Enelbin 100 retard ilgstošās darbības tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

12-03-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
Naftidrofurila oksalāts
Pieejams no:
Stada Arzneimittel AG, Germany
ATĶ kods:
C04AX21
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Naftidrofuryl oxalate
Deva:
100 mg
Zāļu forma:
Ilgstošās darbības tablete
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Zentiva, k.s., Czech Republic
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
I000829

SASKAŅOTS ZVA 12.03.2019.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

ENELBIN 100 retard ilgstošās darbības tabletes

Naftidrofuryli oxalas

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu

informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu

pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā

instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Enelbin 100 retard un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Enelbin 100 retard lietošanas

Kā lietot Enelbin 100 retard

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Enelbin 100 retard

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Enelbin 100 retard un kādam nolūkam to lieto

Preparāta Enelbin 100 retard aktīvā viela naftidrofurils paplašina asinsvadus un

uzlabo šūnu vielmaiņu. Tas uzlabo audu apgādi ar asinīm, skābekli un barības vielām,

tādējādi novēršot sāpes, kas radušās dēļ nepietiekamas audu apgādes ar skābekli un

barības vielām. Bez tam naftidrofurilam ir labvēlīga ietekme uz smadzeņu funkcijām

– tas mazina miega traucējumus, reiboni, galvassāpes, uzlabo koncentrēšanās spēju un

atmiņu.

Enelbin 100 retard paredzēts lietošanai pieaugušajiem un pusaudžiem (kas vecāki par

12 gadiem) ar asinsapgādes traucējumiem smadzenēs un ekstremitātēs, tīklenē un

iekšējā ausī.

2.

Kas Jums jāzina pirms Enelbin 100 retard lietošanas

Nelietojiet Enelbin 100 retard šādos gadījumos

Enelbin 100 retard nedrīkst lietot, ja ir alerģija pret aktīvo vielu vai kādu citu (6.

punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu, kā arī smaga sirds un asinsrites slimība, asiņošana,

pārejoši smadzeņu asinsrites traucējumi (tranzitora išēmiska lēkme) un hemorāģisks

insults.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Enelbin 100 retard lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Ārstam

rūpīgi jāapsver Enelbin 100 retard lietošana pacientiem ar pazeminātu asinsspiedienu

un tieksmi uz ģībšanu.

Piesardzība jāievēro, lietojot zāles pacientiem ar smagu aknu slimību vai aritmiju.

Smēķēšana un alkoholisku dzērienu lietošana terapijas laikā nav ieteicama.

SASKAŅOTS ZVA 12.03.2019.

Citas zāles un Enelbin 100 retard

Lietojot Enelbin 100 retard vienlaikus ar citiem medikamentiem, var novērot

savstarpēju ietekmi uz iedarbību. Tas galvenokārt attiecas uz medikamentiem, kas

ietekmē sirdsdarbību un asinsspiedienu.

Ja cits ārsts Jums paraksta kādas citas zāles, pastāstiet, ka lietojiet Enelbin 100 retard.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat

lietojis vai varētu lietot.

Enelbin 100 retard kopā ar uzturu un dzērienu

Tabletes jānorij veselas, nesakošļājot un uzdzerot ūdeni vai citu bezalkoholisku

dzērienu.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Zāļu lietošanas drošība grūtniecības un zīdīšanas laikā nav pietiekami pierādīta.

Parasti grūtniecības laikā šīs zāles nelieto. Šī iemesla dēļ Jums nekavējoties jāinformē

ārstējošais ārsts par grūtniecību, lai viņš/-a varētu pieņemt lēmumu par turpmāku zāļu

lietošanu.

Lietojot šīs zāles, nav ieteicams barot bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ļoti retos gadījumos, lietojot lielu devu un galvenokārt terapijas sākumā dažiem

pacientiem var rasties nogurums, reibonis un pazemināties asinsspiediens. Šādos

gadījumos, Jūs nedrīkstiet vadīt transportlīdzekļus vai lietot ierīces un mehānismus.

Enelbin 100 retard satur laktozi. Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kādu cukuru

nepanesība, konsultējieties ar ārstu pirms šo zāļu lietošanas.

Šīs zāles satur kumača 4R alumīnija laku, kas var izraisīt alerģisku reakciju.

3.

Kā lietot Enelbin 100 retard

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību

gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Devu vienmēr nosaka ārsts atkarībā no slimības veida un smaguma. Parastā deva

pieaugušajiem ir 1-2 tabletes 2-3 reizes dienā. Ja nepieciešams, ārsts var noteikt arī

lielāku dienas devu. Šīs zāles jālieto ilgstoši.

Tabletes jānorij veselas, nesakošļājot un uzdzerot ūdeni vai citu bezalkoholisku

dzērienu.

Ja esat lietojis Enelbin 100 retard vairāk nekā noteikts

Pārdozēšanas gadījumā vai, ja tabletes nejauši lietojis bērns, nekavējoties meklējiet

medicīnisko palīdzību.

Ja esat aizmirsis lietot Enelbin 100 retard

Vienmēr lietojiet tieši tādu devu, kādu noteicis ārsts. Ja nejauši gadās izlaist vienu

devu, ieņemiet to tiklīdz atceraties un nākamo devu lietojiet ierastajā laikā. Nelietojiet

dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Enelbin 100 retard

SASKAŅOTS ZVA 12.03.2019.

Zāļu lietošanu drīkst pārtraukt, tikai tad, kad to noteicis ārsts. Turpiniet pilnu terapijas

kursu, pat ja Jūsu pašsajūta ir uzlabojusies. Priekšlaicīgi pārtraucot zāļu lietošanu,

Jūsu veselības stāvoklis var pasliktināties.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās

izpaužas.

Lietojot naftidrofurilu (Enelbin 100 retard aktīvo vielu) ir ziņotas šādas

blakusparādības:

Reti (rodas 1-10 no 10 000 pacientu, kas lietojuši šīs zāles): slikta dūša, kuņģa

traucējumi, sāpes pakrūtē, bezmiegs, ādas izsitumi.

Ļoti reti (rodas mazāk nekā 1 no 10 000 pacientu, kas lietojuši šīs zāles): nemiers,

reibonis, nogurums, galvassāpes, asinsspiediena pazemināšanās, ortostatiska

hipotensija, sirds ritma traucējumi, aknu mazspēja un hepatīts.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas

attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs

varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā,

LV1003.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt

nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Enelbin 100 retard

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc „Exp”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā

izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Enelbin 100 retard satur

Aktīvā viela ir naftidrofurila oksalāts. 1 ilgstošās darbības tablete satur 100 mg

naftidrofurila oksalāta.

Citas sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts, mikrokristāliskā celuloze, modificēts kalnu

vasks, metilēts silīcija dioksīds, magnija stearāts, talks, hidroksipropilmetilceluloze

2910/5, makrogols 6000, polisorbāts 80, simetikona emulsija SE4, titāna dioksīds,

hinolīna dzeltenā alumīnija laka (E104), kumača 4R alumīnija laka (E124).

Enelbin 100 retard ārējais izskats un iepakojums

SASKAŅOTS ZVA 12.03.2019.

Enelbin 100 retard ir gaiši dzeltenas lēcas formas tabletes.

Iepakojuma lielums: 50 vai 100 ilgstošās darbības tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Enelbin 100 retard 50 tablešu iepakojuma (blistera) tulkojums

Enelbin

100 retard

Ilgstošās darbības tabletes

Naftidrofurila oksalāts

STADA

Derīgs līdz (EXP)/Sērija (Lot)

Enelbin 100 retard 100 tablešu iepakojuma (pudeles) tulkojums

Enelbin 100 retard

Ilgstošās darbības tabletes

Naftidrofurila oksalāts

Katra tablete satur 100 mg naftidrofurila oksalāta. Iekšķīgai lietošanai.

STADA Arzneimittel AG

Vācija

100 ilgstošās darbības tabletes

Sērija (Lot)

Derīgs līdz (EXP)

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Vācija

Ražotājs:

Zentiva k.s., U kabelovny 130, 10237 Prague 10, Dolní Mĕcholupy, Čehija.

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 03/2019.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju