Fucithalmic 10 mg/g acu pilieni, suspensija

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

22-10-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
Fuzidīnskābe
Pieejams no:
Amdipharm Limited, Ireland
ATĶ kods:
S01AA13
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Acid fusidicum
Deva:
10 mg/g
Zāļu forma:
Acu pilieni, suspensija
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
LEO Laboratories Ltd., Ireland
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija numurs:
I000669

Saskaņots ZVA 16.02.2016.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Fucithalmic

®

10 mg/g acu pilieni, suspensija

Acidum fusidicum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu

pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Fucithalmic un kādam nolūkam tās lieto

Kas jāzina pirms Fucithalmic lietošanas

Kā lietot Fucithalmic

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Fucithalmic

Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Fucithalmic un kādam nolūkam tās lieto

Fucithalmic ir acu pilieni, suspensija kurus lieto bakteriālu acu infekciju, kuras izraisījuši pret fuzidīnskābi

jutīgi mikroorganismi, piemēram, konjunktivīta, blefarīta, mieža grauda, keratīta, dakriocistīta, ārstēšanai, kā

arī infekciju profilaksei pēc svešķermeņa izņemšanas no acs.

Fucithalmic ir darbīgs pret stafilokokiem, streptokokiem, Neisseria, Haemophilus, Moraxella un

Corynebacteria. Fucithalmic aktīvās vielas fuzidīnskābes pakāpeniska atbrīvošanās nodrošina tās ilgstošu

kontaktu ar konjunktīvas maisu. Zāļu lietošana divas reizes dienā nodrošina pietiekamu fuzidīnskābes

koncentrāciju visos acs audos. Fucithalmic labi iekļūst acu šķidrumā.

2. Kas jāzina pirms Fucithalmic lietošanas

Nelietojiet Fucithalmic šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret jebkuru šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā:

- lietojot Fucithalmic, nedrīkst nēsāt kontaktlēcas.

Bērni un pusaudži

-

Bērniem un pieaugušajiem novērotās drošības īpašības ir līdzīgas.

Citas zāles un Fucithalmic:

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Grūtniecība, zīdīšanas periods un fertilitāte

Saskaņots ZVA 16.02.2016.

Ja Jums iestājusies grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies

grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Fucithalmic drīkst lietot grūtniecības un zīdīšanas periodā.

Svarīga informācija par kādu no Fucithalmic sastāvdaļām

Fucithalmic acu pilieni satur benzalkonija hlorīdu, kas var izraisīt acu kairinājumu un mīksto kontaktlēcu

krāsas pārmaiņas.

3. Kā lietot Fucithalmic

Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar ārsta vai farmaceita norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet

ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir pa 1 pilienam acī divas reizes dienā (no rīta un vakarā). Ārstēšana jāturpina vēl

vismaz divas dienas pēc simptomu izzušanas.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Kopumā ziņojumi

par nevēlamām blakusparādībām ir ļoti reti. Nevēlamās blakusparādības, par kurām, ziņots visbiežāk, ir

pārejoša redzes miglošanās, dažādas reakcijas ievadīšanas vietā, piemēram, pārejošas dzelošas sāpes un

dedzināšanas sajūta. Ir ziņots par niezi, izsitumiem, nātreni, periorbitālu tūsku, angioneirotisko tūsku,

konjunktivīta norises pasliktināšanos un alerģiskām reakcijām.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas .

5. Kā uzglabāt Fucithalmic

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc „Годен до:“.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25

Uzglabāšanas laiks pēc tūbiņas pirmreizējas atvēršanas ir 28 dienas.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Fucithalmic satur

1g Fucithalmic acu pilienu, suspensijas satur:

aktīvā viela: 10 mg fuzidīnskābes (Acidum fusidicum);

citas sastāvdaļas: benzalkonija hlorīds, dinātrija edetāts, mannīts, karbomērs, nātrija hidroksīds,

ūdens injekcijām.

Fucithalmic ārējais izskats un iepakojums

5 g tūbiņa.

Tūbiņa un lietošanas instrukcija ir ievietotas kartona kārbiņā.

Saskaņots ZVA 16.02.2016.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Amdipharm Limited,

Temple Chambers,

3 Burlington Road,

Dublin 4,

Īrija

Ražotājs

LEO Laboratories Ltd (LEO Pharma)

285, Cashel Road

Dublin 12

Īrija

Paralēli importēto zāļu izplatītājs, pārmarķētājs un pārpakotājs Latvijā

SIA „MAGNUM MEDICAL”, Ulbrokas ielā 23, Rīga, LV-1021, t. 67718700

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas numurs:

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētājs lietošanas instrukciju pēdējo reizi pārskatījis

01/2016.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju