrācija plazmā atšķiras 1,3 –

1,4 reizes. Metabolizēšanās ātruma atšķirību dēļ Nebilet deva vienmēr jāpielāgo pacienta individuālai

nepieciešamībai, tādēļ lēnajiem metabolizētājiem varētu būt nepieciešama mazāka deva.

Ātrajiem metabolizētājiem nebivolola enantiomēru eliminācijas pusperiods vidēji ir 10 stundas. Lēnajiem

metabolizētājiem tas ir 3 – 5 reizes ilgāks. Ātrajiem metabolizētājiem RSSS enantiomēra līmenis plazmā ir

nedaudz augstāks nekā SRRR enantiomēra līmenis. Lēnajiem metabolizētājiem šī atšķirība ir lielāka.

Ātrajiem metabolizētājiem abu enantiomēru hidroksimetabolītu eliminācijas pusperiods vidēji ir 24

stundas, lēnajiem metabolizētājiem – aptuveni divreiz lielāks.

Vairumam pacientu (ātrajiem metabolizētājiem) stabils nebivolola līmenis plazmā tiek sasniegts 24

stundās, hidroksimetabolītu līmenis – dažās dienās.

Koncentrācija plazmā, lietojot no 1 līdz 30 mg, ir atkarīga no devas. Nebivolola farmakokinētiku

neietekmē pacienta vecums.

Plazmā abi nebivolola enantiomēri tiek saistīti pārsvarā ar albumīniem.

98,1% SRRR nebivolola un 97,9% RSSS nebivolola saistās ar plazmas olbaltumiem.

Vienu nedēļu pēc ievadīšanas 38% devas tiek izvadīti ar urīnu un 48% ar izkārnījumiem. Nemainīta

nebivolola veidā urīnā izdalās mazāk nekā 0,5% lietotās devas.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Preklīniskos standarta genotoksicitātes un kancerogēnā potenciāla pētījumos nav atklāts īpašs risks

cilvēkiem.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

98-0344_SmPC_LV_II-010-G

SASKAŅOTS ZVA 13-09-2018

Polisorbāts 80 (E433)

Hipromeloze (E464)

Laktozes monohidrāts

Kukurūzas ciete

Kroskarmelozes nātrija sāls (E468)

Mikrokristāliska celuloze (E460)

Koloidāls bezūdens silīcija dioksīds (E551)

Magnija stearāts (E572)

6.2.

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

Tabletes ir iepakotas blisteros (PVH/Al folijas blisteros).

Iepakojumā 7, 14, 28, 30, 50, 56, 90 vai 100 tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare

L-1611 Luxembourg

Luksemburga

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

98-0344

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 1998. gada 16. jūnijs

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2008. gada 14. jūlijs

98-0344_SmPC_LV_II-010-G

SASKAŅOTS ZVA 13-09-2018

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

2018. gada septembris

98-0344_SmPC_LV_II-010-G

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju