Ftorafur 400 mg cietās kapsulas

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

14-03-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

14-03-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
Tegafūbrs
Pieejams no:
Grindeks, AS, Latvija
ATĶ kods:
L01BC03
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Tegafurum
Deva:
400 mg
Zāļu forma:
Kapsula, cietā
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
A/S Grindeks, Latvija
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
98-0258

SASKAŅOTS ZVA 14-03-2019

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

FTORAFUR 400 mg cietās kapsulas

Tegafurum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu

informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad,

ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt

4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Ftorafur un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Ftorafur lietošanas

Kā lietot Ftorafur

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Ftorafur

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Ftorafur un kādam nolūkam to lieto

Ftorafur ir pretaudzēju līdzeklis. Zālēm raksturīga pretaudzēju iedarbība, kas atgādina 5-

fluoruracila iedarbību, un tās var uzskatīt par 5-fluoruracila transporta formu. Organismā 5-

fluoruracils rodas, aknu mikrosomālajiem fermentiem aktivējot šīs zāles. Ftorafur metabolīts

ilgi cirkulē organismā, tādējādi nodrošinot augstu zāļu efektivitāti.

Lieto tikai pēc ārsta norādījuma šādos gadījumos: kuņģa, resnās un taisnās zarnas vēzis, krūts

vēzis, ādas limfomas.

2.

Kas Jums jāzina pirms Ftorafur lietošanas

Nelietojiet Ftorafur šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret tegafūru vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja slimība norit ļoti smagi;

ja Jums ir akūta asiņošana;

ja Jums ir smagi aknu un nieru darbības traucējumi;

ja Jums ir leikopēnija (leikocītu daudzums mazāks par 3 x 10

/l);

ja Jums ir trombocitopēnija (trombocītu daudzums mazāks par 100 x 10

/l);

ja Jums ir anēmija (hemoglobīna līmenis zemāks par 30 vienībām);

grūtniecības un bērna barošanas ar krūti periodā;

bērniem un pusaudžiem.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

SASKAŅOTS ZVA 14-03-2019

Pirms Ftorafur lietošanas informējiet ārstu, ja Jums ir kāda no turpmāk minētajām slimībām

vai stāvokļiem:

asinsrades traucējumi;

aknu un nieru funkciju traucējumi;

glikozes metabolisma traucējumi;

kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas čūla;

nosliece uz asiņošanu;

infekcijas slimība.

Regulāri jākontrolē asinsaina, aknu un nieru funkcionālais stāvoklis. Lietojot zāles ilgstoši,

blakusparādības pastiprinās.

Bieža Ftorafur blakusparādība ir caureja, tāpēc pacientiem ar izteiktu caureju papildus

jāsaņem šķidrumu un elektrolītus aizvietojoša terapija, lai novērstu iespējamu smagu

organisma atūdeņošanos.

Ftorafur nomāc reproduktīvo funkciju.

Bērni un pusaudži

Dati par Ftorafur lietošanas drošumu un efektivitāti bērniem un pusaudžiem nav pietiekami,

tāpēc šīs zāles nedrīkst lietot šajā vecuma grupā.

Citas zāles un Ftorafur

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai

varētu lietot.

Lietojot vienlaikus

Ftorafur

un fenitoīnu (zāles, ko lieto epilepsijas ārstēšanā), var

pastiprināties fenitoīna darbība.

Zāles palielina ķīmijterapeitisko līdzekļu un staru terapijas efektivitāti (pastiprinās

arī blakusparādības).

Ftorafur kopā ar uzturu

Ftorafur jālieto vienu stundu pirms vai pēc ēšanas, jo uzturs aizkavē šo zāļu uzsūkšanos.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai

plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ftorafur nedrīkst lietot grūtniecības laikā.

Sievietēm fertīlā vecumā un vīriešiem zāļu lietošanas laikā un līdz pat 3 mēnešiem pēc

lietošanas pārtraukšanas jāizmanto efektīva kontracepcijas metode.

Ftorafur nelieto barošanas ar krūti laikā. Ja Ftorafur terapija mātei ir nepieciešama, bērna

barošana ar krūti jāpārtrauc.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ārstēšanas laikā ar Ftorafur var rasties reibonis, miegainība vai ievērojami sirdsdarbības

traucējumi.

novēro

kādu

iepriekš

minētajiem

simptomiem,

nedrīkst

vadīt

transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

Ftorafur satur krāsvielu – kumačs 4R (E 124)

Kumačs 4R (E 124) var izraisīt alerģiskas reakcijas.

3.

Kā lietot Ftorafur

SASKAŅOTS ZVA 14-03-2019

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet

ārstam vai farmaceitam.

Kapsulas lieto iekšķīgi.

Pieaugušie

Ftorafur dienas deva parasti ir 20-30 mg/kg ķermeņa masas (1,2-1,6 g vai 3-4 kapsulas),

bet var sasniegt arī 2 g (5 kapsulas); to sadala vairākās reizes devās un lieto ik 12 stundas vai

2-4 reizes dienā. Zāļu kursa deva ir 30-40 g. Terapijas kursa ilgums parasti ir 28 dienas,

pārtraukums starp kursiem – 7 dienas. Zāles jālieto vienu stundu pirms vai pēc ēšanas (skatīt

Ftorafur kopā ar uzturu). Ārsts devu pielāgo atkarībā no pacienta atbildreakcijas.

Gados vecākiem pacientiem un ilgstošas terapijas gadījumā, kā arī vēlīnās slimības stadijās

zāļu devu mazina. Poliķīmijterapijas shēmās un papildus staru terapijai Ftorafur lieto devā,

kas ir vienāda vai mazāka par monoterapijas devu.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Ftorafur lietošanas drošums un efektivitāte bērniem un pusaudžiem nav noskaidrota, tādēļ

bērniem un pusaudžiem to nedrīkst lietot (skatīt Nelietojiet Ftorafur šādos gadījumos).

Ja esat lietojis Ftorafur vairāk nekā noteikts

Ftorafur

pārdozēšana izraisa centrālās nervu sistēmas un gremošanas trakta darbības

traucējumus, kā arī kaulu smadzeņu funkcijas nomākumu. Ārstēšana ir simptomātiska.

Specifiska antidota nav.

Pārdozēšanas gadījumā nekavējoties griezieties pie ārsta!

Ja esat aizmirsis lietot Ftorafur

Ja atceraties, ka esat izlaidis kārtējo zāļu lietošanas reizi, lietojiet tās nekavējoties. Ja tuvojas

nākamā lietošanas reize, izlaidiet nokavēto devu. Zāles turpiniet lietot kā norādīts. Nelietojiet

dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Ftorafur

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Loti bieži (var rasties vairāk nekā 1 no 10 pacientiem):

kaulu smadzenes neveido pietiekošu šūnu daudzumu (asinsrades nomākums);

samazināts hemoglobīna daudzums, kas padara ādu bālu, rodas nogurums vai aizdusa;

samazināts trombocītu skaits, kas palielina zilumu veidošanās un asiņošanas risku;

samazināts balto asins šūnu (leikocītu) skaits;

slikta dūša;

vemšana;

ēstgribas zudums;

vēdersāpes;

caureja.

Bieži (var rasties mazāk nekā 1 no 10 pacientiem):

SASKAŅOTS ZVA 14-03-2019

paaugstinātas jutības reakcijas;

organisma atūdeņošanās vemšanas un caurejas dēļ;

reibonis;

miegainība;

ožas zudums;

garšas izmaiņas;

-

iekaisums mutes dobumā (stomatīts);

aknu funkciju traucējumi;

dermatīts ar niezošiem makulopapuloziem izsitumiem;

matu izkrišana;

nagu bojājumi;

sausa āda;

paaugstināts aknu enzīmu līmenis.

Retāk (var rasties mazāk nekā 1 no 100 pacientiem):

febrila neitropēnija (samazināts neitrofilo leikocītu skaits ar drudzi);

barības vada iekaisums;

divpadsmitpirkstu zarnas iekaisums vai čūla;

-

nieru funkciju traucējumi.

Reti (var rasties mazāk nekā 1 no 1000 pacientiem):

smadzeņu baltās vielas iekaisums, ko raksturo gaitas un atmiņas traucējumi

(leikoencefalīta simptomi);

plaušu iekaisums (intersticiālā pneimonija);

aknu darbības traucējumi (akūts hepatīts).

Ļoti reti (var rasties mazāk nekā 1 no 10 000 pacientiem):

sirds darbības traucējumi ar sāpēm krūšu kurvī (stenokardija);

akūts pankreatīts.

Ftorafur, lietots terapeitiskā kursa devās, rada nelielu imūnās sistēmas nomākumu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas

arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par

blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo

zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Ftorafur

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc „EXP”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

SASKAŅOTS ZVA 14-03-2019

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles,

kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

SASKAŅOTS ZVA 14-03-2019

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Ftorafur satur

Aktīvā viela ir tegafūrs (Tegafurum).

Katra cietā kapsula satur 400 mg tegafūra.

Citas sastāvdaļas: stearīnskābe.

Cietā želatīna kapsula (korpuss un vāciņš): hinolīna dzeltenais (E 104), sarkanais dzelzs

oksīds (E 172), titāna dioksīds (E 171), želatīns, kumačs 4R (E 124).

Ftorafur ārējais izskats un iepakojums

Cietās želatīna kapsulas. Korpuss – dzeltenā krāsā, vāciņš – oranžā krāsā.

Kapsulu saturs – balts pulveris.

100 cietās kapsulas augsta blīvuma polietilēna (ABPE) trauciņā ar uzspiežamu vāciņu.

Trauciņš ar pievienoto lietošanas instrukciju ievietots kartona kastītē.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Latvija

Tālr.: +371 67083205

Fakss: +371 67083505

E-pasts: grindeks@grindeks.lv

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības

īpašnieku.

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 02/2019

SASKAŅOTS ZVA 14-03-2019

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

FTORAFUR 400 mg cietās kapsulas

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra cietā kapsula satur 400 mg tegafūra (Tegafurum).

Palīgviela ar zināmu iedarbību: krāsviela kumačs 4R (E 124).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Cietā kapsula.

Cietās želatīna kapsulas. Korpuss – dzeltenā krāsā, vāciņš – oranžā krāsā.

Kapsulu saturs – balts pulveris.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Kuņģa, resnās un taisnās zarnas vēzis, krūts vēzis, ādas limfomas.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušie

Ftorafur dienas deva parasti ir 20-30 mg/kg ķermeņa masas (1,2-1,6 g), bet var sasniegt arī

2 g; to sadala vairākās reizes devās un lieto ik 12 stundas vai 2–4 reizes dienā. Zāļu kursa

deva ir 30-40 g. Terapijas kursa ilgums parasti ir 28 dienas, pārtraukums starp kursiem –

7 dienas. Deva tiek koriģēta atkarībā no toksicitātes.

Gados vecākiem pacientiem un ilgstošas terapijas gadījumā, kā arī vēlīnās slimības stadijās

zāļu devu samazina. Poliķīmijterapijas shēmās un papildus staru terapijai Ftorafur lieto devā,

kas ir vienāda vai mazāka par monoterapijas devu.

Pediatriskā populācija

Tegafūra lietošanas drošums un efektivitāte bērniem nav noskaidrota, tādēļ bērniem un

pusaudžiem šīs zāles nedrīkst lietot (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai. Kapsulas jālieto vienu stundu pirms ēšanas vai pēc ēšanas.

SASKAŅOTS ZVA 14-03-2019

SASKAŅOTS ZVA 14-03-2019

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām

palīgvielām.

Slimības terminālā stadija.

Akūta asiņošana.

Smagi aknu un nieru darbības traucējumi.

Leikopēnija (mazāk par 3 x 10

/l).

Trombocitopēnija (mazāk par 100 x 10

/l).

Anēmija (hemoglobīna līmenis zemāks par 30 vien.).

Grūtniecība un bērna barošanas ar krūti periods.

Bērni un pusaudži.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ordinējot Ftorafur, īpaša uzmanība jāpievērš pacientiem ar asinsrades, aknu un nieru funkciju

traucējumiem, glikozes metabolisma traucējumiem, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas čūlu,

noslieci uz hemorāģijām, infekcijas slimībām.

Regulāri jākontrolē asinsaina, aknu un nieru funkcionālais stāvoklis. Lietojot zāles ilgstoši,

to blakusiedarbība pastiprinās.

Bieža tegafūra blakusparādība ir caureja, un pacienti ar izteiktu caureju rūpīgi jānovēro un

jāordinē šķidrumu un elektrolītus aizvietojoša terapija, lai novērstu iespējamu fatālu dehidratāciju.

Jāņem vērā, ka šīs zāles nomāc pacienta reproduktīvo funkciju.

Palīgvielas

Šo zāļu kapsulu sastāvā ietilpst krāsviela – kumačs 4R (E 124), kas var izraisīt alerģiskas

reakcijas.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Augsta efektivitāte un relatīvi laba panesība ļauj Ftorafur iekļaut kombinētās terapijas shēmās.

Kombinētās ķīmijterapijas gadījumā Ftorafur sekmīgi aizvieto 5-fluoruracilu.

Kombinēta ķīmijterapija ir efektīvāka pacientiem, kas iepriekš nav saņēmuši specifisku

ārstēšanu ar tegafūru. Konstatēts, ka kombinētas ķīmijterapijas rezultātā neoperējami audzēji

var kļūt par operējamiem, turklāt ilgstošas remisijas laikā metastāzes regresē.

Ftorafur

citostatisko

darbību

pastiprina

uracils,

timidīns,

metotreksāts,

cisplatīns,

N-(fosfatacetil)-L-asparagīnskābe, leikovorīns, tamoksifēns un citas pretaudzēju zāles, kam

nav krustotā rezistence pret tegafūru.

Mijiedarbības mehānismi starp tegafūru un uracilu, metotreksātu, leikovorīnu ir pētīti vairāk.

Uracils

Lietojot kombināciju, kur tegafūra deva ir mazināta un uracilu (1:4 molārā attiecība), aktīvo

metabolītu koncentrācija plazmā sasniedz to pašu līmeni, ko rada 5-fluoruracils, lietots

ilgstoši intravenozi mazās devās pilienu infūzijas veidā. Šīs kombinācijas lietošana rada

lielāku 5-fluoruracila koncentrāciju audzēja audos, nekā tegafūra viena paša lietošana.

Tegafūra mazinātās devas dēļ kombinētas terapijas gadījumā, pacientiem mazinās kardio-

un neirotoksiskais risks. Uracila pastiprinošo efektu uz tegafūra darbību izskaidro

ar fluoruracila mijiedarbību ar uridīndezoksifosforilāzi, kas konkurē ar 5-fluoruracilu, un līdz

ar to palēnina 5-fluoruracila metabolismu, tā nodrošinot ilgstošu pietiekami lielu aktīvo

metabolītu koncentrāciju plazmā un audzēja audos.

SASKAŅOTS ZVA 14-03-2019

SASKAŅOTS ZVA 14-03-2019

Metotreksāts

Metotreksāts paaugstina fosforibozilmonofosfāta patēriņu šūnās, kas savukārt pastiprina

fluoruridīnu saturošu RNS veidošanos, kā arī pastiprina brīvi esošā iekššūnas 5-fluor-2’-

dezoksiuridīn-5-monofosfāta-timidilātsintetāzes inhibitora sintēzi.

Leikovorīns

Leikovorīns stabilizē 5-fluor-2’-dezoksiuridīn-5’-monofosfāta, 5-10-metilēntetrahidrofolāta

un timidilātsintetāzes kompleksu, tādējādi paaugstinot tegafūra inhibējošo aktivitāti. Ftorafur

kombinācija ar leikovorīnu kuņģa un zarnu trakta vēža pacientiem nodrošina lielāku terapijas

efektivitāti un vieglāku blakusefektu panesību.

Citas zāles

Konstatēts, ka vienlaicīga tegafūra, nespecifisko imūnmodulatoru un organisma aizsargspējas

sekmējošo līdzekļu (piem., levamizols, interferons u.c.) lietošana rada labvēlīgu efektu.

Staru terapija

Noteiktos apstākļos tegafūru lieto par adjuvantu līdzekli staru terapijas gadījumā. Terapijas

vislabākie rezultāti iegūti pacientiem ar kuņģa un taisnās zarnas nelieliem norobežotiem

audzējiem.

Fenitoīns

Lietojot vienlaikus tegafūru un fenitoīnu, var pastiprināties fenitoīna darbība.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Sievietes reproduktīvā vecumā / Kontracepcija sievietēm un vīriešiem

Sievietēm reproduktīvā vecumā un vīriešiem zāļu lietošanas laikā un līdz pat 3 mēnešiem pēc

lietošanas pārtraukšanas jāizmanto efektīva kontracepcijas metode.

Grūtniecība

Klīnisku pētījumu par Ftorafur lietošanu grūtniecības periodā nav. Tegafūrs, līdzīgi citām

citostatiskām vielām, var nelabvēlīgi ietekmēt augli, tādēļ tā lietošana grūtniecības periodā

ir kontrindicēta.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai tegafūrs nokļūst mātes pienā. Ja tegafūra terapija mātei ir reāli nepieciešama,

bērna barošana ar krūti jāpārtrauc.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Ārstēšanas laikā ar Ftorafur

pacientam var rasties reibonis, miegainība vai ievērojami

sirdsdarbības traucējumi. Ja novēro kādu no iepriekš minētajiem simptomiem, nedrīkst vadīt

transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Turpmāk minētās blakusparādības ir klasificētas atbilstoši MedDRA orgānu sistēmu

klasifikācijas datubāzei un biežuma iedalījumam: ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10),

retāk (≥1/1000 līdz <1/100), reti (≥1/10 000 līdz <1/1000), ļoti reti (<1/10 000), nav zināmi

(nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem).

SASKAŅOTS ZVA 14-03-2019

SASKAŅOTS ZVA 14-03-2019

Infekcijas un infestācijas

Reti: leikoencefalīta simptomi.

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Ļoti bieži: hemopoēzes nomākums, anēmija, trombocitopēnija, leikopēnija.

Retāk: febrila neitropēnija.

Imūnās sistēmas traucējumi

Bieži: paaugstinātas jutības reakcijas.

Ftorafur, lietots terapeitiskā kursa devās, rada nelielu imūndepresīvu iedarbību uz kopējo

organisma reaktivitāti, nespecifiskiem šūnu un humorālās imunitātes rādītājiem.

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Bieži: organisma dehidratācija.

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži: reibonis, miegainība, ožas zudums, garšas izmaiņas.

Salīdzinot iekšķīgu un intravenozu tegafūra lietošanu, konstatē mazāku toksicitāti un vājākas

intensitātes blakusparādības iekšķīgas lietošanas gadījumā, īpaši tas attiecas uz nelabvēlīgiem

CNS simptomiem.

Sirds funkcijas traucējumi

Ļoti reti: stenokardija, arī miera stenokardija.

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Reti: intersticiālā pneimonija.

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Ļoti bieži: slikta dūša, vemšana, anoreksija, caureja, zarnu kolikas, īpaši terapijas sākumā.

Ja zāļu toksiskā iedarbība pastiprinās, tad vai nu jākoriģē tegafūra dienas deva, vai jāpārtrauc

tā lietošana.

Bieži: stomatīts.

Īpaši smagas blakusparādības ir stomatīts un caureja, kas parasti rodas terapijas beigu posmā,

kad tiek sasniegta tegafūra kopējā deva 50 g un vairāk.

Retāk: īpaši smagos gadījumos rodas čūlainais ezofagofaringīts, duodenīts vai divpadsmitpirkstu

zarnas čūla.

Ļoti reti: akūts pankreatīts.

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Bieži: aknu darbības traucējumi.

Reti: akūts hepatīts.

Ādas un zemādas audu bojājumi

Bieži: dermatīts ar niezošiem makulopapuloziem izsitumiem, matu izkrišana, nagu bojājumi,

sausa āda.

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Retāk: nieru funkciju traucējumi.

Nieru funkciju traucējumu gadījumā organismā var uzkrāties tegafūra metabolīti, kas dažkārt

izraisa smagas intoksikācijas komplikācijas.

SASKAŅOTS ZVA 14-03-2019

SASKAŅOTS ZVA 14-03-2019

Izmeklējumi

Bieži: AlAT, AsAT līmeņa paaugstināšanās.

Tegafūram nepiemīt toksiskās iedarbības kumulācija.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi

zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek

lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai,

Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9.

Pārdozēšana

Tegafūra

pārdozēšana izraisa CNS un gremošanas trakta darbības traucējumus, kā arī

hemopoēzes

nomākumu

(leikopēnija,

anēmija).

Specifiska

antidota

nav.

Ārstēšana

simptomātiska. Jāņem vērā, ka tiek bojātas arī tās fermentu sistēmas, kas nodrošina šo zāļu

metabolismu. Organismā uzkrājas tegafūra aktīvie metabolīti, kas pastiprina toksisko iedarbi.

Nākamajos terapijas kursos tegafūrs sliktāk metabolizējas, par to liecina tegafūra

ievērojama daudzuma izdalīšanās no organisma nemainītā veidā. Turklāt audzējs kļūst

rezistentāks pret tegafūru.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: pretaudzēju līdzekļi, antimetabolīti, pirimidīna analogi.

ATĶ kods: L01BC03

Darbības mehānisms

Ftorafur (tegafūrs) ir zāļu līdzeklis ļaundabīgo audzēju ārstēšanai. Tas pieder pie pirimidīnu

grupas antimetabolītiem. Tegafūram un tā nātrija sālij piemīt pretaudzēju darbība,

pēc bioloģiskām īpašībām atgādinot 5-fluoruracilu. Tegafūru var uzskatīt par 5-fluoruracila

transporta formu. 5-fluoruracils organismā rodas, aknu mikrosomālajiem fermentiem aktivējot

tegafūru. Metabolīts ilgi cirkulē organismā, tādējādi nodrošinot augstu zāļu efektivitāti.

5-fluoruracila metabolizēšanās procesā rodas 5-fluor-2’-dezoksiuridīn-5’-monofosfāts, kas

ievērojami kavē timidilātsintetāzes aktivitāti. Šajos apstākļos rodas timidīn-5’-monofosfāta

(ko var uzskatīt par specifisku DNS priekšteci) deficīts, kas izraisa šūnu, tostarp arī

ļaundabīgo šūnu, dalīšanās procesa pārtraukumu. Turklāt cits metabolīts 5-fluoruracils-

5-floururidīn-5’-trifosfāts inkorporējas RNS ķēdē un aizvieto uracilu, to pavada arī RNS

darbības traucējumi. Svarīgi uzsvērt, ka tegafūrs rada lielākus biosintēzes traucējumus nekā

5-fluoruracils. Tas norāda, ka tegafūrs darbojas ne tikai kā 5-fluoruracila transporta forma,

bet arī pats patstāvīgi. Tegafūra citostatiskā efekta pamatā ir tā spēja iejaukties lēni augošo

audzēju šūnu (ar nelielu proliferāciju) RNS metabolismā. Pie tādiem audzējiem pieder

gremošanas trakta adenokarcinomas.

Farmakodinamiskā iedarbība / Klīniskā efektivitāte un drošums

Eksperimentos ar dzīvniekiem tegafūram piemīt augsta pretaudzēja aktivitāte. Lielu jutīgumu

pret tegafūru konstatē daudziem eksperimentāliem audzējiem (piem., krūts audzējam,

SASKAŅOTS ZVA 14-03-2019

sarkomai 180, Vokera karcinosarkomai, Gardinga-Passi melanomai u.c.). Tegafūram piemīt

spēcīga pretaudzēja darbība pret L-1210 leikēmiju, La hemocitoblastozi un limfoleikozi,

turpretī Plisa limfosarkoma, Jensena sarkoma, NK karcinoma un adenokarcinoma 755

ir mazāk jutīgas. Leikēmijas P-388, L-5178, Luisa plaušu karcinoma, melanoma B16

un sarkoma 45 ir rezistentas pret tegafūru.

Antiblastiskās darbības spektra pētījumu datu salīdzinājums tegafūram un 5-fluoruracilam

neliecina par būtiskām atšķirībām, turklāt abas aktīvās vielas apmēram vienādā pakāpē kavē

audzēja augšanu. Tegafūram un 5-fluoruracilam konstatē pilnīgu krustisko rezistenci, tomēr

tegafūra ķīmijterapeitiskais indekss ir divas reizes lielāks par 5-fluoruracila ķīmijterapeitisko

indeksu.

Klīniskie pētījumi daudzās valstīs liecina, ka tegafūra terapeitiskais efekts biežāk sastopamo

ļaundabīgo audzēju gadījumos ir salīdzināms ar 5-fluoruracila aktivitāti. Tā kā tegafūram

ir mazāka toksicitāte, salīdzinot ar 5-fluoruracilu, tad tam piemīt neapšaubāmas priekšrocības:

vājāka imūndepresīvā darbība, tas mazākā mērā kairina gremošanas trakta gļotādu un nomāc

kaulu smadzeņu funkciju.

Zāļu pretaudzēja darbības efektivitāte ir atšķirīga primāriem, recesīviem un metastātiskiem

audzējiem.

Visplašāk tegafūru lieto gremošanas trakta (kuņģa, resnās un taisnās zarnas), kā arī krūts

audzēju terapijā. Zāļu efektivitāte, ārstējot kuņģa, resnās un taisnās zarnas audzēju, ir 25 %,

krūts audzēja gadījumā – 20 %.

Kuņģa un zarnu trakta audzējiem tādējādi ir vērojams lielāks jutīgums pret tegafūra terapiju.

Kuņģa vēža jutībai ir savas īpatnības, t.i., tegafūrs efektīvāk ārstē recidīvo nekā primāro

audzēju. Turklāt kuņģa vēža metastāzes plaušās, kaulos un olnīcās tegafūrs ārstē slikti,

izņemot metastāzes aknās. Tur ir raksturīga paaugstināta jutība pret tegafūru. Remisijas

ilgums vairumam slimnieku ir 1,5-2 mēneši.

Taisnās un resnās zarnas primāro, recesīvo un metastatisko audzēju jutība pret tegafūra

terapiju ir līdzīga ar kuņģa un zarnu trakta ļaundabīgo veidojumu jutības likumsakarībām.

Remisijas ilgums taisnās un resnās zarnas vēža gadījumā ir 5-8 mēneši.

Pret tegafūra terapiju pietiekama jutība ir krūts audzējam, īpaši primārajam, un tā metastāzēm

mīkstajos audos. Turpretī vēža metastāzes plaušās, pleirā, aknās, smadzenēs un kaulos

tegafūra terapijai pakļaujas sliktāk. Vidējais remisijas ilgums ir 10-19 mēneši.

Tegafūra lietošanu biežāk praktizē gremošanas trakta audzēja terapijai nekā krūts audzējiem.

Bez krūts un gremošanas trakta vēža terapijas tegafūru lieto arī citas lokalizācijas ļaundabīgu

veidojumu ārstēšanai.

Zālēm ir konstatēta aktivitāte, ārstējot aknu primāros audzējus un aknu bojājumus metastāžu

dēļ. Tegafūra darbība ir efektīva tajos gadījumos, kad nav traucēta tā metaboliskā aktivācija.

Pēc tegafūra terapijas objektīva veselības uzlabošanās ir konstatēta pacientēm ar olnīcu vēzi,

kam ir mazināta folikulstimulējošā hormona produkcija.

Tegafūru veiksmīgi lieto dažādu, īpaši neiroektodermālas izcelsmes, smadzeņu audu primāro

audzēju terapijai. Zāles nav efektīvas citas lokalizācijas metastāžu ārstēšanā galvas

smadzenēs.

Ftorafur ir pozitīvs ārstnieciskais efekts žultsvadu, aizkuņģa dziedzera, urīnizvades sistēmas

ļaundabīgo audzēju, kā arī ādas limfomas gadījumā.

Īpaša terapeitiskās aktivitātes atšķirība starp tegafūra intravenozu un iekšķīgu lietošanu

nav novērota. Tomēr šobrīd tegafūra iekšķīgai lietošanai tiek dota priekšroka sakarā ar mazāk

nelabvēlīgu blakusefektu rašanos. Turklāt šo zāļu formu var lietot ne tikai stacionāra, bet arī

ambulatoros apstākļos. Zāļu apgrūtinātas intravenozas ievadīšanas gadījumā kuņģa vēža

terapijai izvēlas tegafūru iekšķīgu lietošanu. Ja kuņģim ir saglabājusies motorā un sekretorā

funkcija un audzējs ir lokalizējies tā antrālajā daļā, tad arī tegafūru lieto perorāli, jo zāles var

uzsūkties tieši no kuņģa. Tegafūrs, lietots iekšķīgi, labi ārstē arī kuņģa vēža metastāzes aknās.

SASKAŅOTS ZVA 14-03-2019

SASKAŅOTS ZVA 14-03-2019

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Tegafūram tetrahidrofurāna grupas dēļ raksturīga ļoti augsta lipofilitāte. Tā 250 reizes

pārsniedz 5-fluoruracila lipofilitāti. Tegafūra farmakokinētisko īpašību pamatā ir tā augstā

lipofilitāte, zāles strauji šķērso bioloģiskās membrānas un izplatās visā organismā, tostarp

smadzeņu audos.

Uzsūkšanās

Tegafūra biopieejamība no gremošanas trakta ir 3 reizes lielāka nekā 5-fluoruracilam.

Tegafūrs uzsūcas nemainītā veidā. Ievadot iekšķīgi (eksperimenti ar trušiem), tā aktīvie

metabolīti nonāk asinīs jau pēc 0,5-1 stundas, taču maksimālo koncentrāciju zāles sasniedz

pēc 3 stundām.

Saskaņā ar Japānas zinātnieku veiktiem pētījumiem, novērojumā, kas ilga 24 stundas,

tegafūrs, ko lietoja iekšķīgi granulu veidā, sasniedza maksimālo koncentrāciju cilvēka

organismā 4-6 stundu laikā.

Iekšķīgi un intravenozi lietotam tegafūram biopieejamība ir līdzīga (laukums zem

koncentrācijas un laika līknes ir atbilstoši 668 un 510 ng/ml/h).

Izkliede

Tegafūrs (tā aktīvais metabolīts) ātri nokļūst audzējā, gremošanas trakta gļotādā, aknās, kaulu

smadzenēs un citos audos. Tegafūrs salīdzinājumā ar 5-fluoruracilu, lietojot abus iekšķīgi,

rada vājāku toksisko iedarbi audos, jo tas veido mazāku aktīvā metabolīta daudzumu nekā

5-fluoruracils.

Biotransformācija

5-fluoruracila izdalīšanās no tegafūra molekulas ir atkarīga no devas lieluma un ievadīšanas

veida; koncentrācija plazmā 0,1-1,0 mg/ml saglabājas 48-96 stundas, turpretī 5-fluoruracila

lietošanas gadījumā šādu koncentrāciju var iegūt tikai ilgstošas infūzijas ceļā. Jāpiezīmē,

ka tegafūra metabolizēšanās ātrumu limitē ne tikai mikrosomālo fermentu aktivitāte,

bet arī preparāta īpatnība cieši saistīties ar plazmas olbaltumvielām.

Aktīvā metabolīta – 5-fluoruracila koncentrācija ļaundabīgajā audzējā parasti ir lielāka nekā

slimības neskartajās šūnās. To izskaidro ar palielinātu citozola hidrolītisko fermentu

daudzumu, kas piedalās tegafūra aktivēšanā līdz 5-fluoruracilam. Turklāt vēža šūnās

ir apgrūtināts 5-fluoruracila katabolisms, kas savukārt sekmē aktīvo metabolītu uzkrāšanos

un ilgāku atrašanos audzējā.

Farmakokinētikas un ārstēšanas rezultātu salīdzinājums rāda, ka tegafūra metabolisms norit

ievērojami aktīvāk pacientiem ar pret tegafūra terapiju jutīgu veidojumu nekā rezistentu

audzēju gadījumos.

Eliminācija

Tegafūrs izdalās no organisma galvenokārt ar urīnu. Eksperimenti ar žurkām rāda, ka

24 stundās

52-55 %

C-tegafūra

devas

ekskretējas

urīnā

tikai

0,8 %

fēcēs.

Citi eksperimenti liecina, ka 60 % urīnā ir nemetabolizēts tegafūrs, 10 % – 5-fluoruracils un

tikai 5 % tegafūra aktīvie metabolīti (5-fluoruridīnu saturošie nukleozīdi un nukleotīdi). Pēc

12 stundām notiek ievērojama aktīvās vielas daudzuma samazināšanās; līdz ar to iesaka lietot

tegafūru ar 12 stundu intervālu.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

SASKAŅOTS ZVA 14-03-2019

Ievadot

iekšķīgi,

tegafūra

akūtā

toksicitāte

žurkām

bija

zemāka

nekā,

ievadot

to intraperitoneāli vai zem ādas (atbilstoši 2280, 1280 un 1140 mg/kg).

Tegafūrs līdzīgi 5-fluoruracilam (pēc vienreizējas ievadīšanas) izraisīja visu asins

formelementu skaita samazināšanos. Īpaši būtiski un ilgstoši žurkām izmainījās granulocītu

daudzums.

Tegafūrs palēnināja jaunu dzīvnieku (žurku) augšanu un ietekmēja iekšējo orgānu masu.

Pusgadu ilga tegafūra (žurkas, 35 mg/kg) ievadīšana izraisīja mērenu aknu parenhīmas šūnu

taukaino distrofiju, praktiski neietekmējot citu audu un orgānu morfoloģisko struktūru.

Atšķirībā no 5-fluoruracila, tegafūra iekšķīga ievadīšana neradīja būtisku gremošanas trakta

gļotādas lokālu kairinājumu.

Zāļu neirotoksicitāti novēroja pētījumos ar kaķiem un suņiem: palielinājās motorā aktivitāte,

uzbudināmība, radās koordinācijas traucējumi un agresivitāte.

Tegafūrs (0,1-5 mg/kg) būtiski neietekmēja sistēmisko arteriālo asinsspiedienu un asinsvadu

tonusu. Lielākas devas (kaķi, 10 mg/kg) izraisīja hipotensijas risku un palielināja elpošanas

kustību amplitūdu.

Tegafūram raksturīga arī pretiekaisuma un analgētiska darbība, preparāts mazina niezi.

Zāles rada dzīvnieku hromosomu anomālijas; mutagēnās darbības pamatā ir tā spēja traucēt

DNS replikāciju.

Pētījumi ar nelieliem laboratorijas dzīvniekiem neatklāja teratogēnu efektu. Reti novērota

embriotoksicitāte.

Tegafūra imūndepresīvā darbība ietekmē gan induktīvo, gan produktīvo pirmējo imūnās

atbildes fāzi un nomāc galvenokārt antivielas producējošās šūnas.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Stearīnskābe

Cietā kapsula

Korpuss

Hinolīna dzeltenais (E 104)

Sarkanais dzelzs oksīds (E 172)

Titāna dioksīds (E 171)

Želatīns

Vāciņš

Kumačs 4R (E 124)

Hinolīna dzeltenais (E 104)

Titāna dioksīds (E 171)

Želatīns

6.2.

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

4 gadi.

SASKAŅOTS ZVA 14-03-2019

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

100 cietās kapsulas augsta blīvuma polietilēna (ABPE) trauciņā ar uzspiežamu vāciņu.

Trauciņš ar pievienoto lietošanas instrukciju ievietots kartona kastītē.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Latvija

Tālr.: +371 67083205

Fakss: +371 67083505

E-pasts: grindeks@grindeks.lv

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

98-0258

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2003. gada 19. maijs

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2008. gada 25. septembris

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

02/2019

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju