Ferrum 10% šķīdums injekcijām

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

05-07-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

05-07-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Dzelzs III
Pieejams no:
Bremer Pharma GmbH, Vācija
ATĶ kods:
QB03AC
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Iron III
Zāļu forma:
šķīdums injekcijām
Receptes veids:
Recepšu veterinārās zāles
Ražojis:
Bremer Pharma GmbH, Vācija
Ārstniecības grupa:
sivēni; teļi
Produktu pārskats:
V/NRP/97/0533-01 - 100 mg/ml - Stikla flakons, 100 ml - Ir pieejams
Autorizācija statuss:
Ir pieejams
Autorizācija numurs:
V/NRP/97/0533
Autorizācija datums:
2013-04-12

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/97/0533

Ferrum 10%

šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA,

KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

BREMER PHARMA GMBH

Werkstraße 42

34414 Warburg

Vācija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Ferrum 10%

šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml šķīduma satur:

Aktīvās vielas:

Dzelzs (III)

100,0 mg

(dzelzs (III) hidroksīda dekstrāna kompleksa veidā

320,0 mg)

Palīgvielas:

Fenols

5,0 mg

Nātrija hlorīds

15,0 mg

Ūdens injekcijām

līdz 1,0 ml

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Teļiem un sivēniem dzelzs deficīta ārstēšanai anēmijas gadījumos.

Dzelzs deficīta izraisītas anēmijas novēršanai zīdējsivēniem.

Dzelzs deficīta izraisītas anēmijas ārstēšanai teļiem.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot sivēniem, ja ir aizdomas, ka tiem ir E vitamīna un/vai selēna deficīts.

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu, vai pret kādu no palīgvielām.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Jaundzimušiem sivēniem ar E vitamīna / selēna nepietiekamību dzelzs dekstrāns var izraisīt anafilaktisko

reakciju, kam seko dzīvnieku nāve.

7.

MĒRĶA SUGAS

Liellopi (teļi), cūkas (sivēni).

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Intramuskulārai lietošanai.

Sivēniem:

1,5 – 2 ml (trešajā dienā pēc dzimšanas) anēmijas novēršanai

2,0 – 3 ml ārstēšanai

Teļiem:

4 – 6 – 8 ml

Ārstēšanas ilgums: vienreizēja injekcija.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Sivēniem ieteicams injicēt augšstilba muskulatūrā, teļiem - kakla muskulatūrā. Vienā injekcijas vietā

neievadīt vairāk par 5 ml.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: nulle dienas.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25

Sargātā no gaismas.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Pārdozēšanas gadījumā var novērot gastroenterālus traucējumus, sirds mazspēju / asinsrites traucējumus.

Nesaderība:

Šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm, jo iespējama nesaderība.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

07/2018

15.

CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/97/0533

Ferrum 10%

šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA,

KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

BREMER PHARMA GMBH

Werkstraße 42

34414 Warburg

Vācija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Ferrum 10%

šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml šķīduma satur:

Aktīvās vielas:

Dzelzs (III)

100,0 mg

(dzelzs (III) hidroksīda dekstrāna kompleksa veidā

320,0 mg)

Palīgvielas:

Fenols

5,0 mg

Nātrija hlorīds

15,0 mg

Ūdens injekcijām

līdz 1,0 ml

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Teļiem un sivēniem dzelzs deficīta ārstēšanai anēmijas gadījumos.

Dzelzs deficīta izraisītas anēmijas novēršanai zīdējsivēniem.

Dzelzs deficīta izraisītas anēmijas ārstēšanai teļiem.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot sivēniem, ja ir aizdomas, ka tiem ir E vitamīna un/vai selēna deficīts.

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu, vai pret kādu no palīgvielām.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Jaundzimušiem sivēniem ar E vitamīna / selēna nepietiekamību dzelzs dekstrāns var izraisīt anafilaktisko

reakciju, kam seko dzīvnieku nāve.

7.

MĒRĶA SUGAS

Liellopi (teļi), cūkas (sivēni).

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Intramuskulārai lietošanai.

Sivēniem:

1,5 – 2 ml (trešajā dienā pēc dzimšanas) anēmijas novēršanai

2,0 – 3 ml ārstēšanai

Teļiem:

4 – 6 – 8 ml

Ārstēšanas ilgums: vienreizēja injekcija.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Sivēniem ieteicams injicēt augšstilba muskulatūrā, teļiem - kakla muskulatūrā. Vienā injekcijas vietā

neievadīt vairāk par 5 ml.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: nulle dienas.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25

Sargātā no gaismas.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Pārdozēšanas gadījumā var novērot gastroenterālus traucējumus, sirds mazspēju / asinsrites traucējumus.

Nesaderība:

Šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm, jo iespējama nesaderība.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

07/2018

15.

CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju