Halaven

Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

09-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

09-07-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
Eribulīns
Pieejams no:
Eisai GmbH
ATĶ kods:
L01XX41
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
eribulin
Ārstniecības grupa:
Antineoplastiskie līdzekļi,pārstāvji,
Ārstniecības joma:
Krūts Audzēji, Liposarcoma
Ārstēšanas norādes:
Halaven monoterapija ir indicēta pacientiem ar lokāli progresējošu vai metastātisku krūts dziedzera vēzi, kas ir progresējusi pēc vismaz viena ķīmijterapijas režīma progresējošas slimības ārstēšanai (skatīt apakšpunktu 5. Iepriekšējai terapijai bija jāietver antraciklīns un taksāns, ja pacienti nebūtu piemēroti šīm terapijām. Halaven ir norādīts ārstēšanai pieaugušiem pacientiem ar unresectable liposarcoma, kuri saņēmuši iepriekšēju anthracycline, kas satur terapiju (ja vien nepiemērota) augstāka vai metastātiska slimība (skatīt 5. iedaļu.
Produktu pārskats:
Revision: 21
Autorizācija statuss:
Autorizēts
Autorizācija numurs:
EMEA/H/C/002084
Autorizācija datums:
2011-03-17
EMEA kods:
EMEA/H/C/002084

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - bulgāru

09-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - bulgāru

09-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - bulgāru

23-06-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - spāņu

09-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - spāņu

09-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - spāņu

23-06-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - čehu

09-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - čehu

09-07-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - dāņu

09-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - dāņu

09-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - dāņu

23-06-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - vācu

09-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - vācu

09-07-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - igauņu

09-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - igauņu

09-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - igauņu

23-06-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - grieķu

09-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - grieķu

09-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - grieķu

23-06-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - angļu

09-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - angļu

09-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - angļu

23-06-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - franču

09-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - franču

09-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - franču

23-06-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - itāļu

09-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - itāļu

09-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - itāļu

23-06-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - lietuviešu

09-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - lietuviešu

09-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - lietuviešu

23-06-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - ungāru

09-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - ungāru

09-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - ungāru

23-06-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - maltiešu

09-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - maltiešu

09-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - maltiešu

23-06-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - holandiešu

09-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - holandiešu

09-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - holandiešu

23-06-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - poļu

09-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - poļu

09-07-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - portugāļu

09-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - portugāļu

09-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - portugāļu

23-06-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - rumāņu

09-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - rumāņu

09-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - rumāņu

23-06-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovāku

09-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovāku

09-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovāku

23-06-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovēņu

09-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovēņu

09-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovēņu

23-06-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - somu

09-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - somu

09-07-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - zviedru

09-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - zviedru

09-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - zviedru

23-06-2016

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - norvēģu bukmols

09-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - norvēģu bukmols

09-07-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - īslandiešu

09-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - īslandiešu

09-07-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - horvātu

09-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - horvātu

09-07-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - horvātu

23-06-2016

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

HALAVEN 0,44 mg/ml šķīdums injekcijām

eribulin

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai medmāsai.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī

uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir HALAVEN un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms HALAVEN lietošanas

Kā lietot HALAVEN

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt HALAVEN

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir HALAVEN un kādam nolūkam to lieto

HALAVEN satur aktīvo vielu eribulīnu, un tās ir pretvēža zāles, kas darbojas, apstādinot vēža šūnu

augšanu un izplatīšanos.

To lieto pieaugušajiem lokāli progresējoša vai metastātiska krūts vēža (krūts vēža, kas ir izplatījies

ārpus sākotnējā audzēja) ārstēšanai, ja ir izmēģināts vismaz viens cits terapijas līdzeklis, bet tas vairs

nav efektīvs.

To arī lieto pieaugušajiem progresējošas vai metastātiskas liposarkomas (vēža veids, kas rodas no

taukaudiem) ārstēšanai, ja iepriekš ir izmēģināts kāds terapijas līdzeklis, bet tas vairs nav efektīvs.

2.

Kas Jums jāzina pirms HALAVEN lietošanas

Nelietojiet HALAVEN šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret eribulīna mesilātu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja barojat bērnu ar krūti.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms HALAVEN lietošanas konsultējieties ar ārstu vai medmāsu:

ja Jums ir aknu darbības traucējumi;

ja Jums ir drudzis vai infekcija;

ja Jums rodas nejutīgums, tirpšana, durstīšanas sajūta, jutība pret pieskārienu vai muskuļu

vājums;

ja Jums ir sirdsdarbības traucējumi.

Ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums, pastāstiet to ārstam, kurš varētu vēlēties pārtraukt

terapiju vai samazināt devu.

Bērni un pusaudži

HALAVEN nav ieteicams bērniem līdz 18 gadu vecumam ar bērnu sarkomām, jo vēl nav zināms, cik

labi tas iedarbojas šajā vecuma grupā.

Citas zāles un HALAVEN

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

HALAVEN var izraisīt smagus iedzimtus defektus, un to nedrīkst lietot, ja esat grūtniece, ja vien tas

netiek uzskatīts par absolūti nepieciešamu pēc visu iespējamo risku izvērtēšanas Jums un bērnam. Tas

var izraisīt arī nākotnē paliekošus fertilitātes traucējumus vīriešiem, kuri to lieto, tādēļ viņiem tas

jāapspriež ar savu ārstu pirms terapijas uzsākšanas. Sievietēm reproduktīvā vecumā jāizmanto

efektīvas kontracepcijas metodes HALAVEN terapijas laikā un 3 mēnešus pēc tās.

HALAVEN nedrīkst lietot bērna barošanas ar krūti periodā, jo pastāv iespējamais risks zīdainim.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

HALAVEN var izraisīt blakusparādības, piemēram, nogurumu (ļoti bieži) un reiboni (bieži). Ja jūtat

nogurumu vai reiboni, nevadiet transportlīdzekli un neapkalpojiet mehānismus.

HALAVEN satur etilspirtu (alkoholu)

Šīs zāles satur nelielu daudzumu etilspirta (alkohola), mazāk nekā 100 mg flakonā.

3.

Kā lietot HALAVEN

Ārsts vai medmāsa Jums injicēs HALAVEN vēnā 2 – 5 minūšu laikā. Deva, ko saņemsiet, ir atkarīga

no Jūsu ķermeņa virsmas laukuma (kas izteikts kvadrātmetros jeb m

), kas aprēķināts pēc Jūsu

ķermeņa masas un garuma. HALAVEN parastā deva ir 1,23 mg/m

, bet Jūsu ārsts to var pielāgot,

pamatojoties uz Jūsu asins analīžu rezultātiem un citiem faktoriem.

Lai nodrošinātu, ka tiek ievadīta visa HALAVEN deva, pēc tam, kad HALAVEN ir ievadīts, ieteicams

izskalot venozo sistēmu ar fizioloģisko šķīdumu.

Cik bieži Jums ievadīs HALAVEN?

HALAVEN parasti ievada 21 dienas cikla 1. un 8. dienā. Ārsts noteiks, cik terapijas ciklus Jums

vajadzētu saņemt. Atkarībā no Jūsu asins analīžu rezultātiem ārstam varētu būt nepieciešams atlikt

zāļu ievadīšanu, kamēr asins analīzes normalizējas. Ārsts arī var izlemt samazināt devu, kas Jums tiek

ievadīta.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja Jums ir kāds no šiem nopietnajiem simptomiem, pārtrauciet HALAVEN lietošanu un nekavējoties

vērsieties pēc medicīniskās palīdzības:

drudzis ar strauju sirdsdarbību, strauja un sekla elpošana, auksta, bāla, mikla vai plankumiem

klāta āda un/vai dezorientācija. Tās var būt pazīmes, kas liecina par tā saukto sepsi – smagu un

nopietnu reakciju uz infekciju. Sepse ir retāka blakusparādība (var attīstīties ne vairāk kā

1 cilvēkam no 100) un var būt bīstama dzīvībai un izraisīt nāvi;

apgrūtināta elpošana vai sejas, mutes, mēles vai rīkles pietūkums. Tās varētu būt retākas

alerģiskas reakcijas pazīmes (var attīstīties ne vairāk kā 1 cilvēkam no 100);

nopietni ādas izsitumi ar pūšļu veidošanos uz ādas, mutē, acīm un ģenitālijām. Tās var būt

pazīmes stāvoklim, ko sauc par Stīvensa–Džonsona sindromu/toksisku epidermas nekrolīzi. Šā

stāvokļa attīstības biežums nav zināms, taču tas var būt dzīvībai bīstams.

Citas blakusparādības

Ļoti biežas blakusparādības (var attīstīties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem) ir:

samazināts balto asins šūnu vai sarkano asins šūnu skaits;

nogurums vai nespēks;

slikta dūša, vemšana, aizcietējums, caureja;

nejutīgums, tirpšana vai durstīšanas sajūta;

drudzis;

ēstgribas zudums, ķermeņa masas zudums;

apgrūtināta elpošana, klepus;

sāpes locītavās, muskuļos un mugurā;

galvassāpes;

matu izkrišana.

Biežas blakusparādības (var attīstīties līdz 1 no 10 cilvēkiem) ir:

samazināts trombocītu skaits (kā rezultātā rodas zilumi, vai asiņošana neapstājas ilgāku laiku);

infekcija ar drudzi, pneimonija, drebuļi;

ātra sirdsdarbība, piesarkums;

vertigo, reibonis;

pastiprināta asaru sekrēcija, konjunktivīts (acs virsmas apsārtums un jutīgums), deguna

asiņošana;

dehidratācija, sausa mute, aukstumpumpas, piena sēnīte mutē, gremošanas traucējumi,

dedzināšana, sāpes vēderā vai vēdera palielināšanās;

mīksto audu pietūkums, sāpes (it īpaši sāpes krūšu kurvī, mugurā un kaulos), muskuļu spazmas

vai vājums;

mutes, elpceļu un urīnceļu infekcijas, sāpīga urinācija;

sāpes kaklā, sāpīgs vai tekošs deguns, gripai līdzīgi simptomi, sāpes rīklē;

aknu funkciju testu novirzes, cukura, bilirubīna, fosfātu, kālija, magnija vai kalcija līmeņa

izmaiņas asinīs;

bezmiegs, depresija, garšas sajūtas izmaiņas;

izsitumi, nieze, nagu bojājumi, sausa vai apsārtusi āda;

pārmērīga svīšana (ieskaitot svīšanu naktīs);

troksnis ausīs;

trombi plaušās;

jostas roze;

ādas tūska un plaukstu, un pēdu nejutīgums.

Retākas blakusparādības (var attīstīties līdz 1 no 100 cilvēkiem) ir:

trombi;

patoloģiski aknu funkcionālo testu rādītāji (hepatotoksiciāte);

nieru mazspēja, asinis vai olbaltumvielas urīnā;

plašs plaušu iekaisums, kas var radīt sarētojumus;

aizkuņģa dziedzera iekaisums;

mutes gļotādas čūlas.

Retas blakusparādības (var attīstīties līdz 1 no 1000 cilvēkiem) ir:

Smags asinsreces traucējums, kā rezultāts ir plaša trombu veidošanās un iekšēja asiņošana.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par

blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt HALAVEN

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un flakona pēc “Derīgs

līdz:”/“Exp”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko HALAVEN satur

Aktīvā viela ir eribulīns. Katrs 2 ml flakons satur eribulīna mesilātu, kas atbilst 0,88 mg

eribulīna. Katrs 3 ml flakons satur eribulīna mesilātu, kas atbilst 1,32 mg eribulīna.

Citas sastāvdaļas ir etilspirts un ūdens injekcijām, var arī saturēt sālsskābi un nātrija hidroksīdu

ļoti mazos daudzumos.

HALAVEN ārējais izskats un iepakojums

HALAVEN ir caurspīdīgs, bezkrāsains ūdens šķīdums injekcijām, kas tiek piegādāts stikla flakonos,

kas satur 2 ml vai 3 ml šķīduma. Katra kastīte satur 1 vai 6 flakonus.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Eisai GmbH

Edmund-Rumpler-Straße 3

60549 Frankfurt am Main

Vācija

e-pasts: medinfo_de@eisai.net

Ražotājs

Eisai Manufacturing Limited

European Knowledge Centre

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Lielbritānija.

Eisai GmbH

Edmund-Rumpler-Straße 3

60549 Frankfurt am Main

Vācija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Eisai SA/NV

Tél/Tel: +32 (0)800 158 58

Lietuva

Ewopharma AG

Tel: +370 5 248 73 50

България

Ewopharma AG

Teл: +359 2 962 12 00

Luxembourg/Luxemburg

Eisai SA/NV

Tél/Tel: + 32 (0)800 158 58

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Eisai GesmbH organizační složka

Tel.: + 420 242 485 839

Magyarország

Ewopharma Hungary Ltd.

Tel: +36 1 200 46 50

Danmark

Eisai AB

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

(Sverige)

Malta

Associated Drug Company Ltd.

Tel: + 356 22778000

Deutschland

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

Nederland

Eisai B.V.

Tél/Tel: + 31 (0) 900 575 3340

Eesti

Ewopharma AG

Tel. +370 5 248 73 50

Norge

Eisai AB

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

(Sverige)

Ελλάδα

Eisai Ltd.

Τηλ: + 44 (0)208 600 1400

(Ηνωµένο Βασίλειο)

Österreich

Eisai GesmbH

Tel: + 43 (0) 1 535 1980-0

España

Eisai Farmacéutica, S.A.

Tel: + (34) 91 455 94 55

Polska

Ewopharma AG Sp. z o.o.

Tel.: +48 (22) 620 11 71

France

Eisai SAS

Tél: + (33) 1 47 67 00 05

Portugal

Eisai Farmacêutica, Unipessoal Lda

Tel: + 351 214 875 540

Hrvatska

Ewopharma d.o.o.

Tel: +385 (0) 1 6646 563

România

Ewopharma AG

Tel: +40 21 260 13 44

Ireland

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Germany)

Slovenija

Ewopharma d.o.o.

Tel: +386 590 848 40

Ísland

Eisai AB

Sími: + 46 (0)8 501 01 600

(Svíþjóð)

Slovenská republika

Eisai GesmbH organizační složka

Tel.: + 420 242 485 839

(Česká republika)

Italia

Eisai S.r.l.

Tel: + 39 02 5181401

Suomi/Finland

Eisai AB

Puh/Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

(Ruotsi)

Κύπρος

Eisai Ltd.

Τηλ: +44 (0)208 600 1400

(Ηνωµένο Βασίλειο)

Sverige

Eisai AB

Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

Latvija

Ewopharma AG

Tel: +371 677 04000

United Kingdom

Eisai Ltd.

Tel: + 44 (0)208 600 1400

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu.

I PIELIKUMS

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

HALAVEN 0,44 mg/ml šķīdums injekcijām

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viens ml satur eribulīna mesilātu, kas atbilst 0,44 mg eribulīna (Eribulin).

Katrs 2 ml flakons satur eribulīna mesilātu, kas atbilst 0,88 mg eribulīna.

Katrs 3 ml flakons satur eribulīna mesilātu, kas atbilst 1,32 mg eribulīna.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām (injekcija).

Caurspīdīgs, bezkrāsains ūdens šķīdums.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

HALAVEN ir paredzēts, lai ārstētu pieaugušos pacientus ar lokāli progresējošu vai metastātisku krūts

vēzi, kas ir progresējis pēc vismaz viena ķīmijterapijas kursa progresējošas slimības ārstēšanai (skatīt

5.1. apakšpunktu). Iepriekšējā terapijā jāiekļauj antraciklīns un taksāns vai nu adjuvantas, vai

metastāžu ārstēšanas shēmā, ja vien pacientiem šī terapija ir bijusi piemērota.

HALAVEN ir paredzēts, lai ārstētu pieaugušos pacientus ar neoperējamu liposarkomu, kuri iepriekš

saņēmuši antraciklīnus saturošu terapiju (ja vien tā bijusi piemērota) progresējošas vai metastātiskas

slimības ārstēšanai (skatīt 5.1. apakšpunktu).

4.2.

Devas un lietošanas veids

HALAVEN jāievada tikai kvalificēta ārsta uzraudzībā, kuram ir pieredze citotoksisku zāļu atbilstošā

lietošanā.

Devas

Ieteicamā eribulīna deva lietošanai gatava šķīduma veidā ir 1,23 mg/m

, kas jāievada intravenozi

2 – 5 minūšu laikā katra 21 dienas cikla 1. un 8. dienā.

Ievērot!

Eiropas Savienībā ieteicamā deva attiecas uz aktīvās vielas bāzi (eribulīnu). Pacientam ievadāmās

individuālās devas aprēķinā jāņem vērā lietošanai gatavā šķīduma stiprums, kas satur 0,44 mg/ml

eribulīna, un ieteicamā deva – 1,23 mg/m

. Ieteikumi par devas samazināšanu tālāk tekstā arī ir

uzrādīti kā ievadāmā eribulīna deva, ņemot vērā lietošanai gatava šķīduma stiprumu.

Pivotālajos pētījumos, attiecīgajās publikācijās un dažos citos reģionos, piemēram, Amerikas

Savienotajās Valstīs un Šveicē, ieteicamās devas pamatā ir sāls forma (eribulīna mesilāts).

Pacientiem var rasties slikta dūša vai vemšana. Jāapsver iespējamā vemšanas profilakse, ieskaitot

kortikosteroīdus.

Devas atlikšana terapijas laikā

HALAVEN ievadīšana 1. vai 8. dienā jāatliek jebkurā no turpmāk minētajiem gadījumiem:

absolūtais neitrofilo leikocītu skaits (ANS) < 1 x 10

trombocīti < 75 x 10

3. vai 4. pakāpes nehematoloģiskas toksicitātes.

Devas samazināšana terapijas laikā

Ieteikumi par devas samazināšanu atkārtotai ārstēšanai norādīti tabulā zemāk.

Ieteikumi par devas samazināšanu

Blakusparādība pēc HALAVEN iepriekšējās ievadīšanas

Ieteicamā eribulīna

deva

Hematoloģiska:

ANS < 0,5 x 10

/l, kas saglabājas vairāk nekā 7 dienas

0,97 mg/m

Neitropēnija ar ANS < 1 x 10

/l, kuras komplikācijas ir

drudzis vai infekcija

Trombocitopēnija ar trombocītu skaitu < 25 x 10

Trombocitopēnija ar trombocītu skaitu < 50 x 10

/l, kuras

komplikācijas ir asiņošana vai nepieciešamība veikt asins vai

trombocītu masas pārliešanu

Nehematoloģiska:

Jebkura 3. vai 4. pakāpe iepriekšējā ciklā

Jebkādu hematoloģisku vai nehematoloģisku

blakusparādību atkārtošanās, kā norādīts iepriekš

Neskatoties uz samazināšanu līdz 0,97 mg/m

0,62 mg/m

Neskatoties uz samazināšanu līdz 0,62 mg/m

Jāapsver pārtraukšana

Pēc tam, kad eribulīna deva tikusi samazināta, to nedrīkst no jauna palielināt.

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Aknu darbības traucējumi metastāžu dēļ

Ieteicamā eribulīna deva pacientiem ar viegliem aknu darbības traucējumiem (Child-Pugh A) ir

0,97 mg/m

, ievadot intravenozi 2–5 minūšu laikā katra 21 dienas cikla 1. un 8. dienā. Ieteicamā

eribulīna deva pacientiem ar vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem (Child-Pugh B) ir

0,62 mg/m

, ievadot intravenozi 2–5 minūšu laikā katrā 21 dienas cikla 1. un 8. dienā.

Smagi aknu darbības traucējumi (Child-Pugh C) nav pētīti, tomēr, ja šie pacienti lieto eribulīnu, ir

sagaidāms, ka būs nepieciešama izteiktāka devas samazināšana.

Aknu darbības traucējumi cirozes dēļ

Šī pacientu grupa nav pētīta. Iepriekš norādītās devas var lietot vieglu un vidēji smagu aknu darbības

traucējumu gadījumā, tomēr ieteicama rūpīga novērošana, jo var būt nepieciešama atkārtota devas

pielāgošana.

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Dažiem pacientiem ar vidēji smagiem vai smagiem nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss

< 50 ml/min) var būt pastiprināta eribulīna iedarbība un var būt nepieciešama devas samazināšana.

Visiem pacientiem ar nieru darbības traucējumiem ieteicams ievērot piesardzību un rūpīgi kontrolēt

drošumu. (Skatīt 5.2. apakšpunktu.)

Gados vecāki pacienti

Īpaša devas pielāgošana, pamatojoties uz pacienta vecumu, nav ieteicama (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

HALAVEN nav piemērots lietošanai bērniem un pusaudžiem krūts vēža indikācijas gadījumā.

HALAVEN drošums un efektivitāte, lietojot bērniem no dzimšanas līdz 18 gadu vecumam, mīksto

audu sarkomas ārstēšanā līdz šim nav pierādīta. Dati nav pieejami.

Lietošanas veids

HALAVEN paredzēts intravenozai lietošanai. Devu var atšķaidīt, izmantojot līdz 100 ml nātrija

hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīdumu injekcijām. To nedrīkst atšķaidīt ar glikozes 5% šķīdumu infūzijai.

Ieteikumus par zāļu atšķaidīšanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā. Pirms zāļu ievadīšanas

jānodrošina laba pieeja perifērajai vēnai vai atvērts centrālais katetrs. Pierādījumu, ka eribulīna

mesilāts izraisītu pūslīšveida izsitumus vai kairinājumu, nav. Ekstravazācijas gadījumā jāveic

simptomātiska terapija. Svarīgu informāciju par rīkošanos ar citotoksiskām zālēm skatīt

6.6. apakšpunktā.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Barošana ar krūti.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Hematoloģija

Mielosupresija ir atkarīga no devas un galvenokārt izpaužas kā neitropēnija (4.8. apakšpunkts). Visiem

pacientiem pirms katras eribulīna devas ievadīšanas jāveic pilna asins ainas kontrole. Ārstēšanu ar

eribulīnu drīkst uzsākt tikai pacientiem ar ANS rādītāju ≥ 1,5 x 10

/l un trombocītu skaitu

> 100 x 10

Febrila neitropēnija radās < 5% pacientu, kuri tika ārstēti ar eribulīnu. Pacienti, kuriem rodas febrila

neitropēnija, smaga neitropēnija vai trombocitopēnija, jāārstē atbilstoši norādījumiem, kas sniegti

4.2. apakšpunktā.

Pacientiem ar alanīnaminotransferāzi (ALAT) vai aspartātaminotransferāzi (ASAT) >3 x virs normas

augšējās robežas (NAR) biežāk radās 4. pakāpes neitropēnija un febrila neitropēnija. Kaut gan dati ir

ierobežoti, pacientiem ar bilirubīnu > 1,5 x virs NAR arī biežāk rodas 4. pakāpes neitropēnija un

febrila neitropēnija.

Ir ziņots par letāliem febrilas neitropēnijas, neitropēniskas sepses, sepses un septiskā šoka gadījumiem.

Smagu neitropēniju var ārstēt, lietojot granulocītu kolonijas stimulējošo faktoru (G-CSF) vai tam

līdzvērtīgas zāles pēc ārsta ieskatiem atbilstoši attiecīgajām vadlīnijām (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Perifērā neiropātija

Rūpīgi jāvēro, vai pacientiem nerodas motoras vai sensoras neiropātijas pazīmes. Smagas perifērās

neirotoksicitātes attīstības gadījumā nepieciešama devas atlikšana vai samazināšana (skatīt

4.2. apakšpunktu).

Pacienti ar jau esošu neiropātiju, kas augstāka par 2. pakāpi, tika izslēgti no klīniskajiem pētījumiem.

Tomēr pacientiem ar jau esošu 1. vai 2. pakāpes neiropātiju nebija lielākas noslieces uz jaunu

simptomu rašanos vai esošo pastiprināšanos, salīdzinot ar tiem, kuri pētījumā tika iekļauti bez šīs

slimības.

QT pagarināšanās

Nekontrolētā, atklātā EKG pētījumā 26 pacientiem QT pagarināšanās tika novērota 8. dienā neatkarīgi

no eribulīna koncentrācijas, bet QT pagarināšanās netika novērota 1. dienā. EKG kontrole ir ieteicama,

ja terapiju uzsāk pacientiem ar sastrēguma sirds mazspēju, bradiaritmiju vai pacientiem, kuri

vienlaicīgi lieto zāles, kas pagarina QT intervālu, ieskaitot I a un III klases antiaritmiskos līdzekļus, un

pacientiem ar elektrolītu līdzsvara traucējumiem. Hipokaliēmija, hipokalciēmija vai hipomagnēmija

jākoriģē pirms HALAVEN terapijas uzsākšanas, un terapijas laikā šo elektrolītu līmenis periodiski

jākontrolē. No eribulīna lietošanas jāizvairās pacientiem ar iedzimtu garā QT sindromu.

Palīgvielas

Šīs zāles satur nelielu daudzumu etilspirta (alkohola), mazāk nekā 100 mg vienā devā.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Eribulīns pārsvarā (līdz 70%) tiek eliminēts biliārās ekskrēcijas ceļā. Šajā procesā iesaistītais

transporta proteīns nav zināms. Eribulīns nav krūts vēža rezistences proteīna (breast cancer resistance

protein – BCRP), organisko anjonu transportētāju (organic anion transporters – OAT1, OAT3,

OATP1B1, OATP1B3), ar vairāku zāļu rezistenci saistīto proteīnu (multi-drug resistance-associated

protein – MRP2, MRP4) un žults sāļu eksporta sūkņa (bile salt export pump – BSEP) transportētāju

substrāts.

Zāļu mijiedarbība ar CYP3A4 inhibitoriem un induktoriem nav gaidāma. Eribulīna iedarbību (AUC un

) neietekmēja ketokonazols, CYP3A4 un P-glikoproteīnu (Pgp) inhibitors, un rifampicīns,

CYP3A4 induktors.

Eribulīna ietekme uz citu zāļu farmakokinētiku

In vitro dati liecina, ka eribulīns ir svarīgā zāles metabolizējošā enzīma CYP3A4 vidēji spēcīgs

inhibitors. In vivo dati nav pieejami. Vienlaicīgi lietojot vielas ar šauru terapeitisko diapazonu

(piemēram, alfentanilu, ciklosporīnu, ergotamīnu, fentanilu, pimozīdu, hinidīnu, sirolimu, takrolimu),

kuras tiek eliminētas galvenokārt CYP3A4 mediētā metabolisma ceļā, ieteicams ievērot piesardzību un

kontrolēt, vai nerodas nevēlamās blakusparādības.

Eribulīns nozīmīgās klīniskās koncentrācijās neinhibē CYP enzīmus CYP1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19,

2D6 vai 2E1.

Nozīmīgās klīniskās koncentrācijās eribulīns neinhibēja BCRP, OCT1, OCT2, OAT1, OAT3,

OATP1B1 un OATP1B3 transportētāju mediēto aktivitāti.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Dati par eribulīna lietošanu grūtniecības laikā nav pieejami. Eribulīns ir embriotoksisks, fetotoksisks

un teratogēns žurkām. HALAVEN grūtniecības laikā nedrīkst lietot, ja vien tas nav absolūti

nepieciešams, un rūpīgi izvērtējot nepieciešamību mātei un risku auglim.

Sievietēm reproduktīvā vecumā jāiesaka izsargāties no grūtniecības, kamēr viņas vai viņu partneris

saņem HALAVEN, un ārstēšanās laikā un līdz 3 mēnešus pēc ārstēšanas beigām jālieto efektīva

kontracepcijas metode.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai eribulīns/metabolīti izdalās cilvēka vai dzīvnieku pienā. Nevar izslēgt risku

jaundzimušajiem/zīdaiņiem, tādēļ HALAVEN nedrīkst lietot bērna barošanas ar krūti laikā (skatīt

4.3. apakšpunktu).

Fertilitāte

Žurkām un suņiem ir novērota toksiska ietekme uz sēkliniekiem (skatīt 5.3. apakšpunktu). Vīriešu

dzimuma pacientiem pirms ārstēšanas jākonsultējas par spermas saglabāšanu, jo HALAVEN terapijas

dēļ ir iespējama paliekoša neauglība.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

HALAVEN var izraisīt blakusparādības, piemēram, miegainību un reiboni, kas maz vai mēreni var

ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Pacientiem jāiesaka nevadīt

transportlīdzekļus un neapkalpot mehānismus, ja viņi jūt nogurumu vai reiboni.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Visbiežāk ziņotās ar HALAVEN lietošanu saistītās nevēlamās blakusparādības ir kaulu smadzeņu

nomākums, kas izpaužas kā neitropēnija, leikopēnija, anēmija, trombocitopēnija ar saistītām

infekcijām. Ziņots arī par jauniem perifērās neiropātijas gadījumiem vai par tās pastiprināšanos.

Ziņoto nevēlamo blakusparādību vidū ir kuņģa un zarnu trakta toksicitāte, kas izpaužas kā anoreksija,

slikta dūša, vemšana, caureja, aizcietējums un stomatīts. Citas nevēlamās blakusparādības ir,

piemēram, nogurums, alopēcija, paaugstināts aknu enzīmu līmenis, sepse un skeleta-muskuļu sāpju

sindroms.

Nevēlamo blakusparādību uzskaitījums tabulas veidā

Ja nav norādīts citādi, tabulā parādīti sastopamības rādītāji tām nevēlamajām blakusparādībām, kas

novērotas krūts vēža un mīksto audu sarkomas pacientiem, kas saņēma ieteicamo devu 2. fāzes un

3. fāzes pētījumos.

Biežuma kategorijas definētas šādi: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1000 līdz

< 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1000) un ļoti reti (< 1/10 000).

Katrā biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā. Ja

attīstījās 3. un 4. pakāpes reakcijas, ir norādīta reālais kopējais un 3. un 4. pakāpes reakciju biežums.

Orgānu sistēmu

klasifikācija

Blakusparādības – visas pakāpes

Ļoti bieži

(Biežums %)

Bieži

(Biežums %)

Retāk

(Biežums %)

Reti vai nav

zināms

Infekcijas un

infestācijas

Urīnceļu infekcija (8,5%)

(3./4. pak.: 0,7%)

Pneimonija (1,6%)

(3./4. pak.: 1,0%)

Mutes kandidoze

Mutes herpes

Augšējo elpceļu infekcija

Nazofaringīts

Rinīts

Jostas roze

Sepse (0,5%)

(3./4. pak.:

0,5%)

Neitropēniska

sepse (0,2%)

Septiskais šoks

(0,2%)

(3./4. pak.:

0,2%)

Orgānu sistēmu

klasifikācija

Blakusparādības – visas pakāpes

Ļoti bieži

(Biežums %)

Bieži

(Biežums %)

Retāk

(Biežums %)

Reti vai nav

zināms

Asins un

limfātiskās

sistēmas

traucējumi

Neitropēnija

(53,6%) (3./4. pak.:

46,0%)

Leikopēnija

(27,9%) (3./4. pak.:

17,0%)

Anēmija (21,8%)

(3./4. pak.: 3,0%)

Limfopēnija (5,7%)

(3./4. pak.: 2,1%)

Febrila neitropēnija (4,5%)

(3./4. pak.: 4,4%)

Trombocitopēnija (4,2%)

(3./4. pak.: 0,7%)

* Diseminēta

intravazāla

koagulācija

Vielmaiņas un

uztures

traucējumi

Samazināta ēstgriba

(22,5%) (3./4. pak.:

0,7%)

Hipokaliēmija (6,8%)

(3./4. pak.: 2,0%)

Hipomagnēmija (2,8%)

(3./4. pak.: 0,3%)

Dehidratācija (2,8%)

(3./4. pak.: 0,5%)

Hiperglikēmija

Hipofosfatēmija

Hipokalciēmija

Psihiskie

traucējumi

Bezmiegs

Depresija

Nervu sistēmas

traucējumi

Perifēra neiropātija

(35,9%) (3./4. pak.:

7,3%)

Galvassāpes

(17,5%) (3./4. pak.:

0,7%)

Garšas izmaiņas

Reibonis (9,0%)

(3./4. pak.: 0,4%)

Hipoestēzija

Letarģija

Neirotoksicitāte

Acu bojājumi

Pastiprināta asarošana

(5,8%) (3./4. pak.: 0,1%)

Konjunktivīts

Ausu un

labirinta

bojājumi

Vertigo

Troksnis ausī

Sirds funkcijas

traucējumi

Tahikardija

Asinsvadu

sistēmas

traucējumi

Karstuma viļņi

Plaušu embolija (1,3%)

(3./4. pak.: 1,1%)

Dziļo vēnu

tromboze

Elpošanas

sistēmas

traucējumi,

krūšu kurvja un

videnes slimības

Aizdusa (15,2%)

(3./4. pak.: 3,5%)

Klepus (15,0%)

(3./4. pak.: 0,5%)

Orofaringeālas sāpes

Deguna asiņošana

Rinoreja

Intersticiāla

plaušu slimība

(0,2%)

(3./4. pak.: 0,1%)

Kuņģa-zarnu

trakta

traucējumi

Slikta dūša (35,7%)

(3./4. pak.: 1,1%)

Aizcietējums

(22,3%) (3./4. pak.:

0,7%)

Caureja (18,7%)

(3./4. pak.: 0,8%)

Vemšana (18,1%)

(3./4. pak.: 1,0%)

Sāpes vēderā

Stomatīts (11,1%)

(3./4. pak.: 1,0%)

Sausa mute

Dispepsija (6,5%)

(3./4. pak.: 0,3%)

Gastroezofageālais reflukss

Vēdera uzpūšanās

Mutes gļotādas

čūlas

Pankreatīts

Orgānu sistēmu

klasifikācija

Blakusparādības – visas pakāpes

Ļoti bieži

(Biežums %)

Bieži

(Biežums %)

Retāk

(Biežums %)

Reti vai nav

zināms

Aknu un/vai

žults izvades

sistēmas

traucējumi

Aspartātaminotransferāzes

līmeņa paaugstināšanās

(7,7%) (3./4. pak.: 1,4%)

Alanīnaminotransferāzes

līmeņa paaugstināšanās

(7,6%) (3./4. pak.: 1,9%)

Gammaglutamiltransferāzes

līmeņa paaugstināšanās

(1,7%) (3./4. pak.: 0,9%)

Hiperbilirubinēmija (1,4%)

(3./4. pak.: 0,4%)

Hepatotoksicitāte

(0,8%)

(3./4. pak.: 0,6%)

Ādas un zemādas

audu bojājumi

Alopēcija

Izsitumi (4,9%) (3./4. pak.:

0,1%)

Nieze (3,9%) (3./4. pak.:

0,1%)

Nagu bojājumi

Svīšana naktīs

Sausa āda

Eritēma

Hiperhidroze

Palmāri plantāra

eritrodizestēzija (1,0%)

(3./4. pak.: 0,1%)

Angioedēma

** Stīvensa–

Džonsona

sindroms/toksiska

epidermas

nekrolīze

Skeleta-muskuļu

un saistaudu

sistēmas

bojājumi

Artralģija un

mialģija (20,4%)

(3./4. pak.: 1,0%)

Sāpes mugurā

(12,8%) (3./4. pak.:

1,5%)

Sāpes ekstremitātēs

(10,0%) (3./4. pak.:

0,7%)

Sāpes kaulos (6,7%)

(3./4. pak.: 1,2%)

Muskuļu spazmas (5,3%)

(3./4. pak.: 0,1%)

Skeleta-muskuļu sāpes

Krūšu kurvja skeleta-

muskuļu sāpes

Muskuļu vājums

Nieru un

urīnizvades

sistēmas

traucējumi

Dizūrija

Hematūrija

Proteinūrija

Nieru mazspēja

Vispārēji

traucējumi un

reakcijas

ievadīšanas vietā

Nogurums/astēnija

(53,2%) (3./4. pak.:

7,7%)

Pireksija (21,8%)

(3./4. pak.: 0,7%)

Gļotādu iekaisums (6,4%)

(3./4. pak.: 0,9%)

Perifēra tūska

Sāpes

Drebuļi

Sāpes krūšu kurvī

Gripai līdzīga slimība

Izmeklējumi

Samazināta

ķermeņa masa

(11,4%) (3./4. pak.:

0,4%)

- ietver 5. pakāpes gadījumus.

- no spontāniem ziņojumiem.

- ietver perifēras neiropātijas, perifēras motoras neiropātijas, polineiropātijas, parestēzijas, perifēras

sensoras neiropātijas, perifēras sensomotoras neiropātijas un demielinizējošas polineiropātijas atzītos

terminus.

- nav 4. pakāpes gadījumu.

– reti.

– biežums nav zināms.

Kopumā drošuma profils krūts vēža pacienšu un mīksto audu sarkomas pacientu grupās bija līdzīgs.

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Neitropēnija

Novērotā neitropēnija bija pārejoša un nebija kumulatīva; vidējais laiks līdz zemākajam tās līmenim

bija 13 dienas, un vidējais laiks, lai atveseļotos no smagas neitropēnijas (< 0,5 x10

/l), bija 8 dienas.

Neitrofilo leikocītu skaits < 0,5 x10

/l, kas saglabājās ilgāk nekā 7 dienas, radās 13% krūts vēža

pacienšu, kuras tika ārstētas ar eribulīnu pētījumā EMBRACE.Neitropēnija ziņota kā terapijas izraisīts

nevēlams notikums (TINN) 151/404 (37,4% visām pakāpēm) pacientiem sarkomas grupā, salīdzinot ar

902/1559 (57,9% visām pakāpēm) pacientēm krūts vēža grupā. Kombinētā grupētā TINN un neitrofilu

laboratorisko rādītāju patoloģisku rezultātu sastopamība bija attiecīgi 307/404 (76,0%) un 1314/1559

(84,3%). Ārstēšanas ilguma mediāna bija 12,0 nedēļas sarkomas pacientiem un 15,9 nedēļas krūts

vēža pacientēm.

Ir ziņots par letāliem febrilas neitropēnijas, neitropēniskas sepses, sepses un septiskā šoka gadījumiem.

No 1963 krūts vēža un mīksto audu sarkomas pacientiem, kas saņēma eribulīnu ieteiktajā devā

klīniskajos pētījumos, bija pa vienam letālam neitropēniskas sepses (0,1%) un febrilas neitropēnijas

gadījumam (0,1%). Turklāt bija trīs letāli sepses (0,2%) un viens septiskā šoka (0,1%) gadījums.

Smagu neitropēniju var ārstēt, lietojot G-CSF vai tam līdzvērtīgas zāles pēc ārsta ieskatiem atbilstoši

attiecīgajām vadlīnijām. 18% un 13% ar eribulīnu ārstēto pacienšu divos 3. fāzes krūts vēža pētījumos

(attiecīgi pētījums 305 un pētījums 301) saņēma G-CSF. 3. fāzes sarkomas pētījumā (pētījums 309)

26% ar eribulīnu ārstēto pacientu saņēma G-CSF.

Neitropēnijas dēļ terapiju pārtrauca < 1% pacientu, kuri saņēma eribulīnu.

Diseminēta intravazāla koagulācija

Ziņots par diseminētas intravazālas koagulācijas gadījumiem, parasti saistībā ar neitropēniju un/vai

sepsi.

Perifēra neiropātija

1559 krūts vēža pacientēm visbiežākā blakusparādība, kuras dēļ nācās pārtraukt terapiju ar eribulīnu,

bija perifēra neiropātija (3,4%). Mediānais laiks līdz 2. pakāpes perifērai neiropātijai bija 12,6 nedēļas

(pēc 4 cikliem). No 404 sarkomas pacientiem 2 pacientiem perifēras neiropātijas dēļ pārtrauca

ārstēšanu ar eribulīnu. Mediānais laiks līdz 2. pakāpes perifērai neiropātijai bija 18,4 nedēļas.

3. vai 4. pakāpes perifēra neiropātija attīstījās 7,4% krūts vēža pacienšu un 3,5% sarkomas pacientu.

Klīniskajos pētījumos pacientiem ar jau esošu neiropātiju nebija lielākas noslieces uz jaunu simptomu

rašanos vai esošo pastiprināšanos, salīdzinot ar tiem, kuri pētījumā tika iekļauti bez šīs slimības.

Krūts vēža pacientēm ar jau esošu 1. vai 2. pakāpes perifēru neiropātiju biežums, ar kādu radās

3. pakāpes perifēra neiropātija, kas prasīja neatliekamu ārstēšanu, bija 14%.

Hepatotoksicitāte

Dažiem pacientiem, kuriem pirms ārstēšanās ar eribulīnu bija normāls/patoloģisks aknu enzīmu

līmenis, pēc eribulīna terapijas uzsākšanas ziņots par aknu enzīmu līmeņa paaugstināšanos. Šādu

paaugstināšanos novēroja lielākajai daļai šo pacientu eribulīna terapijas sākumā 1.–2. ciklā, un, lai gan

lielākajai daļai pacientu to uzskatīja par iespējamu aknu pielāgošanās eribulīna terapijai fenomenu,

nevis par aknu toksicitātes pazīmi, ziņots arī par hepatotoksicitāti.

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki cilvēki

No 1559 krūts vēža pacientēm, kuras tika ārstētas ar eribulīna ieteicamo devu, 283 pacientes (18,2%)

bija ≥ 65 gadus vecas. 404 sarkomas pacientu grupā 90 pacienti (22,3%), kuri tika ārstēti ar eribulīnu,

bija ≥ 65 gadus veci. Eribulīna drošuma profils gados vecākiem cilvēkiem (≥ 65 gadus veciem) bija

tāds pats kā < 65 gadus veciem pacientiem, izņemot astēniju/nogurumu, kam līdz ar vecumu bija

tendence pastiprināties. Gados vecākiem cilvēkiem devas pielāgošana nav ieteicama.

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Pacientiem ar ALAT vai ASAT > 3 x virs NAR biežāk radās 4. pakāpes neitropēnija un febrila

neitropēnija. Kaut gan dati ir ierobežoti, pacientiem ar bilirubīnu > 1,5 x virs NAR arī biežāk rodas

4. pakāpes neitropēnija un febrila neitropēnija (skatīt arī 4.2. un 5.2. apakšpunktu).

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās

ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.

Pārdozēšana

Vienā pārdozēšanas gadījumā pacients nejauši saņēma 7,6 mg eribulīna (apmēram 4 reizes pārsniedza

plānoto devu), un pēc tam attīstījās paaugstinātas jutības reakcija (3. pakāpe) 3. dienā un neitropēnija

(3. pakāpe) – 7. dienā. Abas blakusparādības izzuda pēc atbalstošas ārstēšanas.

Antidots eribulīnu pārdozēšanas ārstēšanai nav zināms. Pārdozēšanas gadījumā pacients rūpīgi

jānovēro. Pārdozēšanas ārstēšanā jāiekļauj uzturoši medicīniski pasākumi, lai ārstētu esošās klīniskās

izpausmes.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: citi pretaudzēju līdzekļi, ATĶ kods: L01XX41

Eribulīna mesilāts ir mikrocaurulīšu dinamikas inhibitors, kas pieder pie halihondrīnu klases

pretaudzēju līdzekļiem. Tas ir halihondrīna B, dabiska, no jūras sūkļa Halichondria okadai iegūta

produkta, strukturāli vienkāršots sintētisks analogs.

Eribulīns kavē mikrocaurulīšu augšanas fāzi, neietekmējot saīsināšanās fāzi, un izolē tubulīnu

neproduktīvā masā. Eribulīns realizē savu iedarbību ar tubulīna antimitotiskā mehānisma palīdzību,

kas izraisa G

/M šūnas cikla blokādi, mitotisko vārpstu dezintegrāciju un, visbeidzot, apoptotisku

šūnas bojāeju pēc ilgstošas un neatgriezeniskas mitozes blokādes.

Klīniskā efektivitāte

Krūts vēzis

HALAVEN efektivitāti krūts vēža ārstēšanā galvenokārt apstiprina divi randomizēti 3. fāzes

salīdzinoši pētījumi.

762 pacientēm pivotālā 3. fāzes EMBRACE pētījumā (pētījums 305) bija lokāli recidivējošs vai

metastātisks krūts vēzis, un viņas iepriekš bija saņēmušas vismaz divus un maksimāli piecus

ķīmijterapijas kursus, ieskaitot antraciklīnu un taksānu (ja tie nebija kontrindicēti). Pacientēm bija

jābūt slimības progresēšanai 6 mēnešu laikā pēc pēdējā ķīmijterapijas kursa. Pacienšu HER2 stāvoklis

bija 16,1% pozitīvs, 74,2% negatīvs un 9,7% nezināms, bet 18,9% pacienšu bija trīskārši negatīvas.

Viņas tika randomizētas attiecībā 2:1, lai saņemtu vai nu HALAVEN, vai arī terapiju pēc ārsta

ieskatiem (treatment of physician’s choice –- TPC), kas sastāvēja no 97% ķīmijterapijas (26%

vinorelbīna, 18% gemcitabīna, 18% kapecitabīna, 16% taksāna, 9% antraciklīna, 10% citas

ķīmijterapijas) vai 3% hormonterapijas.

Pētījumā sasniedza primāro galauzstādījumu ar vispārējās dzīvildzes (overall survival OS) rezultātu,

kas bija statistiski nozīmīgi labāks eribulīna grupā, salīdzinot ar TPC, kad notika 55% gadījumu.

Šo rezultātu apstiprināja vispārējās dzīvildzes atjaunota analīze, kas tika veikta, kad notika 77%

gadījumu.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/280152/2016

EMEA/H/C/002084

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Halaven

eribulīns

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Halaven. Tajā ir paskaidrots, kā

Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) novērtēja šīs zāles, pirms sniegt pozitīvu atzinumu par

reģistrācijas apliecības piešķiršanu un ieteikumus par Halaven lietošanu.

Kas ir Halaven?

Halaven ir pretvēža zāles, kas satur aktīvo vielu eribulīnu. Tās ir pieejamas kā injekciju šķīdums.

Kāpēc lieto Halaven?

Halaven lieto, lai ārstētu lokāli progresējošu vai metastātisku krūts vēzi, kas turpina izplatīties pēc

vismaz viena iepriekšēja progresējoša vēža terapijas. Iepriekšējā ārstēšanā jābūt iekļautiem pretvēža

zāļu veidiem, ko sauc par antraciklīniem un taksāniem, ja vien šīs terapijas nav bijušas piemērotas.

”Metastātisks” nozīmē, ka vēzis ir izplatījies uz citām organisma daļām.

Halaven arī lieto, lai ārstētu pieaugušos ar progresējošu vai metastātisku liposarkomu (tāda veida

mīksto audu vēzi, kas veidojas no tauku šūnām), ko nav iespējams izoperēt. Zāles lieto pacientiem,

kuri jau iepriekš ārstēti ar antraciklīniem (izņemot gadījumus, kad šī ārstēšana nebija piemērota).

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti.

Kā lieto Halaven?

Ārstēšana ar Halaven jāveic tikai pretvēža zāļu lietošanā pieredzējuša ārsta uzraudzībā.

Halaven ievada intravenozas injekcijas veidā 21 -dienu ilgos ciklos. Devu aprēķina, izmantojot pacienta

augumu un svaru. Aprēķināto devu ievada vēnā divu līdz piecu minūšu laikā katra cikla 1. dienā un 8.

dienā. Ārstiem jāapsver pretvemšanas līdzekļu (zāļu, kas novērš sliktu dūšu un vemšanu) izrakstīšana

pacientiem, jo Halaven var izraisīt sliktu dūšu vai vemšanu.

Halaven

EMA/280152/2016

2. lappuse no 3

Devas var atlikt vai samazināt, ja pacientiem ir ļoti zems neitrofilu (balto asinsšūnu veida) un

trombocītu (asinsšūnu, kas palīdz asinīm sarecēt) daudzums asinīs vai ja ir aknu vai nieru funkciju

traucējumi. Plašāku informāciju par Halaven lietošanu, tostarp ieteikumus par devas samazināšanu,

skatīt zāļu aprakstā (kas arī ir EPAR daļa).

Halaven darbojas?

Halaven aktīvā viela eribulīns ir līdzīga pretvēža vielai, ko sauc par halihondrīnu B un kas ir atrodama

jūras sūklī Halichondria okadai. Šūnās tā piesaistās proteīnam tubulīnam, kas ir svarīgs šūnu iekšējā

„skeleta” veidošanās procesā. Šūnām ir jāveido šis „skelets” dalīšanās laikā. Piesaistoties tubulīnam

vēža šūnās, eribulīns pārtrauc skeleta veidošanos, novēršot vēža šūnu dalīšanos un izplatīšanos.

Kā noritēja Halaven izpēte?

Saistībā ar krūts vēzi Halaven pētīja divos pamatpētījumos, iesaistot kopumā 1864 pacientus. Pirmajā

pētījumā Halaven salīdzināja ar citām terapijām 762 sievietēm ar progresējošu vai metastātisku krūts

vēzi, kurām iepriekš ir bijušas vismaz divas citas terapijas, kas ietvēra antraciklīnu un taksānu.

Sievietes saņēma vai nu Halaven, vai citas viņu ārsta izraudzītas apstiprinātas pretvēža zāles.

Galvenais efektivitātes rādītājs bija kopējā dzīvildze (cik ilgi pacientes dzīvoja).

Otrajā pētījumā bija iesaistītas 1102 pacientes ar progresējušu vai metastātisku krūts vēzi, kurām

iepriekš ir bijušas vismaz divas citas terapijas, kas ietvēra antraciklīnu un taksānu. Šajā pētījumā

Halaven tika salīdzinātas ar kapecitabīnu (citām pretvēža zālēm). Galvenais iedarbīguma rādītājs bija

kopējā dzīvildze un dzīvildze bez slimības progresēšanas (cik ilgi pacientes nodzīvoja, līdz slimība

saasinājās).

Halaven arī tika pētīts, iesaistot 143 pacientus ar liposarkomu, kuriem iepriekš ir bijušas vismaz divas

citas terapijas, kas ietvēra antraciklīnu. Halaven tika salīdzinātas ar dakarbazīnu (citām pretvēža

zālēm), un galvenais efektivitātes rādītājs bija kopējā dzīvildze.

Kādas bija Halaven priekšrocības šajos pētījumos?

Pirmajā pētījumā, salīdzinot Halaven ar citām apvienotajām terapijām, Halaven bija daudz iedarbīgāks

dzīves pagarināšanā. Sievietes Halaven grupā dzīvoja vidēji 13,1 mēnesi, salīdzinot ar 10,6 mēnešiem

grupā, kas saņēma citas terapijas.

Otrajā pētījumā netika novērota ievērojama atšķirība vidējā dzīvildzē bez slimības progresēšanas

Halaven lietotāju grupā (4,1 mēneši) salīdzinājumā ar kapecitabīna lietotāju grupu (4,2 mēneši) vai

kopējā vidējā dzīvildzē, lietojot Halaven (15,9 mēneši), salīdzinot ar kapecitabīnu (14,5 mēneši).

Trešajā pētījumā tika novērots, ka Halaven efektīvi pagarina dzīvi pacientiem ar liposarkomu: pacienti,

kas tika ārstēti ar Halaven, vidēji dzīvoja 15,6 mēnešus salīdzinājumā ar pacientiem, kas tika ārstēti ar

dakarbazīnu un dzīvoja vidēji 8,4 mēnešus.

Kāds risks pastāv, lietojot Halaven?

Visbiežāk novērotās Halaven blakusparādības (vairāk nekā 1 pacientam no 10) ir neitropēnija (mazs

neitrofilu – balto asinsšūnu veida, kas cīnās ar infekcijām, – daudzums), leikopēnija (mazs balto

asinsšūnu skaits), anēmija (mazs sarkano asinsšūnu skaits), samazināta ēstgriba, perifēra neiropātija

(ekstremitāšu nervu bojājums, kas izraisa nejūtīgumu, tirpšanas un durstīšanas sajūtas), galvassāpes,

dispnoja (elpas trūkums), klepus, slikta dūša, aizcietējums, caureja, vemšana, alopēcija (matu

Halaven

EMA/280152/2016

3. lappuse no 3

izkrišana), muskuļu un locītavu sāpes, muguras vai locekļu sāpes, nogurums, pireksija (drudzis) un

svara zudums. Pilns visu Halaven izraisīto blakusparādību saraksts ir atrodams zāļu lietošanas

instrukcijā.

Halaven nedrīkst lietot sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti. Pilns ierobežojumu saraksts ir atrodams

zāļu lietošanas instrukcijā.

Kāpēc Halaven tika apstiprinātas?

CHMP norādīja, ka gadījumos, kad Halaven lietoja kā krūts vēža trešās līnijas terapiju (pēc vismaz

divām iepriekšējām terapijām ar pretvēža zālēm, ārstējot progresējušu/metastātisku slimību), tās

pagarināja pacientu dzīvildzi, un drošuma profils ir robežās, kas paredzamas ķīmijterapijas zālēm. Kad

Halaven lietoja kā krūts vēža otrās līnijas terapiju (pēc vismaz vienas iepriekšējas pretvēža terapijas,

ārstējot progresējušu/metastātisku slimību), Halaven bija vērtīga terapijas iespēja, kura pielīdzināma

kapecitabīnam un kurai ir pieņemams drošuma profils. Turklāt Halaven pagarināja liposarkomas

pacientu dzīvildzi, un tas tika uzskatīts par svarīgu faktoru, jo šiem pacientiem ir ierobežotas

ārstēšanas iespējas. Drošība šo pacientu vidū bija pieņemama un līdzīga krūts vēža pacientu drošībai.

CHMP nolēma, ka Halaven sniegtie ieguvumi pārsniedz šo zāļu radītos riskus un ieteica izsniegt

reģistrācijas apliecību.

Kas tiek darīts, lai nodrošinātu nekaitīgu un efektīvu Halaven lietošanu?

Lai nodrošinātu iespējami nekaitīgu Halaven lietošanu, ir izstrādāts riska pārvaldības plāns.

Pamatojoties uz šo plānu, Halaven zāļu aprakstā ietverta drošuma informācija, kā arī Halaven

lietošanas instrukcija, tostarp attiecīgi piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes

speciālistiem un pacientiem.

Cita informācija par Halaven

Eiropas Komisija 2011. gada 17. martā izsniedza Halaven reģistrācijas apliecību, kas derīga visā

Eiropas Savienībā.

Pilns Halaven EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē:

ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European Public Assessment Reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar Halaven

atrodama lietošanas instrukcijā (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinoties ar ārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 5.2016.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju