Guttalax 7,5 mg/ml pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

11-08-2017

Aktīvā sastāvdaļa:
Nātrija pikosulfāts
Pieejams no:
Boehringer Ingelheim Hellas S.A., Greece
ATĶ kods:
A06AB08
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Natrii picosulfas
Deva:
7,5 mg/ml
Zāļu forma:
Pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums
Receptes veids:
bez receptes
Ražojis:
Instituto De Angeli S.r.l., Italy
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
I000029

SASKAŅOTS ZVA 11.08.2017.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Guttalax 7,5 mg/ml pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

Natrii picosulfas

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai farmaceits.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas, Jums jāsazinās ar savu ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Guttalax un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Guttalax lietošanas

Kā lietot Guttalax

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Guttalax

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Guttalax un kādam nolūkam to lieto

Guttalax ir vietējas darbības vēdera izeju veicinošs līdzeklis, kurš stimulē resnās zarnas darbību un mīkstina

vēdera izeju.

Kā laksatīvs līdzeklis ar zarnu iedarbību, Guttalax specifiski stimulē kuņģa-zarnu trakta zemāko daļu (resno

zarnu) iztīrīšanos dabiskā veidā. Tādēļ, Guttalax neietekmē gremošanu vai kaloriju un vērtīgu uzturvielu

uzsūkšanos tievajās zarnās.

Guttalax lieto:

aizcietējumu gadījumos,

situācijās, kad nepieciešams atvieglot vēdera izeju.

2.

Kas Jums jāzina pirms Guttalax lietošanas

Nelietojiet Guttalax šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret nātrija pikosulfātu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir ileus (pārejoša zarnu kustības apstāšanās) vai zarnu nosprostojums;

ja Jums akūta vēdera simptomi - stipras sāpes vēderā un/vai drudzis (piem., apendicīts), iespējami saistīti

ar sliktu dūšu un vemšanu;

- ja Jums ir akūta iekaisīga zarnu slimība;

ja Jūsu organisms ir zaudējis daudz šķidruma;

ja Jums ir stipras vēdera sāpes, kam pievienojas slikta dūša un vemšana, kas var būt smaga stāvokļa

rādītājs;

ja Jums ir reti iedzimti traucējumi, kas nav savietojami ar zāļu palīgvielu (lūdzu skatīt sadaļu

„ Guttalax satur sorbītu”).

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Guttalax lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu

ja Jums nepieciešamas vēdera izeju veicinošas zāles katru dienu vai ilgstošā laika periodā, Jums

jākonsultējas ar ārstu, lai noskaidrotu aizcietējuma cēloni, jo ilgstoša pārmērīga zāļu lietošana var radīt

šķidruma un elektrolītu līdzsvara traucējumus un pazemināt kālija līmeni asinīs (hipokaliēmija).

Ir saņemti ziņojumi par reiboni un/vai ģīboni no pacientiem, kuri lietojuši Guttalax. Šie notikumi varētu būt saistīti

ar vēdera aizcietējumu (piepūli vēdera izejas laikā, vēdera sāpēm) un nav obligāti saistāmi ar nātrija pikosulfāta

lietošanu.

Bērniem nevajadzētu lietot Guttalax, ja to nav ieteicis ārsts.

SASKAŅOTS ZVA 11.08.2017.

Citas zāles un Guttalax

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko

var iegādāties bez receptes.

Vienlaicīga diurētisko (urīndzenošo) līdzekļu vai steroīdhormonu lietošana var palielināt elektrolītu līdzsvara

traucējumu risku, ja tikušas lietotas pārmērīgi lielas Guttalax devas.

Elektrolītu līdzsvara traucējumi var palielināt jutību pret sirds glikozīdiem (zāļu grupa, ko lieto sirds mazspējas un

ritma traucējumu ārstēšanai, piem., digoksīns).

Vienlaicīga lietošana ar antibiotikām (zāles bakteriālu infekciju ārstēšanai) var mazināt Guttalax laksatīvo

darbību.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Tāpat kā citas zāles, grūtniecības laikā Guttalax var lietot vienīgi pēc ārsta ieteikuma.

Guttalax var lietot zīdīšanas periodā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Līdz šim nav veikti pētījumi, lai novērtētu ietekmi uz spēju vadīt transporta līdzekļus un apkalpot mehānismus.

Tomēr, saistībā ar aizcietējumu (piem., spazmas vēderā tā rezultātā), Jums var rasties reibonis un/vai ģībonis.

Tādēļ, ja rodas spazmas vēderā, Jums jāizvairās no potenciāli bīstamu pienākumu veikšanas, kā piem.

transportlīdzekļu vadīšanas vai mehānismu apkalpošanas.

Guttalax satur sorbītu

1 ml šķīduma satur 0,45 g sorbīta, kas sastāda 0,6 g sorbīta lietojot maksimāli rekomendēto dienas devu

pieaugušajiem un bērniem no 10 gadu vecuma. Ja ārsts ir teicis, ka jums ir kāda cukura nepanesība, pirms

lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

Guttalax satur metilparabēnu E218

Guttalax pilienu sastāvā esošā palīgviela (metilparabēns E218) var izraisīt alerģiskas reakcijas (iespējams,

aizkavētas).

3.

Kā lietot Guttalax

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts, vai farmaceits Jums teicis.

Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamās devas ir:

Pieaugušiem 10-20 pilieni (5-10 mg) dienā. Sāciet ar 10 pilieniem. Devu var paaugstināt līdz maksimāli 20

pilieniem. Nepārsniedziet maksimālo 20 pilienu dienas devu.

Bērni un pusaudži

Bērniem no 10 gadu vecuma 10-20 pilieni (5-10 mg) dienā. Sāciet ar 10 pilieniem. Devu var paaugstināt līdz

maksimāli 20 pilieniem. Nepārsniedziet maksimālo 20 pilienu dienas devu.

Bērniem no 4 līdz 10 gadu vecumam 5-10 pilieni (2,5-5 mg) dienā. Sāciet ar 5 pilieniem. Devu var paaugstināt

līdz maksimāli 10 pilieniem. Nepārsniedziet maksimālo 10 pilienu dienas devu.

Bērniem līdz 4 gadu vecumam ieteicamā dienas deva ir 1 piliens uz 2 kg ķermeņa masas (0,25 mg/dienā uz

ķermeņa masas kilogramu).

Lietošanas veids

Guttalax lietojams vakarā, lai panāktu vēdera izeju nākamajā rītā. Zāļu darbība parasti sākas pēc 6-12 stundām.

Ja esat lietojis Guttalax vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Guttalax vairāk nekā noteikts, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

SASKAŅOTS ZVA 11.08.2017.

Ja esat lietojis lielas devas, tad iespējama ūdeņaina vēdera izeja (caureja), vēdergraizes un klīniski nozīmīgs

šķidruma, kālija un citu elektrolītu zudums.

Turklāt novēroti resnās zarnas gļotādas išēmijas gadījumi, ja lietotas Guttalax devas, kas būtiski pārsniedza

aizcietējumu korekcijai parasti rekomendētās.

Guttalax, tāpat kā citu vēdera izeju veicinošu līdzekļu hroniska pārdozēšana var būt par cēloni hroniskai caurejai,

sāpēm vēderā, zemam kālija līmenim asinīs, sekundāram hiperaldosteronismam (paaugstināts hormona-

aldosterona līmenis, kas kontrolē nātrija un kālija līmeni asinīs) un nierakmeņiem. Saistībā ar hronisku pārmērīgu

vēdera izeju veicinošu līdzekļu lietošanu novērots arī tubulārs nieru bojājums (nieru kanāliņu izmaiņas),

metaboliska alkaloze (stāvoklis, kad organismā ir vairāk sārmaina nekā skāba vide) un muskuļu vājums zema

kālija līmeņa asinīs dēļ.

Ja esat aizmirsis lietot Guttalax

Ja esat aizmirsis iedzert Guttalax, lietojiet to tiklīdz atceraties, bet nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto

devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Guttalax

Guttalax ir jālieto tikai pēc vajadzības un pēc efekta sasniegšanas tā lietošana ir jāpārtrauc.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, Guttalax var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Blakusparādību biežuma iedalījums ir sekojošs:

Ļoti bieži (var skart vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem)

caureja

Bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem)

krampji vēderā

vēdera sāpes

nepatīkamas sajūtas vēderā

Retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem)

vemšana

slikta dūša

reibonis

Nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

ādas reakcijas tādas kā

o

pēkšņs ādas vai gļotādas pietūkums, kas var izsaukt elpošanas grūtības (angioneirotiska

tūska)

o

zāļu izraisīti izsitumi (izsitumi vai ādas bojājums)

o

izsitumi

o

nieze

ģībonis

Reibonis un ģībonis, ko novēroja pēc nātrija pikosulfāta lietošanas, bija saistīts ar vēdera aizcietējumu (piepūli

vēdera izejas laikā, vēdera sāpēm).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām

blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts

aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.Tīmekļa vietne:

www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo

zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Guttalax

Uzglabāt temperatūrā līdz 30ºC.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

SASKAŅOTS ZVA 11.08.2017.

Pēc pudelītes pirmās atvēršanas derīgs 12 mēnešus.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Guttalax satur

Aktīvā viela ir nātrija pikosulfāts. 1 ml (=15 pilieni) satur 7,5 mg nātrija pikosulfāta.

Citas sastāvdaļas ir 70% sorbīta šķīdums, metilparabēns E218, attīrīts ūdens.

Guttalax ārējais izskats un iepakojums

Caurspīdīgs, bezkrāsains līdz dzeltenīgs vai viegli dzeltenīgi brūngans, vāji viskozs šķīdums.

15 ml ABPE pudelīte, PE pilinātājs un polistirola vāciņš.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Boehringer Ingelheim Hellas S.A.

Ellinikou 2, 167 77 Elliniko (Atēnas), Grieķija

Ražotājs

Istituto De Angeli S.r.l.

Localita i Prulli No. 103/c

I-50066 Regello (FI)

Itālija

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētājs un pārpakotājs: SIA ELPIS, Rāmuļu iela 15, Rīga, LV - 1005,

Latvija, T.67381170.

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas Nr.I000029.

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 08/2017.

Sīkāk informācija par šīm zālēm ir pieejama ZVA mājas lapā http://www.zva.gov.lv

_______________________________________________________________

Šī informācija domāta tikai ārstiem vai veselības aprūpes speciālistiem

Pārdozēšanas ārstēšana

Pēc Guttalax iekšķīgas lietošanas tā uzsūkšanos var mazināt, ierosinot vemšanu vai veicot kuņģa skalošanu.

Var būt nepieciešama šķidruma aizvietošana un elektrolītu līdzsvara traucējumu korekcija. Tas ir īpaši svarīgi

veciem cilvēkiem un maziem bērniem.

Šādos gadījumos var palīdzēt spazmolītiskie līdzekļi.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju