Microlax rektālais šķīdums

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

12-04-2017

Aktīvā sastāvdaļa:
Sorbitolum, Natrii citras, Natrii laurilsulfoacetas
Pieejams no:
Johnson & Johnson Sante Beaute France, France
ATĶ kods:
A06AG11
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Sorbitolum, Natrii citras, Natrii laurilsulfoacetas
Deva:
625 mg/90 mg/9 mg/ml
Zāļu forma:
Rektālais šķīdums
Receptes veids:
bez receptes
Ražojis:
Famar Orleans, France
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
I000803

SASKAŅOTS ZVA 12.04.2017

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Microlax rektālais šķīdums

Sorbitolum

Natrii citras

Natrii laurilsolfoacetas

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā ārsts, vai farmaceits vai

medmāsa Jums teicis(-kusi)

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4. punktu

Ja nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Microlax un kādam nolūkam tās lieto

Kas Jums jāzina pirms Microlax lietošanas

Kā lietot Microlax

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Microlax

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Microlax un kādam nolūkam tās lieto

Microlax rektālais šķīdums ir caurejas līdzeklis, ko lieto, lai novērstu aizcietējumu, kā arī zarnu iztīrīšanai

pirms ķirurģiskām operācijām un diagnostiskām procedūrām, vai pirms dzemdībām. Microlax ievada

taisnajā zarnā.

Microlax rektālais šķīdums mīkstina un sašķidrina izkārnījumus, tādējādi veicinot vēdera izeju.

2.

Kas Jums jāzina pirms Microlax lietošanas

Nelietojiet Microlax šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret aktīvajām vielām vai kādu citu Microlax sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Konsultējieties ar ārstu, ja Jums ir resnās zarnas slimība, citu zarnu daļu slimības, akūta zarnu

nosprostošanās (obstrukcija) vai simptomi saglabājas.

Jāizvairās no ilgstošas zāļu lietošanas.

Citas zāles un Microlax

Lietojot sorbītu kopā ar nātrija polistirēna sulfonātu (perorāla vai rektāla ievadīšana), var attīstīties zarnu

nekrozes risks.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Zāles drīkst lietot grūtniecības un bērna barošanas ar krūti laikā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Zālēm nav ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Microlax satur sorbīnskābi, kas var izraisīt lokālas ādas reakcijas (piemēram, kontaktdermatītu).

SASKAŅOTS ZVA 12.04.2017

3.

Kā lietot Microlax

Cik liela deva jāievada?

Parastā deva ir vienas Microlax rektālā šķīduma saturs, ko ievada taisnajā zarnā tad, kad radusies

nepieciešamība.

Kā zāles jāievada?

Microlax ievadīšana ir vienkārša:

1.attēls.

Pagrieziet un noņemiet uzgaļa galu (sk. 1. att.).

Viegli saspiediet tūbu, lai ar Microlax pilienu ieziestu uzgali un tādējādi atvieglotu ievadīšanu.

Uzgali visā garumā ievadiet taisnajā zarnā.

Uzmanību! Bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem, uzgali ievadīt tikai līdz pusei (skatīt atzīmi uz

uzgaļa).

2.attēls.

Saspiežot tūbu, izspiediet visu klizmas saturu (sk. 2. att.).

Izņemiet uzgali, turot tūbu cieši saspiestu.

Parasti iedarbība sākas 5 līdz 15 minūšu laikā.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles arī Microlax rektālais šķīdums var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās

izpaužas.

Ļoti bieži (≥1/10),

Bieži (≥1/100, <1/10),

Retāk (≥1/1000, <1/100),

Reti (≥1/10 000, <1/1000),

Ļoti reti (<1/10 000),

nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Kategorija

Biežums

Nevēlamās blakusparādības

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Nav zināmi

Sāpes vēdera dobumā

anorektāls diskonforts, šķidri

izkārnījumi

Imūnās sistēmas traucējumi

Nav zināmi

Hipersensitivitātes reakcijas

(piemēram, nātrene)

: Ieskaitot diskomfortu vēdera dobumā, sāpes vēdera dobumā un sāpes vēdera dobuma augšējā daļā.

SASKAŅOTS ZVA 12.04.2017

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī

tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz

plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Microlax

Uzglabāt temperatūrā līdz 25

C. Nesasaldēt.

Uzglabājiet zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc (EXP) un tūbas. Derīguma

termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs

nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojums un cita informācija

Ko Microlax satur

Aktīvās vielas: 1 ml šķīduma satur 9 mg nātrija laurilsulfoacetāta, 90 mg nātrija citrāta, 625 mg sorbīta.

Citas sastāvdaļas: sorbīnskābe (E200), glicerīns, ūdens.

Microlax izskats un iepakojums

Microlax ir bezkrāsains, viskozs šķidrums, kas satur sīkus gaisa burbulīšus un iepildīts 5 ml mikroklizmas

tūbās ar uzgali.

Pieejami iepakojumi ar 12 tūbām pa 5 ml katra.

Primārā marķējuma tulkojums

Microlax

Sorbitols, nātrija citrāts un nātrija laurilsulfoacetāts

Rektālais šķīdums

Rektālai lietošanai

5 ml

Zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Johnson & Johnson

Santé Beauté France

1 rue Camille Desmoulins

92130 Issy les Moulineaux

Zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Johnson & Johnson Santé Beauté France, 1 rue Camille Desmoulins, 92130 Issy les Moulineaux, Francija

Zāļu ražotājs:

Famar Orleans, 5 avenue de Concyr 45 071 Orleans cedex 2, Francija

Paralēli importēto zāļu izplatītājs un pārpakotājs Latvijā

SIA „Nikapharm”, Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114, t. 67013749

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas numurs:

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētājs lietošanas instrukciju pēdējo reizi pārskatījis 03/2017

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju