Dutasteride Accord 0,5 mg mīkstās kapsulas

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

16-05-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

16-05-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
Dutasterīds
Pieejams no:
Accord Healthcare B.V., Netherlands
ATĶ kods:
G04CB02
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Dutasteride
Deva:
0,5 mg
Zāļu forma:
Kapsula, mīkstā
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Pharmadox Healthcare Ltd, Malta
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija statuss:
12-JUL-20
Autorizācija numurs:
15-0146

SASKAŅOTS ZVA 16-05-2019

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Dutasteride Accord 0,5 mg mīkstās kapsulas

Dutasteridum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Dutasteride Accord un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Dutasteride Accord lietošanas

Kā lietot Dutasteride Accord

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Dutasteride Accord

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Dutasteride Accord un kādam nolūkam to lieto

Dutasteride Accord lieto, lai ārstētu vīriešus ar palielinātu priekšdziedzeri (labdabīgu

priekšdziedzera hiperplāziju) - ar vēzi nesaistītu priekšdziedzera augšanu, ko izraisa pārmērīga

hormona dihidrotestosterona veidošanās.

Aktīvā viela ir dutasterīds. Tas pieder zāļu grupai, ko sauc par 5-alfa reduktāzes inhibitoriem.

Priekšdziedzerim palielinoties, tas var apgrūtināt urināciju, piemēram, var rasties grūtības urinēt vai

nepieciešamība urinēt biežāk. Urīna strūkla var kļūt lēnāka un vājāka. Ja priekšdziedzera

palielināšanās netiek ārstēta, pastāv risks, ka urīna strūkla tiks pilnībā bloķēta (akūta urīna retence).

Šādā gadījumā ir nepieciešama neatliekama medicīniska iejaukšanās. Dažos gadījumos ir

nepieciešama operācija, lai izņemtu priekšdziedzeri vai samazinātu tā izmēru. Dutasteride Accord

samazina dihidrotestosterona veidošanos, palīdzot samazināt priekšdziedzeri un atvieglojot

simptomus. Tas samazinās akūtas urīna retences un ķirurģiskas operācijas nepieciešamības risku.

Dutasteride Accord var tikt lietots arī kombinācijā ar citām zālēm, ko sauc par tamsulosīnu (lieto

palielināta priekšdziedzera simptomu ārstēšanai).

2.

Kas Jums jāzina pirms Dutasteride Accord lietošanas

Nelietojiet Dutasteride Accord šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret dutasterīdu, citiem alfa-5 reduktāzes inhibitoriem, sojas lecitīnu,

zemesriekstiem vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir smaga aknu slimība.

Ja Jūs domājat, ka kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums, pastāstiet par to savam

ārstam.

Šīs zāles ir paredzētas tikai lietošanai vīriešiem. Tās nedrīkst lietot sievietes, bērni vai pusaudži.

Version: 2019 02 21_var006+MAH tr_2.2

SASKAŅOTS ZVA 16-05-2019

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Dutasteride Accord lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu

Dažos klīniskajos pētījumos sirds mazspēja biežāk radās pacientiem, kuri lietoja dutasterīdu

kopā ar citām zālēm, ko sauc par alfa blokatoriem (piemēram, tamsulosīnu), salīdzinot ar

pacientiem, kuri lietoja tikai dutasterīdu vai tikai alfa blokatoru. Sirds mazspēja nozīmē, ka

Jūsu sirds nesūknē asinis tik labi, kā vajadzētu.

Pirms šo zāļu lietošanas pārliecinieties, ka Jūsu ārsts zina, ja Jums ir aknu darbības

traucējumi. Ja Jums ir bijusi kāda slimība, kas ietekmē aknas, Dutasteride Accord lietošanas

laikā Jums var būt nepieciešams veikt kādas papildu pārbaudes.

Sievietes, bērni un pusaudži nedrīkst aizskart Dutasteride Accord kapsulas, no kurām iztek

saturs, jo aktīvā viela var uzsūkties caur ādu. Nekavējoties nomazgājiet skarto apvidu ar

ziepēm un ūdeni, ja bijusi jebkāda saskare ar ādu.

Dzimumakta laikā lietojiet prezervatīvu. Dutasterīds ir konstatēts Dutasteride Accord

lietojošo vīriešu spermā. Ja Jūsu partnere ir grūtniece vai viņai varētu būt iestājusies

grūtniecība, Jums jāizvairās no viņas saskares ar Jūsu spermu, jo dutasterīds var ietekmēt

vīriešu dzimuma bērna normālu attīstību. Pierādīts, ka dutasterīds samazina spermatozoīdu

skaitu, spermas apjomu un spermatozoīdu kustīgumu. Tas var samazināt Jūsu auglību.

Dutasteride Accord ietekmē PSA (prostatas specifiskā antigēna) līmeni asinīs, ko dažkārt

izmanto, lai diagnosticētu priekšdziedzera vēzi. Jūsu ārstam jāzina par šo ietekmi un viņš

tomēr var izmantot šo pārbaudi priekšdziedzera vēža diagnosticēšanai. Ja Jums tiek veiktas

PSA asins analīzes, pastāstiet savam ārstam, ka Jūs lietojat Dutasteride Accord. Vīriešiem,

kuri lieto Dutasteride Accord, regulāri jāpārbauda PSA līmenis. Klīniskā pētījumā ar

vīriešiem ar palielinātu priekšdziedzera vēža risku tiem vīriešiem, kuri lietoja dutasterīdu,

nopietna priekšdziedzera vēža forma bija biežāk nekā vīriešiem, kuri nelietoja dutasterīdu.

Dutasteride Accord ietekme uz šo nopietno priekšdziedzera vēža formu nav skaidra.

Dutasteride Accord var izraisīt krūšu dziedzeru palielināšanos un jutīgumu. Ja tas kļūst

traucējoši vai arī ja Jūs novērojat jebkādus veidojumus krūtīs vai izdalījumus no krūšu

galiem, Jums jāpārrunā šīs izmaiņas ar savu ārstu, jo tās var būt nopietnas slimības,

piemēram, krūts dziedzera vēža pazīmes.

Ja Jums ir kādi jautājumi par Dutasteride Accord lietošanas, konsultējieties ar savu ārstu vai

farmaceitu.

Citas zāles un Dutasteride Accord

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, esat lietojis pēdējā laikā vai

varētu lietot.

Dažas zāles var mijiedarboties ar Dutasteride Accord un palielināt blakusparādību rašanās risku. Tādas

zāles ir:

verapamils vai diltiazems (lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai);

ritonavīrs vai indinavīrs (lieto HIV infekcijas ārstēšanai);

itrakonazols vai ketokonazols (lieto sēnīšinfekciju ārstēšanai);

nefazodons (antidepresants);

alfa blokatori (lieto palielināta priekšdziedzera vai paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai).

Pastāstiet savam ārstam, ja Jūs lietojat kādas no šīm zālēm. Var būt nepieciešams samazināt

Jūsu lietoto Dutasteride Accord devu.

Dutasteride Accord kopā ar uzturu un dzērienu

Dutasteride Accord var lietot neatkarīgi no ēdienreizēm.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Version: 2019 02 21_var006+MAH tr_2.2

SASKAŅOTS ZVA 16-05-2019

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība

vai arī Jūs plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Sievietes, kurām ir (vai var būt iestājusies) grūtniecība, nedrīkst nonākt saskarē ar

kapsulām, no kurām iztek saturs. Dutasterīds uzsūcas caur ādu un var ietekmēt vīriešu

dzimuma augļa normālu attīstību. Šis risks ir īpaši liels pirmajās 16 grūtniecības nedēļās.

Dzimumakta laikā lietojiet prezervatīvu. Dutasterīds ir konstatēts Dutasteride Accord

lietojošo vīriešu spermā. Ja Jūsu partnerei ir vai var būt iestājusies grūtniecība, viņai ir

jāizvairās no saskares ar Jūsu spermu.

Ir pierādīts, ka Dutasteride Accord samazina spermatozoīdu skaitu, spermas tilpumu un

spermatozoīdu kustīgumu. Tādēļ var būt samazināta vīrieša auglība.

Ja grūtniece nonākusi saskarē ar dutasterīdu, sazinieties ar savu ārstu, lai saņemtu padomu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav paredzams, ka Dutasteride Accord varētu ietekmēt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus vai

apkalpot mehānismus.

Dutasteride Accord satur lecitīnu

Šīs zāles satur sojas lecitīnu, kas var saturēt sojas eļļu. Nelietojiet šīs zāles, ja Jums ir alerģija pret

zemesriekstiem vai soju.

3.

Kā lietot Dutasteride Accord

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā Jūsu ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā

vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

Ja Jūs nelietosiet šīs zāles regulāri, var pasliktināties PSA līmeņa kontrole. Neskaidrību gadījumā

vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir viena kapsula (0,5 mg) vienu reizi dienā. Norijiet kapsulu veselu, uzdzerot ūdeni.

Nesakošļājiet vai nelauziet un neatveriet to. Saskare ar kapsulas saturu var izraisīt iekaisumu mutes

dobumā vai kaklā.

Dutasteride Accord ir zāles, kas paredzētas ilgstošai lietošanai. Daži vīrieši izjūt agrīnu simptomu

uzlabošanos. Tomēr citiem var būt nepieciešams lietot Dutasteride Accord 6 mēnešus vai ilgāk, līdz

tas sāk iedarboties. Turpiniet Dutasteride Accord lietošanu tik ilgi, cik to noteicis Jūsu ārsts.

Ja Jūs esat lietojis Dutasteride Accord vairāk nekā noteikts

Ja Jūs esat lietojis pārāk daudz Dutasteride Accord kapsulu, sazinieties ar savu ārstu vai farmaceitu, lai

iegūtu padomu.

Ja Jūs esat aizmirsis lietot Dutasteride Accord

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu, vienkārši lietojiet nākamo devu parastajā laikā.

Ja Jūs pārtraucat lietot Dutasteride Accord

Nepārtrauciet Dutasteride Accord lietošanu, iepriekš nekonsultējoties ar savu ārstu. Zāles varētu būt

jālieto līdz pat 6 mēnešiem vai ilgāk, līdz pamanīsiet to iedarbību.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai

farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Version: 2019 02 21_var006+MAH tr_2.2

SASKAŅOTS ZVA 16-05-2019

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Alerģiskas reakcijas

Alerģiskas reakcijas pazīmes var būt:

izsitumi uz ādas (kas var būt niezoši);

nātrene (nātres dzēlumiem līdzīgi izsitumi);

acu plakstiņu, sejas, lūpu, roku vai kāju pietūkums.

Ja Jums rodas kāds no šiem simptomiem, pārtrauciet Dutasteride Accord lietošanu un

nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.

Biežas blakusparādības

Tās var rasties mazāk, nekā 1 no 10 vīriešiem, kuri lieto Dutasteride Accord:

impotence (nespēja panākt vai saglabāt erekciju), kas var turpināties arī pēc Dutasteride

Accord lietošanas pārtraukšanas;

samazināta dzimumtieksme (libido), kas var turpināties arī pēc Dutasteride Accord lietošanas

pārtraukšanas;

ejakulācijas grūtības, kas var turpināties arī pēc Dutasteride Accord lietošanas pārtraukšanas;

krūšu dziedzeru palielināšanās vai jutīgums (ginekomastija);

reibonis, lietojot kombinācijā ar tamsulosīnu.

Retākas blakusparādības

Tās var rasties mazāk, nekā 1 no 100 vīriešiem, kuri lieto Dutasteride Accord:

sirds mazspēja (sirds mazāk efektīvi nodrošina asins cirkulāciju ķermenī. Jums var rasties tādi

simptomi kā elpas trūkums, ārkārtīgi izteikts nogurums un potīšu un kāju pietūkums);

apmatojuma zudums (parasti uz ķermeņa) vai apmatojuma augšana.

Blakusparādības, kuru sastopamības biežums nav zināms

Sastopamības biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem:

nomākts garastāvoklis;

sāpes sēkliniekos un to pietūkums.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī

uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par

blakusparādībām arī tieši, Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne:

www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu

drošumu.

5.

Kā uzglabāt Dutasteride Accord

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes un blistera pēc

„EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet savam farmaceitam, kā izmest zāles,

kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

Version: 2019 02 21_var006+MAH tr_2.2

SASKAŅOTS ZVA 16-05-2019

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Dutasteride Accord satur

Aktīvā viela ir dutasterīds. Katra mīkstā kapsula satur 0,5 mg dutasterīda.

Citas sastāvdaļas ir:

kapsulas saturs: I tipa glicerilmonokaprilkaprāts (capmul MCM, NF [mono glicerīdi un di-

glicerīdi, NF]), butilhidroksitoluols (E321);

kapsulas apvalks: želatīns (E441), glicerīns (E422), titāna dioksīds (E171), dzeltenais

dzelzs oksīds (E172), sojas lecitīns (E322);

uzdrukas tinte: šellakas etilspirta glazūra, melnais dzelzs oksīds (E172), propilēnglikols

(E1520), amonija hidroksīds (E527).

Dutasteride Accord ārējais izskats un iepakojums

Dutasteride Accord 0,5 mg kapsulas ir dzeltenas, necaurspīdīgas, garenas formas kapsulas, kuru

izmērs ir 16,65 mm x 6,68 mm, kas pildītas ar dzidru, caurspīdīgu, eļļainu šķīdumu, un melnas tintes

uzdruku „2632”. Tās ir pieejamas blisteriepakojumos pa 10, 30, 50, 60 un 90 kapsulām. Visi

iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Accord Healthcare B.V., Winthontlaan 200, 3526 KV Utrecht, Nīderlande

Ražotājs

Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Corradino Industrial Estate, Paola, PLA 3000, Malta

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Austrijā: Dutasteride Accord 0,5 mg Weichkapseln

Bulgārijā: Dutasteride Accord

Čehijā: Dutasteride Accord 0,5 mg

Dānijā, Igaunijā, Īslandē, Kiprā, Maltā, Norvēģijā: Dutasteride Accord

Grieķijā: Dutasteride/Accord

Horvātijā: Dutasteride Accord 0,5 mg meke kapsule

Īrijā: Dutasteride 0.5mg Soft Capsules

Latvijā: Dutasteride Accord 0,5 mg mīkstās kapsulas

Lielbritānijā: Dutasteride 0.5mg Capsules, soft

Lietuvā: Dutasteride Accord 0,5 mg minkštosios kapsulės

Polijā: Dutasteride Accord

Rumānijā: Dutasteride Accord 0,5 mg capsule moi

Slovēnijā: Dutasteride Accord 0,5 mg mehke kapsule

Somijā: Dutasteride AHCL

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 02/2019

Version: 2019 02 21_var006+MAH tr_2.2

SASKAŅOTS ZVA 16-05-2019

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Dutasteride Accord 0,5 mg mīkstās kapsulas

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra kapsula satur 0,5 mg dutasterīda (Dutasteridum).

Palīgviela ar zināmu iedarbību:

Katra kapsula var saturēt nelielu daudzumu sojas lecitīna.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Mīkstā kapsula.

Dzeltenas, necaurspīdīgas, garenas formas kapsulas, kuru izmērs ir 16,65 mm x 6,68 mm, kas pildītas

ar dzidru, caurspīdīgu, eļļainu šķīdumu, un melnas tintes uzdruku „2632”.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Vidēji smagu līdz smagu labdabīgas priekšdziedzera hiperplāzijas (LPH) simptomu ārstēšana.

Lai samazinātu akūtas urīna retences (AUR) risku un nepieciešamību pēc ķirurģiskas iejaukšanās

pacientiem ar vidēji smagiem līdz smagiem LPH simptomiem.

Informāciju par ārstēšanas rezultātiem un pacientu grupām, kas pētītas klīniskajos pētījumos, skatīt

5.1. apakšpunktā.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Devas

Dutasterīdu var lietot monoterapijā vai kombinācijā ar alfa blokatoru tamsulosīnu (0,4 mg) (skatīt

4.4., 4.8. un 5.1. apakšpunktu).

Pieaugušie (tajā skaitā gados vecāki cilvēki)

Ieteicamā Dutasteride Accord deva ir viena kapsula (0,5 mg) vienu reizi dienā iekšķīgi. Kapsulas

jānorij veselas, nesakošļājot un neatverot tās, jo saskarē ar kapsulas saturu var rasties mutes un kakla

gļotādas kairinājums. Kapsulas var lietot neatkarīgi no ēdienreizēm. Kaut arī stāvokļa uzlabošanās var

tikt novērota agrīnā ārstēšanas stadijā, var būt nepieciešama līdz pat 6 mēnešus ilga ārstēšana, lai

sasniegtu terapeitisko efektu. Gados vecākiem cilvēkiem nav nepieciešama devas pielāgošana.

Nieru darbības traucējumi

Nieru darbības traucējumu ietekme uz dutasterīda farmakokinētiku nav pētīta. Nav paredzēta devas

pielāgošana pacientiem ar nieru darbības traucējumiem (skatīt 5.2. apakšpunktu).

1 Version: 2018-11-26_MAH tr+Name_1.2

SASKAŅOTS ZVA 16-05-2019

Aknu darbības traucējumi

Aknu darbības traucējumu ietekme uz dutasterīda farmakokinētiku nav pētīta, tādēļ jāievēro

piesardzība, nozīmējot to pacientiem ar viegliem līdz vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem

(skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu). Pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem dutasterīda

lietošana ir kontrindicēta (skatīt 4.3. apakšpunktu).

4.3.

Kontrindikācijas

Dutasteride Accord lietošana kontrindicēta sekojošos gadījumos:

sievietēm, bērniem un pusaudžiem (skatīt 4.6. apakšpunktu);

paaugstinātas jutības gadījumā pret dutasterīdu, citiem 5-alfa reduktāzes inhibitoriem, sojas

lecitīnu, zemesriekstiem vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām;

pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Sakarā ar iespējami palielinātu blakusparādību (tajā skaitā sirds mazspējas) rašanās risku, kombinētā

terapija jānozīmē pēc rūpīgas ieguvuma un riska attiecības novērtēšanas un pēc alternatīvu ārstēšanas

iespēju, tajā skaitā monoterapijas, izmantošanas apsvēršanas (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Sirds mazspēja

Divos 4 gadus ilgos klīniskajos pētījumos sirds mazspējas (apvienots ziņoto traucējumu termins, kas

ietver galvenokārt sirds mazspēju un sastrēguma sirds mazspēju) sastopamība pacientiem, kuri lietoja

dutasterīdu kombinācijā ar alfa blokatoru, galvenokārt tamsulosīnu, bija lielāka nekā pacientiem, kuri

nelietoja šādu kombināciju. Šajos divos pētījumos sirds mazspējas sastopamības biežums bija neliels

(≤ 1 %) un abos pētījumos tas bija atšķirīgs (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Ietekme uz priekšdziedzera specifisko antigēnu (PSA) un priekšdziedzera vēža atklāšanu

Pacientiem pirms Dutasteride Accord terapijas uzsākšanas un periodiski tās laikā jāveic digitāla

rektāla izmeklēšana, kā arī citi izmeklējumi priekšdziedzera vēža izslēgšanai.

Priekšdziedzera specifiskā antigēna (PSA) koncentrācija serumā ir būtisks komponents

priekšdziedzera vēža atklāšanai. Dutasterīds pēc sešu mēnešu terapijas izraisa vidējo seruma PSA

līmeņa pazemināšanos par apmēram 50 %.

Pacientiem, kuri saņem dutasterīdu, pēc 6 ārstēšanas mēnešiem ar dutasterīdu vēlreiz jānosaka

sākotnējais PSA. Pēc tam ieteicams regulāri kontrolēt PSA līmeni. Jebkāda apstiprināta PSA līmeņa

palielināšanās, salīdzinot ar zemāko līmeni, dutasterīda terapijas laikā var liecināt par priekšdziedzera

vēzi (īpaši par augstas pakāpes vēzi) vai par Dutasteride Accord terapijas norādījumu neievērošanu, un

tā ir rūpīgi jāizvērtē, pat ja šie raksturlielumi joprojām atbilst normai, kas noteikta vīriešiem, kuri

nelieto 5-alfa reduktāzes inhibitoru (skatīt 5.1. apakšpunktu). Pacientam, kurš lieto dutasterīdu,

interpretējot PSA raksturlielumu, salīdzinājumam jāvadās pēc iepriekšējiem PSA raksturlielumiem.

Ārstēšana ar Dutasteride Accord netraucē izmantot PSA priekšdziedzera vēža diagnosticēšanā pēc

tam, kad noteikts jaunais sākotnējais līmenis (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Kopējais PSA līmenis serumā normalizējas 6 mēnešu laikā pēc terapijas pārtraukšanas. Brīvā un

kopējā PSA attiecība pat dutasterīda ietekmē saglabājas nemainīga. Ja klīnicisti priekšdziedzera vēža

diagnosticēšanai vīriešiem, kuri saņem Dutasteride Accord Healthcare, izvēlas izmantot brīvā PSA

procentuālo daudzumu, rādītāju pielāgošana nav nepieciešama.

Priekšdziedzera vēzis un augstas pakāpes audzēji

Viena klīniskā pētījuma (REDUCE pētījuma) rezultāti vīriešiem ar palielinātu priekšdziedzera vēža

risku uzrādīja lielāku priekšdziedzera vēža, kas vērtējams ar 8 – 10 punktiem pēc Glīsona skalas,

sastopamības biežumu ar dutasterīdu ārstētiem vīriešiem, salīdzinot ar placebo grupu. Sakarība starp

dutasterīdu un augstas pakāpes priekšdziedzera vēzi nav skaidra. Vīrieši, kuri lieto dutasterīdu,

2 Version: 2018-11-26_MAH tr+Name_1.2

SASKAŅOTS ZVA 16-05-2019

regulāri jāpārbauda attiecībā uz priekšdziedzera vēža risku, ieskaitot PSA testa veikšanu (skatīt 5.1.

apakšpunktu).

Bojātas kapsulas

Dutasterīds uzsūcas caur ādu, tāpēc sievietēm, bērniem un pusaudžiem jāizvairās no saskares ar

bojātām kapsulām (skatīt 4.6. apakšpunktu). Ja notikusi saskare ar bojātām kapsulām, saskares vieta

nekavējoties jānomazgā ar ziepēm un ūdeni.

Aknu darbības traucējumi

Dutasterīds nav pētīts pacientiem ar aknu slimību. Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem aknu

darbības traucējumiem dutasterīds jālieto piesardzīgi (skatīt 4.2., 4.3. un 5.2. apakšpunktu).

Jaunveidojumi krūšu dziedzeros

Klīniskajos pētījumos un pēcreģistrācijas periodā ir ziņots par krūts dziedzera vēža rašanos vīriešiem,

kuri lietoja dutasterīdu (skatīt 5.1. apakšpunktu). Ārstiem jābrīdina pacienti nekavējoties informēt par

jebkādām krūšu dziedzeru audu izmaiņām, piemēram, veidojumiem vai izdalījumiem no krūšu

galiem. Pašlaik nav skaidrs, vai pastāv cēloņsakarība starp krūts dziedzera vēža rašanos vīriešiem un

ilgstošu dutasterīda lietošanu.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Informāciju par seruma PSA līmeņa samazināšanos dutasterīda terapijas laikā un norādījumus

attiecībā uz priekšdziedzera vēža noteikšanu lūdzu skatīt 4.4. apakšpunktā.

Citu zāļu ietekme uz dutasterīda farmakokinētiku

Lietošana kopā ar CYP3A4 un/vai P-glikoproteīna inhibitoriem

Dutasterīds galvenokārt izdalās metabolisma ceļā. In vitro pētījumi liecina, ka šo metabolismu

katalizē CYP3A4 un CYP3A5. Nav veikti formāli pētījumi par mijiedarbību ar spēcīgiem CYP3A4

inhibitoriem. Tomēr populācijas farmakokinētikas pētījumā nelielam daudzumam pacientu, kuri

paralēli tika ārstēti ar verapamilu vai diltiazemu (vidēji spēcīgi CYP3A4 inhibitori un P-glikoproteīna

inhibitori), dutasterīda koncentrācija serumā vidēji bija attiecīgi 1,6 līdz 1,8 reizes augstāka nekā

pārējiem pacientiem.

Ilgstoša dutasterīda kombinēšana ar zālēm, kas ir spēcīgi enzīma CYP3A4 inhibitori (piemēram,

ritonavīrs, indinavīrs, nefazodons, itrakonazols, iekšķīgi lietojams ketokonazols), var paaugstināt

dutasterīda koncentrāciju serumā. Pastiprināts 5-alfa reduktāzes nomākums palielinātas dutasterīda

iedarbības dēļ ir maz ticams. Tomēr, ja tiek novērotas blakusparādības, var apsvērt retāku dutasterīda

lietošanu. Jāņem vērā, ka enzīmu nomākuma gadījumā ilgais eliminācijas pusperiods var tikt vēl

vairāk pagarināts un var būt nepieciešami vairāk nekā 6 mēneši vienlaicīgas terapijas, lai sasniegtu

jaunu līdzsvara koncentrāciju.

12 g holestiramīna lietošana vienu stundu pirms vienas 5 mg dutasterīda devas neietekmēja

dutasterīda farmakokinētiku.

Dutasterīda ietekme uz citu zāļu farmakokinētiku

Dutasterīds neietekmē varfarīna vai digoksīna farmakokinētiku. Tas liecina, ka dutasterīds

nenomāc/neveicina CYP2C9 vai transportētāja P-glikoproteīna darbību. In vitro mijiedarbības

pētījumi liecina, ka dutasterīds nenomāc CYP1A2, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 vai CYP3A4

enzīmus.

In vitro dutasterīdu nemetabolizē cilvēka citohroma P450 izoenzīmi CYP1A2, CYP2A6, CYP2E1,

CYP2C8, CYP2C9, CYP2B6 un CYP2D6.

Nelielā (N=24), divas nedēļas ilgā pētījumā, kurā piedalījās veseli vīrieši, dutasterīds (0,5 mg dienā)

neietekmēja tamsulosīna vai terazosīna farmakokinētiku. Šajā pētījumā netika novērota arī

farmakodinamiska mijiedarbība.

3 Version: 2018-11-26_MAH tr+Name_1.2

SASKAŅOTS ZVA 16-05-2019

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Dutasteride Accord ir kontrindicēts lietošanai sievietēm.

Fertilitāte

Ir saņemti ziņojumi, ka dutasterīda lietošana ietekmē spermas īpašības (spermatozoīdu skaita, spermas

tilpuma un spermatozoīdu kustīguma samazināšanās) veseliem vīriešiem (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Nav iespējams izslēgt vīrieša auglības samazināšanās iespēju.

Grūtniecība

Tāpat kā citi 5-alfa reduktāzes inhibitori, dutasterīds nomāc testosterona pārveidošanos par

dihidrotestosteronu un, ja to lieto sieviete, kura iznēsā vīriešu dzimuma augli, tas var nomākt augļa

ārējo dzimumorgānu attīstību (skatīt 4.4. apakšpunktu). Pacientiem, kuri saņēma 0,5 mg dutasterīda

dienā, spermā tika konstatēts neliels dutasterīda daudzums. Nav zināms, vai varētu būt novērojama

nelabvēlīga ietekme uz vīriešu dzimuma augli, ja tā mātei ir saskare ar dutasterīda terapiju saņemoša

pacienta spermu (vislielākais risks ir pirmajās 16 grūtniecības nedēļās).

Tāpat kā lietojot visus 5-alfa reduktāzes inhibitorus, ja pacienta partnerei ir iestājusies vai iespējama

grūtniecības iestāšanās, pacientam ieteicams novērst partneres saskari ar viņa spermu, lietojot

prezervatīvu.

Informāciju par neklīniskajiem datiem skatiet 5.3. apakšpunktā.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai dutasterīds izdalās mātes pienā cilvēkiem.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Ņemot vērā dutasterīda farmakodinamiskās īpašības, nav sagaidāms, ka dutasterīda lietošana varētu

ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

DUTASTERĪDS MONOTERAPIJĀ

Apmēram 19 % no 2167 pacientiem, kuri saņēma dutasterīdu 2 gadus ilgos III fāzes placebo

kontrolētos pētījumos, radās blakusparādības pirmajā ārstēšanas gadā. Vairumā gadījumu

blakusparādības bija vieglas līdz vidēji smagas un saistītas ar reproduktīvo sistēmu. Turpmākajos 2

gados ilgos atklātos pētījumu pagarinājumos blakusparādību profila izmaiņas neradās.

Tabulā zemāk norādītas blakusparādības, kas radušās kontrolētos klīniskajos pētījumos un

pēcreģistrācijas periodā. Par uzskaitītajām blakusparādībām, kas radušās klīniskajos pētījumos un ir

pētnieku novērtēti ar zāļu lietošanu saistīti gadījumi (kuru sastopamības biežums ir 1 % vai lielāks),

pirmajā terapijas gadā biežāk ir ziņots attiecībā uz pacientiem, kuri saņēma dutasterīdu, salīdzinot ar

placebo. Blakusparādību sastopamības biežums pēcreģistrācijas periodā tika noteikts pēc

spontānajiem ziņojumiem, tāpēc patiesais sastopamības biežums nav zināms:

Ļoti bieži (

1/10), bieži (

1/100 līdz <1/10), retāk (

1/1000 līdz <1/100), reti (

1/10000 līdz

<1/1000), ļoti reti (<1/10000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Orgānu sistēma

Blakusparādība

Sastopamības biežums atbilstoši klīniskā

pētījuma datiem

Sastopamības

biežums 1.

ārstēšanas gadā

(n=2167)

Sastopamības biežums

2. ārstēšanas gadā

(n=1744)

4 Version: 2018-11-26_MAH tr+Name_1.2

SASKAŅOTS ZVA 16-05-2019

Reproduktīvās

sistēmas traucējumi

un krūts slimības

Impotence*

6,0 %

1,7 %

Libido izmaiņas

(samazināta

dzimumtieksme)*

3,7 %

0,6 %

Ejakulācijas traucējumi*

1,8 %

0,5 %

Krūšu dziedzeru

patoloģijas

1,3 %

1,3 %

Imūnās sistēmas

traucējumi

Alerģiskas reakcijas, tajā

skaitā izsitumi, nieze,

nātrene, lokalizēta tūska

un angioedēma

Sastopamības biežums atbilstoši

pēcreģistrācijas novērojumu datiem

Nav zināmi

Psihiskie traucējumi

Nomākts garastāvoklis

Nav zināmi

Ādas un zemādas

audu bojājumi

Alopēcija (galvenokārt

ķermeņa apmatojuma

zudums), hipertrihoze

Retāk

Reproduktīvās

sistēmas traucējumi

un krūts slimības

Sāpes sēkliniekos un to

pietūkums

Nav zināmi

* Šie dzimumspēju traucējumi ir saistīti ar dutasterīda terapiju (tajā skaitā monoterapiju un

kombināciju ar tamsulosīnu). Šīs blakusparādības var saglabāties pēc ārstēšanas pārtraukšanas.

Dutasterīda nozīme traucējumu saglabāšanās gadījumā nav zināma.

Ietver krūšu dziedzeru jutīgumu un krūšu dziedzeru palielināšanos.

DUTASTERĪDS KOMBINĀCIJĀ AR ALFA BLOKATORU TAMSULOSĪNU

4 gadus ilga CombAT pētījuma dati, salīdzinot 0,5 mg dutasterīda (n=1623) un 0,4 mg tamsulosīna

(n=1611) lietošanu vienu reizi dienā monoterapijā un kombinācijā (n=1610), liecināja, ka jebkuras

pētnieku novērtētas ar zāļu lietošanu saistītas blakusparādības sastopamības biežums pirmajā, otrajā,

trešajā un ceturtajā ārstēšanas gadā bija attiecīgi 22 %, 6 %, 4 % un 2 % dutasterīda/tamsulosīna

kombinētai terapijai, 15 %, 6 %, 3 % un 2 % dutasterīda monoterapijai un 13 %, 5 %, 2 % un 2 %

tamsulosīna monoterapijai. Lielāks blakusparādību sastopamības biežums kombinētas terapijas grupā

pirmajā ārstēšanas gadā bija šajā grupā novēroto reproduktīvās sistēmas traucējumu, it īpaši

ejakulācijas traucējumu, lielākas sastopamības dēļ.

Ziņots par šādām pētnieku novērtētām ar zāļu lietošanu saistītām blakusparādībām, kuru sastopamības

biežums ir 1 % vai lielāks pirmajā ārstēšanas gadā CombAT pētījumā; šo blakusparādību

sastopamības biežums četros ārstēšanas gados norādīts turpmāk zemāk:

Orgānu sistēmu

grupa

Blakusparādība

Sastopamības biežums ārstēšanas periodā

1. gads

2. gads

3. gads

4. gads

Kombinācija

(n=1610)

(n=1428)

(n=1283)

(n=1200)

Dutasterīds

(n=1623)

(n=1464)

(n=1325)

(n=1200)

Tamsulosīns

(n=1611)

(n=1468)

(n=1281)

(n=1112)

Nervu sistēmas traucējumi

Reibonis

Kombinācija

1,4 %

0,1 %

< 0,1 %

0,2 %

Dutasterīds

0,7 %

0,1 %

< 0,1 %

< 0,1 %

Tamsulosīns

1,3 %

0,4 %

< 0,1 %

Sirds funkcijas traucējumi

Sirds mazspēja (kombinētais termins

Kombinācija

0,2 %

0,4 %

0,2 %

0,2 %

Dutasterīds

< 0,1 %

0,1 %

< 0,1 %

Tamsulosīns

0,1 %

< 0,1 %

0,4 %

0,2 %

Reproduktīvās sistēmas

traucējumi un krūts slimības

Impotence

Kombinācija

6,3 %

1,8 %

0,9 %

0,4 %

5 Version: 2018-11-26_MAH tr+Name_1.2

SASKAŅOTS ZVA 16-05-2019

Psihiskie traucējumi

Izmeklējumi

Dutasterīds

5,1 %

1,6 %

0,6 %

0,3 %

Tamsulosīns

3,3 %

1,0 %

0,6 %

1,1 %

Libido izmaiņas (samazināta dzimumtieksme)

Kombinācija

5,3 %

0,8 %

0,2 %

Dutasterīds

3,8 %

1,0 %

0,2 %

Tamsulosīns

2,5 %

0,7 %

0,2 %

< 0,1 %

Ejakulācijas traucējumi

Kombinācija

9,0 %

1,0 %

0,5 %

< 0,1 %

Dutasterīds

1,5 %

0,5 %

0,2 %

0,3 %

Tamsulosīns

2,7 %

0,5 %

0,2 %

0,3 %

Krūšu dziedzeru patoloģijas

Kombinācija

2,1 %

0,8 %

0,9 %

0,6 %

Dutasterīds

1,7 %

1,2 %

0,5 %

0,7 %

Tamsulosīns

0,8 %

0,4 %

0,2 %

Kombinācija=0,5 mg dutasterīda vienu reizi dienā kopā ar 0,4 mg tamsulosīna vienu reizi dienā.

Sirds mazspējas kombinētais termins ietver sastrēguma sirds mazspēju, sirds mazspēju, kreisā

kambara mazspēju, akūtu sirds mazspēju, kardiogēnu šoku, akūtu kreisā kambara mazspēju, labā

kambara mazspēju, akūtu labā kambara mazspēju, kambaru mazspēju, kardiopulmonālu mazspēju,

sastrēguma kardiomiopātiju.

Šie dzimumspēju traucējumi ir saistīti ar dutasterīda terapiju (tajā skaitā monoterapiju un

kombināciju ar tamsulosīnu). Šīs blakusparādības var saglabāties pēc ārstēšanas pārtraukšanas.

Dutasterīda nozīme traucējumu saglabāšanās gadījumā nav zināma.

Ietver krūšu dziedzeru jutīgumu un palielināšanos.

CITA INFORMĀCIJA

REDUCE pētījums atklāja lielāku prostatas vēža, kas vērtējams ar 8 – 10 punktiem pēc Glīsona

skalas, sastopamību ar dutasterīdu ārstētiem vīriešiem, salīdzinot ar placebo lietotājiem (skatīt 4.4. un

5.1. apakšpunktu). Nav noskaidrots, vai šī pētījuma rezultātus ietekmēja dutasterīda iedarbība,

samazinot priekšdziedzera tilpumu, vai ar pētījumu saistīti faktori.

Klīniskajos pētījumos un pēcreģistrācijas periodā ziņots par krūts dziedzera vēzi vīriešiem (skatīt 4.4.

apakšpunktu).

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV

1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9.

Pārdozēšana

Dutasterīda pētījumos ar brīvprātīgajiem 7 dienas tika lietots līdz 40 mg dutasterīda dienā vienā devā

(80 reizes vairāk nekā terapeitiskā deva) bez nozīmīgām blakusparādībām. Klīniskajos pētījumos

pacientiem 6 mēnešus tika nozīmētas 5 mg dienas devas, nerodoties citām blakusparādībām papildus

tām, kas novērojamas, lietojot terapeitisko devu 0,5 mg. Dutasterīdam nav specifiska antidota, tāpēc,

ja pastāv aizdomas par pārdozēšanu, jāpiemēro atbilstoša simptomātiska un balstterapija.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: zāļu preparāti labdabīgas prostatas hipertrofijas ārstēšanai, testosterona-5-

alfa, reduktāzes inhibitori, ATĶ kods: G04CB02

6 Version: 2018-11-26_MAH tr+Name_1.2

SASKAŅOTS ZVA 16-05-2019

Dutasterīds samazina cirkulējošā dihidrotestosterona (DHT) līmeni, nomācot gan 1., gan 2. tipa 5-alfa

reduktāzes izoenzīmus, kas nodrošina testosterona pārveidošanos par 5-alfa DHT.

DUTASTERĪDS MONOTERAPIJĀ

Ietekme uz DHT/testosteronu

Dutasterīda ikdienas lietošanas ietekme uz DHT līmeņa samazināšanu ir atkarīga no devas un tiek

novērota 1 - 2 nedēļu laikā (attiecīgi 85 % un 90 % samazinājums).

Pacientiem ar LPH, kuri ārstēti ar 0,5 mg dutasterīda dienā, vidējais seruma DHT līmeņa

samazinājums pirmajā gadā bija 94 % un otrajā gadā 93 %. Vidējais seruma testosterona līmeņa

palielinājums gan pirmajā, gan otrajā gadā bija 19 %.

Ietekme uz priekšdziedzera tilpumu

Būtisks priekšdziedzera tilpumu samazinājums ir novērots jau vienu mēnesi pēc terapijas uzsākšanas

un samazināšanās turpinājās līdz 24. mēnesim (p < 0,001). 12. mēnesī dutasterīds izraisīja vidējo

kopējā priekšdziedzera tilpumu samazinājumu par 23,6 % (no 54,9 ml sākuma stāvoklī līdz 42,1 ml),

placebo grupā vidējais samazinājums ir 0,5 % (no 54 ml līdz 53,7 ml). Būtisks (p < 0,001)

samazinājums radās arī priekšdziedzera pārejas zonas tilpumā jau vienu mēnesi pēc terapijas

uzsākšanas un līdz 24. mēnesim. Vidējais priekšdziedzera pārejas zonas tilpuma samazinājums 12.

mēnesī dutasterīda grupā bija 17,8 % (no 26,8 ml sākuma stāvoklī līdz 21,4 ml), salīdzinot ar vidējo

palielinājumu placebo grupā 7,9 % (no 26,8 ml līdz 27,5 ml). Priekšdziedzera tilpuma samazināšanās,

kas novērota dubultmaskētas ārstēšanas pirmajos 2 gados, saglabājās arī nākamajos 2 gados atklātos

pētījumu pagarinājumos. Priekšdziedzera izmēru samazināšanās samazina simptomus, kā arī AUR

risku un nepieciešamību pēc ķirurģiskas iejaukšanās, kas saistīta ar LPH.

KLĪNISKIE PĒTĪJUMI

0,5 mg dutasterīda dienā vai placebo efekts tika izvērtēts 4325 vīriešiem, kuriem bija vidēji smagi līdz

LPH simptomi un kuru priekšdziedzera izmērs bija

30 ml un PSA līmenis robežās no 1,5 līdz 10

ng/ml, trīs primārās efektivitātes daudzcentru, daudznacionālos, placebo kontrolētos, dubultmaskētos

pētījumos, kas ilga 2 gadus. Šie pētījumi pēc tam tika turpināti atklātu pētījumu pagarinājumu veidā

līdz 4 gadiem, visiem pacientiem, kuri turpināja piedalīšanos pētījumā, lietojot to pašu 0,5 mg

dutasterīda devu. 37 % sākumā placebo lietošanai randomizēto pacientu un 40 % dutasterīda

lietošanai randomizēto pacientu palika pētījumā 4 gadus. Vairums (71 %) no 2340 pacientu pabeidza 2

gadus ilgo atklātas ārstēšanas pētījumu.

Svarīgākie klīniskās efektivitātes rādītāji bija Amerikas Urologu asociācijas Simptomu indekss (AUA-

SI), maksimālā urīna plūsma (Q

) un akūtas urīna retences un ar LPH saistītu ķirurģisku iejaukšanos

biežums.

AUA-SI ir no septiņām daļām sastāvoša anketa par simptomiem, kas saistīti ar LPH, kurā

maksimālais punktu skaits ir 35. Pētījumu sākumā vidējais punktu skaits bija apmēram 17. Pēc sešu

mēnešu, viena un divu gadu terapijas vidējais uzlabojums placebo grupā bija attiecīgi 2,5, 2,5 un 2,3

punkti, bet dutasterīda grupā - attiecīgi 3,2, 3,8 un 4,5 punkti. Atšķirība starp grupām bija statistiski

nozīmīga. AUA-SI uzlabošanās, kas novērota dubultmaskētas ārstēšanas pirmajos 2 gados, saglabājās

arī 2 gadus ilgos atklātos pētījumu pagarinājumos.

Q

max

(maksimālā urīna plūsma)

Vidējais Q

rādītājs sākuma stāvoklis pētījumos bija apmēram 10 ml sekundē (normāli Q

15 ml

sekundē). Pēc viena un divu gadu ilgas terapijas placebo grupā plūsma bija palielinājusies attiecīgi par

0,8 un 0,9 ml sekundē, bet dutasterīda grupā attiecīgi par 1,7 un 2,0 ml sekundē. Atšķirība starp

grupām no 1. līdz 24. mēnesim bija statistiski nozīmīga. Maksimālā urīna plūsmas ātruma

7 Version: 2018-11-26_MAH tr+Name_1.2

SASKAŅOTS ZVA 16-05-2019

palielināšanās, kas novērota dubultmaskētas ārstēšanas pirmo 2 gadu laikā, saglabājās arī 2 gadus

ilgos atklātos pētījumu pagarinājumos.

Akūta urīna retence un ķirurģiska iejaukšanās

Pēc divus gadus ilgas ārstēšanas AUR biežums placebo grupā bija 4,2 %, bet dutasterīda grupā 1,8 %

(riska samazinājums par 57 %). Šī atšķirība ir statiski nozīmīga, un tā norāda, ka 42 pacientiem (95%

TI 30 - 73) nepieciešama 2 gadus ilga ārstēšana, lai izvairītos no viena AUR gadījuma.

Ar LPH saistītas ķirurģiskas iejaukšanās biežums pēc 2 gadiem placebo grupā bija 4,1% un 2,2 %

dutasterīda grupā (riska samazinājums par 48 %). Šī atšķirība ir statiski nozīmīga, un tā norāda, ka 51

pacientam (95 % TI 33 - 109) nepieciešama 2 gadus ilga ārstēšana, lai izvairītos no vienas ķirurģiskas

iejaukšanās.

Matu augšana

III fāzes programmā dutasterīda ietekme uz matu augšanu netika formāli pētīta, tomēr 5-alfa

reduktāzes inhibitori var samazināt matu izkrišanu un stimulēt matu augšanu personām ar vīrišķā tipa

matu izkrišanu (vīriešu androgēno alopēciju).

Vairogdziedzera darbība

Vairogdziedzera darbība tika izvērtēta vienu gadu ilgā pētījumā ar veseliem vīriešiem. Brīvā tiroksīna

līmenis dutasterīda terapijas laikā bija stabils, bet TSH līmenis pēc vienu gadu ilgas ārstēšanas bija

nedaudz paaugstināts (par 0,4 mvien/ml), salīdzinot ar placebo grupu. Tomēr, tā kā TSH līmeņi bija

dažādi, vidējais TSH koncentrāciju spektrs (1,4 - 1,9 mvien/ml) bija normas robežās (0,5 - 5,6 mvien/

ml) un brīvā tiroksīna līmenis bija stabils normas robežās un līdzīgs placebo un dutasterīda grupās,

TSH izmaiņas netika uzskatītas par klīniski nozīmīgām. Nevienā klīniskajā pētījumā netika novērota

negatīva dutasterīda ietekme uz vairogdziedzera darbību.

Jaunveidojumi krūšu dziedzeros

2 gadus ilgos klīniskajos pētījumos, kuros dutasterīda ietekme tika novērota 3374 pacientgadus, un,

uzsākot 2 gadus ilgu atklātu papildus pētījumu, tika ziņots par 2 krūts dziedzera vēža gadījumiem

pacientiem, kuri saņēma dutasterīdu, un 1 gadījumu pacientam, kurš saņēma placebo. 4 gadus ilgos

CombAT un REDUCE klīniskajos pētījumos ar 17489 pacientgadu dutasterīda iedarbību un 5027

pacientgadu dutasterīda un tamsulosīna kombinācijas iedarbību nevienā no terapijas grupām netika

ziņots par krūts dziedzera vēža gadījumiem.

Pašlaik nav skaidrs, vai pastāv cēloņsakarība starp krūts dziedzera vēža rašanos un ilgstošu dutasterīda

lietošanu.

Ietekme uz vīriešu auglību

Dutasterīda lietošanas ietekme uz spermas īpašībām, lietojot to pa 0,5 mg dienā, tika pētīta veseliem

brīvprātīgajiem vecumā no 18 līdz 52 gadiem (n=27 dutasterīds, n=23 placebo) 52 nedēļas ilgā

terapijas periodā un 24 nedēļas ilgā pēcterapijas novērojumā. Pēc 52 nedēļām vidējais procentuālais

kopējā spermatozoīdu skaita, spermas tilpuma un spermatozoīdu kustīguma samazinājums, salīdzinot

ar sākuma stāvokli, dutasterīda grupā bija attiecīgi 23 %, 26 % un 18 %, koriģējot pēc izmaiņām no

sākuma stāvokļa rādītājiem placebo grupā. Spermatozoīdu koncentrācija un spermatozoīdu

morfoloģija netika ietekmēta. Pēc 24 nedēļu novērošanas vidējās procentuālās kopējā spermatozoīdu

skaita izmaiņas dutasterīda grupā joprojām bija par 23 % mazākas nekā sākuma stāvoklī. Kaut arī visu

spermas raksturojošo lielumu vidējās vērtības visos laika punktos bija normas robežās un neatbilda

iepriekšnoteiktajiem statiski nozīmīgas atšķirības kritērijiem (30 %), diviem pacientiem dutasterīda

grupā spermatozoīdu skaita samazinājums pēc 52 nedēļām bija vairāk nekā 90 % salīdzinājumā ar

sākuma stāvokli, 24 nedēļu ilgajā novērošanas periodā atjaunošanās notika tikai daļēji. Nav iespējams

8 Version: 2018-11-26_MAH tr+Name_1.2

SASKAŅOTS ZVA 16-05-2019

izslēgt vīrieša auglības samazināšanās iespēju.

DUTASTERĪDS KOMBINĀCIJĀ AR ALFA BLOKATORU TAMSULOSĪNU

0,5 mg dutasterīda dienā (n=1623), 0,4 mg tamsulosīna dienā (n=1611) vai 0,5 mg dutasterīda un 0,4

mg tamsulosīna kombinācija (n=1610) tika vērtēta vīriešiem ar vidēji smagiem līdz smagiem LPH

simptomiem, kuriem priekšdziedzeris ir ≥30 ml un PSA ir robežās no 1,5 – 10 ng/ml, daudzcentru,

daudznacionālā, randomizētā, dubultmaskētā paralēlu grupu pētījumā (CombAT pētījumā). Apmēram

53 % pacientu bija iepriekš ārstēti ar 5-alfa reduktāzes inhibitoru vai alfa blokatoru. Primārais

vērtētais efektivitātes raksturlielums pirmajos 2 ārstēšanas gados bija pārmaiņas Starptautiskā

priekšdziedzera simptomu skalā (International Prostate Symptom Score – IPSS), kas sastāv no 8

vienībām un balstās uz AUA-SI ar papildu jautājumu par dzīves kvalitāti. Sekundārie vērtētie

efektivitātes raksturlielumi pēc 2 gadiem bija maksimālais urīna plūsmas ātrums (Q

) un

priekšdziedzera tilpums. Kombinācijas lietošana izraisīja nozīmīgas pārmaiņas IPSS sākot no 3.

mēneša, salīdzinot ar dutasterīdu, un sākot no 9. mēneša, salīdzinot ar tamsulosīnu. Kombinācijas

lietošana, salīdzinājumā ar dutasterīda un tamsulosīna lietošanu, izraisīja nozīmīgas Q

pārmaiņas

sākot no 6. mēneša.

Primārais vērtētais efektivitātes raksturlielums pēc 4 ārstēšanas gadiem bija laiks līdz pirmajam AUR

gadījumam vai ar LPH saistītai ķirurģiskai operācijai. Pēc 4 ārstēšanas gadiem kombinēta terapija,

salīdzinājumā ar tamsulosīna monoterapiju, statistiski nozīmīgi samazināja AUR vai ar LPH saistītas

ķirurģiskas operācijas risku (riska samazināšanās par 65,8 %, p < 0,001 [95 % TI 54,7 % līdz 74,1

%]). AUR vai ar LPH saistītas ķirurģiskas operācijas sastopamība 4 gadu laikā bija 4,2 % kombinētas

terapijas gadījumā un 11,9 % tamsulosīna lietošanas gadījumā (p < 0,001). Salīdzinot ar dutasterīda

monoterapiju, kombinēta terapija samazināja AUR vai ar LPH saistītas ķirurģiskas operācijas risku

par 19,6 % (p=0,18 [95 % TI – 10,9 % līdz 41,7 %]). AUR vai ar LPH saistītas ķirurģiskas operācijas

sastopamība 4 gadu laikā bija 4,2 % kombinētas terapijas gadījumā un 5,2 % dutasterīda lietošanas

gadījumā.

Sekundārie vērtētie efektivitātes raksturlielumi pēc 4 ārstēšanas gadiem bija laiks līdz slimības

klīniskai progresēšanai (definēts, kā kombinēts rādītājs, kas sastāv no IPSS pasliktināšanās par ≥ 4

punktiem, ar LPH saistītiem AUR gadījumiem, urīna nesaturēšanas, urīnceļu infekcijas (UI) un nieru

mazspējas), pārmaiņas Starptautiskā priekšdziedzera simptomu skalā (IPSS), maksimālā urīna

plūsmas ātruma (Q

) un priekšdziedzera tilpuma pārmaiņas. Zemāk atspoguļoti 4 ārstēšanas gados

sasniegtie rezultāti:

Raksturlielums

Laiks

Kombinācija

Dutasterīds

Tamsulosīns

AUR vai ar LPH saistīta

ķirurģiska operācija (%)

Sastopamība 48. mēnesī

11,9

Klīniska progresēšana* (%)

48. mēnesis

12,6

17,8

21,5

IPSS (vienības)

[Sākuma stāvoklis]

48 mēneši (pārmaiņas,

salīdzinot ar sākotnējo

stāvokli)

[16,6]

-6,3

[16,4]

-5,3

[16,4]

-3,8

(ml/s)

[Sākuma stāvoklis]

48 mēneši (pārmaiņas,

salīdzinot ar sākotnējo

stāvokli)

[10,9]

[10,6]

[10,7]

Priekšdziedzera tilpums(ml)

[Sākuma stāvoklis]

48 mēneši (% pārmaiņas,

salīdzinot ar sākotnējo

stāvokli)

[54,7]

-27,3

[54,6]

-28,0

[55,8]

+4,6

Priekšdziedzera pārejas zonas

tilpums (ml)#

[Sākuma stāvoklis]

48 mēneši (% pārmaiņas,

salīdzinot ar sākotnējo

stāvokli)

[27,7]

-17,9

[30,3]

-26,5

[30,5]

18,2

9 Version: 2018-11-26_MAH tr+Name_1.2

SASKAŅOTS ZVA 16-05-2019

LPH ietekmes indekss (BII)

(vienības)

[Sākuma stāvoklis]

48 mēneši (pārmaiņas,

salīdzinot ar sākotnējo

stāvokli)

[5,3]

-2,2

[5,3]

-1,8

[5,3]

-1,2

IPSS aptauja par 8 kritērijiem (ar

LPH saistīts veselības stāvoklis)

(vienības)

[Sākuma stāvoklis]

48 mēneši (pārmaiņas,

salīdzinot ar sākotnējo

stāvokli)

[3,6]

-1,5

[3,6]

-1,3

[3,6]

-1,1

Sākuma stāvokļa rādītāji ir vidējie rādītāji, un izmaiņas no sākotnējiem rādītājiem ir pielāgotas

vidējām izmaiņām.

* Klīniska slimības progresēšana tika definēta, kā kombinēts rādītājs, kas sastāv no IPSS

pasliktināšanās par ≥ 4 punktiem, ar LPH saistītiem AUR gadījumiem, urīna nesaturēšanas, UI un

nieru mazspējas.

# Mērīts noteiktās vietās (13 % randomizētu pacientu).

Kombinācija, salīdzinājuma ar tamsulosīnu, izraisīja nozīmīgas (p < 0,001) pārmaiņas 48. mēnesī.

Kombinācija, salīdzinājumā ar dutasterīdu, izraisīja nozīmīgas (p < 0,001) pārmaiņas 48. mēnesī.

SIRDS MAZSPĒJA

Četru gadu LPH pētījumā ar dutasterīda un tamsulosīna kombināciju 4844 vīriešiem (CombAT

pētījumā) apvienotā sirds mazspējas termina sastopamība kombinācijas grupā (14/1610, 0,9 %) bija

lielāka nekā katrā no monoterapijas grupām: dutasterīds (4/1623, 0,2 %) un tamsulosīns (10/1611, 0,6

Atsevišķā 4 gadu pētījumā 8231 vīrietim vecumā no 50 līdz 75 gadiem ar iepriekšēju negatīvu

biopsijas rezultātu attiecībā uz priekšdziedzera vēzi un sākotnējo PSA robežās 2,5 ng/ml līdz 10,0 ng/

ml, ja vīrieši bija 50 – 60 gadu veci, vai robežās no 3 ng/ml līdz 10,0 ng/ml, ja vīrieši bija vecāki par

60 gadiem (REDUCE pētījumā), apvienotā sirds mazspējas termina sastopamība bija lielāka

indivīdiem, kuri lietoja dutasterīdu pa 0,5 mg vienu reizi dienā (30/4105, 0,7 %), nekā indivīdiem,

kuri lietoja placebo (16/4126, 0,4 %). Šī pētījuma post-hoc analīze uzrādīja lielāku apvienotā sirds

mazspējas termina sastopamību indivīdiem, kuri vienlaicīgi lietoja dutasterīdu un alfa blokatoru

(12/1152, 1,0 %), nekā indivīdiem, kuri lietoja dutasterīdu bez alfa blokatora (18/2953, 0,6 %),

placebo un alfa blokatoru (1/1399, < 0,1 %) vai placebo bez alfa blokatora (15/2727, 0,6 %) (skatīt

4.4 apakšpunktu).

PRIEKŠDZIEDZERA VĒZIS UN AUGSTAS PAKĀPES AUDZĒJI

Četru gadu placebo un dutasterīda salīdzinājumā 8231 vīrietim vecumā no 50 līdz 75 gadiem ar

iepriekšēju negatīvu biopsijas rezultātu attiecībā uz priekšdziedzera vēzi, un sākotnējo PSA robežās

2,5 ng/ml līdz 10,0 ng/ml, ja vīrieši bija 50 – 60 gadu veci, vai robežās no 3 ng/ml līdz 10,0 ng/ml, ja

vīrieši bija vecāki par 60 gadiem (REDUCE pētījumā), 6706 indivīdiem tika veikta priekšdziedzera

punkcijas biopsija (ko galvenokārt noteica prasība protokolā), kuras dati bija pieejami analīzei, lai

noteiktu punktu skaitu pēc Glīsona skalas. 1517 indivīdiem pētījumā diagnosticēja priekšdziedzera

vēzi. Vairums biopsijā atklāto priekšdziedzera vēža gadījumu abās ārstēšanas grupās bija zemas

pakāpes (5 – 6 punkti pēc Glīsona skalas, 70 %).

Dutasterīda grupā priekšdziedzera vēža, kas vērtējams ar 8 – 10 punktiem pēc Glīsona skalas,

sastopamība (n=29, 0,9 %) bija lielāka nekā placebo grupā (n=19, 0,6 %) (p=0,15). 1. un 2. gadā

pētāmo personu skaits ar vēzi, kas vērtējams ar 8 – 10 punktiem pēc Glīsona skalas, dutasterīda grupā

(n=17, 0,5 %) un placebo grupā (n=18, 0,5 %) bija līdzīgs. 3. un 4. gadā dutasterīda grupā

diagnosticēja vairāk vēža gadījumu, kas vērtējami ar 8 – 10 punktiem pēc Glīsona skalas, (n=12, 0,5

%) nekā placebo grupā (n=1, < 0,1 %) (p=0,0035). Nav pieejami dati par dutasterīda ietekmi uz

vīriešiem ar priekšdziedzera vēža risku pēc 4. gada. Procentuālais indivīdu daudzums, kuriem

pētījuma periodos (1. – 2. gadā un 3. – 4. gadā) diagnosticēja vēzi, kas vērtējams ar 8 – 10 punktiem

pēc Glīsona skalas, dutasterīda grupā bija nemainīgs (0,5 % katrā laika periodā), bet placebo grupā

10 Version: 2018-11-26_MAH tr+Name_1.2

SASKAŅOTS ZVA 16-05-2019

procentuālais indivīdu daudzums, kuriem diagnosticēja vēzi, kas vērtējams ar 8 – 10 punktiem pēc

Glīsona skalas, 3. - 4. gadā bija mazāks nekā 1. – 2. gadā (attiecīgi < 0,1 % pret 0,5 %) (skatīt 4.4

apakšpunktu). Nebija nekādu vēža, kas vērtējams ar 7 – 10 punktiem pēc Glīsona skalas,

sastopamības atšķirību (p=0,81).

Četru gadu LPH pētījumā (CombAT) pēc protokola nebija obligāti jāveic biopsija, un visi

priekšdziedzera vēža gadījumi tika atklāti pēc nepieciešamības veiktās biopsijās. Vēža, kas vērtējams

ar 8 – 10 punktiem pēc Glīsona skalas, gadījumu skaits bija n=8 (0,5 %) dutasterīda lietošanas

gadījumā, n=11 (0,7 %) tamsulosīna lietošanas gadījumā un n=5 (0,3 %) kombinētas terapijas

gadījumā.

Sakarība starp dutasterīda lietošanu un augstas pakāpes priekšdziedzera vēzi nav skaidra.

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Pēc vienas 0,5 mg devas iekšķīgas lietošanas maksimālā dutasterīda koncentrācija serumā tiek

sasniegta 1 līdz 3 stundu laikā. Absolūtā biopieejamība ir apmēram 60 %. Dutasterīda biopieejamību

neietekmē ēšana.

Izkliede

Dutasterīdam piemīt liels izkliedes tilpums (300 - 500 l) un tas izteikti saistīts ar plazmas

olbaltumvielām (> 99,5 %). Lietojot katru dienu, dutasterīda koncentrācija serumā pēc 1 mēneša

sasniedz 65 % no līdzsvara koncentrācijas un pēc 3 mēnešiem tā bija apmēram 90 %.

Līdzsvara stāvokļa koncentrācija serumā (C

) - apmēram 40 ng/ml - tiek sasniegta pēc 6 mēnešiem,

lietojot 0,5 mg vienu reizi dienā. Vidēji 11,5 % dutasterīda nonāk no seruma spermā.

Eliminācija

In vivo dutasterīds tiek plaši metabolizēts. In vitro dutasterīds ar citohroma P450 3A4 un 3A5

starpniecību tiek metabolizēts par trīs monohidroksilētiem metabolītiem un vienu dihidroksilētu

metabolītu.

Lietojot 0,5 mg dutasterīda dienā iekšķīgi, līdz tiek sasniegta līdzsvara koncentrācija, 1,0 % - 15,4 %

(vidēji 5,4 %) no lietotās devas izdalās ar izkārnījumiem neizmainīta dutasterīda veidā. Pārējais

izdalās ar izkārnījumiem 4 galveno metabolītu veidā, kas katrs veido 39 %, 21 %, 7 % un 7 % no ar

zālēm saistītā materiāla, un 6 nenozīmīgu metabolītu veidā (mazāk nekā 5 % katrs). Cilvēka urīnā ir

konstatētas tikai neizmainīta dutasterīda pēdas (mazāk nekā 0,1 % no lietotās devas).

Dutasterīda eliminācija ir atkarīga no devas, un process ir aprakstāms kā divi paralēli eliminācijas ceļi,

no kuriem viens tiek piesātināts pie klīniski nozīmīgām koncentrācijām, bet otrs netiek. Zemas

seruma koncentrācijas gadījumā (mazāk kā 3 ng/ml) dutasterīds tiek ātri izdalīts gan no koncentrācijas

atkarīgas, gan no koncentrācijas neatkarīgas eliminācijas rezultātā. Pēc vienas 5 mg vai mazākas

devas lietošanas notiek strauja eliminācija un tiek novērots īss eliminācijas pusperiods – 3 - 9 dienas.

Pie terapeitiskajām koncentrācijām pēc atkārtotas lietošanas pa 0,5 mg dienā, dominē lēnākais,

lineārais eliminācijas ceļš, un eliminācijas pusperiods ir apmēram 3 - 5 nedēļas.

Gados vecāki cilvēki

Dutasterīda farmakokinētika pēc vienas 5 mg devas lietošanas tika izvērtēta 36 veseliem vīriešiem

vecumā no 24 līdz 87 gadiem. Vecums būtiski neietekmēja dutasterīda iedarbību, bet vīriešiem līdz 50

gadiem bija īsāks eliminācijas pusperiods. Salīdzinot 50 - 69 gadus vecu pacientu grupu un vecuma

11 Version: 2018-11-26_MAH tr+Name_1.2

SASKAŅOTS ZVA 16-05-2019

grupu no 70 gadiem, nebija statistiski nozīmīgu atšķirību attiecībā uz eliminācijas pusperiodu.

Nieru darbības traucējumi

Nieru darbības traucējumu ietekme uz dutasterīda farmakokinētiku nav pētīta. Tomēr cilvēka urīnā ir

konstatēts mazāk nekā 0,1 % no 0,5 mg dutasterīda devas līdzsvara koncentrācijā, tādēļ nav

sagaidāma klīniski nozīmīga dutasterīda koncentrācijas paaugstināšanās plazmā pacientiem ar nieru

darbības traucējumiem (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

Aknu darbības traucējumu ietekme uz dutasterīda farmakokinētiku nav pētīta (skatīt 4.3.

apakšpunktu). Tā kā dutasterīds galvenokārt tiek izvadīts metabolisma rezultātā, ir sagaidāms, ka šiem

pacientiem dutasterīda līmenis plazmā būs paaugstināts un dutasterīda eliminācijas pusperiods

pagarināts (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu).

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Pašreizējie pētījumi par vispārējo toksicitāti, genotoksicitāti un kancergenitāti neliecina par jebkādu

īpašu risku cilvēkiem.

Reproduktīvās toksicitātes pētījumi ar žurku tēviņiem ir uzrādījuši samazinātu priekšdziedzera un

sēklas pūslīšu masu, samazinātu sekrēciju no papildus dzimumdziedzeriem un auglības rādītāju

samazināšanos (ko izraisa dutasterīda farmakoloģiskais efekts). Šo atradņu klīniskā nozīme nav

zināma.

Līdzīgi citiem 5-alfa reduktāzes inhibitoriem, ievadot dutasterīdu žurkām un trušiem gestācijas laikā,

tika novērota vīrišķā dzimuma augļu feminizācija. Dutasterīds tika konstatēts to žurku mātīšu asinīs,

kuras bija pārojušās ar tēviņiem, kas saņēma dutasterīdu. Ievadot dutasterīdu primātiem gestācijas

laikā, pie koncentrācijām asinīs, kas būtiski pārsniedz tās koncentrācijas, kas var rasties cilvēka

spermā, vīrišķā dzimuma augļu feminizācija netika novērota. Maz ticams, ka vīriešu dzimuma augli

negatīvi ietekmēs spermā esošais dutasterīds.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Kapsulas saturs

I tipa glicerilmonokaprilkaprāts (capmul MCM, NF [mono glicerīdi un di-glicerīdi, NF])

Butilhidroksitoluols (E321)

Kapsulas apvalks

Želatīns (E441)

Glicerīns (E422)

Titāna dioksīds (E171)

Dzeltenais dzelzs oksīds (E172)

Sojas lecitīns (E322)

Šellakas etilspirta glazūra

Melnais dzelzs oksīds (E172)

Propilēnglikols (E1520)

Amonija hidroksīds (E527)

6.2.

Nesaderība

Nav piemērojama.

12 Version: 2018-11-26_MAH tr+Name_1.2

SASKAŅOTS ZVA 16-05-2019

6.3.

Uzglabāšanas laiks

2 gadi.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

Dutasteride Accord 0,5 mg mīkstās kapsulas ir iepakotas PVH/PVDH/Alumīnija blisteros.

Iepakojumi: 10, 30, 50, 60 un 90 kapsulas.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Dutasterīds uzsūcas caur ādu, tādēļ jāizvairās no kontakta ar bojātām kapsulām. Ja ir notikusi saskare

ar bojātām kapsulām, saskares vieta nekavējoties jāmazgā ar ziepēm un ūdeni (skatīt 4.4.

apakšpunktu).

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nīderlande

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

15-0146

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2015. gada 13. jūlijs

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

11/2018

13 Version: 2018-11-26_MAH tr+Name_1.2

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju