Herceptin

Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

27-08-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

27-08-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
trastuzumab
Pieejams no:
Roche Registration GmbH
ATĶ kods:
L01XC03
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
trastuzumab
Ārstniecības grupa:
Antineoplastiskie līdzekļi,pārstāvji,
Ārstniecības joma:
Kuņģa Audzēji, Krūts Audzēji
Ārstēšanas norādes:
Breast cancer Metastatic breast cancer Herceptin is indicated for the treatment of patients with HER2-positive metastatic breast cancer: as monotherapy for the treatment of those patients who have received at least two chemotherapy regimens for their metastatic disease. Pirms ķīmijterapijas ir jāietver vismaz anthracycline un taxane, ja vien pacientiem ir derīgi šiem apstrādes veidiem. Hormone-receptor-positive patients must also have failed hormonal therapy, unless patients are unsuitable for these treatments;, in combination with paclitaxel for the treatment of those patients who have not received chemotherapy for their metastatic disease and for whom an anthracycline is not suitable;, in combination with docetaxel for the treatment of those patients who have not received chemotherapy for their metastatic disease;, in combination with an aromatase inhibitor for the treatment of postmenopausal patients with hormone-receptor-positive metastatic breast cancer, not previously treated with trastuzumab. , Earl
Produktu pārskats:
Revision: 38
Autorizācija statuss:
Autorizēts
Autorizācija numurs:
EMEA/H/C/000278
Autorizācija datums:
2000-08-28
EMEA kods:
EMEA/H/C/000278

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - bulgāru

27-08-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - bulgāru

27-08-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - bulgāru

25-10-2013

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - spāņu

27-08-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - spāņu

27-08-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - spāņu

25-10-2013

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - čehu

27-08-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - čehu

27-08-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - dāņu

27-08-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - dāņu

27-08-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - dāņu

25-10-2013

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - vācu

27-08-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - vācu

27-08-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - igauņu

27-08-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - igauņu

27-08-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - igauņu

25-10-2013

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - grieķu

27-08-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - grieķu

27-08-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - grieķu

25-10-2013

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - angļu

27-08-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - angļu

27-08-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - angļu

25-10-2013

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - franču

27-08-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - franču

27-08-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - franču

25-10-2013

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - itāļu

27-08-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - itāļu

27-08-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - itāļu

25-10-2013

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - lietuviešu

27-08-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - lietuviešu

27-08-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - lietuviešu

25-10-2013

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - ungāru

27-08-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - ungāru

27-08-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - ungāru

25-10-2013

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - maltiešu

27-08-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - maltiešu

27-08-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - maltiešu

25-10-2013

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - holandiešu

27-08-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - holandiešu

27-08-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - holandiešu

25-10-2013

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - poļu

27-08-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - poļu

27-08-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - portugāļu

27-08-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - portugāļu

27-08-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - portugāļu

25-10-2013

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - rumāņu

27-08-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - rumāņu

27-08-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - rumāņu

25-10-2013

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovāku

27-08-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovāku

27-08-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovāku

25-10-2013

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovēņu

27-08-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovēņu

27-08-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovēņu

25-10-2013

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - somu

27-08-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - somu

27-08-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - zviedru

27-08-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - zviedru

27-08-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - zviedru

25-10-2013

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - norvēģu bukmols

27-08-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - norvēģu bukmols

27-08-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - īslandiešu

27-08-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - īslandiešu

27-08-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - horvātu

27-08-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - horvātu

27-08-2020

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM

Herceptin 150 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Trastuzumab

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Herceptin un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Jums tiek ievadīts Herceptin

Kā Herceptin tiek ievadīts

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Herceptin

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Herceptin un kādam nolūkam to lieto

Herceptin sastāvā ir aktīvā viela trastuzumabs, kas ir monoklonāla antiviela. Monoklonālās antivielas

piesaistās pie specifiskām olbaltumvielām jeb antigēniem. Trastuzumabs ir izveidots tā, lai selektīvi

piesaistītos pie antigēna, ko sauc par cilvēka epidermas augšanas faktora 2. tipa receptoru (HER2).

HER2 lielā daudzumā atrodams uz dažu audzēju šūnu virsmas, kur tas veicina to augšanu. Kad

Herceptin saistās ar HER2, tas apstādina šādu šūnu augšanu un izraisa to bojāeju.

Jūsu ārsts var parakstīt Herceptin krūts un kuņģa vēža ārstēšanai šādos gadījumos:

ja Jums ir agrīns krūts vēzis un augsts proteīna, ko sauc par HER2, līmenis;

ja Jums ir metastātisks krūts vēzis (krūts vēzis, kas organismā izplatījies ārpus sākotnējā

audzēja) un augsts HER2 līmenis. Herceptin kombinācijā ar ķīmijterapijas zālēm paklitakselu

vai docetakselu var parakstīt kā pirmo terapiju metastātiska krūts vēža ārstēšanai, kā arī vienu

pašu, ja visi citi ārstēšanas veidi nav bijuši

veiksmīgi. Pacientiem ar augstu HER2 līmeni un

hormonreceptoru pozitīvu metastātisku krūts vēzi (vēzi, kas jutīgs pret sievišķajiem

dzimumhormoniem) to lieto arī kombinācijā ar aromatāzes inhibitoriem;

ja Jums ir metastātisks kuņģa vēzis un augsts HER2 līmenis, to lieto kombinācijā ar citiem

pretvēža līdzekļiem kapecitabīnu vai 5-fluoruracilu un cisplatīnu.

2.

Kas Jums jāzina pirms Jums tiek ievadīts Herceptin

Nelietojiet Herceptin šādos gadījumos, ja:

Jums ir alerģija pret trastuzumabu, peles olbaltumvielām vai kādu citu (6. punktā minēto) šo

zāļu sastāvdaļu;

Jums ir smagi vēža izraisīti elpošanas traucējumi miera stāvoklī vai Jums nepieciešama

ārstēšana ar skābekli.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Jūsu ārsts rūpīgi uzraudzīs Jūsu ārstēšanu.

Sirdsdarbības pārbaudes

Ārstēšana ar Herceptin kā vienīgo līdzekli vai Herceptin lietošana kopā ar taksāna grupas līdzekli var

ietekmēt sirdi, jo īpaši, ja esat jebkad lietojusi antraciklīna grupas līdzekli (taksāni un antraciklīni ir

citas divu veidu zāles, ko izmanto vēža ārstēšanā). Šie iedarbība var būt vidēji smaga vai smaga un pat

izraisīt nāvi. Tādēļ pirms Herceptin terapijas, tās laikā (ik pēc trim mēnešiem) un pēc terapijas

pārtraukšanas (no 2 līdz 5 gadu laikā) tiks pārbaudīta Jūsu sirdsdarbība. Ja Jums rodas jebkādas sirds

mazspējas pazīmes (kad sirds pienācīgi nesūknē asinis), Jūsu sirdsdarbība var tikt pārbaudīta biežāk

(ik pēc sešām līdz astoņām nedēļām), iespējams, Jums tiks sākta sirds mazspējas ārstēšana vai Jums

būs jāpārtrauc Herceptin lietošanu.

Pirms Jums tiek ievadīts Herceptin konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu, ja:

Jums bijusi sirds mazspēja, koronāro artēriju slimība, sirds vārstuļu slimība (sirds trokšņi),

paaugstināts asinsspiediens, esat lietojis vai pašlaik lietojat jebkuras zāles pret paaugstinātu

asinsspiedienu;

Jums kādreiz ir ievadītas vai pašlaik tiek ievadītas tādas zāles kā doksorubicīns vai epirubicīns

(zāles vēža ārstēšanai). Šīs zāles (vai jebkuri citi antraciklīni) var bojāt sirds muskuli un

Herceptin lietošanas laikā paaugstināt sirdsdarbības traucējumu risku;

Jums ir elpas trūkums, īpaši tad, ja lietojat taksānus. Herceptin var izraisīt elpošanas

traucējumus, īpaši pēc pirmās devas. Tie var būt nopietnāki, ja Jums jau ir elpas trūkums. Ļoti

retos gadījumos pacienti ar smagiem elpošanas traucējumiem pēc Herceptin lietošanas ir miruši;

Jums jebkad ir ārstēts jebkāds vēzis.

Ja Jūs saņemat Herceptin kopā ar citām vēža ārstēšanai paredzētām zālēm, piemēram, ar paklitakselu,

docetakselu, aromatāzes inhibitoru, kapecitabīnu, 5-fluoruracilu vai cisplatīnu, Jums jāizlasa arī šo

zāļu lietošanas instrukcijas.

Bērni un pusaudži

Herceptin nav ieteicams nevienam, kas jaunāks par 18 gadiem.

Citas zāles un Herceptin

Pastāstiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis

vai varētu lietot.

Līdz Herceptin pilnīgai izvadīšanai no organisma var paiet pat 7 mēneši. Tāpēc, ja Jūs sākat lietot

kādas jaunas zāles 7 mēnešu laikā pēc terapijas pārtraukšanas, Jums jāpasaka ārstam, farmaceitam vai

medmāsai, ka Jūs esat lietojis Herceptin.

Grūtniecība

Ja Jūs esat grūtniece, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms

šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Herceptin lietošanas laikā un vēl vismaz 7 mēnešus pēc ārstēšanas pabeigšanas Jums jālieto

efektīvs pretapaugļošanās līdzeklis.

Ārsts Jums izstāstīs par risku un guvumu, kāds iespējams, lietojot Herceptin grūtniecības laikā.

Retos gadījumos grūtniecēm, kas saņem Herceptin, novērota (amnija) šķidruma, kas aptver

augli dzemdē, tilpuma samazināšanās. Šāds stāvoklis var kaitēt dzemdē esošajam auglim, un tas

ir ticis saistīts ar plaušu nepilnīgu attīstīšanos, kuras dēļ iestājusies augļa nāve.

Barošana ar krūti

Nebarojiet bērnu ar krūti Herceptin terapijas laikā un 7 mēnešus pēc Herceptin pēdējās devas

lietošanas, jo Herceptin ar Jūsu pienu var nonākt bērna organismā.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Herceptin var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Ja ārstēšanas laikā

Jums rodas tādi simptomi kā reibonis, miegainība, drebuļi vai drudzis, Jūs nedrīkstat vadīt

transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus, kamēr šie simptomi nav izzuduši.

Nātrijs

Herceptin satur mazāk par 1 mmol nātrija

katrā devā, - būtībā tās ir nātriju nesaturošas.

3.

Kā Herceptin tiek ievadīts

Pirms terapijas uzsākšanas ārsts noteikts HER2 daudzumu audzējā. Tikai pacientiem ar augstu HER2

līmeni būs jālieto Herceptin. Herceptin drīkst ievadīt tikai ārsts vai medmāsa. Ārsts noteiks devu un

ārstēšanas shēmu, kas ir

Jums

piemērota. Herceptin deva ir atkarīga no Jūsu ķermeņa masas.

Herceptin ir divi zāļu veidi (formas):

viens tiek ievadīts, kā infūzija vēnā (intravenozā infūzija);

otru ievada zem ādas injekcijas veidā (subkutānā injekcija).

Svarīgi pārbaudīt zāļu marķējumu, lai nodrošinātu, ka tiek ievadīta pareiza nozīmētā zāļu forma.

Herceptin intravenozi ievadāmā forma nav paredzēta ievadīšana zem ādas un tā jāievada tikai

intravenozas infūzijas veidā.

Jūsu ārsts var apsvērt pāreju no terapijas ar Herceptin intravenozo zāļu formu uz terapiju ar Herceptin

subkutāno zāļu formu (vai otrādi), ja uzskata to par Jums piemērotu.

Herceptin intravenozo formu ievada tieši vēnā ar intravenozu ("pilienu") infūziju. Jūsu zāļu pirmā

deva tiks ievadīta 90 minūšu laikā, un zāļu ievadīšanas laikā veselības aprūpes speciālists novēros, vai

nerodas kādas blakusparādības. Ja sākumdevu panesīsiet labi, nākamās devas tiks ievadītas 30 minūšu

laikā (skatīt 2. punktā “Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”). Jums ievadīto infūziju skaits būs

atkarīgs no tā, kāda būs atbildes reakcija uz ārstēšanu. Ārsts to ar Jums pārrunās.

Lai nepieļautu kļūdas zāļu lietošanā, ir svarīgi pārbaudīt flakonu marķējumu, lai pārliecinātos, ka

pagatavojamās un ievadāmās zāles ir Herceptin (trastuzumabs) nevis trastuzumaba emtansīns.

Agrīna krūts vēža, metastātiska krūts vēža un metastātiska kuņģa vēža terapijā Herceptin lieto ik pēc

3 nedēļām. Ārstējot metastātisku krūts vēzi, Herceptin var ievadīt arī vienu reizi nedēļā.

Ja pārtraucat lietot Herceptin

Nepārtrauciet šo zāļu lietošanu, vispirms nekonsultējoties ar savu ārstu. Visas devas (atkarībā no

izmantotās shēmas) katru nedēļu vai ik pēc trīs nedēļām jāievada pareizā laikā. Tas ļauj panākt labāko

iespējamo zāļu iedarbību.

Herceptin pilnīgai izvadīšanai no Jūsu organisma var būt nepieciešami pat 7 mēneši. Tādēļ ārsts var

pieņemt lēmumu turpināt pārbaudīt Jūsu sirdsdarbību arī pēc zāļu lietošanas pārtraukšanas.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, Herceptin var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Dažas no

šīm blakusparādībām var būt nopietnas, un to dēļ var būt nepieciešama ārstēšana slimnīcā.

Herceptin infūzijas laikā var rasties drebuļi, drudzis un citi gripai līdzīgi

simptomi. Šīs reakcijas rodas

ļoti bieži (var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem). Citi infūzijas izraisīti

simptomi ir nelabuma

sajūta (slikta dūša), vemšana, sāpes, palielināts muskuļu tonuss un trīce, galvassāpes, reibonis,

elpošanas traucējumi, paaugstināts vai pazemināts asinsspiediens, sirdsdarbības ritma traucējumi

(sirdsklauves, sirds vibrēšana vai neregulāra sirdsdarbība), sejas un lūpu pietūkums, izsitumi un

nogurums. Daži no šiem simptomiem var būt nopietni un daži pacienti ir miruši (skatīt 2. punkta

apakšpunktā „Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”).

Šīs parādības galvenokārt rodas pirmās intravenozās infūzijas (intravenozas pilienu injekcijas) laikā un

dažās pirmajās stundās pēc infūzijas sākuma. Parasti tās ir īslaicīgas. Infūzijas laikā un vismaz sešas

stundas pēc pirmās infūzijas sākuma, kā arī divas stundas pēc pārējo infūziju sākuma Jūs novēros

veselības aprūpes speciālists. Ja Jums attīstīsies kāda reakcija, speciālists samazinās infūzijas ātrumu

vai pārtrauks to, kā arī, iespējams, Jums ievadīs zāles pret šīm blakusparādībām. Pēc šo simptomu

mazināšanās infūzija var tikt turpināta.

Dažkārt simptomi parādās vēlāk nekā pēc sešām stundām kopš infūzijas sākuma. Ja tas notiek ar Jums,

nekavējoties sazinieties ar savu ārstu. Dažkārt simptomi var mazināties un pēc tam atkal pastiprināties.

Nopietnas blakusparādības

Citas blakusparādības var rasties jebkurā brīdī Herceptin terapijas laikā, ne tikai saistībā ar infūziju.

Nekavējoties pastāstiet savam ārstam vai medmāsai, ja pamanāt kādu no šādām

blakusparādībām:

Reizēm ārstēšanas laikā un atsevišķos gadījumos arī pēc ārstēšanas pārtraukšanas iespējami

sirdsdarbības traucējumi, kas var būt nopietni. Tie ir sirds muskuļa vājums, kas var izraisīt sirds

mazspēju, sirds apvalka iekaisums un sirds ritma traucējumi. Tādēļ var rasties tādi simptomi kā elpas

trūkums (arī naktī), klepus, šķidruma aizture (pietūkums) kājās vai rokās, sirdsklauves (sirds vibrēšana

vai neregulāra sirdsdarbība) (skatīt 2. sadaļā Sirdsdarbības pārbaudes).

Ārstēšanas laikā un pēc tās, Jūsu ārsts regulāri kontrolēs Jūsu sirdi, tomēr gadījumā, ja ievērosiet kādu

no iepriekš minētajiem simptomiem, Jums par tiem nekavējoties jāpastāsta savam ārstam.

Tumora līzes sindroms (vielmaiņas traucējumu kopums, kas parādās pēc vēža terapijas un ko

raksturo paaugstināts kālija un fosfora līmenis asinīs, un zems kalcija līmenis asinīs). Simptomi var

būt nieru darbības traucējumi (vājums, elpas trūkums, nogurums un apjukums), sirds darbības

traucējumi (sirds vibrēšana vai paātrināta, vai palēnināta sirdsdarbība), krampji, vemšana vai caureja,

un tirpšanas sajūta mutē, plaukstās vai pēdās.

Ja pēc tam, kad Jūsu ārstēšana ar Herceptin ir pilnībā pārtraukta, Jums parādīsies kāds no iepriekš

minētajiem simptomiem, Jums jākonsultējas ar savu ārstu un viņam jāpasaka, ka iepriekš esat ārstēts

ar Herceptin.

Ļoti biežas Herceptin blakusparādības:

var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem

infekcijas;

caureja;

aizcietējums;

grēmas (dispepsija);

nogurums;

izsitumi uz ādas;

sāpes krūtīs;

sāpes vēderā;

locītavu sāpes;

mazs sarkano un balto asins šūnu (kas palīdz cīnīties ar infekciju) skaits, dažkārt izpaužas ar

drudzi;

sāpes muskuļos;

konjunktivīts;

acu asarošana;

asiņošana no deguna;

tekošs deguns;

matu izkrišana;

trīce;

karstuma viļņi;

reibonis;

nagu bojājumi;

ķermeņa masas samazināšanās;

ēstgribas zudums;

nespēja gulēt (bezmiegs);

garšas sajūtas izmaiņas;

mazs trombocītu skaits;

zilumi;

roku un kāju pirkstu nejutība vai tirpšana;

apsārtums, pietūkums vai čūlas mutes dobumā un/vai rīklē;

plaukstu un/vai pēdu sāpes, pietūkums, apsārtums vai tirpšana;

elpas trūkums;

galvassāpes;

klepus;

vemšana;

slikta dūša.

Biežas Herceptin blakusparādības:

var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem

alerģiskas reakcijas;

sausa mute un āda;

rīkles infekcijas

sausas acis;

urīnpūšļa un ādas infekcijas;

svīšana;

vājuma un savārguma sajūta;

krūts dziedzera iekaisums;

trauksme;

aknu iekaisums;

depresija;

nieru darbības traucējumi;

pastiprināts muskuļu tonuss vai

sasprindzinājums (hipertonija);

astma;

plaušu infekcija;

sāpes rokās un/vai kājās;

plaušu slimības;

niezoši izsitumi;

muguras sāpes;

miegainība;

kakla sāpes;

hemoroīdi;

kaulu sāpes;

nieze;

pinnes;

kāju krampji.

Retākas Herceptin blakusparādības:

var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem

kurlums;

nelīdzeni

izsitumi;

sēkšana;

plaušu iekaisums vai rētaudi.

Retas Herceptin blakusparādības:

var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem

dzelte;

anafilaktiskas reakcijas.

Citas blakusparādības, par kurām ziņots lietojot Herceptin:

biežumu nevar noteikt pēc

pieejamiem datiem

patoloģiska vai traucēta asinsrece;

augsts kālija līmenis;

acu mugurējās daļas pietūkums vai asiņošana;

šoks;

patoloģisks sirdsdarbības ritms;

elpošanas traucējumi;

elpošanas mazspēja;

akūta šķidruma uzkrāšanās plaušās;

akūta elpceļu sašaurināšanās;

patoloģiski zems skābekļa līmenis asinīs;

apgrūtināta elpošana guļus stāvoklī;

aknu bojājums;

sejas, lūpu un rīkles pietūkums;

nieru mazspēja;

patoloģiski maz šķidruma ap bērnu dzemdē;

vēl nedzimuša augļa plaušu attīstības traucējumi dzemdē;

vēl nedzimuša augļa nieru patoloģiska attīstība dzemdē.

Dažas blakusparādības, kas Jums var rasties, var izraisīt pats vēzis. Ja Herceptin saņemat kopā ar

ķīmijterapiju,

dažas blakusparādības var izraisīt arī ķīmijterapija.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas

arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par

blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas

kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku

informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Herceptin

Herceptin uzglabās veselības aprūpes speciālisti slimnīcā vai klīnikā.

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc Derīgs līdz un

flakona etiķetes pēc EXP. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neatvērts flakons jāuzglabā ledusskapī (2°C – 8°C).

Sagatavoto šķīdumu nedrīkst sasaldēt.

Infūzijas šķīdumi jāizlieto uzreiz pēc atšķaidīšanas. Ja šķīdums netiek lietots nekavējoties, par

uzglabāšanas laiku un apstākļiem līdz lietošanai atbild lietotājs, un parasti nevajadzētu

pārsniegt 24 stundas 2°C - 8°C temperatūrā.

Nelietojiet Herceptin, ja pirms ievadīšanas ieraugāt tajā daļiņas vai krāsas maiņu.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par

nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Herceptin satur

Aktīvā viela ir trastuzumabs. Vienā flakonā ir 150 mg trastuzumaba, kas jāizšķīdina 7,2 ml

ūdens injekcijām. Iegūtais šķīdums satur aptuveni 21 mg/ml trastuzumaba.

Citas sastāvdaļas ir L-histidīna hidrohlorīda monohidrāts, L-histidīns,

-trehalozes dihidrāts,

polisorbāts 20.

Herceptin ārējais izskats un iepakojums

Herceptin ir pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai, kas pieejams stikla flakonā ar

gumijas aizbāzni, kurā ir 150 mg trastuzumaba. Pulveris ir liofilizēts, balts vai gaiši dzeltens. Vienā

kastītē ir 1 flakons ar pulveri.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Roche Registration GmbH

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Vācija

Ražotājs

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Strasse 1

D-79639 Grenzach-Wyhlen

Vācija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Lietuva

UAB “Roche Lietuva”

Tel: +370 5 2546799

България

Рош България ЕООД

Тел: +359 2 818 44 44

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

Česká republika

Roche s. r. o.

Tel: +420 - 2 20382111

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +36 - 23 446 800

Danmark

Roche a/s

Tlf: +45 - 36 39 99 99

Malta

(See Ireland)

Deutschland

Roche Pharma AG

Tel: +49 (0) 7624 140

Nederland

Roche Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 348 438050

Eesti

Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 - 6 177 380

Norge

Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E.

Τηλ: +30 210 61 66 100

Österreich

Roche Austria GmbH

Tel: +43 (0) 1 27739

España

Roche Farma S.A.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Polska

Roche Polska Sp.z o.o.

Tel: +48 - 22 345 18 88

France

Roche

Tél: +33 (0)1 47 61 40 00

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tel: +351 - 21 425 70 00

Hrvatska

Roche d.o.o.

Tel: + 385 1 47 22 333

România

Roche România S.R.L.

Tel: +40 21 206 47 01

Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland

Roche a/s

c/o Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Roche Slovensko, s.r.o.

Tel: +421 - 2 52638201

Italia

Roche S.p.A.

Tel: +39 - 039 2471

Suomi/Finland

Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Kύπρος

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Sverige

Roche AB

Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija

Roche Latvija SIA

Tel: +371 - 67 039831

United Kingdom

Roche Products Ltd.

Tel: +44 (0) 1707 366000

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu.

Šī lietošanas instrukcija ir pieejama visās ES/EEZ valodās Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem

Herceptin IV tiek piegādāts sterilos, konservantus nesaturošos, apirogēnos, vienreizējās lietošanas

flakonos.

Šīs zāles vienmēr uzglabājiet slēgtā oriģinālā iepakojumā ledusskapī temperatūrā 2

Veicot šķīdināšanu un atšķaidīšanu, jāievēro atbilstoši aseptikas noteikumi. Jāievēro piesardzība, lai

nodrošinātu sagatavotā šķīduma sterilitāti. Tā kā zāles nesatur pretmikrobu konservantus vai

bakteriostatiskus līdzekļus, jāievēro aseptikas noteikumi.

Pēc aseptiskas šķīdināšanas ar sterilu ūdeni injekcijām (nav pievienots iepakojumam), pierādīts, ka

Herceptin ir ķīmiski un fizikāli

stabils 48 stundas temperatūrā 2

C un to nedrīkst sasaldēt.

Pēc aseptiskas atšķaidīšanas polivinilhlorīda, polietilēna vai polipropilēna maisiņos, kuros ir 9 mg/ml

(0,9 %) nātrija hlorīda šķīdums injekcijām, pierādīts, ka Herceptin ir fizikāli

un ķīmiski stabils līdz pat

30 dienām 2

C – 8

C temperatūrā, un 24 stundas, uzglabājot temperatūrā līdz 30 °C.

No mikrobioloģiskā viedokļa pagatavotais šķīdums un Herceptin šķīdums infūzijām būtu jāizlieto

nekavējoties. Ja šķīdums netiek lietots nekavējoties, par uzglabāšanas laiku un apstākļiem līdz

lietošanai atbild lietotājs, un parasti nevajadzētu pārsniegt 24 stundas 2°C - 8°C temperatūrā, ja vien

šķīdināšana un atšķaidīšana nav veikta kontrolētos un drošos aseptiskos apstākļos.

Aseptiskas pagatavošanas, rīkošanās un uzglabāšanas noteikumi:

Pagatavojot infūziju jāievēro atbilstoši aseptikas noteikumi. Pagatavošana:

jāveic apmācītam personālam aseptiskos apstākļos, saskaņā ar labas prakses prasībām,

īpaši attiecībā uz parenterālo zāļu aseptisku pagatavošanu.

jāveic laminārās plūsmas skapī vai bioloģiskās drošības kabinetā, ievērojot standarta

piesardzības pasākumus drošai rīcībai ar intravenozām zālēm.

kam seko sagatavotā šķīduma intravenozai infūzijai atbilstoša uzglabāšana, lai

nodrošinātu aseptisku apstākļu uzturēšanu.

Katra Herceptin flakona saturu šķīdina 7,2 ml ūdens injekcijām (nav pievienots iepakojumam).

Jāizvairās no citu šķīdinātāju lietošanas. Šādi iegūst 7,4 ml šķīduma vienai reizes devai, kas satur

apmēram 21 mg/ml trastuzumaba. Par 4 % lielāks tilpums nodrošina, ka no katra flakona var iegūt

norādīto devu (150 mg).

Šķīdinot Herceptin, jārīkojas uzmanīgi. Preparātu pārmērīgi saputojot šķīdināšanas laikā vai kratot

izšķīdināto Herceptin, var rasties grūtības ievilkt precīzu Herceptin daudzumu no flakona.

Norādījumi par aseptisku šķīdināšanu

1) Lietojot sterilu šļirci, lēnām ievadiet 7,2 ml ūdeni injekcijām flakonā ar liofilizētu Herceptin, vēršot

strūklu pret liofilizēto gabalu.

2) Lai izšķīdinātu preparātu, flakonu viegli virpiniet pirkstos. NEKRATIET!

Šķīdinot preparātu, tas var nedaudz saputoties. Ļaujiet flakonam netraucēti pastāvēt apmēram

5 minūtes. Izšķīdināts Herceptin ir bezkrāsains vai gaiši dzeltens caurspīdīgs šķīdums, un tajā noteikti

nav jābūt redzamām daļiņām.

I PIELIKUMS

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU

NOSAUKUMS

Herceptin 150 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viens flakons satur 150 mg trastuzumaba

(trastuzumab

), humanizētu IgG1 monoklonālo antivielu, kas

iegūtas no zīdītāju (Ķīnas kāmju olnīcu) šūnu suspensijas kultūras un attīrītas ar afinitātes un

jonapmaiņas hromatogrāfiju, tai skaitā specifiskām vīrusu inaktivizēšanas un atdalīšanas procedūrām.

Lietošanai sagatavots Herceptin šķīdums satur 21 mg/ml trastuzumaba.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai.

Balts vai gaiši dzeltens liofilizēts

pulveris.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Krūts vēzis

Metastātisks krūts vēzis

Herceptin indicēts pieaugušu pacientu ar HER2 pozitīva metastātiska krūts vēža (MKrV) ārstēšanai:

monoterapijas veidā metastātiska audzēja pacientu ārstēšanai, kuriem veikti vismaz divi

ķīmijterapijas kursi. Iepriekšējā ķīmijterapijā jābūt iekļautam vismaz antraciklīnam un

taksānam, izņemot gadījumus, kad pacients nav piemērots šai terapijai. Hormonu receptoru

pozitīviem pacientiem jābūt neveiksmīgai arī hormonālai terapijai, izņemot gadījumus, kad

pacients šai terapijai nav piemērots;

kombinācijā ar paklitakselu pacientiem, kuri nav saņēmuši ķīmijterapiju metastātiska audzēja

ārstēšanai un kuriem antraciklīns nav piemērots;

kombinācijā ar docetakselu pacientiem, kuri nav saņēmuši ķīmijterapiju metastātiska audzēja

ārstēšanai;

kombinācijā ar aromatāzes inhibitoru pacienšu pēc menopauzes ar hormonreceptoru pozitīvu

MKrV, kas iepriekš nav ārstēts ar trastuzumabu, ārstēšanai.

Agrīns krūts vēzis

Herceptin ir indicēts pieaugušajiem pacientiem ar HER2 pozitīvu agrīnu krūts vēzi (AKrV):

pēc operācijas, ķīmijterapijas (neoadjuvantas vai adjuvantas) un staru terapijas (ja piemērojama)

(skatīt 5.1. apakšpunktu);

pēc adjuvantas ķīmijterapijas ar doksorubicīnu un ciklofosfamīdu kombinācijā ar paklitakselu

vai docetakselu;

kombinācijā ar adjuvantu ķīmijterapiju, kurā ietilpst docetaksels un karboplatīns.

kombinācijā ar neoadjuvantu ķīmijterapiju, kurai seko adjuvanta Herceptin terapija, lokāli

izplatītas (arī iekaisīgas) slimības vai audzēju, kuru diametrs ir >2 cm, ārstēšanai (skatīt 4.4. un

5.1. apakšpunktu).

Herceptin drīkst lietot tikai pacientiem ar metastātisku vai agrīnu krūts vēzi, kuriem audzējam ir vai nu

HER2 pārmērīga ekspresija, vai HER2 gēna amplifikācija, kas noteikta ar precīzu un apstiprinātu

pārbaudi (skatīt 4.4. un 5.1. apakšpunktu).

Metastātisks kuņģa vēzis

Herceptin kombinācijā ar kapecitabīnu vai 5-fluoruracilu un cisplatīnu indicēts, lai ārstētu pieaugušus

pacientus ar HER2 pozitīvu metastātisku kuņģa vai kuņģa-barības vada savienojuma vietas

adenokarcinomu, kuri metastātiskās slimības ārstēšanai iepriekš nav saņēmuši pretvēža terapiju.

Herceptin var tikt lietots tikai pacientiem ar metastātisku kuņģa vēzi (MKV), kuru audzējam ir

pārmērīga HER2 ekspresija, kas noteikta ar IHĶ2+ vai IHĶ3+ rezultātu. IHĶ2+ rezultātam jābūt

apstiprinātam ar pozitīvu rezultātu, veicot hibridizāciju

in vitro

(SISH+ vai FISH+). Jāizmanto

precīzas un validētas noteikšanas metodes (skatīt 4.4. un 5.1. apakšpunktu).

4.2.

Devas un lietošanas veids

Pirms terapijas sākšanas obligāti jānosaka HER2 (skatīt 4.4. un 5.1. apakšpunktu). Ārstēšanu ar

Herceptin drīkst sākt tikai ārsts ar pieredzi citotoksiskas ķīmijterapijas veikšanā (skatīt

4.4. apakšpunktu), un to drīkst ievadīt tikai veselības aprūpes speciālists.

Svarīgi pārbaudīt zāļu marķējumu, lai nodrošinātu, ka pacientam tiek ievadīta pareiza nozīmētā zāļu

forma (intravenozi vai subkutāni ievadāmā fiksētā deva). Herceptin intravenozi ievadāmo formu nav

paredzēts ievadīt subkutāni, un tā jāievada tikai intravenozas infūzijas veidā.

Pāreja no ārstēšanas ar intravenozo Herceptin zāļu formu uz ārstēšanu ar subkutāno Herceptin zāļu

formu un otrādi, izmantojot shēmu, kad zāles lieto vienu reizi trīs nedēļās (

q3w

), tika pētīta pētījumā

MO22982 (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Lai nepieļautu kļūdas zāļu lietošanā, ir svarīgi pārbaudīt flakonu marķējumu, lai pārliecinātos, ka

pagatavojamās un ievadāmās zāles ir Herceptin (trastuzumabs) nevis Kadcyla (trastuzumaba

emtansīns).

Devas

Metastātisks krūts vēzis

Lietošana vienu reizi trīs nedēļās

Ieteicamā piesātinošā sākumdeva ir 8 mg/kg ķermeņa masas. Ieteicamā balstdeva ar trīs nedēļu

starplaiku ir 6 mg/kg ķermeņa masas, lietošanu sākot trīs nedēļas pēc piesātinošās devas.

Lietošana vienu reizi nedēļā

Ieteicamā piesātinošā Herceptin sākumdeva ir 4 mg/kg ķermeņa masas. Ieteicamā Herceptin balstdeva

vienu reizi nedēļā ir 2 mg/kg ķermeņa masas, lietošanu sākot vienu nedēļu pēc piesātinošās devas.

Lietošana kombinācijā

paklitakselu vai docetakselu

Pivotālos pētījumos (H0648g, M77001) paklitakselu vai docetakselu ievadīja nākošajā dienā pēc

pirmās Herceptin devas ievadīšanas (devu sk. paklitaksela vai docetaksela zāļu aprakstā (ZA)) un tūlīt

pēc turpmāko Herceptin devu ievadīšanas, ja iepriekšējo Herceptin devu pacients panesa labi.

Lietošana kombinācijā ar aromatāzes inhibitoru

Pivotālā pētījumā (BO16216) Herceptin un anastrozols tika lietots no 1. dienas. Nebija ierobežojumu

relatīvā laika noteikšanai Herceptin un anastrozola lietošanai (par devu skatīt anastrozola vai citu

aromatāzes inhibitoru ZA).

Agrīns krūts vēzis

Lietošana vienu reizi trīs nedēļās un vienu reizi nedēļā

Lietojot vienu reizi trīs nedēļās, ieteicamā piesātinošā Herceptin sākumdeva ir 8 mg/kg ķermeņa

masas. Ieteicamā Herceptin balstdeva ar triju nedēļu starplaiku ir 6 mg/kg ķermeņa masas, sākot trīs

nedēļas pēc piesātinošās devas.

Vienu reizi nedēļā lieto vienlaikus ar paklitakselu pēc ķīmijterapijas ar doksorubicīnu un

ciklofosfamīdu (piesātinošā sākumdeva 4 mg/kg, kam seko 2 mg/kg deva vienu reizi nedēļā).

Informāciju par lietošanu kombinētas ķīmijterapijas gadījumā skatīt 5.1. apakšpunktā.

Metastātisks kuņģa vēzis

Lietošana vienu reizi trīs nedēļās

Ieteicamā piesātinošā sākumdeva ir 8 mg/kg ķermeņa masas. Ieteicamā balstdeva ar trīs nedēļu

starplaiku ir 6 mg/kg ķermeņa masas, sākot trīs nedēļas pēc piesātinošās devas.

Krūts vēzis un kuņģa vēzis

Ārstēšanas ilgums

Pacienti ar MKrV vai MKV ar Herceptin jāārstē līdz slimības progresēšanai. Pacienti ar AKrV ar

Herceptin jāārstē 1 gadu vai līdz slimības recidīvam – atkarībā no tā, kas būs agrāk; ārstēšana ilgāk par

vienu gadu, AKrV gadījumā nav ieteicama (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Devas mazināšana

Klīnisko pētījumu laikā Herceptin deva netika mazināta. Terapiju pacientiem var turpināt

ķīmijterapijas izraisīta pārejoša kaulu smadzeņu nomākuma laikā, bet uzmanīgi jākontrolē, vai

pacientiem šai laikā nerodas neitropēnijas izraisīti sarežģījumi. Informāciju par devas mazināšanu vai

lietošanas atlikšanu, lietojot paklitakselu, docetakselu vai aromatāzes inhibitoru, lasiet šo ZA.

Ja kreisā kambara izsviedes frakcija (

left ventricular ejection fraction - LVEF

) procentuāli samazinās

par ≥ 10 punktiem, salīdzinot ar sākotnējo stāvokli, UN kļūst mazāka par 50 %, terapija uz laiku

jāpārtrauc un aptuveni triju nedēļu laikā vēlreiz jāizvērtē

LVEF

. Ja

LVEF

neuzlabojas vai vēl vairāk

samazinās, vai arī radusies simptomātiska sastrēguma sirds mazspēja (SSM), nopietni jāapsver

Herceptin lietošanas pārtraukšana, ja vien ieguvums konkrētam pacientam netiek uzskatīts, par lielāku

nekā risks. Visi šādi pacienti jānosūta uz izmeklēšanu pie kardiologa un jāturpina novērot.

Aizmirstās devas

Ja pacients ir aizmirsis lietot Herceptin devu vienu nedēļu vai mazāk, pēc iespējas ātrāk jāievada

parastā balstdeva (lietošana vienu reizi nedēļā: 2 mg/kg; lietošana vienu reizi trīs nedēļās: 6 mg/kg).

Negaidiet līdz nākamajam plānotajam ciklam. Sekojošās balstdevas jāievada attiecīgi pēc 7 dienām vai

21 dienas atkarībā no tā, vai zāles lieto vienu reizi nedēļā vai vienu reizi trīs nedēļās.

Ja pacients ir aizmirsis lietot Herceptin devu ilgāk par vienu nedēļu, vēlreiz jāievada piesātinošā

Herceptin deva apmēram 90 minūšu laikā (lietošana vienu reizi nedēļā: 4 mg/kg; lietošana vienu reizi

trīs nedēļās: 8 mg/kg), cik drīz vien iespējams. Sekojošās Herceptin balstdevas (nedēļas grafiks: vienu

reizi nedēļā; triju nedēļu grafiks: ik pēc 3 nedēļām) jāievada attiecīgi pēc 7 dienām vai 21 dienas

atkarībā no tā, vai zāles lieto reizi nedēļā vai vienu reizi trīs nedēļās.

Īpašas grupas

Nav veikti pētījumi par farmakokinētiku gados vecākiem cilvēkiem un pacientiem ar nieru vai aknu

darbības traucējumiem. Populācijas farmakokinētikas analīzē nekonstatēja, ka vecums un pavājināta

nieru darbība ietekmētu trastuzumaba izplatību.

Pediatriskā populācija

Herceptin nav piemērots lietošanai pediatriskajā populācijā.

Lietošanas veids

Herceptin piesātinošā deva jāievada 90 minūtes ilgas intravenozas infūzijas veidā. To nedrīkst ievadīt

intravenozas strūklas vai bolus injekcijas veidā. Herceptin intravenozā infūzija jāievada veselības

aprūpes speciālistam, kurš ir sagatavots palīdzības sniegšanai anafilakses gadījumā, un jābūt

pieejamam pirmās palīdzības komplektam. Vismaz sešas stundas pēc pirmās infūzijas sākšanas un

divas stundas pēc nākamo infūziju sākšanas pacients jānovēro, vai nerodas noteikti simptomi,

piemēram, drudzis un drebuļi, vai citi ar infūziju saistīti simptomi (skatīt 4.4. un 4.8. apakšpunktu).

Lai panāktu šādu simptomu kontroli, iespējams, infūzija jāpārtrauc vai jāsamazina ievadīšanas ātrums.

Pēc simptomu izzušanas infūziju var atsākt.

Ja pacients piesātinošo sākumdevu panesis labi, nākamās devas var ievadīt ar 30 minūtes ilgu infūziju.

Norādījumus par Herceptin intravenozi ievadāmās formas pagatavošanu pirms lietošanas skatīt 6.6.

apakšpunktā.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret trastuzumabu, peles olbaltumiem vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā

uzskaitītajām palīgvielām.

Smags elpas trūkums miera stāvoklī, kas radies progresējoša ļaundabīga audzēja komplikāciju

dēļ, vai pacienti, kuriem nepieciešama papildus skābekļa terapija.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Zāļu izsekojamība

Lai uzlabotu bioloģisko zāļu izsekojamību, ir skaidri jāreģistrē ievadīto zāļu tirdzniecības nosaukums

un sērijas numurs.

HER2 noteikšana jāveic specializētā laboratorijā, kas var nodrošināt adekvātu izmeklēšanas metožu

ticamību (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Pašlaik nav pieejami klīnisko pētījumu dati par atkārtotu lietošanu pacientiem, ja tie iepriekš saņēmuši

Herceptin adjuvantā terapijā.

Sirdsdarbības traucējumi

Vispārīgi apsvērumi

Ar Herceptin ārstētajiem pacientiem ir paaugstināts SSM (II–IV pakāpes saskaņā ar Ņujorkas Sirds

slimību asociācijas (NYHA) klasifikāciju) vai asimptomātisku sirdsdarbības traucējumu risks. Šādi

gadījumi ir novēroti pacientiem, kuri Herceptin saņēmuši monoterapijas veidā vai kombinācijā ar

paklitakselu vai docetakselu, īpaši pēc antraciklīnus (doksorubicīnu vai epirubicīnu) saturošu

ķīmijterapijas shēmu izmantošanas. Tie var būt vidēji smagi vai smagi un ir bijuši

saistīti arī ar letālu

iznākumu (skatīt 4.8. apakšpunktu). Turklāt jāievēro piesardzība, ārstējot pacientus, kuriem ir

paaugstināts sirds slimību risks, piemēram, hipertensija, dokumentēta koronāro artēriju slimība, SSM,

LVEF < 55 % vai lielāks

vecums.

Visiem pacientiem, kuriem paredzēta ārstēšana ar Herceptin, īpaši, ja viņi iepriekš lietojuši

antraciklīnu un ciklofosfamīdu (AC), jāveic sākotnēja kardioloģiska izmeklēšana, kas ietver anamnēzi

un fizikālu izmeklēšanu, elektrokardiogrāfiju (EKG), ehokardiogrāfiju un/vai daudzprojekciju

(MUGA) skenēšanu, vai magnētiskās rezonanses izmeklējumu. Uzraudzība var palīdzēt atklāt

pacientus, kuriem rodas sirdsdarbības traucējumi. Pirms ārstēšanas sākšanas veiktie sirds izmeklējumi

terapijas laikā jāatkārto ik pēc trim mēnešiem un pēc terapijas pārtraukšanas – ik pēc sešiem mēnešiem

24 mēnešus pēc pēdējās Herceptin devas ievadīšanas. Pirms pieņemt lēmumu par ārstēšanu ar

Herceptin, rūpīgi jāapsver risks un ieguvums.

Pamatojoties uz visu pieejamo datu populācijas farmakokinētikas analīzi, trastuzumabs var saglabāties

asinsritē līdz 7 mēnešiem pēc Herceptin terapijas pārtraukšanas (skatīt 5.2. apakšpunktu). Pacientiem,

kuri saņem antraciklīnus pēc Herceptin lietošanas pārtraukšanas, var būt paaugstināts sirdsdarbības

traucējumu risks. Ja iespējams, ārstiem jāizvairās no antraciklīnu saturošas terapijas izmantošanas līdz

7 mēnešiem pēc Herceptin lietošanas pārtraukšanas. Ja tiek lietoti antraciklīni, rūpīgi jākontrolē

pacienta sirdsdarbība.

Pacientiem, par kuriem pēc sākotnējā skrīninga ir radušās bažas par sirds un asinsvadu sistēmas

traucējumiem, jāapsver formālas kardioloģiskas izmeklēšanas iespēja. Visiem pacientiem ārstēšanas

laikā jākontrolē sirds funkcija (piemēram, ik pēc 12 nedēļām). Sirdsdarbības kontrole var palīdzēt

apzināt pacientus, kuriem rodas sirds funkcijas traucējumi. Pacientiem, kuriem rodas asimptomātiski

sirds funkcijas traucējumi, var būt lietderīga biežāka kontrole (piemēram, ik pēc 6–8 nedēļām). Ja

pacientiem ir vērojama kreisā kambara funkcijas pastāvīga pavājināšanās, bet viņiem joprojām nav

simptomu, ārstam jāapsver iespēja pārtraukt terapiju, ja nav novērots klīnisks ieguvums no Herceptin

terapijas.

Herceptin lietošanas turpināšanas vai atsākšanas drošums pacientiem, kuriem ir sirdsdarbības

traucējumi, nav prospektīvi pētīts. Ja LVEF salīdzinājumā ar sākotnējiem rādītājiem procentuāli

samazinās par ≥10 punktiem UN zem 50%, ārstēšana jāatliek un aptuveni 3 nedēļu laikā jāveic

atkārtota LVEF novērtēšana. Ja LVEF nav uzlabojusies vai ir vēl vairāk samazinājusies vai ir radusies

simptomātiska SSM, nopietni jāapsver iespēja pārtraukt Herceptin lietošanu, ja vien ieguvums

konkrētam pacientam neatsver risku. Visi šādi pacienti jānosūta uz izmeklēšanu pie kardiologa un

jānovēro.

Ja Herceptin terapijas laikā rodas simptomātiska sirds mazspēja, tā jāārstē ar standarta zālēm, kuras

paredzētas SSM ārstēšanai. Vairumam pacientu, kuriem pivotālajos pētījumos radās SSM vai

asimptomātiski sirdsdarbības traucējumi, stāvoklis uzlabojās pēc SSM standartterapijas, lietojot

angiotensīnu konvertējošā enzīma (AKE) inhibitorus vai angiotensīna receptoru blokatoru (ARB) un

beta blokatorus. Vairumam pacientu ar kardioloģiskiem simptomiem un pierādītu klīnisko ieguvumu

no ārstēšanas ar Herceptin terapija tika turpināta, un papildu klīniskas kardioloģiskās blakusparādības

nenovēroja.

Metastātisks krūts vēzis

MKrV gadījumā nedrīkst vienlaicīgi kombinācijā lietot Herceptin un antraciklīnus.

Sirdsdarbības traucējumu risks saistībā ar Herceptin terapiju ir arī pacientiem ar MKrV, kuri

antraciklīnus saņēmuši iepriekš, taču tas ir mazāks nekā Herceptin un antraciklīnu vienlaicīgas

lietošanas gadījumā.

Agrīns krūts vēzis

Pacientiem ar AKrV sākotnēji veiktie kardioloģiskie izmeklējumi jāatkārto ik pēc 3 mēnešiem

ārstēšanas laikā un ik pēc 6 mēnešiem pēc ārstēšanas pārtraukšanas, līdz pagājuši 24 mēneši kopš

pēdējās Herceptin lietošanas reizes. Pacientiem, kuri saņem ķīmijterapiju ar antraciklīniem, ieteicama

arī turpmāka uzraudzība, un izmeklējumi vienu reizi gadā jāveic līdz brīdim, kad pagājuši 5 gadi kopš

pēdējās Herceptin lietošanas reizes, vai ilgāk, ja novērojama LVEF pastāvīga samazināšanās.

Pacienti, kuriem anamnēzē bija miokarda infarkts (MI), stenokardija, kuru nepieciešams ārstēt, esoša

II–IV pakāpes (pēc NYHA klasifikācijas) SSM vai II–IV pakāpes (pēc NYHA klasifikācijas) SSM

anamnēzē , LVEF < 55 %, cita kardiomiopātija, sirds aritmija, kuru nepieciešams ārstēt, klīniski

nozīmīga sirds vārstuļu slimība, vāji kontrolēta hipertensija (pacientiem, kuriem bija ar

standartterapijas palīdzību kontrolējama hipertensija bija atļauts piedalīties) un hemodinamiski

nozīmīgs izsvīdums perikardā, tika izslēgti no pivotālajiem pētījumiem par Herceptin lietošanu AKrV

adjuvantā un neoadjuvantā terapijā, tādēļ šādiem pacientiem ārstēšana ar Herceptin nav ieteicama.

Adjuvanta terapija

Adjuvantas terapijas gadījumā nedrīkst vienlaicīgi kombinācijā lietot Herceptin un antraciklīnus.

Pacientiem ar AKrV gadījumos, kad Herceptin bija ordinēts pēc ķīmijterapijas ar antraciklīnu

saturošiem preparātiem , novēroto simptomātisko un asimptomātisko sirdsdarbības traucējumu

sastopamība bija lielāka nekā tad, kad tika ordinētas docetaksela un karboplatīna shēmas bez

antraciklīnu grupas līdzekļiem; turklāt gadījumos, kad Herceptin bija ordinēts vienlaikus ar taksāniem,

minētie traucējumi bija izteiktāki nekā tad, kad tas bija ordinēts pēc taksānu lietošanas. Neatkarīgi no

izmantotās terapijas shēmas, lielākā daļa simptomātisko sirdsdarbības traucējumu radās pirmo

18 mēnešu laikā. Vienā no trim veiktajiem pivotālajiem pētījumiem (BCIRG006, vidējais novērojumu

perioda ilgums 5,5 gadi) pacientiem, kuriem pēc ārstēšanas ar antraciklīniem Herceptin bija ordinēts

vienlaikus ar taksānu, tika novērota nepārtraukta simptomātisku sirdsdarbības traucējumu vai LVEF

samazināšanās gadījumu kopējās sastopamības palielināšanās līdz pat 2,37 % salīdzinot ar 1 % divās

kontroles grupās (antraciklīns kopā ar ciklofosfamīdu, kam sekoja taksāns un taksāns, karboplatīns un

Herceptin).

Četros plašos adjuvantas terapijas pētījumos konstatētie sirdsdarbības traucējumu riska faktori ir

lielāks vecums (> 50 gadu), maza sākotnējā LVEF (< 55 %) pirms vai pēc paklitaksela lietošanas

sākuma, LVEF samazināšanās par 10–15 punktiem vai agrāka vai vienlaicīga asinsspiedienu

pazeminošo zāļu lietošana. Pacientiem, kuri saņēma Herceptin pēc adjuvantās ķīmijterapijas beigām,

sirdsdarbības traucējumu risks bija saistīts ar lielāku kopējo pirms Herceptin lietošanas sākšanas

ievadīto antraciklīnu devu un ķermeņa masas indeksu (ĶMI), kas lielāks par 25 kg/m

Neoadjuvanta-adjuvanta terapija

Pacientiem ar AKrV, kuriem ir piemērota neoadjuvanta-adjuvanta terapija, Herceptin vienlaicīgi ar

antraciklīniem jālieto

tikai pacientiem, kuri iepriekš nav saņēmuši ķīmijterapiju,

un tikai ar mazu devu

antraciklīnu shēmām, t.i., ja maksimālā kumulatīvā doksorubicīna deva ir 180 mg/m

vai epirubicīna

deva ir 360 mg/m

Ja pacienti neoadjuvantas terapijas ietvaros ir vienlaicīgi ārstēti ar antraciklīniem mazās devās (pilnu

kursu) un Herceptin, nekādu papildu citotoksisku ķīmijterapiju pēc operācijas nedrīkst nozīmēt. Citos

gadījumos par nepieciešamību papildus izmantot citotoksisku ķīmijterapiju jālemj, ņemot vērā

individuālos faktorus.

Šobrīd pieredze par vienlaicīgu trastuzumaba lietošanu ar mazu antraciklīnu devu shēmu ir ierobežota

ar divu pētījumu rezultātiem (MO16432 un BO22227).

Pivotālā pētījumā MO16432, Herceptin tika lietots kopā ar neoadjuvantu ķīmijterapiju, kas saturēja

trīs doksorubicīna ciklus (kopējā deva bija 180 mg/m

Simptomātisku sirdsdarbības traucējumu sastopamība Herceptin grupā bija 1,7 %.

Pivotālais pētījums BO22227 bija plānots, lai pierādītu, ka ārstēšana ar Herceptin subkutāno zāļu

formu nedod sliktākus rezultātus kā ārstēšana ar Herceptin intravenozo zāļu formu, ņemot vērā

apvienotos primāros FK un efektivitātes mērķa kritērijus (attiecīgi trastuzumaba C

trough

pirms zāļu

devas lietošanas 8. ciklā un pCR līmenis plānveida operācijā) (skatīt 5.1. apakšpunktu Herceptin

subkutānās zāļu formas zāļu aprakstā). Pivotālajā pētījumā BO22227 Herceptin lietoja vienlaikus ar

neoadjuvantu ķīmijterapiju, kas saturēja četrus epirubicīna ciklus (kopējā deva 300mg/m

); mediānais

novērošanas ilgums vairāk par 70 mēnešiem, sirds mazspējas/sastrēguma sirds mazspējas biežums

Herceptin intravenozās zāļu formas lietotāju grupā bija 0,3%.

Klīniskā

pieredze, lietojot

pacientiem, kuri vecāki par 65 gadiem, ir ierobežota.

Ar infūziju saistītas reakcijas (ISR) un paaugstināta jutība

Ir saņemti ziņojumi par nopietnām ar Herceptin infūziju saistītām reakcijām: tai skaitā elpas trūkumu,

hipotensiju, sēkšanu, hipertensiju, bronhu spazmām, supraventrikulāru tahiaritmiju, samazinātu

skābekļa piesātinājumu, anafilaksi, respiratoru distresu, nātreni un angioedēmu tūsku (skatīt

4.8. apakšpunktu). Šo traucējumu risku var mazināt premedikācija. Vairums šo blakusparādību radās

2,5 stundu laikā pēc pirmās infūzijas sākšanas. Ja rodas ar infūziju saistīta reakcija, zāļu ievadīšana

jāpārtrauc vai jāsamazina infūzijas ātrums un pacients jānovēro, līdz izzūd visi novērotie simptomi

(skatīt 4.2. apakšpunktu). Šos simptomus iespējams novērst ar analgētisko vai pretdrudža līdzekļu

(piemēram, meperidīna vai paracetamola) vai antihistamīna līdzekļu (piemēram, difenhidramīna)

palīdzību. Vairumam pacientu simptomi izzuda un vēlāk tika veiktas nākamās Herceptin infūzijas.

Nopietnu reakciju gadījumā veiksmīgi izmantota atbalsta terapija, piemēram, skābeklis, beta agonisti

un kortikosteroīdi. Retos gadījumos šīs reakcijas bijušas saistītas ar klīnisko norisi, kas beigusies letāli.

Palielināts letālas infūzijas reakcijas risks var būt pacientiem, kuriem ir progresējoša vēža

komplikāciju un blakusslimību izraisīts elpas trūkums miera stāvoklī. Tādēļ šo pacientu terapijā

Herceptin izmantot nedrīkst (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Ziņots arī par sākotnēju uzlabošanos, kam seko klīniskā stāvokļa pasliktināšanās, kā arī par

aizkavētām reakcijām ar strauju klīnisko pasliktināšanos. Nāve iestājusies dažu stundu un līdz vienas

nedēļas laikā pēc infūzijas. Ļoti retos gadījumos infūzijas izraisītas reakcijas un pulmonāli

simptomi

pacientiem sākušies vairāk nekā sešas stundas pēc Herceptin infūzijas sākšanas. Pacienti jābrīdina, ka

iespējama šāda vēlīna blakusparādību sākšanas, un jānorāda, ka šādu simptomu rašanās gadījumā

viņiem jāsazinās ar savu ārstu.

Plaušu reakcijas

Lietojot Herceptin pēc reģistrācijas, ziņots par smagām plaušu reakcijām (skatīt 4.8. apakšpunktu). Šīs

reakcijas dažkārt ir beigušās letāli. Turklāt ziņots arī par intersticiālu plaušu slimību, arī infiltrātiem

plaušās, akūtu respiratoru distresa sindromu, pneimoniju, pneimonītu, izsvīdumu pleirā, respiratoru

distresu, akūtu plaušu tūsku un elpošanas mazspēju. Ar intersticiālu plaušu slimību saistīti riska faktori

ir iepriekš saņemta vai vienlaicīga ārstēšana ar citiem pretvēža līdzekļiem, par kuriem zināms, ka tie

rada risku, piemēram, taksāniem, gemcitabīnu, vinorelbīnu un staru terapiju. Šīs reakcijas var rasties

kā daļa no infūzijas izraisītas reakcijas vai sākties vēlīni. Pacientiem, kuriem progresējošas

ļaundabīgas slimības un blakusslimību dēļ rodas elpas trūkums miera stāvoklī, var būt palielināts

plaušu blakusparādību risks. Tādēļ šos pacientus nedrīkst ārstēt ar Herceptin (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Jāpievērš uzmanība, vai nerodas pneimonīts, īpaši pacientiem, kuri tiek vienlaikus ārstēti ar taksāniem.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Oficiāli zāļu mijiedarbības pētījumi nav veikti. Klīniski

nozīmīga mijiedarbība

starp Herceptin un

klīniskos pētījumos vienlaikus lietotām zālēm nav novērota.

Trastuzumaba ietekme uz citu pretaudzēju līdzekļu farmakokinētiku

BO15935 un M77004 pētījumu sievietēm ar HER2 pozitīvu metastātisku krūts vēzi farmakokinētikas

dati liecināja, ka paklitaksela un doksorubicīna (un to nozīmīgāko metabolītu – 6-α

hidroksilpaklitaksela (POH) un doksorubicinola (DOL)) kopējā iedarbība trastuzumaba klātbūtnē

(attiecīgi 8 mg/kg vai 4 mg/kg i.v. piesātinošā deva, kurai seko attiecīgi 6 mg/kg vienu reizi trīs

nedēļās i.v. vai 2 mg/kg vienu reizi nedēļā i.v.) nemainījās.

Tomēr trastuzumabs var palielināt viena doksorubicīna metabolīta (7-dezoksi-13 dihidro-

doksorubicinona, D7D) kopējo iedarbību. D7D bioloģiskā darbība un šī metabolīta ietekmes

palielināšanās

klīniskā nozīme nebija skaidra.

JP16003 pētījuma, kas bija vienas grupas Herceptin (4 mg/kg i.v. piesātinošā deva un 2 mg/kg nedēļā

i.v.) un docetaksela (60 mg/m

i.v.) pētījums japānietēm ar HER2 pozitīvu metastātisku krūts vēzi, dati

liecināja, ka vienlaicīga Herceptin lietošana neietekmēja docetaksela vienas devas farmakokinētiku.

JP19959 pētījums bija BO18255 (ToGA) apakšpētījums, veikts vīriešu un sieviešu kārtas japāņu

pacientiem ar progresējošu kuņģa vēzi, lai pētītu kapecitabīna un cisplatīna farmakokinētiku, tos

lietojot kopā ar Herceptin vai bez tā. Šī apakšpētījuma rezultāti liecina, ka kapecitabīna bioloģiski

aktīvo metabolītu (piemēram, 5-FU) kopējo iedarbību vienlaicīga cisplatīna vai vienlaicīga cisplatīna

kopā ar Herceptin lietošana neietekmē. Tomēr paša kapecitabīna koncentrācija un eliminācijas

pusperiods palielinājās, to kombinējot ar Herceptin. Dati arī liecina, ka cisplatīna farmakokinētiku

vienlaicīga kapecitabīna vai kapecitabīna kopā ar Herceptin lietošana neietekmēja cisplatīna

farmakokinētiku.

Farmakokinētikas dati no pētījuma H4613g/GO01305, kurā piedalījās pacienti ar metastātisku vai

lokāli progresējošu neoperējamu HER2 pozitīvu vēzi liecināja, ka trastuzumabs neietekmē

karboplatīna FK.

Pretaudzēju līdzekļu ietekme uz trastuzumaba farmakokinētiku

Salīdzinot simulētu trastuzumaba koncentrāciju serumā pēc Herceptin monoterapijas (4 mg/kg

piesātinošā deva/2 mg/kg vienu reizi nedēļā i.v.) un japānietēm ar HER2 pozitīvu metastātisku krūts

vēzi (JP16003 pētījums) novēroto koncentrāciju serumā, netika atklāti nekādi pierādījumi par

vienlaicīgi lietota docetaksela FK ietekmi uz trastuzumaba farmakokinētiku.

Salīdzinot FK rezultātus divos 2. fāzes pētījumos (BO15935 un M77004) un vienā 3. fāzes pētījumā

(H0648g), kuros pacienti tika vienlaicīgi ārstēti ar Herceptin un paklitakselu, un divos 2. fāzes

pētījumos, kuros Herceptin lietoja monoterapijā (W016229 un MO16982) sievietēm ar HER2 pozitīvu

metastātisku krūts vēzi, redzams, ka individuālā un vidējā trastuzumaba minimālā koncentrācija

serumā bija atšķirīga gan katrā pētījumā, gan starp pētījumiem, taču nebija skaidri izteiktas vienlaicīgi

lietotā paklitaksela ietekmes uz trastuzumaba farmakokinētiku. Salīdzinot trastuzumaba FK datus no

pētījuma M77004, kurā sievietes ar HER2 pozitīvu MKV vienlaicīgi tika ārstētas ar Herceptin,

paklitakselu un doksorubicīnu, ar trastuzumaba FK datiem no pētījumiem, kurā Herceptin lietoja

monoterapijas veidā (H0649g) vai kombinācijā ar antraciklīnu un ciklofosfamīdu vai paklitakselu

(pētījums H0648g), nekonstatēja doksorubicīna un paklitaksela ietekmi uz trastuzumaba

farmakokinētiku.

Farmakokinētikas dati no pētījuma H4613g/GO01305 liecināja, ka karboplatīns neietekmē

trastuzumaba FK.

Vienlaicīga anastrozola lietošana neietekmēja trastuzumaba farmakokinētiku.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Reproduktīvā vecuma sievietes

Sievietēm reproduktīvā vecumā jāiesaka ārstēšanas laikā ar Herceptin un vēl 7 mēnešus pēc ārstēšanas

pabeigšanas izmantot efektīvus kontracepcijas līdzekļus (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Grūtniecība

Reprodukcijas pētījumi tika veikti ar

Cynomolgus

sugas pērtiķiem, lietojot pat 25 reizes lielākas devas

nekā Herceptin intravenozi ievadāmās formas nedēļas balstdeva (2 mg/kg) cilvēkam, un tajos

neatklāja auglības pavājināšanos vai kaitīgu ietekmi uz augli. Novēroja, ka trastuzumabs šķērso

placentu agrīnā (20. – 50. grūtniecības dienā) un vēlīnā (120. – 150. grūtniecības dienā) augļa

attīstības periodā. Nav zināms, vai Herceptin var ietekmēt reproduktīvo spēju. Tā kā dzīvnieku

reprodukcijas pētījumu rezultāti nevar vienmēr paredzēt cilvēku atbildes reakciju, jāizvairās no

Herceptin lietošanas grūtniecības laikā, ja vien gaidāmais terapijas guvums mātei neattaisno iespējamo

risku auglim.

Pēcreģistrācijas uzraudzības laikā, grūtniecēm, kas saņēmušas Herceptin, ziņots par augļa nieru

augšanas un/vai funkciju traucējumu gadījumiem saistībā ar oligohidramniju dažreiz saistītiem ar

letālu plaušu hipoplāziju auglim. Sievietēm, kurām iestājas grūtniecība, jāpaskaidro iespējamais

kaitējums auglim. Ja grūtniece tiek ārstēta ar Herceptin vai, ja pacientei iestājas grūtniecība Herceptin

lietošanas laikā vai 7 mēnešu laikā pēc pēdējās Herceptin devas lietošanas, vēlama stingra

multidisciplināras komandas uzraudzība.

Barošana ar krūti

Pētījumā ar

Cynomolgus

sugas pērtiķiem, kas zīdīja mazuļus, lietojot 25 reizes lielākas devas nekā

Herceptin intravenozi ievadāmās formas nedēļas balstdeva (2 mg/kg) cilvēkam, konstatēja, ka

trastuzumabs izdalās mātes pienā. Trastuzumaba klātbūtne jaundzimušu pērtiķu serumā neizraisīja

kaitīgu ietekmi uz to augšanu vai attīstību no dzimšanas līdz 1 mēneša vecumam. Nav zināms, vai

cilvēkam trastuzumabs izdalās mātes pienā. Tā kā cilvēka IgG1 izdalās mātes pienā, un zāļu iespējamā

kaitīgā ietekme uz zīdaini nav zināma, sievietes nedrīkst zīdīt bērnu Herceptin terapijas laikā un

7 mēnešus pēc pēdējās devas lietošanas.

Fertilitāte

Dati par fertilitāti

nav pieejami.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Herceptin nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus (skatīt 4.8.

apakšpunktu). Ārstēšanas laikā ar Herceptin var rasties reibonis un miegainība (skatīt 4.8.

apakšpunktu). Pacientiem, kuriem radušies ar infūziju saistīti simptomi (skatīt 4.4. apakšpunktu),

jāiesaka izvairīties no transportlīdzekļu vadīšanas vai mehānismu apkalpošanas, kamēr simptomi nav

izzuduši.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Līdz šim nopietnākās un/vai biežāk ziņotās ar Herceptin (intravenozi un subkutāni ievadāmo formu)

lietošanu saistītas blakusparādības ir sirdsdarbības traucējumi, ar infūziju saistītas reakcijas,

hematotoksicitāte (īpaši neitropēnija), infekcijas un nevēlamās blakusparādības plaušās.

EMA/981900/2011

EMEA/H/C/000278

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Herceptin

trastuzumabs

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Herceptin. Tajā ir

paskaidrots, kā Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) novērtēja šīs zāles, pirms sniegt pozitīvu

atzinumu par reģistrācijas apliecības piešķiršanu un ieteikumus par Herceptin lietošanu.

Kas ir Herceptin?

Herceptin ir zāles, kas satur aktīvo vielu trastuzumabu. Tās ir pieejamas kā pulveris infūziju

(ievadīšanai vēnā pa pilienam) šķīduma pagatavošanai vai kā šķīdums zemādas injekcijām.

Kāpēc lieto Herceptin?

Herceptin lieto šādu vēža veidu ārstēšanai:

krūts vēža agrīnā stadijā (kad vēzis izplatījies pa visu krūti vai skāris dziedzerus padusē, bet nav

izplatījies citur organismā) pēc operācijas, ķīmijterapijas (zāles vēža ārstēšanai) vai radioterapijas

(apstarojot), ja piemērojamas. Tās var lietot arī kombinācijā ar ķīmijterapiju ārstēšanas agrākajā

posmā. Lokāli progresējušo audzēju (ieskaitot iekaisušus audzējus) vai to audzēju, kas lielāki par 2

cm diametrā, ārstēšanā Herceptin lieto kombinācijā ar ķīmijterapiju pirms operācijas un atsevišķi

pēc operācijas;

metastātiska krūts vēža (vēža, kas ir izplatījies uz citām organisma daļām) ārstēšanai. Tās var

lietot vienas pašas pacientēm, kuru ārstēšana ar citām zālēm bijusi nesekmīga. Tās lieto arī

kombinācijā ar citām pretvēža zālēm: ar paklitakselu vai docetakselu, vai ar aromatāzes inhibitoru;

Lietojot kā infūziju vēnā, Herceptin var izmantot arī:

metastātiska kuņģa vēža ārstēšanai, lietojot kombinācijā ar cisplatīnu un vai nu kapecitabīnu, vai

5-fluoruracilu (citām pretvēža zālēm).

Herceptin var lietot vienīgi tad, ja vēzim ir HER2 pārmērīga ekspresija: tas nozīmē, ka uz audzēja šūnu

virsmas vēzis lielā daudzumā ražo proteīnu, ko dēvē par HER2, kā rezultātā audzēja šūnas aug

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

straujāk. Apmēram ceturtdaļai krūts vēža pacienšu un piektdaļai kuņģa vēža pacientu ir HER2

pārmērīga ekspresija.

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti.

Kā lieto Herceptin?

Ārstēšanu ar Herceptin drīkst uzsākt tikai ārsts ar pieredzi pretvēža zāļu lietošanā.

Herceptin ievada 90 minūšu ilgas infūzijas veidā reizi nedēļā vai reizi trijās nedēļās krūts vēža

gadījumā un reizi trijās nedēļās kuņģa vēža gadījumā. Agrīnā krūts vēža stadijā ārstēšanu turpina

vienu gadu līdz slimības recidīvam, un metastātiska krūts vai kuņģa vēža gadījumā ārstēšanu turpina

tik ilgi, kamēr zāles ir efektīvas. Ieteicamā deva ir atkarīga no pacientes masas un no ārstējamās

slimības, kā arī no tā, vai Herceptin ievada vienreiz nedēļā vai trīsreiz nedēļā.

Infūzija var izraisīt alerģiskas reakcijas, tāpēc pacientes ir jānovēro infūzijas laikā un pēc tās.

Pacientēm, kuras panes pirmo 90 minūtes ilgu infūziju, pēc tam drīkst ievadīt infūziju 30 minūšu

garumā.

Injicējot Herceptin zem ādas, ieteicamā deva nav atkarīga no pacientes ķermeņa masas un tā ir

600 mg, ko ievada ar divu līdz trīs minūšu ilgu injekciju.

Herceptin darbojas?

Herceptin aktīvā viela trastuzumabs ir monoklonāla antiviela. Monoklonālā antiviela ir antiviela

(olbaltumvielas veids), kas izstrādāta, lai to organismā atpazītu un lai tā piesaistītos pie īpašas

struktūras (ko dēvē par antigēnu), kas atrodas uz noteiktām organisma šūnām. Trastuzumabs ir

izstrādāts, lai piesaistītos HER2. Apmēram ceturtdaļai krūts vēža pacienšu un piektdaļai kuņģa vēža

pacientu ir HER2 pārmērīga ekspresija. Piesaistoties HER2, trastuzumabs aktivē imūnsistēmas šūnas,

kas iznīcina audzēja šūnas. Turklāt trastuzumabs novērš arī HER2 signālu, kas izraisa audzēja šūnu

augšanu, radīšanu.

Kā noritēja Herceptin izpēte?

Ārstējot krūts vēzi agrīnā stadijā, Herceptin iedarbību, ievadot ar infūziju vēnā, apsekoja piecos

pamatpētījumos, iesaistot kopumā 10 000 pacienšu. Pirmajā pētījumā apsekoja pacientes, kurām

pirms tam ir bijusi veikta operācija, ķīmijterapija un radioterapija (ja piemērojamas). Puse no

pacientēm saņēma Herceptin, bet otra puse šīs zāles nesaņēma. Trijos pētījumos noskaidroja Herceptin

iedarbību, lietojot tās kombinācijā ar ķīmijterapiju ārstēšanas agrākajā posmā. Piektajā pētījumā

noskaidroja Herceptin iedarbību, lietojot tās pirms operācijas kombinācijā ar ķīmijterapiju un pēc tam

vēlreiz pēc operācijas, kā arī, lietojot tās atkal vienas pašas pacientēm ar lokāli progresējušu vai

iekaisuma radītu krūts vēzi. Pētījumos novērtēja mirstības, vēža recidīva vai tā progresijas līmeni.

Ārstējot metastātisku krūts vēzi, Herceptin iedarbību novērtēja četros pamatpētījumos: vienā

pamatpētījumā iesaistot 222 pacientes, kurām iepriekšējā terapija bijusi nesekmīga, vērtēja tikai

Herceptin iedarbību; divos pamatpētījumos iesaistot kopumā 657 pacientes, vērtēja Herceptin

iedarbību kombinācijā ar paklitakselu vai docetakselu; vēl vienā pamatpētījumā iesaistot 208 sievietes

pēc menopauzes, vērtēja Herceptin un anastrozola (aromatāzes inhibitora) kombināciju. Šajos

pētījumos vērtēja, cik pacienšu reaģēja uz ārstēšanu, kā arī pacienšu dzīvildzi līdz slimības recidīvam.

Metastātiska kuņģa vēža ārstēšanai Herceptin kombinācijā ar cisplatīnu un vai nu kapecitabīnu, vai 5-

fluoruracilu salīdzināja ar iepriekšminēto zāļu kombināciju bez Herceptin, vienā pamatpētījumā

iesaistot 594 pacientus. Galvenais iedarbīguma rādītājs bija pacientu dzīvildze.

Herceptin

EMA/444961/2013

2. lappuse no 4

Herceptin zemādas injekciju salīdzināja ar Herceptin ievadīšanu ar infūziju vēnā, papildu pētījumā

iesaistot 596 pacientes ar krūts vēzi agrīnā stadijā. Herceptin tika ievadītas pirms operācijas, un

galvenais iedarbīguma rādītājs bija reakcija uz ārstēšanu, novērtējot to pacienšu īpatsvaru, kurām

ķirurģiski noņemtajā krūtī pārbaudes laikā netika atrastas vēža šūnas. Šajā pētījumā salīdzināja arī

aktīvās vielas koncentrāciju asinīs gadījumos, kad Herceptin tika ievadītas zem ādas un vēnā, lai

pierādītu, ka, veicot zemādas injekciju, ir sasniegta pietiekama koncentrācija.

Visos pētījumos bija iesaistīti vēža pacienti ar HER2 ekspresiju.

Kādas bija Herceptin priekšrocības šajos pētījumos?

Pirmajā pētījumā ārstējot agrīno krūts vēzi, 8 % Herceptin infūziju saņēmušo pacienšu (127 pacientēm

no 1693) pēc veiktās operācijas, ķīmijterapijas un radioterapijas (ja piemērojams) piedzīvoja vēža

recidīvu pirmajā ārstēšanas gadā, salīdzinot ar 13 % to pacienšu (219 pacientēm no 1693), kuras

Herceptin nesaņēma. Pievienojot Herceptin ķīmijterapijai, mazāk pacientu piedzīvoja vēža recidīvu triju

gadu laikā. Starpība bija no 4,8 līdz 11,8 % atkarībā no ķīmijterapijas veida. Ārstējot lokāli

progresējušu krūts vēzi, Herceptin ievadīšana vēnā pirms operācijas kombinācijā ar ķīmijterapiju un

tad vēlreiz pēc operācijas, lietojot zāles vienas pašas, samazināja pacienšu mirstību, kā arī vēža

progresijas vai tā recidīva līmeni triju gadu garumā: pēc trim gadiem 65 % pacienšu, kuras lietoja

Herceptin, palika vēl joprojām dzīvas un nebija piedzīvojušas vēža progresiju vai tā recidīvu

salīdzinājumā ar 52 % pacienšu, kuras nelietoja Herceptin.

Metastātiska krūts vēža gadījumā 15 % pacienšu, kam iepriekšējā ārstēšana izrādījās neveiksmīga,

reaģēja uz ārstēšanu ar Herceptin, ievadot infūziju vēnā. Aptuveni puse pacienšu reaģēja uz ārstēšanu

ar Herceptin, kas lietotas kombinācijā ar paklitakselu vai docetakselu, salīdzinājumā ar apmēram

ceturtdaļu pacienšu, kuras lietoja tikai paklitakselu vai docetakselu. Laiks līdz slimības recidīvam bija

ilgāks (vidēji 4,8 mēneši) arī tām pacientēm, kuras Herceptin saņēma kombinācijā ar anastrozolu,

salīdzinot ar pacientēm, kuras saņēma tikai anastrozolu (vidēji 2,4 mēneši).

Metastātiska kuņģa vēža pacienti ar augstāku HER2 ekspresijas līmeni, lietojot Herceptin, nodzīvoja

vidēji 16,0 mēnešus, salīdzinājumā ar cisplatīna un vai nu kapecitabīna, vai 5-fluoruracila lietotājiem,

kuri nodzīvoja 11,8 mēnešus.

Ievadot ar injekciju zem ādas, Herceptin bija tikpat efektīvas kā, ievadot šīs zāles ar infūziju vēnā.

Ievadot ar injekciju zem ādas, aktīvās vielas koncentrācija bija tikpat augsta kā, ievadot šīs zāles ar

infūziju vēnā.

Kāds risks pastāv, lietojot Herceptin?

Visbiežāk novērotās vai smagākās Herceptin blakusparādības ir sirds darbības traucējumi, infekcijas,

plaušu darbības un asinsrites sistēmas traucējumi, kā arī reakcijas saistībā ar Herceptin ievadīšanas

veidu. Pētījumā, kurā Herceptin ievadīšana zem ādas tika salīdzināta ar Herceptin ievadīšanu ar

infūziju vēnā, biežāk tika ziņots par blakusparādībām, ievadot Herceptin zem ādas: Infekcijas, ko

pavada vai nepavada neitropēnija (zems neitrofilu, balto asinsšūnu veida, skaits), sirds darbības

traucējumi, reakcijas saistībā ar Herceptin ievadīšanas veidu un augsts asinsspiediens. Pilns visu

Herceptin izraisīto blakusparādību saraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Herceptin nedrīkst lietot cilvēki ar paaugstinātu jutību (alerģiju) pret trastuzumabu, peļu

olbaltumvielām vai kādu citu šo zāļu sastāvdaļu. Šīs zāles nedrīkst lietot pacientes, kurām ir

progresējuša vēža izraisīti smagi elpošanas traucējumi miera stāvoklī, vai kurām ir vajadzīga skābekļa

terapija.

Herceptin

EMA/444961/2013

3. lappuse no 4

Herceptin var izraisīt kardiotoksicitāti (kaitējumu sirdij), ieskaitot sirds mazspēju (kad sirds nedarbojas

tik labi, kā vajadzētu). Dodot šīs zāles pacientēm ar sirdsdarbības traucējumiem vai paaugstinātu

asinsspiedienu, jāievēro piesardzība; terapijas laikā un pēc tās jāuzrauga visu pacienšu sirdsdarbība.

Kāpēc Herceptin tika apstiprinātas?

CHMP nolēma, ka pacientu ieguvums, lietojot Herceptin, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica

izsniegt šo zāļu reģistrācijas apliecību.

Cita informācija par Herceptin

Eiropas Komisija 2000. gada 28. augustā izsniedza Herceptin reģistrācijas apliecību, kas derīga visā

Eiropas Savienībā.

Pilns Herceptin EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar

Herceptin pieejama zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinoties ar ārstu vai

farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 07.2013.

Herceptin

EMA/444961/2013

4. lappuse no 4

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju