Hepa-Merz 3 g granulas iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

26-09-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
Ornitīna aspartāts
Pieejams no:
Merz Pharmaceuticals GmbH, Germany
ATĶ kods:
A05BA
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Ornithine aspartate
Deva:
3 g
Zāļu forma:
Granulas iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, Germany
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
I000541

Saskaņots ZVA 26.09.2019.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Hepa-Merz® 3 g granulas iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai

Ornithini aspartas

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu

informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat

tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt

4.punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Hepa-Merz granulas un kādam nolūkam tās lieto

Kas Jums jāzina pirms Hepa-Merz granulu lietošanas

Kā lietot Hepa-Merz granulas

Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Hepa-Merz granulas

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Hepa-Merz granulas un kādam nolūkam tās lieto

Hepa-Merz granulas lieto pret tādiem aknu darbības traucējumu (piemēram, aknu cirozes)

izraisītiem simptomiem kā apjukums, apziņas traucējumi un koma (tie liecina par aknu

encefalopātiju).

Hepa-Merz granulas ir zāles, kuras stimulē amonjaka detoksikāciju palielinot urīnvielas

sintēzi aknās. Turklāt tās nodrošina amonjaka detoksikāciju arī citos audos ārpus aknām.

2.

Kas Jums jāzina pirms Hepa-Merz granulu lietošanas

Nelietojiet Hepa-Merz granulas šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret ornitīna aspartātu, saulrieta dzelteno FCF (E110) vai kādu citu

(6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir smagi nieru funkcijas traucējumi (nieru mazspēja).

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Hepa-Merz granulu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Bērni

Dati par zāļu lietošanu bērniem līdz šim nav pieejami.

Citas zāles un Hepa Merz granulas

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai

varētu lietot.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai

plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Saskaņots ZVA 26.09.2019.

Nav pierādīta Hepa-Merz granulu lietošanas drošība grūtniecības laikā.

Grūtniecības laikā Hepa-Merz granulas Jūs varat lietot tikai tad, ja to ir nozīmējis Jūsu ārsts.

Nav zināms, vai Hepa - Merz granulu aktīvā viela nokļūst mātes pienā. Laikā, kad Jūs barojat

bērnu ar krūti, Hepa-Merz granulas Jūs varat lietot tikai tad, ja tā ir nozīmējis Jūsu ārsts.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Jūsu ārsts pateiks, vai slimība Jums atļauj droši vadīt transportlīdzekļus un apkalpot

mehānismus Hepa-Merz granulu lietošanas laikā. Ja Jums paredzēts vadīt transportlīdzekli,

konsultējieties ar ārstu.

Hepa-Merz granulas satur

fruktozi. Ja Jūs nepanesat dažus cukuru veidus, konsultējieties ar ārstu pirms šo zāļu

lietošanas.

Hepa-Merz granulu katra paciņa satur 1,13 g fruktozes (atbilstoši 0,11 MV). Tas jāņem

vērā, ja Jums ir cukura diabēts.

krāsvielu saulrieta dzelteno FCF (E110), kas cilvēkiem var izraisīt alerģiskas reakcijas.

Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā paciņā, būtībā tās ir “nātriju nesaturošas”.

Lietojot Hepa-Merz granulas ilgstoši, tās var izraisīt zobu bojājumus (kariesu).

3.

Kā lietot Hepa-Merz granulas

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā

vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir šāda:

Līdz trim reizēm dienā jālieto 1 – 2 izšķīdinātas Hepa-Merz granulu paciņas.

Lietošanas veids

Hepa-Merz granulas jāizšķīdina lielā šķidruma daudzumā (piemēram, glāzē ūdens, tējas vai

sulas) un jālieto ēdienreizes laikā vai pēc ēšanas.

Pagatavotais šķīdums ir jālieto nekavējoties pēc pagatavošanas.

Ja esat lietojis Hepa-Merz granulas vairāk nekā noteikts

Līdz šim nav novērotas nozīmīgas intoksikācijas pazīmes lietojot pārāk daudz ornitīna

aspartāta. Ja nepieciešams, Jūsu ārsts var nozīmēt ārstēšanu, lai novērstu radušos simptomus.

Ja esat aizmirsis lietot Hepa-Merz granulas

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Lietojiet nākamo devu noteiktajā laikā,

kā tas ir aprakstīts lietošanas instrukcijā.

Ja pārtraucat lietot Hepa-Merz granulas

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Blakusparādību biežuma novērtēšanai tiek pielietoti šādi termini, kas ir norādīti sekojošā

Saskaņots ZVA 26.09.2019.

tabulā:

Ļoti bieži

Sastop vairāk nekā 1 no 10 ārstētajiem slimniekiem

Bieži

Sastop mazāk nekā 1 no 10, bet vairāk nekā 1 no 100 ārstētajiem

slimniekiem

Retāk

Sastop mazāk nekā 1 no 100, bet vairāk nekā 1 no 1000 ārstētajiem

slimniekiem

Reti

Sastop mazāk nekā 1 no 1000, bet vairāk nekā 1 no 10 000

ārstētajiem slimniekiem

Ļoti reti

Sastop mazāk nekā 1 no 10 000 ārstētajiem pacientiem.

Nav zināmi

Biežumu pēc pieejamiem datiem nevar noteikt.

Retāk: slikta dūša, vemšana, sāpes vēderā, vēdera uzpūšanās, caureja

Ļoti reti: sāpes rokās vai kājās.

Tomēr, parasti blakusparādības ir īslaicīgas un nav nepieciešams pārtraukt zāļu lietošanu.

Hepa-Merz granulas satur krāsvielu saulrieta dzelteno FCF (E110), kas var izraisīt alerģiskas

reakcijas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas

arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par

blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003.Tīmekļa

vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par

zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Hepa-Merz granulas

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25ºC.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un paciņas pēc

„Годен до:/Exp” Derīguma termiņš attiecas un norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles,

kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Hepa-Merz granulas satur

Aktīvā viela ir ornitīna aspartāts.

Katra paciņa satur 5 g granulu iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai, kuras satur 3 g

ornitīna aspartāta.

Citas sastāvdaļas ir citronskābe; saharīna nātrija sāls; nātrija ciklamāts; povidons K 25;

fruktoze; citronu un apelsīnu aromātvielas; krāsviela saulrieta dzeltenais (E 110).

Hepa-Merz granulu ārējais izskats un iepakojums:

Granulas ir bālgani oranžā līdz oranžā krāsā ar citrusaugļu aromātu.

Saskaņots ZVA 26.09.2019.

Hepa Merz granulas ir iepakotas pa 30 paciņām.

Informācija uz primārā iepakojuma

Hepa-Merz

3 g granulas

iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai

L-ornitīna-L-aspartāts

Sastāvs: viena 5 g paciņa satur: 3 g L-ornitīna-L-aspartātu

Palīgvielas: fruktoze, krāsviela E110 u.c. Iekšķīgai lietošanai

Recepšu zāles

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā!

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C!

Reģistrācijas Nr.:20000706

Merz Pharmaceuticals GmbH, D-60318 Frankfurt am Main,

Vācija

Sērija (Партида)

Derīgs līdz (Годен до)

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

60318 Frankfurt/ Main, Vācija

Ražotājs

Merz Pharma GmbH & Co. KGaA

Eckenheimer Landstr. 100

60318 Frankfurt/ Main, Vācija

Paralēli importēto zāļu izplatītājs un pārpakotājs Latvijā

SIA „MAGNUM MEDICAL”, Ulbrokas ielā 23, Rīga, LV-1021, t. 67718700

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas numurs: I000541.

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētājs lietošanas instrukciju pēdējo reizi

pārskatījis 09/2019.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju