Magne B6 48 mg/5 mg apvalkotās tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

06-05-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
Magnija lactas, Pyridoxini hydrochloridum
Pieejams no:
sanofi-aventis FRANCE, France
ATĶ kods:
A12CC06
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Magnesium lactas, Pyridoxini hydrochloridum
Deva:
470 mg/5 mg
Zāļu forma:
Apvalkotā tablete
Receptes veids:
bez receptes
Ražojis:
Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co.Ltd., Hungary
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
I000262

Saskaņots ZVA 06.05.2020.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM

MAGNE B6 48 mg/5 mg apvalkotās tabletes

Magnijs (Magnesium)

Piridoksīna hidrohlorīds (Pyridoxini hydrochloridum)

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildu informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Ja pēc mēneša nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā var uzzināt:

Kas ir MAGNE B6 un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms MAGNE B6 lietošanas

Kā lietot MAGNE B6

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt MAGNE B6

Iepakojuma saturs un cita informācija

1. KAS IR MAGNE B6 UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Šīs zāles satur magniju un B6 vitamīnu.

Tās lieto izolēta vai ar citu nepietiekamību saistīta magnija deficīta ārstēšanai.

Iespējama magnija deficīta pazīme var būt dažādu zemāk minēto simptomu kombinācija:

- nervozitāte, aizkaitināmība, neliela trauksme, vidēji smags vai smags stress, nemiers, pārejošs nogurums

un nelieli miega traucējumi;

- trauksmes pazīmes, tādas kā spazmas kuņģa-zarnu traktā vai sirdsklauves normālas sirdsdarbības

apstākļos;

- muskuļu krampji, tirpšana un trīce.

Magnija deficīts var būt:

primārs – vielmaiņas traucējumu dēļ (hroniska iedzimta hipomagniēmija);

sekundārs, ko izraisījusi

- nepietiekama magnija uzņemšana (ļoti slikts uzturs, alkoholisms, tikai parenterāla barošana),

- gastrointestināla malabsorbcija jeb traucēta uzsūkšanās no kuņģa-zarnu trakta (hroniska caureja,

gremošanas trakta fistulas, hipoparatireoze),

- pārmērīga izdalīšanās caur nierēm (nieru kanāliņu defekti, pastiprināta urīna izdalīšanās, pārmērīga

urīndzenošo līdzekļu lietošana, hronisks pielonefrīts, primārs hiperaldosteronisms, ārstēšana ar

cisplatīnu).

- citu cēloņu izraisīts, tādu kā hroniska pakļaušana stresa situācijai vai pēc intensīvas fiziskas slodzes.

2. KAS JUMS JĀZINA PIRMS MAGNE B6 LIETOŠANAS

Nelietojiet MAGNE B6 šādos gadījumos:

- ja Jums ir ir alerģija pret magnija laktāta dihidrātu, piridoksīna hidrohlorīdu vai kādu citu (6. punktā

minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

- smaga nieru mazspēja (smagi nieru darbības traucējumi; kreatinīna klīrenss mazāks par 30 ml/min);

- vienlaicīga ārstēšana ar levodopu, jo šo zāļu sastāvā ir piridoksīns (skatīt 2. punktā Citu zāļu lietošana).

Šaubu gadījumā noteikti vaicājiet padomu ārstam vai farmaceitam.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Īpaša piesardzība, lietojot MAGNE B6, nepieciešama šādos gadījumos:

- ja Jums ir aknu darbības traucējumi;

- ja Jums ir liels magnija trūkums, ārstēšana jāuzsāk intravenozā veidā. Tas attiecas arī uz malabsorbcijas

Saskaņots ZVA 06.05.2020.

slimniekiem;

- ja Jums vienlaikus ir arī kalcija trūkums. Lielākā daļā gadījumu pirms kalcija uzņemšanas iesaka

vispirms novērst magnija deficītu.

Piesardzība, lietojot MAGNE B6, nepieciešama šādos gadījumos

Šīs zāles ir paredzētas pieaugušajiem un par 6 gadiem vecākiem bērniem.

Lietošanai bērniem līdz 6 gadu vecumam ir pieejamas vairāk piemērotas zāļu formas.

Ja Jums ir vidēji smaga nieru mazspēja, jāievēro piesardzība, lai izvairītos no magnija līmeņa asinīs

paaugstināšanās riska.

Ja Jums ir kādas šaubas, nevilcinieties vaicāt padomu ārstam vai farmaceitam.

Citas zāles un MAGNE B6

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm (īpaši levodopu, kā arī par fosfātiem vai kalcija sāļiem,

barbiturātiem, fenitoīnu, tetraciklīniem), kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Ja vienlaicīgi jālieto iekšķīgi lietojamie tetraciklīni, Magne B6 jālieto ne ātrāk kā pēc 3 stundām.

Šīs zāles nedrīkst lietot kopā ar levodopu (skatīt 2. punktā Nelietojiet MAGNE B6 šādos gadījumos).

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tikai ārsts var izlemt par

ārstēšanas turpināšanu.

Magnijs jālieto grūtniecības laikā tikai tad, ja tas nepieciešams.

Magniju vai B6 vitamīnu atsevišķi var lietot bērna barošanas ar krūti periodā. Tā kā dati par B6 vitamīna

maksimālo ieteikto dienas devu bērna barošanas ar krūti periodā ir ierobežoti, sievietēm, kas baro bērnu

ar krūti, ieteicams lietot maksimāli 20 mg B6 vitamīna dienā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Magne B6 lietošana neietekmē transportlīdzekļu vadīšanu un mehānismu apkalpošanu.

Sportisti

Magne B6 lietošana nav pretrunā ar prasībām sportistiem.

MAGNE B6 satur saharozi

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3. KĀ LIETOT MAGNE B6

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai

farmaceitam.

Ieteicamā deva:

Pieaugušajiem

6-8 tabletes dienā ēdienreižu laikā, dalot 2-3 reizes devās.

Lietošana bērniem

Par 6 gadiem vecākiem bērniem (aptuveni 20 kg)

4-6 tabletes dienā ēdienreižu laikā, dalot 2-3 devās.

Ja Jums liekas, ka MAGNE B6 iedarbība ir par stipru vai par vāju, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Kā jālieto MAGNE B6

Iekšķīgai lietošanai. Tabletes jānorij nesasmalcinātā veidā, uzdzerot lielu glāzi ūdens.

Dienas deva jādala 2- 3 daļās un jālieto ēdienreižu laikā.

Kad un cik bieži jālieto MAGNE B6

Lietošanas kursu biežums nav noteikts.

Cik ilgi jālieto MAGNE B6

Saskaņots ZVA 06.05.2020.

Ārstēšana jāpārtrauc, tiklīdz magnija līmenis asinīs normalizējas.

Ja pēc mēneša simptomi nemazinās, turpmāka terapija nav lietderīga.

Ja esat lietojis MAGNE B6 vairāk, nekā noteikts

Parasti iekšķīgi lietota magnija pārdozēšana slimniekiem ar normālu nieru darbību neizraisa nekādas

toksiskas reakcijas. Tomēr nieru mazspējas gadījumā iespējama saindēšanās ar magniju.

Toksiskā iedarbība ir atkarīga no magnija līmeņa asinīs, un tās pazīmes ir šādas:

- asinsspiediena pazemināšanās;

- slikta dūša, vemšana;

- centrālās nervu sistēmas nomākums, traucēti refleksi;

- elektrokardiogrammas (EKG) novirzes;

- elpošanas nomākums, koma, sirdsdarbības apstāšanās un elpošanas paralīze;

- anūrija (nepietiekama urīna veidošanās).

Šādos pārdozēšanas gadījumos griezieties pie ārsta.

Ja esat aizmirsis lietot MAGNE B6

Nelietojiet dubultu devu, lai aizstātu aizmirsto devu.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Turpmāk lietots šāds blakusparādību sastopamības biežums:

ļoti bieži (≥ 1/10); bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10); retāk (≥ 1/1000 līdz < 1/100); reti (≥ 1/10 000 līdz <

1/1000); ļoti reti (< 1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Nav zināmi: caureja, sāpes vēderā.

Ādas un zemādas audu bojājumi

Nav zināmi:

ādas reakcijas.

Imūnās sistēmas traucējumi

Nav zināmi:

alerģiskas reakcijas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī

tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par

blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. KĀ UZGLABĀT MAGNE B6

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc

Exp.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs

nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. IEPAKOJUMA SATURS UN CITA INFORMĀCIJA

Ko MAGNE B6 satur

Aktīvās vielas ir magnija laktāta dihidrāts (Magnesii lactas dihydricus) un B6 vitamīns jeb

piridoksīna hidrohlorīds (Pyridoxini hydrochloridum).

Viena apvalkotā tablete satur:

470 mg magnija laktāta dihidrāta, kas atbilst 48 mg Mg

jeb 3,94 mEkv (1,97 mmol); 5 mg piridoksīna

hidrohlorīda.

Citas sastāvdaļas ir: saharoze, smagais kaolīns, akācijas sveķi, karboksipolimetilēns, talks, magnija

stearāts, titāna dioksīds un Karnaubas vasks.

Saskaņots ZVA 06.05.2020.

MAGNE B6 ārējais izskats un iepakojums

50 apvalkotās tabletes PVH/alumīnija blisteros kastītē.

Primārā iepakojuma tulkojums

MAGNE B6

48mg/5mg

Magnijs / vitamīns B6

apvalkotās tabletes

sanofi-aventis, Francija

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

sanofi-aventis France

82, avenue Raspail – 94250 Gentilly, Francija

Ražotājs

Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd.

Lévai utca 5.

2112 Veresegyház

Ungārija

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētājs un pārpakotājs : SIA „Jelgavfarm”, Zemgales

prospekts 3, Jelgava, LV-3001, tel. 63022249.

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas numurs I000262.

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 04/2020.

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē www.zva.gov.lv.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju