Gemcitabine medac 38 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

30-10-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

30-10-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
Gemcitabīns
Pieejams no:
Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH, Germany
ATĶ kods:
L01BC05
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Gemcitabine
Deva:
38 mg/ml
Zāļu forma:
Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH, Germany
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija numurs:
16-0051

SASKAŅOTS ZVA 25-02-2016

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Gemcitabine medac 38 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Gemcitabinum

Pirms Jums tiek dotas zāles, uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu

informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

Kas ir Gemcitabine medac un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Gemcitabine medac lietošanas

Kā tiek lietots Gemcitabine medac

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Gemcitabine medac

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Gemcitabine medac un kādam nolūkam to lieto

Gemcitabine medac pieder zāļu grupai, ko sauc par „citotoksiskiem līdzekļiem”. Šīs zāles nogalina

šūnas, kas dalās, tajā skaitā vēža šūnas.

Atkarībā no vēža veida Gemcitabine medac var lietot vienu pašu vai kombinācijā ar citām pretvēža

zālēm. Dati par Gemcitabine medac drošumu un efektivitāti bērniem nav pietiekami.

Terapeitiskās indikācijas

Gemcitabine medac lieto, lai ārstētu šādus vēža veidus:

nesīkšūnu plaušu vēzi (NŠPV) – vienu pašu vai kopā ar cisplatīnu;

aizkuņģa dziedzera vēzi;

krūts vēzi – kopā ar paklitakselu;

olnīcu vēzi – kopā ar karboplatīnu;

urīnpūšļa vēzi – kopā ar cisplatīnu.

2.

Kas Jums jāzina pirms Gemcitabine medac lietošanas

Gemcitabine medac drīkst ievadīt tikai, ja tas ir stingri indicēts, un to var darīt ārsti, kuriem ir

pieredze šāda veida terapijā.

Jums nedrīkst ievadīt Gemcitabine medac šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret gemcitabīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jūs barojat bērnu ar krūti.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Gemcitabine medac saņemšanas, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Pastāstiet ārstam, ja:

Jums ir vai iepriekš ir bijusi aknu slimība, sirds slimība, nieru slimība vai asinsvadu slimība;

Jums nesen ir bijusi vai ir plānota staru terapija;

Jums nesen ir veikta vakcinācija;

Jums rodas apgrūtināta elpošana vai Jūs jūtaties ļoti vājš un esat ļoti bāls (tās var būt nieru

mazspējas pazīmes);

pal (LV), Gemcitabine medac 38 mg/ml concentrate for solution for infusion

National version: 02/2016

SASKAŅOTS ZVA 25-02-2016

ārstēšanas ar šīm zālēm laikā Jums rodas tādi simptomi kā galvassāpes ar apjukumu, krampji

(lēkmes) vai redzes izmaiņas. Tā var būt ļoti reta nervu sistēmas blakusparādība, ko sauc par

mugurējās atgriezeniskās encefalopātijas sindromu;

Jums rodas vispārēja tūska, elpas trūkums vai ķermeņa masas palielināšanās, jo tās var būt

pazīmes, ka no Jūsu mazajiem asinsvadiem audos noplūst šķidrums.

Pirms pirmās infūzijas Jums paņems asins paraugus, lai izvērtētu, vai Jūsu nieres un aknas darbojas

pietiekami labi. Pirms katras infūzijas Jums paņems asins paraugus, lai izvērtētu, vai Jums ir

pietiekami daudz asins šūnu, lai saņemtu Gemcitabine medac. Ārsts var nolemt mainīt devu vai atlikt

ārstēšanu atkarībā no Jūsu vispārējā stāvokļa un tad, ja asins šūnu skaits ir pārāk mazs. Jums periodiski

paņems asins paraugus, lai novērtētu nieru un aknu darbību.

Bērni un pusaudži

Šīs zāles nav ieteicamas lietošanai bērniem vecumā līdz 18 gadiem, jo dati par drošumu un efektivitāti

nav pietiekami.

Citas zāles un Gemcitabine medac

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība

Grūtniecības laikā nav ieteicams lietot Gemcitabine medac. Ārsts ar Jums pārrunās iespējamo

Gemcitabine medac lietošanas risku grūtniecības laikā.

Barošana ar krūti

Ja Jūs barojat bērnu ar krūti, pastāstiet to ārstam.

Gemcitabine medac terapijas laikā Jums jāpārtrauc bērna barošana ar krūti.

Fertilitāte

Vīriešiem, kuri tiek ārstēti ar Gemcitabine medac, nav ieteicams radīt bērnu ārstēšanas laikā un vēl

6 mēnešus pēc ārstēšanas, un pirms terapijas ieteicams konsultēties par spermas kriokonservāciju, jo

ārstēšana ar gemcitabīnu var izraisīt neauglību.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Gemcitabine medac var izraisīt miegainību, jo īpaši, ja esat lietojis alkoholu. Nevadiet

transportlīdzekli vai neapkalpojiet mehānismus, kamēr neesat pārliecinājies, ka ārstēšana ar

Gemcitabine medac nav Jums izraisījusi miegainību.

Gemcitabine medac satur nātriju

Katrs 200 mg gemcitabīna flakons satur 460 mg (20 mmol) nātrija.

Katrs 1 000 mg gemcitabīna flakons satur 2 300 mg (100 mmol) nātrija.

Katrs 2 000 mg gemcitabīna flakons satur 4 600 mg (200 mmol) nātrija.

Jāievēro pacientiem ar kontrolētu nātrija diētu.

3.

Kā tiek lietots Gemcitabine medac

Gemcitabine medac ieteicamā deva ir 1 000-1 250 mg uz katru Jūsu ķermeņa virsmas laukuma

kvadrātmetru. Lai aprēķinātu ķermeņa virsmas laukumu, izmēra Jūsu auguma garumu un nosaka

ķermeņa masu. Ārsts izmantos ķermeņa virsmas laukuma vērtību, lai noteiktu Jums piemēroto devu.

Šo devu var pielāgot vai ārstēšanu var atlikt atkarībā no Jūsu asins šūnu skaita un vispārējā veselības

stāvokļa.

Tas, cik bieži Jūs saņemat Gemcitabine medac infūzijas, ir atkarīgs no ārstētā vēža veida.

pal (LV), Gemcitabine medac 38 mg/ml concentrate for solution for infusion

National version: 02/2016

SASKAŅOTS ZVA 25-02-2016

Jūs vienmēr saņemsiet Gemcitabine medac infūzijas veidā vienā no vēnām. Infūzijas ilgums būs

aptuveni 30 minūtes.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja novērojat kādu no tālāk minētajām blakusparādībām:

ķermeņa temperatūra ir 38 ºC vai augstāka, svīšana vai citas infekcijas pazīmes (jo Jūsu balto

asins šūnu skaits var būt mazāks par normālo skaitu, un Jums ir drudzis; to sauc par febrilo

neitropēniju) (bieži);

neregulāra sirdsdarbība (aritmija) (retāk);

sāpes, apsārtums, pietūkums vai jēlumi mutes dobumā (stomatīts) (bieži);

viegli vai vidēji izteikti ādas izsitumi (ļoti bieži)/nieze (bieži) vai drudzis (ļoti bieži) (alerģiskas

reakcijas);

nogurums, ģībšanas sajūta, nosliece uz elpas trūkumu vai bāla ādas krāsa (jo Jūsu hemoglobīna

līmenis var būt zemāks par normālo, kas ir ļoti bieža parādība);

smaganu asiņošana, deguna asiņošana vai asiņošana mutes dobumā, vai jebkāda veida

asiņošana, ko nevar apturēt, sarkanīgs vai iesārts urīns, neparedzēti asinsizplūdumi (jo Jūsu

trombocītu skaits var būt mazāks par normālo skaitu, kas ir ļoti bieža parādība;

apgrūtināta elpošana (nedaudz apgrūtinātu elpošanu neilgi pēc Gemcitabine medac infūzijas,

kura ātri pāriet, novēro ļoti bieži, taču retāk vai reti iespējami smagāki elpošanas sistēmas

traucējumi);

izteikts nogurums un vājums, purpura vai asiņošana nelielos ādas apvidos (asinsizplūdumi),

akūta nieru mazspēja (mazs izdalītā urīna daudzums vai urīns neizdalās) un infekcijas pazīmes

(hemolītiski urēmiskais sindroms). Tas var būt letāls (retāk);

stipras sāpes krūtīs (miokarda infarkts) (reti);

smagas paaugstinātas jutības/alerģiskas reakcijas ar smagiem ādas izsitumiem, tajā skaitā

sarkanu, niezošu ādu, roku, pēdu, potīšu, sejas, lūpu, mutes vai rīkles pietūkums (kas var izraisīt

apgrūtinātu rīšanu vai elpošanu), sēkšana, ātra sirdsdarbība, un Jums var būt sajūta, ka noģībsiet

(anafilaktiska reakcija) (ļoti reti);

vispārēja tūska, elpas trūkums vai ķermeņa masas palielināšanās, jo Jums var būt šķidruma

noplūde no mazajiem asinsvadiem audos (kapilāru caurlaidības sindroms) (ļoti reti);

galvassāpes ar redzes izmaiņām, apjukumu, krampjiem vai krampju lēkmēm (mugurējās

atgriezeniskās encefalopātijas sindroms) (ļoti reti);

smagi izsitumi ar niezi, čūlām vai ādas zvīņošanos (Stīvensa-Džonsona sindroms, toksiska

epidermas nekrolīze) (ļoti reti).

Lietojot Gemcitabine medac var būt šādas blakusparādības.

Ļoti biežas blakusparādības (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

zems hemoglobīna līmenis (anēmija);

mazs balto asins šūnu skaits;

mazs trombocītu skaits;

apgrūtināta elpošana;

vemšana;

slikta dūša;

izsitumi uz ādas – alerģiski izsitumi uz ādas, bieži niezoši;

matu izkrišana;

aknu darbības traucējumi: tās nosaka pēc novirzēm asins analīžu rādītājos;

asinis urīnā;

novirzes urīna analīžu rādītājos: olbaltumvielas urīnā;

gripai līdzīgi simptomi, ieskaitot drudzi;

pal (LV), Gemcitabine medac 38 mg/ml concentrate for solution for infusion

National version: 02/2016

SASKAŅOTS ZVA 25-02-2016

tūska (potīšu, pirkstu, pēdu, sejas pietūkums);

svīšana;

miega traucējumi.

Biežas blakusparādības (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem):

drudzis un mazs balto asins šūnu skaits (febrila neitropēnija);

anoreksija (slikta ēstgriba);

galvassāpes;

bezmiegs;

miegainība;

klepus;

izdalījumi no deguna;

aizcietējums;

caureja;

sāpes, apsārtums, pietūkums vai jēlumi mutes dobumā;

nieze;

muskuļu sāpes;

muguras sāpes;

drudzis;

nespēks;

drebuļi.

Retākas blakusparādības (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem):

intersticiāls pneimonīts (rētaudu veidošanās plaušu gaisa maisos);

elpceļu spazmas (sēkšana);

novirzes krūšu kurvja rentgenogrammā/skenēšanā (plaušu rētošanās);

neregulāra sirdsdarbība (aritmija);

sirds mazspēja;

trieka;

smags aknu bojājums, ieskaitot aknu mazspēju;

nieru mazspēja;

hemolītiski urēmiskais sindroms (mazs sarkano asins šūnu skaits ar nieru mazspēju).

Retas blakusparādības (var skart līdz 1 no 1 000 cilvēkiem):

sirdslēkme (miokarda infarkts);

zems asinsspiediens;

ādas zvīņošanās, čūlošanās vai bullu veidošanās;

reakcijas injekcijas vietā;

roku vai kājas pirkstu gangrēna;

šķidrums plaušās;

pieaugušo respiratorā distresa sindroms (smags plaušu iekaisums, kas izraisa elpošanas

mazspēju);

staru terapijas atcelšanas sindroms (smagiem saules apdegumiem līdzīgi ādas izsitumi), kas var

rasties uz ādas, kas iepriekš pakļauta staru terapijas iedarbībai;

Starojuma toksiska iedarbība – plaušu gaisa maisu rētošanās, kas saistīta ar staru terapiju.

Ļoti retas blakusparādības (var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem):

palielināts trombocītu skaits;

anafilaktiska reakcija (smaga paaugstināta jutība/alerģiska reakcija);

ādas lobīšanās un izteikta ādas čūlošanās (Stīvensa-Džonsona sindroms, toksiska epidermas

nekrolīze);

išēmisks kolīts (resnās zarnas gļotādas iekaisums, ko izraisa samazināta asins apgāde);

vispārēja tūska, elpas trūkums vai ķermeņa masas palielināšanās (kapilāru caurlaidības

sindroms);

galvassāpes ar apjukumu, krampjiem (krampju lēkmēm) vai redzes izmaiņām (mugurējās

atgriezeniskās encefalopātijas sindroms).

pal (LV), Gemcitabine medac 38 mg/ml concentrate for solution for infusion

National version: 02/2016

SASKAŅOTS ZVA 25-02-2016

Jums var būt jebkurš no šiem simptomiem un/vai stāvokļiem. Ja Jums rodas jebkuras no šīm

blakusparādībām, pēc iespējas ātrāk pastāstiet to savam ārstam.

Ja esat noraizējies par jebkuru no blakusparādībām, pārrunājiet to ar savu ārstu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas

arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par

blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003.

Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par

blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Gemcitabine medac

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc “Derīgs līdz:”. Derīguma

termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Pēc atšķaidīšanas:

Atšķaidot ar glikozes 50 mg/ml (5 %) šķīdumu, ķīmiskā un fizikālā stabilitāte lietošanas laikā ir

pierādīta 15 dienu periodam, uzglabājot 20 °C ± 5 °C, sargājot no gaismas.

Atšķaidot ar nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9 %) šķīdumu, ķīmiskā un fizikālā stabilitāte lietošanas laikā ir

pierādīta 98 dienu periodam, uzglabājot 20 °C ± 5 °C, sargājot no gaismas.

Atšķaidījumi ar 9 mg/ml (0,9 %) nātrija hlorīda šķīdumu un 50 mg/ml (5 %) glikozes šķīdumu tika

testēti divās koncentrācijās – attiecīgi 10,0 mg/ml un 1,0 mg/ml gemcitabīna.

No mikrobioloģiskā viedokļa zāles jālieto nekavējoties. Ja tās nelieto uzreiz, par uzglabāšanas laiku un

apstākļiem pirms ievadīšanas ir atbildīgs lietotājs, un parasti tas nedrīkstētu pārsniegt 24 stundas

2 - 8 °C, ja vien atšķaidīšana nav veikta kontrolētos un apstiprinātos aseptiskos apstākļos.

Šīs zāles paredzētas tikai vienreizējai lietošanai; neizlietotais šķīdums jāizmet saskaņā ar vietējām

prasībām.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Gemcitabine medac satur

Aktīvā viela ir gemcitabīns (hidrohlorīda veidā).

Katrs flakons satur 200 mg, 1000 mg vai 2000 mg gemcitabīna.

Citas sastāvdaļas ir nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, nātrija

hidroksīds (pH regulēšanai), sālsskābe (pH regulēšanai), polietilēnglikols 400 un ūdens

injekcijām.

Gemcitabine medac ārējais izskats un iepakojums

Gemcitabine medac ir dzidrs, bezkrāsains līdz gaiši dzeltenīgs koncentrāts infūziju šķīduma

pagatavošanai flakonā.

Katrs flakons satur 200 mg, 1000 mg vai 2000 mg gemcitabīna.

pal (LV), Gemcitabine medac 38 mg/ml concentrate for solution for infusion

National version: 02/2016

SASKAŅOTS ZVA 25-02-2016

Katra Gemcitabine medac kastīte satur 1 flakonu.

Katra Gemcitabine medac kastīte satur 5 flakonus.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

medac

Gesellschaft für klinische

Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Vācija

Tel.:

+49 4103 8006-0

Fakss: +49 4103 8006-100

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Čehija

Gemcitabine medac 38 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

Dānija

Gemcitabin medac

Francija

Gemcitabine medac 38 mg/mL solution à diluer pour perfusion

Igaunija

Gemcitabine medac

Itālija

Gemcitabina medac

Latvija

Gemcitabine medac 38 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Lielbritānija

Gemcitabine 38 mg/ml concentrate for solution for infusion

Lietuva

Gemcitabine medac 38 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Norvēģija

Gemcitabine medac 38 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Polija

Gemcitabine medac

Portugāle

Gemcitabina medac

Slovākija

Gemcitabine medac 38 mg/ml infúzny koncentrát

Somija

Gemcitabine medac 38 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Vācija

Gemedac 38 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Zviedrija

Gemcitabine medac 38 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta: 02/2016

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem:

Atšķaidīšana

Šīm zālēm ir pierādīta saderība tikai ar nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9 %) šķīdumu vai glikozes 50 mg/ml

(5,0 %) šķīdumu. Attiecīgi atšķaidīšanai jāizmanto šie atšķaidītāji.

Tālāku atšķaidījumu ar 9 mg/ml (0,9 %) nātrija hlorīda šķīdumu un 50 mg/ml (5 %) glikozes šķīdumu

stabilitāte lietošanas laikā tika testēta divās koncentrācijās – attiecīgi 10,0 mg/ml un 1,0 mg/ml

gemcitabīna.

Saderība ar citām aktīvajām vielām nav pētīta. Tādēļ šīs zāles nav ieteicams sajaukt (lietot maisījumā)

ar citām aktīvajām vielām.

Parenterālās zāles pirms ievadīšanas, ja vien šķīdums un iepakojums to pieļauj, vizuāli jāpārbauda, vai

tajās nav daļiņu saturs un krāsas izmaiņu.

Vadlīnijas par drošu rīkošanos ar citotoksiskām zālēm

pal (LV), Gemcitabine medac 38 mg/ml concentrate for solution for infusion

National version: 02/2016

SASKAŅOTS ZVA 25-02-2016

Jāievēro vietējās vadlīnijas par drošu citotoksisko zāļu sagatavošanu un rīkošanos ar tām. Ar

citotoksiskajiem preparātiem nedrīkst rīkoties grūtnieces. Injicējama citotoksiska līdzekļa šķīdums

jāsagatavo apmācītam speciālistam ar zināšanām par lietojamajām zālēm. Tas jāveic speciāli paredzētā

vietā. Darba virsma jāpārklāj ar vienreizējās lietošanas absorbējošu papīru, ar plastmasas pamatni.

Jālieto piemēroti acu aizsardzības līdzekļi, vienreizējās lietošanas cimdi, sejas maska un vienreizējās

lietošanas priekšauts. Jāievēro piesardzība, lai nepieļautu nejaušu zāļu saskari ar acīm. Ja rodas nejaušs

piesārņojums, acs nekavējoties rūpīgi jāizmazgā ar ūdeni.

Šļirces un infūzijas komplekti jāsavieno uzmanīgi, lai nerastos noplūde (ieteicams izmantot Luēra

savienojumu). Ieteicams izmantot lielas adatas, lai samazinātu spiedienu un iespējamo aerosolu

veidošanos. Aerosolu veidošanos var arī samazināt, izmantojot ventilācijas adatu.

Ja notikusi izšļakstīšanās vai noplūde, izlijušās zāles jāsaslauka, izmantojot aizsargcimdus. Uzmanīgi

jārīkojas ar izdalījumiem un vēmekļiem.

Iznīcināšana

Izmetot šo zāļu sagatavošanai izmantotos priekšmetus, jāievēro atbilstoša piesardzība. Visas

neizlietotās zāles vai piesārņotie materiāli jāievieto atkritumu maisā, kas paredzēts augsta riska

materiāliem. Asie priekšmeti (adatas, šļirces, flakoni utt.) jāievieto atbilstošā stingrā konteinerā.

Personālam, kurš savāc un izmet šos atkritumus, jābūt informētam par iespējamajiem riskiem.

Izlietotie materiāli jāiznīcina sadedzinot. Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši

vietējām prasībām.

pal (LV), Gemcitabine medac 38 mg/ml concentrate for solution for infusion

National version: 02/2016

SASKAŅOTS ZVA 06-10-2016

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Gemcitabine medac 38 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viens ml Gemcitabine medac 38 mg/ml koncentrāta infūziju šķīduma pagatavošanai satur gemcitabīna

hidrohlorīda daudzumu, kas līdzvērtīgs 38 mg gemcitabīna (Gemcitabinum).

Katra iepakojuma veida kvantitatīvais sastāvs norādīts tālāk esošajā tabulā.

Iepakojuma veids

Stiprums

Gemcitabīna daudzums

(hidrohlorīda veidā)

Šķīduma tilpums

200 mg/5,3 ml

38 mg/ml

200 mg

5,3 ml

1 g/26,3 ml

38 mg/ml

26,3 ml

2 g/52,6 ml

38 mg/ml

52,6 ml

Palīgviela ar zināmu iedarbību

Katrs 200 mg gemcitabīna flakons satur 460 mg (20 mmol) nātrija.

Katrs 1 000 mg gemcitabīna flakons satur 2 300 mg (100 mmol) nātrija.

Katrs 2 000 mg gemcitabīna flakons satur 4 600 mg (200 mmol) nātrija.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai.

Dzidrs, bezkrāsains līdz dzeltenīgs šķīdums.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Gemcitabīns kombinācijā ar cisplatīnu ir paredzēts lokāli progresējoša vai metastātiska urīnpūšļa vēža

ārstēšanai.

Gemcitabīns ir paredzēts pacientu ar lokāli progresējošu vai metastātisku aizkuņģa dziedzera

adenokarcinomu ārstēšanai.

Gemcitabīns kombinācijā ar cisplatīnu ir paredzēts kā pirmās izvēles terapija pacientiem ar lokāli

progresējošu vai metastātisku nesīkšūnu plaušu vēzi (NŠPV). Gados vecākiem pacientiem vai

pacientiem ar vispārējā stāvokļa novērtējumu 2 var apsvērt gemcitabīna monoterapiju.

Gemcitabīns kombinācijā ar karboplatīnu ir paredzēts lokāli progresējošas vai metastātiskas epiteliālas

olnīcu karcinomas ārstēšanai pacientiem ar slimības recidīvu pēc vismaz 6 mēnešu bezrecidīva perioda

pēc platīnu saturošas pirmās izvēles terapijas.

SASKAŅOTS ZVA 06-10-2016

Gemcitabīns kombinācijā ar paklitakselu ir paredzēts neoperējama, lokāli recidivējoša vai metastātiska

krūts vēža ārstēšanai pacientiem ar slimības recidīvu pēc adjuvantas/neoadjuvantas ķīmijterapijas.

Iepriekšējā ķīmijterapijas shēmā jābūt antraciklīnam, ja vien tas nav klīniski kontrindicēts.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Gemcitabīnu var parakstīt tikai ārsts, kas specializējies pretvēža ķīmijterapijas izmantošanā.

Devas

Urīnpūšļa vēzis

Kombinēta lietošana

Gemcitabīna ieteicamā deva ir 1 000 mg/m², ko ievada 30 minūšu ilgā intravenozā infūzijā. Šī deva

kombinācijā ar cisplatīnu jāievada katra 28 dienu cikla 1., 8. un 15. dienā. Ieteicamo cisplatīna devu

70 mg/m² ievada katra 28 dienu cikla 1. dienā vai 2. dienā pēc gemcitabīna ievadīšanas. Pēc tam šo

4 nedēļu ciklu atkārto. Devu var samazināt, sākot katru nākamo ciklu vai cikla laikā, pamatojoties uz

pacientam novērotās toksicitātes pakāpi.

Aizkuņģa dziedzera vēzis

Gemcitabīna ieteicamā deva ir 1 000 mg/m², ko ievada 30 minūšu ilgā intravenozā infūzijā. Tā

jāatkārto reizi nedēļā līdz 7 nedēļas ilgi, pēc tam seko nedēļu ilgs pārtraukums. Turpmākajos ciklos

injekcijas jāveic reizi nedēļā 3 nedēļas pēc kārtas katrā 4 nedēļu periodā. Devu var samazināt, sākot

katru nākamo ciklu vai cikla laikā, pamatojoties uz pacientam novērotās toksicitātes pakāpi.

Nesīkšūnu plaušu vēzis

Monoterapija

Gemcitabīna ieteicamā deva ir 1 000 mg/m², ko ievada 30 minūšu ilgā intravenozā infūzijā. Tā

jāatkārto reizi nedēļā 3 nedēļas, pēc tam seko nedēļu ilgs pārtraukums. Pēc tam šo 4 nedēļu ciklu

atkārto. Devu var samazināt, sākot katru nākamo ciklu vai cikla laikā, pamatojoties uz pacientam

novērotās toksicitātes pakāpi.

Kombinēta lietošana

Gemcitabīna ieteicamā deva ir 1 250 mg/m² ķermeņa virsmas laukuma, ko ievada 30 minūšu ilgā

intravenozā infūzijā ārstēšanas cikla (21 diena) 1. un 8. dienā. Devu var samazināt, sākot katru

nākamo ciklu vai cikla laikā, pamatojoties uz pacientam novērotās toksicitātes pakāpi. Cisplatīns ir

lietots 75–100 mg/m² devā reizi 3 nedēļās.

Krūts vēzis

Kombinēta lietošana

Gemcitabīnu kombinācijā ar paklitakselu ieteicams lietot šādi: katra 21 dienas cikla 1. dienā ievada

paklitakselu (175 mg/m²) aptuveni 3 stundu ilgas intravenozas infūzijas veidā, kam seko gemcitabīna

(1 250 mg/m²) 30 minūšu intravenoza infūzija 1. un 8. dienā. Devu var samazināt, sākot katru nākamo

ciklu vai cikla laikā, pamatojoties uz pacientam novērotās toksicitātes pakāpi. Pirms kombinētas

gemcitabīna un paklitaksela terapijas uzsākšanas pacientu absolūtajam granulocītu skaitam jābūt

vismaz 1 500 (x 10

/l).

Olnīcu vēzis

Kombinēta lietošana

Gemcitabīnu kombinējot ar karboplatīnu, ieteicamā gemcitabīna deva ir 1 000 mg/m², ko ievada katra

21 dienas cikla 1. un 8. dienā 30 minūšu intravenozas infūzijas veidā. Pēc gemcitabīna 1. dienā ievadīs

karboplatīnu, lai sasniegtu mērķa zemlīknes laukuma (area under curve, AUC) vērtību 4,0 mg/ml/min.

Devu var samazināt, sākot katru nākamo ciklu vai cikla laikā, pamatojoties uz pacientam novērotās

toksicitātes pakāpi.

SASKAŅOTS ZVA 06-10-2016

Toksicitātes kontrole un devas pielāgošana toksicitātes dēļ

Devas pielāgošana nehematoloģiskas toksicitātes dēļ

Lai konstatētu nehematoloģisku toksicitāti, periodiski jāveic fizikālā izmeklēšana un jāpārbauda nieru

un aknu darbība. Devu var samazināt, sākot katru nākamo ciklu vai cikla laikā, pamatojoties uz

pacientam novērotās toksicitātes pakāpi. Parasti smagas (3. vai 4. pakāpes) nehematoloģiskas

toksicitātes gadījumā, izņemot sliktu dūšu/vemšanu, gemcitabīna terapija jāatliek vai jāsamazina deva

saskaņā ar ārstējošā ārsta ieskatiem. Devu ievadīšana jāatliek, līdz ārsts uzskata, ka toksicitāte ir

izzudusi.

Informāciju par cisplatīna, karboplatīna un paklitaksela devas pielāgošanu kombinētas terapijas

gadījumā lūdzam skatīt attiecīgo zāļu aprakstā.

Devas pielāgošana hematoloģiskas toksicitātes dēļ

Cikla uzsākšana

Jebkuras indikācijas gadījumā pacientam pirms katras devas jānosaka trombocītu un granulocītu

skaits. Pirms cikla sākuma pacienta absolūtajam granulocītu skaitam jābūt vismaz 1 500 (x 10

/l), bet

trombocītu skaitam – vismaz 100 000 (x 10

/l).

Cikla laikā

Gemcitabīna deva cikla laikā jāpielāgo saskaņā ar tālāk norādītajām tabulām.

Gemcitabīna devas pielāgošana cikla laikā urīnpūšļa vēža, NŠPV un aizkuņģa dziedzera

vēža gadījumā, lietojot monoterapijas veidā vai kombinācijā ar cisplatīnu

Absolūtais granulocītu skaits

(x 10

6

/l)

Trombocītu skaits

(x 10

6

/l)

Procenti no Gemcitabine

medac standarta devas

(%)

> 1 000

> 100 000

500–1 000

50 000–100 000

< 500

< 50 000

Deva jāizlaiž*

* Izlaisto ārstēšanu cikla laikā neatsāk, kamēr absolūtais granulocītu skaits nav vismaz 500 (x 10

/l) un

trombocītu skaits nav vismaz 50 000 (x10

/l).

Gemcitabīna devas pielāgošana cikla laikā krūts vēža gadījumā, lietojot kombinācijā

ar paklitakselu

Absolūtais granulocītu skaits

(x 10

6

/l)

Trombocītu skaits

(x 10

6

/l)

Procenti no Gemcitabine

medac standarta devas

(%)

≥ 1 200

> 75 000

1 000–< 1 200

50 000–75 000

700–< 1 000

≥ 50 000

< 700

< 50 000

Deva jāizlaiž*

* Izlaisto ārstēšanu cikla laikā neatsāk. Ārstēšanu atsāk nākamā cikla 1. dienā, ja absolūtais

granulocītu skaits ir vismaz 1 500 (x 10

/l) un trombocītu skaits ir vismaz 100 000 (x 10

/l).

Gemcitabīna devas pielāgošana cikla laikā olnīcu vēža gadījumā, lietojot kombinācijā ar

karboplatīnu

Absolūtais granulocītu skaits

(x 10

6

/l)

Trombocītu skaits

(x 10

6

/l)

Procenti no Gemcitabine

medac standarta devas

(%)

> 1 500

≥ 100 000

1 000–1 500

75 000–100 000

< 1 000

< 75 000

Deva jāizlaiž*

* Izlaisto ārstēšanu cikla laikā neatsāk. Ārstēšanu atsāk nākamā cikla 1. dienā, ja absolūtais

granulocītu skaits ir vismaz 1 500 (x 10

/l) un trombocītu skaits ir vismaz 100 000 (x 10

/l).

SASKAŅOTS ZVA 06-10-2016

Devas pielāgošana hematoloģiskas toksicitātes dēļ turpmākajos ciklos jebkuras indikācijas gadījumā

Gemcitabīna deva jāsamazina līdz 75 % no sākotnējā cikla sākuma devas šādu hematoloģiskās

toksicitātes veidu gadījumā:

absolūtais granulocītu skaits < 500 x 10

/l vairāk nekā 5 dienas;

absolūtais granulocītu skaits < 100 x 10

/l vairāk nekā 3 dienas;

febrila neitropēnija;

trombocītu skaits < 25 000 x 10

cikls atlikts par vairāk nekā 1 nedēļu toksicitātes dēļ.

Lietošanas veids

Gemcitabīna panesamība ir laba infūzijas laikā, un to var ievadīt ambulatoros apstākļos. Ja notiek

ekstravazācija, parasti infūzija nekavējoties jāpārtrauc un jāatsāk citā asinsvadā. Pēc ievadīšanas

pacients rūpīgi jānovēro.

Īpašas pacientu grupas

Pacienti ar nieru vai aknu darbības traucējumiem

Gemcitabīns jālieto piesardzīgi pacientiem ar aknu vai nieru mazspēju, jo nav pietiekamas

informācijas no klīniskajiem pētījumiem, kas ļautu sniegt skaidrus ieteikumus par devām šīm pacientu

grupām (skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu).

Gados vecāki cilvēki (>65

gadi)

Gemcitabīna panesamība pacientiem, kas vecāki par 65 gadiem, ir laba. Nav pierādījumu, kas liecinātu

par to, ka gados vecākiem pacientiem jāpielāgo devas, izņemot jau sniegtos ieteikumus visiem

pacientiem (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Gemcitabīns ir pētīts dažos I un II fāzes pētījumos bērniem ar dažādiem audzēja veidiem. Šie pētījumi

nenodrošināja pietiekami daudz informācijas, lai noteiktu gemcitabīna efektivitāti un drošumu

bērniem. Tādēļ gemcitabīnu nav ieteicams lietot bērniem līdz 18 gadu vecumam.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Bērna barošana ar krūti (skatīt 4.6. apakšpunktu).

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ir pierādīts, ka infūzijas laika pagarināšana un biežāka devu ievadīšana palielina zāļu toksicitāti.

Hematoloģiska toksicitāte

Gemcitabīns var nomākt kaulu smadzeņu darbību, kas izpaužas kā leikopēnija, trombocitopēnija un

anēmija.

Pacientiem, kuri saņem gemcitabīnu, pirms katras devas ievadīšanas jānosaka trombocītu, leikocītu un

granulocītu skaits. Ja konstatē zāļu izraisītu kaulu smadzeņu nomākumu, jāapsver iespēja atlikt vai

pielāgot ārstēšanu (skatīt 4.2. apakšpunktu). Tomēr mielosupresija ir īslaicīga, parasti nav devas

samazināšanas iemesls, un ārstēšana tās dēļ tiek pārtraukta reti.

Pēc gemcitabīna ievadīšanas pārtraukšanas perifērā asinsaina var joprojām pasliktināties. Pacientiem

ar kaulu smadzeņu darbības traucējumiem ārstēšana jāsāk piesardzīgi. Tāpat kā lietojot citus

citotoksiskos līdzekļus, gemcitabīna un citas ķīmijterapijas kombinētas lietošanas gadījumā jāņem

vērā kumulatīva kaulu smadzeņu nomākuma risks.

SASKAŅOTS ZVA 06-10-2016

Aknu un nieru darbības traucējumi

Gemcitabīns jālieto piesardzīgi pacientiem ar aknu vai nieru darbības traucējumiem, jo klīniskajos

pētījumos nav iegūta pietiekama informācija, kas ļautu sniegt skaidrus ieteikumus par devām šai

pacientu grupai (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Lietojot gemcitabīnu pacientiem, kuriem ir arī metastāzes aknās vai kuriem anamnēzē ir hepatīts,

alkoholisms vai aknu ciroze, iespējama esošās aknu mazspējas pastiprināšanās.

Periodiski jāveic laboratoriska nieru un aknu darbības izvērtēšana (tajā skaitā virusoloģiskas

pārbaudes).

Vienlaicīga staru terapija

Vienlaicīga staru terapija (vienlaicīgi vai ar ≤7 dienu starplaiku): ir ziņots par toksicitāti (sīkāku

informāciju un ieteikumus par lietošanu skatīt 4.5. apakšpunktā).

Vakcinācija ar dzīvām vakcīnām

Pacientus, kurus ārstē ar gemcitabīnu, nav ieteicams vakcinēt ar dzeltenā drudža vakcīnu un citām

dzīvām, novājinātām vakcīnām (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Mugurējās atgriezeniskās encefalopātijas sindroms

Pacientiem, kuri saņem gemcitabīnu monoterapijā vai kombinācijā ar citiem ķīmijterapijas līdzekļiem,

ziņots par mugurējās atgriezeniskās encefalopātijas sindromu (posterior reversible encephalopathy

syndrome, PRES) ar potenciāli smagām sekām. Lielākajai daļai pacientu, kuri saņem gemcitabīnu un

kuriem bija PRES, ir ziņots par akūtu hipertensiju un krampjiem, bet var būt arī citi simptomi,

piemēram, galvassāpes, letarģija, apjukums un aklums. Diagnozi var optimāli apstiprināt, izmantojot

magnētiskās rezonanses izmeklējumu (magnetic resonance imaging, MRI). Parasti, nozīmējot

atbilstošus uzturošus pasākumus, PRES bija atgriezenisks. Ja terapijas laikā rodas PRES, gemcitabīna

lietošana ir pilnībā jāpārtrauc un jānozīmē uzturošā ārstēšana, ieskaitot asinsspiediena kontroli un

pretkrampju terapiju.

Sirds un asinsvadu sistēma

Tā kā gemcitabīna lietošanas gadījumā pastāv sirdsdarbības un/vai asinsvadu funkciju traucējumu

risks, pacientiem, kuriem anamnēzē ir sirds un asinsvadu sistēmas traucējumi, jāievēro īpaša

piesardzība.

Kapilāru caurlaidības sindroms

Pacientiem, kuri saņem gemcitabīnu monoterapijā vai kombinācijā ar citiem ķīmijterapijas līdzekļiem,

ziņots par kapilāru caurlaidības sindromu (skatīt 4.8. apakšpunktu). Šis stāvoklis parasti ir ārstējams,

ja tiek savlaicīgi konstatēts un atbilstoši ārstēts, bet ir ziņots arī par letāliem gadījumiem. Stāvoklim ir

raksturīga pastiprināta sistēmiska kapilāru caurlaidība, kuras laikā šķidrums un proteīni no

intravaskulārās telpas aizplūst intersticijā. Klīniskās pazīmes ietver vispārēju tūsku, ķermeņa masas

palielināšanos, hipoalbuminēmiju, smagu hipotensiju, akūtus nieru darbības traucējumus un plaušu

tūsku. Ja terapijas laikā rodas kapilāru caurlaidības sindroms, gemcitabīna lietošana jāpārtrauc un

jānozīmē uzturošā ārstēšana. Kapilāru caurlaidības sindroms var rasties vēlākos ciklos, un literatūrā tas

ir aprakstīts saistībā ar pieaugušo respiratorā distresa sindromu.

Plaušu darbība

Saistībā ar gemcitabīna terapiju ir ziņots par plaušu darbības traucējumiem, kas dažreiz bijuši smagi

(piemēram, plaušu tūska, intersticiāls pneimonīts vai pieaugušo respiratorā distresa sindroms (adult

respiratory distress syndrome, ARDS)). Šo traucējumu etioloģija nav zināma. Ja rodas šādas

blakusparādības, jāapsver iespēja pārtraukt ārstēšanu ar gemcitabīnu. Stāvokli var uzlabot, agrīnā

stadijā sākot uzturošu ārstēšanu.

Nieru darbība

Hemolītiski urēmiskais sindroms

SASKAŅOTS ZVA 06-10-2016

Retos gadījumos ir ziņots par klīniskām atradēm, kas liecina par hemolītiski urēmisko sindromu

(HUS), pacientiem, kuri saņēma gemcitabīnu (skatīt 4.8. apakšpunktu). HUS ir potenciāli dzīvībai

bīstams traucējums. Gemcitabīna lietošana jāpārtrauc, ja parādās mikroangiopātiskas hemolītiskās

anēmijas jebkādas pirmās pazīmes, piemēram, strauji pazeminās hemoglobīna līmenis un vienlaikus

vērojama trombocitopēnija, bilirubīna koncentrācijas serumā, kreatinīna koncentrācijas serumā,

urīnvielas slāpekļa satura asinīs vai LDH līmeņa paaugstināšanās. Nieru mazspēja var būt

neatgriezeniska, neskatoties uz terapijas pārtraukšanu, un var būt nepieciešama dialīze.

Fertilitāte

Fertilitātes pētījumos gemcitabīns peļu tēviņiem izraisīja hipospermatoģenēzi (skatīt

5.3. apakšpunktu). Tāpēc ar gemcitabīnu ārstētiem vīriešiem nav ieteicams kļūt par bērna tēvu

ārstēšanas laikā un vēl 6 mēnešus pēc ārstēšanas, un pirms terapijas ieteicams konsultēties par spermas

kriokonservāciju, jo ārstēšana ar gemcitabīnu var izraisīt neauglību (skatīt 4.6. apakšpunktu).

Nātrijs

Katrs 200 mg gemcitabīna flakons satur 460 mg (20 mmol) nātrija.

Katrs 1 000 mg gemcitabīna flakons satur 2 300 mg (100 mmol) nātrija.

Katrs 2 000 mg gemcitabīna flakons satur 4 600 mg (200 mmol) nātrija.

Tas jāņem vērā pacientiem ar kontrolētu nātrija diētu.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbības pētījumi nav veikti (skatīt 5.2. apakšpunktu)

Staru terapija

Vienlaicīga staru terapija (lietojot vienlaikus vai ar ≤ 7 dienu starplaiku) – ar šo kombinēto terapiju

saistītā toksicitāte ir atkarīga no daudziem dažādiem faktoriem, tajā skaitā gemcitabīna devas,

gemcitabīna ievadīšanas biežuma, starojuma devas, staru terapijas plānošanas metodes, mērķa audiem

un mērķa apjoma. Preklīniskajos un klīniskajos pētījumos pierādīts, ka gemcitabīnam piemīt

sensibilizējoša iedarbība attiecībā uz staru terapiju. Vienā pētījumā, kura laikā pacienti ar nesīkšūnu

plaušu vēzi līdz 6 secīgām nedēļām saņēma 1 000 mg/m² lielu gemcitabīna devu ar vienlaicīgu

terapeitisku krūškurvja apstarošanu, novēroja nozīmīgu toksicitāti, kas izpaudās kā smags un

potenciāli dzīvībai bīstams mukozīts, īpaši ezofagīts un pneimonīts, sevišķi pacientiem, kuri saņēma

liela apjoma staru terapiju [vidējais terapijas apjoms 4 795 cm³]. Turpmāk veiktie pētījumi liecina, ka

vienlaicīgi ar staru terapiju iespējams lietot mazākas gemcitabīna devas ar prognozējamu toksicitāti;

viens no šādiem pētījumiem bija, piemēram, II fāzes nesīkšūnu plaušu vēža pētījums, kurā vienlaicīgi

ar gemcitabīna (600 mg/m², četras reizes) un cisplatīna (80 mg/m², divas reizes) lietošanu 6 nedēļas

tika veikta krūškurvja apstarošana ar 66 Gy lielām starojuma devām. Optimālā shēma gemcitabīna

drošai lietošanai kopā ar terapeitiskām staru terapijas devām visiem audzēju veidiem vēl nav noteikta.

Nevienlaicīga lietošana (ar > 7 dienu starplaiku) – datu analīze neliecina par pastiprinātu toksicitāti,

lietojot gemcitabīnu vairāk nekā 7 dienas pirms vai pēc apstarošanas, izņemot staru terapijas

atcelšanas sindromu. Dati liecina, ka gemcitabīnu var sākt lietot pēc tam, kad izzudušas staru terapijas

izraisītās akūtās sekas vai vismaz nedēļu pēc apstarošanas.

Gan vienlaicīgas, gan nevienlaicīgas gemcitabīna lietošanas laikā ziņots par staru terapijas radītu

mērķa audu bojājumu (piemēram, ezofagītu, kolītu un pneimonītu).

Cita

Ņemot vērā sistēmiskas, iespējami letālas slimības risku, nav ieteicams veikt vakcināciju ar dzeltenā

drudža un citām dzīvām, novājinātām vakcīnām, īpaši pacientiem ar imūnās sistēmas nomākumu.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

SASKAŅOTS ZVA 06-10-2016

Grūtniecība

Atbilstoši dati par gemcitabīna lietošanu grūtniecības laikā nav pieejami. Pētījumi ar dzīvniekiem

pierāda reproduktīvo toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu). Pamatojoties uz dzīvnieku pētījumu

rezultātiem un gemcitabīna darbības mehānismu, šīs zāles grūtniecības laikā nedrīkst lietot, ja vien tas

nav absolūti nepieciešams. Sievietes jābrīdina, ka gemcitabīna terapijas laikā viņām nedrīkst iestāties

grūtniecība un, ja tas tomēr notiek, viņām nekavējoties jāinformē ārstējošais ārsts.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai gemcitabīns izdalās cilvēka pienā, un nevar izslēgt nevēlamu ietekmi uz zīdaini, kas

saņem mātes pienu. Bērna barošana ar krūti gemcitabīna terapijas laikā ir jāpārtrauc.

Fertilitāte

Fertilitātes pētījumos gemcitabīns peļu tēviņiem izraisīja hipospermatoģenēzi (skatīt

5.3. apakšpunktu). Tāpēc ar gemcitabīnu ārstētiem vīriešiem nav ieteicams kļūt par bērna tēvu

ārstēšanas laikā un vēl 6 mēnešus pēc ārstēšanas, un pirms terapijas ieteicams konsultēties par spermas

kriokonservāciju, jo ārstēšana ar gemcitabīnu var izraisīt neauglību.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Pētījumi par ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus nav veikti. Tomēr ir

ziņots, ka gemcitabīns izraisa viegli līdz vidēji izteiktu miegainību, īpaši kombinācijā ar alkohola

lietošanu. Pacienti jābrīdina nevadīt transportlīdzekļus un neapkalpot mehānismus, iekams nav

noteikts, ka viņi nekļūst miegaini.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Saistībā ar gemcitabīna terapiju visbiežāk ziņotās blakusparādības ir slikta dūša ar vemšanu vai bez

tās, paaugstināts aknu transamināžu (ASAT/ALAT) un sārmainās fosfatāzes līmenis, par kuru ziņots

aptuveni 60 % pacientu; proteinūrija un hematūrija, par kuru ziņots aptuveni 50 % pacientu; aizdusa,

par kuru ziņots 10–40 % pacientu (biežāk pacientiem ar plaušu vēzi); alerģiski ādas izsitumi, kas radās

aptuveni 25 % pacientu un 10 % pacientu tie bija saistīti ar niezi.

Blakusparādību biežumu un smaguma pakāpi ietekmē deva, infūzijas ātrums un starplaiks starp devām

(skatīt 4.4. apakšpunktu). Devu ierobežojošas blakusparādības ir trombocītu, leikocītu un granulocītu

skaita samazināšanās (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Klīnisko pētījumu dati

Biežums tiek definēts šādi: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1 000 līdz

< 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000), ļoti reti (< 1/10 000).

Tālāk norādītais nevēlamo blakusparādību un to biežuma saraksts pamatojas uz klīnisko pētījumu

datiem. Katrā biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma

secībā.

Infekcijas un infestācijas

Bieži: infekcijas.

Retāk: sepse.

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Ļoti bieži: leikopēnija (3. pakāpes neitropēnija = 19,3 %; 4. pakāpes neitropēnija = 6 %). Kaulu

smadzeņu nomākums parasti ir viegli līdz mēreni izteikts un galvenokārt ietekmē granulocītu skaitu

(skatīt 4.2. apakšpunktu), trombocitopēnija, anēmija.

Bieži: febrila neitropēnija.

Retāk: trombotiska mikroangiopātija.

Ļoti reti: trombocitoze.

SASKAŅOTS ZVA 06-10-2016

Imūnās sistēmas traucējumi

Ļoti reti: anafilaktoīda reakcija.

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Bieži: anoreksija.

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži: galvassāpes, bezmiegs, miegainība.

Retāk: cerebrovaskulāri traucējumi.

Ļoti reti: mugurējās atgriezeniskās encefalopātijas sindroms (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Sirds funkcijas traucējumi

Retāk: aritmijas, galvenokārt supraventrikulāras, sirds mazspēja.

Reti: miokarda infarkts.

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Reti: perifērā vaskulīta un gangrēnas klīniskas pazīmes, hipotensija.

Ļoti reti: kapilāru caurlaidības sindroms (skatīt 4.4. apakšpunktu.).

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Ļoti bieži: aizdusa − parasti viegli izteikta un ātri pāriet bez ārstēšanas.

Bieži: klepus, rinīts.

Retāk: intersticiāls pneimonīts (skatīt 4.4. apakšpunktu), bronhu spazmas − parasti viegli izteiktas un

pārejošas, taču var būt nepieciešama arī parenterāla terapija.

Reti: plaušu tūska, pieaugušo respiratorā distresa sindroms (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Ļoti bieži: vemšana, slikta dūša.

Bieži: caureja, stomatīts un čūlas mutes dobumā, aizcietējums.

Ļoti reti: išēmisks kolīts.

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Ļoti bieži: paaugstināts aknu transamināžu (ASAT un ALAT) un sārmainās fosfatāzes līmenis.

Bieži: paaugstināts bilirubīna līmenis.

Retāk: nopietna aknu toksicitāte, tajā skaitā aknu mazspēja un nāve.

Reti: paaugstināts gamma glutamiltransferāzes (GGT) līmenis.

Ādas un zemādas audu bojājumi

Ļoti bieži: alerģiski ādas izsitumi, kas bieži saistīti ar niezi, alopēcija.

Bieži: nieze, svīšana.

Reti: smagas ādas reakcijas, tajā skaitā ādas lobīšanās un bullozi izsitumi, čūlošanās, pūslīšu un čūlu

veidošanās, zvīņošanās.

Ļoti reti: toksiska epidermas nekrolīze, Stīvensa-Džonsona sindroms.

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Bieži: muguras sāpes, mialģija.

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Ļoti bieži: hematūrija, viegla proteinūrija.

Retāk: nieru mazspēja (skatīt 4.4. apakšpunktu), hemolītiski urēmiskais sindroms (skatīt

4.4. apakšpunktu).

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži: gripai līdzīgi simptomi – visbiežākie simptomi ir drudzis, galvassāpes, drebuļi, mialģija,

astēnija un anoreksija. Ir ziņots arī par klepu, rinītu, sliktu pašsajūtu, svīšanu un miega traucējumiem.

Tūska/perifēriska tūska, tajā skaitā sejas tūska. Pēc terapijas pārtraukšanas tūska parasti ir

SASKAŅOTS ZVA 06-10-2016

atgriezeniska.

Bieži: drudzis, astēnija, drebuļi.

Reti: reakcijas injekcijas vietā – parasti viegli izteiktas.

Traumas, saindēšanās un ar manipulācijām saistītas komplikācijas

Reti: starošanas toksicitāte (skatīt 4.5. apakšpunktu), staru terapijas atcelšanas sindroms.

Kombinēta lietošana krūts vēža gadījumā

Ja gemcitabīnu lieto kombinācijā ar paklitakselu, palielinās 3. un 4. pakāpes hematoloģiskas

toksicitātes, īpaši neitropēnijas, biežums. Tomēr šo nevēlamo blakusparādību biežuma palielināšanās

nav saistīta ar biežākām infekcijām vai ar asiņošanu saistītiem traucējumiem. Ja gemcitabīnu lieto

kopā ar paklitakselu, biežāk rodas nogurums un febrila neitropēnija. Ar anēmiju nesaistīts nogurums

parasti pāriet pēc pirmā cikla.

3. un 4. pakāpes nevēlamās blakusparādības

Paklitaksels, salīdzinot ar gemcitabīnu plus paklitakselu

Pacientu skaits (%)

Paklitaksela grupa

(N = 259)

Gemcitabīna plus

paklitaksela grupa

(N = 262)

3. pakāpe

4. pakāpe

3. pakāpe

4. pakāpe

Laboratoriskas blakusparādības

Anēmija

5 (1,9)

1 (0,4)

15 (5,7)

3 (1,1)

Trombocitopēnija

14 (5,3)

1 (0,4)

Neitropēnija

11 (4,2)

17 (6,6)*

82 (31,3)

45 (17,2)*

Nelaboratoriskas

blakusparādības

Febrila neitropēnija

3 (1,2)

12 (4,6)

1 (0,4)

Nogurums

3 (1,2)

1 (0,4)

15 (5,7)

2 (0,8)

Caureja

5 (1,9)

8 (3,1)

Motora neiropātija

2 (0,8)

6 (2,3)

1 (0,4)

Sensora neiropātija

9 (3,5)

14 (5,3)

1 (0,4)

* 4. pakāpes neitropēnija, kas ilga vairāk nekā 7 dienas, radās 12,6 % pacientu kombinētās terapijas

grupā un 5,0 % pacientu paklitaksela grupā.

SASKAŅOTS ZVA 06-10-2016

Kombinēta lietošana urīnpūšļa vēža gadījumā

3. un 4. pakāpes nevēlamās blakusparādības

MVAC, salīdzinot ar gemcitabīnu plus cisplatīnu

Pacientu skaits (%)

MVAC (metotreksāta,

vinblastīna,

doksorubicīna un

cisplatīna) grupa

(N = 196)

Gemcitabīna plus

cisplatīna grupa

(N = 200)

3. pakāpe

4. pakāpe

3. pakāpe

4. pakāpe

Laboratoriskas blakusparādības

Anēmija

30 (16)

4 (2)

47 (24)

7 (4)

Trombocitopēnija

15 (8)

25 (13)

57 (29)

57 (29)

Nelaboratoriskas

blakusparādības

Slikta dūša un vemšana

37 (19)

3 (2)

44 (22)

0 (0)

Caureja

15 (8)

1 (1)

6 (3)

0 (0)

Infekcija

19 (10)

10 (5)

4 (2)

1 (1)

Stomatīts

34 (18)

8 (4)

2 (1)

0 (0)

Kombinēta lietošana olnīcu vēža gadījumā

3. un 4. pakāpes nevēlamās blakusparādības

Karboplatīns, salīdzinot ar gemcitabīnu plus karboplatīnu

Pacientu skaits (%)

Karboplatīna grupa

(N = 174)

Gemcitabīna plus

karboplatīna grupa

(N = 175)

3. pakāpe

4. pakāpe

3. pakāpe

4. pakāpe

Laboratoriskas blakusparādības

Anēmija

10 (5,7)

4 (2,3)

39 (22,3)

9 (5,1)

Neitropēnija

19 (10,9)

2 (1,1)

73 (41,7)

50 (28,6)

Trombocitopēnija

18 (10,3)

2 (1,1)

53 (30,3)

8 (4,6)

Leikopēnija

11 (6,3)

1 (0,6)

84 (48,0)

9 (5,1)

Nelaboratoriskas

blakusparādības

Asiņošana

0 (0,0)

0 (0,0)

3 (1,8)

(0,0)

Febrila neitropēnija

0 (0,0)

0 (0,0)

2 (1,1)

(0,0)

Infekcija bez neitropēnijas

0 (0)

0 (0,0)

(0,0)

1 (0,6)

Kombinētās terapijas grupā biežāk nekā karboplatīna monoterapijas grupā novēroja arī sensoru

neiropātiju.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV

1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9.

Pārdozēšana

SASKAŅOTS ZVA 06-10-2016

Gemcitabīna pārdozēšanas gadījumā nav zināma antidota. Līdz 5 700 mg/m² lielu devu ievadīšana

30 minūšu ilgas intravenozas infūzijas veidā ik pēc 2 nedēļām izraisīja klīniski pieļaujamu toksicitāti.

Ja ir aizdomas par pārdozēšanu, pacients jānovēro, kontrolējot asins šūnu skaitu, un nepieciešamības

gadījumā jānodrošina uzturoša terapija.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: pirimidīna analogi, ATĶ kods: L01BC05

Citotoksiska iedarbība šūnu kultūrās

Gemcitabīnam piemīt izteikta citotoksiska iedarbība pret daudzām kultivētām peļu un cilvēka audzēja

šūnām. Tas darbojas specifiski šūnu cikla fāzei, primāri iznīcinot šūnas, kurās notiek DNS sintēze

(S fāze) un noteiktos apstākļos kavē pāreju no šūnu G

uz S fāzi. Gemcitabīna citotoksiskā iedarbība in

vitro atkarīga gan no koncentrācijas, gan no laika.

Pretaudzēja iedarbība preklīniskajos modeļos

Dzīvnieku audzēju modeļos gemcitabīna pretaudzēja darbība atkarīga no ievadīšanas shēmas. Ievadot

gemcitabīnu katru dienu, novēro augstu dzīvnieku mirstību, bet minimālu pretaudzēja iedarbību. Taču,

lietojot gemcitabīnu katru trešo vai ceturto dienu, to var ievadīt neletālās devās, kam piemīt būtiska

pretaudzēja iedarbība pret daudziem peļu audzējiem.

Darbības mehānisms

Metabolisms šūnā un darbības mehānisms: nukleozīdu kināze intracelulāri metabolizē pirimidīna

antimetabolītu gemcitabīnu (dFdC) par aktīviem difosfāta (dFdCDF) un trifosfāta (dFdCTF)

nukleozīdiem. Gemcitabīna citotoksisko iedarbību nosaka dFdCDF un dFdCTF divu darbības

mehānismu izraisīta DNS sintēzes inhibīcija. Pirmkārt, dFdCDF kavē ribonukleotīdu reduktāzi, kas

vienīgā katalizē reakcijas, kurās veidojas DNS sintēzei nepieciešamie dezoksinukleozīdu trifosfāti

(dCTF). Šī dFdCDF izraisītā enzīma inhibīcija samazina dezoksinukleozīdu koncentrāciju kopumā un

īpaši dCTF koncentrāciju. Otrkārt, dFdCTF konkurē ar dCTF par iekļaušanos DNS (pašpotencēšana).

Līdzīgā veidā neliels gemcitabīna daudzums var iekļauties arī RNS. Tādējādi dCTF intracelulārās

koncentrācijas samazināšanās veicina dFdCTF iekļaušanos DNS. DNS epsilonpolimerāze nespēj

eliminēt gemcitabīnu un salabot augošās DNS ķēdes. Pēc gemcitabīna iekļaušanās DNS tās augošajām

ķēdēm tiek pievienots vēl viens papildu nukleotīds. Pēc šīs pievienošanas turpmākā DNS sintēze ir

pilnībā kavēta (maskēta ķēdes pārtraukšana). Pēc gemcitabīna iekļaušanās DNS tas izraisa

ieprogrammētu šūnas bojāeju, ko sauc par apoptozi.

Klīniskie dati

Urīnpūšļa vēzis

Nejaušinātā III fāzes pētījumā, kurā piedalījās 405 pacienti ar progresējošu vai metastātisku uroteliālo

pārejas šūnu karcinomu, netika konstatētas atšķirības abās terapijas grupās, proti, gemcitabīna/cisplatīna

grupā, salīdzinot ar metotreksāta/vinblastīna/adriamicīna/cisplatīna (MVAC) grupu, attiecībā uz vidējo

dzīvildzi (attiecīgi 12,8 un 14,8 mēneši, p = 0,547), laiku līdz slimības progresēšanai (attiecīgi 7,4 un

7,6 mēneši, p = 0,842) un atbildes reakcijas rādītāju (attiecīgi 49,4 % un 45,7 %, p = 0,512). Tomēr

gemcitabīna un cisplatīna kombinācijai bija labāks toksicitātes profils nekā MVAC.

Aizkuņģa dziedzera vēzis

Nejaušinātā III fāzes pētījumā, kurā piedalījās 126 pacienti ar progresējošu vai metastātisku aizkuņģa

dziedzera vēzi, gemcitabīnam bija statistiski nozīmīgi lielāks labvēlīgas atbildes reakcijas rādītājs nekā

5-fluoruracilam (attiecīgi 23,8 % un 4,8 %, p = 0,0022). Turklāt ar gemcitabīnu ārstētiem pacientiem,

salīdzinot ar pacientiem, kurus ārstēja ar 5-fluoruracilu, novēroja statistiski nozīmīgu laika līdz slimības

SASKAŅOTS ZVA 06-10-2016

progresēšanai pagarināšanos no 0,9 līdz 2,3 mēnešiem (log-rank p < 0,0002) un statistiski nozīmīgu

vidējās dzīvildzes pagarināšanos no 4,4 līdz 5,7 mēnešiem (log-rank p < 0,0024).

Nesīkšūnu plaušu vēzis

Nejaušinātā III fāzes pētījumā, kurā piedalījās 522 pacienti ar neoperējamu, lokāli progresējošu vai

metastātisku NŠPV, gemcitabīnam kombinācijā ar cisplatīnu bija statistiski nozīmīgi lielāks atbildes

reakcijas rādītājs nekā cisplatīna monoterapijai (attiecīgi 31,0 % un 12,0 %, p < 0,0001). Pacientiem, ko

ārstēja ar gemcitabīnu/cisplatīnu, salīdzinot ar pacientiem, ko ārstēja ar cisplatīnu, novēroja statistiski

nozīmīgu laika līdz slimības progresēšanai pagarināšanos no 3,7 līdz 5,6 mēnešiem (log-rank p < 0,0012)

un statistiski nozīmīgus vidējās dzīvildzes pagarināšanos no 7,6 mēnešiem līdz 9,1 mēnesim (log-rank

p < 0,004).

Citā nejaušinātā III fāzes pētījumā, kurā piedalījās 135 pacienti ar IIIB vai IV stadijas NŠPV, gemcitabīna

un cisplatīna grupā bija statistiski nozīmīgi lielāks atbildes reakcijas rādītājs nekā cisplatīna un etopozīda

kombinācijai (attiecīgi 40,6 % un 21,2 %, p = 0,025). Ar gemcitabīnu/cisplatīnu ārstētiem pacientiem,

salīdzinot ar pacientiem, ko ārstēja ar etopozīdu/cisplatīnu, tika novērota statistiski nozīmīga laika līdz

slimības progresēšanai pagarināšanās no 4,3 līdz 6,9 mēnešiem (p = 0,014).

Abos pētījumos abās terapijas grupās zāļu panesamība bija vienāda.

Olnīcu vēzis

Nejaušinātā III fāzes pētījumā 356 pacientes ar progresējošu olnīcu epiteliālo vēzi, kurām bija radies

slimības recidīvs vismaz 6 mēnešus pēc platīnu saturošas terapijas pabeigšanas, tika nejaušinātas, lai

saņemtu terapiju ar gemcitabīnu un karboplatīnu (GCb) vai tikai ar karboplatīnu (Cb). Ar GCb ārstētām

pacientēm novēroja statistiski nozīmīgu laika līdz slimības progresēšanai pagarināšanos no 5,8 līdz

8,6 mēnešiem (log-rank p = 0,0038), salīdzinot ar pacientēm, ko ārstēja ar Cb. Atšķirības atbildes

reakcijas rādītājā, kas bija 47,2 % GCb grupā un 30,9 % Cb grupā (p = 0,0016), un vidējā dzīvildzē, kas

bija 18 mēneši (GCb) pret 17,3 (Cb) (p = 0,73), liecināja par GCb grupas priekšrocībām.

Krūts vēzis

Nejaušinātā III fāzes pētījumā, kurā piedalījās 529 pacientes ar neoperējamu, lokāli recidivējošu vai

metastātisku krūts vēzi, kurām bijis slimības recidīvs pēc adjuvantas/neoadjuvantas ķīmijterapijas,

gemcitabīnam kombinācijā ar paklitakselu bija statistiski nozīmīga laika līdz dokumentētai slimības

progresēšanai pagarināšanās no 3,98 līdz 6,14 mēnešiem (log-rank p = 0,0002) ar

gemcitabīnu/paklitakselu ārstētām pacientēm, salīdzinot ar pacientēm, kuras ārstēja ar paklitakselu. Pēc

377 nāves gadījumiem vispārējā dzīvildze ar gemcitabīnu/paklitakselu ārstētām pacientēm bija

18,6 mēneši, salīdzinot ar 15,8 mēnešiem (log-rank p = 0,0489, RA 0,82) pacientēm, kuras ārstēja ar

paklitakselu; kopējais atbildes reakcijas rādītājs bija attiecīgi 41,4 % un 26,2 % (p = 0,0002).

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Gemcitabīna farmakokinētika pētīta 7 pētījumos 353 pacientiem. Pētījumu pacienti bija 121 sieviete

un 232 vīrieši vecumā no 29 līdz 79 gadiem. Aptuveni 45 % šo pacientu bija nesīkšūnu plaušu vēzis

un 35 % diagnosticēts aizkuņģa dziedzera vēzis. Tālāk norādītos farmakokinētiskos rādītājus ieguva,

pētot devas no 500 līdz 2 592 mg/m², kas ievadītas infūzijas veidā no 0,4 līdz 1,2 stundām.

Maksimālā koncentrācija plazmā (kas tika sasniegta 5 minūtes pēc infūzijas beigām) bija no 3,2 līdz

45,5 μg/ml. Lietojot devu 1 000 mg/m²/30 minūtēs, aptuveni 30 minūtes pēc infūzijas beigām

pamatsavienojuma koncentrācija plazmā bija augstāka par 5 μg/ml, bet vēl pēc stundas – augstāka par

0,4 μg/ml.

Izkliede

Izkliedes tilpums centrālā telpā sievietēm bija 12,4 l/m² un vīriešiem 17,5 l/m² (individuālās atšķirības

pacientu vidū bija 91,9 %). Izkliedes tilpums perifērā telpā bija 47,4 l/m². Perifērās telpas tilpums

nebija atkarīgs no dzimuma.

Saistīšanās ar plazmas proteīniem bija nenozīmīga.

SASKAŅOTS ZVA 06-10-2016

Eliminācijas pusperiods: diapazonā no 42 līdz 94 minūtēm, atkarībā no vecuma un dzimuma. Lietojot

saskaņā ar ieteikto devu shēmu, gemcitabīna eliminācijai praktiski jābūt pabeigtai 5–11 stundu laikā

pēc infūzijas sākuma. Ievadot reizi nedēļā, gemcitabīns neuzkrājas.

Biotransformācija

Gemcitabīnu strauji metabolizē citidīna deamināze aknās, nierēs, asinīs un citos audos. Gemcitabīna

intracelulārā metabolisma rezultātā veidojas gemcitabīna mono-, di- un trifosfāti (dFdCMF, dFdCDF

un dFdCTF), no kuriem dFdCDF un dFdCTF tiek uzskatīti par aktīviem savienojumiem. Šie

intracelulārie metabolīti nav konstatēti plazmā vai urīnā. Primārais metabolīts 2'-dezoksi-2', 2'-

difluoruridīns (dFdU) ir neaktīvs un ir konstatēts plazmā un urīnā.

Eliminācija

Sistēmiskais klīrenss bija diapazonā no 29,2 l/h/m² līdz 92,2 l/h/m² atkarībā no pacienta dzimuma un

vecuma (individuālās atšķirības pacientu vidū bija 52,2 %). Sievietēm klīrenss ir par aptuveni 25 %

lēnāks nekā vīriešiem. Lai gan klīrenss ir straujš, gan vīriešiem, gan sievietēm tas samazinās līdz ar

vecumu. Ieteiktajai gemcitabīna devai, proti, 1 000 mg/m², ko ievada 30 minūšu infūzijā, zemākas

klīrensa vērtības sievietēm un vīriešiem nenorāda uz nepieciešamību samazināt gemcitabīna devu.

Izdalīšanās ar urīnu: nemainītā veidā izdalās mazāk nekā 10 %.

Nieru klīrenss bija no 2 līdz 7 l/h/m².

Nedēļā pēc lietošanas izdalās 92-98 % no gemcitabīna devas – 99 % ar urīnu, galvenokārt dFdU veidā,

bet 1 % devas izdalās ar izkārnījumiem.

dFdCTF kinētika

Šis metabolīts ir atrodams perifērisko asiņu mononukleārajās šūnās, un turpmāk norādītā informācija

attiecas uz šīm šūnām. Intracelulārā koncentrācija paaugstinās proporcionāli gemcitabīna 35-

350 mg/m²/30 min devām, kas nodrošina līdzsvara koncentrāciju 0,4-5 μg/ml. Ja gemcitabīna

koncentrācija plazmā pārsniedz 5 μg/ml, dFdCTF līmenis nepaaugstinās, kas liecina, ka tā sintēzei

šajās šūnās ir piesātinošs raksturs.

Terminālais eliminācijas pusperiods: 0,7-12 stundas.

dFdU kinētika

Maksimālā koncentrācija plazmā (3-15 minūtes pēc 30 minūšu ilgas infūzijas beigām, ievadot

1 000 mg/m²): 28-52 μg/ml. Minimālā koncentrācija pēc ievadīšanas reizi nedēļā ir 0,07-1,12 μg/ml

bez uzkrāšanās pazīmēm. Koncentrācija plazmā samazinās atbilstoši trīsfāziskai līknei, vidējais

terminālais eliminācijas pusperiods ir 65 stundas (33–84 stundu diapazonā).

dFdU veidošanās no pamatsavienojuma: 91-98 %.

Vidējais izkliedes tilpums centrālajā telpā: 18 l/m² (11-22 l/m² diapazons).

Vidējais izkliedes tilpums līdzsvara koncentrācijas apstākļos (Vss): 150 l/m² (96-228 l/m² diapazons).

Izkliede audos: plaša.

Vidējais klīrenss: 2,5 l/h/m² (1-4 l/h/m² diapazonā).

Izdalīšanās ar urīnu: pilnīga.

Gemcitabīna un paklitaksela kombinētā terapija

Kombinētā terapija neizmainīja ne gemcitabīna, ne paklitaksela farmakokinētiku.

Gemcitabīna un karboplatīna kombinētā terapija

Lietojot kombinācijā ar karboplatīnu, gemcitabīna farmakokinētika nemainījās.

Nieru darbības traucējumi

Viegla līdz vidēji smaga nieru mazspēja (GFĀ no 30 ml/min līdz 80 ml/min) būtiski neietekmē

gemcitabīna farmakokinētiku.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

SASKAŅOTS ZVA 06-10-2016

Galvenā ietekme, ko novēroja līdz 6 mēnešu ilgos atkārtotu devu pētījumos ar pelēm un suņiem, bija

atgriezenisks asinsrades nomākums, kas bija atkarīgs no lietošanas shēmas un devas.

Gemcitabīns ir mutagēns in vitro mutāciju testā un in vivo kaulu smadzeņu mikrokodoliņu testā.

Ilgtermiņa pētījumi ar dzīvniekiem, lai novērtētu kancerogēno iedarbību, nav veikti.

Fertilitātes pētījumos gemcitabīns izraisīja atgriezenisku hipospermatoģenēzi peļu tēviņiem. Ietekme

uz mātīšu fertilitāti nav novērota.

Novērtējot eksperimentālos pētījumus ar dzīvniekiem, ir konstatēta reproduktīva toksicitāte,

piemēram, iedzimtas patoloģijas un cita veida ietekme uz embrija vai augļa attīstību, grūsnības norisi

vai perinatālo un postnatālo attīstību.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts

Nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts

Nātrija hidroksīds (pH regulēšanai)

Sālsskābe (pH regulēšanai)

Polietilēnglikols 400

Ūdens injekcijām

6.2.

Nesaderība

Šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm, izņemot 6.6. apakšpunktā minētās.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

Neatvērti flakoni:

1 gads.

Pēc atšķaidīšanas

Atšķaidot ar glikozes 50 mg/ml (5 %) šķīdumu, ķīmiskā un fizikālā stabilitāte lietošanas laikā ir

pierādīta 15 dienu periodam, uzglabājot 20 °C ± 5 °C, sargājot no gaismas.

Atšķaidot ar nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9 %) šķīdumu, ķīmiskā un fizikālā stabilitāte lietošanas laikā ir

pierādīta 98 dienu periodam, uzglabājot 20 °C ± 5 °C, sargājot no gaismas.

Atšķaidījumi ar 9 mg/ml (0,9 %) nātrija hlorīda šķīdumu un 50 mg/ml (5 %) glikozes šķīdumu tika

testēti divās koncentrācijās – attiecīgi 10,0 mg/ml un 1,0 mg/ml gemcitabīna.

No mikrobioloģiskā viedokļa zāles jālieto nekavējoties.

Ja tās nelieto uzreiz, par uzglabāšanas laiku un apstākļiem pirms ievadīšanas ir atbildīgs lietotājs, un

parasti tas nedrīkstētu pārsniegt 24 stundas 2-8 °C, ja vien atšķaidīšana nav veikta kontrolētos un

apstiprinātos aseptiskos apstākļos.

Šīs zāles paredzētas tikai vienreizējai lietošanai; neizlietotais šķīdums jāizmet saskaņā ar vietējām

prasībām.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

SASKAŅOTS ZVA 06-10-2016

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

6 ml, 25 ml vai 50 ml I klases caurspīdīgs stikla flakons, noslēgts ar gumijas aizbāzni.

Iepakojuma lielums: kartona kastīte ar 1 vai 5 atsevišķiem flakoniem, kas satur 200 mg, 1 000 mg vai

2 000 mg gemcitabīna.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Atšķaidīšana

Šīm zālēm ir pierādīta saderība tikai ar nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9 %) šķīdumu vai glikozes 50 mg/ml

(5,0 %) šķīdumu. Attiecīgi atšķaidīšanai jāizmanto tikai šie atšķaidītāji.

Tālāku atšķaidījumu ar 9 mg/ml (0,9 %) nātrija hlorīda šķīdumu un 50 mg/ml (5 %) glikozes šķīdumu

stabilitāte lietošanas laikā tika testēta attiecīgi divās koncentrācijās – 10,0 mg/ml un 1,0 mg/ml

gemcitabīna.

Saderība ar citām aktīvajām vielām nav pētīta. Tādēļ šīs zāles nav ieteicams sajaukt (lietot maisījumā)

ar citām aktīvajām vielām.

Parenterālās zāles pirms ievadīšanas, ja vien šķīdums un iepakojums to pieļauj, vizuāli jāpārbauda, vai

tajās nav daļiņu un krāsas izmaiņu.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Vadlīnijas par drošu rīkošanos ar citotoksiskām zālēm

Jāievēro vietējās vadlīnijas par drošu citotoksisko zāļu sagatavošanu un rīkošanos ar tām. Ar

citotoksiskajiem preparātiem nedrīkst rīkoties grūtnieces. Injicējama citotoksiska līdzekļa šķīdums

jāsagatavo tikai apmācītam speciālistam ar zināšanām par lietojamajām zālēm. Tas jāveic speciāli

paredzētā vietā. Darba virsma jāpārklāj ar vienreizējās lietošanas absorbējošu papīru, ar plastmasas

pamatni.

Jālieto piemēroti acu aizsardzības līdzekļi, vienreizējās lietošanas cimdi, sejas maska un vienreizējās

lietošanas priekšauts. Jāievēro piesardzība, lai nepieļautu nejaušu zāļu saskari ar acīm. Ja rodas nejaušs

piesārņojums, acs nekavējoties rūpīgi jāizmazgā ar ūdeni.

Šļirces un infūzijas komplekti jāsavieno uzmanīgi, lai nerastos noplūde (ieteicams izmantot Luēra

savienojumu). Ieteicams izmantot lielas adatas, lai samazinātu spiedienu un iespējamo aerosolu

veidošanos. Aerosolu veidošanos var arī samazināt, izmantojot ventilācijas adatu.

Ja notikusi izšļakstīšanās vai noplūde, izlijušās zāles jāsaslauka, izmantojot aizsargcimdus. Uzmanīgi

jārīkojas ar izdalījumiem un vēmekļiem.

Iznīcināšana

Izmetot šo zāļu sagatavošanai izmantotos priekšmetus, jāievēro atbilstoša piesardzība. Visas

neizlietotās zāles vai piesārņotie materiāli jāievieto atkritumu maisā, kas paredzēts augsta riska

materiāliem. Asie priekšmeti (adatas, šļirces, flakoni utt.) jāievieto atbilstošā stingrā konteinerā.

Personālam, kurš savāc un izmet šos atkritumus, jābūt informētam par iespējamajiem riskiem.

Izlietotie materiāli jāiznīcina sadedzinot. Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši

vietējām prasībām.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

medac

Gesellschaft für klinische

Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

SASKAŅOTS ZVA 06-10-2016

22880 Wedel

Vācija

Tel.: +49 4103 8006-0

Fakss: +49 4103 8006-100

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

16-0051

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2016. gada 17. marts

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

08/2016

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju