Equimax Tabs

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

22-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

22-06-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Ivermectin, Praziquantelum
Pieejams no:
VIRBAC, Francija
ATĶ kods:
QP54AA51
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Ivermectin, Praziquantelum
Deva:
150/20 mg/mg
Zāļu forma:
košļājamās tabletes
Receptes veids:
Recepšu veterinārās zāles
Ražojis:
VIRBAC, Francija
Ārstniecības grupa:
zirgi
Autorizācija numurs:
V/DCP/08/1598

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/DCP/08/1598

Equimax Tabs

150 mg/20 mg, košļājamās tabletes zirgiem

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN

ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

VIRBAC S.A.

1ère Avenue

2065 m – L.I.D.

06516 Carros

Francija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Equimax Tabs

150 mg/20 mg, košļājamās tabletes zirgiem

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Katra 3300 mg košļājamā tablete satur:

Ivermektīns ...................................................................................

20 mg

Prazikvantels ................................................................................

150 mg

Baltas, apaļas, abpusēji izliektas tabletes ar brūniem plankumiņiem.

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Jauktu cestožu, nematožu un posmkāju invāziju ārstēšanai zirgiem, kuru cēlonis ir pieauguši

un nenobrieduši veltņtārpi, plaušu parazīti, spindeles un lenteņi.

Nematodes

Lielie strongiļi:

Strongylus vulgaris (pieaugušās formas un arteriālie kāpuri)

Strongylus edentatus (pieaugušās formas un audu kāpuri to L4 attīstības stadijā)

Strongylus edentatus (pieaugušās formas un kāpuri L4 attīstības stadijā)

Triodontophorus spp. (pieaugušās formas)

Mazie strongiļi:

Cyathostomum (pieaugušās formas un neiekapsulēti gļotādu kāpuri): Cylicocyclus spp.,

Cylicostephanus spp., Gyalocephalus spp.

Parascaris: Parascaris equorum (pieaugušās formas un kāpuri).

Oxyuris: Oxyuris equi (pieaugušās formas un kāpuri).

Trihostrongiļi: Trichostrongylus axei (pieaugušās formas).

Cestodes

(lenteņi):

Anoplocephala

perfoliata,

Anoplocephala

magna,

Paranoplocephala mamillana.

Divspārnu kukaiņi: Gasterophilus spp. (kāpuri).

Tā kā lenteņu invāzija zirgiem līdz divu mēnešu vecumam ir reti sastopama, jaunāku kumeļu

ārstēšanu neuzskata par nepieciešamu.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot kumeļiem, kas jaunāki par 2 nedēļām.

Nelietot ķēvēm, kuru pienu paredzēts lietot cilvēku uzturā.

Nelietot zirgiem, kam ir zināma paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai kādu no

sastāvdaļām.

Zāles paredzētas tikai zirgiem.

Kaķus, suņus (īpaši kollijus, angļu aitu suņus un radniecīgās un jauktās šķirnes), kā arī ūdens

un sauszemes bruņurupučus var negatīvi ietekmēt augstā ievadīto ivermektīna tablešu

koncentrācija.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Ļoti retos gadījumos ir ziņots par kolikām, caureju un anoreksiju pēc ārstēšanas, jo īpaši, ja

zarnu parazītu bijis ļoti daudz. Ļoti retos gadījumos pēc ārstēšanas ar šīm zālēm ir ziņots par

alerģiskām reakcijām, piemēram, pastiprinātu siekalu izdalīšanos, mēles tūsku un nātreni,

tahikardiju, gļotādu tūsku un zemādas tūsku.

Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā instrukcijā,

lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Zirgi

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN

METODES

Vienreizējai iekšķīgai lietošanai.

200 mg ivermektīna un 1,5 mg prazikvantela uz vienu kg ķermeņa svara, kas atbilst 1 tabletei

uz 100 kg ķermeņa svara.

Ķermeņa svara

Deva

Ķermeņa svara

Deva

Līdz 100 kg

1 tablete

501-600 kg

6 tabletes

101-200 kg

2 tabletes

601-700 kg

7 tabletes

201-300 kg

3 tabletes

701-800 kg

8 tabletes

301-400 kg

4 tabletes

401-500 kg

5 tabletes

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Lai nodrošinātu pareizu devu, ķermeņa svars jānosaka tik precīzi, cik vien iespējams.

Kad noteikta precīza deva, tā jālieto šādi.

Dodiet tableti no plaukstas. Atkārtojiet šo procedūru, līdz zirgs saņēmis visu devu. Sākumā

tableti var kombinēt ar nelielu daudzumu barības vai našķu, lai zirgs to labāk uzņemtu.

Ja vēlamā deva nav uzņemta, jāpielieto alternatīva ārstēšana. Konsultējieties ar veterinārārstu.

Veterinārārstam jāsniedz ieteikumi par pareizu zāļu lietošanas programmu un ganāmpulka

aprūpi, lai panāktu pieņemamu parazītu kontroles līmeni gan attiecībā uz lenteņu, gan

veltņtārpu invāziju.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS

IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: 35 dienas.

Aizliegts lietot ķēvēm, no kurām iegūto pienu paredzēts lietot cilvēku uzturā.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Šīm veterinārajām zālēm nav vajadzīgi īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietojiet zāles pēc derīguma termiņa beigām.

Pēc atvēršanas izlietot 12 mēnešu laikā.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Jauniem kumeļiem, miniatūrajiem zirgiem un citām maza auguma šķirnēm, kuru pārstāvji

sver mazāk par 50 kg, tablešu norīšana var būt problemātiska. Konsultējaties ar ārstējošo

veterinārārstu.

Jāievēro

piesardzība, lai izvairītos

tālāk

minētajiem

gadījumiem,

jo tie

palielina

rezistences veidošanās risku un galarezultātā iespējama neefektīva ārstēšana:

vienai un tai pašai grupai piederošu pretparazītu līdzekļu pārāk bieža un atkārtota

lietošana ilgākā laika posmā;

pārāk mazas devas, kas iespējamas, kļūdaini nosakot zirga ķermeņa masu, nepareizi

lietojot zāles vai ja netiek veikta devu mērīšanas ierīces (ja tāda ir) kalibrēšana.

Klīniskajos gadījumos, kad ir aizdomas par rezistenci pret pretparazītu līdzekļiem, jāveic

atbilstošas tālākas pārbaudes (piem., jāpārbauda oliņu skaita samazināšanās fekālijās). Ja

šādas(-u) pārbaužu rezultāts(-ipierāda rezistenci pret attiecīgo pretparazītu līdzekli, jālieto

citai pretparazītu līdzekļu klasei piederošas zāles ar atšķirīgu darbības mehānismu.

Vairākās valstīs, tostarp ES valstīs, ir ziņots par zirgu Parascaris equorum rezistenci pret

ivermektīnu. Šī iemesla dēļ preparāts jālieto saskaņā ar valsts (reģionālo, saimniecības)

epidemioloģisko informāciju par nematožu jutīgumu un ieteikumiem par to, kā ierobežot

rezistences pret prettārpu līdzekļiem tālāku attīstību.

Šo preparātu var droši lietot ērzeļiem.

Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem:

Dzīvniekiem var piemist slikta avermektīna panesamība, izņemot mērķa sugas. Ir ziņots par

nepanesamību suņiem, jo īpaši kollijiem, bobteiliem un radniecīgu šķirņu suņiem, kā arī

bruņurupučiem.

Suņiem un kaķiem nedrīkst ļaut uzlaizīt nokritušās tabletes vai piekļūt izlietotiem

iepakojumiem, jo ir iespējamas nevēlamas reakcijas saistībā ar ivermektīna tokscitāti.

Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Pēc lietošanas mazgāt rokas. Izvairīties no zāļu iekļūšanas acīs. Acu kairinājuma gadījumā

meklēt medicīnisko palīdzību. Strādājot ar šīm zālēm, nedrīkst ēst, dzert un smēķēt. Uzglabāt

bērniem nepieejamā vietā. Ja notikusi nejauša norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko

palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Panesamības pētījumā lietojot kumeļiem devas, kas bija līdz pat piecas reizes lielākas par

ieteikto devu, nenovēroja nekādas nevēlamas reakcijas.

Nekaitīguma pētījumos, kas veikti ar līdzīgām zālēm(EQUIMAX gēlu iekšķīgai lietošanai),

ķēvēm visā grūsnības un laktācijas perioda laikā ar 14 dienu intervālu lietojot devu, kas

trīskārt pārsniedza ieteikto devu, nenovēroja spontānos abortus vai citas nevēlamas reakcijas

ne grūsnības laikā, ne dzemdībās vai attiecībā uz ķēves vispārējo veselības stāvokli, nedz arī

jebkādas patoloģijas kumeļiem.

Nekaitīguma pētījumos, kas veikti ar līdzīgām zālēm(EQUIMAX® gēlu iekšķīgai lietošanai),

lietojot ērzeļiem devu, kas trīskārt pārsniedza ieteikto devu, nenovēroja nekādu nevēlamu

ietekmi, jo īpaši nekādu nevēlamu ietekmi uz reproduktīvajām funkcijām.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO

ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju

vai kopā ar sadzīves atkritumiem. ĀRKĀRTĪGI BĪSTAMS ZIVĪM UN ŪDENĪ DZĪVOJOŠIEM

ORGANISMIEM.

Equimax Tabs nedrīkst nonākt ūdens tilpnēs, jo tas var apdraudēt zivis un citus ūdenī dzīvojušas

organismus.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

04/2013

15.

CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Kartona kārbiņa, kurā ir 1, 2, 12, 40 vai 48 polipropilēna tūbiņas ar 8 tabletēm; tūbiņas

noslēgtas ar pret bērniem nodrošinātiem vāciņiem.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

ZĀĻU APRAKSTS

V/DCP/08/1598

1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Equimax Tabs, 150 mg/20 mg košļājamās tabletes zirgiem

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra košļājamā tablete (3300 mg ) satur:

Aktīvās vielas:

Ivermektīns ...................................................................................

20 mg

Prazikvantels ................................................................................

150 mg

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.

ZĀĻU FORMA

Košļājamā tablete

Baltas, apaļas, abpusēji izliektas tabletes ar brūniem plankumiņiem.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1

Mērķa sugas

Zirgi

4.2

Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Jauktu cestožu, nematožu un posmkāju invāziju ārstēšanai zirgiem, kuru cēlonis ir pieauguši un

nenobrieduši veltņtārpi, plaušu parazīti, spindeles un lenteņi.

Nematodes

Lielie strongiļi:

Strongylus vulgaris (pieaugušās formas un arteriālie kāpuri)

Strongylus edentatus (pieaugušās formas un audu kāpuri to L4 attīstības stadijā)

Strongylus edentatus (pieaugušās formas un kāpuri L4 attīstības stadijā)

Triodontophorus spp. (pieaugušās formas)

Mazie strongiļi:

Cyathostomum

(pieaugušās

formas

neiekapsulēti

gļotādu

kāpuri):

Cylicocyclus

spp.,

Cylicostephanus spp., Gyalocephalus spp.

Parascaris: Parascaris equorum (pieaugušās formas un kāpuri).

Oxyuris: Oxyuris equi (pieaugušās formas un kāpuri).

Trihostrongiļi: Trichostrongylus axei (pieaugušās formas).

Cestodes

(lenteņi):

Anoplocephala

perfoliata,

Anoplocephala

magna,

Paranoplocephala

mamillana.

Divspārnu kukaiņi: Gasterophilus spp. (kāpuri).

Tā kā lenteņu invāzija zirgiem līdz divu mēnešu vecumam ir reti sastopama, jaunāku kumeļu ārstēšanu

neuzskata par nepieciešamu.

4.3

Kontrindikācijas

Nelietot kumeļiem, kas jaunāki par 2 nedēļām.

Nelietot ķēvēm, kuru pienu paredzēts lietot cilvēku uzturā.

Nelietot zirgiem, kam ir zināma paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai kādu no sastāvdaļām.

Zāles paredzētas tikai zirgiem.

Kaķus, suņus (īpaši kollijus, angļu aitu suņus un radniecīgās un jauktās šķirnes), kā arī ūdens un

sauszemes bruņurupučus var negatīvi ietekmēt augstā ievadīto ivermektīna koncentrācija tabletēs .

4.4

Īpaši brīdinājumi

Jāievēro piesardzība, lai izvairītos no tālāk minētajiem gadījumiem, jo tie palielina rezistences

veidošanās risku un gala rezultātā iespējama neefektīva ārstēšana:

vienai un tai pašai grupai piederošu pretparazītu līdzekļu pārāk bieža un atkārtota lietošana

ilgākā laika posmā;

pārāk mazas devas, kas iespējamas, kļūdaini nosakot zirga ķermeņa svaru, nepareizi lietojot

zāles vai ja netiek veikta devu mērīšanas ierīces (ja tāda ir) kalibrēšana.

Klīniskajos

gadījumos,

aizdomas

rezistenci

pret

pretparazītu

līdzekļiem,

jāveic

atbilstošas tālākas pārbaudes (piem., jāpārbauda parazītu oliņu skaita samazināšanās fekālijās). Ja

šādas(-u) pārbaužu rezultāts(-i) pierāda rezistenci pret attiecīgo pretparazītu līdzekli, jālieto citai

pretparazītu līdzekļu klasei piederošas zāles ar atšķirīgu darbības mehānismu.

Vairākās valstīs, tostarp ES valstīs, ir ziņots par zirgu organismā dzīvojošu Parascaris equorum

rezistenci

pret

ivermektīnu.

Šī

iemesla

dēļ

šīs

zāles

jālieto

saskaņā

valsts

(reģionālo,

saimniecības) epidemioloģisko informāciju par nematožu jutīgumu un ieteikumiem par to, kā

ierobežot rezistences pret prettārpu līdzekļiem tālāku attīstību.

Šīs zāles var lietot arī ērzeļiem.

4.5

Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Jauniem kumeļiem, miniatūrajiem zirgiem un citām maza auguma šķirnēm, kuru pārstāvji sver mazāk

par 50 kg, tablešu norīšana var būt problemātiska. Konsultējaties ar ārstējošo veterinārārstu.

Dzīvniekiem var būt slikta avermektīna panesamība, izņemot mērķa sugas. Ir ziņots par nepanesamību

suņiem, jo īpaši kollijiem, bobteiliem un radniecīgu šķirņu suņiem, kā arī bruņurupučiem.

Suņiem un kaķiem nedrīkst ļaut uzlaizīt nokritušās tabletes vai piekļūt izlietotiem iepakojumiem, jo ir

iespējamas nevēlamas reakcijas saistībā ar ivermektīna tokscitāti.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Pēc lietošanas mazgāt rokas. Izvairīties no zāļu iekļūšanas acīs. Acu kairinājuma gadījumā meklēt

medicīnisko palīdzību. Strādājot ar šīm zālēm, nedrīkst ēst, dzert un smēķēt.

Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Ja notikusi nejauša norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko

palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

4.6

Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Ļoti retos gadījumos ir ziņots par kolikām, caureju un anoreksiju pēc ārstēšanas, jo īpaši, ja zarnu

parazītu bijis ļoti daudz. Ļoti retos gadījumos pēc ārstēšanas ar šīm zālēm ir ziņots par alerģiskām

reakcijām, piemēram, pastiprinātu siekalu izdalīšanos, mēles tūsku un nātreni, tahikardiju, gļotādu

tūsku un zemādas tūsku.

4.7

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Var lietot grūsnības un laktācijas periodā.

4.8

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav zināma.

4.9

Devas un lietošanas veids

Vienreizējai iekšķīgai lietošanai.

200 mg ivermektīna un 1,5 mg prazikvantela uz vienu kg ķermeņa svara, kas atbilst 1 tabletei uz 100

kg ķermeņa svara.

Lai nodrošinātu pareizu devu, ķermeņa svars jānosaka tik precīzi, cik vien iespējams.

Ķermeņa svars

Deva

Ķermeņa svars

Deva

Līdz 100 kg

1 tablete

501-600 kg

6 tabletes

101-200 kg

2 tabletes

601-700 kg

7 tabletes

201-300 kg

3 tabletes

701-800 kg

8 tabletes

301-400 kg

4 tabletes

401-500 kg

5 tabletes

Kad noteikta precīza deva, tā jālieto šādi.

Dodiet tableti no plaukstas. Atkārtojiet šo procedūru, līdz zirgs saņēmis visu devu. Sākumā tableti var

kombinēt ar nelielu daudzumu barības vai našķu, lai zirgs to labāk uzņemtu.

Ja vēlamā deva nav uzņemta, jāpielieto alternatīva ārstēšana. Konsultējieties ar veterinārārstu.

Veterinārārstam jāsniedz ieteikumi par pareizu zāļu lietošanas programmu un ganāmpulka aprūpi, lai

panāktu pieņemamu parazītu kontroles līmeni gan attiecībā uz lenteņu, gan veltņtārpu invāziju.

4.10

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Panesamības pētījumā, lietojot kumeļiem devas, kas bija līdz pat piecas reizes lielākas par ieteikto

devu, nenovēroja nekādas nevēlamas reakcijas.

Nekaitīguma pētījumos, kas veikti ar līdzīgām zālēm(EQUIMAX gēlu iekšķīgai lietošanai), ķēvēm

visā grūsnības un laktācijas perioda laikā ar 14 dienu intervālu lietojot devu, kas trīskārt pārsniedza

ieteikto devu, nenovēroja spontānos abortus vai citas nevēlamas reakcijas ne grūsnības laikā, ne

dzemdībās vai attiecībā uz ķēves vispārējo veselības stāvokli, nedz arī jebkādas patoloģijas kumeļiem.

Nekaitīguma pētījumos, kas veikti ar līdzīgām zālēm (EQUIMAX gēlu iekšķīgai lietošanai), lietojot

ērzeļiem devu, kas trīskārt pārsniedza ieteikto devu, nenovēroja nekādu nevēlamu ietekmi, jo īpaši

nekādu nevēlamu ietekmi uz reproduktīvajām funkcijām.

4.11

Ierobežojumu periods(i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Gaļai un blakusproduktiem: 35 dienas.

Aizliegts lietot ķēvēm, no kurām iegūto pienu paredzēts lietot cilvēku uzturā.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: Endektocīdi, ivermektīns, kombinācijas. ATĶvet kods: QP 54AA51.

5.1

Farmakodinamiskās īpašības

Ivermektīns

makrociklisks

laktona

atvasinājums

plašu

pretparazītu

darbības

spektru

pret

nematodēm un posmkājiem. Tas darbojas, inhibējot nervu impulsus. Tā darbības mehānisms ir saistīts

ar glutamāta-hlorīdjonu kanāliem. Ivermektīns selektīvi un ar augstu saistītspēju saistās ar glutamāta-

hlorīdjonu kanāliem, kas atrodas bezmugurkaulnieku nervu un muskuļu šūnās. Tas izraisa palielinātu

hlorīdjonu caurlaidību šūnu membrānās un nervu vai muskuļu šūnu hiperpolarizāciju, kā rezultātā

attiecīgie parazīti tiek paralizēti un iet bojā.

Šai klasei piederoši savienojumi var mijiedarboties arī ar

citu ligandu hlorīdjonu kanāliem, piemēram, neirotransmitera gamma aminosviestskābes (GASS)

kanāliem. Šīs klases savienojumu drošības robeža ir saistīta ar faktu, ka zīdītājiem nav glutamāta-

hlorīdjonu kanālu.

Prazikvantels ir pirazīnizokvinolona atvasinājums, kam piemīt prettārpu darbība pret daudzām cestožu

un nematožu sugām. Tas, galvenokārt, darbojas, ietekmējot cestožu piesūcekņu kustīgumu un darbību.

Tā darbības mehānisms ietver neiromoskulārās koordinācijas traucējumus, kā arī tārpu ārējā apvalka

caurlaidības ietekmēšanu, kas noved pie kalcija un glikozes pārmērīga zuduma. Tādējādi tiek izraisīta

parazīta muskulatūras spastiskā paralīze.

5.2

Farmakokinētiskie dati

Pēc ieteiktās devas iekšķīgas lietošanas ivermektīna maksimālā koncentrācija plazmā, kas ir aptuveni

12 ng/ml (C

), tika sasniegta 4–8 stundās (T

). Ivermektīna vidējā absolūtā biopieejamība ir

aptuveni 9%. Ivermektīns ir minimāli metabolizējams savienojums. Tā lipofilitātes dēļ ivermektīns

nonāk žultī un visbeidzot tiek izvadīts no organisma ar fēcēm. Zirgiem ar fēcēm pēc ivermektīna

iekšķīgas lietošanas ieteiktajā devā izdalās aptuveni 75% no uzņemtā ivermektīna daudzuma. 4 dienas

pēc zāļu lietošanas ir izdalījušies vairāk nekā 90% no kopējā zāļu daudzuma. Aptuveni 2% nemainīta

ivermektīna un metabolītu izdalās ar urīnu.

Pēc iekšķīgas lietošanas prazikvantels ātri uzsūcas un pēc tam visu pētīto sugu dzīvniekiem ātri iziet

izteiktu

pirmā

loka

metabolismu.

Pēc

ieteiktās

devas

iekšķīgas

lietošanas

prazikvantela

vidējā

maksimālā koncentrācija plazmā, kas ir aptuveni 0,3 ng/ml (C

), tiek sasniegta 0,2–2 stundās (T

Prazikvantela vidējā absolūtā biopieejamība ir aptuveni 36%. Prazikvantels ir savienojums, kas ātri

izplatās

organisma

audos,

piemīt

izteikta

šķīdība

lipīdos;

radioaktivitātei

tendence

lokalizēties galvenokārt izvadorgānos, t.i., aknās un nierēs. Prazikvantels dzīvnieku organismā tiek

pakļauts apjomīgam metabolismam. Tas izdalās galvenokārt ar urīnu (aptuveni 70–80 %) 24 h laikā

dažādu metabolītu veidā.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

Povidons

Krospovidons

Mikrokristāliskā celuloze

Cider Applemarc(presēts ābolu mīkstums)

Glikoze (šķidrā veidā)

Iepriekš želatinēta ciete

Presētais cukurs

Magnija stearāts

6.2

Nesaderība

Nav noteikta.

6.3

Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētajā iepakojumā: 30 mēneši.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 12 mēneši.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5 Tiešā iepakojuma veids un saturs

Kartona kārbiņa, kurā ir 1, 2, 12, 40 vai 48 polipropilēna tūbiņas ar 8 tabletēm; tūbiņas noslēgtas ar

bērniem neatveramiem vāciņiem.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6

Īpaši norādījumi neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras

veterinārās

zāles

atkritumi

jāiznīcina

saskaņā

nacionālajiem

tiesību

aktiem.

ĀRKĀRTĪGI BĪSTAMAS ZIVĪM UN ŪDENĪ DZĪVOJOŠIEM ORGANISMIEM.

Equimax Tabs nedrīkst nonākt ūdens tilpnēs, jo tās var apdraudēt zivis un citus ūdenī dzīvojušas

organismus.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

VIRBAC

ière

Avenue

2065 m, L.I.D

06516 Carros

Francija

8.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

V/DCP/08/1598

9.

REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 08/12/2008

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 20/05/2013

10.

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

04/2013

RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI

LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Recepšu veterinārās zāles

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju