Ketoconazole HRA

Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

10-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

10-01-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
Ketokonazols
Pieejams no:
HRA Pharma Rare Diseases
ATĶ kods:
J02AB02
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
ketoconazole
Ārstniecības grupa:
Antimycotics sistēmiskai lietošanai
Ārstniecības joma:
Cushing sindroms
Ārstēšanas norādes:
Ketokonazola HRA indicēts endogēna Kušinga sindroma ārstēšanai pieaugušajiem un pusaudžiem vecumā virs 12 gadiem.
Produktu pārskats:
Revision: 10
Autorizācija statuss:
Autorizēts
Autorizācija numurs:
EMEA/H/C/003906
Autorizācija datums:
2014-11-18
EMEA kods:
EMEA/H/C/003906

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - bulgāru

10-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - bulgāru

10-01-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - bulgāru

30-01-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - spāņu

10-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - spāņu

10-01-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - spāņu

30-01-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - čehu

10-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - čehu

10-01-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - dāņu

10-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - dāņu

10-01-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - dāņu

30-01-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - vācu

10-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - vācu

10-01-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - igauņu

10-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - igauņu

10-01-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - igauņu

30-01-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - grieķu

10-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - grieķu

10-01-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - grieķu

30-01-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - angļu

10-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - angļu

10-01-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - angļu

30-01-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - franču

10-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - franču

10-01-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - franču

30-01-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - itāļu

10-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - itāļu

10-01-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - itāļu

30-01-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - lietuviešu

10-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - lietuviešu

10-01-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - lietuviešu

30-01-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - ungāru

10-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - ungāru

10-01-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - ungāru

30-01-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - maltiešu

10-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - maltiešu

10-01-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - maltiešu

30-01-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - holandiešu

10-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - holandiešu

10-01-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - holandiešu

30-01-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - poļu

10-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - poļu

10-01-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - portugāļu

10-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - portugāļu

10-01-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - portugāļu

30-01-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - rumāņu

10-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - rumāņu

10-01-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - rumāņu

30-01-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovāku

10-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovāku

10-01-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovāku

30-01-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovēņu

10-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovēņu

10-01-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovēņu

30-01-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - somu

10-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - somu

10-01-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - zviedru

10-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - zviedru

10-01-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - zviedru

30-01-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - norvēģu bukmols

10-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - norvēģu bukmols

10-01-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - īslandiešu

10-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - īslandiešu

10-01-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - horvātu

10-01-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - horvātu

10-01-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - horvātu

30-01-2015

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Ketoconazole HRA 200 mg tabletes

ketoconazole

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju

par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot

par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Ketoconazole HRA un kādam nolūkam tās lieto

Kas Jums jāzina pirms Ketoconazole HRA lietošanas

Kā lietot Ketoconazole HRA

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Ketoconazole HRA

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Ketoconazole HRA un kādam nolūkam tās lieto

Ketoconazole HRA ir zāles, kuru sastāvā ir aktīvā viela ketokonazols. Tās izmanto endogēna Kušinga

sindroma (kad organismā pārmērīgi veidojas kortizols) ārstēšanai pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 gadu

vecuma.

Kušinga sindromu izraisa pārmērīga hormona kortizola veidošanās; kortizols veidojas virsnieru dziedzeros.

Ketoconazole HRA var bloķēt par kortizola sintēzi atbildīgo enzīmu aktivitāti un tādējādi mazināt pārmērīgo

kortizola veidošanos organismā un uzlabot ar Kušinga sindromu saistītos simptomus.

2.

Kas Jums jāzina pirms Ketoconazole HRA lietošanas

Nelietojiet Ketoconazole HRA šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret ketokonazolu un/vai pret jebkurām imidazola grupas pretsēnīšu zālēm, vai pret

kādu no 6. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām;

ja Jums ir aknu darbības traucējumi;

ja Jūs esat grūtniece;

ja Jūs barojat bērnu ar krūti;

ja Jums iepriekš ir bijusi neritmiska sirdsdarbība;

ja Jūs lietojat kādas no tālāk minētajām zālēm:

noteiktas zāles, lai pazeminātu holesterīna līmeni asinīs: simvastatīns, atorvastatīns, lovastatīns;

noteiktas zāles sirdij: epleronons, dronedarons, dizopiramīds, felodipīns, nisoldipīns, ranolazīns;

noteiktas zāles malārijas ārstēšanai: hinidīns, halofantrīns;

noteiktas zāles, kuras lieto smagu psihiskās veselības traucējumu vai smagas depresijas

gadījumā: pimozīds, sertindols, lurazidons, kvetiapīns;

noteiktas zāles, kuras lieto alerģijas gadījumā: mizolastīns;

dabigatrāns — zāles pret asins trombu veidošanos;

noteiktas miega zāles un zāles trauksmainības novēršanai: triazolāms, alprazolāms, midazolāms

(lietots iekšķīgi);

noteiktas zāles, ko lieto migrēnas lēkmju gadījumā: dihidroergotamīns, ergometrīns (ergonovīns)

ergotamīns un metilergometrīns (metilergonovīns);

noteiktas zāles, kuras lieto vēža gadījumā: irinotekāns, everolīms;

sirolīms: to lieto, lai organisms neatgrūstu transplantētu nieri;

tolvaptāns,

kuru

lieto

specifiskas

slimības

gadījumā,

kuras

nosaukums

“neatbilstošas

antidiurētiskā hormona sekrēcijas sindroms”;

vardenafils vīriešiem pēc 75 gadu vecuma — zāles erektilās disfunkcijas ārstēšanai pieaugušiem

vīriešiem;

noteiktas zāles, kuras lieto HIV infekcijas gadījumā: sahinavīrs/ritonavīrs, sahinavīrs;

noteiktas zāles, ar ko ārstē ilgstošu (hronisku) C hepatītu (infekcijas slimība, kas skar aknas, ko

izraisa C hepatīta vīruss): paritaprevīrs/ombitasvīrs (ritonavīrs);

metadons: zāles, lai ārstētu atkarību no narkotikām;

pacientiem ar nieru darbības traucējumiem:

kolhicīns: zāles podagras ārstēšanai;

fesoterodīns un solifenacīns: zāles pārmērīgi aktīva urīnpūšļa simptomu ārstēšanai;

telitromicīns un klaritromicīns: zāles, kuras izmanto infekciju ārstēšanai.

Nelietojiet Ketoconazole HRA, ja kaut kas no iepriekš minētā ir attiecināms uz Jums. Ja šaubāties, pirms

Ketoconazole HRA lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Ketoconazole HRA lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Aknu slimība

Ja Jums agrāk ir bijusi aknu slimība, konsultējieties ar ārstu. Jums jāzina, ka smagas aknu toksicitātes riska

dēļ pirms ārstēšanas sākuma, vienu reizi nedēļā pirmajā mēnesī pēc Ketoconazole HRA lietošanas sākuma

un pēc tam sešus mēnešus vienu reizi mēnesī Jums veiks aknu enzīmu analīzes

.

Ja vēlāk ārsts Jums palielinās

ketokonazola dienas devu, tās veiks atkal.

Ja Jums ir slikta pašsajūta vai tādi simptomi kā ēstgribas

trūkums, slikta dūša, vemšana, nogurums, dzelte, vēdersāpes un tumša urīna krāsa, Jums nekavējoties

jāpārtrauc ārstēšana un jāsazinās ar ārstu.

Īpaša devu shēma

Ja Jūs vienlaikus ar Ketoconazole HRA lietojat glikokortikoīdu aizstājterapiju, ārstam Jūs jāinformē, kā

pielāgot glikokortikoīdu aizstājterapijas devu, ja ciešat no stresa vai ja Jums ir ķirurģiska operācija vai

infekcija.

Turklāt Jums jāsaņem karte lietošanai ārkārtas situācijās un jābūt nodrošinātam ar glikokortikoīdu

komplektu ārkārtas situācijām.

Virsnieru darbība

Jums regulāri kontrolēs virsnieru darbību, jo tā ir standarta aprūpe, vērtējot Kušinga sindroma terapiju, un

tāpēc, ka ārstēšanas laikā var rasties virsnieru mazspēja. Ja Jums ir tādi simptomi kā vājums, nogurums,

ēstgribas trūkums, slikta dūša, vemšana vai zems asinsspiediens, Jums nekavējoties jāsazinās ar ārstu.

Sirds slimība

Ketoconazole HRA var izmainīt sirdsdarbību — tas var būt nopietni.

Ja ārstēšanas laikā Jums rodas

sirdsklauves vai neritmiska sirdsdarbība, nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Kuņģa skābums

Vismaz

2 stundas

pēc

Ketoconazole

lietošanas

Jūs

nedrīkstat

lietot

antacīdus

(piem.,

alumīnija

hidroksīda preparātus) vai citas zāles pret skābi.

Vienlaikus esošs iekaisums/ autoimūni traucējumi

Pastāstiet ārstam, ja Jums ir autoimūni traucējumi; Jūs rūpīgi novēros.

Bērni un pusaudži

Šīs zāles nav ieteicamas bērniem līdz 12 gadu vecumam, jo trūkst datu par šādiem pacientiem.

Citas zāles un Ketoconazole HRA

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Dažas zāles kopā ar Ketoconazole HRA nedrīkst lietot (skatīt 2. punktu).

Ja lietojat Ketoconazole HRA kopā

ar citām zālēm, vairāk informācijas vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Zāles, kuras var mijiedarboties ar Ketoconazole HRA:

pasireotīds, citas zāles noteikta Kušinga slimības veida ārstēšanai, jo tās var izraisīt smagas

blakusparādības pacientiem, kuriem ir sirdsdarbības traucējumi;

iekšķīgi lietojamās zāles, kas novērš asins sarecējumu veidošanos: rivaroksabāns, apiksabāns, edoksabāns,

cilostazols, varfarīns un citas kumarīna tipa zāles;

zāles HIV ārstēšanai, piemēram, maraviroks, indinavīrs, nevirapīns, ritonavīrs;

noteiktas

zāles,

kuras

lieto

vēža

gadījumā,

piemēram,

kapmirtes

alkaloīdi,

busulfāns,

docetaksels,

erlotinibs, imatinibs, dazatinibs, sunitinibs, lapatinibs, nilotinibs, bortezomibs, paklitaksels, vinkristīns,

vinblastīns, kabozantinibs, dabrafenibs, kabazitaksels, krizotinībs, ibrutinībs;

noteiktas

zāles,

kuras

izmanto

infekciju

ārstēšanai:

rifabutīns,

telitromicīns,

rifampicīns,

izoniazīds,

klaritromicīns, izavukonazols;

noteikti pretdiabēta līdzekļi: repaglinīds, saksagliptīns, tolbutamīds;

noteiktas

zāles

psihisku

traucējumu

ārstēšanai:

buspirons,

aripiprazols,

haloperidols,

reboksetīns,

risperidons

noteiktas zāles sirdij— verapamils, digoksīns, nadolols, aliskirēns;

noteikti pretkrampju līdzekļi: karbamazepīns, fenitoīns;

noteikti

glikokortikoīdi — piemēram,

budezonīds,

flutikazons,

deksametazons,

metilprednizolons,

ciklezonīds;

noteikti spēcīgi (narkotiskie) pretsāpju līdzekļi, piemēram, alfentanuils, fentanils, buprenorfīns (injekcijās

un zem mēles lietojams), oksikodons;

noteiktas zāles, kuras lieto sliktas dūšas un vemšanas gadījumā: domperidons, aprepitants;

naloksegols (zāles, ko lieto aizcietējuma ārstēšanai, ko īpaši izraisa spēcīgas pretsāpju zāles);

solifenacīns, fesoterodīns pacientiem ar nieru darbības traucējumiem;

citi

līdzekļi:

sildenafils,

tolterodīns,

mitotāns,

prazikvantels,

eletriptāns,

salmeterols,

bosentāns,

midazolāms (injekcijās), tadalafils, vardenafils, temsirolims, cinakalcets, takrolims, ebastīns, ciklosporīns,

kolhicīns.

Vismaz

2 stundas

pēc

Ketoconazole

lietošanas

Jūs

nedrīkstat

lietot

antacīdus

(piem.,

alumīnija

hidroksīda preparātus) vai citas zāles pret skābi (skatīt "Brīdinājumi un piesardzība lietošanā").

Ketoconazole HRA kopā ar alkoholu

Ketokonazola lietošanas laikā nedrīkst dzert alkoholu.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Nelietojiet šīs zāles grūtniecības laikā. Ja Jūs esat grūtniece, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai

plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Ja lietojat Ketoconazole HRA, nebarojiet bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ir ziņots par reiboni vai miegainību Ketoconazole HRA lietošanas laikā. Nevadiet transportlīdzekli un

neapkalpojiet mehānismus, ja Jums rodas šādi simptomi.

Ketoconazole HRA satur laktozi

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3.

Kā lietot Ketoconazole HRA

Ārstēšanas uzsākšana un turpināšana jāuzrauga endokrinoloģijas speciālistiem.

Vienmēr

lietojiet

šīs

zāles

tieši

tā,

ārsts

Jums

teicis.

Neskaidrību

gadījumā

vaicājiet

ārstam

farmaceitam.

Pirms ārstēšanas sākuma un regulāri ārstēšanas laikā Jūsu ārsts veiks Jums asinsnalīzes, lai konstatētu

jebkādas iespējamas novirzes un arī noteiktu kortizola līmeni. Deva tiks pielāgota Jūsu stāvoklim ar mērķi

atjaunot normālu kortizola līmeni.

Ieteicamā

sākumdeva

parasti

600 mg dienā, ko lieto iekšķīgi (3 tabletes

dienā

3 lietošanas

reizēs).

Normālas kortizola koncentrācijas atjaunošanai var būt nepieciešama deva no 400 mg dienā (2 tabletes) līdz

1200 mg dienā (6 tabletes), lietojot iekšķīgi 2 līdz 3 lietošanas reizēs.

Ja esat lietojis Ketoconazole HRA vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis par parakstīto lielāku Ketoconazole HRA devu, Jums nekavējoties jāsazinās ar ārstu.

Ja esat aizmirsis lietot Ketoconazole HRA

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Ja aizmirstat lietot vienu devu, lietojiet to, tiklīdz

atceraties. Pēc tam atgriezieties pie ierastās noteiktās shēmas. Jūs nedrīkstat pats mainīt parakstīto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Ketoconazole HRA

Pārtraucot Ketoconazole HRA lietošanu, kortizola līmenis atkal var paaugstināties, un simptomi var

atjaunoties. Tāpēc nepārtrauciet Ketoconazole HRA lietošanu, ja vien to neliek darīt Jūsu ārsts.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Dažas nevēlamās blakusparādības var būt nopietnas. Reti var rasties aknu darbības traucējumi (tie var rasties

līdz 1 no 1000 cilvēkiem).

Nekavējoties pārtrauciet Ketoconazole HRA lietošanu un konsultējieties ar ārstu, ja Jums rodas jebkurš no

tālāk minētajiem simptomiem:

ilgstošas un stipras galvassāpes vai redzes miglošanās;

izteikts ēstgribas trūkums (anoreksija);

ķermeņa masas samazināšanās;

slikta dūša vai vemšana;

neparasts nogurums vai drudzis;

vēdersāpes;

muskuļu vājums;

ādas vai acu baltumu dzelte;

neparasti tumšas krāsas urīns vai gaiši izkārnījumi.

Bieži rodas virsnieru mazspēja, un tā var būt būtiska blakusparādība. Ketoconazole HRA var uz laiku

samazināt virsnieru veidoto hormonu (kortizola) daudzumu zem normas robežas, taču Jūsu ārsts to koriģēs,

izmantojot atbilstošus hormonālos līdzekļus vai pielāgojot Ketoconazole HRA devu. Ja Jums ir tādi

simptomi kā vājums, nogurums, ēstgribas zudums, slikta dūša, vemšana vai zems asinsspiediens, Jums

nekavējoties jāsazinās ar ārstu.

Ļoti biežas blakusparādības

(var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

Paaugstināts aknu enzīmu līmenis asinīs

Biežas blakusparādības

(var

rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem):

Slikta dūša

Vēdersāpes

Vemšana

Caureja

Ādas reakcijas (nieze, izsitumi)

Retākas blakusparādības

(var

rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem):

Alerģiskas reakcijas, kas retos gadījumos

var būt nopietnas

Laboratorisko marķieru vērtību izmaiņas

Samazināts trombocītu skaits

Galvassāpes

Reibonis

Miegainība

Ādas reakcijas (nātrene)

Matu izkrišana

Nespēks

Ļoti retas blakusparādības

(var

rasties līdz 1 no 10 000 cilvēkiem):

Drudzis

Blakusparādības, kuru biežums nav zināms

(biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

Bezmiegs

Nervozitāte

Alkohola nepanesība

Ēstgribas zudums vai palielināta ēstgriba

Galvassāpes

Tirpšana vai kņudēšana

Nepatika pret gaismu

Asiņošana no deguna

Dispepsija (gremošanas traucējumi)

Gāzu izdalīšanās

Mēles krāsas pārmaiņas

Sausuma sajūta mutē

Garšas sajūtas traucējumi

Ādas apsārtums, sausums, nieze

Fotosensibilizācija

(pastiprināta

reakcija

pret

saules

gaismu:

apsārtums,

niezoši

izsitumi)

Mialģija (muskuļu sāpes)

Artralģija (locītavu sāpes)

Menstruāli traucējumi

Azospermija (spermatozoīdu trūkums)

Erektilā disfunkcija

Ginekomastija

(krūšu

audu

piebriešana

vīriešiem)

Perifēra tūska (ekstremitāšu pietūkums)

Savārgums

Karstuma viļņi

Pārejošs testosterona, vīrišķā (androgēnā)

hormona,

veidojas

organismā,

galvenokārt

sēkliniekos,

daudzuma

samazinājums

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām

blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot

V pielikumā

minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs

varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Ketoconazole HRA

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc Derigs lidz/ EXP.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs

nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Ketoconazole HRA satur

Aktīvā viela ir ketokonazols. Katra tablete satur 200 miligramus ketokonazola.

Citas sastāvdaļas ir kukurūzas ciete, laktozes monohidrāts (skatīt 2. punktu), povidons,

mikrokristāliskā celuloze, koloidāls silīcija dioksīds, magnija stearāts.

Ketoconazole HRA ārējais izskats un iepakojums

Ketoconazole HRA ir pieejams iepakojumos pa 60 tabletēm.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

HRA Pharma Rare Diseases

200 avenue de Paris

92320 CHATILLON

Francija

Tel : + 33 1 40 33 93 14

Ražotājs

Centre Spécialités Pharmaceutiques

76-78 avenue du Midi

63800 Courron d‘Auvergne

Francija

Polfarmex S.A.

ul. Józefów 9,

99-300 Kutno

Polija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē:

http://www.ema.europa.eu

Tur ir arī saites uz citām tīmekļa vietnēm par retām slimībām un to ārstēšanu.

I PIELIKUMS

ZĀĻU APRAKSTS

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju

par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām

blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Ketoconazole HRA 200 mg tabletes

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra tablete satur 200 mg ketokonazola (ketoconazole).

Palīgviela ar zināmu iedarbību

Katra tablete satur 19 mg laktozes (monohidrāta veidā).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Tablete.

Gandrīz balta vai gaišas krēmkrāsas, apaļa, diametrs 10 mm, abpusēji izliekta.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1

Terapeitiskās indikācijas

Ketoconazole HRA ir indicēts endogēna Kušinga sindroma ārstēšanai pieaugušajiem un pusaudžiem pēc 12

gadu vecuma.

4.2

Devas un lietošanas veids

Ārstēšana jāsāk un jāuzrauga ārstiem ar pieredzi endokrinoloģijā un internajā medicīnā, kuriem ir pieejams

atbilstošs aprīkojums bioķīmisko atbildreakciju novērošanai, jo deva jāpielāgo pacienta terapeitiskajām

vajadzībām, pamatojoties uz kortizola koncentrācijas normalizēšanos.

Devas

Sākums

Sākumā ieteicamā deva pieaugušajiem ir 400–600 mg dienā, lietojot iekšķīgi divās vai trīs reizes devās

ēdienreižu laikā, un šo devu var strauji palielināt līdz 800–1200 mg dienā, lietojot divās vai trīs reizes devās.

Ārstēšanas sākumā ik pēc dažām dienām vai nedēļām jānosaka brīvā kortizola koncentrācija urīnā 24 stundu

periodā.

Devas pielāgošana

Ketokonazola dienas deva periodiski individuāli jāpielāgo ar mērķi normalizēt brīvā kortizola koncentrāciju

urīnā un/vai kortizola koncentrāciju plazmā.

Ja brīvā kortizola līmenis urīnā un/vai kortizola līmenis plazmā ir virs normas, var apsvērt devas

palielināšanu par 200 mg dienā ik pēc 7 līdz 28 dienām, kamēr vien tāda deva ir pacientam

panesama;

Normālas kortizola koncentrācijas atjaunošanai var būt nepieciešama balstdeva no 400 mg dienā līdz

maksimālajai devai 1200 mg dienā, lietojot perorāli 2 līdz 3 dalītu devu veidā. Lielākajā daļā

publikāciju balstdeva bija no 600 mg dienā līdz 800 mg dienā;

noteikta

ketokonazola efektīvā

deva,

brīvā

kortizola

koncentrāciju

urīnā

un/vai

kortizola

koncentrāciju plazmā var noteikt ik pēc 3 līdz 6 mēnešiem (skatīt 4.4. apakšpunktu);

Virsnieru mazspējas gadījumā un atkarībā no notikuma smaguma ketokonazola deva jāsamazina

vismaz par 200 mg dienā vai ārstēšana uz laiku jāpārtrauc un/vai jāpievieno kortikosteroīdu terapija,

līdz

notikums

izzudis.

Pēc

atsākt

ketokonazola

lietošanu

mazākā

devā

(skatīt

4.4.

apakšpunktu);

Ja vēlamas izmaiņas terapijas stratēģijā (piem., ķirurģiska ārstēšana), ārstēšanu ar ketokonazolu var

pārtraukt strauji, un nav vajadzīga pakāpeniska devas samazināšana.

Aknu darbības uzraudzība

Pirms ārstēšanas sākuma obligāti:

jānosaka aknu enzīmu (AsAT, AlAT, gammaGT un sārmainās fosfatāzes) un bilirubīna koncentrācija;

jāinformē pacienti par hepatotoksicitātes risku, arī par nepieciešamību nekavējoties pārtraukt zāļu

lietošanu sazināties ar ārstu sliktas pašsajūtas gadījumā vai ja rastos tādi simptomi kā anoreksija, slikta

dūša,

vemšana,

nogurums,

dzelte,

vēdersāpes

tumšs

urīns.

rodas

tādi

simptomi,

ārstēšana

nekavējoties jāpārtrauc un jānosaka aknu funkcionālie rādītāji.

Ketokonazola zināmās toksicitātes dēļ ārstēšanu ar to nedrīkst sākt pacientiem, kuriem aknu enzīmu līmenis

vairāk nekā 2 reizes pārsniedz normas augšējo robežvērtību (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Ārstēšanas laikā

Jānodrošina rūpīga klīniskā novērošana.

Bieži

jānosaka

aknu

enzīmu

(AsAT,

AlAT,

gamma

sārmainās

fosfatāzes)

bilirubīna

koncentrācija:

reizi nedēļā viena mēneša garumā pēc ārstēšanas sākuma;

pēc tam 6 mēnešus reizi mēnesī;

reizi nedēļā viena mēneša garumā pēc katras devas palielināšanas reizes.

Ja ir paaugstināts aknu enzīmu līmenis, bet tas nepārsniedz normas augšējo robežvērtību vairāk nekā 3 reižu,

biežāk jānosaka aknu funkcionālie rādītāji un dienas deva jāsamazina vismaz par 200 mg.

Ja ir paaugstināts aknu enzīmu līmenis un tas 3 vai vairāk reižu pārsniedz normas augšējo robežvērtību,

smagas hepatotoksicitātes riska dēļ ketokonazola lietošana nekavējoties jāpārtrauc, un to nedrīkst atsākt. Ja

rodas klīniski hepatīta simptomi, ketokonazola lietošana nekavējoties jāpārtrauc.

Ilgstošas ārstēšanas gadījumā (vairāk nekā 6 mēneši):

Lai gan hepatotoksicitāti parasti novēro ārstēšanas sākumā un pirmo sešu ārstēšanas mēnešu laikā, jāveic

aknu

enzīmu

monitorings

saskaņā

medicīniskiem

kritērijiem.

Piesardzības

apsvērumu

dēļ

devas

palielināšanas gadījumā pēc pirmajiem sešiem ārstēšanas mēnešiem vienu mēnesi jāatkārto aknu enzīmu

pārbaudes reizi nedēļā.

Devu shēmas balstterapijā

Turpmāko balstterapiju var īstenot vienā no diviem veidiem:

Tikai bloķēšanas shēma: var turpināt lietot ketokonazola balstdevu, kā aprakstīts iepriekš;

Bloķēšanas un aizvietošanas shēma: ketokonazola balstdeva jāpalielina vēl par 200 mg un jāpievieno

vienlaicīga kortikosteroīdu aizstājterapija (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki pacienti

Dati par ketokonazola lietošanu pacientiem pēc 65 gadu vecuma ir ierobežoti, bet nav pierādījumu, kas

liecinātu, ka šādiem pacientiem būtu nepieciešama īpaša devas pielāgošana (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Nieru darbības traucējumi

Lai gan dati ir ierobežoti, pacientiem ar nieru mazspēju ketokonazola farmakokinētika būtiski neatšķiras no

farmakokinētikas veseliem indivīdiem, un īpaša devas pielāgošana šajā populācijā nav ieteicama.

Aknu darbības traucējumi

Ketokonazols ir kontrindicēts pacientiem ar akūtiem vai hroniskiem aknu darbības traucējumiem (skatīt 4.3.,

4.4. un 5.3. apakšpunktu). Šīs zāles nedrīkst sākt lietot pacientiem, kuriem aknu enzīmu līmenis vairāk nekā

2 reizes pārsniedz normas augšējo robežvērtību.

Pediatriskā populācija

Ketoconazole HRA drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz 12 gadiem, nav pierādīta. Pašreiz

pieejamie dati ir aprakstīti 4.8., 5.1. un 5.2. apakšpunktā, taču ieteikumus par devām sniegt nav iespējams,

Lietošanas veids

Perorālai lietošanai.

4.3

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām;

paaugstināta jutība pret jebkurām imidazola grupas pretsēnīšu zālēm;

akūta vai hroniska aknu slimība un/vai ja aknu enzīmu koncentrācija vairāk nekā 2 reizes pārsniedz

normas augšējo robežvērtību (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu);

grūtniecība (skatīt 4.6. apakšpunktu);

bērna barošana ar krūti (skatīt 4.6. apakšpunktu);

Iedzimts vai apstiprināts iegūts QTc intervāla pagarinājums;

Vienlaicīga ārstēšana ar jebkurām no tālāk minētajām zālēm, kurām iespējama mijiedarbība un kuras

varētu izraisīt iespējami dzīvībai bīstamas blakusparādības (skatīt 4.5. apakšpunktu):

HMG-CoA

reduktāzes

inhibitori

(piem.,

simvastatīns,

atorvastatīns

lovastatīns),

kurus

metabolizē CYP3A4, jo ir palielināts skeleta muskuļu toksicitātes, arī rabdomiolīzes, risks;

eplerenons palielināta hiperkaliēmijas un hipotensijas riska dēļ;

vielas,

kuru

koncentrācija

plazmā

būt

paaugstināta

kurām

piemīt

intervāla

pagarināšanas potenciāls: metadons, dizopiramīds, hinidīns, dronedarbons, pimozīds, sertindols,

sahinavīrs (sahinavīrs/ ritonavīrs 1000/ 100 mg divas reizes dienā), ranolazīns, mizolastīns,

halofantrīns;

dabigatrāns palielināta asiņošanas riska dēļ;

triazolāms, midazolāms perorāli un alprazolāms, jo var būt paildzināta vai pastiprināta sedācija

vai elpošanas nomākums;

melnā rudzu grauda alkaloīdi (piem., dihidroergotamīns, ergometrīns (ergonovīns), ergotamīns

un metilergometrīns (metilergonovīns), jo ir palielināts ergotisma un citu būtisku vazospastisku

blakusparādību risks;

lurazidons;

kvetiapīns, jo ir palielināts toksicitātes risks;

telitromicīns

klaritromicīns

pacientiem

smagiem

nieru

darbības

traucējumiem,

palielināts hepatotoksicitātes un QT intervāla pagarināšanās risks;

felodipīns, nisoldipīns, jo ir palielināts tūskas un sastrēguma sirds mazspējas risks;

kolhicīns pacientiem ar nieru darbības traucējumiem, jo ir palielināts būtisku blakusparādību

risks;

irinotekāns šo zāļu metabolisma izmaiņu dēļ;

everolīms, sirolīms (zināms arī kā rapamicīns), jo ir paaugstināta šādu zāļu koncentrācija

plazmā;

vardenafils vīriešiem pēc 75 gadu vecuma, jo ir palielināts blakusparādību risks;

paritaprevīrs/ombitasvīrs (ritonavīrs) nevēlamo blakusparādību riska dēļ;

fesoterodīns un solifenacīns pacientiem ar nieru darbības traucējumiem;

tolvaptāns,

lieto

specifiskas

slimības,

kuras

nosaukums

"neatbilstošas

antidiurētiskā

hormona sekrēcijas sindroms", ārstēšanai.

Iepriekš minētie nav visi savienojumi, kam ir iespējama mijiedarbība ar ketokonazolu un kas var radīt

iespējami dzīvībai bīstamas reakcijas.

4.4

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Aknu darbības monitorings

Visiem pacientiem, kuri lieto ketokonazolu, jāpārbauda aknu enzīmu koncentrācija.

Smagas aknu toksicitātes

riska dēļ pacienti rūpīgi jānovēro (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Virsnieru funkcijas monitorings

Regulāri jāpārbauda virsnieru darbības rādītāji, jo ārstēšanas laikā var rasties virsinieru mazspēja relatīva

kortizola deficīta apstākļos, ko izraisījis palielināts glikokortikoīdu patēriņš (piem., stresa, ķirurģiskas

operācijas vai infekcijas gadījumā), un/vai pārmērīgas ketokonazola lietošanas gadījumā (pacientiem, kuriem

izmanto tikai bloķēšanas shēmu) vai ja ir nepietiekama glikokortikoīdu aizstājterapija (pacientiem, kuriem

izmanto bloķēšanas un aizstāšanas shēmu). Vismaz vienu nedēļu pēc ketokonazola terapijas sākuma un

periodiski pēc tam jāpārbauda kortizola koncentrācija serumā vai plazmā, un/vai siekalās, un/vai brīvā

kortizola koncentrācija urīnā. Ja brīvā kortizola koncentrācija urīnā vai kortizola koncentrācija serumā vai

plazmā ir normalizējusies vai tuvu mērķa vērtībai un ir noteikta ketokonazola efektīvā deva, pārbaudes var

veikt reizi 3 līdz 6 mēnešos (informāciju par devas pielāgošanu virsnieru mazspējas gadījumā skatīt 4.2.

apakšpunktā).

Visi

pacienti

jānovēro

jāinformē

hipokortizolisma

pazīmēm

simptomiem

(piem.,

vājums,

nogurums, anoreksija, slikta dūša, vemšana, ķermeņa masas samazināšanās, hipotensija, hiponatriēmija,

hiperkaliēmija un/vai hipoglikēmija).

Ja ir klīniskie simptomi, kas liecina par virsnieru mazspēju, jānosaka kortizola koncentrācija un uz laiku

jāpārtrauc

ketokonazola

lietošana

jāsamazina

deva

nepieciešams,

jāsāk

kortikosteroīdu

aizvietošana. Pēc tam var atsākt ketokonazola lietošanu mazākā devā (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Bloķēšanas un aizvietošanas shēma

Pacientiem, kuriem izmantota bloķēšanas un aizvietošanas shēma, jāiemāca pielāgot glikokortikoīdu

aizstājterapiju stresa apstākļos (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Turklāt viņiem jāizsniedz karte lietošanai ārkārtas

situācijās, un viņi jānodrošina ar glikokortikoīdu komplektu ārkārtas situācijām.

QTc intervāla kontrolēšana

Ieteicams monitorēt ietekmi uz QTc intervālu. EKG jāveic:

pirms ketokonazola terapijas sākuma,

vienas nedēļas laikā pēc ārstēšanas sākuma,

kad tā klīniski nepieciešama pēc tam.

Ja vienlaikus tiek lietots līdzeklis, par kuru ir zināms, ka tas pagarina QTc intervālu (skatīt 4.5. apakšpunktu),

ieteicams EKG monitorings.

Kontracepcija

Sievietēm jānodrošina vispusīga informācija par kontracepciju.

Minimālā prasība ir, lai reproduktīvā vecuma

sievietes izmantotu efektīvu kontracepcijas metodi (skatīt 4.6. apakšpunktu).

Samazināts kuņģa skābums

Ja ir samazināts kuņģa skābums, ir traucēta zāļu uzsūkšanās. Vismaz 2 stundas pēc ketokonazola lietošanas

nedrīkst lietot skābi neitralizējošas zāles (piem., alumīnija hidroksīda preparātus). Pacientiem ar ahlorhidriju,

piemēram, noteiktiem pacientiem ar AIDS un pacientiem, kuri lieto skābes sekrēciju nomācošus līdzekļus

(piem., H2 antagonisti, protonu sūkņa inhibitori), ketokonazola ieteicams lietot kopā ar skābu dzērienu,

piemēram, kokakolu vai apelsīnu sulu.

vienlaikus

izmantotajai

terapijai

pievieno

tās

atņem

kuņģa

skābi

nomācošus

līdzekļus,

ketokonazola deva jāpielāgo atbilstoši kortizola līmenim.

Iespējamā mijiedarbība ar zālēm

Ketokonazolam piemīt augsts klīniski nozīmīgas zāļu mijiedarbības potenciāls.

Ketokonazolu metabolizē galvenokārt CYP3A4. Spēcīgu CYP3A4 enzīmu inducētāju vienlaicīga lietošana

var mazināt ketokonazola biopieejamību. Uzsākot ārstēšanu ar ketokonazolu, jāpārskata vienlaikus lietotās

zāles, jo ketokonazols ir spēcīgs CYP3A4 inhibitors. Ieteikumi par vienlaikus lietoto zāļu lietošanu kopā ar

spēcīgiem CYP3A4 inhibitoriem jāskata šo zāļu aprakstos.

Ketokonazols ir spēcīgs CYP3A4 inhibitors: ketokonazola izraisītās CYP3A4 inhibīcijas dēļ pacientiem var

spēcīgāk iedarboties vairākas zāles, kuru metabolismā iesaistīta šī enzīmu sistēma (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Ketokonazols ir arī spēcīgs P-gp inhibitors: ketokonazola izraisītās P-gp inhibīcijas dēļ pacientiem var

spēcīgāk iedarboties zāles, kuras ir P-gp substrāti (skatīt 4.5. apakšpunktu).

CYP3A4 metabolizētās vielas un/vai P-gp substrāti, par kuriem ir zināms, ka tie pagarina QT intervālu, var

būt kontrindicēti vai nerekomendēti atkarībā no novērotās vai paredzētās ietekmes ar ketokonazolu (t.i. radot

plazmas koncentrācijas, AUC, zāļu Cmax palielināšanos) un zināmajām terapeitiskajām zāļu darbībām.

Dažas kombinācijas var izraisīt palielinātu ventrikulārās tahiaritmijas risku, arī potenciāli letālas aritmijas

torsade de pointes rašanos (skatīt 1. tabulu Mijiedarbība un ieteikumi par vienlaicīgu lietošanu, 4.5.

apakšpunktu).

Lietošana vienlaikus ar hepatotoksiskām zālēm

Ketokonazola un citu zāļu, kurām piemīt zināma hepatotoksiska iedarbība (piem., paracetamols), vienlaicīga

lietošana nav ieteicama, jo šāda kombinācija var radīt palielinātu aknu bojājumu risku.

Lietošana kombinācijā ar pasireotīdu

Ketokonazola

pasireotīda

vienlaicīga

lietošana

ieteicama,

šāda

kombinācija

pacientiem

zināmiem sirds ritma traucējumiem var izraisīt QT intervāla pagarināšanos (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Vienlaikus esošs iekaisums/ autoimūni traucējumi

Ir aprakstīts iekaisuma/ autoimūnu traucējumu paasinājums vai rašanās pēc Kušinga sindroma remisijas, arī

pēc ārstēšanas ar ketokonazolu. Pacienti ar Kušinga sindromu un vienlaikus esošu iekaisumu/ autoimūniem

traucējumiem pēc kortizola koncentrācijas normalizēšanās, lietojot ketokonazolu, jānovēro.

Alkohols

Pacientiem jāiesaka ārstēšanas laikā nelietot alkoholu (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Brīdinājums par palīgvielām

Šīs zāles satur laktozi.

Pacientiem ar iedzimtu laktozes nepanesību, galaktozēmiju vai glikozes-galaktozes nepanesību šīs zāles

nevajadzētu lietot, ja vien tas nav strikti nepieciešams.

4.5

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Vienlaicīga ārstēšana ar zālēm, kuras ketokonazola lietošanas laikā ir kontrindicētas un kuras varētu izraisīt

iespējami dzīvībai bīstamas blakusparādības:

HMG-CoA reduktāzes inhibitori (piem., simvastatīns, atorvastatīns un lovastatīns), jo ir palielināts

skeleta muskuļu toksicitātes, arī rabdomiolīzes, risks;

eplerenons palielināta hiperkaliēmijas un hipotensijas riska dēļ;

vielas, kuru koncentrācija plazmā var būt paaugstināta un kurām piemīt QT intervāla pagarināšanas

potenciāls: metadons, dizopiramīds, hinidīns, dronedarons, pimozīds, sertindols, sahinavīrs (sahinavīrs/

ritonavīrs 1000/ 100 mg divas reizes dienā), ranolazīns, mizolastīns, halofantrīns;

dabigatrāns palielināta asiņošanas riska dēļ;

triazolāms, midazolāms perorāli un alprazolāms, jo var būt paildzināta vai pastiprināta sedācija vai

elpošanas nomākums;

melnā

rudzu

grauda

alkaloīdi

(piem.,

dihidroergotamīns,

ergometrīns

(ergonovīns),

ergotamīns

metilergometrīns

(metilergonovīns),

palielināts

ergotisma

citu

būtisku

vazospastisku

blakusparādību risks;

lurazidons;

kvetiapīns, jo ir palielināts toksicitātes risks;

telitromicīns un klaritromicīns pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem, jo ir palielināts

hepatotoksicitātes un QT intervāla pagarināšanās risks;

felodipīns, nisoldipīns, jo ir palielināts tūskas un sastrēguma sirds mazspējas risks;

kolhicīns pacientiem ar nieru darbības traucējumiem, jo ir palielināts būtisku blakusparādību risks;

irinotekāns šo zāļu metabolisma izmaiņu dēļ;

everolīms, sirolīms (zināms arī kā rapamicīns), jo ir paaugstināta šādu zāļu koncentrācija plazmā;

vardenafils vīriešiem pēc 75 gadu vecuma, jo ir palielināts blakusparādību risks;

paritaprevīrs/ombitasvīrs (ritonavīrs) nevēlamo blakusparādību riska dēļ;

fesoterodīns un solifenacīns pacientiem ar nieru darbības traucējumiem;

tolvaptāns, ko lieto specifiskas slimības, kuras nosaukums ir "neatbilstošas antidiurētiskā hormona

sekrēcijas sindroms", ārstēšanai.

Iepriekš minētie nav visi savienojumi, kam ir iespējama mijiedarbība ar ketokonazolu un kas var radīt

iespējami dzīvībai bīstamas reakcijas.

Zāles, kuras ietekmē ketokonazola uzsūkšanos

Zāles, kuras ietekmē kuņģa skābumu, traucē ketokonazola uzsūkšanos (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Citu zāļu ietekme uz ketokonazola metabolismu

Ketokonazolu metabolizē galvenokārt citohroms CYP3A4.

Enzīmus

inducējošās

zāles,

piemēram,

rifampicīns,

rifabutīns,

karbamazepīns,

izoniazīds,

nevirapīns,

mitotāns un fenitoīns, var būtiski mazināt ketokonazola biopieejamību. Ketokonazolu nav ieteicams lietot

kopā ar spēcīgiem enzīmu inducētājiem.

Spēcīgi CYP3A4 inhibitori (piem., pretvīrusu zāles kā ritonavīrs, ar ritonavīru pastiprināts darunavīrs un ar

ritonavīru pastiprināts fosamprenavīrs) var palielināt ketokonazola biopieejamību, un, lietojot šīs zāles

vienlaicīgi ar ketokonazolu, jāievēro piesardzība, un pacienti rūpīgi jānovēro, lai konstatētu, vai nerodas

virsnieru mazspējas pazīmes un simptomi. Atbilstīgi jāpielāgo ketokonazola deva.

Ketokonazola ietekme uz citu zāļu metabolismu

Ketokonazols

spēcīgs

CYP3A4

inhibitors

inhibēt

zāļu,

kuras

metabolizē

šis

enzīms,

metabolismu.

Rezultātā to iedarbība var būt spēcīgāka vai ilgāka, un tas attiecas arī uz blakusparādībām.

In vitro

datos ir redzams, ka ketokonazols ir CYP1A2 inhibitors un tas neuzrāda ievērojamu CYP 2A6

un 2E1 inhibēšanu. Pie klīniski piemērotām koncentrācijas vērtībām nevar izslēgt ketokonazola veiktu

CYP2B6, 2C9/C8, 2C19 un 2D6 inhibēšanu.

Ketokonazols var

inhibēt zāļu transportēšanu ar P-gp, kā rezultātā var būt paaugstināta šādu zāļu

koncentrācija plazmā.

In vitro

pētījumos ketokonazols inhibē BCRP (krūts vēža rezistences proteīns,

Breast Cancer Resistance

Protein

Dati par inhibīciju liecina, ka sistēmiskā līmenī mijiedarbības risku ar BCRP substrātiem nevar

izslēgt pie ļoti augstām ketokonazola devām.

Tomēr klīniski nozīmīgā koncentrācijā ketokonazols var

būt BCRP inhibitors intestinālā līmenī. Ņemot vērā ketokonazola straujo uzsūkšanos, BCRP substrātu

lietošana jāatliek uz 2 stundām pēc ketokonazola lietošanas.

1. tabula. Mijiedarbība un ieteikumi par vienlaicīgu lietošanu.

Tālāk esošajā tabulā sniegta informācija par ketokonazola mijiedarbību ar citām zālēm (pieaugums tiek

apzīmēts ar “↑”, samazinājums tiek apzīmēts ar “↓”, izmaiņu neesamība — ar “↔”). Tālāk norādītās

mijiedarbības pakāpes nav absolūtās vērtības un var būt atkarīgas no lietotās devas; ir minēti rezultāti pēc

200 mg ketokonazola devas lietošanas, un, lietojot lielāku devu un/vai izmantojot īsākus devu intervālus, var

būt paredzama spēcīgāka mijiedarbība. Tālāk dotajā sarakstā nav minētas visas zāles, ar kurām ketokonazols

varētu mijiedarboties.

Zāles pa

terapeitiskajām

kategorijām

Paredzamā ietekme uz zāļu

koncentrāciju

Ieteikumi par vienlaicīgu lietošanu

Opiātu grupas

pretsāpju līdzekļi

Metadons

Iespējams metadona koncentrācijas

plazmā ↑

Kontrindicēta, jo ir palielināts

būtisku kardiovaskulāru notikumu,

arī QT intervāla pagarinājuma un

torsade de pointes

vai elpošanas, vai

CNS nomākuma risks (skatīt

4.3. apakšpunktu).

Buprenorfīns IV un

sublingvāli

Buprenorfīns:

AUC: ↑ 1,5 reizes

: ↑ 1,7 reizes

Rūpīgs monitorings.

Jāpielāgo buprenorfīna deva.

Alfentanils, fentanils

Iespējams alfentanila un fentanila

koncentrācijas ↑ plazmā

Ieteicams rūpīgs blakusparādību

(elpošanas nomākums, sedācija)

monitorings. Var būt nepieciešams

samazināt alfentanila vai fentanila

devu.

Oksikodons

Novērots oksikodona koncentrācijas

plazmā ↑

Rūpīgs monitorings.

Var pielāgot oksikodona devu.

Zāles pa

terapeitiskajām

kategorijām

Paredzamā ietekme uz zāļu

koncentrāciju

Ieteikumi par vienlaicīgu lietošanu

Antiaritmiski līdzekļi

Dizopiramīds

Hinidīns

Dronedarons

Iespējams dizopiramīda un hinidrīna

koncentrācijas plazmā ↑

Atkārtoti lietotas 200 mg ketokonazola

dienas devas izraisīja dronedarona

ekspozīcijas palielināšanos 17 reižu

Kontrindicēta būtisku

kardiovaskulāru notikumu, arī QT

intervāla pagarinājuma, riska dēļ

(skatīt 4.3. apakšpunktu).

Digoksīns

Iespējams digoksīna koncentrācijas

plazmā ↑

Ieteicams rūpīgs digoksīna

koncentrācijas monitorings.

Antikoagulanti un

antiagreganti

Dabigatrāns

Dabigatrāns:

AUC: ↑ 2,6 reizes

: ↑ 2,5 reizes

Kontrindicēta palielināta asiņošanas

riska dēļ (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Rivaroksabāns

Rivaroksabāns:

AUC: ↑ 2,6 reizes

: ↑ 1,7 reizes

Nav ieteicama palielināta asiņošanas

riska dēļ.

Apiksabāns

Apiksabāns

AUC: ↑ 2 reizes

: ↑ 1,6 reizes

Nav ieteicams palielināta asiņošanas

riska dēļ.

Cilostazols

Cilostazols:

AUC: ↑ 2,2 reizes

Lietojot vienlaicīgi ar ketokonazolu,

cilostazola vispārējā farmakoloģiskā

aktivitāte palielinās par 35 %.

Rūpīgs monitorings.

Kombinācijā ar Ketoconazole HRA

ieteicamā cilostazola deva ir 50 mg

divreiz dienā.

Varfarīns un citas

kumarīna tipa zāles

Iespējams varfarīna koncentrācijas

plazmā ↑

Rūpīgs monitorings.

Ieteicams kontrolēt INR

(starptautiskais standartizētais

koeficients).

Edoksabāns

AUC: ↑ 1,8 reizes

: ↑ 1,8 reizes

Edoksabāna deva ir jāsamazina, ja

lieto vienlaikus; skatiet edoksabāna

zāļu aprakstu.

Pretkrampju līdzekļi

Karbamazepīns

Fenitoīns

Iespējams karbamazepīna un fenitoīna

koncentrācijas plazmā ↑

Paredzams iespējams ketokonazola

koncentrācijas plazmā ↓.

(CYP3A enzīmu indukcija)

Nav ieteicama.

(Skatīt arī "Citu zāļu ietekme uz

Ketoconazole HRA metabolismu").

Pretdiabēta līdzekļi

Repaglinīds

Repaglinīds:

AUC: ↑ 1,2 reizes

: ↑ 1,2 reizes

Rūpīgs monitorings.

Var būt nepieciešama repaglinīda

devas pielāgošana.

Saksagliptīns

Saksagliptīns:

AUC: ↑ 2,5 reizes

: ↑ 1,6 reizes

Saistīts ar aktīvā metabolīta attiecīgo

vērtību samazinājumu.

Rūpīgs monitorings.

Var būt nepieciešama saksagliptīna

devas pielāgošana.

Tolbutamīds

Tolbutamīds:

AUC: ↑ 1,7 reizes

Rūpīgs monitorings.

Var būt nepieciešama tolbutamīda

devas pielāgošana.

Zāles pa

terapeitiskajām

kategorijām

Paredzamā ietekme uz zāļu

koncentrāciju

Ieteikumi par vienlaicīgu lietošanu

Pretinfekcijas līdzekļi

Rifabutīns

Rifampicīns

Izoniazīds

Iespējams rifabutīna koncentrācijas

plazmā ↑

Paredzams iespējams ketokonazola

koncentrācijas plazmā ↓.

(CYP3A4 enzīmu indukcija)

Nav ieteicama. (Skatīt arī "Citu zāļu

ietekme uz Ketoconazole HRA

metabolismu")

Telitromicīns

Klaritromicīns

Telitromicīns:

AUC: ↑ 2 reizes

: ↑ 1,5 reizes

Iespējams klaritromicīna koncentrācijas

plazmā ↑

Nav ieteicama.

Kontrindicēta pacientiem ar smagiem

nieru darbības traucējumiem, jo

pastāv QT intervāla pagarināšanās un

būtisku hepatoloģisku

blakusparādību risks (skatīt

4.3. apakšpunktu).

Izavukonazols

AUC: ↑ 5 reizes

: ↑ 1,1 reize

Nav ieteicams izavukonazola

blakusparādību paaugstinātā riska

dēļ; skatiet izavukonazola zāļu

aprakstu

Prazikvantels

Novērots prazikvantela koncentrācijas

plazmā ↑

Rūpīgs monitorings.

Var būt nepieciešama prazikvantela

devas pielāgošana.

Zāles pret migrēnu

Melnā rudzu grauda

alkaloīdi, piemēram,

dihidroergotamīns,

ergometrīns

(ergonovīns),

ergotamīns,

metilergometrīns

(metilergonovīns)

Iespējams melnā rudzu grauda alkaloīdu

koncentrācijas plazmā ↑

Kontrindicēta, jo ir palielināts

ergotisma un citu būtisku nevēlamu

vazospastisku notikumu risks (skatīt

4.3. apakšpunktu).

Eletriptāns

Eletriptāns:

AUC: ↑ 5,9 reizes

: ↑ 2,7 reizes

Nav ieteicama.

Pretaudzēju līdzekļi

Irinotekāns

Irinotekāns:

AUC: ↑ 2,1 reizes

Kontrindicēts šo zāļu metabolisma

izmaiņu dēļ (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Sunitinibs

Dazatinibs

Lapatinibs

Nilotinibs

Erlotinibs

Dabrafenibs

Kabozantinibs

Sunitinibs

AUC: ↑ 1,5 reizes

: ↑ 1,5 reizes

Lapatinibs:

AUC: ↑ 3,6 reizes

Nilotinibs:

AUC: ↑ 3,0 reizes

Erlotinibs:

AUC: ↑ 1,9 reizes

: ↑ 1,7 reizes

Dazatinibs

Novērots dazatiniba koncentrācijas

plazmā ↑

Dabrafenibs:

AUC: ↑ 1,7 reizes

: ↑ 1,3 reizes

Kabozantinibs:

AUC: ↑ 1,4 reizes

: ↔

Nav ieteicama, jo ir palielināts

pastiprinātas šādu zāļu ekspozīcijas

un QT intervāla pagarināšanās risks.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/596737/2014

EMEA/H/C/003906

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Ketoconazole HRA

ketokonazols

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Ketoconazole HRA. Tajā ir

paskaidrots, kā aģentūra ir novērtējusi šīs zāles, lai ieteiktu tās reģistrēt Eiropas Savienībā un sniegtu

lietošanas nosacījumus. Tas nav paredzēts kā praktiski ieteikumi par Ketoconazole HRA lietošanu.

Lai iegūtu praktisku informāciju par Ketoconazole HRA lietošanu, pacientiem jāizlasa zāļu lietošanas

instrukcija vai jāsazinās ar ārstu vai farmaceitu.

Kas ir Ketoconazole HRA un kāpēc tās lieto?

Ketoconazole HRA ir zāles, ko lieto Kušinga sindroma ārstēšanai pieaugušajiem un bērniem pēc 12 gadu

vecuma. Kušinga sindromu izraisa pārmērīga hormona kortizola veidošanās virsnieru dziedzeros, šie divi

dziedzeri atrodas virs nierēm.

Ketoconazole HRA aktīvā viela ir ketokonazols. Sakarā ar to, ka Kušinga sindroma pacientu skaits ir

mazs, šo slimību uzskata par retu, un 2012. gada 23. aprīlī Ketoconazole HRA tika apstiprinātas kā

zāles retu slimību ārstēšanai

Kā lieto Ketoconazole HRA?

Ketoconazole HRA ir pieejams tabletēs (200 mg). Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti, un

ārstēšana ir jāuzsāk un jāpārrauga ārstam ar pieredzi Kušinga sindroma ārstēšanā, kam ir piekļuve

atbilstošām iekārtām, lai izvērtētu pacienta atbildes reakciju.

Parastā ārstēšanas deva ir no 400 mg līdz 1200 mg dienā, kas tiek lietota divās vai trīs sadalītās

devās. Deva tiek pielāgota atbilstoši kortizola līmenim organismā, to mēra, regulāri pārbaudot urīnu vai

asinis.

Pirms ārstēšanas sākšanas un turpmākos sešus mēnešus regulāri ar asins analīzēm ir jāpārbauda

pacienta aknu funkcijas. Vienu mēnesi pēc devas palielināšanas pacienta aknu funkcijas jāpārbauda

Ketoconazole HRA

EMA/596737/2014

2. lappuse no 3

reizi nedēļā. Ja aknu enzīmu līmeņi asinīs palielinās trīs reizes par parasto maksimālo līmeni (aknu

problēmu pazīme) vai rodas simptomi, piemēram, apetītes trūkums, slikta dūša, vemšana, nogurums,

dzelte, vēdera sāpes vai tumšs urīns, kas var norādīt uz aknu problēmām, ārstēšana ir jāpārtrauc.

Plašāka informācija pieejama zāļu lietošanas instrukcijā.

Ketoconazole HRA darbojas?

Ketoconazole HRA aktīvā viela ketokonazols ir labi pazīstama viela, kas vairākas desmitgades ir

reģistrēta sēnīšu infekciju ārstēšanai. Ketokonazols atrodams lokāli lietojamās zālēs (uz ādas

uzklājamas zāles), ko lieto sēnīšu infekciju ārstēšanai. Tomēr iekšķīgi lietojamās formas sēnīšu infekciju

ārstēšanai tika apturētas 2013. gada jūlijā aknu bojājuma riska dēļ.

Ketokonazols bloķē virsnieru dziedzera enzīmu grupu, kas iesaistīti kortizola ražošanā, piemēram 17

alfa-hidroksilāze vai 11

-hidroksilāze. Bloķējot kortizola ražošanu, tiek mazināts kortizola līmenis

organismā, mazinot slimības simptomus. Ketokonazols vēl bloķē citu virsnieru dziedzera ražoto

hormonu ražošanu, kuru daudzums Kušinga sindroma gadījumā bieži ir palielināts.

Kādas bija Ketoconazole HRA priekšrocības šajos pētījumos?

Tā kā ketokonazols ir labi pazīstama viela un tā lietošana Kušinga sindroma gadījumā ir labi pierādīta,

iesniedzējs nodrošināja publicētās literatūras datus par vairāk nekā 800 pacientiem ar Kušinga

sindromu, kuri tika ārstēti tikai ar ketokonazolu vai kombinācijā ar citām ārstēšanas metodēm. Vidējā

lietotā deva bija 600 līdz 800 mg dienā. Šajos literatūrā aprakstītajos pētījumos galvenais efektivitātes

mērs bija kortizola līmenis asinīs. Tika pierādīts, ka ārstēšana ar ketokonazolu 43 līdz 80 % pacientu

normalizē kortizola līmeni asinīs.

Kāds risks pastāv, lietojot Ketoconazole HRA?

Visbiežāk novērotās Ketoconazole HRA nevēlamās blakusparādības ir virsnieru mazspēja (pārāk mazs

virsnieru dziedzera ražoto hormonu līmenis), slikta dūša, vemšana, vēdera sāpes, caureja, nieze,

izsitumi un palielināts aknu enzīmu līmenis asinīs. Visnopietnākās blakusparādības ir aknu darbības

traucējumi, ko var noteikt, regulāri veicot novērošanu.

Ketoconazole HRA nedrīkst lietot pacienti ar aknu slimībām vai ja aknu enzīmu līmenis asinīs ir lielāks

par noteiktu līmeni. Vēl to nedrīkst lietot grūtnieces, sievietes, kuras baro ar krūti, vai pacienti ar

pagarinātu QTc intervālu (sirds elektriskās aktivitātes traucējumiem). Ketoconazole HRA vēl nedrīkst

lietot kopā ar noteiktām zālēm, kas var palielināt nopietnu nevēlamo blakusparādību risku.

Pilns visu Ketoconazole HRA izraisīto blakusparādību saraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Kāpēc Ketoconazole HRA tika apstiprinātas?

CHMP nolēma, ka pacientu ieguvums, lietojot Ketoconazole HRA, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un

ieteica izsniegt šo zāļu reģistrācijas apliecību.

CHMP atzina, ka Ketoconazole HRA lietošana Kušinga sindroma ārstēšanā ir labi pierādīta medicīniskajā

praksē un dokumentēta zinātniskajā literatūrā. Turklāt CHMP atzina, ka šai retajai slimībai

nepieciešamas papildu ārstēšanas iespējas.

Attiecībā uz drošumu CHMP atzina, ka aknu problēmu risku var pārvaldīt, ievērojot atbilstošus

pasākumus.

Saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 31. pantu veiktās procedūras iznākums. Detalizēta informācija atrodama šeit.

Ketoconazole HRA

EMA/596737/2014

3. lappuse no 3

Kas tiek darīts, lai nodrošinātu nekaitīgu un efektīvu Ketoconazole HRA

lietošanu?

Lai nodrošinātu iespējami nekaitīgu Ketoconazole HRA lietošanu, ir izstrādāts riska pārvaldības plāns

Pamatojoties uz šo plānu, Ketoconazole HRA zāļu aprakstā ir ietverta drošuma informācija, kā arī

lietošanas instrukcija, tostarp attiecīgi piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes

speciālistiem un pacientiem.

Papildu informācija ir pieejama riska pārvaldības plāna kopsavilkumā

Uzņēmums, kas ražo Ketoconazole HRA, ārstiem, kas lietos Ketoconazole HRA, nodrošinās vēstuli ar

informāciju par nevēlamo blakusparādību riskiem, īpaši aknu darbības traucējumiem, un par to, kā

pareizi lietot zāles. Uzņēmums vēl izveidos pacientu, kuri ārstēti ar Ketoconazole HRA, reģistru, lai

novērotu šo zāļu drošumu un efektivitāti.

Cita informācija par Ketoconazole HRA

Eiropas Komisija 2014. gada 19 novembrī izsniedza Ketoconazole HRA reģistrācijas apliecību, kas

derīga visā Eiropas Savienībā.

Pilns Ketoconazole HRA EPAR teksts un riska pārvaldības plāna kopsavilkums ir atrodams aģentūras

tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Plašāka informācija par ārstēšanu ar Ketoconazole HRA atrodama zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir

EPAR daļa) vai sazinoties ar ārstu vai farmaceitu.

Retu slimību ārstēšanai paredzēto zāļu komitejas atzinuma kopsavilkums par Ketoconazole HRA ir

atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease

designation.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 11.2014.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju