Kalydeco

Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

14-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

14-09-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
ivacaftor
Pieejams no:
Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
ATĶ kods:
R07AX02
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
ivacaftor
Ārstniecības grupa:
Other respiratory system products
Ārstniecības joma:
Cistiskā fibroze
Ārstēšanas norādes:
Kalydeco tablets are indicated for the treatment of adults, adolescents, and children aged 6 years and older and weighing 25 kg or more with cystic fibrosis (CF) who have an R117H CFTR mutation or one of the following gating (class III) mutations in the CFTR gene: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N or S549R (see sections 4. 4 un 5. Kalydeco tablets are also indicated in a combination regimen with tezacaftor 100 mg/ivacaftor 150 mg tablets for the treatment of adults and adolescents aged 12 years and older with cystic fibrosis (CF) who are homozygous for the F508del mutation or who are heterozygous for the F508del mutation and have one of the following mutations in the CFTR gene: P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+3A→G, S945L, S977F, R1070W, D1152H, 2789+5G→A, 3272-26A→G, and 3849+10kbC→T.
Produktu pārskats:
Revision: 24
Autorizācija statuss:
Autorizēts
Autorizācija numurs:
EMEA/H/C/002494
Autorizācija datums:
2012-07-22
EMEA kods:
EMEA/H/C/002494

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - bulgāru

14-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - bulgāru

14-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - bulgāru

03-02-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - spāņu

14-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - spāņu

14-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - spāņu

03-02-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - čehu

14-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - čehu

14-09-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - dāņu

14-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - dāņu

14-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - dāņu

03-02-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - vācu

14-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - vācu

14-09-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - igauņu

14-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - igauņu

14-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - igauņu

03-02-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - grieķu

14-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - grieķu

14-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - grieķu

03-02-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - angļu

14-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - angļu

14-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - angļu

03-02-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - franču

14-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - franču

14-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - franču

03-02-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - itāļu

14-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - itāļu

14-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - itāļu

03-02-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - lietuviešu

14-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - lietuviešu

14-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - lietuviešu

03-02-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - ungāru

14-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - ungāru

14-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - ungāru

03-02-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - maltiešu

14-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - maltiešu

14-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - maltiešu

03-02-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - holandiešu

14-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - holandiešu

14-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - holandiešu

03-02-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - poļu

14-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - poļu

14-09-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - portugāļu

14-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - portugāļu

14-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - portugāļu

03-02-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - rumāņu

14-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - rumāņu

14-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - rumāņu

03-02-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovāku

14-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovāku

14-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovāku

03-02-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovēņu

14-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovēņu

14-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovēņu

03-02-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - somu

14-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - somu

14-09-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - zviedru

14-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - zviedru

14-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - zviedru

03-02-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - norvēģu bukmols

14-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - norvēģu bukmols

14-09-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - īslandiešu

14-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - īslandiešu

14-09-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - horvātu

14-09-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - horvātu

14-09-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - horvātu

03-02-2020

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Kalydeco 150 mg apvalkotās tabletes

ivacaftorum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Kalydeco un kādam nolūkam tās lieto

Kas Jums jāzina pirms Kalydeco lietošanas

Kā lietot Kalydeco

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Kalydeco

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Kalydeco un kādam nolūkam tās lieto

Kalydeco satur aktīvo sastāvdaļu ivakaftoru. Ivakaftors darbojas cistiskās fibrozes transmembrānas

vadītspējas regulatora (CFTR) līmenī; tas ir olbaltums, kas šūnas virsmā veido kanālu, pa kuru ir

iespējama daļiņu, piemēram, hlorīda, pārvietošanās iekšā šūnā un ārā no tās.

CFTR

gēna mutāciju dēļ

(skatīt tālāk tekstā) hlorīda pārvietošanās cilvēkiem ar cistisko fibrozi (CF) ir mazāka. Ivakaftors

noteiktiem patoloģiskiem CFTR olbaltumiem palīdz biežāk atvērties, tādējādi uzlabojot hlorīda

pārvietošanos iekšā šūnā un ārā no tās.

Kalydeco tabletes ir paredzētas pieaugušo, pusaudžu un bērnu no 6 gadu vecuma ar cistisko fibrozi

(CF) ārstēšanai, kuru ķermeņa masa ir vismaz 25 kg un kuriem ir

R117H

CFTR

mutācija vai viena no

šādām vārtu mutācijām

CFTR

gēnā:

G551D

G1244E

G1349D

G178R

G551S

S1251N

S1255P

S549N

S549R

Vēl Kalydeco tabletes var lietot kombinācijā ar tezakaftora/ivakaftora tabletēm CF ārstēšanai

pieaugušajiem un 12 gadus veciem un vecākiem pusaudžiem, kuriem ir divas

F508del

mutācijas

CFTR

gēnā (homozigota

F508del

mutācija) vai

F508del

mutācija un zināma otra mutācija

(heterozigota

F508del

mutācija). Ja Jums ir parakstīts Kalydeco lietošanai kopā ar

tezakaftoru/ivakaftoru, izlasiet tezakaftora/ivakaftora lietošanas instrukciju. Tā satur svarīgu

informāciju par to, kā lietojamas abas šīs zāles.

2.

Kas Jums jāzina pirms Kalydeco lietošanas

Nelietojiet Kalydeco šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret ivakaftoru vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Konsultējieties ar ārstu, ja Jums ir vai iepriekš ir bijuši aknu darbības traucējumi. Ārstam,

iespējams, būs jāpielāgo Jūsu deva.

Dažiem cilvēkiem, kas saņem Kalydeco (vienu pašu vai kombinācijā ar tezakaftoru/ivakaftoru),

konstatēts paaugstināts aknu enzīmu līmenis asinīs. Ja Jums ir kādi no šiem simptomiem, kas var

būt aknu darbības traucējumu pazīmes, nekavējoties pastāstiet to ārstam:

sāpes vai diskomforta sajūta labās pakrūtes (vēdera augšdaļas) rajonā;

ādas vai acu baltās daļas dzelte;

apetītes zudums;

slikta dūša vai vemšana;

tumšas krāsas urīns.

Pirms ārstēšanas un tās laikā, īpaši pirmajā gadā, ārsts Jums veiks asinsanalīzes, lai pārbaudītu

aknas, jo īpaši tad, ja iepriekš Jūsu asinsanalīzes ir uzrādījušas augstu aknu enzīmu līmeni.

Konsultējieties ar ārstu, ja Jums ir vai iepriekš ir bijuši nieru darbības traucējumi.

Kalydeco (viens pats vai kombinācijā ar tezakaftoru/ivakaftoru) nav ieteicams, ja Jums

transplantēts kāds orgāns.

Dažiem bērniem un pusaudžiem, kuri ārstēti ar Kalydeco (vienu pašu vai kombinācijā ar

tezakaftoru/ivakaftoru), novērota acs lēcas patoloģija (katarakta), kas neietekmēja redzi.

Pirms ārstēšanas un tās laikā ārsts var veikt dažas acu pārbaudes.

Kalydeco (viens pats vai kombinācijā ar tezakaftoru/ivakaftoru) jālieto tikai tad, ja Jums ir viena

CFTR

gēna mutācijām, kas norādīta 1. punktā („Kas ir Kalydeco un kādam nolūkam tās

lieto”).

Bērni un pusaudži

Nedodiet šīs zāles bērniem līdz 6 mēnešu vecumam, jo nav zināms, vai ivakaftora lietošana šiem

bērniem ir droša un efektīva.

Nedodiet šīs zāles kombinācijā ar tezakaftoru/ivakaftoru bērniem līdz 12 gadu vecumam, jo nav

zināms, vai to lietošana viņiem ir droša un efektīva.

Citas zāles un Kalydeco

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu

lietot. Dažas zāles var ietekmēt Kalydeco iedarbību vai palielināt iespējamību, ka Jums attīstīsies

blakusparādības. Īpaši pastāstiet ārstam, ja lietojat kādas no tālāk norādītajām zālēm. Ārsts var izlemt

pielāgot Jums devu vai to, ka Jums nepieciešamas papildu pārbaudes.

Pretsēnīšu zāles, piemēram, ketokonazols, itrakonazols, posakonazols, vorikonazols un

flukonazols, ko lieto sēnīšu infekciju ārstēšanai.

Antibakteriālie līdzekļi, piemēram, telitromicīns, klaritromicīns, eritromicīns, rifampicīns un

rifabutīns, ko lieto bakteriālu infekciju ārstēšanai.

Pretkrampju līdzekļi, piemēram, fenobarbitāls, karbamazepīns un fenitoīns, ko lieto epilepsijas

lēkmju ārstēšanai.

Augu izcelsmes zāles, piemēram, asinszāle (

Hypericum perforatum

Imūnsistēmas darbību nomācoši līdzekļi, piemēram, ciklosporīns, takrolims, everolims un

sirolims, ko lieto pēc orgānu transplantācijas.

Sirds glikozīdi, piemēram, digoksīns, ko lieto vieglas līdz vidēji smagas sastrēguma sirds

mazspējas un neparasta sirds ritma, ko sauc par priekškambaru mirdzaritmiju, ārstēšanai.

Antikoagulanti, piemēram, varfarīns, ko lieto, lai novērstu asins recekļu veidošanos vai

paplašināšanos asinīs un asinsvados.

Zāles cukura diabēta ārstēšanai, piemēram, glimepirīds un glipizīds, ko lieto, lai pazeminātu

cukura līmeni asinīs.

Kalydeco kopā ar uzturu un dzērienu

Ārstēšanās ar Kalydeco laikā izvairieties no pārtikas un dzērieniem, kas satur greipfrūtus vai īpašās

apelsīnu šķirnes, ko sauc

Seville

, jo tie var pastiprināt Kalydeco blakusparādības, palielinot ivakaftora

daudzumu Jūsu organismā.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. Var būt labāk izvairīties no Kalydeco

lietošanas grūtniecības laikā, ja iespējams; ārsts palīdzēs izlemt, kas ir labāk Jums un Jūsu bērnam.

Nav zināms, vai ivakaftors izdalās cilvēka pienā. Ja plānojat barot bērnu ar krūti, pirms Kalydeco

lietošanas konsultējieties ar ārstu. Ārsts izlems, vai Jums ieteikt pārtraukt bērna barošanu ar krūti vai

pārtraukt terapiju ar ivakaftoru. Ārsts izvērtēs krūts barošanas ieguvumu bērnam un ieguvumu no

terapijas Jums.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Kalydeco var izraisīt reiboni. Ja jūtat reiboni, nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet

mehānismus.

Svarīga informācija par Kalydeco saturu

Kalydeco satur laktozi.

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles,

konsultējieties ar ārstu.

Kalydeco satur mazāk par 1 mmol nātrija

(23 mg) katrā devā,

būtībā tās ir „nātriju nesaturošas”.

3.

Kā lietot Kalydeco

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam.

Kalydeco ieteicamā deva ir viena 150 mg tablete reizi 12 stundās (kopā 2 tabletes: 300 mg dienā).

Kalydeco ieteicamā deva kombinācijā ar tezakaftoru/ivakaftoru ir viena tezakaftora/ivakaftora tablete

no rīta un viena Kalydeco 150 mg tablete vakarā. Tabletes lietot apmēram ar 12 stundu starplaiku.

Jums jāturpina lietot visas citas zāles, ko lietojat, ja vien ārsts neiesaka pārtraukt kādu zāļu lietošanu.

Ja Jums ir vidēji smagi vai smagi aknu darbības traucējumi, iespējams, ka ārstam vajadzēs lietojamo

tablešu devu samazināt, jo Jūsu aknas zāles neizvada tikpat ātri, kā tas notiek cilvēkiem, kam aknu

darbība ir normāla.

Lietošana bērniem

Citas šo zāļu formas (granulas paciņā) ir piemērotākas bērniem, kuri jaunāki par 6 gadiem, jautājiet

ārstam vai farmaceitam.

Kalydeco lieto iekšķīgi.

Tablete jānorij vesela. Tabletes nedrīkst sadalīt, sakošļāt vai izšķīdināt. Lietojiet Kalydeco kopā ar

taukus saturošu uzturu.

Ēdieni un uzkodas, kuru sastāvā ir tauki: ar sviestu vai eļļu pagatavotie vai tādi, kuru sastāvā ir olas.

Citi ēdieni, kuru sastāvā ir tauki:

siers, pilnpiens, pilnpiena produkti, jogurts, šokolāde;

gaļa, treknas zivis;

avokado, humuss, produkti no sojas (tofu);

rieksti, uzturā lietojamas tāfelītes vai dzērieni, kuru sastāvā ir tauki.

Ja esat lietojis Kalydeco vairāk nekā noteikts

Jums var rasties blakusparādības, tostarp 4. punktā norādītās. Ja radušās blakusparādības,

konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, lai saņemtu padomu. Ja iespējams, paņemiet līdzi zāles un šo

lietošanas instrukciju.

Ja esat aizmirsis lietot Kalydeco

Lietojiet izlaisto devu, ja kopš izlaistās devas lietošanas laika pagājušas mazāk par 6 stundām. Pretējā

gadījumā gaidiet līdz nākamās devas parastajam ieplānotajam laikam. Nelietojiet dubultu devu, lai

aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Kalydeco

Lietojiet Kalydeco tik ilgi, cik ieteicis ārsts. Nepārtrauciet zāļu lietošanu, ja ārsts nav licis to darīt. Ja

Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nopietnas blakusparādības ir, piemēram, sāpes kuņģī (vēderā) un paaugstināts aknu enzīmu līmenis

asinīs. Ja Jums attīstās kāda no šīm blakusparādībām, nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Ļoti biežas

blakusparādības (var attīstīties vairāk nekā 1 cilvēkam no 10)

Augšējo elpceļu infekcija (saaukstēšanās), tostarp iekaisis kakls un aizlikts deguns

Galvassāpes

Reibonis

Caureja

Izsitumi

Baktēriju veida izmaiņas krēpu uzsējumā

Biežas

blakusparādības (var attīstīties ne vairāk kā 1 cilvēkam no 10)

Iesnas

Sāpes ausī, nepatīkama sajūta ausī

Zvanīšana ausī

Apsārtums ausī

Iekšējās auss bojājums (reibonis vai griešanās sajūta)

Aizlikti deguna blakusdobumi

Apsārtums rīklē

Veidojumi krūšu dziedzeros

Slikta dūša

Retākas

blakusparādības (var attīstīties ne vairāk kā 1 cilvēkam no 100)

Aizlikta auss

Krūšu dziedzeru iekaisums

Krūšu palielināšanās vīriešiem

Krūšu galu izmaiņas vai sāpes

Papildu blakusparādības bērniem un pusaudžiem

Blakusparādības bērniem un pusaudžiem ir līdzīgas pieaugušiem pacientiem novērotajām. Tomēr

paaugstināts aknu enzīmu līmenis asinīs biežāk konstatēts maziem bērniem.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par

blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Kalydeco

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc „EXP”. Derīguma

termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Kalydeco satur

Aktīvā viela ir ivakaftors. Katra apvalkotā tablete satur 150 mg ivakaftora.

Citas sastāvdaļas ir:

tabletes kodols: mikrokristāliskā celuloze, laktozes monohidrāts, hipromelozes acetāta

sukcināts, kroskarmelozes nātrija sāls, nātrija laurilsulfāts (E487), bezūdens koloidālais silīcija

dioksīds un magnija stearāts;

apvalks:

polivinilspirts, titāna dioksīds (E171), makrogols (PEG 3350), talks, indigokarmīna

alumīnija laka (E132) un karnaubas vasks;

drukas tinte: šellaka, melnais dzelzs oksīds (E172), propilēnglikols (E1520) un koncentrēts

amonjaka šķīdums.

Skatīt 2. punkta beigās – Svarīga informācija par Kalydeco saturu.

Kalydeco ārējais izskats un iepakojums

Kalydeco 150 mg apvalkotās tabletes ir gaiši zilas kapsulas formas tabletes, 16,5 mm x 8,4 mm, ar

melnas tintes uzrakstu „V 150” vienā pusē un gludas otrā pusē.

Ir pieejami šādi Kalydeco iepakojuma lielumi:

blistera plāksnīšu iepakojums ar 28 apvalkotajām tabletēm;

blisteru iepakojums ar 56 apvalkotajām tabletēm;

pudele ar 56 apvalkotajām tabletēm.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited

28-32 Pembroke Street Upper

Dublin 2, D02 EK84

Īrija

Tel.: +353 (0)1 761 7299

Ražotājs

Almac Pharma Services (Ireland) Limited

Finnabair Industrial Estate

Dundalk

Co. Louth

A91 P9KD

Īrija

Almac Pharma Services Limited

Seagoe Industrial Estate

Craigavon

County Armagh

BT63 5UA

Lielbritānija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu. Tur ir arī saites uz citām tīmekļa vietnēm par retām slimībām un to

ārstēšanu.

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Kalydeco 25 mg granulas paciņā

Kalydeco 50 mg granulas paciņā

Kalydeco 75 mg granulas paciņā

ivacaftorum

Pirms Jūsu bērns sāk lietot šīs zāles, uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jūsu bērnam

svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet sava bērna ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jūsu bērnam. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja

šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jūsu bērnam rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar sava bērna ārstu vai farmaceitu.

Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Kalydeco un kādam nolūkam tās lieto

Kas Jums jāzina, pirms Jūsu bērns sāk lietot Kalydeco

Kā lietot Kalydeco

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Kalydeco

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Kalydeco un kādam nolūkam tās lieto

Kalydeco satur aktīvo sastāvdaļu ivakaftoru. Ivakaftors darbojas cistiskās fibrozes transmembrānas

vadītspējas regulatora (CFTR) līmenī; tas ir olbaltums, kas šūnas virsmā veido kanālu, pa kuru ir

iespējama daļiņu, piemēram, hlorīda, pārvietošanās iekšā šūnā un ārā no tās.

CFTR

gēna mutāciju dēļ

(skatīt tālāk tekstā) hlorīda pārvietošanās cilvēkiem ar cistisko fibrozi (CF) ir mazāka. Ivakaftors

noteiktiem patoloģiskiem CFTR olbaltumiem palīdz biežāk atvērties, tādējādi uzlabojot hlorīda

pārvietošanos iekšā šūnā un ārā no tās.

Kalydeco granulas ir paredzētas mazuļu un bērnu ar cistisko fibrozi (CF) ārstēšanai no 6 mēnešu

vecuma, kuru ķermeņa masa ir no 5 kg līdz mazāka par 25 kg un kuriem ir

R117H

CFTR

mutācija vai

viena no šādām vārtu mutācijām

CFTR

gēnā:

G551D

G1244E

G1349D

G178R

G551S

S1251N

S1255P

S549N

S549R

2.

Kas Jums jāzina, pirms Jūsu bērns sāk lietot Kalydeco

Nelietojiet Kalydeco šādos gadījumos:

ja bērnam ir alerģija pret ivakaftoru vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Konsultējieties ar bērna ārstu, ja Jūsu bērnam ir vai iepriekš ir bijuši aknu darbības traucējumi.

Ārstam, iespējams, būs jāpielāgo Jūsu bērna deva.

Dažiem cilvēkiem, kas saņem Kalydeco, konstatēts paaugstināts aknu enzīmu līmenis asinīs. Ja

Jūsu bērnam ir kādi no šiem simptomiem, kas var būt aknu darbības traucējumu pazīmes,

nekavējoties pastāstiet to sava bērna ārstam:

sāpes vai diskomforta sajūta labās pakrūtes (vēdera augšdaļas) rajonā;

ādas vai acu baltās daļas dzelte;

apetītes zudums;

slikta dūša vai vemšana;

tumšas krāsas urīns.

Pirms ārstēšanas un tās laikā, īpaši pirmajā gadā, ārsts bērnam veiks asinsanalīzes, lai pārbaudītu

aknas, jo īpaši tad, ja iepriekš asinsanalīzes ir uzrādījušas augstu aknu enzīmu līmeni.

Konsultējieties ar bērna ārstu, ja Jums ir teikts, ka Jūsu bērnam ir vai iepriekš ir bijuši nieru

darbības traucējumi.

Kalydeco nav ieteicams pacientiem, kam transplantēts kāds orgāns.

Dažiem bērniem un pusaudžiem ārstēšanas laikā novērota acs lēcas patoloģija (katarakta), kas

neietekmēja redzi.

Pirms ārstēšanas uzsākšanas ar ivakaftoru un tās laikā bērna ārsts var veikt dažas acu pārbaudes.

Bērni

Nedodiet šīs zāles bērniem līdz 6 mēnešu vecumam, jo nav zināms, vai ivakaftora lietošana šiem

bērniem ir droša un efektīva.

Citas zāles un Kalydeco

Pastāstiet sava bērna ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras bērns lieto, pēdējā laikā ir lietojis

vai varētu lietot. Dažas zāles var ietekmēt Kalydeco iedarbību vai palielināt iespējamību, ka Jūsu

bērnam attīstīsies blakusparādības. Īpaši pastāstiet sava bērna ārstam, ja Jūsu bērns lieto kādas no tālāk

norādītajām zālēm. Jūsu bērna ārsts var izlemt pielāgot Jūsu bērna devu vai to, vai Jūsu bērnam

nepieciešamas papildu pārbaudes.

Pretsēnīšu zāles, piemēram, ketokonazols, itrakonazols, posakonazols, vorikonazols un

flukonazols, ko lieto sēnīšu infekciju ārstēšanai.

Antibakteriālie līdzekļi, piemēram, telitromicīns, klaritromicīns, eritromicīns, rifampicīns un

rifabutīns, ko lieto bakteriālu infekciju ārstēšanai.

Pretkrampju līdzekļi, piemēram, fenobarbitāls, karbamazepīns un fenitoīns, ko lieto epilepsijas

lēkmju ārstēšanai.

Augu izcelsmes zāles, piemēram, asinszāle (

Hypericum perforatum

Imūnsistēmas darbību nomācoši līdzekļi, piemēram, ciklosporīns, takrolims, everolims un

sirolims, ko lieto pēc orgānu transplantācijas.

Sirds glikozīdi, piemēram, digoksīns, ko lieto vieglas līdz vidēji smagas sastrēguma sirds

mazspējas un neparasta sirds ritma, ko sauc par priekškambaru mirdzaritmiju, ārstēšanai.

Antikoagulanti, piemēram, varfarīns, ko lieto, lai novērstu asins recekļu veidošanos vai

paplašināšanos asinīs un asinsvados.

Zāles cukura diabēta ārstēšanai, piemēram, glimepirīds un glipizīds, ko lieto, lai pazeminātu

cukura līmeni asinīs.

Kalydeco kopā ar uzturu un dzērienu

Ārstēšanās ar Kalydeco laikā izvairieties dot bērnam pārtiku un dzērienus, kas satur greipfrūtus vai

īpašās apelsīnu šķirnes, ko sauc

Seville

, jo tie var pastiprināt Kalydeco blakusparādības, palielinot

ivakaftora daudzumu Jūsu bērna organismā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Kalydeco lietošanas dēļ bērnam var parādīties reibonis. Ja Jūsu bērns jūt reiboni, ieteicams, lai bērns

nedodas braucienā ar divriteni vai nedara neko tādu, kam vajadzīga maksimāla uzmanība.

Svarīga informācija par Kalydeco saturu

Kalydeco satur laktozi.

Ja Jūsu bērna ārsts ir teicis, ka Jūsu bērnam ir kāda cukura nepanesība, pirms

bērns lieto šīs zāles, konsultējieties ar bērnu ārstu.

Kalydeco satur mazāk par 1 mmol nātrija

(23 mg) katrā devā,

būtībā tās ir „nātriju nesaturošas”.

3.

Kā lietot Kalydeco

Vienmēr šīs zāles savam bērnam dodiet tieši tā, kā bērna ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā

vaicājiet bērna ārstam.

Bērna ārsts noteiks, kāda ir pareizā deva Jūsu bērnam. Jūsu bērnam jāturpina lietot visas citas zāles, ja

vien bērna ārsts neiesaka pārtraukt kādu zāļu lietošanu.

Ieteikumi par Kalydeco devām norādīti 1. tabulā.

1. tabula. Ieteikumi par devām 6 mēnešus veciem un vecākiem bērniem

Ķermeņa masa

Deva

Kopējā dienas

deva

No 5 kg līdz mazāk kā 7 kg

Viena paciņa 25 mg granulu, ko lieto iekšķīgi ik

pēc 12 stundām kopā ar taukus saturošu uzturu

50 mg

No 7 kg līdz mazāk kā 14 kg

Viena paciņa 50 mg granulu, ko lieto iekšķīgi ik

pēc 12 stundām kopā ar taukus saturošu uzturu

100 mg

No 14 kg līdz mazāk kā 25 kg

Viena paciņa 75 mg granulu, ko lieto iekšķīgi ik

pēc 12 stundām kopā ar taukus saturošu uzturu

150 mg

25 kg un vairāk

Lūdzam skatīt Kalydeco tablešu lietošanas instrukciju

Ja Jūsu bērnam ir

vidēji smagi vai smagi

aknu darbības traucējumi

, iespējams, ka bērna ārstam

vajadzēs Kalydeco devu samazināt, jo Jūsu bērna aknas zāles neizvadīs tikpat ātri, kā tas notiek

bērniem, kam aknu darbība ir normāla.

Vidēji smagi aknu darbības traucējumi:

devu var samazināt līdz vienai pusei no iepriekšējā

tabulā norādītās devas, kas ir viena paciņa vienreiz dienā.

Smagi aknu darbības traucējumi:

lietošana nav ieteicama, taču bērna ārsts izlems, vai Jūsu

bērnam ir piemēroti lietot šīs zāles, un šādā gadījumā deva (kā norādīts iepriekšējā tabulā)

jāsamazina līdz vienai paciņai katru otro dienu.

Kalydeco lieto iekšķīgi.

Katra paciņa ir paredzēta tikai vienreizējai lietošanai.

Dodot Kalydeco bērnam:

Granulu paciņa jāsatver tā, ka griešanas līnija ir augšpusē.

Paciņa uzmanīgi jāsapurina, lai saturs sabirtu vienkopus.

Paciņa jāatver, noplēšot vai nogriežot pa griešanas līniju.

Viss paciņas saturs jāsamaisa ar 5 mililitriem vecumgrupai piemērotas mīkstas pārtikas vai

šķidruma. Ēdienam vai šķidrumam jābūt istabas temperatūrā vai vēsākam. Vecumgrupai

piemērota mīksta pārtika vai šķidrums var būt, piemēram, sablendēti augļi vai dārzeņi, jogurts,

ābolu biezenis, ūdens, piens, krūts piens, mākslīgā piena maisījums zīdaiņiem vai sula.

Maisījums uzreiz pēc samaisīšanas jādod bērnam. Ja tas nav iespējams, tad tas jādod tuvākās

stundas laikā pēc samaisīšanas. Jāpārliecinās, ka viss maisījums nekavējoties tiek norīts.

Tieši pirms vai tūlīt pēc devas norīšanas bērnam jāēd taukus saturošs ēdiens vai uzkoda (daži

piemēri sniegti tālāk).

I PIELIKUMS

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Kalydeco

150 mg apvalkotās tabletes

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra apvalkotā tablete satur 150 mg ivakaftora (

ivacaftorum

Palīgviela ar zināmu iedarbību

Katra apvalkotā tablete satur 167,2 mg laktozes (monohidrāta formā)

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Apvalkotā tablete (tablete)

Gaiši zilas kapsulas formas apvalkotās tabletes ar melnas tintes uzrakstu „V 150” vienā pusē un gludas

otrā pusē (16,5 mm x 8,4 mm modificētas tabletes formā).

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Kalydeco tabletes ir paredzētas pieaugušo, pusaudžu un bērnu, kas ir sasnieguši 6 gadu vecumu un

ķermeņa masu vismaz 25 kg, ar cistisko fibrozi (CF) ārstēšanai, kuriem ir

R117H

CFTR

mutācija vai

viena no šādām vārtu (III klases) mutācijām

CFTR

gēnā:

G551D

G1244E

G1349D

G178R

G551S

S1251N

S1255P

S549N

S549R

(skatīt 4.4. un 5.1. apakšpunktu).

Vēl Kalydeco tabletes ir paredzēts lietot kombinācijā ar tezakaftora 100 mg/ivakaftora 150 mg

tabletēm pieaugušo un vismaz 12 gadus vecu pusaudžu ar cistisko fibrozi (CF) ārstēšanai, kam ir

homozigota

F508del

mutācija vai heterozigota

F508del

mutācija un kāda no tālāk norādītajām

mutācijām

CFTR

gēnā:

P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+3A→G, S945L, S977F,

R1070W, D1152H, 2789+5G→A, 3272‑26A→G

3849+10kbC→T

4.2.

Devas un lietošanas veids

Kalydeco drīkst ordinēt tikai ārsti ar pieredzi cistiskās fibrozes ārstēšanā. Ja pacienta genotips nav

zināms, pirms ārstēšanas sākuma jāizmanto precīza un apstiprināta genotipēšanas metode, lai

apstiprinātu norādītas mutācijas esamību

CFTR

gēnā (skatīt 4.1. apakšpunktu).

R117H

mutāciju poli-T

varianta fāze jānosaka saskaņā ar vietējiem klīniskajiem ieteikumiem.

Devas

Kalydeco monoterapija pieaugušajiem, pusaudžiem un bērniem vecumā no 6 gadiem un ar ķermeņa

masu vismaz 25 kg

Ieteicamā deva ir viena Kalydeco 150 mg tablete, ko ik pēc 12 stundām kopā ar taukus saturošu uzturu

lieto iekšķīgi (kopējā dienas deva 300 mg) (skatīt apakšpunkta sadaļu „Lietošanas veids”).

Kalydeco kombinācijā ar tezakaftoru/ivakaftoru pieaugušajiem un pusaudžiem vecumā no 12 gadiem

Ieteicamā deva ir viena tezakaftora 100 mg/ivakaftora 150 mg tablete, ko lieto no rīta, un viena

Kalydeco 150 mg tablete, ko lieto vakarā, ievērojot apmēram 12 stundu starplaiku, kopā ar taukus

saturošu uzturu (skatīt apakšpunkta sadaļu „Lietošanas veids”).

Izlaista deva

Ja deva izlaista ne vairāk kā 6 stundas no brīža, kad to parasti lieto, pacientam jāzina, ka zāles jālieto

iespējami drīz un ka nākamā deva jālieto regulāri ieplānotajā laikā. Ja no ierastā devas lietošanas laika

pagājis vairāk par 6 stundām, tad pacientam jāzina, ka ir jānogaida līdz nākamajai ieplānotājai devai.

Pacientiem, kas lieto Kalydeco kombinācijā ar tezakaftoru/ivakaftoru, jānorāda, ka vienlaicīgi nedrīkst

lietot vairāk par vienu jebkuras tabletes devu.

Lietošana vienlaicīgi ar CYP3A inhibitoriem

Kalydeco monoterapija

Lietojot vienlaicīgi ar spēcīgiem CYP3A inhibitoriem, Kalydeco deva jāsamazina līdz 150 mg divas

reizes nedēļā (skatīt 4.4. un 4.5. apakšpunktu).

Lietojot kopā ar vidēji spēcīgiem CYP3A inhibitoriem, Kalydeco deva jāsamazina līdz 150 mg

vienreiz dienā (skatīt 4.4. un 4.5. apakšpunktu).

Kalydeco kombinācijā ar tezakaftoru/ivakaftoru

Lietojot vienlaicīgi ar spēcīgiem CYP3A inhibitoriem, Kalydeco vakara devu nedrīkst lietot (skatīt

4.4. un 4.5. apakšpunktu). Viena tezakaftora 100 mg/ivakaftora 150 mg tablete jālieto divreiz nedēļā ar

apmēram 3–4 dienu starplaiku.

Lietojot vienlaicīgi ar vidēji spēcīgiem CYP3A inhibitoriem, Kalydeco un tezakaftora/ivakaftora deva

jāpielāgo atbilstoši ieteikumiem 1. tabulā (skatīt 4.4. un 4.5. apakšpunktu).

1. tabula. Ieteicamā deva, lietojot vienlaicīgi ar vidēji spēcīgiem CYP3A inhibitoriem

1. diena

2. diena

3. diena

4. diena*

Rīta deva

Tezakaftora 100 mg/ivakaftora 150 mg

tablete

Ivakaftora 150 mg tablete

Vakara deva

Ivakaftora 150 mg tablete

Turpināt devu lietošanu: tezakaftora 100 mg/ivakaftora 150 mg vai ivakaftora 150 mg tablete ik pārdienas.

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki pacienti

Dati par gados vecākiem pacientiem, kuri ārstēti ar ivakaftoru (lietojot monoterapijā vai kombinācijā

ar tezakaftoru/ivakaftoru), ir ļoti ierobežoti. Devu pielāgošana nav uzskatāma par nepieciešamu, ja

vien pacientam nav vidēji smagu aknu darbības traucējumu. Ieteicams ievērot piesardzību pacientiem

ar smagiem nieru darbības traucējumiem vai terminālu nieru mazspēju (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar viegliem līdz vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem devu pielāgot nav

nepieciešams. Ieteicams ievērot piesardzību pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem

(kreatinīna klīrenss mazāks par vai vienāds ar 30 ml/min) vai ar terminālu nieru mazspēju (skatīt

4.4. un 5.2. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar viegliem aknu darbības traucējumiem (A klase pēc

Child-Pugh

klasifikācijas) devu

pielāgot nav nepieciešams. Pacientiem ar vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem (B klase pēc

Child-Pugh

klasifikācijas) deva jāsamazina (skatīt 2. tabulu). Pieredzes par Kalydeco lietošanu

monoterapijā vai lietošanu kombinācijā ar tezakaftoru/ivakaftoru pacientiem ar smagiem aknu

darbības traucējumiem nav. Tāpēc tā lietošana nav ieteicama, izņemot, ja ieguvumi pārsniedz riskus

(skatīt 2. tabulu un 4.4. un 5.2. apakšpunktu).

2. tabula. Ieteicamā deva pacientiem ar aknu darbības traucējumiem, lietojot Kalydeco

monoterapijā un kombinācijā ar tezakaftoru/ivakaftoru

Kalydeco monoterapija

Kalydeco kombinācijā ar

tezakaftoru/ivakaftoru

Viegli

(A klase pēc Child‑Pugh

klasifikācijas)

Deva nav jāpielāgo

Deva nav jāpielāgo

Vidēji smagi

(B klase pēc Child‑Pugh

klasifikācijas)

Viena ivakaftora 150 mg tablete

vienreiz dienā

Viena tezakaftora 100 mg/ivakaftora

150 mg tablete vienreiz dienā

Smagi

(C klase pēc Child‑Pugh

klasifikācijas)

Sākuma deva: viena ivakaftora

150 mg tablete ik pārdienas.

Devu lietošanas intervāli

jāpielāgo atbilstoši klīniskajai

reakcijai un panesībai.

Sākuma deva: viena tezakaftora

100 mg/ivakaftora 150 mg tablete vienreiz

dienā.

Devu lietošanas intervāli jāpielāgo atbilstoši

klīniskajai reakcijai un panesībai.

Pediatriskā populācija

Kalydeco monoterapijas drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz 6 mēnešiem, nav

pierādīta. Dati nav pieejami.

Deva, kas būtu piemērota bērniem, kuri jaunāki par 6 gadiem un kuru ķermeņa masa ir mazāka par

25 kg, ar Kalydeco tabletēm nav iegūstama.

Dati par pacientiem vecumā līdz 6 gadiem, kuriem ir

R117H

mutācija

CFTR

gēnā, ir ierobežoti.

Pieejamie dati par 6 gadus veciem vai vecākiem pacientiem ir aprakstīti 4.8., 5.1. un 5.2. apakšpunktā.

Kalydeco kombinācijā ar tezakaftoru/ivakaftoru drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz

12 gadiem, nav pierādīta. Dati nav pieejami.

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Pacientiem jānorāda, ka tabletes jānorij veselas. Pirms norīšanas tabletes nedrīkst sakošļāt, sasmalcināt

vai salauzt.

Kalydeco tabletes jālieto kopā ar taukus saturošu uzturu.

Ārstēšanās laikā jāizvairās no pārtikas vai dzērieniem, kas satur greipfrūtus vai īpašās apelsīnu šķirnes,

ko sauc

Seville

(skatīt 4.5. apakšpunktu).

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

1., 2., 5. un 6. pētījumā tika iekļauti tikai pacienti ar CF, kam

G551D

G1244E

G1349D

G178R

G551S

S1251N

S1255P

S549N

S549R

vārtu (III klases),

G970R

R117H

mutācija bija vismaz

vienā

CFTR

gēna alēlē (skatīt 5.1. apakšpunktu).

5. pētījumā tika iekļauti četri pacienti ar

G970R

mutāciju. Trim no četriem pacientiem hlorīda līmeņa

sviedros testa rezultāti mainījās par < 5 mmol/l, un šajā grupā pēc terapijas 8 nedēļām netika novērots

klīniski būtisks FEV

uzlabojums. Klīnisko efektivitāti pacientiem ar

CFTR

gēna

G970R

mutāciju

nebija iespējams noteikt (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Efektivitātes rezultāti 2. fāzes pētījumā, kurā piedalījās pacienti ar CF, kas ir homozigotiski

F508del

mutācijai

CFTR

gēnā, 16 nedēļu ilgā ārstēšanā ar ivakaftoru neuzrādīja statistiski nozīmīgu FEV

atšķirību, salīdzinot ar placebo (skatīt 5.1. apakšpunktu). Tāpēc Kalydeco monoterapija nav ieteicama

šiem pacientiem.

Mazāk pierādījumu par ivakaftora pozitīvo iedarbību iegūts par pacientiem ar

R117H–7T

mutāciju

saistībā ar mazāk smagu slimības pakāpi 6. pētījumā (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Kalydeco kombinācijā ar tezakaftoru/ivakaftoru nedrīkst ordinēt pacientiem ar CF, kam ir heterozigota

F508del

mutācija un otra

CFTR

mutācija, kas nav norādīta 4.1. apakšpunktā.

Ietekme uz aknu funkciju testiem

Mērena transamināžu (alanīna transamināze [AlAT] vai aspartāta transamināze [AsAT]) līmeņu

paaugstināšanās CF slimniekiem ir bieži sastopama. Transamināžu līmeņa paaugstināšanās novērota

dažiem pacientiem, kas ārstēti ar ivakaftoru monoterapijā un kombinācijā ar tezakaftoru/ivakaftoru.

Tāpēc visiem pacientiem pirms ivakaftora terapijas sākšanas, ik pēc 3 mēnešiem pirmajā ārstēšanas

gadā un pēc tam ik pēc gada ir ieteicams veikt aknu funkciju testus. Visiem pacientiem ar

transamināžu līmeņa paaugstināšanos anamnēzē jāapsver biežāka aknu funkciju testu kontrole. Ja

nozīmīgi paaugstinās transamināžu līmenis (piemēram, pacientiem, kam AlAT vai AsAT > 5 x

pārsniedz augšējo normālā līmeņa robežvērtību [

upper limit of normal

– ULN] vai arī AlAT vai AsAT

> 3 x ULN un bilirubīna līmenis > 2 x ULN), devu lietošana jāpārtrauc un līdz brīdim, kad

patoloģiskais stāvoklis normalizējas, rūpīgi jāseko laboratorisko analīžu rādītājiem. Pēc transamināžu

paaugstinātā līmeņa normalizēšanās jāapsver ieguvumi un riski no zāļu lietošanas atsākšanas (skatīt

4.8. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

Ivakaftora lietošana monoterapijā vai kombinācijā ar tezakaftoru/ivakaftoru pacientiem ar smagiem

aknu darbības traucējumiem nav ieteicama, izņemot, ja sagaidāmie ieguvumi pārsniedz riskus (skatīt

4.2. un 5.2. apakšpunktu).

Nieru darbības traucējumi

Ieteicams ievērot piesardzību, ja ivakaftoru

monoterapijā vai kombinācijā ar tezakaftoru/ivakaftoru

lieto pacienti ar smagiem nieru darbības traucējumiem vai ar terminālu nieru mazspēju (skatīt 4.2. un

5.2. apakšpunktu).

Pacienti pēc orgānu transplantācijas

Ivakaftora lietošana monoterapijā vai kombinācijā ar tezakaftoru/ivakaftoru nav pētīta pacientiem ar

CF, kam veikta orgānu transplantācija. Tāpēc pacientiem, kam veikta transplantācija, to lietot nav

ieteicams. Informāciju par mijiedarbību ar ciklosporīnu vai takrolimu skatīt 4.5. apakšpunktā.

Mijiedarbība ar zālēm

CYP3A induktori

Ivakaftora iedarbību var samazināt vienlaicīgi lietoti CYP3A induktori, kuru dēļ ivakaftora efektivitāte

var pavājināties. Tāpēc vienlaicīgi lietot Kalydeco (monoterapijā vai kombinācijā ar

tezakaftoru/ivakaftoru) un spēcīgus CYP3A induktorus nav ieteicams (skatīt 4.5. apakšpunktu).

CYP3A inhibitori

Lietojot vienlaicīgi ar spēcīgiem vai vidēji spēcīgiem CYP3A inhibitoriem, Kalydeco deva

(monoterapijā vai kombinācijā ar tezakaftoru/ivakaftoru) ir jāpielāgo (skatīt 4.2. un 4.5. apakšpunktu).

Katarakta

Pediatriskajiem pacientiem, kuri ārstēti ar ivakaftoru monoterapijā vai kombinācijā ar

tezakaftoru/ivakaftoru, ir ziņots par iegūta lēcu apduļķojuma gadījumiem, kas neietekmēja redzi. Lai

gan dažos gadījumos konstatēti citi riska faktori (piemēram, kortikosteroīdu lietošana un starojuma

ietekme), nevar izslēgt iespējamu risku, kas attiecināms uz ārstēšanu. Pediatriskajiem pacientiem, ko

sāk ārstēt ar ivakaftoru monoterapijā vai kombinācijā ar tezakaftoru/ivakaftoru, ieteicami

oftalmoloģiski izmeklējumi gan sākuma posmā, gan apsekošanas posmā (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Laktozes saturs

Kalydeco satur laktozi. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību,

ar pilnīgu laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

Nātrija saturs

Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā,

būtībā tās ir „nātriju nesaturošas”.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Ivakaftors ir CYP3A4 un CYP3A5 substrāts. Tas ir vājš CYP3A un P-gp inhibitors un potenciāls

CYP2C9 inhibitors. Pētījumi

in vitro

liecina, ka ivakaftors nav P-gp substrāts.

Zāles, kas ietekmē ivakaftora farmakokinētiku

CYP3A induktori

Ivakaftora vienlaicīga lietošana ar rifampicīnu, spēcīgu CYP3A induktoru, samazināja ivakaftora

iedarbību (AUC) par 89 %, bet hidroksimetilivakaftora (M1) iedarbību samazināja mazākā mērā nekā

ivakaftora iedarbību. Vienlaicīgi lietot Kalydeco (monoterapijā vai kombinācijā ar

tezakaftoru/ivakaftoru) un spēcīgus CYP3A induktorus, piemēram, rifampicīnu, rifabutīnu,

fenobarbitālu, karbamazepīnu, fenitoīnu un asinszāli (

Hypericum perforatum

), nav ieteicams (skatīt

4.4. apakšpunktu).

Devas pielāgošana nav ieteicama, ja Kalydeco (monoterapijā vai kombinācijā ar

tezakaftoru/ivakaftoru) lieto kopā ar vidēji spēcīgiem vai vājiem CYP3A induktoriem.

CYP3A inhibitori

Ivakaftors ir jutīgs CYP3A substrāts. Ketokonazola, spēcīga CYP3A inhibitora, vienlaicīga lietošana

ivakaftora iedarbību (mērīta kā laukums zem līknes [

area under the curve

– AUC]) pastiprināja

8,5 reizes, bet M1 iedarbību pastiprināja mazākā mērā nekā ivakaftora iedarbību. Pacientiem, kuri

vienlaicīgi lieto spēcīgus CYP3A inhibitorus, piemēram, ketokonazolu, itrakonazolu, posakonazolu,

vorikonazolu, telitromicīnu un klaritromicīnu, Kalydeco devu (monoterapijā vai kombinācijā ar

tezakaftoru/ivakaftoru) ieteicams samazināt (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu).

Flukonazola, vidēji spēcīga CYP3A inhibitora, vienlaicīga lietošana ivakaftora iedarbību pastiprināja

3 kārtīgi, bet M1 iedarbību pastiprināja mazākā mērā nekā ivakaftora iedarbību. Pacientiem vienlaicīgi

lietojot vidēji spēcīgus CYP3A inhibitorus, piemēram, flukonazolu un eritromicīnu, Kalydeco devu

(monoterapijā vai kombinācijā ar tezakaftoru/ivakaftoru) ieteicams samazināt (skatīt 4.2. un

4.4. apakšpunktu).

Ivakaftora lietošana kopā ar greipfrūtu sulu, kas satur vienu vai vairākas sastāvdaļas, kuras mēreni

nomāc CYP3A, var pastiprināt ivakaftora iedarbību. Ārstēšanas ar Kalydeco (monoterapijā vai

kombinācijā ar tezakaftoru/ivakaftoru) laikā jāizvairās no pārtikas produktiem vai dzērieniem, kas

satur greipfrūtus vai īpašās apelsīnu šķirnes, ko sauc

Seville

(skatīt 4.2. apakšpunktu).

Ciprofloksacīns

Ciprofloksacīna vienlaicīga lietošana ar ivakaftoru neietekmēja ivakaftora iedarbību. Devas

pielāgošana nav nepieciešama, ja Kalydeco (monoterapijā vai kombinācijā ar tezakaftoru/ivakaftoru)

lieto vienlaicīgi ar ciprofloksacīnu.

Zāles, ko ietekmē ivakaftors

Ivakaftora lietošana var pastiprināt zāļu, kas ir jutīgi CYP2C9 un/vai P-gp, un/vai CYP3A substrāti,

sistēmisko iedarbību, paildzinot un pastiprinot to terapeitisko iedarbību un nevēlamās blakusparādības.

CYP2C9 substrāti

Ivakaftors var inhibēt CYP2C9. Tāpēc, vienlaicīgi lietojot varfarīnu un Kalydeco (monoterapijā vai

kombinācijā ar tezakaftoru/ivakaftoru), ieteicams kontrolēt starptautisko normalizēto koeficientu

international normalised ratio

, INR). Citas zāles, kuru iedarbība var pastiprināties, ir, piemēram,

glimepirīds un glipizīds; šīs zāles jālieto piesardzīgi.

Digoksīns un citi P-gp substrāti

Digoksīna, jutīga P-gp substrāta, vienlaicīga lietošana digoksīna iedarbību pastiprināja 1,3 reizes, kas

ir saistīts ar vāju ivakaftora izraisītu P-gp nomākumu. Kalydeco (monoterapijā vai kombinācijā ar

tezakaftoru/ivakaftoru) lietošana var pastiprināt zāļu, kas ir jutīgi P-gp substrāti, sistēmisko iedarbību,

paildzinot un pastiprinot to terapeitisko iedarbību un nevēlamās blakusparādības. Kalydeco lietojot

vienlaicīgi ar digoksīnu vai citiem P-gp substrātiem ar šauru terapeitisko indeksu, piemēram,

ciklosporīnu, everolimu, sirolimu vai takrolimu, ieteicama piesardzība un attiecīga novērošana.

CYP3A substrāti

Midazolāma, jutīga CYP3A substrāta, vienlaicīga (iekšķīga) lietošana midazolāma iedarbību

pastiprināja 1,5 reizes, kas ir saistīts ar vāju ivakaftora izraisītu CYP3A nomākumu. CYP3A substrātu,

piemēram, midazolāma, alprazolāma, diazepāma vai triazolāma, deva nav jāpielāgo, ja šos substrātus

lieto vienlaicīgi ar ivakaftoru (monoterapijā vai kombinācijā ar tezakaftoru/ivakaftoru).

Hormonālie kontracepcijas līdzekļi

Ir pētīta ivakaftora (monoterapijā vai kombinācijā ar tezakaftoru/ivakaftoru) lietošana kopā ar iekšķīgi

lietojamiem estrogēna/progesterona kontracepcijas līdzekļiem; būtisku ietekmi uz to iedarbību

nekonstatēja. Tāpēc iekšķīgi lietojamo kontracepcijas līdzekļu deva nav jāpielāgo.

Ivakaftora potenciāls mijiedarboties ar transportieriem

Pētījumi

in vitro

liecina, ka ivakaftors nav OATP1B1 vai OATP1B3 substrāts. Ivakaftors un tā

metabolīti ir BCRP substrāti

in vitro

. Augstās iekšējās caurlaidības dēļ un nelielās iespējamības dēļ

izdalīties nešķeltiem nav paredzams, ka BCRP inhibitoru vienlaicīga lietošana mainīs ivakaftora un

M1 IVA iedarbību, tāpat nav sagaidāms, ka iespējamās izmaiņas M6 IVA iedarbībā būs klīniski

nozīmīgas.

Pediatriskā populācija

Mijiedarbības pētījumi veikti tikai pieaugušajiem.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Dati par ivakaftora lietošanu sievietēm grūtniecības laikā ir ierobežoti (mazāk par 300 grūtniecības

iznākumu) vai nav pieejami. Pētījumi ar dzīvniekiem neuzrāda tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi,

saistītu ar reproduktīvo toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu). Piesardzības nolūkos ieteicams atturēties

no Kalydeco lietošanas grūtniecības laikā.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai ivakaftors un/vai tā metabolīti izdalās cilvēka pienā. Pieejamie farmakokinētikas dati

dzīvniekiem liecina par ivakaftora izdalīšanos žurku mātīšu pienā. Tādējādi nevar izslēgt risku

jaundzimušajiem/zīdaiņiem. Lēmums pārtraukt barošanu ar krūti vai pārtraukt/atturēties no terapijas ar

Kalydeco jāpieņem, izvērtējot krūts barošanas ieguvumu bērnam un ieguvumu no terapijas sievietei.

Fertilitāte

Dati par ivakaftora ietekmi uz cilvēka fertilitāti nav pieejami. Ivakaftors ietekmēja fertilitāti žurkām

(skatīt 5.3. apakšpunktu).

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Kalydeco maz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Pēc ivakaftora

lietošanas var rasties reibonis (skatīt 4.8. apakšpunktu), tāpēc pacientiem, kam rodas reibonis, jāiesaka

nevadīt transportlīdzekļus un neapkalpot mehānismus, kamēr simptomi nav mazinājušies.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Atbilstoši 3. fāzes 48 nedēļas ilgo, ar placebo kontrolēto pētījumu apkopotajiem datiem visbiežāk

novērotās nevēlamās blakusparādības, kuru sastopamības rādītājs bija vismaz 3 % un līdz 9 % lielāks

nekā placebo grupā, 6 gadus veciem un vecākiem pacientiem, kas saņēma ivakaftoru, bija galvassāpes

(23,9 %), orofaringeālas sāpes (22,0 %), augšējo elpceļu infekcija (22,0 %), aizlikts deguns (20,2 %),

sāpes vēderā (15,6 %), nazofaringīts (14,7 %), caureja (12,8 %), reibonis (9,2 %), izsitumi (12,8 %) un

baktērijas krēpu uzsējumā (12,8 %). Transamināžu līmeņa paaugstināšanos novēroja 12,8 % ar

ivakaftoru ārstēto pacientu, salīdzinot ar 11,5 % placebo saņēmušo pacientu.

Pacientiem vecumā no 2 gadiem līdz nepilniem 6 gadiem visbiežākās nevēlamās blakusparādības bija

aizlikts deguns (26,5 %), augšējo elpceļu infekcija (23,5 %), transamināžu līmeņa paaugstināšanās

(14,7 %), izsitumi (11,8 %) un baktērijas krēpu uzsējumā (11,8 %).

Nopietnas nevēlamās blakusparādības pacientiem ivakaftora grupā bija sāpes vēderā un transamināžu

līmeņa paaugstināšanās (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

3. tabulā apkopotas nevēlamās blakusparādības, kas pēc ivakaftora lietošanas monoterapijā novērotas

klīniskajos pētījumos (ar placebo kontrolētos un nekontrolētos pētījumos), kur ivakaftora iedarbība

ilga no 16 nedēļām līdz 144 nedēļām. Papildu nevēlamās blakusparādības, kas novērotas, lietojot

ivakaftoru kombinācijā ar tezakaftoru/ivakaftoru, arī norādītas 3. tabulā. Nevēlamo blakusparādību

sastopamības biežums definēts šādi: ļoti bieži (≥ 1/10); bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10); retāk (≥ 1/1000 līdz

< 1/100); reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1000); ļoti reti (< 1/10 000); nav zināmi (nevar noteikt pēc

pieejamiem datiem). Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to

būtiskuma samazinājuma secībā.

3. tabula. Nevēlamās blakusparādības pacientiem, kas ārstēti ar ivakaftoru

monoterapijā vai

kombinācijā ar tezakaftoru

Orgānu sistēmu klasifikācija

Nevēlamā blakusparādība

Biežums

Infekcijas un infestācijas

Augšējo elpceļu infekcija

ļoti bieži

Nazofaringīts

ļoti bieži

Rinīts

bieži

Nervu sistēmas traucējumi

Galvassāpes

ļoti bieži

Reibonis

ļoti bieži

Ausu un labirinta bojājumi

Sāpes ausī

bieži

Nepatīkama sajūta ausī

bieži

Troksnis ausī

bieži

Bungādiņas hiperēmija

bieži

Vestibulāri traucējumi

bieži

Aizlikta auss

retāk

Elpošanas sistēmas traucējumi,

krūšu kurvja un videnes slimības

Orofaringeālas sāpes

ļoti bieži

Aizlikts deguns

ļoti bieži

Aizlikti sinusi

bieži

Faringeāla eritēma

bieži

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Sāpes vēderā

ļoti bieži

Caureja

ļoti bieži

Slikta dūša*

bieži

Aknu un/vai žults izvades sistēmas

traucējumi

Transamināžu līmeņa

paaugstināšanās

ļoti bieži

Ādas un zemādas audu bojājumi

Izsitumi

ļoti bieži

Reproduktīvās sistēmas traucējumi

un krūts slimības

Veidojumi krūšu dziedzeros

bieži

Krūšu dziedzeru iekaisums

retāk

Ginekomastija

retāk

Krūšu galu izmaiņas

retāk

Sāpes krūšu galos

retāk

Izmeklējumi

Baktērijas krēpu uzsējumā

ļoti bieži

Nevēlamā blakusparādība un biežums ziņots tikai klīniskajos pētījumos ar ivakaftoru kombinācijā ar

tezakaftoru/ivakaftoru.

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Transamināžu līmeņa paaugstināšanās

48 nedēļas ilgā ar placebo kontrolētā 1. un 2. pētījumā par ivakaftora lietošanu monoterapijā 6 gadus

veciem un vecākiem pacientiem maksimālā transamināžu (AlAT vai AsAT) līmeņa > 8, > 5 vai

> 3 x ULN sastopamība bija attiecīgi 3,7 %, 3,7 % un 8,3 % ar ivakaftoru ārstētajiem pacientiem un

1,0 %, 1,9 % un 8,7 % placebo saņēmušajiem pacientiem. Divi pacienti – viens placebo grupā un viens

ivakaftora grupā – pastāvīgi pārtrauca terapiju paaugstināta transamināžu līmeņa dēļ, abiem tas bija

> 8 x ULN. Nevienam ar ivakaftoru ārstētam pacientam transamināzes līmenis nepaaugstinājās

> 3 x ULN saistībā ar paaugstinātu kopējo bilirubīnu > 1,5 x ULN. Ar ivakaftoru ārstētajiem

pacientiem paaugstinātais transamināžu līmenis (līdz 5 x ULN) izzuda, nepārtraucot terapiju.

Lielākajai daļai pacientu ar paaugstinātu transamināžu līmeni > 5 x ULN

ivakaftora lietošana tika

pārtraukta. Visos gadījumos, kad paaugstināta transamināžu līmeņa dēļ ivakaftora lietošana tika

pārtraukta un pēc tam atsākta, to varēja atsākt sekmīgi (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Ar placebo kontrolētajos 3. fāzes pētījumos (līdz 24 nedēļām) par ivakaftora lietošanu kombinācijā ar

tezakaftoru/ivakaftoru maksimālā transamināžu (AlAT vai AsAT) līmeņa > 8, > 5 vai > 3 x ULN

sastopamība bija līdzīga ar tezakaftoru/ivakaftoru kombinācijā ar ivakaftoru un ar placebo ārstētajiem

pacientiem; 0,2 %, 1,0 % un 3,4 % ar tezakaftoru/ivakaftoru kombinācijā ar ivakaftoru ārstētajiem

pacientiem un 0,4 %, 1,0 % un 3,4 % ar placebo ārstētajiem pacientiem. Viens pacients (0,2 %) aktīvo

zāļu grupā un 2 pacienti (0,4 %) placebo grupā pastāvīgi pārtrauca ārstēšanos paaugstināta

transamināžu līmeņa dēļ. Neviens ar tezakaftoru/ivakaftoru ārstētais pacients nepārtrauca ārstēšanos

paaugstināta transamināžu līmeņa dēļ.

Pediatriskā populācija

Dati par ivakaftora lietošanas monoterapijā drošumu tika izvērtēti 11 pacientiem vecumā no

6 mēnešiem līdz nepilniem 12 mēnešiem, 19 pacientiem vecumā no 12 mēnešiem līdz nepilniem

24 mēnešiem, 34 pacientiem vecumā no 2 gadiem līdz nepilniem 6 gadiem, 61 pacientam vecumā no

6 gadiem līdz nepilniem 12 gadiem un 94 pacientiem vecumā no 12 gadiem līdz nepilniem 18 gadiem.

Dati par ivakaftora lietošanas kombinācijā ar tezakaftoru/ivakaftoru drošumu tika izvērtēti

98 pacientiem vecumā no 12 gadiem līdz nepilniem 18 gadiem.

Drošuma profils lielākoties ir līdzīgs pediatriskajiem pacientiem vecumā no 6 mēnešiem un

pieaugušajiem pacientiem.

24 nedēļas ilgā atklātā 3. fāzes klīniskajā pētījumā par ivakaftora lietošanu monoterapijā 34 pacientiem

vecumā no 2 gadiem līdz nepilniem 6 gadiem (7. pētījumā) pacientu daļa, kam konstatēja

transamināžu līmeņa (AlAT vai AsAT) paaugstināšanos > 3 x ULN, bija 14,7 % (5/34). Visiem

5 pacientiem bija maksimālais AlAT vai AsAT līmenis > 8 x ULN, kas atgriezās sākuma līmenī pēc

tam, kad tika pārtraukta ivakaftora granulu lietošana. Ivakaftora lietošanu pavisam pārtrauca vienam

pacientam. Bērniem vecumā no 6 gadiem līdz nepilniem 12 gadiem pacientu daļa, kam konstatēja

transamināžu līmeņa (AlAT vai AsAT) paaugstināšanos > 3 x ULN, bija 15,0 % (6/40) ivakaftora

saņēmēju grupā un 14,6 % (6/41) placebo saņēmēju grupā. Vienam pacientam (2,5 %) no ivakaftora

saņēmējiem šajā vecuma grupā AlAT un AsAT līmenis bija > 8 x ULN. Maksimālais LFT (AlAT vai

AsAT) paaugstinājums kopumā bija lielāks pediatriskajiem pacientiem nekā gados vecākiem

pacientiem. Gandrīz visos gadījumos, kad devu lietošana tika pārtraukta paaugstinātā transamināžu

līmeņa dēļ un pēc tam atsākta, ivakaftora lietošanu varēja sekmīgi atsākt (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Tika novēroti gadījumi, kas liecināja par blakusparādības atjaunošanos, atsākot zāļu lietošanu.

24 nedēļas ilgā atklātā 3. fāzes klīniskajā pētījumā par ivakaftora lietošanu pacientiem nepilnu

24 mēnešu vecumā (8. pētījumā) pacientu daļa, kam konstatēja transamināžu līmeņa (AlAT vai AsAT)

paaugstināšanos > 3, > 5 un > 8 x ULN pacientu kohortā vecumā no 12 mēnešiem līdz nepilniem

24 mēnešiem, bija attiecīgi 27,8 % (5/18), 11,1 % (2/18) un 11,1 % (2/18). Pacientu kohortā vecumā

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Atļauts reproducēt, ja ir sniegta atsauce uz avotu.

EMA/596489/2019

EMEA/H/C/002494

Kalydeco (ivakaftors)

Kalydeco pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES

Kas ir Kalydeco un kāpēc tās lieto?

Kalydeco ir zāles, ko lieto cistiskās fibrozes ārstēšanai. Cistiskā fibroze ir iedzimta slimība, kas smagi

ietekmē plaušas, gremošanas sistēmu un citus orgānus. Tā ietekmē šūnas, kas izdala gļotas un

gremošanas sulas. Cistiskās fibrozes gadījumā šie sekrēti sabiezē un bloķē orgānus. Biezu un lipīgu

sekrētu veidošanās plaušās izraisa iekaisumu un ilgstošu plaušu infekciju. Aizkuņģa dziedzera kanālu

nosprostojums zarnās palēnina gremošanu un rada augšanas aizturi.

Kalydeco lieto vienas pašas, lai ārstētu cistisko fibrozi pacientiem no 6 mēnešu vecuma, kuriem ir viens

no deviņiem mutāciju (izmaiņu) veidiem gēna olbaltumvielā, ko dēvē par “cistiskās fibrozes

transmembrānu caurlaidības regulatoru” (CFTR). Ir sastopami šādi mutāciju veidi: G551D, G1244E,

G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N un S549R (sauktas arī par vārtu mutācijām).

Kalydeco lieto vienas pašas arī cistiskās fibrozes pacientiem no 18 gadu vecuma, kuriem ir R117H

mutācija CFTR gēnā.

Turklāt Kalydeco kopā ar citām zālēm cistiskās fibrozes ārstēšanai, kas satur aktīvās vielas tezakaftoru

un ivakaftoru, lieto arī, lai ārstētu cistisko fibrozi pacientiem no 12 gadu vecuma, kuriem ir F508del

mutācija CFTR gēnā. Abas zāles lieto pacientiem, kuri ir mantojuši F508del mutāciju no abiem

vecākiem un kuriem tāpēc ir mutācija abās CFTR gēna kopijās. Tās lieto arī pacientiem, kuri ir

mantojuši F508del mutāciju no viena no vecākiem un kuriem ir arī kāda no šīm CFTR mutācijām: P67L,

R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+3A

G, S945L, S977F, R1070W, D1152H, 2789+5G

A,

3272 26A

G vai 3849+10kbC

T.

Kalydeco satur aktīvo vielu ivakaftoru.

Cistiskā fibroze ir “reta”, un 2008. gada 8. jūlijā Kalydeco tika piešķirts reti sastopamu slimību

ārstēšanai paredzētu zāļu statuss. Sīkāka informācija par retu slimību ārstēšanai paredzēto zāļu

statusa piešķiršanu ir atrodama: ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-designations/eu308556.

Kalydeco (ivakaftors)

EMA/596489/2019

2. lpp. no 4

Kā lieto Kalydeco?

Kalydeco var iegādāties tikai pret recepti. Šīs zāles drīkst izrakstīt tikai ārsts ar pieredzi cistiskās

fibrozes ārstēšanā un tikai pacientiem, kuriem ir apstiprinātas iepriekš minētās mutācijas.

Kalydeco ir pieejamas kā tabletes (150 mg) un kā granulas (25, 50 un 75 mg) maisiņā. Zīdaiņiem un

bērniem no 6 mēnešu vecuma, kuri sver 5 līdz 25 kg, jādod granulas. Tās ir jāsajauc ar 5 ml mīksta

ēdiena vai šķidruma, iegūstot iekšķīgi lietojamu suspensiju.

Tabletes lieto pieaugušie un bērni no 6 gadu vecuma, kuri sver 25 kg vai vairāk.

Devu un lietošanas biežumu nosaka tas, vai Kalydeco tiek lietotas vienas pašas vai kopā ar

tezakaftoru/ivakaftoru.

Kalydeco devas var būt jāpielāgo, ja pacients lieto arī zāles, ko sauc par “vidēji stipru vai stipru CYP3A

inhibitoru”, piemēram, noteiktas antibiotikas vai zāles pret sēnīšu infekcijām. Devas var būt jāpielāgo

arī pacientiem ar pavājinātu aknu darbību.

Papildu informāciju par Kalydeco lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā vai jautāt ārstam vai

farmaceitam.

Kalydeco darbojas?

Cistisko fibrozi izraisa mutācijas CFTR gēnā. Šis gēns ražo CFTR olbaltumvielu, kas iedarbojas uz šūnu

virsmu, lai regulētu gļotu un gremošanas sulu veidošanos. Mutācijas mazina CFTR olbaltumvielu skaitu

uz šūnu virsmas vai ietekmē šīs olbaltumvielas darbību.

Kalydeco aktīvā viela ivakaftors pastiprina bojātās CFTR olbaltumvielas aktivitāti. Šī iedarbība

sašķidrina gļotas un gremošanas sulas, tādējādi palīdzot atvieglot slimības simptomus.

Kādi Kalydeco ieguvumi atklāti pētījumos?

G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N, S549R, R117H mutācijas

Četros pamatpētījumos tika pierādīts, ka Kalydeco efektīvi uzlabo plaušu darbību cistiskās fibrozes

pacientiem, kuriem bija dažādas mutācijas. Galvenais efektivitātes rādītājs šajos pētījumos bija

pacientu FEV

1

uzlabošanās. FEV

1

ir maksimālais gaisa daudzums, ko cilvēks var izelpot vienā sekundē,

un tas ir rādītājs, cik labi strādā plaušas. Pētījumos Kalydeco tika salīdzinātas ar placebo (zāļu

imitāciju).

Divos pētījumos bija iesaistīti 219 pacienti ar cistisko fibrozi, kuriem bija G551D mutācija. Vienā no

pētījumiem pacienti bija vecāki par 12 gadiem, bet otrā tika iesaistīti pacienti vecumā no 6 līdz

11 gadiem. Pēc 24 nedēļu ārstēšanas pacientiem vecumā no 12 gadiem, kuri lietoja Kalydeco, FEV

1

uzlabojums bija vidēji par 10,6 procentpunktiem lielāks nekā pacientiem placebo grupā. Līdzīgus

rezultātus novēroja pacientiem vecumā no sešiem līdz 11 gadiem, kuriem ārstēšana ar Kalydeco radīja

uzlabojumu par 12,5 procentu punktiem vairāk nekā pacientiem placebo grupā.

Trešajā pētījumā bija iesaistīti 39 pacienti, kuri bija vecāki par 6 gadiem un kuriem bija cistiskā fibroze

ar vairākām citām mutācijām, kas nav G551D. Pēc 8 nedēļu ilgas ārstēšanas pacientiem, kuri saņēma

Kalydeco, novēroja uzlabojumu vidēji par 10,7 procentpunktiem vairāk nekā pacientiem placebo grupā.

Ceturtajā pētījumā bija iesaistīti 69 pacienti vecumā no 6 gadiem, kuriem bija cistiskā fibroze un

R117H mutācija. Bērniem vecumā no 6 gadiem netika novērotas nekādas atšķirības starp placebo un

Kalydeco. Tomēr, analizējot apakškopu vecumā no 18 gadiem, vidējo uzlabojumu par aptuveni

Kalydeco (ivakaftors)

EMA/596489/2019

3. lpp. no 4

5,0 procentu punktiem novēroja pacientiem, kuri saņēma Kalydeco, salīdzinājumā ar pacientiem, kuri

saņēma placebo.

Citā pētījumā pētīja Kalydeco granulu drošumu 34 pacientiem vecumā no 2 līdz 5 gadiem, kuriem bija

cistiskā fibroze sakarā ar G551D vai S549N mutāciju. Pētījumā tika konstatēts, ka Kalydeco granulas

izraisa ķermeņa masas pieaugumu un samazina hlorīdu daudzumu sviedros. Cistiskās fibrozes

pacientiem ir maza ķermeņa masa, jo viņiem ir problēmas ar pārtikas sagremošanu, un augsts hlorīdu

līmenis sviedros, jo ir traucēta CFTR darbība.

Pozitīvus rezultātus novēroja arī pētījumā ar Kalydeco granulām, iesaistot 19 bērnus vecumā no viena

līdz diviem gadiem, un 11 bērnus vecumā no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam.

F508del mutācija no abiem vecākiem vai F508del mutācija no viena no vecākiem un P67L,

R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+3A

G, S945L, S977F, R1070W, D1152H,

2789+5G

A, 3272 26A

G vai 3849+10kbC

T mutācijas

Divos pamatpētījumos ar cistiskās fibrozes pacientiem, kuri bija vismaz 12 gadus veci, pierādīja, ka

Kalydeco, lietojot kopā ar tezakaftoru/ivakaftoru, efektīvi uzlabo plaušu darbību. Galvenais

efektivitātes rādītājs bija pacientu FEV

1

uzlabošanās.

Pirmajā pētījumā bija iesaistīti 510 cistiskās fibrozes pacienti, kuri bija mantojuši F508del mutāciju no

abiem vecākiem. Kalydeco, lietojot kopā ar tezakaftoru/ivakaftoru, salīdzināja ar placebo. Pēc

24 nedēļu ilgas ārstēšanas pacientiem, kuri lietoja zāles, FEV

1

bija palielinājies par vidēji

3,4 procentpunktiem, bet pacientiem, kuri saņēma placebo, tas bija samazinājies par

0,6 procentpunktiem.

Otrajā pētījumā piedalījās 248 pacienti ar cistisko fibrozi, kuri F508del mutāciju bija mantojuši no viena

no vecākiem un kuriem bija arī kāda cita CFTR mutācija. Kalydecoun tezakaftora/ivakaftora

kombināciju salīdzināja ar atsevišķi lietotu Kalydeco un ar placebo. Plaušu darbību mērīja pēc 4 un

8 ārstēšanas nedēļām. Ar Kalydeco un tezakaftora/ivakaftora kombināciju ārstētajiem pacientiem FEV

1

bija palielinājies par vidēji 6,5 procentpunktiem salīdzinājumā ar pieaugumu par 4,4 procentpunktiem

pacientiem, kuri lietoja tikai Kalydeco, un samazinājumu par 0,3 procentpunktiem pacientiem, kuri

saņēma placebo.

Kāds risks pastāv, lietojot Kalydeco?

Visbiežākās Kalydeco blakusparādības (kas var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem) ir galvassāpes,

rīkles iekaisums, augšējo elpceļu infekcija (deguna un rīkles infekcija), aizlikts deguns, sāpes vēderā,

nazofaringīts (deguna un rīkles iekaisums), caureja, reibonis, izsitumi, baktērijas krēpās un

paaugstināts noteiktu aknu fermentu līmenis. Nopietnas blakusparādības ir sāpes vēderā un

paaugstināts aknu fermentu līmenis.

Pilnu visu blakusparādību un ierobežojumu sarakstu, lietojot Kalydeco, skatīt zāļu lietošanas

instrukcijā.

Kāpēc Kalydeco ir reģistrētas ES?

Pierādīts, ka Kalydeco, lietojot tās vienas pašas vai kombinācijā ar tezakaftoru/ivakaftoru, uzlabo

plaušu darbību pacientiem ar noteiktām mutācijām. Šīm zālēm tika pierādīts arī pieņemams drošuma

profils. Tāpēc Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Kalydeco, pārsniedz šo zāļu radīto

risku un šīs zāles var reģistrēt lietošanai ES. Tomēr aģentūra arī norādīja, ka dati par šo zāļu

ilgtermiņa iedarbību ir ierobežoti un uzņēmumam ir jānodrošina papildu dati.

Kalydeco (ivakaftors)

EMA/596489/2019

4. lpp. no 4

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Kalydeco lietošanu?

Uzņēmums, kas piedāvā tirgū Kalydeco, veic pētījumu ar bērniem, kuri ārstēšanas sākumā bija 2 līdz

5 gadus veci, lai novērtētu agrīnā vecumā uzsāktas ārstēšanas ilgtermiņa ietekmi.

Turklāt zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas

jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu Kalydeco

lietošanu.

Tāpat kā par visām zālēm, dati par Kalydecolietošanu tiek pastāvīgi uzraudzīti. Ziņotās ar Kalydeco

lietošanu saistītās blakusparādības tiek rūpīgi izvērtētas, un tiek veikti visi pacientu aizsardzībai

nepieciešamie pasākumi.

Cita informācija par Kalydeco

2012. gada 23. jūlijā Kalydeco saņēma reģistrācijas apliecību, kas derīga visā ES.

Sīkāka informācija par Kalydeco ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/kalydeco.

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2019. gada novembrī.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju