Finalgon 4 mg/25 mg/g ziede

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

09-08-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

25-05-2017

Aktīvā sastāvdaļa:
Nonivamidum, Nicoboxilum
Pieejams no:
Sanofi-aventis Latvia, SIA, Latvija
ATĶ kods:
M02AX10
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Nonivamidum, Nicoboxilum
Deva:
4 mg/25 mg/g
Zāļu forma:
Ziede
Receptes veids:
bez receptes
Ražojis:
Globopharm Pharmazeutische Produktion und Handelsgesellschaft GmbH, Austria
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
96-0164

SASKAŅOTS ZVA 09-08-2018

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Finalgon 4 mg/25 mg/g ziede

Nonivamidum

Nicoboxilum

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai

arī tā, kā to noteicis Jūsu ārsts vai farmaceits.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī

uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Ja pēc 10 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Finalgon un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Finalgon lietošanas

Kā lietot Finalgon

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Finalgon

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Finalgon un kādam nolūkam to lieto

Nonilskābes vanililamīdam (nonivamīds) un nikotīnskābes butoksietilesterim (nikoboksils) ir

savstarpēji papildinošs efekts. Tie uzlabo ādas asinsriti, radot ilgstošu siltuma sajūtu.

Finalgon ir ziede, ko lieto:

sporta traumu, sasitumu un sastiepumu, pārslodzes radītu muskuļu sāpju gadījumā

artrīta, reimatisku locītavu un muskuļu sāpju gadījumā

lumbago, neirīta (nerva iekaisuma), išiasa, bursīta (locītavas gļotsomiņas iekaisums) un

tendovaginīta (cīpslas un tās apvalka iekaisuma) gadījumā,

ierīvēšanai pacientiem ar perifēriskās asinsrites traucējumiem (zāļu lietošana rada ādas asinsrites

uzlabošanos).

2.

Kas Jums jāzina pirms Finalgon lietošanas

Nelietojiet Finalgon šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret nonilskābes vanililamīdu, nikotīnskābes

butoksietilesteri vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir pārmērīgi jutīga āda;

ja Jums ir iekaisusi āda, brūces vai ādas slimības - neziediet Finalgon uz šiem ādas apvidiem;

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Finalgon lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Sakarā ar Finalgon izraisītu lokālu asinsrites pastiprināšanos ieziešanas vietā sagaidāms ādas

apsārtums, siltuma sajūta, niezēšana un dedzinoša sajūta. Šie simptomi var būt izteiktāki, ja uzklāts

pārāk daudz Finalgon vai Finalgon ir pārāk ieberzēts āda.

Pārmērīga Finalgon lietošana vai ieberzēšana var radīt ādas čulgas.

Pēc ieziešanas nekavējoties jāmazgā rokas un jāuzmanās no Finalgon netīšas nokļūšanas uz tam

neparedzētām vietām vai citiem cilvēkiem.

SASKAŅOTS ZVA 09-08-2018

Nekādā gadījumā Finalgon nedrīkst nokļūt acīs, degunā vai mutē. Tas var radīt pārejošu sejas

pietūkumu, sejas sāpes, acs ābola iekaisumu, acu apsārtumu, dedzināšanu, redzes traucējumus,

diskomfortu mutē un stomatītu (mutes gļotādas iekaisumu).

Pirms un pēc Finalgon aplikācijas nedrīkst iet karstā vannā vai dušā. Pat vairākas stundas pēc Finalgon

lietošanas svīšana vai siltuma procedūras var radīt ādas apsārtumu un izteiktu siltuma sajūtu.

Citas zāles un Finalgon

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot

zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Mijiedarbība ar citām zālēm nav zināma.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Datu trūkuma dēļ

Finalgon

neiesaka lietot grūtniecības un zīdīšanas laikā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav veikti pētījumi par ietekmi uz spēju vadīt transporta līdzekļus un apkalpot mehānismus.

Finalgon satur sorbīnskābi

Finalgon ziede satur palīgvielu sorbīnskābi, kas var izsaukt ādas reakcijas (piemēram,

kontaktdermatītu).

3.

Kā lietot Finalgon

Vienmēr lietojiet Finalgon tieši tā, kā norādīts lietošanas instrukcijā vai kā farmaceits Jums stāstījis.

Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Plaukstas lieluma ādas virsmas ieziešanai no tūbiņas izspiež ne vairāk kā 1/2 cm ziedes (apmēram

zirņa lielumā).

Ārstēšana vienmēr jāsāk ar ļoti mazu

Finalgon

daudzumu uz nelielas ādas virsmas, lai novērtētu

individuālo jutību. Atbildes reakcija uz

Finalgon

lietošanu ir ļoti atšķirīga, un dažiem cilvēkiem

vajadzīgs tikai niecīgs ziedes daudzums, lai izraisītu vajadzīgo karstuma sajūtu.

Finalgon uzziež ar klāt pieliktā aplikatora palīdzību. Pēc Finalgon lietošanas rūpīgi jāmazgā rokas ar

ziepēm un ūdeni.

Finalgon

var lietot pēc vajadzības, līdz 3 reizēm dienā.

Lietošana bērniem

Sakarā ar datu trūkumu Finalgon nerekomendē bērniem līdz 18 gadu vecumam.

Ja esat lietojis Finalgon vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Finalgon vairāk nekā noteikts, jautājiet padomu ārstam vai farmaceitam.

Ja nejauši ieziests pārāk daudz

Finalgon

, tad ziedes koncentrāciju var mazināt, attiecīgo ādas rajonu

apstrādājot ar eļļā (piem., cepamā eļļā) vai barojošā krēmā samērcētu tamponu.

SASKAŅOTS ZVA 09-08-2018

Pārmērīgas Finalgon lietošanas gadījumos asinsapgādes efekti var pastiprināties un minētās

blakusparādības var kļūt izteiktākas. Pārmērīga lietošana var pastiprināt čulgu rašanos Finalgon

skartajos ādas apvidos.

Finalgon pārdozēšana var radīt ķermeņa augšdaļas apsārtumu, paaugstinātu ķermeņa temperatūru,

karstuma viļņus, sāpīgu asinsapgādes pastiprināšanos un pazeminātu asinsspiedienu.

Ja esat aizmirsis lietot Finalgon

Ja esat aizmirsis lietot Finalgon, uzziediet to, tiklīdz atceraties, bet nelietojiet dubultu devu, lai

aizvietotu aizmirsto devu. Turpmāk lietojiet kā nozīmēts.

Ja Jūs pārtraucat lietot Finalgon

Finalgon jālieto tikai pēc vajadzības un tā lietošana jāpārtrauc pēc simptomu mazināšanās.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, Finalgon var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Bieži (var skart līdz 1 no 10 pacientiem)

dedzinoša sajūta

ādas apsārtums (eritēma)

nieze

karstuma sajūta

Retāk (var skart līdz 1 no 100 pacientiem)

izsitumi

Nav zināmi (nav iespējams novērtēt pēc esošiem datiem)

strauji progresējoša, dzīvībai bīstama alerģiska (anafilaktiska) reakcija

paaugstināta jutība

durstoša sajūta (parestēzija)

klepus

elpas trūkums

pūtītes ieziešanas vietā

lokalizēta ādas reakcija

čulgas

sejas tūska

nātrene

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī

uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu

drošumu.

5.

Kā uzglabāt Finalgon

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25ºC.

Pēc tūbiņas pirmās atvēršanas ziede derīga 6 mēnešus.

SASKAŅOTS ZVA 09-08-2018

Nelietot Finalgon pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma. Derīguma termiņš

attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Finalgon satur

Aktīvās vielas ir nonivamīds un nikoboksils. 1 g ziedes satur 4,0 mg nonivamīdu un 25,0 mg

nikoboksilu.

Citas sastāvdaļas ir diizopropiladipāts, bezūdens koloidālais silīcija dioksīds, vazelīns, sorbīnskābe

(E200), Citronellas eļļa, attīrīts ūdens.

Finalgon ārējais izskats un iepakojums

20 g ziedes alumīnija tūbiņā.

Alumīnija tūbiņa ar lakotu iekšējo aizsargslāni un baltu polietilēna vāciņu. Balts polietilēna aplikators.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

sanofi-aventis Latvia SIA

Kr. Valdemāra iela 33-8

Rīga, LV-1010

Latvija

Ražotājs

Globopharm Pharmazeutische Produktions und

Handelsgesellschaft m.b.H.

Breitenfurter Strasse 251

1230 Wien

Austrija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 07/2018

Sīkāka informācija par šm zālēm ir pieejama Zāļu Valsts agentūras tīmekļa vietnē www.zva.gov.lv

SASKAŅOTS ZVA 25-05-2017

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Finalgon

4 mg/25 mg/g

ziede

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 g ziedes satur:

Nonivamīdu (nonivamidum))

4 mg

Nikoboksilu (nicoboxilum)

25 mg

Palīgvielas ar zināmu iedarbību: 1 g ziedes satur 2 mg sorbīnskābes (E200).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Ziede.

Gandrīz bezkrāsaina vai gaiši brūngana, caurspīdīga vai nedaudz duļķaina, gandrīz vienveidīga,

homogēna ziede ar Citronellas smaržu.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Artrīts, reimatiskas locītavu un muskuļu sāpes; sporta traumas, sasitumi un sastiepumi, pārslodzes

radītas muskuļu sāpes; lumbago, neirīts, išiass, bursīts un tendovaginīts; ierīvēšanai pacientiem ar

perifēriskās asinsrites traucējumiem.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Devas

Ārstēšana vienmēr jāsāk ar ļoti mazu Finalgon daudzumu uz nelielas ādas virsmas, lai novērtētu

individuālo jutību. Atbildes reakcija uz Finalgon lietošanu ir ļoti atšķirīga, un dažiem cilvēkiem

vajadzīgs tikai niecīgs ziedes daudzums, lai izraisītu vajadzīgo karstuma sajūtu, kamēr citi izjūt

niecīgu vai vispār neizjūt siltuma efektu.

Plaukstas lieluma ādas virsmas ieziešanai sākuma devai no tūbiņas izspiež ne vairāk kā 1/2 cm ziedes

(apmēram zirņa lielumā).

Finalgon var lietot pēc vajadzības, līdz 3 reizēm dienā.

Pediatriskā populācija

Sakarā ar datu trūkumu Finalgon nerekomendē bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam.

Lietošanas veids

To uzziež ar klāt pievienotā aplikatora palīdzību. Pēc Finalgon lietošanas rūpīgi jāmazgā rokas ar

ziepēm un ūdeni.

SASKAŅOTS ZVA 25-05-2017

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret nonilskābes vanililamīdu, nikotīnskābes butoksietilesteri vai kādu no zāļu

palīgvielām.

Finalgon nedrīkst ziest uz pārmērīgi jutīgas ādas, brūcēm, kairinātas, iekaisušas ādas vai ādas slimību

gadījumā.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Sakarā ar Finalgon izraisītu lokālu ādas hiperēmiju ieziešanas vietā sagaidāms apsārtums, siltuma

sajūta, niezēšana un dedzinoša sajūta. Šie simptomi var būt izteiktāki, ja uzklāts pārāk daudz Finalgon

vai Finalgon ir pārāk ieberzēts āda. Finalgon pārmērīga lietošana vai ieberzēšana var radīt ādas čulgas.

Pēc ieziešanas nekavējoties jāmazgā rokas un jāuzmanās no Finalgon netīšas nokļūšanas uz

neparedzētām vietām vai citiem cilvēkiem.

Nekādā gadījumā Finalgon nedrīkst ieziest acīs, degunā vai mutē. Tas var radīt pārejošu sejas

pietūkumu, sāpes, konjunktīvas iekaisumu, acu hiperēmiju, dedzināšanu, redzes traucējumus,

diskomfortu mutē un stomatītu.

Pacientiem pirms vai pēc Finalgon aplikācijas nevajadzētu iet karstā vannā vai dušā. Pat vairākas

stundas pēc Finalgon lietošanas svīšana vai siltuma procedūras var radīt ādas apsārtumu un izteiktu

siltuma sajūtu.

Finalgon ziede satur palīgvielu sorbīnskābi, kas var izsaukt ādas reakcijas (piemēram,

kontaktdermatītu).

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbība ar citām zālēm, ārēji vai sistēmiski nozīmētām, nav zināma.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība un barošana ar krūti

Datu trūkuma dēļ Finalgon nevajadzētu lietot grūtniecības un barošanas ar krūti laikā.

Fertilitāte

Cilvēkiem nav veikti pētījumi par ietekmi uz auglību.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transporta līdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi par ietekmi uz spēju vadīt transporta līdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Nevēlamo blakusparādību biežuma MedDRA iedalījums ir sekojošs:

Ļoti bieži

≥1/10;

Bieži

≥1/100, <1/10;

Retāk

≥1/1000, <1/100;

Reti

≥1/10000, <1/1000;

Ļoti reti

(<1/10000);

Nav zināmi

(nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

SASKAŅOTS ZVA 25-05-2017

Balstoties uz klīniskiem datiem un pārdošanā esošu zāļu lietošanas pieredzi, Finalgon var izraisīt

sekojošas blakusparādības:

Imūnās sistēmas traucējumi

Nav zināmi:

anafilaktiskas reakcijas, paaugstināta jutība

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži:

dedzinoša sajūta

Nav zināmi:

parestēzija

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Nav zināmi:

klepus, elpas trūkums

Ādas un zemādas audu bojājumi

Bieži:

eritēma, nieze

Retāk:

izsitumi

Nav zināmi:

pūtītes ieziešanas vietā, lokalizēta ādas reakcija, tulznas, sejas tūska, nātrene

Vispārēji traucējumi un reakcijas ieziešanas vietā

Bieži:

dedzinoša sajūta

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/risku attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā,

LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9.

Pārdozēšana

Simptomi

Pārmērīgas Finalgon lietošanas gadījumos hiperēmiskie efekti var pastiprināties un minētās

blakusparādības var kļūt izteiktākas. Pārmērīga lietošana var pastiprināt tulznu rašanos Finalgon

skartajos ādas apvidos.

Sakarā ar nikotīnskābes esteru labo perkutāno absorbciju Finalgon pārdozēšana var radīt sistēmiskas

reakcijas, tādas kā - ķermeņa augšdaļas apsārtumu, paaugstinātu ķermeņa temperatūru, karstuma

viļņus, sāpīgu hiperēmiju un pazeminātu asinsspiedienu.

Terapija

Ja nejauši ieziests pārāk daudz Finalgon, tad ziedes vai krēma koncentrāciju var mazināt attiecīgo ādas

rajonu apstrādājot ar eļļu (piem., cepamo eļļu) vai barojošā krēmā samērcētu tamponu. Jāpielieto

simptomātiska terapija.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: citi locītavu un muskuļu sāpju gadījumā vietēji lietojami zāļu preparāti

M02A X 10.

Nonilskābes vanililamīds (Nonivamidum)

Nonilskābes vanililamīds ir sintētisks kapsicīna analogs ar pretsāpju īpašībām, kuras, jādomā, rodas no

P substances „ izsmelšanas” perifērajās C-šķiedrās un A-delta nervu šķiedrās, atkārtoti to ieziežot ādā.

Stimulējot ādā aferento nervu galus, nonilskābes vanililamīds darbojas dilatējoši uz apkārtējiem

asinsvadiem, kam seko intensīva, ilgstoša siltuma sajūta.

SASKAŅOTS ZVA 25-05-2017

Nikotīnskābes butoksietilesteris (Nicoboxilum)

Nikotīnskābe ir B vitamīns, kuram, ar prostaglandīnu starpniecību, piemīt asinsvadu paplašinošas

īpašības. Nikotīnskābes butoksietilesterim piemīt ātrāks hiperēmiskais efekts un tas ir intensīvāks par

nonivamīda hiperēmisko efektu.

Kombinācija

Nonilskābes vanililamīdam un nikotīnskābes butoksietilesterim ir savstarpēji papildinošas asinsvadu

paplašinošas īpašības, kuras paātrina ādas hiperēmiskās reakcijas darbības sākumu.

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Finalgon tiek lietots lokāli un klīniskais efekts parādās ieziešanas vietā. Tādēļ sistēmiskie

farmakokinētikas dati uz efektivitāti nav attiecināmi. Sistēmiskā drošība ir pierādīta toksikoloģiskajos

pētījumos un ilgstošā klīniskās lietošanas pieredzē. Cilvēkiem nav veikti pētījumi par sistēmisku

ietekmi uz ādas lietojamām zālēm.

Tā kā reakcija (eritēma un ādas temperatūras paaugstināšanās) notiek dažu minūšu laikā pēc

ieziešanas, ātra aktīvo vielu penetrācija ir nepārprotama.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Finalgon toksicitāte ir zema. Akūtā toksicitāte tika pārbaudīta orālā, dermālā un okulārā veidā.

Vienreizēja lielas devas ievadīšana caur muti uzrādīja tikai nespecifiskus, dzīvību neapdraudošus

simptomus (letarģiju, elpas trūkumu, caureju, deguna asiņošanu). Vienreizējas lielas Finalgon devas

ieziešana ādā izsauca tūlītējas sāpes ar sekojošu letarģiju, vieglu elpas trūkumu un caureju. Nokļūšana

acīs izsauca atgriezenisku acu kairinājumu. Atkārtotas lielas Finalgon devas (līdz pat 5000

mg/kg/dienā 15 dienas, kas atbilst 20 mg/kg/dienā nonivamīda un 125 mg/kg/dienā nikoboksila)

ieziešana ādā izsauca tikai ādas kairinājumu, kas pilnībā pārgāja pēc lietošanas beigām. Nenozīmīgas

sistēmiskas izmaiņas tika atzīmētas asins analīzē, urīna analīzē, svara patoloģijā un histopatoloģiskajos

izmeklējumos.

Nav datu par reproduktīvo toksicitāti, genotoksicitāti vai kancerogenitāti.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

diizopropiladipāts, bezūdens koloidālais silīcija dioksīds, vazelīns, sorbīnskābe (E200), Citronellas

eļļa, attīrīts ūdens.

6.2.

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

3 gadi

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25ºC.

Pēc tūbiņas pirmās atvēršanas ziede derīga 6 mēnešus.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

20 g ziedes alumīnija tūbiņā.

SASKAŅOTS ZVA 25-05-2017

Alumīnija tūbiņa ar lakotu iekšējo aizsargslāni un balts polietilēna vāciņš.

Balts polietilēna aplikators.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

sanofi-aventis Latvia SIA

Kr. Valdemāra iela 33-8

Rīga, LV-1010

Latvija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

96-0164

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 05/1996

Pārreģistrācijas datums: 12/2011

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

04/2017

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Zāļu Valsts aģentūras mājas lapā www.zva.gov.lv

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju