Karvidil 25 mg tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

02-06-2016

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

02-06-2016

Aktīvā sastāvdaļa:
Karvedilols
Pieejams no:
Grindeks, AS, Latvija
ATĶ kods:
C07AG02
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Carvedilolum
Deva:
25 mg
Zāļu forma:
Tablete
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Grindeks, AS, Latvija
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
03-0347

SASKAŅOTS ZVA 02-06-2016

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

KARVIDIL 6,25 mg tabletes

KARVIDIL 12,5 mg tabletes

KARVIDIL 25 mg tabletes

Carvedilolum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu

informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat

tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas

attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā.

Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir KARVIDIL un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms KARVIDIL lietošanas

Kā lietot KARVIDIL

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt KARVIDIL

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir KARVIDIL un kādam nolūkam to lieto

Zāļu KARVIDIL

sastāvā

ietilpst karvedilols, kas ir bēta adrenoreceptoru blokators. Zālēm

raksturīga daudzpusīga iedarbība, kas palielina tā lietošanas iespējas sirds un asinsvadu

slimību ārstēšanā.

Zāļu KARVIDIL aktīvā viela paplašina asinsvadus un samazina perifērisko asinsvadu

pretestību, tāpēc to lieto hipertensijas (paaugstināts asinsspiediens) un stenokardijas

ārstēšanai. Klīniskie pētījumi liecina, ka KARVIDIL var lietot hipertensijas ārstēšanai

pacientiem ar nieru slimībām vai cukura diabētu.

Ilgstoša KARVIDIL lietošana labvēlīgi ietekmē lipīdu līmeni serumā, jo samazina kopējo

holesterīna, zema blīvuma lipoproteīnu un triglicerīdu daudzumu, bet palielina augsta

blīvuma lipoproteīnu līmeni asinīs. KARVIDIL piemīt antioksidanta īpašības, tas saista

brīvos radikāļus.

KARVIDIL lieto arī sirds mazspējas ārstēšanai.

KARVIDIL lieto šādos gadījumos:

esenciāla hipertensija (paaugstināts asinsspiediens);

hroniska stabila stenokardija. KARVIDIL lieto hroniskas stabilas stenokardijas

profilaktiskai ārstēšanai;

simptomātiska hroniska sirds mazspēja. KARVIDIL lieto stabilas vieglas, vidēji

smagas un smagas hroniskas sirds mazspējas ārstēšanai papildus standartterapijai,

piemēram, diurētiskiem līdzekļiem, digoksīnam un AKE inhibitoriem.

SASKAŅOTS ZVA 02-06-2016

2.

Kas Jums jāzina pirms KARVIDIL lietošanas

Nelietojiet KARVIDIL šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret karvedilolu vai kādu citu (6. sadaļā minēto) šo zāļu

sastāvdaļu;

ja Jums ir nestabila/dekompensēta sirds mazspēja;

ja Jums ir aknu darbības traucējumi ar klīniskām izpausmēm;

ja Jums ir sirds vadīšanas traucējumi (vai sirds blokāde) (ja vien nav ievietots

pastāvīgs kardiostimulators) vai kardiogēns šoks;

ja Jums ir ļoti lēna sirdsdarbība (mazāk par 50 sitieniem minūtē);

ja Jums ir ievērojami pazemināts asinsspiediens (sistoliskais asinsspiediens

< 85 mmHg);

ja bronhiālās astmas vai citas hroniskas obstruktīvas plaušu slimības (bronhīts vai

bronhospazma) dēļ ir apgrūtināta elpošana.

Ja kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem attiecas uz Jums, pirms uzsākt KARVIDIL

lietošanu, konsultējieties ar ārstu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms KARVIDIL lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, ja:

Jums ir nieru darbības traucējumi;

Jums ir aknu darbības traucējumi. Ārstam var būt nepieciešams samazināt Jūsu zāļu

devu;

Jums ir hroniska plaušu slimība vai nosliece uz bronhospastiskām reakcijām;

Jums ir stenokardijas veids, ko sauc par Princmetāla stenokardiju;

Jums ir kāda cita sirds slimība;

Jums ir cukura diabēts (augsts cukura līmenis asinīs). Zāles var maskēt pazīmes, kas

liecina par zemu cukura līmeni asinīs (hipoglikēmija), tādēļ cukura līmenis asinīs ir

regulāri jāpārbauda;

Jums ir asinsvadu sistēmas traucējumi (perifēro asinsvadu slimība);

Jums ir asinsrites traucējumi roku un kāju pirkstos (Reino sindroms). Iespējama

simptomu saasināšanās;

Jums iepriekš ir bijuši vairogdziedzera darbības traucējumi;

Jums ir feohromocitoma (virsnieru audzējs, kas izraisa augstu asinsspiedienu);

Jūs ciešat no smaga muskuļu vājuma (myasthenia gravis);

Jums ir ādas slimība, ko sauc par psoriāzi (skatīt 4. punktu);

Jums iepriekš ir bijusi smaga alerģiska reakcija (piemēram, pēkšņs pietūkums, kas

rada elpošanas grūtības, roku, pēdu un potīšu tūska vai stipri izsitumi);

Jums ir alerģija un ir nozīmēta ārstēšana alerģijas mazināšanai;

Jūs nēsājat kontaktlēcas. KARVIDIL samazina asaru izdalīšanos.

Ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums, vai arī Jūs par to šaubāties, pirms uzsākt

KARVIDIL lietošanu, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Pacientiem ar impulsu vadīšanas traucējumiem sirdī, lietojot KARVIDIL, stingri jāievēro

visi ārsta norādījumi.

KARVIDIL var izraisīt stipru sirdsdarbības palēnināšanos. Ja Jūsu pulss pazemināsies līdz

mazāk nekā 55 sitieniem minūtē, ārsts nozīmēs mazāku zāļu devu.

SASKAŅOTS ZVA 02-06-2016

Ļoti retos gadījumos var rasties smagas ādas nevēlamās blakusparādības (skatīt 4. punktu).

Lietošanas pārtraukšanas sindroms

Nepārtrauciet KARVIDIL lietošanu, iepriekš par to nepaziņojot ārstam. Pēkšņa

KARVIDIL lietošanas pārtraukšana var izraisīt nevēlamas blakusparādības (var saasināties

stenokardijas simptomi, palielināties miokarda infarkta un aritmiju rašanās risks, kā arī

pastiprināties tireotoksikozes simptomi). KARVIDIL lietošana jāpārtrauc pakāpeniski

(divu nedēļu laikā). Ja tomēr stenokardijas simptomi pasliktinās, ieteicams nekavējoties

atsākt KARVIDIL terapiju (vismaz uz laiku) atbilstoši ārsta norādījumiem.

Bērni un pusaudži

Karvedilola lietošanas drošība un efektivitāte bērniem (līdz 18 gadu vecumam) nav

noskaidrota.

Citas zāles un KARVIDIL

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis

vai varētu lietot.

Aktīvā viela karvedilols var ietekmēt citu zāļu darbību. Arī citas zāles var ietekmēt

KARVIDIL darbību.

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja lietojat kādas no šīm zālēm:

digoksīns (sirds mazspējas ārstēšanai). Lietojot vienlaicīgi, var palielināties

digoksīna koncentrācija asinīs, tādēļ šī koncentrācija ir jākontrolē. KARVIDIL var

pastiprināt digoksīna izraisīto bradikardiju (palēnināta sirdsdarbība);

rifampicīns (lieto infekciju ārstēšanai). KARVIDIL darbība var pavājināties;

ciklosporīns

(lieto

pēc

orgānu

transplantācijas).

KARVIDIL

palielināt

ciklosporīna koncentrāciju plazmā. Tādēļ tiks lietotas mazākas ciklosporīna devas,

un pēc terapijas uzsākšanas ar KARVIDIL tiks kontrolēta tā koncentrācija asinīs;

amiodarons (sirds ritma traucējumu ārstēšanai). Amiodarons palielina ventrikulāru

(sirds kambaru) aritmiju rašanās risku;

barbiturāti (zāles epilepsijas ārstēšanai). Var mazināties KARVIDIL iedarbība;

alumīnija hidroksīds, holestiramīns: lietojot vienlaicīgi, tiek kavēta karvedilola

uzsūkšanās;

insulīns vai iekšķīgi lietojamas zāles diabēta ārstēšanai.

Zāles var maskēt

pavājināt pazīmes, kas liecina par zemu cukura līmeni asinīs (hipoglikēmija);

kateholamīna līmeni mazinošas zāles (rezerpīns, monoamīnoksidāzes inhibitori);

verapamils, diltiazēms un citas antiaritmiskas zāles. Ir smagas bradikardijas, impulsu

vadīšanas traucējumu sirdī vai sirds blokādes risks. Verapamila injekciju gadījumā

iespējama izteikta asinsspiediena pazemināšanās;

klonidīns (lieto augsta asinsspiediena, migrēnas ārstēšanai, kā arī menopauzes laikā);

citas zāles, ko lieto augsta asinsspiediena ārstēšanai;

nesteroīdie pretsāpju līdzekļi un kortikosteroīdi;

bronhodilatatori;

cimetidīns (lieto gremošanas traucējumu, dedzināšanas un kuņģa čūlas ārstēšanai).

Var pastiprināt karvedilola darbību;

eritromicīns (antibiotika, lieto infekciju ārstēšanai). Pastiprina karvedilola darbību;

fluoksetīns, fluvoksamīns un paroksetīns (zāles depresijas ārstēšanai). Pastiprina

karvedilola darbību;

SASKAŅOTS ZVA 02-06-2016

ergotamīns, ergometrīns;

alprostadils;

pretmalārijas līdzekļi (bradikardijas risks);

hlorpromazīns.

Vispārējās anestēzijas līdzekļi, miega līdzekļi, nomierinošie (anksiolītiskie) līdzekļi un

alkohols pastiprina KARVIDIL asinsspiedienu pazeminošo (hipotensīvo) efektu, bet

nesteroīdie pretsāpju līdzekļi un kortikosteroīdi pavājina hipotensīvo darbību.

KARVIDIL var pastiprināt vai kavēt adrenalīna presoro efektu.

KARVIDIL kopā ar uzturu un dzērienu

Alkohols pastiprina KARVIDIL hipotensīvo darbību.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

KARVIDIL lietošana grūtniecības periodā pieļaujama tikai gadījumos, kad potenciālais

ieguvums mātei attaisno iespējamo risku auglim.

Karvedilols izdalās mātes pienā. Tāpēc, lietojot šīs zāles, barošana ar krūti jāpārtrauc.

Ja šo zāļu lietošanas laikā iestājas grūtniecība, nekavējoties konsultējieties ar ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ja KARVIDIL tablešu lietošanas laikā Jums rodas reibonis vai līdzīgi simptomi, vai

nogurums, nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet mehānismus.

KARVIDIL satur laktozi

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties

ar ārstu.

3.

Kā lietot KARVIDIL

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet

ārstam vai farmaceitam.

KARVIDIL tabletes jālieto ēšanas laikā.

Esenciāla hipertensija

Pieaugušie

Terapijas sākuma deva ir 12,5 mg vienu reizi dienā. Pēc 2 dienām devu palielina līdz

parastajai devai – 25 mg vienu reizi dienā. Ja nepieciešams, devu var palielināt ar vismaz

2 nedēļu intervālu līdz maksimālajai devai – 50 mg, ko lieto vienā reizē vai devu sadalot

(divas reizes dienā).

Gados vecāki cilvēki

Gados vecākiem pacientiem 12,5 mg deva dažos gadījumos nodrošina pietiekamu

terapeitisko efektu. Ja atbildes reakcija ir nepietiekama, devu var palielināt līdz

maksimālajai ieteicamajai devai – 50 mg, ko lieto vienu reizi dienā vai devu sadalot (divas

reizes dienā).

SASKAŅOTS ZVA 02-06-2016

Hroniska stabila stenokardija

Terapijas sākuma deva ir 12,5 mg divas reizes dienā. Pēc 2 dienām devu palielina līdz

25 mg divas reizes dienā.

Saskaņā ar literatūrā atrodamajām norādēm stabilas stenokardijas ārstēšanai karvedilolu

iesaka lietot pa 50 mg divas reizes dienā.

Gados vecāki cilvēki

Sākuma devu un Jums piemērotāko devu ieteicams lietot ilgtermiņā.

Parastā maksimālā deva ir 50 mg katru dienu, kas lietota mazākiem daudzumiem (dalītās

devās).

Simptomātiska hroniska sirds mazspēja

Ārstēšanu ar KARVIDIL drīkst uzsākt tikai slimnīcas ārsta uzraudzībā pēc rūpīga pacienta

stāvokļa novērtējuma. Devu pielāgo individuāli, atkarībā no pacienta vajadzībām.

Pieaugušie

Ieteicamā terapijas sākuma deva ir 3,125 mg divas reizes dienā divas nedēļas. Ja šai devai

ir laba panesamība, pēc tam to palielina, ne ātrāk kā ik pēc divām nedēļām, līdz 6,25 mg

divas reizes dienā, tad 12,5 mg divas reizes dienā, un pēc tam – 25 mg divas reizes dienā.

Deva jāpalielina, līdz sasniegta augstākā pacienta panesamības robeža.

Ieteicamā maksimālā dienas deva visiem pacientiem ar smagu hronisku sirds mazspēju un

pacientiem ar vieglu līdz vidēji smagu hronisku sirds mazspēju, kuru ķermeņa masa ir

mazāka par 85 kg, ir 25 mg divas reizes dienā. Pacientiem ar vieglu vai vidēji smagu

hronisku sirds mazspēju, kuru ķermeņa masa ir lielāka par 85 kg, ieteicamā maksimālā

deva ir 50 mg divas reizes dienā.

Ja Jūs sverat vairāk nekā 85 kg (187 lb), devu var

palielināt līdz 50 mg divas reizes dienā.

Ja KARVIDIL lietošanu pārtrauc ilgāk par divām nedēļām, terapija jāatsāk ar 3,125 mg

divas reizes dienā un pakāpeniski jāpalielina saskaņā ar iepriekš minētajiem ieteikumiem

par devām.

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar aknu darbības traucējumiem jāsamazina KARVIDIL deva. Pacienti ar

smagiem aknu darbības traucējumiem KARVIDIL lietot nedrīkst.

Nieru darbības traucējumi

Devas nav jāmaina, ja vien sistoliskais asinsspiediens ir augstāks par 100 mmHg.

Ja Jums šķiet, ka KARVIDIL iedarbība ir pārāk stipra vai pārāk vāja, pastāstiet to savam

ārstam vai farmaceitam.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Karvedilola lietošanas drošība un efektivitāte bērniem (līdz 18 gadu vecumam) nav

noskaidrota.

Ja esat lietojis KARVIDIL vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis pārāk lielu devu, var novērot izteiktu hipotensiju, bradikardiju, var iestāties

sirds mazspēja un pat kardiogēns šoks. Smagos gadījumos var apstāties sirdsdarbība.

Iespējami arī elpošanas traucējumi, bronhospazma, vemšana, apziņas traucējumi un

ģeneralizēti krampji.

SASKAŅOTS ZVA 02-06-2016

Pacients jānovieto guļus stāvoklī; nekavējoties jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība,

lai uzsāktu intensīvo terapiju. Kuņģa skalošana un vemšanas izraisīšana ir efektīva tikai

pirmajās stundās pēc saindēšanās.

Pārdozēšanas gadījumā nekavējoties konsultējieties ar ārstu!

Ja esat aizmirsis lietot KARVIDIL

Ja esat aizmirsis lietot KARVIDIL, dariet to nekavējoties. Ja tuvojas nākamā zāļu

lietošanas reize, nelietojiet dubultu devu, bet turpiniet lietot zāles, kā nozīmēts, ievērojot

parastos intervālus starp zāļu lietošanas reizēm.

Ja pārtraucat lietot KARVIDIL

Nepārtrauciet KARVIDIL lietošanu, iepriekš par to nepaziņojot ārstam. Pēkšņa lietošanas

pārtraukšana var izraisīt nevēlamas blakusparādības. Ārsts Jums pateiks, kā samazināt

devu un pārtraukt tablešu lietošanu. Skatīt 2. punktu Brīdinājumi un piesardzība lietošanā.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Blakusparādību biežums nav atkarīgs no devas lieluma, izņemot reiboni, redzes

traucējumus un bradikardiju.

Ļoti bieži (skar vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

reibonis*;

galvassāpes*;

sirds mazspēja;

asinsspiediena pazemināšanās;

vājums un nogurums*.

Bieži (skar mazāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

elpceļu (bronhīts), plaušu (pneimonija) infekcija, deguna un rīkles (augšējo elpceļu)

infekcija. Pazīmes ir sēcoša elpošana, elpas trūkums, spiedoša sajūta krūtīs un rīkles

iekaisums;

urīnceļu infekcija;

anēmija (samazināts sarkano asins šūnu skaits);

ķermeņa masas palielināšanās;

paaugstināts holesterīna līmenis (uzrādās asinsanalīzēs);

glikozes līmeņa asinīs kontroles pasliktināšanās (hipoglikēmija vai hiperglikēmija)

pacientiem ar cukura diabētu;

depresija, nomākts garastāvoklis;

stāvoklis pirms ģībšanas un samaņas zudums*;

redzes traucējumi, iekaisums vai sausuma sajūta acīs samazinātas asaru izdalīšanās

dēļ, kairinājums acīs;

palēnināta sirdsdarbība (bradikardija);

SASKAŅOTS ZVA 02-06-2016

šķidruma aizture. Simptomi ir vispārēja ķermeņa tūska, atsevišķu ķermeņa daļu

tūska, piemēram, roku, pēdu, potīšu un kāju tūska un kopējā asiņu daudzuma

palielināšanās organismā;

tūska (tostarp vispārēja, perifēriska, ekstremitāšu, dzimumorgānu, kāju, pēdu vai

potīšu tūska);

reibonis vai neskaidra galva pieceļoties;

perifēriskās asinsrites traucējumi (aukstas plaukstas un pēdas, perifēro asinsvadu

slimība, mijklibošanas simptomu pastiprināšanās, Reino sindroms);

paaugstināts asinsspiediens;

apgrūtināta elpošana, plaušu tūska, predisponētiem pacientiem – astma;

slikta dūša vai vemšana;

caureja;

gremošanas traucējumi;

sāpes vēderā;

sāpes (var būt arī plaukstās un pēdās);

nieru darbības traucējumi, to skaitā izmaiņas urinēšanas biežumā.

Retāk (skar mazāk nekā 1 no 100 cilvēkiem):

miega traucējumi;

notirpuma, durstīšanas sajūta un nejutīgums rokās un pēdās;

ģībonis;

vadīšanas traucējumi sirdī (atrioventrikulāra blokāde);

stenokardija;

aizcietējums;

ādas reakcijas (piemēram, alerģiska eksantēma, dermatīts, pastiprināta svīšana,

nātrene, nieze, psoriātiski ādas bojājumi, niezoši un sausi, ēdei līdzīgi bojājumi);

matu izkrišana;

grūtības panākt erekciju (erektilā disfunkcija).

Reti (skar mazāk nekā 1 no 1000 cilvēkiem):

trombocitopēnija (samazināts asins plātnīšu skaits). Pazīmes ir viegla asinsizplūdumu

(zilumu) veidošanās un asiņošana no deguna;

aizlikts deguns, šķaudīšana, gripai līdzīgi simptomi;

sausuma sajūta mutē.

Ļoti reti (skar mazāk nekā 1 no 10 000 cilvēku):

leikopēnija (samazināts kopējais balto asins šūnu skaits). Pazīmes var būt mutes,

smaganu, rīkles un plaušu infekcija;

paaugstināta jutība (alerģiska reakcija);

izmaiņas aknu funkcionālajos testos.

var rasties smagas ādas slimības (daudzformu eritēma, Stīvensa-Džonsona sindroms

un toksiskā epidermālā nekrolīze). Apsārtums, bieži vien ar pūšļiem, var parādīties

uz ādas vai gļotādām, piemēram, mutes iekšpusē, dzimumorgānu rajonos vai uz

plakstiņiem. Tie var parādīties sākotnēji kā apļveida plankumi, bieži ar centrālām

čūlām, kas var progresēt līdz plašai ādas lobīšanai un var būt dzīvībai bīstami. Šīs

nopietnās ādas reakcijas bieži pavada galvassāpes, drudzis un ķermeņa sāpes (gripai

līdzīgi simptomi);

nieru darbības traucējumi, kas konstatēti, veicot asins analīzi;

SASKAŅOTS ZVA 02-06-2016

dažām sievietēm var būt grūtības ar urīnpūšļa kontroli (urīna nesaturēšana). Parasti

tas izzūd, kad ārstēšana tiek pārtraukta.

* Īpaši iespējams ārstēšanas sākumā

Var saasināties psoriāze.

Vielmaiņas un uztures traucējumi

KARVIDIL var arī izraisīt cukura diabēta attīstīšanos cilvēkiem, kuriem ir ļoti viegla

diabēta forma, ko sauc par „latento diabētu”, jau esoša cukura diabēta saasināšanos, kā arī

nomākt glikozes līmeņa regulācijas mehānismu asinīs.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas

attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat

ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot zemāk minēto kontaktinformāciju:

Zāļu valsts aģentūra

Jersikas iela 15

Rīga, LV-1003

Tālrunis: +371 67078400

Fakss: +371 67078428

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par

šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt KARVIDIL

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma un kastītes pēc

“Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest

zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko KARVIDIL satur

Aktīvā viela ir karvedilols.

Viena tablete satur 6,25 mg, 12,5 mg vai 25 mg karvedilola.

Citas sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts, mikrokristāliskā celuloze, krospovidons

(A tips), koloidālais bezūdens silīcija dioksīds, magnija stearāts.

SASKAŅOTS ZVA 02-06-2016

Krāsvielas: dzeltenais dzelzs oksīds (E 172) (tabletēs pa 6,25 mg un 12,5 mg), sarkanais

dzelzs oksīds (E 172) (tabletēs pa 12,5 mg).

KARVIDIL ārējais izskats un iepakojums

6,25 mg tabletes – apaļas tabletes ar abpusēji izliektām virsmām, ar dalījuma līniju vienā

pusē, dzeltenīgas ar tumši dzelteniem ieslēgumiem.

12,5 mg tabletes – apaļas tabletes ar abpusēji izliektām virsmām, ar dalījuma līniju vienā

pusē, rozā krāsā ar tumši rozā ieslēgumiem.

25 mg tabletes – baltas apaļas tabletes ar abpusēji izliektām virsmām, ar dalījuma līniju

vienā pusē.

Tableti var sadalīt vienādās devās.

PVH/Al blisteri.

14 tabletes blisterī.

2 blisteri (28 tabletes) kartona kastītē.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Latvija

Tālr.: +371 67083205

Fakss: +371 67083505

E-pasts: grindeks@grindeks.lv

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības

īpašnieku.

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 05/2016

SASKAŅOTS ZVA 02-06-2016

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

KARVIDIL 6,25 mg tabletes

KARVIDIL 12,5 mg tabletes

KARVIDIL 25 mg tabletes

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viena tablete satur 6,25 mg, 12,5 mg vai 25 mg karvedilola (Carvedilolum).

Palīgviela ar zināmu iedarbību: katra tablete satur atbilstoši 50,0 mg, 100,0 mg vai

200,0 mg laktozes monohidrāta.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Tablete.

6,25 mg tabletes – apaļas tabletes ar abpusēji izliektām virsmām, ar dalījuma līniju vienā

pusē, dzeltenīgas ar tumši dzelteniem ieslēgumiem.

12,5 mg tabletes – apaļas tabletes ar abpusēji izliektām virsmām, ar dalījuma līniju vienā

pusē, rozā krāsā ar tumši rozā ieslēgumiem.

25 mg tabletes – baltas apaļas tabletes ar abpusēji izliektām virsmām, ar dalījuma līniju

vienā pusē.

Tableti var sadalīt vienādās devās.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Esenciāla hipertensija.

Hroniska stabila stenokardija. KARVIDIL ir indicēts hroniskas stabilas stenokardijas

ārstēšanai.

Simptomātiska hroniska sirds mazspēja (HSM). KARVIDIL ir indicēts stabilas

vieglas līdz smagas hroniskas sirds mazspējas ārstēšanai pacientiem ar eivolēmiju

papildus standartterapijai, piemēram, diurētiskiem līdzekļiem, digoksīnam un AKE

inhibitoriem.

SASKAŅOTS ZVA 02-06-2016

4.2.

Lietošanas veids un devas

Devas

Esenciāla hipertensija

Pieaugušie

Terapijas sākuma deva ir 12,5 mg vienu reizi dienā. Pēc 2 dienām devu palielina līdz

parastajai devai – 25 mg vienu reizi dienā. Ja nepieciešams, devu var palielināt ar vismaz

2 nedēļu intervālu līdz maksimālajai devai – 50 mg, ko lieto vienā reizē vai devu sadalot

(divas reizes dienā).

Gados vecāki cilvēki

Gados vecākiem pacientiem 12,5 mg deva dažos gadījumos nodrošina pietiekamu

terapeitisko efektu. Ja atbildes reakcija ir nepietiekama, devu var palielināt līdz

maksimālajai ieteicamajai devai – 50 mg, ko lieto vienu reizi dienā vai devu sadalot (divas

reizes dienā).

Hroniska stabila stenokardija

Terapijas sākuma deva ir 12,5 mg divas reizes dienā. Pēc 2 dienām devu palielina līdz

25 mg divas reizes dienā.

Ja nepieciešams, devu var turpmāk pakāpeniski palielināt ik pēc divām nedēļām vai retāk.

Ieteicamā maksimālā dienas deva ir 100 mg dalītās devās (divas reizes dienā).

Gados vecāki cilvēki

Ieteicamā sākuma deva ir 12,5 mg divas reizes dienā divas dienas. Pēc tam ārstēšana tiek

turpināta ar devu 25 mg divas reizes dienā, kas ir ieteicamā maksimālā dienas deva.

Simptomātiska hroniska sirds mazspēja (HSM)

Ārstēšanu ar KARVIDIL drīkst uzsākt tikai slimnīcas ārsta uzraudzībā pēc rūpīga pacienta

stāvokļa novērtējuma.

Deva jāpielāgo individuāli atkarībā no pacienta vajadzībām.

Pirms katras turpmākās devas pielāgošanas veselības aprūpes speciālistam ar pieredzi sirds

mazspējas ārstēšanā dienā, kad tiek palielināta deva, jāveic pacienta klīniska izmeklēšana,

lai pārliecinātos, ka klīniskais stāvoklis ir saglabājies stabils. Karvedilola devu nedrīkst

palielināt, ja novēro sirds mazspējas pasliktināšanos kopš pēdējā apmeklējuma vai

dekompensētas vai nestabilas hroniskas sirds mazspējas pazīmes.

Pacientiem, kuri saņem diurētiskos līdzekļus un/vai digoksīnu un/vai AKE inhibitorus, šo

zāļu devas jāstabilizē pirms KARVIDIL terapijas uzsākšanas.

Pieaugušie

Ieteicamā terapijas sākuma deva ir 3,125 mg divas reizes dienā divas nedēļas. Ja šai devai

ir laba panesamība, pēc tam to palielina ne ātrāk kā ik pēc divām nedēļām, līdz 6,25 mg

SASKAŅOTS ZVA 02-06-2016

divas reizes dienā, tad 12,5 mg divas reizes dienā, un pēc tam – 25 mg divas reizes dienā.

Deva jāpalielina, līdz pacienta maksimālai panesamai devai.

Ieteicamā maksimālā dienas deva visiem pacientiem ar smagu HSM un pacientiem ar

vieglu līdz vidēji smagu HSM, kuru ķermeņa masa ir mazāka par 85 kg, ir 25 mg divas

reizes dienā. Pacientiem ar vieglu vai vidēji smagu HSM, kuru ķermeņa masa ir lielāka par

85 kg, ieteicamā maksimālā deva ir 50 mg divas reizes dienā.

Pacientam devas

palielināšana līdz 50 mg divas reizes dienā jāveic uzmanīgi, stingrā ārsta uzraudzībā.

Sirds mazspējas simptomu pārejoša pasliktināšanās var rasties ārstēšanas sākumā vai

saistībā ar devas palielināšanu, īpaši pacientiem ar smagu sirds mazspēju un/vai lielu devu

diurētisko līdzekļu lietošanu. Šajā gadījumā nav nepieciešama ārstēšanas pārtraukšana, bet

devu

nedrīkst

palielināt.

Karvedilola

terapijas

sākumā

palielinot

devu,

ārstam/kardiologam būtu jāuzrauga pacienta veselības stāvoklis. Pirms katras devas

palielināšanas, jāveic izvērtēšana par sirds mazspējas iespējamo simptomu pasliktināšanos

vai par pārmērīgas vazodilatācijas simptomiem (piemēram, nieru darbības, ķermeņa svara,

asinsspiediena, sirdsdarbības un sirds ritma). Sirds mazspējas pasliktināšanās un šķidruma

aizture ir jāārstē, palielinot diurētiskā līdzekļa devu un karvedilola devu nedrīkst palielināt,

kamēr pacienta veselības stāvoklis nav stabilizēts. Bradikardija parādīšanās vai AV

impulsu pārvades pagarināšanās gadījumā, vispirms būtu jāuzrauga digoksīna līmenis.

Reizēm var būt nepieciešams samazināt karvedilola devu vai īslaicīgi pārtraukt ārstēšanu

pavisam. Pat šajos gadījumos karvedilola devas titrēšanu bieži vien var sekmīgi turpināt.

Devas titrēšanas laikā nieru darbība, trombocīti un glikozes līmenis (NIDDM un/vai IDDM

gadījumā) būtu regulāri jākontrolē.

Tomēr pēc devas titrēšanas monitoringa biežumu var

samazināt.

Ja KARVIDIL lietošanu pārtrauc ilgāk par divām nedēļām, terapija jāatsāk ar 3,125 mg

divas reizes dienā un pakāpeniski jāpalielina saskaņā ar iepriekš minētajiem ieteikumiem

par devām.

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar aknu darbības traucējumiem jāsamazina KARVIDIL deva. Pacientiem ar

smagiem aknu darbības traucējumiem KARVIDIL ir kontrindicēts (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Nieru darbības traucējumi

Devas nav jāmaina, ja vien sistoliskais asinsspiediens ir augstāks par 100 mmHg.

Pediatriskā populācija

Karvedilola lietošanas drošība un efektivitāte bērniem (līdz 18 gadu vecumam) nav

noskaidrota.

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

KARVIDIL tabletes jālieto ēšanas laikā.

SASKAŅOTS ZVA 02-06-2016

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām

palīgvielām.

Nestabila/dekompensēta sirds mazspēja.

Aknu darbības traucējumi ar klīniskām izpausmēm.

Tāpat kā citus

blokatorus, karvedilolu nedrīkst lietot pacienti ar:

2. vai 3. pakāpes AV blokādi (ja vien nav ievietots pastāvīgs kardiostimulators);

smagu bradikardiju (< 50 sitieniem minūtē);

sinusa mezgla vājuma sindromu (arī sinuatriāla blokāde);

smagu hipotensiju (sistoliskais asinsspiediens < 85 mmHg);

kardiogēnu šoku;

obstruktīvu plaušu slimību;

bronhospazmām vai bronhiālo astmu anamnēzē.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Hroniska sirds mazspēja

Pacientiem ar sirds mazspēju karvedilola devas palielināšanas laikā var pastiprināties sirds

mazspēja vai šķidruma aizture. Ja rodas šādi simptomi, jāpalielina diurētiskā līdzekļa deva,

un karvedilola devu nedrīkst palielināt, līdz nav panākta klīniskā stāvokļa stabilizēšanās.

Reizēm var būt nepieciešama karvedilola devas samazināšana vai retos gadījumos īslaicīga

tā lietošanas pārtraukšana. Šādas epizodes neliecina, ka turpmāk karvedilola devu nevarēs

veiksmīgi palielināt. Karvedilols jālieto piesardzīgi kopā ar uzpirkstītes glikozīdiem, jo

abas zāles palēnina AV pārvades laiku (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Nieru darbība sastrēguma sirds mazspējas gadījumā

Hroniskas sirds mazspējas slimniekiem ar zemu asinsspiedienu (sistoliskais AS

< 100 mmHg), išēmisku sirds slimību un difūzu vaskulāru slimību un/vai pamatslimību –

nieru mazspēju – karvedilola terapijas laikā novērota atgriezeniska nieru darbības

pasliktināšanās.

Kreisā kambara disfunkcija pēc akūta miokarda infarkta

Pirms uzsākt terapiju ar karvedilolu, pacientam jābūt klīniski stabilam un jāsaņem

AKE inhibitors vismaz iepriekšējās 48 stundas un AKE inhibitora devai jābūt stabilai

vismaz iepriekšējās 24 stundas.

AV vadīšanas traucējumi

KARVIDIL piesardzīgi jānozīmē pacientiem ar palēninātu AV pārvades laiku, īpaši ar

pirmās pakāpes AV blokādi.

Hroniska obstruktīva plaušu slimība

Karvedilols jālieto piesardzīgi pacientiem ar hronisku obstruktīvu plaušu slimību (HOPS),

ar bronhu spazmām, ja viņi nesaņem iekšķīgi lietojamas vai inhalējamas zāles, un tikai tad,

ja potenciālais ieguvums ir lielāks par iespējamo risku.

Pacientiem ar noslieci uz bronhu spazmu rašanos var rasties elpošanas distress iespējamas

elpceļu pretestības palielināšanās dēļ. Uzsākot karvedilola lietošanu, kā arī devas

SASKAŅOTS ZVA 02-06-2016

palielināšanas laikā pacienti stingri jāuzrauga un, ja ārstēšanas laikā novēro bronhu

spazmas, jāsamazina karvedilola deva.

Cukura diabēts

Karvedilols piesardzīgi jālieto pacientiem ar cukura diabētu, jo var tikt maskētas vai

pavājinātas agrīnas akūtas hipoglikēmijas pazīmes un simptomi. Pacientiem ar hronisku

sirds mazspēju un cukura diabētu karvedilola lietošana var būt saistīta ar glikozes līmeņa

asinīs kontroles pasliktināšanos. Tādēļ, uzsākot KARVIDIL lietošanu, un devas

palielināšanas laikā nepieciešama regulāra glikozes līmeņa asinīs kontrole (skatīt

4.5. apakšpunktu).

Perifēro asinsvadu slimība

Karvedilolu piesardzīgi jālieto pacientiem ar perifēro asinsvadu slimību, jo bēta blokatori

var paātrināt arteriālās mazspējas simptomu rašanos vai tos saasināt. Taču, tā kā zālēm

KARVIDIL piemīt arī α-bloķējošas īpašības, šī iedarbība lielā mērā tiek līdzsvarota.

Reino sindroms

Karvedilols piesardzīgi jālieto pacientiem, kuriem ir perifēriskās asinsrites traucējumi

(piemēram, Reino sindroms), jo iespējama simptomu saasināšanās.

Tireotoksikoze

Karvedilols var maskēt tireotoksikozes simptomus.

Bradikardija

Karvedilols var izraisīt bradikardiju. Ja pacienta pulss palēninās līdz mazāk nekā

55 sitieniem minūtē, jāsamazina karvedilola deva.

Paaugstināta jutība

Jāievēro piesardzība, nozīmējot karvedilolu pacientiem ar smagām paaugstinātas jutības

reakcijām vai alerģiskas izcelsmes slimību anamnēzē, kā arī cilvēkiem, kuriem veic

desensibilizācijas terapiju, jo bēta blokatori var pastiprināt jutību pret alergēniem un

anafilaktiskas reakcijas smagumu. Atbildes reakcija uz adrenalīna ievadīšanu var

pavājināties.

Smagas ādas nevēlamās blakusparādības

Karvedilola lietošanas laikā ziņots par ļoti retiem smagu ādas nevēlamo blakusparādību,

piemēram, toksiskas epidermas nekrolīzes un Stīvensa-Džonsona sindroma, gadījumiem

(skatīt 4.8. apakšpunktu). Pacientiem, kuriem rodas ar karvedilolu iespējami saistītas

smagas ādas nevēlamās blakusparādības, karvedilola lietošana pilnībā jāpārtrauc.

Psoriāze

KARVIDIL

piesardzīgi

jālieto

pacientiem

psoriāzi

(skatīt

4.8. apakšpunktu).

Pacientiem, kuriem anamnēzē minēta ar bēta blokatoru terapiju saistīta psoriāze,

karvedilolu drīkst lietot tikai pēc riska un ieguvuma attiecības izvērtēšanas.

Mijiedarbība ar citām zālēm

Raksturīgas vairākas svarīgas farmakokinētiskas un farmakodinamiskas mijiedarbības ar

citām zālēm (piemēram, digoksīnu, ciklosporīnu, rifampicīnu, anestēzijas līdzekļiem,

antiaritmiskiem līdzekļiem) (skatīt 4.5. apakšpunktu).

SASKAŅOTS ZVA 02-06-2016

Feohromocitoma

Pacientiem ar feohromocitomu pirms uzsākt bēta blokatora lietošanu jāsāk lietot alfa

blokators. Kaut arī karvedilolam piemīt gan alfa, gan bēta blokatora farmakoloģiskā

aktivitāte, nav pieredzes par tā lietošanu šīs slimības gadījumā. Tādēļ, lietojot karvedilolu

pacientiem, kuriem varētu būt feohromocitoma, jāievēro piesardzība.

Princmetāla stenokardija

Pacientiem ar Princmetāla stenokardiju līdzekļi ar neselektīvu bēta bloķējošu darbību var

izraisīt sāpes krūtīs. Nav klīniskas pieredzes par karvedilola lietošanu šiem pacientiem, lai

gan karvedilola alfa bloķējošā darbība var novērst šādus simptomus. Tomēr pacientiem,

par kuriem ir aizdomas par Princmetāla stenokardiju, karvedilols jālieto piesardzīgi.

Kontaktlēcas

Kontaktlēcu valkātājiem jāatceras, ka iespējama samazināta asaru izdalīšanās.

Lietošanas pārtraukšanas sindroms

Līdzīgi kā lietojot citas zāles ar bēta bloķējošām īpašībām, karvedilola terapiju nedrīkst

pārtraukt pēkšņi, īpaši pacientiem, kuriem ir išēmiska sirds slimība. Ir ziņojumi par

izteiktas stenokardijas saasināšanās un miokarda infarkta un ventrikulāru aritmiju rašanās

gadījumiem stenokardijas

slimniekiem.

Ziņots

arī

tireotoksikozes

simptomu

pastiprināšanos pacientiem ar tireotoksikozi pēc pēkšņas terapijas pārtraukšanas ar bēta

adrenoreceptoru blokatoru. Karvedilola lietošanas pārtraukšanai jābūt pakāpeniskai (divu

nedēļu laikā). Ja tomēr stenokardijas simptomi pasliktinās, ieteicams nekavējoties atsākt

KARVIDIL terapiju (vismaz uz laiku). Deva jāpielāgo individuāli atkarībā no pacienta

vajadzībām.

Laktoze

Šīs zāles satur laktozi. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes

nepanesību, Lapp laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Ir ziņojumi gan par farmakodinamisku, gan farmakokinētisku bēta adrenoblokatoru

mijiedarbību ar citām zālēm.

Farmakokinētiska mijiedarbība

Karvedilola ietekme uz citu zāļu farmakokinētiku

Karvedilols ir P glikoproteīna substrāts un inhibitors. Tādēļ P glikoproteīna transportēto

zāļu biopieejamība var palielināties, ja vienlaicīgi lieto karvedilolu. Turklāt P glikoproteīna

induktori vai inhibitori var izmainīt karvedilola biopieejamību.

Digoksīns: digoksīnu un karvedilolu lietojot vienlaicīgi, digoksīna koncentrācija palielinās

par aptuveni 15 %. Gan digoksīns, gan karvedilols palēnina AV pārvades laiku. Ieteicams

pastiprināt digoksīna līmeņa kontroli, uzsākot, pielāgojot vai pārtraucot karvedilola

terapiju (skatīt 4.4. apakšpunktu). Bēta adrenoblokatori var pastiprināt digoksīna izraisīto

bradikardiju.

SASKAŅOTS ZVA 02-06-2016

Ciklosporīns: Divos pētījumos, kuros piedalījās pacienti, kuriem veikta nieru un sirds

transplantācija un kuri iekšķīgi saņēma ciklosporīnu, pēc karvedilola terapijas uzsākšanas

tika novērota ciklosporīna koncentrācijas palielināšanās plazmā. Aptuveni 30 % pacientu

ciklosporīna deva bija jāsamazina, lai uzturētu terapeitisku ciklosporīna koncentrāciju, bet

pārējiem pacientiem deva nebija jāpielāgo. Šiem pacientiem ciklosporīna deva tika

samazināta vidēji par 20 %. Ņemot vērā plašās individuālās devas pielāgošanas

nepieciešamības atšķirības, ieteicams stingri kontrolēt ciklosporīna koncentrāciju pēc

karvedilola terapijas uzsākšanas un atbilstoši pielāgot ciklosporīna devu. Ciklosporīna i.v.

ievadīšanas gadījumā nav sagaidāma mijiedarbība ar karvedilolu.

Citu zāļu ietekme uz karvedilola farmakokinētiku

Inhibitori, kā arī CYP2D6 un CYP2C9 inducētāji, var mainīt karvedilola sistēmisko un/vai

presistēmisko metabolismu stereoselektīvi, kā rezultātā var palielināt vai samazināt R- un

S-karvedilola koncentrāciju plazmā (skatīt Farmakokinētiskās īpašības; Metabolisms).

Daži piemēri, kas novēroti pacientiem vai veseliem cilvēkiem ir minēti zemāk, bet saraksts

nav pilnīgs.

Rifampicīns: Pētījumā, kurā piedalījās 12 veseli cilvēki, karvedilola iedarbība samazinājās

par aptuveni 60 %, lietojot vienlaicīgi ar rifampicīnu un tika novērota karvedilola ietekmes

samazināšanās uz sistolisko asinsspiedienu. Mijiedarbības mehānisms nav zināms, bet tas

var būt saistīts ar rifampicīna izraisītu zarnu P-glikoproteīna indukciju. Rūpīga β-blokādes

darbības uzraudzība ir nepieciešama pacientiem, kas vienlaicīgi saņem karvedilolu un

rifampicīnu.

Amiodarons: In vitro pētījumi ar cilvēka aknu mikrosomām liecina, ka amiodarons un

desetilamiodarons kavē R- un S-karvedilola oksidēšanos. Minimālā R- un S-karvedilola

koncentrācija bija palielinājusies 2,2 reizes sirds mazspējas pacientiem, kuri saņem

karvedilolu un amiodaronu vienlaikus, salīdzinot ar pacientiem, kuri saņem karvedilolu

monoterapijā. Ietekme uz S-karvedilolu tika attiecināta uz desetilamiodaronu, amiodarona

metabolītu, kas ir spēcīgs CYP2C9 inhibitors. β-blokādes darbības monitorings ir ieteicams

pacientiem, kas ārstēti ar kombinētu karvedilola un amiodarona terapiju.

Fluoksetīns un Paroksetīns: randomizētā, krusteniskā pētījumā, kurā piedalījās 10 pacienti

ar sirds mazspēju, fluoksetīna – spēcīga CYP2D6 inhibitora – lietošana radīja

stereoselektīvu karvedilola metabolisma nomākumu, par 77 % palielinot vidējo R(+)

enantiomēra AUC. Tomēr terapijas grupās netika atzīmētas blakusparādību, asinsspiediena

vai sirdsdarbības ātruma atšķirības. Efektu no paroksetīna vienas devas, spēcīga CYP2D6

inhibitora, uz karvedilola farmakokinētiku pētīja 12 veseliem indivīdiem pēc vienreizējas

iekšķīgas lietošanas.

Neskatoties uz ievērojamu R- un S-karvedilola iedarbības

palielināšanos, klīniskos simptomus nenovēroja šiem veselajiem indivīdiem.

Farmakodinamiska mijiedarbība

Insulīns vai perorālas hipoglikemizējošas zāles: zāles ar bēta blokatoru īpašībām var

pastiprināt insulīna un perorālo hipoglikemizējošo zāļu cukura līmeni asinīs pazeminošo

darbību. Hipoglikēmijas pazīmes var būt maskētas vai pavājināties (īpaši tahikardija).

Tādēļ pacientiem, kuri lieto insulīnu vai perorālas hipoglikemizējošas zāles, ieteicams

regulāri kontrolēt glikozes līmeni asinīs.

SASKAŅOTS ZVA 02-06-2016

Kateholamīna līmeni mazinošas zāles: pacienti, kuri lieto zāles ar bēta blokatoru īpašībām

zāles,

samazināt

kateholamīnu

līmeni

(piemēram,

rezerpīns

monoamīnoksidāzes inhibitori), rūpīgi jānovēro, vai nerodas hipotensijas un/vai smagas

bradikardijas pazīmes.

Digoksīns: vienlaicīgas bēta blokatoru un digoksīna lietošanas rezultātā var pagarināties

atrioventrikulārās (AV) vadīšanas laiks.

Ne-dihidropiridīnu kalcija kanālu blokatori, amiodarons vai citi antiaritmiskie līdzekļi:

lietojot vienlaicīgi ar karvedilolu palielinās AV vadīšanas traucējumu risks. Atsevišķi

vadīšanas traucējumu gadījumi (reti ar hemodinamikas traucējumiem) ir novēroti, kad

karvedilolu lieto vienlaicīgi ar diltiazēmu. Tāpat kā ar citiem preparātiem ar β receptoru

bloķēšanas īpašībām, ja karvedilols tiek lietots iekšķīgi ar verapamila vai diltiazēma veida

ne-dihidropiridīnu kalcija kanālu blokatoriem, amiodaronu vai citiem antiaritmiskajiem

līdzekļiem, ieteicams EKG un asinsspiediena monitorings.

Klonidīns:

vienlaicīga klonidīna uz zāļu ar bēta blokatoru īpašībām lietošana var

pastiprināt asinsspiedienu un sirdsdarbības ātrumu mazinošo darbību. Ja KARVIDIL lieto

vienlaicīgi ar klonidīnu, ir jākontrolē asinsspiediens. Ja jāpārtrauc vienlaicīga terapija ar

zālēm ar bēta blokatoru īpašībām un klonidīnu, vispirms jāpārtrauc bēta blokatora

lietošana. Ārstēšanu ar klonidīnu var pārtraukt vairākas dienas vēlāk, pakāpeniski

samazinot devu.

Antihipertensīvās zāles: tāpat kā citi līdzekļi ar bēta bloķējošu iedarbību, karvedilols var

pastiprināt citu vienlaicīgi lietotu antihipertensīvo zāļu darbību (piemēram, alfa

receptoru

antagonisti) vai tādu zāļu darbību, kam viena no blakusparādībām ir hipotensija.

Nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi (NPL): nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu (NPL) un bēta

adrenoblokatoru vienlaicīga lietošana var paaugstināt asinsspiedienu un pavājināt

asinsspiediena kontroli.

Kortikosteroīdi: kortikosteroīdi samazina karvedilola hipotensīvo darbību.

Bronhus paplašinoši bēta agonisti: nekardioselektīvi bēta blokatori darbojas pret bēta

agonistu bronhus paplašinošo darbību. Ieteicams rūpīgi uzraudzīt pacientus.

Ergotamīns vai ergometrīns:

vienlaicīga KARVIDIL un ergotamīna vai ergometrīna

lietošana pastiprina perifēro asinsvadu konstrikciju.

Pretmalārijas līdzekļi: pretmalārijas līdzekļi palielina bradikardijas risku.

Simpatomimētiskie līdzekļi: karvedilols var palielināt vai samazināt adrenalīna (epinefrīna)

presoro efektu. Ilgstoša ārstēšana ar bēta adrenoblokatoriem var samazināt adrenalīna

efektu desensibilizācijas terapijas gadījumā (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Hlorpromazīns: bēta adrenoblokatoru un hlorpromazīna vienlaicīga lietošana var izraisīt

abu zāļu koncentrācijas palielināšanos plazmā.

SASKAŅOTS ZVA 02-06-2016

Anestēzijas līdzekļi: dzīvībai svarīgu rādītāju rūpīga uzraudzība ieteicama anestēzijas laikā,

saistībā ar karvedilola un anestēzijas līdzekļu sinerģisko negatīvo inotropisko un

hipotensīvo efektu.

AKE inhibitori, diurētiskie līdzekļi un alprostadils: nepieciešama periodiska asinsspiediena

kontrole iespējamā palielinātā hipotensīvā efekta dēļ.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Nav pietiekamas klīniskās pieredzes par karvedilola lietošanu grūtniecēm.

Lai novērtētu ietekmi uz grūtniecību, embrionālo/augļa attīstību, dzemdībām un

pēcdzemdību attīstību, pētījumi ar dzīvniekiem nav pietiekami (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Potenciālais risks cilvēkiem nav zināms.

Karvedilola lietošana grūtniecības periodā pieļaujama tikai gadījumos, kad potenciālais

ieguvums attaisno iespējamo risku.

Bēta adrenoblokatori samazina placentas apasiņošanu, kas var izraisīt intrauterīnu augļa

bojāeju un priekšlaicīgas dzemdības. Turklāt auglim un jaundzimušajam var rasties

blakusparādības

(īpaši

hipoglikēmija

bradikardija).

Pēcdzemdību

periodā

jaundzimušajam var būt palielināts sirds un plaušu komplikāciju risks. Pētījumos ar

dzīvniekiem teratogēna ietekme karvedilolam nav pamatoti pierādīta (skatīt arī 5.3.

apakšpunktu).

Barošana ar krūti

Pētījumos ar dzīvniekiem pierādīts, ka karvedilols un tā metabolīti nonāk mātes pienā. Nav

zināms, vai karvedilols izdalās ar mātes pienu cilvēkiem, tādēļ karvedilola lietošanas laikā

zīdīt bērnu ar krūti nav ieteicams.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi par karvedilola ietekmi uz pacientu spēju vadīt transportlīdzekli vai

apkalpot mehānismus.

Individuāli atšķirīgu reakciju (piemēram, reibonis, nogurums) dēļ var tikt traucēta spēja

vadīt transportlīdzekli, apkalpot mehānismus vai strādāt apstākļos bez stingra atbalsta.

Īpaši tas attiecas uz terapijas uzsākšanu, devas palielināšanu vai zāļu maiņu, kā arī

lietošanu kopā ar alkoholu.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Blakusparādību biežums nav atkarīgs no devas lieluma, izņemot reiboni, redzes

traucējumus un bradikardiju.

(b) Blakusparādību saraksts

Lielākās daļas ar karvedilola lietošanu saistīto blakusparādību risks ir līdzīgs visu

indikāciju gadījumā. Izņēmumi aprakstīti apakšnodaļā (c).

Nevēlamas blakusparādības (NBP) ir norādītas atbilstoši MedDRA orgānu sistēmu

klasifikācijai un CIOMS biežuma grupām:

SASKAŅOTS ZVA 02-06-2016

Ļoti bieži

≥1/10

Bieži

≥1/100 līdz <1/10

Retāk

≥1/1000 līdz <1/100

Reti

≥1/10 000 līdz <1/1000

Ļoti reti

<1/10 000

Zemāk norādītās nevēlamās blakusparādības ir ziņotas saistībā ar karvedilola lietošanu

galvenajos klīniskos pētījumos ar šādām indikācijām: hroniska sirds mazspēja, kreisā

kambara disfunkcija pēc akūta miokarda infarkta, hipertensija.

MedDRA

orgānu

sistēmu

klasifikācija

Biežums

Nevēlamas

blakusparādības

Infekcijas un infestācijas

Bieži

Bronhīts,

pneimonija,

augšējo

elpceļu

infekcija,

urīnceļu infekcija

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Bieži

Reti

Ļoti reti

Anēmija

Trombocitopēnija

Leikopēnija

Imūnās sistēmas traucējumi

Ļoti reti

Paaugstināta

jutība

(alerģiska reakcija)

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Bieži

Ķermeņa

masas

palielināšanās,

hiperholesterinēmija,

glikozes

līmeņa

asinīs

kontroles

pasliktināšanās

(hiperglikēmija,

hipoglikēmija) pacientiem ar

jau esošu cukura diabētu.

Psihiskie traucējumi

Bieži

Retāk

Depresija,

nomākts

garastāvoklis

Miega traucējumi

Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Reibonis, galvassāpes

Presinkope, sinkope

Parestēzija, ģībonis

Acu bojājumi

Bieži

Redzes

traucējumi,

samazināta asaru izdalīšanās

SASKAŅOTS ZVA 02-06-2016

(sausa acs), kairinājums acīs

Sirds funkcijas traucējumi

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Sirds mazspēja

Bradikardija, hipervolēmija,

šķidruma pārslodze, tūska

Atrioventrikulāra

blokāde,

stenokardija

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži

Bieži

Hipotensija

Ortostatiskā

hipotensija,

perifēriskās

asinsrites

traucējumi

(aukstas

ekstremitātes,

perifēro

asinsvadu

slimība,

mijklibošanas

simptomu

pastiprināšanās,

Reino

sindroms), hipertensija.

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Bieži

Reti

Elpas trūkums, plaušu tūska,

predisponētiem pacientiem –

bronhiālā astma

Aizlikts deguns, šķaudīšana,

gripai līdzīgi simptomi

Kuņģa zarnu trakta traucējumi

Bieži

Retāk

Reti

Slikta

dūša,

caureja,

vemšana, dispepsija, sāpes

vēderā

Aizcietējums

Sausuma sajūta mutē

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Ļoti reti

alanīnaminotransferāzes

(ALAT),

aspartātaminotransferāzes

(ASAT),

gammaglutamiltransferāzes

(GGT)

līmeņa

paaugstināšanās

Ādas un zemādas audu bojājumi

Retāk

Ādas reakcijas (piemēram,

alerģiska

eksantēma,

dermatīts,

pastiprināta

svīšana,

nātrene,

nieze,

psoriātiski un lichen planus

SASKAŅOTS ZVA 02-06-2016

Ļoti reti

līdzīgi ādas bojājumi), matu

izkrišana

Var saasināties psoriāze.

Smagas

ādas

blakusparādības (piemēram,

multiformā

eritēma,

Stīvensa-Džonsona

sindroms,

toksiskā

epidermālā nekrolīze)

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Bieži

Sāpes ekstremitātēs

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Bieži

Ļoti reti

Nieru mazspēja un nieru

darbības

traucējumi

pacientiem

difūzu

vaskulāru

slimību

un/vai

nieru mazspēju, urinēšanas

traucējumi

Nieru darbības traucējumi,

kas konstatētas, veicot asins

analīzi, urīna nesaturēšana

sievietēm

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

Retāk

Erektilās

funkcijas

traucējumi

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži

Bieži

Astēnija (nogurums)

Sāpes, tūska

Izmeklējumi

Izmaiņas aknu funkcionālajos testos;

pacientiem ar sirds mazspēju var nedaudz

paaugstināties holesterīna līmenis asinīs.

(c) Atsevišķu blakusparādību apraksts

Reibonis, ģībonis, galvassāpes un astēnija parasti ir vieglā formā un vairāk rodas ārstēšanas

sākumā.

Pacientiem ar sastrēguma sirds mazspēju, karvedilola devas palielināšanas laikā iespējama

sirds mazspējas pasliktināšanās un šķidruma aizture (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Gan ar placebo, gan ar karvedilolu ārstētiem pacientiem par sirds mazspēju ir ziņots bieži

(attiecīgi 14,5% un 15,4% pacientu ar kreisā kambara disfunkciju pēc akūta miokarda

infarkta).

SASKAŅOTS ZVA 02-06-2016

Karvedilola terapijas laikā tika novērota atgriezeniska nieru darbības pasliktināšanās

pacientiem ar hronisku sirds mazspēju un zemu asinsspiedienu, išēmisko sirds slimību un

difūzu vaskulāru slimību un/vai nieru mazspēju (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Bēta adrenerģisko receptoru blokatori var pārveidot latento cukura diabētu par manifestu,

manifests diabēts kļūst nopietnāks, un nomāc glikozes līmeņa regulācijas mehānismu

asinīs.

Smagas ādas blakusparādības (toksiskā epidermālā nekrolīze, Stīvensa-Džonsona sindroms

(skatīt 4.4. apakšpunktu).

Karvedilols var izraisīt urīna nesaturēšanu sievietēm, kas izzūd, pārtraucot lietot zāles.

Pēcreģistrācijas uzraudzības laikā novērotās nevēlamās blakusparādības

Turpmāk norādītās nevēlamās blakusparādības atklātas karvedilola pēcreģistrācijas

uzraudzības laikā. Tā kā par šīm nevēlamajām blakusparādībām ziņots nenoteikta lieluma

populācijā, ne vienmēr ir iespējams pārliecinoši noteikt to rašanās biežumu un/vai pierādīt

cēlonisku saistību ar zāļu iedarbību.

Nieru un urīnceļu traucējumi

Ziņots par atsevišķiem urīna nesaturēšanas gadījumiem sievietēm, kas izzūd, pārtraucot

zāļu lietošanu.

Ādas un zemādas audu bojājumi

Matu izkrišana.

Smagas ādas nevēlamās blakusparādības (toksiskā epidermālā nekrolīze, Stīvensa-

Džonsona sindroms) (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Bēta adrenoreceptoru blokatori var izraisīt latenta diabēta attīstīšanos, jau esoša cukura

diabēta saasināšanos, kā arī nomākt glikozes līmeņa asinīs regulācijas mehānismu.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas.

Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes

speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām,

izmantojot zemāk minēto kontaktinformāciju:

Zāļu valsts aģentūra

Jersikas iela 15

Rīga, LV-1003

Tālrunis: +371 67078400

Fakss: +371 67078428

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

SASKAŅOTS ZVA 02-06-2016

4.9.

Pārdozēšana

Simptomi un pazīmes

Pārdozēšanas gadījumā var būt smaga hipotensija, bradikardija, sirds mazspēja, kardiogēns

šoks un sirdsdarbības apstāšanās. Iespējami arī elpošanas traucējumi, bronhospazma,

vemšana, apziņas traucējumi un ģeneralizēti krampji.

Ārstēšana

Kuņģa skalošana un vemšanas izraisīšana ir efektīva tikai pirmajās stundās pēc

saindēšanās.

Papildus vispārējai atbalstošai terapijai jāveic dzīvībai svarīgo rādītāju kontrole un

koriģēšana, ja nepieciešams, intensīvās terapijas apstākļos.

Pacients jānogulda.

Izteiktas bradikardijas gadījumā intravenozi ievada 0,5-2 mg atropīna un/vai 1-10 mg

glikagona (vajadzības gadījumā ievadīšanu turpina lēnas intravenozas infūzijas veidā devā

2-5 mg/stundā). Kambaru darbības atbalstīšanai ieteicams intravenozi ievadīt glikagonu vai

lietot simpatomimētiskos līdzekļus (dobutamīnu, izoprenalīnu). Ja vajadzīga pozitīva

inotropiska darbība, jāapsver fosfodiesterāzes (FDE) inhibitoru lietošana. Ja saindēšanās

ainā dominē perifēriska vazodilatācija,

jāievada norepinefrīns vai noradrenalīns,

nepārtraukti kontrolējot asinsrites stāvokli. Pret zālēm rezistentas bradikardijas gadījumā

jāsāk ārstēšana ar kardiostimulatoru.

Izteiktas hipotensijas gadījumā var ievadīt intravenozos šķīdumus. Papildus var intravenozi

injicēt 5-10 mikrogramus norepinefrīna, ko atkārto atkarībā no atbildes reakcijas, vai arī

ievadīt to intravenozas infūzijas veidā ar ātrumu 5 mikrogrami/minūtē, kontrolējot

asinsspiedienu.

Bronhospazmas gadījumā var lietot salbutamolu vai citus bēta

agonistus aerosola veidā,

vai nepieciešamības gadījumā tos ievada intravenozi, vai arī intravenozi var ievadīt

aminofilīnu lēnas injekcijas vai infūzijas veidā.

Krampju gadījumā ieteicams lēni intravenozi ievadīt diazepāmu vai klonazepāmu.

Smagas pārdozēšanas gadījumā ar šoka simptomiem atbalstoša terapija jāturpina

pietiekami ilgi, līdz pacienta stāvoklis stabilizējas, jo paredzama eliminācijas pusperioda

pagarināšanās un karvedilola pārsadale no dziļākiem slāņiem.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: alfa un bēta adrenoreceptoru blokators, ATĶ kods: C07AG02

Darbības mehānisms

Karvedilols ir adrenoreceptoru blokators ar daudzveidīgu darbību un α

, β

un β

adrenoreceptorus bloķējošām īpašībām. Pierādīts, ka karvedilolam piemīt orgānus

aizsargājoša darbība. Karvedilols ir spēcīgs antioksidants un ķīmiski aktīvo skābekļa

radikāļu saistītājs. Karvedilols ir racēmisks maisījums, un abiem R(+) un S(-)

enantiomēriem piemīt α adrenoreceptorus bloķējoša un antioksidanta īpašības. Karvedilols

darbojas antiproliferatīvi uz cilvēka asinsvadu gludās muskulatūras šūnām.

SASKAŅOTS ZVA 02-06-2016

Oksidatīvā stresa samazināšanās pierādīta klīniskos pētījumos, mērot dažādus marķierus

ilgstošas pacientu ārstēšanas laikā ar karvedilolu.

Karvedilola

-adrenoreceptoru bloķējošās īpašības ir neselektīvas pret

adrenoreceptoriem un ir saistītas ar S(-) enantiomēru.

Karvedilolam nepiemīt iekšējā simpatomimētiskā aktivitāte un (līdzīgi propranololam) tam

ir membrānu stabilizējošas īpašības. Karvedilols nomāc renīna-angiotensīna-aldosterona

sistēmu ar β blokādes starpniecību, kas samazina renīna atbrīvošanos, tādējādi šķidruma

aizture rodas reti.

Karvedilols

mazina

perifērisko

asinsvadu

pretestību,

selektīvi

bloķējot

adrenoreceptorus. Karvedilols samazina fenilefrīna,

adrenoreceptoru agonista, radītu

asinsspiediena

paaugstināšanos,

angiotensīna II

radītu

asinsspiediena

paaugstināšanos.

Karvedilols negatīvi neietekmē lipīdu līmeni. Tiek uzturēta normāla augsta blīvuma

lipoproteīnu un zema blīvuma lipoproteīnu (ABL/ZBL) attiecība.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Klīniskos pētījumos pierādīta šāda karvedilola ietekme:

Hipertensija

Karvedilols pazemina asinsspiedienu pacientiem ar hipertensiju ar β blokādes un

mediētas vazodilatācijas kombināciju. Daži no tradicionālo β-blokatoru ierobežojumiem

neattiecas

dažiem

vazodilatējošiem

β-blokatoriem,

piemēram,

karvedilolu.

Asinsspiediena pazemināšanās nav saistīta ar kopējās perifērās pretestības vienlaicīgu

palielināšanos, kas novērota ar tikai β receptorus bloķējošiem līdzekļiem. Pacientiem ar

hipertensiju saglabājas asins plūsma nierēs un nieru darbība. Pierādīts, ka karvedilols

saglabā sistoles tilpumu un samazina kopējo perifēro pretestību. Karvedilols neietekmē

asins piegādi attālākiem orgāniem un asinsvadiem, arī nierēm, skeleta muskuļiem,

apakšdelmiem, kājām, ādai, galvas smadzenēm vai miega artērijām. Samazinās aukstu

ekstremitāšu biežums un agrīns nogurums fiziskas slodzes laikā. Ilgstoša karvedilola

ietekme uz hipertensiju ir dokumentēta vairākos dubultmaskētos, kontrolētos pētījumos.

Nieru darbības traucējumi

Vairākos atklātos pētījumos ir pierādīts, ka karvedilols ir efektīvs līdzeklis pacientiem ar

renālu hipertensiju. Tas attiecas arī uz pacientiem ar hronisku nieru mazspēju, pacientiem,

kuriem veic hemodialīzi, un pacientiem pēc nieru transplantācijas. Karvedilols izraisa

pakāpenisku asinsspiediena pazemināšanos gan dialīzes dienās, gan dienās, kad dialīze

netiek veikta, un asinsspiedienu pazeminošā ietekme ir salīdzināma ar ietekmi, kādu

novēro pacientiem ar normālu nieru darbību.

Pamatojoties uz rezultātiem, kas iegūti salīdzinošos klīniskos pētījumos par pacientiem,

kuriem veic hemodialīzi, ir secināts, ka karvedilols ir efektīvāks un labāk panesams nekā

kalcija kanālu blokatori.

SASKAŅOTS ZVA 02-06-2016

Hroniska sirds mazspēja

Karvediols nozīmīgi mazina mirstību un hospitalizācijas biežumu, kā arī mazina

simptomus un uzlabo kreisā kambara darbību pacientiem ar išēmisku un neišēmisku

hronisku sirds mazspēju. Karvedilola ietekme ir atkarīga no devas lieluma.

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar dilatācijas kardiomiopātiju, kuriem veic dialīzi, karvedilols samazina

saslimstību un mirstību. Metaanalīze par ar placebo kontrolētiem klīniskiem pētījumiem,

kuros piedalījies liels skaits pacientu (> 4000) ar vieglu vai vidēji smagu hronisku nieru

slimību, apliecina, ka karvedilola lietošana pacientiem, kuriem ir sirds kreisā kambara

disfunkcija ar simptomātisku sirds mazspēju vai bez tās, samazina visu cēloņu izraisītu

mirstību, kā arī ar sirds mazspēju saistītu sarežģījumu rašanās biežumu.

Kreisā kambara disfunkcija pēc miokarda infarkta

Dubultmaskētā, placebo kontrolētā pētījumā 1959 pacientiem ar nesen notikušu miokarda

infarktu un kreisā kambara izsviedes frakciju

40% vai sienas kustīguma indeksu

1,3 (ar

simptomātisku sirds mazspēju vai bez tās) karvedilols statistiski nozīmīgi nemazināja

papildu galveno vērtēto raksturlielumu; visu cēloņu mirstību vai hospitalizāciju

kardiovaskulāra traucējuma dēļ (samazinājums par 8%, salīdzinot ar placebo, p=0,297), bet

nozīmīgi samazināja visu cēloņu mirstību par 23% (p=0,031), visu cēloņu mirstību vai

neletāla miokarda infarkta biežumu par 29% (p=0,002), mirstību kardiovaskulāru cēloņu

dēļ par 25% (p=0,024) un hospitalizāciju neletāla miokarda infarkta dēļ par 41%

(p=0,014). Turklāt post-hoc analīzes liecināja, ka karvedilols nozīmīgi samazināja nāves

gadījumu vai smagas kardiovaskulāras hospitalizācijas biežumu par 17% (p=0,019).

Lietošana īpašās pacientu grupās

Gados vecāki cilvēki

Pētījumā par gados vecākiem pacientiem ar hipertensiju pierādīja, ka nevēlamo

blakusparādību profils neatšķiras, salīdzinot ar gados jaunākiem pacientiem. Citā pētījumā,

kurā piedalījās gados vecāki cilvēki ar koronāro sirds slimību, nenovēroja ziņoto nevēlamo

blakusparādību atšķirības, salīdzinot ar gados jaunākiem cilvēkiem. Tādēļ gados vecākiem

cilvēkiem sākumdevas pielāgošana nav nepieciešama (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Nieru darbības traucējumi

Ilgstošas karvedilola lietošanas laikā saglabājas nieru apasiņošanas pašregulācija un

glomerulārā filtrācija nemainās. Pacientiem ar vidēji smagu vai smagu nieru mazspēju

karvedilola devas pielāgošana nav nepieciešama (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

Karvedilola

lietošana

kontrindicēta

pacientiem

klīniskiem

aknu

funkcijas

traucējumiem (skatīt 4.3. apakšpunktu). Farmakokinētikas pētījumā, kurā piedalījās

pacienti ar aknu cirozi, pierādīja, ka pacientiem ar aknu darbības traucējumiem karvedilola

kopējā iedarbība (AUC) bija 6,8 reizes lielāka nekā klīniski veseliem cilvēkiem.

SASKAŅOTS ZVA 02-06-2016

Pacienti ar cukura diabētu

Bēta blokatori var pastiprināt insulīnrezistenci un maskēt hipoglikēmijas simptomus. Taču

daudzos pētījumos ir noskaidrots, ka vazodilatāciju izraisoši β-blokatori, piemēram,

karvedilols, ir saistīti ar labvēlīgāku ietekmi uz glikozes un lipīdu līmeni.

Ir pierādīts, ka karvedilolam ir mērena insulīna sensibilizējoša ietekme un ka tas var

mazināt dažas metaboliskā sindroma izpausmes.

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Pēc 25 mg kapsulas iekšķīgas lietošanas klīniski veseliem cilvēkiem karvedilols ātri

uzsūcas un maksimālo koncentrāciju plazmā C

21 mg/l sasniedz pēc aptuveni

1,5 stundām (t

). C

vērtības ir lineāri atkarīgas no devas. Pēc iekšķīgas lietošanas

karvedilols ir pakļauts intensīvam pirmā loka metabolismam, tādēļ klīniski veseliem

vīriešiem absolūtā biopieejamība ir aptuveni 25%. Karvedilols ir racēmisks maisījums, un

S(-) enantiomērs tiek metabolizēts straujāk nekā R(+) enantiomērs, tādēļ tā absolūtā

perorālā biopieejamība ir 15%, salīdzinot ar 31% R(+) enantiomēram. R-karvedilola

maksimālā koncentrācija plazmā ir aptuveni 2 reizes lielāka nekā S-karvedilola

koncentrācija.

Pētījumos in vitro ir pierādīts, ka karvedilols ir izplūdes transportproteīna P-glikoproteīna

substrāts. P-glikoproteīna loma karvedilola apritē ir pierādīta arī in vivo klīniski veseliem

cilvēkiem.

Izkliede

Karvedilols ir stipri lipofīls savienojums un apmēram 95% apmērā saistās ar plazmas

proteīniem. Izkliedes tilpums ir robežās no 1,5 līdz 2 l/kg.

Biotransformācija

Cilvēkiem karvedilols plaši metabolizējas aknās oksidēšanās un konjugācijas ceļā par

dažādiem metabolītiem, kas galvenokārt tiek izvadīti ar žulti. Dzīvniekiem pierādīta

pirmszāļu enterohepātiska cirkulācija.

Demetilēšana un hidroksilēšana pie fenola gredzena veido 3 metabolītus ar

adrenerģiskos

receptorus bloķējošu aktivitāti. Balstoties uz preklīniskiem pētījumiem 4’-hidroksifenola

metabolīts ir apmēram 13 reižu spēcīgāks

blokators par karvedilolu. Salīdzinot ar

karvedilolu, trīs aktīviem metabolītiem ir vāja vazodilatējoša darbība. Cilvēkiem trīs aktīvo

metabolītu koncentrācija ir apmēram 10 reižu zemāka nekā pirms zālēm. Divi no

karvedilola hidroksikarbazola metabolītiem ir ārkārtēji spēcīgi antioksidanti, kas ir

30 – 80 reižu spēcīgāki par karvedilolu.

Farmakokinētikas pētījumi cilvēkiem liecina, ka karvedilola oksidatīvais metabolisms ir

stereoselektīvs. In vitro pētījuma rezultāti liecināja, ka oksidēšanā un hidroksilēšanā var

būt iesaistīti atšķirīgi citohroma P450 izoenzīmi, tai skaitā CYP2D6, CYP3A4, CYP2E1,

CYP2C9, kā arī CYP1A2.

SASKAŅOTS ZVA 02-06-2016

Pētījumi, kuros piedalījušies klīniski veseli brīvprātīgie un pacienti, liecina, ka

R-enantiomēru metabolizē galvenokārt CYP2D6. Savukārt S-enantiomēru metabolizē

galvenokārt CYP2D6 un CYP2C9.

Ģenētiskais polimorfisms

Klīnisko farmakokinētikas pētījumu rezultāti cilvēkiem liecina, ka galvenā nozīme R- un

S-karvedilola metabolismā ir CYP2D6. Tādēļ CYP2D6 lēnajiem metabolizētājiem R- un

S-karvedilola koncentrācija plazmā ir paaugstināta. CYP2D6 genotipa nozīme R- un

S-karvedilola farmakokinētikā tika pierādīta populāciju farmakokinētikas pētījumos,

savukārt citos pētījumos šis novērojums netika atkārtots. Secināja, ka CYP2D6

ģenētiskajam polimorfismam var būt ierobežota klīniskā nozīme.

Eliminācija

Pēc 50 mg karvedilola vienreizējas iekšķīgas lietošanas aptuveni 60% devas tiek izvadīti

žultī un metabolītu formā izvadīti ar fēcēm 11 dienu laikā. Pēc vienreizējas iekšķīgas devas

tikai aptuveni 16% devas tiek izvadīti ar urīnu karvedilola vai tā metabolītu formā. Ar

urīnu neizmainītā formā tiek izvadīti mazāk nekā 2% līdzekļa. Pēc 12,5 mg devas

intravenozas infūzijas veseliem brīvprātīgajiem karvedilola plazmas klīrenss sasniedz

aptuveni 600 ml/min, bet eliminācijas pusperiods ir aptuveni 2,5 stundas. 50 mg kapsulas

eliminācijas pusperiods šiem pašiem pētījuma dalībniekiem bija 6,5 stundas, kas patiesi

atbilst uzsūkšanās pusperiodam no kapsulas. Pēc iekšķīgas lietošanas S-karvedilola

kopējais ķermeņa klīrenss ir aptuveni divas reizes lielāks nekā R-karvedilolam.

Farmakokinētika īpašām pacientu grupām

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar hipertensiju un nieru mazspēju laukums zem koncentrācijas plazmā un laika

līknes, eliminācijas pusperiods un maksimālā koncentrācija plazmā nozīmīgi nemainās.

Neizmainītu zāļu izvadīšana caur nierēm samazinās pacientiem ar nieru mazspēju; tomēr

farmakokinētisko raksturlielumu pārmaiņas ir mērenas.

Karvedilols netiek izvadīts dialīzes laikā, jo tas nešķērso dialīzes membrānu, iespējams,

tādēļ, ka stipri saistās ar plazmas olbaltumiem.

Aknu darbības traucējumi

Skatīt Kontrindikācijas un Lietošana īpašās pacientu grupās

Sirds mazspēja

Pētījumā, kurā piedalījās 24 pacienti ar sirds mazspēju no Japānas, R un S karvedilola

klīrenss bija nozīmīgi zemāks nekā veseliem brīvprātīgiem. Šie rezultāti liecina, ka sirds

mazspēja nozīmīgi ietekmē R un S karvedilola farmakokinētiku.

Gados vecāki cilvēki

Vecums statistiski nozīmīgi neietekmē karvedilola farmakokinētiku pacientiem ar

hipertensiju.

Pediatriskā populācija

Pētījumi pediatriskā populācijā liecina, ka pēc ķermeņa masas standartizētais klīrenss

bērniem ir nozīmīgi lielāks nekā pieaugušajiem.

SASKAŅOTS ZVA 02-06-2016

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Kancerogenitāte

Kancerogenitātes pētījumos ar žurkām un pelēm, lietojot devas attiecīgi līdz 75 mg/kg

dienā un 200 mg/kg dienā (38 – 100 reizes pārsniedzot maksimālo ieteikto devu cilvēkam

(maximum recommended human dose; MRHD), karvedilolam nebija kancerogēniskas

ietekmes.

Mutagenitāte

Karvedilols nebija mutagēnisks in vitro vai in vivo pārbaudēs zīdītājiem un citiem

dzīvniekiem.

Auglības pasliktināšanās

Lietojot karvedilolu devās ≥ 200 mg/kg/dienā (≥ 100 reizes pārsniedz MRHD) pieaugušām

žurku mātītēm novēroja toksisku ietekmi (sedāciju, samazinātu ķermeņa masas

pieaugumu). Zāļu efektus saista ar veiksmīgas sapārošanās skaita samazināšanos, kā arī ar

būtisku dzelteno ķermeņu, implantātu un pēcnācēju metienu skaita samazināšanos.

Teratogenitāte

Pētījumos ar dzīvniekiem nav pierādīts, ka karvedilolam piemīt teratogēniska darbība.

Devas, kas ir lielākas par 60 mg/kg (> 30 reizes pārsniedz MRHD), izraisīja aizkavētu

mazuļu fizisko augšanu/attīstību. Žurkām un trušiem, lietojot attiecīgi 200 mg/kg un

75 mg/kg devas (38 – 100 reizes pārsniedz MRHD), tika novērota embriotoksicitāte

(biežāki nāves gadījumi pēc apaugļošanās), bet nebija patoloģiju.

Šo novērojumu nozīme

cilvēkiem nav skaidra.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

Laktozes monohidrāts

Mikrokristāliskā celuloze

Krospovidons (A tips)

Koloidālais bezūdens silīcija dioksīds

Magnija stearāts

Krāsvielas:

Dzeltenais dzelzs oksīds (E 172) (tabletēs pa 6,25 mg un 12,5 mg)

Sarkanais dzelzs oksīds (E 172) (tabletēs pa 12,5 mg)

6.2

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3

Uzglabāšanas laiks

5 gadi.

SASKAŅOTS ZVA 02-06-2016

6.4

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5

Iepakojuma veids un saturs

PVH/Al blisteri.

14 tabletes blisterī.

2 blisteri (28 tabletes) kartona kastītē.

6.6

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Nav īpašu prasību.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Latvija

Tālr.: +371 67083205

Fakss: +371 67083505

E-pasts: grindeks@grindeks.lv

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

6,25 mg tabletes: 03-0345

12,5 mg tabletes: 03-0346

25,0 mg tabletes: 03-0347

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2003. gada 24. oktobris

Pēdējās pārreģistrācijas datums:

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

05/2016

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju