Imodium Original 2 mg cietās kapsulas

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

29-08-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
Loperamīda hidrohlorīds
Pieejams no:
Johnson & Johnson Hellas Consumer AE, Greece
ATĶ kods:
A07DA03
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Loperamidi hydrochloridum
Deva:
2 mg
Zāļu forma:
Kapsula, cietā
Receptes veids:
bez receptes
Ražojis:
Famar S.A. (Plant B), Greece
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
I000034

SASKAŅOTS ZVA 29.08.2019.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Imodium Original 2 mg cietās kapsulas

Loperamidi hydrochloridum

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Ja pēc 2 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Imodium un kādam nolūkam to lieto

Kas jāzina pirms Imodium lietošanas

Kā lietot Imodium

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Imodium

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Imodium un kādam nolūkam to lieto

Imodium ir loperamīda hidrohlorīdu saturošs pretcaurejas līdzeklis.

Lietojot Imodium caurejas gadījumā, izkārnījumi kļūst cietāki un vēdera izeja retāka.

Imodium var lietot akūtas (pēkšņas) caurejas simptomātiskai ārstēšanai pieaugušajiem un bērniem no 12

gadu vecuma. Imodium var lietot arī gadījumos, kad operācijas rezultātā izņemta kāda zarnu daļa, jo tas bieži

rada caureju. Imodium lieto caurejas, kura ilgst līdz 48 stundām, ārstēšanai. Ja caureja ir ilgāka par 48 stundām,

Jums jākonsultējas ar ārstu.

Kas jāzina pirms Imodium lietošanas

Nelietojiet Imodium šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret loperamīda hidrohlorīdu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo

zāļu sastāvdaļu;

bērniem līdz 12 gadu vecumam;

ja izkārnījumiem ir asiņu piejaukums un Jums ir paaugstināta temperatūra;

ja Jums ir resnās zarnas iekaisums (piemēram, čūlainais kolīts vai pseidomembranozais kolīts

antibiotiku lietošanas dēļ);

ja Jums ir baktēriju izraisīts zarnu iekaisums (enterokolīts);

ja Jūsu ārsts teicis, ka Jums ir stāvoklis, kad būtu jāizvairās no zarnu darbības palēnināšanas, Imodium

lietot nedrīkst. Imodium lietošana nekavējoties jāpārtrauc, ja Jums ir

aizcietējums vai

vēdera

uzpūšanās.

Ja Jūs šaubāties, lūdziet padomu savam farmaceitam vai ārstam.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Lai gan Imodium pārtrauc caureju, tas neizārstēs tās cēloni. Tāpēc, ja vien iespējams, vajadzētu ārstēt

arī caurejas cēloni.

Caurejas gadījumā Jūs zaudējat daudz šķidruma un sāļu. Tāpēc Jums vajadzētu aizstāt zudušo

šķidrumu daudz dzerot. Tas ir īpaši svarīgi bērniem. Jūsu farmaceits varēs sagādāt īpašu pulveri, kas

satur cukuru un sāļus. Pievienots ūdenim, tas aizstās caurejas laikā zudušos sāļus. Šis šķīdums ir īpaši

SASKAŅOTS ZVA 29.08.2019.

piemērots bērniem.

Akūtas (pēkšņas) caurejas gadījumā Imodium parasti pārtrauks simptomus 48 stundu laikā. Ja

tā nenotiek, pārtrauciet lietot zāles un griezieties pie sava ārsta.

Ja Jums ir AIDS un Jūs tiekat ārstēts ar Imodium, parādoties vēdera uzpūšanās pazīmēm, nekavējoties

pārtrauciet Imodium lietošanu un konsultējieties ar savu ārstu.

Ir aprakstīti gadījumi par Imodium aktīvās vielas loperamīda ļaunprātīgu un nepareizu lietošanu. Lietojiet šīs

zāles tikai paredzētajam nolūkam (skatīt 1. punktu) un nekad nelietojiet vairāk par ieteicamo daudzumu (skatīt 3.

punktu). Pacientiem, kuri ir lietojuši pārāk daudz loperamīda, kas ir Imodium aktīvā sastāvdaļa, ir novērotas

nopietnas problēmas ar sirdi (kuru simptomi ietver paātrinātu vai neregulāru sirdsdarbību).

Pirms Imodium lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Aknu darbības traucējumi

Ja Jums ir aknu darbības traucējumi, pastāstiet par to savam ārstam, jo Jums var būt nepieciešama rūpīga

medicīniska uzraudzība Imodium lietošanas laikā.

Citas zāles un Imodium

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Ja lietojat zāles, kas palēnina kuņģa un zarnu darbību (piemēram, antiholīnerģiskus līdzekļus), Jums par to jā

informē savs ārsts, jo šīs zāles var pastiprināt Imodium iedarbību.

Ja lietojat hinidīnu (lieto neregulāras sirdsdarbības ārstēšanai), ritonavīru (lieto HIV ārstēšanai), iekšķīgi

lietojamu desmopresīnu (lieto pārmērīgas urinācijas ārstēšanai), itrakonazolu vai ketokonazolu (lieto sēnīšu

slimību ārstēšanai), gemfibrozilu (lieto holesterīna līmeņa pazemināšanai), Jums par to jāinformē savs ārsts.

Grūtniecība

Ja Jūs esat grūtniece, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu

lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Imodium nav ieteicams lietot grūtniecības laikā, tādēļ, ja Jums ir

grūtniecība, konsultējieties ar ārstu par atbilstošu ārstēšanu.

Barošana ar krūti

Ja Jūs barojat bērnu ar krūti, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Imodium lietošana

nav ieteicama mātēm, kas baro bērnu ar krūti, jo niecīgs daudzums Imodium var nokļūt mātes pienā, tādēļ, ja

Jūs barojat bērnu ar krūti, konsultējieties ar ārstu par atbilstošu ārstēšanu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Caurejas gadījumā iespējams nogurums, reibonis vai miegainība. Tādēļ, ieteicams ievērot piesardzību vadot

transportlīdzekļus un apkalpojot mehānismus.

Imodium satur laktozi

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3.

Kā lietot Imodium

Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar šo instrukciju vai tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā

vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

SASKAŅOTS ZVA 29.08.2019.

Imodium ir pieejams kapsulu veidā, kas jālieto iekšķīgi.

Jūs varat lietot Imodium jebkurā diennakts laikā.

Kapsulas jānorij, uzdzerot ūdeni.

Akūta (pēkšņa) caureja

Pieaugušie (ieskaitot gados vecākus pacientus) un bērni, kuri vecāki par 12 gadiem

Akūtas (pēkšņas) caurejas gadījumā sākuma deva ir 2 kapsulas (4 mg), pēc tam pa 1 kapsulai (2 mg)

pēc katras šķidras vēdera izejas. Ja Jums ir blīvi vai cieti izkārnījumi vai vēdera izeja nav bijusi 24

stundas, kapsulu lietošana jāpārtrauc.

Nelietojiet vairāk par 6 kapsulām (12 mg) 24 stundu laikā!

Ja simptomi nemazinās 2 dienu laikā, tad caurejas cēlonis ir jāizmeklē papildus.

Lietošana bērniem

Akūtas caurejas gadījumā Imodium nedrīkst lietot bērniem, kuri jaunāki par 12 gadiem (skatīt 2. punkta sadaļu

“Nelietojiet Imodium šādos gadījumos”).

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem devas pielāgošana nav nepieciešama.

Ja esat lietojis Imodium vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis pārāk daudz Imodium, nekavējoties sazinieties ar ārstu vai slimnīcu, lai uzzinātu, kā rīkoties.

Simptomi var būt šādi: paātrināta sirdsdarbība, neregulāra sirdsdarbība, sirdsdarbības izmaiņas (šiem

simptomiem var būt potenciāli smagas, dzīvībai bīstamas sekas), muskuļu stīvums, nekoordinētas kustības,

miegainība, apgrūtināta urinēšana vai vāja elpošana.

Bērni uz Imodium lielā daudzumā reaģē spēcīgāk nekā pieaugušie. Ja bērns lietojis pārāk lielu devu vai viņam

parādās jebkurš no iepriekš minētajiem simptomiem, nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Ja esat aizmirsis lietot Imodium

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, Imodium var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Zāļu blakusparādību biežuma kategorijas sakārtotas pēc sekojoša iedalījuma:

Ļoti bieži: vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem;

Bieži: līdz 1 no 10 cilvēkiem;

Retāk: līdz 1 no 100 cilvēkiem;

Reti: līdz 1 no 1 000 cilvēkiem;

Ļoti reti: līdz1 no 10 000 cilvēkiem;

Nav zināmi: nevar noteikt pēc pieejamiem datiem.

Imūnās sistēmas traucējumi

Reti: paaugstinātas jutības reakcija, anafilaktiska reakcija (ieskaitot anafilaktisku šoku), anafilaktoīda reakcija.

Nervu sistēmas traucējumi:

Bieži: galvassāpes, reibonis

Retāk: miegainība

Reti: samaņas zudums, stupors, nomākts apziņas līmenis, paaugstināts muskuļu tonuss, koordinācijas

traucējumi.

SASKAŅOTS ZVA 29.08.2019.

Acu slimības

Reti: mioze.

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Bieži: aizcietējums, slikta dūša, gāzu uzkrāšanās.

Retāk: sāpes vēderā, diskomforta sajūta vēderā, sausa mute, sāpes vēdera augšdaļā, vemšana, dispepsija.

Reti: ileuss

(ieskaitot paralītisko ileusu), resnās zarnas paplašinājums (ieskaitot toksisku resnās zarnas

paplašinājumu), glosodīnija, vēdera uzpūšanās.

Ādas un zemādas audu bojājumi

Retāk: izsitumi.

Reti: bullozi izsitumi (ieskaitot Stīvensa-Džonsona sindromu, toksisko epidermas nekrolīzi un daudzformu

eritēmu), angioedēma, nātrene, nieze.

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Reti: urīna retence.

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Reti: nogurums.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši

Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Imodium

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc “ΛΗΞ”. Derīguma termiņš

attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs

nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Imodium satur

Aktīvā viela ir loperamīds. Viena kapsula satur 2 mg loperamīda hidrohlorīda.

Citas sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts, kukurūzas ciete, talks, magnija stearāts (sastāvs F10). Pati

kapsula satur titāna dioksīdu, dzelteno dzelzs oksīdu, nātrija indigotindisulfātu, želatīnu, melno dzelzs

oksīdu un nātrija eritrozīnu.

Imodium ārējais izskats un iepakojums

Kapsulas (4 izmērs), kas pildītas ar baltu pulveri un tumši pelēku korpusu ar baltu zaļu vāciņu.

Imodium kapsulas pieejamas blisteros. Pieejami iepakojumi pa 6 kapsulām.

Primārā iepakojuma tulkojums

Imodium

Original 2mg

Loperamīda hidrohlorīds

Johnson & Johnson Hellas Consumer AE

SASKAŅOTS ZVA 29.08.2019.

Sērijas Nr.(LOT)

Derīgs līdz (ΛΗΞ)

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Johnson & Johnson Hellas Consumer AE

Aigialeias & Epidavrou 4, 15125 Amarousio, Grieķija.

Ražotājs:

FAMAR S.A. Plant B

Anthousa Avenue, 15344 Anthousa – Attiki, Grieķija

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētājs un pārpakotājs Latvijā: SIA ELPIS, Rāmuļu iela 15, Rīga, LV-

1005, t. 67381170.

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas Nr.I000034.

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 08/2019.

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem:

Informācija ārstam pārdozēšanas gadījumā

Injicējiet naloksonu.

Atkārtojiet naloksona injekcijas ik pēc 1-3 stundām, ja nepieciešams.

Nepieciešama vismaz 48 stundu nepārtraukta novērošana.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju