Ibumetin 50 mg/g gels

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

16-01-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Ibuprofēns
Pieejams no:
Takeda Pharma AS, Estonia
ATĶ kods:
M02AA13
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Ibuprofenum
Deva:
50 mg/g
Zāļu forma:
Gels
Receptes veids:
bez receptes
Ražojis:
Fleet Laboratories Limited, United Kingdom
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
I000887

SASKAŅOTS ZVA 16.01.2018.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Ibumetin 50 mg/g gels

Ibuprofenum

Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jālieto Ibumetin gels rūpīgi, lai

no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas, Jums jāsazinās ar savu ārstu.

Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām

blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Ibumetin gels un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Ibumetin gela lietošanas

Kā lietot Ibumetin gelu

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Ibumetin gelu

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Ibumetin gels un kādam nolūkam to lieto

Ibumetin gels ir analgētiskas darbības pretiekaisuma līdzeklis, kas pieder pie nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu

grupas (NSPL).

Tas ir paredzēts ārīgai lietošanai (pie muguras, reimatiskām un muskuļu sāpēm, sastiepumiem, izmežģījumiem

un neiralģijām) iekaisuma procesa lokālai ārstēšanai.

2.

Kas Jums jāzina pirms Ibumetin gela lietošanas

Nelietojiet Ibumetin gelu šādos gadījumos:

-

ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret ibuprofēnu vai kādu citu Ibumetin gela sastāvdaļu;

-

ja Jums ir bijušas alerģiskas reakcijas (piemēram, astmas simptomi, alerģisks

rinīts

nātrene)

lietojot medikamentus, kuri satur acetilsalicilskābi vai citus

iekaisumu mazinošus medikamentus. Ja

Jums ir šaubas, konsultējieties ar

ārstu;

-

ja Jums ir grūtniecības trešais trimestris;

-

ja Jums ir ekzēma, pūtītes, ādas infekcija vai vaļēja brūce;

-

bērniem līdz 12 gadu vecumam.

Īpaša piesardzība, lietojot Ibumetin gelu, nepieciešama šādos

gadījumos:

Lietojiet Ibumetin gelu pēc iespējas īsāku laika periodu.

ja Jums ir pavājinātas sirds, aknu un nieru funkcijas;

ja Jums ir gremošanas trakta aktīva peptiska čūla, asiņošana vai perforācija;

ja Jums ir bijusi gremošanas trakta čūla pēc citu NSPL lietošanas.

Pēc gela uzklāšanas uz ādas - šo vietu nedrīkst apklāt ar ciešu pārsēju.

Jāuzmanās, lai gels nenokļūtu acīs vai uz gļotādām. Ja zāles ir nokļuvušas acīs vai uz gļotādām, nekavējoties

skarto vietu jāskalo ar lielu ūdens daudzumu.

Ārstēšana ir jāpārtrauc, ja novēro ādas apsārtumu.

Nevajadzētu gelu lietot ilgāk par ieteicamo ārstēšanas laika periodu, jo ilgstošas lietošanas rezultātā palielinās

kontaktdermatīta rašanās iespēja.

Lai izvairītos no ādas reakcijas uz gaismu riska, šo zāļu lietošanas laikā vajadzētu izvairīties no uzturēšanās

tiešā saules gaismā un no solārija apmeklējuma.

Citu zāļu lietošana

Maz ticams, ka var notikt mijiedarbība ar citām zālēm, jo ibuprofēna koncentrācija serumā ir ļoti niecīga.

Tomēr pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot

zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ibumetin gelu nedrīkst lietot grūtniecības laikā.

Ibumetin gelu drīkst lietot zīdīšanas periodā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ibumetin gels neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Svarīga informācija par kādu no Ibumetin gela sastāvdaļām

Ibumetin gels satur propilēnglikolu. Tas var izraisīt ādas kairinājumu.

3.

Kā lietot Ibumetin gelu

Parastā dienas deva pieaugušiem ir 9 – 10 g (10 g atbilst aptuveni 17 cm gela), sadalot devu 3 daļās, kas tiek

uzklāts uz ādas attiecīgi 3 reizes dienā. Nelietot vairāk par 15 g dienā. Ārstēšanas kurss nedrīkst pārsniegt 1

nedēļu.

Gelu nedrīkst lietot bērni līdz 12 gadu vecumam.

Gelu plānā kārtā uzklāj uz ādas sāpošajā vietā un viegli iemasē ādā. Pēc katras gela lietošanas reizes ieteicams

nomazgāt rokas (izņemot gadījumos, kuros gels ārstnieciskos nolūkos tiek uzklāts uz rokām).

Ja ārsts ir uzrakstījis devu, kas atšķiras no minētajām, sekojiet ārsta norādījumiem.

Ja esat lietojis Ibumetin gelu vairāk nekā noteikts

Pārdozēšanas risks lietojot Ibumetin gelu ārīgi ir praktiski neiespējams.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, Ibumetin gels var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne

visiem tās izpaužas.

Lietojot Ibumetin gelu nav konstatētas nopietnas blakusparādības.

Retāk novērotās blaknes (biežāk nekā 1:1000): ādas apsārtums, nieze, ekzēma.

Reti novērotās blaknes (retāk nekā 1:1000): pūslīši uz ādas, nātrene.

Ļoti reti novērotās blaknes (retāk nekā 1:10 000): uztūkusi seja, lūpas, mēle un/vai rīkle, var novērot elpas

trūkumu vai rīšanas grūtības, anafilaktiskas reakcijas, nieru mazspēja.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši

Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku

informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Ibumetin gelu

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25

Nelietot Ibumetin gelu pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc ”Tinka iki”. Derīguma

termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo

zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Ibumetin gels satur

Aktīvā viela ir 50 mg ibuprofēna uz 1 g gela;

Citas sastāvdaļas ir rūpnieciski denaturēts spirts, karbomēri (karbapols 980 un 1382), propilēnglikols,

dietilamīns un attīrīts ūdens.

Ibumetin gela ārējais izskats un iepakojums

Ibumetin ir dzidrs ūdens-spirta gels ar vieglu spirta smaržu.

Ibumetin gels ir iepakots 50 g alumīnija tūbiņā un kartona kastītē.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Takeda Pharma AS

Jaama 55B

63308, Põlva

Igaunija

Ražotājs

Fleet Laboratories Ltd.

94 Rickmansworth Road

Watford, Hertfordshire, WD18 7JJ

Lielbritānija

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētājs un pārpakotājs Latvijā: SIA ELPIS, Rāmuļu iela 15, Rīga, LV-

1005, t. 67381170.

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas Nr._______.

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 12/2017.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju