Fipron

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

22-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

22-06-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Fipronils
Pieejams no:
Bioveta, a.s., Čehija
ATĶ kods:
QP53AX15
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Fipronil
Deva:
67 mg
Zāļu forma:
šķīdums pilināšanai uz ādas
Receptes veids:
Bezrecepšu veterinārās zāles
Ražojis:
Bioveta, a.s., Čehija
Ārstniecības grupa:
maza auguma suņi
Autorizācija numurs:
V/MRP/16/0021

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/MRP/16/0020

Fipron 50 mg šķīdums pilināšanai uz ādas kaķiem

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA

DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Bioveta, a.s.

Komenského 212/12

683 23 Ivanovice na Hané

Čehijas Republika

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Fipron 50 mg šķīdums pilināšanai uz ādas kaķiem

Fipronil

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 pipete (0,5 ml) satur:

Aktīvā viela: Fipronils 50 mg

Palīgvielas:

Butilhidroksianizols (E320)

0,10 mg

Butilhidroksitoluols (E321)

0,05 mg

Dzidrs, dzelteni līdz dzeltenzaļas krāsas šķīdums.

4.

INDIKĀCIJAS

Blusu (Ctenocephalides felis) invāzijas un ar to saistītā blusu alerģiskā dermatīta ārstēšanai un

kontrolei kaķiem. Ērču (Ixodes spp., Rhipicephalus spp.) un utu (Felicola subrostratus) ārstēšanai un

kontrolei kaķiem.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Tā kā nav veikti pētījumi, zāles nedrīkst lietot kaķēniem līdz 8 nedēļu vecumam un/vai dzīvniekiem ar

ķermeņa svaru līdz 1 kg.

Nelietot

slimiem

dzīvniekiem

(sistēmiskas

saslimšanas,

drudzis)

dzīvniekiem

atveseļošanās

periodā.

Nelietot trušiem. Iespējamas smagas nevēlamas reakcijas un pat nāve.

Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu kādu no palīgvielām.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Ja zāles tika nolaizītas, dzīvniekam var parādīties īslaicīga pastiprināta siekalošanās, ko izraisījusi

nesējviela.

Ļoti retu, nevēlamu blakusparādību ietvaros pēc ārstēšanas tika novērotas pārejošas ādas reakcijas

lietošanas vietā (alopēcija, nieze, eritēma, zvīņošanās) un vispārīga nieze vai apmatojuma izkrišana.

Reti

tiek

novērota

pastiprināta

siekalošanās,

atgriezeniski

neiroloģiski

simptomi

(hiperestēzija,

depresija, nervozitāte), vemšana vai elpošanas problēmas.

Lietošanas vietā var parādīties kosmētiski defekti (salipis apmatojuma, blaugznas).

Izvairīties no pārdozēšanas.

Ja nevēlamās blakusparādības nepāriet, meklēt veterinārārsta palīdzību.

7.

MĒRĶA SUGAS

Kaķi.

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Datu trūkuma dēļ noteiktais minimālais laiks starp divām lietošanas reizēm ir 4 nedēļas.

Lietošanas veids: uzpilināšanai uz ādas.

Devas:

Uzpiliniet uz ādas 1 pipetes saturu, kuras tilpums ir 0,5 ml, uz ādas starp lāpstiņām.

Lietošanas veids:

Pipeti turiet ar kakliņu uz augšu un vairākas reizes uzsitiet uz kakliņa ar pirkstu. Ar rotējošu kustību

uzmanīgi nolauziet galu. Paveriet dzīvnieka apmatojumu starp lāpstiņām tā, lai būtu redzama āda.

Pipetes galu pielieciet ādai un vairākas reizes saspiediet to tā, lai viss pipetes saturs nonāktu tieši uz

ādas.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Viena deva nodrošina aizsardzību pret blusām pat uz 5 nedēļām. Zāles pasargā pret ērcēm 3 - 4

nedēļas ilgi.

Blusu Ctenocephalides felis izraisīta alerģiska dermatīta gadījumā ir ieteicams atkārtoti lietot zāles ik

pēc 4 nedēļām.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešama īpaša uzglabāšanas temperatūra.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Uzglabāt sausā vietā.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma.

Pēc maisiņa atvēršanas izlietot nekavējoties.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem

Ir svarīgi pārliecināties, ka zāles tiek uzklātas vietā, kur dzīvnieki tās nevar nolaizīt, un nodrošināt, lai

pēc apstrādes dzīvnieki viens otru nelaizītu. Zāles drīkst lietot tikai uz ādas virsmas. Nelietot iekšķīgi

vai parenterāli. Izvairīties no zāļu nonākšanas uz gļotādas (acīs, nāsīs, dzimumorgānu gļotādas un

bojātas ādas).

Ja mājsaimniecībā ir vairāki dzīvnieki, ar blusām saistītu problēmu optimālai kontrolei visi dzīvnieki

jāapstrādā ar piemērotu insekticīdu.

Nav ieteicams dzīvnieku vannot/mazgāt ar šampūnu 2 dienu laikā pēc zāļu lietošanas, tāpat nav

ieteicams dzīvnieku mazgāt biežāk nekā vienu reizi nedēļā.

Dažas ērces var piesūkties pēc ārstēšanas, taču tās tiek nonāvētas 24 - 48 stundu laikā pēc zāļu

lietošanas. Tas parasti notiek pirms ērces maksimālās piesūkšanās, kas samazina, taču neizslēdz

transmisīvo slimību pārnešanas risku.

Blusas no dzīvniekiem bieži iemitinās dzīvnieka grozā, guļvietā vai to regulārās uzturēšanās vietās,

piemēram, uz paklājiem un mīkstām mēbelēm, kas ir jāapstrādā masveida invāzijas gadījumā un

kontroles pasākumu sākumā ar piemērotiem insekticīdiem, kā arī regulāri jātīra ar putekļsūcēju.

Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Personām ar pastiprinātu jutību pret fipronilu vai kādu no palīgvielām vajadzētu izvairīties no saskares

ar šīm zālēm.

Novērst zāļu saskari ar pirkstiem. Ja tomēr saskare notikusi, nomazgājiet rokas ar ūdeni un ziepēm.

Zāles var izraisīt acu un gļotādu kairinājumu. Tāpēc jānovērš zāļu saskare ar muti un acīm.

Ja zāles nejauši nokļuvušas acīs, nekavējoties rūpīgi skalot acis ar ūdeni.

Ja kairinājums turpinās, meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma

marķējumu ārstam.

Apstrādātus dzīvniekus nedrīkst glaudīt līdz aplikācijas vieta ir izžuvusi un bērniem nedrīkst ļaut

rotaļāties ar tikko apstrādātiem dzīvniekiem. Tādēļ ieteicams dzīvniekus ārstēt nevis pa dienu, bet

pievakarē un nesen apstrādātiem dzīvniekiem neļaut gulēt pie saimniekiem, īpaši bērniem.

Nesmēķēt, nedzert un neēst līdzekļa izmantošanas laikā. Pēc lietošanas nomazgāt rokas.

Citi pasākumi

Fipronilam var būt negatīva ietekme uz ūdens organismiem. Pēc zāļu lietošanas 2 dienas nepieļaut

kaķu peldēšanos dabīgās ūdenstilpēs.

Zālēm var būt negatīva ietekme uz krāsotām, lakotām vai citām virsmām, kā arī mēbelēm.

Grūsnība un laktācija

Drošums tika pārbaudīts uz vaislas kaķiem, grūsnām kaķenēm un kaķenēm laktācijas periodā, lietojot

trīskārtīgu zāļu devu.

Zāles drīkst lietot vaislas, grūsnām un laktējošām kaķenēm.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav zināma.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti)

Laboratorijas pētījumos ir apstiprinājies, ka zāles ir drošas mērķa sugas dzīvniekiem. Laboratorijas

pētījumi tika veikti ar kaķēniem (8 nedēļu vecumā) un ar apmēram 1 kg smagiem kaķiem. Lietotā

deva bija piecas reizes lielāka par ieteicamo. Pētījumi neuzrādīja nekādas nevēlamas blakusparādības.

Iespējamo blakusparādību risks (skat. 6. punktu) var palielināties pārdozēšanas gadījumā, tāpēc

dzīvnieki būtu jāārstē ar pareiza izmēra pipeti, kas izvēlēta atbilstoši dzīvnieka svaram.

Īpaši pasākumi

Ņemot vērā to, ka dzīvnieka apdzīvotajā vietā pastāv blusu invāzijas iespējamība, vide regulāri

jādezinficē ar piemērotu insekticīdu.

Ņemot

vērā

parazītu

iespējamās

rezistences

risku

pret

aktīvo

vielu,

saistīto

terapijas

efektivitātes samazināšanos būtu jāievēro sekojoši noteikumi, lietojot pretektoparazītu līdzekļus:

- izvairīties no pārāk agras un atkārtotas vienas grupas pretektoparazītu līdzekļu lietošanas;

- ievērot noteiktās devas un devu režīmu. Zāles jālieto ražotāja ieteiktajās devās, lai nodrošinātu

optimālu terapeitisko efektu.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību

aktiem.

Zāles nedrīkst nonākt ūdenstilpēs, jo tas var apdraudēt zivis un citus ūdenī dzīvojošus organismus.

Nepiesārņojiet dīķus, ūdensceļus vai grāvjus ar šīm zālēm vai tukšajiem iepakojumiem.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

01/2017

15.

CITA INFORMĀCIJA

Iepakojuma izmēri: 1, 3 vai 25 vienas devas pipetes.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Lietošanai dzīvniekiem.

Bezrecepšu veterinārās zāles.

VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS

V/MRP/16/0020

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Fipron 50 mg šķīdums pilināšanai uz ādas kaķiem

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 pipete (0,5 ml) satur:

Aktīvā viela:

Fipronils

50 mg

Palīgvielas:

Butilhidroksianizols (E320)

0,10 mg

Butilhidroksitoluols (E321)

0,05 mg

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Šķīdums pilināšanai uz ādas.

Dzidrs, dzelteni līdz dzeltenzaļas krāsas šķīdums.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1 Mērķa sugas

Kaķi.

4.2 Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Blusu (Ctenocephalides felis) invāzijas un ar to saistītās blusu alerģiskā dermatīta ārstēšanai

un kontrolei kaķiem. Ērču (Ixodes spp., Rhipicephalus spp.) un utu (Felicola subrostratus)

ārstēšanai un kontrolei kaķiem.

4.3

Kontrindikācijas

Tā kā nav veikti pētījumi, zāles nedrīkst lietot kaķēniem līdz 8 nedēļu vecumam un/vai ar

ķermeņa svaru līdz 1 kg.

Nelietot

slimiem

dzīvniekiem

(sistēmiskas

saslimšanas,

drudzis)

dzīvniekiem

atveseļošanās periodā.

Nelietot trušiem. Iespējamas smagas nevēlamas reakcijas un pat nāve.

Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai kādu no palīgvielām.

4.4

Īpaši brīdinājumi par katru mērķa sugu

Izvairīties no zāļu nokļūšanas dzīvnieku acīs.

Ņemot vērā parazītu iespējamās rezistences risku pret aktīvo vielu, un ar to saistīto terapijas

efektivitātes

samazināšanos

būtu

jāievēro

sekojoši

noteikumi,

lietojot

pretektoparazītu

līdzekļus:

- izvairīties no pārāk agras un atkārtotas vienas grupas pretektoparazītu līdzekļu lietošanas;

ievērot

noteiktās

devas

devu

režīmu.

Zāles

jālieto

ražotāja

ieteiktajās

devās,

nodrošinātu optimālu terapeitisko efektu.

4.5

Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Ir svarīgi pārliecināties, ka zāles tiek uzklātas vietā, kur dzīvnieki tās nevar nolaizīt, un

nodrošināt, lai pēc apstrādes dzīvnieki viens otru nelaizītu. Zāles drīkst lietot tikai uz ādas

virsmas. Nelietot iekšķīgi vai parenterāli. Izvairīties no zāļu nonākšanas uz gļotādas (acīs,

nāsīs, dzimumorgānu gļotādas un bojātas ādas).

Ja mājsaimniecībā ir vairāki dzīvnieki, ar blusām saistītu problēmu optimālai kontrolei visi

dzīvnieki jāapstrādā ar piemērotu insekticīdu.

Nav ieteicams dzīvnieku vannot /mazgāt ar šampūnu 2 dienu laikā pēc zāļu lietošanas, tāpat

nav ieteicams dzīvnieku mazgāt biežāk nekā vienu reizi nedēļā.

Dažas ērces var piesūkties pēc ārstēšanas, taču tās tiek nonāvētas 24 - 48 stundu laikā

pēc

zāļu

lietošanas.

Tas

parasti

notiek

pirms

ērces

maksimālās

piesūkšanās,

kas

samazina, taču neizslēdz transmisīvo slimību pārnešanas risku.

Blusas no dzīvniekiem bieži iemitinās dzīvnieka grozā, guļvietā vai to regulārās uzturēšanās

vietās, piemēram, uz paklājiem un mīkstām mēbelēm, kas ir jāapstrādā masveida invāzijas

gadījumā un kontroles pasākumu sākumā ar piemērotiem insekticīdiem, kā arī regulāri jātīra

ar putekļsūcēju.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Personām ar pastiprinātu jutību pret fipronilu vai kādu no palīgvielām vajadzētu izvairīties no

saskares ar šīm zālēm.

Novērst zāļu saskari ar pirkstiem. Ja tomēr saskare notikusi, nomazgājiet rokas ar ūdeni un

ziepēm.

Zāles var izraisīt acu un gļotādu kairinājumu. Tāpēc jānovērš zāļu saskare ar muti un acīm.

Ja zāles nejauši nokļuvušas acīs, nekavējoties rūpīgi skalot acis ar ūdeni.

Ja kairinājums turpinās, meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai

iepakojuma marķējumu ārstam.

Apstrādātus dzīvniekus nedrīkst glaudīt līdz aplikācijas vieta ir izžuvusi, un bērniem nedrīkst

ļaut rotaļāties ar tikko apstrādātiem dzīvniekiem. Tādēļ ieteicams dzīvniekus ārstēt nevis pa

dienu, bet pievakarē un nesen apstrādātiem dzīvniekiem neļaut gulēt pie saimniekiem, īpaši

bērniem.

Nesmēķēt, nedzert un neēst līdzekļa izmantošanas laikā. Pēc lietošanas nomazgāt rokas.

Citi pasākumi

Fipronilam var būt negatīva ietekme uz ūdens organismiem. Pēc zāļu lietošanas 2 dienas

nepieļaut kaķu peldēšanos dabīgās ūdenstilpēs.

Zālēm var būt negatīva ietekme uz krāsotām, lakotām vai citām virsmām, kā arī mēbelēm.

4.6

Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Ja zāles tika nolaizītas, dzīvniekam var parādīties īslaicīga pastiprināta siekalošanās, ko

izraisījusi nesējviela.

Ļoti retu nevēlamu blakusparādību ietvaros pēc ārstēšanas tika novērotas pārejošas ādas

reakcijas lietošanas vietā (alopēcija, nieze, eritēma, zvīņošanās) un vispārīga nieze vai

apmatojuma izkrišana. Reti tiek novērota pastiprināta siekalošanās, atgriezeniski neiroloģiski

simptomi (hiperestēzija, depresija, nervozitāte), vemšana vai elpošanas problēmas.

Lietošanas vietā var parādīties kosmētiski defekti (salipis apmatojuma, blaugznas).

Izvairīties no pārdozēšanas.

Ja nevēlamās blakusparādības nepāriet, meklēt veterinārārsta palīdzību.

4.7

Lietošana grūsnības un laktācijas laikā

Drošums tika pārbaudīts uz vaislas kaķiem, grūsnām kaķenēm un kaķenēm laktācijas periodā,

lietojot trīskārtīgu zāļu devu.

Zāles drīkst lietot vaislas kaķiem, grūsnām un laktējošām kaķenēm.

4.8

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav zināma.

4.9

Devas un lietošanas veids

Datu trūkuma dēļ noteiktais minimālais laiks starp divām lietošanas reizēm ir 4 nedēļas.

Lietošanas veids: uzpilināšanai uz ādas.

Devas:

Uzpiliniet 1 pipetes saturu, kuras tilpums ir 0,5 ml, uz ādas starp lāpstiņām.

Lietošanas veids:

Pipeti turiet ar kakliņu uz augšu un vairākas reizes uzsitiet uz kakliņa ar pirkstu. Ar rotējošu

kustību uzmanīgi nolauziet galu. Paveriet dzīvnieka apmatojumu starp lāpstiņām tā, lai būtu

redzama āda. Pipetes galu pielieciet ādai un vairākas reizes saspiediet to tā, lai viss pipetes

saturs nonāktu tieši uz ādas.

Viena deva nodrošina aizsardzību pret blusām pat uz 5 nedēļām. Zāles pasargā pret ērcēm 3

līdz 4 nedēļas ilgi.

Blusu Ctenocephalides felis izraisīta alerģiska dermatīta gadījumā ir ieteicams atkārtoti lietot

zāles ik pēc 4 nedēļām.

4.10

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Laboratorijas

pētījumos

apstiprinājies,

zāles

drošas

mērķa

sugas

dzīvniekiem.

Laboratorijas pētījumi tika veikti ar kaķēniem (8 nedēļu vecumā) un ar apmēram 1 kg

smagiem kaķiem. Lietotā deva bija piecas reizes lielāka par ieteicamo. Pētījumi neuzrādīja

nekādas nevēlamas blakusparādības. Nevēlamo blakusparādību risks (skat. 4.6. apakšpunktu)

var palielināties pārdozēšanas gadījumā, tāpēc dzīvnieki būtu jāārstē ar pareiza izmēra pipeti,

kas izvēlēta atbilstoši dzīvnieka svaram.

4.11

Ierobežojumu periods dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Nav piemērojams.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: Citi lokālas lietošanas pretektoparazītu līdzekļi pret

ektoparazītiem.

ATĶ vet kods: QP53AX15.

5.1

Farmakodinamiskās īpašības

Fipronils ir plaša spektra insekticīds/akaricīds, kas iegūts no fenilpirazola. Posmkājiem tas ir

toksisks pēc saskares ar ķermeņa virsmu vai pēc tā norīšanas. Iedarbojas gan pieaugušā, gan

kāpura

stadijā.

kukaiņu

centrālajā

nervu

sistēmā

mijiedarbojas

gamma-

aminosviestskābes (GABA) receptoriem, kas regulē hlorīda kanālus. Zāles bloķē hlorīda jonu

pārnešanu

caur

šūnu

membrānām.

Rodas

pārmērīga

nervu

stimulācija,

nervu

sistēmas

nekoordinēta darbība, un tam seko kukaiņu un ērču nāve. Akaricīdais efekts vēl jo vairāk tiek

panākts, destruktīvi iedarbojoties uz ērču siekalu dziedzeriem, kas padara par neiespējamu

sūkt

dzīvnieka

asinis.

Ērču

mātītēm

tika

atklāta

fipronila

reproduktīvā

toksicitāte

(neatgriezeniskas izmaiņas olšūnās).

5.2

Farmakokinētiskie dati

Pēc

zāļu

uzpilināšanas

aktīvā

viela

tiek

absorbēta

dzīvnieka

ādas

augšējos

slāņos.

koncentrācijas gradienta palīdzību tas izplatās no uzpilināšanas vietas uz perifēriju (jostas

zona, cirkšņi utt.), uzkrājas ādas tauku slānī un matu folikulos, no kuriem tas pakāpeniski

nonāk uz ādas un apmatojumā. Šādi tiek nodrošināta ilgstoša aktivitāte. Pēc lokālas lietošanas

fipronils neuzsūcas ne ādas apakšējos slāņos, ne zemādas audos.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

Butilhidroksianizols

Butilhidroksitoluols

Povidons K-16,5

Polisorbāts 80

Etanols 96%

Dietilēnglikola monoetilēteris

6.2

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3

Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētajā iepakojumā: 2 gadi.

Pēc maisiņa atvēršanas izlietot nekavējoties.

6.4

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešama īpaša uzglabāšanas temperatūra.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Uzglabāt sausā vietā.

6.5

Tiešā iepakojuma veids un saturs

Caurspīdīga vienas devas PE pipete ar nolaužamu galu (PE). Pipetes ir iepakotas pa vienai

aizkausētā maisiņā (PET-Al-PE). Maisiņi pēc tam tiek ielikti papīra kārbiņā.

Iepakojuma izmēri:

1, 3 vai 25 vienas devas pipetes.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

6.6

Īpaši norādījumi neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem

tiesību aktiem.

Zāles nedrīkst nonākt ūdenstilpēs, jo tas var apdraudēt zivis un citus ūdenī dzīvojošus

organismus.

Nepiesārņojiet

dīķus,

ūdensceļus

grāvjus

šīm

zālēm

tukšajiem

iepakojumiem.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Bioveta, a.s.

Komenského 212/12

683 23 Ivanovice na Hané

Čehijas Republika

8.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS

V/MRP/16/0020

9.

REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 01/07/2016

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 30/01/2017

10.

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

01/2017

RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES

UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Bezrecepšu veterinārās zāles.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju