Exemestane Alvogen 25 mg apvalkotās tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

13-12-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

30-03-2017

Aktīvā sastāvdaļa:
Eksemestāns
Pieejams no:
ALVOGEN IPCO S.a.r.l, Luxembourg
ATĶ kods:
L02BG06
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Exemestane
Deva:
25 mg
Zāļu forma:
Apvalkotā tablete
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
EirGen Pharma Limited, Ireland
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
10-0319

SASKAŅOTS ZVA 13-12-2018

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Exemestane Alvogen 25 mg apvalkotās tabletes

Exemestanum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja

šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas

arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Exemestane Alvogen un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Exemestane Alvogen lietošanas

Kā lietot Exemestane Alvogen

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Exemestane Alvogen

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Exemestane Alvogen un kādam nolūkam to lieto

Jūsu zāļu nosaukums ir Exemestane Alvogen. Exemestane Alvogen pieder zāļu grupai, ko sauc par

aromatāzes inhibitoriem. Šīs zāles mijiedarbojas ar vielu, kuru sauc par aromatāzi un kas ir

nepieciešama sieviešu dzimumhormona estrogēna producēšanai, īpaši sievietēm pēc menopauzes.

Estrogēna līmeņa samazināšana organismā ir veids kā ārstēt hormonatkarīgu krūts vēzi.

Exemestane Alvogen lieto, lai ārstētu agrīnu hormonatkarīgu krūts vēzi sievietēm pēc menopauzes

pēc tam, kad tās ir pabeigušas 2 - 3 gadus ilgu ārstēšanas kursu ar tamoksifēnu.

To var lietot arī, lai ārstētu progresējošu hormonatkarīgu krūts vēzi sievietēm pēc menopauzes, ja

ārstēšana ar citām hormonālām zālēm nav bijusi pietiekami efektīva.

2.

Kas Jums jāzina pirms Exemestane Alvogen lietošanas

Nelietojiet Exemestane Alvogen šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret eksemestānu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums vēl nav iestājusies menopauze, proti, ja Jums vēl ir mēnešreizes;

ja Jūs esat grūtniece, plānojat grūtniecību vai barojat bērnu ar krūti.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Exemestane Alvogen lietošanas ārsts var nozīmēt Jums asins analīzes, lai pārliecinātos,

ka Jums ir iestājusies menopauze.

Pirms Exemestane Alvogen lietošanas izstāstiet ārstam, ja Jums ir aknu vai nieru darbības

traucējumi.

Pirms ārstēšanas uzsākšanas tiks pārbaudīts arī D vitamīna līmenis, kas ir standarta prakse, jo

tā līmenis agrīnajās krūts dziedzera vēža stadijās var būt ļoti zems. Jums nozīmēs D vitamīna

lietošanu, ja tā līmenis būs zemāks par normu.

Pastāstiet ārstam, ja Jums agrāk vai pašlaik ir kādi apstākļi, kas ietekmē kaulu stiprumu.

Pirms Exemestane Alvogen lietošanas uzsākšanas un ārstēšanas laikā ārsts var nozīmēt kaulu

blīvuma noteikšanas testu. Tas nepieciešams tādēļ, ka šīs grupas zāles pazemina sieviešu

dzimumhormonu līmeni, kā dēļ var samazināties kaulu minerālvielu daudzums, kas savukārt

samazina kaulu stiprumu.

LV/H/0107/001/P/001

SASKAŅOTS ZVA 13-12-2018

Citas zāles un Exemestane Alvogen

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, esat lietojusi pēdējā laikā vai varētu

lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Exemestane Alvogen nedrīkst lietot vienlaicīgi ar hormonu aizstājterapiju (HAT).

Lietojot zemāk minētās zāles vienlaicīgi ar Exemestane Alvogen, jāievēro piesardzība. Pastāstiet

ārstam, ja Jūs lietojat kādas no šādām zālēm:

rifampicīnu (antibiotisks līdzeklis);

karbamazepīnu vai fenitoīnu (pretkrampju zāles, ko lieto epilepsijas ārstēšanai);

ārstniecības augu līdzekli, kas satur divšķautņu asinszāli (Hypericum perforatum) vai arī

zāles, kas to satur.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Nelietojiet Exemestane Alvogen, ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti.

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai arī Jūs

plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Ja Jums ir iespējama grūtniecība, apspriediet ar ārstu kontracepcijas veidu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ja Exemestane Alvogen lietošanas laikā jūtat miegainību, reiboni vai vājumu, Jūs nedrīkstat vadīt

transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus.

3.

Kā lietot Exemestane Alvogen

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet

ārstam vai farmaceitam.

Pieaugušie un gados vecāki cilvēki

Exemestane Alvogen apvalkotās tabletes jālieto iekšķīgi pēc ēšanas, katru dienu apmēram vienā un

tajā pašā laikā. Ārsts noteiks, kā un cik ilgi Exemestane Alvogen Jums jālieto. Ieteicamā deva ir viena

25 mg tablete vienu reizi dienā.

Nepārtrauciet šo zāļu lietošanu, pat ja Jūs jūtaties labi, kamēr to nav norādījis ārsts.

Ja Exemestane Alvogen lietošanas laikā Jums jādodas uz slimnīcu, informējiet medicīnisko personālu

par zālēm, ko lietojat.

Lietošana bērniem

Exemestane Alvogen nav piemērots lietošanai bērniem.

Ja Jūs esat lietojusi Exemestane Alvogen vairāk nekā noteikts

Ja nejauši esat lietojusi pārāk daudz tablešu, sazinieties ar ārstu vai nekavējoties dodieties uz tuvākās

slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļu. Parādiet mediķiem Exemestane Alvogen apvalkoto tablešu

iepakojumu.

Ja Jūs esat aizmirsusi lietot Exemestane Alvogen

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs esat aizmirsusi lietot savu tableti, izdariet to tiklīdz atceraties. Ja tuvojas nākamās devas

lietošanas reize, lietojiet to parastajā laikā.

Ja Jūs pārtraucat lietot Exemestane Alvogen

Nepārtrauciet tablešu lietošanu pat tad, ja jūtaties labi, ja vien ārsts to nav ieteicis.

4.

Iespējamās blakusparādības

LV/H/0107/001/P/001

SASKAŅOTS ZVA 13-12-2018

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Parasti

Exemestane Alvogen ir laba panesamība, un turpmāk uzskaitītās blakusparādības, kas novērotas

pacientēm, kuras lietoja Exemestane Alvogen, pārsvarā bija vieglas vai vidēji smagas. Vairums

blakusparādību ir saistītas ar estrogēna trūkumu (piemēram, karstuma viļņi).

Var rasties paaugstināta jutība, aknu iekaisums (hepatīts) un aknu žultsceļu iekaisums, kā rezultātā

āda iekrāsojas dzeltenīgā krāsā (holestātiskais hepatīts). Simptomi ietver sliktu vispārējo pašsajūtu,

sliktu dūšu, dzelti (dzeltenīga ādas un acu nokrāsa), niezi, sāpes vēdera labajā pusē un ēstgribas

zudumu. Nekavējoties sazinieties ar ārstu, lai saņemtu padomu, ja Jums šķiet, ka Jums ir kāds no šiem

simptomiem.

Ļoti biežas blakusparādības (var ietekmēt vairāk nekā 1 pacienti no 10):

depresija;

miega traucējumi;

galvassāpes;

karstuma viļņi;

reibonis;

slikta dūša;

pastiprināta svīšana;

sāpes muskuļos un locītavās (ieskaitot osteoartrītu, muguras sāpes, artrītu un locītavu

stīvumu);

nogurums;

samazināts balto asins šūnu skaits;

sāpes vēderā;

paaugstināts aknu enzīmu līmenis;

paaugstināts hemoglobīna noārdīšanās līmenis asinīs;

aknu bojājuma izraisīts paaugstināts enzīmu līmenis asinīs;

sāpes.

Biežas blakusparādības (var ietekmēt mazāk nekā 1 pacienti no 10):

ēstgribas zudums;

karpālā kanāla sindroms (tirpšanas un durstīšanas sajūta, nejutīguma un sāpju kombinācija,

kas skar visu plaukstu, izņemot mazo pirkstiņu) vai durstīšanas sajūta ādā;

sāpes vēderā, vemšana, aizcietējums, gremošanas traucējumi, caureja;

matu izkrišana;

izsitumi uz ādas, nātrene un nieze;

kaulu masas zudums, kura rezultātā var samazināties kaulu stiprums (osteoporoze), kas

dažkārt var izraisīt kaulu lūzumus (plīsumus);

sāpes, pietūkušas plaukstas un pēdas

samazināts trombocītu skaits asinīs;

muskuļu vājums.

Retākas blakusparādības (var ietekmēt mazāk nekā 1 pacienti no 100):

paaugstināta jutība.

Retas blakusparādības (var ietekmēt mazāk nekā 1 pacienti no 1000):

nelielu pūslīšu veidošanās izsitumu skartajā ādas rajonā;

miegainība;

aknu iekaisums;

aknu žultsceļu iekaisums, kas izraisa ādas dzelti.

Nav zināmi (sastopamības biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

samazināts noteiktu balto asins šūnu skaits asinīs.

Iespējamas noteiktu asins šūnu (limfocītu) un trombocītu skaita izmaiņas asinīs, it īpaši pacientēm ar

esošu limfopēniju (samazināts limfocītu skaits asinīs).

LV/H/0107/001/P/001

SASKAŅOTS ZVA 13-12-2018

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši, Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu

drošumu.

5.

Kā uzglabāt Exemestane Alvogen

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes un blistera pēc

„EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Exemestane Alvogen satur

Aktīvā viela ir eksemestāns.

Katra apvalkotā tablete satur 25 mg eksemestāna.

Citas sastāvdaļas ir:

Tabletes kodols: mannīts (E421), kopovidons, krospovidons, mikrokristāliskā celuloze,

bezūdens koloidālais silīcija dioksīds, nātrija cietes glikolāts (A tips) un magnija stearāts

(E470b);

Tabletes apvalks: hipromeloze (E464), makrogols 400 un titāna dioksīds (E171).

Exemestane Alvogen ārējais izskats un iepakojums

Balta vai pelēkbalta, abpusēji izliekta apvalkotā tablete, kurai vienā pusē ir uzraksts „25”, bet otra

puse ir gluda.

Exemestane Alvogen ir pieejams blisteriepakojumos pa 30 (blisteros pa 10) apvalkotajām tabletēm.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Alvogen IPCo S.ár.l, 5, Rue Heienhaff, L-1736, Senningerberg, Luksemburga

Ražotājs

EirGen Pharma Ltd., Westside Business Park, Old Kilmeaden Road, Waterford, Īrija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Bulgārija:

Exemestane Alvogen 25 mg филмирани таблетки

Ungārija:

Exemestane Alvogen 25 mg filmtablettá

Igaunija:

Exemestane Alvogen

Lietuva:

Exemestane Alvogen 25 mg plėvele dengtos tabletės

Latvija:

Exemestane Alvogen 25 mg apvalkotās tabletes

Polija:

Alvostan

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2018.gada novembrī.

LV/H/0107/001/P/001

SASKAŅOTS ZVA 30-03-2017

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Exemestane Alvogen 25 mg apvalkotās tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra apvalkotā tablete satur 25 mg eksemestāna (Exemestanum).

Palīgviela ar zināmu iedarbību:

Katra apvalkotā tablete satur 40,40 mg mannīta.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Apvalkotā tablete.

Balta vai pelēkbalta, abpusēji izliekta apvalkotā tablete, kurai vienā pusē ir uzraksts „25”, bet otra puse

ir gluda.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Exemestane Alvogen ir indicēts estrogēnreceptoru pozitīva, invazīva, agrīna krūts dziedzera vēža

(Early Breast Cancer, EBC) adjuvantai ārstēšanai sievietēm pēc menopauzes pēc tam, kad tās kā

sākotnējās adjuvantās terapijas līdzekli 2 - 3 gadus ir lietojušas tamoksifēnu.

Exemestane Alvogen ir indicēts progresējoša krūts dziedzera vēža ārstēšanai sievietēm pēc dabīgas vai

inducētas menopauzes, kad slimība progresē pēc antiestrogēnu terapijas. Efektivitāte nav pierādīta

sievietēm, kurām ir estrogēnreceptoru negatīva slimība.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušas un gados vecākas pacientes

Ieteicamā Exemestane Alvogen deva ir viena apvalkotā tablete (25 mg) iekšķīgi vienu reizi dienā,

lietojot pēc ēdienreizes.

Pacientēm ar agrīnu krūts dziedzera vēzi ārstēšana ar eksemestānu ir jāturpina līdz tiek pabeigta piecu

gadu kombinētā secīgā adjuvantā hormonāla terapija (eksemestāna lietošana pēc tamoksifēna) vai

īsāku laikposmu, ja rodas audzēja recidīvs.

Pacientēm ar progresējošu krūts dziedzera vēzi ārstēšana ar eksemestānu ir jāturpina līdz ir

pierādījumi par audzēja progresēšanu.

Pacientēm ar aknu vai nieru mazspēju devas pielāgošana nav nepieciešama (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Nav ieteicams lietot bērniem.

SASKAŅOTS ZVA 30-03-2017

4.3. Kontrindikācijas

Exemestane Alvogen ir kontrindicēts pacientēm ar paaugstinātu jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no

6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām, sievietēm premenopauzes vecumā un grūtniecēm vai

mātēm, kuras baro bērnu ar krūti.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Exemestane Alvogen nevajadzētu lietot sievietēm, kurām ir pirms menopauzes endokrīnais stāvoklis.

Tādēļ, ja vien klīniski ir lietderīgi, pēcmenopauzes statuss būtu jākonstatē, nosakot LH, FSH un

estradiola līmeni.

Pacientēm ar aknu vai nieru darbības traucējumiem eksemestāns jālieto piesardzīgi.

Eksemestāns ir spēcīgs estrogēnu līmeni pazeminošs līdzeklis, un pēc tā lietošanas ir novērota kaulu

minerālvielu blīvuma (KMB) samazināšanās un kaulu lūzumu rādītāja palielināšanās (skatīt

5.1. apakšpunktu). Pacientēm ar osteoporozi vai osteoporozes risku, uzsākot adjuvanto terapiju ar

Exemestane Alvogen, pirms terapijas uzsākšanas jānovērtē sākotnējais kaulu veselības stāvoklis.

Pacientēm ar progresējošu slimību, kaulu minerālvielu blīvumu jāizvērtē individuāli. Lai gan nav

atbilstošu datu, kas pierādītu terapijas efektivitāti, ārstējot eksemestāna izraisītu kaulu minerālvielu

blīvuma zudumu, pacientes, kuras lieto eksemestānu, rūpīgi jānovēro, un riska grupas pacientēm

jāuzsāk osteoporozes ārstēšana vai profilakse.

Pamatojoties uz izteiktu deficīta sastopamības biežumu pacientēm ar agrīnu krūts dziedzera vēzi,

pirms terapijas ar aromatāzes inhibitoru uzsākšanas jāapsver nepieciešamība regulāri noteikt 25-

hidroksi-D vitamīna līmeni. Sievietēm ar D vitamīna deficītu nepieciešams papildus saņemt D

vitamīnu.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Pierādījumi in vitro liecina, ka zāles metabolizējas ar citohroma P450 CYP3A4 un aldoketoreduktāzes

(skatīt 5.2. apakšpunktu) starpniecību un neinhibē nevienu no galvenajiem CYP izoenzīmiem.

Klīniskajā farmakokinētikas pētījumā ketokonazola izraisīta specifiska CYP3A4 inhibīcija būtiski

neietekmēja eksemestāna farmakokinētiku.

Mijiedarbības pētījumā ar spēcīgo CYP450 inducētāju rifampicīnu, lietojot 600 mg dienā, un vienu

eksemestāna devu (25 mg), eksemestāna AUC samazinājās par 54 % un C

. par 41 %. Tā kā šīs

mijiedarbības klīniskā nozīme netika izvērtēta, vienlaicīga lietošana ar tādām zālēm kā rifampicīns,

pretkrampju līdzekļi (piemēram, fenitoīns un karbamazepīns) un ārstniecības augu līdzekļi, kuri satur

Hypericum perforatum (divšķautņu asinszāle), kas ir zināmi kā CYP3A4 inducētāji, var samazināt

eksemestāna efektivitāti.

Eksemestāns jālieto piesardzīgi ar tādām zālēm, kuras tiek metabolizētas ar CYP3A4 starpniecību un

kurām ir šaurs terapeitiskais indekss. Klīniskas pieredzes par vienlaicīgu eksemestāna lietošanu ar

citām pretvēža zālēm nav.

Eksemestānu nedrīkst lietot vienlaicīgi ar estrogēnu saturošām zālēm, jo tās var nomākt eksemestāna

farmakoloģisko iedarbību.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Klīnisku datu par eksemestāna ietekmi uz grūtniecību nav. Pētījumi ar dzīvniekiem pierāda

reproduktīvo toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu). Tādēļ Exemestane Alvogen ir kontrindicēts

grūtniecēm.

Barošana ar krūti

SASKAŅOTS ZVA 30-03-2017

Nav zināms, vai eksemestāns izdalās mātes pienā. Exemestane Alvogen nedrīkst lietot mātes, kuras

baro bērnu ar krūti.

Sievietes perimenopauzes periodā vai reproduktīvā vecumā

Ārstam ir jāpārrunā atbilstošas kontracepcijas nepieciešamība ar sievietēm reproduktīvā vecumā, tajā

skaitā perimenopauzes periodā, kā arī ar sievietēm, kurām tikai nesen ir iestājusies menopauze, līdz

viņu pēcmenopauzes statuss nav pilnībā apstiprināts (skatīt 4.3. un 4.4. apakšpunktu).

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Lietojot šīs zāles, ir ziņots par miegainību, astēniju un reiboni. Pacientēm jāpaskaidro, ka, ja rodas

kāda no šīm blakusparādībām, viņu fiziskās un/vai psihiskās spējas apkalpot mehānismus un vadīt

transportlīdzekli var pasliktināties.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Kopumā eksemestāna panesība visos klīniskajos pētījumos, kuros lietoja eksemestāna standarta devu

25 mg/dienā, bija laba, bet nevēlamas blakusparādības parasti bija vieglas vai vidēji smagas.

Nevēlamu blakusparādību dēļ zāļu lietošanu pārtrauca 7,4 % pacienšu ar agrīnu krūts dziedzera vēzi,

kuras lietoja eksemestāna adjuvanto terapiju pēc sākotnējās tamoksifēna adjuvantās terapijas. Biežāk

ziņotās blakusparādības bija karstuma viļņi (22 %), artralģija (18 %) un nogurums (16 %).

Nevēlamu blakusparādību dēļ zāļu lietošanu pārtrauca 2,8 % pacienšu ar progresējošu krūts dziedzera

vēzi. Biežāk ziņotās blakusparādības bija karstuma viļņi (14 %) un slikta dūša (12 %).

Lielāko daļu blakusparādību (piemēram, karstuma viļņus) var saistīt ar estrogēna līmeņa

samazināšanās parastajām farmakoloģiskajām sekām.

Klīniskajos pētījumos un pēcreģistrācijas pieredzē ziņotās blakusparādības uzskaitītas zemāk atbilstoši

orgānu sistēmu klasifikācijai un sastopamības biežumam.

Sastopamības biežums definēts šādi: ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1 000 līdz

<1/100), reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000), ļoti reti (<1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc

pieejamiem datiem).

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Ļoti bieži

Leikopēnija

(**)

Bieži

Trombocitopēnija

(**)

Nav zināmi

Samazināts limfocītu skaits

(**)

Imūnās sistēmas traucējumi

Retāk

Paaugstināta jutība

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Bieži

Anoreksija

Psihiskie traucējumi

Ļoti bieži

Depresija, bezmiegs

Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži

Galvassāpes, reibonis

Bieži

Karpālā kanāla sindroms, parestēzija

Reti

Miegainība

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži

Karstuma viļņi

Kuņģa – zarnu trakta traucējumi

Ļoti bieži

Sāpes vēderā, slikta dūša

Bieži

Vemšana, caureja, aizcietējums, dispepsija

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Ļoti bieži

Paaugstināts aknu enzīmu līmenis, paaugstināts

SASKAŅOTS ZVA 30-03-2017

bilirubīna līmenis asinīs, paaugstināts sārmainās

fosfotāzes līmenis asinīs

Reti

Hepatīts

(†)

, holestātisks hepatīts

(†)

Ādas un zemādas audu bojājumi

Ļoti bieži

Pastiprināta svīšana

Bieži

Alopēcija, izsitumi, nātrene, nieze

Reti

Akūta ģeneralizēta ekzantematoza pustuloze

(†)

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Ļoti bieži

Locītavu un kaulu-muskuļu sāpes

Bieži

Lūzumi, osteoporoze

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži

Sāpes, nogurums

Bieži

Perifēra tūska, astēnija

(*) Tajā skaitā locītavu sāpes, retāk sāpes ekstremitātēs, osteoartrīts, muguras sāpes, artrīts, muskuļu

sāpes un locītavu stīvums).

(**) pacientēm ar progresējošu krūts dziedzera vēzi ļoti reti ir ziņots par trombocitopēniju un

leikopēniju. Aptuveni 20 % pacienšu, kuras lietoja eksemestānu, it īpaši pacientēm ar limfopēniju

anamnēzē, reizēm novēroja samazinātu limfocītu skaitu; tomēr vidējais limfocītu skaits šīm pacientēm

laika gaitā būtiski nemainījās un nenovēroja atbilstošu vīrusu infekciju biežuma palielināšanos. Šādas

parādības nenovēroja pacientēm, kuras ārstēja agrīna krūts dziedzera vēža pētījumos.

(†) Sastopamības biežums aprēķināts izmantojot 3/X likumu.

Tabulā zemāk ir norādīts iepriekš noteiktu blakusparādību un slimību biežums agrīna krūts dziedzera

vēža pētījumā (Intergroup Exemestane Study, IES) neatkarīgi no cēloņa, par kurām ziņots pacientēm

pētāmās terapijas laikā un 30 dienas pēc pētāmās terapijas beigām.

Nevēlamās blakusparādības un slimības

Eksemestāns

(N = 2249)

Tamoksifēns

(N = 2279)

Karstuma viļņi

491 (21,8%)

457 (20,1%)

Nogurums

367 (16,3%)

344 (15,1%)

Galvassāpes

305 (13,6%)

255 (11,2%)

Bezmiegs

290 (12,9%)

204 (9,0%)

Pastiprināta svīšana

270 (12,0%)

242 (10,6%)

Ginekoloģiskas saslimšanas

235 (10,5%)

340 (14,9%)

Reibonis

224 (10,0%)

200 (8,8%)

Slikta dūša

200 (8,9%)

208 (9,1%)

Osteoporoze

116 (5,2%)

66 (2,9%)

Asiņošana no maksts

90 (4,0%)

121 (5,3%)

Cits primārs audzējs

84 (3,6%)

125 (5,3%)

Vemšana

50 (2,2%)

54 (2,4%)

Redzes traucējumi

45 (2,0%)

53 (2,3%)

Trombembolija

16 (0,7%)

42 (1,8%)

Osteoporozes izraisīts lūzums

14 (0,6%)

12 (0,5%)

Miokarda infarkts

13 (0,6%)

4 (0,2%)

IES pētījumā sirds išēmisku traucējumu biežums eksemestāna un tamoksifēna grupās bija attiecīgi

4,5 %, salīdzinot ar 4,2 %. Būtisku atšķirību atsevišķu kardiovaskulāru traucējumu biežumā, ieskaitot

hipertensiju (attiecīgi 9,9 %, salīdzinot ar 8,4 %), miokarda infarktu (0,6 %, salīdzinot ar 0,2 %) un

sirds mazspēju (1,1 %, salīdzinot ar 0,7 %), nenovēroja.

IES pētījumā eksemestāns salīdzinājumā ar tamoksifēnu bija saistīts ar lielāku hiperholesterinēmijas

sastopamību (3,7 %, salīdzinot ar 2,1 %).

SASKAŅOTS ZVA 30-03-2017

Atsevišķā dubultmaskētā, randomizētā pētījumā zema riska grupas sievietēm pēc menopauzes ar

agrīnu krūts dziedzera vēzi, kuras 24 mēnešus tika ārstētas ar eksemestānu (N=73) vai placebo

(N=73), eksemestāns vidēji par 7 – 9 % samazināja augsta blīvuma holesterīna (ABL) koncentrāciju

plazmā, salīdzinot ar placebo grupā novēroto 1 % palielināšanos. Eksemestāna grupā novēroja arī

apoliproteīna A1 samazināšanos par 5 – 6 % salīdzinājumā ar 0 -2 % samazināšanos placebo grupā.

Abās grupās novēroja ļoti līdzīgu ietekmi uz citiem lipīdu rādītājiem (kopējo holesterīnu, zema

blīvuma holesterīnu - ZBL, triglicerīdiem, apoliproteīnu B un lipoproteīnu-a). Šo rezultātu klīniskā

nozīme nav skaidra.

IES pētījumā lielāks kuņģa čūlu biežums tika novērots eksemestāna grupā salīdzinājumā ar

tamoksifēna grupu (0,7 %, salīdzinot ar < 0,1 %). Lielākā daļa eksemestānu lietojušo pacienšu ar

kuņģa čūlu vienlaicīgi saņēma nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus un/vai bija tos lietojušas iepriekš.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV

1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Klīniskos pētījumos veselas brīvprātīgās sievietes saņēma eksemestānu vienā devā līdz 800 mg un

sievietes pēc menopauzes ar agrīnu krūts vēzi - devā līdz 600 mg dienā; šīm devām bija laba

panesamība.. Vienreizēja eksemestāna deva, kas varētu izraisīt dzīvībai bīstamus simptomus, nav

zināma. Žurkām un suņiem letāls iznākums tika novērots pēc vienreizējas iekšķīgi lietotas devas, kas

atbilst attiecīgi 2000 un 4000 reižu lielākai devai uz mg/m

nekā cilvēkiem ieteiktā deva. Specifiska

antidota pārdozēšanas gadījumā nav, un ārstēšanai jābūt simptomātiskai. Nepieciešama vispārēja

atbalstoša terapija, ieskaitot biežu organisma stāvokļa galveno rādītāju kontroli un rūpīgu pacientes

novērošanu.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: hormonu antagonisti un radniecīgas zāles, enzīmu inhibitori.

ATĶ kods: L02BG06

Darbības mehānisms

Eksemestāns ir neatgriezenisks steroīdu aromatāzes inhibitors, kas strukturāli līdzīgs dabiskam

substrātam androstēndionam. Sievietēm pēc menopauzes estrogēni galvenokārt tiek producēti

perifērajos audos, aromatāzes enzīma klātbūtnē pārvēršot androgēnus par estrogēniem. Estrogēnu

daudzuma samazināšana, inhibējot aromatāzi, ir efektīva un selektīva hormonatkarīga krūts dziedzera

vēža ārstēšana sievietēm pēc menopauzes. Sievietēm pēc menopauzes iekšķīga eksemestāna lietošana

būtiski samazina estrogēna koncentrāciju serumā, sākot ar 5 mg devu, bet maksimālo samazināšanos

(> 90 %) tiek sasniegts pie 10 - 25 mg devas. Krūts dziedzera vēža pacientēm pēc menopauzes, kas

ārstētas ar dienas devu 25 mg, kopējais aromatāzes daudzums organismā samazinājās par 98 %.

Eksemestānam nepiemīt progestogēna vai estrogēna aktivitāte. Viegla androgēnu aktivitāte, iespējams

saistīta ar 17-hidro atvasinājumu, bija novērota pārsvarā lietojot augstas devas. Atkārtotu dienas devu

pētījumos eksemestānam nebija nosakāma iedarbība uz virsnieru dziedzera kortizola vai aldosterona

biosintēzi, mērot pirms vai pēc AKTH kontroles; līdz ar to tika pierādīta tā selektivitāte attiecībā pret

citiem enzīmiem, kuri ir iesaistīti steroīdu veidošanās reakciju virknē.

Tādēļ nav nepieciešama glikokortikoīdu vai minerālkortikoīdu aizstājterapija. No devas neatkarīgu

nelielu seruma LH un FSH koncentrācijas palielināšanos novēroja, lietojot pat mazas devas. Tomēr

SASKAŅOTS ZVA 30-03-2017

šāda iedarbība ir sagaidāma šīs farmakoloģiskās klases savienojumiem, un tā iespējams ir kā

atgriezeniska reakcija uz estrogēnu samazināšanos hipofīzē, stimulējot gonadotropīnu sekrēciju

hipofīzē arī sievietēm pēc menopauzes.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Agrīna krūts dziedzera vēža adjuvantā terapija

Daudzcentru, randomizētā, dubultmaskētā pētījumā, kurā iesaistīja 4724 sievietes pēc menopauzes ar

estrogēnreceptoru pozitīvu vai nezināmu primāru krūts dziedzera vēzi, pacientes, kurām pēc 2 – 3

gadu ilgas tamoksifēna adjuvantās terapijas slimība neatkārtojās, randomizēja, lai 2 – 3 gadus saņemtu

eksemestānu (25 mg/dienā) vai tamoksifēnu (20 vai 30 mg/dienā), tā pabeidzot pilnu 5 gadu

hormonterapijas ciklu.

SEP 52 mēnešu vidējā novērošana

Rezultāti pēc vidēji 30 mēnešu ilgas terapijas un vidēji 52 mēnešu ilga novērošanas perioda liecina, ka

secīga ārstēšana ar eksemestānu pēc 2–3 gadu ilgas adjuvantas tamoksifēna terapijas bija saistīta ar

klīniski un statistiski ticamu dzīvildzes bez slimības progresēšanas (DFS – Disease Free Survival)

uzlabošanos salīdzinājumā ar tamoksifēna terapijas turpināšanu. Analīze liecina, ka novērotajā

pētījuma periodā eksemestāns samazināja krūts dziedzera vēža recidīva risku par 24 % salīdzinājumā

ar tamoksifēnu (riska attiecība 0,76; p=0,00015). Eksemestāna pārākums pār tamoksifēnu attiecībā uz

DFS bija acīmredzams, neatkarīgi no limfmezglu stāvokļa vai iepriekšējas ķīmijterapijas.

Eksemestāns arī būtiski samazināja pretējās puses krūts dziedzera vēža risku (riska attiecība 0,57,

p=0,04158).

Visā pētījuma populācijā kopējās dzīvildzes uzlabošanās tendenci novēroja ar eksemestānu ārstētiem

pacientiem (222 nāves gadījumi), salīdzinot ar tamoksifēnu (262 nāves gadījumi), riska attiecība 0,85

(log-rank tests: p=0,07362), kas norāda uz nāves riska samazināšanos par 15% eksemestāna grupā.

Koriģējot pēc iepriekš noteiktiem prognostiskiem faktoriem (t.i, ER (estrogēnreceptoru) statuss,

limfmezglu stāvoklis, iepriekšēja ķīmijterapija, HAT lietošana un bisfosfonātu lietošana), novēroja

statistiski ticamu mirstības riska samazināšanos par 23% (kopējās dzīvildzes riska attiecība 0,77; Wald

hī kvadrāta tests: p=0,0069) eksemestāna grupā, salīdzinot ar tamoksifēna grupu.

52 mēnešu galvenie efektivitātes rādītāji visām pacientēm (ārstēšanai paredzētajā grupā) un

estrogēnreceptoru pozitīvām pacientēm.

Mērķa

kritērijs

Pacientes

Eksemestāns

Gadījumi/N (%)

Tamoksifēns

Gadījumi/N (%)

Riska attiecība

(95 % TI)

p vērtība*

Dzīvildze bez slimības progresēšanas

a

Visas pacientes

354/2352 (15,1%)

453/2372 (19,1%)

0,76 (0,67-0,88)

0,00015

ER+ pacientes

289/2023 (14,3%)

370/2021 (18,3%)

0,75 (0,65-0,88)

0,00030

Pretējās puses krūts dziedzera vēzis

Visas pacientes

20/2352 (0,9%)

35/2372 (1,5%)

0,57 (0,33-0,99)

0,04158

ER+ pacientes

18/2023 (0,9%)

33/2021 (1,6%)

0,54 (0,30-0,95)

0,03048

Dzīvildze bez krūts dziedzera vēža

b

Visas pacientes

289/2352 (12,3%)

373/2372 (15,7%)

0,76 (0,65-0,89)

0,00041

ER+ pacientes

232/2023 (11,5%)

305/2021 (15,1%)

0,73 (0,62-0,87)

0,00038

Dzīvildze bez attāla recidīva

c

Visas pacientes

248/2352 (10,5%)

297/2372 (12,5%)

0,83 (0,70-0,98)

0,02621

ER+ pacientes

194/2023 (9,6%)

242/2021 (12,0%)

0,78 (0,65-0,95)

0,01123

Kopējā dzīvildze

d

Visas pacientes

222 /2352 (9,4%)

262 /2372 (11,0%)

0,85 (0,71-1,02)

0,07362

ER+ pacientes

178 /2023 (8,8%)

211 /2021 (10,4%)

0,84 (0,68-1,02)

0,07569

* Log-rank tests; ER+ pacientes = pacientes ar estrogēnpozitīviem receptoriem;

Dzīvildze bez slimības progresēšanas ir definēta kā dzīvildze līdz pirmajam lokālajam vai attālajam

SASKAŅOTS ZVA 30-03-2017

recidīvam, pretējās puses krūts dziedzera vēzim vai jebkāda cēloņa izraisītai nāvei;

Dzīvildze bez krūts dziedzera vēža ir definēta kā dzīvildze līdz pirmajam lokālajam vai attālajam

recidīvam, pretējās puses krūts dziedzera vēzim vai nāvei krūts dziedzera vēža dēļ;

Dzīvildze bez attāla recidīva ir definēta kā dzīvildze līdz pirmajam attālam recidīvam vai nāvei krūts

dziedzera vēža dēļ;

Kopējā dzīvildze ir definēta kā dzīvildze līdz jebkāda cēloņa izraisītai nāvei.

Papildus analizējot pacientu grupu ar estrogēnpozitīviem vai nezināma statusa receptoriem,

nekoriģētās kopējās dzīvildzes riska attiecība bija 0,83 (log-rank tests: p=0,04250), kas norāda uz

klīniski un statiski ticamu nāves riska samazināšanos par 17 %.

IES kaulu apakšpētījuma rezultāti liecina, ka sievietēm, kuras ārstētas ar eksemestānu pēc 2 – 3 gadus

ilgas terapijas ar tamoksifēnu, bija vidēji izteikta kaulu minerālvielu blīvuma samazināšanās. Kopējā

pētījuma terapijas izraisīto kaulu lūzumu sastopamība, kas vērtēta 30 mēnešus ilgas terapijas laikā,

bija augstāka ar eksemestānu ārstēto pacienšu grupā salīdzinājumā ar tamoksifēnu (attiecīgi 4,5 % un

3,3 %, p=0,038).

IES endometrija apakšpētījuma sākotnējie rezultāti liecināja, ka pēc 2 gadu ilgas terapijas endometrija

slāņa biezums ar eksemestānu ārstētām pacientēm vidēji samazinājās par 33 % salīdzinājumā ar

nenozīmīgām izmaiņām ar tamoksifēnu ārstētām pacientēm. Pētījuma sākumā ziņotā endometrija

slāņa sabiezēšanās normalizējās (<5 mm) 54 % pacienšu, kuras tika ārstētas ar eksemestānu.

SEP 87 mēnešu vidējā novērošana

Rezultāti pēc vidēji 30 mēnešus ilgas terapijas un vidēji 87 mēnešu ilga novērošanas perioda liecināja,

ka secīga ārstēšana ar eksemestānu pēc 2–3 gadu ilgas adjuvantas tamoksifēna terapijas bija saistīta ar

klīniski un statistiski nozīmīgu dzīvildzes bez slimības progresēšanas uzlabošanos, salīdzinot ar

terapijas grupu, kura turpināja saņemt tamoksifēnu. Rezultāti liecināja, ka novērotā pētījuma periodā

eksemestāns ievērojami samazināja krūts dziedzera vēža recidīva risku par 16 %, salīdzinot ar

tamoksifēnu (riska attiecība 0,84; p = 0,002).

Kopumā eksemestāna ieguvums, salīdzinot ar tamoksifēnu, attiecībā uz dzīvildzi bez slimības

progresēšanas, bija neapšaubāms, neatkarīgi no limfmezglu stāvokļa, iepriekšējas ķīmijterapijas vai

hormonālas terapijas. Statistiski nozīmīga rādītāju atšķirība nesaglabājās dažās nelielās pētījuma

apakšgrupās. Tās liecināja par eksemestāna pārākumu pacientēm ar vairāk kā 9 pozitīviem

limfmezgliem vai iepriekšēju ķīmijterapiju ar CMF. Pacientēm ar nezināmu limfmezglu stāvokli, citu

iepriekšēju ķīmijterapiju, kā arī nezināmu/trūkstošu informāciju par iepriekšēju hormonālo terapiju,

tika novērots statistiski nenozīmīgs tamoksifēna terapijas pārākums.

Turklāt eksemestāns arī ievērojami pagarināja dzīvildzi bez krūts dziedzera vēža progresēšanas (riska

attiecība 0,82; p = 0,00263) un dzīvildzi bez attāla recidīva (riska attiecība 0,85; p = 0,02425).

Eksemestāns samazināja arī pretējas puses krūts dziedzera vēža risku, lai gan iedarbība šajā pētījuma

periodā vairs nebija statistiski nozīmīga (riska attiecība 0,74; p = 0,12983). Visā pētījuma populācijā

kopējās dzīvildzes uzlabošanās tendenci novēroja ar eksemestānu ārstētām pacientēm (373 nāves

gadījumu), salīdzinot ar tamoksifēnu (420 nāves gadījumu), riska attiecība 0,89 (log rank tests: p =

0,08972), kas norāda uz nāves riska samazināšanos par 11 % eksemestāna grupā. Koriģējot pēc

iepriekš definētiem prognostiskajiem faktoriem (t.i., ER stāvoklis, limfmezglu stāvoklis, iepriekšēja

ķīmijterapija, HAT lietošana un bisfosfonātu lietošana) eksemestāna grupā novēroja statistiski

nozīmīgu mirstības riska samazināšanos par 18 % (kopējās dzīvildzes riska attiecība 0,82; Wald

kvadrāta tests: p=0,0082), salīdzinot ar tamoksifēna grupu visā pētījuma populācijā.

Pacientu apakšgrupas ar estrogēnreceptoru pozitīvu vai nezināmu stāvokli papildu analīzē nekoriģētā

kopējās dzīvildzes riska attiecība bija 0,86 (log-rank tests: p = 0,04262), kas liecina par klīniski un

statistiski nozīmīgu mirstības riska samazināšanos par 14 %.

Kaulu apakšpētījuma rezultāti liecināja, ka 2 – 3 gadu ilga eksemestāna terapija pēc 3 – 2 gadu ilgas

tamoksifēna terapijas, palielināja kaulu masas zudumu terapijas laikā (kaulu minerālvielu blīvuma

vidējās % izmaiņas, salīdzinot ar sākotnējo stāvokli 36. ārstēšanās mēnesī: -3,37 [mugurkauls], -2,96

[visa gūža] eksemestāna grupā un -1,29 [mugurkauls], -2,02 [visa gūža] tamoksifēna grupā). Tomēr 24

SASKAŅOTS ZVA 30-03-2017

mēnešus pēc ārstēšanas pabeigšanas abās grupās kaulu minerālā blīvuma atšķirības, salīdzinot ar

sākotnējiem rādītājiem, bija minimālas, novērojot nedaudz lielāku kaulu minerālvielu blīvuma zudumu

visās lokalizācijās tamoksifēna grupā (kaulu minerālā blīvuma vidējās % izmaiņas 24 mēnešus pēc

ārstēšanas pabeigšanas; -2,17 [mugurkauls], -3,06 [visa gūža] eksemestāna grupā un -3,44

[mugurkauls], -4,15 [visa gūža] tamoksifēna grupā).

Visa veida lūzumu, par kuriem tika ziņots ārstēšanas laikā un novērošanas periodā, skaits bija būtiski

lielāks eksemestāna grupā, salīdzinot tamoksifēna grupu (169 [7,3 %], salīdzinot ar 122 [5,2 %]; p =

0,004), taču ziņoto osteoporotisko lūzumu skaits neatšķīrās.

Progresējoša krūts dziedzera vēža ārstēšana

Randomizētā, vadošo speciālistu kontrolētā klīniskajā pētījumā (peer reviewed) eksemestāns, lietojot

devā 25 mg dienā, statistiski nozīmīgi pagarināja dzīvildzi, laiku līdz slimības progresēšanai (TTP –

Time to Progression) un laiku līdz ārstēšanas neveiksmei (TTF – Time to Treatment Failure),

salīdzinot ar standarta hormonterapiju ar megestrola acetātu pēcmenopauzes pacientēm ar

progresējošu krūts dziedzera vēzi, kas progresējis pēc ārstēšanas vai ārstēšanas laikā ar tamoksifēnu,

lietojot to adjuvantas terapijas veidā vai kā pirmās izvēles terapiju progresējošas slimības ārstēšanai.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Pēc iekšķīgas eksemestāna tablešu lietošanas, tas ātri uzsūcas. No kuņģa un zarnu trakta tiek absorbēta

liela devas daļa. Absolūtā biopieejamība cilvēkiem nav zināma, tomēr var paredzēt, ka to ierobežo

plašs pirmā loka metabolisms. Līdzīga iedarbība žurkām un suņiem nodrošināja 5 % absolūto

biopieejamību. Pēc vienreizējas 25 mg devas lietošanas maksimālā koncentrācija plazmā (18 ng/ml)

tika sasniegta pēc 2 stundām. Vienlaicīga lietošana ar pārtiku palielina biopieejamību par 40 %.

Izkliede

Eksemestāna izkliedes tilpums, kurš nav koriģēts perorālai biopieejamībai, ir aptuveni 20000 l.

Kinētika ir lineāra un terminālais eliminācijas pusperiods ir 24 stundas. Saistīšanās ar plazmas

olbaltumvielām ir 90 %, un tā nav atkarīga no koncentrācijas. Eksemestāns un tā metabolīti nesaistās

ar eritrocītiem. Pēc atkārtotu devu lietošanas eksemestāns neuzkrājas neparedzamā veidā.

Eliminācija

Eksemestāns tiek metabolizēts, CYP 3A4 izoenzīmam oksidējot metilēngrupu 6. pozīcijā un/vai

aldoketoreduktāzei reducējot 17–ketogrupu, kam seko konjugācija. Eksemestāna klīrenss ir aptuveni

500 l/stundā, nekoriģējot perorālai biopieejamībai.

Metabolīti nav aktīvi vai to aromatāzes inhibēšanas spēja ir vājāka nekā pamatsavienojumam.

Neizmainītā veidā ar urīnu izdalās 1 % no devas. Ar urīnu un fēcēm nedēļas laikā izdalījās vienāds

daudzums (40 %)

C-iezīmēta eksemestāna.

Īpašas pacientu grupas

Vecums

Nozīmīgu saistību starp eksemestāna sistēmisko iedarbību un pacienšu vecumu nenovēroja.

Nieru darbības traucējumi

Pacientēm ar smagiem nieru darbības traucējumiem (CL

< 30 ml/min) eksemestāna sistēmiskā

iedarbība bija 2 reizes lielāka nekā veselām brīvprātīgajām.

Ņemot vērā eksemestāna drošības profilu, uzskatāms, ka devas pielāgošana nav nepieciešama.

Aknu darbības traucējumi

Pacientēm ar vidēji smagiem vai smagiem aknu darbības traucējumiem eksemestāna iedarbība ir 2 –

3 reizes lielāka salīdzinājumā ar veselām brīvprātīgajām. Ņemot vērā eksemestāna drošības profilu,

uzskatāms, ka devas pielāgošana nav nepieciešama.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Toksikoloģiskie pētījumi

SASKAŅOTS ZVA 30-03-2017

Atkārtotu devu toksikoloģijas pētījumos ar žurkām un suņiem konstatētos rādītājus pamatā var saistīt

ar eksemestāna farmakoloģisko iedarbību, piemēram, ar ietekmi uz reproduktīvajiem orgāniem un

palīgorgāniem. Citu toksikoloģisko ietekmi (uz aknām, nierēm vai centrālo nervu sistēmu) konstatēja

tikai gadījumos, kad devas būtiski pārsniedza maksimālās cilvēkiem paredzētās devas, tādēļ šie

rezultāti nav būtiski klīniskajai praksei.

Mutagenitāte

Eksemestāns nebija genotoksisks baktēriju (Ames tests), V79 Ķīnas kāmja šūnās, žurku hepatocītos vai

peļu mikorkodoliņu testā. Lai gan eksemestāns in vitro bija klastogēns limfocītos, divos in vivo

pētījumos tas nebija klastogēns.

Reproduktīvā toksicitāte

Eksemestāns bija embriotoksisks žurkām un trušiem gadījumos, kad sistēmisko iedarbību izraisīja

deva, kas bija līdzīga cilvēkiem paredzētajai devai – 25 mg/dienā. Pierādījumi par teratogentiāti netika

iegūti.

Kancerogenitāte

Divus gadus ilgā kancerogenitātes pētījumā ar žurku mātītēm netika novēroti ar terapiju saistīti

audzēji. Pētījums ar žurku tēviņiem tika pārtraukts 92. nedēļā hroniskas nefropātijas izraisītas agrīnas

nāves dēļ. Divus gadus ilgā kancerogenitātes pētījumā ar pelēm, lietojot vidējas un lielas devas (150

un 450 mg/kg/dienā), abiem dzimumiem novēroja palielinātu aknu audzēju sastopamību. Uzskata, ka

šis novērojums ir saistīts ar aknu mikrosomālo enzīmu inducēšanu, kas ir novērota pelēm, bet netika

konstatēta klīniskajos pētījumos. Peļu tēviņiem, lietojot lielu devu (450 mg/kg/dienā), novēroja arī

palielinātu nieru tubulāro adenomu sastopamību. Šīs izmaiņas uzskata par raksturīgām šai sugai un

dzimumam, un tās radās, lietojot devu, kas ir 63 reizes lielāka nekā cilvēkiem paredzētā terapeitiskā

deva. Nevienu no novērotajiem iedarbībām neuzskata par klīniski nozīmīgu, ārstējot pacientes ar

eksemestānu.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Tabletes kodols:

Mannīts (E421)

Kopovidons

Krospovidons

Mikrokristāliskā celuloze

Bezūdens koloidālais silīcija dioksīds

Nātrija cietes glikolāts (A tips)

Magnija stearāts (E470b)

Tabletes apvalks:

Hipromeloze (E464)

Makrogols 400

Titāna dioksīds (E171)

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

SASKAŅOTS ZVA 30-03-2017

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

PVH-PVDH/alumīnija blisteriepakojumi pa 30 (blisteros pa 10) apvalkotajām tabletēm.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Alvogen IPCo S.ár.l, 5, Rue Heienhaff, L-1736, Senningerberg, Luksemburga

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

10-0319

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2010.gada 16.jūlijs.

Pārreģistrācijas datums:

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

2017.gada janvāris.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju