Emox 100 mg/g gels

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

30-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

30-07-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
Naproksēns
Pieejams no:
Bausch Health Ireland Limited, Ireland
ATĶ kods:
M02AA12
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Naproxenum
Deva:
100 mg/g
Zāļu forma:
Gels
Receptes veids:
bez receptes
Ražojis:
EMO-FARM Sp.z o.o., Poland
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
05-0435

SASKAŅOTS ZVA 30-07-2020

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Emox 100 mg/g gels

Naproksenum

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai kā ārsts, farmaceits vai medmāsa

Jums teicis(-kusi).

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildu informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Ja pēc 7 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Emox un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Emox lietošanas

3. Kā lietot Emox

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Emox

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Emox un kādam nolūkam to lieto

Zāles satur aktīvo vielu – naproksēnu, kas ir nesteroīds pretiekaisuma līdzeklis (NPL).

Emox gela formā viegli uzsūcas, un aktīvā viela – naproksēns – izplatās dziļākajos audos, sasniedzot

iekaisuma perēkli, kur tas iedarbojas kā sāpes mazinošs un pretiekaisuma līdzeklis. Rezultātā mazinās

sāpes un pietūkums, un tiek mazināti fiziskie traucējumi. Emox uz ādas rada patīkamu vēsuma sajūtu

un nesmērē apģērbu.

Emox lieto šādu slimību gadījumos:

- muskuļu un locītavu sāpes pēc traumām (zilumi, izmežģījumi, sastiepumi u.tml.);

- sāpēm locītavu deģeneratīvu izmaiņu rezultātā.

2.

Kas Jums jāzina pirms Emox lietošanas

Nelietojiet Emox šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret naproksēnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu, vai citām

zālēm ar līdzīgām īpašībām (acetilsalicilskābi, citiem NPL);

ja ir bijušas astmas lēkmes pēc salicilātu, naproksēna vai citu nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu

lietošanas;

bērniem līdz 15 gadu vecumam;

ja Jums ir pēdējie trīs grūtniecības mēneši vai ja Jūs barojat bērnu ar krūti;

ja Jums ir ādas kairinājums vai atklātas brūces.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Īpaša piesardzība, lietojot Emox, nepieciešama šādos gadījumos:

ja parādās alerģiskas reakcijas, piemēram, izsitumi, apsārtums vai nieze, lietojot citus nesteroīdos

pretiekaisuma līdzekļus;

ja Jums irasinsrites traucējumi, nieru vai aknu mazspēja;

gela ilgstošas lietošanas gadījumā uz plašām ādas virsmām.

Informējiet ārstu, pat ja iepriekšminētais attiecas uz pagātni.

Ārstēšanās kursa laikā un 2 nedēļas pēc ārstēšanās pabeigšanas Jums vajadzētu izvairīties no atrašanās

tiešā saules gaismā (ieskaitot solārijus).

SASKAŅOTS ZVA 30-07-2020

Bērni un pusaudži

Zāles nedrīkst lietot bērni, kas ir jaunāki par 15 gadiem.

Citas zāles un Emox

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu

lietot. Emox drīkst lietot vienlaicīgi ar citām naproksēna zāļu formām (tabletes, svecītes u.tml.).

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja Jūs lietojat kādas no šīm zālēm:

aspirīnu/acetilsalicilskābi, lai novērstu asins recekļu veidošanos.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Tā kā nav pieejami atbilstoši klīniskie dati, Emox nedrīkst lietot pēdējos trijos grūtniecības mēnešos

un laikā, kamēr bērns tiek barots ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav novērota nekāda, lokāli lietota, naproksēna nelabvēlīga ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus

un apkalpot mehānismus.

Emox satur etilparahidroksibenzoātu

Var izraisīt alerģiskas reakcijas (iespējams, vēlīnas).

3.

Kā lietot Emox

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet

ārstam vai farmaceitam.

Ja nav ieteikts citādi, zāles ir jālieto šādi: izspiediet zāles uz sausas un tīras ādas, daudzums atkarīgs no

bojājuma lieluma (parastā deva ir apmēram 4 cm gela), ieziediet sāpīgās vietas un saudzīgi iemasējiet,

līdz gels pilnībā iesūcas.

Zāles jālieto 4 līdz 5 reizes dienā, parasti ik pēc dažām stundām.

Zāles nav ieteicams lietot ilgāk nekā dažas nedēļas (visbiežāk līdz 4 nedēļām).

Jums jāgriežas pie ārsta, ja sāpes un pietūkums palielinās vai pēc 7 dienām stāvoklis neuzlabojas.

Lietošanas vietas nedrīkstapsegt ar apsējiem, piem., pārsējiem vai plāksteriem.

Izvairieties no zāļu saskares ar acīm un gļotādām. Ja zāles nokļūst acīs vai uz gļotādām, nekavējoties

noskalojiet ar lielu ūdens daudzumu.

Pēc lietošanas rūpīgi nomazgājiet savas rokas ar ziepēm.

Ādas apsārtumu, kairinājuma vai izsitumu gadījumā lietošana ir jāpārtrauc, līdz šie simptomi pāriet, ja

Jūsu simptomi nepazūd, lūdzam griezties pie ārsta.

Nelietojiet Emox uz gļotādām vai iekšķīgi. Nejaušas norīšanas gadījumā nekavējoties sazinieties ar

ārstu.

Ja Jums ir kādi papildus jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājietārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, arī šī zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Retos gadījumos (novēro 1 līdz 10 lietotājiem no 10 000) var būt vietējs ādas kairinājums (apsārtums,

izsitumi, nieze) vai fotosensitivitātes reakcijas (smagas reakcijas uz ādas pēc saules vai ultravioleto

staru iedarbības).

Gela ilgstošas lietošanas gadījumā uz plašām ādas virsmām var būt sistēmiskas blakusparādības

(piem., slikta dūša, caureja, miegainība, galvassāpes). Ja Jūs ievērojat šādas parādības, cik ātri vien

iespējams, dariet zināmu ārstam. Elpošanas problēmu un ādas izmaiņu gadījumā pārtrauciet lietot šīs

zāles, griezieties pie ārsta vai dodieties uz vietējo slimnīcu.

Ziņošana par blakusparādībām

SASKAŅOTS ZVA 30-07-2020

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu

drošumu.

5.

Kā uzglabāt Emox

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Neatdzesēt un nesasaldēt.

Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc “EXP” un uz tūbiņas pēc

"Derīgs līdz". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Nelietot šīs zāles, ja Jūs pamanāt jebkuras šo zāļu izskata vai aromāta izmaiņas.

Uzglabāšanas laiks pēc pirmās atvēršanas - 6 mēneši.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Emox satur

Aktīvā viela ir naproksēns (1 g gēla satur 100 mg naproksēna).

Pārējās sastāvdaļas: hlorālhidrāts, levomentols, etilspirts, etilparahidroksibenzoāts, nātrija

hidroksīds, karbomērs un attīrīts ūdens.

Emox ārējais izskats un iepakojums

Emox ir balts gels ar mentola aromātu.

Iepakojums: kartona kārbiņa, kas satur alumīnija tūbiņu ar 55 g gela.

Reģitrācijas apliecības īpašnieks

Bausch Health Ireland Limited

3013 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24, D24PPT3

Īrija

Ražotājs

EMO-FARM Sp.z.o.o.

52 Łódzka Str., 95-054 Ksawerów, Polija

Tel.: +48 42 212 80 85

emo-farm@valeant.com

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 06/2020.

SASKAŅOTS ZVA 30-07-2020

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

EMOX 100 mg/g gels

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viens grams gela satur 100 mg aktīvās vielas naproksēna (Naproxenum).

Palīgviela ar zināmu iedarbību: 1 g gela satur 1,5 mg etilparahidroksibenzoāta.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā

3.

ZĀĻU FORMA

Gels.

Balts gels ar mentola smaržu.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Pēctraumatiskas muskuļu un locītavu sāpes (zilumi, izmežģījumi, sastiepumi u.tml.), sāpes locītavu

deģeneratīvu izmaiņu rezultātā.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Šīs zāles paredzētas tikai pieaugušajiem un pusaudžiem no 15 gadu vecuma.

Devas apjoms ir atkarīgs no skartā apvidus, parasti gelu izspiež 4 cm garumā uz sausas un tīras ādas uz

sāpīgā apvidus, 4 līdz 5 reizes dienā, ik pēc vairāku stundu starplaikiem. Pēc uzklāšanas gelu ieziež virs

sāpīgās vietas un iemasē līdz pilnīgai absorbcijai.

Pēc EMOX gela uzklāšanas rūpīgi jānomazgā rokas ar ziepēm.

Pediatriskā populācija

Zāles nav ieteicamas lietošanai bērniem, kuri ir jaunāki par 15 gadiem.

Ārstēšanas kursa ilgums

Ārstēšanas kursa ilgums ir atkarīgs no bojājuma veida un ārstēšanas efektivitātes, parasti tas nav ilgāks

nekā dažas nedēļas. Nerekomendē lietot EMOX 100 mg/g gelu ilgāk kā dažas nedēļas (parasti 4

nedēļas).

4.3.

Kontrindikācijas

EMOX ir kontrindicēts sekojošās situācijās:

- zināma paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām

palīgvielām, citiem nesteroīdiem pretiekaisuma līdzekļiem un/vai salicilātiem;

- anamnēzē ir astmas lēkmes pēc salicilātu, naproksēna vai citu nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu

lietošanas;

- bērniem līdz 15 gadu vecumam;

- pēdējā grūtniecības trimestrī un krūts barošanas periodā;

SASKAŅOTS ZVA 30-07-2020

- ādas plīsumu, atklātu brūču vai ādas kairinājuma un iekaisuma gadījumā.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Esiet īpaši uzmanīgi ar EMOX sekojošajos gadījumos:

- esošas vai anamnēzē alerģiskas reakcijas (izsitumi, apsārtums, nieze) ārstēšanās laikā ar citām

sāpes mazinošām zālēm. Ja ārstēšanas laikā parādās izsitumi, gela lietošana jāpārtrauc;

- pacientiem ar asinsrites traucējumiem, nieru vai aknu mazspēju;

- gela ilgtermiņa lietošana uz lielām ādas virsmām.

PIEZĪME

Nelietojiet EMOX:

- uz gļotādām un acīs, ja šīs zāles nokļūst acīs vai uz gļotādām, nekavējoties izskalojiet ar lielu

daudzumu ūdens;

- zem apsējiem (pārsējiem, lipīgiem plāksteriem);

- iekšķīgi.

Turklāt, ārstēšanas kursa laikā un 2 nedēļas pēc ārstēšanas kursa beigām jāizvairās no tiešas saules

gaismas iedarbības (ieskaitot solārijus).

Tā kā bērniem specifiski drošības pētījumi nav veikti, šīs zāles paredzēts lietot tikai pieaugušajiem un

pusaudžiem no 15 gadu vecuma.

Zāles satur etilparahidroksibenzoātu. Var izraisīt alerģiskas reakcijas (iespējams, vēlīnas).

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Ievērojot atbilstošu EMOX lietošanu, pateicoties zemajai naproksēna koncentrācijai plazmā (apm. 1%)

klīniski nozīmīga mijiedarbība ar citām zālēm ir tikai ļoti retos gadījumos iespējama.

Ilgstošas zāļu lietošanas gadījumā uz lielām ādas virsmām nevar tikt izslēgti naproksēna mijiedarbības

gadījumi ar citām zālēm.

Naproksēna anjons, pateicoties tā lielajai līdzībai ar olbaltumvielu, var aizstāt citas ar albumīnu saistītas

zāles no to saistošajām vietām un tādējādi ietekmēt to iedarbību.

Naproksēns pastiprina fenitoīna, hidantoīna, sulfonamīdu, perorālo hipoglikēmisko zāļu un kumarīna

tipa antikoagulantu iedarbību; šīs zāles var pastiprināt naproksēna iedarbību.

Naproksēnu lietojot reizē ar kāliju saudzējošiem diurētiķiem, sekas var būt hiperkaliēmija.

Pēc naproksēna iekšķīgas lietošanas ir novērotas sekojošas mijiedarbības:

- samazina metotreksāta un litija tubulāro sekrēciju;

- vienlaicīgas glikokortikoīdu, citu nesteroīdu pretiekaisuma līdzekļu vai acetilsalicilskābes

lietošanas sekas var būt palielināts kuņģa un zarnu trakta komplikāciju risks;

- naproksēns kavē furosemīda nātrijurētisko efektu;

- probenecīds palielina naproksēna līmeni plazmā;

- alkohols pastiprina negatīvās naproksēna reakcijas.

Acetilsalicilskābe

Klīniskie farmakodinamiskie dati liecina, ka vienlaicīga naproksēna lietošana ilgāk par vienu dienu

pēc kārtas var kavēt mazas devas acetilsalicilskābes ietekmi uz trombocītu aktivitāti, un šī inhibīcija

var turpināties pat vairākas dienas pēc kārtas pēc naproksēna terapijas pārtraukšanas. Šīs

mijiedarbības klīniskā nozīme nav zināma.

Zāļu/ laboratorijas analīžu mijiedarbības

Naproksēns var samazināt trombocītu agregāciju un pagarināt asiņošanas laiku.

4.6.

Grūtniecība un barošana ar krūti

SASKAŅOTS ZVA 30-07-2020

Grūtniecība

Naproksēna lietošanas drošums grūtniecēm līdz šim nav noteikts.

Pirmo divu grūtniecības trimestru laikā zāles nevajadzētu lietot, ja vien sagaidāmais ieguvums mātei,

domājams, pārspēj jebkuru potenciālo risku auglim.

Grūtniecības trešā trimestra laikā EMOX lietošana ir kontrindicēta, jo naproksēns kavē dzemdes

muskuļu kontrakcijas, naproksēna ietekmes uz augli sekas var būt priekšlaicīga Botalla vada (ductus

arteriosus) noslēgšanās, smagas vai patoloģiskas dzemdības vai aizkavētas dzemdības.

Barošana ar krūti

Naproksēns izdalās krūts pienā, tāpēc barošanas ar krūti laikā tā lietošana ir kontrindicēta.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav novērota nekāda vietēji lietota EMOX nelabvēlīga ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un

apkalpot mehānismus.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Retos gadījumos (≥1/10 000 līdz ≤1/1 000) novēro pārejošu ādas kairinājumu (apsārtums, ādas izsitumi,

nieze), kā arī fotosensitivitāti. Ilgstošas naproksēna lietošanas gadījumā uz lielām ādas virsmām var

novērot sistēmiskas blakusparādības (piem., slikta dūša, caureja, miegainība un galvassāpes).

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot

par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā,

LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9.

Pārdozēšana

Lokāli lietota naproksēna zemās sistēmiskās absorbcijas dēļ pārdozēšana vai saindēšanās ar lokāli lietotu

farmaceitisko vielu maz ticama.

Tomēr neatbilstošas lietošanas vai norīšanas gadījumā var būt sistēmiska iedarbība Šādos gadījumos ir

jāveic parastie pasākumi kā saindēšanās gadījumā ar nesteroīdiem pretiekaisuma līdzekļiem.

Pirmās stundas laikā pēc pārdozēšanas ir jāiztukšo kuņģis un jādod aktivētā ogle.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi vietējai lietošanai (ATĶ kods): M 02 AA

Pēc lokālās lietošanas EMOX piemīt vietējas sāpes remdinošas, pretiekaisuma un prettūskas

īpašības.

Gelam, pateicoties ūdens bāzei, kā arī mentola un etanola klātbūtnei, piemīt arī virspusējas atdzesējošas

un nomierinošas īpašības. Zāļu sastāvā esošais mentols rada vēsuma sajūtu uz ādas, samazina ādas nervu

galu jutīgumu un lokāli izraisa asinsvadu paplašināšanos. Turklāt mentols palielina naproksēna

absorbciju caur ādu vairāk nekā septiņpadsmit reizes.

Hlorālhidrāts, pateicoties nedaudz kairinošajām īpašībām, izraisa labvēlīgu reflektorisku asinsvadu

paplašināšanos.

Naproksēns, zāļu aktīvā sastāvdaļa, lēnām izplatās dziļumā esošajos audos, sasniedzot iekaisuma

perēkli.

Naproksēna pretiekaisuma un sāpes remdinošās īpašības ir izskaidrojamas ar ciklooksigenāzes, enzīma,

SASKAŅOTS ZVA 30-07-2020

kas katalizē arahidonskābes darbību kavēšanu. Tas ir pirmais solis prostaglandīnu sintēzē.

Prostaglandīni ir atbildīgi par iekaisuma stāvokļa pēdējās fāzes attīstību asins sastrēgumu un tūsku.

Turklāt, naproksēna pretiekaisuma iedarbības veids ir saistīts arī ar lizosomālā enzīma darbības

kavēšanu, leikocītu migrācijas kavēšanu, brīvo radikāļu likvidāciju un interleikīna IL2 darbības

kavēšanu.

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Naproksēna farmakokinētika pēc EMOX lokālās lietošanas ir līdzīga tai, kas novērota pēc iekšķīgas

lietošanas.

Pēc iekšķīgas vai rektālas lietošanas naproksēna maksimālā koncentrācija serumā tiek sasniegta 24

stundu laikā. Vietēja zāļu lietošana raksturojas ar lēnāku absorbciju; maksimālā koncentrācija asinīs bija

novērota 4 stundas pēc uzklāšanas uz ādas virsmas.

Naproksēna vietējās lietošanas rezultāts ir augsta zāļu koncentrācija epidermā, dermā un zemāk esošajos

muskuļu audos.

Pēc naproksēna 10% gela lokālās lietošanas naproksēna koncentrācija plazmā bija nenozīmīga un

sasniedza līdz 1,1%, naproksēna koncentrācija urīnā sasniedza 1%.

Naproksēna koncentrācija locītavu šķidrumā pēc lokālas lietošanas ir zema (aptuveni 50% no tā līmeņa

plazmā).

Naproksēns par apmēram 99,9% ir saistīts ar olbaltumvielām (albumīnu).

Aptuveni 98% no devas tiek izvadīta ar urīnu: 10% tiek izvadīts neizmainītā veidā, 60% kā konjugāti

(40% kā glikoronīdu metabolīti un 20% kā nezināmi metabolīti), 5% kā 6-desmetilnaproksēns, 12% kā

6-desmetilnaproksēna glikuronīda konjugāts un 11% kā nezināmi 6- desmetilnaproksēna konjugēti

metabolīti.

No 0,5% līdz 2,5% no lietotās devas ir atrodami izkārnījumos.

Naproksēns šķērso placentu un izdalās krūts pienā. Sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti, naproksēns bija

atrodams aptuveni 1% apmērā no daudzuma, kas konstatēts serumā.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Toksiskums: lokāli lietots, naproksēns laboratorijas dzīvniekiem kopumā bija labi panesams.

Naproksēna 10% gela sastāva ikdienas lietošana uz žurku un suņu ādas sešu nedēļu laikā devās 25 un 50

mg/kg neizraisīja nāvi un nekādus specifiskus klīniskus simptomus, kas uzrādītu zāļu toksiskumu.

Nav novērots nekāds kancerogēns, mutagēns vai teratogēns potenciāls.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Hlorālhidrāts, levomentols, etilspirts, etilparahidroksibenzoāts, karbomērs 934, nātrija hidroksīds un

attīrīts ūdens.

6.2.

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

Uzglabāšanas laiks pēc pirmās atvēršanas - 6 mēneši.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Neatdzesēt un nesasaldēt.

SASKAŅOTS ZVA 30-07-2020

Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

Primārais iepakojums ir alumīnija tūbiņa ar izolāciju, kas no iekšpuses ir noklāta ar aizsardzības laku, ar

uzskrūvējamu plastmasas vāciņu ar caurumsiti.

Sekundārais iepakojums ir kartona kārbiņa.

Iepakojuma saturs: 55 g gela tūbiņā.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Neizlietotās zāles vai citus izlietotos materiālus jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Bausch Health Ireland Limited

3013 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24, D24PPT3

Īrija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

05-0435

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 19.10.2005.

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 30.12.2010.

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

10/2018

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju