Klion-D 100, 100 mg/100 mg vaginālās tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

15-01-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
Metronidazolum, Miconazoli nitras
Pieejams no:
Gedeon Richter Romania S.A., Romania
ATĶ kods:
G01AF20
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Metronidazolum, Miconazoli nitras
Deva:
100 mg/100 mg
Zāļu forma:
Vaginālā tablete
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Gedeon Richter Plc., Hungary
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
I000748

Saskaņots ZVA 15.01.2019.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Klion-D 100, 100 mg/100 mg vaginālās tabletes

Metronidazolum/Miconazoli nitras

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu

informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat

tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt

4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Klion–D 100, 10 0mg/100 mg vaginālās tabletes (turpmāk Klion–D) un kādam

nolūkam tās lieto

Kas Jums jāzina pirms Klion–D lietošanas

Kā lietot Klion–D

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Klion–D

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Klion-D un kādam nolūkam tās lieto

Klion-D ir iedarbīgs pret protozoju (vienšūnas organismi) un/vai sēnīšu izraisītām maksts

infekcijām. Tas satur divas aktīvās vielas. Metronidazols ir efektīvs pret trihomoniāzi,

mikonazola nitrāts ir iedarbīgs pret maksts sēnīšu infekcijām.

2.

Kas Jums jāzina pirms Klion-D lietošanas

Nelietojiet Klion-D šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret metronidazolu vai mikonazola nitrātu vai kādu citu (6. punktā

minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

pirmajā grūtniecības trimestrī.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Klion-D lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

Klion-D terapijas laikā un vismaz vienu dienu pēc tam, alkoholisku dzērienu lietošana

ir aizliegta.

Ārstēšanas laikā jāizvairās no seksuālām aktivitātēm.

Ja rodas maksts gļotādas jutība vai kairinājums, terapija jāpārtrauc.

Ja pēc 10 dienu terapijas pabeigšanas, simptomi saglabājas, Jums jākonsultējas ar ārstu,

kas varēs ieteikt Jums citu terapiju vai atkārtot ārstēšanas kursu ar Klion-D.

Pacientiem ar Kokeina sindromu, kuri lietoja metronidazolu saturošas zāles, ir ziņots par

smagas aknu toksicitātes/akūtas aknu mazspējas gadījumiem, tostarp, gadījumiem ar letālu

iznākumu. Ja Jums ir Kokeina sindroms, ārsts regulāri kontrolēs Jūsu aknu darbību, kamēr

saņemat metronidazola terapiju un vēlāk. Nekavējoties informējiet savu ārstu un pārtrauciet

lietot metronidazolu, ja Jums ir:

sāpes vēderā, anoreksija, slikta dūša, vemšana, drudzis, savārgums, nogurums, dzelte, tumšs

urīns, gaišas krāsas fēces vai nieze.

Saskaņots ZVA 15.01.2019.

Klion-D aktīvā viela var ietekmēt dažu laboratorisko testu rezultātus. Ja Jūs dodaties veikt

laboratorisku izmeklēšanu, pastāstiet medmāsai, ka lietojat Klion-D.

Sakarā ar iespējamām izmaiņām asinsrades orgānos ārsts var pārbaudīt Jums asinsainu.

Bērni un pusaudži

Drošums un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem, līdz šim vēl nav pierādīta.

Citas zāles un Klion-D

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai

varētu lietot.

Ja Klion-D 100 mg vaginālās tabletes tiek lietotas kopā ar iekšķīgi lietojamām metronidazola

tabletēm, vienlaicīga citu zāļu lietošana var ietekmēt drošumu vai efektivitāti. Tādēļ sekojošas

zāles var lietot tikai pēc ārsta ieteikuma:

asins šķīdinātāji;

fenitoīns, fenobarbitāls (pretepilepsijas vai miega līdzeklis);

litijs (zāles depresijas ārstēšanai);

cimetidīns (kuņģa skābes mazināšanai);

ciklosporīns (imūnsistēmas nomākšanai);

fluorouracils (zāles pret vēzi);

to nedrīkst lietot vienlaicīgi ar disulfiramu (hroniska alkoholisma ārstēšanai).

Klion-D kopā ar alkoholu

Klion-D terapijas laikā un vismaz vienu dienu pēc tās, alkoholisko dzērienu lietošana ir

aizliegta. Ja Klion-D vaginālā tablete tiek lietota kopā ar perorāli lietojamu metronidazola

tableti un alkoholu, var rasties nespēks, vēdergraizes, slikta dūša, vemšana, galvassāpes un

pietvīkums.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai

plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Klion-D ir kontrindicēts grūtniecības pirmajā trimestrī. Klion-D var lietot tikai otrajā un

trešajā grūtniecības trimestrī pēc ārsta rūpīgiem sagaidāmo ieguvumu un iespējamo risku

apsvērumiem.

Jūs nedrīkstat barot bērnu ar krūti metronidazola terapijas laikā un 12-24 stundas pēc tam, ja

papildus iekšķīgi tiek lietots metronidazols, jo aktīvā viela izdalās mātes pienā. Zāles var

piedot pienam rūgtu garšu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Klion-D neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Ja lietojat arī

iekšķīgi metronidazolu, Jums var būt miegainība, reibonis, koordinācijas traucējumi, kustību

traucējumi, apjukums vai krampji. Šādos gadījumos Jums nevajag vadīt transportlīdzekļus vai

apkalpot mehānismus.

Klion-D satur nātrija laurilsulfātu

Nātrija laurilsulfāts var izraisīt lokālas ādas reakcijas (piemēram, durstīšanas vai dedzināšanas

sajūtu) vai pastiprināt ādas reakcijas, ko izraisa citas zāles, ja tās uzklātas uz tā paša laukuma.

3.

Kā lietot Klion-D

Saskaņots ZVA 15.01.2019.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam

vai farmaceitam.

Tikai intravaginālai lietošanai. Ja nav noteikts citādi, viena Klion-D vaginālā tablete, pirms

tam viegli samitrināta ar ūdeni, jāievada dziļi makstī vienu reizi dienā (vakarā, pirms

gulētiešanas) 10 dienas.

Ja nepieciešams, pēc Jūsu ārsta ieteikuma ārstēšana jāpapildina ar iekšķīgu metronidazola

tablešu lietošanu.

Ilgtermiņa atveseļošanos var sagaidīt tikai tad, ja arī Jūsu dzimumpartneris tajā pašā laikā tiek

ārstēts ar iekšķīgi lietojamām metronidazola tabletēm.

Ja Jums ir smaga aknu slimība vai Jūs esat vecāka par 65 gadiem, ārsts starp metronidazola

lietošanu var pagarināt intervālus.

Ja esat lietojusi Klion-D vairāk nekā noteikts

Lietošanai tikai intravagināli.

Ja kāds cits, tai skaitā bērns, netīšām norijis vaginālo tableti, nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Ja esat aizmirsusi lietot Klion-D

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto vaginālo tableti. Jums jālieto nākamā

vaginālā tablete parastā laikā un pēc tam turpiniet ārstēšanu kā parasti.

Ja pārtraucat lietot Klion-D

Klion-D jālieto saskaņā ar ārsta instrukcijām un tik ilgi, cik ārsts Jums parakstījis. Agrīna

terapijas pārtraukšana var izraisīt ilgstošas vai atkārtotas infekcijas. Novārtā atstāta infekcija

var pāriet uz sieviešu iekšējiem orgāniem, piemēram, olvadiem, olnīcām un dzemdi.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Retos gadījumos, lietojot Klion-D vienu pašu, var izraisīt lokālu kairinājumu vai var rasties

maksts gļotādas jutīgums ar dedzināšanas sajūtu, diskomforta sajūta, nieze, izsitumi, nātrene,

galvassāpes, slikta dūša, izdalījumi no maksts.

Tāpat kā ar jebkurām zālēm, lietojot kopā ar iekšķīgi lietojamām metronidazola tabletēm, var

attīstīties arī alerģiskas (paaugstinātas jutības) reakcijas. Tāpēc mēs aicinām Jūs pievērst

uzmanību tam, ka, ja pamanāt jebkādus sekojošos simptomus, Jums nekavējoties jādodas pie

ārsta. Šādā gadījumā pārtrauciet arī metronidazola lietošanu:

izsitumi uz ādas, nieze, ģībonis (smaga alerģiska reakcija – ļoti reta blakusparādība),

sejas, lūpu mēles vai rīkles pietūkums (angioedēma – retāk sastopama

blakusparādība).

izsitumi uz ādas, kas var čūlot un izskatās kā mazi mērķi (centrā tumši plankumi ko

apņem bālāka zona ar tumšu gredzenu gar malām - daudzformu eritēma – ļoti reta

blakusparādība);

biežāk ir vājums, asiņošana, zilumi, drudzis, sāpīga rīšana, smaganu iekaisums, ādas

abscess vai infekcijas (izteikts asins balto šūnu vai asins trombocītu skaita

samazinājums – ļoti reta blakusparādība).

Var attīstīties arī sekojošas metronidazola nevēlamās blakusparādības:

Ļoti biežas blakusparādības (var ietekmēt vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

Saskaņots ZVA 15.01.2019.

galvassāpes

slikta dūša

Biežas blakusparādības (var ietekmēt līdz pat 1 no 10 cilvēkiem):

sāpes vēderā (vēdergraizes)

caureja

Retākas blakusparādības (var ietekmēt līdz pat 1 no 100 cilvēkiem):

apetītes zudums

nejutīgums rokās un kājās

reibonis

krampji

miegainība

koordinācijas traucējumi

metāliska garša mutē

mēles aplikums

vemšana

nieze

izsitumi

nātrene

drudzis

maksts kairinājums

diskomforta sajūta makstī

Retas blakusparādības (var ietekmēt līdz pat 1 no 1000 cilvēkiem):

sēnīšu superinfekcija (galvenokārt izraisa sēnīte Candida)

apjukums

tumšāka urīna krāsa, kam nav klīniskas nozīmes

Ļoti retas blakusparādības (var ietekmēt līdz pat 1 no 10000 cilvēkiem):

dzeltena āda un acis (dzelte), kas var būt aknu slimības pazīme

paaugstināts aknu enzīmu līmenis laboratorijas testos

Visi augstāk minētie simptomi pēc terapijas devas samazināšanas vai lietošanas

pārtraukšanas, pāriet spontāni.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas

arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par

blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa

vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz

plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Klion-D

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un

mitruma.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc Exp.:.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Saskaņots ZVA 15.01.2019.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles,

kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Klion-D satur

Aktīvās vielas ir 100 mg metronidazola un 100 mg mikonazola nitrāta.

Citas sastāvdaļas ir nātrija laurilsulfāts; bezūdens koloidāls silīcija dioksīds; magnija

stearāts; povidons, nātrija hidrogenkarbonāts; vīnskābe; nātrija cietes glikolāts (A

tipa); krospovidons; hipromeloze; laktozes monohidrāts.

Klion-D ārējais izskats un iepakojums

Gandrīz baltas, abpusēji izliektas, speciālas mandeļveida formas vaginālās tabletes apmēram

24 mm x 14 mm diametrā ar atzīmi “100” vienā pusē un bez marķējuma otrā pusē.

10 vaginālās tabletes alumīnija folijas plāksnītē kartona kārbā.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Gedeon Richter România S.A.

Str. Cuza-Vodâ, Nr 99-105

540306 Târgu Mures, Rumānija

Ražotājs

Gedeon Richter Plc.,

Gyömrői út 19-21

Budapest 1103, Ungārija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

01/2019

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju