Lacipil 4 mg apvalkotās tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

07-05-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
Lacidipīns
Pieejams no:
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited, Ireland
ATĶ kods:
C08CA09
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Lacidipine
Deva:
4 mg
Zāļu forma:
Apvalkotā tablete
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poland; GlaxoWellcome S.A., Spain
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
I000222

Saskaņots ZVA 07.05.2020

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Lacipil 4 mg apvalkotās tabletes

Lacidipinum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem

ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Lacipil un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Lacipil lietošanas

Kā lietot Lacipil

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Lacipil

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Lacipil un kādam nolūkam to lieto

Lacipil pieder zāļu grupai, ko sauc par kalcija kanālu blokatoriem. Lacipil vienu pašu vai kopā ar citām zālēm

izmanto paaugstināta asinsspiediena (arteriālas hipertensijas) ārstēšanai.

Lacipil

aizkavē kalcija jonu nokļūšanu asinsvadu sieniņu gludās muskulatūras šūnās, rezultātā asinsvadi

paplašinās un asinsspiediens pazeminās.

2.

Kas Jums jāzina pirms Lacipil lietošanas

Nelietojiet Lacipil šādos gadījumos:

-

ja Jums ir alerģija pret lacidipīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu,

-

ja Jums ir diagnosticēta izteikta aortas stenoze.

Ja domājat, ka kāds no šiem punktiem varētu attiekties uz Jums, pārrunājiet to ar savu ārstu, nelietojot Lacipil.

-

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā ja Jums ir sirdsdarbības traucējumi,

-

ja Jūs lietojat kādas zāles sirdsdarbības traucējumu, psihisku traucējumu, infekciju vai alerģijas ārstēšanai,

-

ja Jums tiek konstatēts kardiogēns šoks vai nestabilā stenokardija,

-

ja Jums nesen ir bijis miokarda infarkts,

-

ja Jums ir aknu slimības.

Ja domājat, ka kāds no šiem punktiem varētu attiekties uz Jums, lūdziet padomu savam ārstam.

Citas zāles un Lacipil

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var

iegādāties bez receptes.

Ja vienlaikus ar Lacipil lietojat vēl kādas asinsspiedienu pazeminošas zāles vai cimetidīnu (zāles čūlas

ārstēšanai), Lacipil iedarbība var pastiprināties.

Lacipil kopā ar uzturu

Lacipil var lietot gan pēc ēšanas, gan tukšā dūšā. Nelietojiet Lacipil kopā ar greipfrūtu sulu, jo tā var ietekmēt

Lacipil iedarbību.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. Lacipil grūtniecības vai zīdīšanas laikā drīkst lietot

tikai tad, ja ārsts uzskata, ka iespējamais ieguvums no terapijas mātei ir lielāks par iespējamo blakusparādību

risku auglim vai jaundzimušajam.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Lacipil var izraisīt reiboni un galvassāpes (skatīt 4. punktu Iespējamās blakusparādības). Nevadiet

transportlīdzekļus un nestrādājiet ar mehānismiem, ja Jums rodas reibonis vai galvassāpes.

Saskaņots ZVA 07.05.2020

Lacipil satur laktozi

Lacipil satur nedaudz cukura, ko sauc par laktozi. Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jūs nepanesat kādu cukuru,

konsultējieties ar ārstu pirms Lacipil lietošanas.

3.

Kā lietot Lacipil

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Zāles jālieto katru dienu vienā un tajā pašā laikā (vēlams no rīta). Tās var lietot gan pēc ēšanas, gan tukšā dūšā.

Zāļu devu ārsts noteiks atbilstoši slimības smaguma pakāpei un Jūsu organisma atbildes reakcijai. Sākumdeva

parasti ir 2 mg vienu reizi dienā. Lai sasniegtu vislabāko efektu, pēc noteikta laika deva var tikt palielināta līdz 4

mg un, ja nepieciešams, līdz 6 mg dienā. Parasti to veic apmēram pēc 3 – 4 nedēļām, bet var būt nepieciešams

devu palielināt agrāk.

Pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem ārsts var ieteikt lietot mazāku devu.

Lacipil nav ieteicams lietošanai bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam, jo nav pieredzes par Lacipil

lietošanu šai pacientu grupai.

Lietojiet Lacipil regulāri! Regulāra lietošana Jums palīdzēs saglabāt stabilu asinsspiedienu un labu pašsajūtu.

Zāles var lietot ilgstoši, bez ierobežojuma.

Lacipil 4 mg tableti var sadalīt vienādās devās.

Ja esat lietojis Lacipil vairāk nekā noteikts

Lacipil pārdozēšanas gadījumi nav reģistrēti. Pārdozēšanas izpausme varētu būt paātrināta vai palēnināta

sirdsdarbība un pazemināts asinsspiediens.

Lacipil jālieto tādā devā, kā norādījis ārsts. Ja Jūs nejauši pārsniedzat noteikto devu, nekavējoties sazinieties ar

ārstu vai farmaceitu. Paņemiet līdzi zāļu iepakojumu, lai viņi zinātu, ko esat lietojis.

Ja esat aizmirsis lietot Lacipil

Ja esat aizmirsis iedzert Lacipil tableti paredzētajā laikā, neuztraucieties! Iedzeriet tableti tajā pašā dienā, tiklīdz

atceraties. Nākamo devu lietojiet parastajā laikā. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

4.

Iespējamās blakusparādības

Parasti Lacipil panesība ir laba, taču, tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne

visiem tās izpaužas.

Tāpat kā lietojot citus šīs grupas preparātus, retos gadījumos ir ziņots par esošās stenokardijas pastiprināšanos,

īpaši terapijas sākumā. Informējiet savu ārstu pēc iespējas drīz, ja Jums rodas vai pastiprinās sāpes krūtīs

(stenokardija).

Dažiem pacientiem var rasties nelielas blakusparādības, kas saistītas ar zāļu izraisīto asinsvadu paplašināšanos.

Šīs izpausmes parasti ir pārejošas un izzūd, turpinot lietot to pašu Lacipil devu. Visbiežākās asinsvadu

paplašināšanās izpausmes ir:

galvassāpes,

pietvīkums,

tūska,

reibonis un

sirdsklauves.

Citas blakusparādības

Biežas blakusparādības (šīs blakusparādības var rasties līdz vienam no 10 cilvēkiem):

paātrināta sirdsdarbība,

kuņģa darbības traucējumi,

slikta dūša,

izsitumi (arī ar apsārtumu un niezi),

vājums,

pastiprināta urinācija,

izmaiņas analīzēs- atgriezeniska sārmainās fosfatāzes līmeņa palielināšanās.

Retākas blakusparādības (var rasties līdz vienam no 100 cilvēkiem):

ģībonis,

pazemināts asinsspiediens,

smaganu asiņošana un iekaisums.

Retas blakusparādības (var rasties līdz vienam no 1000 cilvēkiem):

smaga alerģiska reakcija, kas saistīta ar sejas, mēles vai rīkles tūsku un var izraisīt elpošanas

vai rīšanas grūtības,

nātrene (alerģiska ādas reakcija).

Ļoti retas blakusparādības (var rasties līdz vienam no 10 000 cilvēkiem):

roku vai kāju trīce,

Saskaņots ZVA 07.05.2020

depresija.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši

Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; fakss: +371 67078428. Tīmekļa

vietne: www.zva.gov.lv . Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju

par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Lacipil

Uzglabāt temperatūrā līdz 30

Sargāt no gaismas. Tabletes jāizņem no folijas iesaiņojuma īsi pirms lietošanas.

Ja nepieciešams lietot pusi no 4 mg tabletes, otru pusi uzglabājiet folijas iesaiņojumā un izlietojiet 48 stundu

laikā.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā!

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādītas uz iepakojuma pēc „EXP”. Derīguma termiņš

attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Lacipil satur

Aktīvā viela ir lacidipīns (Lacidipinum). Katra Lacipil 4 mg apvalkotā tablete satur 4 mg lacidipīna.

Citas sastāvdaļas ir: laktozes monohidrāts, povidons K30, magnija stearāts, Opadry White YS-1-

18043 (titāna dioksīds, polietilēnglikols 400, polisorbāts 80) vai Opadry White OY-S-7335 (titāna

dioksīds (E171), hipromeloze).

Lacipil ārējais izskats un iepakojums

Lacipil 4 mg apvalkotās tabletes ir ovālas, baltas tabletes ar dalījuma līniju abās pusēs.

Tabletes iepakotas oPA/Al/PVH//Al/papīra bērniem neatveramos blisteros, kas ievietoti kartona kārbās. Katrā

iepakojumā ir 28 tabletes.

Primārā iepakojuma tulkojums

Lacipil 4 mg

apvalkotās tabletes

lacidipīns

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Derīgs līdz:

Sērija Nr.:

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited, 12 Rivewalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Īrija

Ražotājs

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., 189 Grunwaldzka street, 60-322 Poznan, Polija

Glaxo Welcome S.A., Avda. De Extremadura 3, 09400 Aranda de Duero (Burgos), Spānija.

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta: 05/2020.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju