Ibandronic acid ratiopharm 6 mg koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

26-10-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

26-10-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
Ibandronskābe
Pieejams no:
Ratiopharm GmbH, Germany
ATĶ kods:
M05BA06
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Ibandronic acid
Deva:
6 mg
Zāļu forma:
Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Merckle GmbH, Germany; Synthon BV, Netherlands; Synthon Hispania S.L., Spain
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija numurs:
13-0184

SASKAŅOTS ZVA 10-11-2016

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Ibandronic acid ratiopharm 6 mg koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Acidum ibandronicum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Ibandronic acid ratiopharm un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Ibandronic acid ratiopharm saņemšanas

Kā saņemsiet Ibandronic acid ratiopharm

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Ibandronic acid ratiopharm

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Ibandronic acid ratiopharm un kādam nolūkam to lieto

Ibandronic acid ratiopharm satur aktīvo vielu ibandronskābi. Tā pieder zāļu grupai, ko sauc par

bisfosfonātiem.

Ibandronskābe tiek lietota pieaugušajiem un Jums parakstīta tādēļ, ka Jums ir krūts vēzis, kas

izplatījies kaulos (to sauc par kaulu metastāzēm).

Tā palīdz novērst kaulu lūzumus.

Tā palīdz novērst citas kaulu patoloģijas, kuru dēļ var būt vajadzīga operācija vai staru terapija.

Ibandronskābe var būt parakstīta arī tādēļ, ka Jūsu asinīs audzēja dēļ ir paaugstināta kalcija

koncentrācija.

Ibandronskābe iedarbojas samazinot kalcija zudumu kaulos. Tas palīdz samazināt Jūsu kaulu

trauslumu.

2.

Kas Jums jāzina pirms Ibandronic acid ratiopharm saņemšanas

Jūs nedrīkstat saņemt Ibandronic acid ratiopharm šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret ibandronskābi vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir vai agrāk ir bijis zems kalcija līmenis asinīs.

Ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums, nelietojiet šīs zāles. Ja Jums ir kādas šaubas, pirms

Ibandronic acid ratiopharm lietošanas, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Zāļu pēcreģistrācijas uzraudzības laikā ļoti retos gadījumos pacientiem, kuri lietoja Ibandronic acid

ratiopharm ar vēzi saistītu traucējumu ārstēšanai, ziņots par blakusparādību, ko sauc par žokļa

osteonekrozi (ŽON) (žokļa kaula bojājums). ŽON var rasties arī pēc ārstēšanas pārtraukšanas.

Ir svarīgi censties novērst ŽON, jo tā ir sāpīga blakusparādība, kas var būt grūti ārstējama. Lai

mazinātu žokļa osteonekrozes risku, Jums vajadzētu ievērot dažus piesardzības pasākumus.

Pirms zāļu saņemšanas informējiet ārstu, farmaceitu vai medmāsu:

SASKAŅOTS ZVA 10-11-2016

ja Jums ir kādi ar mutes dobumu vai zobiem saistīti traucējumi, piemēram, slikta zobu veselība,

smaganu slimība vai plānota zoba izraušana (ekstrakcija);

ja nesaņemat regulāru stomatoloģisku aprūpi vai Jums sen nav veikta zobu pārbaude;

ja esat smēķētājs (tas var palielināt ar zobiem saistētu traucējumu risku);

ja iepriekš esat ārstēts ar bisfosfonātu (zāles kaulu slimību ārstēšanai vai profilaksei);

ja lietojat zāles, ko sauc par kortikosteroīdiem (piemēram, prednizolonu vai deksametazonu);

ja Jums ir vēzis.

Pirms Ibandronic acid ratiopharm lietošanas sākšanas ārsts var lūgt Jums veikt stomatoloģisku

izmeklēšanu.

Ārstēšanas laikā Jums jānodrošina laba mutes dobuma higiēna (ieskaitot regulāru zobu tīrīšanu) un

regulāri jāveic stomatoloģiskas pārbaudes. Ja Jums ir zobu protēzes, pārliecinieties, ka tās ir Jums

atbilstošas. Ja Jums tiek veikta stomatoloģiska ārstēšana vai ir paredzēta ķirurģiska stomatoloģiska

procedūra (piemēram, zoba ekstrakcija), informējiet par to ārstu un pastāstiet zobārstam, ka Jūs

saņemat Ibandronic acid ratiopharm.

Nekavējoties sazinieties ar savu ārstu un zobārstu, ja Jums rodas ar mutes dobumu vai zobiem saistītas

problēmas, piemēram, vaļīgi zobi, sāpes vai pietūkums, nedzīstošas čūlas vai izdalījumi, jo tas var

liecināt par žokļa osteonekrozi.

Pirms Ibandronic acid ratiopharm saņemšanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu:

ja Jums ir alerģija pret jebkurām citām bisfosfonātu grupas zālēm;

ja Jums ir augsts vai zems D vitamīna, kalcija vai kādas citas minerālvielas līmenis;

Ja Jums ir nieru darbības traucējumi;

ja Jums ir sirds darbības traucējumi un ārsts ieteicis Jums ierobežot ikdienas šķidruma patēriņu;

Ar intravenozi ievadītu ibandronskābi ārstētiem pacientiem ir ziņots par smagām, dažkārt letālām

alerģiskām reakcijām.

Ja Jums ir kāds no tālāk minētajiem simptomiem, piemēram, elpas trūkums/apgrūtināta elpošana,

spiediena sajūta rīklē, mēles tūska, reibonis, ģībšanas sajūta, sejas pietvīkums vai tūska, ādas izsitumi,

slikta dūša un vemšana, Jums par to nekavējoties jābrīdina savs ārsts vai medicīnas māsa (skatīt

4. punktu).

Bērni un pusaudži

Ibandronic acid ratiopharm nedrīkst lietot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam.

Citas zāles un Ibandronic acid ratiopharm

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu

lietot. Tas nepieciešams tādēļ, ka Ibandronic acid ratiopharm var ietekmēt dažu citu zāļu iedarbību. Arī

dažas citas zāles var ietekmēt Ibandronic acid ratiopharm iedarbību.

Īpaši svarīgi pastāstīt ārstam vai farmaceitam par to, ka lietojat injicējamas aminoglikozīdu grupas

antibiotikas, piemēram, gentamicīnu. Tas nepieciešams tādēļ, ka gan aminoglikozīdi, gan Ibandronic

acid ratiopharm var samazināt kalcija daudzumu asinīs.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Jūs nedrīkstat lietot Ibandronic acid ratiopharm, ja esat grūtniece, plānojat grūtniecību vai barojat

bērnu ar krūti. Pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Jūs varat vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus, jo uzskata, ka ibandronskābe neietekmē

vai ietekmē nedaudz Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Ja vēlaties vadīt

transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus, vispirms konsultējieties ar savu ārstu.

Ibandronic acid ratiopharm satur mazāk kā 1 mmol nātrija (23 mg) flakonā, t. i., būtībā ir

SASKAŅOTS ZVA 10-11-2016

nātriju nesaturošas.

3.

Kā saņemsiet Ibandronic acid ratiopharm

Šo zāļu saņemšana

Parasti Ibandronic acid ratiopharm ievada ārsts vai kāds cits medicīnas darbinieks, kuram ir

pieredze vēža ārstēšanā.

To ievada infūzijas veidā vēnā.

Kamēr lietosiet Ibandronic acid ratiopharm, ārsts var regulāri veikt Jums asins analīzes. Tas

nepieciešams, lai pārbaudītu, vai saņemat pareizu šo zāļu daudzumu.

Cik daudz šo zāļu jāsaņem

Atkarībā no Jūsu slimības ārsts izlems, cik daudz Ibandronic acid ratiopharm Jums jālieto.

Ja Jums ir krūts vēzis, kas izplatījies Jūsu kaulos, ieteicamā deva ir viens flakons (6 mg) ik pēc 3 - 4

nedēļām, ievadot vismaz 15 minūtes ilgas intravenozas infūzijas veidā.

Ja audzēja dēļ Jūsu asinīs ir paaugstināts kalcija līmenis, atkarībā no slimības smaguma pakāpes,

ieteicamā deva ir 2 mg vai 4 mg vienreizējas devas veidā. Šīs zāles jāievada vēnā divas stundas ilgas

infūzijas veidā. Nepietiekamas atbildreakcijas vai slimības recidīva gadījumā var apsvērt atkārtotas

devas lietošanu.

Ja Jums ir nieru darbības traucējumi, ārsts var pielāgot devu un intravenozās infūzijas ilgumu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nekavējoties pastāstiet medicīnas māsai vai ārstam, ja pamanāt kādu no tālāk minētajām

smagajām blakusparādībām - Jums var būt nepieciešama steidzama ārstēšana.

Reti (var ietekmēt līdz 1 no 1000 cilvēkiem):

pastāvīgas acu sāpes vai iekaisums;

jaunas sāpes, vājums vai diskomforta sajūta augšstilba, gūžas vai cirkšņa apvidū. Iespējams, ka

Jums radušās augšstilba kaula iespējama netipiska lūzuma agrīnas pazīmes.

Ļoti reti (var ietekmēt līdz 1 no 10000 cilvēkiem):

sāpes vai čūla mutes dobumā vai žoklī. Iespējams, ka Jums radušās smaga žokļa bojājuma

(žokļa kaula nekroze [kaulaudu atmiršana]) agrīnas pazīmes;

ja Jums ir sāpes ausīs, izdalījumi no auss un/vai ausu infekcija, konsultējieties ar ārstu. Tās var

būt auss kaulu bojājuma pazīmes;

nieze, sejas, lūpu, mēles un rīkles tūska ar apgrūtinātu elpošanu. Iespējams, ka Jums ir smaga,

iespējams, dzīvībai bīstama alerģiska reakcija (skatīt 2. punktu);

smagas ādas blakusparādības.

Nav zināms (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

astmas lēkme.

Citas iespējamas blakusparādības

Bieži (var ietekmēt līdz 1 no 10 cilvēkiem):

SASKAŅOTS ZVA 10-11-2016

gripai līdzīgi simptomi, tai skaitā drudzis, drebuļi un trīce, diskomforta sajūta un nespēks, kā arī

kaulu, muskuļu un locītavu sāpes. Šie simptomi parasti izzūd dažu stundu vai dienu laikā. Ja

kāds no šiem simptomiem kļūst apgrūtinošs vai ir ilgāk nekā pāris dienas, konsultējieties ar

medmāsu vai ārstu;

paaugstināta ķermeņa temperatūra;

vēdera sāpes, gremošanas traucējumi, slikta dūša, vemšana vai caureja (šķidrs zarnu saturs);

zems kalcija vai fosfāta līmenis asinīs;

asins analīžu rezultātu, piemēram, gamma GT vai kreatinīna līmeņa pārmaiņas;

sirds ritma traucējumi, kas tiek saukti par Hisa kūlīša zara blokādi;

sāpes kaulos vai muskuļos;

galvassāpes, reibonis vai vājums;

slāpju sajūta, rīkles iekaisums vai garšas sajūtas pārmaiņas;

kāju vai pēdu tūska;

locītavu sāpes, artrīts vai citas locītavu problēmas;

epitēlijķermenīšu darbības traucējumi;

zilumu veidošanās;

infekcijas;

acu slimība, ko dēvē par kataraktu;

ādas bojājumi;

zobu slimības.

Retāk (var ietekmēt līdz 1 no 100 cilvēkiem):

trīce vai drebuļi;

izteikta ķermeņa temperatūras pazemināšanās (hipotermija);

traucējumi, kas skar galvas smadzeņu asinsvadus un tiek saukti par cerebrovaskulāriem

traucējumiem (insults vai asinsizplūdums galvas smadzenēs);

sirdsdarbības un asinsrites traucējumi (tostarp sirdsklauves, sirdslēkme, hipertensija

(paaugstināts asinsspiediens) un vēnu varikoze);

asins šūnu pārmaiņas (anēmija);

augsts sārmainās fosfatāzes līmenis asinīs, šķidruma uzkrāšanās organismā un tūska (limfātiskā

tūska);

šķidruma uzkrāšanās plaušās;

kuņģa darbības traucējumi, piemēram, gastroenterīts vai gastrīts;

žultsakmeņi;

nespēja urinēt, cistīts (urīnpūšļa iekaisums);

migrēna;

nervu sāpes, nervu saknīšu bojājumi;

kurlums;

pastiprināta skaņas, garšas vai pieskāriena jutība, ožas sajūtas pārmaiņas;

apgrūtināta rīšana;

čūlas mutē, lūpu tūska (heilīts), piena sēnīte mutē;

ādas nieze vai tirpšana ap muti;

sāpes iegurnī, izdalījumi no maksts, nieze vai sāpes makstī;

veidojums ādā, kas tiek saukts par labdabīgu ādas jaunveidojumu;

atmiņas zudums;

miega traucējumi, trauksmes sajūta, emocionāla nestabilitāte vai noskaņojuma svārstības;

ādas izsitumi;

matu izkrišana;

ievainojums vai sāpes injekcijas vietā;

ķermeņa masas samazināšanās;

nieru cistas (ar šķidrumu pildīti maisiņi nierēs).

SASKAŅOTS ZVA 10-11-2016

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas

arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par

blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003.

Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu

drošumu.

5.

Kā uzglabāt Ibandronic acid ratiopharm

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc „Derīgs līdz” un uz

flakona pēc ,,EXP’’. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Pēc atšķaidīšanas šķīdums infūzijām ir stabils 24 stundas 2°C –8°C temperatūrā (ledusskapī).

Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt, ka šķīdums nav dzidrs vai satur redzamas daļiņas.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Ibandronic acid ratiopharm satur

Aktīvā viela ir ibandronskābe.

Viens flakons ar 6 ml koncentrāta infūziju šķīduma pagatavošanai satur 6 mg ibandronskābes

(atbilst 6,75 mg ibandronskābes nātrija sāls monohidrāta).

Viens mililitrs koncentrāta infūziju šķīduma pagatavošanai satur 1 mg ibandronskābes (atbilst

1,13 mg ibandronskābes nātrija sāls monohidrāta).

Citas sastāvdaļas ir nātrija hlorīds, nātrija hidroksīds (E524) (pH pielāgošanai), ledus etiķskābe

(E260), nātrija acetāta trihidrāts un ūdens injekcijām.

Ibandronic acid ratiopharm ārējais izskats un iepakojums

Ibandronic acid ratiopharm ir bezkrāsains, caurspīdīgs šķīdums.

Ibandronskābe pieejama caurspīdīgos, bezkrāsainos flakonos.

Iepakojumā 1 vai 5 stikla flakoni.

Flakoni noslēgti ar gumijas aizbāzni un tirkīza krāsas (zilgani zaļu) noraujamu vāciņu.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

ratiopharm GmbH, Graf–Arco–Str. 3, 89079 Ulm, Vācija

Ražotājs

Synthon BV, Microweg 22, 6545CM Nijmegen, Nīderlande

Synthon Hispania SL, Castelló 1, Polígono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat, Spānija

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str 3, 89143 Blaubeuren, Vācija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Bulgārijā: Ibandronic acid Teva 6 mg concentrate for solution for infusion Čehijā: Ibandronic acid

Teva 6 mg/6 ml koncentrát pro infuzní roztok Dānijā: Ibandronsyre Teva Pharma Grieķijā, Kiprā:

SASKAŅOTS ZVA 10-11-2016

Ibandronic acid Teva Pharma 6 mg Igaunijā: Ibandronic acid ratiopharm Latvijā: Ibandronic acid

ratiopharm 6 mg koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai Lietuvā: Ibandronic acid ratiopharm 6

mg koncentratas infuzinam tirpalui Nīderlandē: Ibandroninezuur Teva 2 mg/6 mg, concentraat voor

oplossing voor infusie

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 07/2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem

Deva: skeleta pārmaiņu profilakse pacientēm ar krūts vēzi un metastāzēm kaulos

Ieteicamā deva skeleta pārmaiņu novēršanai pacientēm ar krūts vēzi un metastāzēm kaulos ir 6 mg

intravenozi, ievadot ik pēc 3 – 4 nedēļām. Deva jāievada vismaz 15 minūšu ilgas infūzijas veidā.

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Pacientiem ar vieglu nieru bojājumu (Cl

≥50 un <80 ml/min) devas pielāgošana nav nepieciešama.

Pacientiem ar vidēji smagu nieru bojājumu (Cl

≥30 un <50 ml/min) vai smagu nieru bojājumu (Cl

<30 ml/min), kuri tiek ārstēti, lai nepieļautu kaulu lūzumus, un, kuriem ir krūts vēzis un metastātiska

kaulu slimība, jāievēro šādi ieteikumi par devu lietošanu:

Kreatinīna klīrenss

(ml/min.)

Deva/Infūzijas laiks

Infūzijas tilpums

≥50 Cl

<80

6 mg/15 minūtēs

100 ml

≥30 Cl

< 50

4 mg/1 stundā

500 ml

<30

2 mg/1 stundā

500 ml

Lietošana ik pēc 3-4 nedēļām

0,9 % nātrija hlorīda vai 5% glikozes šķīdums

15 minūšu infūzijas laiks nav pētīts vēža slimniekiem ar Cl

<50 ml/min.

Deva: audzēja izraisīta hiperkalcēmija

Ibandronskābi parasti ievada slimnīcas apstākļos. Devu nosaka ārsts, ņemot vērā tālāk minētos

faktorus.

Pirms ārstēšanas ar ibandronskābi pacientam jābūt pietiekami rehidrētam ar 9 mg/ml (0,9%) nātrija

hlorīda šķīdumu. Jāņem vērā hiperkalcēmijas smaguma pakāpe un audzēja veids. Vairumam pacientu

ar smagu hiperkalcēmiju (pēc albumīna koriģētais kalcija līmenis serumā* ≥3 mmol/l jeb ≥12 mg/dl)

pietiekama vienreizējā deva ir 4 mg. Pacientiem ar vidēji smagu hiperkalcēmiju (pēc albumīna

koriģētais kalcija līmenis serumā <3 mmol/l jeb <12 mg/dl) efektīvā deva ir 2 mg. Lielākā klīniskos

pētījumos izmantotā deva bijusi 6 mg, taču šāda deva neuzlabo efektivitāti.

* Piezīme: pēc albumīna koriģētu kalcija koncentrāciju serumā aprēķina šādi:

Pēc albumīna koriģētais kalcija

līmenis serumā (mmol/l)

kalcija līmenis serumā (mmol/l) – [0,02 × albumīns

(g/l)] + 0,8

vai

Pēc albumīna koriģētais kalcija

līmenis serumā (mg/dl)

kalcija līmenis serumā (mg/dl) + 0,8 × [4 – albumīns

(g/dl)].

Lai pārietu no pēc albumīna koriģētā kalcija līmeņa serumā mmol/l uz mg/dl, rezultāts jāreizina ar 4.

Vairumā gadījumu paaugstinātu kalcija līmeni serumā var normalizēt 7 dienās. Mediānais laiks līdz

recidīvam (pēc seruma albumīna koriģēta seruma kalcija līmeņa atkārtota paaugstināšanās >3 mmol/l)

ar 2 mg vai 4 mg devām bija 18 – 19 dienas. Ar 6 mg devu mediānais laiks līdz recidīvam bija

SASKAŅOTS ZVA 10-11-2016

26 dienas.

Lietošanas metode un ievadīšanas veids

Ibandronskābes koncentrātu infūziju šķīduma pagatavošanai ievada vēnā infūzijas veidā.

Šim nolūkam flakona saturu lieto, kā norādīts turpmāk

Hiperkalcēmijas ārstēšana – flakona saturu pievieno 500 ml izotoniska nātrija hlorīda šķīduma

vai 500 ml 5% dekstrozes šķīduma un ar infūziju ievada 1-2 stundu laikā.

Skeleta komplikāciju profilakse – flakona saturu pievieno 100 ml izotoniska nātrija hlorīda

šķīduma vai 100 ml 5% dekstrozes šķīduma un ievada infūzijas veidā vismaz 15 minūšu laikā.

Skatīt arī iepriekšējo apakšpunktu par pacientiem ar nieru darbības traucējumiem.

Piezīme:

lai izvairītos no iespējamas nesaderības, ibandronskābes koncentrātu infūziju šķīduma pagatavošanai

drīkst jaukt kopā tikai ar nātrija hlorīda izotonisku šķīdumu vai 5% dekstrozes šķīdumu.

Ibandronskābes koncentrātu infūziju šķīduma pagatavošanai nedrīkst jaukt kopā ar kalciju saturošiem

šķīdumiem.

Atšķaidījumi ir domāti vienreizējai lietošanai. Drīkst lietot tikai dzidru šķīdumu bez redzamām

daļiņām.

Zāles ieteicams lietot tūlīt pēc atšķaidīšanas (skatīt šīs instrukcijas 5. punktu ,,Kā uzglabāt Ibandronic

acid ratiopharm’’).

Tā kā nejauša intraarteriāla, kā arī paravenoza ievadīšana var izraisīt audu bojājumu, jāievēro

piesardzība, lai nodrošinātu, ka ibandronskābes koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai tiek

ievadīts intravenozi.

Lietošanas biežums

Audzēja izraisītas hiperkalcēmijas ārstēšanai ibandronskābes koncentrātu infūzijām parasti ievada

vienreizējas infūzijas veidā.

Skeleta pārmaiņu profilaksei pacientēm ar krūts vēzi un metastāzēm kaulos ibandronskābes infūzijas

veic atkārtoti ik pēc 3 – 4 nedēļām.

Ārstēšanas ilgums

Ierobežots pacientu skaits (50 pacientu) hiperkalcēmijas gadījumā ir saņēmuši otru infūziju. Atkārtotu

lietošanu var piemērot recidivējošas hiperkalcēmijas vai nepietiekamas efektivitātes gadījumā.

Pacientēm ar krūts vēzi un metastāzēm kaulos ibandronskābes infūzijas jāveic ik pēc 3 – 4 nedēļām.

Klīniskos pētījumos terapija turpināta līdz 96 nedēļām ilgi.

Pārdozēšana

Līdz šim nav pieredzes par akūtu saindēšanos ar ibandronskābes koncentrātu infūziju šķīduma

pagatavošanai. Tā kā preklīniskos pētījumos ar lielām devām konstatēts, ka toksicitātes mērķorgāni ir

gan nieres, gan aknas, jākontrolē nieru un aknu darbība.

Klīniski nozīmīga hipokalcēmija (ļoti zems kalcija līmenis serumā) ir jākoriģē, intravenozi ievadot

kalcija glikonātu.

SASKAŅOTS ZVA 10-11-2016

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Ibandronic acid ratiopharm 6 mg koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Vienā flakonā ir 6 ml koncentrāta infūziju šķīduma pagatavošanai, kas satur 6 mg ibandronskābes

(Acidum ibandronicum) (atbilst 6,75 mg ibandronskābes nātrija sāls monohidrāta).

Viens mililitrs koncentrāta infūziju šķīduma pagatavošanai satur 1 mg ibandronskābes (atbilst 1,13 mg

ibandronskābes nātrija sāls monohidrāta).

Palīgviela ar zināmu iedarbību:

nātrijs (mazāk kā 1 mmol/devā).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai.

Dzidrs, bezkrāsains šķīdums.

Neatšķaidīto zāļu pH 4,9 – 5,5.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Ibandronskābe indicēta pieaugušajiem šādos gadījumos

Skeleta pārmaiņu (patoloģisku lūzumu, kaulu komplikāciju, kuru dēļ nepieciešama staru terapija

vai operācija) profilaksei pacientēm ar krūts vēzi un metastāzēm kaulos.

Audzēju izraisītas hiperkalcēmijas ar vai bez metastāzēm ārstēšana.

4.2. Devas un lietošanas veids

Pacientiem, kuri tiek

ti ar ibandronskābi, j

izsniedz lietošanas instrukcija un atg

juma

karte pacientam.

Terapiju ar ibandronskābi drīkst uzsākt tikai ārsti, kuriem ir pieredze vēža ārstēšanā.

Devas

Skeleta pārmaiņu novēršana pacientēm ar krūts vēzi un metastāzēm kaulos

Ieteicamā deva skeleta pārmaiņu profilaksei pacientēm ar krūts vēzi un metastāzēm kaulos ir 6 mg

intravenozi ik pēc 3 – 4 nedēļām. Deva jāievada infūzijas veidā vismaz 15 minūšu laikā. Īsāku (t.i. 15

minūtes) infūzijas laiku drīkst izmantot tikai pacientiem ar normālu nieru funkciju vai viegliem nieru

darbības traucējumiem. Nav pieejami dati par īsāka infūzijas laika izmantošanu pacientiem ar

SASKAŅOTS ZVA 10-11-2016

kreatinīna klīrensu zemāku par 50 ml/min. Sīkāku informāciju par dozēšanu un ordinēšanu šai

pacientu grupai ārsti var skatīt sadaļā ,,Pacienti ar nieru darbības traucējumiem” (skatīt 4.2.

apakšpunktu).

Audzēja izraisītas hiperkalcēmijas ārstēšana

Pirms ārstēšanas ar ibandronskābi pacientam jānodrošina adekvāta hidratācija ar 9 mg/ml (0,9%)

nātrija hlorīda šķīdumu. Jāņem vērā hiperkalcēmijas smaguma pakāpe, kā arī audzēja veids. Parasti

pacientiem ar osteolītiskām kaulu metastāzēm nepieciešamas mazākas devas nekā pacientiem ar

humorāla tipa hiperkalcēmiju. Vairumam pacientu ar smagu hiperkalcēmiju (pēc albumīna koriģētais

kalcija līmenis serumā* ≥ 3 mmol/l jeb ≥12 mg/dl) 4 mg ir pietiekama vienreizēja deva. Pacientiem ar

vidēji smagu hiperkalcēmiju (pēc albumīna koriģētais kalcija līmenis serumā < 3 mmol/l jeb <12

mg/dl) 2 mg ir efektīva deva. Lielākā klīniskos pētījumos lietotā deva bija 6 mg, bet šī deva

efektivitāti papildus nepalielina.

Piezīme: pēc albumīna koriģēto kalcija koncentrāciju serumā aprēķina šādi

Pēc albumīna koriģētais kalcija

līmenis serumā (mmol/l)

kalcija līmenis serumā (mmol/l) - [0,02 x albumīns

(g/l)] + 0,8

vai

Pēc albumīna koriģētais kalcija

līmenis serumā (mg/dl)

kalcija līmenis serumā (mg/dl) + 0,8 x [4 – albumīns

(g/dl)]

Lai pārietu no pēc albumīna koriģētā kalcija līmeņa serumā mmol/l uz mg/dl, rezultāts jāpareizina ar

Vairumā gadījumu palielināto kalcija līmeni serumā var samazināt līdz normālam līmenim 7 dienu

laikā. Mediānais laiks līdz recidīvam (atkārtotai pēc albumīna koriģētā kalcija līmeņa serumā

palielināšanai > 3 mmol/l) bija 18 – 19 dienas, lietojot 2 mg un 4 mg devu. Lietojot 6 mg devu,

mediānais laiks līdz recidīvam bija 26 dienas.

Ierobežots skaits pacientu (50 pacientu) saņēma otru infūziju hiperkalcēmijas ārstēšanai. Atkārtotu

ārstēšanu var apsvērt recidivējošas hiperkalcēmijas vai nepietiekamas efektivitātes gadījumā.

Ibandroskābes koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai jāievada ar intravenozu infūziju 2 stundu

laikā.

Īpašas pacientu populācijas

Pacienti aknu darbības traucējumiem

Devas pielāgošana nav nepieciešama (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Pacientiem ar vieglu nieru bojājumu (Cl

≥50 un < 80 ml/min) devas pielāgošana nav nepieciešama.

Pacientiem ar vidēji smagu nieru bojājumu (Cl

≥30 un <50 ml/min) vai smagu nieru bojājumu

<30 ml/min), kuri tiek ārstēti, lai nepieļautu kaulu lūzumus, un kuriem ir krūts vēzis un

metastātiska kaulu slimība, jāievēro šādi ieteikumi par devu lietošanu (skatīt 5.2. apakšpunktu):

Kreatinīna klīrenss

(ml/min)

Deva/Infūzijas laiks

Infūzijas tilpums

≥ 50 Cl

<80

6 mg/15 minūtēs

100 ml

≥ 30 Cl

<50

4 mg/1 stundā

500 ml

<30

2 mg/1 stundā

500 ml

Lietošana ik pēc 3 – 4 nedēļām

SASKAŅOTS ZVA 10-11-2016

0,9 % nātrija hlorīda vai 5 % glikozes šķīdums

15 minūšu infūzijas laiks nav pētīts vēža slimniekiem ar Cl

< 50 ml/min.

Gados vecāki cilvēki ( >65 gadi)

Devas pielāgošana nav nepieciešama (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Ibandronskābes drošums un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 18 gadiem, nav

pierādīta. Dati nav pieejami (skatīt 5.1. un 5.2. apakšpunktu).

Lietošanas veids

Intravenozai lietošanai.

Flakona saturs ir jālieto šādi:

skeleta komplikāciju profilaksei – flakona saturu pievieno 100 ml izotoniska nātrija hlorīda

šķīduma vai 100 ml 5% glikozes šķīduma un ar infūziju ievada vismaz 15 minūšu laikā.

Skatīt arī iepriekš sniegtos norādījumus par devu pacientiem ar nieru darbības traucējumiem;

audzēja izraisītas hiperkalcēmijas ārstēšanai – flakona saturu pievieno 500 ml izotoniska

nātrija hlorīda šķīduma vai 500 ml 5% glikozes šķīduma un ar infūziju ievada 2 stundu laikā.

Tikai vienreizējai lietošanai. Drīkst lietot tikai dzidru šķīdumu bez redzamām daļiņām.

Ibandronskābes koncentrātu infūziju šķīduma pagatavošanai jālieto intravenozas infūzijas veidā.

Jāuzmanās, lai ibandronskābes koncentrātu infūziju šķīduma pagatavošanai neievadītu intraarteriāli

vai paravenozi, jo tas var izraisīt audu bojājumus.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Hipokalcēmija.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pacienti ar kaulu un minerālvielu metabolisma traucējumiem

Pirms metastātiskas kaulu slimības terapijas sākšanas ar ibandronskābi efektīvi jāārstē hipokalcēmija

un citi kaulu un minerālvielu metabolisma traucējumi.

Ir svarīgi, lai visi pacienti uzņemtu pietiekami daudz kalcija un D vitamīna. Ja uzņemšana ar pārtiku ir

nepietiekama, pacientiem jāsaņem kalcija un/vai D vitamīna papildterapija.

Anafilaktiska reakcija/šoks

Ir ziņots par anafilaktisku reakciju/šoka gadījumiem, arī ar letālu iznākumu, pacientiem, kuri ārstēti ar

intravenozi ievadītu ibandronskābi. Ibandronskābes intravenozas injekcijas laikā jābūt viegli

pieejamiem attiecīgiem medicīniskās palīdzības un uzraudzības pasākumiem. Ja rodas anafilaktiskas

vai citas smagas paaugstinātas jutības/alerģiskas reakcijas, nekavējoties jāpārtrauc injekcija un jāuzsāk

attiecīga ārstēšana.

Žokļa osteonekroze

Pacientiem, kuri saņem ibandronskābi osteoporozes ārstēšanai, ļoti retos gadījumos pēcreģistrācijas

uzraudzības laikā tika novērota žokļa osteonekroze (ŽON) (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Pacientiem ar nesadzijušu mīksto audu bojājumu mutes dobumā terapijas sākšana vai jauns ārstēšanas

kurss jāatliek.

Pirms sākt ārstēšanu ar ibandronskābi, pacientiem ar vienlaikus riska faktoriem ieteicams veikt

stomatoloģisku izmeklēšanu ar profilaktiskām procedūrām un novērtēt ieguvumu un risku katram

SASKAŅOTS ZVA 10-11-2016

pacientam individuāli.

Vērtējot ŽON risku pacientam, jāapsver šādi riska faktori:

kaula resorbciju nomācošo zāļu iedarbības stiprums (stipri iedarbīgi līdzekļi rada lielāku risku),

ievadīšanas veids (lielāks risks, ievadot parenterāli) un kaula resorbciju nomācošo zāļu

kumulatīvā deva;

vēzis, blakusslimības (piemēram, anēmija, koagulopātija, infekcija), smēķēšana;

vienlaikus saņemtā terapija: kortikosteroīdi, ķīmijterapija, angioģenēzes inhibitori, galvas un

kakla staru terapija;

slikta mutes dobuma higiēna, periodonta slimības, sliktas zobu protēzes, stomatoloģiskas

slimības anamnēzē, invazīvas stomatoloģiskas procedūras, piemēram, zoba ekstrakcija.

Visiem pacientiem jāiesaka nodrošināt labu mutes dobuma higiēnu, veikt regulāras stomatoloģiskas

pārbaudes un ibandronskābes terapijas laikā nekavējoties ziņot par jebkādiem mutes dobuma

simptomiem, piemēram, kustīgiem zobiem, sāpēm vai pietūkumu un nedzīstošām čūlām vai

izdalījumiem. Terapijas laikā invazīvas stomatoloģiskas procedūras drīkst veikt tikai pēc rūpīgas

apsvēršanas un no to veikšanas jāizvairās neilgi pirms vai pēc ibandronskābes ievadīšanas.

Ja pacientam radusies ŽON, aprūpes plāns jāizstrādā, cieši sadarbojoties ārstējošam ārstam un

zobārstam vai mutes dobuma ķirurgam ar pieredzi ŽON aprūpē. Kad vien iespējams, jāapsver

ibandronskābes terapijas pārtraukšana uz laiku, līdz traucējumi izzūd un tiek novērsti to veicinošie

riska

faktori.

Ārējā dzirdes kanāla osteonekroze

Lietojot bisfosfonātus, galvenokārt saistībā ar ilgtermiņa terapiju, ziņots par ārējā dzirdes kanāla

osteonekrozi. Iespējamie ārējā dzirdes kanāla osteonekrozes riska faktori ir steroīdu lietošana un

ķīmijterapija, un/vai vietējie riska faktori, piemēram, infekcija vai trauma. Pacientiem, kuri lieto

bisfosfonātus, jāapsver ārējā dzirdes kanāla osteonekrozes iespējamība, ja novērojami ar ausi saistīti

simptomi, tostarp hroniskas auss infekcijas.

Netipiski augšstilba kaula lūzumi

Saņemti ziņojumi par netipiskiem subtrohanteriem un diafizāriem augšstilba kaula lūzumiem,

galvenokārt pacientiem, kuri saņēmuši ilgstošu osteoporozes ārstēšanu. Šādi taisni vai slīpi lūzumi var

rasties jebkurā vietā visa augšstilba kaula garumā, sākties tieši zem mazā trohantera līdz pat

suprakondilārajam izliekumam. Šie lūzumi visbiežāk rodas pēc nelielas traumas vai ar traumām

nesaistītos gadījumos, un dažiem pacientiem vairākas nedēļas vai mēnešus pirms pilnīga augšstilba

kaula lūzuma novēroja sāpes augšstilbā vai cirksnī, bieži saistītas ar saskatāmām stresa lūzumu

pazīmēm. Lūzumi bieži ir bilaterāli; tādēļ pacientiem, kuri tiek ārstēti ar bisfosfonātiem un kuriem ir

apstiprināts augšstilba kaula korpusa lūzums, jāveic arī kontralaterālā augšstilba kaula izmeklēšana.

Pēc šādiem lūzumiem ziņots par apgrūtinātu kaulu saaugšanu.

Pamatojoties uz individuālu ieguvuma un riska novērtējumu, un, kamēr tiek novērtēts pacienta

stāvoklis, pacientiem ar aizdomām par augšstilba kaula netipiskiem lūzumiem jāapsver bisfosfonātu

terapijas pārtraukšana.

Ārstēšanas laikā ar bisfosfonātiem pacientiem jāiesaka nekavējoties ziņot par sāpēm augšstilba, gūžas

vai cirkšņa apvidū, un pacientiem, kuriem attīstās šādi simptomi, jāveic iespējamā augšstilba kaula

lūzuma izmeklēšana.

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Klīniskos pētījumos nav iegūti dati par nieru darbības pasliktināšanos ilgstošas ibandronskābes

terapijas laikā. Tomēr atbilstoši konkrētā pacienta klīniskam novērtējumam, ar ibandronskābi

ārstētiem pacientiem ieteicams kontrolēt nieru darbību, kalcija, fosfāta un magnija līmeni serumā

(skatīt 4.2. apakšpunktu).

SASKAŅOTS ZVA 10-11-2016

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Tā kā nav pieejami klīniskie dati, pacientiem ar smagu aknu mazspēju nevar sniegt ieteikumus par

devu (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Pacienti ar sirds darbības traucējumiem

Pacientiem, kuriem ir sirds mazspējas risks, jāizvairās no pārmērīgas hidratācijas.

Pacienti ar zin

ā

mu paaugstin

ā

tu jut

ī

bu pret citiem bisfosfon

ā

tiem

Pacientiem ar zināmu paaugstinātu jutību pret citiem bisfosfonātiem jāievēro piesardzība.

Pal

ī

gviela ar zin

ā

mu iedarb

ī

bu

Šīs zāles satur mazāk nekā 1 mmol nātrija (23 mg) katrā flakonā, t. i., būtībā tās ir nātriju nesaturošas.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Metaboliskā mijiedarbība netiek uzskatīta par raksturīgu, jo ibandronskābe nenomāc galvenos cilvēka

aknu P450 izoenzīmus, un ir pierādīts, ka tā neinducē aknu citohroma P450 sistēmu žurkām (skatīt

5.2. apakšpunktu). Ibandronskābe tiek izvadīta tikai ekskrēcijas veidā caur nierēm un netiek pakļauta

biotransformācijai.

Lietojot bisfosfonātus vienlaikus ar aminoglikozīdiem, ieteicams ievērot piesardzību, jo abas vielas

ilgstoši var pazemināt kalcija līmeni serumā. Uzmanība jāpievērš arī iespējamai hipomagnēmijai.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Nav atbilstošu datu par ibandronskābes lietošanu grūtniecēm. Pētījumos ar žurkām konstatēta

reproduktīva toksicitāte (skatīt 5.3. apakšpunktu). Iespējamais risks cilvēkam nav zināms. Tādēļ

ibandronskābi nedrīkst lietot grūtniecības laikā.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai ibandronskābe izdalās mātes pienā. Pētījumos ar žurkām zīdīšanas periodā pēc

intravenozas ievadīšanas ibandronskābe pienā konstatēta nelielā koncentrācijā. Ibandronskābi nedrīkst

lietot barošanas ar krūti laikā.

Fertilitāte

Nav datu par ibandronskābes ietekmi uz cilvēku. Reprodukcijas spējas pētījumos ar žurkām, lietojot

perorāli, ibandronskābe samazināja fertilitāti. Pētījumos ar žurkām, intravenozi ievadot lielas dienas

devas, ibandronskābe samazināja fertilitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu).

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Pamatojoties uz farmakodinamiskām un farmakokinētiskām īpašībām un ziņotajām nevēlamajām

blakusparādībām, sagaidāms, ka ibandronskābe neietekmē vai tikai nedaudz ietekmē spēju vadīt

transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Drošuma datu kopsavilkums

Vissmagākās ziņotās nevēlamās blakusparādības ir anafilaktiska reakcija/šoks, augšstilba kaula

netipiski lūzumi, žokļa osteonekroze un acu iekaisums (skatīt sadaļu „Atsevišķu blakusparādību

raksturojums” un 4.4. apakšpunktu).

SASKAŅOTS ZVA 10-11-2016

Audzēja ierosinātas hiperkalcēmijas terapija visbiežāk ir saistīta ar ķermeņa temperatūras

paaugstināšanos. Retāk ziņots par kalcija seruma līmeņa pazemināšanos zem normas robežas

(hipokalcēmiju). Vairumā gadījumu specifiska terapija nebija nepieciešama un simptomi izzuda pēc

pāris stundām/dienām.

Skeleta komplikāciju profilaksē pacientēm ar krūts vēzi un metastāzēm kaulos terapija visbiežāk ir

saistīta ar astēniju, kam seko ķermeņa temperatūras paaugstināšanās un galvassāpes.

Tabulā apkopots blakusparādību saraksts

1. tabulā sniegts pārskats par nevēlamām blakusparādībām III fāzes reģistrācijas pētījumos (audzēja

izraisītas hiperkalcēmijas terapija: 311 pacientes, kuras saņema ibandronskābi 2 mg vai 4 mg; skeleta

komplikāciju profilakse pacientēm ar krūts vēzi un metastāzēm kaulos: 152 pacientes, kuras saņēma

ibandronskābi 6 mg) un pēcreģistrācijas uzraudzības laikā.

Nevēlamās blakusparādības ir norādītas atbilstoši MedDRA datubāzes sastopamības biežuma un

orgānu sistēmu klasifikācijai. Biežums definēts šādi: ļoti bieži (> 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10),

retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000), ļoti reti (< 1/10 000) un nav zināmi

(nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības

sakārtotas to smaguma pakāpes samazinājuma secībā.

tabula Blakusparādības, par kurām ziņots pēc ibandronskābes intravenozas ievadīšanas

Orgānu

sistēmas grupa

Bieži

Retāk

Reti

Ļoti reti

Nav zināmi

Infekcijas un

infestācijas

Infekcija

Cistīts, vaginīts,

mutes dobuma

kandidoze

Labdabīgi,

ļaundabīgi un

neprecizēti

audzēji

(ieskaitot cistas

un polipus)

Labdabīgi ādas

jaunveidojumi

Asins un

limfātiskās

sistēmas

traucējumi

Anēmija, asins

sastāva pārmaiņas

Imūnās sistēmas

traucējumi

Paaugstināta

jutība†, bronhu

spazmas†,

angioedēma†,

anafilaktiska

reakcija/šoks†**

Astmas

paasinājums

Endokrīnās

sistēmas

traucējumi

Epitēlijķermenī

šu darbības

traucējumi

Vielmaiņas un

uztures

traucējumi

Hipokalcēmija**

Hipofosfatēmija

Psihiskie

traucējumi

Miega traucējumi,

trauksme,

emocionāla

labilitāte

Nervu sistēmas

traucējumi

Galvassāpes,

reibonis,

Cerebrovaskulāri

traucējumi, nervu

SASKAŅOTS ZVA 10-11-2016

disgeizija

(garšas sajūtas

pārmaiņas)

saknīšu bojājumi,

amnēzija,

migrēna,

neiralģija,

hipertonija,

hiperestēzija,

parestēzija ap

muti, parosmija

Acu bojājumi

Katarakta

iekaisums

†**

Ausu un

labirinta

bojājumi

Kurlums

Sirds funkcijas

traucējumi

Hisa kūlīša

zara blokāde

Miokarda išēmija,

sirds-asinsvadu

sistēmas

traucējumi,

sirdsklauves

Elpošanas

sistēmas

traucējumi,

krūšu kurvja

un videnes

slimības

Faringīts

Plaušu tūska,

stridors

Kuņģa-zarnu

trakta

traucējumi

Caureja,

vemšana,

dispepsija,

sāpes kuņģa-

zarnu

traktā,

zobu slimības

Gastroenterīts,

gastrīts, čūlas

mutē, rīšanas

traucējumi, heilīts

Aknu un/vai

žults izvades

sistēmas

traucējumi

Žultsakmeņi

Ādas un

zemādas audu

bojājumi

Ādas bojājumi,

ekhimozes

Izsitumi, alopēcija

vensa-

Džonsona

sindroms†,

daudzformu

erit

ma†, bullozs

dermat

ts†

Skeleta-muskuļu

un saistaudu

sistēmas

bojājumi

Osteoartrīts,

mialģija,

artralģija,

locītavu

bojājumi, kaulu

sāpes

Netipiski

subtrohan

teri un

diafizāri

augšstilba

kaula

lūzumi†

Žokļa

osteonekroze†*,

ārējā dzirdes

kanāla

osteonekroze

(bisfosfonātu

klases

blakusparādība)†

Nieru un

urīnizvades

sistēmas

traucējumi

Urīna aizture,

nieru cistas

SASKAŅOTS ZVA 10-11-2016

Reproduktīvās

sistēmas

traucējumi un

krūts slimības

Sāpes iegurnī

Vispārēji

traucējumi un

reakcijas

ievadīšanas

vietā

Pireksija, gripai

Līdzīga

slimība**,

perifēra tūska,

astēnija, slāpes

Hipotermija

Izmeklējumi

Paaugstināts

gamma-

GT līmenis,

paaugstināts

kreatinīna

līmenis

Paaugstināts

sārmainās

fosfatāzes līmenis

asinīs, ķermeņa

masas

samazināšanās

Traumas,

saindēšanās un

manipulācijām

saistītas

komplikācijas

Ievainojums,

sāpes

injekcijas vietā

**Vairāk informācijas skatīt tālāk.

†Atklāts pēcreģistrācijas periodā.

Atsevišķu blakusparādību raksturojums

Hipokalcēmija

Pavājināta kalcija izvadīšana caur nierēm var būt vienlaikus ar fosfātu līmeņa samazināšanos serumā,

kam nav nepieciešana ārstēšana. Kalcija līmenis serumā var samazināties līdz hipokalcēmijai.

Gripai līdzīga slimība

Novērots gripai līdzīgs sindroms ar drudzi, drebuļiem, kaulu un/vai muskuļu sāpēm. Vairumā

gadījumu nav bijusi vajadzīga specifiska ārstēšana un simptomi izzuda pēc pāris stundām/dienām.

Žokļa osteonekroze

Par žokļa osteonekrozes gadījumiem saņemti ziņojumi galvenokārt vēža slimniekiem, kuri ārstēti ar

kaulu resorbciju nomācošām zālēm, piemēram, ibandronskābi (skatīt 4.4. apakšpunktu). Par ŽON

saņemti ziņojumi ibandronskābes pēcreģistrācijas uzraudzības laikā.

Acu iekaisums

Lietojot ibandronskābi, ziņots par acu iekaisuma gadījumiem, piemēram, uveītu, episklerītu un

sklerītu. Dažos gadījumos šie traucējumi neizzuda, kamēr netika pārtraukta ibandronskābes lietošana.

Anafilaktiska reakcija/šoks

Ir ziņots par anafilaktisku reakciju/šoka gadījumiem, arī ar letālu iznākumu, pacientiem, kuri ārstēti ar

intravenozi ievadītu ibandronskābi.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15,

Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

SASKAŅOTS ZVA 10-11-2016

Līdz šim nav pieredzes par akūtu saindēšanos ar ibandronskābes koncentrātu infūziju šķīduma

pagatavošanai. Tā kā preklīniskos pētījumos ar lielām devām konstatēts, ka gan nieres, gan aknas ir

toksiskās ietekmes mērķorgāni, jākontrolē nieru un aknu darbība. Klīniski nozīmīga hipokalcēmija

jānovērš, intravenozi ievadot kalcija glikonātu.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: zāles kaulu slimību ārstēšanai, bisfosfonāti,

ATĶ kods: M05BA06.

Ibandronskābe pieder pie bisfosfonātu savienojumu grupas, kas specifiski ietekmē kaulus. To selektīvā

iedarbība uz kaulaudiem saistīta ar bisfosfonātu augsto afinitāti pret kaula minerālvielām. Bisfosfonāti

darbojas, nomācot osteoklastu aktivitāti, lai gan precīzs darbības mehānisms vēl nav zināms.

In vivo ibandronskābe novērš eksperimentāli ar gonādu funkcijas pārtraukšanu, retinoīdiem, audzējiem

vai audzēju ekstraktiem izraisītu kaula destrukciju. Endogēnās kaula rezorbcijas inhibīcija

dokumentēta arī 45Ca kinētikas pētījumos un ar radioaktīvā tetraciklīna atbrīvošanos no inkorporācijas

skeletā.

Lietojot devas, kas ievērojami pārsniedza farmakoloģiski efektīvās devas, ibandronskābe neietekmēja

kaula mineralizāciju.

Kaulu rezorbcijai ļaundabīgas slimības dēļ raksturīga pārmērīga kaula rezorbcija, kas nav līdzsvarā ar

atbilstošu kaulaudu veidošanos. Ibandronskābe selektīvi nomāc osteoklastu aktivitāti, mazinot kaulu

rezorbciju un tādējādi mazinot arī ļaundabīgas slimības izraisītus skeleta bojājumus.

Klīniskie pētījumi par audzēja izraisītas hiperkalcēmijas ārstēšanu

Klīniskos pētījumos pierādīts, ka ibandronskābes inhibējošai ietekmei uz audzēju izraisītu osteolīzi un

specifiski uz audzēju izraisītu hiperkalcēmiju raksturīga kalcija līmeņa samazināšanās serumā un

kalcija izdalīšanās ar urīnu.

Lietojot ārstēšanai ieteikto devu, klīniskos pētījumos pacientiem, kam sākotnēji pēc albumīna

koriģētais kalcija līmenis serumā bija ≥ 3,0 mmol/l pēc adekvātas rehidratācijas, konstatēja šādu

atbildreakcijas pakāpi ar atbilstošu ticamības intervālu.

Ibandronskābes

deva

% pacientu, kuriem radās

reakcija

90% ticamības

intervāls

2 mg

44-63

4 mg

62-86

6 mg

64-88

Šiem pacientiem, un lietojot šīs devas, mediānais laiks līdz normokalcēmijas sasniegšanai bija 4 – 7

dienas. Mediānais laiks līdz recidīvam (atkārtota pēc albumīna koriģētā kalcija līmeņa palielināšanās

serumā > 3,0 mmol/l) bija 18 – 26 dienas.

Klīniskie pētījumi par skeleta pārmaiņu novēršanu pacientēm ar krūts vēzi un metastāzēm kaulos

Klīniskos pētījumos pacientēm ar krūts vēzi un metastāzēm kaulos pierādīts, ka pastāv no devas

atkarīga inhibējoša iedarbība uz kaulu osteolīzi, par ko liecina kaulu rezorbcijas marķieri, un no devas

atkarīga ietekme uz skeleta pārmaiņām.

Skeleta pārmaiņu novēršanu ar intravenozi lietotu ibandronskābi 6 mg i.v. pacientēm ar krūts vēzi un

SASKAŅOTS ZVA 10-11-2016

metastāzēm kaulos vērtēja randomizētā placebo kontrolētā 96 nedēļas ilgā III fāzes pētījumā.

Pacientes ar krūts vēzi un radioloģiski apstiprinātām metastāzēm kaulos pēc nejaušības principa

saņēma placebo (158 pacientes) vai 6 mg ibandronskābes (154 pacientes). Šā pētījuma rezultāti

apkopoti tālāk.

Primārās efektivitātes rezultāti

Pētījuma primārais rezultāts bija skeletālās saslimstības perioda pakāpe (SSPP). Šis bija salikts

rezultāts ar šādām skeleta pārmaiņām (SP) kā atsevišķiem raksturlielumiem:

staru terapija kaulam, lai ārstētu lūzumus/paredzamos lūzumus,

kaula operācija lūzumu ārstēšanai,

mugurkaula lūzumi,

ne- mugurkaula lūzumi.

SSPP analīze bija pielāgota laikam, un uzskatīja, ka viens vai vairāki traucējumi, kas rodas vienreizējā

12 nedēļu periodā, iespējams, ir saistīti. Tādēļ analīzes nolūkā vairākus traucējumus pieskaitīja tikai

vienreiz. Šā pētījuma dati liecina, ka intravenozi ievadīti 6 mg ibandronskābes izteiktāk nekā placebo

mazina ar laikam pielāgotu SSPP mērītas SP (p = 0,004). Ar 6 mg ibandronskābes ārstētām pacientēm

par 40 % samazinājās SP rašanās risks, salīdzinot ar placebo (relatīvais risks 0,6, p = 0,003).

Efektivitātes rezultāti apkopoti 2. tabulā.

2. tabula Efektivitātes rezultāti (pacientēm ar krūts vēzi un metastātisku kaulu slimību)

Visas skeleta pārmaiņas (SP)

Placebo

n = 158

Ibandronskābe 6 mg

n = 154

p raksturlielums

SSPP (uz pacienta gadu)

1,48

1,19

p = 0,004

Gadījumu skaits (uz pacienti)

3,64

2,65

p = 0,025

SP relatīvais risks

0,60

p = 0,003

Sekundārie efektivitātes rezultāti

Lietojot intravenozi 6 mg ibandronskābes, konstatēta statistiski nozīmīga kaulu sāpju skalas rezultāta

uzlabošanās, salīdzinot ar placebo. Sāpju samazinājums pastāvīgi bija zem sākotnējā līmeņa visu

pētījuma laiku, un tas bija vērojams vienlaikus ar stipri samazinātu pretsāpju līdzekļu lietošanu. Ar

ibandronskābi ārstētām pacientēm dzīves kvalitāte pasliktinājās stipri mazāk nekā lietojot placebo.

3. tabulā apkopoti sekundārie efektivitātes rezultāti.

3. tabula Sekundārie efektivitātes rezultāti (pacientēm ar krūts vēzi un metastātisku

kaulu slimību).

Placebo

n = 158

Ibandronskābe 6 mg

n = 154

p raksturlielums

Sāpes kaulos*

0,21

-0,28

p < 0,001

Pretsāpju līdzekļu

lietošana*

0,90

0,51

p = 0,083

Dzīves kvalitāte*

-45,4

-10,3

p = 0,004

*Vidējās pārmaiņas no sākotnējā līmeņa līdz pēdējai novērtēšanai.

Ar ibandronskābi ārstētām pacientēm konstatēja nozīmīgu kaulu rezorbcijas marķieru (piridinolīna un

dezoksipiridinolīna) līmeņa mazināšanos urīnā, salīdzinot ar placebo.

Pētījumā ar 130 pacientēm ar metastātisku krūts vēzi ibandronskābes drošība tika salīdzināta, ievadot

SASKAŅOTS ZVA 10-11-2016

1 stundu vai 15 minūšu ilgā infūzijā. Netika novērota nieru darbības raksturlielumu atšķirība. Kopumā

ibandronskābes blakusparādības pēc 15 minūšu infūzijas atbilda zināmam drošības raksturojumam pēc

ilgāka infūzijas laika, un netika atklāti jauni drošības apsvērumi saistībā ar 15 minūšu ilgas infūzijas

lietošanu.

15 minūšu ilgs infūzijas laiks nav pētīts vēža slimniekiem ar kreatinīna klīrensu <50 ml/min.

Pediatriskā populācija (skatīt 4.2. un 5.2. apakšpunktu)

Ibandronskābes drošums un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 18 gadiem, nav

pierādīta. Dati nav pieejami.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Pēc 2, 4 un 6 mg ibandronskābes 2 h infūzijas farmakokinētiskie raksturlielumi ir proporcionāli devai.

Izkliede

Pēc sākotnējas sistēmiskas iedarbības ibandronskābe ātri saistās ar kaulaudiem vai izdalās ar urīnu.

Cilvēkam šķietamais terminālais izkliedes tilpums ir vismaz 90 l, un aprēķināts, ka devas daļa, kas

sasniedz kaulus, ir 40 – 50% no cirkulējošās devas. Terapeitiskā koncentrācijā ar cilvēka plazmas

olbaltumiem saistās aptuveni 87% zāļu un tādējādi mijiedarbība ar citām zālēm, ko izraisa izstumšana

no saistīšanās vietām ar olbaltumiem, nav raksturīga.

Biotransformācija

Nav pierādījumu, ka ibandronskābe tiktu metabolizēta dzīvnieku vai cilvēku organismā.

Eliminācija

Novērotās šķietamā pusperioda robežas ir plašas un atkarīgas no devas un testa jutības, bet šķietamais

terminālais pusperiods parasti ir 10 – 60 h robežās. Tomēr sākotnējais līmenis plazmā pazeminās

strauji, sasniedzot 10% no maksimālā līmeņa 3 h un 8 h laikā attiecīgi pēc intravenozas vai iekšķīgas

lietošanas. Ievadot ibandronskābi intravenozi reizi 4 nedēļās 48 nedēļas pacientiem ar metastātisku

kaulu slimību, sistēmisku uzkrāšanos nenovēroja.

Ibandronskābes kopējais klīrenss ir mazs, vidēji 84 – 160 ml/min. Nieru klīrenss (aptuveni 60 ml/min

veselām pēcmenopauzes vecuma sievietēm) veido 50 – 60% no kopējā klīrensa un ir saistīts ar

kreatinīna klīrensu. Uzskata, ka atšķirība starp šķietamo kopējo un nieru klīrensu atspoguļo zāļu

saistīšanos kaulos.

Sekrēcija neietver: zināmas skābas vai bāziskas transportsistēmas, kas iesaistītas citu aktīvo vielu

izvadīšanā. Bez tam ibandronskābe neinhibē galvenos cilvēka aknu P450 izoenzīmus un žurkām

neinducē aknu citohroma P450 sistēmu.

Farmakokinētika īpašām pacientu grupām

Dzimums

Ibandronskābes bioloģiskā pieejamība un farmakokinētika vīriešiem un sievietēm ir līdzīga.

Rase

Nav klīniski nozīmīgu pierādījumu par ibandronskābes īpašību etniskām atšķirībām starp aziātiem un

baltās rases pārstāvjiem. Pieejams ļoti maz datu afrikāniskas izcelsmes pacientiem.

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Ibandronskābes ietekme pacientiem ar dažādas pakāpes nieru bojājumu saistīta ar kreatinīna klīrensu

). Pacientiem ar smagu nieru bojājumu (vidējais aprēķinātais Cl

= 21,2 ml/min), kas saņēma

vienu devu pa 2 mg (infūzijas laiks 15 minūtes), devas pielāgotais vidējais AUC0-24h palielinājās par

110%, salīdzinot ar veseliem brīvprātīgiem. Klīniskās farmakoloģijas pētījumā WP18551 pēc 6 mg

SASKAŅOTS ZVA 10-11-2016

vienas devas intravenozas ievadīšanas (15 minūšu ilgā infūzijā) vidējais AUC0-24 palielinājās par

attiecīgi 14% un 86% pacientiem ar vieglu (vidējais aprēķinātais Cl

=68,1 ml/min) un vidēji smagu

(vidējais aprēķinātais Cl

=41,2 ml/min) nieru bojājumu, salīdzinot ar veseliem brīvprātīgiem (vidējais

aprēķinātais Cl

=120 ml/min). Vidējais C

nepalielinājās pacientiem ar vieglu nieru bojājumu un

palielinājās par 12% pacientiem ar vidēji smagu nieru bojājumu.

Pacientiem ar vieglu nieru bojājumu (Cl

≥50 un < 80 ml/min) devas pielāgošana nav nepieciešama.

Pacientiem ar vidēji smagu nieru bojājumu (Cl

≥30 un <50 ml/min) vai smagu nieru bojājumu (Cl

<30 ml/min), kas tiek ārstēti, lai nepieļautu kaulu lūzumus, un, kam ir krūts vēzis un metastātiska

kaulu slimība, ieteicama devas pielāgošana (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem (skatīt 4.2. apakšpunktu)

Nav pieejami ibandronskābes farmakokinētikas dati pacientiem ar aknu darbības traucējumiem.

Aknām nav nozīmīgas lomas ibandronskābes klīrensa veidošanā, jo tā netiek metabolizēta, bet tiek

izvadīta ekskrēcijas veidā caur nierēm un saistoties kaulos. Tādēļ pacientiem ar pavājinātu aknu

darbību devas pielāgošana nav nepieciešama. Turklāt, tā kā terapeitiskā koncentrācijā ar olbaltumiem

saistās aptuveni 87% ibandronskābes, hipoproteinēmija smagas aknu slimības gadījumā klīniski

nozīmīgi nepalielina brīvo zāļu koncentrāciju plazmā.

Gados vecāki cilvēki (skatīt 4.2. apakšpunktu)

Veicot daudzpusīgu analīzi, nekonstatēja, ka vecums būtu kāda pētītā farmakokinētiskā

raksturlieluma riska faktors. Nieru darbība pavājinās līdz ar vecumu – tas ir vienīgais faktors, kas

jāņem vērā (skatīt apakšpunktu sadaļu par pavājinātu nieru darbību).

Pediatriskā populācija (skatīt 4.2. un 5.1. apakšpunktu)

Nav datu par ibandronskābes lietošanu pacientiem līdz 18 gadu vecumam.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Ne-klīniskajos standartpētījumos ietekmi novēroja vienīgi tad, ja izmantotās devas un iedarbības

ilgums pārsniedza cilvēkam maksimāli pieļaujamos. Tas liecina, ka klīniskā praksē šī ietekme nav

būtiska. Tāpat kā lietojot citus bisfosfonātus, konstatēja, ka nieres ir galvenais sistēmiskās toksicitātes

mērķorgāns.

Mutaģenēze/kanceroģenēze

Kancerogēniskas īpašības nenovēroja. Genotoksicitātes testos pierādījumus ibandronskābes ietekmei

uz ģenētisko aktivitāti nekonstatēja.

Reproduktīvā toksicitāte

Intravenozi vai iekšķīgi ārstētām žurkām un trušiem nekonstatēja tiešu toksisku ibandronskābes

ietekmi uz augli vai teratogēnisku iedarbību. Reprodukcijas spējas pētījumos ar žurkām, perorāli

lietojot 1 mg/kg un lielākas dienas devas, ietekme uz fertilitāti bija palielināts grūsnības pārtraukšanās

gadījumu biežums pirmsimplantācijas periodā. Reprodukcijas spējas pētījumos ar žurkām, intravenozi

ievadot 0,3 un 1 mg/kg dienas devu, ibandronskābe samazināja spermatozoīdu skaitu un samazināja

auglību, ievadot tēviņiem 1 mg/kg un mātītēm 1,2 mg/kg dienas devu. Ibandronskābes

blakusparādības reproduktīvās toksicitātes pētījumos ar žurkām bija šīs grupas zālēm (bisfosfonātiem)

raksturīgas. Tās ietver samazinātu implantācijas vietu skaitu, ietekmi uz dabīgām dzemdībām

(distocija), palielinātu viscerālo pārmaiņu sastopamību (nieru bļodiņas urīnvada sindroms) un zobu

patoloģiju žurku F1 pēcnācējiem.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Nātrija hlorīds

SASKAŅOTS ZVA 10-11-2016

Nātrija hidroksīds (E524) (pH pielāgošanai)

Ledus etiķskābe (E260)

Nātrija acetāta trihidrāts

Ūdens injekcijām

6.2. Nesaderība

Šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm (izņemot 6.6. apakšpunktā minētās).

6.3. Uzglabāšanas laiks

2 gadi.

Pēc atšķaidīšanas: uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).

No mikrobioloģiskā viedokļa zāles jālieto nekavējoties. Ja tās netiek izlietotas nekavējoties, par

uzglabāšanas ilgumu un apstākļiem pirms lietošanas ir atbildīgs lietotājs, un parasti tas nedrīkst būt

ilgāks par 24 stundām 2°C – 8°C temperatūrā, izņemot gadījumus, kad atšķaidīšana ir veikta

kontrolētos un validētos aseptiskos apstākļos.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Pirms atšķaidīšanas šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu atšķaidīšanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Ibandronskābe pieejama caurspīdīgos, bezkrāsainos flakonos.

Iepakojumā 1 vai 5 flakoni (1. tipa stikla flakoni).

Flakoni noslēgti ar bromobutilgumijas aizbāzni, kas pārklāts ar floropolīmu, un tirkīza krāsas (zilgani

zaļu) noraujamu vāciņu.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Atkarībā no indikācijām, ibandronskābes koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai jāatšķaida šādi:

Skeleta pārmaiņu novēršanai pacientēm ar krūts vēzi un metastāzēm kaulos

Flakona saturu pievieno 100 ml izotoniska nātrija hlorīda šķīduma vai 100 ml 5% glikozes šķīduma.

Audzēja izraisītas hiperkalcēmijas ārstēšanai.

Flakona saturu pievieno 500 ml izotoniska nātrija hlorīda šķīduma vai 500 ml 5% dekstrozes šķīduma.

Atšķaidītais šķīdums paredzēts vienreizējai lietošanai. Drīkst lietot tikai dzidru šķīdumu, bez

redzamām daļiņām.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Jāsamazina zāļu nokļūšana apkārtējā vidē.

SASKAŅOTS ZVA 10-11-2016

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

ratiopharm GmbH

Graf–Arco–Str. 3

89079 Ulm

Vācija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

13-0184

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2013. gada 23. augusts

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2015. gada 12. novembris

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

11/2016

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju