Drontal Puppy

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

22-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

22-06-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Febantels, Pyranteli embonas
Pieejams no:
Bayer Animal Health , Vācija
ATĶ kods:
QP52AC55
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Febantel, Pyranteli embonas
Zāļu forma:
suspensija iekšķīgai lietošanai
Receptes veids:
Bezrecepšu veterinārās zāles
Ražojis:
KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Vācija
Ārstniecības grupa:
suņi
Autorizācija numurs:
V/MRP/08/1590

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/99/0982

Bolfo 1,23 g kakla siksna kaķiem un maza auguma suņiem

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA,

KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Bayer Animal Health GmbH

51368 Leverkusen,

Vācija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

KVP Pharma- und Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Straße 324, 24106 Kiel,

Vācija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Bolfo 1,23 g kakla siksna kaķiem un maza auguma suņiem

Propoksūrs

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viena 12,5 g kakla siksna satur:

Aktīvā viela:

Propoksūrs (2-izopropoksifenil-metilkarbamāts) 1,23 g

4.

INDIKĀCIJAS

Blusu (Ctenocephalides spp.) un ērču (Ixodes ricinus) invāzijas kontrolei kaķiem un maza auguma

suņiem.

Ārstnieciskā kakla siksna nepārtraukti izdala aktīvo vielu. Blusas tiek nogalinātas dažu stundu laikā no

siksnas uzlikšanas brīža. Piestiprinājušās ērces tiek nogalinātas aptuveni vienas dienas laikā. Tās ir viegli

noņemt, vai arī ērces pēkšņi nokrīt pašas.

Retos gadījumos ērču piestiprināšanās var notikt kakla siksnas lietošanas laikā, bet tad tās tikai pieķeras

ādai un atkrīt nost, parasti bez asiņu sūkšanas.

Aizsardzības ilgums pret blusām:

līdz 4 mēnešiem.

Aizsardzības ilgums pret ērcēm:

līdz 10 nedēļām.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot

slimiem

dzīvniekiem

īpaši,

mehāniski

gremošanas

orgānu

urīnizvadorgānu

nosprostojumi,

bronhiālā

astma

citas

plaušu

asinsrites

sistēmas

slimības)

dzīvniekiem

atveseļošanās periodā.

Nelietot šīs veterinārās zāles arī:

laktējošām kucēm un kaķenēm,

dzīvniekiem grūsnības beigu posmā,

kucēniem un kaķēniem, kuri jaunāki par 3 mēnešiem,

dzīvniekiem, kuriem ir plaši ādas iekaisumi,

dzīvniekiem, no kuriem iegūst produkciju cilvēku uzturam.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Ļoti jutīgiem dzīvniekiem var būt ādas kairinājums un nieze, jo īpaši pirmajās dienās pēc kakla siksnas

uzlikšanas. Ja parādās šādi simptomi, kakla siksna jānoņem, līdz simptomi izzūd. Nav nepieciešama

specifiska ārstēšana.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Kaķi un maza auguma suņi.

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Kakla siksna lietošanai ap kaklu.

Viena kakla siksna katram dzīvniekam.

Izņemiet kakla siksnu no hermetizētā iepakojuma, atritiniet un noņemiet plastikāta loksnītes no siksnas

iekšpuses. Aplieciet siksnu brīvi ap dzīvnieka kaklu un nogrieziet pāri palikušo lieko siksnas galu. Siksnu

nedrīkst savilkt pārāk cieši (ieteicams, lai starp siksnu un kaklu var palikt divus pirkstus). Pirmajās dienās

pēc siksnas uzlikšanas pārbaudiet dzīvnieka ādu kakla apvidū, jo dažiem dzīvniekiem siksnas nospiedums

var izraisīt kairinājumu. Regulāri pārbaudiet kakla siksnas ciešumu.

Kakla

siksnas

efektivitātes

ilgumu

nosaka

dzīvnieka

apmatojuma

garums

stāvoklis,

dzīvnieka

aktivitātes pakāpe un parazītu invāzija. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu kakla siksnas efektivitāti, dzīvniekus

raupju,

savēlušos

netīru

apmatojumu

vajadzētu

nomazgāt

šampūnu

pirms

kakla

siksnas

uzlikšanas. Ja kakla siksnas efektivitāte izbeigusies, tā jānomaina.

Dzīvnieka aprūpe var tikt turpināta kā parasti. Noņemiet kakla siksnu pirms dzīvnieka mazgāšanas un

atkal aplieciet ap kaklu, kad apmatojums ir sauss. Bieža saskare ar ūdeni (lietus, peldēšanās, mazgāšana)

var mazināt kakla siksnas efektivitāti.

Blusu

invāzijas

gadījumā

visi

mājsaimniecībā

esošie

dzīvnieki

jāapstrādā

piemērotu,

reģistrētu

insekticīdu.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Papildus blusām, kuras invadējušas suņus un kaķus, arī apkārtne var būt aptraipīta ar blusu oliņām,

kāpuriem un kūniņām, kas var attīstīties par jaunām blusām. Lai pastiprinātu ārstēšanas efektivitāti,

ieteicams mājdzīvnieku guļvietas, to tuvāko apkārtni un dzīvnieku iecienītās atpūtas vietas apstrādāt ar

piemērotu insekticīdu vai insektu augšanas inhibitoru.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma pēc “Derīgs līdz“.

Derīguma termiņš attiecināms uz mēneša pēdējo dienu.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Bērniem jāizvairās no kontakta ar dzīvniekiem, kas valkā kakla

siksnu.

Uzglabāt atsevišķi no pārtikas un barības.

Neļaut rotaļāties ar kakla siksnu, sevišķi bērniem.

Neļaut sūkāt un košļāt kakla siksnu, sevišķi bērniem.

Izvairīties no kontakta ar acīm un ādu.

Nedzert, neēst vai nesmēķēt rīkojoties ar kakla siksnu.

Šīs veterinārās zāles satur karbamātu. Ja parādās saindēšanās pazīmes, lūdzu, meklējiet medicīnisko

palīdzību.

Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem:

Kakla siksna paredzēta ārīgai lietošanai kā insekticīds.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Izvairīties no tiešas saskares ar acīm un ādu. Siksnas uzlikšanas laikā lietot cimdus. Lietošanas laikā

izvairīties no pārmērīgas saskares ar kakla siksnu, un pēc pieskaršanās tai, rūpīgi nomazgāt rokas ar

ziepēm un ūdeni. Personām ar pastiprinātu jutību pret aktīvo vielu, propoksūru, vai kādu no palīgvielām,

vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm.

Nejaušas šīs kakla siksnas saskares gadījumā ar ādu, nekavējoties skalot skarto vietu ar lielu daudzumu

ūdens.

Ar Bolfo kakla siksnu nedrīkst darboties sievietes grūtniecības trešajā trimestrī.

Dzīvnieki, kuri valkā Bolfo kakla siksnu, nedrīkst atrasties kopā ar maziem bērniem un zīdaiņiem.

Šīs zāles ir ļoti toksiskas ūdenī dzīvojošiem organismiem, putniem un bitēm. Šīs zāles var izraisīt ilgstošu

nevēlamu iedarbību uz ūdens vidi.

Neļaut suņiem, kas valkā šo kakla siksnu peldēties ūdenstilpnēs, jo tas var apdraudēt ūdenī dzīvojošus

organismus.

Nelietot iepakojumu atkārtoti. Iznīcināt tukšo iepakojumu saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Zāles nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem. Aktīvā viela propoksūrs ir

toksiska ūdenī dzīvojošiem organismiem. Nepiesārņot ar veterinārajām zālēm vai to atkritumiem upes,

ūdenstilpnes, ūdensteces, dambjus un citus ūdens avotus. Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no

nevajadzīgām zālēm.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

12/2015

15.

CITA INFORMĀCIJA

Bezrecepšu veterinārās zāles.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības

īpašnieka vietējo pārstāvi.

VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS

V/NRP/99/0982

1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Bolfo 1,23 g kakla siksna kaķiem un maza auguma suņiem

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viena 12,5 g kakla siksna satur:

Aktīvā viela:

Propoksūrs (2-izopropoksifenil-metilkarbamāts) 1,23 g

Palīgvielas:

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1.apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Kakla siksna.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1

Mērķa sugas

Kaķi, maza auguma suņi

4.2

Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Blusu (Ctenocephalides spp.) un ērču (Ixodes ricinus) invāzijas kontrolei kaķiem un maza auguma

suņiem.

Ārstnieciskā kakla siksna nepārtraukti izdala aktīvo vielu. Blusas tiek nogalinātas dažu stundu laikā no

siksnas uzlikšanas brīža. Piestiprinājušās ērces tiek nogalinātas aptuveni vienas dienas laikā. Tās ir viegli

noņemt, vai arī ērces pēkšņi nokrīt pašas. Retos gadījumos ērču piestiprināšanās var notikt kakla siksnas

lietošanas laikā, bet tad tās tikai pieķeras ādai un atkrīt nost, parasti bez asiņu sūkšanas.

Aizsardzības ilgums pret blusām: līdz 4 mēnešiem.

Aizsardzības ilgums pret ērcēm: līdz 10 nedēļām.

4.3

Kontrindikācijas

Nelietot

slimiem

dzīvniekiem

īpaši,

mehāniski

gremošanas

orgānu

urīnizvadorgānu

nosprostojumi,

bronhiālā

astma

citas

plaušu

asinsrites

sistēmas

slimības)

dzīvniekiem

atveseļošanās periodā.

Nelietot šīs veterinārās zāles arī:

- laktējošām kucēm un kaķenēm,

- dzīvniekiem grūsnības beigu posmā,

- kucēniem un kaķēniem, kuri jaunāki par 3 mēnešiem,

- dzīvniekiem, kuriem ir plaši ādas iekaisumi,

- dzīvniekiem, no kuriem iegūst produkciju cilvēku uzturam.

4.4

Īpaši brīdinājumi par katru mērķa sugu

4.5

Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Bērniem jāizvairās no kontakta ar dzīvniekiem, kas valkā kakla

siksnu.

Uzglabāt atsevišķi no pārtikas un barības.

Neļaut rotaļāties ar kakla siksnu, sevišķi bērniem.

Neļaut sūkāt un košļāt kakla siksnu, sevišķi bērniem.

Izvairīties no kontakta ar acīm un ādu.

Nedzert, neēst vai nesmēķēt, rīkojoties ar kakla siksnu.

Šīs veterinārās zāles satur karbamātu. Ja parādās saindēšanās pazīmes, lūdzu, meklējiet medicīnisko

palīdzību.

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Kakla siksna paredzēta ārīgai lietošanai kā insekticīds.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Izvairīties no tiešas saskares ar acīm un ādu. Siksnas uzlikšanas laikā lietot cimdus. Lietošanas laikā

izvairīties no pārmērīgas saskares ar kakla siksnu, un pēc pieskaršanās kakla siksnai rūpīgi nomazgāt

rokas ar ziepēm un ūdeni. Personām ar pastiprinātu jutību pret aktīvo vielu, propoksūru, vai kādu no

palīgvielām, vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm.

Nejaušas šīs kakla siksnas saskares gadījumā ar ādu, nekavējoties skalot skarto vietu ar lielu daudzumu

ūdens.

Ar Bolfo kakla siksnu nedrīkst darboties sievietes grūtniecības trešajā trimestrī.

Uzmanību: Dzīvnieki, kuri valkā Bolfo kakla siksnu, nedrīkst atrasties kopā ar maziem bērniem un

zīdaiņiem.

Citi pasākumi

Šīs zāles ir ļoti toksiskas ūdenī dzīvojošiem organismiem, putniem un bitēm. Šīs zāles var izraisīt ilgstošu

nevēlamu iedarbību uz ūdens vidi.

Neļaut suņiem, kas valkā šo kakla siksnu peldēties ūdenstilpnēs, jo tas var apdraudēt ūdenī dzīvojošus

organismus.

Nelietot iepakojumu atkārtoti. Iznīcināt tukšo iepakojumu saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

4.6

Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Ļoti jutīgiem dzīvniekiem var būt ādas kairinājums un nieze, jo īpaši pirmajās dienās pēc kakla siksnas

uzlikšanas. Ja parādās šādi simptomi, kakla siksna jānoņem, līdz simptomi izzūd. Nav nepieciešama

specifiska ārstēšana.

Par jebkurām nevēlamām reakcijām, kas novērotas pēc Bolfo kakla siksnas lietošanas, informējiet savu

veterinārārstu vai reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi.

4.7

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Laboratoriskajos pētījumos ar dažādām dzīvnieku sugām netika konstatēta jebkāda nevēlama iedarbība

grūsnības laikā. Karbamāti var izraisīt gludās muskulatūras kontrakcijas. Tāpēc Bolfo kakla siksnu

nedrīkst lietot dzīvniekiem grūsnības beigu posmā.

Nelietot laktējošām kucēm un kaķenēm.

4.8

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nelietot kaķim vai sunim citus insekticīdus vai akaricīdus šīs kakla siksnas lietošanas laikā.

4.9

Devas un lietošanas veids

Kakla siksna lietošanai ap kaklu.

Viena kakla siksna katram dzīvniekam.

Izņemiet kakla siksnu no hermetizētā iepakojuma, atritiniet un noņemiet plastikāta loksnītes no siksnas

iekšpuses. Aplieciet siksnu brīvi ap dzīvnieka kaklu un nogrieziet pāri palikušo lieko siksnas galu. Siksnu

nedrīkst savilkt pārāk cieši (ieteicams, lai starp siksnu un kaklu var palikt divus pirkstus). Pirmajās dienās

pēc siksnas uzlikšanas pārbaudiet dzīvnieka ādu kakla apvidū, jo dažiem dzīvniekiem siksnas nospiedums

var izraisīt kairinājumu. Regulāri pārbaudiet kakla siksnas ciešumu.

Kakla

siksnas

efektivitātes

ilgumu

nosaka

dzīvnieka

apmatojuma

garums

stāvoklis,

dzīvnieka

aktivitātes pakāpe un parazītu invāzija. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu kakla siksnas efektivitāti, dzīvniekus

raupju,

savēlušos

netīru

apmatojumu

vajadzētu

nomazgāt

šampūnu

pirms

kakla

siksnas

uzlikšanas. Ja kakla siksnas efektivitāte izbeigusies, tā jānomaina.

Dzīvnieka aprūpe var tikt turpināta kā parasti. Noņemiet kakla siksnu pirms dzīvnieka mazgāšanas un

atkal aplieciet ap kaklu, kad apmatojums ir sauss. Bieža saskare ar ūdeni (lietus, peldēšanās, mazgāšana)

var mazināt kakla siksnas efektivitāti.

Blusu

invāzijas

gadījumā

visi

mājsaimniecībā

esošie

dzīvnieki

jāapstrādā

piemērotu,

reģistrētu

insekticīdu.

Ieteikums pareizai lietošanai:

Papildus blusām, kuras invadējušas suņus un kaķus, arī apkārtne var būt aptraipīta ar blusu oliņām,

kāpuriem un kūniņām, kas var attīstīties par jaunām blusām. Lai pastiprinātu ārstēšanas efektivitāti,

ieteicams mājdzīvnieku guļvietas, to tuvāko apkārtni un dzīvnieku iecienītās atpūtas vietas apstrādāt ar

piemērotu insekticīdu vai insektu augšanas inhibitoru.

4.10

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Ņemot vērā zāļu veidu, nepastāv pārdozēšanas risks. Nejaušas ārstnieciskās kakla siksnas norīšanas

gadījumā var parādīties tādas saindēšanās ar karbamātu pazīmes, kā pastiprināta siekalošanās, mioze,

vemšana vai diareja. Šādos gadījumos nekavējoties meklējiet veterinārārsta palīdzību.

Antidots: atropīna sulfāts.

4.11

Ierobežojumu periods(i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Nav piemērojams.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: Pretektoparazītu līdzekļi lokālai lietošanai.

ATĶ vet kods: QP53AE02 Propoksūrs.

5.1

Farmakodinamiskās īpašības

Propoksūrs (2-izopropoksifenil-metilkarbamāts) ir karbamīnskābes grupas pretektoparazītu līdzeklis.

Propoksūrs iedarbojas, inhibējot holīnesterāzi, kā rezultātā notiek toksiska neirotransmitera acetilholīna

akumulācija holīnerģisko nervu galos. Tas nogalina blusas un ērces. Toksicitāte zīdītājdzīvniekiem tomēr

ir ļoti zema.

Ārstnieciskā kakla siksna nepārtraukti izdala aktīvo vielu. Blusas tiek nogalinātas dažu stundu laikā no

siksnas uzlikšanas brīža, un tās iedarbība turpinās vairākus mēnešus.

5.2

Farmakokinētiskie dati

Nav pierādījumu par aktīvās vielas jebkādu būtisku sistēmisku iedarbību.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

Dibutiladipāts

Propilēnglikola oktanoāta dekanoāts

Epoksidēta sojas pupu eļļa

Stearīnskābe

Titāna dioksīds

Dzelzs oksīda hidrāts

Dzelzs (III) oksīds

Dzelzs (II,III) oksīds

Polivinilhlorīds

6.2

Nesaderība

Nav zināma.

6.3

Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētajā iepakojumā: 5 gadi.

6.4

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5

Tiešā iepakojuma veids un saturs

Kombinēts poliestera/polietilēna iepakojums kartona ārējā iepakojuma kārbā, kurā ir viena kakla siksna,

aptuveni 35 cm gara, kuras svars ir 12,5 g.

6.6

Īpaši norādījumi neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

Ja tās nonāk mājsaimniecības atkritumos, jānodrošina aizsardzība pret neautorizētu personu piekļuvi šāda

veida atkritumiem. Veterinārās zāles nedrīkst iznīcināt, novadot sadzīves notekūdeņu sistēmā.

Aktīvā viela propoksūrs ir toksiska ūdenī dzīvojošiem organismiem. Bolfo kakla siksna nedrīkst nonākt

ūdens tilpnēs. Nepiesārņot ar veterinārajām zālēm vai to atkritumiem upes, ūdenstilpnes, ūdensteces,

dambjus un citus ūdens avotus.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Bayer Animal Health GmbH

51368 Leverkusen,

Vācija

8.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

V/NRP/99/0982

9.

REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 25/06/1999

Pārreģistrācijas datums: 20/03/2009

10.

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

12/2015

RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI

LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Bezrecepšu veterinārās zāles.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju