Inlyta

Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

22-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

22-11-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
axitinib
Pieejams no:
Pfizer Europe MA EEIG 
ATĶ kods:
L01XE17
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
axitinib
Ārstniecības grupa:
Proteīnkināzes inhibitori
Ārstniecības joma:
Karcinoma, nieru šūna
Ārstēšanas norādes:
Inlyta ir indicēts pieaugušiem pacientiem ar progresējošu nieru šūnu karcinomu (RCC) pēc iepriekšējas ārstēšanas ar sunitinibu vai citokīnu.
Produktu pārskats:
Revision: 12
Autorizācija statuss:
Autorizēts
Autorizācija numurs:
EMEA/H/C/002406
Autorizācija datums:
2012-09-03
EMEA kods:
EMEA/H/C/002406

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - bulgāru

22-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - bulgāru

22-11-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - bulgāru

21-08-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - spāņu

22-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - spāņu

22-11-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - spāņu

21-08-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - čehu

22-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - čehu

22-11-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - dāņu

22-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - dāņu

22-11-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - dāņu

21-08-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - vācu

22-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - vācu

22-11-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - igauņu

22-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - igauņu

22-11-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - igauņu

21-08-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - grieķu

22-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - grieķu

22-11-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - grieķu

21-08-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - angļu

22-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - angļu

22-11-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - angļu

21-08-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - franču

22-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - franču

22-11-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - franču

21-08-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - itāļu

22-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - itāļu

22-11-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - itāļu

21-08-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - lietuviešu

22-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - lietuviešu

22-11-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - lietuviešu

21-08-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - ungāru

22-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - ungāru

22-11-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - ungāru

21-08-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - maltiešu

22-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - maltiešu

22-11-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - maltiešu

21-08-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - holandiešu

22-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - holandiešu

22-11-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - holandiešu

21-08-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - poļu

22-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - poļu

22-11-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - portugāļu

22-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - portugāļu

22-11-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - portugāļu

21-08-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - rumāņu

22-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - rumāņu

22-11-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - rumāņu

21-08-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovāku

22-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovāku

22-11-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovāku

21-08-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovēņu

22-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovēņu

22-11-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovēņu

21-08-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - somu

22-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - somu

22-11-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - zviedru

22-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - zviedru

22-11-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - zviedru

21-08-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - norvēģu bukmols

22-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - norvēģu bukmols

22-11-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - īslandiešu

22-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - īslandiešu

22-11-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - horvātu

22-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - horvātu

22-11-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - horvātu

21-08-2015

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Inlyta 1 mg apvalkotās tabletes

Inlyta 3 mg apvalkotās tabletes

Inlyta 5 mg apvalkotās tabletes

Inlyta 7 mg apvalkotās tabletes

axitinib

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

Kas ir Inlyta, un kādam nolūkam tās lieto

Kas Jums jāzina pirms Inlyta lietošanas

Kā lietot Inlyta

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Inlyta

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Inlyta, un kādam nolūkam tās lieto

Inlyta ir zāles, kas satur aktīvo vielu aksitinibu. Aksitinibs samazina asins piegādi audzējam un

palēnina tā augšanu.

Inlyta paredzētas progresējoša nieru vēža (progresējošas nieru šūnu karcinomas) ārstēšanai

pieaugušajiem, ja citas zāles (sunitinibs vai citokīns) vairs nespēj apturēt slimības progresēšanu.

Ja Jums ir jebkādi jautājumi par šo zāļu iedarbību vai par to, kāpēc šīs zāles Jums nozīmētas, jautājiet

savam ārstam.

2.

Kas Jums jāzina pirms Inlyta lietošanas

Nelietojiet Inlyta šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret aksitinibu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jūs domājat, ka Jums varētu būt alerģija, vaicājiet padomu savam ārstam.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Inlyta lietošanas konsultējieties ar ārstu vai medmāsu:

ja Jums ir augsts asinsspiediens

Inlyta var paaugstināt Jūsu asinsspiedienu. Pirms sākat lietot šīs zāles, ir svarīgi pārbaudīt

asinsspiedienu. To jāturpina regulāri kontrolēt visu zāļu lietošanas laiku. Ja Jums ir augsts

asinsspiediens (hipertensija), Jums, iespējams, parakstīs zāles asinsspiediena mazināšanai. Pirms

Inlyta lietošanas uzsākšanas un visu šo zāļu lietošanas laiku ārstam jābūt pārliecinātam, ka Jūsu

asinsspiediens ir kontrolēts;

ja Jums ir vairogdziedzera darbības traucējumi

Inlyta var izraisīt vairogdziedzera darbības traucējumus. Pastāstiet savam ārstam, ja biežāk

sajūtat nogurumu, salstat vairāk nekā citi cilvēki, ja zāļu lietošanas laikā Jums pazeminās balss.

Pirms sākat lietot Inlyta, ir svarīgi pārbaudīt vairogdziedzera funkciju. Tā jāturpina regulāri

kontrolēt visu zāļu lietošanas laiku. Ja pirms terapijas vai terapijas laikā Jūsu vairogdziedzeris

pietiekamā daudzumā neražo tiroīdo hormonu, Jums būs nepieciešama vairogdziedzera

hormonu aizstājterapija;

ja Jums nesen bijuši trombi (asins recekļi) vēnās vai artērijās (asinsvadu veidi), ieskaitot

insultu, miokarda infarktu, emboliju vai trombozi

Nekavējoties izsauciet neatliekamo medicīnisko palīdzību un zvaniet savam ārstam, ja šo zāļu

lietošanas laikā sajūtat sāpes vai spiedienu krūtīs, sāpes rokās, krustos, sprandā vai žoklī; elpas

trūkumu; nejutīgumu vai vājumu vienā ķermeņa pusē; apgrūtinātu runas spēju; galvassāpes;

redzes izmaiņas vai reiboni;

ja Jums ir asiņošanas traucējumi

Inlyta var palielināt asiņošanas iespēju. Pastāstiet ārstam, ja ārstēšanas laikā ar šīm zālēm Jums

ir asiņošana, klepojat asinis vai asiņainas krēpas;

ja Jums ir vai ir bijusi aneirisma (asinsvadu sieniņas paplašināšanās un pavājināšanās) vai

plīsums asinsvada sieniņā

ja zāļu lietošanas laikā Jums stipri sāk sāpēt kuņģis (vēders), un sāpes nepāriet

Inlyta var paaugstināt kuņģa vai zarnu bojājuma (čūlas) vai fistulas veidošanās risku

(patoloģiskas cauruļveida ejas izveidošanās no dabiska ķermeņa dobuma uz citu ķermeņa

dobumu vai ādu).

Pastāstiet ārstam, ja šo zāļu lietošanas laikā Jūs sajūtat stipras sāpes vēderā;

ja Jūs gatavojaties operācijai vai ja Jums ir nedzīstoša brūce

Jūsu ārstam jādod norādījumi pārtraukt Inlyta lietošanu vismaz 24 stundas pirms operācijas, jo

tās var nevēlami ietekmēt brūces dzīšanu. Kad brūce ir labi sadzijusi, šo zāļu lietošana jāatsāk;

ja šo zāļu lietošanas laikā Jums parādās tādi simptomi kā galvassāpes, apjukums,

krampju lēkmes vai redzes traucējumi ar vai bez paaugstināta asinsspiediena

Nekavējoties izsauciet neatliekamo medicīnisko palīdzību un zvaniet savam ārstam. Tā var būt

reta nervu sistēmas blakusparādība, ko sauc par mugurējas atgriezeniskas encefalopātijas

sindromu;

ja Jums ir aknu darbības traucējumi

Pirms terapijas uzsākšanas un Inlyta lietošanas laikā Jūsu ārstam jāveic Jums asins analīzes, lai

pārbaudītu Jūsu aknu darbību;

ja šo zāļu lietošanas laikā Jums rodas tādi simptomi kā pārmērīgs nogurums, vēdera, kāju

vai potīšu tūska, aizdusa vai izspiedušās kakla vēnas

Inlyta var paaugstināt sirds mazspējas rašanās riska pakāpi. Aksitiniba lietošanas laikā Jūsu

ārstam periodiski jāpārbauda, vai Jums nav parādījušās sirds mazspējas pazīmes vai simptomi.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Inlyta nav ieteicams lietot pacientiem, kuri jaunāki par 18 gadiem. Šo zāļu lietošana bērniem un

pusaudžiem nav pētīta.

Citas zāles un Inlyta

Dažas zāles var ietekmēt Inlyta, savukārt Inlyta var ietekmēt citu zāļu darbību. Pastāstiet ārstam,

farmaceitam vai medmāsai par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot,

ieskaitot bezrecepšu zāles, vitamīnus un augu valsts līdzekļus. Šajā instrukcijā uzskaitītās zāles var

nebūt vienīgās, kas var mijiedarboties ar Inlyta.

Zemāk minētās zāles var paaugstināt Inlyta izraisīto blakusparādību risku:

ketokonazols vai itrakonazols - zāles, ko lieto sēnīšu infekciju ārstēšanai;

klaritromicīns, eritromicīns vai telitromicīns - antibiotiskie līdzekļi, ko lieto bakteriālu infekciju

ārstēšanai;

atazanavīrs, indinavīrs, nelfinavīrs, ritonavīrs vai sahinavīrs - zāles, ko lieto HIV

infekcijas/AIDS ārstēšanai;

nefazodons - zāles, ko lieto depresijas ārstēšanai.

Zemāk minētās zāles var pavājināt Inlyta iedarbību:

rifampicīns, rifabutīns vai rifapentīns - zāles, ko lieto tuberkulozes ārstēšanai;

deksametazons - steroīds, ko lieto dažādu stāvokļu, ieskaitot ļoti smagas slimības, ārstēšanai;

fenitoīns, karbamazepīns vai fenobarbitāls – pretepilepsijas līdzekļi, ko lieto krampju lēkmju

novēršanai;

asinszāle (Hypericum perforatum) - augu valsts līdzeklis depresijas ārstēšanai.

Ārstēšanās laikā ar Inlyta Jums nevajadzētu lietot šīs zāles. Ja Jūs lietojat kādas no šīm zālēm,

pastāstiet par to savam ārstam, farmaceitam vai medmāsai. Jūsu ārsts var mainīt šo zāļu vai Inlyta

devu, vai nomainīt šīs zāles pret citām.

Inlyta var pastiprināt ar teofilīna lietošanu saistītās blakusparādības. Teofilīnu lieto astmas vai plaušu

slimību ārstēšanai.

Inlyta kopā ar uzturu un dzērienu

Nelietojiet šīs zāles kopā ar greipfrūtu vai greipfrūtu sulu, jo tas var paaugstināt blakusparādību risku.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai

plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Inlyta var negatīvi ietekmēt vēl nedzimušu bērnu vai zīdaini.

Nelietojiet šīs zāles grūtniecības laikā. Ja esat grūtniece vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu

lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Inlyta lietošanas laikā un 1 nedēļu pēc pēdējās lietotās zāļu devas izmantojiet drošu

kontracepcijas līdzekli, lai izvairītos no grūtniecības.

Inlyta lietošanas laikā nebarojiet bērnu ar krūti. Ja barojat bērnu ar krūti, Jums jāapspriežas ar

ārstu un jāpieņem lēmums - pārtraukt bērna barošanu ar krūti vai Inlyta lietošanu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ja Inlyta lietošanas laikā Jums ir reibonis un/vai nogurums, vadot transportlīdzekli un apkalpojot

mehānismus, jāievēro īpaša piesardzība.

Inlyta satur laktozi (piena cukurs)

Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar

ārstu.

3.

Kā lietot Inlyta

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam,

farmaceitam vai medmāsai.

Ieteicamā deva ir 5 mg divas reizes dienā. Atkarībā no tā, kā Jūs panesat ārstēšanu ar Inlyta, Jūsu ārsts

var pakāpeniski paaugstināt vai samazināt devu.

Norijiet tableti veselu, uzdzerot ūdeni, tukšā dūšā vai kopā ar ēdienu. Lietojiet Inlyta devas ar aptuveni

12 stundu starplaiku.

Ja esat lietojis Inlyta vairāk nekā noteikts

Ja netīšām esat lietojis vairāk tablešu vai lielāku devu, nekā Jums nepieciešams, nekavējoties

konsultējieties ar savu ārstu. Ja iespējams, parādiet ārstam šo zāļu iepakojumu vai šo lietošanas

instrukciju. Jums var būt nepieciešama medicīniska uzraudzība.

Ja esat aizmirsis lietot Inlyta

Lietojiet nākamo devu parastajā laikā. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti.

Ja Jums bijusi vemšana Inlyta lietošanas laikā

Ja Jums bijusi vemšana, papildus deva nav jālieto. Lietojiet nākamo nozīmēto devu paredzētajā laikā.

Ja pārtraucat lietot Inlyta

Ja nevarat lietot šīs zāles atbilstoši ārsta norādījumiem vai Jums šķiet, ka ārstēšana vairs nav

nepieciešama, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Dažas blakusparādības var būt smagas. Jums nekavējoties jāsazinās ar savu ārstu, ja Jums ir

kāda no zemāk minētajām smagajām blakusparādībām (skatīt arī 2. punktu “Pirms Inlyta

lietošanas”):

sirds mazspējas gadījumi. Pastāstiet savam ārstam, ja jūtaties pārmērīgi noguris, ja rodas tūska

vēderā, kājās vai potītēs, ja parādās elpas trūkums vai ja izspiežas kakla vēnas;

trombi (asins recekļi) vēnās vai artērijās (asinsvadu veidi), ieskaitot insultu, miokarda

infarktu, emboliju vai trombozi. Nekavējoties izsauciet neatliekamo medicīnisko palīdzību un

zvaniet savam ārstam, ja šo zāļu lietošanas laikā sajūtat sāpes vai spiedienu krūtīs, sāpes rokās,

krustos, sprandā vai žoklī; elpas trūkumu; nejutīgumu vai vājumu vienā ķermeņa pusē;

apgrūtinātu runas spēju; galvassāpes; redzes traucējumus vai reiboni;

asiņošana. Pastāstiet nekavējoties ārstam, ja Jums ir kāds no šiem simptomiem vai nopietni

asiņošanas traucējumi ārstēšanas laikā ar Inlyta: melni darvaini izkārnījumi, klepus ar asinīm

vai asiņainas krēpas vai izmaiņas Jūsu garīgajā stāvoklī;

čūla (caurums) kuņģī vai zarnās vai fistula (patoloģiskas cauruļveida ejas izveidošanās no

dabiska ķermeņa dobuma uz citu ķermeņa dobumu vai ādu). Pastāstiet ārstam, ja Jums ir

stipras sāpes vēderā;

izteikta asinsspiediena paaugstināšanās (hipertensīvā krīze). Pastāstiet savam ārstam, ja

Jums ir ļoti augsts asinsspiediens, stipras galvassāpes vai stipras sāpes krūtīs;

atgriezeniska smadzeņu tūska (mugurējas atgriezeniskas encefalopātijas sindroms).

Nekavējoties izsauciet neatliekamo medicīnisko palīdzību un zvaniet savam ārstam, ja Jums ir

tādi simptomi kā galvassāpes, apjukums, krampju lēkmes, redzes traucējumi ar vai bez

paaugstināta asinsspiediena.

Citas Inlyta blakusparādības var būt šādas.

Ļoti bieži: var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem

augsts asinsspiediens vai asinsspiediena paaugstināšanās;

caureja, nelabuma sajūta (slikta dūša vai vemšana), sāpes kuņģī, gremošanas traucējumi, sāpes

mutē, sāpīga mēle vai rīkle, aizcietējumi;

elpas trūkums, klepus, aizsmakums;

enerģijas trūkums, nespēks vai nogurums;

pazemināta vairogdziedzera aktivitāte (var konstatēt asins analīžu rezultātos);

plaukstu vai pēdu apsārtums un tūska (plaukstu – pēdu sindroms), ādas izsitumi, ādas sausums;

sāpes locītavās, sāpes plaukstās vai pēdās;

ēstgribas zudums;

olbaltumvielas urīnā (var konstatēt urīna analīžu rezultātos);

ķermeņa masas zudums;

galvassāpes, garšas sajūtas izmaiņas vai garšas sajūtas zudums.

Bieži: var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem

dehidratācija (šķidruma zudums organismā);

nieru mazspēja;

vēdera uzpūšanās (gāzes), hemoroīdi, smaganu asiņošana, asiņošana no taisnās zarnas,

dedzinoša vai dzeloša sajūta mutē;

pastiprināta vairogdziedzera aktivitāte (var konstatēt asins analīžu rezultātos);

sāpes rīkles galā vai degunā, rīkles kairinājums;

sāpes muskuļos;

deguna asiņošana;

ādas nieze, ādas apsārtums, matu izkrišana;

troksnis/džinkstēšana ausīs (tinnitus);

sarkano asins šūnu (eritrocītu) skaita samazināšanās (var konstatēt asins analīžu rezultātos);

trombocītu (šūnas, kas palīdz asinīm sarecēt) skaita samazināšanās (var konstatēt asins analīžu

rezultātos);

sarkanās asins šūnas urīnā (var konstatēt urīna analīžu rezultātos);

dažādu ķīmisku vielu/enzīmu līmeņa izmaiņas asinīs (var konstatēt asins analīžu rezultātos);

sarkano asins šūnu skaita palielināšanās (var konstatēt asins analīžu rezultātos);

vēdera dobuma, kāju vai potīšu tūska, izspiedušās kakla vēnas, pārmērīgs nogurums, elpas

trūkums (sirds mazspējas gadījumu pazīmes);

fistula (patoloģiskas cauruļveida ejas izveidošanās no dabiska ķermeņa dobuma uz citu ķermeņa

dobumu vai ādu);

reibonis;

žultspūšļa iekaisums.

Retāk: var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem

balto asins šūnu skaita samazināšanās (var konstatēt asins analīžu rezultātos).

Nav zināmi: nevar noteikt pēc pieejamiem datiem

asinsvadu sieniņas paplašināšanās un pavājināšanās vai plīsums asinsvada sieniņā (aneirismas

un artēriju disekcijas).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas

arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par

blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas

kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku

informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Inlyta

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera vai pudelītes pēc

„Derīgs līdz:”/”EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt iepakojuma bojājumu vai viltošanas pazīmes.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Inlyta satur

Aktīvā viela ir aksitinibs. Pieejamas dažāda stipruma Inlyta apvalkotās tabletes.

Inlyta 1 mg: katra tablete satur 1 mg aksitiniba

Inlyta 3 mg: katra tablete satur 3 mg aksitiniba

Inlyta 5 mg: katra tablete satur 5 mg aksitiniba

Inlyta 7 mg: katra tablete satur 7 mg aksitiniba

Citas sastāvdaļas ir mikrokristāliskā celuloze, laktozes monohidrāts, kroskarmelozes nātrija sāls,

magnija stearāts, hipromeloze 2910 (15 mPa·s), titāna dioksīds (E171), triacetīns (E1518),

sarkanais dzelzs oksīds (E172) (skatīt 2. punktu “Inlyta satur laktozi (piena cukurs)).

Inlyta ārējais izskats un iepakojums

Inlyta 1 mg apvalkotās tabletes ir sarkanas, ovālas, vienā pusē uzraksts “Pfizer”, otrā - “1 XNB”.

Inlyta 1 mg apvalkotās tabletes pieejamas pudelītēs pa 180 tabletēm un blisteros pa 14 tabletēm. Katrs

blisteru iepakojums satur 28 tabletes vai 56 tabletes.

Inlyta 3 mg apvalkotās tabletes ir sarkanas, apaļas, vienā pusē uzraksts “Pfizer”, otrā – “3 XNB”.

Inlyta 3 mg apvalkotās tabletes pieejamas pudelītēs pa 60 tabletēm un blisteros pa 14 tabletēm. Katrs

blisteru iepakojums satur 28 tabletes vai 56 tabletes.

Inlyta 5 mg apvalkotās tabletes ir sarkanas, trīsstūrveida, vienā pusē uzraksts “Pfizer”, otrā - “5 XNB”.

Inlyta 5 mg apvalkotās tabletes pieejamas pudelītēs pa 60 tabletēm un blisteros pa 14 tabletēm. Katrs

blisteru iepakojums satur 28 tabletes vai 56 tabletes.

Inlyta 7 mg apvalkotās tabletes ir sarkanas, dimanta formas, vienā pusē uzraksts “Pfizer”, otrā –

“7 XNB”. Inlyta 7 mg apvalkotās tabletes pieejamas pudelītēs pa 60 tabletēm un blisteros pa 14

tabletēm. Katrs blisteru iepakojums satur 28 tabletes vai 56 tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Beļģija

Ražotājs

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Betriebsstätte Freiburg

Mooswaldallee 1

79090 Freiburg

Vācija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību.

Belgique/ België /Belgien

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. + 370 52 51 4000

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Тел.: +359 2 970 4333

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Česká republika

Pfizer PFE, spol. s r.o.

Tel.: +420-283-004-111

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel.: +36-1-488-37-00

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Malta

Vivian Corporation Ltd.

Tel: +356 21344610

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055 51000

Nederland

Pfizer BV

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel.: +372 666 7500

Norge

Pfizer Norge AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Ελλάδα

Pfizer Ελλάς A.E.

λ: +30 210 6785 800

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

España

Pfizer S.L.

Tél: +34 91 490 99 00

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel.:+48 22 335 61 00

France

Pfizer

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Portugal

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda

Tel: +351 21 423 5500

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: + 385 1 3908 777

România

Pfizer Romania S.R.L.

Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0)1304 616161

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel.: + 386 (0)1 52 11 400

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel.: + 421 2 3355 5500

Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40

Kύπρος

Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)

Τηλ: +357 22 817690

Sverige

Pfizer Innovations AB

Tel: +46 (0)8 550-52000

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel.: + 371 670 35 775

United Kingdom

Pfizer Limited

Tel: +44 (0) 1304 616161

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu/.

IV PIELIKUMS

ZINĀTNISKIE SECINĀJUMI UN REĢISTRĀCIJAS

NOSACĪJUMU IZMAIŅU PAMATOJUMS

Zinātniskie secinājumi

Ņemot vērā Farmakovigilances riska vērtēšanas komitejas (Pharmacovigilance Risk Assessment

Committee — PRAC) novērtējuma ziņojumu par aksitiniba PADZ, Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejas

(Committee for Medicinal Products for Human Use — CHMP) zinātniskie secinājumi ir šādi:

Pamatojoties uz PADZ procedūras laikā iesniegto datu pārskatīšanu, ieskaitot gadījumu ziņojumus

un vienu literatūras rakstu, un, ņemot vērā, ka pastāv ticams bioloģisks mehānisms, ir iespējamība, ka

aksitinibs var izraisīt holecistītu. Tāpēc informācija par zālēm ir jāatjaunina, iekļaujot holecistītu kā

blakusparādību Zāļu apraksta 4.8. apakšpunktā un lietošanas instrukcijas 4.punktā ar sastopamības

biežumu “bieži”.

CHMP piekrīt PRAC sagatavotajiem zinātniskajiem secinājumiem.

Reģistrācijas nosacījumu izmaiņu pamatojums

Pamatojoties uz zinātniskajiem secinājumiem par aksitinibu, CHMP uzskata, ka ieguvuma un riska

līdzsvars zālēm, kas satur aktīvo vielu aksitinibu, ir nemainīgs, ja tiek veiktas ieteiktās izmaiņas zāļu

informācijā.

CHMP iesaka mainīt reģistrācijas nosacījumus.

I PIELIKUMS

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Inlyta 1 mg apvalkotās tabletes

Inlyta 3 mg apvalkotās tabletes

Inlyta 5 mg apvalkotās tabletes

Inlyta 7 mg apvalkotās tabletes

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Inlyta 1 mg apvalkotās tabletes

Katra apvalkotā tablete satur 1 mg aksitiniba (axitinib).

Inlyta 3 mg apvalkotās tabletes

Katra apvalkotā tablete satur 3 mg aksitiniba (axitinib).

Inlyta 5 mg apvalkotās tabletes

Katra apvalkotā tablete satur 5 mg aksitiniba (axitinib).

Inlyta 7 mg apvalkotās tabletes

Katra apvalkotā tablete satur 7 mg aksitiniba (axitinib).

Palīgvielas ar zināmu iedarbību

Inlyta 1 mg apvalkotās tabletes

Katra apvalkotā tablete satur 33,6 mg laktozes monohidrāta.

Inlyta 3 mg apvalkotās tabletes

Katra apvalkotā tablete satur 35,3 mg laktozes monohidrāta.

Inlyta 5 mg apvalkotās tabletes

Katra apvalkotā tablete satur 58,8 mg laktozes monohidrāta.

Inlyta 7 mg apvalkotās tabletes

Katra apvalkotā tablete satur 82,3 mg laktozes monohidrāta.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Apvalkotā tablete (tablete).

Inlyta 1 mg apvalkotās tabletes

Sarkanas, ovālas apvalkotās tabletes; vienā pusē iespiests uzraksts “Pfizer”, otrā pusē - “1 XNB”.

Inlyta 3 mg apvalkotās tabletes

Sarkanas, apaļas apvalkotās tabletes; vienā pusē iespiests uzraksts “Pfizer”, otrā pusē - “3 XNB”.

Inlyta 5 mg apvalkotās tabletes

Sarkanas, trīsstūrveida apvalkotās tabletes; vienā pusē iespiests uzraksts “Pfizer”, otrā pusē -

“5 XNB”.

Inlyta 7 mg apvalkotās tabletes

Sarkanas, dimanta formas apvalkotās tabletes; vienā pusē iespiests uzraksts “Pfizer”, otrā pusē -

“7 XNB”.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Inlyta paredzēta progresējošas nieru šūnu karcinomas (NŠK) ārstēšanai pieaugušajiem, ja iepriekšējā

terapija ar sunitinibu vai citokīnu bijusi neveiksmīga.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Ārstēšana ar Inlyta jāveic ārstam ar pretvēža terapijas pieredzi.

Devas

Ieteicamā aksitiniba deva ir 5 mg divas reizes dienā.

Terapija jāturpina tik ilgi, kamēr novēro klīnisku ieguvumu vai parādās nepieņemama toksicitāte, kas

nav novēršama, nozīmējot papildus zāles vai pielāgojot devu.

Ja pacientam ir vemšana vai deva tiek izlaista, papildu devu nedrīkst lietot. Nākamā paredzētā deva

jālieto parastajā laikā.

Devas pielāgošana

Devas palielināšana vai samazināšana ieteicama, pamatojoties uz individuālo drošumu un panesamību.

Pacientiem, kuri panes aksitiniba sākuma devu 5 mg divas reizes dienā un kuriem divu secīgu nedēļu

laikā nenovēro blakusparādības, kas pārsniedz 2. smaguma pakāpi (tas nozīmē bez nopietnām

blakusparādībām, atbilstoši Vispārējo blakusparādību terminoloģijas kritēriju (Common Terminology

Criteria for Adverse Events [CTCAE] 3.0 versijai), devu var palielināt līdz 7 mg divas reizes dienā, ja

vien pacienta asinsspiediens nav augstāks par 150/90 mmHg vai arī viņš saņem antihipertensīvu

terapiju. Pacientam, kurš panes 7 mg devu, pēc tādiem pašiem kritērijiem var palielināt devu līdz

maksimāli pieļaujamai devai 10 mg divas reizes dienā.

Dažu blakusparādību gadījumā var būt nepieciešama īslaicīga vai pastāvīga aksitiniba lietošanas

pārtraukšana un/vai devas samazināšana (skatīt 4.4. apakšpunktu). Ja aksitiniba deva jāmazina, to var

samazināt līdz 3 mg divas reizes dienā un turpmāk līdz 2 mg divas reizes dienā.

Devas pielāgošana nav nepieciešama, pamatojoties uz pacienta vecumu, rasi, dzimumu vai ķermeņa

masu.

Spēcīgu CYP3A4/5 inhibitoru vienlaicīga lietošana

Lietojot vienlaicīgi aksitinibu un spēcīgus CYP3A4/5 inhibitorus, var paaugstināties aksitiniba

koncentrācija plazmā (skatīt 4.5. apakšpunktu). Šādos gadījumos ieteicams izvēlēties alternatīvas

vienlaicīgi lietojamas zāles bez CYP3A4/5 inhibējošas iedarbības vai ar ļoti nelielu šādu iedarbību.

Kaut arī aksitiniba devas pielāgošana pacientiem, kas lieto spēcīgus CYP3A4/5 inhibitorus, nav pētīta,

vienlaicīgi lietojot spēcīgus CYP3A4/5 inhibitorus, aksitiniba deva jāsamazina apmēram uz pusi

(piemēram, sākuma deva jāsamazina no 5 mg divas reizes dienā līdz 2 mg divas reizes dienā). Dažu

blakusparādību gadījumā īslaicīgi vai pastāvīgi jāpārtrauc aksitiniba lietošana (skatīt

4.4. apakšpunktu). Ja spēcīgā inhibitora vienlaicīga lietošana tiek pārtraukta, jāatgriežas pie aksitiniba

devas, kas tika lietota vēl pirms spēcīgā CYP3A4/5 inhibitora lietošanas uzsākšanas (skatīt

4.5. apakšpunktu).

Spēcīgu CYP3A4/5 inducētāju vienlaicīga lietošana

Lietojot vienlaicīgi aksitinibu un spēcīgus CYP3A4/5 inducētājus, var samazināties aksitiniba

koncentrācija plazmā (skatīt 4.5. apakšpunktu). Šādos gadījumos ieteicams izvēlēties alternatīvas

vienlaicīgi lietojamas zāles bez CYP3A4/5 inducējošas iedarbības vai ar ļoti nelielu šādu iedarbību.

Lai gan aksitiniba devas pielāgošana nav pētīta pacientiem, kuri saņem spēcīgus CYP3A4/5

inducētājus, gadījumos, kad ir nepieciešama spēcīgu CYP3A4/5 inducētāju vienlaicīga lietošana,

ieteicama pakāpeniska aksitiniba devas palielināšana. Lietojot augstas spēcīgu CYP3A4/5 inducētāju

devas, maksimālo indukciju novēro vienas nedēļas laikā pēc inducētāja lietošanas uzsākšanas.

Paaugstinot aksitiniba devu, pacients rūpīgi jānovēro, vai nerodas toksicitātes simptomi. Dažu

blakusparādību gadījumā īslaicīgi vai pastāvīgi jāpārtrauc aksitiniba liešana un/vai jāsamazina tā deva

(skatīt 4.4. apakšpunktu). Ja spēcīgā inducētāja vienlaicīga lietošana tiek pārtraukta, nekavējoties

jāatgriežas pie aksitiniba devas, kas tika lietota vēl pirms spēcīgā CYP3A4/5 inducētāja lietošanas

uzsākšanas (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki cilvēki (≥ 65 gadi)

Devas pielāgošana nav nepieciešama (skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu).

Nieru darbības traucējumi

Devas pielāgošana nav nepieciešama (skatīt 5.2. apakšpunktu). Nav pieejami dati par aksitiniba

lietošanu pacientiem ar kreatinīna klīrensu < 15 ml/min.

Aknu darbības traucējumi

Ja aksitinibu nozīmē pacientiem ar vieglas pakāpes aknu darbības traucējumiem (A klase pēc Child-

Pugh), devas pielāgošana nav nepieciešama. Ja aksitinibu nozīmē pacientiem ar mērenas pakāpes aknu

darbības traucējumiem (B klase pēc Child-Pugh), deva jāsamazina (piemēram, sākuma deva

jāsamazina no 5 mg divas reizes dienā līdz 2 mg divas reizes dienā). Pacientiem ar smagas pakāpes

aknu darbības traucējumiem (C klase pēc Child-Pugh) aksitiniba lietošana nav pētīta, tāpēc šai

populācijā aksitiniba lietošana nav ieteicama (skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Inlyta drošums un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem < 18 gadiem, nav pierādīta. Dati nav

pieejami.

Lietošanas veids

Aksitinibs ir paredzēts iekšķīgai lietošanai. Tabletes jālieto iekšķīgi divas reizes dienā ar apmēram

12 stundu starplaiku, kopā ar ēdienu vai tukšā dūšā (skatīt 5.2. apakšpunktu). Tās jānorij veselas,

uzdzerot glāzi ūdens.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aksitinibu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms zāļu lietošanas jāpārbauda specifiski drošuma rādītāji, tie periodiski jākontrolē arī aksitiniba

lietošanas laikā, kā aprakstīts zemāk.

Sirds mazspējas gadījumi

Klīniskajos pētījumos, kuros aksitinibu lietoja pacientu ar nieru šūnu karcinomu ārstēšanai, tika ziņots

par sirds mazspējas gadījumiem (ieskaitot sirds mazspēju, sastrēguma sirds mazspēju,

kardiopulmonālu mazspēju, sirds kreisā kambara disfunkciju, izsviedes frakcijas samazināšanos un

sirds labā kambara mazspēju) (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Aksitiniba lietošanas laikā periodiski jākontrolē sirds mazspējas pazīmes vai simptomi. Sirds

mazspējas ārstēšanas ietvaros var būt nepieciešama īslaicīga vai pilnīga aksitiniba lietošanas

pārtraukšana un/vai devas samazināšana.

Hipertensija

Klīniskajos pētījumos, kuros aksitinibu lietoja pacientu ar nieru šūnu karcinomu ārstēšanai, ļoti bieži

ziņoja par hipertensiju (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Kontrolētā klīniskajā pētījumā vidēji hipertensija (sistoliskais asinsspiediens > 150 mmHg un

diastoliskais asinsspiediens > 100 mmHg) parādījās pirmā mēneša laikā pēc aksitiniba lietošanas

uzsākšanas, asinsspiediena paaugstināšanos novēroja jau 4 dienas pēc aksitiniba lietošanas uzsākšanas.

Pirms aksitiniba lietošanas uzsākšanas asinsspiedienam jābūt labi kontrolētam. Pacientam jāpārbauda

asinsspiediens un nepieciešamības gadījumā jānozīmē standarta antihipertensīvā terapija. Ja

hipertensija netiek kontrolēta ar zālēm, aksitiniba deva jāmazina. Pacientiem, kuriem attīstās smaga

hipertensija, aksitiniba lietošana uz laiku jāpārtrauc un jāatsāk ar zemāko devu pēc asinsspiediena

normalizēšanās. Ja aksitiniba lietošana tiek pārtraukta, asinsspiediens jākontrolē pacientiem, kuri lieto

antihipertensīvos līdzekļus (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Smagas vai pastāvīgas hipertensijas un mugurējas atgriezeniskas encefalopātijas sindroma (PRES

Posterior reversible encephalopathy syndrome; skatīt zemāk) simptomu gadījumā jāapsver

diagnostiskas smadzeņu magnētiskās rezonanses izmeklēšanas nepieciešamība.

Vairogdziedzera funkcijas traucējumi

Klīniskajos pētījumos, kuros aksitinibu lietoja pacientu ar NŠK ārstēšanai, tika ziņots par hipotireozes

gadījumiem un, retāk, par hipertireozes gadījumiem (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Pirms aksitiniba lietošanas uzsākšanas un periodiski aksitiniba lietošanas laikā jākontrolē

vairogdziedzera funkcija. Hipertireoze un hipotireoze jāārstē atbilstoši standarta praksei, lai uzturētu

eitireoīdu stāvokli.

Arteriālās embolijas un trombozes gadījumi

Aksitiniba klīnisko pētījumu laikā ir ziņots par arteriālās embolijas un trombozes gadījumiem

(ieskaitot pārejošas išēmiskas lēkmes, miokarda infarktu, cerebrovaskulāru gadījumu un tīklenes

artērijas nosprostojumu) (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Aksitinibs jālieto ar piesardzību pacientiem, kuriem ir paaugstināts šādu gadījumu risks vai kuriem ir

šādi gadījumi anamnēzē. Aksitinibs nav pētīts pacientiem, kuriem pēdējo 12 mēnešu laikā novēroti

arteriālās embolijas vai trombozes gadījumi.

Venozās embolijas un trombozes gadījumi

Aksitiniba klīnisko pētījumu laikā ir ziņots par venozās embolijas un trombozes gadījumiem (ieskaitot

plaušu emboliju, dziļo vēnu trombozi, tīklenes vēnu oklūziju/trombozi) (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Aksitinibs jālieto ar piesardzību pacientiem, kuriem ir paaugstināts šādu gadījumu risks vai kuriem ir

šādi gadījumi anamnēzē. Aksitinibs nav pētīts pacientiem, kuriem pēdējo 6 mēnešu laikā novēroti

venozās embolijas vai trombozes gadījumi.

Hemoglobīna vai hematokrīta paaugstināšanās

Aksitiniba lietošanas laikā var paaugstināties hemoglobīns vai hematokrīts, kas atspoguļo eritrocītu

šūnu masas palielināšanos (skatīt 4.8. apakšpunktu, policitēmija). Eritrocītu šūnu masas palielināšanās

var paaugstināt embolijas un trombozes gadījumu risku.

Hemoglobīns un hematokrīts jākontrolē pirms terapijas uzsākšanas un periodiski aksitiniba lietošanas

laikā. Ja hemoglobīna vai hematokrīta līmenis paaugstinās virs normas, pacients jāārstē atbilstoši

standarta medicīnas praksei, lai samazinātu hemoglobīnu vai hematokrītu līdz pieļaujamam līmenim.

Asiņošana

Klīniskos pētījumos ar aksitiniba tika ziņots par hemorāģiskiem notikumiem (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Aksitinibs nav pētīts pacientiem, kuriem ir pierādījumi par neārstētām metastāzēm smadzenēs vai

nesenu aktīvu kuņģa un zarnu asiņošanu, un to nedrīkst lietot šādiem pacientiem. Ja asiņošanas laikā

vajadzīga medicīniska iejaukšanās, uz laiku jāpārtrauc aksitiniba devas lietošana.

Aneirismas un artēriju disekcijas

VEGF inhibitoru lietošana pacientiem ar hipertensiju vai bez tās var veicināt aneirismu un/vai artēriju

disekciju veidošanos. Pirms uzsākt Inlyta lietošanu, šis risks ir rūpīgi jāapsver pacientiem ar riska

faktoriem, piemēram, hipertensiju vai aneirismu anamnēzē.

Kuņģa un zarnu perforācija un fistulas veidošanās

Aksitiniba klīnisko pētījumu laikā ir ziņots par kuņģa un zarnu perforāciju un fistulām (skatīt

4.8. apakšpunktu).

Aksitiniba lietošanas laikā periodiski jāpārliecinās, vai nav parādījušies kuņģa un zarnu perforācijas

vai fistulas simptomi.

Brūces dzīšanas komplikācijas

Oficiāli klīniski pētījumi par aksitiniba ietekmi uz brūču dzīšanu nav veikti.

Aksitiniba lietošana jāpārtrauc vismaz 24 stundas pirms plānveida ķirurģiskas operācijas. Lēmums par

aksitiniba lietošanas atsākšanu pēc operācijas jāpieņem, pamatojoties uz brūces dzīšanas klīnisko

novērtējumu.

Mugurējas atgriezeniskas encefalopātijas sindroms (PRES)

Aksitiniba klīnisko pētījumu laikā saņemti ziņojumi par PRES gadījumiem (skatīt 4.8. apakšpunktu).

PRES ir neiroloģiski traucējumi, kas izpaužas ar galvassāpēm, krampju lēkmēm, letarģiju, apjukumu,

aklumu un citiem redzes un neiroloģiskiem traucējumiem. Var novērot vieglas līdz smagas pakāpes

arteriālo hipertensiju. Lai apstiprinātu PRES diagnozi, nepieciešama magnētiskās rezonanses

izmeklēšana. Pacientiem ar PRES pazīmēm vai simptomiem aksitiniba lietošana jāpārtrauc uz laiku

vai pavisam. Aksitiniba lietošanas atsākšanas drošums pacientiem, kuriem iepriekš novērots PRES,

nav zināms.

Proteinūrija

Aksitiniba klīnisko pētījumu laikā ir ziņots par proteinūriju, tajā skaitā 3. un 4. pakāpes proteinūriju

(skatīt 4.8. apakšpunktu).

Pirms aksitiniba terapijas uzsākšanas, kā arī periodiski tā lietošanas laikā ir ieteicams kontrolēt

proteinūriju. Pacientiem, kuriem attīstās vidēji smaga vai smaga proteinūrija, jāsamazina aksitiniba

deva vai uz laiku jāpārtrauc tā lietošana (skatīt 4.2. apakšpunktu). Ja pacientam attīstās nefrotiskais

sindroms, aksitiniba lietošana ir jāpārtrauc.

Ar aknu darbību saistītās blakusparādības

Kontrolētos klīniskajos pētījumos, kuros aksitinibs tika lietots NŠK pacientu ārstēšanai, saņemti

ziņojumi par blakusparādībām, kas saistītas ar aknu darbību. Visbiežāk saņemti ziņojumi par alanīna

aminotransferāzes (ALAT), aspartāta aminotransferāzes (ASAT) un bilirubīna līmeņa asinīs

paaugstināšanos (skatīt 4.8. apakšpunktu). Vienlaicīga ALAT (> 3 reizes pārsniedzot normas augšējo

robežu [NAR]) un bilirubīna (> 2 reizes pārsniedzot NAR) paaugstināšanās netika novērota.

Devas noteikšanas klīniskā pētījuma laikā ALAT (12 reizes pārsniedzot NAR) un bilirubīna (2,3 reizes

pārsniedzot NAR) vienlaicīgu paaugstināšanos, kas tika uzskatīta par zāļu izraisītu hepatotoksicitāti,

novēroja 1 pacientam, kas saņēma aksitiniba sākuma devu 20 mg divas reizes dienā (4 reizes

pārsniedzot ieteicamo sākuma devu).

Pirms terapijas uzsākšanas un periodiski aksitiniba lietošanas laikā ieteicama aknu funkcionālo testu

rādītāju kontrole.

Aknu darbības traucējumi

Aksitiniba klīniskajos pētījumos subjektiem ar vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem (B klase

pēc Child-Pugh) aksitiniba sistēmiskā iedarbība bija apmēram divreiz spēcīgāka nekā pacientiem ar

normālu aknu darbību. Nozīmējot aksitinibu pacientiem ar vidēji smagiem aknu darbības

traucējumiem (B klase pēc Child-Pugh), ieteicama devas samazināšana (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem (C klase pēc Child-Pugh) aksitiniba pētījumi nav

veikti, tāpēc šajā pacientu populācijā to lietot nav ieteicams.

Gados vecāki cilvēki (≥ 65 gadi) un rase

Kontrolētā aksitiniba klīniskā pētījumā pacientiem ar NŠK 34 % pacientu, kuri lietoja aksitinibu, bija

65 gadus veci un vecāki. Vairums pacientu bija baltās rases (77 %) pārstāvji vai aziāti (21 %). Kaut arī

nevar izslēgt gados vecāku pacientu un aziātu paaugstinātu noslieci uz blakusparādību rašanos,

kopumā gados vecākiem pacientiem (≥ 65 gadi) un gados jauniem pacientiem, kā arī baltajiem un citu

rasu pārstāvjiem lielas aksitiniba drošuma un efektivitātes atšķirības nenovēroja.

Devas pielāgošana vecuma vai rases dēļ nav nepieciešama (skatīt 4.2. un 5.2. apakšpunktu).

Laktoze

Šīs zāles satur laktozi. Pacienti ar reti sastopamu iedzimtu galaktozes nepanesamību, Lapp laktāzes

deficītu vai glikozes - galaktozes malabsorbciju, nedrīkst lietot šīs zāles.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

In vitro dati liecina, ka aksitinibs primāri metabolizējas ar CYP3A4/5 starpniecību, mazākā mērā ar

CYP1A2, CYP2C19 un uridīna difosfāta - glikuronoziltransferāzes (UGT) 1A1 starpniecību.

CYP3A4/5 inhibitori

Veseliem brīvprātīgajiem spēcīgs CYP3A4/5 inhibitors ketokonazols, lietojot 400 mg devu vienu reizi

dienā 7 dienas, palielināja iekšķīgi lietota aksitiniba vienreizējas 5 mg devas vidējo zemlīknes

laukumu (AUC) divas reizes, bet C

- 1,5 reizes. Lietojot aksitinibu vienlaicīgi ar spēcīgiem

CYP3A4/5 inhibitoriem (piemēram, ketokonazolu, itrakonazolu, klaritormicīnu, eritromicīnu,

atazanavīru, indinavīru, nefazodonu, nelfinavīru, ritonavīru, sahinavīru un telitromicīnu), var

paaugstināties aksitiniba koncentrāciju plazmā. Arī greipfrūts var paaugstināt aksitiniba koncentrāciju

plazmā. Vienlaicīgai lietošanai ieteicams izvēlēties tādas zāles, kurām nav CYP3A4/5 inhibējošas

iedarbības vai šī iedarbība ir minimāla. Ja vienlaicīgi jālieto spēcīgs CYP3A4/5 inhibitors, jāpielāgo

aksitiniba deva (skatīt 4.2. apakšpunktu).

CYP1A2 un CYP2C19 inhibitori

CYP1A2 un CYP2C19 nodrošina nelielu daļu (< 10 %) aksitiniba metabolisma. Spēcīgu šo izoenzīmu

inhibitoru ietekme uz aksitiniba farmakokinētiku nav pētīta. Jāievēro piesardzība, jo pacietiem, kuri

lieto spēcīgus šo izoenzīmu inhibitorus, ir paaugstinātas aksitiniba plazmas koncentrācijas risks.

CYP3A4/5 inducētāji

Veseliem brīvprātīgajiem spēcīgs CYP3A4/5 inducētājs rifampicīns, lietojot 600 mg devu vienu reizi

dienā 9 dienas, samazināja iekšķīgi lietota aksitiniba vienreizējas 5 mg devas vidējo zemlīknes

laukumu (AUC) par 79 %, bet C

- par 71 %. Lietojot aksitinibu vienlaicīgi ar spēcīgu CYP3A4/5

inducētāju (piemēram, rifampicīnu, deksametazonu, fenitoīnu, karbamazepīnu, rifabutīnu, rifapentīnu,

fenobarbitālu un asinszāli (Hypericum perforatum), var pazemināties aksitiniba koncentrācija plazmā.

Vienlaicīgai lietošanai ieteicams izvēlēties tādas zāles, kurām nav CYP3A4/5 indukcijas potenciāla vai

šis potenciāls ir minimāls. Ja vienlaicīgi jālieto spēcīgs CYP3A4/5 inducētājs, jāpielāgo aksitiniba

deva (skatīt 4.2. apakšpunktu).

CYP un UGT inhibīcijas un indukcijas pētījumi in vitro

In vitro pētījumos konstatēja, ka terapeitiskā plazmas koncentrācijā aksitinibs neinhibē CYP2A6,

CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4/5 vai UGT1A1.

In vitro pētījumos konstatēja, ka aksitinibam piemīt CYP1A2 inhibējoša iedarbības. Tāpēc, lietojot

aksitinibu vienlaicīgi ar CYP1A2 substrātiem, var paaugstināties CYP1A2 substrātu (piemēram,

teofilīna) koncentrācija plazmā.

In vitro pētījumos konstatēja arī aksitiniba CYP2C8 inhibējošo iedarbību. Tomēr, nozīmējot aksitinibu

vienlaicīgi ar paklitakselu, kas pazīstams kā CYP2C8 substrāts, pacientiem ar progresējošu vēzi

paaugstinātu paklitaksela plazmas koncentrāciju nekonstatēja; tas liecina par klīniskas CYP2C8

inhibīcijas trūkumu.

In vitro pētījumi cilvēka aknu šūnās liecina arī par to, ka aksitinibs neinducē CYP1A1, CYP1A2 vai

CYP3A4/5. Tāpēc nav gaidāms, ka aksitiniba lietošana varētu samazināt vienlaicīgi lietotu CYP1A1,

CYP1A2 vai CYP3A4/5 substrātu koncentrāciju plazmā in vivo.

In vitro pētījumi ar P-glikoproteīnu

In vitro pētījumi liecina, ka aksitinibs inhibē P-glikoproteīnu. Tomēr nav sagaidāms, ka aksitinibs

terapeitiskā plazmas koncentrācijā varētu inhibēt P-glikoproteīnu. Tāpēc, vienlaicīgi nozīmējot

aksitinibu, nav sagaidāma digoksīna vai citu P-glikoproteīna substrātu plazmas koncentrācijas

paaugstināšanās in vivo.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Dati par aksitiniba lietošanu grūtniecības laikā nav pieejami. Aksitiniba farmakoloģiskās īpašības

liecina, ka, lietojot grūtniecības laikā, tas var izraisīt augļa bojājumus. Pētījumos ar dzīvniekiem

konstatēta reproduktīvā toksicitāte, tai skaitā malformācija (skatīt 5.3. apakšpunktu). Aksitinibu

nedrīkst lietot grūtniecības laikā, ja vien tas nav nepieciešams sievietes klīniskā stāvokļa dēļ.

Sievietēm reproduktīvā vecumā terapijas laikā un 1 nedēļu pēc terapijas jālieto droša kontracepcijas

metode.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai aksitinibs izdalās cilvēka krūts pienā. Nevar izslēgt risku zīdainim. Aksitinibu

nedrīkst lietot barošanas ar krūti periodā.

Fertilitāte

Pamatojoties uz neklīniskajiem novērojumiem, aksitinibam piemīt spēja negatīvi ietekmēt cilvēka

reproduktīvo funkciju un fertilitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu).

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Aksitinibs maz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Pacienti jābrīdina par

iespējamu reiboni un/vai nespēku aksitiniba lietošanas laikā.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Turpmāk norādītie riski, ieskaitot attiecīgus veicamos pasākumus, sīkāk aprakstīti 4.4. apakšpunktā:

sirds mazspējas gadījumi, hipertensija, vairogdziedzera funkcijas traucējumi, arteriālās trombembolijas

gadījumi, venozās trombembolijas gadījumi, hemoglobīna vai hematokrīta paaugstināšanās, asiņošana,

kuņģa un zarnu perforācija un fistulas veidošanās, brūces dzīšanas komplikācijas, mugurējas

atgriezeniskas encefalopātijas sindroms (PRES), proteinūrija un aknu enzīmu līmeņa asinīs

paaugstināšanās.

Visbiežākās (≥ 20 %) blakusparādības, kas novērotas aksitiniba lietošanas laikā, bija caureja,

hipertensija, nespēks, samazināta ēstgriba, slikta dūša, ķermeņa masas zudums, disfonija, palmāri -

plantāra eritrodizestēzijas (plaukstu - pēdu) sindroms, asiņošana, hipotireoze, vemšana, proteinūrija,

klepus un aizcietējums.

Nevēlamo blakusparādību uzskaitījums tabulas veidā

1. tabulā uzskaitītas blakusparādības, par kurām ziņots klīniskajos pētījumos, apkopojot datus par 672

NŠK pacientiem, kuri tika ārstēti ar aksitinibu (skatīt 5.1. apakšpunktu). Ir iekļautas arī

pēcreģistrācijas periodā klīniskajos pētījumos konstatētās blakusparādības.

Blakusparādības uzskaitītas atbilstoši orgānu sistēmas klasifikācijai, biežumam un smaguma pakāpei.

To biežums raksturots, izmantojot šādus apzīmējumus: ļoti bieži (

1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10);

retāk (≥1/1000 līdz <1/100); reti (≥1/10000 līdz <1/1000); ļoti reti (<1/10000); nav zināmi (nevar

noteikt pēc pieejamiem datiem). Pašreizējā drošuma datubāze nav pietiekama, lai varētu atklāt retas un

ļoti retas blakusparādības.

Biežuma kategorijas noteiktas, pamatojoties uz absolūto biežumu pēc apkopotajiem klīnisko pētījumu

datiem. Katrā orgānu sistēmu grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības

samazinājuma secībā.

1. tabula. Nevēlamās blakusparādības, par kurām ziņots nieru šūnu karcinomas pētījumos

pacientiem, kas tika ārstēti ar aksitinibu (N= 672)

Orgānu sistēmu

klasifikācija

Biežums

Nevēlamās

blakusparādības

a

Visas

pakāpes

b

%

3.

smaguma

pakāpe

b

%

4.

smaguma

pakāpe

b

%

Asins un

limfātiskās sistēmas

traucējumi

Bieži

Anēmija

Trombocitopēnija

Policitēmija

Retāk

Neitropēnija

Leikopēnija

Endokrīnās

sistēmas traucējumi

Ļoti bieži

Hipotireoze

24,6

Bieži

Hipertireoze

Vielmaiņas un

uztures traucējumi

Ļoti bieži

Samazināta apetīte

39,0

Bieži

Dehidratācija

Hiperkaliēmija

Hiperkalcēmija

Nervu sistēmas

traucējumi

Ļoti bieži

Galvassāpes

16,2

Garšas sajūtas

traucējumi

11,5

Bieži

Reibonis

Retāk

Mugurējas

atgriezeniskas

encefalopātijas

sindroms

Ausu un labirinta

bojājumi

Bieži

Tinnitus (troksnis

ausīs)

Sirds funkcijas

traucējumi

Bieži

Sirds mazspējas

gadījumi

c,d, f

Asinsvadu sistēmas

traucējumi

Ļoti bieži

Hipertensija

51,2

22,0

Asiņošana

c,d,h

25,7

Bieži

Venozās embolijas

un trombozes

gadījumi

c,d,i

Arteriālās embolijas

un trombozes

gadījumi

c,d,j

Orgānu sistēmu

klasifikācija

Biežums

Nevēlamās

blakusparādības

a

Visas

pakāpes

b

%

3.

smaguma

pakāpe

b

%

4.

smaguma

pakāpe

b

%

Nav zināmi

Aneirismas un

artēriju disekcijas

Elpošanas sistēmas

traucējumi, krūšu

kurvja un videnes

slimības

Ļoti bieži

Elpas trūkums

17,1

Klepus

20,4

Disfonija

32,7

Bieži

Sāpes mutes

dobumā un rīklē

Kuņģa-zarnu trakta

traucējumi

Ļoti bieži

Caureja

55,4

10,1

Vemšana

23,7

Slikta dūša

33,0

Sāpes vēderā

14,7

Aizcietējums

20,2

Stomatīts

15,5

Dispepsija

11.2

Bieži

Sāpes pakrūtē

Vēdera uzpūšanās

Hemoroīdi

Glosodīnija

Kuņģa un zarnu

perforācija un

fistula

Aknu un/vai žults

izvades sistēmas

traucējumi

Bieži

Hiperbilirubinēmija

Holecistīts

Ādas un zemādas

audu bojājumi

Ļoti bieži

Palmāri-plantāra

eritrodizestēzija

(plaukstu-pēdu

sindroms)

32,1

Izsitumi

14,3

Sausa āda

10,1

Bieži

Nieze

Eritēma (apsārtums)

Alopēcija

Skeleta-muskuļu un

saistaudu sistēmas

bojājumi

Ļoti bieži

Sāpes locītavās

17,7

Sāpes ekstremitātēs

14,1

Bieži

Sāpes muskuļos

Nieru un

urīnizvades

sistēmas

traucējumi

Ļoti bieži

Proteinūrija

21,1

Bieži

Nieru mazspēja

Vispārēji

traucējumi un

reakcijas

ievadīšanas vietā

Ļoti bieži

Nogurums

45,1

10,6

Astēnija

13,8

Gļotādas iekaisums

13,7

Izmeklējumi

Ļoti bieži

Ķermeņa masas

zudums

32,7

Orgānu sistēmu

klasifikācija

Biežums

Nevēlamās

blakusparādības

a

Visas

pakāpes

b

%

3.

smaguma

pakāpe

b

%

4.

smaguma

pakāpe

b

%

Bieži

Paaugstināts lipāzes

līmenis

Paaugstināts ALAT

līmenis

Paaugstināts

amilāzes līmenis

Paaugstināts ASAT

līmenis

Paaugstināts

sārmainās fosfatāzes

līmenis

Paaugstināts

kreatinīna līmenis

Paaugstināts TSH

līmenis

Nevēlamās blakusparādības, kas radušās ārstēšanas rezultātā; visu cēloņu izraisītu blakusparādību

biežums.

Nacionālā vēža institūta Vispārējie blakusparādību terminoloģijas kritēriji (CTCAE), 3. versija.

Skatīt sadaļu „Atsevišķu blakusparādību apraksts”.

Ziņots par letālām (5. smaguma pakāpes) blakusparādībām.

Tajā skaitā leikoencefalopātija.

Tajā skaitā sirds mazspēja, sastrēguma sirds mazspēja, sirds un plaušu mazspēja, samazināta sirds

izsviedes frakcija, kreisā kambara disfunkcija un labā kambara mazspēja.

Tajā skaitā progresējoša hipertensija, paaugstināts asinsspiediens, hipertensija un hipertensīvā krīze.

Tajā skaitā pagarināts aktivētā parciālā tromboplastīna laiks, anālā asiņošana, arteriālā asiņošana,

asinis urīnā, centrālās nervu sistēmas asiņošana, galvas smadzeņu asiņošana, pagarināts asinsreces

laiks, konjunktīvas asiņošana, kontūzija, hemorāģiska caureja, disfunkcionālas dzemdes asiņošana,

deguna asiņošana, kuņģa asiņošana, kuņģa-zarnu trakta asiņošana, smaganu asiņošana, hematemēze,

hematohēzija, pazemināts hematokrīta līmenis, hematoma, hematūrija, pazemināts hemoglobīna

līmenis, asiņu atkrēpošana, asiņošana, koronāro artēriju asiņošana, urīnceļu asiņošana, hemoroīdu

asiņošana, hemostāze, pastiprināta zilumu veidošanās, starptautiskā standartizētā koeficienta

paaugstināšanās, kuņģa-zarnu trakta apakšējās daļas asiņošana, melēna, petehijas, rīkles asiņošana,

pagarināts protrombīna laiks, plaušu asiņošana, purpura, rektāla asiņošana, eritrocītu skaita

samazināšanās, nieru asiņošana, saasiņojumi sklērā, sēklinieku hematocēle, liesas hematoma, skabargu

veida asiņošana zem nagiem, subarahnoidāla asiņošana, mēles asiņošana, kuņģa-zarnu trakta augšējās

daļas asiņošana un maksts asiņošana.

Tajā skaitā Bada-Kiari (Budd-Chiari) sindroms, dziļo vēnu tromboze, jūga vēnas tromboze, iegurņa

vēnas tromboze, plaušu embolija, tīklenes vēnu oklūzija, tīklenes vēnu tromboze, zematslēgas kaula

vēnas tromboze, vēnu tromboze un ekstremitāšu vēnu tromboze.

Tajā skaitā akūts miokarda infarkts, embolija, miokarda infarkts, tīklenes artērijas oklūzija un

pārejoša išēmiska lēkme.

Kuņģa un zarnu perforācija un fistula ietver šādus ieteicamos terminus: vēdera dobuma abscess,

anālais abscess, anālā fistula, fistula, kuņģa un zarnu trakta anastomozes noplūde, kuņģa un zarnu

trakta perforācija, resnās zarnas perforācija, ezofagobronhiāla fistula un peritonīts.

Proteīnūrija ietver šādus ieteicamos terminus: olbaltumvielas urīnā, olbaltumvielu klātbūtne urīnā un

proteīnūrija.

Tajā skaitā akūta nieru mazspēja.

Holecistīts ietver: akūts holecistīts, holecistīts, infekciozs holecistīts.

Atsevišķu blakusparādību apraksts

Sirds mazspējas gadījumi (skatīt 4.4. apakšpunktu)

Kontrolētā klīniskajā pētījumā, kurā ar aksitinibu (N = 359) ārstēja pacientus ar nieru šūnu karcinomu,

par sirds mazspējas gadījumiem ziņoja 1,7 % pacientu, kas lietoja aksitinibu, tajā skaitā sirds mazspēju

(0,6 %), kardiopulmonālu mazspēju (0,6 %), kreisā sirds kambara disfunkciju (0,3 %) un labā sirds

kambara mazspēju (0,3 %). Par 4. pakāpes sirds mazspēju kā nevēlamu blakusparādību ziņots 0,6 %

pacientu, kuri lietoja aksitinibu. Par sirds mazspēju ar letālu iznākumu ziņots 0,6 % pacientu, kuri bija

lietojuši aksitinibu.

Pētījumā, kur aksitinibu (N = 672) lietoja monoterapijā pacientu ar nieru šūnu karcinomu ārstēšanai,

par sirds mazspējas gadījumiem (ieskaitot sirds mazspēju, sastrēguma sirds mazspēju,

kardiopulmonālu mazspēju, sirds kreisā kambara disfunkciju, izsviedes frakcijas samazināšanos un

labā sirds kambara mazspēju) ziņoja 1,8 % pacientu, kuri lietoja aksitinibu. Par 3./4. pakāpes sirds

mazspējas gadījumiem ziņots 1,0 % pacientu, bet par sirds mazspējas gadījumiem ar letālu iznākumu

ziņots 0,3 % pacientu, kuri lietoja aksitinibu.

Vairogdziedzera funkcijas traucējumi (skatīt 4.4. apakšpunktu)

Kontrolētos klīniskajos aksitiniba pētījumos pacientiem ar NŠK 20,9 % pacientu aksitiniba grupā

ziņots par hipotireozi, 1,1 % pacientu - par hipertireozi. Par tireoīdstimulējošā hormona (TSH) līmeņa

paaugstināšanos kā blakusparādību ziņots 5,3 % pacientu, kuri lietoja aksitinibu. Standarta

laboratorisko izmeklējumu laikā pacientiem, kuriem TSH pirms terapijas bija < 5 μV/ml, TSH

paaugstināšanos līdz ≥ 10 μV/ml konstatēja 32,2 % pacientu aksitiniba grupā.

Apvienotajos klīniskajos pētījumos (N = 672), kur aksitinibu lietoja pacientu ar NŠK ārstēšanu par

hipotireozi ziņoja 24,6 % pacientu, kuri lietoja aksitinibu. Par hipertireozi ziņoja 1,6 % pacientu, kuri

lietoja aksitinibu.

Venozās embolijas un trombozes gadījumi (skatīt 4.4. apakšpunktu)

Kontrolētos klīniskajos aksitiniba pētījumos pacientiem ar NŠK 3,9 % pacientu aksitiniba grupā ziņots

par venozu emboliju un trombozēm, tajā skaitā plaušu emboliju (2,2 %), tīklenes vēnu

oklūziju/trombozi (0,6 %) un dziļo vēnu trombozi (0,6 %). Par 3./4. smaguma pakāpes venozo

emboliju un trombozēm ziņots 3,1 % pacientu aksitiniba grupā. Saņemts viens ziņojums par letālu

plaušu emboliju (0,3 %) aksitiniba grupā.

Apvienotajos klīniskajos pētījumos (N = 672), kur aksitinibu lietoja pacientu ar NŠK ārstēšanai, par

venozās embolijas un trombozes gadījumiem ziņots 2,8 % pacientu, kuri lietoja aksitinibu. Ziņojumi

par 3. smaguma pakāpes venozās embolijas un trombozes gadījumiem tika saņemti par 0,9% pacientu.

Ziņojumi par 4. smaguma pakāpes venozās embolijas un trombozes gadījumiem tika saņemti par

1,2 % pacientu. Par letāliem venozās embolijas un trombozes gadījumiem tika ziņots par 0,1 %

pacientu, kuri lietoja aksitinibu.

Arteriālās embolijas un trombozes gadījumi (skatīt 4.4. apakšpunktu)

Kontrolētos klīniskajos aksitiniba pētījumos pacientiem ar NŠK par arteriālas embolijas un trombožu

blakusparādībām ziņots 4,7 % pacientu aksitiniba grupā, tajā skaitā miokarda infarktu (1,4 %),

pārejošu išēmisku lēkmi (0,8 %) un cerebrovaskulāru gadījumu (0,6 %). 3,3 % pacientu aksitiniba

grupā ziņots par 3./4. smaguma pakāpes arteriālu emboliju un trombozēm. Ziņots par vienu letālu

akūta miokarda infarkta un vienu cerebrovaskulāru gadījumu (0,3 %) aksitiniba grupā. Aksitiniba

monoterapijas pētījumā (N=850) 5,3 % pacientu aksitiniba grupā ziņots par arteriālas embolijas un

trombožu blakusparādībām (ieskaitot pārejošu išēmisku lēkmi, miokarda infarktu un cerebrovaskulāru

gadījumu).

Apvienotajos klīniskajos pētījumos, kur aksitinibu lietoja pacientu (N = 672) ar NŠK ārstēšanai, tika

ziņots par arteriālās embolijas un trombozes gadījumiem 2,8 % pacientu, kuri lietoja aksitinibu.

Ziņojumi par 3. smaguma pakāpes arteriālās embolijas un trombozes gadījumiem tika saņemti par

1,2 % pacientu. Ziņojumi par 4. smaguma pakāpes arteriālās embolijas un trombozes gadījumiem tika

saņemti par 1,3 % pacientu. Par letāliem arteriālās embolijas un trombozes gadījumiem tika ziņots

0,3 % pacientu, kuri lietoja aksitinibu.

Policitēmija (skatīt 4.4. apakšpunktā „Hemoglobīna vai hematokrīta paaugstināšanās”)

Kontrolētos klīniskajos aksitiniba pētījumos pacientiem ar NŠK 1,4 % pacientu aksitiniba grupā ziņots

par policitēmiju. Standarta laboratorisko izmeklējumu laikā 9,7 % pacientu aksitiniba grupā konstatēja

virs normas augšējās robežas (NAR) paaugstinātu hemoglobīna līmeni. Četros klīniskajos aksitiniba

pētījumos pacientiem ar NŠK (N = 537), virs NAR paaugstinātu hemoglobīna līmeni novēroja 13,6 %

pacientu aksitiniba grupā.

Apvienotajos klīniskajos pētījumos, kur aksitinibu lietoja pacientu (N = 672) ar NŠK ārstēšanai, tika

ziņots par policitēmijas gadījumiem 1,5 % pacientu, kuri lietoja aksitinibu.

Asiņošana (skatīt 4.4. apakšpunktu)

Kontrolētos klīniskajos aksitiniba pētījumos pacientiem ar NŠK, no kuriem tika izslēgti pacienti ar

neārstētām metastāzēm smadzenēs, 21,4 % pacientu aksitiniba grupā ziņots par asiņošanu. Pacientiem,

kuri lietoja aksitinibu, ziņots par deguna asiņošanu (7,8 %), hematūriju (3,6 %), asins atklepošanu

(2,5 %), asiņošanu no taisnās zarnas (2,2 %), smaganu asiņošanu (1,1 %), kuņģa asiņošanu (0,6 %),

cerebrālu asiņošanu (0,3 %) un apakšējā kuņģa zarnu trakta asiņošanu (0,3 %). Aksitiniba grupā par

> 3 smaguma pakāpes asiņošanu ziņots 3,1 % pacientu (ieskaitot cerebrālu asiņošanu, kuņģa

asiņošanu, zarnu asiņošanu un asins atklepošanu). Saņemts ziņojums par letālu asiņošanas gadījumu

(kuņģa asiņošana) vienam pacientam (0,3 %) aksitiniba grupā. Aksitiniba monoterapijas pētījumā

(N=850) 3,9 % pacientu ziņots par asins atklepošanu; par asins atklepošanu ar smaguma pakāpi > 3.

ziņots 0,5 % pacientu.

Apvienotajos klīniskajos pētījumos, kur aksitinibu lietoja pacientu (N = 672) ar NŠK ārstēšanai, tika

ziņots par asiņošanas gadījumiem 25,7 % pacientu, kuri lietoja aksitinibu. Ziņojumi par 3. smaguma

pakāpes asiņošanas gadījumiem tika saņemti par 3 % pacientu. Ziņojumi par 4. smaguma pakāpes

asiņošanas gadījumiem tika saņemti par 1 % pacientu, bet par letāliem asiņošanas gadījumiem tika

ziņots 0,4 % pacientu, kuri lietoja aksitinibu.

Kuņģa un zarnu perforācija un fistulas veidošanās (skatīt 4.4. apakšpunktu)

Kontrolētos klīniskajos aksitiniba pētījumos pacientiem ar NŠK ziņots par vienu kuņģa un zarnu

perforācijai tipisku gadījumu 1,7 % pacientu aksitiniba grupā, ieskaitot anālās atveres fistulu (0,6 %),

fistulu (0,3 %) un kuņģa un zarnu perforāciju (0,3 %). Aksitiniba monoterapijas pētījumā (N=850)

ziņots par zarnu perforācijai tipiskiem gadījumiem 1,9 % pacientu un par vienu letālas kuņģa un zarnu

perforācijas gadījumu (0,1 %).

Apvienotajos klīniskajos pētījumos, kur aksitinibu lietoja pacientu (N = 672) ar NŠK ārstēšanai, tika

ziņots par kuņģa un zarnu perforācijas un fistulas gadījumiem 1,9 % pacientu, kuri lietoja aksitinibu.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās

ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.

Pārdozēšana

Aksitiniba pārdozēšanai nav specifiskas terapijas.

Kontrolētos klīniskajos aksitiniba pētījumos pacientiem ar NŠK viens pacients 4 dienas nejauši

saņēma 20 mg devu divas reizes dienā. Pacientam bija reibonis (1. smaguma pakāpes).

Aksitiniba klīniskās devas noteikšanas pētījumā subjektiem, kuri saņēma sākuma devu 10 mg divas

reizes dienā vai 20 mg divas reizes dienā, novēroja tādas blakusparādības kā hipertensiju, ar

hipertensiju saistītas lēkmes un letālu asins atklepošanu.

Ja ir aizdomas par pārdozēšanu, aksitiniba lietošana jāpārtrauc un jāuzsāk balstterapijas pasākumi.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: pretaudzēju līdzekļi, proteīnkināzes inhibitori, ATĶ kods: L01XE17

Darbības mehānisms

Aksitinibs ir spēcīgs un selektīvs asinsvadu endotēlija augšanas faktora receptoru (VEGFR)-1,

VEGFR-2 un VEGFR-3 tirozīna kināzes inhibitors. Šie receptori ir iesaistīti patoloģiskā angioģenēzē,

audzēju augšanā un vēža metastātiskā progresēšanā. Aksitinibam piemīt spēja spēcīgi inhibēt VEGF-

mediēto endoteliālo šūnu proliferāciju un dzīvildzi. Aksitinibs inhibēja VEGFR-2 fosforilēšanu

audzēja ksenotransplantāta asinsvados, kas bija analogs terapijas mērķim in vivo, aizkavēja audzēja

augšanu, veicināja regresiju un nomāca metastāžu veidošanos vairākos eksperimentālos vēža modeļos.

Iedarbība uz QTc intervālu

Randomizētā, 2-pakāpju krusteniskā pētījumā 35 veseliem brīvprātīgajiem 7 dienas nozīmēja perorālu

aksitiniba devu (5 mg) vienu reizi dienā ar/bez 400 mg ketokonazola. Šī pētījuma rezultāti liecina, ka

aksitiniba plazmas koncentrācija, kas divreiz pārsniedza pēc 5 mg devas sagaidāmo terapeitisko

koncentrāciju plazmā, neizraisīja klīniski nozīmīgu QT intervāla pagarināšanos.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Aksitiniba drošumu un efektivitāti izvērtēja randomizētā, atklātā, daudzcentru III fāzes pētījumā.

Pacienti (N=723) ar progresējošu NŠK, kuriem slimība progresēja iepriekšējās sistēmiskās terapijas

(ieskaitot sunitinibu, bevacizumabu, temsirolimu vai citokīnu saturošu shēmu) laikā vai pēc tās tika

randomizēti (1:1) terapijai ar aksitinibu (N=361) vai sorafenibu (N=362). Primārais mērķa kritērijs -

dzīvildze bez slimības progresēšanas (PFS - Progression-free survival) - tika noteikts, izmantojot

maskētu, neatkarīgu centrālo pārskatu. Sekundārie mērķa kritēriji bija objektīvas atbildes reakcijas

rādītājs (ORR - Objective response rate) un kopējā dzīvildze (OS - Overall survival).

No pētījumā iekļautajiem pacientiem 389 (53,8 %) iepriekš bija lietojuši vienu sunitinibu saturošu

terapijas shēmu, 251 pacients (34,7 %) iepriekš bija lietojis vienu citokīnu saturošu terapijas shēmu

(interleikīnu-2 vai interferonu-alfa), 59 pacienti (8,2 %) iepriekš bija lietojuši vienu bevacizumabu

saturošu terapijas shēmu un 24 pacienti (3,3 %) - vienu temsirolimu saturošu terapijas shēmu.

Galvenie demogrāfiskie un slimību raksturojošie rādītāji (attiecībā uz vecumu, dzimumu, rasi, ECOG

veiktspējas rādītājiem, ģeogrāfisko reģionu un iepriekšējās terapijas shēmu) aksitiniba un sorafeniba

grupās bija līdzīgi.

Kopējā pacientu populācijā un divās galvenajās apakšgrupās (pēc iepriekšējas terapijas ar sunitinibu

un pēc iepriekšējas terapijas ar citokīnu) tika novērota statistiski nozīmīga aksitiniba priekšrocība

salīdzinājumā ar sorafenibu primārā mērķa kritērija PFS (skatīt 2. tabulu un 1., 2. un 3. attēlu)

sasniegšanā. PFS mediānas rādītājs bija atšķirīgs dažādās apakšgrupās (pēc iepriekš saņemtās

terapijas). Divas no apakšgrupām bija pārāk mazas, lai panāktu ticamus rezultātus (iepriekšējā terapija

ar temsirolimu vai iepriekšējā terapija ar bevacizumabu). Nebija statistiski nozīmīgas atšķirības kopējā

vidējā dzīvildzē (OS) grupās kopējā populācijā vai arī apakšgrupās pēc iepriekš saņemtās terapijas.

2. tabula. Efektivitātes rezultāti

Mērķa kritērijs/pētījuma

populācija

aksitinibs

sorafenibs

HR

(95 % TI)

P vērtība

Kopējā ITT

N = 361

N = 362

PFS

mediāna mēnešos

(95 % TI)

6,8 (6,4; 8,3)

4,7 (4,6; 6,3)

0,67 (0,56; 0,81)

< 0,0001

OS

mediāna mēnešos

(95 % TI)

20,1 (16,7; 23,4)

19,2 (17,5; 22,3)

0,97 (0,80; 1,17)

Mērķa kritērijs/pētījuma

populācija

aksitinibs

sorafenibs

HR

(95 % TI)

P vērtība

ORR

% (95 % TI)

19,4 (15,4; 23,9)

9,4 (6,6; 12,9)

2,06

(1,41; 3,00)

0,0001

Pēc iepriekšējas sunitiniba

terapijas

N = 194

N = 195

PFS

mediāna mēnešos

(95 % TI)

4,8 (4,5; 6,5)

3,4 (2,8; 4,7)

0,74 (0,58; 0,94)

0,0063

OS

mediāna mēnešos

(95 % TI)

15,2 (12,8; 18,3)

16,5 (13,7; 19,2)

1,00 (0,78; 1,27)

ORR

% (95 % TI)

11,3 (7,2; 16,7)

7,7 (4,4; 12,4)

1,48

(0,79; 2,75)

Pēc iepriekšējas citokīna

terapijas

N = 126

N = 125

PFS

mediāna mēnešos

(95 % TI)

12,0 (10,1; 13,9)

6,6 (6,4; 8,3)

0,52 (0,38; 0,72)

< 0,0001

OS

mediāna mēnešos

(95 % TI)

29,4 (24,5; NE)

27,8 (23,1; 34,5)

0,81 (0,56; 1,19)

ORR

% (95 % TI)

32,5 (24,5; 41,5)

13,6 (8,1; 20,9)

2,39

(1,43 – 3,99)

0,0002

TI = Ticamības intervāls, HR (Hazard ratio): riska attiecība (aksitinibs/sorafenibs); ITT (Intent-to-treat):

ārstēšanai paredzētā pacientu grupa; NE (Not estimable): nav novērtējams; NS (Not statistically significant): nav

statistiski nozīmīgs; ORR (Objective response rate): objektīvās atbildes reakcijas rādītājs; OS (Overall survival):

vidējā kopējā dzīvildze; PFS (Progression-free survival): vidējā dzīvildze bez slimības progresēšanas.

Laiks no randomizācijas līdz slimības progresēšanai vai nāvei jebkura iemesla dēļ (kas tiek konstatēts

pirmais). Atskaites datums: 2011. gada 3. jūnijs.

Vērtējums pēc neatkarīgu radiologu slēdziena atbilstoši atbildes reakcijas vērtēšanas kritērijiem norobežotu

audzēju gadījumā (Response Evaluation Criteria in Solid Tumours – RECIST).

Vienpusēja terapijas log-rank testa p-vērtība, stratificēta atbilstoši ECOG funkcionālajam stāvoklim un

iepriekšējai terapijai.

Atskaites datums: 2011. gada 1. novembris.

Atskaites datums: 2010. gada 31. augusts.

ORR izmantotā riska attiecība. Riska attiecība > 1 norāda uz augstāku atbildes reakcijas iespēju aksitiniba

grupā; riska attiecība < 1 norāda uz augstāku atbildes reakcijas iespēju sorafeniba grupā.

Vienpusēja Cochran-Mantel-Haenszel testa p-vērtība, stratificēts atbilstoši ECOG funkcionālajam stāvoklim

un iepriekšējai terapijai.

Vienpusēja terapijas log-rank testa p-vērtība, stratificēts atbilstoši ECOG funkcionālajam stāvoklim.

Vienpusēja Cochran-Mantel-Haenszel testa p-vērtība, stratificēts atbilstoši ECOG funkcionālajam

stāvoklim.

1. attēls. Dzīvildze bez slimības progresēšanas: Kaplāna-Meiera līkne, kopējās populācijas

neatkarīgs vērtējums

x ass = Laiks (mēneši)

y ass = dzīvildze bez slimības progresēšanas

––––INLYTA (N=361), mediāna 6,7 mēneši

---○--- Sorafenibs (N=362), mediāna 4,7 mēneši

Riska attiecība = 0,67

95 % TI [0,54; 0,81]

p-vērtība < 0,0001

2. attēls. Dzīvildze bez slimības progresēšanas: Kaplāna-Meiera līkne, neatkarīgs vērtējums

pacientu grupā, kas iepriekš tika ārstēti ar sunitibu

x ass = Laiks (mēneši)

y ass = dzīvildze bez slimības progresēšanas

–––– INLYTA (N=194), mediāna 4,8 mēneši

---○--- Sorafenibs (N=195), mediāna 3,4 mēneši

Riska attiecība = 0,74

95 % TI [0,58; 0,94]

p-vērtība < 0,0063

3. attēls. Dzīvildze bez slimības progresēšanas: Kaplāna-Meiera līkne, neatkarīgs vērtējums

pacientu grupā, kas iepriekš tika ārstēti ar citokīnu

x ass = Laiks (mēneši)

y ass = dzīvildze bez slimības progresēšanas

–––– INLYTA (N=126), mediāna 12,0 mēneši

---○--- Sorafenibs (N=125), mediāna 6,6 mēneši

Riska attiecība = 0,52

95 % TI [0,38; 0,72]

p-vērtība < 0,0001

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra atbrīvojusi no pienākuma iesniegt pētījumu rezultātus aksitinibam visās

pediatriskās populācijas apakšgrupās nieru un nieru bļodiņas karcinomas terapijā (izņemot

nefroblastomu, nefroblastomatozi, gaišo šūnu karcinomu, mezoblastisku nefromu, renālu medullāru

karcinomu un rabdoīdu nieru audzēju) (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Pēc aksitiniba tablešu iekšķīgas lietošanas vidējā absolūtā biopieejamība ir 58 % salīdzinājumā ar

intravenozu ievadīšanu. Aksitiniba plazmas eliminācijas pusperiods ir no 2,5 līdz 6,1 stundai.

Nozīmējot aksitiniba devu 5 mg divas reizes dienā, akumulācija mazāk nekā divas reizes pārsniedz

rādītāju, ko novēro, nozīmējot vienu reizes devu. Pamatojoties uz īso eliminācijas pusperiodu,

līdzsvara stāvokļa sasniegšana paredzama 2-3 dienu laikā pēc pirmās devas lietošanas.

Uzsūkšanās un izkliede

Maksimālā aksitiniba koncentrācija plazmā parasti tiek sasniegta 4 stundu laikā pēc iekšķīgas

lietošanas ar vidējo T

robežās no 2,5 līdz 4,1 stundai. Lietojot aksitinibu kopā ar mērenu tauku

daudzumu saturošu maltīti, iedarbība samazinājās par 10 %, salīdzinot ar lietošanu no rīta tukšā dūšā.

Augstu tauku daudzumu saturoša, kalorijām bagāta maltīte paaugstināja aksitiniba iedarbību par 19 %,

salīdzinot ar lietošanu no rīta tukšā dūšā. Aksitinibu var lietot tukšā dušā vai kopā ar ēdienu (skatīt

4.2. apakšpunktu).

Vidējais C

un AUC paaugstinājās proporcionāli aksitiniba devai robežās no 5 līdz 10 mg. In vitro

> 99 % aksitiniba saistījās ar plazmas proteīniem, galvenokārt albumīniem, un mazākā mērā ar α

skābiem glikoproteīniem. Pacientiem ar progresējošu NŠK, lietojot 5 mg divas reizes dienā pēc

ēšanas, ģeometriskā vidējā maksimālā koncentrācija plazmā un 24 stundu zemlīknes laukums (AUC)

bija attiecīgi 27,8 ng/ml un 265 ng.h/ml. Ģeometriski vidējais klīrenss, lietojot perorāli, un izkliedes

tilpums bija 38 l/h un attiecīgi 160 l.

Biotransformācija un eliminācija

Aksitinibs metabolizējas galvenokārt aknās ar CYP3A4/5 un mazākā mērā ar CYP1A2, CYP2C19 un

UGT1A1 starpniecību.

Nozīmējot perorāli 5 mg radioaktīvi iezīmētā aksitiniba, 30–60 % radioaktivitātes konstatēja fēcēs, bet

23 % radioaktivitātes - urīnā. Neizmainīts aksitinibs, kas sastāda 12 % devas, bija galvenā fēcēs

identificētā sastāvdaļa. Neizmainītu aksitinibu urīnā nekonstatēja; lielāko daļu radioaktivitātes urīnā

nodrošināja karboksilskābes un sulfoksila metabolīti. Plazmā dominēja N-glikuronīda metabolīti

(50 % cirkulējošās radioaktivitātes), neizmainīts aksitinibs un sulfoksīda metabolīti, katrs no tiem

nodrošināja apmēram 20 % cirkulējošās radioaktivitātes.

Sulfoksīda un N-glikuronīda metabolītu iedarbība uz vaskulārā endotēlija augšanas faktora

receptoriem (VEGFR-2) in vitro bija apmēram 400 un attiecīgi 8000 reizes mazāka nekā aksitinibam.

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki cilvēki, dzimums un rase

Populācijas farmakokinētikas analīze pacientiem ar progresējošu vēzi (ieskaitot progresējošu NŠK) un

veseliem brīvprātīgajiem neliecina par klīniski nozīmīgām atšķirībām, pamatojoties uz pacientu

vecumu, dzimumu, ķermeņa masu, rasi, nieru funkciju, UGT1A1 vai CYP2C19 genotipu.

Pediatriskā populācija

Aksitinibs nav pētīts pacientiem, kuri jaunāki par 18 gadiem.

Aknu darbības traucējumi

Pētījumi in vitro un in vivo liecina, ka aksitinibs metabolizējas galvenokārt aknās.

Personām ar viegliem aknu darbības traucējumiem (A klase pēc Child-Pugh) sistēmiskā iedarbība pēc

vienas aksitiniba devas bija līdzīga kā personām ar normālu aknu darbību, personām ar vidējiem aknu

darbības traucējumiem (B klases pēc Child-Pugh) sistēmiskā iedarbība bija apmēram divas reizes

spēcīgāka nekā personām ar normālu aknu darbību. Personām ar smagiem aknu darbības traucējumiem

(C klase pēc Child-Pugh) aksitiniba iedarbība nav pētīta, tāpēc šajā pacientu populācijā aksitiniba

lietošana nav ieteicama (ieteikumus par devas pielāgošanu skatīt 4.2. apakšpunktā).

Nieru darbības traucējumi

Aksitinibs neizmainītā veidā urīnā nav konstatēts.

Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem aksitiniba iedarbība nav pētīta. Klīniskajos pētījumos, kur

aksitinibu lietoja pacientu ar NŠK ārstēšanai, pacienti ar kreatinīna līmeni serumā > 1,5 reizes virs

NAR vai aprēķināto kreatinīna klīrensu < 60 ml/min tika izslēgti no pētījuma. Populācijas

farmakokinētikas pētījumos konstatēja, ka nieru darbības traucējumi neietekmēja aksitiniba klīrensu,

tāpēc aksitiniba devas pielāgošana nav nepieciešama.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Atkārtotu devu toksicitāte

Pelēm un suņiem pēc atkārtotu devu lietošanas līdz 9 mēnešus ilgā laika periodā, toksicitātes pazīmes

konstatēja galvenokārt kuņģa-zarnu traktā, asinsrades, reproduktīvā, skeleta un dentālā sistēmā.

Iedarbība, kuras laikā nenovēroja blakusparādības, bija apmēram vienāda vai nedaudz zemāka par

iedarbību cilvēkam, kas sagaidāma, lietojot ieteicamo klīnisko sākuma devu (pamatojoties uz

zemlīknes laukumu).

Kanceroģenēze

Aksitiniba kancerognitātes pētījumi nav veikti.

Genotoksicitāte

Standarta genotoksicitātes testi in vitro neliecina par mutagēnu vai klastogēnu aksitiniba iedarbību.

Koncentrācijā > 0,22 µg/ml novēroja būtisku poliploīdijas palielināšanos in vitro. In vivo konstatēja

mikrokodolu polihromatisko eritrocītu skaita palielināšanos. Iedarbība, kuras laikā nenovēro

blakusparādības, bija 69 reizes lielāka nekā sagaidāmā iedarbība cilvēkam. Devās, kas ieteicamas

cilvēkiem, genotoksiskā atrade nav uzskatāma par klīniski nozīmīgu.

Reproduktīvā toksicitāte

Ar aksitiniba lietošanu saistītie novērojumi sēkliniekos un sēklvados bija šādi: samazināts orgānu

svars, atrofija un deģenerācija, samazināts dīgļšūnu skaits, hipospermija vai patoloģiska spermas

forma, samazināts spermas blīvums un daudzums. Šie novērojumi pelēm konstatēti devās, kas

apmēram 12 reizes pārsniedz sagaidāmo iedarbību cilvēkam, savukārt suņiem šie novērojumi

konstatēti devās, kas zemākas par sagaidāmo iedarbību cilvēkam. Devās, kas apmēram 57 reizes

pārsniedza sagaidāmo iedarbību cilvēkam, peļu tēviņiem nekonstatēja ietekmi uz pārošanos vai

fertilitāti. Devās, kas līdzvērtīgas sagaidāmajai iedarbībai cilvēkam, peļu mātītēm konstatēja novēlotu

dzimumbriedumu, samazinātus vai iztrūkstošus dzeltenos ķermeņus (corpora lutea), samazinātu

dzemdes svaru un dzemdes atrofiju. Peļu mātītēm konstatēja samazinātu fertilitāti un embriju

dzīvotspēju visās testētajās devās, zemākā devas iedarbība apmēram 10 reizes pārsniedz sagaidāmo

iedarbību cilvēkam.

Aksitiniba iedarbībai pakļautu grūsnu peļu pēcnācējiem devās, kas zemākas par sagaidāmo iedarbību

cilvēkam, konstatēja biežākas malformācijas (vilka rīkle) un skeleta izmaiņas, ieskaitot aizkavētu

pārkaulošanos. Perinatālās un postnatālās attīstības toksicitātes pētījumi nav veikti.

Toksicitātes novērojumi nenobriedušiem dzīvniekiem

Pelēm un suņiem, kas saņēma aksitinibu vismaz 1 mēnesi, novēroja atgriezenisku skrimšļa fizeālu

displāziju; zāļu iedarbība apmēram 6 reizes pārsniedza cilvēkam sagaidāmo iedarbību. Pelēm, kas

vairāk nekā 1 mēnesi saņēma aksitinibu, novēroja daļēji atgriezenisku dentālu kariesu; zāļu iedarbība

bija līdzīga kā cilvēkam sagaidāmā zāļu iedarbība. Cita veida toksicitāte, kas var izraisīt pediatriskās

populācijas apdraudējumu nenobriedušiem dzīvniekiem netika izvērtēta.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Tabletes kodols

Mikrokristāliskā celuloze

Laktozes monohidrāts

Kroskarmelozes nātrija sāls

Magnija stearāts

Tabletes apvalks

Hipromeloze 2910 (15 mPa·s)

Titāna dioksīds (E171)

Laktozes monohidrāts

Triacetīns (E1518)

Sarkanais dzelzs oksīds (E172)

6.2.

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

Inlyta 1 mg apvalkotās tabletes

Alumīnija/alumīnija blisteris, kas satur 14 apvalkotās tabletes. Katrā iepakojumā ir 28 vai 56

apvalkotās tabletes.

ABPE pudelītē ar silīcija gēla adsorbentu un polipropilēna vāciņu ir 180 apvalkotās tabletes.

Inlyta 3 mg apvalkotās tabletes

Alumīnija/alumīnija blisteris, kas satur 14 apvalkotās tabletes. Katrā iepakojumā ir 28 vai 56

apvalkotās tabletes.

ABPE pudelītē ar silīcija gēla adsorbentu un polipropilēna vāciņu ir 60 apvalkotās tabletes.

Inlyta 5 mg apvalkotās tabletes

Alumīnija/alumīnija blisteris, kas satur 14 apvalkotās tabletes. Katrā iepakojumā ir 28 vai 56

apvalkotās tabletes.

ABPE pudelītē ar silīcija gēla adsorbentu un polipropilēna vāciņu ir 60 apvalkotās tabletes.

Inlyta 7 mg apvalkotās tabletes

Alumīnija/alumīnija blisteris, kas satur 14 apvalkotās tabletes. Katrā iepakojumā ir 28 vai 56

apvalkotās tabletes.

ABPE pudelītē ar silīcija gēla adsorbentu un polipropilēna vāciņu ir 60 apvalkotās tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Beļģija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

Inlyta 1 mg apvalkotās tabletes

EU/1/12/777/001

EU/1/12/777/002

EU/1/12/777/003

Inlyta 3 mg apvalkotās tabletes

EU/1/12/777/007

EU/1/12/777/008

EU/1/12/777/009

Inlyta 5 mg apvalkotās tabletes

EU/1/12/777/004

EU/1/12/777/005

EU/1/12/777/006

Inlyta 7 mg apvalkotās tabletes

EU/1/12/777/010

EU/1/12/777/011

EU/1/12/777/012

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2012. gada 3. septembris

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2017. gada 22. maijs

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu.

EMA/396564/2015

EMEA/H/C/002406

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Inlyta

aksitinibs

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Inlyta. Tajā ir paskaidrots, kā

Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) novērtēja šīs zāles, pirms sniegt pozitīvu atzinumu par

reģistrācijas apliecības piešķiršanu un ieteikumus par Inlyta lietošanu.

Kas ir Inlyta?

Inlyta ir zāles, kas satur aktīvo vielu aksitinibu. Tās ir pieejamas tabletēs (1, 3, 5 un 7 mg).

Kāpēc lieto Inlyta?

Inlyta lieto, lai ārstētu pieaugušos ar progresējošu nieru šūnu karcinomu – nieru vēža veidu.

"Progresējis" nozīmē, ka vēzis ir sācis izplatīties. Inlyta lieto, kad ārstēšana ar Sutent (sunitinibu) vai

"citokīniem" (citām pretvēža zālēm) bijusi neveiksmīga.

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti.

Kā lieto Inlyta?

Ārstēšana ar Inlyta jāuzsāk ārstiem, kuriem ir pieredze pretvēža zāļu lietošanā.

Ieteicamā sākumdeva ir 5 mg divreiz dienā, lietojot ar aptuveni 12 stundu starplaiku. Devu var pielāgot

atbilstoši pacienta atbildes reakcijai. Pacientiem, kuri labi panes 5 mg devu, kuriem nav paaugstināts

asinsspiediens un kuri nelieto zāles asinsspiediena pazemināšanai, devu var palielināt sākotnēji līdz

7 mg, pēc tam līdz ne vairāk kā 10 mg divreiz dienā. Var būt nepieciešams samazināt devu vai

pārtraukt ārstēšanu, lai kontrolētu noteiktas blakusparādības. Pacientiem, kuri lieto noteiktas citas

zāles, ārstam var būt jāpielāgo Inlyta deva.

Pacientiem ar mēreni pavājinātu aknu darbību, jāsaņem sākumdeva 2 mg divreiz dienā. Inlyta nedrīkst

lietot pacientiem, kam ir izteikti pavājināta aknu darbība.

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European

Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Inlyta darbojas?

Inlyta aktīvā viela aksitinibs darbojas, bloķējot dažus enzīmus, ko dēvē par tirozīnkināzēm, kas

konstatētas asinsvadu endotēlija augšanas faktora (VEGF) receptoros uz vēža šūnu virsmas. VEGF

receptori ir iesaistīti vēža šūnu augšanas un izplatīšanās procesā un audzējus apgādājošo asinsvadu

attīstībā. Bloķējot šos receptorus, Inlyta palīdz mazināt vēža augšanu un izplatīšanos, kā arī pārtrauc

vēža šūnu augšanu nodrošinošo asins piegādi.

Kā noritēja Inlyta izpēte?

Inlyta salīdzināja ar sorafenibu (citām pretvēža zālēm) vienā pamatpētījumā, kurā piedalījās

723 pacienti ar progresējošu nieru šūnu karcinomu, kuriem iepriekš veiktā ārstēšana ar citām pretvēža

zālēm, piemēram, sunitinibu vai citokīniem, bija neveiksmīga. Galvenais iedarbīguma rādītājs bija laiks

līdz brīdim, kad audzējs progresēja.

Kādas bija Inlyta priekšrocības šajos pētījumos?

Inlyta efektīvāk nekā sorafenibs ārstēja progresējošu nieru šūnu karcinomu. Inlyta lietojošie pacienti

dzīvoja vidēji 6,7 mēnešus bez slimības progresēšanas, salīdzinot ar 4,7 mēnešiem pacientiem, kuri

lieto sorafenibu. Ietekme bija labāka uz pacientiem, kuri iepriekš bija ārstēti ar citokīniem, nevis

sunitinibu.

Kāds risks pastāv, lietojot Inlyta?

Visbiežāk novērotās Inlyta blakusparādības (vairāk nekā 20 % pacientu) ir caureja, hipertensija

(paaugstināts asinsspiediens), nespēks (nogurums), disfonija (balss pavājināšanās), slikta dūša,

vemšana, pavājināta ēstgriba, svara zudums, palmāri-plantāras eritrodizestēzijas sindroms (izsitumi un

delnu un pēdu apakšpušu nejūtīgums), asiņošana, hipotireoze (nepietiekama vairogdziedzera

aktivitāte), olbaltumvielas urīnā, klepus un aizcietējums.

Pilns visu Inlyta izraisīto blakusparādību un ierobežojumu saraksts ir atrodams zāļu lietošanas

instrukcijā.

Kāpēc Inlyta tika apstiprinātas?

CHMP secināja, ka ir pierādīta Inlyta efektivitāte, ārstējot pacientus, kuriem ir progresējoša nieru šūnu

karcinoma un kuriem ārstēšana ar Sutent vai citokīnu nav bijusi veiksmīga. Attiecībā uz šo zāļu

drošumu to blakusparādības ir līdzīgas kā citām tās pašas grupas zālēm un tiek uzskatītas par

pieņemamām un kontrolējamām. CHMP nolēma, ka pacientu ieguvums, lietojot Inlyta, pārsniedz šo

zāļu radīto risku, un ieteica izsniegt šo zāļu reģistrācijas apliecību.

Kas tiek darīts, lai nodrošinātu nekaitīgu un efektīvu Inlyta lietošanu?

Lai nodrošinātu iespējami nekaitīgu Inlyta lietošanu, ir izstrādāts riska pārvaldības plāns. Pamatojoties

uz šo plānu, Inlyta zāļu aprakstā ir ietverta drošuma informācija, kā arī lietošanas instrukcija, tostarp

attiecīgi piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem.

Cita informācija par Inlyta

Eiropas Komisija 2012. gada 3. septembrī izsniedza Inlyta reģistrācijas apliecību, kas derīga visā

Eiropas Savienībā.

Pilns Inlyta EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European Public Assessment Reports Plašāka informācija par ārstēšanu ar Inlyta pieejama

zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinoties ar ārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 06.2015.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju