Hipravit AD3E Forte šķīdums injekcijām

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

26-07-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

26-07-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
Vitamīns D3,Vitamīns E,Vitamine A-palmitāts
Pieejams no:
Laboratorios Hipra S.A., Spānija
ATĶ kods:
QA11JA
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Vitamin D3,Vitamin E,Vitamine A-palmitate
Zāļu forma:
šķīdums injekcijām
Receptes veids:
Recepšu veterinārās zāles
Ražojis:
Laboratorios Hipra S.A., Spānija
Ārstniecības grupa:
aitas; cūkas; kazas; liellopi; truši
Produktu pārskats:
V/NRP/01/1308-01 - - Stikla ampula, 20 ml - Ir pieejams; V/NRP/01/1308-02 - - Stikla flakons, 50 ml - Nav informācijas; V/NRP/01/1308-03 - - Stikla flakons, 100 ml - Ir pieejams; V/NRP/01/1308-04 - - Stikla flakons, 250 ml - Nav informācijas
Autorizācija statuss:
Nav informācijas
Autorizācija numurs:
V/NRP/01/1308
Autorizācija datums:
2010-06-08

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/01/1308

Hipravit AD3E Forte

šķīdums injekcijām liellopiem, kazām, aitām, cūkām, trušiem

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA,

KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

Spānija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Hipravit AD3E Forte

šķīdums injekcijām liellopiem, kazām, aitām, cūkām, trušiem

3.

AKTĪVOVIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml satur :

Aktīvās vielas:

A vitamīns ...............................................................500000 IU

D3 vitamīns .............................................................75000 IU

E vitamīns ...............................................................50 mg

Eļļains, balts vai dzeltenīgs tīrs šķīdums.

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Trušiem: hipovitaminozes, aborti un neauglība.

Cūkām: hipovitaminozes, augšanas veicināšana, rahīts.

Aitām un kazām: hipovitaminozes, augšanas veicināšana.

Liellopiem: hipovitaminozes, osteomalācija, augšanas veicināšana, rahīts.

Kaulu attīstības traucējumiem un epitēlija aizsardzībai pneimonijas un diarejas gadījumā visiem mērķa

sugu dzīvniekiem.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot A, D vai E vitamīnu hipervitaminozes gadījumā.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav zināmas.

Ja novērojat jebkuras blakusparādības vai domājat, ka zāles nav iedarbojušās, lūdzu, informējiet par to

savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Liellopi, kazas, aitas, cūkas, truši.

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Intramuskulārai lietošanai.

Trušiem

: 0,5 ml zāļu / vienam dzīvniekam vienu reizi mēnesī (atbilst 250 000 UI A vitamīna, 37 500 UI

vitamīna un 25 mg E vitamīna).

Cūkām, aitām, kazām

: 0,4 ml zāļu / 10 kg ķermeņa svara (aptuveni 2 ml zāļu / pieaugušam dzīvniekam

(atbilst 1 000 000 UI A vitamīna, 150 000 UI D

vitamīna un 100 mg E vitamīna); 1 ml zāļu / sivēniem,

jēriem un kazlēniem (atbilst 500 000 UI A vitamīna, 75 000 UI D

vitamīna un 50 mg E vitamīna).

Pieaugušiem liellopiem

: 0,1 ml zāļu / 10 kg ķermeņa svara (aptuveni 5 ml zāļu / vienam dzīvniekam

(atbilst 2 500 000 UI A vitamīna, 375 000 UI D

vitamīna un 250 mg E vitamīna).

Teļiem

: 0,2 ml zāļu / 10 kg ķermeņa svara (aptuveni 3 - 4 ml zāļu / vienam dzīvniekam (atbilst 1 500 000

– 2 000 000 UI A vitamīna, 225 000-300 000 UI D

vitamīna un 150-200 mg E vitamīna).

Liellopiem, aitām, kazām un cūkām parasti pietiek ar vienreizēju devu.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Skatīt sadaļu “Devas atkarībā no dzīvnieku sugas, lietošanas veida un metodes”.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz iepakojuma.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Nav.

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Šīs veterinārās zāles lietot tikai tad, ja diagnosticēts vitamīnu trūkums.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Ilglaicīga pārdozēšana var izraisīt hipervitaminozes simptomus.

Hipervitaminozes gadījumā var parādīties ādas nolobīšanās, aknu palielināšanās, apetītes trūkums un

svara zudums. Par kolekalciferola pārdozēšanu liecina hiperkalciēmija, vemšana, slāpes, aizcietējumi,

poliūrija,

polidipsija

atūdeņošanās;

hroniskos

gadījumos

būt

asimptomātiska

asinsvadu

aizkaļķošanās un/vai kalcija uzkrāšanās nierēs.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā

ar sadzīves atkritumiem.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

07/2019

15.

CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Iepakojuma izmēri:

Kartona kastīte ar 1 stikla flakonu,

20 ml.

Kartona kastīte ar 1 stikla flakonu,

50 ml.

Kartona kastīte ar 1 stikla flakonu,

100 ml.

Kartona kastīte ar 1 stikla flakonu,

250 ml.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/01/1308

Hipravit AD3E Forte

šķīdums injekcijām liellopiem, kazām, aitām, cūkām, trušiem

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA,

KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

Spānija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Hipravit AD3E Forte

šķīdums injekcijām liellopiem, kazām, aitām, cūkām, trušiem

3.

AKTĪVOVIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml satur :

Aktīvās vielas:

A vitamīns ...............................................................500000 IU

D3 vitamīns .............................................................75000 IU

E vitamīns ...............................................................50 mg

Eļļains, balts vai dzeltenīgs tīrs šķīdums.

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Trušiem: hipovitaminozes, aborti un neauglība.

Cūkām: hipovitaminozes, augšanas veicināšana, rahīts.

Aitām un kazām: hipovitaminozes, augšanas veicināšana.

Liellopiem: hipovitaminozes, osteomalācija, augšanas veicināšana, rahīts.

Kaulu attīstības traucējumiem un epitēlija aizsardzībai pneimonijas un diarejas gadījumā visiem mērķa

sugu dzīvniekiem.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot A, D vai E vitamīnu hipervitaminozes gadījumā.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav zināmas.

Ja novērojat jebkuras blakusparādības vai domājat, ka zāles nav iedarbojušās, lūdzu, informējiet par to

savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Liellopi, kazas, aitas, cūkas, truši.

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Intramuskulārai lietošanai.

Trušiem

: 0,5 ml zāļu / vienam dzīvniekam vienu reizi mēnesī (atbilst 250 000 UI A vitamīna, 37 500 UI

vitamīna un 25 mg E vitamīna).

Cūkām, aitām, kazām

: 0,4 ml zāļu / 10 kg ķermeņa svara (aptuveni 2 ml zāļu / pieaugušam dzīvniekam

(atbilst 1 000 000 UI A vitamīna, 150 000 UI D

vitamīna un 100 mg E vitamīna); 1 ml zāļu / sivēniem,

jēriem un kazlēniem (atbilst 500 000 UI A vitamīna, 75 000 UI D

vitamīna un 50 mg E vitamīna).

Pieaugušiem liellopiem

: 0,1 ml zāļu / 10 kg ķermeņa svara (aptuveni 5 ml zāļu / vienam dzīvniekam

(atbilst 2 500 000 UI A vitamīna, 375 000 UI D

vitamīna un 250 mg E vitamīna).

Teļiem

: 0,2 ml zāļu / 10 kg ķermeņa svara (aptuveni 3 - 4 ml zāļu / vienam dzīvniekam (atbilst 1 500 000

– 2 000 000 UI A vitamīna, 225 000-300 000 UI D

vitamīna un 150-200 mg E vitamīna).

Liellopiem, aitām, kazām un cūkām parasti pietiek ar vienreizēju devu.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Skatīt sadaļu “Devas atkarībā no dzīvnieku sugas, lietošanas veida un metodes”.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz iepakojuma.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Nav.

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Šīs veterinārās zāles lietot tikai tad, ja diagnosticēts vitamīnu trūkums.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Ilglaicīga pārdozēšana var izraisīt hipervitaminozes simptomus.

Hipervitaminozes gadījumā var parādīties ādas nolobīšanās, aknu palielināšanās, apetītes trūkums un

svara zudums. Par kolekalciferola pārdozēšanu liecina hiperkalciēmija, vemšana, slāpes, aizcietējumi,

poliūrija,

polidipsija

atūdeņošanās;

hroniskos

gadījumos

būt

asimptomātiska

asinsvadu

aizkaļķošanās un/vai kalcija uzkrāšanās nierēs.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā

ar sadzīves atkritumiem.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

07/2019

15.

CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Iepakojuma izmēri:

Kartona kastīte ar 1 stikla flakonu,

20 ml.

Kartona kastīte ar 1 stikla flakonu,

50 ml.

Kartona kastīte ar 1 stikla flakonu,

100 ml.

Kartona kastīte ar 1 stikla flakonu,

250 ml.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju