Lartruvo

Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

02-09-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

02-09-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
Olaratumabs
Pieejams no:
Eli Lilly Nederland B.V.
ATĶ kods:
L01XC27
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
olaratumab
Ārstniecības grupa:
Antineoplastiskie līdzekļi,pārstāvji,
Ārstniecības joma:
Sarkoma
Ārstēšanas norādes:
Lartruvo ir minēta kopā ar doxorubicin ārstēšana pieaugušiem pacientiem ar modernu mīksto audu sarkoma, kuri nav grozāmi dziednieciska terapija ar operācijas vai radioterapijas un kas nav iepriekš ārstēti ar doxorubicin (sk. 5. sadaļa.
Produktu pārskats:
Revision: 3
Autorizācija statuss:
Atsaukts
Autorizācija numurs:
EMEA/H/C/004216
Autorizācija datums:
2016-11-09
EMEA kods:
EMEA/H/C/004216

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - bulgāru

02-09-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - bulgāru

02-09-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - bulgāru

02-09-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - spāņu

02-09-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - spāņu

02-09-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - spāņu

02-09-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - čehu

02-09-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - čehu

02-09-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - dāņu

02-09-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - dāņu

02-09-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - dāņu

02-09-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - vācu

02-09-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - vācu

02-09-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - igauņu

02-09-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - igauņu

02-09-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - igauņu

02-09-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - grieķu

02-09-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - grieķu

02-09-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - grieķu

02-09-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - angļu

02-09-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - angļu

02-09-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - angļu

02-09-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - franču

02-09-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - franču

02-09-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - franču

02-09-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - itāļu

02-09-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - itāļu

02-09-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - itāļu

02-09-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - lietuviešu

02-09-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - lietuviešu

02-09-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - lietuviešu

02-09-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - ungāru

02-09-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - ungāru

02-09-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - ungāru

02-09-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - maltiešu

02-09-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - maltiešu

02-09-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - maltiešu

02-09-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - holandiešu

02-09-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - holandiešu

02-09-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - holandiešu

02-09-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - poļu

02-09-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - poļu

02-09-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - portugāļu

02-09-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - portugāļu

02-09-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - portugāļu

02-09-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - rumāņu

02-09-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - rumāņu

02-09-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - rumāņu

02-09-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovāku

02-09-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovāku

02-09-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovāku

23-11-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovēņu

02-09-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovēņu

02-09-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovēņu

02-09-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - somu

02-09-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - somu

02-09-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - zviedru

02-09-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - zviedru

02-09-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - zviedru

02-09-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - norvēģu bukmols

02-09-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - norvēģu bukmols

02-09-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - īslandiešu

02-09-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - īslandiešu

02-09-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - horvātu

02-09-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - horvātu

02-09-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - horvātu

02-09-2019

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Zāles vairs nav reğistrētas

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Lartruvo

10 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

olaratumabum

▼Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko

informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām

blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām

blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

Kas ir Lartruvo un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina, pirms Jums ievada Lartruvo

Kā lieto Lartruvo

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Lartruvo

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Lartruvo un kādam nolūkam to lieto

Lartruvo satur aktīvo vielu olaratumabu, kas pieder zāļu grupai, ko sauc par monoklonālām

antivielām.

Olaratumabs atpazīst un specifiski piesaistās olbaltumvielai, kuras nosaukums ir “no trombocītiem

iegūtais augšanas faktora receptors α (PDGFR-α)” . PDGFR-α lielā daudzumā atrodams uz dažu vēža

šūnu virsmas, kur tas stimulē šūnu augšanu un dalīšanos. Kad olaratumabs piesaistās pie PDGFR-α,

tas var traucēt vēža šūnas augšanu un izdzīvošanu.

Lartruvo kombinācijā ar citām pretvēža zālēm, ko sauc par doksorubicīnu, lieto pieaugušo ar

progresējošu mīksto audu sarkomu ārstēšanai, kuri iepriekš nav ārstēti ar doksorubicīnu. Mīksto audu

sarkoma ir vēzis, kas sākas mīkstajos audos, piemēram, muskuļos, taukaudos, skrimšļos un

asinsvados.

2.

Kas Jums jāzina, pirms Jums ievada Lartruvo

Jums nedrīkst ievadīt Lartruvo šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret olaratumabu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Jums jāinformē ārsts:

ja Jūs saņemat kādas zāles sirds vai aknu slimības ārstēšanai.

Nekavējoties

konsultējieties ar ārstu vai medmāsu, ja Jums ir kaut kas no tālāk minētā (vai neesat par

to pārliecināts).

Ar infūziju saistīta reakcija

Ārstēšanas laikā ar Lartruvo iespējamas ar infūziju saistītas reakcijas. Šādas reakcijas var būt

alerģiskas. Simptomi var būt muguras sāpes, sāpes un/vai saspringuma sajūta krūškurvī, drebuļi,

drudzis, pietvīkums, apgrūtināta elpošana un sēkšana. Smagos gadījumos Jums var būt ļoti zems

Zāles vairs nav reğistrētas

asinsspiediens, ģībonis un elpošanas traucējumi, ko izraisa elpceļu sašaurināšanās un kas var būt

bīstami dzīvībai. Pirms Lartruvo ievadīšanas ārsts Jums iedos citas zāles, lai mazinātu ar infūziju

saistītu reakciju risku. Ārsts vai medmāsa infūzijas laikā un pēc tās pārbaudīs, vai nav blakusparādību.

Ja Jums būs smaga ar infūziju saistīta reakcija, ārsts var ieteikt samazināt Lartruvo devu vai pārtraukt

ārstēšanu ar Lartruvo. Vairāk par reakcijām, saistītām ar infūziju, kas iespējamas infūzijas laikā vai

pēc tās, skatīt 4. punktā.

Asiņošana

Lartruvo un doksorubicīns var samazināt trombocītu skaitu. Trombocīti palīdz asinīm sarecēt, un maza

trombocītu skaita gadījumā var paaugstināties asiņošanas risks. Ja Jums rodas nozīmīga asiņošana, tās

simptomi var būt ārkārtējs nogurums, vājums, reibonis vai fēču krāsas izmaiņas. Pirms ārstēšanas ar

Lartruvo ārsts Jums pārbaudīs trombocītu skaitu.

Balto asins šūnu skaita samazināšanās

Lartruvo un doksorubicīns var samazināt balto asins šūnu (tai skaitā neitrofilo leikocītu) skaitu. Baltās

asins šūnas ir nozīmīgas cīņā ar infekciju. Maza balto asins šūnu skaita gadījumā var paaugstināties

infekcijas risks. Pirms ārstēšanas ar Lartruvo ārsts Jums pārbaudīs balto asins šūnu skaitu.

Bērni un pusaudži

Lartruvo nedrīkst ievadīt pacientiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jo nav informācijas par to, kā tas

iedarbojas šajā vecuma grupā.

Citas zāles un Lartruvo

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Šo zāļu lietošanas laikā un vēl vismaz 3 mēnešus pēc Lartruvo pēdējās devas izsargājieties no

grūtniecības, jo šīs zāles var kaitēt Jūsu vēl nedzimušajam bērnam. Konsultējieties ar ārstu par Jums

piemērotāko kontracepcijas līdzekli.

Nav zināms, vai olaratumabs izdalās mātes pienā un vai ar krūti barots zīdainis ir pakļauts kaitējuma

riskam.

Konsultējieties ar ārstu,

vai ārstēšanas laikā ar Lartruvo un pēc tās drīkstat barot bērnu ar

krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav zināms, vai Lartruvo ietekmēs Jūsu spēju vadīt transportlīdzekli. Ja rodas kādi simptomi, kas

ietekmē Jūsu spēju koncentrēties un reaģēt, piemēram, nogurums, nevadiet transportlīdzekli un

neapkalpojiet mehānismus, līdz ietekme nav izzudusi

.

Lartruvo satur nātriju

Šīs zāles satur 22 mg nātrija katrā 19 ml flakonā un 57 mg nātrija katrā 50 ml flakonā. Tas jāņem vērā,

ja Jūs ievērojat kontrolētu nātrija diētu.

3.

Kā lieto Lartruvo

Jūsu ārstēšanu ar Lartruvo uzraudzīs ārsts, kuram ir pieredze pretvēža zāļu lietošanā.

Premedikācija

Pirms Lartruvo ievadīšanas Jums nozīmēs zāles, lai mazinātu ar infūziju saistītas reakcijas risku.

Deva un ievadīšana

Lartruvo ieteicamā deva ir 15 mg uz kilogramu ķermeņa masas katra 3 nedēļu cikla 1. un 8. dienā.

Lartruvo lieto kombinācijā ar zālēm doksorubicīnu līdz 8 cikliem, pēc tam to nozīmē vienu pašu.

Zāles vairs nav reğistrētas

Infūziju skaits, ko Jums ievadīs, atkarīgs no tā, cik labi un cik ilgi ārstēšana ar Lartruvo iedarbosies un

kā Jūs jutīsieties. Ārsts to apspriedīs ar Jums.

Šīs zāles ievada pilienu infūzijas veidā vēnā. Infūzijas ilgums ir aptuveni 60 minūtes.

Sīkāki norādījumi ārstam vai medmāsai par Lartruvo infūzijas pagatavošanu sniegti šīs lietošanas

instrukcijas beigās (skatīt „Norādījumi par pagatavošanu”).

Devas pielāgošana

Katras infūzijas laikā ārsts vai medmāsa pārbaudīs, vai nav radušās blakusparādības. Ārsts var arī

ievadīt Jums mazāku devu vai atlikt Lartruvo devas ievadīšanu, ja Jums būs smagas blakusparādības,

piemēram, balto asins šūnu skaita samazināšanās. Ja ārstēšanas laikā Jums būs ar infūziju saistīta

reakcija, ārsts vai medmāsa var palēnināt vai pārtraukt Lartruvo infūziju.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Ārsts to

apspriedīs ar Jums un paskaidros ar terapiju saistīto risku un ieguvumus.

ziņots par šādām blakusparādībām.

Infūzijas izraisītas reakcijas

Lartruvo lietošana ir bijusi saistīta ar infūzijas izraisītajām reakcijām (skatīt 2. punktu „Brīdinājumi un

piesardzība lietošanā”).

Ja infūzijas laikā nejūtaties labi, nekavējoties informējiet ārstu vai

medmāsu.

Turpmāk sniegts dažu tipisku, ar infūzijas izraisītām reakcijām saistītu simptomu saraksts:

ģīboņa sajūta;

drudzis;

drebuļi;

pietvīkums;

elpas trūkums.

Var rasties arī citi simptomi (skatīt 2. punktu „Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”). Lai novērstu šos

simptomus, Jūsu ārsts var apsvērt Lartruvo infūzijas palēnināšanu vai pārtraukšanu.

Ļoti bieži

(var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

slikta dūša;

sāpes muskuļos, locītavās vai kaulos (skeleta-muskuļu sāpes);

mazs balto asins šūnu (tai skaitā neitrofilo leikocītu un limfocītu) skaits (kā rezultātā var

paaugstināties infekcijas risks);

sāpes vai čūlas mutē vai rīklē (mukozīts);

vemšana;

caureja;

galvassāpes;

ar infūziju saistītas reakcijas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamajām

blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši,

izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par

blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

Zāles vairs nav reğistrētas

5.

Kā uzglabāt Lartruvo

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un flakona pēc „EXP”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt ledusskapī (2 °C – 8 °C).

Nesasaldēt vai nekratīt flakonu.

Uzglabāt flakonu kastītē, lai pasargātu no gaismas.

Šķīdums infūzijai: pēc atšķaidīšanas un pagatavošanas zāles jāievada nekavējoties. Ja neievada uzreiz,

par uzglabāšanas ilgumu un apstākļiem līdz ievadīšanai ir atbildīgs lietotājs, un parasti tam

nevajadzētu pārsniegt 24 stundas 2 – 8 ºC temperatūrā un vēl papildu 8 stundas istabas temperatūrā

(līdz 25 ºC). Šķīdumu infūzijai nedrīkst sasaldēt vai kratīt. Neievadīt šķīdumu, ja ievērojat kādas cietas

daļiņas vai krāsas izmaiņas.

Šīs zāles paredzētas tikai vienreizējai lietošanai.

Neuzglabāt neievadīto infūzijas šķīduma daļu atkārtotai ievadīšanai. Neizlietotās zāles vai izlietotie

materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Lartruvo satur

Aktīvā viela ir olaratumabs. Katrs mililitrs koncentrāta infūziju šķīduma pagatavošanai satur

10 mg olaratumaba.

Katrs19 ml flakons satur 190 mg olaratumaba.

Katrs 50 ml flakons satur 500 mg olaratumaba.

Citas sastāvdaļas ir mannīts, glicīns, L-histidīna monohidrohlorīda monohidrāts, L-histidīns,

nātrija hlorīds

(skatīt 2. punktu “Lartruvo satur nātriju”)

, polisorbāts 20 un ūdens injekcijām.

Lartruvo ārējais izskats un iepakojums

Lartruvo koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai (sterils koncentrāts) ir dzidrs vai nedaudz

opalescējošs un bezkrāsains līdz gaiši dzeltens šķīdums stikla flakonā ar elastomēra aizbāzni.

Iepakojumā ir:

1 flakons pa19 ml

2 flakoni pa 19 ml

1 flakons pa 50 ml

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83

3528 BJ Utrecht

Nīderlande

Ražotājs

Lilly S.A.

Avda de la Industria, 30

28108 Alcobendas

Madrid

Spānija

Zāles vairs nav reğistrētas

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 60 00

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Tel: +372 6 817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges.m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France SAS

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Zāles vairs nav reğistrētas

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība

Latvijā

Tel:

+

371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta <

GGGG. mēnesis

}>.

Šīs zāles ir reģistrētas „ar nosacījumiem”. Tas nozīmē, ka ir sagaidāmi papildu dati par šīm zālēm.

Eiropas Zāļu aģentūra vismaz reizi gadā pārbaudīs visu jauniegūto informāciju par šīm zālēm un

vajadzības gadījumā atjauninās šo lietošanas instrukciju

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē:

http://www.ema.europa.eu.

Zāles vairs nav reğistrētas

Norādījumi par pagatavošanu

Lartruvo 10 mg/ml

koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

olaratumabum

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem.

Lai nodrošinātu pagatavotā šķīduma sterilitāti, šķīdums infūzijai jāpagatavo, izmantojot aseptisku

tehniku.

Katrs flakons paredzēts tikai vienreizējai lietošanai. Pirms ievadīšanas pārbaudiet, vai flakonā nav citu

daļiņu un vai nav mainījusies krāsa. Koncentrātam infūziju šķīduma pagatavošanai pirms atšķaidīšanas

jābūt dzidram vai nedaudz opalescējošam un bezkrāsainam līdz gaiši dzeltenam. Ja konstatē cietas

daļiņas vai krāsas izmaiņas, flakons jālikvidē.

Flakonā ir 190 mg vai 500 mg olaratumaba 10 mg/ml šķīduma veidā. Aprēķiniet infūzijas šķīduma

pagatavošanai nepieciešamo olaratumaba devu un tilpumu. Atšķaidīšanai izmantojiet tikai

9 mg/ml (0,9 %) nātrija hlorīda šķīdumu injekcijām.

Ja tiek lietots jau iepriekš piepildīts intravenozās infūzijas konteiners

Pamatojoties uz aprēķināto olaratumaba tilpumu, no iepriekš piepildītā 250 ml intravenozās infūzijas

konteinera aseptiski izvadiet atbilstošo 9 mg/ml (0,9 %) nātrija hlorīda šķīduma injekcijām tilpumu un

pārnesiet olaratumabu intravenozās infūzijas konteinerā, lai beigu tilpums konteinerā atkal būtu

250 ml. Infūzijas konteiners viegli jāpasvārsta, lai sajauktu šķīdumu. Infūzijas šķīdumu NEDRĪKST

SASALDĒT VAI SAKRATĪT. Atšķaidīšanai NEDRĪKST izmantot citu šķīdumu, kā arī ievadīt

vienlaicīgi ar citiem elektrolītiem vai zālēm.

Ja tiek lietots tukšs intravenozās infūzijas konteiners

Aseptiski pārnesiet aprēķināto olaratumaba tilpumu tukšā intravenozās infūzijas konteinerā.

Pievienojiet pietiekamu 9 mg/ml (0,9 %) nātrija hlorīda šķīduma injekcijām tilpumu konteinerā, lai

kopējais tilpums būtu 250 ml. Infūzijas konteiners viegli jāpasvārsta, lai sajauktu šķīdumu. Infūzijas

šķīdumu NEDRĪKST SASALDĒT VAI SAKRATĪT. Atšķaidīšanai NEDRĪKST izmantot citu

šķīdumu, kā arī ievadīt vienlaicīgi ar citiem elektrolītiem vai zālēm.

Ievadīšana caur infūzijas sūkni. Jāizmanto atsevišķa infūzijas sistēma un infūzijas beigās tā jāizskalo

ar 9 mg/ml (0,9 %) nātrija hlorīda šķīdumu injekcijām.

Zāles parenterālai lietošanai pirms ievadīšanas vizuāli jāpārbauda, vai nav cietu daļiņu. Ja konstatē

cietas daļiņas, šķīdums infūzijām jāizmet.

Flakonā atlikušais neizlietotais olaratumabs ir jāizmet, jo zāles nesatur pretmikrobu konservantus.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Zāles vairs nav reğistrētas

IV PIELIKUMS

ZINĀTNISKIE SECINĀJUMI UN REĢISTRĀCIJAS

NOSACĪJUMU IZMAIŅU PAMATOJUMS

Zāles vairs nav reğistrētas

Zinātniskie secinājumi

Ņemot vērā Farmakovigilances riska vērtēšanas komitejas (

Pharmacovigilance Risk Assessment

Committee — PRAC

) novērtējuma ziņojumu par olaratumaba

PADZ

, Cilvēkiem paredzēto zāļu

komitejas (

Committee for Medicinal Products for Human Use — CHMP

) zinātniskie secinājumi ir

šādi:

Tā kā pēcreģistrācijas periodā ir konstatēti ziņojumi par anafilaktiskām reakcijām un anafilaktisko

šoku, šīs zāļu nevēlamās blakusparādības būtu īpaši jāpiemin ar infūziju saistīto reakciju kategorijā

zāļu apraksta 4.8 apakšpunktā. Anafilaktisko reakciju/ anafilaktiskā šoka biežums jau ir aprēķināts kā

daļa no 3.-4. pakāpes ar infūziju saistītajām reakcijām nevēlamo blakusparādību tabulā, tajā pašā zāļu

apraksta sadaļā. Patreizējais lietošanas instrukcijas teksts tiek uzskatīts par pietiekošu, lai aprakstītu

minēto risku.

CHMP

piekrīt

PRAC

sagatavotajiem zinātniskajiem secinājumiem.

Reģistrācijas nosacījumu izmaiņu pamatojums

Pamatojoties uz zinātniskajiem secinājumiem par olaratumabu,

CHMP

uzskata, ka ieguvuma un riska

līdzsvars zālēm, kas satur aktīvo vielu olaratumabu, ir nemainīgs, ja tiek veiktas ieteiktās izmaiņas

zāļu informācijā.

CHMP

iesaka mainīt reģistrācijas nosacījumus.

Zāles vairs nav reğistrētas

I PIELIKUMS

ZĀĻU APRAKSTS

Zāles vairs nav reğistrētas

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko

informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām

iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām

blakusparādībām.

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Lartruvo 10 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viens ml koncentrāta infūziju šķīduma pagatavošanai satur 10 mg olaratumaba (

olaratumabum

Katrs19 ml flakons satur 190 mg olaratumaba.

Katrs 50 ml flakons satur 500 mg olaratumaba.

Olaratumabs ir cilvēka IgG1 monoklonāla antiviela, iegūta peles (NS0) šūnās ar rekombinanto DNS

tehnoloģiju.

Palīgviela ar zināmu iedarbību

Katrs19 ml flakons satur aptuveni 22 mg (1 mmol) nātrija.

Katrs 50 ml flakons satur aptuveni 57 mg (2,5 mmol) nātrija.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai (sterils koncentrāts).

Koncentrāts ir dzidrs vai nedaudz opalescējošs un bezkrāsains vai gaiši dzeltens šķīdums bez

redzamām daļiņām.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Lartruvo kombinācijā ar doksorubicīnu ir indicēts pieaugušu pacientu ārstēšanai, kuriem ir

progresējoša mīksto audu sarkoma, kas nepakļaujas radikālai ķirurģiskai ārstēšanai vai staru terapijai,

un kuri iepriekš nav bijuši ārstēti ar doksorubicīnu (skatīt 5.1. apakšpunktu).

4.2.

Devas un lietošanas veids

Olaratumaba terapija jāuzsāk un jāuzrauga onkoloģijā pieredzējušam ārstam. Infūzijas laikā ar

reanimācijai nepieciešamo aprīkojumu apgādātos apstākļos pacienti jākontrolē, vai nerodas ar infūziju

saistītu reakciju (

IRR; infusion related reaction

) pazīmes un simptomi (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Devas

Olaratumaba ieteicamā deva ir 15 mg/kg, ko ievada intravenozā infūzijā katra 3 nedēļu cikla 1. un

8. dienā līdz slimības progresēšanai vai nepieļaujamai toksicitātei. Lartruvo lieto kombinācijā ar

Zāles vairs nav reğistrētas

doksorubicīnu līdz 8 ārstēšanas cikliem, pēc tam pacientiem, kuriem slimība nav progresējusi, lieto

Lartruvo monoterapijas veidā. Doksorubicīnu lieto katra cikla 1. dienā pēc Lartruvo infūzijas.

Premedikācija

30–60 minūtes pirms olaratumaba devas 1. cikla 1. un 8. dienā visiem pacientiem jāveic intravenoza

premedikācija ar H1 antagonistu (piemēram, difenhidramīnu) un deksametazonu (vai līdzvērtīgām

zālēm). Turpmākajos ciklos 30–60 minūtes pirms katras olaratumaba devas jāveic intravenoza

premedikācija ar H1 antagonistu (piemēram, difenhidramīnu).

Pacientiem, kuriem rodas 1. vai 2. pakāpes

IRR

, infūzija jāpārtrauc un atbilstoši nepieciešamībai

jāievada paracetamols, H1 antagonists un deksametazons (vai līdzvērtīgas zāles). Pirms visām

turpmākajām infūzijām jāveic premedikācija ar šādām (vai līdzvērtīgām) zālēm: difenhidramīna

hidrohlorīds (intravenozi), paracetamols un deksametazons.

Ja intravenoza H1 antagonista ievadīšana nav iespējama, jāveic līdzvērtīga alternatīva premedikācija

(piemēram, perorāli difenhidramīna hidrohlorīds vismaz 90 minūtes pirms infūzijas).

Olaratumaba devas pielāgošana

Ieteikumus par devas pielāgošanu saistībā ar doksorubicīnu skatīt aktuālajā doksorubicīna zāļu

aprakstā.

Ar infūziju saistītas reakcijas (IRR)

Olaratumaba

IRR

ārstēšanas ieteikumi sniegti 1. tabulā.

1. tabula – Ar infūziju saistītu reakciju (IRR) ārstēšanas ieteikumi

Toksicitātes

pakāpe

a

Ārstēšanas ieteikumi

(jebkurā gadījumā)

1. – 2. pakāpe

Pārtraukt infūziju.

Atbilstoši nepieciešamībai jāievada paracetamols, H1

antagonists un deksametazons (skatīt sadaļu par

premedikāciju).

Kad reakcija izzudusi, infūziju atsāk, samazinot infūzijas

ātrumu par 50 %.

Kontrolēt, vai nepasliktinās pacienta stāvoklis.

Par turpmākām infūzijām lūdzu, skatīt sadaļā par

premedikāciju.

3. – 4. pakāpe

Nekavējoties un pilnīgi pārtraukt ārstēšanu ar olaratumabu

(skatīt 4.4. apakšpunktu).

Toksicitātes pakāpes norādītas saskaņā ar Nacionālā Vēža institūta vispārējiem blakusparādību

terminoloģijas kritērijiem, 4.03 versiju (NCI CTCAE).

Tiklīdz infūzijas ātrums ir samazināts 1. vai 2. pakāpes ar infūziju saistītas reakcijas dēļ,

ieteicams šo samazināto infūzijas ātrumu piemērot visu turpmāko infūziju laikā. Infūzijas

ilgums nedrīkst pārsniegt 2 stundas.

Cita veida nehematoloģiska toksicitāte

Nopietnas ≥ 3. pakāpes nehematoloģiskas toksicitātes gadījumā, ko uzskata par saistītu ar

olaratumabu, olaratumaba lietošana jāatliek līdz toksicitātes smagums ir ≤ 1. pakāpi vai ir atjaunojies

sākotnējais stāvoklis, kāds bija pirms ārstēšanas. Turpmākās infūzijās deva jāsamazina līdz 12 mg/kg,

ja ir bijusi smaga 3. pakāpes toksicitāte, un līdz 10 mg/kg, ja ir bijusi 4. pakāpes toksicitāte. Ja,

neraugoties uz devas samazināšanu, atkal rodas 3. pakāpes toksicitāte, deva jāsamazina vēl līdz

10 mg/kg. Ja atkārtoti rodas 4. pakāpes toksicitāte, ārstēšana ar olaratumabu jāpārtrauc pilnīgi.

Zāles vairs nav reğistrētas

Neitropēnija

Ja rodas neitropēnisks drudzis/infekcija vai 4. pakāpes neitropēnija, kas ilgst vairāk par 1 nedēļu,

olaratumaba lietošana uz laiku jāpārtrauc, kamēr neitrofilo leikocītu absolūtais skaits nav 1000/µl vai

lielāks, un tad olaratumaba lietošana jāatsāk ar samazinātu devu 12 mg/kg. Ja, neraugoties uz devas

samazināšanu, atkārtoti rodas neitropēnisks drudzis/infekcija vai 4. pakāpes neitropēnija, kas ilgst

ilgāk par 1 nedēļu, deva jāsamazina vēl līdz 10 mg/kg.

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki cilvēki (> 65 g. v.)

Datu par ļoti veciem pacientiem (> 75 g. v.) ir ļoti maz (skatīt 4.8. un 5.1. apakšpunktu). Cita devas

samazināšana, izņemot vispārējai pacientu populācijai ieteikto, nav nepieciešama.

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem nav veikti oficiāli olaratumaba pētījumi. PopFK dati

liecina, ka pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem deva nav jāpielāgo.

Pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem (aprēķinātais kreatinīna klīrenss < 30 ml/min)

datu par olaratumaba lietošanu nav (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar aknu darbības traucējumiem nav veikti oficiāli olaratumabu pētījumi. PopFK dati

liecina, ka pacientiem ar viegliem aknu darbības traucējumiem deva nav jāpielāgo. Datu par

olaratumaba lietošanu pacientiem ar vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem ir ļoti maz. Datu par

pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem nav (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Olaratumaba drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā no 0 līdz 18 gadiem, vēl nav pierādīta.

Dati nav pieejami.

Lietošanas veids

Pēc atšķaidīšanas ar nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9 %) šķīdumu injekcijām olaratumabu ievada

intravenozas infūzijas veidā aptuveni 60 minūtēs. Lai ievadītu lielāku infūzijas tilpumu, kas varētu būt

nepieciešams pacientiem, kuriem vajadzīgas lielākas devas, infūzijas ilgums jāpalielina, lai

nepārsniegtu maksimālo infūzijas ātrumu – 25 mg minūtē.

Ieteikumus par zāļu atšķaidīšanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ar infūziju saistītas reakcijas

Olaratumaba klīniskos pētījumos ziņots par reakcijām, kas saistītas ar infūziju (

IRR

), tai skaitā par

anafilaktiskām reakcijām. Vairums šo reakciju radās olaratumaba pirmās infūzijas laikā vai pēc tās.

IRR

simptomi bija pietvīkums, elpas trūkums, bronhu spazmas vai drudzis/drebuļi, un dažos

gadījumos bija izteikta hipotensija, anafilaktisks šoks vai sirdsdarbības apstāšanās ar letālu iznākumu.

Smagas

IRR

, piemēram, anafilaktiskas reakcijas, var rasties, neraugoties uz premedikāciju. Infūzijas

laikā ar reanimācijas aprīkojumu pieejamos apstākļos pacienti jākontrolē, vai nerodas

IRR

pazīmes un

simptomi. Par pacientu, kuriem infūzijas laikā rodas 1. vai 2. pakāpes

IRR

, ārstēšanu un devas

pielāgošanu skatīt 4.2. apakšpunktā. Pacientiem, kuriem agrāk radusies 1. vai 2. pakāpes

IRR

ieteicama premedikācija ar difenhidramīna hidrohlorīdu (intravenozi), paracetamolu un

Zāles vairs nav reğistrētas

deksametazonu. Pacientiem, kuriem rodas 3. vai 4. pakāpes

IRR

, olaratumaba lietošana nekavējoties

un pilnīgi jāpārtrauc (skatīt 4.2. un 4.8. apakšpunktu).

Neitropēnija

Pacientiem, kuri saņem olaratumabu un doksorubicīnu, ir neitropēnijas risks (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Neitrofilo leikocītu skaits jāpārbauda pirms olaratumaba lietošanas katra cikla 1. un 8. dienā.

Neitrofilo leikocītu skaits ārstēšanas laikā ar olaratumabu un doksorubicīnu ir jākontrolē, un jānozīmē

atbalstoša aprūpe, piemēram, antibiotikas vai G-KSF atbilstoši vietējām vadlīnijām. Informāciju par

devas pielāgošanu saistībā ar neitropēniju skatīt 4.2. apakšpunktā.

Hemorāģiski traucējumi

Pacientiem, kuri saņem olaratumabu un doksorubicīnu, ir hemorāģisku traucējumu risks (skatīt

4.8. apakšpunktu). Trombocītu skaits jāpārbauda pirms olaratumaba lietošanas katra cikla 1. un 8.

dienā. Pacientiem, kuriem ir apstākļi, kas rada noslieci uz asiņošanu, piemēram, antikoagulantu

lietošanas gadījumā, jākontrolē asinsreces rādītāji. Pētījumā, lietojot olaratumabu kombinācijā ar

liposomālu doksorubicīnu, bija viens intrakraniālas asiņošanas gadījums ar letālu iznākumu pacientam,

kurš ārstēšanas laikā pakrita.

Ar antraciklīnu iepriekš ārstēti pacienti

Kardiālās toksicitātes risks paaugstinās, palielinoties antraciklīnu, tai skaitā doksorubicīna

kumulatīvajām devām. Datu par olaratumaba lietošanu kombinācijā ar doksorubicīnu un ar

antraciklīnu iepriekš ārstētiem pacientiem, tai skaitā ar doksorubicīnu iepriekš ārstētiem pacientiem,

nav (skatīt 4.1. apakšpunktu).

Diēta ar samazinātu nātrija daudzumu

Šīs zāles satur 22 mg nātrija katrā 19 ml flakonā un57 mg nātrija katrā 50 ml flakonā. Tas jāievēro

pacientiem ar kontrolētu nātrija dietu.

Kardiotoksicitāte

Doksorubicīns var izraisīt kardiotoksicitāti. Toksicitātes risks paaugstinās līdz ar kumulatīvo devu, un

tas ir augstāks indivīdiem ar kardiomiopātiju anamnēzē, videnes apstarošanu vai ar jau esošu sirds

slimību. Lai mazinātu ar doksorubicīnu saistīto kardiotoksicitāti, visiem pacientiem pirms ārstēšanas

uzsākšanas un tās laikā jāapsver un jāplāno atbilstoši kardioprotektīvi pasākumi (KKIF noteikšana,

piemēram, veicot

ECHO

MUGA

skenēšanu, EKG kontrole un/vai kardioprotektīvu līdzekļu

lietošana).

Ieteikumus par sirdsdarbības kontroli, lūdzu, skatīt doksorubicīna zāļu aprakstā.

Otrās fāzes pētījumā pacienti abās ārstēšanas grupās, kuri saņēma 5 vai vairāk doksorubicīna ciklus,

sākot no 5. cikla, pirms katras doksorubicīna devas saņēma deksrazoksānu, lai samazinātu ar

doksorubicīnu saistītas kardiotoksicitātes risku (skatīt 4.8. un 5.1. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

Tā kā doksorubicīns tiek strauji metabolizēts un izvadīts galvenokārt ar žulti, pacientiem ar aknu

darbības traucējumiem doksorubicīna toksicitāte palielinās. Informāciju par aknu darbības atbilstošu

kontroli un doksorubicīna devas pielāgošanu pacientiem ar aknu darbības traucējumiem skatīt

doksorubicīna zāļu aprakstā.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Olaratumabs ir cilvēka monoklonāla antiviela. Īpaši plānotā zāļu mijiedarbības pētījumā pacientiem

nenovēroja farmakokinētisku mijiedarbību starp olaratumabu un doksorubicīnu.

Citi oficiāli zāļu mijiedarbības pētījumi ar olaratumabu un zālēm, kuras bieži lieto onkoloģiskiem

pacientiem, tai skaitā pacientiem ar mīksto audu sarkomu (piemēram, pretvemšanas, pretsāpju,

pretcaurejas, perorāliem kontracepcijas līdzekļiem) nav veikti.

Zāles vairs nav reğistrētas

Tā kā citohroma P450 (CYP) vai citi zāles metabolizējoši enzīmi monoklonālās antivielas

nemetabolizē, nav gaidāms, ka vienlaicīgi lietotu zāļu izraisītā šo enzīmu inhibīcija vai indukcija

ietekmēs olaratumaba farmakokinētiku. Un otrādi, nav paredzams, ka olaratumabs ietekmēs

vienlaicīgi lietoto zāļu farmakokinētiku.

Dzīvus vai dzīvus novājinātus mikroorganismu saturošu vakcīnu ievadīšana pacientiem, kuriem ir

pavājināta imunitāte ķīmijterapijas līdzekļu, tai skaitā doksorubicīna lietošanas dēļ, var izraisīt smagas

vai letālas infekcijas. Pacientiem, kuri saņem olaratumabu kombinācijā ar doksorubicīnu, jāizvairās no

vakcinācijas ar dzīvus mikroorganismus saturošām vakcīnām.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Sievietes reproduktīvā vecumā/kontracepcija sievietēm

Sievietēm reproduktīvā vecumā jāiesaka ārstēšanas laikā ar olaratumabu izsargāties no grūtniecības un

jāinformē par iespējamo risku grūtniecībai un auglim. Sievietēm reproduktīvā vecumā jāiesaka

ārstēšanas laikā un vismaz 3 mēnešus pēc pēdējās olaratumaba devas saņemšanas lietot efektīvus

kontracepcijas līdzekļus.

Grūtniecība

Datu par olaratumaba lietošanu grūtniecēm nav vai to ir maz. Pelēm ar pretpeļu no trombocītiem

iegūtā augšanas faktora receptora-α

(platelet derived growth factor receptor-α - PDGFR

)

antivielām

veiktajā reproduktīvās un attīstības toksicitātes pētījumā konstatēja augļa anomālijas un skeleta

izmaiņas (skatīt 5.3. apakšpunktu). Ņemot vērā tā darbības mehānismu (skatīt 5.1. apakšpunktu),

olaratumabs var kaitēt auglim. Olaratumabu nav ieteicams lietot grūtniecības laikā un sievietēm

reproduktīvā vecumā, kuras nelieto kontracepcijas līdzekļus, ja vien iespējamais ieguvums neattaisno

iespējamo risku auglim.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai olaratumabs izdalās mātes pienā cilvēkam. Cilvēka IgG izdalās mātes pienā, tāpēc

ārstēšanas laikā ar olaratumabu un vismaz 3 mēnešus pēc pēdējās devas lietošanas nav ieteicams barot

bērnu ar krūti.

Fertilitāte

Datu par olaratumaba ietekmi uz cilvēka fertilitāti nav.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Olaratumabs var nedaudz ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Sakarā ar

bieži novērojamo nespēku, pacientiem jāiesaka ievērot piesardzību transportlīdzekļa vadīšanas vai

mehānismu apkalpošanas laikā.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Ar olaratumabu ārstētie pacienti no 2. fāzes pētījuma

Olaratumaba un doksorubicīna grupā novērotās visnopietnākās (≥3. pakāpes) zāļu nevēlamās

blakusparādības (NBP) bija neitropēnija (54,7 %) un skeleta un muskuļu sāpes (7,8 %).

Visbiežāk novērotās NBP bija slikta dūša, skeleta un muskuļu sāpes, neitropēnija un mukozīts.

Ar pilnīgu terapijas pārtraukšanu saistītas visbiežākās NBP radās 3 (4,7 %) pacientiem, no kurām

visbiežākās bija ar infūziju saistītas reakcijas (3,1 %) un mukozīts (1,6 %).

Zāles vairs nav reğistrētas

Saistībā

doksorubicīnu

ziņotā

zināmā

toksicitāte,

novērota,

lietojot

olaratumaba

doksorubicīna kombināciju, ir nespēks, anēmija, trombocitopēnija un alopēcija. Visu ar doksorubicīna

terapiju saistīto nevēlamo blakusparādību pilnīgu aprakstu skatīt doksorubicīna zāļu aprakstā.

Nevēlamo blakusparādību uzskaitījums tabulas veidā

NBP, par kurām ziņots pacientiem ar mīksto audu sarkomu, kuri 2. fāzes pētījumā ārstēti ar

olaratumaba un doksorubicīna kombināciju, norādītas turpmāk 2. tabulā atbilstoši MedDRA orgānu

sistēmu klasifikācijai, biežumam un smaguma pakāpei. Biežuma klasifikācijai izmantots šāds

iedalījums:

ļoti bieži (

1/10);

bieži (

1/100 līdz < 1/10);

retāk (

1/1000 līdz < 1/100);

reti (

1/10

000 līdz < 1/1000);

ļoti reti (

<

1/10

000).

Katrā sastopamības biežuma grupā NBP sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

2. tabula. Nevēlamās blakusparādības pacientiem, kuri saņēma olaratumabu un doksorubicīnu

mīksto audu sarkomas ārstēšanai 1.b/2. fāzes pētījuma 2. fāzes daļā

Orgānu sistēmu

klasifikācija

Nevēlamā

blakusparādība

a

Kopējais biežums

b

3./4. pakāpes

traucējumu biežums

Asins un limfātiskās

sistēmas traucējumi

Neitropēnija

Ļoti bieži

Ļoti bieži

Limfopēnija

Ļoti bieži

Bieži

Nervu sistēmas

traucējumi

Galvassāpes

Ļoti bieži

Nav ziņots

Kuņģa-zarnu trakta

traucējumi

Caureja

Ļoti bieži

Bieži

Mukozīts

Ļoti bieži

Bieži

Slikta dūša

Ļoti bieži

Bieži

Vemšana

Ļoti bieži

Nav ziņots

Skeleta-muskuļu un

saistaudu sistēmas

bojājumi

Skeleta-muskuļu sāpes

Ļoti bieži

Bieži

Vispārēji traucējumi un

reakcijas ievadīšanas

vietā

Ar infūziju saistītas

reakcijas

Ļoti bieži

Bieži

Skatīt NCI CTCAE kritērijus (Versija 4.03) par katru toksicitātes pakāpi.

Skeleta-muskuļu sāpes ietver artralģiju, muguras sāpes, kaulu sāpes, sāpes sānos, sāpes cirksnī,

skeleta-muskuļu sāpes krūšu kurvī, skeleta-muskuļu sāpes, mialģiju, muskuļu spazmas, kakla sāpes

un sāpes ekstremitātē.

Ar infūziju saistītās reakcijas ietver anafilaktiskas reakcijas/ anafilaktisko šoku.

Atsevišķu NBP apraksts

Ar infūziju saistītas reakcijas (IRR)

IRR

ziņotas 12,5 % pacientu, un pārsvarā tās izpaudās ar drebuļiem, drudzi vai aizdusu. Par smagām

IRR

, tai skaitā arī letāliem gadījumiem (skatīt 4.4. apakšpunktu), ziņots 3,1 % pacientu, un pārsvarā tās

izpaudās ar elpas trūkumu, samaņas zudumu un hipotensiju. Visas smagās

IRR

radās pirmajā

olaratumaba ievadīšanas reizē vai uzreiz pēc tam.

Zāles vairs nav reğistrētas

Neitropēnija

Otrās fāzes pētījumā neitropēnijas sastopamība bija 59,4 % (visas pakāpes) un 54,7 % (3. pakāpe)

olaratumaba un doksorubicīna grupā un 38,5 % (visas pakāpes) un 33,8 % (3. pakāpe) doksorubicīna

monoterapijas grupā. Febrilas neitropēnijas rādītājs bija 12,5 % olaratumaba un doksorubicīna grupā

un 13,8 % tikai doksorubicīna grupā. Informāciju par devas pielāgošanu skatīt 4.2. apakšpunktā.

Skeleta-muskuļu sāpes

Otrās fāzes pētījumā skeleta-muskuļu sāpju sastopamība bija 64,1 % (visas pakāpes) un 7,8 % (3.

pakāpe) olaratumaba un doksorubicīna grupā un 24,6 % (visas pakāpes) un 1,5 % (3. pakāpe)

doksorubicīna monoterapijas grupā. Vairumam pacientu sāpes bija saistītas ar pacientam esošo vēzi

vai metastāzēm vai arī pārslimotām vai vienlaicīgi esošām slimībām. Vairumā gadījumu šie

traucējumi radās pirmo 4 ciklu laikā. Sāpes var ilgt no dažām līdz pat 200 dienām. Dažiem pacientiem

sāpes radās atkārtoti. Sāpes laika gaitā vai atkārtotas rašanās gadījumā nepastiprinājās.

Kardiotoksicitāte

Klīniski nozīmīga ar doksorubicīnu saistītās kardiotoksicitātes atšķirība starp divām pētījuma

ārstēšanas grupām nav novērota. Sirds aritmiju rādītājs abās grupās bija līdzīgs (15,6 % pētāmajā

grupā un 15,4 % kontrolgrupā). Ārstēšanas izraisītu sirds funkcijas traucējumu rādītājs abās ārstēšanas

grupās bija salīdzināms (7,8 % pētāmajā grupā un 6,2 % kontrolgrupā).

Hemorāģiski traucējumi

Otrās fāzes pētījumā hemorāģisku traucējumu, kurus uzskatīja par saistītiem ar jebkādām pētījuma

zālēm, biežums bija 3,1 % katrā terapijas grupā. Visi šie traucējumi bija 1./2. pakāpes un tos ietekmēja

vairāki faktori. Olaratumaba klīniskās izstrādes programmā ziņots par trijiem ≥ 3. pakāpes

gadījumiem, tai skaitā, vienu letālu (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Toksicitāte gados vecākiem cilvēkiem

Gados vecāku cilvēku populācijā ≥ 3. pakāpes nevēlamo blakusparādību, nevēlamo blakusparādību,

kuru dēļ bija jāpārtrauc zāļu lietošana, sastopamība un hematoloģiskās toksicitātes rādītājs bija lielāki

nekā kopējā pētījuma populācijā (skatīt 4.2. apakšpunktu). Zāļu lietošanas pārtraukšanas rādītāji visās

vecuma grupās ārstēšanas grupās bija salīdzināmi.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās

ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.

Pārdozēšana

Klīniskos pētījumos cilvēkam nav pieredzes par Lartruvo pārdozēšanu. Lartruvo 1. fāzes pētījumā

lietots līdz 20 mg/kg 1. un 8. dienā 21 dienu ciklā, nesasniedzot maksimālo panesamo devu.

Pārdozēšanas gadījumā jālieto atbalstoša terapija. Antidots Lartruvo pārdozēšanas gadījumā nav

zināms.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: pretaudzēju līdzekļi, monoklonālas antivielas, ATĶ kods: L01XC27

Darbības mehānisms

Olaratumabs ir no trombocītiem iegūtā augšanas faktora receptora-α (PDGFR-α), kas ekspresēts uz

audzēja un stromas šūnām, antagonists. Olaratumabs ir mērķēta, rekombinanta, pilnībā cilvēka

Zāles vairs nav reğistrētas

imūnglobulīna G 1. apakšgrupas (IgG1) monoklonāla antiviela, kas specifiski saistās ar PDGFR-α,

bloķējot PDGF AA, -BB un -CC saistīšanos un receptora aktivāciju. Tādējādi

in vitro

olaratumabs

inhibē PDGFR-α ceļa signālu pārvadi audzēja un stromas šūnās. Turklāt konstatēts, ka

in vivo

olaratumabs pārtrauc PDGFR-α ceļu audzēja šūnās un inhibē audzēja augšanu.

Imūngenitāte

Tāpat kā visu terapeitisko olbaltumvielu lietošanas gadījumā, pastāv imūngenitātes iespējamība.

Kopumā klīniskā pētījuma paraugos atklāta neliela gan terapijas izraisītu antivielu pret zālēm, gan

neitralizējošu antivielu veidošanās sastopamība.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Olaratumaba efektivitāte un drošums vērtēts 1.b/2. fāzes dauzcentru pētījumā ar antraciklīnu iepriekš

neārstētiem pacientiem ar histoloģiski vai citoloģiski apstiprinātu progresējošu mīksto audu sarkomu,

kas nav piemērota radikālai ķirurģiskai vai staru terapijai. Pacienti ar gastrointestināliem stromas

audzējiem (GIST) vai Kapoši sarkomu nebija iekļauti. Pētījuma 2. fāzes daļa bija randomizēts, atklāts

olaratumaba kopā ar doksorubicīnu pētījums salīdzinājumā ar doksorubicīna monoterapiju. Kopā bija

randomizēti 133 pacienti, no tiem 129 saņēma vismaz vienu pētāmo zāļu devu (64 olaratumaba kopā

ar doksorubicīnu grupā un 65 doksorubicīna grupā). Pacientiem vajadzēja būt histoloģiski vai

citoloģiski apstiprinātai progresējošai mīksto audu sarkomai un ECOG funkcionālajam stāvoklim 0-2.

Randomizācija bija stratificēta pēc PDGFR-α ekspresijas (pozitīva, salīdzinot ar negatīvu), iepriekšējo

ārstēšanas ciklu skaita (0, salīdzinot ar 1 vai vairāk), histoloģiskā audzēja tipa (leiomiosarkoma,

sinoviāla sarkoma un cits) un ECOG funkcionālā stāvokļa (0 vai 1, salīdzinot ar 2).

Pacienti tika randomizēti 1:1 attiecībā, lai saņemtu vai nu olaratumabu (15 mg/kg) katra 21 dienu cikla

1. dienā un 8. dienā kopā ar doksorubicīnu (75 mg/m²) 1. dienā 8 ciklus, vai tikai doksorubicīnu

(75 mg/m

) katra 21 dienu cikla 1. dienā – arī līdz 8 kursiem. Olaratumabu un doksorubicīnu ievadīja

intravenozā infūzijā. Abās grupās no 5. līdz 8. cikla 1. dienā pēc pētnieka ieskatiem drīkstēja ievadīt

deksrazoksānu (attiecībā 10:1 pret ievadīto doksorubicīna devu), lai mazinātu iespējamo ar

doksorubicīnu saistīto kardiotoksicitāti. Visi pacienti, kuri saņēma vairāk nekā 4 doksorubicīna ciklus,

saņēma deksrazoksānu. Pacienti olaratumaba kopā ar doksorubicīnu grupā varēja turpināt olaratumaba

monoterapiju līdz slimības progresēšanai, nepieņemamai toksicitātei vai jebkuram citam ārstēšanas

pārtraukšanas iemeslam.

Klīniskā pētījuma 2. fāzes daļā demogrāfiskie un sākotnējie rādītāji ārstēšanas grupās bija diezgan

līdzīgi. Vecuma mediāna bija 58 gadi, 42 pacientiem pārsniedzot ≥ 65 gadu vecumu. 86,4 % pacientu

bija baltās rases pārstāvji. Šajā pētījumā bija pārstāvēti vairāk nekā 25 dažādi mīksto audu sarkomas

apakštipi, biežāk sastopamie bija leiomiosarkoma (38,4 %), nediferencēta pleomorfiska sarkoma

(18,1 %) un liposarkoma (17,3 %). Citi apakštipi bija pārstāvēti reti. Pacienti bija saņēmuši 0-

4 iepriekšējus terapijas ciklus progresējošas slimības ārstēšanai, bet nebija iepriekš saņēmuši ārstēšanu

ar antraciklīniem. Pacientu skaits, kas saņēma sistēmisku terapiju pēc pētījuma, grupās bija līdzīgs.

Desmit pacientu olaratumaba un doksorubicīna grupā un 5 pacienti doksorubicīna grupā pēc pētījuma

saņēma tikai staru terapiju. 3 pacientiem olaratumaba un doksorubicīna grupā un 1 pacientam

doksorubicīna grupā pēc pētījuma tika veikta tikai operācija. 2 pacientiem olaratumaba un

doksorubicīna grupā pēc pētījuma tika veikta staru terapija un operācija, doksorubicīna grupā šādu

pacientu nebija.

Doksorubicīna kumulatīvās devas mediāna bija 487,6 mg/m

olaratumaba kopā ar doksorubicīnu

grupā un 299,6 mg/m

tikai doksorubicīna grupā. Primārais efektivitātes iznākums bija dzīvildze bez

slimības progresēšanas (

PFS; progression free survival

) pēc pētnieka vērtējuma. Galvenie sekundārie

efektivitātes iznākumi bija kopējā dzīvildze (

OS; overall survival

) un objektīvās atbildes reakcijas

rādītājs (

ORR; objective response rate

) (skatīt 3. tabulu). Pētījumā tika sasniegts tā primārais mērķa

kritērijs (

PFS

PFS

saskaņā ar

post-hoc

, maskētu, neatkarīgu vērtējumu bija 8,2 mēneši salīdzinājumā

ar 4,4 mēnešiem; RA = 0,670; p = 0,1208. Olaratumaba kopā ar doksorubicīnu grupā novēroja

statistiski nozīmīgu

OS

palielināšanos vispārējā populācijā salīdzinājumā ar ārstēšanu ar doksorubicīna

Zāles vairs nav reğistrētas

monoterapiju. Galveno analīzi veica šādās divās apakšgrupās: leiomiosarkoma (LMS) un ne-LMS

(cita).

OS

analīze apakšgrupās ir atainota 2. attēlā. Objektīvās atbildes reakcijas rādītāja [pilnīga

atbildes reakcija (

CR; complete response

) + daļēja atbildes reakcija (

PR; partial response

)] atšķirība

saskaņā ar pētnieka vērtējumu nebija statistiski ticama (18,2 % salīdzinājumā ar 11,9 % attiecīgi

pacientiem, kas randomizēti olaratumaba kopā ar doksorubicīnu lietošanai, un pacientiem, kas

randomizētiem doksorubicīna lietošanai).

Efektivitātes rezultāti parādīti 3. tabulā un 1. un 2. attēlā.

3. tabula. Dzīvildzes datu kopsavilkums – ITT populācija

Lartruvo kopā ar

doksorubicīnu

(n = 66)

Doksorubicīna

monoterapija

(n = 67)

Dzīvildze bez slimības progresēšanas, mēneši*

Mediāna (95 % TI)

6,6 (4,1; 8,3)

4,1 (2,8; 5,4)

Riska attiecība (95 % TI)

0,672 (0,442; 1,021)

p vērtība

0,0615**

Kopējā dzīvildze, mēneši

Mediāna (95 % TI)

26,5 (20,9; 31,7)

14,7 (9,2; 17,1)

Riska attiecība (95 % TI)

0,463 (0,301; 0,710)

p vērtība

0,0003

Saīsinājumi: TI = ticamības intervāls.

* Atbilstoši pētnieka vērtējumam.

**Atbilda 2. fāzes protokolā definētajam statistiskās ticamības līmenim 0,19.

1. attēls. Kaplan-Meier kopējās dzīvildzes līknes Lartruvo kopā ar doksorubicīnu, salīdzinot ar

doksorubicīna monoterapiju

Zāles vairs nav reğistrētas

2. attēls. Metaanalīzes diagramma kopējās dzīvildzes apakšgrupu analīzei (ITT populācija)

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus olaratumabam vienā vai vairākās

pediatriskās populācijas apakšgrupās par mīksto audu sarkomu (informāciju par lietošanu bērniem

skatīt 4.2. apakšpunktā).

Šīs zāles ir reģistrētas “ar nosacījumiem”.

Tas nozīmē, ka ir sagaidāmi papildu dati par šīm zālēm.

Eiropas Zāļu aģentūra vismaz ik gadu pārbaudīs jauniegūto informāciju par šīm zālēm un vajadzības

gadījumā atjauninās šo zāļu aprakstu.

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Olaratumabu ievada tikai intravenozā infūzijā.

Izkliede

Populācijas farmakokinētikas (PopFK) modeļa vidējais (CV %) olaratumaba izkliedes tilpums

līdzsvara stāvoklī (Vss) bija 7,7 l (16 %).

Eliminācija

PopFK modeļa vidējais (CV %) olaratumaba klīrenss bija 0,56 l dienā (33 %). Tas atbilst vidējam

terminālajam eliminācijas pusperiodam, kas ir aptuveni 11 dienas.

Īpašas pacientu grupas

Vecumam, dzimumam un rasei nebija klīniski nozīmīgas ietekmes uz olaratumaba FK, ņemot vērā

PopFK analīzi. Klīrensam un izkliedes tilpumam bija pozitīva korelācija ar ķermeņa masu.

Zāles vairs nav reğistrētas

Nieru darbības traucējumi

Oficiāli pētījumi, lai izvērtētu nieru darbības traucējumu ietekmi uz olaratumaba FK, nav veikti.

Pamatojoties uz PopFK analīzi, pacientiem ar viegliem (aprēķinātais kreatinīna klīrenss [CLcr] 60-

89 ml/min, n = 43) vai vidēji smagiem (CLcr 30-59 ml/min, n = 15) nieru darbības traucējumiem nav

novērotas klīniski nozīmīgas olaratumaba klīrensa atšķirības salīdzinājumā ar pacientiem, kuriem ir

normāla nieru darbība (CLcr ≥90 ml/min, n = 85). Dati par pacientiem ar smagiem nieru darbības

traucējumiem (CLcr 15-29 ml/min) nav pieejami.

Aknu darbības traucējumi

Oficiāli pētījumi, lai izvērtētu aknu darbības traucējumu ietekmi uz olaratumaba FK, nav veikti.

Pamatojoties uz PopFK analīzi, pacientiem ar viegliem (kopējais bilirubīns normas augšējās robežas

ietvaros [NAR] un AsAT>NAR, vai kopējais bilirubīns > 1,0-1,5 reizes pārsniedz NAR un jebkāds

AsAT līmenis, n = 16) vai vidēji smagiem (kopējais bilirubīns > 1,5-3,0 reizes pārsniedz NAR, n = 1),

aknu darbības traucējumiem nav novērotas klīniski nozīmīgas olaratumaba klīrensa atšķirības

salīdzinājumā ar pacientiem, kuriem ir normāla aknu darbība (kopējais bilirubīns un AsAT ≤ NAR,

n = 126). Dati par pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem (kopējais bilirubīns > 3,0 reizes

pārsniedz NAR un jebkāds AsAT līmenis) nav pieejami.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati neliecina par īpašu risku cilvēkam, ņemot vērā atkārtotu

devu toksicitātes pētījumus ar pērtiķiem.

Pētījumi ar dzīvniekiem, lai pārbaudītu iespējamo olaratumaba izraisīto kancerogenitāti,

genotoksicitāti vai fertilitātes traucējumus, nav veikti. Pretpeļu PDGFR- α specifiskas antivielas

ievadīšana grūsnām pelēm 50 un 150 mg/kg devā organoģenēzes laikā izraisīja vairāk malformāciju

(patoloģiska plakstiņu veidošanās) un skeleta izmaiņas (papildu frontāla/parietāla pārkaulošanās

vieta). Ietekme uz augli pelēm, kam ievadīta surogāta antiviela, radās kopējās iedarbības gadījumā, kas

bija mazāka nekā AUC kopējā iedarbība, lietojot olaratumaba maksimālo ieteicamo devu cilvēkam –

15 mg/kg.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Mannīts (E421)

Glicīns (E640)

Nātrija hlorīds

L-histidīna monohidrohlorīda monohidrāts

L-histidīns

Polisorbāts 20 (E432)

Ūdens injekcijām

6.2.

Nesaderība

Šīs zāles nedrīkst ievadīt vai sajaukt (lietot maisījumā) ar glikozi saturošiem šķīdumiem.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

Neatvērts flakons

2 gadi.

Pēc atšķaidīšanas

Šīs zāles nesatur konservantu. No mikrobioloģiskā viedokļa pagatavotais šķīdums jāievada

nekavējoties. Ja to neievada nekavējoties, šķīdumu drīkst uzglabāt ledusskapī līdz 24 stundām 2 °C –

Zāles vairs nav reğistrētas

8 °C temperatūrā un pēc tam vēl papildu 8 stundas istabas temperatūrā (līdz 25 °C) ar nosacījumu, ka

atšķaidīšana veikta kontrolētos un validētos aseptiskos apstākļos. Uzglabāšanas laiks ietver infūzijas

laiku.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2° C - 8° C).

Nesasaldēt.

Uzglabāt flakonu kartona kastītē, lai pasargātu no gaismas.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu atšķaidīšanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

19 ml šķīduma flakonā (1. hidrolītiskās klases stikls) ar hlorbutila elastomēra aizbāzni, alumīnija

aizzīmogojumu un polipropilēna vāciņu.

50 ml šķīduma flakonā (1. hidrolītiskās klases stikls) ar hlorbutila elastomēra aizbāzni, alumīnija

aizzīmogojumu un polipropilēna vāciņu.

Iepakojumā ir 1 flakons pa 19 ml.

Iepakojumā ir 2 flakoni pa 19 ml.

Iepakojumā 1 flakons pa 50 ml.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Šķīdums infūzijai jāpagatavo, izmantojot aseptisku tehniku, lai nodrošinātu pagatavotā šķīduma

sterilitāti.

Flakons paredzēts tikai vienreizējai lietošanai. Nekratīt flakonu. Pirms ievadīšanas jāpārbauda, vai

flakonā nav citu daļiņu un vai nav mainījusies krāsa (koncentrātam infūziju šķīduma pagatavošanai

jābūt dzidram vai nedaudz opalescējošam un bezkrāsainam līdz gaiši dzeltenam, bez redzamām

daļiņām). Ja konstatē cietas daļiņas vai krāsas izmaiņas, flakons jāizmet. Jāaprēķina infūzijas šķīduma

pagatavošanai nepieciešamā olaratumaba deva un tilpums. Flakonā ir 190 mg vai 500 mg olaratumaba

10 mg/ml šķīduma veidā. Atšķaidīšanai izmantojiet tikai 9 mg/ml (0,9 %) nātrija hlorīda šķīdumu

injekcijām.

Ja tiek lietots jau iepriekš piepildīts intravenozās infūzijas konteiners

Pamatojoties uz aprēķināto olaratumaba tilpumu, no iepriekš piepildītā 250 ml intravenozās infūzijas

konteinera jāizvada atbilstošs 9 mg/ml (0,9 %) nātrija hlorīda šķīduma injekcijām tilpums.

Aprēķinātais olaratumaba tilpums aseptiski jāpārnes intravenozās infūzijas konteinerā. Kopējam beigu

tilpumam konteinerā jābūt 250 ml. Infūzijas konteiners viegli jāpasvārsta, lai nodrošinātu pietiekamu

samaisīšanos. Infūzijas šķīdumu NEDRĪKST SASALDĒT VAI KRATĪT.

Ja tiek lietots tukšs intravenozās infūzijas konteiners

Aprēķinātais olaratumaba tilpums aseptiski jāpārnes tukšā intravenozās infūzijas konteinerā.

Konteineram jāpievieno pietiekams 9 mg/ml (0,9 %) nātrija hlorīda šķīduma injekcijām tilpums, lai

kopējais tilpums būtu 250 ml. Infūzijas konteiners viegli jāpasvārsta, lai nodrošinātu pietiekamu

samaisīšanos. Infūzijas šķīdumu NEDRĪKST SASALDĒT VAI KRATĪT.

Ievadīšana ar infūzijas sūkni. Jāizmanto atsevišķa infūzijas sistēma un infūzijas beigās tā jāizskalo ar

9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīdumu injekcijām.

Flakonā atlikusī olaratumaba daļa jāizlej, jo zāles nesatur nekādus pretmikrobu konservantus.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Zāles vairs nav reğistrētas

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83

3528 BJ Utrecht

Nīderlande

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/16/1143/001- 003

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2016. gada 9. novembris

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2017. gada 21. septembris

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu.

Zāles vairs nav reğistrētas

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/633872/2016

EMEA/H/C/004216

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Lartruvo

olaratumabs

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Lartruvo. Tajā ir paskaidrots,

kā aģentūra ir vērtējusi šīs zāles, lai ieteiktu to reģistrāciju Eiropas Savienībā un sniegtu lietošanas

nosacījumus. Tas nav paredzēts kā praktiski ieteikumi par Lartruvo lietošanu.

Lai saņemtu praktisku informāciju par Lartruvo lietošanu, pacientiem jāizlasa zāļu lietošanas instrukcija

vai jāsazinās ar ārstu vai farmaceitu.

Kas ir Lartruvo un kāpēc tās lieto?

Lartruvo ir pretvēža zāles, ko lieto, lai ārstētu pieaugušus pacientus, kuriem ir progresējusi mīksto

audu sarkoma – vēža paveids, kas skar ķermeņa mīkstos audus, piemēram, muskuļus, asinsvadus un

taukaudus. Lartruvo kombinācijā ar doksorubicīnu (citām pretvēža zālēm) lieto pacientiem, kuriem

nevar veikt ķirurģisku operāciju vai staru terapiju (ārstēšanu ar apstarošanu) un kuri iepriekš nav

saņēmuši ārstēšanu ar doksorubicīnu.

Sakarā ar to, ka mīksto audu sarkomas pacientu skaits ir mazs, šo slimību uzskata par “retu”, un

2015. gada 12. februārī Lartruvo tika piešķirts reti sastopamu slimību ārstēšanai paredzētu zāļu

statuss.

Kā lieto Lartruvo?

Lartruvo var iegādāties tikai pret recepti, un ārstēšana ir jāsāk un jāuzrauga vēža ārstēšanā

pieredzējušam ārstam.

Lartruvo ir pieejamas kā infūziju šķīdums (ievadīšanai vēnā pa pilienam). Infūzijas laikā jānovēro, vai

pacientam nerodas infūzijas izraisītas reakcijas pazīmes un simptomi, un jābūt pieejamam apmācītam

personālam un reanimācijas aprīkojumam.

Zāles vairs nav reğistrētas

Lartruvo

EMA/633872/2016

2. lpp. no 3

Lartruvo ieteicamā deva ir 15 mg uz kilogramu ķermeņa masas divas reizes trīs nedēļu cikla laikā,

1. un 8. dienā. Šāds trīs nedēļu ārstēšanas cikls jāatkārto tik ilgi, kamēr slimības stāvoklis

nepasliktinās vai blakusparādības nekļūst nepieņemamas. Lartruvo lieto kombinācijā ar doksorubicīnu

līdz 8 ārstēšanas cikliem, pēc tam Lartruvo lieto vienu pašu pacientiem, kuru slimības stāvoklis nav

pasliktinājies. Doksorubicīnu lieto katra cikla 1. dienā pēc Lartruvo infūzijas.

Sīkāku informāciju skatīt zāļu lietošanas instrukcijā.

Lartruvo darbojas?

Lartruvo aktīvā viela olaratumabs ir monoklonāla antiviela (proteīna veids), kas ir veidota tā, lai tā

atpazītu proteīna struktūru, kuru dēvē par “no trombocītiem iegūto augšanas faktora receptoru alfa”

(PDGFRα), un piesaistītos tai. Šis proteīns bieži ir atrodams uz šūnu virsmas, kur tas piedalās šūnu

vairošanās regulācijas procesā. Tādu audzēju kā mīksto audu sarkoma gadījumā šis proteīns ir

sastopams lielā daudzumā vai ir pārāk aktīvs un padara šūnas ļaundabīgas. Lartruvo, saistot PDGFRα

pie sarkomas šūnām, bloķē šī proteīna aktivitāti, tādējādi palēninot vēža augšanu.

Kādas bija Lartruvo priekšrocības pētījumos?

Lartruvo ir pētīts vienā pamatpētījumā ar 133 pieaugušiem pacientiem, kuriem ir progresējusi mīksto

audu sarkoma, bet kuriem nevarēja veikt ķirurģisko operāciju vai staru terapiju un kuri iepriekš nebija

saņēmuši ārstēšanu ar antraciklīniem (pretvēža zāļu grupu, kurā ietilpst doksorubicīns). Pētījumā tika

konstatēts, ka Lartruvo un doksorubicīna kombinācija pacientu dzīvildzi bez slimības saasināšanās

(dzīvildzi bez slimības progresēšanas) pagarina efektīvāk nekā doksorubicīns, ja to lieto vienu pašu.

Pacientiem, kuri saņēma ārstēšanu ar Lartruvo un doksorubicīna kombināciju, dzīvildze bez slimības

saasināšanās bija vidēji 6,6 mēneši salīdzinājumā ar 4,1 mēneša rādītāju pacientiem, kuri saņēma

ārstēšanu tikai ar doksorubicīnu. Turklāt pacienti, kuri saņēma ārstēšanu ar Lartruvo un doksorubicīna

kombināciju, kopumā pēc ārstēšanas dzīvoja gandrīz divreiz ilgāk nekā pacienti, kuri saņēma ārstēšanu

tikai ar doksorubicīnu (attiecīgi 26,5 un 14,7 mēneši).

Kāds risks pastāv, lietojot Lartruvo?

Visbiežākās Lartruvo blakusparādības (kas var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem) ir nelabums

(slikta dūša), skeleta-muskuļu sāpes (sāpes kaulos un muskuļos), neitropēnija (zems skaits neitrofilu –

balto asins šūnu, kas cīnās pret infekcijām) un mukozīts (ķermeņa mitro virsmu iekaisums, kas

visbiežāk skar mutes dobumu un rīkli). Visbiežākās blakusparādības, kuru dēļ ārstēšana tika

pārtraukta, bija infūzijas izraisītās reakcijas (alerģiskas reakcijas, kas var būt nopietnas, ar tādiem

simptomiem kā drebuļi, drudzis un elpas trūkums) un mukozīts. Visnopietnākās blakusparādības bija

neitropēnija un skeleta-muskuļu sāpes.

Pilnu visu ziņoto blakusparādību sarakstu, lietojot Lartruvo, skatīt zāļu lietošanas instrukcijā.

Kāpēc Lartruvo tika apstiprinātas?

Dati no pamatpētījuma liecina, ka Lartruvo kombinācija ar doksorubicīnu uzlabo dzīvildzi bez slimības

progresēšanas un kopējo dzīvildzi pacientiem ar progresējušu mīksto audu sarkomu. Taču, tā kā

pamatpētījumā iekļauto pacientu skaits bija neliels, uzņēmumam, kas piedāvā tirgū šīs zāles, būs

jānodrošina papildu dati. Attiecībā uz zāļu drošības profilu tika novērots, ka pacientiem, kuri tika ārstēti

ar Lartruvo un doksorubicīna kombināciju, pieauga blakusparādību biežums; taču, ņemot vērā

ārstēšanas sniegtos ieguvumus, blakusparādības tika uzskatītas par panesamām un kontrolējām.

Zāles vairs nav reğistrētas

Lartruvo

EMA/633872/2016

3. lpp. no 3

Aģentūras Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) nolēma, ka ieguvums, lietojot Lartruvo,

pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica apstiprināt šīs zāles lietošanai ES.

Lartruvo ir reģistrētas “ar nosacījumiem”. Tas nozīmē, ka ir sagaidāmi papildu dati par šīm zālēm, kas

uzņēmumam ir jāiesniedz. Eiropas Zāļu aģentūra katru gadu pārbaudīs visu pieejamo jauno

informāciju un vajadzības gadījumā atjauninās šo kopsavilkumu.

Kāda informācija par Lartruvo vēl ir sagaidāma?

Tā kā Lartruvo ir reģistrētas ar nosacījumiem, uzņēmums, kas piedāvā tirgū Lartruvo, nodrošinās

papildu datus no pašlaik notiekoša pētījuma, lai apstiprinātu šo zāļu efektivitāti un drošumu.

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Lartruvo lietošanu?

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā ir ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro

veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu Lartruvo lietošanu.

Cita informācija par Lartruvo

Pilns Lartruvo EPAR teksts arī pieejams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Lai saņemtu sīkāku informāciju par

ārstēšanu ar Lartruvo, izlasiet zāļu lietošanas instrukciju (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinieties ar ārstu

vai farmaceitu.

Retu slimību ārstēšanai paredzēto zāļu komitejas atzinuma kopsavilkums par Lartruvo ir atrodams

aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

Zāles vairs nav reğistrētas

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju