Gembin 40 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

28-02-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

28-02-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
Gemcitabīns
Pieejams no:
Actavis Group PTC ehf., Iceland
ATĶ kods:
L01BC05
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Gemcitabine
Deva:
40 mg/ml
Zāļu forma:
Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Actavis Italy S.p.A., Italy; S.C. Sindan - Pharma S.R.L., Romania
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
10-0583

SASKAŅOTS ZVA 28-02-2019

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Gembin 40 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Gemcitabinum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Gembin un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Gembin lietošanas

Kā lietot Gembin

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Gembin

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Gembin un kādam nolūkam to lieto

Gembin pieder zāļu grupai, ko sauc par “citotoksiskiem līdzekļiem”. Šīs zāles nogalina šūnas, kuras

dalās, tai skaitā vēža šūnas.

Atkarībā no vēža veida Gembin var lietot vienu pašu vai kombinācijā ar citām pretvēža zālēm.

Gembin lieto, lai ārstētu šādus vēža veidus:

nesīkšūnu plaušu vēzi (NŠPV), vienu pašu vai kopā ar cisplatīnu;

aizkuņģa dziedzera vēzi;

krūts vēzi – kopā ar paklitakselu;

olnīcu vēzi – kopā ar karboplatīnu;

urīnpūšļa vēzi – kopā ar cisplatīnu.

2.

Kas Jums jāzina pirms Gembin lietošanas

Nelietojiet Gembin šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret gemcitabīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jūs barojat bērnu ar krūti.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms pirmās infūzijas Jums veiks asins analīzes, lai noteiktu, vai Jūsu aknas un nieres darbojas

pietiekami, lai Jūs saņemtu šīs zāles. Pirms katras infūzijas Jums veiks asins analīzes, lai pārbaudītu,

vai Jums ir pietiekams asins šūnu skaits, lai varētu saņemt Gembin. Jūsu ārsts var izlemt mainīt devu

vai atlikt Jūsu ārstēšanu atkarībā no Jūsu vispārējā veselības stāvokļa, kā arī tad, ja Jums ir pārāk mazs

asins šūnu skaits. Jums periodiski veiks asins analīzes, lai pārbaudītu, cik labi darbojas nieres un

aknas.

Pirms Gembin lietošanas

konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu

Ja Jums ir vai iepriekš ir bijusi aknu slimība, sirds slimība, asinsvadu slimība vai nieru darbības

traucējumi, pastāstiet to savam ārstam vai slimnīcas farmaceitam, jo iespējams Jūs nevarēsiet saņemt

Gembin.

SASKAŅOTS ZVA 28-02-2019

Ja Jums nesen ir bijusi vai ir plānota staru terapija, pastāstiet par to savam ārstam, jo, lietojot Gembin,

iespējamas agrīnas vai vēlīnas reakcijas uz staru terapiju.

Ja Jums nesen ir veikta vakcinācija, pastāstiet to savam ārstam, jo iespējams, ka Gembin var būt

nevēlama ietekme.

Ja ārstēšanās laikā ar šīm zālēm Jums rodas tādi simptomi kā galvassāpes un apjukums, krampji

(lēkmes) vai redzes izmaiņas, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu. Tās var būt ļoti retas nervu

sistēmas blakusparādības, ko sauc par mugurējās atgriezeniskās encefalopātijas sindromu, pazīmes.

Ja Jums rodas apgrūtināta elpošana vai Jūs jūtaties ļoti vājš un esat ļoti bāls, lūdzu, pastāstiet to savam

ārstam, jo tās var būt nieru mazspējas vai plaušu bojājuma pazīmes.

Ja Jums rodas vispārēja tūska, elpas trūkums vai ķermeņa masas pieaugums, lūdzu, pastāstiet to savam

ārstam, jo tas var liecināt par šķidruma noplūdi no Jūsu sīkajiem asinsvadiem audos.

Ja Jums ir alkoholisms, pastāstiet to savam ārstam, jo šīs zāles satur etilspirtu (alkoholu).

Ja Jums ir epilepsija, pastāstiet to savam ārstam, jo šīs zāles satur etilspirtu (alkoholu).

Lai izvairītos no blakusparādībām, stingri jāievēro norādījumi par zāļu atšķaidīšanu.

Bērni un pusaudži

Šīs zāles nav ieteicamas lietošanai bērniem līdz 18 gadu vecumam, jo nav pietiekamas informācijas

par drošumu un efektivitāti.

Citas zāles un Gembin

Pastāstiet savam ārstam vai slimnīcas farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat

lietojis vai varētu lietot, ieskaitot vakcīnas un zāles, ko var iegādāties bez receptes, vai arī Jūs nesen

esat saņēmis staru terapiju vai arī Jums ir plānota staru terapija.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Grūtniecība

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Grūtniecības laikā no

Gembin lietošanas ir jāizvairās. Ārsts pārrunās ar Jums iespējamo risku, kas saistīts ar Gembin

lietošanu grūtniecības laikā.

Barošana ar krūti

Pastāstiet savam ārstam, ja Jūs barojat bērnu ar krūti.

Gembin terapijas laikā Jums jāpārtrauc bērna barošana ar krūti.

Fertilitāte

Vīriešiem Gembin terapijas laikā un līdz 6 mēnešus pēc tās nav ieteicams kļūt par bērna tēvu (apaugļot

sievieti). Ja Jūs vēlaties kļūt par bērna tēvu terapijas laikā vai 6 mēnešu laikā pēc ārstēšanas,

konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Pirms ārstēšanas uzsākšanas Jūs varat konsultēties par

spermas uzglabāšanu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Gembin var izraisīt miegainību.

Alkohola daudzums šo zāļu sastāvā var ietekmēt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot

mehānismus.

Nevadiet transportlīdzekli un neapkalpojiet mehānismus, iekams neesat pārliecināts, ka Gembin

terapija neietekmē Jūsu uzmanību.

Gembin satur etilspirtu

Katrs šo zāļu (koncentrāta) ml satur 395 mg etilspirta, kas atbilst apmēram 500 ml alus, 200 ml vīna

SASKAŅOTS ZVA 28-02-2019

vienā devā (2 g). Tas var būt kaitīgs alkoholiķiem un tas jāņem vērā paaugstināta riska grupas

pacientiem, piemēram, pacientiem ar aknu slimību vai epilepsiju. Alkohola daudzums šo zāļu sastāvā

var ietekmēt citu zāļu iedarbību. Alkohola daudzums šo zāļu sastāvā var ietekmēt Jūsu spēju vadīt

transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Gembin satur nātriju

Katrs Gembin koncentrāta ml satur 3,95 mg (< 1mmol) nātrija. Tas jāņem vērā pacientiem, kam

nozīmēta diēta ar kontrolētu nātrija daudzumu.

3.

Kā lietot Gembin

Ieteicamā Gembin deva ir 1000 – 1250 mg uz katru kvadrātmetru Jūsu ķermeņa virsmas laukuma. Lai

aprēķinātu Jūsu ķermeņa virsmas laukumu, izmēra Jūsu auguma garumu un nosaka ķermeņa masu.

Ārsts izmantos ķermeņa virsmas laukuma vērtību, lai noteiktu Jums pareizo devu. Šo devu var

pielāgot vai ārstēšanu var atlikt atkarībā no Jūsu asins šūnu skaita un vispārējā veselības stāvokļa.

Tas, cik bieži Jūs saņemat Gembin infūzijas, ir atkarīgs no Jums ārstētā vēža veida.

Pirms Gembin ievadīšanas Jums, slimnīcas farmaceits vai ārsts būs atšķaidījis Gembin koncentrātu.

Jūs vienmēr saņemsiet Gembin infūzijas veidā vienā no vēnām. Infūzijas ilgums būs aptuveni 30

minūtes.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja novērojat kādu no zemāk minētajām blakusparādībām, Jums nekavējoties jāsazinās ar ārstu:

smaganu asiņošana, deguna asiņošana vai asiņošana mutes dobumā, vai jebkāda veida

asiņošana, ko nevar apturēt, sārts urīns, neparedzēti asinsizplūdumi (Jums var būt par normālo

mazāks trombocītu skaits, kas ir ļoti bieža parādība);

nogurums, ģībšanas sajūta, nosliece uz elpas trūkuma rašanos vai bāla ādas krāsa (Jums var būt

par normālo mazāks hemoglobīna daudzums, kas ir ļoti bieža parādība);

alerģiskas reakcijas: ja Jums rodas ādas izsitumi (ļoti bieži), nieze (bieži) vai drudzis (ļoti

bieži);

ķermeņa temperatūra ir 38ºC vai augstāka, svīšana vai citas infekcijas pazīmes (Jums var būt

par normālo mazāks balto asins šūnu skaits kopā ar drudzi, parādība, ko sauc par febrilu

neitropēniju) (bieži);

sāpes, apsārtums, pietūkums vai jēlumi mutes dobumā (stomatīts) (bieži);

neregulāra sirdsdarbība (aritmija) (retāk);

apgrūtināta elpošana (nedaudz apgrūtinātu elpošanu neilgi pēc Gembin infūzijas, kura ātri

pāriet, novēro bieži, taču retāk vai reti iespējami smagāki plaušu bojājumi);

stipras sāpes krūškurvī (miokarda infarkts) (reti);

smaga paaugstinātas jutības/alerģiska reakcija ar izteiktiem izsitumiem uz ādas, tai skaitā sārtu,

niezošu ādu, roku, pēdu, potīšu, lūpu, mutes vai rīkles pietūkumu (kas var izraisīt apgrūtinātu

rīšanu vai elpošanu), sēkšanu, paātrināta sirdsdarbību, un Jums var būt iespējama ģīboņa sajūta

(anafilaktiska reakcija) (ļoti reti);

vispārēja tūska, elpas trūkums vai ķermeņa masas palielināšanās, jo Jums var būt šķidruma

noplūde audos no mazajiem asinsvadiem (kapilāru caurlaidības sindroms) (ļoti reti);

galvassāpes ar redzes izmaiņām, apjukumu, krampju lēkmēm vai krampjiem (mugurējās

atgriezeniskās encefalopātijas sindroms) (ļoti reti);

smagi izsitumi ar niezi, pūšļiem vai ādas lobīšanos, bieži kopā ar gripai līdzīgiem

simptomiem (Stīvensa – Džonsona sindroms, toksiska epidermas nekrolīze) (ļoti reti);

SASKAŅOTS ZVA 28-02-2019

ārkārtējs nogurums un vājums, purpura vai nelieli asiņošanas apvidi ādā (asinsizplūdumi),

akūta nieru mazspēja (mazs izdalītā urīna tilpums vai urīns neveidojas vispār) un infekcijas

pazīmes. Tās var liecināt par trombotisko mikroangiopātiju (sīkajos asinsvados veidojas asins

recekļi) un hemolītiski urēmisko sindromu, kas var būt letāls.

Citas Gembin blakusparādības ir šādas.

Ļoti biežas blakusparādības (var ietekmēt vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

samazināts balto asins šūnu skaits;

apgrūtināta elpošana;

vemšana;

slikta dūša;

matu izkrišana;

aknu darbības traucējumi: tos nosaka pēc novirzēm asins analīžu rādītājos;

asinis urīnā;

novirzes urīna analīžu rādītājos: olbaltumvielas urīnā;

gripai līdzīgi simptomi, tai skaitā drudzis;

potīšu, pirkstu, pēdu, sejas pietūkums (tūska).

Biežas blakusparādības (var ietekmēt mazāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

samazināta ēstgriba (anoreksija);

galvassāpes;

bezmiegs;

miegainība;

klepus;

iesnas;

aizcietējums;

caureja;

nieze;

svīšana;

muskuļu sāpes;

muguras sāpes;

drudzis;

nespēks;

drebuļi;

infekcijas.

Retākas blakusparādības (var ietekmēt mazāk nekā 1 no 100 cilvēkiem):

rētaudu veidošanās plaušu gaisa maisos (intersticiāls pneimonīts);

sēcoša elpošana (elpceļu spazmas);

plaušu rētošanās (novirzes krūšu kurvja rentgenogrammā/skenēšanā);

sirds mazspēja;

nieru mazspēja;

smags aknu bojājums, tai skaitā aknu mazspēja, kas var būt dzīvībai bīstama;

insults.

Retas blakusparādības (var ietekmēt mazāk nekā 1 no 1000 cilvēkiem):

zems asinsspiediens;

ādas zvīņošanās, čūlošanās vai bullu veidošanās;

reakcijas injekcijas vietā;

smags plaušu iekaisums, kas izraisa elpošanas mazspēju (pieaugušo respiratorā distresa

sindroms);

izsitumi uz ādas, kas līdzinās smagam saules apdegumam, kas var rasties, ja āda iepriekš ir

bijusi pakļauta staru terapijai (staru terapijas atcelšanas sindroms);

plaušu gaisa maisu rētošanās, kas saistīta ar staru terapiju (starojuma toksiska iedarbība);

roku vai kāju pirkstu gangrēna;

asinsvadu iekaisums (perifērais vaskulīts).

SASKAŅOTS ZVA 28-02-2019

Ļoti retas blakusparādības (var ietekmēt mazāk nekā 1 no 10000 cilvēkiem):

palielināts trombocītu skaits;

resnās zarnas gļotādas iekaisums, ko izraisa samazināta asins apgāde (išēmiskais kolīts);

trombotiska mikroangiopātija: asins recekļu veidošanās sīkajos asinsvados;

zems hemoglobīna līmenis (anēmija), zems balto asins šūnu un trombocītu skaits, ko var noteikt

asins analīzēs.

Nav zināmi (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

sepse: kad baktērijas un to toksīni cirkulē asinīs un sāk bojāt orgānus;

pseidocelulīts: ādas apsārtums un pietūkums.

Jums var būt jebkurš no šiem simptomiem un/vai stāvokļiem. Ja Jums rodas jebkura no šīm

blakusparādībām, Jums pēc iespējas ātrāk jāinformē par to ārsts.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, vai medmāsu. Tas

attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par

blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne:

www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku

informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Gembin

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Neatvērts flakons

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Neatdzesēt vai nesasaldēt.

Pēc pirmās atvēršanas

No mikrobioloģiskā viedokļa, pēc atvēršanas šīs zāles var uzglabāt maksimāli 28 dienas, uzglabājot

25°C temperatūrā. Par savādāku uzglabāšanas laiku un apstākļiem pirms ievadīšanas ir atbildīgs

lietotājs.

Infūziju šķīdums

Ķīmiskā un fizikālā stabilitāte lietošanas laikā pēc atšķaidīšanas ar 0,9 % nātrija hlorīda šķīdumu (5,2

mg/ml gemcitabīna) ir pierādīta 5 dienas, uzglabājot 2°C -8°C un apmēram 30°C temperatūrā.

No mikrobioloģiskā viedokļa infūziju šķīdums jālieto nekavējoties. Ja to neievada uzreiz, par

uzglabāšanas laiku un apstākļiem pirms ievadīšanas ir atbildīgs lietotājs un parasti tas nedrīkst būt

ilgāks par 24 stundām, uzglabājot 2°C -8°C temperatūrā, ja vien šķīdināšana notikusi kontrolētos un

validētos apstākļos.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes un flakona pēc

“EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Nelietojiet šīs zāles, ja ir redzamas jebkādas daļiņas.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Gembin satur

Aktīvā viela ir gemcitabīns (gemcitabīna hidrohlorīda veidā). 1 ml koncentrāta infūziju šķīduma

pagatavošanai satur 40 mg gemcitabīna (gemcitabīna hidrohlorīda veidā). Katrs 5 ml flakons

satur 200 mg gemcitabīna (gemcitabīna hidrohlorīda veidā). Katrs 25 ml flakons satur 1 g

gemcitabīna (gemcitabīna hidrohlorīda veidā). Katrs 50 ml flakons satur 2 g gemcitabīna

SASKAŅOTS ZVA 28-02-2019

(gemcitabīna hidrohlorīda veidā).

Citas sastāvdaļas ir nātrija hidrogēnfosfāts, nātrija hidroksīds, sālsskābe, bezūdens etilspirts un

ūdens injekcijām.

Gembin ārējais izskats un iepakojums

Gembin koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai ir dzidrs, bezkrāsains vai gaiši dzeltenīgs

šķīdums.

Gembin pieejams bezkrāsainos stikla flakonos ar gumijas aizbāzni, kas noslēgti ar alumīnija vāciņu un

polipropilēna apvalku. Flakons var būt iepakots ar vai bez plastmasas aizsargpārklājuma.

Iepakojuma lielumi:

1 x 5 ml flakons

1 x 25 ml flakons

1 x 50 ml flakons

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður, Īslande

Ražotājs

S.C. Sindan-Pharma S.R.L., 11 Ion Mihalache Blvd., Bucharest, 011171, Rumānija

Actavis Italy S.p.A. – Nerviano Plant, Viale Pasteur 10, 20014 Nerviano (MI), Itālija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Dānija:

Gemcitabin Actavis

Ungārija:

Gitrabin 40mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz

Latvija:

Gembin 40 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Lietuva:

Gembin 40 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Malta:

Gemcitabin Actavis

Nīderlande:

Gemcitabine Actavis 40 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Norvēģija:

Gemcitabin Actavis

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 12/2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem

Norādījumi par lietošanu

Citotoksisks līdzeklis

Rīkošanās

Sagatavojot un iznīcinot šķīdumu infūzijām, jāievēro parastā piesardzība attiecībā uz citostatiskiem

līdzekļiem. Grūtnieces nedrīkst rīkoties ar šīm zālēm. Ar šķīdumu infūzijām jādarbojas īpašā drošā

boksā un jālieto aizsargapģērbs un aizsargcimdi. Ja nav iekārtots īpašs bokss, aprīkojums jāpapildina

ar masku un aizsargbrillēm.

Ja zāles nokļūst acīs, tas var izraisīt nopietnu kairinājumu. Acis nekavējoties rūpīgi jāizskalo ar ūdeni.

Ja kairinājums nemazinās, jākonsultējas ar ārstu. Ja šķīdums izšļakstās uz ādas, rūpīgi noskalojiet to ar

ūdeni.

Norādījumi par atšķaidīšanu

Lai izvairītos no blakusparādībām, stingri jāievēro norādījumi par zāļu atšķaidīšanu.

SASKAŅOTS ZVA 28-02-2019

Vienīgais Gembin koncentrāta infūziju šķīduma pagatavošanai atšķaidīšanai apstiprinātais šķīdinātājs

ir 9 mg/ml (0,9 %) nātrija hlorīda šķīdums injekcijām (bez konservanta).

Atšķaidot gemcitabīnu intravenozai infūzijai, jāievēro aseptikas noteikumi.

Pacientam nepieciešamais gemcitabīna 40 mg/ml koncentrāta infūziju šķīduma pagatavošanai

kopējais

daudzums jāatšķaida ar vismaz 500 ml sterila 9 mg/ml (0,9 %) nātrija hlorīda

šķīduma injekcijām (bez konservanta) un tas jāievada 30 minūšu ilgas infūzijas veidā. Var

veikt turpmāku atšķaidīšanu ar šo pašu šķīdinātāju. Atšķaidītais šķīdums ir dzidrs, bezkrāsains

vai salmu krāsas šķīdums.

Parenterāli ievadāmās zāles pirms ievadīšanas vizuāli jāpārbauda, vai nav redzamu daļiņu vai

krāsas pārmaiņu. Ja ir redzamas daļiņas, zāles nedrīkst ievadīt.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Uzglabāšanas nosacījumi

Neatvērts flakons

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Neatdzesēt vai nesasaldēt.

Pēc pirmās atvēršanas

No mikrobioloģiskā viedokļa, pēc atvēršanas šīs zāles var uzglabāt maksimāli 28 dienas, uzglabājot

25°C temperatūrā. Par savādāku uzglabāšanas laiku un apstākļiem pirms ievadīšanas ir atbildīgs

lietotājs.

Infūziju šķīdums

Ķīmiskā un fizikālā stabilitāte lietošanas laikā pēc atšķaidīšanas ar 0,9 % nātrija hlorīda šķīdumu (5,2

mg/ml gemcitabīna) ir pierādīta 5 dienas, uzglabājot 2°C -8°C un apmēram 30°C temperatūrā.

No mikrobioloģiskā viedokļa infūziju šķīdums jālieto nekavējoties. Ja to neievada uzreiz, par

uzglabāšanas laiku un apstākļiem pirms ievadīšanas ir atbildīgs lietotājs un parasti tas nedrīkst būt

ilgāks par 24 stundām, uzglabājot 2°C -8°C temperatūrā, ja vien atšķaidīšana notikusi kontrolētos un

validētos apstākļos.

SASKAŅOTS ZVA 28-02-2019

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Gembin 40 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 ml koncentrāta infūziju šķīduma pagatavošanai satur 40 mg gemcitabīna (Gemcitabinum)

(gemcitabīna hidrohlorīda veidā).

Katrs 5 ml flakons satur 200 mg gemcitabīna (gemcitabīna hidrohlorīda veidā).

Katrs 25 ml flakons satur 1 g gemcitabīna (gemcitabīna hidrohlorīda veidā).

Katrs 50 ml flakons satur 2 g gemcitabīna (gemcitabīna hidrohlorīda veidā).

Palīgvielas ar zināmu iedarbību:

3,95 mg/ml nātrijs un 395 mg/ml bezūdens etilspirts.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai.

Dzidrs, bezkrāsains vai gaiši dzeltenīgs šķīdums.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Gemcitabīns ir indicēts lokāli progresējoša vai metastātiska urīnpūšļa vēža ārstēšanai kombinācijā ar

cisplatīnu.

Gemcitabīns ir indicēts pacientu ar lokāli progresējošu vai metastātisku aizkuņģa dziedzera

adenokarcinomu ārstēšanai.

Gemcitabīns kombinācijā ar cisplatīnu ir indicēts kā pirmās līnijas terapija pacientiem ar lokāli

progresējošu vai metastātisku nesīkšūnu plaušu vēzi (NŠPV). Gados vecākiem pacientiem vai

pacientiem ar vispārējā stāvokļa novērtējumu 2 var apsvērt gemcitabīna monoterapiju.

Gemcitabīns kombinācijā ar karboplatīnu ir indicēts lokāli progresējošas vai metastātiskas epiteliālas

olnīcu karcinomas ārstēšanai pacientiem ar slimības recidīvu pēc vismaz 6 mēnešu bezrecidīva perioda

pēc platīnu saturošas pirmās līnijas terapijas.

Gemcitabīns kombinācijā ar paklitakselu ir indicēts neoperējama, lokāli atkārtota vai metastātiska

krūts vēža ārstēšanai pacientiem ar slimības recidīvu pēc adjuvantas/neoadjuvantas ķīmijterapijas.

Iepriekšējā ķīmijterapijas shēmā jābūt antraciklīnam, ja vien tas nav klīniski kontrindicēts.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Gemcitabīnu var nozīmēt tikai ārsts, kas specializējies pretvēža ķīmijterapijas izmantošanā.

Devas

SASKAŅOTS ZVA 28-02-2019

Urīnpūšļa vēzis

Kombinēta lietošana

Gemcitabīna ieteicamā deva ir 1000 mg/m

, ko ievada 30 minūšu ilgas infūzijas veidā. Šī deva

kombinācijā ar cisplatīnu jāievada katra 28 dienu cikla 1., 8. un 15. dienā. Ieteicamo cisplatīna devu

70 mg/m

ievada katra 28 dienu cikla 1. dienā pēc gemcitabīna ievadīšanas vai 2. dienā. Tad šo 4

nedēļu ciklu atkārto. Devu var samazināt pirms katra cikla vai ciklu laikā, ņemot vērā pacientam

novērotās toksicitātes pakāpi.

Aizkuņģa dziedzera vēzis

Gemcitabīna ieteicamā deva ir 1000 mg/m

, ko ievada 30 minūšu ilgas intravenozas infūzijas veidā.

Tā jāatkārto vienu reizi nedēļā līdz 7 nedēļas ilgi, pēc tam seko nedēļu ilgs pārtraukums. Turpmāko

ciklu laikā injekcijas jāveic vienu reizi nedēļā 3 nedēļas pēc kārtas katrā 4 nedēļu periodā. Devu var

samazināt pirms katra cikla vai cikla laikā, ņemot vērā katram pacientam novērotās toksicitātes

pakāpi.

Nesīkšūnu plaušu vēzis

Monoterapija

Gemcitabīna ieteicamā deva ir 1000 mg/m

, ko ievada 30 minūšu ilgas intravenozas infūzijas veidā.

Tā jāatkārto vienu reizi nedēļā 3 nedēļas, kam seko nedēļu ilgs pārtraukums. Tad šo 4 nedēļu ciklu

atkārto. Devu var samazināt pirms katra cikla vai cikla laikā, ņemot vērā katram pacientam novērotās

toksicitātes pakāpi.

Kombinēta lietošana

Gemcitabīna ieteicamā deva ir 1250 mg/m

ķermeņa virsmas laukuma 30 minūšu ilgas intravenozas

infūzijas veidā ārstēšanas cikla (21 diena) 1. un 8. dienā. Devu var samazināt pirms katra cikla vai

cikla laikā, ņemot vērā katram pacientam novēroto toksicitāti.

Cisplatīns ir lietots 75 – 100 mg/m

devā reizi 3 nedēļās.

Krūts dziedzera vēzis

Kombinēta lietošana

Gemcitabīnu kombinācijā ar paklitakselu ieteicams lietot šādi: katra 21 dienu cikla 1. dienā ievada

paklitakselu (175 mg/m

) aptuveni 3 stundu ilgas intravenozas infūzijas veidā, kam seko gemcitabīna

(1250 mg/m

) 30 minūšu ilga intravenoza infūzija 1. un 8. dienā. Devu var samazināt pirms katra cikla

vai cikla laikā, ņemot vērā katram pacientam novēroto toksicitāti. Pirms kombinētas gemcitabīna un

paklitaksela terapijas uzsākšanas pacientēm absolūtajam granulocītu skaitam jābūt vismaz 1500 (x10

Olnīcu vēzis

Kombinēta lietošana

Gemcitabīnu kombinējot ar karboplatīnu, ieteicamā gemcitabīna deva ir 1000 mg/m

, ko ievada katra

21 dienas cikla 1. un 8. dienā 30 minūšu ilgas intravenozas infūzijas veidā. Pēc gemcitabīna

karboplatīns jālieto 1. dienā, lai sasniegtu mērķa zemlīknes laukuma (AUC) vērtību 4,0 mg/ml·min.

Devu var samazināt pirms katra cikla vai cikla laikā, ņemot vērā katram pacientam novēroto

toksicitāti.

Toksicitātes kontrole un devas pielāgošana toksicitātes gadījumā

Devas pielāgošana nehematoloģiskas toksicitātes gadījumā

Lai konstatētu nehematoloģisku toksicitāti, periodiski jāveic fizikāla izmeklēšana un jāpārbauda nieru

un aknu darbību.

Katrs Gembin koncentrāta ml satur 395 mg etilspirta. Tas jāņem vērā augsta riska grupas pacientiem,

piemēram, pacientiem ar aknu slimību vai epilepsiju (skatīt arī 4.4. apakšpunktu).

Var izmantot devas samazināšanu pirms katra cikla vai cikla laikā, ņemot vērā pacientam novērotās

toksicitātes pakāpi. Parasti smagas (3. vai 4. pakāpes) nehematoloģiskas toksicitātes gadījumā,

izņemot sliktu dūšu/vemšanu, gemcitabīna terapija jāatliek vai jāsamazina deva saskaņā ar ārstējošā

SASKAŅOTS ZVA 28-02-2019

ārsta ieskatiem. Devas ievadīšana jāatliek, līdz ārsts uzskata, ka toksicitāte ir izzudusi.

Informāciju par cisplatīna, karboplatīna un paklitaksela devas pielāgošanu kombinētas terapijas

gadījumā lūdzam skatīt atbilstošā zāļu aprakstā.

Devas pielāgošana hematoloģiskas toksicitātes gadījumā

Cikla uzsākšana

Jebkuras indikācijas gadījumā pacientam pirms katras devas jānosaka trombocītu un granulocītu

skaits. Pirms cikla sākuma pacienta absolūtajam granulocītu skaitam jābūt vismaz 1500 (x 10

/l), bet

trombocītu skaitam – vismaz 100 000 (x 10

/l).

Cikla laikā

Gemcitabīna deva cikla laikā jāpielāgo saskaņā ar turpmāk norādītajām tabulām.

Gemcitabīna devas pielāgošana cikla laikā urīnpūšļa vēža, NŠPV un aizkuņģa dziedzera vēža

gadījumā, lietojot monoterapijas veidā vai kombinācijā ar cisplatīnu

Absolūtais granulocītu skaits

(x 10

6

/l)

Trombocītu skaits (x 10

6

/l)

Procenti no gemcitabīna

standarta devas (%)

> 1 000 un

> 100 000

500 – 1 000 vai

50 000 – 100 000

<500 vai

< 50 000

Deva jāizlaiž*

*Ārstēšanu cikla laikā neatsāk, iekams absolūtais granulocītu skaits nav vismaz 500 (x10

/l), bet

trombocītu skaits – vismaz 50 000 (x10

/l).

Gemcitabīna devas pielāgošana cikla laikā krūts dziedzera vēža gadījumā, lietojot kombinācijā ar

paklitakselu

Absolūtais granulocītu skaits

(x 10

6

/l)

Trombocītu skaits (x 10

6

/l

Procenti no gemcitabīna

standarta devas (%)

≥ 1 200 un

>75 000

1 000–<1 200 vai

50 000 – 75 000

700–<1 000 un

≥ 50 000

<700 vai

<50 000

Deva jāizlaiž*

*Ārstēšanu cikla laikā neatsāk. Ārstēšana tiek atsākta nākamā cikla 1. dienā, ja absolūtais granulocītu

skaits ir vismaz 1 500 (x10

/l) un trombocītu skaits ir vismaz 100 000 (x10

/l).

Gemcitabīna devas pielāgošana cikla laikā olnīcu vēža gadījumā, lietojot kombinācijā ar

karboplatīnu

Absolūtais granulocītu skaits

(x 10

6

/l)

Trombocītu skaits (x 10

6

/l)

Procenti no gemcitabīna

standarta devas (%)

> 1 500 un

≥ 100 000

1 000–1 500 vai

75 000–100 000

<1 000 vai

< 75 000

Deva jāizlaiž*

*Ārstēšanu cikla laikā neatsāk. Ārstēšana tiek atsākta nākamā cikla 1. dienā, ja absolūtais granulocītu

skaits ir vismaz 1500 (x10

/l) un trombocītu skaits ir vismaz 100 000 (x10

/l).

Devas pielāgošana hematoloģiskas toksicitātes gadījumā turpmākajos ciklos jebkuras indikācijas

gadījumā

Gemcitabīna deva jāsamazina līdz 75 % no devas, kāda tika lietota uzsākot ciklu, šādu hematoloģiskas

toksicitātes veidu gadījumā:

absolūtais granulocītu skaits <500 x 10

/l vairāk nekā 5 dienas;

absolūtais granulocītu skaits <100 x 10

/l vairāk nekā 3 dienas;

febrila neitropēnija;

SASKAŅOTS ZVA 28-02-2019

trombocītu skaits <25 000 x 10

cikls atlikts par vairāk nekā 1 nedēļu toksicitātes dēļ.

Īpašas pacientu grupas

Pacienti ar aknu vai nieru darbības traucējumiem

Gemcitabīns jālieto piesardzīgi pacientiem ar aknu vai nieru darbības traucējumiem, jo nav

pietiekamas informācijas no klīniskajiem pētījumiem, kas ļautu sniegt viennozīmīgus ieteikumus šīm

pacientu grupām (skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu).

Gados vecāki pacienti (>65 gadi)

Gemcitabīna panesamība pacientiem pēc 65 gadu vecuma ir laba. Nav pierādījumu, kas liecinātu par

to, ka gados vecākiem pacientiem nepieciešams koriģēt devas, ja neskaita jau sniegtos ieteikumus

(skatīt 5.2. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija (<18 gadi)

Gemcitabīns nav ieteicams lietošanai bērniem līdz 18 gadu vecumam, jo nav pietiekamas informācijas

par drošumu un efektivitāti.

Lietošanas veids

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro pirms zāļu lietošanas vai rīkošanās ar tām

Sīkāku informāciju skatīt 6.6. apakšpunktā.

Gembin ir laba panesamība infūzijas laikā un to var ievadīt ambulatoros apstākļos. Ja notiek

ekstravazācija, parasti infūzija nekavējoties jāaptur un jāatsāk citā asinsvadā. Pēc ievadīšanas pacients

rūpīgi jānovēro.

Norādījumus par zāļu atšķaidīšanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Bērna barošana ar krūti (skatīt 4.6. apakšpunktu).

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ir pierādīts, ka infūzijas laika pagarināšana un biežāka devu ievadīšana palielina zāļu toksicitāti.

Hematoloģiska toksicitāte

Gemcitabīns var nomākt kaulu smadzeņu darbību, kas izpaužas kā leikopēnija, trombocitopēnija un

anēmija.

Pacientiem, kuri saņem gemcitabīnu, pirms katras devas lietošanas jānosaka trombocītu, leikocītu un

granulocītu skaits. Ja konstatē zāļu izraisītu kaulu smadzeņu nomākumu, jāapsver iespēja atlikt vai

koriģēt ārstēšanu (skatīt 4.2. apakšpunktu). Tomēr kaulu smadzeņu nomākums ir īslaicīgs un parasti

nav par iemeslu devas samazināšanai, un ārstēšana tā rezultātā tiek pārtraukta reti.

Pēc gemcitabīna terapijas pārtraukšanas perifērā asinsaina var turpināt pasliktināties. Pacientiem ar

pavājinātu kaulu smadzeņu funkciju ārstēšana jāsāk piesardzīgi. Tāpat kā lietojot citus citostatiskus

līdzekļus, gemcitabīna un citas ķīmijterapijas kombinētas lietošanas gadījumā jāapsver kumulatīva

kaulu smadzeņu nomākuma risks.

Aknu un nieru darbības traucējumi

Lietojot gemcitabīnu pacientiem, kuriem ir metastāzes aknās vai kuriem anamnēzē ir hepatīts,

alkoholisms vai aknu ciroze, iespējama esošas aknu mazspējas pastiprināšanās.

Periodiski jāveic laboratoriska nieru un aknu darbības izvērtēšana (tostarp virusoloģiskas pārbaudes).

SASKAŅOTS ZVA 28-02-2019

Gemcitabīns jālieto piesardzīgi pacientiem ar aknu vai nieru darbības traucējumiem, jo klīniskajos

pētījumos nav iegūta pietiekama informācija, kas ļautu sniegt viennozīmīgus ieteikumus par devām

šādiem pacientiem (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Vienlaicīga staru terapija

Vienlaicīga staru terapija (lietojot vienlaikus vai ar ≤ 7 dienu starplaiku): ir ziņots par toksicitāti

(sīkāku informāciju un ieteikumus lietošanai skatīt 4.5. apakšpunktā).

Vakcinācija ar dzīvām vakcīnām

Pacientus, kurus ārstē ar gemcitabīnu, nav ieteicams vakcinēt ar dzeltenā drudža vakcīnu un citām

dzīvām, novājinātām vakcīnām (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Mugurējās atgriezeniskās encefalopātijas sindroms

Pacientiem, kuri saņem gemcitabīnu monoterapijā vai kombinētā terapijā ar citiem ķīmijterapijas

līdzekļiem, ir ziņots par mugurējās atgriezeniskās encefalopātijas sindromu (PRES) ar potenciāli

smagām sekām. Lielākajai daļai pacientu, kuri saņem gemcitabīnu un kuriem rodas PRES, ir ziņots par

akūtu hipertensiju un krampjiem, bet ir iespējami arī citi simptomi, piemēram, galvassāpes, letarģija,

apjukums un aklums. Optimālā gadījumā diagnozi apstiprina, veicot magnētiskās rezonanses

izmeklējumu (MRI). Parasti, nozīmējot atbilstošus uzturošus pasākumus, PRES ir atgriezenisks. Ja

terapijas laikā rodas PRES, gemcitabīna lietošana ir pilnīgi jāpārtrauc un jānozīmē uzturoši pasākumi,

tai skaitā asinsspiediena kontrole un pretkrampju terapija.

Sirds un asinsvadu sistēma

Tā kā gemcitabīna lietošanas gadījumā pastāv sirdsdarbības un/vai asinsvadu funkciju traucējumu

risks, pacientiem, kuriem anamnēzē ir sirds un asinsvadu sistēmas traucējumi, jāievēro īpaša

piesardzība.

Kapilāru caurlaidības sindroms

Par kapilāru caurlaidības sindromu ir ziņots pacientiem, kuri saņem gemcitabīnu monoterapijā vai

kombinētā terapijā ar citiem ķīmijterapijas līdzekļiem (skatīt 4.8. apakšpunktu). Stāvoklis parasti ir

ārstējams, ja to savlaicīgi pamana un atbilstoši rīkojas, taču ir arī ziņots par letāliem gadījumiem.

Šim stāvoklim raksturīga sistēmiska paaugstināta

kapilāru caurlaidība, kā rezultātā šķidrums un

proteīni no intravaskulārās telpas aizplūst uz starptelpu. Klīniskās izpausmes ietver vispārēju tūsku,

svara pieaugumu, hipoalbuminēmiju, smagu hipotensiju, akūtus nieru darbības traucējumus un

plaušu tūsku. Ja kapilāru caurlaidības sindroms attīstās terapijas laikā, gemcitabīna terapija ir

jāpārtrauc un jāveic uzturoši pasākumi. Kapilāru caurlaidības sindroms var rasties vēlākos ciklos,

un literatūrā tas ir aprakstīts saistībā ar pieaugušo respiratorā distresa sindromu.

Elpošanas sistēma

Saistībā ar gemcitabīna terapiju ir ziņots par plaušu patoloģijām, kas dažkārt bijušas smagas

(piemēram, plaušu tūska, intersticiāls pneimonīts vai pieaugušo respiratorā distresa sindroms

(ARDS)). Ja rodas šādas blakusparādības, jāapsver iespēja pārtraukt ārstēšanu ar gemcitabīnu.

Situāciju var uzlabot, agrīnā stadijā uzsākot uzturošu ārstēšanu.

Nieru darbība

Hemolītiski urēmiskais sindroms

Retos gadījumos ir saņemti ziņojumi (pēcreģistrācijas dati) par klīniskām atradēm, kas liecina par

hemolītiski urēmisko sindromu (HUS), pacientiem, kuri saņēma gemcitabīnu (skatīt 4.8.

apakšpunktu). HUS ir potenciāli dzīvībai bīstams sindroms. Ja parādās mikroangiopātiskas

hemolītiskās anēmijas pirmās pazīmes, piemēram, strauji pazeminās hemoglobīna līmenis un

vienlaikus vērojama trombocitopēnija vai bilirubīna koncentrācijas serumā, kreatinīna koncentrācijas

serumā, slāpekļa satura asinīs vai LDH līmeņa paaugstināšanās, ārstēšana ar gemcitabīnu ir jāpārtrauc.

Nieru mazspēja var būt neatgriezeniska, neskatoties uz terapijas pārtraukšanu, un var būt nepieciešama

dialīze.

Fertilitāte

SASKAŅOTS ZVA 28-02-2019

Fertilitātes pētījumos gemcitabīns peļu tēviņiem izraisīja hipospermatoģenēzi (skatīt

5.3. apakšpunktu). Tāpēc ar gemcitabīnu ārstētiem pacientiem nav ieteicams kļūt par bērna tēvu

ārstēšanas laikā un vēl 6 mēnešus pēc ārstēšanas; pirms terapijas viņiem ieteicams konsultēties par

spermas kriokonservāciju, jo ārstēšana ar gemcitabīnu var izraisīt neauglību (skatīt 4.6. apakšpunktu).

Nātrijs

Katrs Gembin koncentrāta ml satur 3,95 mg (< 1mmol) nātrija. Tas jāņem vērā pacientiem, kuriem

noteikta diēta ar kontrolētu nātrija daudzumu.

Etilspirts

Katrs Gembin koncentrāta ml satur 395 mg etilspirta. Ja atšķaidīšana nav veikta pareizi, tas var izraisīt

ar alkoholu saistītas blakusparādības. Rūpīgi jāievēro norādījumi par zāļu atšķaidīšanu (skatīt 6.6.

apakšpunktu). Kaitīgs cilvēkiem, kuriem ir atkarība no alkohola. Jāpievērš uzmanība paaugstināta

riska grupām: pacientiem ar aknu slimību vai epilepsiju. Jāņem vērā iespējamā ietekme uz centrālo

nervu sistēmu un cita iedarbība.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Specifiski mijiedarbības pētījumi nav veikti (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Staru terapija

Vienlaicīga staru terapija (lietojot vienlaikus vai ar ≤ 7 dienu starplaiku) – ar šo kombinēto terapiju

saistītā toksicitāte ir atkarīga no daudz dažādiem faktoriem, tostarp gemcitabīna devas, gemcitabīna

lietošanas biežuma, apstarojuma devas, staru terapijas plānošanas metodes, mērķa audiem un mērķa

apjoma. Preklīniskos un klīniskos pētījumos pierādīts, ka gemcitabīnam piemīt sensibilizējoša

iedarbība attiecībā uz staru terapiju. Vienā pētījumā, kura laikā pacienti ar nesīkšūnu plaušu vēzi līdz 6

secīgām nedēļām saņēma 1000 mg/m

lielas gemcitabīna devas kopā ar terapeitisku krūšu kurvja

apstarošanu, toksicitāte izpaudās kā smags un potenciāli dzīvībai bīstams gļotādu iekaisums, īpaši

barības vada iekaisumu un pneimonītu sevišķi pacientiem, kuri saņem masīvu staru terapiju [vidējais

terapijas apjoms 4,795 cm

]. Turpmāk veiktie pētījumi liecina, ka vienlaicīgi ar staru terapiju

iespējams lietot gemcitabīnu mazākās devās un prognozēt toksicitāti, piemēram, II fāzes nesīkšūnu

plaušu vēža pētījums, kurā vienlaicīgi ar gemcitabīna (600 mg/m

, četras reizes) un cisplatīna (80 mg/

divas reizes) lietošanu 6 nedēļu laikā tika veikta krūšu kurvja apstarošana ar 66 Gy lielām

starojuma devām. Optimālā shēma gemcitabīna drošai lietošanai kopā ar terapeitiskām staru terapijas

devām visiem audzēju veidiem vēl nav noteikta.

Nevienlaicīga lietošana (ar > 7 dienu starplaiku) – datu analīze neliecina par pastiprinātu toksicitāti,

lietojot gemcitabīnu vairāk nekā 7 dienas pirms vai pēc apstarošanas, izņemot staru terapijas

atcelšanas sindromu. Dati liecina, ka gemcitabīnu var sākt lietot pēc tam, kad izzudušas staru terapijas

izraisītās akūtās sekas vai vismaz nedēļu pēc apstarošanas.

Gan vienlaicīgas, gan nevienlaicīgas gemcitabīna lietošanas laikā ziņots par staru terapijas radītu

mērķa audu bojājumu (piemēram, ezofagītu, kolītu un pneimonītu).

Cita informācija

Ņemot vērā sistēmiskas, iespējami letālas slimības risku, nav ieteicams veikt vakcināciju ar dzeltenā

drudža un citām dzīvām, novājinātām vakcīnām, jo īpaši pacientiem ar imūnsistēmas nomākumu.

Alkohola daudzums šo zāļu sastāvā var ietekmēt citu zāļu iedarbību.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Datu par gemcitabīna lietošanu grūtniecēm nav. Pētījumi dzīvniekiem liecina par toksisku ietekmi uz

vairošanos (skatīt 5.3. apakšpunktu). Pamatojoties uz dzīvnieku pētījumu rezultātiem un gemcitabīna

darbības mehānismu, šīs zāles grūtniecības laikā nedrīkst lietot, ja vien tas nav absolūti nepieciešams.

Sievietes jābrīdina, ka gemcitabīna terapijas laikā viņām nedrīkst iestāties grūtniecība un, ja tas tomēr

SASKAŅOTS ZVA 28-02-2019

notiek, nekavējoties jāinformē ārstējošais ārsts.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai gemcitabīns izdalās mātes pienā, un nevar izslēgt nevēlamu ietekmi uz zīdaini, kas

saņem mātes pienu. Bērna barošana ar krūti gemcitabīna terapijas laikā ir jāpārtrauc.

Fertilitāte

Fertilitātes pētījumos gemcitabīns peļu tēviņiem izraisīja hipospermatoģenēzi (skatīt 5.3.

apakšpunktu). Tāpēc ar gemcitabīnu ārstētiem pacientiem nav ieteicams kļūt par bērna tēvu ārstēšanas

laikā un vēl 6 mēnešus pēc ārstēšanas; pirms terapijas viņiem ieteicams konsultēties par spermas

kriokonservācijas iespējām, jo ārstēšana ar gemcitabīnu var izraisīt neauglību.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Alkohola daudzums šo zāļu sastāvā var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot

mehānismus.

Pētījumi par ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus nav veikti, tomēr ir

ziņots, ka gemcitabīns izraisa vieglu līdz mēreni izteiktu miegainību, jo īpaši kombinācijā ar alkoholu.

Pacienti jābrīdina nevadīt transportlīdzekļus un neapkalpot mehānismus, iekams viņi nav

pārliecinājušies, ka viņu koncentrēšanas spējas nav ietekmētas.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Saistībā ar gemcitabīna terapiju visbiežāk ziņotās blakusparādības ir slikta dūša ar vemšanu vai bez

tās, paaugstināts aknu transamināžu (ASAT/ALAT) un sārmainās fosfatāzes līmenis, kas novērots

aptuveni 60 % pacientu; proteīnūrija un hematūrija, kas novērota aptuveni 50 % pacientu; aizdusa, kas

novērota 10 – 40 % pacientu (biežāk pacientiem ar plaušu vēzi); alerģiski ādas izsitumi, kas novēroti

aptuveni 25 % pacientu, un 10 % pacientu tie ir saistīti ar niezi.

Blakusparādību rašanās biežumu un smaguma pakāpi ietekmē deva, infūzijas ātrums un starplaiks

starp devām (skatīt 4.4. apakšpunktu). Devu ierobežojošas blakusparādības ir trombocītu, leikocītu un

granulocītu skaita samazināšanās (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Klīnisko pētījumu dati

Biežums tiek definēts šādi: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1000 līdz <

1/100), reti (≥ 1/10000 līdz < 1/1000), ļoti reti (< 1/10000).

Zemāk uzskaitīto nevēlamo blakusparādību un to biežuma tabulas pamatā ir dati no klīniskajiem

pētījumiem. Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības

samazinājuma secībā.

SASKAŅOTS ZVA 28-02-2019

Orgānu sistēmu klasifikācija

Biežuma iedalījums

Infekcijas un infestācijas

Bieži

Infekcijas

Nav zināmi

Sepse

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Ļoti bieži

Leikopēnija (3. pakāpes neitropēnija = 19,3 %; 4.

pakāpes neitropēnija = 6 %)

Kaulu smadzeņu nomākums parasti ir viegls un vidēji

smags un galvenokārt ietekmē granulocītu skaitu (skatīt

4.2. un 4.4. apakšpunktu)

Trombocitopēnija

Anēmija

Bieži

Febrila neitropēnija

Ļoti reti

Trombocitoze

Trombotiska mikroangiopātija

Imūnās sistēmas traucējumi

Ļoti reti

Anafilaktoīda reakcija

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Bieži

Anoreksija

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži

Galvassāpes

Bezmiegs

Miegainība

Retāk

Cerebrovaskulāri traucējumi

Ļoti reti

Mugurējās atgriezeniskās encefalopātijas

sindroms (skatīt 4.4. apakšpunktu)

Sirds funkcijas traucējumi

Retāk

Aritmijas, galvenokārt supraventrikulāras

Sirds mazspēja

Reti

Miokarda infarkts

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Reti

Perifēriska vaskulīta un gangrēnas klīniskās

pazīmes

Hipotensija

Ļoti reti

Kapilāru caurlaidības sindroms (skatīt 4.4.

apakšpunktu)

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu

kurvja un videnes slimības

Ļoti bieži

Aizdusa – parasti viegla un ātri izzūd bez

ārstēšanas

Bieži

Klepus

Rinīts

Retāk

Intersticiāls pneimonīts (skatīt 4.4. apakšpunktu)

Bronhu spazmas – parasti vieglas un pārejošas,

taču var būt nepieciešama arī parenterāla

ārstēšana

Reti

Plaušu tūska

SASKAŅOTS ZVA 28-02-2019

Pieaugušo respiratorā distresa sindroms (skatīt

4.4. apakšpunktu)

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Ļoti bieži

Vemšana

Slikta dūša

Bieži

Caureja

Stomatīts un čūlas mutes dobumā

Aizcietējums

Ļoti reti

Išēmisks kolīts

Aknu un/vai žults izvades sistēmas

traucējumi

Ļoti bieži

Paaugstināts aknu transamināžu (ASAT un

ALAT) un sārmainās fosfatāzes līmenis

Bieži

Paaugstināts bilirubīna līmenis

Retāk

Smaga hepatotoksicitāte, tai skaitā aknu mazspēja

un nāve

Reti

Paaugstināts gamma glutamiltransferāzes (GGT)

līmenis

Ādas un zemādas audu bojājumi

Ļoti bieži

Alerģiski ādas izsitumi, kas bieži saistīti ar niezi

Alopēcija

Bieži

Nieze

Svīšana

Reti

Smagas ādas reakcijas, tai skaitā ādas lobīšanās

un bullozi izsitumi

Čūlošanās

Pūslīšu un čūlu veidošanās

Zvīņošanās

Ļoti reti

Toksiska epidermas nekrolīze

Stīvensa-Džonsona sindroms

Nav zināmi

Pseidocelulīts

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas

bojājumi

Bieži

Muguras sāpes

Mialģija

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Ļoti bieži

Hematūrija

Viegla proteīnūrija

Retāk

Nieru mazspēja (skatīt 4.4. apakšpunktu)

Hemolītiski urēmiskais sindroms (skatīt 4.4.

apakšpunktu)

Vispārēji traucējumi un reakcijas

ievadīšanas vietā

Ļoti bieži

Gripai līdzīgi simptomi - visbiežāk sastopamie

simptomi ir drudzis, galvassāpes, drebuļi,

mialģija, astēnija un anoreksija. Ir ziņots arī par

klepu, rinītu, sliktu pašsajūtu, svīšanu un miega

SASKAŅOTS ZVA 28-02-2019

traucējumiem

Tūska/perifēriska tūska, tai skaitā sejas tūska. Pēc

terapijas pārtraukšanas tūska parasti ir

atgriezeniska

Bieži

Drudzis

Astēnija

Drebuļi

Reti

Reakcijas injekcijas vietā – parasti viegli

izteiktas

Traumas, saindēšanās un ar

manipulācijām saistītas komplikācijas

Reti

Starojuma toksicitāte (skatīt 4.5. apakšpunktu)

Staru terapijas atcelšanas sindroms

Kombinēta terapija krūts vēža gadījumā

Ja gemcitabīnu lieto kombinācijā ar paklitakselu, palielinās 3. un 4. pakāpes hematoloģiskas

toksicitātes, jo īpaši neitropēnijas, biežums. Tomēr šo nevēlamo blakusparādību biežuma

palielināšanās nav saistīta ar biežākām infekcijām vai ar asiņošanu saistītiem traucējumiem. Ja

gemcitabīnu lieto kopā ar paklitakselu, biežāk rodas nespēks un febrila neitropēnija. Ar anēmiju

nesaistīts nespēks parasti izzūd pēc pirmā cikla.

3. un 4. pakāpes nevēlamās blakusparādības

Paklitaksels, salīdzinot ar gemcitabīnu plus paklitakselu

Pacientu skaits (%)

Paklitaksela grupa (N=259)

Gemcitabīna plus paklitaksela grupa

(N=262)

3. pakāpe

4. pakāpe

3. pakāpe

4. pakāpe

Laboratoriskas

blakusparādības

Anēmija

5 (1,9)

1 (0,4)

15 (5,7)

3 (1,1)

Trombocitopēnija

14 (5,3)

1 (0,4)

Neitropēnija

11 (4,2)

17 (6,6)*

82 (31,3)

45 (17,2)*

Nelaboratoriskas

blakusparādības

Febrila neitropēnija

3 (1,2)

12 (4,6)

1 (0,4)

Nespēks

3 (1,2)

1 (0,4)

15 (5,7)

2 (0,8)

Caureja

5 (1,9)

8 (3,1)

Motora neiropātija

2 (0,8)

6(2,3)

1 (0,4)

Sensora neiropātija

9 (3,5)

14 (5,3)

1 (0,4)

* 4. pakāpes neitropēnija, kas ilga vairāk nekā 7 dienas, radās 12,6 % pacientu kombinētas terapijas

grupā un 5,0 % pacientu paklitaksela grupā.

SASKAŅOTS ZVA 28-02-2019

Kombinēta lietošana urīnpūšļa vēža gadījumā

3. un 4. pakāpes nevēlamās blakusparādības

MVAC, salīdzinot ar gemcitabīnu plus cisplatīnu

Pacientu skaits (%)

MVAC (metotreksāta, vinblastīna,

doksorubicīna un cisplatīna) grupa

(N=196)

Gemcitabīna plus cisplatīna grupa

(N=200)

3. pakāpe

4. pakāpe

3. pakāpe

4. pakāpe

Laboratoriskas

blakusparādības

Anēmija

30 (16)

4 (2)

47 (24)

7 (4)

Trombocitopēnija

15 (8)

25 (13)

57 (29)

57 (29)

Nelaboratoriskas

blakusparādības

Slikta dūša un

vemšana

37 (19)

3 (2)

44 (22)

0 (0)

Caureja

15 (8)

1 (1)

6 (3)

0 (0)

Infekcija

19 (10)

10 (5)

4 (2)

1 (1)

Stomatīts

34 (18)

8 (4)

2 (1)

0 (0)

Kombinēta lietošana olnīcu vēža gadījumā

3. un 4. pakāpes nevēlamās blakusparādības

Karboplatīns, salīdzinot ar gemcitabīnu plus karboplatīnu

Pacientu skaits (%)

Karboplatīna grupa (N=174)

Gemcitabīna plus karboplatīna grupa

(N=175)

3. pakāpe

4. pakāpe

3. pakāpe

4. pakāpe

Laboratoriskas

blakusparādības

Anēmija

10 (5,7)

4 (2,3)

39 (22,3)

9 (5,1)

Neitropēnija

19 (10,9)

2 (1,1)

73 (41,7)

50 (28,6)

Trombocitopēnija

18 (10,3)

2 (1,1)

53 (30,3)

8 (4,6)

Leikopēnija

11 (6,3)

1 (0,6)

84 (48,0)

9 (5,1)

Nelaboratoriskas

blakusparādības

Asiņošana

0 (0,0)

0 (0,0)

3 (1,8)

(0,0)

Febrila neitropēnija

0 (0,0)

0 (0,0)

2 (1,1)

(0,0)

Infekcija bez

neitropēnijas

0 (0)

0 (0,0)

(0,0)

1 (0,6)

Kombinētas terapijas grupā biežāk nekā karboplatīna monoterapijas grupā novēroja arī sensoru

neiropātiju.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīga, LV

1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9.

Pārdozēšana

Gemcitabīna pārdozēšanas gadījumā nav zināma antidota. Līdz 5700 mg/m

lielu devu ievadīšana 30

minūšu ilgas intravenozas infūzijas veidā ik pēc 2 nedēļām izraisīja klīniski pieļaujamu toksicitāti. Ja

SASKAŅOTS ZVA 28-02-2019

ir aizdomas par pārdozēšanu, pacients jānovēro, veicot asins šūnu skaita pārbaudi, un nepieciešamības

gadījumā jāveic uzturoša ārstēšana.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: pirimidīna analogs; ATĶ kods: L01BC05

Darbības mehānisms

Metabolisms šūnā un darbības mehānisms: nukleozīdu kināze intracelulāri metabolizē pirimidīna

antimetabolītu gemcitabīnu (dFdC) par aktīviem difosfāta (dFdCDF) un trifosfāta (dFdCTF)

nukleozīdiem. Gemcitabīna citotoksisko darbību nosaka dFdCDF un dFdCTF divu darbību izraisīta

DNS sintēzes kavēšana. Pirmkārt, dFdCDF kavē ribonukleotīdu reduktāzi, kas katalizē reakcijas,

kurās veidojas dezoksinukleozīdu trifosfāti (dCTF) DNS sintēzei. dFdCDF izraisītā šā fermenta

kavēšana samazina dezoksinukleozīdu koncentrāciju vispār, un īpaši dCTF koncentrāciju. Otrkārt,

dFdCTF konkurē ar dCTF par iekļaušanos DNS (pašpotencēšana).

Tādā pat veidā neliels gemcitabīna daudzums var iekļauties arī RNS. Tādējādi dCTF intracelulārās

koncentrācijas samazināšanās veicina dFdCTF iekļaušanos DNS. DNS epsilonpolimerāze nespēj

eliminēt gemcitabīnu un atjaunot augošos DNS zarus. Pēc gemcitabīna iekļaušanās DNS, tās

augošajiem zariem tiek pievienots vēl viens papildu nukleotīds. Pēc šīs pievienošanas turpmākā DNS

sintēze ir pilnībā kavēta (maskēta ķēdes pārtraukšana). Pēc gemcitabīna iekļaušanās DNS tas izraisa

ieprogrammētu šūnas bojāeju, ko dēvē par apoptozi.

Farmakodinamiskā iedarbība

Citotoksiska darbība šūnu kultūrās

Gemcitabīnam piemīt izteikta citotoksiska darbība pret daudzām kultivētām peļu un cilvēka audzēja

šūnām. Tas darbojas specifiski šūnu cikla fāzei, tādejādi gemcitabīns primāri iznīcina šūnas, kurās

notiek DNS sintēze (S fāze) un noteiktos apstākļos kavē šūnu G1/S fāzes robežas šķērsošanu.

Gemcitabīna citotoksiskā iedarbība in vitro atkarīga gan no koncentrācijas, gan no laika.

Pretaudzēja iedarbība preklīniskajos modeļos

Visos dzīvnieku modeļos gemcitabīna pretaudzēja darbība atkarīga no ievadīšanas biežuma. Ievadot

gemcitabīnu katru dienu, novēro augstu dzīvnieku mirstību, bet minimālu pretaudzēja iedarbību. Taču

lietojot katru trešo vai ceturto dienu, gemcitabīnu var ievadīt neletālās devās, kam piemīt ļoti izteikta

pretaudzēja iedarbība pret daudziem peļu audzējiem.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Urīnpūšļa vēzis

Randomizētā III fāzes pētījumā, kurā piedalījās 405 pacienti ar progresējošu vai metastātisku urīnpūšļa

pārejas epitēlija šūnu vēzi, netika konstatētas atšķirības abās terapijas grupās, proti,

gemcitabīns/cisplatīns, salīdzinot ar metotreksāts/vinblastīns/adriamicīns/cisplatīns (MVAC), attiecībā

uz vidējo dzīvildzi (attiecīgi 12,8 un 14,8 mēneši, p=0,547), laiku līdz slimības progresēšanai (attiecīgi

7,4 un 7,6 mēneši, p=0,842) un atbildes reakcijas rādītāju (attiecīgi 49,4% un 45,7%, p=0,512)..

Tomēr gemcitabīna un cisplatīna kombinācijai bija labāks toksicitātes profils nekā MVAC.

Aizkuņģa dziedzera vēzis

Randomizētā III fāzes pētījumā, kurā piedalījās 126 pacienti ar progresējošu vai metastātisku aizkuņģa

dziedzera vēzi, gemcitabīnam bija statistiski nozīmīgi lielāks labvēlīgas atbildes reakcijas rādītājs nekā

5-fluorouracilam (attiecīgi 23,8% un 4,8%, p=0,0022). Turklāt ar gemcitabīnu ārstētiem pacientiem,

salīdzinot ar pacientiem, kurus ārstēja ar 5-fluoruracilu, statistiski nozīmīgi pagarinājās laiks līdz

slimības progresēšanai (no 0,9 līdz 2,3 mēnešiem, log rank p < 0,0024) un statistiski nozīmīgi

pagarinājās vidējā dzīvildze (no 4,4 līdz 5,7 mēnešiem, log rank p < 0,0024).

Nesīkšūnu plaušu vēzis

SASKAŅOTS ZVA 28-02-2019

Randomizētā III fāzes pētījumā, kurā piedalījās 522 pacienti ar neoperējamu, lokāli progresējošu vai

metastātisku NŠPV, gemcitabīnam kombinācijā ar cisplatīnu, salīdzinot ar cisplatīna monoterapiju,

bija statistiski nozīmīgi lielāks atbildes reakcijas rādītājs (attiecīgi 31,0% un 12,0%, p<0,0001).

Pacientiem, kurus ārstēja ar gemcitabīnu/cisplatīnu, salīdzinot ar pacientiem, kurus ārstēja ar

cisplatīnu, statistiski nozīmīgi pagarinājās laiks līdz slimības progresēšanai no 3,7 līdz 5,6 mēnešiem

(log rank p < 0,0012) un statistiski nozīmīgi pagarinājās vidējā dzīvildze no 7,6 līdz 9,1 mēnešiem

(log-rank p<0,004). Citā nejaušinātā, III fāzes pētījumā, kurā piedalījās 135 pacienti ar NŠPV IIIB vai

IV stadijā, gemcitabīna un cisplatīna kombinācijas grupā salīdzinājumā ar cisplatīna un etopozīda

kombināciju bija statistiski nozīmīgi lielāks atbildes reakcijas rādītājs (attiecīgi 40,6% un 21,2%,

p=0,025). Ar gemcitabīnu/cisplatīnu ārstētiem pacientiem, salīdzinot ar pacientiem, kurus ārstēja ar

etopozīdu/cisplatīnu, novēroja statistiski nozīmīgu laika līdz slimības progresēšanai pagarināšanos,

proti, no 4,3 līdz 6,9 mēnešiem (p=0,014). Abos pētījumos tika konstatēta vienāda zāļu panesamība

abās terapijas grupās.

Olnīcu karcinoma

Randomizētā III fāzes pētījumā 356 pacientes ar progresējošu epiteliālo olnīcu karcinomu, kurām bija

radies slimības recidīvs vismaz 6 mēnešus pēc platīnu saturoša terapijas pabeigšanas, tika

randomizētas ārstēšanai ar gemcitabīnu un karboplatīnu (GCb) vai tikai ar karboplatīnu (Cb). Ar GCb

ārstētām pacientēm tika novērota statistiski nozīmīga laika līdz slimības progresēšanai pagarināšanās,

proti, no 5,8 līdz 8,6 mēnešiem (log-rank p= 0,0038), salīdzinot ar pacientēm, ko ārstēja ar Cb.

Atšķirības atbildes reakcijas rādītājos (47,2 % GCb grupā, salīdzinot ar 30,9 % Cb grupā, p = 0,0016)

un vidējā dzīvildzē (18 mēneši GCb grupā, salīdzinot ar 17,3 mēnešiem Cb grupā, p = 0,73) liecināja

par GCb grupas priekšrocībām.

Krūts vēzis

Randomizētā III fāzes pētījumā, kurā piedalījās 529 pacientes ar neoperējamu, lokāli recidivējošu vai

metastātisku krūts vēzi, kurām bijis slimības recidīvs pēc adjuvantas/neoadjuvantas ķīmijterapijas,

gemcitabīns kombinācijā ar paklitakselu salīdzinājumā ar pacientēm, kas tika ārstētas ar paklitakselu,

nodrošināja statistiski nozīmīgi ilgāku laiku līdz dokumentētai slimības progresēšanai (tas no 3,98

mēnešiem pagarinājās līdz 6,14 mēnešiem, log rank p = 0,0002). Pēc 377 nāves gadījumiem

pacientēm, kas tika ārstētas ar gemcitabīnu/paklitakselu, salīdzinājumā ar pacientēm, kas tika ārstētas

ar paklitakselu, kopējā dzīvildze bija 18,6 mēneši, salīdzinot ar 15,8 mēnešiem (log rank p = 0,0489,

RA = 0,82), bet kopējais atbildes reakcijas rādītājs bija attiecīgi 41,4 un 26,2 % (p = 0,0002).

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Gemcitabīna farmakokinētika pētīta septiņos pētījumos 353 pacientiem. Pētījumu pacienti bija

121 sieviete un 232 vīrieši 29 – 79 gadu vecumā. Aptuveni 45 % šo pacientu bija nesīkšūnu plaušu

vēzis un 35 % diagnosticēts aizkuņģa dziedzera vēzis. Pētot 500 – 2592 mg/m

devu, kuru ievadīja 0,4

– 1,2 stundas ilgas infūzijas veidā tika iegūti turpmāk minētie farmakokinētiskie rādītāji.

Uzsūkšanās

Maksimālā koncentrācija plazmā (kas tika sasniegta 5 minūtes pēc infūzijas beigām) bija 3,2 –

45,5 µg/ml. Lietojot devu 1000 mg/m

/30 minūtēs, aptuveni 30 minūtes pēc infūzijas beigām

pamatsavienojuma koncentrācija plazmā bija augstāka par 5 µg/ml, bet vēl pēc stundas augstāka par

0,4 µg/ml.

Izkliede

Izkliedes tilpums centrālajā telpā sievietēm bija 12,4 l/m

un vīriešiem 17,5 l/m

(individuālās

atšķirības pacientu vidū bija 91,9 %). Izkliedes tilpums perifērajā telpā bija 47,4 l/m

. Perifērās telpas

tilpums nebija atkarīgs no dzimuma.

Saistība ar plazmas olbaltumiem bija nenozīmīga.

Eliminācijas pusperiods: 42 – 94 minūtes atkarībā no vecuma un dzimuma. Lietojot saskaņā ar ieteikto

shēmu, gemcitabīna eliminācijai praktiski jābūt pabeigtai 5 – 11 stundu laikā pēc infūzijas sākuma.

Lietojot reizi nedēļā, gemcitabīns neuzkrājas.

Biotransformācija

SASKAŅOTS ZVA 28-02-2019

Gemcitabīnu strauji metabolizē citidīna dezamināze aknās, nierēs, asinīs un citos audos. Gemcitabīna

intracelulārās vielmaiņas rezultātā veidojas gemcitabīna mono-, di- un trifosfāti (dFdCMF, dFdCDF

un dFdCTF); uzskata, ka aktīvi ir savienojumi dFdCDF un dFdCTF. Šie intracelulārie metabolīti nav

konstatēti plazmā vai urīnā. Primārais metabolīts 2'-deoksi-2', 2'-difluorouridīns (dFdU) ir neaktīvs un

ir konstatēts plazmā un urīnā.

Eliminācija

Sistēmiskais klīrenss bija robežās no 29,2 l/h/m

līdz 92,2 l/h/m

atkarībā no pacienta dzimuma un

vecuma (individuālās atšķirības pacientu vidū bija 52,2 %). Sievietēm klīrenss ir par aptuveni 25 %

lēnāks nekā vīriešiem. Lai gan klīrenss ir straujš, gan vīriešiem, gan sievietēm tas samazinās līdz ar

vecumu. Ieteiktajai gemcitabīna devai, proti, 1000 mg/m

, ko ievada 30 minūšu ilgas infūzijas veidā,

zemākas klīrensa vērtības sievietēm un vīriešiem nenorāda uz nepieciešamību samazināt gemcitabīna

devu.

Izdalīšanās ar urīnu: nemainītā veidā izdalās mazāk nekā 10 %.

Nieru klīrenss: 2 – 7 l/h/m

Nedēļu pēc lietošanas izdalās 92 – 98 % no gemcitabīna devas: 99 % ar urīnu, galvenokārt dFdU

veidā, bet 1 % devas izdalās ar izkārnījumiem.

dFdCTF farmakokinētika

Šis metabolīts ir atrodams perifērisko asiņu mononukleārās šūnās, un turpmāk norādītā informācija

attiecas uz šīm šūnām. Intracelulārā koncentrācija paaugstinās proporcionāli gemcitabīna 35 – 350 mg/

/30 min devām, kas rada līdzsvara koncentrāciju 0,4 – 5 µg/ml. Ja gemcitabīna koncentrācija

plazmā pārsniedz 5 µg/ml, dFdCTF līmenis nepaaugstinās, kas liecina, ka tā sintēzei šajās šūnās ir

piesātinošs raksturs.

Terminālais eliminācijas pusperiods: 0,7 – 12 stundas.

dFdU farmakokinētika

Maksimālā koncentrācija plazmā (3 – 15 minūtes pēc 30 minūšu ilgas infūzijas beigām, ievadot 1000

mg/m

): 28 – 52 µg/ml. Zemākā koncentrācija pēc ievadīšanas vienu reizi nedēļā ir 0,07 – 1,12 µg/ml

bez uzkrāšanās pazīmēm.

Koncentrācija plazmā samazinās atbilstoši trīsfāziskai līknei, vidējais terminālais eliminācijas

pusperiods ir 65 stundas (robežās no 33 līdz 84 stundām).

dFdU veidošanās no pamatsavienojuma: 91 – 98 %.

Vidējais izkliedes tilpums centrālajā telpā: 18 l/m

(robežās no 11 līdz 22 l/m

Vidējais izkliedes tilpums līdzsvara koncentrācijas apstākļos (V

): 150 l/m

(robežās no 96 līdz 228 l/

Izkliede audos: plaša.

Vidējais šķietamais klīrenss: 2,5 l/h/m

(robežās no 1 līdz 4 l/h/m

Izdalīšanās ar urīnu: pilnīga.

Gemcitabīna un paklitaksela kombinētā terapija

Kombinētā terapija neizmainīja ne gemcitabīna, ne paklitaksela farmakokinētiku.

Gemcitabīna un karboplatīna kombinētā terapija

Lietojot kombinācijā ar karboplatīnu, gemcitabīna farmakokinētika nemainījās.

Nieru darbības traucējumi

Viegla un vidēji smaga nieru mazspēja (GFĀ 30 – 80 ml/min) nozīmīgi neietekmē gemcitabīna

farmakokinētiku.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Galvenā ietekme, ko novēroja līdz 6 mēnešu ilgos atkārtotu devu pētījumos ar pelēm un suņiem, bija

atgriezenisks asinsrades nomākums, kas bija atkarīgs no lietošanas shēmas un devas.

Gemcitabīns ir mutagēns in vitro mutāciju testā un in vivo kaulu smadzeņu mikrokodoliņu testā.

SASKAŅOTS ZVA 28-02-2019

Ilgtermiņa pētījumi ar dzīvniekiem, lai novērtētu kancerogēno iedarbību, nav veikti.

Fertilitātes pētījumos gemcitabīns izraisīja pārejošu hipospermatoģenēzi peļu tēviņiem. Ietekme uz

mātīšu fertilitāti nav novērota.

Novērtējot eksperimentālos pētījumus ar dzīvniekiem, ir konstatēta reproduktīvā toksicitāte,

piemēram, iedzimtas patoloģijas un cita veida ietekme uz embrija vai augļa attīstību, grūsnības norisi

vai peri- un postnatālo attīstību.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Nātrija hidrogēnfosfāts

Nātrija hidroksīds

Sālsskābe

Bezūdens etilspirts

Ūdens injekcijām

6.2.

Nesaderība

Šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm (izņemot 6.6. apakšpunktā minētās).

6.3.

Uzglabāšanas laiks

Koncentrāts neatvērtā flakonā

3 gadi.

Pēc pirmās atvēršanas

Ķīmiska un fizikāla stabilitāte lietošanas laikā pierādīta 28 dienas, uzglabājot 25°C temperatūrā.

No mikrobioloģiskā viedokļa, pēc atvēršanas šīs zāles var uzglabāt maksimāli 28 dienas, uzglabājot

25°C temperatūrā. Par savādāku uzglabāšanas laiku un apstākļiem pirms ievadīšanas ir atbildīgs

lietotājs.

Infūziju šķīdums

Ķīmiska un fizikāla stabilitāte lietošanas laikā pēc atšķaidīšanas ar 0,9 % nātrija hlorīda šķīdumu (5,2

mg/ml gemcitabīna) ir pierādīta 5 dienas, uzglabājot 2

C -8

C un apmēram 30°C temperatūrā.

No mikrobioloģiskā viedokļa infūziju šķīdums jālieto nekavējoties. Ja to neievada uzreiz, par

uzglabāšanas laiku un apstākļiem pirms ievadīšanas ir atbildīgs lietotājs un parasti tas nedrīkst būt

ilgāks par 24 stundām uzglabājot 2

C -8

C temperatūrā, ja vien atšķaidīšana notikusi kontrolētos un

validētos apstākļos.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Neatdzesēt vai nesasaldēt.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu atšķaidīšanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

Bezkrāsaina stikla flakons (I klase) ar brombutilgumijas aizbāzni, kas noslēgts ar alumīnija vāciņu un

polipropilēna apvalku. Flakons var būt iepakots ar vai bez plastmasas aizsargpārklājuma.

Iepakojuma lielumi:

1 x 5 ml flakons

SASKAŅOTS ZVA 28-02-2019

1 x 25 ml flakons

1 x 50 ml flakons

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Rīkošanās

Sagatavojot un iznīcinot šķīdumu infūzijām, jāievēro parastā piesardzība attiecībā uz citostatiskiem

līdzekļiem. Grūtnieces nedrīkst rīkoties ar šīm zālēm. Ar šķīdumu infūzijām jādarbojas īpašā drošā

boksā un jālieto aizsargapģērbs un aizsargcimdi. Ja nav iekārtots īpašs bokss, aprīkojums jāpapildina

ar masku un aizsargbrillēm.

Ja zāles nokļūt acīs, tas var izraisīt nopietnu kairinājumu. Acis nekavējoties rūpīgi jāizskalo ar ūdeni.

Ja kairinājums nemazinās, jākonsultējas ar ārstu. Ja šķīdums izšļakstās uz ādas, rūpīgi noskalojiet to ar

ūdeni.

Norādījumi par atšķaidīšanu

Vienīgais Gembin koncentrāta infūziju šķīduma pagatavošanai atšķaidīšanai apstiprinātais šķīdinātājs

ir 9 mg/ml (0,9 %) nātrija hlorīda šķīdums injekcijām (bez konservanta).

Lai izvairītos no blakusparādībām, stingri jāievēro turpmāk sniegtie norādījumi par zāļu atšķaidīšanu.

Atšķaidot gemcitabīnu intravenozai infūzijai, jāievēro aseptikas noteikumi.

Pacientam nepieciešamais gemcitabīna 40 mg/ml koncentrāta infūziju šķīduma pagatavošanai

kopējais daudzums jāatšķaida ar vismaz 500 ml sterila 9 mg/ml (0,9 %) nātrija hlorīda

šķīduma injekcijām (bez konservanta) un jāievada 30 minūšu ilgas infūzijas veidā. Var

veikt turpmāku atšķaidīšanu ar šo pašu šķīdinātāju. Atšķaidītais šķīdums ir dzidrs, bezkrāsains

vai salmu krāsas šķīdums.

Parenterāli ievadāmās zāles pirms ievadīšanas vizuāli jāpārbauda, vai nav redzamu daļiņu vai

krāsas pārmaiņu. Ja ir redzamas daļiņas, zāles nedrīkst ievadīt.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður, Īslande

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

10-0583

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2010. gada 26. novembris

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2016. gada 13. janvāris

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

12/2018

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju