Flea Drops for Dogs 300 mg/ml šķīdums pilināšanai uz ādas

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

22-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

22-06-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Diazinons
Pieejams no:
Beaphar B.V., Nīderlande
ATĶ kods:
QP53AF03
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Diazinon
Deva:
300 mg/ml
Zāļu forma:
šķīdums pilināšanai uz ādas
Receptes veids:
Bezrecepšu veterinārās zāles
Ražojis:
Beaphar B.V., Nīderlande
Ārstniecības grupa:
suņi
Produktu pārskats:
V/NRP/00/1113-01 - 300 mg/ml - Polipropilēna pipete, 0,4 ml - Ir pieejams; V/NRP/00/1113-02 - 300 mg/ml - Polipropilēna pipete, 1,4 ml - Ir pieejams
Autorizācija statuss:
Ir pieejams
Autorizācija numurs:
V/NRP/00/1113
Autorizācija datums:
2009-12-03

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/00/1114

Flea Drops for Cats

150 mg/ml šķīdums pilināšanai uz ādas kaķiem

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN

ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs.

Beaphar B.V.

Drostenkamp 3,

8101 BX Raalte, The Netherlands

tālr.: 0031 (0)572 348 834

fakss: 0031 (0)572 348 835

e-pasts: hqb@beaphar.nl

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Flea Drops for Cats 150 mg/ml šķīdums pilināšanai uz ādas kaķiem

3.

AKTĪVOVIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

0.4 ml pipete satur –

Aktīvā viela:

Diazinons 15% w/w

4.

INDIKĀCIJA(S)

Ārīgai lietošanai kaķiem blusu un ērču invāzijas gadījumā.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot:

slimiem dzīvniekiem un dzīvniekiem atveseļošanas periodā,

dzīvniekiem ar aknu disfunkciju,

dzīvniekiem ar paaugstinātu jutību pret organiskiem fosfora savienojumiem,

dzīvniekiem līdz 6 mēnešu vecumam,

dzīvniekiem ar svaru līdz 2.5kg.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Retos gadījumos aplikācijas vietā var parādīties apsārtums un/vai izkrist apmatojums.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā

lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Kaķi

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN

PAŅĒMIENA

Kaķiem no 2.5 kg ķermeņa svara un ne jaunākiem par 6 mēnešiem.

ja ķermeņa svars 2.5-5 kg – 1 pipete (0,4 ml) = 50 mg diazinona

ja ķermeņa svars 5 kg un vairāk – 2 pipetes (0,4 ml) =100 mg diazinona

Maksimāli 2 pipetes uz vienu dzīvnieku.

Ja nepieciešams, aplikāciju var atkārtot pēc vienas nedēļas.

Iedarbības laiks pret blusām 3 nedēļas, pret ērcēm 2 nedēļas.

Ja ir nepieciešama bieža lietošana, ir ieteicams izmantot citas ārstēšanas metodes.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Turot pipeti vertikāli, nolauzt pipetes galu gar nomarķēto līniju. Dzīvniekam pašķirt

apmatojumu starp pleciem un aplicēt pipetes saturu uz ādas, tā lai dzīvnieks nevarētu

nolaizīt aplikācijas vietu. Aplicēt pipetes saturu var nospiežot pipeti vairākas reizes.

Aplicējiet pipetes saturu pēc iespējas lielākā atkailinātas ādas laukumā.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS

IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

Neatdzesēt un nesasaldēt.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Cilvēkiem ar paaugstinātu jutību pret diazinonu vajadzētu izvairīties no kontakta ar

šīm veterinārajām zālēm.

Iespējama blakus ietekme uz centrālo nervu sistēmu, var iestāties jūtīgums un

dermatīts, tāpēc jāizvairās no tieša kontakta ar ādu un lietošanās laikā jāizmanto cimdi.

Ņemot vērā, ka iespējama blakus ietekme uz centrālo nervu sistēmu,no ādas kontakta

ar aplikācijas vietu jāizvairās vismaz 4 dienas, kad izmantota viena pipete. Ja

izmantotas divas pipetes, jāizvairās no kontakta ar ādu vismaz sešas dienas.

Ja iespējami citi lietošanas veidi, ir ieteicams izmantot citu ārstēšanas metodi.

Nelietot kopā ar citiem organiskajiem fosfora vai karbamātu insekticīdiem.

Nav pietiekošu datu par diazinona ietekmi uz dzīvniekiem grūsnības vai laktācijas

periodā, tāpēc šo produktu nedrīkst lietot dzīvniekiem grūsnības vai laktācijas periodā.

Pārdozēšanas gadījumā iespējami: bieža urinēšana, caureja, vemšana, acu sarošana,

siekalošanās, iesnas, klepus, muskuļu krampji.

Šādos gadījumos pēc iespējas ātrāk ir nepieciešams atbrīvot dzīvnieku no produkta. To

var izdarīt nomazgājot dzīvnieku ar mazgājamo līdzekli (ziepēm vai šampūnu).

Spēcīgas toksiskas reakcijas gadījumā jākonsultējas ar veterinārārstu. Veterinārārstiem:

spēcīgas toksiskas reakcijas gadījumā ieteicama ārstēšanos ar Atropinu.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM

ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot

kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

03/2012

15.

CITA INFORMĀCIJA

Bezrecepšu veterinārās zāles.

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar

reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi:

SIA „Beaphar Latvija”, Reģ.Nr. 50003550391, birojs Mellužu iela 1C-1, noliktava

Mellužu iela 1E-3, Rīga, LV-1067, Tālr. 67501328, fakss: 67375040.

ZĀĻU APRAKSTS

V/NRP/00/1114

1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Flea Drops for Cats 150 mg/ml šķīdums pilināšanai uz ādas kaķiem

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

0.4 ml pipete satur –

Aktīvā viela:

Diazinons 15% w/w

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.

ZĀĻU FORMA

Šķīdums pilināšanai uz ādas

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1

Mērķa sugas

Kaķi

4.2

Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Ārīgai lietošanai kaķiem blusu un ērču invāzijas gadījumā.

4.3

Kontrindikācijas

Nelietot:

slimiem dzīvniekiem un dzīvniekiem atveseļošanas periodā,

dzīvniekiem ar aknu disfunkciju,

dzīvniekiem ar paaugstinātu jutību pret organiskiem fosfora savienojumiem,

dzīvniekiem līdz 6 mēnešu vecumam,

dzīvniekiem ar svaru līdz 2.5kg.

4.4

Īpaši brīdinājumi par katru mērķa sugu

Nav.

4.5

Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Nav piemērojami

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles

dzīvnieku ārstēšanai

Cilvēkiem ar paaugstinātu jutību pret diazinonu vajadzētu izvairīties no kontakta ar

šīm veterinārajām zālēm.

Iespējama blakus ietekme uz centrālo nervu sistēmu, var iestāties jūtīgums un

dermatīts, tāpēc jāizvairās no tieša kontakta ar ādu un lietošanās laikā jāizmanto cimdi.

Ņemot vērā, ka iespējama blakus ietekme uz centrālo nervu sistēmu, no ādas kontakta

ar aplikācijas vietu jāizvairās vismaz 4 dienas, kad izmantota viena pipete. Ja

izmantotas divas pipetes, jāizvairās no kontakta ar ādu vismaz sešas dienas.

Ja iespējami citi lietošanas veidi, ir ieteicams izmantot citu ārstēšanas metodi.

4.6

Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Retos gadījumos aplikācijas vietā var parādīties apsārtums un/vai izkrist apmatojums.

4.7

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Nav pietiekošu datu par diazinona ietekmi uz dzīvniekiem grūsnības vai laktācijas

periodā, tāpēc šo produktu nedrīkst lietot dzīvniekiem grūsnības vai laktācijas periodā.

4.8

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nelietot kopā ar citiem organiskajiem fosfora vai karbamātu insekticīdiem.

4.9

Devas un lietošanas veids

Kaķiem no 2.5 kg ķermeņa svara un ne jaunākiem par 6 mēnešiem.

Ja ķermeņa svars 2.5-5 kg – 1 pipete (0,4 ml) = 50 mg diazinona.

Ja ķermeņa svars 5 kg un vairāk – 2 pipetes (0,4 ml) =100 mg diazinona.

Maksimāli 2 pipetes uz vienu dzīvnieku.

Ja nepieciešams, aplikāciju var atkārtot pēc vienas nedēļas.

Iedarbības laiks:

pret blusām 3 nedēļas, pret ērcēm 2 nedēļas.

Ja ir nepieciešama bieža lietošana, ir ieteicams izmantot citas ārstēšanas metodes.

Turot pipeti vertikāli, nolauzt pipetes galu gar nomarķēto līniju. Dzīvniekam pašķirt

apmatojumu starp pleciem un aplicēt pipetes saturu uz ādas, tā lai dzīvnieks nevarētu

nolaizīt aplikācijas vietu. Aplicēt pipetes saturu var nospiežot pipeti vairākas reizes.

Aplicējiet pipetes saturu pēc iespējas lielākā atkailinātas ādas laukumā.

4.10

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams)

Bieža urinēšana, caureja, vemšana, acu asarošana, siekalošanās, iesnas, klepus, muskuļu

krampji.

Šādos gadījumos pēc iespējas ātrāk ir nepieciešams atbrīvot dzīvnieku no produkta. To

var izdarīt nomazgājot dzīvnieku ar mazgājamo līdzekli (ziepēm vai šampūnu).

Spēcīgas toksiskas reakcijas gadījumā jākonsultējas ar veterinārārstu. Veterinārārstiem:

spēcīgas toksiskas reakcijas gadījumā ieteicama ārstēšana ar Atropinu.

4.11

Ierobežojumu periods(i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Nav piemērojams

5.

FARMAKOLOĢISKĀS IMUNOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: Pretektoparazītu līdzekļi lokālai lietošanai.

ATĶ vet kods: QP53AF03

5.1

Farmakodinamiskās īpašības

Diazinons, kas ir organisks fosforu saturošs pretektoparazītu līdzeklis, darbojas

inhibējot insektu enzīmus, piemēram, acetilholīnesterāzi (AChE), kas atbild par

acetilholīna sašķelšanu. Caur acetīlholīnu (ACh), neiromediatoru, inducē ietekmi uz

veģetatīvo holīnerģisku sinapsi, uz neiromuskulāriem savienojumiem un uz centrālo

nervu sistēmu. Rezultātā tiek pārrauta holīnerģīskā pārvade parazīta organismā un ACh

receptori tiek bloķēti, izraisot parazīta paralīzi, ieskaitot elpošanas sistēmas paralīzi un

izraisa parazīta nāvi.

5.2

Farmakokinētiskie dati

Šķīdums labi uzsūcas caur kaķa ādu. Pēc šķīduma aplikācijas uz mazas daļas kakla ādas

tiek sasniegts terapeitiski aktīvs līmenis asinīs.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

Parafīneļļa

Epoksidēta sojas pupiņu eļļa

6.2

Nesaderība

Nav noteikta.

6.3

Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā 2 gadi.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

Neatdzesēt un nesasaldēt.

6.5

Tiešā iepakojuma veids un saturs

Flea Drops pilieni ir iepakoti:

Augsta blīvuma polietilēna/zema blīvuma polietilēna (proporcijās 50/50) pipetes ar

tilpumu 0,4 ml. Pipetes ir iepakotas pa 1 vai 4 gabaliem. Pipetes un lietošanas

instrukcija ir iepakoti kartona kastītē.

Akrilnitrila-metil akrilāta kopolimēra / PET / akrilnitrila-metil akrilāta kopolimēra

pipetes ar tilpumu 0.4ml. Pipetes ir iepakotas blisteros pa 1, 3, 4, 6, 9 vai 12 gab. (1

vai 3 pipetes uz blistera). Blisteri ar pipetēm ir iepakoti kartona kastītē. Lietošanas

instrukcija ir uzrakstīta kartona kastītes iekšpusē.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

6.6

Īpaši norādījumi rīcībai ar neizlietotām veterinārām zālēm vai to atkritumiem,

kas paliek pēc to lietošanas

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo

normatīvo aktu prasībām.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Beaphar B.V.

Drostenkamp 3

8101 BX Raalte

The Netherlands

tālr.: 0031 (0)572 348 834

fakss: 0031 (0)572 348 835

e-pasts: hqb@beaphar.nl

8.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS (I)

V/NRP/00/1114

9.

REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

28/04/2008

10

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

02/2012

IZPLATĪŠANAS UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Nav piemērojami.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju