Euvascor 40 mg/10 mg cietās kapsulas

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

12-12-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

12-12-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
Atorvastatinum, Perindoprili argininum
Pieejams no:
Les Laboratoires Servier, France
ATĶ kods:
C10BX15
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Atorvastatinum, Perindoprili argininum
Deva:
40 mg/10 mg
Zāļu forma:
Kapsula, cietā
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Les Laboratoires Servier Industries, France; ANPHARM Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Poland
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija statuss:
29-JAN-23
Autorizācija numurs:
18-0022

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Euvascor 10 mg/5 mg cietās kapsulas

Euvascor 20 mg/5 mg cietās kapsulas

Euvascor 40 mg/5 mg cietās kapsulas

Euvascor 10 mg/10 mg cietās kapsulas

Euvascor 20 mg/10 mg cietās kapsulas

Euvascor 40 mg/10 mg cietās kapsulas

atorvastatinum/ perindoprili argininum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Euvascor un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Euvascor lietošanas

Kā lietot Euvascor

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Euvascor

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Euvascor un kādam nolūkam to lieto

Euvascor vienā kapsulā satur divas aktīvās vielas — atorvastatīnu un perindoprila arginīnu.

Atorvastatīns pieder zāļu grupai, ko dēvē par statīniem, kas ir lipīdus (taukus) regulējoši līdzekļi.

Atorvastatīnu lieto, lai pazeminātu lipīdu, kas zināmi kā holesterīns un triglicerīdi, līmeni asinīs, ja tikai diēta

ar zemu tauku saturu un dzīvesveida pārmaiņas nav izrādījušās sekmīgas. Ja Jums ir palielināts sirds slimības

risks, atorvastatīnu var lietot arī šī riska mazināšanai — arī tad, ja holesterīna līmenis asinīs ir normāls.

Perindoprila arginīns ir angiotensīnu konvertējošā enzīma (AKE) inhibitors.

Pacientiem ar augstu

asinsspiedienu tas darbojas, paplašinot asinsvadus, kas ļauj sirdij vieglāk sūknēt pa tiem asinis.

Euvascor ir paredzēts pieaugušiem pacientiem, kuri kardiovaskulārā riska kontroles ietvaros jau lieto

atorvastatīnu un perindoprila arginīnu atsevišķu tablešu veidā. Tā vietā, lai lietotu atorvastatīnu un

perindoprila arginīnu atsevišķu tablešu veidā, Jūs saņemsiet vienu Euvascor kapsulu, kas satur šīs divas

aktīvās vielas identiskā devā.

Ārstēšanas laikā Jums jāievēro standarta diēta holesterīna līmeņa pazemināšanai.

2.

Kas Jums jāzina pirms Euvascor lietošanas

Nelietojiet Euvascor šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret atorvastatīnu vai jebkurām citām līdzīgām zālēm, kas pazemina lipīdu līmeni

asinīs, perindoprilu vai jebkuru citu AKE inhibitoru, vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir aknu slimība;

Version: 10-2019_WS-323

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

ja Jums nenoskaidrotu iemeslu dēļ bijušas aknu funkcionālo rādītāju novirzes asins analīzēs;

ja jums ir bijuši tādi simptomi kā, piemēram, sēcoša elpošana, sejas, mēles vai rīkles tūska, intensīva

nieze vai smagi ādas izsitumi iepriekšējas AKE inhibitoru terapijas laikā vai ja Jums vai kādam Jūsu

ģimenes loceklim šādi simptomi ir bijuši jebkādos citos apstākļos (šo stāvokli dēvē par angioedēmu);

ja Jums ir cukura diabēts vai nieru darbības traucējumi un Jūs lietojat asinsspiedienu pazeminošas zāles,

kuru sastāvā ir aliskirēns;

ja Jums tiek veikta dialīze vai jebkāda cita veida asiņu filtrācija. Atkarībā no izmantotās iekārtas

Euvascor Jums var nebūt piemērots;

ja Jums ir nieru darbības traucējumi, kad ir samazināta nieru asinsapgāde (nieru artēriju stenoze);

ja Jūs lietojat sakubitrilu/valsartānu, zāles sirds mazspējas ārstēšanai (skatīt “Brīdinājumi un piesardzība

lietošanā” un “Citas zāles un Euvascor”);

ja C hepatīta ārstēšanai Jūs lietojat glekaprevīra/pibrentasvīra kombināciju;

ja Jums ir iestājusies grūtniecība vai ja cenšaties panākt grūtniecības iestāšanos, vai ja esat sieviete, kurai

var būt bērni, un Jūs neizmantojat drošu kontracepcijas metodi;

ja Jūs barojat bērnu ar krūti.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Euvascor lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

ja Jums ir aknu darbības traucējumi vai ir bijusi aknu slimība;

ja Jūs regulāri lietojat alkoholu lielā daudzumā;

ja Jūs lietojat vai pēdējo 7 dienu laikā esat lietojis zāles, ko sauc par fuzidīnskābi (zāles bakteriālas

infekcijas ārstēšanai) perorāli vai injekcijās. Fuzidīnskābes un Euvascor kombinācijas rezultātā var

rasties būtiski muskuļu bojājumi (rabdomiolīze);

ja Jums ir bijušas atkārtotas vai neizskaidrojamas sāpes vai smeldzoša sajūta muskuļos vai ja Jums vai

tuvam radiniekam ir pārmantoti muskuļu bojājumi;

ja Jums ir bijušas ar muskuļiem saistītas problēmas, lietojot citus lipīdu līmeni pazeminošus līdzekļus

(piem., citus statīnus vai fibrātu grupas zāles);

ja Jums ir nepietiekama vairogdziedzera darbība (hipotireoze);

ja Jums ir smaga elpošanas mazspēja;

ja Jums ir cukura diabēts (augsts glikozes līmenis asinīs);

ja Jums ir sirds mazspēja vai jebkādi citi sirds darbības traucējumi;

ja Jums nesen ir bijusi caureja vai vemšana, vai ja Jums ir dehidratācija;

ja Jums ir aortas stenoze (sašaurināts galvenais asinsvads, kas iziet no sirds) vai hipertrofiska

kardiomiopātija (sirds muskuļa slimība), vai nieru artēriju stenoze (sašaurinātas artērijas, kas apgādā ar

asinīm nieres);

ja Jums ir nieru darbības traucējumi, ja Jums ir nesen veikta nieres transplantācija vai ja Jums tiek veikta

dialīze;

ja Jums ir patoloģiski paaugstināts hormona aldosterona līmenis asinīs (primārs aldosteronisms),

ja Jūs esat gados vecāks cilvēks (virs 70 gadu vecuma);

ja Jums ir smaga alerģiska reakcija ar sejas, lūpu, mēles vai rīkles tūsku apvienojumā ar apgrūtinātu

rīšanu vai elpošanu (angioedēma). Tā var rasties jebkurā brīdī ārstēšanas laikā. Ja Jums rodas tādi

simptomi, Jums jāpārtrauc lietot Euvascor un nekavējoties jāvēršas pie ārsta;

ja Jums ir kolagēna asinsvadu slimība (kolagēna izgulsnējumi asinsvados), piemēram, sistēmiska sarkanā

vilkēde vai sklerodermija;

ja Jums ir melna ādas krāsa, jo Jums var būt palielināts angioedēmas risks un šīs zāles Jums var

pazemināt asinsspiedienu mazāk efektīvi nekā pacientiem, kuriem nav melna ādas krāsa;

ja Jūs lietojat jebkuras no tālāk minētajām zālēm, ir palielināts angioedēmas risks:

racekadotrils (izmanto caurejas ārstēšanai);

sirolims, everolims, temsirolims un citas zāles, kas ietilpst tā dēvēto mTOR inhibitoru grupā

(lieto, lai novērstu pārstādītu orgānu atgrūšanu);

sakubitrils (pieejams fiksētās devas kombinācijā ar valsartānu), ko lieto ilgstošas sirds mazspējas

ārstēšanai;

Version: 10-2019_WS-323

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

ja Jums ir jāveic ZBL aferēze (holesterīna izvadīšana no asinīm, izmantojot īpašu ierīci);

ja Jums plānota desensibilizācijas terapija, lai mazinātu alerģiju pret bišu vai lapseņu dzēlieniem;

ja Jums plānota anestēzija un/ vai plaša ķirurģiska operācija;

ja Jums noteikta diēta ar ierobežotu sāls daudzumu vai ja lietojat kāliju saturošus sāls aizvietotājus;

ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir dažu cukuru nepanesība;

ja Jūs lietojat jebkuras no tālāk minētajām zālēm augsta asinsspiediena ārstēšanai:

angiotensīna II receptoru blokatori (ARB, tiek dēvēti arī par sartāniem, piemēram, valsartāns,

telmisartāns, irbesartāns), it īpaši, ja Jums ir ar diabētu saistīti nieru darbības traucējumi;

aliskirēns.

Jūsu ārsts var regulāri pārbaudīt Jūsu nieru darbību, asinsspiedienu un elektrolītu (piem., kālija)

daudzumu asinīs.

Skatīt arī informāciju zem virsraksta “Nelietojiet Euvascor šādos gadījumos”.

Ja kaut kas no iepriekš minētā ir attiecināms uz Jums, Jūsu ārstam pirms ārstēšanas un, iespējams, arī

ārstēšanas laikā var būt nepieciešams veikt asinsanalīzes, lai prognozētu ar muskuļiem saistīto

blakusparādību risku. Zināms, ka palielināts ar muskuļiem saistīto blakusparādību, piemēram, rabdomiolīzes,

risks ir tad, ja vienlaicīgi tiek lietotas noteiktas zāles (skatīt 2. apakšpunktu “Citas zāles un Euvascor”).

Informējiet ārstu vai farmaceitu arī tad, ja Jums ir konstants muskuļu vājums. Tā diagnosticēšanai un

ārstēšanai var būt nepieciešamas papildu pārbaudes un zāles.

Ja Jums ir cukura diabēts vai diabēta rašanās risks, šo zāļu lietošanas laikā ārsts Jūs rūpīgi uzraudzīs. Jums

var būt cukura diabēta rašanās risks, ja Jums ir augsts cukura un tauku līmenis asinīs, un ja Jums ir liekais

svars un augsts asinsspiediens.

Bērni un pusaudži

Euvascor nav ieteicams lietot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam.

Citas zāles un Euvascor

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Dažas zāles var mainīt Euvascor iedarbību, vai arī Euvascor var mainīt to iedarbību. Šāda veida

mijiedarbības dēļ vienas vai abas šīs zāles var būt mazāk efektīvas. Tā var arī palielināt blakusparādību, arī

muskuļu slimības, ko sauc par rabdomiolīzi un kas aprakstīta 4. punktā, risku vai pastiprināt blakusparādību

smagumu.

Euvascor nedrīkst lietot kombinācijā ar:

aliskirēnu (lieto augsta asinsspiediena gadījumā) pacientiem ar cukura diabētu vai nieru darbības

traucējumiem;

sakubitrilu/valsartānu (lieto ilgstošas sirds mazspējas ārstēšanai). Skatīt punktus „Nelietojiet

Euvascor šādos gadījumos” un “Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”;

glecaprevīru/pibrentasvīru (lieto C hepatīta ārstēšanai).

Jums ir jāizvairās lietot Euvascor kopā ar:

imūnsupresantiem (zāles, kas mazina organisma aizsargspējas), ko lieto autoimūnu traucējumu ārstēšanai

vai pēc orgāna pārstādīšanas operācijas (piem., ciklosporīns, takrolims);

klaritromicīnu, telitromicīnu (antibiotikas);

zālēm HIV vai aknu slimību, piemēram, C hepatīta, ārstēšanai, piemēram, delavirdīnu, ritonavīru,

lopinavīru,

atazanavīru,

indinavīru,

darunavīru,

telaprevīru,

tipranavīru,

boceprevīru

elbasvīra/grazoprevīra kombināciju;

stiripentolu (pretkrampju līdzeklis epilepsijas ārstēšanai);

ketokonazolu, itrakonazolu, vorikonazolu, posakonazolu (pretsēnīšu zāles);

citām zālēm augsta asinsspiediena ārstēšanai, tajā skaitā aliskirēnu pacientiem, kuriem nav diabēta vai

nieru darbības traucējumu, angiotensīna II receptoru blokatoriem (piemēram, valstartāns); skatīt arī

informāciju zem virsraksta “Nelietojiet Euvascor šādos gadījumos” un “Brīdinājumi un piesardzība

lietošanā”) vai diurētiskie līdzekļi (zāles, kas palielina nieru saražotā urīna daudzumu);

Version: 10-2019_WS-323

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

estramustīnu (izmanto vēža ārstēšanā);

litiju mānijas vai depresijas ārstēšanai;

zālēm, ko visbiežāk lieto caurejas ārstēšanai (racekadotrils) vai lai novērstu pārstādītu orgānu atgrūšanu

(sirolims, everolims, temsirolims un citas zāles, kuras ietilpst tā dēvēto mTOR inhibitoru grupā). Skatīt

punktu “Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”;

kāliju

saudzējošiem

diurētiskiem

līdzekļiem

(piemēram,

triamterēns,

amilorīds,

eplenerons,

spironolaktons), kāliju saturošiem uztura bagātinātājiem vai kāliju saturošiem sāls aizvietotājiem, citām

zālēm, kas var palielināt kālija daudzumu organismā (piemēram, heparīns un ko-trimoksazols, kas

pazīstams arī ar nosaukumu trimetoprims/sulfametoksazols).

Citu zāļu lietošana var ietekmēt ārstēšanu ar Euvascor. Pastāstiet savam ārstam, ja lietojat sekojošas zāles, jo

var būt nepieciešama īpaša piesardzība:

flukonazols (pretsēnīšu līdzekļi);

rifampicīns, eritromicīns, fuzidīnskābe, trimetoprims (antibiotikas);

daži kalcija kanālu blokatori, ko izmanto stenokardijas vai augsta asinsspiediena ārstešanai, piem.,

diltiazēms, verapamils;

efavirenzs (zāles, ko izmanto HIV ārstēšanā);

bezrecepšu zāles: Hypericum perforatum jeb divšķautņu asinszāle (augu izcelsmes līdzeklis depresijas

ārstēšanai);

zāles sirds ritma regulēšanai, piem., digoksīns, amiodarons, prokaīnamīds;

citas zāles lipīdu līmeņa regulēšanai, piem., gemfibrozils, citi fibrāti, kolestipols, ezetimibs;

zāles, kas samazina asins recēšanu (antikoagulanti kā, piemēram, varfarīns, heparīns);

baklofēns (lieto, lai ārstētu muskuļu stīvumu, kas rodas tādu slimību kā, piemēram, multiplās sklerozes

gadījumā);

kāliju neaizturošie diurētiskie līdzekļi (zāles, kas palielina nieru saražotā urīna daudzumu);

zāles diabēta ārstēšanai (piem., insulīns vai metformīns);

nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi (piem., ibuprofēns) sāpju mazināšanai vai iekaisuma ārstēšanai (piem.,

reimatoīdā artrīta gadījumā), vai aspirīns lielās devās.

Ja bakteriālas infekcijas ārstēšanai Jums jālieto fuzidīnskābe perorāli, Jums uz laiku vajadzēs pārtraukt

Euvascor lietošanu. Ārsts Jums pastāstīs, kad ir droši atsākt Euvascor lietošanu. Lietojot Euvascor kopā ar

fuzidīnskābi, retos gadījumos var rasties muskuļu vājums, jutīgums vai sāpes (rabdomiolīze). Vairāk

informācijas par rabdomiolīzi skatīt 4. punktā.

Euvascor lietošana jāņem vērā attiecībā uz šādām zālēm:

kolhicīns (izmanto podagras ārstēšanā — tā ir slimība, kad ir sāpošas, pietūkušas locītavas urīnskābes

kristālu dēļ);

citas zāles lipīdu līmeņa regulēšanai, piemēram, kolestipols;

perorālie kontraceptīvie līdzekļi;

zāles, ko lieto zema asinsspiediena vai šoka ārstēšanai (piem., efedrīns, noradrenalīns vai adrenalīns);

daži kalcija kanālu blokatori, ko izmanto stenokardijas vai augsta asinsspiediena ārstēšanai, piemēram,

amlodipīns,

zāles psihisku traucējumu, piemēram, depresijas, trauksmes, šizofrēnijas u.c., ārstēšanai (piemēram,

tricikliskie antidepresanti, antipsihotiskie līdzekļi);

zelta sāļi, īpaši intravenozas ievadīšanas gadījumā (lieto reimatoīdā artrīta simptomu ārstēšanai);

vazodilatatori, tostarp nitrāti (zāles, kas paplašina asinsvadus);

cimetidīns (izmanto grēmu vai peptiskas čūlas ārstēšanai);

fenazons (pretsāpju līdzeklis);

antacīdi (alumīniju vai magniju saturoši līdzekļi gremošanas traucējumu ārstēšanai);

allopurinols (podagras ārstēšanai).

Euvascor kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Euvascor vēlams lietot no rīta pirms brokastīm.

Version: 10-2019_WS-323

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

Greipfrūti un greipfrūtu sula

Ja lietojat Euvascor, Jūs dienā nedrīkstat lietot vairāk par vienu vai divām nelielām glāzēm greipfrūtu sulas,

jo liels daudzums greipfrūtu sulas izraisa pastiprinātu aktīvās vielas atorvastatīna iedarbību.

Alkohols

Šo zāļu lietošanas laikā izvairieties dzert pārāk daudz alkohola. Sīkāku informāciju skatīt 2. punktā

“Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jums iestājusies grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies

grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība

Nelietojiet Euvascor, ja Jūs esat grūtniece, cenšaties panākt grūtniecības iestāšanos vai ja Jums ir iespējama

grūtniecības iestāšanās, ja vien Jūs neizmantojat drošu kontracepcijas metodi (skatīt “Nelietojiet Euvascor

šādos gadījumos”).

Šīs zāles nedrīkst lietot grūtniecības laikā.

Barošana ar krūti

Jūs nedrīkstat lietot Euvascor, ja barojat bērnu ar krūti. Nekavējoties informējiet ārstu, ja barojat bērnu ar

krūti vai gatavojaties sākt to darīt.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Euvascor var izraisīt reiboni vai vājumu. Ja Jums rodas šādas reakcijas, var tikt ietekmētas Jūsu spējas vadīt

transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus.

Euvascor satur saharozi

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

Euvascor satur nātriju

Euvascor viena cietā kapsula satur mazāk nekā 1 mmol (23 mg) nātrija - būtībā tās ir nātriju nesaturošas.

3.

Kā lietot Euvascor

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam

vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir viena kapsula dienā. Norijiet veselu kapsulu kopā ar glāzi ūdens, vēlams katru dienu vienā

un tajā pašā laikā, no rīta pirms ēdienreizes. Nekošļājiet un nesasmalciniet kapsulas.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Šīs zāles nav ieteicams lietot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam.

Ja esat lietojis Euvascor vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis vairāk kapsulu, nekā noteikts, sazinieties ar tuvāko neatliekamās palīdzības nodaļu vai

nekavējoties sazinieties ar savu ārstu. Ja lieto pārāk daudz kapsulu, iespējama asinsspiediena pārmērīga

pazemināšanās, kas var izraisīt reiboni, apreibuma sajūtu, samaņas zudumu vai vājumu. Tādā gadījumā var

palīdzēt atgulšanās un kāju pacelšana.

Ja esat aizmirsis lietot Euvascor

Svarīgi lietot zāles katru dienu, jo regulāra terapija darbojas labāk. Taču, ja esat aizmirsis vienu Euvascor

devu, lietojiet nākamo devu ierastajā laikā. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Version: 10-2019_WS-323

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

Ja Jūs pārtraucat lietot Euvascor

Tā kā ārstēšana ar Euvascor parasti turpinās visu mūžu, pirms šo zāļu lietošanas pārtraukšanas jākonsultējas

ar ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Pārtrauciet lietot šīs zāles un nekavējoties vērsieties pie ārsta, ja Jums rodas kāda no šādām

blakusparādībām vai sekojoši simptomi, kas var būt nopietni:

plakstiņu, sejas, lūpu, mutes, mēles vai rīkles pietūkums, apgrūtināta elpošana (angioedēma) (skatīt

2. punktu “Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”);

stiprs reibonis vai samaņas zudums zema asinsspiediena dēļ;

smagas ādas reakcijas, tostarp intensīvi izsitumi uz ādas, nātrene, ādas apsārtums, kas izpaužas uz visa

ķermeņa, stipra nieze, tulznas un ādas lobīšanās un pietūkums, gļotādu iekaisums (Stīvensa-Džonsona

sindroms, toksiska epidermāla nekrolīze) vai citas alerģiskas reakcijas;

muskuļu vājums, jutīgums, sāpes, plīsumi vai sarkani brūna urīna krāsa, it īpaši tad, ja vienlaicīgi ir

slikta pašsajūta vai augsta temperatūra: iemesls var būt patoloģisks muskuļu bojājums, kas var būt

dzīvībai bīstama un izraisīt nieru darbības traucējumus;

roku vai kāju vājums vai runas traucējumi, kas var būt iespējama insulta pazīme;

neparasti ātra vai neregulāra sirdsdarbība, sāpes krūškurvī (stenokardija) vai sirdslēkme;

pēkšņa sēcoša elpošana, sāpes krūškurvī, elpas trūkums vai apgrūtināta elpošana (bronhospazma);

aizkuņģa dziedzera iekaisums, kas var izraisīt stipras sāpes vēderā un muguras sāpes, ko pavada ļoti

slikta pašsajūta;

ja Jums rodas problēmas saistībā ar neparedzētu vai neparastu asiņošanu vai asinsizplūdumu, tas var

norādīt uz aknu mazspēju;

ādas vai acu dzelte, kas var būt aknu iekaisuma (hepatīta) pazīme;

ādas izsitumi, kas bieži sākas ar sarkaniem, niezošiem plankumiem uz sejas, rokām vai kājām (Erythema

multiforme);

vilkēdei līdzīgi simptomi (ieskaitot izsitumus, locītavu bojājumus un ietekmi uz asins šūnām).

Ja novērojat kādu no turpmāk minētajām blakusparādībām, pastāstiet ārstam.

Bieži (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem):

deguna eju iekaisums;

paaugstināts cukura līmenis asinīs (ja Jums ir cukura diabēts, turpiniet rūpīgi pārbaudīt cukura līmeni

asinīs), paaugstināts kreatīnkināzes līmenis asinīs;

vertigo, reibonis;

galvassāpes;

ādas tirpšanas sajūta;

redzes traucējumi;

troksnis ausīs (sajūta, ka ausīs ir dzirdams troksnis vai zvanīšana);

sāpes kaklā;

asiņošana no deguna;

klepus, elpas trūkums (dispnoja);

sāpes locītavās, sāpes ekstremitātēs, locītavu pietūkums, muskuļu spazmas, muskuļu sāpes un muguras

sāpes;

nespēks;

asinsanalīžu rezultāti, kas liecina par iespējamiem aknu darbības traucējumiem;

kuņģa-zarnu trakta traucējumi: slikta dūša, vemšana, aizcietējums, vēdera uzpūšanās, gremošanas

traucējumi, caureja, sāpes vēdera augšējā un apakšējā daļā, garšas traucējumi.

Version: 10-2019_WS-323

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

Retāk (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem):

palielināts eozinofilo leikocītu (leikocītu veids) skaits;

anoreksija (ēstgribas trūkums);

bezmiegs;

garastāvokļa svārstības;

miega traucējumi;

murgaini sapņi;

miegainība;

ģībonis;

mazāka jutība pret sāpēm vai pieskārieniem;

atmiņas zudums;

redzes miglošanās;

tahikardija (paātrināta sirdsdarbība);

sirdsklauves (sajūtami sirdspuksti);

vaskulīts (asinsvadu iekaisums);

sausums mutē;

atraugas;

pastiprināta svīšana;

matu izkrišana;

pūslīšu sakopojumu veidošanās uz ādas;

fotosensibilizācijas reakcija (paaugstināta ādas jutība pret saules gaismu);

sāpes kakla daļā;

muskuļu nespēks;

nieru darbības traucējumi;

nespēja panākt erekciju, impotence;

nogurums;

sāpes krūškurvī;

savārgums;

lokalizēts pietūkums (perifēra tūska);

paaugstināta temperatūra (drudzis);

ķermeņa masas palielināšanās;

leikocīti urīnā;

kritieni;

laboratorisko vērtību izmaiņas: augsts kālija līmenis asinīs, kas ir atgriezenisks, pārtraucot lietot šīs

zāles, zems nātrija līmenis, ļoti zems cukura līmenis asinīs (ja Jums ir diabēts, Jums jāturpina rūpīgi

kontrolēt cukura līmeni asinīs), palielināta urīnvielas koncentrācija asinīs un palielināta kreatinīna

koncentrācija asinīs.

Reti (var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem):

zems trombocītu skaits asinīs, kā rezultātā iespējami bieži asinsizplūdumi vai nosliece uz asiņošanu;

nervu darbības traucējumi, kas var izraisīt vājumu, tirpšanu vai notirpumu;

holestāze (ādas un acu baltumu dzelte);

psoriāzes paasinājums;

muskuļu iekaisums;

cīpslu bojājums;

laboratorisko vērtību izmaiņas: paaugstināts aknu enzīmu līmenis, paaugstināts bilirubīna līmenis

serumā.

Ļoti reti (var rasties līdz 1 no 10 000 cilvēkiem):

šķavas/ tekošs deguns, ko izraisa deguna gļotādas iekaisums (rinīts);

asins raksturlielumu izmaiņas, piemēram, samazināts leikocītu un eritrocītu skaits, pazemināts

hemoglobīna līmenis, slimība, kas rodas eritrocītu noārdīšanās rezultātā;

apmulsums;

dzirdes zudums;

Version: 10-2019_WS-323

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

eozinofiliska pneimonija (reti sastopams pneimonijas veids);

akūta nieru mazspēja;

diskomforta sajūta krūtīs vai krūšu piebriešana vīriešiem.

Nav zināmi (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

konstants muskuļu vājums;

roku vai kāju pirkstu krāsas pārmaiņas, nejutīgums un sāpes (Reino sindroms).

Koncentrēts urīns (tumšas krāsas), slikta dūša vai vemšana, muskuļu krampji, apmulsums un krampju

lēkmes, ko var izraisīt neatbilstoša ADH (antidiurētiskā hormona) sekrēcija, var parādīties AKE inhibitoru

lietošanas laikā. Ja Jums ir šādi simptomi, sazinieties ar ārstu, cik drīz vien iespējams.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī

tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par

blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Euvascor

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc „Derīgs līdz” un kapsulu

iepakojuma pēc EXP.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt oriģinālā konteinerā, lai pasargātu no mitruma.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši temperatūras uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs

nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Euvascor satur

Aktīvās vielas ir atorvastatīns un perindoprila arginīns.

Katra Euvascor 10 mg/5 mg cietā kapsula satur 10,82 mg atorvastatīna kalcija trihidrāta, kas atbilst 10 mg

atorvastatīna, 5 mg perindoprila arginīna, kas atbilst 3,395 mg perindoprila

Katra Euvascor 20 mg/5 mg cietā kapsula satur 21,64 mg atorvastatīna kalcija trihidrāta, kas atbilst 20 mg

atorvastatīna, 5 mg perindoprila arginīna, kas atbilst 3,395 mg perindoprila

Katra Euvascor 40 mg/5 mg cietā kapsula satur 43,28 mg atorvastatīna kalcija trihidrāta, kas atbilst 40 mg

atorvastatīna, 5 mg perindoprila arginīna, kas atbilst 3,395 mg perindoprila

Katra Euvascor 10 mg/10 mg cietā kapsula satur 10,82 mg atorvastatīna kalcija trihidrāta, kas atbilst 10 mg

atorvastatīna, 10 mg perindoprila arginīna, kas atbilst 6,79 mg perindoprila

Katra Euvascor 20 mg/10 mg cietā kapsula satur 21,64 mg atorvastatīna kalcija trihidrāta, kas atbilst 20 mg

atorvastatīna, 10 mg perindoprila arginīna, kas atbilst 6,79 mg perindoprila

Katra Euvascor 40 mg/10 mg cietā kapsula satur 43,28 mg atorvastatīna kalcija trihidrāta, kas atbilst 40 mg

atorvastatīna, 10 mg perindoprila arginīna, kas atbilst 6,79 mg perindoprila

Citas sastāvdaļas ir:

Version: 10-2019_WS-323

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

Atorvastatīna peletes: kalcija karbonāts (E170), hidroksipropilceluloze (E463), polisorbāts 80

(E433), kroskarmelozes nātrija sāls (E468), cukura lodītes (saharoze un kukurūzas ciete).

Perindoprila peletes: hidroksipropilceluloze (E463), cukura lodītes (saharoze un kukurūzas ciete).

Talks

Kapsulas apvalks:

Euvascor 10 mg/5 mg, 20 mg/5 mg and 40 mg/5 mg: titāna dioksīds (E171), briljanta zilais

FCF – FD/C zilais 1 (E133), želatīns,

Euvascor

10 mg/10 mg, 20 mg/10 mg and 40 mg/10 mg: titāna dioksīds (E171), briljanta

zilais FCF – FD/C zilais 1 (E133), dzeltenais dzelzs oksīds (E172), želatīns,

Apdrukas tinte: šellaka (E904), propilēnglikols (E1520), amonija hidroksīds (E527), kālija

hidroksīds (E525).

Euvascor ārējais izskats un iepakojums

Euvascor ir cietās 2.izmēra želatīna kapsulas; kapsulā ir baltas līdz gandrīz baltas krāsas sfēriskas lodītes.

Euvascor 10/5 mg: cietās kapsulas ar melnu uzdruku “10 5” uz gaiši zilas krāsas pamatnes un melnu uzdruku

” uz gaiši zila vāciņa.

Euvascor 20/5 mg: cietās kapsulas ar melnu uzdruku “20 5” uz gaiši zilas krāsas pamatnes un melnu uzdruku

” uz zila vāciņa.

Euvascor 40/5 mg: cietās kapsulas ar melnu uzdruku “40 5” uz zilas krāsas pamatnes un melnu uzdruku “

” uz zila vāciņa.

Euvascor 10/10 mg: cietās kapsulas ar melnu uzdruku “10 10” uz gaiši zaļas krāsas pamatnes un melnu

uzdruku “

” uz gaiši zaļa vāciņa.

Euvascor 20/10 mg: cietās kapsulas ar melnu uzdruku “20 10” uz gaiši zaļas krāsas pamatnes un melnu

uzdruku “

” uz zaļa vāciņa.

Euvascor 40/10 mg: cietās kapsulas ar melnu uzdruku “40 10” uz zaļas krāsas pamatnes un melnu uzdruku “

” uz zaļa vāciņa.

Cietās kapsulas pieejamas konteineros pa 10 (pieejams tikai 10 mg/5 mg devai), 30 vai 100 kapsulām.

Pieejams arī iepakojums ar 90 kapsulām (3 konteineri pa 30 kapsulām).

10, 30 un 100 cieto kapsulu konteineri ir noslēgti ar aizbāzni.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex

Francija

Ražotājs

Les Laboratoires Servier Industrie

905, route de Saran

45520 Gidy - Francija

Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne ANPHARM S.A.

ul. Annopol 6B – 03-236 Warszawa – Polija

Šīs zāles Eiropas ekonomikas zonas (EEA) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Version: 10-2019_WS-323

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

Beļģija, Francija, Luksemburga

Lipercosyl gélule

Bulgārija

Euvascor капсула, твърда

Horvātija

Euvascor kapsule, tvrde

Čehija, Igaunija, Itālija,

Euvascor

Polija, Portugāle

Kipra, Grieķija

Euvascor Καψάκιο, σκληρό

Somija

Euvascor kapseli, kova

Īrija

Lipercosyl hard capsules

Malta

Euvascor hard capsule

Latvija

Euvascor cietās kapsulas

Lietuva

Euvascor kietoji kapsulės

Nīderlande

Euvascor capsule, hard

Rumānija

Euvascor capsule

Slovākija

Euvascor tvrdá kapsula

Slovēnija

Euvascor trde kapsule

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 10/2019

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē www.zva.gov.lv.

Version: 10-2019_WS-323

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Euvascor 10 mg/5 mg cietās kapsulas

Euvascor 20 mg/5 mg cietās kapsulas

Euvascor 40 mg/5 mg cietās kapsulas

Euvascor 10 mg/10 mg cietās kapsulas

Euvascor 20 mg/10 mg cietās kapsulas

Euvascor 40 mg/10 mg cietās kapsulas

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra cietā kapsula satur

10,82 mg atorvastatīna kalcija trihidrāta, kas atbilst 10 mg atorvastatīna

(atorvastatinum), 5 mg perindoprila arginīna (perindoprili argininum), kas atbilst 3,395 mg perindoprila.

Katra cietā kapsula satur 21,64 mg atorvastatīna kalcija trihidrāta, kas atbilst 20 mg atorvastatīna

(atorvastatinum), 5 mg perindoprila arginīna (perindoprili argininum), kas atbilst 3,395 mg perindoprila.

Katra cietā kapsula satur 43,28 mg atorvastatīna kalcija trihidrāta, kas atbilst 40 mg atorvastatīna

(atorvastatinum), 5 mg perindoprila arginīna (perindoprili argininum), kas atbilst 3,395 mg perindoprila.

Katra cietā kapsula satur 10,82 mg atorvastatīna kalcija trihidrāta, kas atbilst 10 mg atorvastatīna

(atorvastatinum), 10 mg perindoprila arginīna (perindoprili argininum), kas atbilst 6,79 mg perindoprila.

Katra cietā kapsula satur 21,64 mg atorvastatīna kalcija trihidrāta, kas atbilst 20 mg atorvastatīna

(atorvastatinum), 10 mg perindoprila arginīna (perindoprili argininum), kas atbilst 6,79 mg perindoprila.

Katra cietā kapsula satur 43,28 mg atorvastatīna kalcija trihidrāta, kas atbilst 40 mg atorvastatīna

(atorvastatinum), 10 mg perindoprila arginīna (perindoprili argininum), kas atbilst 6,79 mg perindoprila.

Palīgviela ar zināmu iedarbību: saharoze (33,9 mg Euvascor 10/5 mg, 46,8 mg Euvascor 20/5 mg, 72,6 mg

Euvascor 40/5 mg, 54,9 mg Euvascor 10/10 mg, 67,8 mg Euvascor 20/10 mg, 93,6 mg Euvascor 40/10 mg).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Cietā kapsula

Euvascor 10/5 mg: 2. izmēra želatīna cietā kapsula ar melnu uzdruku “10 5” uz gaiši zilas krāsas pamatnes

un melnu uzdruku “

” uz gaiši zila vāciņa; kapsulā ir baltas līdz gandrīz baltas krāsas sfēriskas peletes.

Euvascor 20/5 mg: 2. izmēra želatīna cietā kapsula ar melnu uzdruku “20 5” uz gaiši zilas krāsas pamatnes

un melnu uzdruku “

” uz zila vāciņa; kapsulā ir baltas līdz gandrīz baltas krāsas sfēriskas peletes.

Euvascor 40/5 mg: 2. izmēra želatīna cietā kapsula ar melnu uzdruku “40 5” uz zilas krāsas pamatnes un

melnu uzdruku “

” uz zila vāciņa; kapsulā ir baltas līdz gandrīz baltas krāsas sfēriskas peletes.

Euvascor 10/10 mg: 2. izmēra želatīna cietā kapsula ar melnu uzdruku “10 10” uz gaiši zaļas krāsas

pamatnes un melnu uzdruku “

” uz gaiši zaļa vāciņa; kapsulā ir baltas līdz gandrīz baltas krāsas sfēriskas

peletes.

Euvascor 20/10 mg: 2. izmēra želatīna cietā kapsula ar melnu uzdruku “20 10” uz gaiši zaļas krāsas

pamatnes un melnu uzdruku “

” uz zaļa vāciņa; kapsulā ir baltas līdz gandrīz baltas krāsas sfēriskas

peletes.

Euvascor 40/10 mg: 2. izmēra želatīna cietā kapsula ar melnu uzdruku “40 10” uz zaļas krāsas pamatnes un

melnu uzdruku “

” uz zaļa vāciņa; kapsulā ir baltas līdz gandrīz baltas krāsas sfēriskas peletes.

2. izmēra cietās želatīna kapsulas ir aptuveni 18 mm garas.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

Version: 03-2019_WS-323

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Euvascor indicēts kā aizstājterapija kardiovaskulārā riska samazināšanas ietvaros (skatīt 5.1. apakšpunktu)

pieaugušiem pacientiem, kuru stāvoklis tiek atbilstoši kontrolēts, vienlaicīgi lietojot atorvastatīnu un

perindoprilu tādās pašās devās atsevišķu preparātu veidā.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušie

Parastā deva ir viena kapsula vienreiz dienā.

Fiksētu devu kombinācija nav piemērota sākotnējai terapijai.

Ja nepieciešams mainīt devu, titrēšana jāveic ar atsevišķi lietotām sastāvdaļām.

Euvascor terapijas laikā pacientiem jāturpina ievērot standarta diēta holesterīna līmeņa pazemināšanai.

Vienlaicīga lietošana ar citām zālēm

Pacientiem, kuri vienlaicīgi ar Euvascor lieto tipranavīru, ritonavīru, telaprevīru vai ciklosporīnu, Euvascor

sastāvā esošā atorvastatīna deva nedrīkst pārsniegt 10 mg dienā (skatīt 4.4. un 4.5. apakšpunktu).

Pacientiem, kuri vienlaicīgi ar Euvascor lieto C hepatīta ārstēšanai paredzētus pretvīrusu līdzekļus, kuru

sastāvā ir boceprevīrs, elbasvīrs/grazoprevīrs, Euvascor sastāvā ietilpstošā atorvastatīna deva nedrīkst

pārsniegt 20 mg dienā (skatīt 4.4. un 4.5. apakšpunktu).

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Euvascor var lietot pacienti ar kreatinīna klīrensu

60 ml/min, taču tā lietošana nav piemērota pacientiem

ar kreatinīna klīrensu < 60 ml/min. Šādiem pacientiem ieteicams individuāli pielāgot devas, lietojot sastāvā

esošās zāles atsevišķi (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Gados vecāki cilvēki

Gados vecākus cilvēkus var ārstēt ar Euvascor, ņemot vērā nieru darbības rādītājus (skatīt 4.4. un 5.2.

apakšpunktu).

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Euvascor piesardzīgi jālieto pacientiem ar aknu darbības traucējumiem. Euvascor ir kontrindicēts pacientiem

ar aktīvu aknu slimību (skatīt 4.3., 4.4. un 5.2. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Euvascor drošums un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 18 gadiem, nav pierādīta.

Dati nav pieejami. Tāpēc šīs zāles nav ieteicams lietot bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 18 gadiem.

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Euvascor jālieto vienā reizes devā vienu reizi dienā, no rīta pirms ēšanas.

Kapsulas nedrīks sakošļāt vai sasmalcināt.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai jebkuru citu angiotensīnu konvertējošā enzīma (AKE)

inhibitoru, vai statīnu, vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām;

aktīva aknu slimība vai neizskaidrojams pastāvīgi paaugstināts transamināžu līmenis serumā, kas vairāk

nekā 3 reizes pārsniedz normas augšējo robežu;

grūtniecības laikā, barošanas ar krūti periodā un sievietēm reproduktīvajā vecumā, kuras neizmanto

atbilstošus kontracepcijas līdzekļus (skatīt 4.6. apakšpunktu);

Version: 03-2019_WS-323

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

lietošana vienlaicīgi ar C hepatīta pretvīrusu zālēm glecaprevīru/pibrentasvīru;

anamnēzē angioedēma, kas saistīta ar iepriekš saņemtu AKE inhibitoru terapiju;

iedzimta vai idiopātiska angioedēma;

lietošana vienlaicīgi ar aliskirēnu saturošām zālēm pacientiem ar cukura diabētu vai nieru darbības

traucējumiem (GFĀ < 60 ml/min/1,73m²) (skatīt 4.5. un 5.1. apakšpunktu);

vienlaicīga lietošana ar sakubitrilu/valsartānu (skatīt 4.4. un 4.5. apakšpunktu);

ekstrakorporāla terapija, kuras rezultātā asinis saskaras ar negatīvi lādētām virsmām (skatīt 4.5.

apakšpunktu);

nozīmīga abpusēja nieru artēriju stenoze vai vienīgās funkcionējošās nieres artērijas stenoze (skatīt 4.4.

apakšpunktu).

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā, kas ir saistīti ar atorvastatīnu un perindoprilu, ir

piemērojami Euvascor.

Ietekme uz aknām

Tā kā Euvascor sastāvā ir atorvastatīns, periodiski jāveic aknu funkcionālie testi. Pacientiem, kam rodas

jebkādas aknu bojājumu pazīmes vai simptomi, jāveic aknu funkcionālās pārbaudes. Pacientiem, kuriem

rodas palielināta transamināžu koncentrācija, jānovēro, līdz novirzes izzūd. Ja transamināžu līmenis

saglabājas vairāk nekā 3 reizes augstāks par normas augšējo robežu (NAR), ieteicams samazināt

atorvastatīna devu, lietojot sastāvā esošās zāles atsevišķi, vai pārtraukt atorvastatīna lietošanu (skatīt

4.8. apakšpunktu).

Retos gadījumos AKE inhibitoru kā, piemēram, perindoprila lietošana ir saistīta ar sindromu, kas sākas ar

holestātisku dzelti un progresē līdz zibensveida aknu nekrozei un (dažkārt) nāvei. Šī sindroma mehānisms

nav noskaidrots. Pacientiem, kuri saņem terapiju ar Euvascor un kuriem rodas dzelte vai izteikti paaugstinās

aknu enzīmu līmenis, jāpārtrauc Euvascor lietošana un jānodrošina atbilstoša medicīniskā uzraudzība (skatīt

4.8. apakšpunktu).

Ņemot vērā atorvastatīna un perindoprila darbību, Euvascor ir kontrindicēts pacientiem ar aktīvu aknu

slimību vai neizskaidrotu paaugstinātu transamināžu līmeni serumā, kas trīskārt pārsniedz normas augšējo

robežvērtību, vai smagu aknu bojājumu (skatīt 4.3. apakšpunktu). Euvascor piesardzīgi jālieto pacientiem ar

aknu bojājumu un pacientiem, kas lielā daudzumā lieto alkoholu un/vai kam anamnēzē ir aknu slimība. Ja

nepieciešams mainīt devas, devu titrēšana jāveic, katru sastāvdaļu lietojot atsevišķi.

Ietekme uz skeleta muskuļiem

Tāpat kā citi HMG-CoA reduktāzes inhibitori, atorvastatīns retos gadījumos var ietekmēt skeleta muskuļus,

izraisot mialģiju, miozītu un miopātiju, kas var progresēt līdz rabdomiolīzei — iespējami dzīvībai bīstamam

stāvoklim, kura gadījumā raksturīgs būtiski paaugstināts kreatīnkināzes (KK) līmenis (>10 reizes pārsniedz

NAuR), mioglobinēmija un mioglobīnūrija, kā rezultātā var rasties nieru mazspēja.

Gadījumos, kad pirms ārstēšanas uzsākšanas konstatēti faktori, kas nosaka predispozīciju uz rabdomiolīzi,

t.i.:

− nieru darbības traucējumi, hipotireoze;

− iedzimti muskuļu darbības traucējumi personiskajā vai ģimenes anamnēzē;

− anamnēzē muskuļu toksicitāte, lietojot statīnus vai fibrātus;

− aknu slimība anamnēzē un/vai alkohola lietošana lielos daudzumos;

− ņemot vērā citu rabdomiolīzes predispozīcijas faktoru esamību, KK mērījumu nepieciešamība jāapsver arī

vecāka gadagājuma pacientiem (vecums > 70 gadi);

ja var būt palielināta KK koncentrācija plazmā, piemēram, mijiedarbības gadījumā (skatīt 4.5.

apakšpunktu) un īpašām pacientu grupām, tostarp ģenētiskās subpopulācijās (skatīt 5.2. apakšpunktu), ar

ārstēšanu saistītais risks jāsalīdzina ar iespējamo ieguvumu, un ieteicama klīniska uzraudzība.

Ja KK sākotnējais līmenis ir būtiski paaugstināts (>5 reizes pārsniedz NAR), ārstēšanu uzsākt nedrīkst.

Version: 03-2019_WS-323

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

Kreatīnkināzes mērījumi

Kreatīnkināzi (KK) nedrīkst noteikt pēc intensīvas fiziskās slodzes vai gadījumā, kad pastāv jebkāds cits

ticams iemesls KK palielinājumam, jo tas apgrūtina vērtību interpretēšanu. Ja KK sākotnējais līmenis ir

būtiski paaugstināts (>5 reizes pārsniedz NAR), līmenis ir jānosaka vēlreiz pēc 5 līdz 7 dienām rezultātu

apstiprinājumam.

Ārstēšanas laikā:

Pacientiem jālūdz nekavējoties ziņot par muskuļu sāpēm, krampjiem vai vājumu, it īpaši tad, ja šos

simptomus pavada slikta pašsajūta vai drudzis, vai muskuļu sāpes un simptomi saglabājas pēc Euvascor

lietošanas pārtraukšanas.

Ja šādi simptomi pacientam rodas Euvascor lietošanas laikā, jānosaka KK līmenis. Ja KK līmenis ir

būtiski paaugstināts (>5 reizes pārsniedz NAR), ārstēšana jāpārtrauc.

Ja muskuļu simptomi ir izteikti un rada diskomfortu ikdienā, iespēja pārtraukt ārstēšanu jāapsver arī tad,

ja KK līmenis ir paaugstināts ≤ 5 reizes virs NAR.

Ja simptomi izzūd un KK līmenis normalizējas, var apsvērt atorvastatīna lietošanas atsākšanu vai cita

statīna lietošanu mazākajā devā, nodrošinot rūpīgu monitorēšanu.

Ja rodas klīniski nozīmīgs KK līmeņa paaugstinājums (>10 reižu pārsniedz NAR) vai ir aizdomas par

rabdomiolīzi vai arī tā tiek diagnosticēta, Euvascor lietošana nekavējoties jāpārtrauc.

Lietošana vienlaicīgi ar citām zālēm

Sakarā ar sastāvā esošo atorvastatīnu, ir palielināts rabdomiolīzes risks, ja Euvascor lieto vienlaicīgi ar

noteiktām zālēm, kas var palielināt atorvastatīna koncentrāciju plazmā, piemēram, ar spēcīgiem CYP3A4 vai

transporta proteīnu inhibitoriem (piem., ciklosporīnu, telitromicīnu, klaritromicīnu, delavirdīnu, stiripentolu,

ketokonazolu, vorikonazolu, itrakonazolu, posakonazolu vai HIV proteāzes inhibitoriem, tostarp ritonavīru,

lopinavīru, atazanavīru, indinavīru, darunavīru, tipranavīru/ritonavīru u.c.). Palielināts miopātijas risks var

būt arī tad, ja vienlaicīgi lieto gemfibrozilu vai citus fibrīnskābes atvasinājumus, pretvīrusu zāles C hepatīta

(CHV) ārstēšanai (boceprevīrs, telaprevīrs, elbasvīrs/grazoprevīrs), eritromicīnu, niacīnu vai ezetimibu. Ja

iespējams, jāapsver iespēja šo zāļu vietā izmantot alternatīvu terapiju (kam nav raksturīga mijiedarbība).

Gadījumos, kad nepieciešama šo zāļu lietošana vienlaicīgi ar Euvascor, rūpīgi jāvērtē vienlaicīgas ārstēšanas

sniegtais ieguvums un risks. Ja pacients saņem zāles, kas palielina atorvastatīna koncentrāciju plazmā,

ieteicama mazāka maksimālā atorvastatīna deva, tādēļ ir jāapsver devas titrēšana ar individuāliem

komponentiem. Turklāt spēcīgu CYP3A4 inhibitoru gadījumā jāvērtē iespēja lietot mazāku atorvastatīna

sākumdevu,

šādiem

pacientiem

ieteicams

nodrošināt

atbilstošu

klīnisko

uzraudzību

(skatīt

4.5. apakšpunktu).

Atorvastatīnu nedrīkst lietot vienlaicīgi ar sistēmiskām fuzidīnskābes zāļu formām vai 7 dienu laikā pēc

fuzidīnskābes terapijas pārtraukšanas. Pacientiem, kuriem sistēmisku fuzidīnskābes lietošanu uzskata par

būtiski nepieciešamu, visā fuzidīnskābes terapijas laikā jābūt pārtrauktai statīna lietošanai. Ir bijuši ziņojumi

par rabdomiolīzi (arī par dažiem gadījumiem ar letālu iznākumu) pacientiem, kuri lietojuši fuzidīnskābi

kombinācijā ar statīniem (skatīt 4.5. apakšpunktu). Pacientiem jāiesaka nekavējoties konsultēties ar ārstu, ja

rodas jebkādi muskuļu vājuma, sāpju vai jutīguma simptomi.

Statīnu terapiju var atsākt septiņas dienas pēc pēdējās fuzidīnskābes devas lietošanas.

Ārkārtas situācijā, kad nepieciešama ilgstoša sistēmiska fuzidīnskābes terapija, piemēram, smagu infekciju

ārstēšanai, nepieciešamība pēc Euvascor un fuzidīnskābes vienlaicīgas lietošanas katrā konkrētā gadījumā

jāapsver individuāli un stingrā mediķu uzraudzībā.

Imūnmediēta nekrotizējoša miopātija

Ir bijuši ļoti reti ziņojumi par imūnmediētu nekrotizējošu miopātiju (IMNM) dažu statīnu lietošanas laikā vai

pēc tās. IMNM raksturīgās klīniskās pazīmes ir pastāvīgs proksimāls muskuļu vājums un palielināts

kreatīnkināzes līmenis serumā, kas saglabājas arī pēc tam, kad statīna lietošana pārtraukta.

Intersticiāla plaušu slimība

Lietojot dažus statīnus, īpaši ilgstošas terapijas veidā, ir ziņots par atsevišķiem intersticiālas plaušu slimības

gadījumiem (skatīt 4.8. apakšpunktu). Pazīmes, kas par to liecina, var ietvert elpas trūkumu, neproduktīvu

Version: 03-2019_WS-323

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

klepu un vispārējā veselības stāvokļa pasliktināšanos (nogurums, ķermeņa masas samazināšanās un drudzis).

Ja ir aizdomas, ka pacientam varētu būt attīstijusies intersticiāla plaušu slimība, Euvascor terapija jāpārtrauc

un jāapsver pāreja uz terapiju tikai ar perindoprilu.

Cukura diabēts

Ir daži pierādījumi tam, ka statīnu grupas zāles paaugstina glikozes līmeni asinīs un dažiem pacientiem ar

augstu cukura diabēta rašanās risku nākotnē var izraisīt tādas pakāpes hiperglikēmiju, kad piemērota ir

formāla cukura diabēta aprūpe. Tomēr šo risku atsver statīnu sniegtais vaskulāro notikumu riska

samazinājums, tāpēc tas nav uzskatāms par iemeslu Euvascor terapijas pārtraukšanai. Riska grupas

pacientiem (glikozes līmenis tukšā dūšā 5,6–6,9 mmol/l, ĶMI >30 kg/m², paaugstināts triglicerīdu līmenis,

hipertensija) Euvascor lietošanas laikā jānodrošina klīniska un bioķīmiska uzraudzība atbilstoši valstī spēkā

esošajām vadlīnijām.

Pacientiem ar cukura diabētu, kurus ārstē ar perorālajiem pretdiabēta līdzekļiem vai insulīnu, pirmajos

ārstēšanas mēnešos ar AKE inhibitorus saturošām zālēm, piemēram, Euvascor, stingri jāuzrauga glikēmijas

līmenis (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Hipotensija

AKE inhibitori, piemēram, perindoprils, var izraisīt asinsspiediena pazemināšanos. Pacientiem ar

nekomplicētu hipertensiju simptomātisku hipotensiju novēro reti; lielāka tās rašanās iespējamība ir

pacientiem, kam ir bijis šķidruma zudums, piemēram, saistībā ar diurētisko līdzekļu lietošanu, diētu ar

ierobežotu sāls patēriņu, dialīzi, caureju vai vemšanu, vai pacientiem ar smagu renīnatkarīgu hipertensiju

(skatīt 4.5. un 4.8. apakšpunktu). Simptomātiska hipotensija novērota pacientiem ar simptomātisku sirds

mazspēju un ar to saistītu nieru mazspēju vai bez tās. Tā biežāk iespējama pacientiem ar smagāku sirds

mazspēju, kad tiek lietoti cilpas diurētiskie līdzekļi lielās devās un kad ir hiponatriēmija vai nieru darbības

traucējumi. Pacienti, kam ir palielināts simptomātiskas hipotensijas risks, terapijas sākšanas un devas

pielāgošanas laikā rūpīgi jānovēro (skatīt 4.2. un 4.8. apakšpunktu). Līdzīgi apsvērumi attiecas arī uz

pacientiem ar išēmisku sirds vai cerebrovaskulāru slimību, kuriem pārmērīga asinsspiediena pazemināšanās

var izraisīt miokarda infarktu vai kādu cerebrovaskulāru notikumu.

Ja attīstās hipotensija, pacients jānovieto guļus stāvoklī uz muguras un, ja nepieciešams, viņam intravenozas

infūzijas veidā jāievada 9 mg/ml (0,9 %) nātrija hlorīda šķīdums.

Pārejoša hipotensijas reakcija nav

kontrindikācija turpmākai zāļu lietošanai, un parasti tās var lietot bez problēmām, tiklīdz pēc cirkulējošā

tilpuma atjaunošanas ir paaugstinājies asinsspiediens.

Dažiem pacientiem ar sastrēguma sirds mazspēju, kuriem ir normāls vai pazemināts asinsspiediens,

perindoprila terapijas laikā sistēmiskais asinsspiediens var pazemināties vēl vairāk. Šis efekts ir paredzams

un parasti nav iemesls ārstēšanas pārtraukšanai. Ja hipotensija kļūst simptomātiska, var būt nepieciešams

samazināt Euvascor devu vai pārtraukt tā lietošanu.

Aortas atveres un mitrālā vārstuļa stenoze/ hipertrofiska kardiomiopātija

Tāpat kā citi AKE inhibitori, piemēram, perindoprils, Euvascor piesardzīgi jālieto pacientiem ar mitrālā

vārstuļa stenozi vai kreisā kambara izplūdes trakta obstrukciju, piemēram, aortas atveres stenozes vai

hipertrofiskas kardiomiopātijas gadījumā.

Nieru transplantācija

Nav pieredzes ar perindoprila vai Euvascor lietošanu pacientiem, kam pirms neilga laika veikta nieres

transplantācija.

Renovaskulāra hipertensija

Pacientam ar abpusēju nieru artēriju stenozi vai vienīgās funkcionējošās nieres artērijas stenozi, lietojot AKE

inhibitorus, ir palielināts hipotensijas un nieru mazspējas risks (skatīt 4.3. apakšpunktu). Ārstēšana ar

diurētiskajiem līdzekļiem var būt veicinošs faktors. Nieru funkciju zudums var rasties jau nelielu kreatinīna

koncentrācijas serumā izmaiņu gadījumā un pat pacientiem ar vienpusēju nieru artēriju stenozi.

Nieru darbības traucējumi

Euvascor var lietot pacientiem, kuriem kreatinīna klīrenss ir

60 ml/min, un tas nav piemērots pacientiem

ar vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss no 30 līdz 60 ml/min) vai smagiem nieru

Version: 03-2019_WS-323

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss < 30 ml/min). Šiem pacientiem ieteicama individuāla devu

titrēšana, lietojot katru sastāvdaļu atsevišķi. Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem rutīnas kālija un

kreatinīna līmeņa kontrole ir plānveida medicīniskās kontroles sastāvdaļa (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Dažiem pacientiem ar abpusēju nieru artēriju stenozi vai vienīgās funkcionējošās nieres artērijas stenozi, kuri

ārstēti ar AKE inhibitoriem, novērota urīnvielas koncentrācijas palielināšanās asinīs un kreatinīna

koncentrācijas palielināšanās serumā, kas pēc terapijas pārtraukšanas parasti ir atgriezeniska. Tā īpaši

iespējama pacientiem ar nieru mazspēju. Ja pacientam ir arī renovaskulāra hipertensija, ir palielināts smagas

hipotensijas un nieru mazspējas risks.

Dažiem pacientiem ar hipertensiju bez iepriekš zināmiem klīniskiem renovaskulāras slimības simptomiem ir

novērota palielināta urīnvielas koncentrācija asinīs un palielināta kreatinīna koncentrācija serumā, kas parasti ir

bijusi viegla un pārejoša, īpaši, ja perindoprils lietots vienlaicīgi ar diurētisku līdzekli. Tas biežāk iespējams

pacientiem ar iepriekš esošiem nieru darbības traucējumiem. Var būt nepieciešama devas samazināšana,

lietojot abus komponentus atsevišķi un/vai diurētiskā līdzekļa, un/vai Euvascor lietošanas pārtraukšana.

Kombinēto zāļu Euvascor ietekme uz pacientiem ar nieru darbības traucējumiem nav pārbaudīta. Euvascor

devām jābūt atbilstošām ieteiktajām devām gadījumā, ja katra sastāvdaļa tiktu lietota atsevišķi.

Pacienti, kam veic hemodialīzi

Pacientiem, kuriem vienlaicīgi ar AKE inhibitoru terapiju veikta dialīze ar augstas caurlaidības membrānām,

aprakstītas anafilaktoīdas reakcijas. Šiem pacientiem jāapsver iespēja izmantot cita tipa dialīzes membrānas

vai lietot citas grupas antihipertensīvos līdzekļus.

Paaugstināta jutība/ angioedēma

Retos gadījumos ziņots par sejas, ekstremitāšu, lūpu, gļotādas, mēles, balss spraugas un/vai balsenes

angioedēmu pacientiem, kas ārstēti ar AKE inhibitoriem, tostarp perindoprilu (skatīt 4.8. apakšpunktu). Tā

var attīstīties jebkurā brīdī ārstēšanas laikā. Tādā gadījumā nekavējoties jāpārtrauc Euvascor lietošana un

jāsāk atbilstoša novērošana, kas jāturpina līdz pilnīgai simptomu izzušanai. Gadījumos, kad pietūkums

aptvēra tikai seju un lūpas, traucējumi parasti izzuda bez ārstēšanas, lai gan šādu simptomu novēršanā

noderīgi bijuši prethistamīna līdzekļi.

Angioedēmai, kas saistīta ar balsenes tūsku, var būt letāls iznākums. Ja tūska skar mēli, balss spraugu vai

balseni un ir aizdomas, ka tā varētu izraisīt elpceļu obstrukciju, steidzami jāsniedz neatliekamā palīdzība. Tā

var ietvert adrenalīna ievadīšanu un/vai pacienta elpceļu caurlaidības uzturēšanu. Pacientam jābūt stingrā

mediķu uzraudzībā, līdz panākta pilnīga un ilgtspējīga simptomu izzušana.

Pacientiem, kam anamnēzē ir angioedēma, kas nav saistīta ar AKE inhibitoru lietošanu, var būt palielināts

angioedēmas risks Euvascor lietošanas laikā (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Retos gadījumos ar AKE inhibitoriem ārstētiem pacientiem ir novērota zarnu angioedēma. Šiem pacientiem

bija sāpes vēderā (kopā ar sliktu dūšu vai vemšanu vai bez tās); dažos gadījumos pacientiem iepriekš nebija

bijusi sejas angioedēma un C-1 esterāzes līmenis bija normas robežās. Šāda angioedēma diagnosticēta ar

vēdera dobuma datortomogrāfijas vai ultraskaņas procedūru palīdzību vai arī ķirurģiski, un pēc AKE

inhibitora lietošanas beigām simptomi izzuda. Ar Euvascor ārstētiem pacientiem ar sāpēm vēderā,

diferenciāldiagnozē jāietver arī zarnu angioedēma.

Perindoprila kombinācija ar sakubitrilu/valsartānu ir kontrindicēta, palielināta angioedēmas riska dēļ (skat.

4.3. apakšpunktu). Sakubitrilu/valsartānu nedrīkst sākt lietot, kamēr nav pagājušas 36 stundas pēc

perindoprila terapijas pēdējās devas lietošanas. Ja sakubitrila/valsartāna terapija ir pārtraukta, perindoprila

terapiju nedrīkst sākt, kamēr nav pagājušas 36 stundas kopš pēdējās sakubitrila/valsartāna devas lietošanas

(skat. 4.3. un 4.5. apakpšpunktu). Vienlaicīga citu neprilizīna (NEP) inhibitoru (piem., racekadotrils) un

AKE inhibitoru lietošana arī var palielināt angioedēmas risku (skat. 4.5. apakšpunktā). Tādēļ pirms

ārstēšanas ar NEP inhibitoriem (piem., racekadotrils) uzsākšanas ir jāvērtē ieguvumu/riska attiecība

pacientiem, kuri saņem perindoprila terapiju.

Lietošana vienlaicīgi ar mTOR inhibitoriem (piem., sirolimu, everolimu, temsirolimu)

Pacientiem, kuri vienlaicīgi terapijā saņem mTOR inhibitorus (piem., sirolimu, everolimu, temsirolimu), var

būt palielināts angioedēmas (piem., elpceļu vai mēles pietūkums ar elpošanas pasliktināšanos vai bez tās)

risks (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Version: 03-2019_WS-323

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

Anafilaktoīdas reakcijas zema blīvuma lipoproteīnu (ZBL) aferēzes laikā

Retos gadījumos dzīvībai bīstamas anafilaktoīdas reakcijas radušās pacientiem, kuri lietojuši AKE inhibitorus,

piemēram, perindoprilu, laikā, kad veikta zema blīvuma lipoproteīnu (ZBL) aferēze ar dekstrāna sulfātu. No

šādām reakcijām varēja izvairīties, pirms katras aferēzes procedūras uz laiku pārtraucot AKE inhibitoru

terapiju.

Anafilaktiskas reakcijas desensibilizācijas laikā

Pacientiem, kas saņēmuši AKE inhibitorus saturošas zāles, piemēram, Euvascor, desensibilizācijas terapijas

laikā (piem., ar plēvspārņu indi), ir bijušas anafilaktoīdas reakcijas. Tiem pašiem pacientiem no šādām

reakcijām ir izdevies izvairīties, uz laiku pārtraucot AKE inhibitoru lietošanu, taču šādas reakcijas

atjaunojās, nejauši atkal lietojot AKE inhibitoru.

Neitropēnija/ agranulocitoze/ trombocitopēnija/ anēmija

Pacientiem, kuri lieto AKE inhibitorus, novērota neitropēnija, agranulocitoze, trombocitopēnija un anēmija.

Pacientiem ar normālu nieru darbību un bez citām komplikācijām neitropēnija attīstās reti. Euvascor īpaši

piesardzīgi jāordinē pacientiem ar asinsvadu kolagenozi pacientiem, kuri lieto imūnsupresantu terapiju, un

pacientiem, kurus ārstē ar allopurinolu vai prokaīnamīdu, kā arī pacientiem ar šo komplicējošo faktoru

kombināciju, it īpaši nieru darbības traucējumu gadījumā. Dažiem no šiem pacientiem attīstījās nopietnas

infekcijas, kas dažos gadījumos nereaģēja uz intensīvu terapiju ar antibiotiskajiem līdzekļiem. Ja Euvascor

lieto šādiem pacientiem, ieteicams periodiski pārbaudīt leikocītu skaitu, un pacientiem jālūdz ziņot par

jebkurām infekcijas pazīmēm (piem., iekaisušu kaklu, drudzi).

Rase

Pacientiem ar melnu ādas krāsu AKE inhibitori izraisa angioedēmu biežāk nekā pacientiem ar citu ādas

krāsu.

Euvascor, kas satur AKE inhibitoru perindoprilu, pacientiem ar melnu ādas krāsu asinsspiedienu var

samazināt mazāk efektīvi nekā pacientiem ar citu ādas krāsu, iespējams, tāpēc, ka pacientiem ar melnu ādas

krāsu hipertensijas slimniekiem biežāk sastopama zema renīna koncentrācija organismā.

Klepus

Saistībā ar AKE inhibitoru lietošanu ir ziņots par klepu. Raksturīgi, ka klepus ir neproduktīvs, pastāvīgs un

izzūd pēc terapijas pārtraukšanas. Ar Euvascor ārstētiem pacientiem klepus diferenciāldiagnozes ietvaros

jāapsver AKE inhibitoru izraisīts klepus.

Ķirurģiskas procedūras/ anestēzija

Pacientiem, kuriem veic apjomīgas ķirurģiskas operācijas, anestēzijai izmantojot hipotensiju izraisošus

līdzekļus, Euvascor var bloķēt angiotensīna II veidošanos pēc kompensējošas renīna izdalīšanās. Ārstēšana ir

jāpāartrauc vienu dienu pirms ķirurģiskas procedūras. Ja rodas hipotensija un tiek uzskatīts, ka tās iemesls ir

šis mehānisms, to var koriģēt ar tilpuma atjaunošanu.

Hiperkaliēmija

Version: 03-2019_WS-323

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

Dažiem ar AKE inhibitoriem, arī perindoprilu, ārstētiem pacientiem novērota kālija līmeņa paaugstināšanās

serumā. Pie hiperkaliēmijas riska faktoriem pieder nieru mazspēja, nieru darbības traucējumi, vecums (>

70 gadi), cukura diabēts, interkurenti notikumi, jo īpaši dehidratācija, akūta sirds dekompensācija, metabolā

acidoze un kāliju saudzējošo diurētisko līdzekļu (piem., spironolaktons, eplerenons, triamterēns vai

amilorīds), kāliju saturošu uztura bagātinātāju vai kāliju saturošu sāls aizvietotāju vienlaicīga lietošana; šāds

risks ir arī pacientiem, kas lieto citas zāles, kuras saistītas ar kālija līmeņa paaugstināšanos asinīs (piem.,

heparīns, ko-trimoksazols, ko pazīst arī kā trimetoprimu/sulfametoksazolu).

Kāliju saturošu uztura

bagātinātāju, kāliju aizturošu diurētisko līdzekļu vai kāliju saturošu sāls aizvietotāju lietošana var izraisīt

ievērojamu kālija koncentrācijas paaugstināšanos serumā, īpaši pacientiem ar nieru darbības traucējumiem.

Hiperkaliēmija var izraisīt nopietnu aritmiju, kam dažkārt var būt letāls iznākums. Ja iepriekš minēto

līdzekļu lietošanu vienlaicīgi ar Euvascor uzskata par atbilstošu, tie jālieto piesardzīgi un bieži kontrolējot

kālija līmeni serumā (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Kombinācija ar litiju

Litiju nav ieteicams lietot kopā ar perindoprilu saturošām zālēm, piemēram, Euvascor (skatīt

4.5. apakšpunktu).

Renīna-angiotensīna-aldosterona sistēmas (RAAS) dubulta blokāde

Ir pierādījumi, ka vienlaicīga AKE inhibitoru, angiotensīna II receptoru blokatoru vai aliskirēna lietošana

palielina hipotensijas, hiperkaliēmijas un nieru darbības traucējumu (arī akūtas nieru mazspējas) risku. Tādēļ

RAAS dubulta blokāde, lietojot kombinācijā AKE inhibitorus, angiotensīna II receptoru blokatorus vai

aliskirēnu, nav ieteicama (skatīt 4.5. un 5.1. apakšpunktu).

Ja dubultu blokādi izraisošu ārstēšanu uzskata par absolūti nepieciešamu, to drīkst veikt vienīgi veselības

aprūpes speciālista uzraudzībā un bieži un rūpīgi kontrolējot nieru darbības rādītājus, elektrolītu līmeni un

asinsspiedienu.

AKE inhibitorus un angiotensīna II receptoru blokatorus nedrīkst vienlaicīgi lietot pacientiem ar diabētisku

nefropātiju.

Primārs aldosteronisms

Pacientiem ar primāru hiperaldosteronismu parasti nebūs atbildes reakcijas uz antihipertensīvajiem

līdzekļiem, kuri darbojas, inhibējot renīna-angiotensīna sistēmu. Tāpēc šo zāļu lietošana nav ieteicama.

Palīgvielas

Sakarā ar sastāvā esošo saharozi, Euvascor nedrīkst lietot pacienti ar reti sastopamu iedzimtu fruktozes

nepanesību, glikozes-galaktozes malabsorbciju vai saharāzes - izomaltāzes nepietiekamību.

Nātrija līmenis

Euvascor viena cietā kapsula satur mazāk nekā 1 mmol (23 mg) nātrija - būtībā tās ir nātriju nesaturošas.

4.5

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbības pētījumi ar Euvascor un citām zālēm nav veikti, taču ir veikti pētījumi par atsevišķi lietotu

atorvastatīnu un perindoprilu. Šo pētījumu rezultāti ir aprakstīti zemāk.

Klīnisko pētījumu dati liecina, ka renīna-angiotensīna-aldosterona sistēmas (RAAS) dubulta blokāde,

kombinēti lietojot AKE inhibitorus, angiotensīna II receptoru blokatorus vai aliskirēnu, ir saistīta ar lielāku

nevēlamo blakusparādību, piemēram, hipotensijas, hiperkaliēmijas un pavājinātas nieru darbības (arī akūtas

nieru mazspējas) biežumu salīdzinājumā ar vienu zāļu, kas ietekmē RAAS, lietošanu (skatīt 4.3., 4.4. un

5.1. apakšpunktu).

Zāles, kas izraisa hiperkaliēmiju

Version: 03-2019_WS-323

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

Dažas zāles vai zāļu grupas var veicināt hiperkaliēmiju: aliskirēns, kālija sāļi, kāliju aizturošie diurētiskie

līdzekļi, AKE inhibitori, angiotensīna II receptoru antagonisti, NPL, heparīni, imūnsupresanti, piemēram,

ciklosporīns vai takrolims, trimetoprims. Kombinēšana ar minētajām zālēm palielina hiperkaliēmijas risku.

Vienlaicīga lietošana kontrindicēta (skatīt 4.3.

apakšpunktu).

Sastāvdaļa

Zināma mijiedarbība ar zālēm

Mijiedarbība ar citām zālēm

Perindoprils

Aliskirēns

Pacientiem ar cukura diabētu vai nieru darbības

traucējumiem — hiperkaliēmijas risks, nieru funkcijas

pasliktināšanās un kardiovaskulārās saslimstības un

mirstības pieaugums (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Ekstrakorporāla terapija

Ekstrakorporāla terapija, kuras rezultātā asinis saskaras

ar negatīvi lādētām virsmām, piemēram, dialīze vai

hemofiltrācija ar noteiktām augstas caurlaidības spējas

membrānām (piem., poliakrilonitrila membrānām) un

zema blīvuma lipoproteīnu aferēze ar dekstrāna sulfātu,

jo ir palielināts smagu anafilaktoīdu reakciju risks

(skatīt

4.3.

apakšpunktu).

šāda

terapija

nepieciešama, jāapsver iespēja izmantot cita veida

dialīzes membrānu vai citas grupas antihipertensīvo

līdzekli.

Sakubitrils/valsartāns

Perindoprila

sakubitrila/valsartāna

vienlaicīga

lietošana ir kontrindicēta, jo neprilizīna un AKE

vienlaicīga inhibēšana var palielināt angioedēmas risku.

Sakubitrilu/valsartānu nedrīkst sākt lietot, kamēr nav

pagājušas 36 stundas kopš pēdējās perindoprila devas

lietošanas. Perindoprilu nedrīkst sākt lietot, kamēr nav

pagājušas 36 stundas pēc pēdējās sakubitrila/valsartāna

devas lietošanas. (skatīt 4.3. un 4.4. apakšpunktu).

Atorvastatīns

Glekaprevīrs/pibrentasvīrs

Vienlaicīga lietošana ar Euvascor ir kontrindicēta

paaugstināta miopātijas riska dēļ.

Vienlaicīga lietošana nav ieteicama (skatīt 4.4.

apakšpunktu)

Sastāvdaļa

Zināma mijiedarbība ar

zālēm

Mijiedarbība ar citām zālēm

Atorvastatīns

Spēcīgi CYP3A4 inhibitori

Atorvastatīnu

metabolizē

citohroms

P540

(CYP3A4), un tas ir aknu transportvielu, organiskos

anjonus transportējošā polipeptīda 1B1 (OATP1B1) un

(OATP1B3)

transportvielas,

substrāts.

Atorvastatīna

metabolīti

OATP1B1

substrāti.

Atorvastatīns

identificēts

arī

vairāku

zāļu

rezistences proteīna 1 (MDR1) un krūts vēža rezistences

proteīna

(BCRP)

substrāts,

ierobežot

atorvastatīna uzsūkšanos zarnās un izdalīšanos ar žulti

(skatīt 5.2. apakšpunktu). Zāļu, kas ir CYP3A4 vai

transporta proteīnu inhibitori, vienlaicīga lietošana var

izraisīt palielinātu atorvastatīna koncentrāciju plazmā un

palielināt miopātijas risku. Šis risks var būt palielināts

arī tad, ja atorvastatīnu lieto vienlaicīgi ar citām zālēm,

kuras var izraisīt miopātiju, piemēram, ar fibrīnskābes

atvasinājumiem un ezetimibu (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pierādīts, ka spēcīgi CYP3A4 inhibitori izraisa būtiski

palielinātu atorvastatīna koncentrāciju. Ir jāizvairās no

Version: 03-2019_WS-323

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

Sastāvdaļa

Zināma mijiedarbība ar

zālēm

Mijiedarbība ar citām zālēm

spēcīgu CYP3A4 inhibitoru (piemēram, ciklosporīns,

telitromicīns, klaritromicīns, delavirdīns, stiripentols,

ketokonazols, vorikonazols, itrakonazols, posakonazols,

dažas

ārstēšanā

lietotās

pretvīrusu

zāles

(piemēram, elbasvīrs/grazoprevīrs) un HIV proteāzes

inhibitori, tai skaitā ritonavīrs, lopinavīrs, atazanavīrs,

indinavīrs, darunavīrs u.c.) vienlaicīgas lietošanas ar

Euvascor. Gadījumos, kad nevar izvairīties no šo zāļu

un Euvascor vienlaicīgas lietošanas, jāvērtē iespēja

lietot mazāko atorvastatīna devu Euvascor sastāvā, un

pacientiem ieteicams nodrošināt atbilstošu klīnisko

uzraudzību (skatīt 1. tabulu).

Krūts

vēža

rezistences

proteīna inhibitori (BCRP)

Zāļu, kas ir BCRP inhibitori (piem., elbasvīrs un

grazoprevīrs),

vienlaicīga

lietošana

izraisīt

palielinātu

atorvastatīna

koncentrāciju

plazmā

palielinātu

miopātijas

risku,

tāpēc

atkarībā

parakstītās devas jāapsver iespēja pielāgot atorvastatīna

devu. Ja vienlaicīgi ar atorvastatīnu tiek lietots elbasvīrs

grazoprevīrs,

1,9 reizes

palielinās atorvastatīna

koncentrācija plazmā (skatīt 1.tabulu), tāpēc pacientiem,

kuri vienlaicīgi saņem zāles, kuru sastāvā ir elbasvīrs

vai grazoprevīrs, atorvastatīna deva Euvascor sastāvā

nedrīkst būt lielāka par 20 mg dienā (skatīt 4.2. un

4.4. apakšpunktu).

Greipfrūti vai greipfrūtu sula

Nav ieteicams lietot atorvastatīnu kopā ar greipfrūtu

sulu lielā daudzumā (skatīt 1.tabulu).

Perindoprils

Aliskirēns

Pacientiem, neskaitot pacientus ar cukura diabētu vai

nieru darbības traucējumiem, vienlaicīga Euvascor un

aliskirēna

lietošana

ieteicama,

palielinās

hiperkaliēmijas,

nieru

darbības

pasliktināšanās

kardiovaskulārās saslimstības un mirstības risks.

Ko-trimoksazols

(trimetoprims/sulfametoksaz

ols)

Pacientiem,

kuri

vienlaicīgi

lieto

ko-trimoksazolu

(trimetoprimu/sulfametoksazolu), var būt palielināts

hiperkaliēmijas risks (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Vienlaicīga

ārstēšana

inhibitoru

angiotensīna

receptoru

blokatoru

Literatūrā ziņots, ka vienlaicīga terapija ar AKE

inhibitoru,

piemēram,

Euvascor

sastāvā

esošo

perindoprilu,

angiotensīna

receptoru

blokatoru

pacientiem ar apstiprinātu aterosklerotisku slimību,

sirds mazspēju vai cukura diabētu, kad vērojami mērķa

orgānu bojājumi, ir saistīta ar lielāku hipotensijas,

samaņas zuduma, hiperkaliēmijas un nieru funkcijas

pasliktināšanās (arī akūtas nieru mazspējas) biežumu,

salīdzinot

viena

renīna-angiotensīna-aldosterona

sistēmu ietekmējoša līdzekļa lietošanu. Dubulta blokāde

(piem., kombinējot AKE inhibitoru ar angiotensīna II

receptoru

antagonistu)

pieļaujama

tikai

noteiktos

atsevišķos

gadījumos,

nodrošinot

rūpīgu

nieru

funkcijas,

kālija

koncentrācijas

asinsspiediena

uzraudzību.

Estramustīns

Palielināts

nevēlamo

blakusparādību,

piemēram,

angioedēmas risks.

Version: 03-2019_WS-323

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

Sastāvdaļa

Zināma mijiedarbība ar

zālēm

Mijiedarbība ar citām zālēm

Litijs

Ir ziņots par litija koncentrācijas serumā atgriezenisku

paaugstināšanos un toksicitāti, vienlaicīgi lietojot litiju

un AKE inhibitorus.

Vienlaicīga Euvascor un litija

lietošana nav ieteicama, bet, ja šādu kombināciju

uzskata par nepieciešamu, rūpīgi jākontrolē litija

koncentrācija serumā (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Kāliju saudzējoši diurētiskie

līdzekļi (piem., triamterēns,

amilorīds,

eplerenons,

spironolakons), kālija sāļi

Zināms, ka šīs zāles izraisa hiperkaliēmiju (iespējams,

ar letālu iznākumu), it īpaši saistībā ar nieru darbības

traucējumiem

(kopējā

hiperkaliēmiju

izraisošā

iedarbība). Euvascor nav ieteicams lietot kombinācijā ar

šīm zālēm (skatīt 4.4. apakšpunktu). Ja tomēr ir

indikācijas šādai vienlaicīgai lietošanai, zāles jālieto

piesardzīgi un bieži jāpārbauda kālija un kreatinīna

koncentrācija serumā.

Vienlaicīga lietošana, kad nepieciešama īpaša piesardzība

Sastāvdaļa

Zināma mijiedarbība ar

zālēm

Mijiedarbība ar citām zālēm

Atorvastatīns

Vidēji spēcīgi CYP3A4

inhibitori

Vidēji

spēcīgi

CYP3A4

inhibitori

(piem.,

eritromicīns,

diltiazems,

verapamils

flukonazols)

palielināt

atorvastatīna

koncentrāciju plazmā (skatīt 1. tabulu). Lietojot

eritromicīnu kombinācijā ar statīniem, novērots

palielināts

miopātijas

risks.

veikti

mijiedarbības

pētījumi,

kuros

būtu

vērtēta

amiodarona

verapamila

ietekme

atorvastatīnu. Zināms, ka gan amiodarons, gan

verapamils inhibē CYP3A4 darbību un ka to

lietošana

vienlaicīgi

atorvastatīnu

pastiprināt atorvastatīna kopējo iedarbību. Tāpēc,

lietojot vienlaicīgi ar vidēji spēcīgiem CYP3A4

inhibitoriem,

jāvērtē

iespēja

lietot

mazāku

maksimālo Euvascor sastāvā esošā atorvastatīna

devu

nodrošināt

pacientiem

atbilstošu

klīnisko uzraudzību. Sākot lietot ihibitoru un pēc

devas

mainīšanas,

ieteicams

nodrošināt

atbilstošu klīnisko uzraudzību.

Version: 03-2019_WS-323

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

Sastāvdaļa

Zināma mijiedarbība ar

zālēm

Mijiedarbība ar citām zālēm

CYP3A4 inducētāji

Atorvastatīna un citohroma P450 3A inducētāju

(piem.,

efavirenza,

rifampicīna,

divšķautņu

asinszāles)

atšķirīgā

mērā

mazināt

atorvastatīna

koncentrāciju

plazmā

skatīt

1.tabulu).

Ņemot

vērā

rifampicīna

duālo

mijiedarbības mehānismu (citohroma P450 3A

hepatocītu

transportproteīna

OATP1B1

inhibēšana),

Euvascor

ieteicams

lietot

vienlaicīgi ar rifampicīnu, jo kavēta atorvastatīna

uzsūkānās pēc rifampicīna lietošanas ir saistīta ar

būtiski

mazāku

atorvastatīna

koncentrāciju

plazmā.

Tomēr

rifampicīna

ietekme

atorvastatīna

koncentrāciju

hepatocītos

zināma un, ja no vienlaicīgas lietošanas nevar

izvairīties,

rūpīgi

jāuzrauga

efektivitāte

pacientiem.

Digoksīns

Vienlaicīgi lietojot vairākas digoksīna un 10 mg

atorvastatīna

devas,

nedaudz

palielinājās

digoksīna koncentrācija līdzsvara stāvoklī (skatīt

2.tabulu). Pacienti, kas lieto digoksīnu, atbilstoši

jānovēro.

Ezetimibs

Ezetimiba lietošana monoterapijā ir saistīta ar

muskuļu bojājumiem, arī rabdomiolīzi. Tāpēc

ezetimiba un Euvascor vienlaicīgas lietošanas

gadījumā šādu notikumu risks var būt palielināts.

Ieteicama

šādu

pacientu

atbilstoša

klīniskā

uzraudzība.

Fuzidīnskābe

Pēcreģistrācijas pieredzē ir ziņots par muskuļu

bojājumiem, tajā skaitā arī rabdomiolīzi, ja

vienlaicīgi ar atorvastatīnu, kā arī ar citiem

statīniem, lieto fuzidīnskābi. Šīs mijiedarbības

mehānisms pagaidām nav zināms. Euvascor un

fuzidīnskābes

vienlaicīga

lietošana

ieteicama, ir jāvērtē iespēja pārslēgt pacientu uz

atsevišķu

komponentu

perindoprilu,

Euvascor terapiju ir nepieciešams pārtraukt.

Statīnu grupas zāļu terapiju var atsākt 7 dienas

pēc fuzidīnskābes pēdējās devas lietošanas.

Gemfibrozils/ fibrīnskābes

atvasinājumi

Fibrātu

monoterapija

dažkārt

saistīta

muskuļu bojājumiem, arī rabdomiolīzi (skatīt

1.tabulu).

vienlaicīgi

lieto

fibrīnskābes

atvasinājumus un atorvastatīnu, šādu notikumu

risks var būt palielināts. Ja no vienlaicīgas

lietošanas

nevar

izvairīties,

jālieto

mazākā

Euvascor sastāvā ietilpstošā atorvastatīna deva,

terapijas

mērķa

sasniegšanai,

pacients

atbilstoši jānovēro (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Version: 03-2019_WS-323

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

Sastāvdaļa

Zināma mijiedarbība ar

zālēm

Mijiedarbība ar citām zālēm

Transporta inhibitori

Transporta

proteīnu

inhibitori

(piem.,

ciklosporīns) var palielināt atorvastatīna kopējo

sistēmisko iedarbību (skatīt 1. tabulu). Nav

zināms, kāda ir aknu transportproteīnu inhibīcijas

ietekme

atorvastatīna

koncentrāciju

hepatocītos. Ja no vienlaicīgas lietošanas nevar

izvairīties, ieteicama devas samazināšana un

klīniska uzraudzība efektivitātes izvērtēšanai.

Varfarīns

Klīniskajā pētījumā ar pacientiem, kuri ilgstoši

lietoja varfarīnu, atorvastatīns devā 80 mg dienā

kopā ar varfarīnu pirmajās 4 šādu zāļu lietošanas

dienās nedaudz (aptuveni par 1,7 sekundēm)

saīsināja protrombīna laiku, bet 15 dienu laikā,

turpinot

lietot

atorvastatīnu,

atjaunojās

normas robežās.. Lai gan par klīniski nozīmīgu

mijiedarbību ar antikoagulantiem ziņots tikai ļoti

retos gadījumos, protrombīna laiks pacientiem,

kuri

lieto

kumarīna

tipa

antikoagulantus,

jānosaka pirms Euvascor lietošanas sākuma un

pietiekami bieži agrīnā terapijas posmā, lai

pārliecinātos, vai būtiski nemainās protrombīna

laiks. Kad konstatēts, ka protrombīna laiks ir

stabils, to var pārbaudīt ar tādiem intervāliem,

kādus parasti iesaka pacientiem, kuri saņem

kumarīna tipa antikoagulantus. Mainot Euvascor

sastāvā esošā atorvastatīna devu vai pārtraucot to

lietot, jāatkārto tāda pati procedūra. Pacientiem,

kuri

nelieto

antikoagulantus,

atorvastatīna

terapija nav saistīta ar asiņošanu vai protrombīna

laika izmaiņām.

Perindoprils

Pretdiabēta līdzekļi (insulīns,

perorālie

hipoglikemizējošie

līdzekļi)

Epidemioloģiskie pētījumi ļauj domāt, ka AKE

inhibitoru

pretdiabēta

līdzekļu

(insulīna,

perorālo hipoglikemizējošo līdzekļu) vienlaicīga

lietošana var izraisīt pastiprinātu glikozes līmeņa

pazemināšanos

hipoglikēmijas

risku.

Šī

parādība vairāk raksturīga pirmajās kombinētas

ārstēšanas

nedēļās

pacientiem

nieru

darbības traucējumiem.

Baklofēns

Pastiprināta antihipertensīvā darbība. Jākontrolē

asinsspiediens

pēc

vajadzības

jāpielāgo

antihipertensīvo līdzekļu deva.

Kāliju neaizturošie diurētiskie

līdzekļi

Pacientiem, kuri lieto diurētiskos līdzekļus, it

īpaši tiem pacientiem, kuriem ir šķidruma un/vai

sāļu zudums, pēc AKE inhibitoru terapijas

uzsākšanas iespējama asinsspiediena pārmērīga

pazemināšanās.

Hipotensīvās

iedarbības

iespējamību

samazināt,

pārtraucot

lietot

diurētiskos līdzekļus vai palielinot šķidruma vai

sāļu uzņemšanu pirms terapijas uzsākšanas ar

nelielām un pakāpeniski kāpinātām perindoprila

devām.

Version: 03-2019_WS-323

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

Sastāvdaļa

Zināma mijiedarbība ar

zālēm

Mijiedarbība ar citām zālēm

Racekadotrils

Zināms, ka AKE inhibitori (piem., perindoprils)

var izraisīt angioedēmu. Ja tos lieto vienlaicīgi ar

racekadotrilu (zāles, ko izmanto akūtas caurejas

ārstēšanai), šis risks var būt palielināts.

mTOR inhibitori (piem.,

sirolims, everolims,

temsirolims)

Pacientiem,

kuri

vienlaicīgi

terapijā

saņem

mTOR

inhibitorus,

būt

palielināts

angioedēmas risks (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Nesteroīdie

pretiekaisuma

līdzekļi

(NPL),

(arī

acetilsalicilskābe

devā

≥ 3 g/dienā)

inhibitorus

lieto

vienlaicīgi

nesteroīdajiem pretiekaisuma līdzekļiem (t.i., ar

acetilsalicilskābi pretiekaisuma devās, COX-2

inhibitoriem vai neselektīvajiem NSPL), var

pavājināties to antihipertensīvā darbība.

AKE inhibitoru un NPL vienlaicīga lietošana var

palielināt

nieru

darbības

traucējumu,

arī

iespējamas akūtas nieru mazspējas, risku, kā arī

izraisīt palielinātu kālija koncentrāciju serumā,

īpaši pacientiem ar jau esošiem nieru darbības

traucējumiem. Euvascor un NPL kombinācija

jālieto

piesardzīgi,

īpaši

gados

vecākiem

cilvēkiem. Pacientiem jānodrošina pietiekama

hidratācija un jāapsver nieru darbības rādītāju

kontrole pēc vienlaicīgas terapijas uzsākšanas un

periodiski arī vēlāk.

Kombinācijas, kurām jāpievērš uzmanība:

Sastāvdaļa

Zināma mijiedarbība ar zālēm

Mijiedarbība ar citām zālēm

Atorvastatīns

Kolhicīns

Lai gan mijiedarbības pētījumi ar atorvastatīnu

un kolhicīnu nav veikti, ziņots par miopātijas

gadījumiem, ja atorvastatīns lietots vienlaicīgi ar

kolhicīnu, un jāievēro piesardzība, parakstot

atorvastatīnu lietošanai kopā ar kolhicīnu.

Kolestipols

Vienlaicīgi ar atorvastatīnu lietojot kolestipolu,

atorvastatīna

aktīvo

metabolītu

koncentrācija bija zemāka (aptuveni par 25 %).

Tomēr atorvastatīna un kolestipola vienlaicīgas

lietošanas gadījumā ietekme uz lipīdiem bija

lielāka, nekā lietojot šos līdzekļus atsevišķi.

Perorālie kontracepcijas līdzekļi

Atorvastatīnu lietojot vienlaicīgi ar perorālajiem

kontraceptīvajiem

līdzekļiem,

paaugstinās

noretindrona un etinilestradiola koncentrācija

plazmā (skatīt 2.tabulu).

Perindoprils

Gliptīni (linagliptīns, saksagliptīns,

sitagliptīns, vildagliptīns)

Palielināts angioedēmas risks pacientiem, kuri

vienlaicīgi tiek ārstēti ar AKE inhibitoru; tam

pamatā ir samazinātā dipeptidilpeptidāzes IV

(DPP-IV) aktivitāte gliptīna ietekmē.

Simpatomimētiskie līdzekļi

Simpatomimētiskie līdzekļi var samazināt AKE

inhibitoru antihipertensīvo efektu.

Version: 03-2019_WS-323

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

Sastāvdaļa

Zināma mijiedarbība ar zālēm

Mijiedarbība ar citām zālēm

Tricikliskie antidepresanti/

Antipsihptiskie līdzekļi/ Anestēzijas

līdzekļi

Noteiktu

anestēzijas

līdzekļu,

triciklisko

antidepresantu

antipsihotisko

līdzekļu

lietošana vienlaicīgi ar AKE inhibitoriem var vēl

vairāk pazemināt asinsspiedienu (skatīt 4.4.

apakšpunktu).

Zelta preparāti

Pacientiem, kuri saņem terapiju ar injicējamu

zelta preparātu (aurotiomaleāta nātrija sāls)

vienlaicīgi ar AKE inhibitora terapiju, arī

perindoprilu,

retos

gadījumos

novērotas

nitritoīdas

reakcijas

(simptomi

sejas

pietvīkums,

slikta

dūša,

vemšana

hipotensija).

Antihipertensīvie

līdzekļi

vazodilatatori

Vienlaicīga šo līdzekļu lietošana var pastiprināt

Euvascor hipotensīvo iedarbību. Nitroglicerīna

citu

nitrātu,

citu

vazodilatatoru

vienlaicīga lietošana var vēl vairāk pazemināt

asinsspiedienu.

1. tabula. Vienlaicīgi lietotu zāļu ietekme uz atorvastatīna farmakokinētiku

Vienlaicīgi

lietotās

zāles

un

lietošanas

shēma

Atorvastatīns

Deva

AUC izmaiņas

&

Klīniskais ieteikums

#

Tipranavīrs

500 mg

BID/Ritonavīrs 200 mg

BID, 8 dienas (no 14

līdz 21. dienai)

40 mg

1. dienā,

10 mg 20. dienā

↑ 9,4 reizes

nepieciešams

lietot

vienlaicīgi

atorvastatīnu,

atorvastatīna

dienas

deva

nedrīkst būt lielāka par 10 mg.

Šiem pacientiem ir ieteicama

klīniska uzraudzība.

Telaprevīrs

750 mg,

q8h, 10 dienas

20 mg, SD

↑ 7,9 reizes

Ciklosporīns 5,2 mg/kg

dienā, stabila deva

28 dienas

↑ 8,7 reizes

Lopinavīrs 400 mg BID/

Ritonavīrs 100 mg BID,

14 dienas

20 mg, OD, 4 dienas

↑ 5,9 reizes

nepieciešams

lietot

vienlaicīgi

atorvastatīnu,

ieteicama mazāka atorvastatīna

uzturošā deva. Ja atorvastatīna

deva ir lielāka par 20 mg,

ieteicama

pacientu

klīniska

uzraudzība.

Klaritromicīns

500 mg

BID, 9 dienas

80 mg, OD, 8 dienas

↑ 4,4 reizes

Sahinavīrs 400 mg BID/

Ritonavīrs (300 mg BID

līdz

7. dienai,

8. dienā palielinot līdz

400 mg

BID),

4.–

18. diena,

30 min

pēc

atorvastatīna lietošanas

40 mg, OD, 4 dienas

↑ 3,9 reizes

nepieciešams

lietot

vienlaicīgi

atorvastatīnu,

ieteicama mazāka atorvastatīna

uzturošā deva. Ja atorvastatīna

deva ir lielāka par 40 mg,

ieteicama

pacientu

klīniska

uzraudzība.

Darunavīrs

300 mg

BID/

Ritonavīrs 100 mg BID,

9 dienas

10 mg, OD, 4 dienas

↑ 3,3 reizes

Itrakonazols

200 mg

OD, 4 dienas

40 mg, SD

↑ 3,3 reizes

Fosamprenavīrs 700 mg

BID/ Ritonavīrs 100 mg

10 mg, OD, 4 dienas

↑ 2,5 reizes

Version: 03-2019_WS-323

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

Vienlaicīgi

lietotās

zāles

un

lietošanas

shēma

Atorvastatīns

Deva

AUC izmaiņas

&

Klīniskais ieteikums

#

BID, 14 dienas

Fosamprenavīrs

1400 mg BID, 14 dienas

10 mg, OD, 4 dienas

↑ 2,3 reizes

Nelfinavīrs

1250 mg

BID, 14 dienas

28 dienas

↑ 1,7 reizes

Nav īpašu ieteikumu.

Greipfrūtu sula, 240 ml

40 mg, SD

↑ 37%

ieteicams

lietot

atorvastatīnu

kopā

greipfrūtu sulu lielā daudzumā.

Diltiazems 240 mg OD,

28 dienas

40 mg, SD

↑ 51%

Pēc

diltiazema

terapijas

sākuma vai devas pielāgošanas

šādiem pacientiem ieteicams

nodrošināt atbilstošu klīnisko

uzraudzību.

Eritromicīns

500 mg

QID, 7 dienas

10 mg, SD

↑ 33%

Ieteicams

lietot

mazāku

maksimālo devu un nodrošināt

klīnisko

uzraudzību

šādiem

pacientiem.

Amlodipīns

10 mg,

vienreizēja deva

80 mg, SD

↑ 18%

Nav īpašu ieteikumu.

Cimetidīns 300 mg QID,

2 nedēļas

10 mg,

4 nedēļas

par mazāk nekā

Nav īpašu ieteikumu.

Antacīdu suspensija ar

magnja

alumīnija

hidroksīdu, 30 ml QID,

2 nedēļas

10 mg,

4 nedēļas

↓ 35%

Nav īpašu ieteikumu.

Efavirezns 600 mg OD,

14 dienas

10 mg, 3 dienas

↓ 41%

Nav īpašu ieteikumu.

Rifampicīns

600 mg

7 dienas

(vienlaicīga lietošana)

40 mg, SD

↑ 30%

Ja no vienlaicīgas lietošanas

nevar izvairīties, atorvastatīnu

un rifampicīnu ieteicams lietot

kopā,

nodrošinot

klīnisku

uzraudzību.

Rifampicīns

600 mg

5 dienas (sadalot

atsevišķās devās)

40 mg, SD

↓ 80%

Gemfibrozils

600 mg

BID, 7 dienas

40 mg, SD

↑ 35%

Ieteicams

lietot

mazāku

sākumdevu

nodrošināt

klīnisko

uzraudzību

šādiem

pacientiem.

Fenofibrāts 160 mg OD,

7 dienas

40 mg, SD

↑ 3%

Ieteicams

lietot

mazāku

sākumdevu

nodrošināt

klīnisko

uzraudzību

šādiem

pacientiem.

Boceprevīrs

mg TID, 7 dienas

40mg, SD

↑ 2,3 reizes

Ieteicams

lietot

mazāku

sākumdevu

nodrošināt

klīnisko

uzraudzību

šādiem

pacientiem. Lietojot vienlaicīgi

ar boceprevīru, atorvastatīna

dienas deva nedrīkst pārsniegts

20 mg.

Glekaprevīrs

reizi dienā/ Pibrentasvīrs

120 mg OD, 7 dienas

10 mg, OD, 7 dienas

↑ 8,3

Vienlaicīga lietošana ar zālēm,

satur

glekaprevīru

pibrentasvīru, ir kontrindicēta

Version: 03-2019_WS-323

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

Vienlaicīgi

lietotās

zāles

un

lietošanas

shēma

Atorvastatīns

Deva

AUC izmaiņas

&

Klīniskais ieteikums

#

(skatīt 4.3. apakšpunktu).

Elbasvīrs

50 mg

/Grazoprevīrs

200 mg

OD, 13 dienas

10 mg, SD

↑ 1,95 reizes

Lietojot vienlaicīgi ar zālēm,

kuru sastāvā ir elbasvīrs vai

grazoprevīrs,

atorvastatīna

dienas deva nedrīkst pārsniegts

20 mg.

OD= vienreiz dienā, SD = reizes deva, BID = divreiz dienā, QID = četrreiz dienā, TID = trīsreiz dienā

Pieaugumu apzīmē ar

“↑”

, samazinājumu — ar

“↓”

&

Dati par izmaiņām x reizes norāda uz vienkāršu attiecību starp vienlaicīgu lietošanu un tikai atorvastatīna lietošanu (t.i., 1 reize =

izmaiņu nav). Dati, kas izteikti kā % izmaiņas, norāda uz % atšķirībām attiecībā pret tikai atorvastatīna lietošanu (t.i., 0 % = izmaiņu

nav).

Informāciju par klīnisko nozīmīgumu skatīt 4.4. un 4.5. apakšpunktā.

Satur vienu vai vairākas sastāvdaļas, kas inhibē CYP3A4 un var palielināt CYP3A4 metabolizēto zāļu koncentrāciju plazmā. Iedzerot

vienu 240 ml glāzi greipfrūtu sulas, par 20,4 % samazinājās arī aktīvā ortohidroksimetabolīta AUC. Liels daudzums greipfrūtu sulas

(vairāk kā 1,2 l dienā 5 dienu garumā) 2,5 reizes palielināja atorvastatīna AUC un palielināja aktīvo savienojumu (atorvastatīna un

metabolītu) AUC.

Kopējā atorvastatīna ekvivalenta aktivitāte

2. tabula. Atorvastatīna ietekme uz vienlaicīgi lietoto zāļu farmakokinētiku

Atorvastatīna

lietošanas shēma

Vienlaicīgi lietotās zāles

Zāles/ deva (mg)

AUC izmaiņas

&

Klīniskais ieteikums

80 mg, OD, 10 dienas

Digoksīns,

0,25 mg,

OD, 20 dienas

↑ 15%

Pacienti, kas lieto digoksīnu,

atbilstoši jānovēro.

40 mg, OD, 22 dienas

Perorālie

kontraceptīvie līdzekļi

OD, 2 mēneši

Noretindrons,

1 mg

Etinilestradiols,

35 µg

↑ 28%

↑ 19%

Nav īpašu ieteikumu.

80 mg, OD, 15 dienas

Fenazons,

600 mg,

↑ 3%

Nav īpašu ieteikumu.

10 mg, SD

Tipranavīrs

500 mg,

BID/ritonavīrs 200 mg

BID, 7 dienas

Bez izmaiņām

Nav īpašu ieteikumu.

10 mg, OD, 4 dienas

Fosamprenavīrs

1400 mg

BID,

14 dienas

↓ 27%

Nav īpašu ieteikumu.

10 mg, OD, 4 dienas

Fosamprenavīrs

700 mg

BID/

ritonavīrs 100 mg BID,

14 dienas

Bez izmaiņām

Nav īpašu ieteikumu.

OD= vienreiz dienā, SD = reizes deva, BID = divreiz dienā

Pieaugumu apzīmē ar

“↑”

, samazinājumu — ar

“↓”

&

Dati, kas izteikti kā % izmaiņas, norāda uz % atšķirībām attiecībā pret tikai atorvastatīna lietošanu (t.i., 0 % = izmaiņu nav).

* Vairākkārtēju atorvastatīna un fenazona devu vienlaicīga lietošana nedaudz ietekmēja vai nemaz neietekmēja fenazona klīrensu.

4.6

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Sievietes reproduktīvā vecumā

Sievietēm reproduktīvā vecumā Euvascor lietošanas laikā jālieto efektīva kontracepcijas metode (skatīt

4.3. apakšpunktu).

Version: 03-2019_WS-323

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

Grūtniecība

Pamatojoties uz esošajiem datiem par atsevišķi lietotām sastāvdaļām, Euvascor ir kontrindicēts grūtniecības

laikā (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Atorvastatīns

Drošums grūtniecēm nav apstiprināts. Nav veikti kontrolēti klīniskie pētījumi par atorvastatīna lietošanu

grūtniecēm. Ir saņemti daži ziņojumi par iedzimtām patoloģijām pēc intrauterīnas HMG-CoA reduktāzes

inhibitoru iedarbības. Pētījumi ar dzīvniekiem pierāda reproduktīvo toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Mātes ārstēšana ar atorvastatīnu var pazemināt mevalonāta (holesterīna biosintēzes prekursors) līmeni augļa

organismā. Ateroskleroze ir hronisks process, un lipīdu līmeni pazeminošu līdzekļu lietošanas pārtraukšana

grūtniecības laikā parasti minimāli ietekmē risku ilgtermiņā, kas saistīts ar primāru hiperholesterinēmiju.

Šo iemeslu dēļ atorvastatīnu nedrīkst lietot grūtnieces, sievietes, kas cenšas panākt grūtniecības iestāšanos,

vai sievietes, kam ir aizdomas par iestājušos grūtniecību.

Perindoprils

Epidemioloģiskie dati neliecina par teratogenitātes risku pēc AKE inhibitoru lietošanas pirmajā grūtniecības

trimestrī, taču nelielu riska pieaugumu izslēgt nevar. Pacientēm, kuras plāno grūtniecību, jāsāk lietot cita

antihipertensīvā terapija, kurai ir apstiprināts drošums, lietojot grūtniecības laikā. Tiklīdz ir konstatēta

grūtniecība, AKE inhibitoru lietošana nekavējoties jāpārtrauc un, ja nepieciešams, jāsāk alternatīva terapija.

Ir zināms, ka AKE inhibitoru terapija otrā un trešā grūtniecības trimestra laikā izraisīja fetotoksicitāti

(pavājināta nieru funkcija, oligohidramnijs, kavēta galvaskausa pārkaulošanās) un neonatālu toksicitāti (nieru

mazspēja, hipotensija, hiperkaliēmija; skatīt 5.3. apakšpunktu).

Šo iemeslu dēļ pirmajā grūtniecības trimestrī AKE inhibitoru lietošana nav ieteicama. Otrajā un trešajā

grūtniecības trimestrī AKE inhibitoru lietošana ir kontrindicēta.

Ja, sākot ar otro grūtniecības trimestri, paciente lietojusi AKE inhibitoru, ieteicams veikt augļa nieru darbības

un galvaskausa ultrasonogrāfiskus izmeklējumus. Zīdaiņi, kuru mātes lietojušas AKE inhibitorus, rūpīgi

jānovēro, lai konstatētu, vai nerodas hipotensija (skatīt arī 4.3. un 4.4. apakšpunktu).

Barošana ar krūti

Pamatojoties uz esošajiem datiem par atsevišķi lietotām sastāvdaļām, Euvascor ir kontrindicēts barošanas ar

krūti laikā (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Atorvastatīns

Nav zināms, vai atorvastatīns vai tā metabolīti izdalās cilvēka pienā. Žurkām atorvastatīna un tā aktīvo

metabolītu koncentrācija plazmā ir līdzīga kā koncentrācija pienā (skatīt 5.3. apakšpunktu). Ņemot vērā

būtisku blakusparādību iespējamību, sievietes, kuras baro bērnu ar krūti, nedrīkst lietot atorvastatīnu.

Atorvastatīns ir kontrindicēts zīdīšanas periodā (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Perindoprils

Tā kā nav informācijas par perindoprila lietošanu krūts barošanas periodā, tā lietošana nav ieteicama un

vēlams izvēlēties alternatīvu terapiju ar labāk pierādītu drošumu barošanas ar krūti periodā, it īpaši, ja ar

krūti baro jaundzimušo vai priekšlaikus dzimušu bērnu.

Fertilitāte

Nav klīnisko datu par fertilitāti saistībā ar Euvascor lietošanu.

Atorvastatīns

Pētījumos ar dzīvniekiem atorvastatīns neietekmēja tēviņu vai mātīšu fertilitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Perindoprils

Nav novērota ietekme uz reproduktīvajām spējām vai fertilitāti.

4.7

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Version: 03-2019_WS-323

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu Euvascor ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot

mehānismus.

Atorvastatīns nenozīmīgi ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Perindoprils tieši neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus, taču dažiem

pacientiem var rasties individuālas reakcijas, kas saistītas ar zemu asinsspiedienu, it īpaši ārstēšanas

sākumā vai lietojot šīs zāles kombinācijā ar citiem antihipertensīvajiem līdzekļiem.

Rezultātā pacientiem, kuri lieto Euvascor, var būt traucēta spēja vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot

mehānismus.

4.8

Nevēlamās blakusparādības

Kopsavilkums par zāļu drošumu

Visbiežākās ziņotās blakusparādības, lietojot atorvastatīnu un perindoprilu atsevišķu preparātu veidā, ir

šādas: nazofaringīts, paaugstināta jutība, hiperglikēmija, reibonis, galvassāpes, disgeizija, parestēzija, redzes

traucējumi, troksnis ausīs, vertigo, hipotensija, faringolaringeālas sāpes, asiņošana no deguna, klepus, elpas

trūkums, slikta dūša, vemšana, sāpes vēdera augšējā un apakšējā daļā, dispepsija, caureja, aizcietējums,

vēdera uzpūšanās, izsitumi, nieze, locītavu pietūkums, sāpes ekstremitātēs, artralģija, muskuļu spazmas,

mialģija, muguras sāpes, astēnija, aknu funkcionālo rādītāju novirzes, paaugstināts kretīna fosfokināzes

līmenis asinīs.

Blakusparādību uzskaitījums tabulā

Tālāk minētās nevēlamās blakusparādības novērotas atorvastatīna un perindoprila lietošanas laikā, vai

lietojot atsevišķi, un tās sistematizētas saskaņā ar MedDRA klasifikāciju un atbilstoši orgānu sistēmām un

sastopamības biežumam:

Ļoti bieži (≥1/10); bieži (≥1/100 līdz <1/10); retāk (≥1/1000 līdz <1/100); reti (≥1/10000 līdz <1/1000); ļoti

reti (<1/10000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Version: 03-2019_WS-323

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

MedDRA

sistēmas orgānu

Kategorija

Nevēlamās blakusparādības

Biežums

Atorvastatīns

Perindoprils

Infekcijas un

infestācijas

Nazofaringīts

Bieži

Rinīts

Ļoti reti

Asins un

limfātiskās

sistēmas

traucējumi

Trombocitopēnija

Reti

Ļoti reti

Leikopēnija/neitropēnija (skatīt

4.4. apakšpunktu)

Ļoti reti

Eozinofilija

Retāk*

Agranulocitoze/ pancitopēnija (skatīt

4.4. apakšpunktu)

Ļoti reti

Hemolītiskā anēmija pacientiem ar iedzimtu G-

6PDH deficītu (skatīt 4.4. apakšpunktu)

Ļoti reti

Imūnās sistēmas

traucējumi

Paaugstināta jutība

Bieži

Anafilakse

Ļoti reti

Vielmaiņas un

uztura traucējumi

Hiperglikēmija

Bieži

Hipoglikēmija (skatīt 4.4. un 4.5. apakšpunktu)

Retāk

Retāk*

Hiponatriēmija

Retāk*

Hiperkaliēmija, kas ir atgriezeniska, pārtraucot

ārstēšanu (skatīt 4.4. apakšpunktu)

Retāk*

Anoreksija

Retāk

Psihiskie

traucējumi

Bezmiegs

Retāk

Garastāvokļa traucējumi

Retāk

Miega traucējumi

Retāk

Naktsmurgi

Retāk

Apmulsuma stāvoklis

Ļoti reti

Nervu sistēmas

traucējumi

Miegainība

Retāk*

Reibonis

Retāk

Bieži

Galvassāpes

Bieži

Bieži

Disgeizija (garšas sajūtas traucējumi)

Retāk

Bieži

Ģībonis

Retāk*

Hipoestēzija

Retāk

Parestēzija

Retāk

Bieži

Perifēra neiropātija

Reti

Insults,

iespējams,

sekundāri

pārmērīgai

hipotensijai augsta riska grupas pacientiem

(skatīt 4.4. apakšpunktu)

Ļoti reti

Amnēzija

Retāk

Acu bojājumi

Redzes traucējumi

Reti

Bieži

Redzes miglošanās

Retāk

Ausu un labirinta

bojājumi

Troksnis ausīs

Retāk

Bieži

Vertigo

Bieži

Dzirdes zudums

Ļoti reti

Sirds funkcijas

traucējumi

Miokarda

infarkts,

iespējams,

sekundāri

pārmērīgai hipotensijai augsta riska grupas

pacientiem (skatīt 4.4. apakšpunktu)

Ļoti reti

Stenokardija

Ļoti reti

Version: 03-2019_WS-323

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

MedDRA

sistēmas orgānu

Kategorija

Nevēlamās blakusparādības

Biežums

Atorvastatīns

Perindoprils

Aritmija

Ļoti reti

Tahikardija

Retāk*

Sirdsklauves

Retāk*

Asinsvadu sistēmas

traucējumi

Hipotensija (un ar hipotensiju saistīta ietekme)

Bieži

Vaskulīts

Retāk*

Reino sindroms

Nav zināmi

Elpošanas sistēmas

traucējumi, krūšu

kurvja un videnes

slimības

Faringolaringeālas sāpes

Bieži

Asiņošana no deguna

Bieži

Klepus

Bieži

Elpas trūkums

Bieži

Bronchospazma

Retāk

Eozinofila pneimonija

Ļoti reti

Kuņģa-zarnu

trakta traucējumi

Slikta dūša

Bieži

Bieži

Vemšana

Retāk

Bieži

Sāpes vēdera augšdaļā un apakšdaļā

Retāk

Bieži

Dispepsija

Bieži

Bieži

Caureja

Bieži

Bieži

Aizcietējums

Bieži

Bieži

Sausuma sajūta mutē

Retāk

Pankreatīts

Retāk

Ļoti reti

Atraugas

Retāk

Vēdera uzpūšanās

Bieži

Aknu un/vai žults

izvades sistēmas

traucējumi

Hepatīts — citolītisks vai holestātisks (skatīt

4.4. apakšpunktu).

Retāk

Ļoti reti

Holestāze

Reti

Aknu mazspēja

Ļoti reti

Ādas un zemādas

audu bojājumi

Izsitumi

Retāk

Bieži

Nieze

Retāk

Bieži

Nātrene (skatīt 4.4. apakšpunktu)

Retāk

Retāk

Hiperhidroze

Retāk

Psoriāzes paasinājums

Reti*

Alopēcija

Retāk

Angioedēma (skatīt 4.4. apakšpunktu)

Reti

Retāk

Pemfigoīds

Retāk*

Stīvensa-Džonsona sindroms

Reti

Fotosensibilizācijas reakcijas

Retāk*

Toksiska epidermāla nekrolīze

Reti

Erythema multiforme

Reti

Ļoti reti

Skeleta-muskuļu

un saistaudu

sistēmas bojājumi

Locītavu pietūkums

Bieži

Sāpes ekstremitātēs

Bieži

Artralģija

Bieži

Retāk*

Muskuļu spazmas

Bieži

Bieži

Version: 03-2019_WS-323

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

MedDRA

sistēmas orgānu

Kategorija

Nevēlamās blakusparādības

Biežums

Atorvastatīns

Perindoprils

Mialģija

Bieži

Retāk*

Muguras sāpes

Bieži

Sāpes kakla daļā

Retāk

Muskuļu nespēks

Retāk

Miopātija

Reti

Miozīts

Reti

Rabdomiolīze

Reti

Muskuļu plīsumi

Reti

Tendonopātija,

dažkārt

komplicējas

plīsumu

Reti

Lupus līdzīgs sindroms

Ļoti reti

Imūnsistēmas mediēta nekrotizējoša miopātija

(skatīt 4.4. apakšpunktu)

Nav zināmi

Nieru un

urīnizvades

sistēmas

traucējumi

Nieru mazspēja

Retāk

Akūts nieru bojājums

Ļoti reti

Reproduktīvās

sistēmas

traucējumi un

krūts slimības

Erektilā disfunkcija

Retāk

Ginekomastija

Ļoti reti

Vispārēji

traucējumi un

reakcijas

ievadīšanas vietā

Astēnija

Retāk

Bieži

Nespēks

Retāk

Sāpes krūškurvī

Retāk

Retāk*

Savārgums

Retāk

Retāk*

Perifēra tūska

Retāk

Retāk*

Drudzis

Retāk

Retāk*

Izmeklējumi

Paaugstināta urīnvielas koncentrācija asinīs

Retāk*

Palielināta kreatinīna koncentrācija asinīs

Retāk*

Paaugstināta aknu enzīmu koncentrācija

Reti

Paaugstināta bilirubīna koncentrācija asinīs

Reti

Pazemināta

hemoglobīna

koncentrācija

hematokrīta vērtība (skatīt 4.4. apakšpunktu)

Ļoti reti

Ķermeņa masas palielināšanās

Retāk

Leikocīti urīnā

Retāk

Izmaiņas aknu funkcionālajos testos

Bieži

Paaugstināts kreatīna fosfokināzes līmenis asinīs

Bieži

Traumas,

saindēšanās un ar

manipulācijām

saistītas

komplikācijas

Kritieni

Retāk*

* Spontāni ziņoto nevēlamo blakusparādību biežums aprēķināts pēc klīnisko pētījumu datiem

Version: 03-2019_WS-323

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

Tāpat kā citu HMG-CoA reduktāzes inhibitoru lietošanas gadījumā, ziņots par paaugstinātu transamināžu

līmeni serumā pacientiem, kuri lietoja atorvastatīnu. Šīs pārmaiņas parasti bija viegli izteiktas un pārejošas

un nebija nepieciešams pārtraukt ārstēšanu. Klīniski nozīmīga transamināžu līmeņa paaugstināšanās serumā

(> 3 reizes pārsniedzot normas augšējo robežvērtību) bija 0,8 % pacientu, kuri lietoja atorvastatīnu. Šis

paaugstinājums bija atkarīgs no devas, un visiem pacientiem tas bija atgriezenisks (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Paaugstinātu kreatīnkināzes (KK) līmeni serumā, kas vairāk nekā 3 reizes pārsniedza normas augšējo

robežvērtību, novēroja 2,5 % pacientu, kuri lietoja atorvastatīnu; šis rādītājs ir līdzīgs kā citiem HMG-CoA

reduktāzes inhibitoriem klīniskajos pētījumos. Līmenis, kas vairāk nekā 10 reižu pārsniedza normas augšējo

robežvērtību, bija vērojams 0,4 % pacientu, kuri lietoja atorvastatīnu (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Lietojot dažus statīnus, ir ziņots par šādām nevēlamām blakusparādībām:

seksuāla disfunkcija;

depresija;

atsevišķi intersticiālas plaušu slimības gadījumi, īpaši, ja terapija ir ilgstoša (skatīt 4.4. apakšpunktu);

cukura diabēts: biežums atkarīgs no riska faktoru klātbūtnes vai iztrūkuma (glikozes līmenis plazmā

tukšā dūšā ≥ 5,6 mmol/l, ĶMI >30 kg/m

, paaugstināts triglicerīdu līmenis, hipertensija anamnēzē; skatīt

4.4. apakšpunktu).

Ir ziņots par antidiurētiskā hormona (ADH) neatbilstošas sekrēcijas sindroma gadījumiem ar citiem AKE

inhibitoriem. ADH neatbilstošas sekrēcijas sindroms var tikt uzskatīts par ļoti retu blakusparādību, kas ir

saistīta ar AKE inhibitoru terapiju, ieskaitot perindoprilu.

Ziņošana par iespējamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9

Pārdozēšana

Nav informācijas par Euvascor pārdozēšanu cilvēkiem.

Atorvastatīns

Simptomi un ārstēšana

Specifiska ārstēšana atorvastatīna pārdozēšanas gadījumā nav pieejama. Ja notikusi pārdozēšana, pacientam

jānodrošina simptomātiska ārstēšana un - nepieciešamības gadījumā - arī atbalstoši pasākumi. Jāveic aknu

funkcionālie testi un jākontrolē KK koncentrācija serumā. Ņemot vērā atorvastatīna izteikto saistīšanos ar

plazmas olbaltumvielām, nav paredzams, ka atorvastatīna klīrensu varētu būtiski uzlabot hemodialīze.

Perindoprils

Simptomi:

Simptomi, kas saistīti ar AKE inhibitoru pārdozēšanu, var būt hipotensija, cirkulators šoks, elektrolītu līdzsvara

traucējumi, nieru mazspēja, hiperventilācija, tahikardija, sirdsklauves, bradikardija, reibonis, nemiers un

klepus.

Ārstēšana:

Ieteicamā terapija pārdozēšanas gadījumā ir 9 mg/ml (0,9 %) nātrija hlorīda šķīduma intravenoza infūzija. Ja

attīstās hipotensija, pacients jānogulda šoka pozīcijā. Ja iespējams, var apsvērt arī terapiju ar angiotensīna

II infūziju un/vai kateholamīnu intravenozu ievadīšanu. Perindoprilu no asinsrites var izvadīt ar hemodialīzes

palīdzību

(skatīt

4.4. apakšpunktu).

bradikardija,

nereaģē

terapiju,

indicēta

elektrokardiostimulatora lietošana. Pastāvīgi jākontrolē dzīvībai svarīgie rādītāji, elektrolītu līmenis serumā

un kreatinīna koncentrācija serumā.

Version: 03-2019_WS-323

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa:

lipīdus modificējoši līdzekļi,

HMG CoA reduktāzes inhibitori, citas

kombinācijas, ATĶ kods: C10BX15.

Darbības mehānisms un farmakodinamiskā iedarbība

Atorvastatīns

Atorvastatīns ir selektīvs, konkurējošs HMG-CoA reduktāzes inhibitors, enzīms, kas katalizē 3-hidroksi-3-

metilglutarilkoenzīma A pārvēršanu par mevalonātu, kas ir sterolu, tostarp holesterīna, prekursors. Aknās

triglicerīdi un holesterīns tiek ietverti ļoti zema blīvuma lipoproteīnos (ĻZBL) un ar plazmu nonāk

perifēriskajos audos. Zema blīvuma lipoproteīni (ZBL) rodas no ĻZBL un tiek noārdīti galvenokārt tādu

receptoru ietekmē, kam ir augsta afinitāte pret ZBL (ZBL receptori).

Atorvastatīns pazemina holesterīna koncentrāciju plazmā un lipoproteīnu koncentrāciju serumā, inhibējot

HMG-CoA reduktāzi un - līdz ar to - holesterīna biosintēzi aknās, un palielina hepatocītu ZBL receptoru

skaitu uz šūnu virsmas, tādējādi veicinot ZBL saistīšanu un noārdīšanu.

Atorvastatīns kavē ZBL veidošanos un samazina ZBL daļiņu skaitu. Atorvastatīns rada ievērojamu un

ilgstošu ZBL receptoru aktivitātes kāpumu, kas saistīts ar pozitīvām izmaiņām attiecībā uz cirkulējošo ZBL

daļiņu kvalitāti. Atorvastatīns efektīvi mazina ZBL holesterīna daudzumu pacientiem ar homozigotu

pārmantotu hiperholesterinēmiju, t.i., pacientu grupā, kam parasti nav novērojama atbildes reakcija uz lipīdu

līmeni pazeminošām zālēm.

Perindoprils

Perindoprils inhibē enzīmu, kas angiotensīnu I pārvērš angiotensīnā II (angiontensīnu konvertējošais enzīms,

AKE). Šis konvertējošais enzīms jeb kināze ir eksopeptidāze, kas veic gan angiotensīna I konversiju par

angiontenzīnu II, kas sašaurina asinsvadus, gan izraisa bradikinīna, kas paplašina asinsvadus, noārdīšanos

par neaktīvu heptapeptīdu. AKE inhibīcijas rezultātā plazmā pazeminās angiotensīna II koncentrācija, kas

izraisa palielinātu renīna aktivitāti plazmā (inhibējot negatīvo renīna atbrīvošanās atgriezenisko saiti) un

samazinātu aldosterona sekrēciju. Tā kā AKE inaktivē bradikinīnu, AKE inhibīcijas rezultātā arī palielinās

cirkulējošās un lokālās kalikreīna-kinīna sistēmas aktivitāte (un tādējādi tiek aktivizēta arī prostaglandīnu

sistēma). Iespējams, ka šis mehānisms sekmē AKE inhibitoru asinsspiedienu pazeminošo darbību un daļēji

nosaka noteiktas to blakusparādības (piem., klepu).

Perindoprils darbojas ar tā aktīvā metabolīta perindoprilāta starpniecību. Citiem metabolītiem in vitro nav

konstatēta spēja inhibēt AKE.

Sirds mazspēja

Perindoprils samazina sirds darbu, mazinot pirmsslodzi un pēcslodzi.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Pētījumi par saslimstību un mirstību saistībā ar Euvascor nav veikti.

Atorvastatīns

Devas efektivitātes pētījumā pierādīts, ka atorvastatīns samazina kopējā holesterīna koncentrāciju (par 30–

46 %), ZBL holesterīna koncentrāciju (par 41–61 %), apolipoproteīna B koncentrāciju (par 34–50 %) un

triglicerīdu koncentrāciju (par 14–33 %), kā arī palielina ABL holesterīna un apolipoproteīna A1

koncentrāciju. Šie rezultāti attiecināmi arī uz pacientiem ar heterozigotu pārmantotu hiperholesterinēmiju,

nepārmantotu hiperholesterinēmiju un jauktu hiperlipidēmiju, tostarp arī uz pacientiem ar neinsulinējamu

cukura diabētu.

Version: 03-2019_WS-323

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

Apstiprināts, ka kopējā holesterīna, ZBL holesterīna un apolipoproteīna B koncentrācijas samazināšanās

mazina kardiovaskulāru notikumu un kardiovaskulāras mirstības risku.

Homozigota pārmantota hiperholesterinēmija

Astoņas nedēļas ilgā, nemaskētā daudzcentru līdzjūtības zāļu pētījuma (compassionate use) pagarinājumā ar

variablu ilgumu, kurā varēja piedalīties pēc izvēles, tika iesaistīti 335 pacienti, no kuriem 89 bija

diagnosticēta homozigota pārmantota hiperholesterinēmija. No šiem 89 pacientiem ZBL holesterīna līmenis

vidēji pazeminājās par aptuveni 20%. Atorvastatīnu lietoja devās līdz 80 mg dienā.

Ateroskleroze

Pētījumā Reversing Atherosclerosis with Aggressive Lipid- Lowering Study (REVERSAL) pacientiem ar

koronāro sirds slimību (KSS) ar intravaskulārās ultrasonogrāfijas (IVUS) metodi angiogrāfijas laikā vērtēja

ietekmi, kādu uz koronāro aterosklerozi radīja intensīva lipīdu līmeņa pazemināšana, lietojot atorvastatīnu 80

mg devā, vai standarta lipīdu līmeņa pazemināšana, lietojot pravastatīnu 40 mg devā. Šajā randomizētajā,

dubultmaskētā, kontrolētajā daudzcentru klīniskajā pētījumā IVUS pētījuma sākumā un pēc 18 mēnešiem

veica 502 pacientiem. Atorvastatīna grupā (n=253) ateroskleroze neprogresēja.

Kopējā ateromas tilpuma (pētījuma primārais mērķa kritērijs) procentuālo izmaiņu mediāna bija -0,4 %

(p=0,98) atorvastatīna grupā un +2,7 % (p=0,001) pravastatīna grupā (n=249). Salīdzinot ar pravastatīnu,

atorvastatīna ietekme bija statistiski nozīmīga (p=0,02). Intensīvas lipīdu līmeņa pazemināšanas ietekme uz

kardiovaskulāriem mērķa kritērijiem (piem., nepieciešamība pēc revaskularizācijas, neletāls miokarda

infarkts un koronāra nāve) šajā pētījumā netika vērtēta.

Atorvastatīna grupā ZBL-H koncentrācija no sākotnējās koncentrācijas, kas bija 3,89 mmol/l ± 0,7 mmol/l

(150 mg/dl ± 28 mg/dl), samazinājās vidēji līdz 2,04 mmol/l ± 0,8 mmol/l (78,9 mg/dl ± 30 mg/dl), bet

pravastatīna grupā ZBL-H koncentrācija no sākotnējās koncentrācijas, kas bija 3,89 mmol/l ± 0,7 mmol/l

(150 mg/dl ± 26 mg/dl), samazinājās vidēji līdz 2,85 mmol/l ± 0,7 mmol/l (110 mg/dl ± 26 mg/dl)

(p<0,0001). Atorvastatīns arī būtiski pazemināja vidējo kopējā holesterīna (KH) līmeni par 34,1 %

(pravastatīns: -18,4 %, p<0,0001), vidējo triglicerīdu (TG) līmeni – par 20 % (pravastatīns: -6,8 %,

p<0,0009) un vidējo apolipoproteīna B līmeni par 39,1 % (pravastatīns: -22,0 %, p<0,0001). Atorvastatīns

par 2,9% palielināja vidējo ABL-H koncentrāciju (pravastatīns: +5,6 %, p=NS). Atorvastatīna grupā CRP

daudzums bija samazinājies par 36,4 %, bet pravastatīna grupa - par 5,2 % (p<0,0001).

Pētījuma rezultāti iegūti ar 80 mg devu, tāpēc tos nevar ekstrapolēt attiecībā uz mazākām devām.

Drošuma un panesamības rādītāji abās grupās bija līdzīgi.

Intensīvas lipīdu līmeņa pazemināšanas ietekme uz nozīmīgākajiem kardiovaskulārajiem mērķa kritērijiem

šajā pētījumā netika pētīta. Līdz ar to šo attēldiganostikas rezultātu klīniskais nozīmīgums attiecībā uz

kardiovaskulāro notikumu primāro un sekundāro profilaksi nav zināms.

Akūts koronārais sindroms

Pētījumā MIRACL atorvastatīns 80 mg devā 3086 pacientiem (atorvastatīns, n=1538; placebo, n=1548) ar

akūtu koronāro sindromu (MI bez Q viļņa vai nestabila stenokardija). Ārstēšana tika uzsākta akūtajā fāzē pēc

uzņemšanas slimnīcā un turpinājās 16 nedēļas. Ārstēšana ar atorvastatīnu devā 80 mg dienā pagarināja laiku

līdz kombinētajam primārajam mērķa kritērijam, kas bija definēts kā nāve jebkāda cēloņa dēļ, neletāls MI,

reanimācija pēc sirdsdarbības apstāšanās vai stenokardija ar pierādītu miokarda išēmiju, kuras dēļ

nepieciešama hospitalizācija; samazinot risku par 16 % (p=0,048). Galvenokārt to noteica par 26 % mazāks

atkārtotas hospitalizācijas gadījumu skaits stenokardijas dēļ ar pierādītu miokarda išēmiju (p=0,018). Pārējo

sekundāro mērķa kritēriju atsevišķā vērtējumā statistiskais nozīmīgums netika sasniegts (kopumā: Placebo:

22,2 %, Atorvastatīns: 22,4 %).

Atorvastatīna drošuma rādītāji pētījumā MIRACL bija atbilstoši 4.8. apakšpunktā aprakstītajiem.

Sirds un asinsvadu slimību profilakse

Atorvastatīna ietekme uz letāliem un neletāliem koronāriem notikumiem tika vērtēta randomizētā

dubultmaskētā placebo kontrolētā pētījumā ASCOT-LLA (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial

Lipid Lowering Arm). 40-79 gadus veciem pacientiem ar hipertensiju, bez miokarda infarkta anamnēzē vai ar

ārstētu stenokardiju un kopējā holesterīna līmeni ≤ 6,5 mmol/l (251 mg/dl). Visiem pacientiem bija vismaz

3 iepriekš definēti kardiovaskulārā riska faktori: vīriešu dzimums, vecums ≥ 55 gadi, smēķēšana, diabēts,

Version: 03-2019_WS-323

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

KSS pirmās pakāpes radinieka anamnēzē, kopējā holesterīna un ABL holesterīna attiecība > 6, perifēra

asinsvadu slimība, kreisā kambara hipertrofija, pārciests cerebrovaskulārs notikums, specifiskas EKG

novirzes, proteīnūrija/albuminūrija. Ne visiem iekļautajiem pacientiem bija paredzams augsts pirmā

kardiovaskulārā notikuma risks.

Pacienti saņēma antihipertensīvo terapiju (balstīta uz amlodipīnu vai atenololu) un atorvastatīnu 10 mg dienā

(n=5,168) vai placebo (n=5,137).

Atorvastatīna radītais absolūtā un relatīvā riska samazinājums bija šāds:

Notikums

Relatīvā riska

samazinājums

Notikumu

skaits

(atorvastatīns

salīdzinājumā

ar placebo)

Absolūtā riska

samazinājums

p vērtība

Letāla KSS un neletāls MI

36 %

100 pret 154

1,1 %

0,0005

Kardiovaskulāri

notikumi

revaskularizācijas procedūras kopumā

20 %

389 pret 483

1,9 %

0,0008

Koronāri notikumi kopumā

29 %

178 pret 247

1,4 %

0,0006

Pamatojoties uz notikumu biežuma atšķirībām 3,3 gadus ilgas apsekošanas laikā (mediāna).

KSS = koronārā sirds slimība; MI = miokarda infarkts.

Kopējā mirstība un kardiovaskulārā mirstība nebija būtiski samazināta (185 notikumi pret 212 notikumiem,

p = 0,17, un 74 notikumi pret 82 notikumiem, p = 0,51). Apakšgrupu analīzē, dalot pacientus pēc dzimuma

(81 % vīriešu, 19 % sieviešu), labvēlīgu atorvastatīna ietekmi novēroja vīriešiem, taču to nebija iespējams

pierādīt sievietēm, iespējams, nelielā notikumu biežuma dēļ sieviešu apakšgrupā. Kopējā un kardiovaskulārā

mirstība bija skaitliski lielāka sieviešu dzimuma pacientu vidū (38 pret 30 un 17 pret 12), taču atšķirība

nebija statistiski nozīmīga. Bija vērojama būtiska terapijas mijiedarbība atkarībā no sākotnējās

antihipertensīvās terapijas. Primārais mērķa kritērijs (letāla KSS un neletāls MI) bija būtiski retāk konstatēts,

lietojot atorvastatīnu pacientiem, kuri lietoja amlodipīnu (riska attiecība (HR) 0,47 (0,32-0,69), p=0,00008),

bet ne pacientiem, kuri lietoja atenololu (HR 0,83 (0,59-1,17), p=0,287).

Post-hoc analīzē tika vērtēta pacientu apakšgrupa, kuri bija randomizēti uz amlodipīnu bazētās terapijas

grupā

saņēma

perindoprilu

kopā

atorvastatīnu

(n=1950)

placebo

(n=1926).

Kopējais KSS risks [neletāls MI (arī "klusais” MI) + letāla KSS] samazinājās par 42 % (95 % TI [0,396;

0,837]). Bija vērojams arī būtisks kardiovaskulārās mirstības riska samazinājums par 46 % (95 % TI [0,344,

0,854]), kardiovaskulārās mirstības + MI + insulta gadījumu skaita samazinājums par 40 % (95 % TI [0,461;

0,779]), kopējā KSS notikumu skaita + letāla vai neletāla insulta gadījumu skaita samazinājums par 36 %

(95 % TI [0,490; 0,846]), kopējā koronāru notikumu skaita samazinājums par 32 % (95 % TI [0,516; 0,883])

un jebkāda cēloņa mirstības samazinājums par 29 % (95 % TI [0,555; 0,915]).

Atorvastatīna ietekme uz letālām un neletālām sirds un asinsvadu slimībām vērtēta arī randomizētā,

dubultmaskētā, ar placebo kontrolētā daudzcentru pētījumā Collaborative Atorvastatin Diabetes Study

(CARDS), kurā piedalījās 40-75 gadus veci pacienti ar 2. tipa diabētu, bez sirds un asinsvadu slimības

anamnēzē, ar ZBL-H ≤ 4,14 mmol/l (160 mg/dl), bet TG ≤ 6,78 mmol/l (600 mg/dl). Visiem pacientiem

bija vismaz viens no šādiem riska faktoriem: hipertensija, smēķēšana, retinopātija, mikroalbuminūrija vai

makroalbuminūrija. Pacienti saņēma vai nu atorvastatīnu devā 10 mg dienā (n=1428), vai placebo (n=1410),

un apsekošanas laika mediāna bija 3,9 gadi.

Atorvastatīna radītais absolūtā un relatīvā riska samazinājums bija šāds:

Version: 03-2019_WS-323

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

Notikums

Relatīvā riska

samazinājums

Notikumu

skaits

(atorvastatīns

salīdzinājumā

ar placebo)

Absolūtā riska

samazinājums

p vērtība

Būtiski kardiovaskulāri notikumi (letāls

un neletāls AMI, "klusais" MI, akūta

kardiāla

nāve,

nestabila

stenokardija,

CABG, PTCA, revaskularizācija, insults)

37 %

83 pret 127

3,2 %

0,0010

MI (letāls un neletāls AMI, "klusais" MI)

42 %

38 pret 64

1,9 %

0,0070

Insults (letāls un neletāls)

48 %

21 pret 39

1,3 %

0,0163

Pamatojoties uz notikumu biežuma atšķirībām 3,9 gadus ilgas apsekošanas laikā (mediāna).

AMI = akūts miokarda infarkts; CABG = koronāro artēriju šuntēšana (coronary artery bypass graft); KSS = koronārā

sirds slimība;

MI = miokarda infarkts; PTCA = perkutāna translumināla koronārā angioplastija.

Nebija pierādījumu par ārstēšanas efekta atšķirībām atkarībā no pacienta dzimuma, vecuma vai sākotnējā

ZBL holesterīna līmeņa. Tika novērota labvēlīga tendence attiecībā uz mirstības biežumu (82 nāves gadījumi

placebo grupā un 61 nāves gadījums atorvastatīna grupā, p=0,0592).

Atkārtots insults

Pētījumā Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels

(SPARCL) tika vērtēta

atorvastatīna 80 mg dienā vai placebo ietekme uz insultu 4731 pacientam, kam iepriekšējo 6 mēnešu laikā

bija bijis insults vai pārejoša išēmijas lēkme (transitory ischemic attack, TIA) un kam anamnēzē nebija

koronārās sirds slimības (KSS). 60 % pacientu bija vīrieši, pacientu vecums bija 21-92 gadi (vidējais vecums

63 gadi), un vidējā sākotnējā ZBL koncentrācija bija 133 mg/dl (3,4 mmol/l). Vidējā ZBL-H koncentrācija

bija 73 mg/dl (1,9 mmol/l) atorvastatīna terapijas laikā un 129 mg/dl (3,3 mmol/l) placebo lietošanas laikā.

Apsekošanas ilguma mediāna bija 4,9 gadi.

Salīdzinot ar placebo, atorvastatīns 80 mg devā samazināja primārā mērķa kritērija, t. i., letāla vai neletāla

insulta, risku par 15 % (RK 0,85; 95 % TI [0,72; -1,00]; p = 0,05 vai 0,84; 95 % TI [0,71-0,99]; p=0,03 pēc

koriģēšanas atbilstoši sākotnējiem faktoriem). Jebkāda cēloņa mirstības biežums atorvastatīna grupā bija

9,1 % (216/2365), bet placebo grupā - 8,9 % (211/2366).

Post-hoc analīzē atorvastatīns 80 mg devā, salīdzinot ar placebo, samazināja išēmiska insulta sastopamību

(218/2365, 9,2 % pret 274/2366, 11,6 %, p=0,01) un palielināja hemorāģiska insulta sastopamību (55/2365,

2,3 % pret 33/2366, 1,4 %, p=0,02).

Pētījumā iesaistītajiem pacientiem iepriekš bijušu hemorāģisku insultu, palielinājās hemorāģiska insulta

risks (7/45 ar atorvastatīnu un 2/48 ar placebo; RK 4,06; 95 % TI [, 0,84;-19,57]), bet išēmiska insulta risks

abās grupās bija līdzīgs (3/45 ar atorvastatīnu un 2/48 ar placebo; RK 1,64; 95 % TI [0,27;-9,82]).

Pacientiem, kuri iesaistījās pētījumā ar iepriekš bijušu lakunāru infarktu, palielinājās hemorāģiska insulta

risks (20/708 ar atorvastatīnu un 4/701 ar placebo; RK 4,99; 95 % TI [, 1,71;-14,61]), bet vienlaicīgi šiem

pacientiem bija arī samazināts išēmiska insulta risks (79/708 ar atorvastatīnu un 102/701 ar placebo; RK

0,76; 95 % TI [0,57;-1,02]). Iespējams, ka pacientiem ar iepriekš bijušu lakunāru infarktu, kuri lieto

atorvastatīnu devā 80 mg dienā, insulta neto risks ir palielināts.

Pacientu apakšgrupā ar hemorāģisku insultu anamnēzē, jebkāda cēloņa mirstības biežums atorvastatīna grupā

bija 15,6 % (7/45), bet placebo grupā - 10,4 % (5/48). Pacientu apakšgrupā ar lakunāru infarktu anamnēzē,

jebkāda cēloņa mirstības biežums atorvastatīna grupā bija 10,9 % (77/708), bet placebo grupā - 9,1 %

(64/701).

Perindoprils

Hipertensija

Perindoprils ir iedarbīgs jebkādas pakāpes hipertensijas gadījumā: ja ir viegla, vidēji smaga vai smaga

hipertensija; novēro sistoliskā un diastoliskā asinsspiediena pazemināšanos gan guļus, gan stāvus pozīcijā.

Version: 03-2019_WS-323

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

Perindoprils samazina perifēro asinsvadu pretestību, izraisot asinsspiediena pazemināšanos. Rezultātā

palielinās perifērā asiņu plūsma, neietekmējot sirdsdarbības ātrumu.

Palielinās asiņu plūsma nierēs, savukārt glomerulārās filtrācijas ātrums (GFĀ) parasti nemainās.

Maksimālu antihipertensīvo darbību novēro 4–6 stundas pēc vienas devas lietošanas, un darbības ilgums ir

vismaz 24 stundas: darbība zemākajā punktā ir aptuveni 87–100 % no maksimālās darbības.

Asinsspiediena pazemināšanās notiek strauji. Pacientiem, kas reaģē uz ārstēšanu, normalizācija tiek panākta

viena mēneša laikā un turpinās bez tahiflaksijas rašanās.

Pārtraucot ārstēšanu, nerodas “atsitiena” efekts.

Perindoprils mazina kreisā kambara hipertrofiju.

Ir pierādīts, ka perindoprils cilvēkiem paplašina asinsvadus. Tas uzlabo lielo artēriju elasticitāti un mazina

medias: lūmena attiecību mazajās artērijās.

Papildinoša terapija ar tiazīdu diurētiskiem līdzekļiem izraisa sinerģiju, kam raksturīga darbības

summēšanās. Lietojot AKE inhibitora un tiazīdu grupas diurētiskā līdzekļa kombināciju, samazinās arī

diurētisko līdzekļu lietošanas izraisītas hipokaliēmijas risks.

Sirds mazspēja

Perindoprils samazina sirds darbu, samazinot pirmsslodzi un pēcslodzi.

Pētījumos ar pacientiem, kuriem bija sirds mazspēja, pierādīts:

samazināts kreisā un labā kambara piepildīšanās spiediens;

samazināta kopējā perifēriskā pretestība;

palielināta sirds izsviede un uzlabots sirds indekss.

Salīdzinošajos pētījumos pirmā 2,5 mg perindoprila arginīna lietošanas reize pacientiem ar vieglu līdz vidēji

smagu sirds mazspēju nebija saistīta ar būtisku asinsspiediena pazemināšanos salīdzinājumā ar placebo.

Pacienti ar stabilu koronāro artēriju slimību

EUROPA bija starptautisks, randomizēts, dubultmaskēts, ar placebo kontrolēts daudzcentru klīniskais

pētījums, kura ilgums bija 4 gadi.

Divpadsmit tūkstoši divi simti astoņpadsmit (12218) pacienti, vecāki par 18 gadiem, tika randomizēti 8 mg

lielas perindoprila terc-butilamīna devas (atbilst 10 mg perindoprila arginīna; n = 6110) vai placebo grupā (n

= 6108).

Pētījumā iekļautajiem pacientiem bija pierādīta koronārā sirds slimība bez klīniskām sirds mazspējas

pazīmēm. Kopumā 90 % pacientu iepriekš bija bijis miokarda infarkts un/vai veikta koronāra

revaskularizācija. Lielākajai daļai pacientu pētījuma zāles tika lietotas papildus standartterapijai, arī

trombocītu agregācijas inhibitoriem, lipīdu līmeni pazeminošiem līdzekļiem un bēta blokatoriem.

Galvenais efektivitātes kritērijs bija kardiovaskulārās mirstības, neletāla miokarda infarkta un/vai

sirdsdarbības apstāšanās ar veiksmīgu reanimāciju kombinācija. Ārstēšana ar 8 mg perindoprila terc-

butilamīna (atbilst 10 mg perindoprila arginīna) vienu reizi dienā ļāva būtiski mazināt primārā mērķa

kritērija absolūto biežumu, proti, par 1,9 % (relatīvā riska samazinājums 20 %, 95 % TI [9,4; 28,6] – p

< 0,001).

Pacientiem ar miokarda infarktu un/vai revaskularizāciju anamnēzē tika novērots primārā mērķa kritērija

absolūtais samazinājums par 2,2 %, kas atbilda RRS par 22,4 % (95 % TI [12,0; 31,6] – p<0,001), salīdzinot

ar placebo.

Randomizācijas laikā 89,41 % pacientu, kuri lietoja lipīdu līmeni pazeminošu terapiju (LLPT), saņēma

statīnus (89,02 % perindoprila grupā un 89,80 % placebo grupā).

Post-hoc analīzē definētajā EUROPA pētījuma pacientu apakšgrupā, kurā pacienti saņēma terapiju lipīdu

līmeņa pazemināšanai (TLLP), perindoprila pievienošana papildus TLLP (n=3534) radīja būtisku absolūtā

riska samazinājumu par 1,7% (RRR par 21.8,%, 95% TI [0,634; 0.964]) salīdzinājumā ar placebo papildus

LLT (n=3499), vērtējot kombinēto mērķa kritēriju, kas ietvēra kardiovaskulāro mirstību un neletālu akūtu

miokarda infarktu un sirdsdarbības apstāšanos ar veiksmīgu reanimāciju.

Renīna-angiotensīna-aldosterona sistēmas (RAAS) dubulta blokāde — klīnisko pētījumu dati

Divos lielos nejaušinātos, kontrolētos pētījumos (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and in

combination with Ramipril Global Endpoint Trial) un VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs Nephropathy

in Diabetes)) ir pētīta AKE inhibitora un angiotensīna II receptoru blokatora vienlaicīga lietošana.

Version: 03-2019_WS-323

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

Pētījumā ONTARGET piedalījās pacienti, kuriem anamnēzē bija kardiovaskulāra vai cerebrovaskulāra

slimība vai 2. tipa diabēts un kuriem bija pierādīti mērķa orgānu bojājumi. Pētījumā VA NEPHRON-D

piedalījās pacienti ar 2. tipa diabētu un diabētisko nefropātiju.

Šajos pētījumos nav konstatēta būtiska labvēlīga ietekme uz nieru un/vai kardiovaskulārajiem iznākumiem

un mirstību, bet tajos salīdzinājumā ar monoterapiju novērots palielināts hiperkaliēmijas, akūta nieru

bojājuma un/vai hipotensijas risks. Ņemot vērā līdzīgās farmakodinamiskās īpašības, šādi rezultāti ir būtiski

arī attiecībā uz citiem AKE inhibitoriem un angiotensīna II receptoru blokatoriem.

Tādēļ AKE inhibitorus un angiotensīna II receptoru blokatorus nedrīkst vienlaicīgi lietot pacientiem ar

diabētisko nefropātiju.

Pētījuma ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease

Endpoints) dizains bija tāds, lai pārbaudītu ietekmi, kādu rada aliskirēna pievienošana standarta terapijai ar

AKE inhibitoru vai angiotensīna II receptoru blokatoru pacientiem ar 2. tipa diabētu un hronisku nieru

slimību, kardiovaskulāru slimību vai abām šīm slimībām. Pētījums tika pārtraukts priekšlaicīgi, jo bija

palielināts nevēlama iznākuma risks. Aliskirēna grupā skaitliski biežāk nekā placebo grupā novēroja

kardiovaskulāras nāves un insulta gadījumus, un aliskirēna grupā biežāk nekā placebo grupā novēroja

nevēlamās blakusparādības un noteiktas smagas nevēlamās blakusparādības (hiperkaliēmija, hipotensija un

nieru disfunkcija).

Pediatriskā populācija

Nav pieejami dati par Euvascor bērniem.

Eiropas Zāļu aģentūra ir atbrīvojusi no pienākuma iesniegt pētījumu rezultātus par Euvascor išēmiskas

koronāro artēriju slimības un paaugstināta holesterīna līmeņa ārstēšanai visās pediatriskās populācijas

apakšgrupās (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).

5.2

Farmakokinētiskās īpašības

Zāļu mijiedarbības pētījumā, kurā piedalījās veseli cilvēki, 40 mg atorvastatīna, 10 mg perindoprila arginīna

un 10 mg amlodipīna vienlaicīgas lietošanas gadījumā par 23 % palielinājās atorvastatīna AUC, kas nav

klīniski nozīmīgi. Perindoprila maksimālā koncentrācija palielinājās aptuveni par 19 %, bet aktīvā metabolīta

perindoprilāta farmakokinētika nemainījās. Kopā ar atorvastatīnu un perindoprilu lietota amlodipīna

uzsūkšanās ātrums un apmērs būtiski neatšķīrās no atsevišķi lietota amlodipīna uzsūkšanās ātruma un

apmēra.

Zāļu savstarpējās mijiedarbības pētījumā ar veseliem cilvēkiem atorvastatīna 40 mg, perindoprila arginīna 10

mg un acetilsalicilskābes 100 mg vienlaicīgas lietošanas rezultātā bija par 32% lielāka perindoprila

maksimālā koncentrācija, taču aktīvā metabolīta perindoprilāta farmakokinētika netika ietekmēta.

Farmakokinētisku mijiedarbību starp atorvastatīnu, acetilsalicilskābi un attiecīgajiem šo vielu metabolītiem

nekonstatēja.

Atorvastatīns

Uzsūkšanās

Atorvastatīns pēc perorālās lietošanas ātri uzsūcas; maksimālā koncentrācija plazmā (C

) tiek sasniegta

1 līdz 2 stundu laikā. Uzsūkšanās apjoms pieaug proporcionāli atorvastatīna devai. Pēc perorālas lietošanas

atorvastatīna apvalkoto tablešu bioloģiskā pieejamība, salīdzinot ar perorāli lietojamu šķīdumu, ir

95 līdz 99 %. Atorvastatīna absolūtā bioloģiskā pieejamība ir aptuveni 12%, un HMG-CoA reduktāzi

inhibējošās aktivitātes sistēmiskā pieejamība ir aptuveni 30 %. Zemā sistēmiskā pieejamība ir saistīta ar

presistēmisku klīrensu gremošanas trakta gļotādās un/vai pirmā loka metabolismu aknās.

Izkliede

Atorvastatīna vidējais izkliedes tilpums ir aptuveni 381 litrs. Ar plazmas olbaltumvielām saistās ≥ 98 %

atorvastatīna.

Version: 03-2019_WS-323

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

Biotransformācija

Atorvastatīns citohroma P450 3A4 ietekmē intensīvi metabolizējas par orto- un parahidroksilētajiem

metabolītiem un dažādiem bēta oksidācijas produktiem. Papildus citiem ceļiem, tālāka šo produktu

metabolizēšana notiek ar glikuronizācijas starpniecību. In vitro orto- un parahidroksilēto metabolītu spēja

inhibēt HMG-CoA reduktāzi ir līdzvērtīga kā atorvastatīnam. Aptuveni 70 % no kavējošās iedarbības uz

HMG-CoA reduktāzi nosaka aktīvie metabolīti.

Eliminācija

Pēc metabolizēšanas aknās vai ārpus tām atorvastatīns izdalās galvenokārt ar žulti. Neraugoties uz to,

atorvastatīnam nav raksturīga vērā ņemama enterohepātiskā recirkulācija. Atorvastatīna vidējais eliminācijas

pusperiods cilvēka organismā ir aptuveni 14 stundas. HMG-CoA inhibējošās aktivitātes pusperiods ir

aptuveni 20 līdz 30 stundas, pateicoties aktīvo metabolītu klātbūtnei.

Atorvastatīns ir aknu transportvielu, organiskos anjonus transportējošā polipeptīda 1B1 (OATP1B1) un 1B3

(OATP1B3) transportvielas, substrāts. Atorvastatīna metabolīti ir OATP1B1 substrāti. Atorvastatīns ir

identificēts arī kā vairāku zāļu rezistences proteīna 1 (MDR1) un krūts vēža rezistences proteīna (BCRP)

substrāts, kas var ierobežot atorvastatīna uzsūkšanos zarnās un izdalīšanos ar žulti.

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki cilvēki

Gados vecākiem cilvēkiem atorvastatīna koncentrācija plazmā ir lielāka nekā jauniem pieaugušajiem, bet

šiem pacientiem novērotā ietekme uz lipīdu profilu bija līdzīga tai, kāda vērojama jaunākiem pacientiem.

Dzimums

Atorvastatīna un tā aktīvo metabolītu koncentrācija sievietēm atšķiras no koncentrācijas vīriešiem (sievietes:

aptuveni par 20 % lielāka C

un aptuveni par 10 % mazāks zemlīknes laukums (AUC)). Šīs atšķirības

nebija klīniski nozīmīgas un neradīja nekādas būtiskas atšķirības attiecībā uz ietekmi uz lipīdiem starp

vīriešiem un sievietēm.

Nieru darbības traucējumi

Nieru slimības neietekmē atorvastatīna un tā aktīvo metabolītu koncentrāciju plazmā vai ietekmi uz lipīdiem.

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar hronisku alkohola izraisītu aknu slimību (B pakāpe pēc Child-Pugh

klasifikācijas)

atorvastatīna un tā aktīvo metabolītu koncentrācija plazmā ir ievērojami palielināta (C

ir aptuveni

16 reizes lielāka, bet zemlīknes laukums (AUC) ir aptuveni 11 reizes lielāks).

SLOC1B1 polimorfisms

Visu HMG-CoA reduktāzes inhibitoru, arī atorvastatīna, saistīšanās aknās ir saistīta ar OATP1B1 transporta

proteīnu. Pacientiem ar SLCO1B1 polimorfismu ir pastiprinātas atorvastatīna kopējās iedarbības risks, kā

rezultātā var rasties palielināts rabdomiolīzes risks (skatīt 4.4. apakšpunktu). Polimorfisms OATP1B1

kodējošajā gēnā (SLCO1B1 c.521CC) ir saistīts ar 2,4 reizes spēcīgāku atorvastatīna kopējo iedarbību

(AUC) nekā cilvēkiem bez šī genotipa varianta (c.521TT). Šiem pacientiem iespējama arī ģenētiski traucēta

atorvastatīna saistīšanās aknās. Iespējamās sekas saistībā ar efektivitāti nav zināmas.

Perindoprils

Uzsūkšanās

Pēc perorālas lietošanas perindoprils uzsūcas ātri, un maksimālā koncentrācija tiek sasniegta 1 stundas laikā.

Perindoprila eliminācijas pusperiods plazmā ir 1 stunda.

Biotransformācija

Version: 03-2019_WS-323

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

Perindoprils ir priekšzāles. Aktīvā metabolīta perindoprilāta veidā asinsritē nonāk divdesmit septiņi procenti

no lietotās perindoprila devas. Bez aktīvā metabolīta perindoprilāta perindoprilam ir vēl pieci metabolīti, kas

visi ir neaktīvi. Perindoprilāta maksimālā koncentrācija plazmā tiek sasniegta 3–4 stundu laikā.

Tā kā ēdiena uzņemšana samazina perindoprilāta veidošanos un līdz ar to arī bioloģisko pieejamību,

perindoprila arginīns jālieto perorāli tikai vienu reizi dienā — no rīta pirms ēšanas.

Linearitāte

Ir pierādīts, ka pastāv lineāra sakarība starp perindoprila devu un tā koncentrāciju plazmā.

Izkliede

Nesaistīta perindoprilāta izkliedes tilpums ir aptuveni 0,2 l/kg. Perindoprilāts ar plazmas olbaltumvielām

saistās 20 % apmērā, galvenokārt ar angiotensīnu konvertējošo enzīmu, taču šis rādītājs ir atkarīgs no

koncentrācijas.

Eliminācija

Perindoprilāts tiek izvadīts no organisma ar urīnu, un tā nesaistītās frakcijas terminālais pusperiods ir

aptuveni 17 stundas; līdzsvara koncentrācija tiek sasniegta 4 dienās.

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki cilvēki

Gados vecākiem pacientiem perindoprilāta eliminācija ir palēnināta, tāpat kā pacientiem ar sirds vai nieru

mazspēju.

Nieru darbības traucējumi

Nieru mazspējas gadījumā vēlams pielāgot devu atkarībā no traucējumu smaguma (kreatinīna klīrensa

rādītājiem).

Perindoprilāta dialīzes klīrenss ir 70 ml/min.

Pacienti ar cirozi

Pacientiem ar cirozi perindoprila kinētika ir izmainīta: sākotnējā savienojuma hepātiskais klīrenss ir

samazināts uz pusi. Tomēr perindoprilāta daudzums nemazinās, un devas pielāgošana nav vajadzīga (skatīt

4.2. un 4.4. apakšpunktu).

5.3

Preklīniskie dati par drošumu

Preklīniskie pētījumi ar Euvascor nav veikti.

Atorvastatīns

Reproduktīvā toksikoloģija un ietekme uz fertilitāti

Eksperimentālajos pētījumos ar dzīvniekiem gūti pierādījumi, ka HMG-CoA reduktāzes inhibitori varētu

ietekmēt embrija vai augļa attīstību. Atorvastatīns neietekmēja fertilitāti un nebija teratogēns žurkām,

trušiem un suņiem. Tomēr žurkām un trušiem, lietojot mātītei toksiskas devas, tika novērota toksiska

iedarbība uz augli. Lietojot mātītēm lielas atorvastatīna devas, bija kavēta žurku mazuļu attīstība un

samazinājās postnatālā dzīvildze. Konstatēts, ka žurkām atorvastatīns šķērso placentu. Žurkām atorvastatīna

koncentrācija plazmā ir līdzīga kā koncentrācija pienā. Nav zināms, vai atorvastatīns vai tā metabolīti izdalās

cilvēka pienā.

Kancerogenitāte, mutagenitāte

Atorvastatīnam nekonstatēja mutagenitātes vai klastogenitātes potenciālu 4 in vitro testu un 1 in vivo testa

sērijā. Atorvastatīns nebija kancerogēns žurkām, taču lielu devu lietošana pelēm (kā rezultātā AUC

0–24h

bija

6–11 reizes lielāks par cilvēkiem sasniegto, lietojot lielāko ieteikto devu) izraisīja aknu šūnu adenomas žurku

tēviņiem un aknu šūnu karcinomas mātītēm.

Version: 03-2019_WS-323

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

Perindoprils

Hroniska toksicitāte

Hroniskas perorālās toksicitātes pētījumos (ar žurkām un pērtiķiem) mērķa orgāns bija nieres, radot

atgriezenisku bojājumu.

Reproduktīvā toksikoloģija un ietekme uz fertilitāti

Reproduktīvās toksicitātes pētījumos (ar žurkām, pelēm, trušiem un pērtiķiem) pierādīja, ka nav

embriotoksicitātes vai teratogenitātes pazīmju. Tomēr ir pierādīts, ka grauzējiem un trušiem angiontenzīnu

konvertējošā enzīma inhibitoru grupai piederoši līdzekļi atstāja nevēlamu ietekmi uz augļa attīstību, kā

rezultātā auglis gāja bojā vai radās iedzimtas patoloģijas, proti, nieru bojājumi, augstāka peri- un postnatālā

mirstība. Ne žurku tēviņiem, ne mātītēm fertilitāte netika ietekmēta.

Kancerogenitāte, mutagenitāte

Mutagenitāte in vitro

un in vivo

pētījumos nav novērota. Ilgstošos pētījumos ar žurkām un pelēm

kancerogēns efekts netika novērots.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

Kapsulas saturs

Talks (E553b)

Atorvastatīna peletes

Kalcija karbonāts (E170)

Hidroksipropilceluloze (E463)

Polisorbāts 80 (E433)

Kroskarmelozes nātrija sāls (E468)

Cukura lodītes (saharoze un kukurūzas ciete)

Perindoprila arginīna peletes

Hidroksipropilceluloze (E463)

Cukura lodītes (saharoze un kukurūzas ciete)

Kapsulas apvalks

Euvascor

10 mg/5 mg, 20 mg/5 mg and 40 mg/5 mg

Titāna dioksīds (E171)

Krāsviela briljanta zilais FCF – FD/C zilais 1 (E133)

Želatīns

Euvascor

10/10 mg, 20/10 mg and 40/10 mg

Titāna dioksīds (E171)

Krāsviela briljanta zilais FCF – FD/C zilais 1 (E133)

Dzeltenais dzelzs oksīds (E172)

Želatīns

Tintes sastāvs

Šellaka (E904)

Propilēnglikols (E1520)

Amonija hidroksīds (E527)

Melnais dzelzs oksīds (E172)

Kālija hidroksīds (E525)

Version: 03-2019_WS-323

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

6.2

Nesaderība

Nav piemērojams.

6.3

Uzglabāšanas laiks

2 gadi.

6.4

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt oriģinālā konteinerā, lai pasargātu no mitruma.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši temperatūras uzglabāšanas apstākļi.

6.5

Iepakojuma veids un saturs

Euvascor 10 mg/5 mg

10 cietās kapsulas polipropilēna konteinerā, kas noslēgts ar ZBPE aizbāzni

30 cietās kapsulas polipropilēna konteinerā, kas noslēgts ar ZBPE aizbāzni

90 (3x30) cietās kapsulas 3 polipropilēna konteineros, kas noslēgti ar ZBPE aizbāzni

100 cietās kapsulas ABPE pudelē, kas noslēgta ar polipropilēna aizbāzni

Euvascor

20 mg/5

g, Euvascor 40 mg/5

mg, Euvascor 10 mg/10

mg, Euvascor 20 mg/10

mg, Euvascor 40

mg/10

30 cietās kapsulas polipropilēna konteinerā, kas noslēgts ar ZBPE aizbāzni

90 (3x30) cietās kapsulas 3 polipropilēna konteinerā, kas noslēgti ar ZBPE aizbāzni

100 cietās kapsulas ABPE pudelē, kas noslēgta ar polipropilēna aizbāzni

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu atkritumu likvidēšanas prasību.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex

Francija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

Euvascor 10 mg/5 mg cietās kapsulas – 18-0017

Euvascor 20 mg/5 mg cietās kapsulas – 18-0018

Euvascor 40 mg/5 mg cietās kapsulas – 18-0019

Euvascor 10 mg/10 mg cietās kapsulas – 18-0020

Euvascor 20 mg/10 mg cietās kapsulas – 18-0021

Euvascor 40 mg/10 mg cietās kapsulas – 18-0022

9.

REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2018. gada 30. janvāris

Version: 03-2019_WS-323

SASKAŅOTS ZVA 12-12-2019

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

10/2019

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē www.zva.gov.lv

Version: 03-2019_WS-323

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju