Lucetam 1200 mg apvalkotās tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

27-05-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
Piracetāms
Pieejams no:
Egis Pharmaceuticals PLC, Hungary
ATĶ kods:
N06BX03
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Piracetamum
Deva:
1200 mg
Zāļu forma:
Apvalkotā tablete
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Egis Pharmaceuticals PLC, Hungary
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
I000354

Saskaņots ZVA 27.05.2020

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Lucetam

1200 mg apvalkotās tabletes

(piracetamum)

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Lucetam un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Lucetam lietošanas

Kā lietot Lucetam

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Lucetam

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Lucetam un kādam nolūkam to lieto

Piracetāms ir nootrops līdzeklis. Tas uzlabo metabolismu neironos, atjauno to struktūru un šūnu membrānu

funkcijas, tādējādi uzlabojot informācijas pārvadi starp šūnām.

Piracetāms uzlabo smadzeņu asins apgādi un vielmaiņu smadzenēs.

Piracetāms samazina trombocītu agregāciju, kā arī sarkano asins ķermenīšu pielipšanu pie asinsvadu sieniņas,

kas ir trombu veidošanās pirmsākums un kas noved pie asinsvada slēgšanās.

Lucetam ir ieteicams sekojošu stāvokļu ārstēšanai:

atmiņas traucējumi, uzmanības deficīts, motivācijas trūkums, modrības mazināšanās, kas ir attīstījušies

smadzeņu bojājuma vai arī disfunkcijas gadījumā,

nervu sistēmas anoksiska bojājuma (piemēram, išēmisks insults) sekas (afāzija – runas spēju zudums),

centrālās nervu sistēmas izraisīta muskuļu raustīšanās (kortikālais mioklonuss),

galvas reibonis un statisko sajūtu traucējumi (izņemot tie, kas saistīti ar vazomotoru traucējumu un

psihisku saslimšanu),

hroniskas alkohola lietošanas izraisītu atmiņas traucējumu un uzmanības deficīta papildus terapija;

abstinences simptomu mazināšana,

mācību procesa uzlabošana bērniem ar apgrūtinātu mācību procesu, kā arī disleksija (apgrūtināta

lasīšana un runāšana), kombinējot ar citām metodēm.

2.

Kas Jums jāzina pirms Lucetam lietošanas

Nelietojiet Lucetam šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret piracetāmu, citiem pirolidona atvasinājumiem vai kādu citu (6. punktā minēto) šo

zāļu sastāvdaļu.

ja Jums ir asinsizplūdums smadzenēs,

ja Jums ir nieru slimības gala stadija;

ja Jums ir Hantingtona horeja.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Lucetam lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu

Ja Jums ir traucēta nieru funkcija, jo šajos gadījumos var samazināties Lucetam izvadīšana un

pastiprināties tā efekti. Var būt nepieciešama devas pielāgošana. Gados vecākiem pacientiem ārsts

regulāri veiks nieru darbības pārbaudes terapijas laikā.

Ja Jums ir asins recēšanas traucējumi vai smaga asiņošana, ja Jums ir asiņošanas risks, piem., pie

kuņģa-zarnu trakta čūlas, ja Jums ir bijis asinsizplūdums smadzenēs vai arī, ja esat pēc lielas operācijas,

ieskaitot zobu ķirurģisku ārstēšanu, ja lietojat antikoagulantus vai antitrombotiskos līdzekļus (ieskaitot

acetilsalicilskābi mazās devās), jo zāļu aktīvā viela var ietekmēt asins recēšanu un zāļu lietošana šajos

gadījumos prasa īpašu piesardzību.

Ja Jums ir centrālās nervu sistēmas izraisīta muskuļu raustīšanās (kortikālais mioklonuss), jo strauja

Lucetam lietošanas pārtraukšana var izraisīt recidīvu un krampjus, kas saistīti ar atcelšanu.

Saskaņots ZVA 27.05.2020

Citas zāles un Lucetam

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Neaizmirstiet pastāstīt ārstam, ja Jūs lietojat vairogdziedzera hormonpreparātus vai arī antikoagulantus. Šo zāļu

vienlaicīgas lietošanas ar Lucetam gadījumā ir nepieciešama rūpīga medicīniskā novērošana vai var būt

nepieciešams pārskatīt nozīmēto devu.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība

Lucetam grūtniecības laikā drīkst lietot tikai, ja ir skaidri nepieciešams. Ārsts var Jums izrakstīt šīs zāles vienīgi

tad, ja Jūsu gadījumā iegūtais pozitīvais rezultāts ievērojami pārsniedz risku.

Barošana ar krūti

Piracetāms izdalās mātes pienā. Lucetam nedrīkst nozīmēt zīdīšanas laikā vai arī jāpārtrauc ārstēšana ar

Lucetam, ja barojat bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Jāņem vērā, ka zāļu lietošanas laikā novērotās blaknes ietekmē spēju vadīt

transportlīdzekli un apkalpot mehānismus. Jūsu ārsts Jums noteiks atbilstošus ierobežojumus.

3.

Kā lietot Lucetam

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai

farmaceitam.

Nozīmētās devas lielums un ārstēšanās ilgums atkarīgs no slimības veida, Jūsu vecuma un citām slimībām,

tāpēc ārsts devu noteiks individuāli.

Dienas devu vajadzētu lietot 2 līdz 4 ekvivalentās daļās, neatkarīgi no ēdienreizēm, uzdzerot 1-2 dl šķidruma.

Ieteicamās dienas devas atkarībā no indikācijām:

Psihoorganiskā sindroma simptomātiska ārstēšana:

Ieteicamā dienas deva ir 2,4-4,8 g dienā, dalot divās vai trīs reizes devās.

Cerebrovaskulārās išēmijas seku ārstēšana:

Subakūtas un hroniskas (ilgāk kā 15 dienas) slimības gadījumā ieteicamā dienas deva ir 4,8-6 g.

Centrālās nervu sistēmas izraisītas muskuļu raustīšanās (kortikālā mioklonusa ) ārstēšana:

Ieteicamā sākuma deva ir 7,2 g dienā, nepieciešamības gadījumā to var palielināt par 4,8 g ik pēc 3-4 dienām

līdz maksimāli 24 g dienā, dalot divās vai trīs reizes devās.

Reiboņu (vertigo) ārstēšana:

Ieteicamā dienas deva ir 2,4 līdz4,8 g dienā, dalot divās vai trīs reizes devās.

Alkohola abstinences ārstēšana: 12 g dienā, vēlāk 2,4 g dienā kā uzturošā deva.

Nieru mazspējas gadījumā ir nepieciešams pielāgot devu.

Atkarībā no slimības etioloģijas - ja ir redzams labs klīniskais efekts – ārstēšana var ilgt vairākus mēnešus vai

Alcheimera slimības gadījumā pat vairākus gadus.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Mācību procesa uzlabošana bērniem ar apgrūtinātu mācību procesu un disleksijas ārstēšana vienlaikus ar citām

metodēm

Bērniem pēc 8 gadu vecuma un pusaudžiem ieteicamā dienas deva ir apmēram 3,2 g , dalot divās reizes devās.

Ja esat lietojis Lucetam vairāk nekā noteikts

Nekavējoties sazinieties ar savu ārstu, ja esat lietojis Lucetam vairāk nekā noteikts.

Ja esat aizmirsis lietot Lucetam

Nelietojiet dubultu devu, lai aizstātu aizmirsto devu. Ja esat aizmirsis lietot devu noteiktajā laikā, tad lietojiet to

cik ātri vien iespējams pirms nākamās devas. Ja jau ir laiks lietot nākamo devu, tad nelietojiet dubultu devu, lai

aizvietotu aizmirsto devu, jo pastāv pārdozēšanas risks.

Ja pārtraucat lietot Lucetam

Saskaņots ZVA 27.05.2020

Vienmēr konsultējieties ar ārstu pirms zāļu lietošanas pārtraukšanas.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Pārtrauciet Lucetam

lietošanu un griezieties neatliekamajā medicīniskās palīdzības dienestā, ja Jums parādās kāds no sekojošiem

simptomiem:

Roku, pēdu, lūpu, mutes un rīkles pietūkums, kas apgrūtina rīšanu vai elpošanu,

Ģībonis vai ģībšanas sajūta

Urtikārija (nātrene)

Jums varētu būt spēcīga alerģija pret Lucetam.

Turpmāk uzskaitītās blakusparādības parasti ir:

Bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem):

hiperkinēzija (paaugstināta muskuļu aktivitāte), svara pieaugums, nervozitāte.

Retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem):

astēnija (nogurums, nespēja koncentrēties), miegainība, depresija.

Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

hemorāģiski traucējumi, uzbudinājums, nemiers, apjukums, halucinācijas, gaitas traucējumi, līdzsvara

traucējumi, epilepsijas paasinājums, galvassāpes, bezmiegs, reibonis (vertigo), sāpes vēderā, sāpes vēdera

augšdaļā, caureja, slikta dūša un vemšana, dermatīts, nieze.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši

Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku

informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Lucetam

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc “EXP:”. Derīguma termiņš attiecas

uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs

nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Lucetam satur

Aktīvā viela

ir piracetāms. Katra apvalkotā tablete satur 1200 mg piracetāma.

Citas sastāvdaļas ir magnija stearāts, povidons K30, makrogols 6000, dibutilsebakāts, titāna dioksīds (E 171),

talks, etilceluloze un hipromeloze.

Lucetam ārējais izskats un iepakojums

Tablešu apraksts:

Baltas vai gandrīz baltas, ovālas, izliektas apvalkotās tabletes ar nošķeltām malām un vienā pusē iegravētu

E 243. Tabletes garums ir aptuveni 21,0 mm un platums aptuveni 10,0 mm.

Iepakojuma veids un saturs:

Brūnas stikla pudeles, kas aizvākotas ar polietilēna vāciņu un drošības aizdari.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

EGIS Pharmaceuticals PLC, H-1106 Budapest, Kereszturi ut 30-38, Ungārija

Ražotājs:

Saskaņots ZVA 27.05.2020

EGIS Pharmaceuticals PLC, H-9900 Körmend, Mátyás király út 65, Ungārija

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētājs un pārpakotājs Latvijā: SIA ELPIS, Rāmuļu iela 15, Rīga, LV-

1005, t. 67381170.

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 05/2020.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju