Duowin Contact šķīdums pilināšanai uz ādas

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

22-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

22-06-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Permetrīns,Piriproksifēnu
Pieejams no:
Virbac S.A., Francija
ATĶ kods:
QP53AC54
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Permethrin,Pyriproxyfen
Zāļu forma:
šķīdums pilināšanai uz ādas
Receptes veids:
Bezrecepšu veterinārās zāles
Ražojis:
Virbac S.A., Francija
Ārstniecības grupa:
maza auguma suņi
Produktu pārskats:
V/NRP/05/1231-01 - - Plastmasas tūbiņa, 2 ml - Ir pieejams
Autorizācija statuss:
Ir pieejams
Autorizācija numurs:
V/NRP/05/1231
Autorizācija datums:
2011-05-27

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/05/1231

Duowin contact šķīdums pilināšanai uz ādas maza auguma suņiem

V/NRP/05/ 1667

Duowin contact šķīdums pilināšanai uz ādas vidēja auguma suņiem

V/NRP/05/1668

Duowin contact šķīdums pilināšanai uz ādas liela auguma suņiem

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN

ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Virbac S.A.

1ère avenue-L.I.D.-2065 m

06516 Carros

Francija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Duowin contact šķīdums pilināšanai uz ādas maza auguma suņiem

Duowin contact šķīdums pilināšanai uz ādas vidēja auguma suņiem

Duowin contact šķīdums pilināšanai uz ādas liela auguma suņiem

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

1 ml satur -

Aktīvās vielas:

Permetrīns

400 mg

Piriproksifēns

3 mg

Palīgviela(s):

Butilhidroksianizols, butilhidroksitoluols, dietilēnglikola monoetilēteris.

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Blusu iznīcināšanai.

Jaunas pieaugušu blusu invāzijas profilaksei līdz 4 nedēļām.

Blusu vairošanās ierobežošanai līdz 8 nedēļām, inhibējot nenobriedušu blusu attīstību līdz

pieaugušu blusu stadijai.

Pret ērcēm:

Invāzijas profilaksei 4 nedēļu garumā.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot kaķiem.

Nelietot slimiem dzīvniekiem vai dzīvniekiem atveseļošanās periodā.

Tā kā nav pieejamu datu, Duowin contact nedrīkst lietot kucēniem līdz 2 mēnešu vecumam,

kā arī suņiem, kuru ķermeņa svars ir mazāks par 2 kg.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Dažiem dzīvniekiem pēc Duowin contact šķīduma aplikācijas iespējama pastiprināta

siekalošanās, vemšana un nieze. Šīs blakusparādības galvenokārt ir viegli izteiktas un

pārejošas.

Ja rodas būtiskas blakusparādības vai cita iedarbība, kas nav minētas šajā lietošanas

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Suņi.

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN

PAŅĒMIENA

Lietošanai uz ādas.

Rekomendētā minimālā deva ir 106 mg permetrīna un 0,8 mg piriproksifēna / kg ķermeņa

svara.

Lai nodrošinātu šādu devu, lietojiet:

maziem suņiem

< 7,5 kg: vienu 2 ml pipeti;

vidēja auguma suņiem 7,5–15 kg: vienu 4 ml pipeti;

lieliem suņiem

15–30 kg: vienu 8 ml pipeti;

ļoti lieliem suņiem

>30 kg: divas 8 ml pipetes.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Turiet pipeti vertikāli. Izņemiet vāciņu. Apgrieziet ar augšdaļu uz leju un, sākot no pamatnes,

spiediet tūbiņu, turot pipeti saskarsmē ar ādu.

Duowin contact šķīdumu aplicēt tieši uz ādas pa dzīvnieka muguras līniju — no astes

pamatnes līdz kakla daļas skaustam.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS

IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Tikai ārīgai lietošanai.

Pēc Duowin cuntact aplikācijas 48 stundas izvairīties no dzīvnieka saskarsmes ar ūdeni

(mazgāšana vai peldes).

Lai pēc Duowincontact aplikācijas samazinātu iespējamās blakusparādības (vemšana,

siekalošanās), jānovērš dzīvnieka pārmērīga laizīšanās.

Izvairīties no produkta saskarsmes ar ādu un acīm. Pēc šķīduma aplikācijas mazgāt rokas,

īpaši ja tas nokļuvis uz lietotāja ādas. Uzglabāt atsevišķi no pārtikas produktiem un

dzērieniem.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRAJĀM

ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo

aktu prasībām.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

04/2011

15.

CITA INFORMĀCIJA

Bezrecepšu veterinārās zāles.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas

apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi.

OÜ Zoovetvaru

Uusaru 5

Saue 76505

Igaunija

Tālr.: + 3726709006

ZĀĻU APRAKSTS

V/NRP/05/1668

1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Duowin contact šķīdums pilināšanai uz ādas liela auguma suņiem

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 ml satur -

Aktīvās vielas:

Permetrīns

400 mg

Piriproksifēns

3 mg

Palīgviela(-s):

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.

ZĀĻU FORMA

Šķīdums pilināšanai uz ādas

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Mērķa sugas

Suņi

4.2.

Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Blusu un ērču invāzijas ārstēšana un profilakse suņiem.

Blusu iznīcināšanai.

Jaunas pieaugušu blusu invāzijas profilaksei līdz 4 nedēļām.

Blusu vairošanās ierobežošanai līdz 8 nedēļām, inhibējot nenobriedušu blusu attīstību līdz

pieaugušu blusu stadijai.

Pret ērcēm:

Invāzijas profilaksei 4 nedēļu garumā.

4.3.

Kontrindikācijas

Nelietot kaķiem.

Nelietot slimiem dzīvniekiem vai dzīvniekiem atveseļošanās periodā.

Tā kā nav pieejamu datu, Duowin contact nedrīkst lietot kucēniem līdz 2 mēnešu vecumam,

kā arī suņiem, kuru svars ir mazāks par 2 kg.

4.4.

Īpaši brīdinājumi

Nav.

4.5.

Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Tikai ārīgai lietošanai.

Pēc Duowin contact aplikācijas 48 stundas izvairīties no dzīvnieka saskarsmes ar ūdeni

(mazgāšana vai peldes).

Lai pēc Duowin contact aplikācijas samazinātu iespējamās blakusparādības (vemšana,

siekalošanās), jānovērš dzīvnieka pārmērīga laizīšanās.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku

ārstēšanai

Izvairīties no produkta saskarsmes ar ādu un acīm. Pēc šķīduma aplikācijas mazgāt rokas,

īpaši ja tas nokļuvis uz lietotāja ādas. Uzglabāt atsevišķi no pārtikas produktiem un

dzērieniem.

4.6.

Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Dažiem dzīvniekiem pēc Duowin contact šķīduma aplikācijas iespējama pastiprināta

siekalošanās, vemšana un nieze. Šīs blakusparādības galvenokārt ir viegli izteiktas un

pārejošas.

4.7.

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Nav noteikts šo veterināro zāļu nekaitīgums grūsnības un laktācijas laikā.

4.8.

Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Tā kā nav pieejami dati, Duowin contact terapijas laikā nav ieteicams lietot citus insekticīdus.

4.9.

Devas un lietošanas veids

Šķīdums paredzēts pilināšanai uz ādas.

Rekomendētā minimālā deva ir 106 mg permetrīna un 0,8 mg piriproksifēna / kg ķermeņa

svara.

Lai nodrošinātu šādu devu, lietojiet:

lieliem suņiem ar ķermeņa svaru 15–30 kg vienu 8 ml pipeti,

ļoti lieliem suņiem ar ķermeņa svaru virs 30 kg divas 8 ml pipetes.

Turiet pipeti vertikāli. Izņemiet vāciņu. Apgrieziet ar augšdaļu uz leju un, sākot no pamatnes,

spiediet tūbiņu, turot pipeti saskarē ar ādu.

Duowin contact aplicēt tieši uz ādas pa dzīvnieka muguras līniju — no astes pamatnes līdz

kakla daļas skaustam.

4.10.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Suņiem ir laba tolerance pret šīm zālēm, lietojot pat tādu devu, kas 5 reizes pārsniedz ieteikto.

Tūlītējas vai novēlotas blakusparādības nav novērotas.

Ja tomēr rodas jebkādas blakusparādību pazīmes (hiperestēzija, ataksija, intensīva eritēma,

pastāvīgs tremors), lai pārtrauktu šo zāļu iedarbību, ieteicams mazgāt suni ar šampūnu,.

4.11.

Ierobežojumu periods(-i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Nav piemērojams.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: Ektoparazīticīdi vietējai lietošanai, permetrīns kombinācijās,

ATĶvet kods: QP53AC54.

Duowin contact ir insekticīds šķīdums lietošanai uz ādas, kas satur šādu vielu kombināciju.

Pieaugušos insektus iznīcinoša aktīvā viela: permetrīns, kas ir spēcīgas iedarbības

insekticīds (piemēram, pret blusām) un akaricīds (piemēram, pret ērcēm).

Aktīvā viela ar ovicīdu un larvicīdu iedarbību: piriproksifēns, kas inhibē parazītu

oliņu un kāpuru attīstību.

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Permetrīns ir sintētisks piretroīds, kas ātri likvidē pieaugušas blusas un ērces, bloķējot nervu

impulsu pārvadi insektu un ērču organismā. Turklāt permetrīnam piemīt ļoti strauja blusas

iznīcinošā iedarbība. Šie efekti ir saistīti ar laika un koncentrācijas izmaiņām, Na

un K

joniem šķērsojot aksonu membrānas to darbības potenciāla laikā.

Piriproksifēns ir insektu augšanas regulators (IAR), kas inhibē parazītu oliņu un kāpuru

attīstību, novēršot jaunās paaudzes pieaugušu blusu parādīšanos.

5.2.

Farmakokinētiskie dati

Duowin contact ir paredzēts tikai lokālai aplikācijai. Pēc aplikācijas Duowin contact aktīvās

vielas izplatās dzīvnieka ādā un apspalvojumā,nodrošinot pretektoparazitāru iedarbību.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Butilhidroksianizols

Butilhidroksitoluols

Dietilēnglikola monoetilēteris

6.2.

Nesaderība

Nav noteikta.

6.3.

Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētajā iepakojumā: 24 mēneši.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: izlietot nekavējoties.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5.

Tiešā iepakojuma veids un saturs

Vienas devas plastikāta pipetes no augsta blīvuma polietilēna ar termiski blīvētu vāciņu, kuras

satur 8 ml.

Kārbiņās pa 4 pipetēm.

6.6.

Īpaši norādījumi rīcībai ar neizlietotām veterinārajām zālēm vai to atkritumiem,

kas paliek pēc to lietošanas

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo

aktu prasībām.

Duowin contact nedrīkst nonākt ūdens tilpnēs, jo tas var apdraudēt zivis un citus ūdenī dzīvojošus

organismus.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Virbac S.A.

1ère avenue-L.I.D.-2065 m

06516 Carros

Francija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/NRP/05/1668

9.

REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

09/2005

04/2011

10.

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

04/2011

IZPLATĪŠANAS UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Bezrecepšu veterinārās zāles.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju