Invega

Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

17-10-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

17-10-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
paliperidone
Pieejams no:
Janssen-Cilag International NV
ATĶ kods:
N05AX13
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
paliperidone
Ārstniecības grupa:
Psycholeptics,
Ārstniecības joma:
Šizofrēnija, Psihiskie Traucējumi
Ārstēšanas norādes:
Invega ir norādīts ārstēšanai šizofrēnijas pieaugušajiem un pusaudžiem par 15 gadiem un vecāki. Invega ir indicēts, lai ārstētu schizoaffective traucējumi pieaugušajiem.
Produktu pārskats:
Revision: 17
Autorizācija statuss:
Autorizēts
Autorizācija numurs:
EMEA/H/C/000746
Autorizācija datums:
2007-06-24
EMEA kods:
EMEA/H/C/000746

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - bulgāru

17-10-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - bulgāru

17-10-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - bulgāru

19-09-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - spāņu

17-10-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - spāņu

17-10-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - spāņu

19-09-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - čehu

17-10-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - čehu

17-10-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - dāņu

17-10-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - dāņu

17-10-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - dāņu

19-09-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - vācu

17-10-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - vācu

17-10-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - igauņu

17-10-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - igauņu

17-10-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - igauņu

19-09-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - grieķu

17-10-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - grieķu

17-10-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - grieķu

19-09-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - angļu

17-10-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - angļu

17-10-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - angļu

19-09-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - franču

17-10-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - franču

17-10-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - franču

19-09-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - itāļu

17-10-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - itāļu

17-10-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - itāļu

19-09-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - lietuviešu

17-10-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - lietuviešu

17-10-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - lietuviešu

19-09-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - ungāru

17-10-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - ungāru

17-10-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - ungāru

19-09-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - maltiešu

17-10-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - maltiešu

17-10-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - maltiešu

19-09-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - holandiešu

17-10-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - holandiešu

17-10-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - holandiešu

19-09-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - poļu

17-10-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - poļu

17-10-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - portugāļu

17-10-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - portugāļu

17-10-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - portugāļu

19-09-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - rumāņu

17-10-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - rumāņu

17-10-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - rumāņu

19-09-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovāku

17-10-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovāku

17-10-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovāku

19-09-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovēņu

17-10-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovēņu

17-10-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovēņu

19-09-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - somu

17-10-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - somu

17-10-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - zviedru

17-10-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - zviedru

17-10-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - zviedru

19-09-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - norvēģu bukmols

17-10-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - norvēģu bukmols

17-10-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - īslandiešu

17-10-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - īslandiešu

17-10-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - horvātu

17-10-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - horvātu

17-10-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - horvātu

19-09-2017

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

INVEGA 3 mg ilgstošās darbības tabletes

INVEGA 6 mg ilgstošās darbības tabletes

INVEGA 9 mg ilgstošās darbības tabletes

INVEGA 12 mg ilgstošās darbības tabletes

Paliperidonum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir INVEGA un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms INVEGA lietošanas

Kā lietot INVEGA

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt INVEGA

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir INVEGA un kādam nolūkam to lieto

INVEGA satur aktīvo vielu paliperidonu, kas pieder antipsihotisko līdzekļu klasei.

INVEGA lieto šizofrēnijas ārstēšanai pieaugušajiem un 15 gadus veciem un vecākiem pusaudžiem.

Šizofrēnija ir stāvoklis, kas izpaužas ar tādiem simptomiem kā balsu dzirdēšana, tādu lietu redzēšana

un jušana, kuras patiesībā nemaz nav, nepareizi priekšstati par lietām, neparasts aizdomīgums,

ieraušanās sevī, nesakarīga runa un uzvedība, emocionāls tukšums. Pacienti šādā stāvoklī var justies

nomākti, nemierīgi, viņiem var būt vainas apziņa vai sasprindzinājums.

INVEGA lieto arī šizoafektīvo traucējumu ārstēšanai pieaugušajiem.

Šizoafektīvs traucējums ir psihisks stāvoklis, kad vairāki šizofrēnijas simptomi (aprakstīti iepriekš)

cilvēkam izpaužas līdz ar garastāvokļa traucējumu simptomiem (eiforijas izjūta, skumju izjūta,

uzbudinājuma sajūta, apjukuma izjūta, bezmiegs, runīgums, intereses zudums par ikdienas darbībām,

cilvēks guļ pārāk daudz vai pārāk maz, ēd pārāk daudz vai pārāk maz, un cilvēkam ir atkārtotas domas

par pašnāvību).

INVEGA var palīdzēt mazināt Jūsu slimības simptomus un neļaut tiem atgriezties.

2.

Kas Jums jāzina pirms INVEGA lietošanas

Nelietojiet INVEGA šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija pret paliperidonu, risperidonu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu

sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms INVEGA lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Pacienti ar šizoafektīviem traucējumiem, kurus ārstē ar šīm zālēm, rūpīgi jānovēro, vai nerodas

pāreja no maniakālajiem simptomiem uz depresijas simptomiem.

Šīs zāles nav pētītas gados vecākiem pacientiem ar demenci. Taču gados vecākiem pacientiem

ar demenci, kuri ir ārstēti ar citiem līdzīga tipa medikamentiem, var būt paaugstināts triekas vai

nāves risks (skatīt 4. punktu, Iespējamās blakusparādības).

Ja Jums ir Parkinsona slimība vai demence.

Ja Jums ir kādreiz ir diagnosticēti stāvokļi, kuri iekļauj sekojošus simptomus – augsta

temperatūra un muskuļu stīvums (zināmi kā ļaundabīgs neiroleptiskais sindroms).

Ja Jums ir bijušas neparastas kustības mēles vai sejas apvidū (tardīvā diskinēzija). Jums jāzina,

ka abas šīs novirzes var izraisīt šī tipa medikamenti.

Ja zināt, ka kādreiz senāk Jums ir bijis mazs leikocītu skaits asinīs (ko var būt un var nebūt

izraisījušas citas zāles).

Ja Jums ir diabēts vai nosliece uz to.

Ja Jums ir sirds slimība vai Jūs lietojat sirds zāles, kas var veicināt asinsspiediena

pazemināšanos.

Ja Jums ir epilepsija.

Ja Jums ir rīšanas traucējumi, kuņģa vai zarnu darbības traucējumi, kas ietekmē Jūsu spēju norīt

zāles vai ēdienu.

Ja Jums ir slimība, kam raksturīga caureja.

Ja Jums ir nieru funkcijas traucējumi.

Ja Jums ir aknu funkcijas traucējumi.

Ja Jums ir pagarināta un/vai sāpīga erekcija.

Ja Jums ir grūtības kontrolēt iekšējo ķermeņa temperatūru vai pārkaršanu.

Ja Jūsu asinīs ir bijis patoloģiski augsts hormona prolaktīna līmenis vai Jums ir iespējami

prolaktīnatkarīgs audzējs.

Ja Jums vai kādam no Jūsu ģimenes locekļiem slimības vēsturē ir asins trombu veidošanās, jo

antipsihotiskie līdzekļi ir bijuši saistīti ar asins trombu veidošanos.

Ja Jums ir jebkurš no šiem stāvokļiem, lūdzu, pastāstiet to savam ārstam, jo viņš var vēlēties piemērot

Jums medikamenta devu vai novērot Jūs.

Tā kā ļoti reti INVEGA lietotājiem novērots bīstami mazs noteikta veida infekcijas apkarošanai

nepieciešamo šūnu leikocītu skaits asinīs, ārsts var pārbaudīt leikocītu skaitu Jūsu asinīs.

INVEGA var izraisīt ķermeņa masas palielināšanos. Nozīmīga ķermeņa masas palielināšanās var

nevēlami ietekmēt Jūsu veselību. Ārstam ir regulāri jānoteic Jūsu ķermeņa masa.

Tā kā INVEGA lietotājiem novērota cukura diabēta rašanās vai esoša cukura diabēta paasināšanās,

ārstam jāpārbauda paaugstināta cukura līmeņa pazīmes asinīs. Pacientiem, kuriem jau pirms šo zāļu

lietošanas ir cukura diabēts, regulāri jākontrolē glikozes līmenis asinīs.

Lēcas apduļķošanās (kataraktas) dēļ veiktas acs operācijas laikā iespējama nepietiekama zīlītes (acs

melnās apaļās centrālās daļas) paplašināšanās. Turklāt operācijas laikā varavīksnene (acs krāsainā

daļa) var kļūt kustīga, kas var izraisīt acs bojājumu. Ja Jums ir plānota acs operācija, noteikti pastāstiet

savam oftalmologam par to, ka lietojat šīs zāles.

Bērni un pusaudži

INVEGA nav paredzēts šizofrēnijas ārstēšanai par 15 gadiem jaunākiem bērniem un pusaudžiem.

INVEGA nav paredzēts šizoafektīvu traucējumu ārstēšanai bērniem un par 18 gadiem jaunākiem

pusaudžiem.

Tas ir tāpēc, ka nav zināms, vai INVEGA šajās vecuma grupās ir drošs un efektīvs.

Citas zāles un INVEGA

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu

lietot.

Sirdsdarbības elektriskās funkcijas novirzes var rasties, ja šīs zāles lieto kopā ar noteiktām zālēm, kas

kontrolē sirdsdarbības ritmu, vai dažām citām zālēm, piemēram, antihistamīniem, pretmalārijas

līdzekļiem vai citām antipsihotiskām zālēm.

Tā kā šo zāļu iedarbība notiek galvenokārt smadzenēs, tas var mijiedarboties ar citām zālēm (vai

alkoholu), kas darbojas smadzenēs, tieši palielinot efektu uz smadzeņu funkcijām.

Tā kā šīs zāles var pazemināt asinsspiedienu, jāievēro piesardzība, ja šīs zāles tiek lietots vienlaikus ar

zālēm, kas pazemina asinsspiedienu.

Šīs zāles var samazināt Parkinsona slimības un nemierīgo kāju sindroma ārstēšanai lietoto zāļu

iedarbību (piemēram, levodopa).

Šo zāļu darbība var tikt ietekmēta, ja lietojat tās kopā ar zālēm, kas ietekmē zarnu kustīgumu

(piemēram, metoklopramīdu).

Šīs zāles lietojot kopā ar valproātu, jāapsver nepieciešamība samazināt INVEGA devu.

Nav ieteicama risperidona perorāla lietošana kopā ar šīm zālēm, jo šo divu zāļu kombinācija var

pastiprināt blakusparādības.

INVEGA ir jālieto piesardzīgi ar zālēm, kas palielina centrālās nervu sistēmas aktivitāti

(psihostimulatori, piemēram, metilfenidāts).

INVEGA kopā ar alkoholu

Izvairieties no alkohola, ja lietojat šīs zāles.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Grūtniecības laikā nedrīkst

lietot šīs zāles, ja vien to nav nozīmējis Jūsu ārsts. Jaundzimušajiem bērniem, kuri dzimuši mātēm,

kuras lietojušas paliperidonu pēdējā grūtniecības trimestrī (grūtniecības pēdējos trīs mēnešos), varētu

būt šādi simptomi: trīce, muskuļu stīvums un/vai vājums, miegainība, uzbudinājums, apgrūtināta

elpošana, barības uzņemšanas grūtības. Ja Jūsu bērnam parādās kāds no šiem simptomiem, iespējams,

Jums nepieciešams sazināties ar Jūsu ārstu.

Šo zāļu lietošanas laikā nedrīkst barot bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Reiboņi un redzes problēmas var parādīties lietojot šīs zāles (skatīt 4. punktu, Iespējamās

blakusparādības). Tas jāizlemj atsevišķi, kad pilnīga modrība ir nepieciešama, piem., kad jāvada

automašīna vai jāapkalpo mehānismi.

INVEGA 3 mg tabletes satur laktozi

Šo zāļu 3 mg tabletes satur laktozi, kas ir viens no cukura veidiem. Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda

cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

INVEGA satur nātriju

Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, - būtībā tās ir nātriju nesaturošas.

3.

Kā lietot INVEGA

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts, farmaceits vai medmāsa Jums teikusi.

Lietošana pieaugušajiem

Ieteicamā deva pieaugušajiem ir 6 mg vienu reizi dienā no rīta. Ārsts Jums var pazemināt vai

paaugstināt devu diapazonā no 3 mg līdz 12 mg vienu reizi dienā šizofrēnijas gadījumā vai no 6 mg

līdz 12 mg vienu reizi dienā šizoafektīvu traucējumu gadījumā. Tas atkarīgs no tā, cik labi zāles Jums

iedarbosies.

Lietošana pusaudžiem

Ieteicamā sākumdeva šizofrēnijas ārstēšanai 15 gadus veciem un vecākiem pusaudžiem ir 3 mg vienu

reizi dienā no rīta.

Pusaudžiem, kuru ķermeņa masa ir 51 kg vai vairāk, devu var palielināt 6 mg – 12 mg robežās, lietojot

vienu reizi dienā.

Pusaudžiem, kuru ķermeņa masa ir mazāka par 51 kg, devu var palielināt līdz 6 mg vienu reizi dienā.

Ārsts nolems, kāda deva Jums nepieciešama. Lietojamais daudzums atkarīgs no tā, cik labi zāles Jums

iedarbosies.

Kā un kad jālieto INVEGA

Šīs zāles jālieto iekšķīgi, tā jānorij vesela, uzdzerot ūdeni vai kādu citu šķidrumu. To nedrīkst košļāt,

lauzt vai smalcināt.

Šīs zāles jālieto ik rītu brokastu laikā vai tukšā dūšā, bet katru dienu vienādā veidā. Nemainiet šo zāļu

lietošanas paradumus, reizēm lietojot tās ēšanas laikā un reizēm tukšā dūšā.

Aktīvā viela, paliperidons, pēc tabletes norīšanas izšķīst, bet tabletes apvalks izdalās no organisma.

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Jūsu ārsts var pielāgot šo zāļu devu atbilstoši Jūsu nieru darbībai.

Gados vecāki cilvēki

Jūsu ārsts var samazināt zāļu devu, ja Jūsu nieru darbība ir pavājināta.

Ja esat lietojis INVEGA vairāk nekā noteikts

Jums nekavējoties jāgriežas pie sava ārsta. Jums var rasties miegainība, nogurums, neparastas ķermeņa

daļu kustības, problēmas nostāvēt un staigāt, zema asinsspiediena izraisīts reibonis un neritmiska sirds

darbība.

Ja esat aizmirsis lietot INVEGA

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Ja aizmirsāt ieņemt vienu devu, nākamo devu

ieņemiet nākamajā dienā pēc aizmirstās devas. Ja aizmirsāt ieņemt divas vai vairākas devas, Jums

jāgriežas pie Jūsu ārsta.

Ja pārtraucat lietot INVEGA

Nepārtrauciet šo zāļu lietošanu, jo citādi zāles vairāk uz Jums neiedarbosies. Jūs nedrīkstat pārtraukt

zāļu lietošanu bez saskaņošanas ar savu ārstu, jo Jūsu slimības simptomi var atjaunoties.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nekavējoties pastāstiet savam ārstam, ja:

Jums ir asins recekļi vēnās, īpaši kāju vēnās (izpaužas ar kājas pietūkumu, sāpēm un

apsārtumu), kas pa asinsvadiem var pārvietoties un nonākt plaušās, izraisot sāpes krūtīs un

apgrūtinātu elpošanu. Ja novērojat jebkuru no šiem simptomiem, nekavējoties meklējiet

medicīnisko palīdzību;

Jums ir demence un Jums ir pēkšņas garīgā stāvokļa izmaiņas, pēkšņs vājums vai sejas, roku vai

kāju nejutīgums (īpaši vienā ķermeņa pusē) vai neskaidra runa (pat īslaicīgi). Tās var būt insulta

pazīmes;

Jums ir drudzis, muskuļu stīvums, svīšana vai apziņas traucējumi (patoloģija, ko sauc par

„ļaundabīgo neiroleptisko sindromu”). Var būt nepieciešama neatliekama ārstēšana;

esat vīrietis un Jums ir ilgstoša vai sāpīga erekcija. To sauc par priapismu. Var būt nepieciešama

neatliekama ārstēšana;

Jums ir gribai nepakļautas ritmiskas mēles, mutes un sejas kustības. Var būt jāpārtrauc

paliperidona lietošana;

Jums rodas smagas alerģiskas parādības, kas ietver drudzi, mutes, sejas, lūpu vai mēles

pietūkumu, elpas trūkumu, niezi, ādas izsitumus un dažreiz asinsspiediena krišanos (sasniedzot

“anafilaktisko reakciju”).

Ļoti bieži: var rasties biežāk nekā 1 no 10 cilvēkiem

grūtības iemigt vai turpināt gulēt;

parkinsonisms: šie traucējumi var ietvert palēninātas kustības vai kustību traucējumus, muskuļu

stīvuma vai stinguma sajūtu (kuras dēļ kustības ir saraustītas) un dažkārt pat kustību

"sastingšanas" un tad atjaunošanās sajūtu. Citas parkinsonisma pazīmes ir lēna šļūkājoša gaita,

trīce miera stāvoklī, pastiprināta siekalu izdalīšanās un/vai siekalošanās, kā arī mīmikas

zudums;

nemiers;

miegainība vai pazemināts uzmanības līmenis;

galvassāpes.

Biežas blakusparādības: var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem

elpceļu infekcija (bronhīts), bieži saaukstēšanās simptomi, deguna blakusdobumu infekcija,

urīnceļu infekcija, gripas sajūta;

ķermeņa masas palielināšanās, pastiprināta ēstgriba, ķermeņa masas samazināšanās, ēstgribas

mazināšanās;

pacilāts garastāvoklis (mānija), aizkaitināmība, depresija, trauksme;

distonija: šie traucējumi izpaužas ar lēnām vai pastāvīgi patvaļīgām muskuļu kontrakcijām.

Distonija var skart jebkuru ķermeņa daļu (un izraisīt patoloģisku pozu), taču bieži tā rodas sejas

muskuļos un izpaužas ar patoloģiskām acu, mutes, mēles vai žokļu kustībām.

reibonis;

diskinēzija: tie ir traucējumi, kas saistīti ar patvaļīgām muskuļu kustībām, un var izpausties ar

atkārtotām, spastiskām vai izlocītām kustībām vai raustīšanos;

trīce;

redzes miglošanās;

vadīšanas pārtraukšana starp sirds augšdaļu un apakšdaļu, patoloģiska impulsu vadīšana sirdī,

QT intervāla pagarināšanās elektrokardiogrammā, palēnināta sirdsdarbība, paātrināta

sirdsdarbība;

asinsspiediena pazemināšanās, pieceļoties stāvus (tādēļ dažiem INVEGA lietotājiem pēc

pēkšņas piecelšanās stāvus vai sēdus var rasties ģībonis, reibonis vai samaņas zudums),

paaugstināts asinsspiediens;

rīkles sāpes, klepus, aizlikts deguns;

vēdersāpes, diskomforta sajūta vēderā, vemšana, slikta dūša, aizcietējums, caureja, gremošanas

traucējumi, sausa mute, zobu sāpes;

paaugstināts aknu transamināžu līmenis asinīs;

nieze, izsitumi;

kaulu un muskuļu sāpes, muguras sāpes, locītavu sāpes;

mēnešreižu izzušana;

drudzis, vājums, nespēks (nogurums).

Retākas blakusparādības: var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem

pneimonija, elpceļu infekcija, urīnpūšļa infekcija, ausu infekcija, tonsilīts;

samazināts balto asins šūnu skaits, samazināts trombocītu (asins šūnu, kas palīdz apturēt

asiņošanu) skaits, anēmija, samazināts eritrocītu skaits;

INVEGA var paaugstināt hormona prolaktīna līmeni, ko iespējams noteikt asins analīzēs (un tas

var izraisīt simptomus, taču var arī tos neizraisīt). Ja rodas ar paaugstinātu prolaktīna līmeni

saistīti simptomi, tie var būt: (vīriešiem) krūts dziedzeru pietūkšana, apgrūtināta erekcijas

sasniegšana vai saglabāšana vai cita veida dzimumdisfunkcija, (sievietēm) diskomforta sajūta

krūts dziedzeros, piena izdalīšanās no krūts dziedzeriem, menstruāciju trūkums vai citi

menstruālā cikla traucējumi;

cukura diabēts un cukura diabēta paasinājums, paaugstināts cukura līmenis asinīs, palielināts

vidukļa apkārtmērs, ēstgribas zudums, kura rezultātā rodas barojuma traucējumi un samazināta

ķermeņa masa, paaugstināts triglicerīdu (taukvielu) līmenis asinīs;

miega traucējumi, apjukums, pavājināta dzimumtieksme, nespēja sasniegt orgasmu, nervozitāte,

nakts murgi;

tardīvā diskinēzija (saraustītas vai grūdienveida sejas, mēles vai citu ķermeņa daļu kustības,

kuras nav iespējams kontrolēt). Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja piedzīvojat patvaļīgas,

ritmiskas mēles, mutes un sejas kustības. Var būt jāpārtrauc INVEGA lietošana;

krampji (konvulsijas), ģībšana, nemierīga dziņa kustināt ķermeņa daļas, reibonis, pieceļoties

stāvus, uzmanības traucējumi, apgrūtināta runa, garšas sajūtas zudums vai patoloģiska garšas

sajūta, samazināta ādas jutība pret sāpēm un pieskārienu, ādas tirpšana, durstīšana vai nejutība;

pārmērīga acu jutība pret gaismu, acs infekcija jeb "sarkana acs", sausa acs;

griešanās sajūta (vertigo), džinkstēšana ausīs, auss sāpes;

neregulāra sirdsdarbība, patoloģisks sirds elektriskās darbības pieraksts (elektrokardiogramma

jeb EKG), vibrējoša vai klauvēšanas sajūta krūškurvī (sirdsklauves);

pazemināts asinsspiediens;

elpas trūkums, sēkšana, deguna asiņošana;

pietūkusi mēle, kuņģa vai zarnu infekcija, apgrūtināta rīšana, pārmērīga gāzu uzkrāšanās jeb

meteorisms;

paaugstināts GGT (aknu enzīma, ko dēvē par gamma glutamiltransferāzi) līmenis asinīs,

paaugstināts aknu enzīmu līmenis asinīs;

nātrene, matu izkrišana, ekzēma, pinnes;

paaugstināts KFK (kreatīnfosfokināzes) līmenis asinīs, tas ir ferments, kas dažkārt izdalās,

muskuļiem noārdoties, muskuļu spazmas, locītavu stīvums, locītavu pietūkums, muskuļu

vājums, spranda sāpes;

urīna nesaturēšana (nespēja kontrolēt urinēšanu), bieža urinēšana, nespēja urinēt, sāpes

urinēšanas laikā;

erektilā disfunkcija, ejakulācijas traucējumi;

menstruāciju trūkums vai citi menstruālā cikla traucējumi (sievietēm), piena izdalīšanās no krūts

dziedzeriem, dzimumdisfunkcija, sāpes krūtīs, diskomforta sajūta krūtīs;

sejas, mutes, acu vai lūpu pietūkums, ķermeņa, roku vai kāju pietūkums;

drebuļi, paaugstināta ķermeņa temperatūra;

gaitas pārmaiņas;

slāpju sajūta;

sāpes krūškurvī, diskomforta sajūta krūškurvī, slikta pašsajūta;

krišana.

Retas blakusparādības: var rasties līdz 1 no 1 000 cilvēkiem

acs infekcija, nagu sēnīšu infekcija, ādas infekcija, putekļērču izraisīts ādas iekaisums;

bīstami mazs noteikta veida leikocītu skaits, kas nepieciešami infekcijas apkarošanai asinīs;

samazināts to leikocītu skaits, kas nepieciešams aizsardzībai pret infekciju, palielināts

eozinofilu (noteikta veida leikocītu) skaits asinīs;

smaga alerģiska reakcija, kurai raksturīgs drudzis, pietūkusi mute, seja, lūpas vai mēle, elpas

trūkums, nieze, izsitumi un dažkārt asinsspiediena krišanās, alerģiska reakcija;

cukurs urīnā;

urīna tilpumu kontrolējošā hormona neatbilstoša sekrēcija;

nekontrolēta cukura diabēta dzīvību apdraudošas komplikācijas;

bīstami pārmērīgs ūdens patēriņš, pazemināts cukura līmenis asinīs, pārmērīga ūdens dzeršana,

paaugstināts holesterīna līmenis asinīs;

staigāšana miegā;

nekustēšanās un nereaģēšana nomoda stāvoklī (katatonija);

emociju trūkums;

ļaundabīgais neiroleptiskais sindroms (apjukums, pazemināts apziņas līmenis vai samaņas

zaudēšana, stiprs drudzis un smags muskuļu stīvums);

samaņas zudums, līdzsvara traucējumi, koordinācijas traucējumi;

smadzeņu asinsvadu bojājums, nekontrolēta cukura diabēta izraisīta koma, nereaktivitāte pret

kairinātājiem, zems apziņas līmenis, galvas raustīšanās;

glaukoma (paaugstināts spiediens acs ābolā), pastiprināta asarošana, apsārtušas acis, apgrūtināta

acu kustināšana, acu grozīšanās;

priekškambaru mirgošana (patoloģisks sirdsdarbības ritms), paātrināta sirdsdarbība, pieceļoties

stāvus;

asins recekļi vēnās, īpaši kāju vēnās (izpaužas ar kājas pietūkumu, sāpēm un apsārtumu), kas pa

asinsvadiem var pārvietoties un nonākt plaušās, izraisot sāpes krūtīs un apgrūtinātu elpošanu. Ja

novērojat jebkuru no šiem simptomiem, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

samazināts skābekļa daudzums atsevišķās ķermeņa daļās (samazinātas asins plūsmas dēļ),

pietvīkums;

apgrūtināta elpošana miega laikā (miega apnoja), ātra, sekla elpošana;

pārtikas ieelpošanas izraisīta pneimonija, sastrēgums elpceļos, balss pārmaiņas;

zarnu nosprostojums, fēču nesaturēšana, ļoti cietas fēces, zarnu peristaltikas apstāšanās, kas

izraisa aizsprostošanos;

dzeltena āda un acis (dzelte);

aizkuņģa dziedzera iekaisums;

nopietna alerģiska reakcija ar pietūkumu, kas var skart rīkli un izraisīt apgrūtinātu elpošanu;

ādas sabiezēšana, sausa āda, ādas apsārtums, ādas krāsas izmaiņas, zvīņaina niezoša galvas

matainā daļa vai āda, blaugznas;

muskuļu šķiedru noārdīšanās un sāpes muskuļos (rabdomiolīze), patoloģiska poza;

priapisms (ilgstoša dzimumlocekļa erekcija, kuras gadījumā var būt nepieciešama ķirurģiska

operācija);

krūšu palielināšanās vīriešiem, limfmezglu palielināšanās krūtīs, izdalījumi no krūts

dziedzeriem, izdalījumi no maksts;

aizkavētas menstruācijas, palielinātas krūtis;

ļoti zema ķermeņa temperatūra, ķermeņa temperatūras pazemināšanās;

zāļu abstinences simptomi.

Nav zināmi: biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem

sastrēgums plaušās;

paaugstināts insulīna (cukura līmeni asinīs kontrolējoša hormona) līmenis asinīs.

Lietojot citas zāles, kuras sauc par risperidonu un kas ir ļoti līdzīgas paliperidonam, radušās tālāk

norādītās blakusparādības, un arī tās var rasties INVEGA lietošanas laikā: ar miegu saistīts ēšanas

traucējums, cita veida asinsvadu traucējumi galvas smadzenēs un sprakšķoši trokšņi plaušās.

Kataraktas operācijas laikā iespējamas arī acu patoloģijas. Ja lietojat vai esat lietojis INVEGA,

kataraktas operācijas laikā var rasties stāvoklis, kas tiek saukts par intraoperatīvu kustīgas

varavīksnenes sindromu. Ja Jums nepieciešama kataraktas operācija, noteikti pastāstiet savam ārstam

par to, ka lietojat vai esat lietojis šīs zāles.

Papildu blakusparādības pusaudžiem

Pusaudžiem parasti radās pieaugušajiem novērotajām līdzīgas blakusparādības, izņemot tālāk minētās,

kas tika novērotas biežāk:

miegainība vai pavājināta modrība;

parkinsonisms: šis stāvoklis var ietvert lēnas vai traucētas kustības, stīvuma vai muskuļu

cietuma sajūtu (kas padara kustības saraustītas) un reizēm pat sajūtu, ka kustība “sastingst” un

tad atsākas. Citas parkinsonisma pazīmes ir lēna, tūļīga gaita, trīce miera stāvoklī, pastiprināta

siekalošanās un/vai siekalu notecēšana, un sejas izteiksmes zudums;

ķermeņa masas palielināšanās;

saaukstēšanās simptomi;

nemiers;

trīce;

vēdera sāpes;

piena izdalīšanās no krūtīm meitenēm;

krūšu dziedzeru pietūkums zēniem;

pinnes;

runas traucējumi;

vēdera vai zarnu infekcija;

deguna asiņošana;

ausu infekcija;

paaugstināts triglicerīdu (taukvielu) līmenis asinīs;

rotēšanas sajūta (vertigo).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas

arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Jūs varat arī tieši ziņot par

blakusparādībām, izmantojot V pielikumā aprakstīto ziņošanas sistēmu. Ziņojot par blakusparādībām,

Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt INVEGA

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera/pudelītes un ārējā iepakojuma

pēc EXP/Der. līdz. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Pudelītes: Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Lai aizsargātu no mitruma, uzglabāt pudelīti cieši noslēgtu.

Blisteri: Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Lai aizsargātu no mitruma, uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko INVEGA satur

Aktīvā viela ir paliperidons.

Viena INVEGA 3 mg ilgstošās darbības tablete satur 3 mg paliperidona.

Viena INVEGA 6 mg ilgstošās darbības tablete satur 6 mg paliperidona.

Viena INVEGA 9 mg ilgstošās darbības tablete satur 9 mg paliperidona.

Viena INVEGA 12 mg ilgstošās darbības tablete satur 12 mg paliperidona.

Citas sastāvdaļas ir:

Apvalkotās tabletes kodols:

Polietilēnoksīds 200 K

Nātrija hlorīds

Povidons (K29 32)

Stearīnskābe

Butilhidroksitoluols (E321)

Dzeltenais dzelzs oksīds (E172) (tikai 3 mg un 12 mg tabletēm)

Polietilēnoksīds 7000K

Sarkanais dzelzs oksīds (E172)

Hidroksietilceluloze

Polietilēnglikols 3350

Celulozes acetāts

Melnais dzelzs oksīds E172 (tikai 9 mg tabletēm)

Krāsainais apvalks:

Hipromeloze

Titāna dioksīds (E171)

Polietilēnglikols 400 (tikai 6 mg, 9 mg un 12 mg tabletēm)

Dzeltenais dzelzs oksīds (E172) (tikai 6 mg un 12 mg tabletēm)

Sarkanais dzelzs oksīds (E172) (tikai 6 mg un 9 mg tabletēm)

Laktozes monohidrāts (tikai 3 mg tabletēm)

Triacetīns (tikai 3 mg tabletēm)

Karnauba vasks

Apdrukas tinte:

Melnais dzelzs oksīds (E172)

Propilēnglikols

Hipromeloze

INVEGA ārējais izskats un iepakojums

INVEGA ilgstošās darbības tabletes ir kapsulas formā. 3 mg tabletes ir baltas ar uzrakstu “PAL 3”,

6 mg tabletes ir smilšu krāsas ar uzrakstu “PAL 6”, 9 mg tabletes ir sārtas ar uzrakstu “PAL 9” un

12 mg tabletes ir tumši dzeltenas ar uzrakstu “PAL 12”. Visas tabletes ir pieejamas šādos

iepakojumos:

Pudelītes: Tabletes ir plastmasas pudelītēs ar bērniem neatveramu plastmasas vāciņu. Katrā

pudelītē ir 30 tabletes vai 350 tabletes. Katrā pudelītē ir divi maisiņi ar silīcija gēlu, kas uzsūc

mitrumu un notur tabletes sausas.

Blisteri: Tabletes ir blisteros, kas ievietoti kastītēs pa 14, 28, 30, 49, 56 un 98 tabletēm.

Visi iepakojumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Beļģija

Ražotājs

Janssen-Cilag SpA

Via C. Janssen

04100 Borgo San Michele

Latina

Itālija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Janssen-Cilag NV

Tel/Tél: +32 14 64 94 11

Lietuva

UAB “JOHNSON & JOHNSON”

Tel: +370 5 278 68 88

България

”Джонсън & Джонсън България” ЕООД

Тел.:+359 2 489 94 00

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV

Tél/ Tel: +32 14 64 94 11

Česká republika

Janssen-Cilag s.r.o.

Tel:+420 227 012 227

Magyarország

Janssen-Cilag Kft.

Tel.: +36 1 884 2858

Danmark

Janssen-Cilag A/S

Tlf: +45 45 94 82 82

Malta

AM MANGION LTD.

Tel: +356 2397 6000

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH

Tel: +49 2137-955-955

Nederland

Janssen-Cilag B.V.

Tel: +31 76 711 1111

Eesti

UAB “JOHNSON & JOHNSON” Eesti filiaal

Tel.: +372 617 7410

Norge

Janssen-Cilag AS

Tlf: +47 24 12 65 00

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε

Tηλ: +30 210 80 90 000

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH

Tel: +43 1 610 300

España

Janssen-Cilag, S.A.

Tel: +34 91 722 81 00

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 237 60 00

France

Janssen-Cilag

Tel: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.

Tel: +351 214 368 600

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Tel: +385 1 6610 700

România

Johnson & Johnson România SRL

Tel: +40 21 207 1800

Ireland

Janssen Sciences Ireland UC

Tel: +353 1 800 709 122

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o.

Tel: +386 1 401 18 00

Ísland

Janssen-Cilag AB

C/o Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Johnson & Johnson s.r.o.

Tel: +421 232 408 400

Italia

Janssen-Cilag SpA

Tel: +39 02 2510 1

Suomi/Finland

Janssen-Cilag Oy

Puh/Tel: +358 207 531 300

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Tηλ: +357 22 207 700

Sverige

Janssen-Cilag AB

Tel: +46 8 626 50 00

Latvija

UAB “JOHNSON & JOHNSON” filiāle Latvijā

Tel: +371 6789 3561

United Kingdom

Janssen-Cilag Ltd.

Tel: +44 1 494 567 444

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}.

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu/.

I PIELIKUMS

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

INVEGA 3 mg ilgstošās darbības tabletes

INVEGA 6 mg ilgstošās darbības tabletes

INVEGA 9 mg ilgstošās darbības tabletes

INVEGA 12 mg ilgstošās darbības tabletes

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viena ilgstošās darbības tablete satur 3 mg paliperidona (paliperidonum).

Viena ilgstošās darbības tablete satur 6 mg paliperidona (paliperidonum).

Viena ilgstošās darbības tablete satur 9 mg paliperidona (paliperidonum).

Viena ilgstošās darbības tablete satur 12 mg paliperidona (paliperidonum).

Palīgviela ar zināmu iedarbību

Katra 3 mg tablete satur 13,2 mg laktozes.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Ilgstošās darbības tablete.

Trīsslāņu kapsulas formas baltas tabletes, kas ir 11 mm garas, 5 mm diametrā un ar uzrakstu “PAL 3”.

Trīsslāņu kapsulas formas smilškrāsas tabletes, kas ir 11 mm garas, 5 mm diametrā un ar uzrakstu

“PAL 6”.

Trīsslāņu kapsulas formas sārtas tabletes, kas ir 11 mm garas, 5 mm diametrā un ar uzrakstu “PAL 9”.

Trīsslāņu kapsulas formas dzeltenas tabletes, kas ir 11 mm garas, 5 mm diametrā un ar uzrakstu

“PAL 12”.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

INVEGA indicēta šizofrēnijas ārstēšanai pieaugušajiem un 15 gadus veciem un vecākiem pusaudžiem.

INVEGA ir indicēta šizoafektīvu traucējumu ārstēšanai pieaugušajiem.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Devas

Šizofrēnija (pieaugušajiem)

Ieteicamā INVEGA deva šizofrēnijas ārstēšanai pieaugušajiem ir 6 mg vienu reizi dienā no rīta.

Sākotnējā devas titrēšana nav nepieciešama. Dažiem pacientiem pietiks ar zemāko devu, citiem būs

nepieciešama augstāka deva ieteicamo devu robežās no 3 mg līdz 12 mg vienu reizi dienā. Devas

pielāgošana, ja nepieciešams, jāveic tikai pēc atkārtotas klīniskas izvērtēšanas. Ja nepieciešama devas

palielināšana, ieteicams to darīt pa 3 mg/dienā un parasti jāievēro vairāk nekā 5 dienu starplaiks.

Šizoafektīvi traucējumi (pieaugušajiem)

Ieteicamā INVEGA deva šizoafektīvu traucējumu ārstēšanai pieaugušajiem ir 6 mg vienu reizi dienā

no rīta. Sākotnēja devas titrēšana nav nepieciešama. Dažiem pacientiem lietderīga varētu būt augstāka

deva ieteicamo devu robežās no 6 mg līdz 12 mg vienu reizi dienā. Devas pielāgošana

nepieciešamības gadījumā jāveic tikai pēc atkārtotas klīniskas izvērtēšanas. Ja nepieciešama devas

palielināšana, ieteicams to darīt pa 3 mg/dienā, un parasti jāievēro vairāk nekā 4 dienu starplaiks.

Pāreja uz citu antipsihotisku zāļu lietošanu

Nav specifisku sistemātiski apkopotu datu par pacientiem, kas pāriet no INVEGA lietošanas uz citām

antipsihotiskām zālēm. Tā kā antipsihotisku zāļu farmakodinamiskās un farmakokinētiskās īpašības

atšķiras, ja pāreja uz citām antipsihotiskām zālēm tiek uzskatīta par medicīniski pamatotu,

nepieciešama ārsta uzraudzība.

Gados vecāki cilvēki

Ieteikumi par devām gados vecākiem pacientiem ar normālu nieru darbību (≥ 80 ml/min) ir tādi paši

kā pieaugušajiem ar normālu nieru darbību. Tomēr tā kā gados vecākiem pacientiem var būt

pavājināta nieru darbība, var būt nepieciešama devas pielāgošana atbilstoši nieru darbībai (skatīt

turpmāk sadaļu „Nieru darbības traucējumi”). INVEGA jālieto piesardzīgi gados vecākiem pacientiem

ar demenci un insulta riska faktoriem (skatīt 4.4. apakšpunktu). INVEGA drošums un efektivitāte par

65 gadiem vecākiem pacientiem ar šizoafektīvu traucējumu nav pētīta.

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar viegliem vai mēreniem aknu darbības traucējumiem nav nepieciešama devas

pielāgošana. Tā kā INVEGA lietošana pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem nav pētīta,

šādiem pacientiem lietošanas laikā jāievēro piesardzība.

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar viegliem nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss ≥ 50 līdz < 80 ml/min)

ieteicamā sākuma deva ir 3 mg vienu reizi dienā. Deva var tikt palielināta līdz 6 mg reizi dienā,

pamatojoties uz klīnisko atbildes reakciju un panesamību.

Pacientiem ar mēreniem līdz smagiem nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss ≥ 10 līdz <

50 ml/min) rekomendētā INVEGA sākuma deva ir 3 mg katru otro dienu, un tā var tikt palielināta līdz

3 mg vienu reizi dienā pēc atkārtotas klīniskas izvērtēšanas. INVEGA lietošana pacientiem ar

kreatinīna klīrensu zem 10 ml/min. nav pētīta, tāpēc šādiem pacientiem lietošana nav ieteicama.

Pediatriskā populācija

Šizofrēnija: ieteicamā INVEGA sākumdeva šizofrēnijas ārstēšanai 15 gadus veciem un vecākiem

pusaudžiem ir 3 mg vienu reizi dienā, ko lieto no rīta.

Pusaudži, kuru ķermeņa masa ir < 51 kg: maksimālā ieteicamā INVEGA dienas deva ir 6 mg.

Pusaudži, kuru ķermeņa masa ir ≥ 51 kg: maksimālā ieteicamā INVEGA dienas deva ir 12 mg.

Devas pielāgošana, ja tā ir indicēta, veicama tikai pēc atkārtotas klīniskas izmeklēšanas, ņemot vērā

pacienta individuālās vajadzības. Ja indicēta devas palielināšana, to ieteicams palielināt pa 3 mg dienā,

parasti ar 5 vai vairāku dienu starplaiku. INVEGA lietošanas drošums un efektivitāte šizofrēnijas

ārstēšanā 12–14 gadus veciem pusaudžiem nav noskaidrota. Pašlaik pieejamie dati aprakstīti 4.8. un

5.1. apakšpunktā, taču nekādus ieteikumus par lietošanu nevar sniegt. INVEGA nav piemērots

lietošanai par 12 gadiem jaunākiem bērniem.

Šizoafektīvi traucējumi: INVEGA lietošanas drošums un efektivitāte šizoafektīvu traucējumu

ārstēšanā 12–17 gadus veciem pusaudžiem nav pētīts un noskaidrots. INVEGA nav piemērots

lietošanai par 12 gadiem jaunākiem bērniem.

Citas īpašas populācijas

Nav nepieciešama INVEGA devas pielāgošana atbilstoši dzimumam, rasei vai smēķēšanas

paradumiem.

Lietošanas veids

INVEGA ir paredzēts iekšķīgai lietošanai. Tablete jānorij vesela kopā ar šķidrumu, to nedrīkst košļāt,

dalīt vai smalcināt. Aktīvā viela atrodas neabsorbējamā apvalkā, kas nodrošina aktīvās vielas

izdalīšanos kontrolētā ātrumā. Tabletes apvalks kopā ar nešķīstošajām serdes sastāvdaļām tiek izvadīts

no organisma; pacientam nav jāuztraucas, ja viņš izkārnījumos nejauši pamana kaut ko tabletei

līdzīgu.

INVEGA jālieto atbilstoši ēšanas režīmam (skatīt 5.2. apakšpunktu). Pacients jāinformē, ka INVEGA

vienmēr jālieto tukšā dūšā vai vienmēr brokastu laikā, nevis pārmaiņus tukšā dūšā vai ēšanas laikā.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu, risperidonu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām

palīgvielām.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Rūpīgi jānovēro pacienti ar šizoafektīviem traucējumiem, kuri tiek ārstēti ar paliperidonu, jo ir

iespējama pāreja no maniakāliem uz depresīviem simptomiem.

QT intervāls

Ordinējot INVEGA pacientiem ar zināmu sirds un asinsvadu slimību vai QT intervāla pagarināšanos

ģimenes anamnēzē, kā arī vienlaikus lietojot zāles, kas pagarina QT intervālu, jāievēro piesardzība.

Ļaundabīgs neiroleptiskais sindroms

Paliperidona lietošanas laikā ziņots par ļaundabīgu neiroleptisko sindromu (ĻNS), kam raksturīga

hipertermija, muskuļu rigiditāte, autonomās nervu sistēmas nestabilitāte, apziņas traucējumi un

paaugstināts kreatīna fosfokināzes līmenis serumā. Papildus var novērot tādas klīniskās pazīmes, kā

mioglobinūrija (rabdomiolīze) un akūta nieru mazspēja. Ja pacientam parādās pazīmes vai simptomi,

kas norāda uz ļaundabīgu neiroleptisko sindromu, jebkura antipsihotiskā līdzekļa, ieskaitot INVEGA,

lietošana jāpārtrauc.

Tardīvā diskinēzija/ekstrapiramidāli simptomi

Zāles ar dopamīna receptoru antagonista īpašībām izraisa tardīvo diskinēziju, kam raksturīgas

ritmiskas, negribētas kustības, galvenokārt mēles un/vai sejas apvidū. Parādoties tardīvās diskinēzijas

pazīmēm vai simptomiem, jāapsver jebkura antipsihotiskā līdzekļa, ieskaitot INVEGA, lietošanas

pārtraukšana.

Piesardzība nepieciešama, ja pacienti vienlaicīgi saņem gan psihostimulatorus (piemēram,

metilfenidātu), gan paliperidonu, jo, pielāgojot vienu vai abu zāļu devu, var attīstīties ekstrapiramidāli

simptomi. Ieteicams pakāpeniski atcelt terapiju ar stimulatoru (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Leikopēnija, neitropēnija un agranulocitoze

Antipsihotisko līdzekļu, tai skaitā INVEGA, lietošanas laikā ziņots par leikopēnijas, neitropēnijas un

agranulocitozes rašanos. Pēcreģistrācijas uzraudzības laikā ļoti reti (< 1/10 000 pacientiem) ziņots par

agranulocitozi. Pacienti, kuriem anamnēzē ir klīniski nozīmīgi samazināts leikocītu skaits vai zāļu

ierosināta leikopēnija/neitropēnija, terapijas pirmos mēnešos jānovēro, un tad, ja rodas pirmās klīniski

nozīmīgas leikocītu skaita samazināšanās pazīmes un nav citu iespējamu tās cēloņu, INVEGA

lietošana jāpārtrauc. Rūpīgi jākontrolē, vai pacientiem ar klīniski nozīmīgu neitropēniju nerodas

drudzis un citi infekcijas simptomi vai pazīmes, un tad, ja šādi simptomi vai pazīmes rodas, strauji

jāsāk atbilstoša terapija. Pacientiem ar smagu neitropēniju (absolūtais neitrofilu skaits < 1 x 10

INVEGA lietošana jāpārtrauc un līdz leikocītu skaita normalizācijai to skaits jākontrolē.

Hiperglikēmija un cukura diabēts

Paliperidona lietošanas laikā ziņots par hiperglikēmijas un cukura diabēta rašanos, kā arī pirms

terapijas esoša cukura diabēta paasinājumu. Dažos gadījumos ziņots, ka pirms šīm komplikācijām

palielinājusies ķermeņa masa, kas var būt noslieci pastiprinošs faktors. Par saistību ar ketoacidozi

ziņots ļoti reti un par saistību ar diabētisku komu – reti. Ieteicama piemērota klīniska uzraudzība

atbilstoši izmantotajām antipsihotisko līdzekļu lietošanas vadlīnijām. Jānovēro, vai pacientiem, kas

lieto jebkuru atipisku antipsihotisko līdzekli, tai skaitā INVEGA, nerodas hiperglikēmijas simptomi

(piemēram, polidipsija, poliūrija, polifāgija un vājums), bet pacientiem ar cukura diabētu regulāri

jākontrolē iespējama glikozes līmeņa kontroles pasliktināšanās.

Ķermeņa masas palielināšanās

INVEGA lietošanas laikā ziņots par nozīmīgu ķermeņa masas palielināšanos. Regulāri jākontrolē

ķermeņa masa.

Hiperprolaktinēmija

Pētījumi ar audu kultūrām liecina, ka prolaktīns var veicināt cilvēka krūts dziedzera audzēju šūnu

augšanu. Lai arī līdz šim klīniskos un epidemioloģiskos pētījumos nav pierādīta skaidra saistība ar

antipsihotisko līdzekļu lietošanu, pacientiem ar atbilstošu medicīnisko anamnēzi ieteicams ievērot

piesardzību. Pacientiem ar iespējamiem prolaktīnatkarīgiem audzējiem paliperidons jālieto piesardzīgi.

Ortostatiskā hipotensija

Paliperidons dažiem pacientiem var izraisīt ortostatisku hipotensiju, kuras darbības mehānisma pamatā

ir alfa-bloķējošā iedarbība. Balstoties uz apkopotiem datiem no trim placebo kontrolētiem 6 nedēļu

fiksētu devu pētījumiem ar INVEGA (3, 6, 9 un 12 mg), 2,5% pacientu, kas tika ārstēti ar INVEGA,

novēroja ortostatisko hipotensiju, salīdzinot ar 0,8% pacientu placebo grupā. Pacientiem ar zināmu

sirds un asinsvadu slimību (piemēram, sirds mazspēju, miokarda infarktu vai išēmiju, vadīšanas

traucējumiem), cerebrovaskulāru slimību vai stāvokli, kas predisponē pacientu uz hipotensiju

(piemēram, dehidratāciju vai hipovolēmiju) INVEGA jālieto piesardzīgi.

Krampji

Pacientiem ar krampjiem anamnēzē vai citiem stāvokļiem, kas var potenciāli samazināt krampju

slieksni, INVEGA jālieto piesardzīgi.

Gastrointestinālas obstrukcijas potenciāls

Tā kā INVEGA tabletes nedeformējas un jūtami nemaina formu kuņģa un zarnu traktā, parasti

INVEGA nevajadzētu lietot pacientiem ar iepriekš pastāvošu smagu gastrointestinālu sašaurināšanos

(patoloģisku vai jatrogēnu), pacientiem ar disfāgiju vai būtiski apgrūtinātu tabletes rīšanas procesu.

Saistībā ar nedeformējamu ilgstošās darbības zāļu formu lietošanu ir ziņots par retiem obstrukcijas

simptomiem pacientiem ar zināmām gastrointestinālā trakta striktūrām. Ilgstošās darbības zāļu formas

tabletes, kā INVEGA, drīkst lietot vienīgi tie pacienti, kas spēj norīt veselu tableti.

Stāvokļi ar saīsinātu gastrointestinālā tranzīta laiku

Stāvokļi, kas varētu saīsināt gastrointestinālā tranzīta laiku, piemēram, slimības ar hronisku caureju,

var samazināt paliperidona absorbciju.

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem palielinās paliperidona plazmas koncentrācija, tāpēc

dažiem pacientiem var būt nepieciešams pielāgot devu (skatīt 4.2. un 5.2. apakšpunktu). Nav pieejami

dati par pacientiem ar kreatinīna klīrensu zem 10 ml/min. Pacienti ar kreatinīna klīrensu zem

10 ml/min nedrīkst lietot paliperidonu.

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem (C klase pēc Child-Pugh) dati nav pieejami. Ja

šādi pacienti lieto paliperidonu, jāievēro piesardzība.

Gados vecāki pacienti ar demenci

INVEGA nav pētīts gados vecākiem pacientiem ar demenci. Pieredze risperidona lietošanā ir

attiecināma arī uz paliperidonu.

Kopējā mirstība

17 kontrolētu klīnisko pētījumu metaanalīzē konstatēja, ka gados vecākiem pacientiem ar demenci, kas

lietoja citus atipiskus antipsihotiskus līdzekļus, tai skaitā risperidonu, aripiprazolu, olanzapīnu un

kvetiapīnu, salīdzinot ar placebo, ir paaugstināts kopējās mirstības risks. Starp ārstētajiem ar

risperidonu mirstība bija 4%, salīdzinot ar 3,1% placebo grupā.

Cerebrovaskulārās blakusparādības

Randomizētos placebo kontrolētos klīniskos pētījumos demences pacientiem, kas lietoja atipiskus

antipsihotiskos līdzekļus, kā risperidons, aripiprazols un olanzapīns, konstatēja apmēram 3 reizes

lielāku cerebrovaskulāro blakusparādību risku. Paaugstinātā riska mehānisms nav zināms. Gados

vecākiem pacientiem ar demenci, kuriem ir insulta risks, INVEGA jālieto piesardzīgi.

Parkinsona slimība un demence ar Levi ķermenīšiem

Ordinējot INVEGA pacientiem ar Parkinsona slimību vai demenci ar Levi ķermenīšiem (DLĶ),

jāizvērtē gaidāmā labuma un potenciālā riska attiecība, jo abām šo slimnieku grupām ir paaugstināts

ļaundabīga neiroleptiskā sindroma risks, kā arī paaugstināta jutība pret antipsihotiskiem līdzekļiem.

Papildus ekstrapiramidāliem simptomiem paaugstināta jutība var izpausties kā apjukums, lēna

domāšana un posturāla nestabilitāte ar biežiem kritieniem.

Priapisms

Ziņots, ka antipsihotiskās zāles (arī risperidons) ar alfa adrenoblokatoru īpašībām izraisa priapismu.

Pēcreģistrācijas novērtēšanā par priapismu ziņots, lietojot arī paliperidonu, kas ir risperidona aktīvais

metabolīts. Pacienti jāinformē, ka jāmeklē neatliekama medicīniska palīdzība, ja priapisms neizzūd 3 –

4 stundu laikā.

Ķermeņa temperatūras regulācija

Uzskata, ka antipsihotiskās zāles ietekmē ķermeņa dziļo audu temperatūras pazemināšanas spēju.

Ordinējot INVEGA pacientiem, kuriem gaidāma ķermeņa dziļo audu temperatūras paaugstināšanās,

piemēram, smaga fiziska slodze, spēcīgs karstums, līdztekus lietotās zāles ar antiholīnerģisku

iedarbību vai dehidratācija, nepieciešama atbilstoša aprūpe.

Venoza trombembolija

Antipsihotisko zāļu lietošanas laikā aprakstīti venozas trombembolijas (VTE) gadījumi. Tā kā ar

antipsihotiskajām zālēm ārstētiem pacientiem bieži ir iegūti VTE riska faktori, pirms ārstēšanas ar

INVEGA un tās laikā jānosaka visi iespējamie VTE riska faktori un jāveic profilaktiski pasākumi.

Pretvemšanas iedarbība

Preklīniskos pētījumos ar paliperidonu novēroja pretvemšanas iedarbību. Šī iedarbība, ja to novēro

cilvēkiem, var maskēt citu zāļu pārdozēšanas pazīmes un simptomus vai zarnu nosprostojumu, Reja

sindromu un smadzeņu audzēju.

Pediatriskā populācija

Šajā populācijā stingri jākontrolē INVEGA sedatīvā iedarbība. INVEGA lietošanas laika maiņa var

pacientam mazināt sedācijas ietekmi.

Iespējamās ilgstošas hiperprolaktinēmijas ietekmes dēļ uz pusaudžu augšanu un dzimumnobriešanu

jāapsver regulāras endokrinoloģiskā statusa, arī auguma garuma, ķermeņa masas, dzimumnobriešanas

klīniskās novērtēšanas, menstruālās funkcionēšanas kontroles un citas iespējamās, ar prolaktīnu

saistītās iedarbības uzraudzības nepieciešamība.

Ārstēšanas laikā ar INVEGA regulāri jākontrolē arī ekstrapiramidālo simptomu un citu kustību

traucējumu iespējamā parādīšanās.

Specifiskos ieteikumus par lietošanu pediatriskajā populācijā skatīt 4.2. apakšpunktā.

Intraoperatīvs kustīgas varavīksnenes sindroms

Pacientiem, kas ārstēti ar zālēm, piemēram, INVEGA, kurām raksturīga antagonizējoša iedarbība uz

alfa-1a adrenerģiskajiem receptoriem, ir novērots intraoperatīvs kustīgas varavīksnenes sindroms

(intraoperative floppy iris syndrome; IFIS) (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Operācijas laikā un pēc tās IFIS var palielināt ar acīm saistītu komplikāciju risku. Acu ķirurgam pirms

operācijas jāsaņem informācija par visām pašlaik lietojamajām vai iepriekš lietotajām zālēm ar

antagonizējošu iedarbību uz alfa-1a adrenerģiskajiem receptoriem. Tā kā nav noteikts iespējamais

ieguvums, ko dod alfa-1 blokatoru lietošanas pārtraukšana pirms kataraktas operācijas, tas jāsalīdzina

ar antipsihotiskā līdzekļa lietošanas pārtraukšanas radīto risku.

Palīgvielas

Laktozes saturs (attiecas tikai uz 3 mg tabletēm)

Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, Lapp laktāzes deficītu

vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

Nātrija daudzums

Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, - būtībā tās ir nātriju nesaturošas.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Ordinējot INVEGA vienlaikus ar zālēm, kas pagarina QT intervālu, piemēram, IA klases

antiaritmiskiem līdzekļiem (kā hinidīns, disopiramīds), III klases antiaritmiskiem līdzekļiem (kā

amiodarons, sotalols), dažiem antihistamīna līdzekļiem, dažiem citiem antipsihotiskiem līdzekļiem un

dažiem pretmalārijas līdzekļiem (kā meflohīns), jāievēro piesardzība.

INVEGA potenciālā ietekme uz citām zālēm

Klīniski nozīmīga mijiedarbība ar zālēm, kas metabolizējas ar citohroma P-450 izoenzīmu

starpniecību, nav gaidāma. In vitro pētījumos novērots, ka paliperidons nav CYP1A2 inducētājs.

Tā kā paliperidons ietekmē centrālo nervu sistēmu (skatīt 4.8. apakšpunktu), INVEGA jālieto ar

piesardzību vienlaikus ar citiem līdzekļiem, kas ietekmē centrālo nervu sistēmu, kā anksiolītiskiem

līdzekļiem, vairumu antipsihotisko līdzekļu, hipnotiskiem līdzekļiem, opiātiem un citiem, vai

alkoholu.

Paliperidons var antagoniski ietekmēt levodopu un citus dopamīna agonistus. Ja šāda kombinācija

tomēr ir nepieciešama, īpaši Parkinsona slimības beigu stadijā, abas zāles jāordinē viszemākajās

efektīvajās devās.

Tā kā paliperidons var izraisīt ortostatisku hipotensiju (skatīt 4.4. apakšpunktu), lietojot INVEGA

vienlaikus ar citām zālēm, kam piemīt tāda pati iedarbība, piemēram, citiem antipsihotiskiem

līdzekļiem, tricikliskiem līdzekļiem, var novērot hipotensīvās iedarbības pastiprināšanos.

Piesardzība jāievēro, ja paliperidons tiek kombinēts ar citiem medikamentiem, kas samazina krampju

rašanās slieksni (tādi kā fenotiazīni vai butirofenoni, klozapīns, tricikliskie līdzekļi vai SSAI,

tramadols, meflokvīns u. c.).

Nav veikti INVEGA un litija mijiedarbības pētījumi, tomēr farmakokinētiska mijiedarbība ir maz

ticama.

INVEGA 12 mg lietošana vienu reizi dienā vienlaikus ar divalproeksa nātrija ilgstošās darbības

tabletēm (no 500 mg līdz 2000 mg vienu reizi dienā) neietekmēja valproāta farmakokinētiku līdzsvara

koncentrācijā. INVEGA lietošana vienlaikus ar divalproeksa nātrija ilgstošās darbības tabletēm

pastiprināja paliperidona iedarbību (skatīt tālāk).

Citu zāļu potenciālā ietekme uz INVEGA

Pētījumi in vitro liecina, ka CYP2D6 un CYP3A4 nelielā mērā var būt iesaistīti paliperidona

metabolismā, taču ne in vitro, ne arī in vivo nav norādījumu par to, ka šiem izoenzīmiem būtu

nozīmīga loma paliperidona metabolismā. Vienlaikus ordinējot INVEGA un spēcīgu CYP2D6

inhibitoru paroksetīnu, klīniski nozīmīgu iedarbību uz paliperidona farmakokinētiku nekonstatēja.

Pētījumi in vitro liecina, ka paliperidons ir P-glikoproteīna (P-gp) substrāts.

INVEGA lietošana vienu reizi dienā vienlaicīgi ar 200 mg karbamazepīna divas reizes dienā izraisīja

paliperidona vidējās līdzsvara koncentrācijas C

un AUC samazinājumu par apmēram 37%.

Šis samazinājums lielā mērā ir saistīts ar paliperidona renālā klīrensa palielinājumu par 35%, kas,

iespējams, ir bijis karbamazepīna izraisīts renālā P-gp indukcijas rezultāts. Nedaudz samazinātais

aktīvās vielas daudzums, kas izvadīts ar urīnu neizmainītā veidā, vedina uz domām, ka vienlaicīgas

karbamazepīna lietošanas laikā bijusi neliela ietekme uz CYP metabolismu vai paliperidona

biopieejamību. Izteiktāki paliperidona koncentrācijas samazinājumi plazmā varētu rasties, lietojot

lielākas karbamazepīna devas. Uzsākot karbamazepīna lietošanu, atkārtoti jāizvērtē INVEGA deva un,

ja nepieciešams, jāpalielina tā. Un otrādi, pārtraucot karbamazepīna lietošanu, atkārtoti jāizvērtē

INVEGA deva un, ja nepieciešams, jāsamazina tā. Var būt nepieciešamas 2-3 nedēļas, lai sasniegtu

pilnu indukciju, un pēc inducētāja lietošanas pārtraukšanas ir nepieciešams tāds pats laika periods, lai

ietekme pārietu. Citiem medikamentiem vai ārstniecības augiem, kas ir inducētāji, piemēram,

rifampicīns un asinszāle (Hypericum perforatum), var būt līdzīga ietekme uz paliperidonu.

Medicīniskie līdzekļi, kas ietekmē gastrointestinālā tranzīta laiku, piemēram, metoklopramīds, var

ietekmēt paliperidona absorbciju.

Lietojot vienu devu INVEGA 12 mg vienlaikus ar divalproeksa nātrija ilgstošās darbības tabletēm

(divas 500 mg tabletes vienu reizi dienā), paliperidona C

un AUC palielinājās par aptuveni 50%. Ja

pēc klīniska novērtējuma INVEGA lieto vienlaikus ar valproātu, jāapsver INVEGA devas

samazināšana.

INVEGA un risperidona vienlaikus lietošana

Vienlaicīga INVEGA un perorāla risperidona lietošana nav ieteicama, jo, tā kā paliperidons ir aktīvs

risperidona metabolīts, vienlaicīga abu zāļu lietošana var radīt pastiprinātu paliperidona efektu.

INVEGA un psihostimulatoru vienlaicīga lietošana

Psihostimulatoru (piemēram, metilfenidāta) lietošana kombinācijā ar paliperidonu var izraisīt

ekstrapiramidālus simptomus, ja maina vienu vai abas terapijas (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Mijiedarbības pētījumi veikti tikai pieaugušajiem.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Nav pieejami adekvāti dati par paliperidona lietošanu grūtniecības laikā. Pētījumos ar dzīvniekiem

paliperidons nebija teratogēns, tomēr novēroja citas reproduktīvās toksicitātes pazīmes (skatīt 5.3

apakšpunktu). Jaundzimušajiem, kuri tikuši pakļauti antipsihotisko līdzekļu (tajā skaitā paliperidona)

iedarbībai trešā grūtniecības trimestra laikā, ir tādu blakusparādību risks kā ekstrapiramidālie un/vai

abstinences simptomi, kas var atšķirties pēc izpausmes ilguma un smaguma pakāpes pēcdzemdību

periodā. Ziņots par uzbudinājumu, hipertoniju, hipotoniju, tremoru, miegainību, respiratorajiem

traucējumiem un barošanās traucējumiem. Tādēļ jaundzimušie ir rūpīgi jānovēro. INVEGA nedrīkst

lietot grūtniecības laikā, ja vien nav absolūta nepieciešamība. Ja grūtniecības laikā zāļu lietošana

jāpārtrauc, tas jādara pakāpeniski.

Barošana ar krūti

Paliperidons izdalās mātes pienā tādā daudzumā, ka, lietojot terapeitiskās devas mātei, kas baro bērnu

ar krūti, iespējama zāļu ietekme uz zīdaini. INVEGA nedrīkst lietot zīdīšanas laikā.

Fertilitāte

Neklīniskos pētījumos netika novērota būtiska ietekme.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Paliperidonam var būt neliela vai mērena ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot

mehānismus iespējamo nervu sistēmas un vizuālo efektu dēļ (skatīt 4.8. apakšpunktu). Tāpēc pacients

jābrīdina nevadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus, kamēr nav zināma viņa individuālā

jutība pret INVEGA.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Pieaugušie

Apkopojums par drošuma īpašībām

Pieaugušajiem visbiežāk ziņots par šādām nevēlamām blakusparādībām: galvassāpes, bezmiegs,

sedācija/miegainība, parkinsonisms, akatīzija, tahikardija, trīce, distonija, augšējo elpceļu infekcija,

trauksme, reibonis, ķermeņa masas palielināšanās, slikta dūša, uzbudinājums, aizcietējums, vemšana,

nespēks, depresija, dispepsija, caureja, sausa mute, zobu sāpes, muskuļu un kaulu sāpes, hipertensija,

astēnija, muguras sāpes, pagarināts QT intervāls elektrokardiogrammā un klepus.

Nevēlamās blakusparādības, kurām novēroja atkarību no devas, bija galvassāpes, sedācija/miegainība,

parkinsonisms, akatīzija, tahikardija, distonija, reibonis, trīce, augšējo elpceļu infekcija, dispepsija un

muskuļu un kaulu sāpes.

Šizoafektīvo traucējumu pētījumos nevēlamas blakusparādības kopējā INVEGA devas grupā, kur

pacienti vienlaikus saņēma arī antidepresantu vai garastāvokļa stabilizatoru, bija lielākai daļai

pacientu, salīdzinot ar pacientiem, kas saņēma INVEGA monoterapiju.

Blakusparādību saraksts tabulā

Zemāk uzskaitītas visas nevēlamās blakusparādības, par kurām pieaugušajiem ziņots klīniskos

pētījumos un paliperidona pēcreģistrācijas lietošanas novērošanas periodā, iedalot tās biežuma grupās

atbilstoši INVEGA klīnisko pētījumu rezultātiem. Izmatotā terminoloģija un biežuma apzīmējumi: ļoti

bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz

< 1/1 000), ļoti reti (< 1/10 000) un nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). Katrā

sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma

secībā.

Orgānu

sistēmu klases

Nevēlamās blakusparādības

Biežums

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Reti

Nav zināmi

Infekcijas un

infestācijas

bronhīts, augšējo

elpceļu infekcija,

sinusīts, urīnceļu

infekcija, gripa

pneimonija,

elpceļu infekcija,

cistīts, auss

infekcija, tonsilīts

acs infekcija,

onihomikoze,

celulīts,

akarodermatīts

Asins un

limfātiskās

sistēmas

traucējumi

balto

asinsķermenīšu

skaita

samazināšanās,

trombocitopēnija,

anēmija,

pazemināts

hematokrīts

agranulocitoze

neitropēnija,

palielināts

eozinofilo

leikocītu skaits

Imūnās

sistēmas

traucējumi

anafilaktiska

reakcija,

paaugstināta

jutība

Orgānu

sistēmu klases

Nevēlamās blakusparādības

Biežums

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Reti

Nav zināmi

Endokrīnās

sistēmas

traucējumi

hiperprolaktinē-

mija

neatbilstoša

antidurētiskā

hormona

sekrēcija

glikoze urīnā

Vielmaiņas un

uztures

traucējumi

ķermeņa masas

palielināšanās,

palielināta ēstgriba,

ķermeņa masas

samazināšanās,

samazināta ēstgriba

cukura diabēts

hiperglikēmija,

vidukļa

apkārtmēra

palielināšanās,

anoreksija,

paaugstināts

triglicerīdu

līmenis asinīs

ūdens

intoksikācija,

diabētiska

ketoacidoze

hipoglikēmija,

polidipsija,

paaugstināts

holesterīna

līmenis asinīs

hiperinsulinēmija

Psihiskie

traucējumi

bezmiegs

mānija,

uzbudinājums,

depresija, trauksme

miega traucējumi,

apjukuma

stāvoklis,

pazemināta

dzimumtieksme,

anorgasmija,

nervozitāte, nakts

murgi

katatonija,

somnambulisms

notrulināts

afekts

Nervu

sistēmas

traucējumi

parkinso-

nisms

akatīzija

sedācija/

miegainība,

galvassāpes

distonija

, reibonis,

diskinēzija

, trīce

tardīvā

diskinēzija,

krampji

, sinkope,

psihomotora

hiperaktivitāte,

ortostatisks

reibonis,

uzmanības

traucējumi,

dizartrija,

disgeizija,

hipoestēzija,

parestēzija

ļaundabīgais

neiroleptiskais

sindroms,

galvas

smadzeņu

išēmija,

nereaktivitāte

pret

kairinājumu

samaņas

zudums,

nomākta

apziņa

diabētiska

koma

, līdzsvara

traucējumi,

patoloģiska

koordinācija,

galvas

raustīšanās

Acu bojājumi

neskaidra redze

fotofobija,

konjunktivīts,

sausa acs

glaukoma, acs

kustību

traucējumi

, acu

grozīšanās

pastiprināta

asarošana, acs

hiperēmija

Ausu un

labirinta

bojājumi

vertigo,

džinkstēšana

ausīs, auss sāpes

Orgānu

sistēmu klases

Nevēlamās blakusparādības

Biežums

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Reti

Nav zināmi

Sirds funkcijas

traucējumi

atrioventrikulāra

blokāde, sirds

vadīšanas

traucējumi,

pagarināts QT

intervāls

elektrokardio-

grammā,

bradikardija,

tahikardija

sinusa aritmija,

novirzes

elektrokardio-

grammā,

sirdsklauves

priekškambaru

mirgošana, ar

pozu saistītas

ortostatiskās

tahikardijas

sindroms

Asinsvadu

sistēmas

traucējumi

ortostatiska

hipotensija,

hipertensija

hipotensija

plaušu embolija,

vēnu tromboze,

išēmija,

pietvīkums

Elpošanas

sistēmas

traucējumi,

krūšu kurvja

un videnes

slimības

faringolaringeālas

sāpes, klepus,

aizlikts deguns

dispnoja, sēkšana,

epistakse

miega apnojas

sindroms,

hiperventilācija,

aspirācijas

pneimonija,

sastrēgums

elpceļos,

disfonija

sastrēgums

plaušās

Kuņģa-zarnu

trakta

traucējumi

sāpes vēderā,

diskomforts

vēderā, vemšana,

slikta dūša,

aizcietējums,

caureja, dispepsija,

sausums mutē,

zobu sāpes

pietūkusi mēle,

gastroenterīts,

disfāgija,

meteorisms

pankreatīts

zarnu

nosprostošanās,

ileuss, fēču

nesaturēšana,

fekaloma

heilīts

Aknu un/vai

žults izvades

sistēmas

traucējumi

paaugstināts

transamināžu

līmenis

paaugstināts

gamma-

glutamiltransfe-

rāzes līmenis,

paaugstināts aknu

enzīmu līmenis

dzelte

Ādas un

zemādas audu

bojājumi

nieze, izsitumi

nātrene, alopēcija,

ekzēma, pinnes

angioneirotiska

tūska, zāļu

izraisīti

izsitumi

hiperkeratoze,

sausa āda,

eritēma, ādas

krāsas maiņa,

seborejisks

dermatīts,

blaugznas

Skeleta

muskuļu un

saistaudu

sistēmas

bojājumi

skeleta muskuļu

sāpes, muguras

sāpes, artralģija

paaugstināts

kreatīnfosfo-

kināzes līmenis

asinīs, muskuļu

spazmas, locītavu

stīvums, locītavu

pietūkums,

muskuļu vājums,

spranda sāpes

rabdomiolīze

patoloģiska

poza

Orgānu

sistēmu klases

Nevēlamās blakusparādības

Biežums

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Reti

Nav zināmi

Nieru un

urīnizvades

sistēmas

traucējumi

urīna

nesaturēšana,

pollakiūrija, urīna

aizture, dizūrija

Traucējumi

grūtniecības,

pēcdzemdību

un

perinatālajā

periodā

zāļu abstinences

sindroms

jaundzimuša-

jiem (skatīt 4.6

apakšpunktu)

Reproduktīvās

sistēmas

traucējumi un

krūts slimības

amenoreja

erektilā

disfunkcija,

ejakulācijas

traucējumi,

menstruāciju

traucējumi

galaktoreja,

dzimumdisfunkcij

a, sāpes krūts

dziedzerī,

diskomforta sajūta

krūts dziedzerī

priapisms

aizkavētas

menstruācijas

ginekomastija,

krūšu dziedzeru

piebriešana,

krūšu dziedzeru

palielināšanās

izdalījumi no

krūšu

dziedzeriem,

izdalījumi no

maksts

Vispārēji

traucējumi un

reakcijas

ievadīšanas

vietā

pireksija, astēnija,

nogurums

sejas tūska,

tūska

, drebuļi,

paaugstināta

ķermeņa

temperatūra,

patoloģiska gaita,

slāpes, sāpes

krūškurvī,

diskomforts

krūškurvī,

savārgums

hipotermija

pazemināta

ķermeņa

temperatūra

zāļu abstinences

sindroms

indurācija

Traumas,

saindēšanās un

ar

manipulācijā

m saistītas

komplikācijas

krišana

Skatiet ’Hiperprolaktinēmija’ turpmāk.

Skatiet ‘Ekstrapiramidālie simptomi’ turpmāk.

Nav novērots INVEGA klīniskos pētījumos, bet novērots paliperidona pēcreģistrācijas zāļu lietošanas

novērojumu laikā.

Ar placebo kontrolētos reģistrācijas klīniskos pētījumos par cukura diabētu tika ziņots 0,05% INVEGA

lietojošo pētījuma dalībnieku, salīdzinot ar 0% placebo grupā. Kopējā saslimstība visos klīniskajos pētījumos

bija 0,14% visu INVEGA lietotāju.

Bezmiegs ietver: bezmiegu sākumposmā, bezmiegu vidusposmā. Krampji ietver: grand mal krampjus. Tūska

ietver: ģeneralizētu tūsku, perifēru tūsku, stingru tūsku. Menstruāli traucējumi ietver: neregulāras

menstruācijas, oligomenoreju.

Risperidona zāļu formu lietošanas laikā novērotās nevēlamās blakusparādības

Paliperidons ir risperidona aktīvais metabolīts, tādēļ šo savienojumu (gan perorālo, gan parenterālo

zāļu formu) blakusparādību profili attiecas uz abiem savienojumiem. Bez iepriekš norādītajām

blakusparādībām risperidona preparātu lietošanas laikā radušās tālāk norādītās blakusparādības, un tās

sagaidāmas arī INVEGA lietošanas laikā.

Psihiskie traucējumi: ar miegu saistīts ēšanas traucējums.

Nervu sistēmas traucējumi: cerebrovaskulāri traucējumi.

Acu bojājumi: (intraoperatīvs) kustīgas varavīksnenes sindroms.

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības: trokšņi plaušās.

Atsevišķu blakusparādību apraksts

Ekstrapiramidālie simptomi (EPS)

Šizofrēnijas klīniskos pētījumos nekonstatēja atšķirību starp placebo un INVEGA devās 3 mg un

6 mg. EPS atkarība no devas tika konstatēta divām lielākām INVEGA devām (9 mg un 12 mg).

Šizoafektīvo traucējumu pētījumos visu devu grupās bez skaidras saistības ar devu EPS novēroja

biežāk nekā placebo grupā.

EPS apvieno apkopotu šādu simptomu analīzi: parkinsonisms (tai skaitā siekalu hipersekrēcija,

muskuļu un kaulu stīvums, parkinsonisms, siekalošanās, zobrata rigiditāte, bradikinēzija, hipokinēzija,

seja bez izteiksmes, muskuļu stingums, akinēzija, pakauša rigiditāte, muskuļu rigiditāte, parkinsoniska

gaita un patoloģisks glabellārais reflekss, parkinsonisma trīce miera laikā), akatīzija (tai skaitā

akatīzija, nemiers, hiperkinēzija un nemierīgo kāju sindroms), diskinēzija (diskinēzija, muskuļu

raustīšanās, horeoatetoze, atetoze un miklonuss), distonija (tai skaitā distonija, hipertonija, greizs

kakls, patvaļīgas muskuļu kontrakcijas, muskuļu kontraktūra, blefarospazma, okulogirācija, mēles

paralīze, sejas spazmas, laringospazmas, miotonija, opistotonuss, orofaringeāla spazmas,

pleirototonuss, mēles spazmas un trizms) un trīce. Jāatzīmē, ka analīzē iekļauts plašāks simptomu

spektrs, kas ne vienmēr ir saistīts ar ekstrapiramidālo sistēmu.

Svara pieaugums

Šizofrēnijas klīniskos pētījumos, kuros salīdzināja subjektu proporciju, kas atbilda svara pieauguma

kritērijam ≥ 7% ķermeņa masas, INVEGA 3 mg un 6 mg un placebo grupās konstatēja līdzīgu svara

pieauguma incidenci, bet augstāku svara pieauguma incidenci konstatēja INVEGA 9 mg un 12 mg

grupās (salīdzinājumā ar placebo).

Šizoafektīvo traucējumu klīniskajos pētījumos procentuāli vairāk pacientiem (5%), kas saņēma

INVEGA, svars palielinājās par ≥ 7%, salīdzinot ar pacientiem, kas saņēma placebo (1%). Pētījumā,

kur pārbaudīja divas devu grupas (skatīt 5.1 apakšpunktu), svars par ≥ 7% palielinājās 3% pacientu

zemākās devas (3–6 mg) grupā, 7% pacientu augstākās devas grupā (9–12 mg) un 1% pacientu

placebo grupā.

Hiperprolaktinēmija

Šizofrēnijas klīniskos pētījumos prolaktīna līmeņa palielināšanos serumā novēroja 67% pacientu, kas

lietoja INVEGA. Nevēlamas blakusparādības, kas var norādīt uz prolaktīna līmeņa pieaugumu

(piemēram, amenoreju, galaktoreju, menstruāliem traucējumiem, ginekomastiju), novēroja pavisam

2% subjektu. Maksimālu vidējā prolaktīna līmeņa palielināšanos serumā novēroja 15. terapijas dienā,

līmenis saglabājās augstāks par bāzlīnijas rādītājiem līdz pat mērķa kritērija sasniegšanai.

Zāļu grupas efekti

QT intervāla pagarināšanās, ventrikulāras aritmijas (ventrikulāra fibrillācija, ventrikulāra tahikardija),

pēkšņa neizskaidrojama nāve, sirds apstāšanās un Torsade de pointes var tikt novēroti, lietojot

antipsihotiskos līdzekļus. Antipsihotisko zāļu lietošanas laikā aprakstīta venoza trombembolija, tostarp

arī plaušu embolijas un dziļo vēnu trombozes gadījumi. Biežums nav zināms.

Paliperidons ir aktīvais risperidona metabolīts. Var būt attiecināms risperidona drošuma profils.

Gados vecāki cilvēki

Pētījumā ar gados vecākiem šizofrēnijas pacientiem drošuma profils bija līdzīgs kā jaunāka

gadagājuma pacientiem. INVEGA nav pētīta gados vecākiem pacientiem ar demenci. Dažos citos

klīniskos pētījumos ar citiem atipiskiem antipsihotiskiem līdzekļiem tiek ziņots par paaugstinātu nāves

un cerebrovaskulāru notikumu risku (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Lietošanas drošuma raksturojuma kopsavilkums

Īstermiņa un divos ilgtermiņa pētījumos ar paliperidona ilgstošas darbības tabletēm, kas tika veikti 12

gadus veciem un vecākiem pusaudžiem ar šizofrēniju, kopējais lietošanas drošuma raksturojums

līdzinājās pieaugušajiem novērotajam. Apvienotā pusaudžu šizofrēnijas populācijā (12 gadus veci un

vecāki, N = 545), kas saņēma INVEGA, nevēlamo blakusparādību biežums un veids bija līdzīgs

pieaugušajiem novērotajam, izņemot šādas BP, par kurām pusaudžiem, kas saņēma INVEGA, ziņoja

biežāk nekā pieaugušajiem, kas saņēma INVEGA (un biežāk nekā lietojot placebo): par

sedāciju/miegainību, parkinsonismu, ķermeņa masas palielināšanos, augšējo elpceļu infekciju,

akatīziju un trīci pusaudžiem ziņoja ļoti bieži (≥ 1/10); par vēdera sāpēm, galaktoreju, ginekomastiju,

akni, dizartriju, gastroenterītu, deguna asiņošanu, ausu infekciju, paaugstinātu triglicerīdu līmeni asinīs

un vertigo pusaudžiem ziņoja bieži (≥ 1/100, < 1/10).

Ekstrapiramidāli simptomi (EPS)

Īstermiņa, placebo kontrolētā, fiksētu devu pētījumā pusaudžiem EPS sastopamība, lietojot visas

INVEGA devas, bija lielāka nekā lietojot placebo, EPS biežumam palielinoties līdz ar devu. Visos

pētījumos ar pusaudžiem EPS pusaudžiem bija biežāk nekā pieaugušajiem, lietojot jebkuru INVEGA

devu.

Ķermeņa masas palielināšanās

Īstermiņa, placebo kontrolētā, fiksētu devu pētījumā pusaudžiem procentuāli vairāk ar INVEGA

ārstēto pētāmo personu (6-19% atkarībā no devas) palielinājās ķermeņa masa ≥ 7%, salīdzinot ar

pētāmām personām, kas tika ārstētas ar placebo (2%). Nebija skaidri izteiktas sakarības ar devu.

Ilgtermiņa 2 gadu pētījumā pētāmās personas, kas saņēma INVEGA gan dubultmaskētos, gan atklātos

pētījumos, ziņoja par mērenu ķermeņa masas palielināšanos (4,9 kg).

Pusaudžiem ķermeņa masas palielināšanās jāsalīdzina ar normālas augšanas gadījumā paredzamo.

Prolaktīns

Līdz 2 gadu, atklātas INVEGA terapijas pētījumā pusaudžiem ar šizofrēniju prolaktīna līmenis serumā

paaugstinājās 48% sieviešu kārtas pacientu un 60% vīriešu kārtas pacientu. Par blakusparādībām, kas

varētu liecināt par prolaktīna līmeņa paaugstināšanos (piemēram, par amenoreju, galaktoreju,

menstruāciju traucējumiem, ginekomastiju) ziņoja kopumā 9,3% pētāmo personu.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās

ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.

Pārdozēšana

Pārdozēšanas gadījumā sagaidāmās pazīmes un simptomi atbilst pastiprinātai paliperidona

farmakoloģiskai iedarbībai, kā miegainība un sedācija, tahikardija un hipotensija, QT intervāla

pagarināšanās un ekstrapiramidāli simptomi. Saistībā ar pārdozēšanu aprakstīta Torsade de pointes un

kambaru fibrilācija. Akūtas pārdozēšanas gadījumā jāapsver, vai pārdozēšanu nav izraisījušas vairākas

vienlaikus lietotas zāles.

Izvērtējot vajadzību pēc zālēm un to izvadīšanas laiku no organisma, jāatceras, ka tām ir ilgstoša

iedarbība. Paliperidonam nav specifiska antidota. Pārdozēšanas gadījumā veicami vispārēji uzturoši

pasākumi. Jāatbrīvo elpceļi, jānodrošina adekvāta oksigenācija un ventilācija. Nekavējoties jāuzsāk

sirds un asinsvadu sistēmas kontrole. Pastāvīga elektrokardiogrāfija palīdzēs atklāt iespējamu aritmiju.

Hipotensiju un asinsrites kolapsu ārstē ar atbilstošiem līdzekļiem, intravenozi ievadot šķidrumu un/vai

simpatomimētiskus līdzekļus. Jāapsver aktivētās ogles un caurejas līdzekļu ievadīšana. Smagu

ekstrapiramidālu simptomu gadījumā jāordinē antiholīnerģiskie līdzekļi. Jānodrošina rūpīga pacienta

novērošana un uzraudzība, kamēr stāvoklis normalizējas.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: psiholeptiskie līdzekļi, citi antipsihotiskie līdzekļi, ATĶ kods: N05AX13

INVEGA sastāv no (+)- un (-)-paliperidona racēmiskā maisījuma.

Darbības mehānisms

Paliperidons ir selektīvs monoamīnu blokators, kura farmakoloģiskās īpašības atšķiras no tradicionālo

neiroleptisko līdzekļu farmakoloģiskām īpašībām. Paliperidons cieši saistās ar serotonīnerģiskiem

5-HT2 receptoriem un dopamīnerģiskiem D2 receptoriem. Paliperidons bloķē alfa1-adrenerģiskos

receptorus un nedaudz vājāk arī H1 histamīnerģiskos un alfa2-adrenerģiskos receptorus. Paliperidona

(+) un (-) enantiomēru farmakoloģiskā iedarbība ir kvalitatīvi un kvantitatīvi līdzīga.

Paliperidons nesaistās ar holīnerģiskiem receptoriem. Neraugoties uz to, ka paliperidons ir spēcīgs

D2-antagonists, ko uzskata par spējīgu nomākt pozitīvus šizofrēnijas simptomus, tas retāk izraisa

katalepsiju un ietekmē motoriskās funkcijas mazāk nekā tradicionālie neiroleptiskie līdzekļi.

Dominējošais centrālais serotonīna antagonisms var samazināt paliperidona tendenci izraisīt

ekstrapiramidālas blakusparādības.

Klīniskā iedarbība

Šizofrēnija

INVEGA efektivitāti šizofrēnijas ārstēšanā noteica trīs daudzcentru, placebo kontrolētos, dubultaklos

6 nedēļas ilgos pētījumos. Pētījumos tika iekļauti subjekti, kas atbilda DSM-IV šizofrēnijas

kritērijiem. INVEGA devas visos trijos pētījumos bija atšķirīgas, robežās no 3 līdz 15 mg vienu reizi

dienā. Primārais efektivitātes mērķa parametrs bija definēts kā punktu skaita samazināšanās Pozitīvo

un negatīvo sindromu skalā (Positive and Negative Syndrome Scale, PANSS), kas attēlota tabulā

zemāk. PANSS ir apstiprināta daudzpunktu skala, kas sastāv no pieciem faktoriem, ar ko izvērtēt

pozitīvos simptomus, negatīvos simptomus, domu apjukumu, nekontrolētu naidīgumu/uztraukumu un

nemieru/depresiju. Visas testētās INVEGA devas 4. dienā atšķīrās no placebo (p < 0,05). Iepriekš

izvirzītie sekundārie mērķa parametri bija Personīgās un sociālās uzvedības skalas (Personal and

Social Performance, PSP) un Vispārēju klīnisko simptomu smaguma izvērtēšanas (Clinical Global

Impression – Severity, CGI-S ) skalas punktu skaita izmaiņas. Visos trijos pētījumos PSP un CGI-S

skalās INVEGA bija labāks par placebo. Vēl efektivitāte tika novērtēta kā sekundārais mērķa

parametrs, aprēķinot ārstēšanas reakciju (definēta kā PANSS kopējā punktu skaita samazināšanās par

≥ 30%).

Šizofrēnijas pētījumi. Kopējais punktu skaits Pozitīvo un negatīvo sindromu skalā (PANSS) šizofrēnijas

pacientiem – izmaiņas pētījuma beigās (pēdējais veiktais novērojums), salīdzinot ar sākotnējiem rādītājiem -

pētījumos R07776477-SCH-303, R076477-SCH-304 un R076477-SCH-305: analizēti pacienti pēc

randomizācijas, kas atzīti par derīgiem pētījumam (intent-to-treat)

Placebo

INVEGA

3 mg

INVEGA

6 mg

INVEGA

9 mg

INVEGA

12 mg

R076477-SCH-303

Vid. bāzlīnijā (SD)

Vid. izmaiņas (SD)

P vērtība (pret placebo)

Vidējās LS rādītāju

atšķirības (SK)

(N = 126)

94,1 (10,74)

-4,1 (23,16)

(N = 123)

94,3 (10,48)

-17,9 (22,23)

< 0,001

-13,7 (2,63)

(N = 122)

93,2 (11,90)

-17,2 (20,23)

< 0,001

-13,5 (2,63)

(N = 129)

94,6 (10,98)

-23,3 (20,12)

< 0,001

-18,9 (2,60)

R076477-SCH-304

(N = 105)

(N = 111)

(N = 111)

Vid. bāzlīnijā (SD)

Vid. izmaiņas (SD)

P vērtība (pret placebo)

Vidējās LS rādītāju

atšķirības (SK)

93,6 (11,71)

-8,0 (21,48)

92,3 (11,96)

-15,7 (18,89)

0,006

-7,0 (2,36)

94,1 (11,42)

-17,5 (19,83)

< 0,001

-8,5 (2,35)

R076477-SCH-305

Vid. bāzlīnijā (SD)

Vid. izmaiņas (SD)

P vērtība (pret placebo)

Vidējās LS rādītāju

atšķirības (SK)

(N = 120)

93,9 (12,66)

-2,8 (20,89)

(N = 123)

91,6 (12,19)

-15,0 (19,61)

< 0,001

-11,6 (2,35)

(N = 123)

93,9 (13,20)

-16,3 (21,81)

< 0,001

-12,9 (2,34)

Piezīme: negatīvas punktu izmaiņas liecina par uzlabošanos. Visos trijos pētījumos iekļāva aktīvās kontroles

grupu (olanzapīns devā 10 mg). LOCF = pēdējais novērojums, kas pārcelts uz priekšu. Tika izmantotas 1-7

PANSS versijas. Pētījumā R076477-SCH-305 tika iekļauta arī 15 mg deva, bet rezultāti nav atspoguļoti, jo šī

deva pārsniedz maksimālo ieteicamo 12 mg devu.

Šizofrēnijas pētījumi: reaģējušo pacientu proporcija pēc LOCF pētījuma beigās

Pētījumi R076477-SCH-303, R076477-SCH-304 un R076477-SCH-305: analizēti pacienti pēc

randomizācijas, kas atzīti par derīgiem pētījumam (intent-to-treat)

Placebo

INVEGA

3 mg

INVEGA

6 mg

INVEGA

9 mg

INVEGA

12 mg

R076477-SCH-303

Reaģējušie, n (%)

Nereaģējušie, n (%)

P vērtība (pret placebo)

38 (30,2)

88 (69,8)

69 (56,1)

54 (43,9)

< 0,001

62 (50,8)

60 (49,2)

0,001

79 (61,2)

50 (38,8)

< 0,001

R076477-SCH-304

Reaģējušie, n (%)

Nereaģējušie, n (%)

P vērtība (pret placebo)

36 (34,3)

69 (65,7)

55 (50,0)

55 (50,0)

0,025

57 (51,4)

54 (48,6)

0,012

R076477-SCH-305

Reaģējušie, n (%)

Nereaģējušie, n (%)

P vērtība (pret placebo)

22 (18,3)

98 (81,7)

49 (39,8)

74 (60,2)

0,001

56 (45,5)

67 (54,5)

< 0,001

Nosakot efekta stabilitāti ilgtermiņa pētījumos, INVEGA daudz efektīvāk par placebo nodrošināja

simptomu kontroli un aizkavēja šizofrēnijas paasinājumu. Akūtas epizodes ārstēšanai pacienti saņēma

INVEGA 6 nedēļas, pēc tam turpināja slimības stabilizāciju ar INVEGA vēl 8 nedēļas (devas robežās

no 3 līdz 15 mg vienu reizi dienā). Pēc tam pacienti tika randomizēti turpmākai dubultaklai terapijai ar

INVEGA vai placebo, kamēr atjaunojās šizofrēnijas simptomi. Efektivitātes apsvērumu dēļ pētījums

tika pārtraukts priekšlaikus, jo INVEGA grupā novēroja daudz ilgāku laiku līdz slimības

paasinājumam, nekā placebo grupā (p = 0,0053).

Šizoafektīvi traucējumi

INVEGA efektivitāte akūtā šizoafektīvu traucējumu psihotisko vai mānijas simptomu ārstēšanā tika

noteikta divos ar placebo kontrolētos, 6 nedēļu ilgos pētījumos pieaugušiem pacientiem, kas nav gados

vecāki cilvēki. Šie pacienti: 1) atbilda DSM-IV šizoafektīvo traucējumu kritērijiem, kā apstiprināts

strukturētā klīniskā intervijā par DSM-IV traucējumiem; 2) kopējais punktu skaits pēc Pozitīvo un

negatīvo sindromu skalas (PANSS) viņiem bija vismaz 60; 3) viņiem bija izteikti garastāvokļa

simptomi, ko apstiprināja vismaz 16 punkti pēc Junga mānijas vērtēšanas skalas (Young Mania Rating

Scale, YMRS) un/vai Hamiltona depresijas vērtēšanas skalas 21 (Hamilton Rating Scale for

Depression, HAM-D 21). Populācijā ietilpa šizoafektīvi gan bipolārā, gan depresīvā tipa pacienti.

Vienā no šiem pētījumiem efektivitāte tika novērtētā 211 pacientiem, kas saņēma mainīgas INVEGA

devas (no 3 mg līdz 12 mg reizi dienā). Otrā pētījumā efektivitāte tika novērtētā 203 pacientiem, kas

reizi dienā saņēma divas atšķirīgas INVEGA devas: 6 mg ar iespēju to samazināt līdz 3 mg (n = 105)

vai 12 mg ar iespēju to samazināt līdz 9 mg (n = 98). Abos pētījumos piedalījās pacienti, kas INVEGA

saņēma kā monoterapiju vai kopā ar garastāvokļa stabilizatoriem un/vai antidepresantiem. Devas tika

saņemtas no rīta neatkarīgi no maltītes. Efektivitāte tika novērtēta ar PANSS.

INVEGA grupa mainīgo devu pētījumā (devas no 3 mg līdz 12 mg/dienā, vidējā modālā deva

8,6 mg/dienā) un INVEGA augstākās devas grupa 2 atšķirīgu devu pētījumā (12 mg/dienā ar iespēju to

samazināt līdz 9 mg/dienā) pēc 6 nedēļām pēc PANSS bija pārākas salīdzinājumā ar placebo grupu.

Zemākās devas grupā 2 atšķirīgu devu pētījumā (6 mg/dienā ar iespēju to samazināt līdz 3 mg/dienā)

INVEGA grupa būtiski neatšķīrās no placebo grupas, mērot pēc PANSS. Abos pētījumos tikai daži

pacienti saņēma 3 mg devu, un šīs devas efektivitāti nebija iespējams apstiprināt. Statistiski labākus

mānijas simptomu uzlabojumus, mērot pēc YMRS (sekundārās efektivitātes skalas), novēroja

pacientiem mainīgās devas pētījumā un INVEGA augstākās devas grupā otrajā pētījumā.

Salīdzinot abu pētījumu rezultātus (pētījumu apvienotie dati), beigās INVEGA uzlaboja šizoafektīvu

traucējumu psihotiskos un mānijas simptomus salīdzinājumā ar placebo, INVEGA lietojot vai nu kā

monoterapiju, vai kopā ar garastāvokļa stabilizatoriem un/vai antidepresantiem. Tomēr monoterapijas

gadījumā attiecībā uz PANSS un YMRS novērotā iedarbība kopumā bija lielāka nekā tiem pacientiem,

kas vienlaikus lietoja antidepresantus un/vai garastāvokļa stabilizatorus. Turklāt apvienotajā

populācijā INVEGA nebija efektīvs pret psihozes simptomiem pacientiem, kuri vienlaikus saņēma

garastāvokļa stabilizatorus un antidepresantus, tomēr šī populācija bija maza (paliperidona grupā

reaģēja 30 pacienti, bet placebo grupā – 20 pacienti). Turklāt pētījuma SCA-3001 ITT populācijā pēc

PANSS skalas noteiktā ietekme uz pacientu, kuri vienlaikus saņēma garastāvokļa stabilizatorus un/vai

antidepresantus, psihozes simptomiem bija viennozīmīgi mazāk izteikta un nesasniedza statistisku

nozīmi. INVEGA ietekme uz depresijas simptomiem šajos pētījumos nav pierādīta, bet šāda ietekme

pierādīta ilgstošā pētījumā, lietojot ilgstošas darbības injicējamu paliperidona zāļu formu (šajā punktā

aprakstīts tālāk).

Izpētot populācijas apakšgrupas, neatklājās, ka reakcija atšķirtos pēc dzimuma, vecuma vai

ģeogrāfiskā reģiona. Nebija pietiekamu datu, lai izpētītu iedarbības atšķirības dažādām rasēm. Vēl

efektivitāte tika novērtēta kā sekundārais mērķa parametrs, aprēķinot ārstēšanas reakciju (definēta kā

PANSS kopējā punktu skaita samazināšanās par ≥ 30% un CGI-C punktu skaits ≤ 2).

Šizoafektīvu traucējumu pētījumi: primārās efektivitātes parametrs, PANSS kopējā punktu skaita

izmaiņas, salīdzinot ar sākotnējiem rādītājiem, pētījumos R076477-SCA-3001 un R076477-SCA-3002:

analizēti pacienti pēc randomizācijas, kas atzīti par derīgiem pētījumam (intent-to-treat)

Placebo

INVEGA

zemākā deva

(3–6 mg)

INVEGA augstākā

deva

(9–12 mg)

INVEGA

mainīgā deva

(3–12 mg)

R076477-SCA-3001

Vid. bāzlīnijā (SD)

Vid. izmaiņas (SD)

P vērtība (pret placebo)

Vidējās LS rādītāju atšķirības (SK)

(N=107)

91,6 (12,5)

-21,7 (21,4)

(N=105)

95,9 (13,0)

-27,4 (22,1)

0,187

-3,6 (2,7)

(N=98)

92,7 (12,6)

-30,6 (19,1)

0,003

-8,3 (2,8)

R076477-SCH-3002

Vid. bāzlīnijā (SD)

Vid. izmaiņas (SD)

P vērtība (pret placebo)

Vidējās LS rādītāju atšķirības (SK)

(N=93)

91,7 (12,1)

-10,8 (18,7)

(N=211)

92,3 (13,5)

-20,0 (20,23)

< 0,001

-13,5 (2,63)

Piezīme: negatīvas punktu izmaiņas liecina par uzlabošanos. LOCF = pēdējais novērojums, kas pārcelts uz

priekšu.

Šizoafektīvu traucējumu pētījumi: sekundārās efektivitātes parametrs, reaģējušo pacientu proporcija pēc

LOCF pētījuma beigās: pētījumi R076477-SCA-3001 un R076477-SCA-3002: analizēti pacienti pēc

randomizācijas, kas atzīti par derīgiem pētījumam (intent-to-treat)

Placebo

INVEGA

zemākā deva

(3–6 mg)

INVEGA

augstākā deva

(9–12 mg)

INVEGA

mainīgā deva

(3–12 mg)

R076477-SCA-3001

Reaģējušie, n (%)

Nereaģējušie, n (%)

P vērtība (pret placebo)

43 (40,2)

64 (59,8)

59 (56,7)

45 (43,3)

0,008

61 (62,2)

37 (37,8)

0,001

R076477-SCH-3002

Reaģējušie, n (%)

Nereaģējušie, n (%)

P vērtība (pret placebo)

26 (28,0)

67 (72,0)

85 (40,5)

125 (59,5)

0,046

Reakcija definēta kā PANSS kopējā punktu skaita samazināšanās par ≥ 30%, salīdzinot ar bāzlīniju, un

CGI-C punktu skaits

Ilgstošā pētījumā, kas bija plānots iedarbības saglabāšanās novērtēšanai, ilgstošas darbības injicējamā

paliperidona zāļu forma nozīmīgi efektīvāk nekā placebo nodrošināja simptomu kontroli un aizkavēja

šizoafektīvu traucējumu psihotisko, mānijas un depresīvo simptomu recidīvu. Pēc sekmīgas akūtas

psihotiskas vai garastāvokļa epizodes ārstēšanas 13 nedēļas un vēl 12 nedēļu stāvokļa stabilizācijas ar

ilgstošas darbības injicējamo paliperidona zāļu formu (no 50 līdz 150 mg devās) pacienti tika

nejaušināti iedalīti 15 mēnešu dubultmaskētam pētījuma recidīva profilakses periodam, vai nu turpinot

ilgstošas darbības injicējamās paliperidona zāļu formas, vai placebo lietošanu līdz šizoafektīvu

simptomu recidīvam. Pētījumā pacientiem, kas ārstēti ar ilgstošas darbības injicējamo paliperidona

zāļu formu, konstatēja nozīmīgi ilgāku laiku līdz recidīvam nekā ar placebo ārstētajiem pacientiem (p

< 0,001).

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra atbrīvojusi no pienākuma iesniegt pētījumu rezultātus INVEGA visās

pediatriskās populācijas apakšgrupās šizoafektīvu traucējumu ārstēšanā (informāciju par lietošanu

bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).

INVEGA efektivitāte šizofrēnijas ārstēšanā 12 – 14 gadus veciem pusaudžiem nav noskaidrota.

INVEGA efektivitāte pusaudžu vecuma pētāmām personām ar šizofrēniju (INVEGA N = 149, placebo

N = 51) pētīta randomizētā, dubultmaskētā, placebo kontrolētā, 6 nedēļu pētījumā, izmantojot fiksētas

devas, pēc ķermeņa masas iedalītu ārstēšanas grupu plānojumu 1,5 – 12 mg dienas devas robežās.

Pētāmo personu vecums bija 12–17 gadi un tās atbilda DSM-IV šizofrēnijas kritērijiem. Efektivitāti

vērtēja, izmantojot PANSS. Šis pētījums pierādīja INVEGA efektivitāti pusaudžu vecuma pētāmām

personām ar šizofrēniju vidējās devas grupā. Sekundāri, ar devas analīzi pierādīja 3 mg, 6 mg un 12

mg devas efektivitāti, lietojot vienu reizi dienā.

Pusaudžu šizofrēnijas pētījums: R076477-PSZ-3001: 6 nedēļu, fiksētas devas, placebo kontrolēts

Analizēta pacientu grupa, kas atzīti par derīgiem pētījumam (intent-to-treat). LOCF galauzstādījuma

pārmaiņa, salīdzinot ar sākumstāvokli

Placebo

N=51

INVEGA

maza deva

1,5 mg

N=54

INVEGA

vidēja deva

3 vai 6 mg*

N=48

INVEGA

liela deva

6 vai 12 mg**

N=47

PANSS punktu skaita

pārmaiņa

Vidēji sākotnēji (SN)

Vidējā pārmaiņa (SN)

P vērtība (salīdzinot ar placebo)

Vidējās LS rādītāju atšķirības

(SK)

90,6 (12,13)

-7,9 (20,15)

91,6 (12,54)

-9,8 (16,31)

0,508

-2,1 (3,17)

90,6 (14,01)

-17,3 (14,33)

0,006

-10,1 (3,27)

91,5 (13,86)

-13,8 (15,74)

0,086

-6,6 (3,29)

Pacientu ar atbildes reakciju

analīze

Pacienti ar atbildes reakciju, n

Pacienti bez atbildes reakcijas, n

P vērtība (salīdzinot ar placebo)

17 (33,3)

34 (66,7)

21 (38,9)

33 (61,1)

0,479

31 (64,6)

17 (35,4)

0,001

24 (51,1)

23 (48,9)

0,043

Atbildes reakcija definēta kā PANSS kopējā punktu skaita samazināšanās, salīdzinot ar sākumstāvokli, par ≥

Piezīme: negatīva punktu skaita pārmaiņa liecina par uzlabošanos. LOCF = pēdējais novērojums, kas

pārcelts uz priekšu.

*Vidējas devas grupa: 3 mg pētāmām personām < 51 kg, 6 mg pētāmām personām ≥ 51 kg

**Lielas devas grupa: 6 mg pētāmām personām < 51 kg, 12 mg pētāmām personām ≥ 51 kg

INVEGA efektivitāti elastīgās devu robežās no 3 mg līdz 9 mg dienā pusaudžu vecuma pētāmām

personām (12 gadus vecām un vecākām) ar šizofrēniju (INVEGA N = 112, aripiprazols N = 114)

vērtēja arī randomizētā, dubultmaskētā, aktīvu zāļu kontrolētā pētījumā, kas ietvēra 8 nedēļu,

dubultmaskētu akūto fāzi un 18 nedēļu, dubultmaskētu balstdevas lietošanas fāzi. PANSS kopējā

punktu skaita pārmaiņas no sākumstāvokļa līdz 8. nedēļai un 26. nedēļai skaitliski INVEGA un

aripiprazola ārstēšanas grupās bija līdzīgas. Turklāt pacientu, kam novēroja PANSS kopējā punktu

skaita uzlabošanos par ≥ 20% 26. nedēļā, procentuālā atšķirība starp abām ārstēšanas grupām skaitliski

bija līdzīga.

Pusaudžu šizofrēnijas pētījums: R076477-PSZ-3003: 26 nedēļu, elastīgas devas, aktīvu zāļu kontrolēts

Analizēta pacientu grupa, kas atzīti par derīgiem pētījumam (intent-to-treat). LOCF galauzstādījuma

pārmaiņa, salīdzinot ar sākumstāvokli

INVEGA

3–9 mg

N=112

Aripiprazols

5-15 mg

N=114

PANSS punktu skaita

pārmaiņa

8. nedēļa, akūtais

galauzstādījums

Vidēji sākotnēji (SN)

Vidējā pārmaiņa (SN)

P vērtība (salīdzinot ar

aripiprazolu)

Vidējās LS rādītāju atšķirības

(SK)

896 (1222)

-193 (1380)

0935

01 (183)

920 (1209)

-198 (1456)

PANSS punktu skaita

pārmaiņa

26. nedēļas galauzstādījums

Vidēji sākotnēji (SN)

Vidējā pārmaiņa (SN)

P vērtība (salīdzinot ar

aripiprazolu)

Vidējās LS rādītāju atšķirības

(SK)

89,6 (12,22)

-25,6 (16,88)

0,877

-0,3 (2,20)

92,0 (12,09)

-26,8 (18,82)

Pacientu ar atbildes reakciju

analīze

26. nedēļas galauzstādījums

Pacienti ar atbildes reakciju, n

Pacienti bez atbildes reakcijas, n

P vērtība (salīdzinot ar

aripiprazolu)

86 (76,8)

26 (23,2)

0,444

93 (81,6)

21 (18,4)

Atbildes reakcija definēta kā PANSS kopējā punktu skaita samazināšanās, salīdzinot ar sākumstāvokli, par ≥

Piezīme: negatīva punktu skaita pārmaiņa liecina par uzlabošanos. LOCF = pēdējais novērojums, kas

pārcelts uz priekšu.

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Paliperidona farmakokinētika pēc INVEGA lietošanas ieteicamo klīnisko devu robežās ir

proporcionāla devai.

Uzsūkšanās

Pēc vienas devas ieņemšanas INVEGA atbrīvošanās notiek pakāpeniski, sasniedzot maksimālo

paliperidona plazmas koncentrāciju (C

) pakāpeniski 24 stundu laikā pēc devas ieņemšanas. Lietojot

INVEGA vienu reizi dienā, vairumam subjektu paliperidona stabila plazmas koncentrācija tiek

sasniegta 4-5 dienu laikā pēc lietošanas sākuma.

Paliperidons ir risperidona aktīvais metabolīts. INVEGA atbrīvošanās nodrošina minimālas

maksimālās un minimālās plazmas koncentrācijas svārstības, kādas novērotas ātras darbības

risperidonam (fluktuācijas indekss 38% un 125%).

Paliperidona absolūtā biopieejamība pēc INVEGA lietošanas ir 28% (90% TI no 23%–33%).

Lietojot paliperidona ilgstošās darbības tabletes augsta tauku un kaloriju satura standarta ēdienreizēs,

paliperidona C

un AUC paaugstinās par 50–60%, salīdzinot ar lietošanu tukšā dūšā.

Izkliede

Paliperidona izkliede notiek ātri. Šķietamais izkliedes tilpums ir 487 l. 74% paliperidona saistās ar

plazmas olbaltumvielām. Tas saistās galvenokārt ar

1-skābo glikoproteīnu un albumīnu.

Biotransformācija un eliminācija

Vienu nedēļu pēc ātras darbības

C-paliperidona perorālas 1 mg reizes devas ieņemšanas 59% devas

neizmainītā veidā izdalījās ar urīnu. Tas liecina, ka nenotiek izteikta paliperidona metabolizācija

aknās. Apmēram 80% ievadītās radioaktivitātes varēja konstatēt urīnā, 11% – izkārnījumos. In vivo

identificēti četri metabolisma varianti, taču nevienā no tiem nemetabolizējas vairāk par 6,5% devas:

dealkilēšana, hidroksilēšana, dehidrogenēšana un benzisoksazola šķelšana. Kaut arī pētījumi in vitro

liek domāt par CYP2D6 un CYP3A4 nozīmi paliperidona metabolismā, in vivo nav pierādījumu, ka

šiem izoenzīmiem būtu svarīga loma paliperidona metabolismā. Analizējot populācijas

farmakokinētiskos rādītājus, redzamu paliperidona šķietamā klīrensa atšķirību aktīviem un neaktīviem

CYP2D6 substrātu metabolizētājiem pēc INVEGA lietošanas nekonstatēja. In vitro pētījumi cilvēka

aknu mikrosomās liecina, ka paliperidons būtiski neinhibē zāļu metabolismu, kas metabolizējas ar

P450 izoenzīmu starpniecību, tai skaitā CYP1A2, CYP2A6, CYP2C8/9/10, CYP2D6, CYP2E1,

CYP3A4 un CYP3A5. Paliperidona terminālais eliminācijas pusperiods ir apmēram 23 stundas.

In vitro pētījumos redzams, ka paliperidons ir P-gp substrāts un vājš P-gp inhibitors augstās

koncentrācijās. In vivo dati nav pieejami un klīniskā saistība nav zināma.

Aknu darbības traucējumi

Paliperidons netiek plaši metabolizēts aknās. Pētot subjektus ar mēreniem aknu funkciju traucējumiem

(B klase pēc Child-Pugh), brīvā paliperidona koncentrācija plazmā bija līdzīga kā veseliem

subjektiem. Nav datu par pacientiem ar smagiem aknu funkciju traucējumiem (C klase pēc

Child-Pugh).

Nieru darbības traucējumi

Samazinoties nieru funkcijai, paliperidona eliminācija samazinās. Pacientiem ar viegliem nieru

funkcijas traucējumiem (kreatinīna klīrenss [CrCl] = 50 līdz < 80 ml/min) kopējais paliperidona

klīrenss samazinājās par 32%, pacientiem ar mēreniem nieru funkcijas traucējumiem (CrCl = 30 līdz

< 50 ml/min) – par 64%, bet smagiem nieru funkcijas traucējumiem (CrCl=< 30 ml/min) – par 71%.

Subjektiem ar viegliem, mēreniem un smagiem nieru funkcijas traucējumiem paliperidona vidējais

terminālais eliminācijas pusperiods bija 24, 40 un attiecīgi 51 stunda, salīdzinot ar subjektiem, kuriem

bija normāla nieru funkcija (CrCl ≥ 80 ml/min).

Gados vecāki cilvēki

Farmakokinētikas pētījumi vecākiem cilvēkiem (≥ 65 gadi, n = 26) liecina, ka paliperidona šķietamais

stabilas koncentrācijas klīrenss pēc INVEGA lietošanas bija par 20% zemāks, salīdzinot ar

pieaugušiem subjektiem (18 – 45 gadus veci, n = 28). Tomēr redzamu vecuma ietekmi uz populācijas

farmakokinētisko analīzi šizofrēnijas pacientiem pēc korekcijas atbilstoši ar vecumu saistītām

kreatinīna klīrensa izmaiņām nekonstatēja.

Pusaudži

Paliperidona sistēmiskā kopējā iedarbība pusaudžu vecuma pētāmām personām (15 gadus vecām un

vecākām) bija līdzīga pieaugušajiem novērotajai. Pusaudžiem ar ķermeņa masu < 51 kg novēroja par

23% lielāku kopējo iedarbību nekā pusaudžiem ar ķermeņa masu ≥ 51 kg. Vecums viens pats

neietekmēja paliperidona kopējo iedarbību.

Rase

Populācijas farmakokinētiskā analīze pēc INVEGA lietošanas nenorāda uz rases atkarīgām izmaiņām

paliperidona farmakokinētikā.

Dzimums

Paliperidona šķietamais klīrenss pēc INVEGA lietošanas sievietēm ir apmēram par 19% zemāks nekā

vīriešiem. Šo atšķirību var izskaidrot galvenokārt ar sausās ķermeņa masas un kreatinīna klīrensa

atšķirībām sievietēm un vīriešiem.

Smēķēšana

In vitro pētot cilvēka aknu enzīmus, konstatēja, ka paliperidons nav CYP1A2 substrāts; tāpēc

smēķēšanai nevajadzētu ietekmēt paliperidona farmakokinētiku. Populācijas farmakokinētiskā analīze

rāda nedaudz zemāku paliperidona iedarbību smēķētājiem salīdzinot ar nesmēķētājiem. Tomēr ir maz

ticams, ka šī atšķirība ir klīniski nozīmīga.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Paliperidona atkārtotu devu toksicitātes pētījumos žurkām un suņiem novēroja galvenokārt tādus

farmakoloģiskos efektus kā sedācija un prolaktīna iedarbība uz krūts dziedzeriem un ģenitālijām.

Žurkām un trušiem teratogēnu paliperidona iedarbību nekonstatēja. Reprodukcijas pētījumos ar

žurkām, lietojot risperidonu (kas cilvēkiem un žurkām izteikti konvertējas par paliperidonu), novēroja

samazinātu dzimšanas svaru un pēcnācēju dzīvildzi. Citi dopamīna antagonisti, ordinējot tos grūsnām

mātītēm, negatīvi ietekmēja pēcnācēju motorisko attīstību un spējas mācīties. Virknē testu

paliperidonam nekonstatēja genotoksisku iedarbību. Perorāla risperidona kanceroģenēzes pētījumos

žurkām un pelēm biežāk novēroja hipofīzes adenomas (pelēm), endokrīnas aizkuņģa dziedzera

adenomas (žurkām) un piena dziedzera adenomas (abām sugām). Šie audzēji var būt saistīti ar ilgstošu

dopamīna D2 antagonismu un hiperprolaktinēmiju. Šo dzīvniekiem konstatēto audzēju nozīme

attiecībā uz risku cilvēkam nav zināma.

7 nedēļu toksicitātes pētījumā jaunām žurkām, kas saņēma līdz pat 2,5 mg/kg paliperidona perorālas

dienas devas, kas atbilst aptuvenai kopējai iedarbībai klīniskas lietošanas gadījumā, rēķinot pēc AUC,

nenovēroja nekādu ietekmi uz augšanu, dzimumnobriešanu un ar vairošanos saistīto uzvedību.

Paliperidons netraucēja tēviņu neirobiheiviorālo attīstību līdz 2,5 mg/kg dienas devā. Lietojot 2,5

mg/kg dienas devu mātītēm, novēroja ietekmi uz iemaņu apguvi un atmiņu. Šo ietekmi nenovēroja pēc

ārstēšanas pārtraukšanas. 40 nedēļu toksicitātes pētījumā jauniem suņiem, kas saņēma līdz pat 5 mg/kg

risperidona perorālas dienas devas (kas ekstensīvi pārveidojas par paliperidonu), novēroja ietekmi uz

dzimumnobriešanu, garo kaulu augšanu un augšstilba minerālvielu blīvumu, sākot no 3 reizes lielākas

klīniskās iedarbības, rēķinot pēc AUC.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

3 mg

Kodols

Polietilēnoksīds 200K

Nātrija hlorīds

Povidons (K29-32)

Stearīnskābe

Butilhidroksitoluols (E321)

Dzelzs oksīds (dzeltenais) (E172)

Polietilēnoksīds 7000K

Dzelzs oksīds (sarkanais) (E172)

Hidroksietilceluloze

Polietilēnglikols 3350

Celulozes acetāts

Apvalks

Hipromeloze

Titāna dioksīds (E171)

Laktozes monohidrāts

Triacetīns

Karnauba vasks

Apdrukas tinte

Dzelzs oksīds (melnais) (E172)

Propilēnglikols

Hipromeloze

6 mg

Kodols

Polietilēnoksīds 200K

Nātrija hlorīds

Povidons (K29-32)

Stearīnskābe

Butilhidroksitoluols (E321)

Polietilēnoksīds 7000K

Dzelzs oksīds (sarkanais) (E172)

Hidroksietilceluloze

Polietilēnglikols 3350

Celulozes acetāts

Apvalks

Hipromeloze

Titāna dioksīds (E171)

Polietilēnglikols 400

Dzelzs oksīds (dzeltenais) (E172)

Dzelzs oksīds (sarkanais) (E172)

Karnauba vasks

Apdrukas tinte

Dzelzs oksīds (melnais) (E172)

Propilēnglikols

Hipromeloze

9 mg

Kodols

Polietilēnoksīds 200K

Nātrija hlorīds

Povidons (K29-32)

Stearīnskābe

Butilhidroksitoluols (E321)

Polietilēnoksīds 7000K

Dzelzs oksīds (sarkanais) (E172)

Dzelzs oksīds (melnais) (E172)

Hidroksietilceluloze

Polietilēnglikols 3350

Celulozes acetāts

Apvalks

Hipromeloze

Titāna dioksīds (E171)

Polietilēnglikols 400

Dzelzs oksīds (sarkanais) (E172)

Karnauba vasks

Apdrukas tinte

Dzelzs oksīds (melnais) (E172)

Propilēnglikols

Hipromeloze

12 mg

Kodols

Polietilēnoksīds 200K

Nātrija hlorīds

Povidons (K29-32)

Stearīnskābe

Butilhidroksitoluols (E321)

Polietilēnoksīds 7000K

Dzelzs oksīds (sarkanais) (E172)

Dzelzs oksīds (dzeltenais) (E172)

Hidroksietilceluloze

Polietilēnglikols 3350

Celulozes acetāts

Apvalks

Hipromeloze

Titāna dioksīds (E171)

Polietilēnglikols 400

Dzelzs oksīds (dzeltenais) (E172)

Karnauba vasks

Apdrukas tinte

Dzelzs oksīds (melnais) (E172)

Propilēnglikols

Hipromeloze

6.2.

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

2 gadi.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Pudelītes: Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Lai aizsargātu no mitruma, uzglabāt pudelīti cieši noslēgtu.

Blisteri: Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Lai aizsargātu no mitruma, uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

Pudelītes:

Balta augsta blīvuma polietilēna (ABPE) pudelīte ar indukcijas slēgumu un bērniem neatveramu

polipropilēna vāciņu. Katrā pudelītē ir divi maisiņi (maisiņš no polietilēna, kuru atļauts lietot pārtikai)

ar 1 g silīcija gēla (silīcija dioksīds) adsorbenta.

Iepakojumā 30 un 350 ilgstošās darbības tabletes.

Blisteri:

Polivinilhlorīds (PVH), kas laminēts ar polihlortrifluoretilēna (PHTFE)/alumīnija slāni ar

perforējamām ligzdām.

Iepakojumā 14, 28, 30, 49, 56 un 98 ilgstošās darbības tabletes.

Balts polivinilhlorīds (PVH), kas laminēts ar polihlortrifluoretilēna (PHTFE)/alumīnija slāni ar

perforējamām ligzdām.

Iepakojumā 14, 28, 30, 49, 56 un 98 ilgstošās darbības tabletes.

Orientēta poliamīda (OPA)-alumīnija-polivinilhlorīda (PVH)/alumīnija perforējams, bērniem

neatverams blisteris.

Iepakojumā 14, 28, 49, 56 un 98 ilgstošās darbības tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Nav īpašu atkritumu likvidēšanas prasību.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Beļģija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

3 mg

EU/1/07/395/001 - 005

EU/1/07/395/021 - 025

EU/1/07/395/041 - 044

EU/1/07/395/057 - 058

EU/1/07/395/065 - 067

6 mg

EU/1/07/395/006 - 010

EU/1/07/395/026 - 030

EU/1/07/395/045 - 048

EU/1/07/395/059 - 060

EU/1/07/395/068 - 070

9 mg

EU/1/07/395/011 - 015

EU/1/07/395/031 - 035

EU/1/07/395/049 - 052

EU/1/07/395/061 - 062

EU/1/07/395/071 - 073

12 mg

EU/1/07/395/016 - 020

EU/1/07/395/036 - 040

EU/1/07/395/053 - 056

EU/1/07/395/063 - 064

EU/1/07/395/074 - 076

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2007. gada 25. jūnijs

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2012. gada 14. maijs

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu/.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/529190/2017

EMEA/H/C/000746

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Invega

paliperidons

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Invega. Tajā ir paskaidrots, kā

aģentūra ir vērtējusi šīs zāles, lai ieteiktu to reģistrāciju Eiropas Savienībā un sniegtu lietošanas

nosacījumus. Tas nav paredzēts kā praktiski ieteikumi par Invega lietošanu.

Lai saņemtu praktisku informāciju par Invega lietošanu, pacientiem jāizlasa zāļu lietošanas instrukcija

vai jāsazinās ar ārstu vai farmaceitu.

Kas ir Invega un kāpēc tās lieto?

Invega ir antipsihotiskas zāles, ko lieto pieaugušajiem vai pusaudžiem no 15 gadu vecuma, lai ārstētu

šizofrēniju, garīgu slimību, kurai ir tādi simptomi kā nesakarīga runa un domāšana, halucinācijas

(neesošu lietu dzirdēšana vai redzēšana), aizdomīgums un murgainas idejas (maldīgi priekšstati par

lietām).

Invega lieto arī šizoafektīvu traucējumu ārstēšanai pieaugušajiem. Tas ir stāvoklis, kad pacientam

līdztekus šizofrēnijas simptomiem epizodiski ir eiforijas sajūta (mānija) vai nomākts garastāvoklis

(depresija).

Invega satur aktīvo vielu paliperidonu.

Kā lieto Invega?

Invega var iegādāties tikai pret recepti. Tās ir pieejamas ilgstošas darbības tabletēs (3, 6, 9 un

12 mg). “Ilgstoša darbība” nozīmē, ka paliperidons lēnām izdalās no tabletes dažu stundu laikā.

Ieteicamā Invega sākumdeva pieaugušajiem ir 6 mg vienreiz dienā, lietojot no rīta, sākumdeva

pusaudžiem ir 3 mg dienā. Pacienti var lietot Invega ēšanas laikā vai starp ēdienreizēm, bet nevajadzētu

mainīt zāļu lietošanas paradumus, vienu dienu tās lietojot ēšanas laikā, citu dienu — starp maltītēm. Pēc

simptomu novērtēšanas ārsts var pielāgot devu no 3 līdz 12 mg vienreiz dienā pieaugušajiem ar

šizofrēniju un no 6 līdz 12 mg vienreiz dienā pacientiem ar šizoafektīviem traucējumiem. Maksimālā

dienas deva pusaudžiem ar šizofrēniju ir atkarīga no pacienta ķermeņa masas un nedrīkst pārsniegt 6 mg

Invega

EMA/529190/2017

2. lpp. no 3

pacientiem, kuru ķermeņa masa ir mazāka par 51 kg. Papildinformāciju par Invega lietošanu, tostarp

norādījumus par devas pielāgošanu pacientiem ar nieru slimībām un gados vecākiem pacientiem, skatīt

zāļu aprakstā (kas arī ir EPAR daļa).

Invega darbojas?

Invega aktīvā viela paliperidons ir pazīstama kā “atipisks” antipsihotisks līdzeklis, jo tas atšķiras no

vecākām antipsihotiskām zālēm, kas ir bijušas pieejamas kopš 20. gadsimta piecdesmitajiem gadiem.

Paliperidons ir risperidona aktīvs noārdīšanās produkts (metabolīts). Risperidons ir citas atipiskas

antipsihotiskas zāles, ko šizofrēnijas ārstēšanai izmanto kopš 20. gadsimta deviņdesmitajiem gadiem.

Paliperidons galvas smadzenēs piesaistās vairākiem atšķirīgiem receptoriem (mērķiem) uz nervu šūnu

virsmas. Tas pārtrauc signālu pārvadi starp galvas smadzeņu šūnām, ko nodrošina “neiromediatori”, t. i.,

vielas, ko nervu šūnas izmanto saziņai ar blakus esošām šūnām. Paliperidons galvenokārt darbojas,

bloķējot receptorus tādiem neiromediatoriem kā dopamīns un 5-hidroksitriptamīns (ko dēvē arī par

serotonīnu), kas ir iesaistīti šizofrēnijas norisē. Bloķējot šos receptorus, paliperidons palīdz normalizēt

galvas smadzeņu darbību un mazina slimības simptomus.

Kādas bija Invega priekšrocības šajos pētījumos?

Šizofrēnija

Trijos īslaicīgos pētījumos, kuros piedalījās 1692 pieaugušie, pierādīja, ka Invega mazina šizofrēnijas

simptomus (mērot pēc standarta novērtēšanas skalas) efektīvāk nekā placebo (zāļu imitācija) un tikpat

efektīvi kā citas antipsihotiskas zāles olanzapīns. Vienā no šiem pētījumiem pēc 6 nedēļām vidējais

simptomu rādītājs samazinājās par 17,9 līdz 23,3 punktiem, salīdzinot ar 4,1 punkta samazinājumu

placebo grupā. Lietojot olanzapīnu, pacientu simptomu rādītājs samazinājās par 19,9 punktiem. Līdzīgus

rezultātus novēroja vēl divos īstermiņa pētījumos, kuros augstākas Invega devas bija efektīvākas par

zemākām.

Turklāt ilgākā papildu pētījumā, iesaistot 207 pieaugušos ar šizofrēniju, kuri sākotnēji bija saņēmuši

ārstēšanu 14 nedēļu laikā, Invega efektīvāk nekā placebo spēja novērst jaunu simptomu rašanos līdz

35 nedēļām.

Pētījumos ar pusaudžiem Invega uzrādīja līdzīgus rezultātus kā pētījumos ar pieaugušajiem.

Šizoafektīvie traucējumi

Pētījumos tika pierādīts, ka Invega spēj samazināt simptomu rādītājus un novērst simptomus

pacientiem ar šizoafektīviem traucējumiem.

Vienā pētījumā pacientiem, kuri saņēma Invega, pēc 6 nedēļu ilgas ārstēšanas mānijas simptomu

rādītājs samazinājās par 27,4 līdz 30,6, salīdzinot ar samazinājumu par 21,7 punktu placebo grupā.

Citā pētījumā pēc 6 nedēļu ilgas ārstēšanas mānijas simptomu rādītājs samazinājās par 20,0 punktiem

Invega grupā un par 10,8 punktiem placebo grupā. Kopumā abos pētījumos piedalījās 614 pacienti.

Trešajā pētījumā ar 334 iepriekš ārstētiem pacientiem, depresijas simptomi atgriezās 15 % pacientu

(25 pacientiem no 164), kuri lietoja paliperidonu, salīdzinot ar 34 % pacientu (57 pacientiem no 170),

kuri lietoja placebo.

Kāds risks pastāv, lietojot Invega?

Visbiežāk novērotās Invega blakusparādības pieaugušajiem ir galvassāpes, bezmiegs (grūtības aizmigt),

miegainība, parkinsonisms (līdzīgas pazīmes kā Pārkinsona slimībai, piemēram, trīce, muskuļu stīvums un

Invega

EMA/529190/2017

3. lpp. no 3

lēnas kustības), distonija (nekontrolētas muskuļu kontrakcijas), tremors (trīce), reibonis, akatīzija

(nemiers), uzbudinājums, trauksme, depresija, svara pieaugums, nelabums, vemšana, aizcietējumi,

dispepsija (grēmas), caureja, sausa mute, nogurums, zobu sāpes, muskuļu un kaulu sāpes, muguras

sāpes, astēnija (vājums), tahikardija (paātrināta sirdsdarbība), augsts asinsspiediens, QT intervāla

pagarināšanās (izmaiņas sirds elektriskajā aktivitātē), augšējo elpošanas ceļu infekcijas (deguna un rīkles

infekcijas) un klepus. Blakusparādības pusaudžiem ir līdzīgas kā pieaugušajiem, lai gan dažas

blakusparādības var izpausties biežāk. Pilnu visu ziņoto blakusparādību sarakstu, lietojot Invega, skatīt

zāļu lietošanas instrukcijā.

Invega nedrīkst lietot cilvēki ar paaugstinātu jutību (alerģiju) pret paliperidonu, jebkādu citu šo zāļu

sastāvdaļu vai risperidonu.

Kāpēc Invega tika apstiprinātas?

Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Invega, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica

izsniegt šo zāļu reģistrācijas apliecību.

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Invega lietošanu?

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro

veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu Invega lietošanu.

Cita informācija par Invega

Eiropas Komisija 2007. gada 25. jūnijā izsniedza Invega reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas

Savienībā.

Pilns Invega EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European Public Assessment Reports. Lai saņemtu sīkāku informāciju par ārstēšanu ar

Invega, izlasiet zāļu lietošanas instrukciju (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 9.2017.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju