Loceryl 5% ārstnieciskā nagu laka

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

21-10-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
Amorolfīns
Pieejams no:
Galderma International, France
ATĶ kods:
D01AE16
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Amorolfine
Deva:
50 mg/ml
Zāļu forma:
Ārstnieciskā nagu laka
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Laboratoires GALDERMA, France
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija numurs:
I000580

Saskaņots ZVA 28.04.2017.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Loceryl 5% ārstnieciskā nagu laka

Amorolfinum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums

svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu

pat tad, ja

šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā.

Skatīt 4.punktu

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Loceryl un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Loceryl lietošanas

3. Kā lietot Loceryl

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Loceryl

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Loceryl un kādam nolūkam to lieto

Zāles lieto nagu sēnīšu infekciju (sēnīšu izraisītu nagu slimību) ārstēšanai.

2.

Kas Jums jāzina pirms Loceryl lietošanas

Nelietojiet Loceryl šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret aktīvo vielu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu

sastāvdaļu;

- ja Jūs esat grūtniece, ja Jums ir aizdomas par grūtniecību vai Jūs plānojat

grūtniecību.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

- ja Jums Loceryl ir iekļuvis acīs vai ausīs, nekavējoties noskalojiet to ar ūdeni un

konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai sazinieties ar tuvāko slimnīcu;

- ja Jūs vai kāds cits nejauši norijis nagu laku, nekavējoties konsultējieties ar

ārstu,

farmaceitu vai sazinieties ar tuvāko slimnīcu;

- izvairieties no lakas nokļūšanas uz gļotādām (piemēram, mutē, nāsīs).

Neieelpojiet;

- ja esat jaunāks par 18 gadiem.

Visas zāles var izraisīt alerģiskas reakcijas; lai gan lielākā daļa no tām ir vieglas, dažas var būt

nopietnas. Tādā gadījumā pārtrauciet lietot zāles, nekavējoties noņemiet zāles ar nagu lakas noņēmēju

vai izmantojot iepakojumā esošos tamponus tīrīšanai, un sazinieties ar ārstu. Zāles nedrīkst lietot

atkārtoti.

Jums ir nepieciešama tūlītēja medicīniska palīdzība, ja Jums ir kādas no šīm pazīmēm:

Jums ir apgrūtināta elpošana;

Jums ir sejas, lūpu, mēles vai rīkles pietūkums;

Jums uz ādas parādās smagi izsitumi.

Saskaņots ZVA 28.04.2017.

Ja lieto amorolfīna laku, tad nedrīkst lietot kosmētisko nagu laku vai nēsāt mākslīgos nagus. Strādājot

ar organiskiem šķīdinātājiem, jāvalkā necaurlaidīgus cimdus, lai aizsargātu amorolfīna laku uz

nagiem.

Citas zāles un Loceryl

Mijiedarbība nav zināma.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Loceryl nevajadzētu lietot grūtniecības un barošanas ar krūti laikā, ja vien nav absolūta

nepieciešamība.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav piemērojams.

3.

Kā lietot Loceryl

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet

ārstam vai farmaceitam.

Loceryl 5% ārstniecisko nagu laku jālieto uz bojātiem roku vai kāju nagiem vienu

vai divas reizes nedēļā.

3.1. Novīlējiet nagu

Novīlējiet naga bojāto daļu (it īpaši naga virspusi), cik vien iespējams, šim

nolūkam lietojot vienreizējas lietošanas nagu vīlīti.

Brīdinājums: nagu vīlītes, kuras lieto bojātiem nagiem, nedrīkst lietot veseliem

nagiem, citādi

Jūs varat izplatīt infekciju. Lai tālāk neizplatītu infekciju, rūpējieties par to, lai

neviens cits

nelietotu nagu vīlītes no Jūsu komplekta.

3.2. Notīriet nagu

Lietojiet samitrinātus vates tamponus, lai notīrītu naga virsmu.

Atkārtojiet 1. un 2. darbību katram bojātajam nagam.

Saskaņots ZVA 28.04.2017.

3.3. Paņemiet no pudeles nedaudz lakas

Iemērciet vienu no vairākkārtējai lietošanai paredzētajām špātelēm pudelē ar

nagu laku.

Pirms uzklāšanas nagu laku nevajag noslaucīt gar pudeles kaklu.

3.4. Uzklājiet nagu laku

Vienmērīgi uzklājiet nagu laku uz visas naga virsmas. Atkārtojiet 3. un 4. darbību

katram

bojātajam nagam.

3.5. Ļaujiet nožūt

Apstrādātajiem nagiem ļaujiet nožūt apmēram 3 – 5 minūtes.

3.6. Notīriet špāteli

Špāteles ir paredzētas vairākkārtējai lietošanai. Tomēr ir svarīgi pēc katras

ārstēšanas

Saskaņots ZVA 28.04.2017.

procedūras tās pilnīgi notīrīt ar to pašu tamponu, kas tika izmantots naga

notīrīšanai. Tikko

apstrādātie nagi nedrīkst nonākt saskarē ar šo tamponu.

Tamponu izmetiet uzmanīgi, jo tas satur uzliesmojošu vielu.

Cieši aizveriet pudeli ar nagu laku.

3.7. Pirms atkārtotas Loceryl nagu lakas lietošanas vispirms ar tamponu

notīriet vecās

lakas paliekas, tad, ja nepieciešams, novīlējiet nagus atkal. Uzklājiet nagu laku tā,

aprakstīts iepriekš.

Nožuvušo nagu laku neietekmē ziepes un ūdens, tādēļ Jūs varat mazgāt rokas un

kājas kā

parasti.

Lietojot ķīmiskas vielas, piemēram, krāsas šķīdinātājus vai vaitspirtu, jāvalkā

gumijas vai

citus necaurlaidīgus cimdus, lai aizsargātu laku uz nagiem.

Ir svarīgi lietot Loceryl nagu laku tik ilgi, kamēr infekcija tiek izārstēta un ir

izauguši jauni

nagi. Tam nepieciešamais laiks, rokas pirkstu nagiem tas parasti ir 6 mēneši un

kāju pirkstu

nagiem - 9 līdz 12 mēneši.

Iespējams Jūsu ārsts pārbaudīs ārstēšanas sekmes ik pēc 3 mēnešiem.

Ārstēšanas laikā jāizvairās no kosmētiskas nagu lakas un mākslīgo nagu

lietošanas.

Ja esat aizmirsis lietot Loceryl

Lietojiet Loceryl tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Nelietojiet dubultu devu, lai

aizvietotu

aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Loceryl

Pirms pārtraucat lietot šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās

izpaužas.

Nevēlamas blakusparādības ir retas. Var rasties nagu bojājumi (piemēram, nagu

krāsas maiņa,

trausli, lūstoši nagi),

dedzinoša sajūta ādā.

Reakcija var būt saistīta ar pašu

onihomikozi.

Saskaņots ZVA 28.04.2017.

Ļoti reti Jūs pēc nagu lakas uzklāšanas varat sajust vieglu dedzinošu sajūtu naga

apvidū, un

var attīstīties kontaktdermatīts.

Sistēmisku alerģisku reakciju (nopietna alerģiska reakcija, kas izraisa sejas, lūpu,

mēles un rīkles pietūkumu, apgrūtinātu elpošanu un/vai smagu ādas reakciju)

biežums nav zināms.

Var rasties apsārtums, nātrene, pūslīšveida izsitumi un ir ziņots arī par alerģiska rakstura ādas

reakcijām.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī

tieši

Zāļu valsts aģentūrai

Jersikas ielā 15

Rīgā, LV 1003

Tālr.: +371 67078400

Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu

drošumu.

5.

Kā uzglabāt Loceryl

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Pēc lietošanas uzglabāt cieši noslēgtā pudelē.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc

“EXP:”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā

izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo

vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Loceryl satur

- Aktīvā viela ir amorolfīns. 1 ml nagu lakas satur 50 mg amorolfīna.

- Citas sastāvdaļas ir metakrilskābes kopolimērs 150 000, triacetīns, butilacetāts,

etilacetāts, etilspirts.

Loceryl ārējais izskats un iepakojums

Stikla pudelīte ar nagu laku 2,5 ml.

Iepakojumā ir arī 10 špāteles.

Primārā marķējuma informācija

Loceryl 5%, ārstnieciskā nagu laka, 2,5 ml

Amorolfine

Lietošanai uz ādas

1 pudelīte satur 2,5 ml nagu lakas.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Galderma International

Saskaņots ZVA 28.04.2017.

Lot: (Sērija), EXP: (Derīgs līdz:)

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Galderma International

Tour Europlaza-La Defense 4- 20, avenue Andre Prothin

92927 La Defense Cedex

Francija

Ražotājs

Laboratoires Galderma S.A.

Zone D’activites de Montdesir

Batiment 1, 74540 Alby sur Cheran

Francija

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētājs un pārpakotājs Latvijā

SIA „MAGNUM MEDICAL”, Ulbrokas ielā 23, Rīga, LV-1021, t. 67718700

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas numurs: I000580.

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētājs lietošanas instrukciju pēdējo

reizi pārskatījis 04/2017.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju