Faringodol 150 mg sūkājamās tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

19-07-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

19-07-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Holīna salicilāts
Pieejams no:
Richard Bittner AG, Austria
ATĶ kods:
A01AD11
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Choline salicylate
Deva:
150 mg
Zāļu forma:
Sūkājamā tablete
Receptes veids:
bez receptes
Ražojis:
Przedsiebiorstwo Produkcyjne-Handlowe "EWA" S.A., Poland
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
04-0153

SASKAŅOTS ZVA 19-07-2018

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Faringodol 150 mg sūkājamās tabletes

cholini salicylas

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai arī tā, kā ārsts vai farmaceits Jums

teicis.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildu informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī

uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Ja pēc 1 līdz 2 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.

Kas ir Faringodol un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Faringodol lietošanas

Kā lietot Faringodol

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Faringodol

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Faringodol un kādam nolūkam to lieto

Faringodol aktīvajai vielai holīna salicilātam piemīt šāda vietēja iedarbība: novērš iekaisumu; mazina

sāpes; darbojas kā antibakteriāls līdzeklis; samazina mutes dobuma un rīkles gļotādas pietūkumu, un

apsārtumu; siekalu izdalīšanos stimulējoša iedarbība, kas papildina pretiekaisuma darbību.

Šīs zāles lieto, lai mazinātu sāpes un novērstu mutes iekaisumu (stomatītu), rīkles gļotādas iekaisumu

(faringītu), smaganu iekaisumu (gingivītu) un baktēriju izraisītu iekaisumu (periodontītu).

Ja pēc 1 līdz 2 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

2.

Kas Jums jāzina pirms Faringodol lietošanas

Nelietojiet Faringodol šādos gadījumos:

ja Jums ir paaugstināta jutība pret holīna salicilātu, salicilātiem, citiem nesteroīdajiem

pretiekaisuma līdzekļiem vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Šīs zāles nedrīkst lietot pacienti ar barības vada vēnu varikozi (paplašinājumu), jo pastāv asiņošanas

risks.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Faringodol lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Līdzīgi kā lietojot citus salicilātus, pacientiem ar kuņģa-zarnu trakta slimībām, peptisku čūlas slimību

vai bronhiālo astmu pirms šo zāļu lietošanas jākonsultējas ar ārstu.

Bērni un pusaudži

Tā kā pastāv Reja sindroma rašanās risks, par salicilātu lietošanu bērniem, kuri jaunāki par 12 gadiem,

jākonsultējas ar ārstu.

Citas zāles un Faringodol

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu

lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

SASKAŅOTS ZVA 19-07-2018

Iespēja, ka pēc holīna salicilāta lietošanas sūkājamo zāļu formā varētu novērot tālāk aprakstīto

mijiedarbību, ir ļoti maza.

Salicilāti vājina vienlaikus lietotu nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu darbību un pastiprina sedatīvo

(nomierinošo), miega, hipoglikemizējošo (cukuru pazeminošo) līdzekļu un antikoagulantu (zāļu, kas

samazina vai novērš asins recekļu – trombu – veidošanos) darbību.

Steroīdie un nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi, antikoagulanti, fibrinolītiskie līdzekļi (zāles, kas

šķīdina trombus) un antiagreganti (zāles, kas aizkavē trombu veidošanos) var palielināt kuņģa

asiņošanas risku, lietojot tos vienlaicīgi ar salicilātiem.

Faringodol kopā ar uzturu un dzērienu

Faringodol var lietot neatkarīgi no ēdienreizēm.

Faringodol sūkājamās tabletes nesatur cukuru, tāpēc tās droši var lietot diabēta slimnieki un pacienti ar

augstu kariesa risku.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Faringodol grūtniecības laikā lietot nedrīkst. Par Faringodol lietošanu barošanas ar krūti periodā

jākonsultējas ar ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Faringodol neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Šīs zāles satur izomaltu (E953) un maltīta šķīdumu

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

Šīs zāles satur 1,75 mg aspartāma (E951) katrā devā. Aspartāms ir fenilalanīna avots. Tas var būt

kaitīgs, ja Jums ir fenilketonūrija (FKU), kas ir reta ģenētiska slimība, kuras gadījumā fenilalanīns

uzkrājas, jo organisms nevar to pareizi izvadīt.

3.

Kā lietot Faringodol

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis.

Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: sūkāt pa vienai tabletei 4 - 6 reizes

dienā. Nepārsniegt ieteiktās devas.

Ja pēc 1 līdz 2 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, konsultējieties ar ārstu.

Ja šķiet, ka Faringodol iedarbība ir pārāk vāja vai pārāk stipra, Jums jāsazinās ar ārstu.

Ja esat lietojis Faringodol vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis šīs zāles vairāk nekā noteikts, nekavējoties konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja esat aizmirsis lietot Faringodol

Turpiniet ārstēšanu, nelietojot dubultu devu.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Faringodol lietošana var izraisīt šādas blakusparādības:

SASKAŅOTS ZVA 19-07-2018

Imūnās sistēmas traucējumi

Reti: alerģiskas reakcijas (ādas apsārtums vai izsitumi, klepus, aizlikts deguns, sejas, mēles un lūpu

pietūkums, apgrūtināta elpošana un rīšana).

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Reti: kuņģa-zarnu trakta gļotādas bojājums (vēdersāpes, vemšana, asiņošana).

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Ļoti reti: salicilātu perorāla lietošana bērniem līdz 12 gadu vecumam var izraisīt Reja sindromu.

Ja rodas kāds no iepriekš minētajiem simptomiem vai citi simptomi, ārstēšana ar Faringodol jāpārtrauc

un jāvēršas pie ārsta.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, konsultējieties ar ārstu vai

farmaceitu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkuras blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī

tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas iela 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot

par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Faringodol

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera. Derīguma termiņš

attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Faringodol satur

-

Aktīvā viela ir holīna salicilāts. Katra sūkājamā tablete satur 150 mg holīna salicilāta.

Citas sastāvdaļas ir izomalts (E953), maltīta šķīdums, aspartāms (E951), acesulfāma kālija sāls

(E950), tīruma mētru ēteriskā eļļa.

Faringodol ārējais izskats un iepakojums

Baltas līdz gaiši dzeltenas cilindriskas formas, nedaudz izliektas sūkājamās tabletes.

8 vai 16 sūkājamās tabletes (PVH/PVDH/Alumīnija folijas blisteri pa 8 tabletēm katrā) iepakotas

kartona kastītē.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Richard Bittner AG

Reisnerstraße 55-57

A-1030 Wien

Austrija

SASKAŅOTS ZVA 19-07-2018

Ražotājs

Przedsiebiorstwo Produkcyjne- Handlowe “EWA” S.A.,

9 Zamkowy Folwark Street,

63-700 Krotoszyn,

Polija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 06/2018.

SASKAŅOTS ZVA 19-07-2018

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Faringodol 150 mg sūkājamās tabletes

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra sūkājamā tablete satur 150 mg holīna salicilāta (cholini salicylas).

Palīgvielas ar zināmu iedarbību

Katra sūkājamā tablete satur 2,67 g izomalta, 1,75 mg aspartāma un 667,83 mg maltīta šķīduma.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Sūkājamās tabletes

Baltas līdz gaiši dzeltenas cilindriskas formas, nedaudz izliektas sūkājamās tabletes.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Stomatīts un faringīts.

Iekaisuma izraisītas kakla sāpes un rīkles gļotādas pietūkums.

Papildlīdzeklis antibiotiku terapijai dažu mutes dobuma un rīkles gļotādas bakteriālu infekciju

gadījumā.

Gingivīta un periodontīta ārstēšana stomatoloģijā.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušie un bērni no 12 gadu vecuma: parasti iesaka sūkāt pa vienai tabletei 4 – 6 reizes dienā.

Ja kakla sāpju simptomi pēc 1 – 2 dienām nemazinās, jānodrošina medicīniska uzraudzība.

Pediatriskā populācija

Nav ieteicams bērniem līdz 12 gadu vecumam.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret

holīna salicilātu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām, kā

arī pret:

salicilātiem,

citiem nesteroīdajiem pretiekaisuma līdzekļiem.

Šīs zāles nedrīkst lietot pacienti ar barības vada vēnu varikozi, jo pastāv asiņošanas risks.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Bez medicīniskas uzraudzības šīs zāles nedrīkst lietot grūtniecības un barošanas ar krūti laikā.

Pacientiem ar kuņģa-zarnu trakta slimībām, peptisku čūlas slimību vai bronhiālo astmu jānodrošina

medicīniska uzraudzība.

SASKAŅOTS ZVA 19-07-2018

Šīs zāles satur maltītu un izomaltu, tādēļ tās nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu fruktozes

nepanesību.

Šīs zāles satur aspartāmu. Aspartāms tiek hidrolizēts kuņģa-zarnu traktā, kad tiek lietots iekšķīgi.

Viens no galvenajiem hidrolīzes produktiem ir fenilalanīns.

Pediatriskā populācija

Ņemot vērā Reja sindroma rašanās risku, jāizvērtē medicīniskās indikācijas salicilātu lietošanai

bērniem līdz 12 gadu vecumam.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Iespēja, ka pēc holīna salicilāta lietošanas sūkājamo tablešu formā varētu novērot tālāk aprakstīto

mijiedarbību, ir ļoti maza.

Vienlaikus lietoti salicilāti vājina nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu darbību un pastiprina sedatīvo,

miega, hipoglikemizējošo līdzekļu un antikoagulantu darbību.

Gan steroīdie, gan nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi, kā arī antikoagulanti, fibrinolītiskie līdzekļi un

antiagreganti var palielināt kuņģa asiņošanas risku, ja tos lieto vienlaicīgi ar salicilātiem.

4.6.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Ņemot vērā, ka dati par drošu lietošanu grūtniecības laikā nav pieejami, Faringodol grūtniecības laikā

ir kontrindicēts.

Barošana ar krūti

Salicilāti izdalās mātes pienā. Jāizvērtē medicīniskās indikācijas Faringodol lietošanai barošanas ar

krūti periodā.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Faringodol neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Nevēlamās blakusparādības ir uzskaitītas tabulā zemāk saskaņā ar orgānu sistēmas klasifikāciju un

šādu biežuma iedalījumu: ļoti bieži (

1/10); bieži (≥1/100 līdz <1/10); retāk (≥1/1 000 līdz <1/100);

reti (≥1/10 000 līdz <1/1000); ļoti reti (<1/10 000, ieskaitot atsevišķus gadījumus).

Salicilātu iekšķīgas lietošanas gadījumā var rasties šādas nevēlamās blakusparādības:

Orgānu sistēmu klase

Biežums: nevēlamā blakusparādība

Imūnās sistēmas

traucējumi

Reti: alerģiskas reakcijas (ādas apsārtums vai izsitumi, klepus, aizlikts

deguns, sejas, mēles un lūpu pietūkums, apgrūtināta elpošana un rīšana).

Kuņģa-zarnu trakta

traucējumi

Reti: kuņģa-zarnu trakta gļotādas bojājums (vēdersāpes, vemšana,

asiņošana).

Aknu un/vai žults

izvades sistēmas

traucējumi

Reti: salicilātu iekšķīga lietošana bērniem līdz 12 gadu vecumam var

izraisīt Reja sindromu.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas iela 15, Rīga,

LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

4.9.

Pārdozēšana

SASKAŅOTS ZVA 19-07-2018

Salicilātu pārdozēšana parasti ir saistīta ar koncentrāciju virs 350 mg/l (2,5 mmol/l). Lielākā daļa

gadījumu ar letālu iznākumu pieaugušajiem bija saistīta ar koncentrāciju virs 700 mg/l (5,1 mmol/l).

Nopietna intoksikācija, ko būtu izraisījušas vienreizējas salicilātu devas līdz 100 mg/kg, ir maz

iespējama.

Pārdozēšanas simptomi

Bieži: vemšana, dehidratācija, troksnis ausīs, vertigo, dzirdes traucējumi, pastiprināta svīšana,

karstuma sajūta apakšējās ekstremitātēs, paātrināta elpošana un hiperventilācija. Vairumā gadījumu

novēro skābju-bāzu līdzsvara traucējumus.

Pieaugušajiem un bērniem no 10 gadu vecuma parasti ir jaukta respiratora alkaloze un metaboliska

acidoze ar normai atbilstošu vai augstu arteriālo asiņu pH vērtību. Metaboliskā acidoze ar zemu

arteriālo asiņu pH vērtību parasti novērojama bērniem līdz 4 gadu vecumam. Acidoze var palielināt

salicilātu spēju šķērsot hematoencefālisko barjeru.

Retāk: asiņu vemšana, ļoti augsta temperatūra, hipoglikēmija, hipokaliēmija, trombocitopēnija,

palielinātas INR/PTR (International Normalized Ratio/Prothrombin Time Ratio) vērtības,

intravaskulāra koagulācija, nieru mazspēja un nekardiogēna plaušu tūska.

CNS simptomus, piemēram, apmulsumu, orientācijas traucējumus, komu un krampjus, bērniem

novēro biežāk nekā pieaugušajiem.

Rīcība

Pēc dzīvībai bīstamu salicilātu devu ieņemšanas pēc iespējas ātrāk (stundas laikā) jāveic kuņģa-zarnu

trakta skalošana. Ieteicama arī aktivētā ogle, kuras deva atkarīga no pacienta vecuma. Lai novērtētu

saindēšanās smaguma pakāpi, bez salicilātu koncentrācijas asinīs noteikšanas, jāņem vērā arī klīniskie

simptomi un bioķīmiskie parametri. Jākontrolē urīna pH vērtība; jāpanāk, lai urīns kļūtu sārmaināks,

un jākompensē metaboliskā acidoze, intravenozi ievadot 8,4% nātrija hidroksīdu (iepriekš nosakot

kālija koncentrāciju). Nedrīkst izmantot forsētu diurēzi, jo tā neveicina salicilātu izdalīšanos un var

izraisīt plaušu tūsku.

Ja ir stipra saindēšanās ar salicilātiem, galvenā terapija ir hemodialīze, un tā jāveic pacientiem, kuru

organismā salicilātu koncentrācija ir virs 700 mg/l (5,1 mmol/l) vai arī zemāka, bet saistīta ar smagiem

klīniskiem vai metaboliskiem simptomiem. Pacienti, kas jaunāki par 10 gadiem un vecāki par

70 gadiem, ir jutīgāki pret salicilātu toksicitāti, un viņiem dialīze var būt nepieciešama arī agrākā

stadijā.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskās grupas:

līdzekļi rīkles un balsenes slimību ārstēšanai; antiseptiski līdzekļi; dažādi, ATĶ kods:

R02 AA 20.

stomatoloģiskie līdzekļi, ATĶ kods: A01 AD 11.

Holīna salicilāts ir salicilskābes atvasinājums. Salicilāti ir nesteroīdi pretiekaisuma līdzekļi ar

pretdrudža un pretsāpju iedarbību.

Salicilātu pretiekaisuma darbība galvenokārt ir atkarīga no ciklooksigenāzes inhibēšanas, kā rezultātā

mazinās ciklisko supraoksīdu un iekaisuma mediatoru (tromboksānu, prostaglandīnu un prostaciklīnu)

sintēze.

Salicilāti ir viegli pretsāpju līdzekļi, un to pretsāpju darbība ir atkarīga no prostaglandīnu, kuri ir

iesaistīti sāpju reakcijās, sintēzes inhibīcijas.

Salicilātu pretsāpju darbība tiek realizēta gan centrāli – inhibējoši iedarbojoties uz zemgarozas slāni,

gan perifēri – samazinot jušanas nervgaļu jutību pret sāpēm.

Salicilātu pretdrudža iedarbību var novērot tikai cilvēkiem, kuriem ir drudzis, un arī tās pamatā ir

prostaglandīnu sintēzes inhibēšana.

Holīna pievienošana palielina siekalu izdalīšanos, kas papildina šo zāļu pretiekaisuma iedarbību.

SASKAŅOTS ZVA 19-07-2018

Uzņēmuma ietvaros veiktos pētījumos ir pierādīti relatīvi augsti Streptococcus pyogenes,

Str. anginosus un H. influenzae celmu samazinājuma faktori (RF>1000, PR>99,9), kas liecina, ka

Faringodol lietošanai vajadzētu sekmēt antibiotiku terapeitisko darbību, likvidējot infekcijas

izraisītāju.

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Tā kā Faringodol 150 mg ir sūkājamo tablešu formā, dati par farmakokinētiku nav pieejami.

Uzsūkšanās

Pēc pieejamajiem datiem nevar noteikt zāļu daudzumu, kas ar siekalām nonāk kuņģa-zarnu traktā, un

daudzumu, kas uzsūcas caur mutes dobuma gļotādu.

Metabolisms

Salicilskābes atvasinājumu saistīšanās ar proteīniem ir 70 – 90%. Bioloģiskais eliminācijas pusperiods

svārstās no 2 līdz 4 stundām.

Izkliedes tilpums ir atkarīgs no salicilātu koncentrācijas asinīs un svārstās no 0,1 l/kg līdz 0,35 l/kg.

Kopējais klīrenss ir atkarīgs no urīna pH un no salicilātu koncentrācijas serumā, un tas ir

7,3 – 21 ml/kg/h.

Salicilāti tiek metabolizēti par salicilurīnskābi un gentizīnskābi, kas pēc tam tiek konjugētas ar

glikuronskābi un izvadītas ar urīnu.

Parasti aptuveni 10% salicilātu izdalās ar urīnu nemainītā veidā.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Literatūrā pieejamie dati par sastāvdaļu drošumu nesatur informāciju, kas būtu piemērojama

ieteiktajām devām un šo zāļu lietošanas veidam.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Izomalts

(E953)

Maltīta šķīdums

Aspartāms (E951)

Acesulfāma kālija sāls (E950)

Tīruma mētru ēteriskā eļļa

6.2.

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

2 gadi

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

PVH/PVDH/Al folijas blisteri kartona kastītē.

8 sūkājamās tabletes (1 blisteris pa 8 vienībām).

16 sūkājamās tabletes (2 blisteri pa 8 vienībām).

SASKAŅOTS ZVA 19-07-2018

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Nav īpašu prasību.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Richard Bittner AG

Reisnerstraße 55-57

A-1030 Wien

Austrija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

04-0153

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2004.gada 20.aprīlis

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2009.gada 28.maijs

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

06/2018

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju