Klimaktoplan tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

23-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

17-09-2015

Aktīvā sastāvdaļa:
Cimicifuga, Sepia officinalis, Ignatia rūgta, katru dienu
Pieejams no:
Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co.KG, Germany
ATĶ kods:
V03AX
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Cimicifuga, Sepia officinalis, Ignatia bitter, every day
Zāļu forma:
Tablete
Receptes veids:
bez receptes
Ražojis:
Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co.KG, Germany
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija statuss:
04-OCT-20
Autorizācija numurs:
15-0266

SASKAŅOTS ZVA 23-01-2020

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Klimaktoplan tabletes

Cimicifuga D2, Sepia D2, Ignatia D3, Sanguinaria D6

Homeopātiskās zāles

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai arī tā kā noteicis ārsts vai farmaceits.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Ja pēc 3 mēnešiem nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

Kas ir Klimaktoplan un kādam nolūkam to lieto

Kas jāzina pirms Klimaktoplan lietošanas

Kā lietot Klimaktoplan

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Klimaktoplan

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Klimaktoplan un kādam nolūkam to lieto

Klimaktoplan ir homeopātiskās zāles klimaktērija perioda traucējumu ārstēšanai.

Klimaktērija perioda sūdzības ir karstuma viļņi, pastiprināta svīšana, sirdsklauves, nieze, reiboņi, iekšējais

nemiers vai miega traucējumi un depresīvs garastāvoklis.

2.

Kas jāzina pirms Klimaktoplan lietošanas

Nelietojiet Klimaktoplan šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret aktīvajām vielām vai kādu citu (6. punktā minēto) šo

zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Konsultējieties ar savu ārstu:

ja Jūs nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk,

ja parādās papildus sūdzības.

Bērni

Zāļu lietošana nav paredzēta bērniem un pusaudžiem.

Citas zāles un Klimaktoplan

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, esat lietojusi vai varētu lietot.

Klimaktoplan kopā ar uzturu, dzērieniem un alkoholu

Homeopātisko zāļu iedarbību var negatīvi ietekmēt kaitīgie ieradumi, tādi kā uzturā lietoti stimilanti vai

alkohols un tabaka.

SASKAŅOTS ZVA 23-01-2020

Tabletes jālieto pusstundu pirms vai pēc ēšanas. Tabletēm jāļauj lēni izšķīst mutes dobumā.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Zāļu lietošana nav paredzēta grūtniecības laikā un barošanas ar krūti periodā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Klimaktoplan neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Klimaktoplan satur laktozi (piena cukuru) un kviešu cieti

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

Šīs zāles ir piemērotas lietošanai pacientiem ar celiakiju. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar kviešu

alerģiju (atšķirīgu no celiakijas).

3.

Kā lietot Klimaktoplan

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā norādīts lietošanas instrukcijā vai saskaņā ar ārsta vai farmaceita

norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir pa 1-2 tabletēm 3 reizes dienā. Samaziniet devu, tiklīdz sūdzības samazinās.

Tabletes jāieņem pusstundu pirms vai pēc ēšanas, ļaujot tām lēni izšķīst mutes dobumā. Tabletes nedrīkst

lietot kopā ar ēdienu un dzērienu.

Ja nepieciešams, tabletes var izšķīdināt nelielā ūdens daudzumā.

Klimaktoplan ir laba panesamība, tās var lietot ilgstoši.

Ja lietojot zāles 3 mēnešus, veselības traucējumi saglabājas, tie ir neskaidri vai parādās jauni, ieteicams

griezties pie ārsta, jo pacientam var būt kāda slimība, kuras izārstēšanai nepieciešama ārsta palīdzība.

Ja esat lietojusi Klimaktoplan vairāk nekā noteikts

Nav sagaidāma kaitīga ietekme Klimaktoplan pārdozēšanas gadījumā.

Ja esat aizmirsusi lietot Klimaktoplan

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Klimaktoplan

Pārtraucot Klimaktoplan lietošanu, kaitīga ietekme nav gaidāma.

Ja Jums ir kādi papildus jautājumi par šo zāļu lietošanu, vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti retos gadījumos var rasties paaugstinātas jutības reakcija pret zāļu sastāvdaļām.

Ir iespējama deguna asiņošana, var atsākties menstruālā asiņošana vai tā kļūt biežāka.

Lietojot homeopātiskās zāles, sūdzības uz laiku var pasliktināties (sākotnēja homeopātiskā

pasliktināšanās). Tādā gadījumā pārtrauciet ārstēšanu un konsultējieties ar savu ārstu.

SASKAŅOTS ZVA 23-01-2020

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī

tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz

plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Klimaktoplan

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietojiet šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera un kastītes pēc saīsinājuma

„Der. līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam kā izmest zāles, kuras vairs

nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Klimaktoplan satur

Aktīvās vielas ir Cimicifuga D2 25 mg, Sepia D2 25 mg, Ignatia D3 25 mg, Sanguinaria D6 25 mg vienā

tabletē.

Citas sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts, magnija stearāts, kviešu ciete.

Klimaktoplan ārējais izskats un iepakojums

Pelēkas, apaļas, plakanas tabletes, reizēm nedaudz plankumainas.

20 tabletes PVH/alumīnija folijas blisterī. Viena kartona kastīte satur 100 tabletes.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Deutsche Hom

opathie-Union

DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Ottostr. 24, 76227 Karlsruhe, Vācija

tel +49 721 4093 01

fakss +49 721 4093 316

e-pasts info@dhu.com

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 17/12/2019

SASKAŅOTS ZVA 17-09-2015

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Klimaktoplan tabletes

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 tablete (250 mg) satur šādas aktīvās vielas:

Cimicifuga D2

25 mg

Sepia D2

25 mg

Ignatia D3

25 mg

Sanguinaria D6

25 mg.

Palīgvielas ar zināmu iedarbību: 1 tablete satur 223,75 mg laktozes monohidrāta (kā triturācijas

nesējviela un palīgviela), 25 mg kviešu cietes.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Tablete.

Pelēkas, reizēm nedaudz plankumainas tabletes ar plānu virsmu un noslīpinātām malām

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1

Terapeitiskās indikācijas

Klimaktoplan ir homeopātiskās zāles klimaktērija perioda traucējumu ārstēšanai.

Klimaktērija perioda sūdzības ir karstuma viļņi, pastiprināta svīšana, sirdsklauves, nieze, reiboņi,

iekšējais nemiers, miega traucējumi un depresīvs garastāvoklis.

4.2

Devas un lietošanas veids

Devas

Lietot pa 1-2 tabletēm 3 reizes dienā. Samazināt devu, tiklīdz sūdzības samazinās.

Lietošanas veids

Tabletes jālieto pusstundu pirms vai pēc ēšanas, ļaujot tām lēni izšķīst mutes dobumā. Tabletes

nedrīkst lietot kopā ar ēdienu un dzērienu. Ja nepieciešams, tabletes var izšķīdināt nelielā ūdens

daudzumā.

Tā kā Klimaktoplan ir laba panesamība, tās var lietot ilgstoši.

4.3

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret kādu no aktīvajām vielām vai jebkuru no 6.1 apakšpunktā uzskaitītajām

palīgvielām.

SASKAŅOTS ZVA 17-09-2015

4.4

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Klimaktoplan satur laktozi. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes

nepanesamību, ar Lapp laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

Klimaktoplan satur kviešu cieti. Kviešu ciete var saturēt glutēnu, bet ļoti niecīgos daudzumos, tādēļ tā

tiek uzskatīta par drošu lietošanai pacientiem ar celiakiju. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar

kviešu alerģiju (atšķirīgu no celiakijas).

4.5

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota. Šo homeopātisko zāļu lietošana neizslēdz citu zāļu

lietošanu.

Ja paciente nesen ir lietojusi, lieto vai varētu lietot citas zāles, viņai jākonsultējas ar ārstu vai

farmaceitu.

Homeopātisko zāļu iedarbību var negatīvi ietekmēt kaitīgi ieradumi tādi kā uzturā lietoti stimulanti

vai alkohols un tabaka.

4.6

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Zāļu lietošana nav paredzēta grūtniecības laikā un barošanas ar krūti periodā.

4.7

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Klimaktoplan neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8

Nevēlamās blakusparādības

Ļoti reti (<1/10000) var rasties paaugstinātas jutības reakcija uz zāļu sastāvdaļām.

Atsevišķos gadījumos ir iespējama deguna asiņošana, var atsākties menstruālā asiņošana vai tā kļūt

biežāka. Šādos gadījumos ir jāpārtrauc zāļu lietošana un jāpielieto attiecīga ārstēšana.

Lietojot homeopātiskās zāles, sūdzības uz laiku var pasliktināties (sākotnēja homeopātiskā

pasliktināšanās). Tādā gadījumā jāsamazina deva vai jāpārtrauc ārstēšana.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV

1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9

Pārdozēšana

Nav sagaidāma kaitīga ietekme pārdozēšanas gadījumā.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: citi ārstniecības līdzekļi; homeopātiskas zāles lietošanai ginekoloģiskai

ārstēšanai. ATĶ kods: V03AX.

Homeopātija būtiski atšķiras no alopātiskās medicīnas, it īpaši tajos aspektos, kas skar slimības

izpratni un ārstniecisko vielu lietošanu. Homeopātisko zāļu aktīvās sastāvdaļas izmanto potencētā

veidā, kas nozīmē specifisku procesu, kas ietver pakāpenisku atšķaidīšanu un sakratīšanu.

SASKAŅOTS ZVA 17-09-2015

Homeopātiskās zāles stimulē organisma aizsargmehānismus, aktivizējot organisma pašdziedināšanās

spējas, tieši neiedarbojoties uz noteiktām ķermeņa daļām. Šo zāļu terapeitiskais efekts ir regulējošs, jo

to iedarbība uz slimības simptomiem ir netieša.

Minēto iemeslu dēļ nav iespējams noteikt konkrētas zāļu devas farmakoloģisko efektu, to

farmakokinētiskās vai farmakodinamiskās īpašības.

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Nav piemērojamas.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Nav piemērojamas.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Nav pieejami, jo Klimaktoplan tāpat kā citām plaši lietotām homeopātiskām zālēm preklīniskie

pētījumi nav veikti.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

Laktozes monohidrāts

Magnija stearāts

Kviešu ciete

6.2

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3

Uzglabāšanas laiks

5 gadi.

6.4

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5

Iepakojuma veids un saturs

20 tabletes PVH/alumīnija folijas blisterī. Viena kartona kastīte satur 100 tabletes.

6.6

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu norādījumu.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Deutsche Homöopathie-Union

DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Ottostr. 24, 76227 Karlsruhe, Vācija

tel +49 721 4093 01

SASKAŅOTS ZVA 17-09-2015

fakss +49 721 4093 316

e-pasts info@dhu.com

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums:

10.

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

2015. gada 01. jūnijā

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju