Ketamin 10% 100 mg/ml šķīdums injekcijām

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

22-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

22-06-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Ketamīna hidrohlorīds
Pieejams no:
Bremer Pharma GmbH, Vācija
ATĶ kods:
QN01AX03
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Ketamine hydrochloride
Deva:
100 mg/ml
Zāļu forma:
šķīdums injekcijām
Receptes veids:
Tikai praktizējošam veterinārārstam
Ražojis:
Bremer Pharma GmbH, Vācija
Ārstniecības grupa:
kaķi; suņi
Produktu pārskats:
V/NRP/02/1507-01 - 100 mg/ml - Stikla flakons, 10 ml - Ir pieejams; V/NRP/02/1507-02 - 100 mg/ml - Stikla flakons, 25 ml - Ir pieejams
Autorizācija statuss:
Ir pieejams
Autorizācija numurs:
V/NRP/02/1507
Autorizācija datums:
2008-07-15

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/02/1496

Biocatalin

šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, aitām, cūkām, suņiem, kaķiem un trušiem

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA

DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

FATRO S.p.A.

Via Emilia, 285

Ozzano Emilia (BO)

Itālija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Biocatalin

šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, aitām, cūkām, suņiem, kaķiem un trušiem

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml satur:

Aktīvās vielas:

Aknu un rauga sēnīšu hidrolizāts

kā aminoskābju avots*

350 mg

B 12 vitamīns (ciānkobalamīns) 10 μg

B 1 vitamīns (tiamīna hidrohlorīds)

0,5 mg

B 2 vitamīns (riboflavīna nātrija fosfāts)

1,0 mg

B 6 vitamīns (piridoksīna hidrohlorīds)

0,5 mg

PP vitamīns (nikotīnamīds)

20 mg

Pantotēnskābe

2,50 mg

Palīgvielas:

līdz 1 ml

*arginīns, leicīns, metionīns, valīns, histidīns, lizīns, treonīns, izoleicīns, fenilalanīns, triptofāns,

tirozīns, cisteīns, serīns, glutamīnskābe, asparagīnskābe, glicīns, alanīns, prolīns.

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Slimības, kuras izraisa vai saistītas ar olbaltumvielu un B grupas vitamīnu trūkumu:

-stresa situācijas (antibiotiku, ķīmijterapeitisko līdzekļu lietošana, vakcinācija u.c.);

-vispārējs vārgums (anēmijas, diareja, vemšana, toksikozes, gremošanas un elpošanas orgānu slimības,

ķirurģiskas manipulācijas u.c.);

-pastiprināts olbaltumvielu patēriņš (grūsnība, zīdīšanas periods, pārpūle);

-augšanas un attīstības traucējumi, atveseļošanās pēc pārslimotām slimībām, ēstgribas trūkums.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nav.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav zināmas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Zirgi, kumeļi, liellopi, teļi, aitas, cūkas, sivēni, suņi, kaķi, truši.

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Intramuskulārai lietošanai sekojošās devās:

Zirgiem, liellopiem

10- 20

Kumeļiem, teļiem, aitām, cūkām

5 - 10

Suņiem, kaķiem, trušiem

2 - 5

Sivēniem

1 - 2

Zāles lietot zemākajā noteiktajā devā 3-5 dienas ilgi, maksimāli līdz pat 15 dienām smagākos

nepietiekamības gadījumos; augstākās devās lietot 2-3 reizes nedēļā 2-3 nedēļas ilgi vieglas līdz

vidējas nepietiekamības gadījumos.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Nav.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: nulle dienas.

Pienam: nulle stundas.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt vēsā, tumšā vietā.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku

ārstēšanai:

Ja notikusi nejauša pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas

instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Grūsnība un laktācija:

Nav pierādīts šo veterināro zāļu nekaitīgums grūsnības un laktācijas laikā.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nav zināma.

Nesaderība:

veikti

saderības

pētījumi,

šīs

veterinārās

zāles

nedrīkst

lietot

maisījumā

citām

veterinārajām zālēm.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību

aktiem.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

08/2017

15.

CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Iepakojuma izmēri: 100 ml.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas

apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi:

SIA "Optim Vet"

Mētru iela 6,

Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430

Latvija

VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS

V/NRP/02/1496

1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Biocatalin

šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, aitām, cūkām, suņiem, kaķiem un trušiem

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 ml satur:

Aktīvās vielas:

Aknu un rauga sēnīšu hidrolizāts

kā aminoskābju avots*

350 mg

B 12 vitamīns (ciānkobalamīns) 10 μg

B 1 vitamīns (tiamīna hidrohlorīds)

0,5 mg

B 2 vitamīns (riboflavīna nātrija fosfāts)

1,0 mg

B 6 vitamīns (piridoksīna hidrohlorīds)

0,5 mg

PP vitamīns (nikotīnamīds)

20 mg

Pantotēnskābe

2,50 mg

Palīgvielas:

līdz 1 ml

*arginīns, leicīns, metionīns, valīns, histidīns, lizīns, treonīns, izoleicīns, fenilalanīns, triptofāns,

tirozīns, cisteīns, serīns, glutamīnskābe, asparagīnskābe, glicīns, alanīns, prolīns.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

Dzidrs, dzeltenīgi brūns šķīdums.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1

Mērķa sugas

Zirgi, liellopi, aitas, cūkas, suņi, kaķi, truši.

4.2

Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Slimības, kuras izraisa vai saistītas ar olbaltumvielu un B grupas vitamīnu trūkumu:

- stresa situācijas (antibiotiku, ķīmijterapeitisko līdzekļu lietošana, vakcinācija u.c.);

- vispārējs vārgums (anēmija, diareja, vemšana, toksikozes, gremošanas un elpošanas orgānu

slimības, ķirurģiskas manipulācijas u.c.);

- pastiprināts olbaltumvielu patēriņš (grūsnība, zīdīšanas periods, pārpūle);

- augšanas un attīstības traucējumi, atveseļošanās pēc pārslimotām slimībām, ēstgribas trūkums.

4.3

Kontrindikācijas

Nav.

4.4

Īpaši brīdinājumi katrai mērķa sugai

Nav.

4.5

Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Nav noteikti.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Ja notikusi nejauša pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas

instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

4.6

Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Nav zināmas.

4.7

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Nav pierādīts šo veterināro zāļu nekaitīgums grūsnības un laktācijas laikā.

4.8

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav zināma.

4.9

Devas un lietošanas veids

Intramuskulārai lietošanai sekojošās devās:

Zirgiem, liellopiem

10- 20

Kumeļiem, teļiem, aitām, cūkām

5 - 10

Suņiem, kaķiem, trušiem

2 - 5

Sivēniem

1 - 2

Zāles lietot zemākajā noteiktajā devā 3-5 dienas, maksimāli līdz pat 15 dienām smagākos

nepietiekamības gadījumos; augstākās devās lietot 2-3 reizes nedēļā 2-3 nedēļas vieglas līdz vidējas

nepietiekamības gadījumos.

4.10

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Nav zināma.

4.11

Ierobežojumu periods(-i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Gaļai un blakusproduktiem: nulle dienas.

Pienam: nulle stundas.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: vitamīni, citas kombinācijas.

ATĶ vet kods: QA11JC00.

Aknu

rauga

hidrolizāts

sabalansēts

aminoskābju

maisījums,

sagatavots,

sašķeļot

olbaltumvielas. Šādā veidā sagatavots, tas nodrošina ekvivalentu barības vielu daudzumu aminoskābju

formā, ko iespējams ievadīt dzīvniekam parenterāli. Sabalansēts aminoskābju un vitamīnu maisījums

organismā nepieciešams augšanai, kā arī cīņai ar patoloģiskiem procesiem slimību gadījumā. Proteīna

hidrolizāts kopā ar B grupas vitamīniem stimulējoši ietekmē arī aknu parenhīmas šūnu reģenerāciju.

Praksē tie demonstrē saudzējošu un ārstējošu iedarbību toksisku stāvokļu gadījumos, kavējot audu

deģenerāciju un stimulējot to reģenerāciju, tādējādi samazinot komplikācijas.

5.1

Farmakodinamiskās īpašības

Aminoskābes

relatīvi

vienkārši

organiski

savienojumi.

satur

pamata

aminogrupu

karboksilskābes

grupu,

kuras

galvenās

vienības

proteīnu

polipeptīdu

ķēdēs.

Aminoskābēm

neatkarīgi no to plastiskās vai proteīnu sintēzes funkcijas ir īpaša nozīme vielmaiņas procesos un tās ir

nepieciešamas

neirotransmiteru,

fosfatīdu,

porfirīna

nukleotīdu

sintēzei.

Aminoskābes

transformējas par ketoskābēm un amonjaku. Tās piedalās bioloģiski aktīvu savienojumu formēšanā –

adrenalīns,

noradrenalīns,

dopamīns,

hormoni,

serotonīns,

histamīns,

porfirīns,

nukleīnskābes,

kreatīns, melanīns, gamma-aminosviestskābe (GABA) u.c.

Vitamīns

(ciānkobalamīns)

īpaši

nepieciešams

ogļhidrātu,

lipīdu,

olbaltumvielu

nukleoproteīnu vielmaiņā.

Vitamīns B1 (tiamīns) darbojas kā koenzīms fermentatīvajās sistēmās, no kurām būtiski svarīga ir

dekarboksilāze, kura nepieciešama pirovīnogskābes dekarboksilācijā. Pirovīnogskābe darbojas kā

mediators ogļhidrātu sintēzē un to izmantošanā.

Vitamīns B2 (riboflavīns) veido divus koenzīmus: riboflavīna fosfāts (riboflavīna mononukleotīds) un

riboflavīna

adenīn-dinukleotīds.

Riboflavīna

fosfāts

saistīts

citohroma-C

reduktāzi

aminoskābes

oksidāzi.

Savukārt

riboflavīna

adenīn-dinukleotīds

koenzīms

d-amino-oksidāzei,

ksantī-noksidāzei,

aldehīd-oksidāzei

citiem

enzīmiem.

Riboflavīns

tieši

ietekmē

ogļhidrātu,

aminoskābju un aldehīdu vielmaiņu.

Vitamīns B6 (piridoksīns) piedalās koenzīmu sintēzē, tajā skaitā, piridoksāl-5-fosfāts (PLP),

dekarboksilāzes un transamināzes koenzīmi; olbaltumvielu un aminoskābju vielmaiņu ietekmējošie

enzīmi.

Vitamīns PP (nikotīnamīds) veido divus koenzīmus: difosfopiridīna nukleotīds (NAD) un

trifosfopiridīna nukleotīds (NADP); abi koenzīmi ir iesaistīti ogļhidrātu, olbaltumvielu un lipīdu

oksidēšanās un oksidēšanās-reducēšanās procesu norisēs.

Pantotēnskābe ir koenzīma A sastāvā, kurš nepieciešams acetilēšanās procesos, ogļhidrātu un lipīdu

vielmaiņā.

5.2

Farmakokinētiskie dati

Pēc resorbcijas aminoskābes nokļūst aknās, kur tās konversējas un tiek sašķeltas. Dažādos vielmaiņas

norises procesos tiek patērētas olbaltumvielas. Ja organismā nav aminoskābju rezerves, tad to trūkums

tiek kompensēts no tām aminoskābēm, kuras nepieciešamas organisma augšanas un reprodukcijas

procesiem. Bet šo procesu norisei savukārt nepieciešams konstants slāpekļa līmenis. Aminoskābju

pārpalikums tiek ātri sašķelts un izvadīts no organisma.

Vitamīns B12 (ciānkobalamīns) ātri resorbējas un piesaistās specifiskai proteīnu matricei

(transkobalamīns), šādā veidā cirkulējot organismā un nokļūstot aknās, nierēs, sirdī, liesā un

smadzenēs. Ciānokobalamīna elimonācija norit, izdaloties kopā ar urīnu, žulti un fekālijām.

Vitamīns B1 (tiamīns) pēc resorbcijas niecīgā daudzumā uzkrājas aknās, nierēs, smadzenēs un

miokardā. No organisma tiamīns izdalās ar urīnu nepārmainītā formā vai daļēji kā pirimidīns.

Vitamīns B2 (riboflavīns) pēc resorbcijas ātri izplatās visos organisma audos; ierobežotā daudzumā

kumulējas aknās, nierēs un miokardā. No organisma izdalās kopā ar urīnu.

Vitamīns B6 (piridoksīns) pēc resorbcijas daļēji uzkrājas aknās, nierēs un sirdī. Neliels daudzums

vitamīna izdalās kopā ar urīnu, fekālijām, sviedriem un pienu.

Vitamīns PP (nikotīnamīds) nelielā daudzumā uzkrājas audos, bet galvenokārt aknās, kur tas metilējas.

No organisma eliminējas caur nierēm glomerulārās filtrācijas un tubulārās sekrēcijas ceļā.

Pantotēnskābe relatīvi viegli iekļūst organisma audos; tās metabolisms pilnībā nav zināms.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

Sorbīts

Ūdens injekcijām.

6.2

Būtiska nesaderība

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām

veterinārajām zālēm.

6.3

Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 3 gadi.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt vēsā, tumšā vietā.

6.5 Tiešā iepakojuma veids un saturs

Kartona kaste ar 100 ml II tipa stikla flakonu, kas noslēgts ar gumijas korķi.

6.6

Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību

aktiem.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

FATRO S.p.A.

Via Emilia, 285

Ozzano Emilia (BO)

Itālija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/NRP/02/1496

9.

REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 27/09/2002

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 22/10/2008

10.

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

08/2017

RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI

LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Recepšu veterinārās zāles

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju