Kogenate Bayer

Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

04-05-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

04-05-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
octocog alfa
Pieejams no:
Bayer AG 
ATĶ kods:
B02BD02
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
octocog alfa
Ārstniecības grupa:
Antihemorrhagics,
Ārstniecības joma:
A hemofīlija
Ārstēšanas norādes:
Asiņošanas ārstēšana un profilakse pacientiem ar hemofiliju A (iedzimtais VIII faktora deficīts). Šis preparāts nesatur von Willebrand faktora un tāpēc nav norādīts von Willebrand ir slimība.
Produktu pārskats:
Revision: 30
Autorizācija statuss:
Autorizēts
Autorizācija numurs:
EMEA/H/C/000275
Autorizācija datums:
2000-08-04
EMEA kods:
EMEA/H/C/000275

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - bulgāru

04-05-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - bulgāru

04-05-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - bulgāru

04-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - spāņu

04-05-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - spāņu

04-05-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - spāņu

04-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - čehu

04-05-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - čehu

04-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - dāņu

04-05-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - dāņu

04-05-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - dāņu

04-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - vācu

04-05-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - vācu

04-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - igauņu

04-05-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - igauņu

04-05-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - igauņu

04-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - grieķu

04-05-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - grieķu

04-05-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - grieķu

04-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - angļu

04-05-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - angļu

04-05-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - angļu

04-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - franču

04-05-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - franču

04-05-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - franču

04-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - itāļu

04-05-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - itāļu

04-05-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - itāļu

04-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - lietuviešu

04-05-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - lietuviešu

04-05-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - lietuviešu

04-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - ungāru

04-05-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - ungāru

04-05-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - ungāru

04-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - maltiešu

04-05-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - maltiešu

04-05-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - maltiešu

04-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - holandiešu

04-05-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - holandiešu

04-05-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - holandiešu

04-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - poļu

04-05-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - poļu

04-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - portugāļu

04-05-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - portugāļu

04-05-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - portugāļu

04-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - rumāņu

04-05-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - rumāņu

04-05-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - rumāņu

04-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovāku

04-05-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovāku

04-05-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovāku

04-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovēņu

04-05-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovēņu

04-05-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovēņu

04-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - somu

04-05-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - somu

04-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - zviedru

04-05-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - zviedru

04-05-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - zviedru

04-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - norvēģu bukmols

04-05-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - norvēģu bukmols

04-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - īslandiešu

04-05-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - īslandiešu

04-05-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - horvātu

04-05-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - horvātu

04-05-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - horvātu

04-05-2018

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

KOGENATE Bayer 250 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

KOGENATE Bayer 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

KOGENATE Bayer 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

KOGENATE Bayer 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

KOGENATE Bayer 3000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

octocog alfa

Rekombinantais VIII koagulācijas faktors

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4.punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir KOGENATE Bayer un kādam nolūkam tās lieto

Kas jāzina pirms KOGENATE Bayer lietošanas

Kā lietot KOGENATE Bayer

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt KOGENATE Bayer

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir KOGENATE Bayer un kādam nolūkam tās lieto

KOGENATE Bayer satur aktīvo vielu – cilvēka rekombinanto VIII koagulācijas faktoru (oktokogs

alfa).

KOGENATE Bayer lieto asiņošanas ārstēšanai un profilaksei pieaugušajiem, pusaudžiem un bērniem

jebkurā vecumā ar A hemofiliju (iedzimtu VIII faktora deficītu).

Šis preparāts nesatur fon Villebranda faktoru un tādējādi tas nav paredzēts fon Villebranda slimības

ārstēšanai.

2.

Kas jāzina pirms KOGENATE Bayer lietošanas

Nelietojiet KOGENATE Bayer šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret oktokogu alfa vai kādu citu (6. sadaļā un 2. sadaļas beigās minēto) šo

zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir alerģija pret peles vai kāmja proteīnu.

Ja Jūs par to neesat pārliecināts, konsultējieties ar savu ārstu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ievērojiet īpašu piesardzība, lietojot KOGENATE Bayer, un konsultējieties ar ārstu vai

farmaceitu, ja:

Jums rodas spiediena sajūta krūšu kurvī, reibonis, slikta dūša vai vārguma sajūta vai ievērojat, ka

pieceļoties Jums sāk reibt galva, var gadīties, ka Jums sākas pēkšņa, smaga alerģiska reakcija

(saukta par anafilaktisko reakciju) pret šīm zālēm. Ja tā notiek, nekavējoties jāpārtrauc

preparāta lietošana un jākonsultējas ar ārstu;

Jūs lietojat parasto šo zāļu devu, bet netiek panākta asiņošanas apturēšana. Inhibitoru (antivielu)

veidošanās ir zināma komplikācija, kas var rasties ārstēšanas laikā ar visām VIII faktora zālēm.

Šie inhibitori, it īpaši lielās koncentrācijās, aptur pareizu ārstēšanas darbību, un Jūs vai Jūsu

bērns tiks rūpīgi uzraudzīts, lai noteiktu šo inhibitoru veidošanos. Ja Jūsu vai Jūsu bērna

asiņošana netiek kontrolēta ar KOGENATE Bayer, nekavējoties paziņojiet ārstam.

Jums iepriekš bija izveidojušies VIII faktora inhibitori un Jūs nomainiet VIII faktoru saturošos

preparātus, pastāv risks, ka minētais inhibitors attīstīsies atkārtoti.

Jums ir teikts, ka Jums ir sirds slimība, vai ir risks saslimt ar sirds slimību, pastāstiet par to savam

ārstam vai farmaceitam.

Jums nepieciešama centrālās venozās piekļuves ierīce (CVPI) KOGENATE Bayer ievadīšanai.

Jums var būt ar CVPI saistītu komplikāciju risks, to skaitā lokālas infekcijas, baktēriju nokļūšana

asinīs (bakterēmija) un asins recekļa veidošanās asinsvadā (tromboze) katetra ievietošanas vietā.

Jūsu ārsts var veikt testus, lai pārliecinātos par to, ka Jūsu pašreizējā šo zāļu deva nodrošina

pietiekamu VIII faktora līmeni.

Citas zāles un KOGENATE Bayer

Nav zināma mijiedarbība ar citiem medikamentiem, bet, neskatoties uz to, pastāstiet ārstam vai

farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Bērni un pusaudži

Uzskaitītie brīdinājumi un ieteikumi attiecināmi uz visu vecumu pacientiem, pieaugušajiem un

bērniem.

Grūtniecība, zīdīšanas periods un fertilitāte

Dati par fertilitāti vai KOGENATE Bayer lietošanu grūtniecības un zīdīšanas laikā nav pieejami.

Tādēļ, ja Jums iestājusies grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt

iestājusies grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Maz iespējams, ka KOGENATE Bayer varētu ietekmēt vīriešu un sieviešu dzimuma pacientu

fertilitāti, jo aktīvā viela ir dabīgi sastopama organismā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav novērota ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

KOGENATE Bayer satur nātriju

Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol (23 mg) nātrija katrā flakonā, un tāpēc ir uzskatāmas par „nātriju

nesaturošām”.

Dokumentēšana

Ieteicams katru reizi, lietojot KOGENATE Bayer, dokumentēt produkta nosaukumu un sērijas

numuru.

3.

Kā lietot KOGENATE Bayer

Vienmēr lietojiet šīs zāles, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai saskaņā ar ārsta vai farmaceita

norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Asiņošanas ārstēšana

Jūsu ārsts aprēķinās šo zāļu devu un tā lietošanas biežumu, lai sasniegtu nepieciešamo VIII faktora

aktivitātes līmeni asinīs. Ārstam ievadāmais šo zāļu daudzums un ievadīšanas biežums vienmēr ir

jāpielāgo Jūsu vajadzībām. Ārstēšanai nepieciešamais KOGENATE Bayer daudzums un tā lietošanas

biežums ir atkarīgs no daudziem faktoriem, tādiem kā:

Jūsu svars,

hemofilijas smaguma pakāpe,

asiņošanas vieta un nopietnība,

no tā, vai Jums ir izveidojušies inhibitori un kāds ir to daudzums,

no nepieciešamā VIII faktora līmeņa.

Asiņošanas profilakse

Ja Jūs lietojat KOGENATE Bayer, lai izsargātos no asiņošanas (profilaksei), ārsts aprēķinās Jums

nepieciešamo devu. Parasti tā būs robežās no 20 līdz 40 SV oktokoga alfa uz ķermeņa masas

kilogramu, kas jāievada reizi 2 līdz 3 dienās. Tomēr atsevišķos gadījumos, īpaši jaunākiem pacientiem,

var būt nepieciešami īsāki intervāli starp devām vai arī lielākas devas.

Laboratorijas testi

Lai nodrošinātu piemērotu VIII faktora līmeņa sasniegšanu un tā uzturēšanu, ir ļoti ieteicams pārbaudīt

plazmu ar atbilstošiem laboratorijas testiem, izvēloties piemērotus pārbaudes intervālus. Īpaši plašu

ķirurģisku operāciju gadījumos obligāti ir nepieciešams veikt rūpīgu aizstājterapijas kontroli, veicot

asinsreces analīzi.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

KOGENATE Bayer var lietot visu vecumu bērniem.

Ja asiņošanu nav iespējams apturēt

Ja neizdodas sasniegt prognozējamo VIII faktora aktivitātes līmeni plazmā, vai, ja lietojot

acīmredzami pietiekamu devu, neizdodas novērst asiņošanu, iespējams, Jums ir izveidojušies VIII

faktora inhibitori. Tas jāpārbauda pieredzējušam ārstam.

Ja Jums liekas ka šo zāļu iedarbība ir par stipru vai par vāju, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Pacienti ar inhibitoriem

Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir izveidojušies VIII faktora inhibitori, iespējams, ka asiņošanas

novēršanai Jums vajadzēs lielāku šo zāļu daudzumu. Ja, lietojot šo devu, neizdodas pārtraukt

asiņošanu, Jūsu ārsts var apsvērt tādu papildu preparātu nozīmēšanu, kā VIIa faktora koncentrāts vai

(aktivēts) protrombīna kompleksa koncentrāts.

Šāda ārstēšana ir jāvada ārstiem ar pieredzi A hemofilijas pacientu aprūpē. Konsultējieties ar ārstu, ja

Jūs vēlaties iegūt papildus informāciju par ārstēšanos šādos gadījumos.

Nepalieliniet savu šo zāļu devu, ko lietojat asiņošanas novēršanai, bez konsultēšanās ar ārstu.

Ārstēšanas ilgums

Jūsu ārsts noteiks Jums nepieciešamo šo zāļu devu un tās ievadīšanas biežumu.

Parasti aizstājterapija ar KOGENATE Bayer ir ārstēšana, kas ilgst visu mūžu.

Kā tiek lietots KOGENATE Bayer

Šīs zāles ir paredzētas intravenozai ievadīšanai vēnā 2 līdz 5 minūšu laikā atkarībā no kopējā tilpuma

un Jūsu panesības pakāpes, un tās ir jāizlieto 3 stundu laikā pēc šķīduma sagatavošanas.

Kā KOGENATE Bayer tiek sagatavots lietošanai

Šķīduma sagatavošanai un ievadīšanai lietojiet vienīgi katrā šo zāļu iepakojumā esošās medicīniskās

ierīces (flakonu ar pulveri un Bio-Set palīgierīci, pilnšļirci ar šķīdinātāju un venopunkcijas

komplektu). Ja šos komponentus nevar lietot, lūdzu, sazinieties ar ārstu. Ja kāds iepakojuma

komponents ir atvērts vai bojāts, nelietojiet to.

Sagatavotās zāles pirms ievadīšanas ir jāfiltrē, lai atbrīvotu šķīdumu no iespējamām vielas daļiņām.

Filtrēšanu Jūs veicat, sekojot sagatavošanas un/vai ievadīšanas soļiem, kas aprakstīti tālāk. Lietojiet

pievienoto venopunkcijas komplektu, jo tajā atrodas iekšējais filtrs. Ja nevarat lietot pievienoto

venopunkcijas komplektu, lietojiet citu filtru, ko ieteikusi medmāsa vai ārsts.

Nelietojiet pievienoto venopunkcijas komplektu asiņu paņemšanai, jo tajā atrodas iekšējais filtrs. Ja

pirms infūzijas jums ir jāpaņem asinis, lietojiet ievadīšanas komplektu bez filtra, un pēc tam ievadiet

KOGENATE Bayer, lietojot injekcijas filtru. Ja jums ir kādi jautājumi par KOGENATE Bayer un

citiem saderīgiem filtriem sazinieties ar ārstu.

Šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citiem infūziju šķīdumiem. Nelietojiet šķīdumus, kas

satur redzamas daļiņas vai ir duļķaini. Uzmanīgi ievērojiet ārsta sniegtos norādījumus un sekojiet

detalizētajiem norādījumiem par šķīdināšanu un lietošanu šīs instrukcijas beigās.

Ja esat lietojis KOGENATE Bayer vairāk nekā noteikts

Nav ziņots par rekombinantā VIII reces faktora pārdozēšanas gadījumiem.

Ja esat lietojis KOGENATE Bayer vairāk nekā noteikts, lūdzam par to ziņot ārstam.

Ja esat aizmirsis lietot KOGENATE Bayer

Nekavējoties veiciet nākošās devas ievadīšanu un turpiniet lietot preparātu ar tādiem pašiem

intervāliem, kā to nozīmējis Jūsu ārsts.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs vēlaties pārtraukt lietot KOGENATE Bayer

Nepārtrauciet KOGENATE Bayer lietošanu pirms konsultējaties ar savu ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nopietnākās blakusparādības ir paaugstinātas jutības reakcijas vai anafilaktiskais šoks (reti

sastopama blakusparādība).

Ja sākas alerģiska vai anafilaktiska reakcija, injekcija/infūzija jāpārtrauc nekavējoties. Lūdzu,

nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu.

Bērniem, kas iepriekš nav ārstēti ar VIII faktora zālēm, inhibitoru antivielas (skatīt 2.punktu) var

veidoties ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 pacientiem); tomēr pacientiem, kuri iepriekš saņēmuši

ārstēšanu ar VIII faktoru (vairāk nekā 150 ārstēšanas dienu laikā), risks ir retāk sastopams (mazāk nekā

1 no 100 pacientiem). Ja tā notiek Jūsu vai Jūsu bērna gadījumā, zāles var pārstāt darboties pareizi, un

Jums vai Jūsu bērnam var rasties pastāvīga asiņošana. Ja tas notiek, nekavējoties paziņojiet ārstam.

Citas iespējamas blakusparādības:

Bieži:

(var skart līdz 1 no 10 lietotājiem):

izsitumi/niezoši izsitumi;

lokālas reakcijas zāļu injekcijas vietā (piemēram, dedzināšanas sajūta, pārejošs apsārtums).

Reti:

(var skart līdz 1 no 1 000 lietotājiem):

paaugstinātas jutības reakcijas, tai skaitā smaga, pēkšņa alerģiska reakcija (kas var izpausties ar

nātreni, sliktu dūšu, ģeneralizētiem nātrenes izsitumiem, angioneirotisko tūsku, drebuļiem,

pietvīkumu, galvassāpēm, letarģiju, sēkšanu vai elpošanas grūtībām, nemieru, tahikardiju,

tirpšanu vai anafilaktisko šoku, piemēram, spiedošu sajūtu krūškurvī/vispārēju sajūtu, ka esat

nevesels, reiboni un sliktu dūšu, kā arī nedaudz pazeminātu asinsspiedienu, kura dēļ Jūs stāvot

varat izjust nespēku);

drudzis.

Nav zināms:

(biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

disgeizija (izmainīta garšas sajūta)

Ja injekcijas/infūzijas laikā Jūs novērojat jebkuru no sekojošajiem simptomiem:

spiedoša sajūta krūškurvī/vispārēja sajūta, ka esat nevesels

reibonis

mērena hipotensija (nedaudz pazemināts asinsspiediens, kura dēļ Jūs stāvot varat izjust nespēku)

slikta dūša

tas var būt agrīns brīdinājums par paaugstinātu jutību un anafilaktiskām reakcijām.

Ja parādās alerģiskas vai anafilaktiskas reakcijas, preparāta injekcija/infūzija nekavējoties

jāpārtrauc. Lūdzu, nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu.

Paaugstinātas jutības reakcijas

Klīnisko pētījumu laikā nevienam pacientam neveidojās klīniski nozīmīgi antivielu daudzumi pret

preparātā esošajiem nelielā daudzumā (zīmēm) peles un kāmja proteīniem. Atsevišķiem pacientiem ar

individuālu predispozīciju, pastāv alerģiskas reakcijas iespējamība pret preparāta sastāvdaļām,

piemēram, nelielā daudzumā esošajiem peles un kāmja proteīniem (zīmēm).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām

blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši,

izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par

blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt KOGENATE Bayer

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C). Nesasaldēt. Uzglabāt flakonu un pilnšļirci ārējā iepakojumā, sargāt

no gaismas.

Derīguma termiņa ietvaros, kas norādīts uz marķējuma, šīs zāles var uzglabāt ārējā iepakojumā istabas

temperatūrā (līdz 25°C). Šajā gadījumā šo zāļu derīguma termiņš beidzas pēc 12 mēnešiem vai

derīguma termiņa datumā, kas norādīts uz zāļu flakona, atkarībā no tā, kurš iestājas pirmais. Uz ārējā

iepakojuma Jums ir jāatzīmē jaunais derīguma termiņš.

Pēc sagatavošanas šķīdumu neatdzesēt. Sagatavoto šķīdumu jāizlieto 3 stundu laikā. Šīs zāles ir

paredzētas tikai vienreizējai lietošanai. Jebkurš neizlietots šķīdums ir jāiznīcina.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējumiem vai kastītem pēc „Der.

līdz” vai „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt jebkādas daļiņas, kā arī, ja šķīdums ir duļķains.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko KOGENATE Bayer satur

Pulveris

Aktīvā viela ir cilvēka VIII koagulācijas faktors (oktokogs alfa), kas ražots, izmantojot rekombinanto

DNS tehnoloģiju. Katrs KOGENATE Bayer flakons satur 250, 500, 1000, 2000 vai 3000 SV oktokoga

alfa.

Citas sastāvdaļas ir glicīns, nātrija hlorīds, kalcija hlorīds, histidīns, polisorbāts 80 un saharoze (skatīt

2. sadaļas beigas).

Šķīdinātājs

Ūdens injekcijām.

KOGENATE Bayer ārējais izskats un iepakojums

KOGENATE Bayer ir pieejams kā pulveris un šķīdums injekciju šķīduma pagatavošanai un pēc

izskata ir sauss, balts līdz gaiši dzeltens pulveris vai drupana viela. Pilnšļirce satur ūdeni injekcijām,

ko lieto lai šķīdinātu flakona saturu. Pēc sagatavošanas šķīdumam ir jābūt dzidram. Sagatavošanai un

lietošanai domātās medicīniskās palīgierīces tiek pievienotas katram šo zāļu iepakojumam.

Katrs KOGENATE Bayer iepakojums satur flakonu ar Bio-Set pārvades sistēmu un pilnšļirci ar

atsevišķu šļirces virzuli, kā arī venopunkcijas komplektu (injekcijai vēnā), divus spirtā samitrinātus

vienreizējās lietošanas tamponus, divus sausus tamponus un divus plāksterus.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Bayer AG

51368 Leverkusen

Vācija

Ražotājs

Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.

Via delle Groane 126

20024 Garbagnate Milanese (MI)

Itālija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Lietuva

UAB Bayer

Tel. +37 05 23 36 868

България

Байер България ЕООД

Tел.: 359 02 81 401 01

Luxembourg/Luxemburg

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Česká republika

Bayer s.r.o.

Tel: +420 266 101 111

Magyarország

Bayer Hungária KFT

Tel:+36 14 87-41 00

Danmark

Bayer A/S

Tlf: +45 45 23 50 00

Malta

Alfred Gera and Sons Ltd.

Tel: +35 621 44 62 05

Deutschland

Bayer Vital GmbH

Tel: +49 (0)214-30 513 48

Nederland

Bayer B.V.

Tel: +31-(0)297-28 06 66

Eesti

Bayer OÜ

Tel: +372 655 8565

Norge

Bayer AS

Tlf: +47 23 13 05 00

Ελλάδα

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Τηλ: +30-210-61 87 500

Österreich

Bayer Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43-(0)1-711 46-0

España

Bayer Hispania S.L.

Tel: +34-93-495 65 00

Polska

Bayer Sp. z o.o.

Tel: +48 22 572 35 00

France

Bayer HealthCare

Tél (N° vert): +33-(0)800 87 54 54

Portugal

Bayer Portugal, Lda.

Tel: +351 21 416 42 00

Hrvatska

Bayer d.o.o.

Tel: +385-(0)1-6599 900

România

SC Bayer SRL

Tel: +40 21 529 59 00

Ireland

Bayer Limited

Tel: +353 1 2999313

Slovenija

Bayer d. o. o.

Tel: +386 (0)1 58 14 400

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Bayer spol. s r.o.

Tel. +421 2 59 21 31 11

Italia

Bayer S.p.A.

Tel: +39 02 397 81

Suomi/Finland

Bayer Oy

Puh/Tel: +358- 20 785 21

Κύπρος

NOVAGEM Limited

Tηλ: +357 22 48 38 58

Sverige

Bayer AB

Tel: +46 (0) 8 580 223 00

Latvija

SIA Bayer

Tel: +371 67 84 55 63

United Kingdom

Bayer plc

Tel: +44-(0)118 206 3000

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu

Detailizēti norādījumi par KOGENATE Bayer šķīdināšanu un lietošanu, izmantojot flakonu ar

šķīdināšanas palīgierīci (Bio-Set sistēmu):

Rūpīgi nomazgājiet rokas ar ziepēm un siltu ūdeni. Šķīdums jāsagatavo uz tīras un sausas

virsmas.

Turot rokās, sasildiet neatvērtos flakonu ar pulveri un šļirci ar šķīdinātāju, līdz tie ir tikpat silti

kā plaukstas. Materiāls nedrīkst būt siltāks par ķermeņa temperatūru (nepārsniedzot 37 °C).

Noņemiet vāciņu no flakona ar pulveri, vāciņu vairākas reizes viegli

kustinot no vienas puses uz otru un tajā pašā laikā to ceļot uz augšu.

Noņemiet baltajam vākam piestiprināto aizbāzni no šļirces (A).

Uzmanīgi pieskrūvējiet šļirci pie flakona ar pulveri (B).

Novietojiet flakonus uz nekustīga, neslīdoša pamata un stingri saturiet to ar

vienu roku. Pēc tam ar īkšķi un rādītājpirkstu spēcīgi spiediet šļirces

augšpusē esošo pirkstu atbalsta apmali (C) līdz pirkstu atbalsta apmale

saskaras ar Bio-Set augšējo virsmu.

Tas norāda, ka sistēma ir aktivizēta (D).

Savienojiet šļirces virzuli ar šļirci, ieskrūvējot to gumijas aizbāznī (E).

Ievadiet šķīdinātāju flakonā ar pulveri, lēnām spiežot uz leju šļirces

virzuli (F).

Izšķīdiniet pulveri, uzmanīgi grozot flakonu (G). Nekratiet flakonu! Pirms

lietošanas pārliecinieties, ka pulveris ir pilnībā izšķīdis. Pirms ievadīšanas

vizuāli jāpārbauda, vai nav redzamas vielas daļiņas un krāsas maiņa.

Nelietojiet šķīdumus, kas satur redzamas daļiņas vai kas ir duļķaini.

Apgrieziet flakonu un šļirci tā, lai flakons atrastos virs šļirces un pārvietojiet

šķīdumu šļircē, lēni un vienmērīgi atvelkot virzuli (H). Pārliecinieties, ka

viss flakona saturs ir iesūkts šļircē. Turiet šļirci vērstu uz augšu un stumiet

virzuli, līdz šļircē vairs nav palicis gaiss.

Uzlieciet žņaugu. Izvēlieties injekcijas vietu, notīriet ādu ar spirtā samērcētu tamponu un

sagatavojiet injekcijas vietu, ievērojot antiseptikas pasākumus, saskaņā ar ārsta norādījumiem.

Ieduriet adatu vēnā un nostipriniet venopunkcijas komplektu ar plāksteri.

Noskrūvējiet šļirci, lai to atvienotu no flakona (I).

Pievienojiet šļirci venopunkcijas komplektam, pagriežot to pulksteņa

rādītāja virzienā un pārliecinieties, ka šļircē neieplūst asinis (J).

Noņemiet žņaugu!

Ievadiet šķīdumu intravenozas injekcijas veidā 2 līdz 5 minūšu laikā, neaizmirstot novērot

adatas stāvokli. Ievadīšanas ātrums ir jānosaka, pamatojoties Jūsu pacienta panesību, bet

maksimālais injekcijas ātrums nedrīkst pārsniegt 2 ml/min.

Ja ir nepieciešama nākošā deva, atdaliet tukšo šļirci griežot to pretēji pulksteņa rādītāja

virzienam. Sagatavojiet vēlamo produkta daudzumu, atkārtojot šīs instrukcijas 2. – 9. punktu

un izmantojot jaunu šļirci, un pievienojiet to venopunkcijas komplektam.

Ja nākošā deva nav nepieciešama, noņemiet venopunkcijas komplektu un šļirci. Izstiepiet roku

un apmēram 2 minūtes stingri turiet tamponu virs injekcijas vietas. Pašās beigās pārsieniet

brūci ar nelielu spiedošo pārsēju un apsveriet vai ir nepieciešams plāksteris.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

KOGENATE Bayer 250 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

KOGENATE Bayer 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

KOGENATE Bayer 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

KOGENATE Bayer 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

KOGENATE Bayer 3000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

octocog alfa

Rekombinantais VIII koagulācijas faktors

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4.punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir KOGENATE Bayer un kādam nolūkam tās lieto

Kas jāzina pirms KOGENATE Bayer lietošanas

Kā lietot KOGENATE Bayer

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt KOGENATE Bayer

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir KOGENATE Bayer un kādam nolūkam tās lieto

KOGENATE Bayer satur aktīvo vielu – cilvēka rekombinanto VIII koagulācijas faktoru (oktokogs

alfa).

KOGENATE Bayer lieto asiņošanas ārstēšanai un profilaksei pieaugušajiem, pusaudžiem un bērniem

jebkurā vecumā ar A hemofiliju (iedzimtu VIII faktora deficītu).

Šis preparāts nesatur fon Villebranda faktoru un tādējādi tas nav paredzēts fon Villebranda slimības

ārstēšanai.

2.

Kas jāzina pirms KOGENATE Bayer lietošanas

Nelietojiet KOGENATE Bayer šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret oktokogu alfa vai kādu citu (6. sadaļā un 2. sadaļas beigās minēto) šo

zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir alerģija pret peles vai kāmja proteīnu.

Ja Jūs par to neesat pārliecināts, konsultējieties ar savu ārstu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ievērojiet īpašu piesardzību, lietojot KOGENATE Bayer, un konsultējieties ar ārstu vai

farmaceitu, ja:

Jums rodas spiediena sajūta krūšu kurvī, reibonis, slikta dūša vai vārguma sajūta vai ievērojat, ka

pieceļoties Jums sāk reibt galva, var gadīties, ka Jums sākas pēkšņa, smaga alerģiska reakcija

(saukta par anafilaktisko reakciju) pret šīm zālēm. Ja tā notiek, nekavējoties jāpārtrauc

preparāta lietošana un jākonsultējas ar ārstu;

Jūs lietojat parasto šo zāļu devu, bet netiek panākta asiņošanas apturēšana. Inhibitoru (antivielu)

veidošanās ir zināma komplikācija, kas var rasties ārstēšanas laikā ar visām VIII faktora zālēm.

Šie inhibitori, it īpaši lielās koncentrācijās, aptur pareizu ārstēšanas darbību, un Jūs vai Jūsu

bērns tiks rūpīgi uzraudzīts, lai noteiktu šo inhibitoru veidošanos. Ja Jūsu vai Jūsu bērna

asiņošana netiek kontrolēta ar KOGENATE Bayer, nekavējoties paziņojiet ārstam.

Jums iepriekš bija izveidojušies VIII faktora inhibitori un Jūs nomainiet VIII faktoru saturošos

preparātus, pastāv risks, ka minētais inhibitors attīstīsies atkārtoti.

Jums ir teikts, ka Jums ir sirds slimība, vai ir risks saslimt ar sirds slimību.

Jums ir nepieciešama centrālās venozās piekļuves ierīce (CVPI) KOGENATE Bayer ievadīšanai.

Jums var būt ar CVPI saistītu komplikāciju risks, to skaitā lokālas infekcijas, baktēriju nokļūšana

asinīs (bakterēmija) un asins recekļa veidošanās asinsvadā (tromboze) katetra ievietošanas vietā.

Jūsu ārsts var veikt testus lai pārliecinātos par to, ka Jūsu pašreizējā šo zāļu deva nodrošina pietiekamu

VIII faktora līmeni.

Citas zāles un KOGENATE Bayer

Nav zināma mijiedarbība ar citiem medikamentiem, bet, neskatoties uz to, pastāstiet ārstam vai

farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Bērni un pusaudži

Uzskaitītie brīdinājumi un ieteikumi attiecināmi uz visu vecumu pacientiem, pieaugušajiem un

bērniem.

Grūtniecība, zīdīšanas periods un fertilitāte

Dati par fertilitāti vai KOGENATE Bayer 250 SV lietošanu grūtniecības un zīdīšanas laikā nav

pieejami. Tādēļ, ja Jums iestājusies grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu

būt iestājusies grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Maz iespējams, ka KOGENATE Bayer varētu ietekmēt vīriešu un sieviešu dzimuma pacientu

fertilitāti, jo aktīvā viela ir dabīgi sastopama organismā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav novērota ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

KOGENATE Bayer satur nātriju

Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol (23 mg) nātrija katrā flakonā, un tāpēc ir uzskatāmas par „nātriju

nesaturošām”.

Dokumentēšana

Ieteicams katru reizi, lietojot KOGENATE Bayer, dokumentēt produkta nosaukumu un sērijas

numuru.

3.

Kā lietot KOGENATE Bayer

Vienmēr lietojiet šīs zāles, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai saskaņā ar ārsta vai farmaceita

norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Asiņošanas ārstēšana

Jūsu ārsts aprēķinās šo zāļu devu un tā lietošanas biežumu, lai sasniegtu nepieciešamo VIII faktora

aktivitātes līmeni asinīs. Ārstam ievadāmais šo zāļu daudzums un ievadīšanas biežums vienmēr ir

jāpielāgo Jūsu vajadzībām. Ārstēšanai nepieciešamais KOGENATE Bayer daudzums un tā lietošanas

biežums ir atkarīgs no daudziem faktoriem, tādiem kā:

Jūsu svars,

hemofilijas smaguma pakāpe,

asiņošanas vieta un nopietnība,

no tā, vai Jums ir izveidojušies inhibitori un kāds ir to daudzums,

nepieciešamā VIII faktora līmeņa.

Asiņošanas profilakse

Ja Jūs lietojat KOGENATE Bayer, lai izsargātos no asiņošanas (profilaksei), ārsts aprēķinās Jums

nepieciešamo devu. Parasti tā būs robežās no 20 līdz 40 SV oktokoga alfa uz ķermeņa masas

kilogramu, kas jāievada reizi 2 līdz 3 dienās. Tomēr atsevišķos gadījumos, īpaši jaunākiem pacientiem,

var būt nepieciešami īsāki intervāli starp devām vai arī lielākas devas.

Laboratorijas testi

Lai nodrošinātu piemērotu VIII faktora līmeņa sasniegšanu un tā uzturēšanu, ir ļoti ieteicams pārbaudīt

plazmu ar atbilstošiem laboratorijas testiem, izvēloties piemērotus pārbaudes intervālus. Īpaši plašu

ķirurģisku operāciju gadījumos obligāti ir nepieciešams veikt rūpīgu aizstājterapijas kontroli, veicot

asinsreces analīzi.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

KOGENATE Bayer var lietot visu vecumu bērniem

Ja asiņošanu nav iespējams apturēt

Ja neizdodas sasniegt prognozējamo VIII faktora aktivitātes līmeni plazmā, vai, ja lietojot

acīmredzami pietiekamu devu, neizdodas novērst asiņošanu, iespējams, Jums ir izveidojušies VIII

faktora inhibitori. Tas jāpārbauda pieredzējušam ārstam.

Ja Jums liekas ka šo zāļu iedarbība ir par stipru vai par vāju, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Pacienti ar inhibitoriem

Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir izveidojušies VIII faktora inhibitori, iespējams, ka asiņošanas

novēršanai Jums vajadzēs lielāku šo zāļu daudzumu. Ja, lietojot šo devu, neizdodas pārtraukt

asiņošanu, Jūsu ārsts var apsvērt tādu papildu preparātu nozīmēšanu, kā VIIa faktora koncentrāts vai

(aktivēts) protrombīna kompleksa koncentrāts.

Šāda ārstēšana ir jāvada ārstiem ar pieredzi A hemofilijas pacientu aprūpē. Konsultējieties ar ārstu, ja

Jūs vēlaties iegūt papildus informāciju par ārstēšanos šādos gadījumos.

Nepalieliniet savu šo zāļu devu, ko lietojat asiņošanas novēršanai, bez konsultēšanās ar ārstu.

Ārstēšanas ilgums

Jūsu ārsts noteiks Jums nepieciešamo šo zāļu devu un tās ievadīšanas biežumu.

Parasti aizstājterapija ar KOGENATE Bayer ir ārstēšana, kas ilgst visu mūžu.

Kā KOGENATE Bayer tiek lietots

Šīs zāles ir jāievada intravenozas injekcijas veidā 2 līdz 5 minūšu laikā atkarībā no kopējā tilpuma un

Jūsu panesības pakāpi, un tās ir jāizlieto 3 stundu laikā pēc šķīduma sagatavošanas.

Kā KOGENATE Bayer tiek sagatavots lietošanai

Šķīduma sagatavošanai un ievadīšanai lietojiet vienīgi katrā šo zāļu iepakojumā esošās medicīniskās

ierīces (flakona uzgali, pilnšļirci ar šķīdinātāju un venopunkcijas komplektu). Ja šos komponentus

nevar lietot, lūdzu, sazinieties ar ārstu. Ja kāds iepakojuma komponents ir atvērts vai bojāts, nelietojiet

Sagatavotās zāles pirms ievadīšanas ir jāfiltrē, lai atbrīvotu šķīdumu no iespējamām vielas daļiņām.

Filtrēšana tiek veikta ar flakona uzgali.

Nelietojiet venopunkcijas komplektu asins parauga ņemšanai, jo tas satur iekšējo filtru.

Šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citiem infūziju šķīdumiem. Nelietojiet šķīdumus, kas

satur redzamas daļiņas vai ir duļķaini. Uzmanīgi ievērojiet ārsta sniegtos norādījumus un sekojiet

detalizētajiem norādījumiem par šķīdināšanu un lietošanu šīs instrukcijas beigās.

Ja esat lietojis KOGENATE Bayer vairāk nekā noteikts

Nav ziņots par rekombinantā VIII reces faktora pārdozēšanas gadījumiem.

Ja esat lietojis KOGENATE Bayer vairāk nekā noteikts, lūdzam par to ziņot ārstam.

Ja esat aizmirsis lietot KOGENATE Bayer

Nekavējoties veiciet nākošās devas ievadīšanu un turpiniet lietot preparātu ar tādiem pašiem

intervāliem, kā to nozīmējis Jūsu ārsts.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs vēlaties pārtraukt lietot KOGENATE Bayer 250 SV

Nepārtrauciet KOGENATE Bayer lietošanu pirms konsultējaties ar savu ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nopietnākās blakusparādības ir paaugstinātas jutības reakcijas vai anafilaktiskais šoks (reti

sastopama blakusparādība).

Ja sākas alerģiska vai anafilaktiska reakcija, injekcija/infūzija jāpārtrauc nekavējoties. Lūdzu,

nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu.

Bērniem, kas iepriekš nav ārstēti ar VIII faktora zālēm, inhibitoru antivielas (skatīt 2.punktu) var

veidoties ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 pacientiem); tomēr pacientiem, kuri iepriekš saņēmuši

ārstēšanu ar VIII faktoru (vairāk nekā 150 ārstēšanas dienu laikā), risks ir retāk sastopams (mazāk nekā

1 no 100 pacientiem). Ja tā notiek Jūsu vai Jūsu bērna gadījumā, zāles var pārstāt darboties pareizi, un

Jums vai Jūsu bērnam var rasties pastāvīga asiņošana. Ja tas notiek, nekavējoties paziņojiet ārstam.

Citas iespējamas blakusparādības:

Bieži:

(var skart līdz 1 no 10 lietotājiem):

izsitumi/niezoši izsitumi;

lokālas reakcijas zāļu injekcijas vietā (piemēram, dedzināšanas sajūta, pārejošs apsārtums).

Reti:

(var skart līdz 1 no 1 000 lietotājiem):

paaugstinātas jutības reakcijas, tai skaitā smaga, pēkšņa alerģiska reakcija (kas var izpausties ar

nātreni, sliktu dūšu, ģeneralizētiem nātrenes izsitumiem, angioneirotisko tūsku, drebuļiem,

pietvīkumu, galvassāpēm, letarģiju, sēkšanu vai elpošanas grūtībām, nemieru, tahikardiju,

tirpšanu vai anafilaktisko šoku, piemēram, spiedošu sajūtu krūškurvī/vispārēju sajūtu, ka esat

nevesels, reiboni un sliktu dūšu, kā arī nedaudz pazeminātu asinsspiedienu, kura dēļ Jūs stāvot

varat izjust nespēku);

drudzis.

Nav zināms:

(biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

disgeizija (izmainīta garšas sajūta)

Ja injekcijas/infūzijas laikā Jūs novērojat jebkuru no sekojošajiem simptomiem:

spiedoša sajūta krūškurvī/vispārēja sajūta, ka esat nevesels

reibonis

mērena hipotensija (nedaudz pazemināts asinsspiediens, kura dēļ Jūs stāvot varat izjust nespēku)

slikta dūša

tas var būt agrīns brīdinājums par paaugstinātu jutību un anafilaktiskām reakcijām.

Ja parādās alerģiskas vai anafilaktiskas reakcijas, preparāta injekcija/infūzija nekavējoties

jāpārtrauc. Lūdzu, nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu.

Paaugstinātas jutības reakcijas

Klīnisko pētījumu laikā nevienam pacientam neveidojās klīniski nozīmīgi antivielu daudzumi pret

preparātā esošajiem nelielā daudzumā (zīmēm) peles un kāmja proteīniem. Atsevišķiem pacientiem ar

individuālu predispozīciju, pastāv alerģiskas reakcijas iespējamība pret preparāta sastāvdaļām,

piemēram, nelielā daudzumā esošajiem peles un kāmja proteīniem (zīmēm).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām

blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši,

izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par

blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt KOGENATE Bayer

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C). Nesasaldēt. Uzglabāt flakonu un pilnšļirci ārējā iepakojumā, sargāt

no gaismas.

Derīguma termiņa ietvaros, kas norādīts uz marķējuma, šīs zāles var uzglabāt ārējā iepakojumā istabas

temperatūrā (līdz 25°C). Šajā gadījumā šo zāļu derīguma termiņš beidzas pēc 12 mēnešiem vai

derīguma termiņa datumā, kas norādīts uz zāļu flakona, atkarībā no tā, kurš iestājas pirmais. Uz ārējā

iepakojuma Jums ir jāatzīmē jaunais derīguma termiņš.

Pēc sagatavošanas šķīdumu neatdzesēt. Sagatavoto šķīdumu jāizlieto 3 stundu laikā. Šīs zāles ir

paredzētas tikai vienreizējai lietošanai. Jebkurš neizlietots šķīdums ir jāiznīcina.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējumiem vai kastītem pēc „Der.

līdz” vai „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt jebkādas daļiņas, kā arī, ja šķīdums ir duļķains.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko KOGENATE Bayer 250 SV satur

Pulveris

Aktīvā viela ir cilvēka VIII koagulācijas faktors (oktokogs alfa), kas ražots, izmantojot rekombinanto

DNS tehnoloģiju. Katrs KOGENATE Bayer flakons satur 250, 500, 1000, 2000 vai 3000 SV oktokoga

alfa.

Citas sastāvdaļas ir glicīns, nātrija hlorīds, kalcija hlorīds, histidīns, polisorbāts 80 un saharoze (skatīt

2. sadaļas beigas).

Šķīdinātājs

Ūdens injekcijām.

KOGENATE Bayer ārējais izskats un iepakojums

KOGENATE Bayer ir pieejams kā pulveris un šķīdums injekciju šķīduma pagatavošanai un pēc

izskata ir sauss, balts līdz gaiši dzeltens pulveris vai drupana viela. Pilnšļirce satur ūdeni injekcijām,

kuru lieto lai šķīdinātu flakona saturu. Pēc sagatavošanas šķīdumam ir jābūt dzidram. Sagatavošanai

un lietošanai domātās medicīniskās palīgierīces tiek pievienotas katram šo zāļu iepakojumam.

Katrs KOGENATE Bayer iepakojums satur flakonu un pilnšļirci, ar atdalītu šļirces virzuli, kā arī

flakona uzgali, venopunkcijas komplektu (injekcijai vēnā), divus spirtā samitrinātus tamponus, divus

sausus tamponus un divus plāksterus.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Bayer AG

51368 Leverkusen

Vācija

Ražotājs

Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.

Via delle Groane 126

20024 Garbagnate Milanese (MI)

Itālija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Lietuva

UAB Bayer

Tel. +37 05 23 36 868

България

Байер България ЕООД

Tел.: 359 02 81 401 01

Luxembourg/Luxemburg

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Česká republika

Bayer s.r.o.

Tel: +420 266 101 111

Magyarország

Bayer Hungária KFT

Tel:+36 14 87-41 00

Danmark

Bayer A/S

Tlf: +45 45 23 50 00

Malta

Alfred Gera and Sons Ltd.

Tel: +35 621 44 62 05

Deutschland

Bayer Vital GmbH

Tel: +49 (0)214-30 513 48

Nederland

Bayer B.V.

Tel: +31-(0)297-28 06 66

Eesti

Bayer OÜ

Tel: +372 655 8565

Norge

Bayer AS

Tlf: +47 23 13 05 00

Ελλάδα

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Τηλ: +30-210-61 87 500

Österreich

Bayer Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43-(0)1-711 46-0

España

Bayer Hispania S.L.

Tel: +34-93-495 65 00

Polska

Bayer Sp. z o.o.

Tel: +48 22 572 35 00

France

Bayer HealthCare

Tél (N° vert): +33-(0)800 87 54 54

Portugal

Bayer Portugal, Lda.

Tel: +351 21 416 42 00

Hrvatska

Bayer d.o.o.

Tel: +385-(0)1-6599 900

România

SC Bayer SRL

Tel: +40 21 529 59 00

Ireland

Bayer Limited

Tel: +353 1 2999313

Slovenija

Bayer d. o. o.

Tel: +386 (0)1 58 14 400

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Bayer spol. s r.o.

Tel. +421 2 59 21 31 11

Italia

Bayer S.p.A.

Tel: +39 02 397 81

Suomi/Finland

Bayer Oy

Puh/Tel: +358- 20 785 21

Κύπρος

NOVAGEM Limited

Tηλ: +357 22 48 38 58

Sverige

Bayer AB

Tel: +46 (0) 8 580 223 00

Latvija

SIA Bayer

Tel: +371 67 84 55 63

United Kingdom

Bayer plc

Tel: +44-(0)118 206 3000

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu

Detalizēti norādījumi par KOGENATE Bayer šķīdināšanu un lietošanu, izmantojot flakonu ar

flakona adapteri:

Rūpīgi nomazgājiet rokas ar ziepēm un siltu ūdeni.

Turot rokās, sasildiet gan neatvērto flakonu, gan šļirci līdz pietiekamai temperatūrai

(nepārsniedzot 37 °C).

Noņemiet aizsargvāciņu no flakona (A), tad notīriet flakona gumijas aizbāzni

ar spirtā samitrinātu tamponu un pirms lietošanas ļaujiet tam nožūt.

Novietojiet flakonu ar produktu uz stingra, neslīdoša pamata. Atbrīvojiet

flakona uzgaļa plastikāta apvalku no papīra iesaiņojuma. Neizņemiet uzgali

no plastikāta apvalka. Saturot uzgaļa apvalku, novietojiet to virs flakona ar

produktu un spēcīgi spiediet uz leju (B). Uzgalis nofiksēsies pāri flakona

aizbāznim. Nenoņemiet uzgaļa apvalku, izpildot šo instrukcijas punktu.

Turiet pilnšļirci ar sterilu ūdeni injekcijām (SŪI) stateniski, satveriet šļirces

virzuli, kā norādīts diagrammā un pievienojiet virzuli, to pulksteņa rādītāja

virzienā stingri ieskrūvējot vītņotajā aizbāznī (C).

Turot šļirci aiz tās korpusa, no šļirces gala novelciet tās uzmavu (D).

Nepieskarieties šļirces galam ar savām rokām vai jebkādu virsmu. Novietojiet

šļirci malā turpmākajai lietošanai.

Tagad noņemiet un izmetiet uzgaļa apvalku (E).

Pievienojiet pilnšļirci vītņotajam flakona uzgalim, to skrūvējot pulksteņa

rādītāja virzienā (F).

Ievadiet šķīdinātāju, lēnām spiežot uz leju šļirces virzuli (G).

Uzmanīgi groziet flakonu, līdz viss pulveris ir izšķīdis (H). Pirms ievadīšanas

vizuāli jāpārbauda, vai nav redzamas vielas daļiņas un krāsas maiņa.

Nekratiet flakonu. Pārliecinieties, ka pulveris ir pilnībā izšķīdis. Nelietojiet

šķīdumus, kas satur redzamas daļiņas vai kas ir duļķaini.

Satveriet flakonu apakšpusē, to turot virs flakona uzgaļa un šļirces (I).

Piepildiet šļirci, lēni un vienmērīgi atvelkot virzuli. Pārliecinieties, ka viss

flakona saturs ir iesūkts šļircē. Turiet šļirci vērstu uz augšu un stumiet virzuli,

līdz šļircē vairs nav palicis gaiss.

Uzlieciet žņaugu.

Izvēlieties injekcijas vietu, notīriet ādu ar spirtā samitrinātu tamponu un sagatavojiet injekcijas

vietu, ievērojot antiseptikas pasākumus, kā norādījis ārsts.

Ieduriet adatu vēnā un nostipriniet venopunkcijas komplektu ar plāksteri.

Turot flakona uzgali savā vietā, atvienojiet šļirci no flakona uzgaļa (pēdējam

ir jāpaliek piestiprinātam pie flakona). Pievienojiet šļirci venopunkcijas

komplektam un pārliecinieties, ka šļircē neieplūst asinis (J).

Noņemiet žņaugu.

Ievadiet šķīdumu intravenozas injekcijas veidā 2 līdz 5 minūšu laikā, neaizmirstot novērot

adatas stāvokli. Ievadīšanas ātrums ir jānosaka, pamatojoties Jūsu pacienta panesību, bet

maksimālais injekcijas ātrums nedrīkst pārsniegt 2 ml/min.

Ja ir nepieciešams ievadīt nākošo devu, lietojiet jaunu šļirci, kurā zāles sagatavotas tā, kā

aprakstīts iepriekš.

Ja nākošā deva nav nepieciešama, noņemiet venopunkcijas komplektu un šļirci. Izstiepiet roku

un apmēram 2 minūtes stingri turiet tamponu virs injekcijas vietas. Pašās beigās pārsieniet brūci

ar nelielu spiedošo pārsēju un apsveriet vai ir nepieciešams plāksteris.

IV pielikums

Zinātniskie secinājumi

Zinātniskie secinājumi

Iedzimtas hemofilijas ārstēšana pašlaik balstās uz profilaktisku vai pēc vajadzības veiktu

aizstāšanas terapiju ar koagulācijas VIII faktoru (FVIII). FVIII aizstāšanas terapiju kopumā var

iedalīt divās lielās zāļu klasēs: no plazmas atvasinātie (pdFVIII) un rekombinantie (rFVIII) FVIII

preparāti. Lietošanai Eiropas Savienībā ir apstiprināts plašs pdFVIII un rFVIII zāļu sortiments.

FVIII terapijas galvenā komplikācija ir IgG aloantivielu (inhibitoru) veidošanās, kas neitralizē FVIII

aktivitāti, kā rezultātā zūd asiņošanas kontrole. Lai ārstētu pacientus, kuriem ir izveidojušies

inhibitori, ir nepieciešama individuāla ārstēšanas pieeja, un viņiem var būt rezistence pret

ārstēšanu.

Inhibitoru veidošanos var izraisīt gan ārstēšana ar pdFVIII, gan ar rFVIII (pārbaudīts ar Bethesda

analīzes Neimegenas metodi un izteikts kā ≥ 0,6 Bethesda vienības (BU) “zema titra” inhibitoram

un > 5 BU “augsta titra” inhibitoram).

Hemofilijas A ārstēšanai lietojot FVIII zāles, inhibitori galvenokārt veidojas iepriekš neārstētiem

pacientiem vai minimāli ārstētiem pacientiem, kuriem vēl noris pirmās 50 terapijas dienas (TD).

Iepriekš ārstētiem pacientiem inhibitoru veidošanās iespējamība ir zemāka.

Zināmos inhibitoru veidošanās riska faktorus var iedalīt divās grupās: ar pacientu saistītie faktori

un ar ārstēšanu saistītie faktori.

Ar pacientu saistītiem riska faktoriem saprot F8 gēna mutācijas tipu, hemofilijas smaguma

pakāpi, etnisko izcelsmi, inhibitoru veidošanās vēsturi ģimenē un, iespējams, arī HLA-DR

(cilvēka leikocītu antigēna, kas saistīts ar D antigēnu) uzbūvi.

Ar ārstēšanu saistītie faktori ir terapijas intensitāte, terapijas dienu (TD) skaits, ārstēšana

pēc vajadzības, kas rada lielāku risku nekā profilaktiskā ārstēšana, īpaši tad, ja ir tādi

bīstamības signāli kā trauma vai ķirurģiskā operācija, un neliels vecums pirmās terapijas

laikā, kas arī rada lielāku risku.

Joprojām nav noskaidrots, vai pastāv nozīmīgas inhibitoru veidošanās riska atšķirības starp

dažādiem FVIII aizstāšanas preparātu veidiem. Ir bioloģiski ticams, ka pastāv atšķirības starp

dažādām zālēm katrā FVIII klasē, un līdz ar to var atšķirties risks, ko rada konkrētas zāles. pdFVIII

klasē ietilpst zāles ar fon Villebranda faktoru (VWF) un bez tā, un dažādām VWF saturošām zālēm

ir atšķirīgs VWF līmenis. Dažos eksperimentālos pētījumos ir izteikts pieņēmums, ka VWF pasargā

FVIII epitopus, neļaujot šūnām ar antigēniem tos atpazīt un tādējādi samazinot imūngenicitāti, bet

šis pieņēmums joprojām ir tikai teorētisks. rFVIII nesatur VWF, bet rFVIII klase ir izteikti

heterogēna, piemēram, tāpēc, ka atšķiras dažādu zāļu ražošanas process un pēdējo 20 gadu laikā

dažādi ražotāji ir saražojuši plašu zāļu sortimentu. Atšķirības ražošanas procesā (tostarp atšķirīgas

šūnu rindas, ko izmanto rFVIII zāļu inženierijā) teorētiski var izraisīt imūngenicitātes atšķirības.

Žurnālā New England Journal of Medicine

2016. gada maijā publicēja atvērta tipa, randomizētu

kontrolētu pētījumu, kura mērķis bija noskaidrot inhibitoru sastopamību divām zāļu klasēm

(pdFVIII un rFVIII zālēm). Šo pētījumu, kas zināms kā SIPPET pētījums (“Apsekojums par

inhibitoriem maziem bērniem, kuri ārstēti ar plazmas preparātiem”), veica, lai novērtētu inhibitoru

veidošanās relatīvo risku ar pdFVIII ārstētiem pacientiem salīdzinājumā ar rFVIII. Konstatēts, ka

pacientiem, kuri ārstēti ar rFVIII zālēm, visu inhibitoru sastopamība bija par 87 % augstāka nekā

pacientiem, kuri ārstēti ar pdFVIII zālēm (kas saturēja VWF) (riska koeficients 1,87; 95 % TI,

1,17–2,96).

Paula Ērliha institūts (Paul-Ehrlich-Institut) Vācijā 2016. gada 6. jūlijā ierosināja pārvērtēšanas

procedūru saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 31. pantu, pamatojoties uz farmakovigilances datiem,

F. Peyvandi et al. “A Randomized Trial of Factor VIII and Neutralizing Antibodies in Hemophilia A” N Engl J

Med. 2016 May 26;374(21):2054-64)

un lūdza PRAC izvērtēt SIPPET pētījuma rezultātu potenciālo ietekmi uz attiecīgo FVIII zāļu

reģistrācijas apliecībām, kā arī izdot ieteikumu par to, vai šīs reģistrācijas apliecības vajadzētu

saglabāt, mainīt, apturēt uz laiku vai anulēt un vai ir jāveic kādi riska mazināšanas pasākumi.

Pārvērtēšanas procedūrā uzmanība tiek vērsta uz inhibitoru veidošanās risku iepriekš neārstētiem

pacientiem.

Atsaucoties uz neseno SIPPET pētījuma publikāciju, reģistrācijas apliecību īpašniekiem prasīja

izvērtēt, kā šī pētījuma rezultāti un citi attiecināmie drošuma dati par inhibitoru veidošanos

iepriekš neārstētiem pacientiem varētu potenciāli ietekmēt attiecīgo FVIII zāļu reģistrācijas

apliecības, kā arī apsvērt riska mazināšanas pasākumus.

Arī SIPPET pētījuma vadošos autorus aicināja atbildēt uz vairākiem jautājumiem par pētījuma

metodēm un iegūtajiem rezultātiem, kā arī uzstāties ar secinājumiem PRAC plenārsēdē 2017. gada

februārī. Informāciju, kuru SIPPET pētījuma vadošie autori iesniedza pārvērtēšanas procedūras

ietvaros, PRAC arī ņēma vērā savu secinājumu izstrādē.

Klīniskā diskusija

Publicētie novērošanas pētījumi

Reģistrācijas apliecību īpašnieki savās atbildēs atsaucās uz vairākiem publicētiem novērošanas

pētījumiem (tostarp CANAL, RODIN, FranceCoag, UKHCDO), kuru mērķis bija izvērtēt inhibitoru

veidošanās diferenciālo risku pdFVIII un rFVIII zāļu klasei, kā arī inhibitoru veidošanās diferenciālo

risku dažādām rFVIII klases zālēm.

Šajos pētījumos ir gūti atšķirīgi rezultāti, un to kvalitāti ietekmē novērošanas pētījumiem

raksturīgie ierobežojumi, jo īpaši iespējamā neobjektivitāte atlases procesā. Inhibitoru veidošanās

riskam ir daudz faktoru (papildus iespējamam riskam, kas varētu būt saistīts ar konkrētām zālēm),

un šādos pētījumos ne vienmēr ir iespējams apkopot informāciju par attiecīgajiem kovariātiem, kā

arī attiecīgi pielāgot analīzes. Blakusfaktoru sajaukšanās nenovēršami rada nozīmīgas neskaidrības.

Turklāt laika gaitā ir mainījies atsevišķu zāļu ražošanas process, kā arī ārstēšanas režīms dažādos

pētījumu centros, tāpēc ne vienmēr ir iespējams dažādas zāles salīdzināt “viens pret vienu”. Šie

faktori sarežģī šādu pētījumu kontroli un to rezultātu interpretēšanu.

CANAL pētījumā

netika gūti pierādījumi atšķirībām starp zāļu klasēm, tostarp pdFVIII zālēm ar

augstu fon Villebranda faktora saturu; “klīniski būtiskiem” inhibitoriem pielāgotais riska koeficients

bija 0,7 (95 % TI, 0,4–1,1), un augsta titra inhibitoriem (≥ 5 BU) tas bija 0,8 (95 % TI, 0,4–1,3).

Arī RODIN/Pednet pētījumā

netika gūti pierādījumi inhibitoru riska atšķirībām starp zāļu klasēm,

visas pdFVIII zāles salīdzinot ar visām rFVIII zālēm. “Klīniski būtiskiem” inhibitoriem pielāgotais

riska koeficients bija 0,96 (95 % TI, 0,62–1,49), un augsta titra inhibitoriem (≥ 5 BU/ml) tas bija

0,95 (95 % TI, 0,56–1,61). Taču pētījumā guva pierādījumu, ka 2. paaudzes rFVIII alfa-oktokogs

(Kogenate FS/Helixate NexGen) izraisa augstāku inhibitoru risku (visu un augsta titra inhibitoru)

nekā 3. paaudzes rFVIII alfa-oktokogs (pierādījumi balstīti tikai uz datiem par Advate).

Līdzīgi kā RODIN/Pednet pētījumā, arī UKHCDO pētījumā konstatēja, ka Kogenate FS/Helixate

NexGen (2. paaudzes rFVIII) izraisa nozīmīgi augstāku inhibitoru risku (visu un augsta titra

inhibitoru) nekā Advate (3. paaudzes rFVIII). Tomēr šis risks kļuva nenozīmīgs, kad tika izslēgti

Apvienotās Karalistes pacienti (kuri piedalījās arī RODIN/Pednet pētījumā). Bija arī pierādījumi, ka

Refacto AF (cits 3. paaudzes rFVIII) izraisa augstāku risku nekā Advate, bet tikai attiecībā uz visu

inhibitoru veidošanos. Tāpat kā UKHCDO pētījumā, arī FranceCoag pētījumā nevienām rFVIII zālēm

http://www.bloodjournal.org/content/109/11/4648.full.pdf

Gouw SC et al. PedNet and RODIN Study Group. Factor VIII products and inhibitor development in severe

hemophilia A. N Engl J Med 2013; 368: 231-9. - http://www.bloodjournal.org/content/121/20/4046.full.pdf

nekonstatēja statistiski nozīmīgāku risku salīdzinājumā ar Advate, kad no pētījuma izslēdza

Francijas pacientus (kuri piedalījās arī RODIN/Pednet pētījumā).

Pirms šīs pārvērtēšanas procedūras tika norādīts, ka PRAC jau ir izvērtējusi pētījumu

RODIN/Pednet, UKHCDO un FranceCoag ietekmi uz FVIII zāļu reģistrācijas apliecībām Eiropas

Savienībā. PRAC 2013. gadā secināja, ka RODIN/Pednet pētījuma rezultāti nav pietiekami

pārliecinoši, lai pamatotu secinājumu, ka Kogenate FS/Helixate NexGen ir saistīts ar augstāku

VIII faktora inhibitoru veidošanās risku nekā citas zāles. PRAC 2016. gadā izvērtēja rezultātus

metaanalīzei par trim pētījumiem (pētījumi RODIN/Pednet, UKHCDO un FranceCoag) un atkal

secināja, ka pašreizējie pierādījumi neapstiprina, ka iepriekš neārstētiem pacientiem Kogenate

Bayer/Helixate NexGen ir saistītas ar augstāku VIII faktora inhibitoru risku nekā citi rekombinētie

VIII faktora preparāti.

Reģistrācijas apliecību īpašnieku sponsorētie pētījumi

Reģistrācijas apliecību īpašnieki iesniedza analīzi par zema un augsta titra inhibitoru veidošanos

iepriekš neārstētiem pacientiem ar smagu hemofiliju A (FVIII <1 %) no visiem klīniskajiem

pētījumiem un novērošanas pētījumiem, kas veikti ar to ražotajām zālēm, kā arī kritisku diskusiju

par šo pētījumu ierobežojumiem.

Dati ir iegūti no ļoti plaša daudzveidīgu pētījumu klāsta, kas veikti ar dažādām zālēm ilgākā laika

periodā. Daudzi no šiem pētījumiem bija nelieli un nebija īpaši veidoti ar nolūku izvērtēt inhibitoru

risku iepriekš neārstētiem pacientiem ar hemofiliju A. Tie galvenokārt bija vienas grupas pētījumi

un nenodrošināja datus salīdzinošās analīzes veikšanai (starp pdFVIII un rFVIII klasēm vai rFVIII

klases ietvaros). Taču no šiem pētījumiem izrietošās vispārējās aplēses par konkrētu zāļu inhibitoru

veidošanās rādītājiem kopumā atbilst rezultātiem no lieliem novērošanas pētījumiem.

Lielākos un nozīmīgākos pētījumos par pdFVIII zālēm novērotie inhibitoru rādītāji (bieži vien nav

norādīts, vai runa ir par augsta vai zema titra inhibitoriem) svārstījās no 3,5–33 % līdz maksimāli

apmēram 10–25 %. Tomēr daudzos gadījumos bija sniegta tikai minimāla informācija par

izmantotajām metodēm, pētītajām pacientu populācijām un inhibitoru veidu, tāpēc šo informāciju

nevarēja izvērtēt saistībā jaunākiem publicētajiem datiem. Par lielāko daļu rFVIII zāļu ir pieejama

jaunāka un aktuālāka informācija no klīniskajiem pētījumiem ar iepriekš neārstētiem pacientiem.

Šajos pētījumos inhibitoru rādītāji ir diapazonā no 15 līdz 38 % attiecībā uz visiem inhibitoriem un

no 9 līdz 22,6 % attiecībā uz augsta titra inhibitoriem, proti, atbilst biežuma kategorijai “ļoti bieži”.

PRAC arī izvērtēja vēl notiekošu klīnisko pētījumu starpposma rezultātus, ko iesniedza reģistrācijas

apliecību īpašnieki CSL (CRD019_5001) un Bayer (Leopold KIDS, 13400, B daļa).

Turklāt PRAC izskatīja klīniskos pētījumus un zinātnisko literatūru par de novo inhibitoriem iepriekš

ārstētiem pacientiem. Analīzē pierādīja, ka iepriekš ārstētiem pacientiem inhibitori veidojas daudz

retāk nekā iepriekš neārstētiem pacientiem. Pieejamie dati liecināja, ka daudzos pētījumos, tostarp

EUHASS (Eiropas Hemofilijas drošuma uzraudzības sistēma) reģistra pētījumā (Iorio A, 2017

Fischer K, 2015

), biežumu var klasificēt kategorijā “reti”.

Iorio A, Barbara AM, Makris M, Fischer K, Castaman G, Catarino C, Gilman E, Kavakli K, Lambert

T, Lassila R, Lissitchkov T, Mauser-Bunschoten E, Mingot-Castellano ME0, Ozdemir N1, Pabinger I,

Parra R1, Pasi J, Peerlinck K, Rauch A6, Roussel-Robert V, Serban M, Tagliaferri A, Windyga J,

Zanon E: Natural history and clinical characteristics of inhibitors in previously treated haemophilia

A patients: a case series. Haemophilia. 2017 Mar;23(2):255-263. doi: 10.1111/hae.13167. Epub

2017 Feb 15.

Fischer K, Lassila R, Peyvandi F, Calizzani G, Gatt A, Lambert T, Windyga J, Iorio A, Gilman E,

Makris M; EUHASS participants Inhibitor development in haemophilia according to concentrate.

Four-year results from the European HAemophilia Safety Surveillance (EUHASS) project. Thromb

Haemost. 2015 May;113(5):968-75. doi: 10.1160/TH14-10-0826. Epub 2015 Jan 8.

SIPPET pētījums

SIPPET pētījuma bija atvērta tipa, randomizēts, vairāku centru, vairāku valstu pētījums, kurā

aplūkota neitralizējošo aloantivielu sastopamība pacientiem ar smagu iedzimtu hemofiliju A (FVIII

koncentrācija plazmā <1 %), lietojot pdFVIII vai rFVIII koncentrātu. Pētījums notika 42 pētījuma

centros, un tajā tika iekļauti kritērijiem atbilstoši pacienti (< 6 gadus veci, vīriešu dzimuma, ar

smagu hemofiliju A, iepriekš neārstēti ar FVIII koncentrāta preparātiem vai saņēmuši tikai

minimālu ārstēšanu ar asins komponentu preparātiem). Pētījumā vērtētais primārais un

sekundārais mērķa kritērijs bija attiecīgi visu inhibitoru sastopamība (≥ 0,4 BU/ml) un augsta titra

inhibitoru sastopamība (≥ 5 BU/ml).

Inhibitori bija izveidojušies 76 pacientiem, un 50 pacientiem bija augsta titra inhibitori (≥ 5 BU).

Inhibitori bija izveidojušies 29 no 125 pacientiem, kuri tika ārstēti ar pdFVIII (20 pacientiem bija

augsta titra inhibitori), un 47 no 126 pacientiem, kuri tika ārstēti ar rFVIII (30 pacientiem bija

augsta titra inhibitori). Kopējais visu inhibitoru sastopamības rādītājs bija 26,8 % (95 % ticamības

intervāls (TI), 18,4–35,2), lietojot pdFVIII, un 44,5 % (95 % TI, 34,7–54,3), lietojot rFVIII;

kopējais augsta titra inhibitoru sastopamības rādītājs bija attiecīgi 18,6 % (95 % TI, 11,2–26,0) un

28,4 % (95 % TI, 19,6–37,2). Izmantojot Cox regresijas modeļus primārā mērķa kritērija

izvērtēšanai attiecībā uz visiem inhibitoriem, noskaidroja, ka, lietojot rFVIII, inhibitoru sastopamība

ir par 87 % augstāka nekā ar pdFVIII (riska koeficients, 1,87; 95 % TI, 1,17–2,96). Šo saistību

konsekventi novēroja analīzē ar daudziem mainīgajiem lielumiem. Augsta titra inhibitoru riska

koeficients bija 1,69 (95 % TI, 0,96–2,98).

Ad hoc ekspertu grupas sanāksme

PRAC ņēma vērā arī ad hoc sanāksmē ekspertu paustos viedokļus. Ekspertu grupa uzskatīja, ka ir

ņemti vērā attiecināmie pieejamo datu avoti. Ekspertu grupa norādīja, ka ir nepieciešami papildu

dati, lai noskaidrotu, vai pastāv klīniski būtiskas atšķirības inhibitoru veidošanās biežumā starp

dažādām VIII faktora zālēm, un ka datus par katrām zālēm principā vajadzētu apkopot atsevišķi,

jo ir sarežģīti vispārināt imūngenicitātes pakāpi starp zāļu klasēm (t. i., rekombinantus preparātus

salīdzināt ar plazmas atvasinājumiem).

Eksperti arī piekrita, ka dažādu zāļu imūngenicitātes pakāpe kopumā bija atbilstoši aprakstīta, zāļu

aprakstos veicot PRAC ierosinātos grozījumus, kuros uzsvērts inhibitoru veidošanās klīniskais

būtiskums (jo īpaši salīdzinājums starp zema un augsta titra inhibitoriem), kā arī biežuma

kategoriju mainot uz “ļoti bieži” iepriekš neārstētiem pacientiem un uz “reti” – iepriekš ārstētiem

pacientiem. Eksperti arī minēja, ka ir nepieciešami pētījumi, lai papildus raksturotu VII faktora zāļu

imunogēnās īpašības (piemēram, mehāniski, novērošanas pētījumi).

Diskusija

PRAC uzskatīja, ka SIPPET pētījumam kā prospektīvam, randomizētam pētījumam nepiemīt daudzi

plānojuma noteiktie ierobežojumi, kas raksturīgi līdz šim veiktiem novērošanas un reģistra

pētījumiem, kuros tika vērtēts inhibitoru veidošanās risks iepriekš neārstētiem pacientiem. Taču

PRAC uzskata, ka pastāv neskaidrības saistībā ar SIPPET pētījuma rezultātiem, kas neļauj izdarīt

secinājumu, ka iepriekš neārstētiem pacientiem šajā pētījumā aplūkotās rFVIII zāles rada augstāku

inhibitoru veidošanās risku nekā pdFVIII zāles. Šis neskaidrības ir aprakstītas tālāk tekstā.

SIPPET pētījumā veiktā analīze neļauj izdarīt specifiskus secinājumus par katrām zālēm, jo

analīzē iekļauts tikai neliels skaits konkrētu FVIII preparātu. Pētījums netika plānots un

veikts ar mērķi iegūt pietiekami daudz datu par katrām zālēm un līdz ar to izdarīt

secinājumus par konkrēto zāļu inhibitoru veidošanās risku. Turklāt tikai 13 pacienti (10 %

no FVIII grupas) saņēma trešās paaudzes rFVIII zāles. Taču, lai gan trūkst pārliecinošu

pierādījumu, kas pamatotu riska atšķirības starp dažādām rFVIII zālēm, diferenciālos riskus

nevar izslēgt, jo šī ir heterogēna zāļu klase, kurā ietilpst zāles ar atšķirīgu sastāvu un

formulām. Tāpēc pastāv lielas neskaidrības, vai SIPPET pētījuma rezultātus var ekstrapolēt

attiecībā uz visu rFVIII klasi, jo īpaši nesen reģistrētiem rFVIII preparātiem, kas nebija

iekļauti SIPPET pētījumā.

SIPPET pētījumam ir metodoloģiski ierobežojumi, jo īpaši neskaidrības par to, vai

randomizācijas process (bloka lielums 2) varētu būt radījis neobjektivitāti atlasē.

Bija arī novirzes no galīgā protokola un statistiskās analīzes plāna. Attiecībā uz statistiku

rada bažas arī tas, ka nav publicēta neviena iepriekš noteikta primārā analīze un pētījums

tika pārtraukts drīz pēc RODIN pētījuma publikācijas, kurā norādīts, ka Kogenate FS varētu

būt saistītas ar paaugstinātu inhibitoru veidošanās risku. Lai gan šos apstākļus nebija

iespējams novērst, atvērta tipa pētījuma agrīna pārtraukšana var liecināt par iespējamu

pētnieku neobjektivitāti un pastiprina bažas, ka pētījumā var tikt konstatēta tāda iedarbība,

kāda faktiski nepastāv.

ES pielietotie ārstēšanas režīmi atšķiras no SIPPET pētījumā aplūkotajiem. Tāpēc ir

apšaubāma šādas klīniskās prakses (un līdz ar to arī šajā procedūrā izmantojamo zāļu)

attiecināšana uz Eiropas Savienību. Nav skaidrs, vai SIPPET pētījuma rezultātus var

ekstrapolēt attiecībā uz inhibitoru risku iepriekš neārstētiem pacientiem pašreizējā

klīniskajā praksē Eiropas Savienībā, jo ārstēšanas režīms un intensitāte ir tikuši minēti kā

inhibitoru veidošanās riska faktori iepriekšējos pētījumos. Svarīgi, ka ES zāļu aprakstos pie

atļautajām devām nav iekļauta modificēta profilaktiskā lietošana (kā definēts SIPPET

pētījumā) un nav skaidrs, kā SIPPET pētījuma rezultātus ietekmētu acīmredzamais

līdzsvara trūkums starp neprecizētām citām ārstēšanas režīmu kombinācijām. Līdz ar to

joprojām nav skaidrs, vai tāds pats inhibitoru veidošanās diferenciālais risks, kāds novērots

SIPPET pētījumā, būtu vērojams arī pacientiem, kuri saņem ārstēšanu parastās veselības

aprūpes sistēmas ietvaros valstīs, kur ārstēšanas režīms (tas ir, primārā profilakse)

atšķiras no pētījumā aplūkotā. SIPPET pētījuma autoru sniegtie papildu paskaidrojumi

pilnībā neatrisina šīs neskaidrības.

Ņemot vērā iepriekš izklāstītos rezultātus no SIPPET pētījuma, publicēto literatūru un visu

informāciju, ko iesnieguši reģistrācijas apliecību īpašnieki, kā arī ekspertu paustos viedokļus ad hoc

ekspertu sanāksmē, PRAC secināja tālāk minēto.

Ir noskaidrots, ka gan pdFVIII, gan rFVIII zāles rada inhibitoru veidošanās risku. Lai gan

klīniskajos pētījumos par dažām konkrētām zālēm konstatēja ierobežotu inhibitoru

veidošanās gadījumu skaitu, tie parasti ir nelieli pētījumi ar metodoloģiskiem

ierobežojumiem vai tie nav attiecīgi izstrādāti šāda riska novērtēšanai.

FVIII preparāti ir heterogēni, un nevar izslēgt ticamību, ka inhibitoru veidošanās riska

rādītāji dažādām zālēm var atšķirties.

Atsevišķos pētījumos ir identificēts plašs inhibitoru veidošanās diapazons starp dažādiem

preparātiem, taču pētījumu rezultātu tieša salīdzināmība ir apšaubāma, jo pētījumos

izmantotas dažādas metodes un aplūkotas dažādas pacientu populācijas ilgā laika periodā.

SIPPET pētījuma nolūks nebija novērtēt inhibitoru veidošanās risku katrām zālēm, un tajā

iekļauts tikai neliels skaits FVIII preparātu. Tā kā zāles ir heterogēnas, pastāv būtiskas

neskaidrības par to, vai rezultātus no pētījumiem, kuros vērtēta tikai zāļu klases ietekme,

var ekstrapolēt uz konkrētām zālēm, jo īpaši zālēm, kas netika iekļautas šajos pētījumos

(tostarp vēlāk reģistrētām zālēm).

Visbeidzot PRAC norādīja, ka lielākajai daļai līdz šim veikto pētījumu, kuros vērtēts inhibitoru

veidošanās diferenciālais risks starp FVIII zāļu klasēm, ir dažādi potenciāli metodoloģiskie

ierobežojumi, un, pamatojoties uz šeit aplūkotajiem pieejamajiem datiem, nav skaidrības

un nav konsekventu pierādījumu, kas liecinātu par relatīvā riska atšķirībām starp FVIII zāļu

klasēm. Proti, rezultāti no SIPPET pētījuma, kā arī no reģistrācijas apliecību īpašnieku

atbildēs minētajiem atsevišķajiem klīniskajiem pētījumiem un novērošanas pētījumiem nav

pietiekami, lai apstiprinātu jebkādas konsekventas statistiski un klīniski jēgpilnas inhibitoru

riska atšķirības starp rFVIII un pdFVIII zāļu klasēm.

Ņemot vērā iepriekš minēto, PRAC ieteica veikt tālāk norādītos grozījumus zāļu apraksta 4.4., 4.8.

un 5.1. apakšpunktā, kā arī lietošanas instrukcijas 2. un 4. punktā FVIII zālēm, kas indicētas

asiņošanas ārstēšanai un profilaksei pacientiem ar hemofiliju A (iedzimtu VIII faktora

nepietiekamību).

Zāļu apraksta 4.4. apakšpunkts ir jāgroza, iekļaujot brīdinājumu, ka ir klīniski svarīgi

uzraudzīt FVIII inhibitoru veidošanos pacientiem (jo īpaši brīdinājumu par zema titra

inhibitoru klīniskajām sekām, salīdzinot ar augsta titra inhibitoriem).

Attiecībā uz zāļu apraksta 4.8. un 5.1. apakšpunktu PRAC norādīja, ka vairāku FVIII zāļu

aprakstos pašlaik ir norādīti dati par tādiem pētījumu rezultātiem, kas neļauj izdarīt

pārliecinošus secinājumus par atsevišķām zālēm piemītošo inhibitoru veidošanās risku. Tā

kā pierādījumi liecina, ka visām cilvēka FVIII zālēm piemīt inhibitoru veidošanās risks, šādi

apgalvojumi ir jāizņem. Pieejamie dati pamato FVIII inhibitoru veidošanās biežuma

kategoriju “ļoti bieži” iepriekš neārstētiem pacientiem un “reti” – iepriekš ārstētiem

pacientiem, tāpēc PRAC iesaka zāļu aprakstos vienādot šo informāciju par biežuma

kategorijām, ja vien dati par konkrētajām zālēm nepamato citas biežuma kategorijas

lietošanu. Zālēm, kam zāļu apraksta 4.2. apakšpunktā attiecībā uz iepriekš neārstētiem

pacientiem ir ietverts šāds apgalvojums: “<Iepriekš neārstēti pacienti. {(Piešķirtais)

nosaukums} drošums un efektivitāte iepriekš neārstētiem pacientiem vēl nav noteikta. Dati

nav pieejami. >”), nav piemērojama minētā norāde par biežumu iepriekš neārstētiem

pacientiem. No 5.1. apakšpunkta ir jāsvītro jebkādas norādes uz pētījumiem par inhibitoru

veidošanos iepriekš neārstētiem un iepriekš ārstētiem pacientiem, ja vien šie pētījumi nav

veikti saskaņā ar Pediatrisko pētījumu plānu vai ja pētījumos nav gūti pārliecinoši

pierādījumi, ka inhibitoru veidošanās biežums iepriekš neārstētiem pacientiem ir mazāks

par kategoriju “ļoti bieži” vai iepriekš ārstētiem pacientiem atšķiras no biežuma kategorijas

“reti (kā noteikts PRAC novērtējuma ziņojuma pielikumos).

Izvērtējot visas reģistrācijas apliecības īpašnieka iesniegtās atbildes par alfa-susoktokogu (Obizur),

PRAC uzskata, ka šīs saskaņā ar 31. pantu veiktās pārvērtēšanas procedūras iznākums neattiecas

uz šīm zālēm, ņemot vērā Obizur lietošanas indikāciju (iegūta hemofilija A saistībā ar inhibējošām

antivielām pret endogēno FVIII) un atšķirīgo mērķa populāciju.

Ieguvumu un riska attiecība

Pamatojoties uz pašreizējiem pierādījumiem no SIPPET pētījuma, kā arī datiem no atsevišķiem

klīniskajiem pētījumiem un novērošanas pētījumiem, kas iekļauti reģistrācijas apliecību īpašnieku

atbildēs, un ņemot vērā ekspertu paustos viedokļus ad hoc ekspertu sanāksmē, PRAC vienojās, ka

pašlaik nav pieejami skaidri un konsekventi pierādījumi par statistiski un klīniski jēgpilnām

inhibitoru veidošanās riska atšķirībām starp rFVIII un pdFVIII zālēm. Nevar izdarīt nekādus

secinājumus par VWF nozīmi aizsardzībā pret inhibitoru veidošanos.

Tā kā šo klašu zāles ir heterogēnas, nav izslēgta konkrētu zāļu saistība ar paaugstinātu inhibitoru

veidošanās risku vēl notiekošos vai nākotnē veicamos pētījumos ar iepriekš neārstētiem

pacientiem.

Atsevišķos pētījumos dažādām zālēm ir konstatēts plašs inhibitoru veidošanās biežuma diapazons

iepriekš neārstētiem pacientiem, un SIPPET pētījuma nolūks nebija noskaidrot atšķirības starp

atsevišķām zālēm katras zāļu klases ietvaros. Tā kā pētījumos ir izmantotas ļoti atšķirīgas metodes

un ir pētītas atšķirīgas pacientu populācijas ilgākā laika periodā, kā arī dažādos pētījumos iegūtie

rezultāti ir savstarpēji nesakritīgi, PRAC uzskatīja, ka šis pierādījumu kopums nepamato

secinājumu, ka rekombinantās VIII faktora zāles kā zāļu klase radītu lielāku inhibitoru veidošanās

risku nekā no plazmas atvasināto zāļu klase.

Turklāt PRAC norādīja, ka vairāku FVIII zāļu informācijā pašlaik ir norādīti dati par tādiem pētījumu

rezultātiem, kas neļauj izdarīt pārliecinošus secinājumus par konkrētām zālēm piemītošo inhibitoru

veidošanās risku. Tā kā pierādījumi liecina, ka visas cilvēku FVIII zāles rada inhibitoru veidošanās

risku ar biežuma kategoriju “ļoti bieži” iepriekš neārstētiem pacientiem un “reti” – iepriekš

ārstētiem pacientiem, PRAC iesaka zāļu aprakstos vienādot šo informāciju par biežuma

kategorijām, ja vien dati par konkrētajām zālēm nepamato citas biežuma kategorijas lietošanu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, PRAC secināja, ka ieguvumu un riska attiecība VIII faktora zālēm, kas

indicētas asiņošanas ārstēšanai un profilaksei pacientiem ar hemofīliju A (iedzimtu VIII faktora

nepietiekamību), aizvien ir pozitīva, ja tiek veiktas saskaņotās izmaiņas zāļu aprakstā (zāļu

apraksta 4.4., 4.8. un 5.1. apakšpunktā).

Atkārtotās pārskatīšanas procedūra

Pēc PRAC ieteikuma pieņemšanas PRAC sanāksmē 2017. gada maijā reģistrācijas apliecības

īpašnieks LFB Biomedicaments izteica iebildumus par sākotnējo PRAC ieteikumu.

Ņemot vērā reģistrācijas apliecības īpašnieka sniegto detalizēto pamatojumu, PRAC veica jaunu

pieejamo datu novērtēšanu atkārtotās pārskatīšanas kontekstā.

PRAC diskusija, pamatojoties uz atkārtotu pārskatīšanu

SIPPET pētījuma nolūks nebija novērtēt inhibitoru veidošanās risku katrām zālēm, un tajā iekļauts

tikai neliels skaits FVIII preparātu. Tā kā zāles ir heterogēnas, pastāv būtiskas neskaidrības par to,

vai rezultātus no pētījumiem, kuros vērtēta tikai zāļu klases ietekme, var ekstrapolēt uz konkrētām

zālēm, jo īpaši zālēm, kas netika iekļautas šajos pētījumos (tostarp vēlāk reģistrētām zālēm).

Rezultāti no SIPPET pētījuma, kā arī no reģistrācijas apliecību īpašnieku atbildēs minētajiem

atsevišķajiem klīniskajiem pētījumiem un novērošanas pētījumiem nav pietiekami, lai apstiprinātu

jebkādas konsekventas statistiski un klīniski jēgpilnas inhibitoru riska atšķirības starp rFVIII un

pdFVIII zāļu klasēm.

Kopumā PRAC saglabā spēkā secinājumu, ka zāļu apraksta 4.8. apakšpunktā vajadzētu iekļaut

standartizētu informāciju par FVIII zāļu izraisīta inhibitoru veidošanās riska biežumu iepriekš

neārstētiem un iepriekš ārstētiem pacientiem, ja vien pārliecinošos klīniskajos pētījumos

konkrētajām zālēm nav pierādīts cits biežuma diapazons. Tādā gadījumā kopsavilkums par

pētījumu rezultātiem ir jāsniedz 5.1. apakšpunktā.

Ekspertu konsultācijas

Ad hoc ekspertu sanāksmē PRAC konsultējās par dažiem aspektiem, kas bija norādīti LFB

Biomedicaments iesniegtajā detalizētajā pamatojumā.

Kopumā ekspertu grupa atbalstīja PRAC sākotnējos secinājumus un piekrita, ka ar ierosinātajām

izmaiņām zāļu informācijā tiek nodrošināts attiecīgs informācijas līmenis, sniedzot ziņas zāļu

parakstītājiem un pacientiem par inhibitoru veidošanās risku. Netika ieteikts sniegt nekādus citus

paziņojumus par inhibitoru veidošanās riska faktoriem, izņemot par izmaiņām zāļu informācijā, un

netika ieteikti arī nekādi citi riska mazināšanas pasākumi.

Grupa arī vienojās, ka zāļu aprakstā nav jāiekļauj konkrēti dati par inhibitoru veidošanās biežumu

saistībā ar katrām zālēm, jo pieejamie pētījumi nav atbilstoši veikti, lai varētu izdarīt precīzus

secinājumus par absolūto inhibitoru riska biežumu katrām zālēm vai relatīvo biežumu

salīdzinājumā ar citām zālēm.

Eksperti uzsvēra, ka ir jāveicina sadarbība starp akadēmiķiem, nozari un regulatoriem, lai

saskaņotu datus apkopotu reģistros.

PRAC secinājumi

Pamatojoties uz sākotnējo novērtēšanu un atkārtotās pārskatīšanas procedūru, PRAC saglabā

spēkā secinājumu, ka ieguvumu un riska attiecība zālēm, kas satur no cilvēka plazmas atvasinātu

un rekombinantu koagulācijas VIII faktoru, aizvien ir pozitīva, ja tiek veiktas saskaņotās izmaiņas

zāļu aprakstā (zāļu apraksta 4.4., 4.8. un 5.1. apakšpunktā).

PRAC 2017. gada 1. septembrī pieņēma ieteikumu, ko CHMP pēc tam izskatīja saskaņā ar

Direktīvas 2001/83/EK 107.k pantu.

PRAC zinātniskā novērtējuma vispārējs kopsavilkums

Tā kā:

PRAC izskatīja procedūru saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 31. pantu, kas izriet no

farmakovigilances datiem un attiecas uz zālēm, kas satur no cilvēka plazmas atvasinātu un

rekombinantu koagulācijas VIII faktoru (skat. I pielikumu un A pielikumu);

PRAC izskatīja iesniegto datu kopumu par rekombinanto un no plazmas atvasināto FVIII zāļu

klašu radīto inhibitoru veidošanās risku iepriekš neārstētiem pacientiem. Tas ietvēra

publicēto literatūru (SIPPET pētījumu

6

), reģistrācijas apliecību īpašnieku iesniegtos datus

par atsevišķiem klīniskajiem pētījumiem un dažādiem novērošanas pētījumiem, tostarp

datus no lieliem vairākcentru kohortas pētījumiem, ES dalībvalstu nacionālo kompetento

iestāžu iesniegtos datus, kā arī SIPPET pētījuma autoru sniegtās atbildes. PRAC izskatīja arī

LFB Biomedicaments sniegto pamatojumu prasībai atkārtoti pārskatīt PRAC ieteikumu, kā

arī viedokļus, kas tika pausti divās ekspertu sanāksmēs 2017. gada 22. februārī un

3. augustā;

PRAC norādīja, ka SIPPET pētījuma nolūks nebija novērtēt inhibitoru veidošanās risku

atsevišķām zālēm un tajā kopumā ir iekļauts neliels skaits FVIII preparātu. Tā kā zāles ir

ļoti heterogēnas, pastāv būtiskas neskaidrības par to, vai rezultātus no pētījumiem, kuros

vērtēta tikai zāļu klases ietekme, var ekstrapolēt uz konkrētām zālēm, jo īpaši zālēm,

kuras netika iekļautas šajos pētījumos;

PRAC arī uzskatīja, ka līdz šim veiktajiem pētījumiem ir dažādi metodoloģiskie ierobežojumi,

turklāt, pamatojoties uz pieejamajiem datiem, nav skaidru un konsekventu pierādījumu,

kas liecinātu par relatīvā riska atšķirībām starp FVIII zāļu klasēm. Proti, rezultāti no SIPPET

pētījuma, kā arī no reģistrācijas apliecību īpašnieku atbildēs minētajiem atsevišķajiem

klīniskajiem pētījumiem un novērošanas pētījumiem nav pietiekami, lai apstiprinātu

jebkādas konsekventas statistiski un klīniski jēgpilnas inhibitoru riska atšķirības starp

rFVIII un pdFVIII zāļu klasēm. Tā kā šo klašu zāles ir heterogēnas, nav izslēgta konkrētu

zāļu saistība ar paaugstinātu inhibitoru veidošanās risku vēl notiekošos vai nākotnē

veicamos pētījumos ar iepriekš neārstētiem pacientiem.

PRAC norādīja, ka ir noteikta efektivitāte un drošums VIII faktora zālēm, kas indicētas

asiņošanas ārstēšanai un profilaksei pacientiem ar hemofiliju A. Pamatojoties uz

pieejamajiem datiem, PRAC uzskatīja, ka ir pamatoti atjaunināt FVIII zāļu aprakstu —

4.4. apakšpunkts jāgroza, tam pievienojot brīdinājumu klīnisko nozīmību uzraudzīt

FVIII inhibitoru veidošanos pacientiem. Attiecībā uz zāļu apraksta 4.8. un 5.1. apakšpunktu

PRAC norādīja, ka vairāku FVIII zāļu informācijā pašlaik ir norādīti dati no tādiem pētījumu

rezultātiem, kas neļauj izdarīt pārliecinošus secinājumus par atsevišķām zālēm piemītošo

Peyvandi F, Mannucci PM, Garagiola I, et al. A Randomized Trial of Factor VIII and Neutralizing Antibodies

in Hemophilia A. The New England journal of medicine 2016 May 26;374(21):2054-64

inhibitoru veidošanās risku. Rezultāti no klīniskajiem pētījumiem, kas nav pietiekami

pārliecinoši (piemēram, metodoloģisku ierobežojumu dēļ), nav jāiekļauj FVIII zāļu

informācijā. PRAC ieteica veikt attiecīgas izmaiņas zāļu informācijā. Turklāt pierādījumi

liecina, ka visas cilvēku izcelsmes FVIII zāles rada inhibitoru veidošanās risku ar biežuma

kategoriju “ļoti bieži” iepriekš neārstētiem pacientiem un “reti” – iepriekš ārstētiem

pacientiem, tāpēc PRAC ieteica zāļu aprakstos vienādot šo informāciju par biežuma

kategorijām, ja vien ar datiem par konkrētajām zālēm netiek pamatota citas biežuma

kategorijas lietošana.

Tāpēc PRAC secināja, ka ieguvumu un riska attiecība zālēm, kas satur no cilvēka plazmas

atvasinātu un rekombinantu koagulācijas VIII faktoru, aizvien ir pozitīva, un ieteica veikt izmaiņas

reģistrācijas apliecību nosacījumos.

CHMP atzinums

Izskatot PRAC ieteikumu, CHMP piekrīt PRAC vispārējiem secinājumiem un ieteikuma

pamatojumam.

I PIELIKUMS

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

KOGENATE Bayer 250 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

KOGENATE Bayer 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

KOGENATE Bayer 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

KOGENATE Bayer 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

KOGENATE Bayer 3000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viens flakons satur 250/500/1000/2000/3000 SV cilvēka VIII koagulācijas faktora (oktokogs alfa

(SNN: octocog alfa)).

Cilvēka VIII koagulācijas faktors tiek ražots, izmantojot rekombinanto DNS tehnoloģiju (rDNS)

kāmja mazuļa nieru šūnās, kas satur cilvēka VIII faktora gēnu.

Pēc sagatavošanas viens KOGENATE Bayer 250 SV ml satur aptuveni 100 SV (250 SV/2,5 ml)

cilvēka VIII koagulācijas faktora (SNN: oktokoga alfa).

Pēc sagatavošanas viens KOGENATE Bayer 500 SV ml satur aptuveni 200 SV (500 SV/2,5 ml)

cilvēka VIII koagulācijas faktora (SNN: oktokoga alfa).

Pēc sagatavošanas viens KOGENATE Bayer 1000 SV ml satur aptuveni 400 SV

(1000 SV/2,5 ml) cilvēka VIII koagulācijas faktora (SNN: oktokoga alfa).

Pēc sagatavošanas viens KOGENATE Bayer 2000 SV ml satur aptuveni 400 SV

(2000 SV/5 ml) cilvēka VIII koagulācijas faktora (SNN: oktokoga alfa).

Pēc sagatavošanas viens KOGENATE Bayer 3000 SV ml satur aptuveni 600 SV

(3000 SV/5 ml) cilvēka VIII koagulācijas faktora (SNN: oktokoga alfa).

Aktivitāte (SV) tiek noteikta pēc vienpakāpes asinsreces testa, izmantojot ASV Pārtikas un zāļu

pārvaldes Mega standartšķīdumu, kas tiek kalibrēts starptautiskajās vienībās (SV) pēc Pasaules

Veselības Organizācijas (PVO) standarta.

Specifiskā KOGENATE Bayer aktivitāte ir aptuveni 4 000 SV/mg proteīna.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai (Bio-Set sistēma).

Pulveris: sauss, balts līdz viegli iedzeltens pulveris vai liofilizāts.

Šķīdinātājs: ūdens injekcijām, dzidrs, bezkrāsains šķīdums.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Asiņošanas ārstēšanai un profilaksei pacientiem ar A hemofiliju (iedzimtu VIII faktora deficītu).

Šis preparāts nesatur fon Villebranda faktoru un tādējādi tas nav paredzēts fon Villebranda slimības

ārstēšanai.

Šīs zāles ir paredzētas lietošanai pieaugušajiem, pusaudžiem un bērniem jebkurā vecumā.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Ārstēšana ir jāveic pieredzējuša ārsta uzraudzībā, kuram ir pieredze hemofilijas ārstēšanā.

Devas

Nozīmētais VIII faktora vienību skaits tiek izteikts starptautiskajās vienībās (SV), kas atbilst

pašreizējam Pasaules Veselības Organizācijas (PVO) standartam VIII faktora zālēm. VIII faktora

aktivitāte plazmā tiek izteikta vai nu procentos (attiecībā pret normālu cilvēka plazmu) vai

starptautiskajās vienībās (attiecībā pret starptautisko standartu VIII faktoram plazmā).

Viena VIII faktora starptautiskā vienība (SV) aktivitāte ir ekvivalenta VIII faktora daudzumam vienā

ml standarta cilvēka plazmas.

Ārstēšana pēc vajadzības

Nepieciešamās VIII faktora devas aprēķins balstās uz empīrisku atradi, ka VIII faktora 1 Starptautiskā

vienība (SV) uz 1 kg ķermeņa masas palielina VIII faktora aktivitāti plazmā par 1,5% līdz 2,5% no

standarta aktivitātes. Nepieciešamā deva jāaprēķina izmantojot sekojošas formulas:

Nepieciešamais SV skaits = ķermeņa masa (kg) × vēlamais VIII faktora pieaugums (% no

normāla) × 0,5

Sagaidāmais VIII faktora pieaugums (% no normāla) = 2 × nozīmēto SV skaits

ķermeņa masa (kg)

Deva, ievadīšanas biežums un aizstājterapijas ilgums ir jāindividualizē saskaņā ar pacienta vajadzībām

(svaru, hemostatiskās funkcijas traucējumu smagumu, asiņošanas vietu un apjomu, inhibitoru klātbūtni

un VIII faktora vēlamo līmeni).

Sekojošā tabula nosaka vērtības minimālajam VIII faktora līmenim asinīs. Tabulā atspoguļotajos

asiņošanas gadījumos, VIII faktora aktivitāte nedrīkst samazināties vairāk par norādīto līmeni (% no

normālā) attiecīgajā laika periodā:

1.tabula. Norādījumi par devām asiņošanas un ķirurģiskas operācijas gadījumā

Asiņošanas smaguma

pakāpe/

Ķirurģiskās procedūras veids

VIII faktora

nepieciešamais

līmenis (%) (SV/dl)

Lietošanas biežums (stundas)/

Terapijas ilgums (dienas)

Asiņošana

Agrīna hemartroze, asiņošana

muskuļos vai asiņošana mutes

dobumā

20 - 40

Atkārtot ik pēc 12 - 24 stundām.

Vismaz 1 dienu, līdz asiņošana (par

ko liecināja sāpes) tiek apturēta vai

brūce ir sadzijusi.

Plašāka hemartroze, asiņošana

muskuļos vai hematoma

30 - 60

Atkārtot infūziju ik pēc 12 - 24

stundām 3 - 4 dienas vai ilgāk, līdz

izzūd sāpes un darbnespēja.

Dzīvībai bīstami asiņošanas

gadījumi (tādi kā, intrakraniāla

asiņošana , rīkles asiņošana,

nopietna asiņošana no kuņģa-

zarnu trakta)

60 - 100

Atkārtot infūziju katras 8 - 24

stundas, līdz apdraudējums ir

novērsts.

Ķirurģiska operācija

Maza apjoma,

ieskaitot zobu ekstrakciju

30 - 60

Ik pēc 24 stundām, vismaz 1 dienu,

līdz brūce ir sadzijusi.

Liela apjoma

80 - 100

(pirms un pēc

operācijas)

a) bolus infūzijā: atkārtot infūziju ik

pēc 8 - 24 stundām, līdz brūce ir

pietiekami sadzijusi, pēc tam

turpināt terapiju vēl vismaz 7

dienas, lai uzturētu VIII faktora

aktivitāti no 30% līdz 60% (SV/dl).

b) pastāvīgā infūzijā:

pirmsoperācijas periodā palieliniet

VIII faktora koncentrāciju ar bolus

infūzijām, pēc kurām tūlīt pārejiet

uz nepārtrauktu infūziju (SV/kg/h),

devu pielāgojot pacienta diennakts

klīrensam un vēlamajai VIII faktora

koncentrācijai. Turpiniet terapiju

vismaz 7 dienas.

Ievadāmais daudzums un ievadīšanas biežums vienmēr ir jāpiemēro klīniskajai efektivitātei katrā

konkrētajā gadījumā. Noteiktos apstākļos var būt nepieciešams lielāks daudzums, nekā aprēķināts.

Īpaši tas attiecas uz sākuma devu.

Ārstēšanas kursa laikā ieteicams atbilstoši noteikt VIII faktora līmeni, lai varētu precizēt nepieciešamo

devu un atkārtotu infūziju biežumu. Īpaši nopietnu ķirurģisku operāciju gadījumos obligāti ir

nepieciešams veikt akurātu aizstājterapijas kontroli, veicot asinsreces analīzi (VIII faktora aktivitātes

noteikšanu plazmā). Katra konkrēta pacienta reakcija uz VIII faktoru var atšķirties, uzrādot atšķirīgus

eliminācijas pusperiodus un atjaunošanās līmeņus.

Nepārtraukta infūzija

Sākuma infūzijas ātrumu var aprēķināt, izmantojot klīrensa vērtību, kas iegūta no pirmsoperācijas

medikamenta noārdīšanās līknes, vai, izmantojot vidējos rādītājus populācijā (3,0-3,5 ml/h/kg) un

attiecīgi koriģējot devu pēc vajadzības.

Infūzijas ātrums (SV/kg/h) = klīrenss (ml/h/kg) × vēlamā VIII faktora koncentrācija asinīs (SV/ml).

Pastāvīgās infūzijas gadījumos, klīniskā stabilitāte ir pārbaudīta, izmantojot ambulatoros sūkņus ar

PVH (polivinilhlorīda) rezervuāru. KOGENATE Bayer nelielā daudzumā satur palīgvielu polisorbātu-

80, kas palielina di-(2-etilheksil)ftalāta (DEHP) atbrīvošanos no polivinilhlorīda (PVH). Tas jāņem

vērā, nozīmējot pastāvīgu infūziju.

Profilakse

Smagas A hemofilijas ilgstošai profilaksei pret iespējamo asiņošanu parastās devas ir 20 līdz 40 SV

KOGENATE Bayer uz ķermeņa masas kilogramu ar intervālu 2 - 3 dienas.

Atsevišķos gadījumos, īpaši jaunākiem pacientiem, var būt nepieciešami īsāki intervāli starp devām

vai arī lielākas devas.

Īpašas pacientu grupas

Pediatriskā populācija

KOGENATE Bayer drošums un efektivitāte ir noteikta visa vecuma bērniem. Dati tika iegūti no

klīniskajiem pētījumiem, ārstējot 61 bērnu vecumā līdz 6 gadiem, un lietošanas novērojumiem visu

vecumu bērniem.

Pacienti ar inhibitoriem

Jāveic novērojumi, vai pacientiem neveidojas VIII faktora inhibitori. Ja netiek sasniegts

prognozējamais VIII faktora aktivitātes līmenis plazmā, vai ar atbilstošu devu neizdodas novērst

asiņošanu, jāveic pārbaude, lai noteiktu VIII faktora inhibitoru iespējamo klātbūtni. Ja inhibitora

līmenis ir zemāks nekā 10 Betesda vienības (BV) uz ml, papildus rekombinantā VIII koagulācijas

faktora nozīmēšana var neitralizēt inhibitoru un pieļaut turpmāku, klīniski efektīvu terapiju ar

KOGENATE Bayer. Tomēr, ja ir izveidojušies inhibitori, nepieciešamās devas var būt mainīgas un tās

ir jāpielāgo saskaņā ar klīnisko reakciju un VIII faktora aktivitāti plazmā. Pacientiem, kuriem

inhibitora titrs pārsniedz 10 BV vai kuriem ir izteikta sekundārā imūnās sistēmas reakcija, ir jāapsver

(aktivēta) protrombīna kompleksa koncentrāta (PKK) vai rekombinantā aktivētā VII faktora (rFVIIa)

preparātu lietošana. Šāda ārstēšana ir jāvada ārstiem ar pieredzi hemofilijas pacientu aprūpē.

Lietošanas veids

Intravenozai lietošanai.

KOGENATE Bayer ir jāievada intravenozas injekcijas veidā 2 līdz 5 minūšu laikā. Ievadīšanas ātrums

ir jānosaka, ņemot vērā pacienta panesamības pakāpi (maksimālais injekcijas ātrums: 2 ml/min).

Nepārtraukta infūzija

KOGENATE Bayer var ievadīt nepārtrauktas infūzijas veidā. Infūzijas ātrumu ir jāaprēķina, balstoties

uz klīrensu un vēlamo VIII faktora koncentrāciju.

Piemērs. 75 kg smagam pacientam ar klīrensu 3 ml/h/kg, lai sasniegtu 100% VIII faktora līmeni

plazmā, sākuma infūzijas ātrums ir 3 SV/ h/kg. Lai aprēķinātu infūzijas ātrumu mililitros/stundā,

reizina devu (SV/ h/kg) ar pacienta masu (kg) un dala ar šķīduma koncentrāciju (SV/ml).

2. tabula. Infūzijas ātruma aprēķināšanas piemērs nepārtrauktai infūzijai pēc sākotnējas

bolus

injekcijas

Vēlamā VIII faktora

koncentrācija

plazmā

Infūzijas ātrums

(SV/kg/h)

Infūzijas ātrums pacientam, kura

masa ir 75 kg (ml/h)

Klīrenss 3 ml/kg/h

rFVIII šķīduma koncentrācija

100 SV/ml 200 SV/ml 400 SV/ml

100 % (1 SV/ml)

2,25 1,125 0,56

60% (0,6 SV/ml)

1,35 0,68 0,34

40% (0,4 SV/ml)

0,9 0,45 0,225

Paātrināta klīrensa gadījumos masīvas asiņošanas dēļ vai plašas ķirurģiskas operācijas radīta masīva

audu bojājuma dēļ ir nepieciešams lielāks infūzijas ātrums.

Pēc nepārtrauktas infūzijas pirmajām 24 stundām katru dienu jāpārrēķina klīrenss, izmantojot

līdzsvara koncentrācijas vienādojumu ar noteikto VIII faktora koncentrāciju, un infūzijas ātrums,

izmantojot šādu formulu:

klīrenss = infūzijas ātrums/VIII faktora koncentrācija plazmā.

Nepārtrauktas infūzijas laikā infūzijas maisi jāmaina reizi 24 stundās.

Ieteikumus par zāļu sagatavošanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā un lietošanas instrukcijā.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Zināmas alerģiskas reakcijas pret peles vai kāmja proteīnu.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Paaugstināta jutība

Lietojot KOGENATE Bayer, iespējamas alerģiskā tipa paaugstinātas jutības reakcijas. Šīs zāles satur

nelielu daudzumu peles un kāmja proteīnus, kā arī cilvēka proteīnus, kas atšķiras no VIII faktora

(skatīt 5.1. apakšpunktu).

Pacientiem jādara zināms, ka paaugstinātas jutības simptomu gadījumā zāļu lietošana nekavējoties

jāpārtrauc un jāsazinās ar ārstu.

Pacienti jāinformē, ka paaugstinātas jutības reakciju agrīnie simptomi ietver nātreni, sliktu dūšu,

ģeneralizētu nātreni, spiedošu sajūtu krūšu kurvī, sēkšanu, hipotensiju un anafilaksi.

Šoka gadījumā jāuzsāk standarta terapijas pasākumi šoka novēršanai.

Inhibitori

Neitralizējošu antivielu (inhibitoru) veidošanās pret VIII faktoru ir labi zināma A hemofilijas pacientu

ārstēšanas komplikācija. Šie inhibitori parasti ir IgG imūnglobulīni, kas darbojas pret VIII faktora

prokoagulanta aktivitāti un kuru daudzums tiek izteikts Betesda vienībās (BV) mililitrā plazmas,

izmantojot modificētu testu. Inhibitoru veidošanās risks ir savstarpēji saistīts ar slimības smagumu un

VIII faktora iedarbību. Šis risks ir vislielākais pirmajās 20 terapijas dienās. Retos gadījumos inhibitori

var veidoties arī pēc pirmajām 100 terapijas dienām.

Atkārtotas inhibitoru (zema titra) veidošanās gadījumi novēroti pēc viena VIII faktora produkta

nomaiņas ar uz citu iepriekš ārstētiem pacientiem ar inhibitoru veidošanos anamnēzē pēc vairāk nekā

100 iedarbības dienām. Tāpēc pēc jebkuru zāļu nomaiņas ar citu ir ieteicams rūpīgi novērot visus

pacientus, vai tiem neveidojas inhibitori.

Inhibitoru veidošanās klīniskā nozīmība ir atkarīga no inhibitora titra, jo zema titra inhibitori, kas

pastāv īslaicīgi vai pastāvīgi saglabājas kā zema titra inhibitori, rada mazāku nepietiekamas klīniskās

atbildes reakcijas risku nekā augsta titra inhibitori.

Kopumā visiem ar VIII asinsreces faktora produktu ārstētajiem pacientiem uzmanīgi jākontrolē

inhibitoru veidošanās, izmantojot atbilstošu klīnisko novērošanu un laboratoriskos testus. Ja netiek

sasniegts gaidītais VIII asinsreces faktora aktivitātes līmenis plazmā vai ja asiņošanu nav iespējams

kontrolēt ar atbilstošu VIII faktora devu, jāpārbauda VIII asinsreces faktora inhibitoru klātbūtne.

Pacientiem ar augstu inhibitoru līmeni VIII faktora terapija var nebūt efektīva un, iespējams, būs

jāapsver citas ārstēšanas iespējas. Šādu pacientu ārstēšana jāvada ārstiem, kam ir pieredze hemofilijas

ārstēšanā un ārstēšanā VIII faktora inhibitoru veidošanās gadījumā.

Nepārtraukta infūzija

Klīniskā pētījumā par ilgstošu infūziju nozīmēšanu pēc ķirurģiskas operācijas, lai novērstu

tromboflebīta attīstību, infūzijas vietā tika lietots heparīns, tāpat kā citu ilgstošu intravenozu infūziju

gadījumos.

Nātrija saturs

Medicīniskais produkts satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā flakonā, – būtībā tas ir „nātriju

nesaturošs”.

Kardiovaskulārie notikumi

Kad asinsreces procesi normalizēti ar VIII faktora terapiju, hemofilijas pacientiem ar

kardiovaskulārajiem riska faktoriem vai slimībām kardiovaskulāro notikumu risks ir tikpat liels kā

pacientiem bez hemofilijas.VIII faktora līmeņa paaugstināšanās pēc ievadīšanas, it īpaši pacientiem ar

esošiem kardiovaskulāro notikumu riska faktoriem, var veicināt asinsvadu nosprostošanās un

miokarda infarkta risku vismaz tādā pašā līmenī kā pacientiem bez hemofilijas. Tāpēc pacientiem ir

jāizvērtē un jāuzrauga sirds riska faktori.

Ar katetru saistītas komplikācijas

Ja nepieciešama centrālās venozās piekļuves ierīce (CVPI), jāapsver ar CVPI saistītas komplikācijas,

to skaitā lokālas infekcijas, bakterēmija un katetra vietas tromboze.

Dokumentācija

Ļoti ieteicams katru reizi, lietojot KOGENATE Bayer, dokumentēt produkta nosaukumu un sērijas

numuru, lai saglabātu saikni starp pacientu un zāļu sēriju.

Pediatriskā populācija

Uzskaitītie brīdinājumi un piesardzības pasākumi attiecas gan uz pieaugušajiem, gan bērniem.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav saņemti ziņojumi par KOGENATE Bayer mijiedarbību ar citām zālēm.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Nav veikti dzīvnieku reproduktivitātes pētījumi ar KOGENATE Bayer.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ņemot vērā reto A hemofilijas sastopamību sievietēm, dati par KOGENATE Bayer lietošanu

grūtniecības un krūts barošanas periodā nav pieejami. Tādēļ KOGENATE Bayer grūtniecības un krūts

barošanas periodā nevajadzētu lietot, ja vien nav absolūta nepieciešamība.

Fertilitāte

Dati par fertilitāti nav pieejami.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

KOGENATE Bayer neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Kopsavilkums par drošumu

Lietojot rekombinantā VIII faktora produktus, var novērot paaugstinātas jutības vai alerģiskās

reakcijas (kas var izpausties ar angioneirotisko tūsku, dedzināšanas un dzelšanas sajūtu infūzijas vietā,

drebuļiem, pietvīkumu, ģeneralizētiem nātrenes izsitumiem, galvassāpēm, nātreni, hipotensiju,

letarģiju, sliktu dūšu, nemieru, tahikardiju, spiedošu sajūtu krūšu kurvī, tirpšanu, vemšanu, sēkšanu),

un dažos gadījumos tās var progresēt līdz smagai anafilaksei (ieskaitot šoku). It īpaši ar ādu saistītas

reakcijas var attīstīties bieži, tomēr to progresēšana līdz smagai anafilaksei (tai skaitā šokam) notiek

reti.

A hemofilijas pacientiem, kuri tiek ārstēti ar ar VIII faktoru, tostarp KOGENATE Bayer, var veidoties

neitralizējošās antivielas (inhibitori). Ja šādi inhibitori veidojas, tie var izpausties kā nepietiekama

klīniskā atbildes reakcija. Šādos gadījumos ieteicams sazināties ar specializētu hemofilijas centru.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Tālāk sniegtā tabula ir saskaņā ar MedDRA orgānu sistēmu klasifikāciju (OSK un izvēlētā termina

līmenis).

Biežuma iedalījums ir sekojošais: ļoti bieži (

1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1 000 līdz

<1/100), reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000), ļoti reti (< 1/10 000), nav zināms (nevar noteikt pēc

pieejamiem datiem).

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/654024/2017

EMEA/H/C/000275

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Kogenate Bayer

alfa-oktokogs

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Kogenate Bayer. Tajā ir

paskaidrots, kā aģentūra ir vērtējusi šīs zāles, lai ieteiktu to reģistrāciju Eiropas Savienībā un sniegtu

lietošanas nosacījumus. Tas nav paredzēts kā praktiski ieteikumi par Kogenate Bayer lietošanu.

Lai saņemtu praktisku informāciju par Kogenate Bayer lietošanu, pacientiem jāizlasa zāļu lietošanas

instrukcija vai jāsazinās ar ārstu vai farmaceitu.

Kas ir Kogenate Bayer un kāpēc tās lieto?

Kogenate Bayer ir zāles, ko lieto asiņošanas ārstēšanai un profilaksei jebkura vecuma pacientiem ar

A hemofiliju (iedzimtu asinsreces traucējumu, ko izraisa VIII faktora trūkums). Kogenate Bayer satur

aktīvo vielu alfa-oktokogu (cilvēka asins koagulācijas VIII faktoru).

Kā lieto Kogenate Bayer?

Kogenate Bayer var iegādāties tikai pret recepti, un ārstēšana ir jāuzsāk ārstam ar pieredzi hemofīlijas

ārstēšanā.

Kogenate Bayer ir pieejamas kā pulveris un šķīdinātājs, ko sajauc injekciju un infūziju šķīduma

pagatavošanai (ievadīšanai vēnā pa pilienam). Deva un lietošanas ilgums ir atkarīgs no tā, vai zāles

lieto asiņošanas ārstēšanai vai profilaksei, vai arī ķirurģiskas operācijas laikā. Tas ir atkarīgs arī no

hemofilijas smaguma pakāpes, asiņošanas apjoma un vietas, kā arī no pacienta veselības stāvokļa un

ķermeņa svara. Ja Kogenate Bayer ir ilgstoši jāievada kā infūzija vēnā, deva ir varbūt jāpielāgo.

Kogenate Bayer ir paredzētas gan īslaicīgai, gan ilgtermiņa lietošanai.

Ja pacienti vai viņu aprūpētāji ir attiecīgi apmācīti, viņi var veikt Kogenate Bayerinjekcijas paši mājas

apstākļos. Sīkāku informāciju skatīt zāļu lietošanas instrukcijā.

Kogenate Bayer

EMA/654024/2017

Page 2/3

Kogenate Bayer darbojas?

Kogenate Bayer aktīvā viela alfa-oktokogs (cilvēka asins koagulācijas VIII faktors) ir viela, kas palīdz

asinīm sarecēt. A hemofilijas pacientiem trūkst VIII faktora, un tas rada asinsreces problēmas,

piemēram, locītavu, muskuļu vai iekšējo orgānu asiņošanu. Kogenate Bayer tiek lietotas VIII faktora

deficīta koriģēšanai, aizstājot trūkstošo VIII faktoru un nodrošinot asiņošanas traucējumu īslaicīgu

kontroli.

Alfa-oktokogu iegūst ar metodi, ko dēvē par ”rekombinanto DNS tehnoloģiju”. Šo fermentu producē

šūnas, kurās ievadīts gēns (DNS), kas padara tās spējīgas to sintezēt.

Kādas bija Kogenate Bayer priekšrocības šajos pētījumos?

Kogenate Bayer ir līdzīgas citām zālēm, kas iepriekš bija reģistrētas ES un ko sauca par Kogenate, bet

tās tiek sintezētas atšķirīgi, lai zālēs nebūtu cilvēka proteīnu. Tādēļ Kogenate Bayer tika salīdzinātas ar

Kogenate, lai pierādītu šo divu zāļu ekvivalenci.

Kogenate Bayer, ievadot ar injekciju vēnā, tika pētītas 66 pacientiem, kuri iepriekš bija ārstēti ar

rekombinantu cilvēka asins koagulācijas VIII faktoru, un 61 neārstētam bērnam. Šajos pētījumos

galvenais efektivitātes rādītājs bija nepieciešamo ārstēšanu skaits katras jaunas asiņošanas

apturēšanai. Kopumā iepriekš ārstētiem pacientiem 95 % no asiņošanām reaģēja uz vienu vai divām

Kogenate Bayer injekcijām vēnā. Iepriekš neārstētiem pacientiem apmēram 90 % asiņošanas epizožu

novēroja reakciju uz ārstēšanu ar vienu vai divām injekcijām vēnā.

Kogenate Bayer, ievadot nepārtrauktas infūzijas veidā, tika pētītas arī 15 pacientiem ar A hemofīliju,

kuriem veica nopietnu ķirurģisku operāciju. Galvenais efektivitātes rādītājs bija ārsta vērtējums, cik

labi ir apturēta asiņošana. Asiņošanas apturēšanu visiem 15 pacientiem vērtēja kā “teicamu”.

Dažiem pacientiem var veidoties VIII faktora inhibitori, kas ir antivielas (proteīni), ko ķermeņa

imūnsistēma izstrādā pret VIII faktoru un kas var neļaut zālēm iedarboties, tādējādi liekot zālēm

zaudēt asiņošanas kontroles spēju. Kogenate Bayer tika pētītas, ievadot augstu devu, lai pārliecinātos

par antivielu pret VIII faktoru klīringa (par imūntolerances indukciju sauktā procesa) efektivitāti,

uzturot ārstēšanas ar VIII faktoru efektivitāti. Par imūntolerances indukciju iegūtie dati pacientiem ar

inhibitoriem uzrādīja, ka dažiem pacientiem ir labums no augstās devas un ka inhibitoru var eliminēt,

tomēr šos datus neuzskatīja par pietiekamiem, lai īpaši apstiprinātu zāles šādai lietošanai.

Kāds risks pastāv, lietojot Kogenate Bayer?

Attiecībā uz VIII faktora zāļu lietošanu ir ziņots par paaugstinātas jutības (alerģiskām) reakcijām, kas

dažos gadījumos var būt smagas. Parasti (1 līdz 10 no 100 pacientiem) novēro ādas paaugstinātas

jutības reakcijas (niezēšanu, nātreni un apsārtumu), bet smagas alerģiskas reakcijas ir retas (1 līdz 10

no 10 000 pacientiem).

Ārstējot ar VIII faktora zālēm, dažiem pacientiem pastāv inhibitoru (antivielu) pret VIII faktora

attīstības risks, kas var pārtraukt zāļu iedarbību un kā rezultātā zūd asiņošanas kontrole. Šādos

gadījumos ir jāsazinās ar specializētu hemofīlijas centru.

Pilnu visu blakusparādību sarakstu, lietojot Kogenate Bayer, skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Kogenate

Bayer nedrīkst lietot pacienti ar paaugstinātu jutību (alerģiju) pret cilvēka asins koagulācijas

VIII faktoru, peļu vai kāmju proteīniem vai kādu citu sastāvdaļu.

Kogenate Bayer

EMA/654024/2017

Page 3/3

Kāpēc Kogenate Bayer tika apstiprinātas?

Aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Kogenate Bayer, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica

izsniegt šo zāļu reģistrācijas apliecību. Aģentūra secināja, ka Kogenate Bayer efektivitāte asiņošanas

ārstēšanā un profilaksē pacientiem ar A hemofīliju ir pierādīta un ka zāļu drošuma profils ir

pieņemams.

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Kogenate Bayer lietošanu?

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro

veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu Kogenate Bayer

lietošanu.

Cita informācija par Kogenate Bayer

Eiropas Komisija 2000. gada 4. augustā izsniedza Kogenate Bayer reģistrācijas apliecību, kas derīga

visā Eiropas Savienībā.

Pilns Kogenate Bayer EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Lai saņemtu sīkāku informāciju par

ārstēšanu ar Kogenate Bayer, izlasiet zāļu lietošanas instrukciju (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinieties ar

ārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 10.2017.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju