Ivabradine Mylan 7,5 mg apvalkotās tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

04-08-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

11-01-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Ivabradīns
Pieejams no:
Mylan S.A.S, France
ATĶ kods:
C01EB17
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Ivabradine
Deva:
7,5 mg
Zāļu forma:
Apvalkotā tablete
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
HBM Pharma s.r.o., Slovakia; Delorbis Pharmaceuticals Ltd, Cyprus
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija statuss:
19-DEC-21
Autorizācija numurs:
16-0253

SASKAŅOTS ZVA 04-08-2020

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Ivabradine Mylan 5 mg apvalkotās tabletes

Ivabradine Mylan 7,5 mg apvalkotās tabletes

Ivabradinum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī

uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Ivabradine Mylan un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Ivabradine Mylan lietošanas

Kā lietot Ivabradine Mylan

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Ivabradine Mylan

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Ivabradine Mylan un kādam nolūkam to lieto

Ivabradine Mylan (ivabradīns) ir sirds zāles, ko lieto, lai ārstētu:

simptomātisku stabilu stenokardiju (kas izraisa sāpes krūtīs) pieaugušiem pacientiem, kuriem

sirdsdarbības ātrums ir 70 sitienu minūtē vai vairāk. To lieto pieaugušiem pacientiem, kuri

nepanes vai nevar lietot sirds zāles, ko sauc par bēta blokatoriem. To arī lieto kombinācijā ar

bēta blokatoriem pieaugušiem pacientiem, kuru slimība nav pilnībā kontrolēta ar bēta blokatoru;

hronisku sirds mazspēju pieaugušiem pacientiem, kuru sirdsdarbības ātrums ir 75 vai vairāk

sitieni minūtē. To lieto kombinācijā ar standarta ārstēšanu, ieskaitot bēta blokatoru terapiju, vai

tad, ja bēta blokatoru lietošana ir kontrindicēta, vai pacients to nepanes.

Par stabilu stenokardiju (parasti dēvētu par „stenokardiju”)

Stabila stenokardija ir sirds slimība, kas sākas, kad sirds nesaņem pietiekami daudz skābekļa. Parasti

tā parādās 40 – 50 gadu vecumā. Biežākais stenokardijas simptoms ir sāpes vai nepatīkama sajūta

krūtīs. Stenokardija parasti sākas situācijās, kad paātrinās sirdsdarbība – fiziskā slodze, emocijas,

aukstuma ietekmē vai pēc ēšanas. Cilvēkiem, kuri sirgst ar stenokardiju, šāda sirdsdarbības

paātrināšanās var izraisīt sāpes krūtīs.

Par hronisku sirds mazspēju

Hroniska sirds mazspēja ir sirds slimība, kad sirds nespēj apgādāt Jūsu organismu ar pietiekamu asiņu

daudzumu. Biežākie sirds mazspējas simptomi ir elpas trūkums, nespēks, nogurums un potīšu

pietūkums.

Kā Ivabradine Mylan darbojas?

Ivabradine Mylan galvenokārt darbojas, samazinot sirdsdarbības ātrumu par dažiem sitieniem minūtē.

Tas samazina sirds vajadzību pēc skābekļa, īpaši situācijās, kas visticamāk varētu radīt stenokardijas

lēkmi. Šādā veidā Ivabradine Mylan palīdz kontrolēt un samazināt stenokardijas lēkmju skaitu.

Paātrināta sirdsdarbība nevēlami ietekmē sirds funkciju un dzīves prognozi pacientiem ar hronisku

sirds mazspēju, tāpēc ivabradīna specifiskā sirdsdarbības ātrumu samazinošā darbība šiem pacientiem

palīdz uzlabot sirds funkciju un dzīves prognozi.

SASKAŅOTS ZVA 04-08-2020

2.

Kas Jums jāzina pirms Ivabradine Mylan lietošanas

Nelietojiet Ivabradine Mylan šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret ivabradīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja pirms terapijas Jūsu sirdsdarbība miera stāvoklī ir pārāk lēna (mazāk par 70 sitieniem

minūtē);

ja Jums ir kardiogēns šoks (ar sirds slimību saistīts stāvoklis, ko ārstē stacionārā);

ja Jums ir sirds ritma traucējumi;

ja Jums ir sirdslēkme;

ja Jums ir ļoti zems asinsspiediens;

ja Jums ir nestabila stenokardija (smaga forma, kad sāpes krūtīs parādās ļoti bieži kā miera

stāvoklī, tā slodzes laikā);

ja Jums sirds mazspēja un stāvoklis nesen ir pasliktinājies;

ja Jūsu sirdsdarbību nodrošina tikai elektrokardiostimulators;

ja Jums ir smagi aknu darbības traucējumi;

ja jau lietojat zāles sēnīšu infekciju ārstēšanai (tādas kā ketokonazols, itrakonazols), makrolīdu

grupas antibiotikas (tādas kā josamicīns, klaritromicīns, telitromicīns vai eritromicīns, lietots

iekšķīgi) vai zāles HIV infekciju ārstēšanai (tādas kā nelfinavīrs, ritonavīrs), vai nefazodonu

(zāles depresijas ārstēšanai), vai diltiazemu vai verapamilu (lieto augsta asinsspiediena vai

stenokardijas ārstēšanai);

ja esat sieviete, kurai var būt bērni, un neizmantojat drošu kontracepcijas metodi;

ja esat grūtniece vai cenšaties panākt grūtniecības iestāšanos;

ja barojat bērnu ar krūti.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Ivabradine Mylan lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

ja Jums ir sirds ritma traucējumi (piemēram, neregulāra sirdsdarbība, sirdsklauves, stiprākas

sāpes krūtīs) vai ilgstoša priekškambaru mirgošana (neregulāras sirdsdarbības veids), vai

izmaiņas elektrokardiogrammā (EKG), ko dēvē par „pagarināta QT intervāla sindromu”,

ja Jums ir tādi simptomi kā nogurums, reibonis vai elpas trūkums (tas var norādīt, ka Jūsu sirds

darbojas pārāk lēni),

ja Jums ir priekškambaru mirgošanas simptomi (neparasti ātrs pulss miera stāvoklī (virs 110

sitieniem minūtē) vai neregulārs pulss bez redzama iemesla, kā dēļ to ir grūti izmērīt),

ja Jums nesen bijis insults (trieka),

ja Jums ir viegli vai mēreni pazemināts asinsspiediens,

ja Jums ir nekontrolēts asinsspiediens, īpaši pēc asinsspiedienu pazeminošās terapijas maiņas,

ja Jums ir smaga sirds mazspēja vai sirds mazspēja ar izmaiņām EKG, ko dēvē par „Hisa kūlīša

zara blokādi”,

ja Jums ir hroniska acs tīklenes slimība,

ja Jums ir vidēji smagi aknu darbības traucējumi,

ja Jums ir smagi nieru darbības traucējumi.

Ja kāds iepriekš minētais punkts attiecas uz Jums, nekavējoties konsultējieties ar ārstu pirms

Ivabradine Mylan lietošanas vai tās laikā.

Bērni un pusaudži

Ivabradine Mylan nav paredzēts lietot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam.

Citas zāles un Ivabradine Mylan

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu

lietot.

Pārliecinieties, vai esat pastāstījis savam ārstam, ja lietojat jebkuras no turpmāk minētajām zālēm, jo

var būt jāpielāgo Ivabradine Mylan deva vai jāveic kontrole:

flukonazols (pretsēnīšu līdzeklis);

rifampicīns (antibiotisks līdzeklis);

barbiturāti (miega traucējumu vai epilepsijas ārstēšanai);

fenitoīns (epilepsijas ārstēšanai);

SASKAŅOTS ZVA 04-08-2020

Hypericum perforatum jeb divšķautņu asinszāle (augu preparāti depresijas ārstēšanai);

QT intervālu pagarinošas zāles sirds ritma traucējumu vai citu traucējumu ārstēšanai:

hinidīns, dizopiramīds, ibutilīds, sotalols, amiodarons (sirds ritma traucējumu ārstēšanai),

bepridils (stenokardijas ārstēšanai),

specifiski medikamenti trauksmes, šizofrēnijas vai citu psihožu ārstēšanai (tādi kā

pimozīds, ziprazidons, sertindols),

pretmalārijas līdzekļi (tādi kā meflohīns vai halofantrīns),

eritromicīns intravenozi (antibiotika),

pentamidīns (pretparazītu līdzeklis),

cisaprīds (pret gastro-ezofagālo atvilni).

Daži diurētiskie līdzekļi, kas var izraisīt kālija līmeņa pazemināšanos asinīs, piemēram, furosemīds,

hidrohlortiazīds, indapamīds (lieto tūskas, paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai).

Ivabradine Mylan ar uzturu un dzērienu

Izvairieties no greipfrūtu sulas lietošanas uzturā Ivabradine Mylan lietošanas laikā.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Nelietojiet Ivabradine Mylan, ja Jums iestājusies grūtniecība vai plānojat grūtniecību (skatīt

„Nelietojiet Ivabradine Mylan šādos gadījumos”).

Ja esat grūtniece un esat lietojusi Ivabradine Mylan, konsultējieties ar savu ārstu.

Nelietojiet Ivabradine Mylan, ja Jums ir iespējama grūtniecība, izņemot gadījumā, ja izmantojat drošu

kontracepcijas metodi (skatīt „Nelietojiet Ivabradine Mylan šādos gadījumos”).

Nelietojiet Ivabradine Mylan, ja barojat bērnu ar krūti (skatīt „Nelietojiet Ivabradine Mylan šādos

gadījumos”). Ja barojat bērnu ar krūti vai plānojat bērna barošanu ar krūti, konsultējieties ar ārstu, jo

Ivabradine Mylan lietošanas gadījumā barošana ar krūti jāpārtrauc.

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ivabradine Mylan var izraisīt pārejošus ar apgaismojumu saistītus redzes traucējumus (īslaicīgs

gaismas uzplaiksnījums redzes laukā, skatīt „Iespējamās blakusparādības”). Ja tas atgadās ar Jums,

uzmanieties, vadot transportlīdzekli vai apkalpojot mehānismus, īpaši brīžos, kad iespējamas pēkšņas

gaismas intensitātes pārmaiņas, īpaši vadot transportlīdzekli naktī.

Ivabradine Mylan satur laktozi

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3.

Kā lietot Ivabradine Mylan

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet

ārstam vai farmaceitam.

Ivabradine Mylan jālieto ēdienreižu laikā.

5 mg tableti var sadalīt vienādās devās.

Ja Jums tiek ārstēta stabila stenokardija

Sākumdeva nedrīkst pārsniegt vienu Ivabradine Mylan 5 mg tableti divas reizes dienā. Ja Jums

joprojām ir stenokardijas simptomi un 5 mg deva divas reizes dienā ir labi panesama, devu var

palielināt. Balstdeva nedrīkst pārsniegt 7,5 mg divas reizes dienā. Ārsts parakstīs Jums piemērotāko

devu. Ieteicamā deva ir viena tablete no rīta un viena tablete vakarā. Dažos gadījumos (piemēram, ja

esat gados vecāks cilvēks) ārsts Jums var parakstīt pusi devas, t. i., pusi Ivabradine Mylan 5 mg

tabletes (atbilst 2,5 mg ivabradīna) no rīta un pusi 5 mg tabletes vakarā.

Ja Jums tiek ārstēta hroniska sirds mazspēja

Ieteicamā sākumdeva ir viena Ivabradine Mylan 5 mg tablete divas reizes dienā, nepieciešamības

gadījumā palielinot līdz vienai Ivabradine Mylan 7,5 mg tabletei divas reizes dienā. Ārsts noteiks Jums

piemērotu dozēšanas shēmu. Ieteicamā deva ir viena tablete no rīta un viena tablete vakarā. Dažos

SASKAŅOTS ZVA 04-08-2020

gadījumos (piemēram, ja esat gados vecāks cilvēks) Jūsu ārsts devu var samazināt uz pusi, t. i., pusi

Ivabradine Mylan 5 mg tabletes (atbilstoši 2,5 mg ivabradīna) no rīta un pusi 5 mg tabletes vakarā.

Ja esat lietojis Ivabradine Mylan vairāk nekā noteikts

Liela Ivabradine Mylan deva var Jums izraisīt elpas trūkumu vai nogurumu pārmērīgas sirdsdarbības

palēnināšanās dēļ. Ja tā noticis, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.

Ja esat aizmirsis lietot Ivabradine Mylan

Ja esat aizmirsis lietot Ivabradine Mylan devu, nākamo devu lietojiet parastā laikā. Nelietojiet dubultu

devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti.

[Kalendārajiem blisteriepakojumiem] Kalendāram, kas uzdrukāts uz blistera ar tabletēm, vajadzētu

Jums palīdzēt atcerēties, kad pēdējo reizi lietojāt Ivabradine Mylan tableti.

Ja pārtraucat lietot Ivabradine Mylan

Stenokardijas vai hroniskas sirds mazspējas ārstēšana parasti ilgst visu mūžu, tāpēc Jums jāapspriežas

ar savu ārstu pirms šo zāļu lietošanas pārtraukšanas.

Ja Jums šķiet, ka Ivabradine Mylan iedarbība ir pārāk spēcīga vai pārāk vāja, konsultējieties ar savu

ārstu vai farmaceitu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Šo zāļu biežākās blakusparādības ir atkarīgas no devas un saistītas ar to darbības mehānismu.

Ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)

Ar gaismu saistīti redzes traucējumi (īslaicīgi gaismas uzplaiksnījumi, ko visbiežāk izraisa pēkšņas

gaismas intensitātes pārmaiņas). Tos var raksturot arī kā oreolu, krāsainu žilbināšanu, attēla

sadalīšanos vai vairāku attēlu redzēšanu. Tie parasti rodas dažu pirmo terapijas mēnešu laikā, pēc tam

tie var rasties atkārtoti un izzust ārstēšanas laikā vai pēc tās.

Bieži (var skart ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem)

Sirdsdarbības pārmaiņas (simptoms ir sirdsdarbības palēnināšanās). Tās īpaši rodas pirmajos 2 – 3

mēnešos pēc ārstēšanas sākšanas.

Ziņots arī par citām blakusparādībām.

Bieži (var skart ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem)

Neregulāra, strauja sirds saraušanās, mainīta sirdspukstu sajūta, nekontrolēts asinsspiediens,

galvassāpes, reibonis un neskaidra redze (miglaina redze).

Retāk (var skart ne vairāk kā 1 no 100 cilvēkiem)

Sirdsklauves un papildu sirdspuksti, slikta dūša, aizcietējums, caureja, sāpes vēderā, griešanās sajūta

(vertigo), apgrūtināta elpošana (elpas trūkums), muskuļu krampji, laboratorisko raksturlielumu

pārmaiņas: augsts urīnskābes līmenis asinīs, pārmērīgs eozinofīlo leikocītu (balto asins šūnu paveida)

skaits un paaugstināts kreatinīna (muskuļu sadalīšanās produkta) līmenis asinīs, ādas izsitumi,

angioedēma (piemēram, sejas, mēles vai rīkles pietūkums, apgrūtināta elpošana vai rīšana), zems

asinsspiediens, samaņas zudums, noguruma sajūta, vājuma sajūta, izmaiņas sirds EKG pierakstā,

redzes dubultošanās, redzes pavājināšanās.

Reti (var skart ne vairāk kā 1 no 1000 cilvēkiem)

Nātrene, nieze, ādas apsārtums, slikta pašsajūta.

SASKAŅOTS ZVA 04-08-2020

Ļoti reti (var skart ne vairāk kā 1 no 10 000 cilvēkiem)

Nevienmērīga sirdsdarbība.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu

drošumu.

5.

Kā uzglabāt Ivabradine Mylan

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes, tablešu pudeles un blistera

pēc „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Pudelēs iepakotās zāles nelietojiet ilgāk par 6 mēnešiem pēc pirmās atvēršanas.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Ivabradine Mylan satur

Aktīvā viela ir ivabradīns (oksalāta veidā).

Ivabradine Mylan 5 mg: viena apvalkotā tablete satur 5 mg ivabradīna (atbilst 5,961 mg

ivabradīna oksalāta).

Ivabradine Mylan 7,5 mg: viena apvalkotā tablete satur 7,5 mg ivabradīna (atbilst 8,941 mg

ivabradīna oksalāta).

Citas sastāvdaļas tabletes kodolā ir: bezūdens laktoze, koloidālais bezūdens silīcija dioksīds,

kroskarmelozes nātrija sāls (E 468), butilhidroksitoluols (E 321), magnija stearāts (E 470b) un

tabletes apvalkā: hipromeloze (E464), titāna dioksīds (E 171), makrogols 6000, glicerīns (E

422), magnija stearāts (E 470b), dzeltenais dzelzs oksīds (E 172), sarkanais dzelzs oksīds (E

172).

Ivabradine Mylan ārējais izskats un iepakojums

Ivabradine Mylan 5 mg tabletes ir dzeltenas, apaļas apvalkotās tabletes ar iespiedumu '5' vienā pusē un

dalījuma līniju otrā pusē. Tableti var sadalīt vienādās devās.

Ivabradine Mylan 7,5 mg tabletes ir oranži dzeltenas, apaļas, abpusēji izliektas apvalkotās tabletes ar

iespiedumu '7.5' vienā pusē.

Tabletes ir pieejamas blisteriepakojumos PVH/PE/PVdH-Alumīnijs pa 14, 14 x 1, 28, 56, 56 x 1, 98,

112 apvalkotajām tabletēm un blisteriepakojumos Alumīnijs/Alumīnijs pa 14, 14 x 1, 28, 56, 56 x 1,

98, 112 apvalkotajām tabletēm.

Tabletes ir pieejamas kalendārā iepakojumā (Alumīnijs/Alumīnijs, PVH/PE/PVdH-Alumīnijs) pa 28,

56, 98 apvalkotajām tabletēm.

Tabletes ir pieejamas pudelēs (ABPE) pa 56, 98, 100 apvalkotajām tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

SASKAŅOTS ZVA 04-08-2020

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs

69800 Saint-Priest

Francija

Ražotājs

HBM Pharma s.r.o.

Sklabinska 30

Martin 03680

Slovākija

Delorbis Pharmaceuticals Ltd

17 Athinon str., Ergates Industrial Area

2643 Ergates, Lefkosia

Kipra

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Nīderlande

Ivabradine Mylan 5 mg, filmomhulde tabletten

Ivabradine Mylan 7,5 mg, filmomhulde tabletten

Bulgārija

Ivabradine Mylan 5 mg film coated tablets

Ivabradine Mylan 7,5 mg film coated tablets

Čehija

Ivabradin Mylan 5 mg

Ivabradin Mylan 7,5 mg

Vācija

Ivabradin Mylan 5 mg Filmtabletten

Ivabradin Mylan 7,5 mg Filmtabletten

Francija, Igaunija, Īrija,

Latvija, Lietuva, Polija,

Ungārija,

Ivabradine Mylan

Spānija

Ivabradina Mylan 5 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Ivabradina Mylan 7,5 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Itālija

Ivabradina Mylan Pharma

Portugāle

Ivabradina Mylan

Rumānija

Ivabradină Mylan 5 mg comprimate filmate

Ivabradină Mylan 7, 5 mg comprimate filmate

Slovēnija

Ivabradine Mylan 5 mg filmsko obložene tablete

Ivabradine Mylan 7,5 mg filmsko obložene tablete

Slovākija

Ivabradín Mylan 5 mg

Ivabradín Mylan 7,5 mg

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2020. gada maijā.

SASKAŅOTS ZVA 11-01-2018

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Ivabradine Mylan 5 mg apvalkotās tabletes

Ivabradine Mylan 7,5 mg apvalkotās tabletes

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Ivabradine Mylan 5 mg apvalkotās tabletes

Viena apvalkotā tablete satur 5 mg ivabradīna (Ivabradinum) (atbilst 5,961 mg ivabradīna oksalāta).

Ivabradine Mylan 7,5 mg apvalkotās tabletes

Viena apvalkotā tablete satur 7,5 mg ivabradīna (Ivabradinum) (atbilst 8,941 mg ivabradīna oksalāta).

Ivabradine Mylan 5 mg apvalkotās tabletes

Palīgviela ar zināmu iedarbību: 70,965 mg bezūdens laktozes.

Ivabradine Mylan 7,5 mg apvalkotās tabletes

Palīgviela ar zināmu iedarbību: 106,449 mg bezūdens laktozes.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Apvalkotā tablete.

Ivabradine Mylan 5 mg apvalkotās tabletes

Dzeltenas, apaļas (6,0 mm) apvalkotās tabletes ar iespiedumu '5' vienā pusē un dalījuma līniju otrā

pusē. Tableti var sadalīt vienādās devās.

Ivabradine Mylan 7,5 mg apvalkotās tabletes

Oranži dzeltenas, apaļas (6,5 mm), abpusēji izliektas apvalkotās tabletes ar iespiedumu '7.5' vienā

pusē.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Hroniskas stabilas stenokardijas simptomātiska ārstēšana.

Ivabradīns indicēts hroniskas stabilas stenokardijas simptomātiskai ārstēšanai pieaugušajiem ar

koronāro artēriju slimību, kuriem ir normāls sinusa ritms un sirdsdarbības ātrums ≥ 70 sitienu minūtē.

Ivabradīns indicēts:

pieaugušajiem, kuri nepanes bēta blokatorus vai kuriem tie kontrindicēti;

vai kombinācijā ar bēta blokatoriem pacientiem, kuriem slimība, lietojot bēta blokatoru

optimālā devā, nav pietiekami kontrolēta.

Hroniskas sirds mazspējas ārstēšana

Ivabradīns indicēts hroniskas sirds mazspējas (II – IV funkcionālā klase pēc NYHA klasifikācijas) ar

sistolisku disfunkciju ārstēšanai pacientiem ar sinusa ritmu un sirdsdarbības ātrumu ≥ 75 sitieniem

minūtē lietošanai kombinācijā ar standarta terapiju, ieskaitot bēta blokatoru terapiju, vai tad, ja bēta

SASKAŅOTS ZVA 11-01-2018

blokatoru lietošana ir kontrindicēta vai pacients to nepanes (skatīt 5.1. apakšpunktu).

4.2.

Devas un lietošanas veids

Devas

Lai būtu iespējams lietot dažādas devas, ir pieejamas apvalkotās tabletes ar ivabradīna saturu 5 mg un

7,5 mg.

Hroniskas stabilas stenokardijas simptomātiska ārstēšana

Ieteicams, lai lēmums sākt ārstēšanu vai titrēšanu tiktu pieņemts, ja ir pieejami sērijveida sirdsdarbības

ātruma mērījumi, veicot EKG vai ambulatoro 24 h monitorēšanu.

Ivabradīna sākumdeva pacientiem līdz 75 gadu vecumam nedrīkst pārsniegt 5 mg divas reizes dienā.

Ja pēc trim vai četrām terapijas nedēļām pacientiem, kuri lieto 2,5 mg divas reizes dienā vai 5 mg

divas reizes dienā, joprojām ir simptomātika un ja sirdsdarbības ātrums miera stāvoklī joprojām

pārsniedz 60 sitienu minūtē un ja sākumdeva ir labi panesama, devu var palielināt līdz nākamajai

lielākajai devai. Balstdeva nedrīkst pārsniegt 7,5 mg divas reizes dienā.

Ja 3 mēnešu laikā pēc terapijas sākšanas nav vērojama stenokardijas simptomu mazināšanās, ārstēšana

ar ivabradīnu jāpārtrauc.

Turklāt ārstēšanas pārtraukšana jāapsver arī tad, ja trīs mēnešu laikā ir tikai ierobežota simptomātiska

atbildes reakcija un nav sasniegta klīniski nozīmīga sirdsdarbības ātruma samazināšanās miera

stāvoklī.

Ja ārstēšanas laikā sirdsdarbības ātrums miera stāvoklī kļūst lēnāks par 50 sitieniem minūtē vai

pacients izjūt tādus bradikardijas simptomus kā reiboni, nespēku vai hipotensiju, deva jātitrē uz leju,

sasniedzot mazāko devu 2,5 mg divas reizes dienā (pusi no 5 mg tabletes divas reizes dienā). Pēc

devas samazināšanas jāveic sirdsdarbības ātruma monitorēšana (skatīt 4.4. apakšpunktu). Ja,

neraugoties uz devas samazināšanu, sirdsdarbības ātrums aizvien ir mazāks par 50 sitieniem minūtē

vai bradikardijas simptomi neizzūd, terapija jāpārtrauc.

Hroniskas sirds mazspējas ārstēšana

Ārstēšana jāsāk tikai pacientam ar stabilu sirds mazspēju. Ārstējošajam ārstam vēlama pieredze

hroniskas sirds mazspējas ārstēšanā.

Parasti ieteicamā ivabradīna sākumdeva ir pa 5 mg divas reizes dienā. Pēc divām terapijas nedēļām

devu var palielināt līdz 7,5 mg divas reizes dienā, ja miera stāvoklī sirdsdarbības ātrums pastāvīgi ir

virs 60 sitieniem minūtē, vai devu var samazināt līdz 2,5 mg divas reizes dienā (puse 5 mg tabletes

divas reizes dienā), ja miera stāvoklī sirdsdarbības ātrums pastāvīgi ir zem 50 sitieniem minūtē vai ja

rodas ar bradikardiju saistīti simptomi, piemēram, reibonis, nespēks vai hipotensija. Ja sirdsdarbības

ātrums ir no 50 līdz 60 sitieniem minūtē, jāturpina lietot 5 mg divas reizes dienā.

Ja ārstēšanas laikā pacientiem, kuri saņem 7,5 mg divas reizes dienā vai 5 mg divas reizes dienā,

sirdsdarbības ātrums pastāvīgi ir samazināts zem 50 sitieniem minūtē miera stāvoklī vai ja pacientam

rodas ar bradikardiju saistīti simptomi, deva jāsamazina līdz nākamai mazākai devai. Ja pacientiem,

kuri saņem 2,5 mg divas reizes dienā vai 5 mg divas reizes dienā, sirdsdarbības ātrums pastāvīgi

palielinās virs 60 sitieniem minūtē miera stāvoklī, devu var palielināt līdz nākamai lielākai devai.

Ārstēšana jāpārtrauc, ja sirdsdarbības ātrums joprojām ir zem 50 sitieniem minūtē vai saglabājas

bradikardijas simptomi (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki cilvēki

75 gadus veciem un vecākiem pacientiem pirms devas palielināšanas, ja nepieciešams, jāapsver

mazāka sākumdeva (2,5 mg divas reizes dienā, t. i., puse 5 mg tabletes divas reizes dienā).

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Pacientiem ar nieru mazspēju un kreatinīna klīrensu virs 15 ml/min deva nav jāpielāgo (skatīt 5.2.

apakšpunktu).

Dati par pacientiem ar kreatinīna klīrensu zem 15 ml/min nav pieejami. Tādēļ šajā populācijā

ivabradīns jālieto piesardzīgi.

SASKAŅOTS ZVA 11-01-2018

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Vieglu aknu darbības traucējumu gadījumā deva nav jāpielāgo. Pacientiem ar vidēji smagiem aknu

darbības traucējumiem, lietojot ivabradīnu, jāievēro piesardzība. Ivabradīns ir kontrindicēts pacientiem

ar smagu aknu mazspēju, jo nav veikti pētījumi šajā populācijā un iespējama nozīmīga sistēmiskās

iedarbības palielināšanās (skatīt 4.3. un 5.2. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Ivabradīna drošums un efektivitāte hroniskas sirds mazspējas ārstēšanā bērniem līdz 18 gadu

vecumam nav noteikta.

Pieejamie dati aprakstīti 5.1. un 5.2. apakšpunktā, bet ieteikumus par devām nevar sniegt.

Lietošanas veids

Tabletes jālieto perorāli divas reizes dienā, t. i., no rīta un vakarā maltīšu laikā (skatīt 5.2.

apakšpunktu).

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām

Sirdsdarbības ātrums miera stāvoklī līdz 70 sitieniem minūtē pirms terapijas sākuma

Kardiogēns šoks

Akūts miokarda infarkts

Smaga hipotensija (< 90/50 mmHg)

Smaga aknu mazspēja

Sinusa mezgla vājuma sindroms

Sinuatriāla blokāde

Nestabila vai akūta sirds mazspēja

Atkarība no elektrokardiostimulatora (sirdsdarbību nodrošina tikai elektrokardiostimulators)

Nestabila stenokardija

III pakāpes AV blokāde

Kombinācija ar spēcīgiem citohroma P450 3A4 inhibitoriem, tādiem kā azola grupas pretsēnīšu

līdzekļi (ketokonazols, itrakonazols), makrolīdu grupas antibiotikas (klaritromicīns, eritromicīns

per os, josamicīns, telitromicīns), HIV proteāzes inhibitori (nelfinavīrs, ritonavīrs) un

nefazodons (skatīt 4.5. un 5.2. apakšpunktu)

Kombinācija ar verapamilu vai diltiazemu, kas ir vidēji spēcīgi CYP3A4 inhibitori ar

sirdsdarbības ātrumu samazinošām īpašībām (skatīt 4.5. apakšpunktu)

Grūtniecība, bērna barošana ar krūti un sievietes reproduktīvā vecumā, kuras neizmanto

atbilstošas kontracepcijas metodes (skatīt 4.6. apakšpunktu)

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Īpaši brīdinājumi

Nelabvēlīga ietekme uz klīnisko iznākumu pacientiem ar simptomātisku hronisku stabilu stenokardiju

Ivabradīns indicēts tikai hroniskas stabilas stenokardijas simptomātiskai ārstēšanai, jo tam nav

pierādīta labvēlīga ietekme uz kardiovaskulāro iznākumu (piemēram, miokarda infarktu vai

kardiovaskulāru nāvi) (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Sirdsdarbības ātruma mērījumi

Ņemot vērā, ka laika gaitā iespējamas vērā ņemamas sirdsdarbības ātruma svārstības, pirms ivabradīna

terapijas sākšanas, tās laikā un palielinot devu jāapsver atkārtota sirdsdarbības ātruma noteikšana

miera stāvoklī, veicot EKG vai ambulatoro 24 h monitorēšanu. Tas attiecas arī uz pacientiem ar lēnu

sirdsdarbību, it īpaši tad, ja sirdsdarbības ātrums palēninās zem 50 sitieniem minūtē, kā arī pēc devas

samazināšanas (skatīt 4.2. apakšpunktu).

SASKAŅOTS ZVA 11-01-2018

Sirds aritmijas

Ivabradīns nav efektīvs sirds aritmiju ārstēšanā vai profilaksē un, iespējams, zaudē savu efektivitāti, ja

rodas tahiaritmija (piemēram, ventrikulāra vai supraventrikulāra tahikardija). Šo iemeslu dēļ

ivabradīns nav ieteicams pacientiem ar priekškambaru mirgošanu vai cita veida sirds aritmiju, kas

ietekmē sinusa mezgla funkciju.

Ar ivabradīnu ārstētiem pacientiem ir palielināts priekškambaru mirgošanas risks (skatīt 4.8.

apakšpunktu). Priekškambaru mirgošana biežāk rodas pacientiem, kuri vienlaicīgi lieto amiodaronu

vai spēcīgus I grupas antiaritmiskos līdzekļus. Ar ivabradīnu ārstētajiem pacientiem rekomendē

regulāri klīniski novērot priekškambaru mirgošanas (pastāvīgas vai paroksismālas) pazīmes, kas ietver

arī EKG kontroli, ja tas ir klīniski indicēts (piemēram, stenokardijas pastiprināšanās, sirdsklauvju,

neregulāra pulsa gadījumā).

Pacienti jāinformē par priekškambaru mirgošanas pazīmēm un simptomiem un jāiesaka sazināties ar

ārstu, ja tādi rodas.

Ja ārstēšanas laikā rodas priekškambaru mirgošana, rūpīgi jāizvērtē turpmākas ivabradīna terapijas

radītā ieguvuma un riska samērs.

Pacientus ar hronisku sirds mazspēju un intraventrikulāras vadīšanas traucējumiem (Hisa kūlīša kreisā

zara blokāde, Hisa kūlīša labā zara blokāde) un kambaru dissinhroniju ir rūpīgi jānovēro.

Lietošana pacientiem ar II pakāpes AV blokādi

Ivabradīns nav ieteicams pacientiem ar II pakāpes AV blokādi.

Lietošana pacientiem ar lēnu sirdsdarbību

Ja pirms terapijas pacientiem sirdsdarbības ātrums miera stāvoklī ir līdz 70 sitieniem minūtē,

ivabradīna lietošanu nedrīkst sākt (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Ja ārstēšanas laikā sirdsdarbības ātrums miera stāvoklī pastāvīgi samazinās zem 50 sitieniem minūtē

vai pacients izjūt tādus bradikardijas simptomus kā reiboni, nespēku vai hipotensiju, deva jātitrē uz

leju vai, ja sirdsdarbības ātrums saglabājas zem 50 sitieniem minūtē vai bradikardijas simptomi

neizzūd, terapija jāpārtrauc (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Kombinācija ar kalcija kanālu blokatoriem

Vienlaicīga ivabradīna lietošana ar sirds ritmu samazinošiem kalcija kanālu blokatoriem kā verapamilu

vai diltiazemu, ir kontrindicēta (skatīt 4.3. un 4.5. apakšpunktu). Kombinējot ivabradīnu ar nitrātiem

un ar dihidropiridīna tipa kalcija kanālu blokatoriem, tādiem kā amlodipīns, ar drošumu saistītas

problēmas nav radušās. Papildu efektivitāte, ivabradīnu kombinējot ar dihidropiridīna tipa kalcija

kanālu blokatoriem, nav pierādīta (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Hroniska sirds mazspēja

Pirms apsvērt ārstēšanu ar ivabradīnu, sirds mazspējai jābūt stabilai. Pacientiem ar IV funkcionālās

klases sirds mazspēju pēc NYHA klasifikācijas ivabradīns jālieto ar piesardzību, jo datu par šo

populāciju ir maz.

Insults

Ivabradīna lietošana uzreiz pēc insulta nav ieteicama, jo nav pieejami dati par šādiem gadījumiem.

Redzes funkcija

Ivabradīns ietekmē tīklenes funkcijas. Pierādījumu par toksisku ivabradīna ilgtermiņa iedarbību uz

tīkleni nav (skatīt 5.1. apakšpunktu). Ja parādās neparedzēti redzes funkcijas traucējumi, jāapsver

ārstēšanas pārtraukšana. Piesardzība nepieciešama pacientiem ar pigmentozo retinītu.

Piesardzība lietošanā

Pacientiem ar hipotensiju

Par pacientiem ar vieglu vai vidēji smagu hipotensiju ir maz informācijas, tādēļ šādiem pacientiem

ivabradīns jālieto piesardzīgi. Ivabradīns ir kontrindicēts pacientiem ar smagu hipotensiju

(asinsspiediens <90/50 mmHg) (skatīt 4.3. apakšpunktu).

SASKAŅOTS ZVA 11-01-2018

Priekškambaru mirgošana – sirds aritmijas

Pierādījumu par (pārmērīgas) bradikardijas risku, ja medikamentoza kardioversija tiek veikta

pacientiem, kuri lieto ivabradīnu, nav. Taču ierobežotas pieejamās informācijas dēļ jāapsver neakūta

DC (direct-current) kardioversija 24 stundas pēc pēdējās ivabradīna devas lietošanas.

Lietošana pacientiem ar iedzimtu QT sindromu vai ārstējoties ar QT intervālu pagarinošām zālēm

Pacientiem ar iedzimtu QT sindromu vai ārstētiem ar QT intervālu pagarinošām zālēm jāizvairās no

ivabradīna lietošanas (skatīt 4.5. apakšpunktu). Ja šāda kombinācija jālieto, nepieciešama rūpīga

sirdsdarbības monitorēšana.

Ivabradīna izraisīta sirdsdarbības palēnināšanās var veicināt QT intervāla pagarināšanos, kā dēļ

iespējamas smagas aritmijas, īpaši Torsade de pointes.

Pacienti ar hipertensiju, kuriem jāpielāgo asinsspiedienu pazeminošā terapija

SHIFT pētījumā lielākam skaitam pacientu bija paaugstināta asinsspiediena epizodes ārstēšanas laikā

ar ivabradīnu (7,1%), salīdzinot ar placebo ārstētiem pacientiem (6,1%). Šīs epizodes biežāk bija

neilgi pēc asinsspiedienu pazeminošās terapijas maiņas, tās bija pārejošas un neietekmēja ivabradīna

terapeitisko iedarbību. Ja pacientiem ar hronisku sirds mazspēju, kuri tiek ārstēti ar ivabradīnu, pielāgo

terapiju, ar atbilstošiem intervāliem jākontrolē asinsspiediens (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Palīgvielas

Tablešu sastāvā ir laktoze, tāpēc šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes

nepanesību, Lapp laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Farmakodinamiskā mijiedarbība

Vienlaicīga lietošana nav ieteicama

QT intervālu pagarinošas zāles

Kardiovaskulāras QT intervālu pagarinošas zāles (piemēram, hinidīns, dizopiramīds, bepridils,

sotalols, ibutilīds, amiodarons).

Nekardiovaskulāras QT intervālu pagarinošas zāles (pimozīds, ziprazidons, sertindols,

meflohīns, halofantrīns, pentamidīns, cisaprīds, eritromicīns intravenozai lietošanai).

Ivabradīnu lietot vienlaicīgi ar kardiovaskulārām un nekardiovaskulārām QT intervālu pagarinošām

zālēm nav ieteicams, jo QT intervāla pagarināšanās var pastiprināties, samazinoties sirdsdarbības

ātrumam. Ja šāda kombinācija jālieto, nepieciešama rūpīga sirdsdarbības monitorēšana (skatīt 4.4.

apakšpunktu).

Vienlaicīga lietošana ar piesardzību

Kālija līmeni pazeminoši diurētiskie līdzekļi (tiazīdu grupas un cilpas diurētiskie līdzekļi):

hipokaliēmija var palielināt aritmijas risku. Ivabradīns var izraisīt bradikardiju, līdz ar to hipokaliēmija

vienlaicīgi ar bradikardiju ir smagu aritmiju sākšanos predisponējošs faktors, īpaši pacientiem ar

iedzimtu vai kādas vielas lietošanas izraisītu pagarināta QT sindromu.

Farmakokinētiskā mijiedarbība

Citohroms P450 3A4 (CYP3A4)

Ivabradīnu metabolizē tikai CYP3A4, un tas ir ļoti vājš šī citohroma inhibitors. Ivabradīns neietekmē

citu CYP3A4 substrātu (vājo, vidējo un spēcīgo inhibitoru) plazmas koncentrāciju un metabolismu.

CYP3A4 inhibitori un induktori ir disponēti uz mijiedarbību ar ivabradīnu un ietekmē tā metabolismu

un farmakokinētiku klīniski nozīmīgā apjomā. Zāļu savstarpējās mijiedarbības pētījumos konstatēts,

ka CYP3A4 inhibitori paaugstina ivabradīna koncentrāciju plazmā, bet induktori to pazemina.

Paaugstināta ivabradīna plazmas koncentrācija var būt saistīta ar palielinātu bradikardijas risku (skatīt

4.4. apakšpunktu).

Kontrindicēta vienlaicīga lietošana

SASKAŅOTS ZVA 11-01-2018

Tādu spēcīgu CYP3A4 inhibitoru kā azola grupas pretsēnīšu zāļu (ketokonazola, itrakonazola),

makrolīdu grupas antibiotiku (klaritromicīna, eritromicīna per os, josamicīna, telitromicīna) un HIV

proteāzes inhibitoru (nelfinavīra, ritanovīra) un nefazodona vienlaicīga lietošana ir kontrindicēta

(skatīt 4.3. apakšpunktu). Spēcīgie CYP3A4 inhibitori ketokonazols (200 mg vienu reizi dienā) un

josamicīns (1 g divas reizes dienā) paaugstina ivabradīna vidējo plazmas līmeni 7 – 8 reizes.

Vidēji spēcīgi CYP3A4 inhibitori: specifiski mijiedarbības pētījumi ar veseliem brīvprātīgajiem un

pacientiem pierādījuši, ka ivabradīna kombinācija ar sirdsdarbību palēninošiem līdzekļiem diltiazemu

vai verapamilu palielina ivabradīna iedarbību (2 – 3 reizes palielinās AUC) un vēl palēnina

sirdsdarbības ātrumu par 5 sitieniem minūtē.

Vienlaicīga ivabradīna lietošana ar šīm zālēm ir kontrindicēta (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Vienlaicīga lietošana nav ieteicama

Greipfrūtu sula: pēc lietošanas vienlaicīgi ar greipfrūtu sulu ivabradīna iedarbība bija 2 reizes lielāka,

tāpēc no greipfrūtu sulas lietošanas jāizvairās.

Vienlaicīga lietošana ar piesardzību

Vidēji spēcīgi CYP3A4 inhibitori: vienlaicīgu ivabradīna lietošanu ar citiem vidēji spēcīgiem

CYP3A4 inhibitoriem (piemēram, flukonazolu) var apsvērt, ja sākumdeva ir 2,5 mg divas reizes

dienā un ja sirdsdarbības frekvence pārsniedz 70 sitienu minūtē, kontrolējot sirdsdarbības

ātrumu.

CYP3A4 induktori: CYP3A4 induktori (piemēram, rifampicīns, barbiturāti, fenitoīns,

Hypericum perforatum [divšķautņu asinszāle]) var samazināt ivabradīna iedarbību un aktivitāti.

Vienlaicīgas CYP3A4 inducējošu zāļu lietošanas gadījumā var būt jāpielāgo ivabradīna deva.

Lietojot ivabradīnu pa 10 mg divas reizes dienā kombinācijā ar divšķautņu asinszāli, novērota

ivabradīna AUC samazināšanās uz pusi. Ivabradīna terapijas laikā divšķautņu asinszāles

lietošana jāierobežo.

Vienlaicīga citu zāļu lietošana

Specifiskos zāļu savstarpējās mijiedarbības pētījumos nav konstatēta klīniski nozīmīga

farmakokinētiska vai farmakodinamiska mijiedarbība starp ivabradīnu un šādām zālēm: protonu sūkņa

inhibitori (omeprazols, lansoprazols), sildenafils, HMG CoA reduktāzes inhibitori (simvastatīns),

dihidropiridīna tipa kalcija kanālu blokatori (amlodipīns, lacidipīns), digoksīns un varfarīns. Nav

klīniski nozīmīgas ivabradīna ietekmes arī uz simvastatīna, amlodipīna, lacidipīna farmakokinētiku un

digoksīna, varfarīna farmakokinētiku un farmakodinamiku, kā arī uz aspirīna farmakodinamiku.

Pivotālos 3. fāzes klīniskos pētījumos šādas zāles ierastā veidā kombinēja ar ivabradīnu un ar drošumu

saistītas problēmas neradās: angiotensīnu konvertējošā enzīma inhibitori, angiotensīna II antagonisti,

bēta blokatori, diurētiskie līdzekļi, aldosterona antagonisti, īslaicīgas un ilgstošas darbības nitrāti,

HMG CoA reduktāzes inhibitori, fibrāti, protonu sūkņa inhibitori, perorālie pretdiabēta līdzekļi,

aspirīns un citi antiagreganti.

Pediatriskā populācija

Mijiedarbības pētījumi veikti tikai pieaugušajiem.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Sievietes reproduktīvā vecumā

Sievietēm reproduktīvā vecumā ārstēšanas laikā jālieto atbilstošas kontracepcijas metodes (skatīt

4.3. apakšpunktu).

Grūtniecība

Datu par ivabradīna lietošanu grūtniecēm nav vai arī to ir maz.

Pētījumos ar dzīvniekiem pierādīta toksiska ietekme uz reproduktīvo funkciju. Šajos pētījumos

pierādīta embriotoksiska un teratogēna iedarbība (skatīt 5.3. apakšpunktu). Potenciālais risks cilvēkam

nav zināms. Tādēļ grūtniecības laikā ivabradīns ir kontrindicēts (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Barošana ar krūti

SASKAŅOTS ZVA 11-01-2018

Pētījumos ar dzīvniekiem ir pierādīts, ka ivabradīns izdalās ar pienu. Tādēļ ivabradīns ir kontrindicēts

krūts barošanas laikā (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Sievietēm, kurām nepieciešama ārstēšana ar ivabradīnu, jāpārtrauc barošana ar krūti un jāizvēlas cits

bērna barošanas veids.

Fertilitāte

Pētījumos ar žurkām ietekme uz tēviņu un mātīšu fertilitāti nav konstatēta (skatīt 5.3. apakšpunktu).

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Veikts specifisks pētījums ar veseliem brīvprātīgajiem ar mērķi noteikt iespējamo ivabradīna ietekmi

uz spēju vadīt transportlīdzekļus, kurā pierādīts, ka ivabradīns neietekmē spēju vadīt

transportlīdzekļus. Tomēr pēcreģistrācijas periodā ziņots par transportlīdzekļu vadīšanas spējas

traucējumiem redzes simptomu dēļ. Ivabradīns var izraisīt pārejošus gaismas fenomenus, galvenokārt

fotopsiju veidā (skatīt 4.8. apakšpunktu). Šādu gaismas fenomenu rašanās jāņem vērā, ja

transportlīdzekļa vai mehānismu vadīšana notiek situācijās, kad var strauji mainīties gaismas

intensitāte, īpaši vadot transportlīdzekli naktī.

Ivabradīnam nav ietekmes uz spēju apkalpot mehānismus.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Drošuma raksturojuma kopsavilkums

Ivabradīna izpēte notika klīniskajos pētījumos, iesaistot gandrīz 45 000 dalībnieku.

Biežākās ivabradīna nevēlamās blakusparādības – gaismas fenomeni (fotopsijas) un bradikardija –

atkarīgas no devas un saistītas ar zāļu farmakoloģisko iedarbību.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Par turpmāk minētajām nevēlamām blakusparādībām ziņots klīnisko pētījumu laikā un tās ir sakārtotas

pēc biežuma sekojoši: ļoti bieži (≥1/10); bieži (≥1/100 līdz <1/10); retāk (≥1/1000 līdz <1/100); reti

(≥1/10 000 līdz <1/1000); ļoti reti (<1/10 000); nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem).

Orgānu sistēmas grupa

Biežums

Vēlamais termins

Asins un limfātiskās sistēmas

traucējumi

Retāk

Eozinofīlija

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Retāk

Hiperurikēmija

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži

Galvassāpes, parasti pirmajā ārstēšanas

mēnesī

Reibonis, iespējams, saistībā ar

bradikardiju

Retāk*

Ģībonis, iespējams, saistībā ar

bradikardiju

Acu bojājumi

Ļoti bieži

Gaismas uztveres fenomeni (fotopsijas)

Bieži

Neskaidra redze

Retāk*

Diplopija

Redzes pasliktināšanās

Ausu un labirinta bojājumi

Retāk

Vertigo

Sirds funkcijas traucējumi

Bieži

Bradikardija

1. pakāpes AV blokāde (EKG pagarināts

PQ intervāls)

Kambaru ekstrasistoles

Priekškambaru mirgošana

Retāk

Sirdsklauves, supraventrikulāras

ekstrasistoles

Ļoti reti

2. pakāpes AV blokāde, 3. pakāpes AV

blokāde

Sinusa mezgla vājuma sindroms

SASKAŅOTS ZVA 11-01-2018

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Bieži

Nekontrolēts asinsspiediens

Retāk*

Hipotensija, iespējams, saistībā ar

bradikardiju

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu

kurvja un videnes slimības

Retāk

Aizdusa

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Retāk

Slikta dūša

Aizcietējums

Caureja

Sāpes vēderā*

Ādas un zemādas audu bojājumi

Retāk*

Angioedēma

Izsitumi

Reti*

Eritēma

Nieze

Nātrene

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas

bojājumi

Retāk

Muskuļu krampji

Vispārēji traucējumi un reakcijas

ievadīšanas vietā

Retāk*

Astēnija, iespējams, saistīta ar

bradikardiju

Nespēks, iespējams, saistīts ar

bradikardiju

Reti*

Savārgums, iespējams, saistīts ar

bradikardiju

Izmeklējumi

Retāk

Paaugstināts kreatinīna līmenis asinīs

EKG pagarināts QT intervāls

* Nevēlamām blakusparādībām, kas atklātas no spontāniem ziņojumiem, biežums aprēķināts no

klīniskajiem pētījumiem

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Gaismas fenomeni (fotopsijas): par tiem ziņots 14,5% pacientu, un tie aprakstītas kā pārejoši gaismas

uzplaiksnījumi ierobežotā redzes lauka daļā. Tos parasti izraisa pēkšņas gaismas intensitātes

pārmaiņas. Fotopsijas var raksturot arī kā oreolu saskatīšanu, skata dekompozīciju (stroboskopisks vai

kaleidoskopisks efekts), spilgtas, krāsainas gaismas vai multiplicētu skatu (tīklenes persistence).

Fotopsijas galvenokārt rodas pirmo divu terapijas mēnešu laikā, pēc tam tās var rasties atkārtoti.

Parasti ziņots, ka fotopsiju intensitāte ir viegla vai vidēji izteikta. Visas fotopsijas epizodes izzuda

ārstēšanas laikā vai pēc ārstēšanas, turklāt vairums (77,5%) – terapijas laikā. Mazāk nekā 1% pacientu

mainīja savu ierasto darba kārtību vai pārtrauca ārstēšanu fotopsiju dēļ.

Par bradikardiju ziņots 3,3% pacientu, īpaši pirmo 2 – 3 ārstēšanas mēnešu laikā. 0,5% pacientu bija

smaga bradikardija ar 40 vai mazāk sirds sitieniem minūtē.

SIGNIFY pētījumā priekškambaru mirgošana novērota 5,3% pacientu ivabradīna grupā salīdzinājumā

ar 3,8% placebo grupā. Apkopotā analīzē par visiem dubultmaskētajiem un kontrolētajiem 2./3. fāzes

pētījumiem, kuru ilgums bija vismaz 3 mēneši un kuros kopā piedalījušies vairāk nekā 40 000

pacientu, priekškambaru mirgošanas sastopamība ar ivabradīnu ārstēto pacientu grupās bija 4,86%, bet

kontrolgrupās — 4,08%, kas atbilst riska attiecībai 1,26; 95% TI [1,15-1,39].

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV

1003. Tālr.: +371 67078400. Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9.

Pārdozēšana

Simptomi

SASKAŅOTS ZVA 11-01-2018

Pārdozēšana var izraisīt smagu un ilgstošu bradikardiju (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Rīcība pārdozēšanas gadījumā

Smaga bradikardija būtu jāārstē simptomātiski specializētos apstākļos. Bradikardijas gadījumā ar vāju

hemodinamisku toleranci jāapsver simptomātiska terapija, ieskaitot tādus intravenozus bēta

stimulējošus līdzekļus kā izoprenalīnu. Ja nepieciešams, var lietot īslaicīgu sirds elektrostimulāciju.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: sirds līdzekļi, citi sirds līdzekļi, ATĶ kods: C01EB17.

Darbības mehānisms

Ivabradīns ir tīrs sirdsdarbību palēninošs līdzeklis, kas darbojas selektīvi un specifiski inhibējot sirds

ritma vadīšanas sistēmas I

f

impulsu, kas kontrolē spontānu diastolisku depolarizāciju sinusa mezglā un

regulē sirdsdarbības ātrumu. Kardiālā iedarbība ir specifiska sinusa mezglam un tā neietekmē ne

intraatriālo, atrioventrikulāro vai intraventrikulāro vadīšanas laiku, ne miokarda kontraktilitāti vai

ventrikulāro repolarizāciju.

Ivabradīns var iedarboties arī uz retinālo I

h

impulsu, kas ir ļoti līdzīgs I

f

kardiālajam. Tas iedarbojas uz

redzes sistēmas īslaicīgo izšķirtspēju, samazinot tīklenes atbildes reakciju uz spožas gaismas

kairinājumu. Veicinošos apstākļos (piemēram, straujas gaismas intensitātes pārmaiņas) notiek I

h

daļēja

inhibīcija ar ivabradīnu, kas rada gaismas fenomenus, ko dažreiz izjūt pacienti. Gaismas fenomeni

(fotopsijas) aprakstītas kā parejoši gaismas uzplaiksnījumi ierobežotā redzes lauka daļā (skatīt

4.8. apakšpunktu).

Farmakodinamiskā iedarbība

Cilvēkiem galvenā ivabradīna farmakodinamiskā iedarbība ir specifiska, no devas atkarīga

sirdsdarbības ātruma palēnināšana. Analizējot sirdsdarbības ātruma samazināšanos, lietojot devas, kas

nepārsniedz 20 mg divas reizes dienā, novēroja tendenci uz plato efektu vienlaicīgi ar samazinātu

smagas bradikardijas risku zem 40 sitieniem minūtē (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Lietojot parastās ieteiktās devas, sirdsdarbības ātrums samazinās apmēram par 10 sitieniem minūtē

miera stāvoklī un slodzes laikā. Tas izraisa sirds slodzes un miokarda skābekļa patēriņa

samazināšanos. Ivabradīns neietekmē intrakardiālo vadīšanu, kontraktilitāti (nav negatīva inotropiskā

efekta) vai ventrikulāro repolarizāciju:

klīniskajos elektrofizioloģiskos pētījumos ivabradīns neietekmēja atrioventrikulāro vai

intraventrikulāro vadīšanas laiku vai koriģētu QT intervālu;

pacientiem ar kreisā kambara disfunkciju (kreisā kambara izsviedes frakcija (KKIF) starp 30 un

45%) ivabradīns neizraisīja negatīvu ietekmi uz KKIF.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Ivabradīna antianginālo un anti-išēmisko efektivitāti pētīja piecos dubultmaskētos, randomizētos

pētījumos (trīs salīdzinājumā ar placebo, viens salīdzinājumā ar atenololu un viens salīdzinājumā ar

amlodipīnu). Šajos pētījumos kopumā piedalījās 4111 pacientu ar hronisku stabilu stenokardiju, no

kuriem 2617 saņēma ivabradīnu.

Terapijas 3. – 4. nedēļā ivabradīns, lietojot pa 5 mg divas reizes dienā, efektīvi ietekmēja slodzes testa

parametrus. Efektivitāte apstiprinājās, lietojot 7,5 mg devu divas reizes dienā. Īpaši papildu ieguvums,

salīdzinot ar 5 mg lietošanu divas reizes dienā, tika novērots ar salīdzināmām zālēm kontrolētā

pētījumā pret atenololu: kopējais minimālās slodzes ilgums pēc viena terapijas mēneša, lietojot 5 mg

divas reizes dienā, palielinājās par aptuveni 1 minūti un turpmāk uzlabojās gandrīz par 25 sekundēm

pēc papildu 3 mēnešu perioda ar forsētu titrēšanu līdz 7,5 mg divas reizes dienā. Šajā pētījumā

SASKAŅOTS ZVA 11-01-2018

ivabradīna labvēlīgo antianginālo un anti-išēmisko iedarbību pierādīja 65 gadus veciem un vecākiem

pacientiem. Visos pētījumos apstiprinājās efektivitāte, lietojot 5 un 7,5 mg divas reizes dienā,

uzlabojot visus slodzes testa parametrus (kopējais slodzes ilgums, laiks līdz ierobežojošai

stenokardijai, laiks līdz stenokardijas sākumam un laiks līdz 1 mm ST segmenta depresijai) un

samazinot stenokardijas lēkmju biežumu par aptuveni 70%. Ivabradīna dozēšanas shēma divas reizes

dienā nodrošināja vienādu efektivitāti 24 stundu laikā.

Randomizētā, placebo kontrolētā pētījumā ar 889 pacientiem ivabradīnam, ko lietoja kopā ar 50 mg

atenolola vienu reizi dienā, konstatēta papildu efektivitāte attiecībā uz visiem ETT (exercise tolerance

test) parametriem zemākās zāļu aktivitātes periodā (12 stundas pēc iekšķīgas lietošanas).

Randomizētā, placebo kontrolētā pētījumā ar 725 pacientiem, papildu efektivitāte netika novērota,

ivabradīnu lietojot kopā ar amplodipīnu pa 10 mg vienu reizi dienā tā iedarbības beigās (12 stundas

pēc iekšķīgas lietošanas), taču papildu efektivitāti novēroja maksimālās iedarbības laikā (3 – 4 stundas

pēc iekšķīgas lietošanas).

Randomizētā, placebo kontrolētā pētījumā ar 1277 pacientiem visā 6 nedēļas ilgajā ārstēšanas periodā

ivabradīnam tika konstatēta statistiski nozīmīga papildu efektivitāte, vērtējot atbildes reakciju pret

ārstēšanu (definēta kā stenokardijas lēkmju skaita samazināšanās vismaz par 3 lēkmēm nedēļā un/vai

laika pagarināšanās līdz 1 mm ST segmenta depresijai vismaz par 60 sekundēm fiziskās slodzes

(tredmila) testa laikā) šo zāļu iedarbības laika beigās (12 stundas pēc ivabradīna iekšķīgas lietošanas),

ja to lietoja papildus amlodipīnam 5 mg devā vienu reizi dienā vai nifedipīnam GITS 30 mg devā

vienu reizi dienā (OR = 1,3; 95% TI [1,0–1,7]; p=0,012). Ivabradīnam netika konstatēta papildu

efektivitāte, vērtējot EET raksturlielumu sekundāros mērķa kritērijus zāļu iedarbības laika beigās, taču

papildu efektivitāte bija konstatējama iedarbības maksimuma laikā (3 – 4 stundas pēc iekšķīgas

ivabradīna lietošanas).

Efektivitātes pētījumos ivabradīna iedarbība saglabājās 3 vai 4 mēnešu terapijas perioda laikā. Netika

novērota ne farmakoloģiskās tolerances (efektivitātes zudums) rašanās, ne atsitiena efekts pēc pēkšņas

terapijas pārtraukšanas. Ivabradīna antianginālā un anti-išēmiskā iedarbība izpaudās ar sirdsdarbības

ātruma samazināšanos atkarībā no devas un ar ievērojamu sirdsdarbības ātruma-spiediena

dubultreizinājuma (rate pressure product) samazinājumu (sirdsdarbības ātrums x sistoliskais

asinsspiediens) miera stāvoklī un slodzes laikā. Novērota neliela ietekme uz asinsspiedienu un perifēro

asinsvadu pretestību, un tā nebija klīniski nozīmīga.

Pacientiem, kuri ivabradīnu lietoja vismaz vienu gadu (n=713), novēroja ilgstošu sirdsdarbības ātruma

samazināšanos. Ietekmi uz glikozes vai lipīdu metabolismu nenovēroja.

Ivabradīna antianginālā un anti-išēmiskā iedarbība saglabājās pacientiem ar diabētu (n = 457),

drošuma raksturojums bija salīdzināms ar vispārējās populācijas rādītājiem.

Tika veikts plašs iznākuma pētījums BEAUTIFUL 10 917 pacientiem ar koronāro artēriju slimību un

kreisā kambara disfunkciju (KKIF < 40%) papildus optimālai fona terapijai (86,9% pacientu saņēma

bēta blokatorus). Galvenais efektivitātes kritērijs bija kopējā kardiovaskulāras nāves gadījumu un ar

akūtu MI vai jaunu/saasinātu sirds mazspēju saistītas stacionēšanas sastopamība. Salīdzinot ar placebo

grupu, ivabradīna grupā pētījuma rezultāti neliecināja par primārā apvienotā rezultāta sastopamības

atšķirību (relatīvā riska attiecība ivabradīnam pret placebo ir 1,00, p = 0,945).

Post hoc analizējot pacientu apakšgrupu ar simptomātisku stenokardiju randomizācijas laikā

(n = 1507), netika konstatēta drošuma signāli attiecībā uz kardiovaskulāru nāvi vai stacionēšanu akūta

MI vai sirds mazspējas dēļ (12,0% ivabradīna grupā, salīdzinot ar 15,5% placebo grupā, p = 0,05).

Tika veikts plašs iznākuma pētījums SIGNIFY 19 102 pacientiem, kuriem bija koronārā artēriju

slimība bez klīniskiem sirds mazspējas simptomiem (KKIF > 40%), lietojot zāles papildus optimālai

fona terapijai. Tika izmantota terapijas shēma ar lielākām devām par apstiprinātajām (sākumdeva

7,5 mg divas reizes dienā (5 mg divas reizes dienā, ja vecums bija ≥75 gadi) un titrēšana līdz 10 mg

divas reizes dienā). Galvenais efektivitātes kritērijs bija kopējais kardiovaskulāras nāves vai neletāla

miokarda infarkta gadījumu skaits. Pētījumā netika konstatētas primārā kombinētā mērķa kritērija

SASKAŅOTS ZVA 11-01-2018

(PKMK) biežuma atšķirības, salīdzinot ivabradīna grupu ar placebo grupu (relatīvais risks, lietojot

ivabradīnu/placebo: 1,08, p=0,197). Bradikardiju novēroja 17,9% pacientu ivabradīna grupā (2,1%

placebo grupā). Pētījuma laikā 7,1% pacientu lietoja verapamilu, diltiazemu vai spēcīgus CYP 3A4

inhibitorus.

Iepriekš noteiktā pacientu apakšgrupā, kuriem pētījuma sākumā bija 2. vai augstākas pakāpes

stenokardija pēc CCS klasifikācijas (n=12 049), tika novērots neliels, bet statistiski nozīmīgs PKMK

biežuma pieaugums (biežums gadā 3,4% salīdzinājumā ar 2,9%, relatīvais risks, lietojot

ivabradīnu/placebo, 1,18, p=0,018), bet tāds netika novērots vispārējā stenokardijas pacientu

populācijā (≥ I pakāpe pēc CCS klasifikācijas; n=14 286; relatīvais risks, lietojot ivabradīnu/placebo

1,11, p=0,110).

Šos iegūtos datus nebija iespējams pilnībā izskaidrot ar pētījumā lietoto devu, kas bija lielāka par

apstiprināto.

SHIFT pētījums bija liels, daudzcentru, starptautisks, randomizēts, dubultmaskēts, placebo kontrolēts

klīnisko iznākumu pētījums, kas veikts 6505 pieaugušiem pacientiem ar stabilu hronisku II – IV

funkcionālās klases HSM pēc NYHA klasifikācijas (4 nedēļas un ilgāk) ar samazinātu kreisā kambara

izsviedes frakciju (KKIF ≤ 35%) un sirdsdarbības ātrumu miera stāvoklī ≥ 70 sitienu minūtē.

Pacienti saņēma standarta terapiju, arī bēta blokatorus (89%), AKE inhibitorus un/vai angiotensīna II

antagonistus (91%), diurētiskos līdzekļus (83%) un aldosterona antagonistus (60%). Ivabradīna grupā

67% pacientu ārstēja ar 7,5 mg divas reizes dienā. Vidējais novērošanas ilgums bija 22,9 mēneši.

Ārstēšana ar ivabradīnu bija saistīta ar sirdsdarbības ātruma samazināšanos par vidēji 15 sitieniem

minūtē no sākotnējiem 80 sitieniem minūtē. Sirdsdarbības ātruma atšķirība starp ivabradīna un

placebo grupām bija 10,8 sitieni minūtē pēc 28 dienām, 9,1 sitiens minūtē pēc 12 mēnešiem un 8,3

sitieni minūtē pēc 24 mēnešiem.

Pētījums parādīja klīniski un statistiski nozīmīgu primārā kombinētā mērķa kritērija sastopamības

relatīvā riska samazinājumu par 18%: kardiovaskulāra mirstība un hospitalizācija sirds mazspējas

pasliktināšanās dēļ (riska attiecība: 0,82; 95% TI [0,75;0,90] – p<0,0001), ko konstatēja jau 3 mēnešu

laikā pēc ārstēšanas sākšanas. Absolūtais riska samazinājums bija 4,2%. Primārā mērķa kritērija

iznākumu galvenokārt noteica ar sirds mazspēju saistītie mērķa kritēriji, hospitalizācija sirds

mazspējas pasliktināšanās dēļ (absolūtais risks samazināts par 4,7%) un nāve sirds mazspējas dēļ

(absolūtais risks samazināts par 1,1%).

SASKAŅOTS ZVA 11-01-2018

Ārstēšanas ietekme uz primāro kombinēto mērķa kritēriju, tā komponentēm un sekundārajiem mērķa

kritērijiem

Ivabradīns

(N=3241)

n (%)

Placebo

(N=3264)

n (%)

Riska attiecība

[95% TI]

vērtība

Primārais kombinētais mērķa kritērijs

793 (24,47)

937 (28,71)

0,82 [0,75; 0,90]

<0,0001

Kombinētā mērķa kritērija

komponentes:

kardiovaskulāra nāve

hospitalizācija SM

pasliktināšanās dēļ

449 (13,85)

514 (15,86)

491 (15,04)

672 (20,59)

0,91 [0,80; 1,03]

0,74 [0,66; 0,83]

0,128

<0,0001

Citi sekundārie mērķa kritēriji:

nāve jebkāda cēloņa dēļ

nāve SM dēļ

hospitalizācija jebkura iemesla

dēļ

hospitalizācija kardiovaskulāra

iemesla dēļ

503 (15,52)

113 (3,49)

1231 (37,98)

977 (30,15)

552 (16,91)

151 (4,63)

1356 (41,54)

1122 (34,38)

0,90 [0,80; 1,02]

0,74 [0,58;0,94]

0,89 [0,82;0,96]

0,85 [0,78; 0,92]

0,092

0,014

0,003

0,0002

Primārā mērķa kritērija samazinājums tika novērots pastāvīgi neatkarīgi no dzimuma, NYHA pakāpes,

neatkarīgi no išēmiskas vai neišēmiskas sirds mazspējas etioloģijas un cukura diabēta vai hipertensijas

anamnēzē.

Pacientu apakšgrupā, kurā bija iekļauti pacienti ar sirdsdarbības ātrumu ≥ 75 sitieni minūtē (n = 4150),

novēroja lielāku primārā kombinētā mērķa kritērija samazinājumu par 24% (riska attiecība: 0,76; 95%

TI [0,68; 0,85] – p < 0,0001) un citiem sekundārajiem mērķa kritērijiem, tostarp attiecībā uz jebkāda

cēloņa nāvi (riska attiecība: 0,83; 95% TI [0,72; 0,96] – p = 0,0109) un KV nāvi (riska attiecība: 0,83,

95% TI [0,71; 0,97] – p = 0,0166). Šajā pacientu apakšgrupā ivabradīna drošuma raksturojums atbilst

tam, kāds novērots vispārējā populācijā.

Pacientu grupā, kas saņēma bēta blokatoru terapiju, novēroja nozīmīgu ietekmi uz primāro kombinēto

mērķa kritēriju (riska attiecība: 0,85, 95% TI [0,76; 0,94]). Pacientu apakšgrupā, kurā bija iekļauti

pacienti ar sirdsdarbības ātrumu ≥ 75 sitieni minūtē un kuri lietoja ieteicamo bēta blokatora mērķa

devu, statistiski nozīmīgu ieguvumu primārā kombinētā mērķa kritērija (riska attiecība: 0,97; 95% TI

[0,74; 1,28]) un citu sekundāro mērķa kritēriju ziņā nenovēroja, tai skaitā attiecībā uz hospitalizāciju

sirds mazspējas pasliktināšanās dēļ (riska attiecība: 0,79; 95% TI [0,56; 1,10]) vai nāvi sirds

mazspējas dēļ (riska attiecība: 0,69; 95% TI [0,31; 1,53]).

Tika novērota ievērojama NYHA pakāpes samazināšanās novērošanas beigās, 887 (28%) ivabradīnu

saņēmušo pacientu bija uzlabošanās, salīdzinot ar 776 (24%) pacientiem, kuri saņēma placebo

(p=0,001).

Randomizētā, placebo kontrolētā pētījumā ar 97 pacientiem specifiskos oftalmoloģiskos

izmeklējumos, kuru mērķis bija fiksēt valīšu un nūjiņu sistēmu un ascendējošā redzes ceļa

funkcionēšanu (t. i., elektroretinogramma, statiski un kinētiski redzes lauki, krāsu redze, redzes

asums), apkopotie dati neliecina par toksisku ietekmi uz tīkleni pacientiem, kuriem 3 gadus hroniska

stabila stenokardija ārstēta ar ivabradīnu.

Pediatriskā populācija

Tika veikts randomizēts, dubultmaskēts, placebo kontrolēts pētījums ar 116 pediatriskiem pacientiem

(17 no tiem bija 6–12 mēnešus veci, 36 – vecumā no 1 līdz 3 gadiem, bet 63 –vecumā no 3 līdz 18

gadiem) ar HSM un dilatācijas kardiomiopātiju (DKM), kurā zāles lietoja papildus optimālai fona

terapijai. 74 pacienti saņēma ivabradīnu (attiecība 2:1).

6–12 mēnešu vecuma grupā sākumdeva bija 0,02 mg/kg divas reizes dienā, 1–3 gadu vecuma grupā un

3–18 gadu vecuma grupā pacientiem ar ķermeņa masu <40 kg deva bija 0,05 mg/kg divas reizes dienā,

bet 3–18 gadu vecuma grupā pacientiem ar ķermeņa masu ≥ 40 kg deva bija 2,5 mg divas reizes dienā.

SASKAŅOTS ZVA 11-01-2018

Deva tika pielāgota atkarībā no terapeitiskās atbildes reakcijas, un maksimālās devas bija attiecīgi

0,2 mg/kg divas reizes dienā, 0,3 mg/kg divas reizes dienā un 15 mg divas reizes dienā. Šajā pētījumā

ivabradīnu lietoja divas reizes dienā iekšķīgi lietojamas šķidrās zāļu formas vai tablešu veidā. Atklātā,

randomizētā divu posmu krusteniskā pētījumā ar 24 pieaugušiem veseliem brīvprātīgajiem bija

pierādīts, ka abām šīm zāļu formām farmakokinētika neatšķiras.

Titrēšanas periodā, kura ilgums bija no 2 līdz 8 nedēļām, pulsa palēnināšanās par 20% bez

bradikardijas tika panākta 69,9% pacientu ivabradīna grupā un 12,2% pacientu placebo grupā

(krusteniskā attiecība: E = 17,24, 95% TI [5,91; 50,30]).

Vidējās ivabradīna devas, kas 1–3 gadu vecuma grupā un 3–18 gadu vecuma grupā pacientiem ar

ķermeņa masu <40 kg un 3–18 gadu vecuma grupā pacientiem ar ķermeņa masu ≥ 40 kg ļāva sasniegt

20% HRR, bija attiecīgi 0,13 ± 0,04 mg/kg divas reizes dienā, 0,10 ± 0,04 mg/kg divas reizes dienā un

4,1 ± 2,2 mg divas reizes dienā.

M012 laikā vidējā KKIF palielinājās no 31,8% līdz 45,3% ivabradīna grupā un no 35,4% līdz 42,3%

placebo grupā. NYHA funkcionālās klases samazināšanos konstatēja 37,7% pacientu ivabradīna grupā

un 25,0% pacientu placebo grupā. Šie uzlabojumi nebija statistiski nozīmīgi.

Drošuma raksturojums viena gada laikā bija līdzīgs kā pieaugušiem pacientiem ar HSM.

Ivabradīna ilgtermiņa ietekme uz augšanu, pubertāti un vispārējo attīstību, kā arī bērnībā saņemtas

ivabradīna terapijas ilgtermiņa efektivitāte kardiovaskulārās saslimstības un mirstības samazinājuma

aspektā nav pētīta.

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus atsauces zālēm, kas satur

ivabradīnu, visās pediatriskās populācijas apakšgrupās stenokardijas indikācijai.

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus atsauces zālēm, kas satur

ivabradīnu, bērniem vecumā no 0 līdz 6 mēnešiem hroniskas sirds mazspējas indikācijai.

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Fizioloģiskos apstākļos ivabradīns ātri atbrīvojas no tabletēm un ir ļoti labi ūdenī šķīstošs (>10

mg/ml). Ivabradīns ir S-enantiomērs bez in vivo novērotas biokonversijas. Cilvēkiem kā galvenais

aktīvais metabolīts noteikts ivabradīna N-demetilētais atvasinājums.

Uzsūkšanās un biopieejamība

Pēc perorālas lietošanas tukšā dūšā ivabradīns ātri un gandrīz pilnībā uzsūcas, sasniedzot maksimālo

līmeni plazmā pēc aptuveni 1 stundas. Apvalkoto tablešu absolūtā biopieejamība ir aptuveni 40%

pateicoties pirmā loka efektam zarnās un aknās.

Pārtika aizkavē uzsūkšanas par aptuveni 1 stundu un paaugstina līmeni plazmā par 20 – 30%. Lai

mazinātu individuālās iedarbības atšķirības, tabletes ieteicami lietot ēdienreižu laikā (skatīt

4.2. apakšpunktu).

Izkliede

Aptuveni 70% ivabradīna saistās ar plazmas proteīniem, un izkliedes tilpums līdzsvara koncentrācijā ir

tuvu 100 l. Maksimālā koncentrācija plazmā ir aptuveni 22 ng/ml (CV=29%), ilgstoši lietojot ieteikto

devu – 5 mg divas reizes dienā. Vidējā līdzsvara koncentrācija plazmā ir 10 ng/ml (CV=38%).

Biotransformācija

Ivabradīns plaši metabolizējas aknās un zarnās, oksidējoties tikai ar citohromu P4503A4 (CYP3A4)

starpniecību. Galvenais aktīvais metabolīts ir N-demetilētais atvasinājums (S 18982), un tā kopējā

iedarbība ir aptuveni 40% no pamatsavienojuma. Šī aktīvā metabolīta vielmaiņā arī iesaistīts CYP3A4.

Ivabradīnam ir zema CYP3A4 afinitāte, tas klīniski nozīmīgi neinducē un neinhibē CYP3A4 enzīmu,

tādēļ maz ticams, ka tas mainītu CYP3A4 substrāta metabolismu vai koncentrāciju plazmā. Taču

spēcīgi inhibitori un induktori var būtiski ietekmēt ivabradīna koncentrāciju plazmā (skatīt

4.5. apakšpunktu).

Eliminācija

Ivabradīna eliminācijas vidējais pusperiods plazmā ir 2 stundas (70-75% no AUC) un efektīvais

SASKAŅOTS ZVA 11-01-2018

pusperiods ir aptuveni 11 stundas. Kopējais klīrenss ir aptuveni 400 ml/min un nieru klīrenss ir

aptuveni 70 ml/min. Metabolītu ekskrēcija vienlīdzīgā daudzumā novērota izkārnījumos un urīnā.

Aptuveni 4% iekšķīgi lietotās devas izdalās urīnā nemainītā veidā.

Linearitāte/nelinearitāte

Ivabradīna kinētika ir lineāra devu robežās 0,5 – 24 mg.

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki cilvēki: nav novērotas farmakokinētikas atšķirības (AUC un Cmax) starp

vecākiem (≥65 gadi) vai krietni vecākiem (≥75 gadi) pacientiem un vispārējo populāciju (skatīt

4.2. apakšpunktu).

Nieru darbības traucējumi: nieru darbības traucējumu (kreatinīna klīrenss no 15 līdz 60 ml/min)

ietekme uz ivabradīna farmakokinētiku ir neliela, tas saistīts ar zemo nieru klīrensa ieguldījumu

(apmēram 20%) ivabradīna un tā galvenā metabolīta S 18982 kopējā eliminācijā (skatīt 4.2.

apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi: pacientiem ar viegliem aknu darbības traucējumiem (punktu skaits

pēc Child-Pugh skalas līdz 7) nesaistītā ivabradīna AUC un galvenā aktīvā metabolīta līmenis

bija līdz pat 20% augstāks kā pētāmām personām ar normālu aknu darbību. Nav pietiekamu

datu par pacientiem ar vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem. Dati par pacientiem ar

smagiem aknu darbības traucējumiem nav pieejami (skatīt 4.2. un 4.3. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija: ivabradīna farmakokinētikas raksturlielumi pediatriskiem pacientiem ar

hronisku sirds mazspēju vecumā no 6 mēnešiem līdz 18 gadiem bija līdzīgi pieaugušajiem

novērotajai farmakokinētikai, izmantojot uz vecumu un ķermeņa masu balstītu titrēšanas shēmu.

Farmakokinētiskā/farmakodinamiskā (FK/FD) attiecība

FK/FD attiecības analīze liecina, ka sirdsdarbības ātrums samazinās gandrīz lineāri, palielinot

ivabradīna un S 18982 koncentrāciju plazmā ar devām līdz 15-20 mg divas reizes dienā. Pie

turpmākām lielākām devām sirdsdarbības ātruma samazināšanās nav proporcionāla ivabradīna

koncentrācijai plazmā un tam ir tendence sasniegt plato. Augsts ivabradīna līmenis, kas var rasties, ja

ivabradīnu lieto kombinācijā ar spēcīgiem CYP3A4 inhibitoriem, var izraisīt pārmērīgu sirdsdarbības

ātruma samazināšanos, lai gan šis risks mazinās, lietojot vidēji spēcīgus CYP3A4 inhibitorus (skatīt

4.3., 4.4. un 4.5. apakšpunktu). Ivabradīna FK/FD attiecība pediatriskiem pacientiem ar hronisku sirds

mazspēju vecumā no 6 mēnešiem līdz 18 gadiem ir līdzīga pieaugušajiem konstatētajai FK/FD

attiecībai.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti,

genotoksicitāti un iespējamu kancerogenitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam. Reproduktīvās

toksicitātes pētījumi neliecina par ivabradīna ietekmi uz žurku tēviņu un mātīšu fertilitāti. Ja grūsns

dzīvnieks organoģenēzes laikā tika pakļauts iedarbībai, kas tuva terapeitiskām devām, žurkām biežāk

novēroja embrijus ar sirds defektiem un trušiem nelielu embriju skaitu ar ektrodaktiliju.

Suņiem, vienu gadu lietojot ivabradīnu (devās 2, 7 vai 24 mg/kg/dienā), novēroja atgriezeniskas

tīklenes funkciju izmaiņas, tomēr šī iedarbība neizraisīja nekādus acs struktūru bojājumus. Šie rezultāti

saskan ar ivabradīna farmakoloģisko iedarbību, kas attiecas uz tā mijiedarbību ar hiperpolarizācijas

aktivētu I

h

impulsu tīklenē, kam piemīt plaša homoloģija ar sirds vadītājsistēmas I

f

impulsu.

Citi ilgtermiņa atkārtotu devu un karcinogenitātes pētījumi neuzrādīja klīniski nozīmīgas izmaiņas.

Vides riska novērtējums (VRN)

Ivabradīna radītā vides riska novērtējums veikts saskaņā ar Eiropas vadlīnijām par VRN.

Šo novērtējumu rezultāti apstiprina, ka ivabradīns nerada risku videi un to neapdraud.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

SASKAŅOTS ZVA 11-01-2018

Tabletes kodols

Bezūdens laktoze

Koloidālais bezūdens silīcija dioksīds

Kroskarmelozes nātrija sāls (E468)

Butilhidroksitoluols (E321)

Magnija stearāts (E470b)

Tabletes apvalks

Hipromeloze (E464)

Titāna dioksīds (E171)

Makrogols 6000

Magnija stearāts (E470b)

Dzeltenais dzelzs oksīds (E172)

Glicerīns (E422)

Sarkanais dzelzs oksīds (E172)

6.2.

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

OPA/Alumīnija/PVH/Alumīnija blisteri; PVH/PE/PVdH -Alumīnija blisteri

24 mēneši

ABPE pudeles

18 mēneši

Uzglabāšanas laiks pēc pudeles pirmās atvēršanas: 6 mēneši

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

OPA/Alumīnija/PVH/Alumīnija blisteri

Iepakojuma lielums: 14, 14 x 1, 28, 56, 56 x 1, 98, 112 apvalkotās tabletes

Kalendārais iepakojums: 28, 56, 98 apvalkotās tabletes

PVH/PE/PVdH/Alumīnija blisteri

Iepakojuma lielums: 14, 14 x 1, 28, 56, 56 x 1, 98, 112 apvalkotās tabletes

Kalendārais iepakojums: 28, 56, 98 apvalkotās tabletes

ABPE pudele ar bērnam neatveramu PP skrūvējamu vāciņu un desikantu (silikagels).

Iepakojuma lielums: 56, 98, 100 apvalkotās tabletes

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu atkritumu likvidēšanas prasību.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

SASKAŅOTS ZVA 11-01-2018

Mylan S.A.S.

117 Allee des Parcs

Saint Priest, 69800

Francija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums:

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

10/2017

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju