Docetaxel Teva

Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

05-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

05-08-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
docetaxel
Pieejams no:
Teva B.V. 
ATĶ kods:
L01CD02
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
docetaxel
Ārstniecības grupa:
Antineoplastiskie līdzekļi,pārstāvji,
Ārstniecības joma:
Galvas un Kakla Audzēji, Vēzis, kas Nav Maza Šūnu Plaušu, Adenokarcinomu, Prostatas Audzēji, Kuņģa Audzēji, Krūts Audzēji
Ārstēšanas norādes:
Krūts cancerDocetaxel Teva kopā ar doksorubicīna un ciklofosfamīds ir norādīts palīgvielu ārstējot pacientus ar:atverami node-pozitīvu krūts vēzi;tad, mezglu-negatīviem krūts vēža. Pacientiem, darbināma ar mezglu-negatīvs krūts vēzi, palīgvielas ārstēšana būtu jāattiecina tikai uz pacientiem, kas ir tiesīgas saņemt ķīmijterapiju atbilstoši starptautiski noteiktajiem kritērijiem primārā terapija agrīnā krūts vēža. Docetaxel Teva kopā ar doksorubicīna ir indicēts, lai ārstētu pacientu ar lokāli papildu vai metastātisku krūts vēzi, kas nav iepriekš saņēmis citotoksisko terapijas šo nosacījumu,. Docetaxel Teva monotherapy ir indicēts, lai ārstētu pacientu ar lokāli papildu vai metastātisku krūts vēzi pēc neveiksmīgas citotoksiskas terapija. Iepriekšējai ķīmijterapijai bija jāietver antraciklīns vai alkilējošais līdzeklis. Docetaxel Teva kopā ar trastuzumab ir indicēts, lai ārstētu pacientu ar metastātisku krūts vēzi, kuru audzēju overexpress HER2 un kuri iepriekš nav saņēmuši ķīmijterapiju metastātiska slimība. D
Produktu pārskats:
Revision: 17
Autorizācija statuss:
Autorizēts
Autorizācija numurs:
EMEA/H/C/001107
Autorizācija datums:
2010-01-26
EMEA kods:
EMEA/H/C/001107

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - bulgāru

05-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - bulgāru

05-08-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - bulgāru

18-08-2014

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - spāņu

05-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - spāņu

05-08-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - spāņu

18-08-2014

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - čehu

05-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - čehu

05-08-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - dāņu

05-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - dāņu

05-08-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - dāņu

18-08-2014

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - vācu

05-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - vācu

05-08-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - igauņu

05-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - igauņu

05-08-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - igauņu

18-08-2014

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - grieķu

05-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - grieķu

05-08-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - grieķu

18-08-2014

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - angļu

05-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - angļu

05-08-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - angļu

18-08-2014

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - franču

05-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - franču

05-08-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - franču

18-08-2014

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - itāļu

05-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - itāļu

05-08-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - itāļu

18-08-2014

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - lietuviešu

05-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - lietuviešu

05-08-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - lietuviešu

18-08-2014

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - ungāru

05-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - ungāru

05-08-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - ungāru

18-08-2014

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - maltiešu

05-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - maltiešu

05-08-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - maltiešu

18-08-2014

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - holandiešu

05-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - holandiešu

05-08-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - holandiešu

18-08-2014

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - poļu

05-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - poļu

05-08-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - portugāļu

05-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - portugāļu

05-08-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - portugāļu

18-08-2014

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - rumāņu

05-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - rumāņu

05-08-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - rumāņu

18-08-2014

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovāku

05-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovāku

05-08-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovāku

18-08-2014

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovēņu

05-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovēņu

05-08-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovēņu

18-08-2014

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - somu

05-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - somu

05-08-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - zviedru

05-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - zviedru

05-08-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - zviedru

18-08-2014

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - norvēģu bukmols

05-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - norvēģu bukmols

05-08-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - īslandiešu

05-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - īslandiešu

05-08-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - horvātu

05-08-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - horvātu

05-08-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - horvātu

18-08-2014

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml koncentrāts un šķīdinātājs infūziju šķīduma

pagatavošanai

docetaxel

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu

informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai slimnīcas farmaceitam vai

medmāsai.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, slimnīcas farmaceitu

vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā

instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

Kas ir Docetaxel Teva un kādam nolūkam tās lieto

Kas Jums jāzina pirms Docetaxel Teva lietošanas

Kā lietot Docetaxel Teva

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Docetaxel Teva

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Docetaxel Teva un kādam nolūkam tās lieto

Šo zāļu nosaukums ir Docetaxel Teva. Docetaksels ir viela, kas iegūta no īves koku skujām.

Docetaksels pieder pretvēža medikamentu grupai, ko dēvē par taksoīdiem.

Docetaxel Teva Jūsu ārsts ir nozīmējis, lai ārstētu krūts dziedzera vēzi vai specifiskas plaušu

vēža formas (nesīkšūnu plaušu vēzi), priekšdziedzera vēzi, kuņģa vēzi vai galvas un kakla

vēzi:

progresējuša krūts dziedzera vēža terapijai Docetaxel Teva var tikt nozīmēts gan

atsevišķi, gan kombinācijā ar doksorubicīnu, trastuzumabu vai kapecitabīnu;

krūts dziedzera vēža, kas skar vai neskar limfmezglus, ārstēšanai agrīnā stadijā

Docetaxel Teva var lietot kombinācijā ar doksorubicīnu un ciklofosfamīdu;

plaušu vēža terapijai Docetaxel Teva var tikt nozīmēts gan atsevišķi, gan kombinācijā

ar cisplatīnu;

priekšdziedzera vēža terapijai Docetaxel Teva var tikt nozīmēts kombinācijā ar

prednizonu vai prednizolonu;

metastatiska kuņģa vēža ārstēšanai Docetaxel Teva lieto kopā ar cisplatīnu un

5-fluoruracilu.

galvas un kakla vēža ārstēšanai Docetaxel Teva lieto kombinācijā ar cisplatīnu un

5-fluoruracilu.

2.

Kas Jums jāzina pirms Docetaxel Teva lietošanas

Nelietojiet Docetaxel Teva šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret docetakselu vai kādu citu (6. punktā

minēto) Docetaxel Teva sastāvdaļu;

ja Jūsu asinīs ir pārāk maz balto asins šūnu;

ja Jums ir smaga aknu slimība.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms katras Docetaxel Teva ievadīšanas Jums veiks asins analīzes, lai pārbaudītu, vai Jums ir

pietiekams asins šūnu daudzums un vai Jūsu aknu funkcija ir pietiekama, lai saņemtu

Docetaxel Teva. Gadījumā, ja Jums rodas balto asins šūnu (leikocītu) traucējumi, Jums var

attīstīties ar to saistīts drudzis vai infekcijas.

Nekavējoties izstāstiet savam ārstam, slimnīcas farmaceitam vai medmāsai, ja Jūsu vēders ir

sāpīgs vai jutīgs, ja Jums rodas caureja, asiņošana no taisnās zarnas, asinis izkārnījumos vai

drudzis. Šie simptomi var būt pirmās nopietnas kuņģa-zarnu trakta toksicitātes, kas var būt

letāla, pazīmes. Jūsu ārstam ir nekavējoties jāsāk to ārstēšana.

Pastāstiet savam ārstam, slimnīcas farmaceitam vai medmāsai, ja Jums rodas redzes

traucējumi. Redzes traucējumu gadījumā, īpaši tad, ja ir neskaidra redze, Jums nekavējoties

jāizmeklē acis un redze.

Pastāstiet savam ārstam, slimnīcas farmaceitam vai medmāsai, ja Jums ir bijusi alerģiska

reakcija pret iepriekš veiktu paklitaksela terapiju.

Pastāstiet savam ārstam, slimnīcas farmaceitam vai medmāsai, ja Jums ir sirds slimība.

Ja Jums rodas akūti plaušu darbības traucējumi vai tie paasinās (drudzis, aizdusa vai klepus),

lūdzu, nekavējoties pastāstiet par to ārstam, slimnīcas farmaceitam vai medmāsai. Jūsu ārsts

var nekavējoties pārtraukt Jūsu ārstēšanu.

Lai samazinātu noteiktu nevēlamu blakusparādību izpausmes, kas iespējamas pēc Docetaxel

Teva infūzijas, jo īpaši - alerģiskās reakcijas un šķidruma aizturi (plaukstu, pēdu un kāju

tūska, ķermeņa svara pieaugums) - vienu dienu pirms Docetaxel Teva ievadīšanas Jums var

lūgt lietot premedikāciju, kas ietver perorālu kortikosteroīdu, piemēram, deksametazonu, kas

jāturpina lietot vēl divas dienas.

Ārstēšanas laikā Jums var dot citas zāles asins šūnu skaita uzturēšanai.

Docetaxel Teva satur etilspirtu. Ja Jums ir alkohola atkarība, epilepsija vai aknu darbības

traucējumi, konsultējieties ar ārstu. Skatīt arī tālāk, apakšpunktā “Docetaxel Teva satur

etilspirtu (alkoholu)”.

Citas zāles un Docetaxel Teva

Pastāstiet ārstam vai slimnīcas farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā

esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes. Tās jādara tāpēc, ka Docetaxel

Teva vai citas lietotās zāles var nedarboties tik labi kā cerēts vai arī Jums ir lielāka

blakusparādību rašanās iespējamība.

Šo zāļu sastāvā esošā alkohola daudzuma dēļ ir iespējamas citu zāļu iedarbības pārmaiņas.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu.

Docetaxel Teva

NEDRĪKST

ievadīt, ja Jums ir iestājusies grūtniecība, ja vien Jūsu ārsts to

nav skaidri norādījis.

Jums nedrīkst iestāties grūtniecība un jāizmanto efektīva kontracepcijas metode laikā, kad

ārstējaties ar šīm zālēm, jo Docetaxel Teva var būt kaitīgs Jūsu nedzimušajam bērnam. Ja

grūtniecība iestājas ārstēšanas laikā, Jums par to nekavējoties jāinformē ārsts.

Laikā, kad Jūs ārstē ar Docetaxel Teva, zīdīt bērnu

NEDRĪKST

Ja esat vīrietis un Jūs ārstē ar Docetaxel Teva, Jums ieteicams nekļūt par bērna tēvu ārstēšanas

laikā un līdz 6 mēnešiem pēc tās, un pirms ārstēšanas ieteicams konsultēties par spermas

konservēšanu, jo docetaksels var ietekmēt vīriešu auglību.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Šo zāļu sastāvā esošā alkohola daudzuma dēļ ir iespējama ietekme uz Jūsu spēju vadīt

transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Jums var rasties šo zāļu izraisītas

blakusparādības, kas var negatīvi ietekmēt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus, lietot

darbarīkus vai apkalpot mehānismus (skatīt 4. punktu “Iespējamās blakusparādības). Ja tā

notiek, pirms transportlīdzekļu vadīšanas, darbarīku lietošanas un mehānismu apkalpošanas

aprunājieties ar savu ārstu, medmāsu vai slimnīcas farmaceitu.

Docetaxel Teva satur etilspirtu (alkoholu)

Šīs zāles satur 25,1% (masas %) bezūdens etilspirta (alkohola), t.i., vienā koncentrāta flakonā

ir līdz 181 mg bezūdens etilspirta, kas atbilst 4,6 ml alus vai 1,9 ml vīna.

Kaitīgs cilvēkiem, kas cieš no alkoholisma.

Tas jāņem vērā grūtniecēm vai sievietēm, kuras baro ar krūti, kā arī attiecībā uz bērniem un

augsta riska grupām, piemēram, pacientiem ar aknu slimībām vai epilepsiju.

Šo zāļu sastāvā esošais etilspirta daudzums var ietekmēt centrālo nervu sistēmu (nervu

sistēmas daļu, pie kuras pieder galvas un muguras smadzenes).

3.

Kā lietot Docetaxel Teva

Docetaxel Teva Jums ievadīs veselības aprūpes speciālists.

Parastā deva

Deva ir atkarīga no Jūsu ķermeņa masas un Jūsu vispārējā stāvokļa. Jūsu ārsts aprēķinās Jūsu

ķermeņa virsmas laukumu kvadrātmetros (m

) un noteiks devu, kas Jums nepieciešama.

Ievadīšanas metode un ceļš

Docetaxel Teva Jums infūzijas veidā ievadīs vēnā (intravenoza lietošana). Infūzija, kuras

laikā Jūs atradīsities slimnīcā, ilgs aptuveni vienu stundu.

Ievades biežums

Parasti Jums infūzija jāsaņem reizi 3 nedēļās.

Atkarībā no Jūsu asins analīžu rezultātiem, Jūsu vispārējā stāvokļa un reakcijas uz Docetaxel

Teva, Jūsu ārsts var mainīt preparāta devu un ievadīšanas biežumu. It īpaši lūdzam Jūs

informēt savu ārstējošo ārstu gadījumā, ja Jums rodas caureja, čūlas mutes dobumā,

nejutīguma, tirpšanas un durstošas sajūtas, kā arī drudzis, un nodot viņam/viņai Jūsu asins

analīzes. Šāda informācija ļaus viņai/viņam izlemt, vai nepieciešama devas samazināšana. Ja

Jums ir kādi papildus jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai slimnīcas

farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Jūsu ārsts apspriedīs ar Jums šīs nevēlamās blakusparādības un paskaidros terapijas iespējamo

risku un ieguvumu.

Visbiežāk ziņotās blakusparādības pēc viena paša Docetaxel Teva lietošanas ir šādas: sarkano

vai balto asins šūnu skaita mazināšanās, alopēcija, slikta dūša, vemšana, čūlas mutes dobumā,

caureja un nogurums.

Docetaxel Teva nevēlamo blakusparādību smaguma pakāpe var palielināties, ja to lieto

kombinācijā ar citiem ķīmijterapijas līdzekļiem.

Slimnīcā infūzijas laikā iespējamas šādas alerģiskas reakcijas

(var rasties vairāk nekā 1 no

10 pacientiem):

pietvīkums, ādas reakcijas, nieze,

spīlēšanas sajūta krūšu kurvī, elpošanas grūtības,

drudzis vai drebuļi,

sāpes mugurā,

zems asinsspiediens.

Var attīstīties smagākas reakcijas.

Ja Jums ir bijusi alerģiska reakcija pret paklitakselu, Jums var attīstīties alerģiska reakcija arī

pret docetakselu, kura var būt smagāka.

Slimnīcas personāls stingri uzraudzīs Jūsu stāvokli ārstēšanas laikā. Ja Jums ir kāda no

minētajām blakusparādībām, nekavējoties informējiet slimnīcas personālu.

Starp Docetaxel Teva infūzijām iespējamas šādas blakusparādības, kuru biežums ir atšķirīgs

atkarībā no zālēm, kas tiek lietotas vienlaikus:

Ļoti bieži (var rasties vairāk nekā 1 no 10 pacientiem):

infekcijas, samazināts sarkano (anēmija) vai balto asins šūnu (būtiski cīņā pret

infekcijām), kā arī trombocītu skaits

drudzis: ja Jums paaugstinās ķermeņa temperatūra, nekavējoties izsauciet ārstu

alerģiskas reakcijas, kas minētas iepriekš

ēstgribas zudums (anoreksija)

bezmiegs

nejutīgums, durstīšana vai sāpes locītavās un muskuļos

galvassāpes

garšas sajūtas izmaiņas

acs iekaisums vai pastiprināta acu asarošana

tūska pavājinātas limfātiskās atteces dēļ

aizdusa

deguna tecēšana; rīkles un deguna iekaisums; klepus

deguna asiņošana

čūlas mutes dobumā

kuņģa darbības traucējumi, tostarp slikta dūša, vemšana un caureja, aizcietējums

sāpes vēderā

gremošanas traucējumi

matu izkrišana: lielākā daļā gadījumu jāatjaunojas normālai matu augšanai. Dažos

gadījumos (biežums nav zināms) novērots neatgriezenisks matu zudums

delnu vai pēdu pamatņu apsārtums un tūska, kā rezultātā Jūsu āda var lobīties (tas var

būt arī uz rokām, sejas vai ķermeņa)

Jūsu nagu krāsas izmaiņas, nagi var noiet

muskuļu sāpes; muguras vai kaulu sāpes

menstruāciju cikla pārmaiņas vai menstruāciju trūkums

plaukstu, pēdu, kāju tūska

nogurums; vai gripai līdzīgi simptomi

ķermeņa masas palielināšanās vai samazināšanās.

Bieži (var rasties līdz 1 no 10 pacientiem):

mutes dobuma kandidoze

atūdeņošanās

reibonis

dzirdes traucējumi

asinsspiediena pazemināšanās; neregulāra vai ātra sirdsdarbība

sirds mazspēja

barības vada iekaisums

sausa mute

apgrūtināta vai sāpīga rīšana

asiņošana

paaugstināts aknu enzīmu līmenis (nepieciešams regulāri veikt asins analīzes).

Retāk (var rasties līdz 1 no 100 pacientiem):

ģībonis

ādas reakcijas, flebīts (vēnas iekaisums) vai pietūkums injekcijas vietā

asins recekļi

akūta mieloleikoze un mielodisplastiskais sindroms (asins vēža veidi) var attīstīties

pacientiem, kuri tiek ārstēti ar docetakselu kopā ar noteiktām citām pretvēža terapijām.

Reti (var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem):

resnās zarnas, tievās zarnas iekaisums, kas var būt letāls (biežums nav zināms), zarnu

perforācija.

Biežums nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

intersticiāla plaušu slimība (plaušu iekaisums, kas izraisa klepu un apgrūtinātu

elpošanu. Plaušu iekaisums var arī rasties, lietojot docetakselu kopā ar staru terapiju)

pneimonija (plaušu infekcija)

plaušu fibroze (rētaudi un sabiezējumi plaušās, kas izraisa elpas trūkumu)

neskaidra redze tīklenes pietūkuma dēļ acī (cistoīda makulāra tūska)

nātrija, kālija, magnija un/vai kalcija līmeņa pazemināšanās asinīs (elektrolītu līdzsvara

traucējumi)

kambaru aritmija vai kambaru tahikardija (izpaužas kā neregulāra un/vai strauja

sirdsdarbība, smags elpas trūkums, reibonis un/vai ģībšana). Daži no simptomiem var

būt nopietni. Ja tā notiek, nekavējoties izstāstiet savam ārstam

injekciju vietas reakcijas iepriekšējas reakcijas vietā

pacientiem, kuri tiek ārstēti ar docetakselu kopā ar noteiktām citām pretvēža terapijām,

var attīstīties nehodžkina limfoma (vēzis, kas ietekmē imūno sistēmu) un cita veida

vēzis.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, slimnīcas farmaceitu vai

medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā.

Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās

ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt

nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Docetaxel Teva

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un flakoniem pēc

„EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Bāzes šķīdums jāizlieto tūlīt pēc pagatavošanas. Lai gan ir pierādīts, ka bāzes šķīdums ir

ķīmiski un fizikāli stabils 8 stundas, uzglabājot pie 2°C līdz 8°C vai istabas temperatūrā (līdz

25°C).

Infūzijas šķīdums, uzglabājot istabas temperatūrā (līdz 25°C), jāizlieto 4 stundu laikā.

Neizmetiet zāles kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat.

Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Docetaxel Teva koncentrāta flakons satur

Aktīvā viela ir docetaksels. Katrs Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml koncentrāta flakons satur

20 mg docetaksela. Katrs ml koncentrāta satur 27,73 mg docetaksela.

Citas sastāvdaļas ir polisorbāts 80 un 25,1% (masas %) bezūdens etilspirta (skatīt

2. punktu).

Ko šķīdinātaja flakons satur:

Ūdens injekcijām.

Docetaxel Teva ārējais izskats un iepakojums:

Docetaxel Teva koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai ir dzidrs, viskozs, dzeltens vai brūni

dzeltenīgs šķīdums.

Katrs iepakojums satur:

vienu 6 ml tilpuma caurspīdīga stikla flakonu ar noplēšamu vāciņu, kas satur 0,72 ml

koncentrāta un

vienu 6 ml tilpuma caurspīdīga stikla flakonu ar noplēšamu vāciņu, kas satur 1,28 ml

šķīdinātāja.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nīderlande

Ražotājs

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

PO Box 552

2003 RN Haarlem

Nīderlande

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Táncsics Mihály út 82

H-2100 Gödöllő,

Ungārija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar Reģistrācijas apliecības

īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB “Sicor Biotech”

Tel: +370 5 266 02 03

България

Актавис ЕАД

Teл.: +359 2 489 95 85

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél: +32 3 820 73 73

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

Τel: +353 51 321 740

Deutschland

Teva GmbH

Tel: +49 731 402 08

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 211 880 5000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97007 0

España

Teva Pharma, S.L.U.

Tél: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 78 00

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o

Tel: + 385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321 740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

ratiopharm Oy

Sími: +358 20 180 5900

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5726 7911

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 0289 17981

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 211 880 5000

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Tel: +371 67 323 666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977 628 500

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem:

DOCETAXEL TEVA 20 mg/0,72 ml KONCENTRĀTA UN ŠĶĪDINĀTĀJA INFŪZIJU

ŠĶĪDUMA PAGATAVOŠANAI SAGATAVOŠANAS PAMĀCĪBA

Pirms Docetaxel Teva bāzes šķīduma vai Docetaxel Teva infūzijas šķīduma sagatavošanas ir

svarīgi izlasīt visu pagatavošanas aprakstu.

1.

ZĀĻU APRAKSTS

Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai ir dzidrs, viskozs,

dzeltenas vai brūni dzeltenas krāsas šķīdums, kas satur 27,73 mg/ml docetaksela polisorbātā

80. Docetaxel Teva šķīdinātājs ir ūdens injekcijām.

2.

IEPAKOJUMA VEIDS

Docetaxel Teva ir pieejams vienreizējas devas flakonos.

Katra iepakojuma kastīte satur vienu Docetaxel Teva flakonu (20 mg/0,72 ml) un vienu

atbilstošu Docetaxel Teva šķīdinātāja flakonu.

Docetaxel Teva flakoni jāuzglabā temperatūrā līdz 25°C, sargājot no gaismas.

Docetaxel Teva nedrīkst lietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un

flakoniem.

2.1.

Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml flakons

Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml flakons ir 6 ml tilpuma caurspīdīga stikla flakons ar

brombutilgumijas aizbāzni un noplēšamu vāciņu.

Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml flakons satur docetaksela šķīdumu polisorbātā 80

koncentrācijā 27,73 mg/ml.

Katrs flakons satur 20 mg/0,72 ml 27,73 mg/ml docetaksela šķīduma polisorbātā 80

(pildījuma tilpums: 24,4 mg/0,88 ml). Izstrādājot docetakselu, šāds tilpums noteikts, lai

kompensētu bāzes šķidruma zudumus (skatīt 4. apakšpunktu) sakarā ar tā putošanos

sagatavošanas laikā, pielipšanu pie flakona sienām un "zudušā tilpuma" esamību. Šis

papildu pildījums pēc atšķaidīšanas, pievienojot visu iepakojumā esošā docetaksela

šķīdinātāja flakona saturu, nodrošina minimālu bāzes šķidruma tilpumu 2 ml, kura

sastāvā ir 10 mg/ml docetaksela, kas atbilst 20 mg/0,72 ml flakonā, kā norādīts uz

etiķetes.

2.2.

Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml šķīdinātāja flakons

Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml šķīdinātāja flakonam ir 6 ml tilpuma caurspīdīga stikla

flakons ar brombutilgumijas aizbāzni un noplēšamu vāciņu.

Docetaxel Teva šķīdinātājs ir ūdens injekcijām.

Katrs šķīdinātāja flakons satur 1,28 ml injekciju ūdens (pildījuma tilpums ir 1,71 ml).

Ievadot visu šķīdinātāja flakona saturu flakonā ar Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml

koncentrātu infūziju šķīduma pagatavošanai, iegūst bāzes šķīdumu, kura koncentrācija

ir 10 mg/ml docetaksela.

3.

IETEIKUMI DROŠAI LIETOŠANAI

Docetaxel Teva ir pretaudzēju līdzeklis un, līdzīgi citām potenciāli toksiskām vielām,

pagatavojot tā šķīdumus un veicot darbības ar to, ir jāievēro piesardzība. Ieteicams lietot

cimdus.

Ja Docetaxel Teva koncentrāts, bāzes šķīdums vai infūziju šķīdums nonāk uz ādas, tas

nekavējoties rūpīgi jānomazgā ar ziepēm un ūdeni. Ja Docetaxel Teva koncentrāts, bāzes

šķīdums vai infūziju šķīdums nonāk kontaktā ar gļotādām, tas nekavējoties rūpīgi jānomazgā

ar ūdeni.

4.

ŠĶĪDUMA SAGATAVOŠANA INTRAVENOZAI IEVADĪŠANAI

4.1.

Docetaxel Teva bāzes šķīduma (10 mg/ml docetaksela) pagatavošana

4.1.1. Ja flakoni ir uzglabāti ledusskapī, nepieciešamais Docetaxel Teva iepakojumu skaits uz

5 minūtēm jāatstāj istabas temperatūrā (līdz 25°C).

4.1.2. Izmantojot šļirci ar adatu, flakonu nedaudz piešķiebjot, no flakona aseptiski paņem visu

Docetaxel Teva šķīdinātāja daudzumu.

4.1.3. Visu šļirces saturu injicē atbilstošā Docetaxel Teva flakonā.

4.1.4. Izvelk šļirci un adatu no flakona un veic tā satura samaisīšanu, atkārtoti apgriežot

flakonu otrādi, ne mazāk kā 45 sekundes ilgi. Nekratīt.

4.1.5. Flakonu ar bāzes šķīdumu uz 5 minūtēm atstāj istabas temperatūrā (līdz 25°C), pēc tam

pārbauda, vai šķīdums ir homogēns un dzidrs (sakarā ar polisorbāta 80 klātbūtni

preparātā, putošanās pat pēc 5 minūtēm ir normāla parādība).

Bāzes šķīdums satur 10 mg/ml docetaksela, tas jāizlieto tūlīt pēc pagatavošanas, lai arī

ir pierādīta bāzes šķīduma ķīmiskā un fizikālā stabilitāte līdz 8 stundām, uzglabājot to

2°C līdz 8°C vai istabas temperatūrā (līdz 25°C).

4.2.

Infūzijas šķīduma pagatavošana

4.2.1. Lai sagatavotu pacientam nepieciešamo devu, var būt nepieciešami vairāki bāzes

šķīduma flakoni. Izmantojot graduētas šļirces ar adatu un ievērojot pacientam

nepieciešamo devu mg, no atbilstoša daudzuma flakonu ar bāzes šķīdumu aseptiski

paņem nepieciešamo daudzumu šķīduma, kas satur 10 mg/ml docetaksela. Piemēram,

140 mg devai atbilst 14 ml docetaksela bāzes šķīduma.

4.2.2. Nepieciešamo bāzes šķīduma tilpumu injicē 250 ml tilpuma infūziju ne-PVH maisā vai

pudelē ar 5% glikozes vai 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīdumu infūzijām. Ja

nepieciešamās devas lielums pārsniedz 200 mg docetaksela, lai nepārsniegtu

docetaksela koncentrāciju 0,74 mg/ml, infūziju nesējšķīduma tilpums ir jāpalielina.

4.2.3. Šūpojot infūziju maisu vai pudeli, samaisa tā saturu.

4.2.4. Docetaxel Teva infūzijas šķīdums jāizlieto 4 stundu laikā. To ievada aseptiski, istabas

temperatūrā (līdz 25°C) un normālā apgaismojumā, 1 stundu ilgas infūzijas veidā.

4.2.5. Līdzīgi kā ar visiem parenterāli ievadāmiem preparātiem, Docetaxel Teva bāzes un

infūziju šķīdumi pirms lietošanas vizuāli jāpārbauda un šķīdumi ar nogulsnēm ir

jāiznīcina.

5.

IZNĪCINĀŠANA

Visus materiālus, kas izmantoti atšķaidīšanai un ievadīšanai, jāiznīcina atbilstoši vietējām

prasībām. Neizmetiet zāles kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs

nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml koncentrāts un šķīdinātājs infūziju šķīduma

pagatavošanai

docetaxel

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu

informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai slimnīcas farmaceitam vai

medmāsai.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, slimnīcas farmaceitu

vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā

instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

Kas ir Docetaxel Teva un kādam nolūkam tās lieto

Kas Jums jāzina pirms Docetaxel Teva lietošanas

Kā lietot Docetaxel Teva

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Docetaxel Teva

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Docetaxel Teva un kādam nolūkam tās lieto

Šo zāļu nosaukums ir Docetaxel Teva. Docetaksels ir viela, kas iegūta no īves koku skujām.

Docetaksels pieder pretvēža medikamentu grupai, ko dēvē par taksoīdiem.

Docetaxel Teva Jūsu ārsts ir nozīmējis, lai ārstētu krūts dziedzera vēzi vai specifiskas plaušu

vēža formas (nesīkšūnu plaušu vēzi), priekšdziedzera vēzi, kuņģa vēzi vai galvas un kakla

vēzi:

progresējuša krūts dziedzera vēža terapijai Docetaxel Teva var tikt nozīmēts gan

atsevišķi, gan kombinācijā ar doksorubicīnu, trastuzumabu vai kapecitabīnu.

krūts dziedzera vēža, kas skar vai neskar limfmezglus, ārstēšanai agrīnā stadijā

Docetaxel Teva var lietot kombinācijā ar doksorubicīnu un ciklofosfamīdu.

plaušu vēža terapijai Docetaxel Teva var tikt nozīmēts gan atsevišķi, gan kombinācijā

ar cisplatīnu.

priekšdziedzera vēža terapijai Docetaxel Teva var tikt nozīmēts kombinācijā ar

prednizonu vai prednizolonu.

metastatiska kuņģa vēža ārstēšanai Docetaxel Teva lieto kopā ar cisplatīnu un

5-fluoruracilu.

galvas un kakla vēža ārstēšanai Docetaxel Teva lieto kombinācijā ar cisplatīnu un

5-fluoruracilu.

2.

Kas Jums jāzina pirms Docetaxel Teva lietošanas

Nelietojiet Docetaxel Teva šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret docetakselu vai kādu citu (6. punktā

minēto) Docetaxel Teva sastāvdaļu;

ja Jūsu asinīs ir pārāk maz balto asins šūnu;

ja Jums ir smaga aknu slimība.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms katras Docetaxel Teva ievadīšanas Jums veiks asins analīzes, lai pārbaudītu, vai Jums ir

pietiekams asins šūnu daudzums un vai Jūsu aknu funkcija ir pietiekama, lai saņemtu

Docetaxel Teva. Gadījumā, ja Jums rodas balto asins šūnu (leikocītu) traucējumi, Jums var

attīstīties ar to saistīts drudzis vai infekcijas.

Nekavējoties izstāstiet savam ārstam, slimnīcas farmaceitam vai medmāsai, ja Jūsu vēders ir

sāpīgs vai jutīgs, ja Jums rodas caureja, asiņošana no taisnās zarnas, asinis izkārnījumos vai

drudzis. Šie simptomi var būt pirmās nopietnas kuņģa-zarnu trakta toksicitātes, kas var būt

letāla, pazīmes. Jūsu ārstam ir nekavējoties jāsāk to ārstēšana.

Pastāstiet savam ārstam, slimnīcas farmaceitam vai medmāsai, ja Jums rodas redzes

traucējumi. Redzes traucējumu gadījumā, īpaši tad, ja ir neskaidra redze, Jums nekavējoties

jāizmeklē acis un redze.

Pastāstiet savam ārstam, slimnīcas farmaceitam vai medmāsai, ja Jums ir bijusi alerģiska

reakcija pret iepriekš veiktu paklitaksela terapiju.

Pastāstiet savam ārstam, slimnīcas farmaceitam vai medmāsai, ja Jums ir sirds slimība.

Ja Jums rodas akūti plaušu darbības traucējumi vai tie paasinās (drudzis, aizdusa vai klepus),

lūdzu, nekavējoties pastāstiet par to ārstam, slimnīcas farmaceitam vai medmāsai. Jūsu ārsts

var nekavējoties pārtraukt Jūsu ārstēšanu.

Lai samazinātu noteiktu nevēlamu blakusparādību izpausmes, kas iespējamas pēc Docetaxel

Teva infūzijas, jo īpaši - alerģiskās reakcijas un šķidruma aizturi (plaukstu, pēdu un kāju

tūska, ķermeņa svara pieaugums) - vienu dienu pirms Docetaxel Teva ievadīšanas Jums var

lūgt lietot premedikāciju, kas ietver perorālu kortikosteroīdu, piemēram, deksametazonu, kas

jāturpina lietot vēl divas dienas.

Ārstēšanas laikā Jums var dot citas zāles asins šūnu skaita uzturēšanai.

Docetaxel Teva satur etilspirtu. Ja Jums ir alkohola atkarība, epilepsija vai aknu darbības

traucējumi, konsultējieties ar ārstu. Skatīt arī tālāk, apakšpunktā “Docetaxel Teva satur

etilspirtu (alkoholu)”.

Citas zāles un Docetaxel Teva

Pastāstiet ārstam vai slimnīcas farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā

esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes. Tās jādara tāpēc, ka Docetaxel

Teva vai citas lietotās zāles var nedarboties tik labi kā cerēts vai arī Jums ir lielāka

blakusparādību rašanās iespējamība.

Šo zāļu sastāvā esošā alkohola daudzuma dēļ ir iespējamas citu zāļu iedarbības pārmaiņas.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu.

Docetaxel Teva

NEDRĪKST

ievadīt, ja Jums ir iestājusies grūtniecība, ja vien Jūsu ārsts to

nav skaidri norādījis.

Šo zāļu lietošanas laikā Jums nedrīkst iestāties grūtniecība un ārstēšanas laikā Jums jālieto

efektīva kontracepcijas metode, jo Docetaxel Teva var kaitēt nedzimušam bērnam. Ja

grūtniecība iestājas ārstēšanas laikā, Jums par to nekavējoties jāinformē ārsts.

Laikā, kad Jūs ārstē ar Docetaxel Teva, zīdīt bērnu

NEDRĪKST

Ja esat vīrietis un Jūs ārstē ar Docetaxel Teva, Jums ieteicams nekļūt par bērna tēvu ārstēšanas

laikā un līdz 6 mēnešiem pēc tās, un pirms ārstēšanas ieteicams konsultēties par spermas

konservēšanu, jo docetaksels var ietekmēt vīriešu auglību.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Šo zāļu sastāvā esošā alkohola daudzuma dēļ ir iespējama ietekme uz Jūsu spēju vadīt

transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Jums var rasties šo zāļu izraisītas

blakusparādības, kas var negatīvi ietekmēt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus, lietot

darbarīkus vai apkalpot mehānismus (skatīt 4. punktu “Iespējamās blakusparādības). Ja tā

notiek, pirms transportlīdzekļu vadīšanas, darbarīku lietošanas un mehānismu apkalpošanas

aprunājieties ar savu ārstu, medmāsu vai slimnīcas farmaceitu.

Docetaxel Teva satur etilspirtu (alkoholu)

Šīs zāles satur 25,1% (masas %) bezūdens etilspirta (alkohola), t.i., vienā koncentrāta flakonā

ir līdz 723 mg bezūdens etilspirta, kas atbilst 18,3 ml alus vai 7,6 ml vīna.

Kaitīgs cilvēkiem, kas cieš no alkoholisma.

Tas jāņem vērā grūtniecēm vai sievietēm, kuras baro ar krūti, kā arī attiecībā uz bērniem un

augsta riska grupām, piemēram, pacientiem ar aknu slimībām vai epilepsiju.

Šo zāļu sastāvā esošais etilspirta daudzums var ietekmēt centrālo nervu sistēmu (nervu

sistēmas daļu, pie kuras pieder galvas un muguras smadzenes).

3.

Kā lietot Docetaxel Teva

Docetaxel Teva Jums ievadīs veselības aprūpes speciālists.

Parastā deva

Deva ir atkarīga no Jūsu ķermeņa masas un Jūsu vispārējā stāvokļa. Jūsu ārsts aprēķinās Jūsu

ķermeņa virsmas laukumu kvadrātmetros (m

) un noteiks devu, kas Jums nepieciešama.

Ievadīšanas metode un ceļš

Docetaxel Teva Jums infūzijas veidā ievadīs vēnā (intravenoza lietošana). Infūzija, kuras

laikā Jūs atradīsities slimnīcā, ilgs aptuveni vienu stundu.

Ievades biežums

Parasti Jums infūzija jāsaņem reizi 3 nedēļās.

Atkarībā no Jūsu asins analīžu rezultātiem, Jūsu vispārējā stāvokļa un reakcijas uz Docetaxel

Teva, Jūsu ārsts var mainīt preparāta devu un ievadīšanas biežumu. It īpaši lūdzam Jūs

informēt savu ārstējošo ārstu gadījumā, ja Jums rodas caureja, čūlas mutes dobumā,

nejutīguma, tirpšanas un durstošas sajūtas, kā arī drudzis, un nodot viņam/viņai Jūsu asins

analīzes. Šāda informācija ļaus viņai/viņam izlemt, vai nepieciešama devas samazināšana. Ja

Jums ir kādi papildus jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai slimnīcas

farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Jūsu ārsts apspriedīs ar Jums šīs nevēlamās blakusparādības un paskaidros terapijas iespējamo

risku un ieguvumu.

Visbiežāk ziņotās blakusparādības pēc viena paša Docetaxel Teva lietošanas ir šādas: sarkano

vai balto asins šūnu skaita mazināšanās, alopēcija, slikta dūša, vemšana, čūlas mutes dobumā,

caureja un nogurums.

Docetaxel Teva nevēlamo blakusparādību smaguma pakāpe var palielināties, ja to lieto

kombinācijā ar citiem ķīmijterapijas līdzekļiem.

Slimnīcā infūzijas laikā iespējamas šādas alerģiskas reakcijas

(var rasties vairāk nekā 1 no

10 pacientiem):

pietvīkums, ādas reakcijas, nieze,

spīlēšanas sajūta krūšu kurvī, elpošanas grūtības,

drudzis vai drebuļi,

sāpes mugurā,

zems asinsspiediens.

Var attīstīties smagākas reakcijas.

Ja Jums ir bijusi alerģiska reakcija pret paklitakselu, Jums var attīstīties alerģiska reakcija arī

pret docetakselu, kura var būt smagāka.

Slimnīcas personāls stingri uzraudzīs Jūsu stāvokli ārstēšanas laikā. Ja Jums ir kāda no

minētajām blakusparādībām, nekavējoties informējiet slimnīcas personālu.

Starp Docetaxel Teva infūzijām iespējamas šādas blakusparādības, kuru biežums ir atšķirīgs

atkarībā no zālēm, kas tiek lietotas vienlaikus:

Ļoti bieži (var rasties vairāk nekā 1 no 10 pacientiem):

infekcijas, samazināts sarkano (anēmija) vai balto asins šūnu (būtiski cīņā pret

infekcijām), kā arī trombocītu skaits

drudzis: ja Jums paaugstinās ķermeņa temperatūra, nekavējoties izsauciet ārstu

alerģiskas reakcijas, kas minētas iepriekš

ēstgribas zudums (anoreksija)

bezmiegs

nejutīgums, durstīšana vai sāpes locītavās un muskuļos

galvassāpes

garšas sajūtas izmaiņas

acs iekaisums vai pastiprināta acu asarošana

tūska pavājinātas limfātiskās atteces dēļ

aizdusa

deguna tecēšana; rīkles un deguna iekaisums; klepus

deguna asiņošana

čūlas mutes dobumā

kuņģa darbības traucējumi, tostarp slikta dūša, vemšana un caureja, aizcietējums

sāpes vēderā

gremošanas traucējumi

matu izkrišana: lielākā daļā gadījumu jāatjaunojas normālai matu augšanai. Dažos

gadījumos (biežums nav zināms) novērots neatgriezenisks matu zudums

delnu vai pēdu pamatņu apsārtums un tūska, kā rezultātā Jūsu āda var lobīties (tas var

būt arī uz rokām, sejas vai ķermeņa)

Jūsu nagu krāsas izmaiņas, nagi var noiet

muskuļu sāpes; muguras vai kaulu sāpes

menstruāciju cikla pārmaiņas vai menstruāciju trūkums

plaukstu, pēdu, kāju tūska

nogurums; vai gripai līdzīgi simptomi

ķermeņa masas palielināšanās vai samazināšanās.

Bieži (var rasties līdz 1 no 10 pacientiem):

mutes dobuma kandidoze

atūdeņošanās

reibonis

dzirdes traucējumi

asinsspiediena pazemināšanās; neregulāra vai ātra sirdsdarbība

sirds mazspēja

barības vada iekaisums

sausa mute

apgrūtināta vai sāpīga rīšana

asiņošana

paaugstināts aknu enzīmu līmenis (nepieciešams regulāri veikt asins analīzes).

Retāk (var rasties līdz 1 no 100 pacientiem):

ģībonis

ādas reakcijas, flebīts (vēnas iekaisums) vai pietūkums injekcijas vietā

asins recekļi

akūta mieloleikoze un mielodisplastiskais sindroms (asins vēža veidi) var attīstīties

pacientiem, kuri tiek ārstēti ar docetakselu kopā ar noteiktām citām pretvēža terapijām.

Reti (var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem):

resnās zarnas, tievās zarnas iekaisums, kas var būt letāls (biežums nav zināms), zarnu

perforācija.

Biežums nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

intersticiāla plaušu slimība (plaušu iekaisums, kas izraisa klepu un apgrūtinātu

elpošanu. Plaušu iekaisums var arī rasties, lietojot docetakselu kopā ar staru terapiju)

pneimonija (plaušu infekcija)

plaušu fibroze (rētaudi un sabiezējumi plaušās, kas izraisa elpas trūkumu)

neskaidra redze tīklenes pietūkuma dēļ acī (cistoīda makulāra tūska)

nātrija, kālija, magnija un/vai kalcija līmeņa pazemināšanās asinīs (elektrolītu līdzsvara

traucējumi)

kambaru aritmija vai kambaru tahikardija (izpaužas kā neregulāra un/vai strauja

sirdsdarbība, smags elpas trūkums, reibonis un/vai ģībšana). Daži no simptomiem var

būt nopietni. Ja tā notiek, nekavējoties izstāstiet savam ārstam

injekciju vietas reakcijas iepriekšējas reakcijas vietā

pacientiem, kuri tiek ārstēti ar docetakselu kopā ar noteiktām citām pretvēža terapijām,

var attīstīties nehodžkina limfoma (vēzis, kas ietekmē imūno sistēmu) un cita veida

vēzis.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, slimnīcas farmaceitu vai

medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā.

Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās

ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt

nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Docetaxel Teva

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un flakoniem pēc

„EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Bāzes šķīdums jāizlieto tūlīt pēc pagatavošanas. Lai gan ir pierādīts, ka bāzes šķīdums ir

ķīmiski un fizikāli stabils 8 stundas, uzglabājot pie 2°C līdz 8°C vai istabas temperatūrā (līdz

25°C).

Infūzijas šķīdums, uzglabājot istabas temperatūrā (līdz 25°C), jāizlieto 4 stundu laikā.

Neizmetiet zāles kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat.

Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Docetaxel Teva koncentrāta flakons satur

Aktīvā viela ir docetaksels. Katrs Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml koncentrāta flakons satur

80 mg docetaksela. Katrs ml koncentrāta satur 27,73 mg docetaksela.

Citas sastāvdaļas ir polisorbāts 80 un 25,1% (masas %) bezūdens etilspirta (skatīt

2. punktu).

Ko šķīdinātaja flakons satur

Ūdens injekcijām.

Docetaxel Teva ārējais izskats un iepakojums:

Docetaxel Teva koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai ir dzidrs, viskozs, dzeltens vai brūni

dzeltenīgs šķīdums.

Katrs iepakojums satur:

vienu 15 ml tilpuma caurspīdīga stikla flakonu ar noplēšamu vāciņu, kas satur 2,88 ml

koncentrāta un

vienu 15 ml tilpuma caurspīdīga stikla flakonu ar noplēšamu vāciņu, kas satur 5,12 ml

šķīdinātāja.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nīderlande

Ražotājs

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

PO Box 552

2003 RN Haarlem

Nīderlande

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Táncsics Mihály út 82

H-2100 Gödöllő

Ungārija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar Reģistrācijas apliecības

īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB “Sicor Biotech”

Tel: +370 5 266 02 03

България

Актавис ЕАД

Teл.: +359 2 489 95 85

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél: +32 3 820 73 73

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

Τel: +353 51 321 740

Deutschland

Teva GmbH

Tel: +49 731 402 08

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 211 880 5000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97007 0

España

Teva Pharma, S.L.U.

Tél: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 78 00

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o

Tel: + 385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321 740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

ratiopharm Oy

Sími: +358 20 180 5900

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5726 7911

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 0289 17981

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 211 880 5000

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Tel: +371 67 323 666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977 628 500

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu/.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem:

DOCETAXEL TEVA 80 mg/2,88 ml KONCENTRĀTA UN ŠĶĪDINĀTĀJA INFŪZIJU

ŠĶĪDUMA PAGATAVOŠANAI SAGATAVOŠANAS PAMĀCĪBA

Pirms Docetaxel Teva bāzes šķīduma vai Docetaxel Teva infūzijas šķīduma sagatavošanas ir

svarīgi izlasīt visu pagatavošanas aprakstu.

1.

ZĀĻU APRAKSTS

Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai ir dzidrs, viskozs,

dzeltenas vai brūni dzeltenas krāsas šķīdums, kas satur 27,73 mg/ml docetaksela polisorbātā

80. Docetaxel Teva šķīdinātājs ir ūdens injekcijām.

2.

IEPAKOJUMA VEIDS

Docetaxel Teva ir pieejams vienreizējas devas flakonos.

Katra iepakojuma kastīte satur vienu Docetaxel Teva flakonu (80 mg/2,88 ml) un vienu

atbilstošu Docetaxel Teva šķīdinātāja flakonu.

Docetaxel Teva flakoni jāuzglabā temperatūrā līdz 25°C, sargājot no gaismas.

Docetaxel Teva nedrīkst lietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un

flakoniem.

2.1.

Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml flakons

Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml flakons ir 15 ml tilpuma caurspīdīga stikla flakons ar

brombutilgumijas aizbāzni un noplēšamu vāciņu.

Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml flakons satur docetaksela šķīdumu polisorbātā 80

koncentrācijā 27,73 mg/ml.

Katrs flakons satur 80 mg/2,88 ml 27,73 mg/ml docetaksela šķīduma polisorbātā 80

(pildījuma tilpums: 94,4 mg/3,40 ml). Izstrādājot docetakselu, šāds tilpums noteikts, lai

kompensētu bāzes šķidruma zudumus (skatīt 4. apakšpunktu) sakarā ar tā putošanos

sagatavošanas laikā, pielipšanu pie flakona sienām un "zudušā tilpuma" esamību. Šis

papildu pildījums pēc atšķaidīšanas, pievienojot visu iepakojumā esošā docetaksela

šķīdinātāja flakona saturu, nodrošina minimālu bāzes šķidruma tilpumu 2 ml, kura

sastāvā ir 10 mg/ml docetaksela, kas atbilst 80 mg/2,88 ml flakonā, kā norādīts uz

etiķetes.

2.2.

Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml šķīdinātāja flakons

Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml šķīdinātāja flakonam ir 15 ml tilpuma caurspīdīga stikla

flakons ar brombutilgumijas aizbāzni un noplēšamu vāciņu.

Docetaxel Teva šķīdinātājs ir ūdens injekcijām.

Katrs šķīdinātāja flakons satur 5,12 ml injekciju ūdens (pildījuma tilpums ir 6,29 ml).

Ievadot visu šķīdinātāja flakona saturu flakonā ar Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml

koncentrātu infūziju šķīduma pagatavošanai, iegūst bāzes šķīdumu, kura koncentrācija

ir 10 mg/ml docetaksela.

3.

IETEIKUMI DROŠAI LIETOŠANAI

Docetaxel Teva ir pretaudzēju līdzeklis un, līdzīgi citām potenciāli toksiskām vielām,

pagatavojot tā šķīdumus un veicot darbības ar to, ir jāievēro piesardzība. Ieteicams lietot

cimdus.

Ja Docetaxel Teva koncentrāts, bāzes šķīdums vai infūziju šķīdums nonāk uz ādas, tas

nekavējoties rūpīgi jānomazgā ar ziepēm un ūdeni. Ja Docetaxel Teva koncentrāts, bāzes

šķīdums vai infūziju šķīdums nonāk kontaktā ar gļotādām, tas nekavējoties rūpīgi jānomazgā

ar ūdeni.

4.

ŠĶĪDUMA SAGATAVOŠANA INTRAVENOZAI IEVADĪŠANAI

4.1.

Docetaxel Teva bāzes šķīduma (10 mg/ml docetaksela) pagatavošana

4.1.1. Ja flakoni ir uzglabāti ledusskapī, nepieciešamais Docetaxel Teva iepakojumu skaits uz

5 minūtēm jāatstāj istabas temperatūrā (līdz 25°C).

4.1.2. Izmantojot šļirci ar adatu, flakonu nedaudz piešķiebjot, no flakona aseptiski paņem visu

Docetaxel Teva šķīdinātāja daudzumu.

4.1.3. Visu šļirces saturu injicē atbilstošā Docetaxel Teva flakonā.

4.1.4. Izvelk šļirci un adatu no flakona un veic tā satura samaisīšanu, atkārtoti apgriežot

flakonu otrādi, ne mazāk kā 45 sekundes ilgi. Nekratīt.

4.1.5. Flakonu ar bāzes šķīdumu uz 5 minūtēm atstāj istabas temperatūrā (līdz 25°C), pēc tam

pārbauda, vai šķīdums ir homogēns un dzidrs (sakarā ar polisorbāta 80 klātbūtni

preparātā, putošanās pat pēc 5 minūtēm ir normāla parādība).

Bāzes šķīdums satur 10 mg/ml docetaksela, tas jāizlieto tūlīt pēc pagatavošanas, lai arī

ir pierādīta bāzes šķīduma ķīmiskā un fizikālā stabilitāte līdz 8 stundām, uzglabājot to

2°C līdz 8°C vai istabas temperatūrā (līdz 25°C).

4.2.

Infūzijas šķīduma pagatavošana

4.2.1. Lai sagatavotu pacientam nepieciešamo devu, var būt nepieciešami vairāki bāzes

šķīduma flakoni. Izmantojot graduētas šļirces ar adatu un ievērojot pacientam

nepieciešamo devu mg, no atbilstoša daudzuma flakonu ar bāzes šķīdumu aseptiski

paņem nepieciešamo daudzumu šķīduma, kas satur 10 mg/ml docetaksela. Piemēram,

140 mg devai atbilst 14 ml docetaksela bāzes šķīduma.

4.2.2. Nepieciešamo bāzes šķīduma tilpumu injicē 250 ml tilpuma infūziju ne-PVH maisā vai

pudelē ar 5% glikozes vai 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīdumu injekcijām. Ja

nepieciešamās devas lielums pārsniedz 200 mg docetaksela, lai nepārsniegtu

docetaksela koncentrāciju 0,74 mg/ml, infūziju nesējšķīduma tilpums ir jāpalielina.

4.2.3. Šūpojot infūziju maisu vai pudeli, samaisa tā saturu.

4.2.4. Docetaxel Teva infūzijas šķīdums jāizlieto 4 stundu laikā. To ievada aseptiski, istabas

temperatūrā (līdz 25°C) un normālā apgaismojumā, 1 stundu ilgas infūzijas veidā.

4.2.5. Līdzīgi kā ar visiem parenterāli ievadāmiem preparātiem, Docetaxel Teva bāzes un

infūziju šķīdumi pirms lietošanas vizuāli jāpārbauda un šķīdumi ar nogulsnēm ir

jāiznīcina.

5.

IZNĪCINĀŠANA

Visus materiālus, kas izmantoti atšķaidīšanai un ievadīšanai, jāiznīcina atbilstoši vietējām

prasībām. Neizmetiet zāles kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs

nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

I PIELIKUMS

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml koncentrāts un šķīdinātājs infūziju šķīduma pagatavošanai

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katrs Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml koncentrāta flakons satur 20 mg docetaksela. Katrs ml

koncentrāta satur 27,73 mg docetaksela.

Palīgvielas ar zināmu iedarbību:

katrā koncentrāta flakonā ir 25,1% (masas %) bezūdens etilspirta (181 mg bezūdens

etilspirta).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Koncentrāts un šķīdinātājs infūziju šķīduma pagatavošanai.

Koncentrāts ir dzidrs, viskozs, dzeltens vai brūni dzeltenīgs šķīdums.

Šķīdinātājs ir bezkrāsains šķīdums.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Krūts dziedzera vēzis

Docetaxel Teva kombinācijā ar doksorubicīnu un ciklofosfamīdu ir indicēts adjuvantai

terapijai pacientēm ar:

operējamu krūts dziedzera vēzi un metastāzēm limfmezglos,

operējamu krūts dziedzera vēzi bez metastāzēm limfmezglos.

No pacientēm ar operējamu krūts dziedzera vēzi bez metastāzēm limfmezglos adjuvanto

terapiju drīkst saņemt tās pacientes, kurām ir piemērota ķīmijterapijas lietošana saskaņā ar

starptautiski pieņemtajiem kritērijiem par primāro terapiju agrīna krūts vēža ārstēšanai (skatīt

5.1. apakšpunktu).

Docetaxel Teva kombinācijā ar doksorubicīnu ir indicēts terapijai pacientēm ar lokāli izplatītu

vai metastatisku krūts dziedzera vēzi, kuras iepriekš citotoksisku terapiju šīs slimības dēļ nav

saņēmušas.

Docetaxel Teva monoterapijā ir indicēts terapijai pacientēm ar lokāli izplatītu vai metastatisku

krūts dziedzera vēzi pēc neveiksmīgas citotoksiskas ķīmijterapijas, kurā ir bijuši iekļauti

antraciklīna grupas vai alkilējošie līdzekļi.

Docetaxel Teva kombinācijā ar trastuzumabu ir indicēts pacientēm ar metastatisku krūts

dziedzera vēzi, kurām novēro izteiktu HER2 ekspresiju un kuras iepriekš nav saņēmušas

ķīmijterapiju metastatiskas slimības dēļ.

Docetaxel Teva kombinācijā ar kapecitabīnu ir indicēts terapijai pacientēm ar lokāli izplatītu

vai metastatisku krūts dziedzera vēzi pēc neveiksmīgas citotoksiskas ķīmijterapijas, kurā ir

bijuši iekļauti antraciklīna grupas līdzekļi.

Nesīkšūnu plaušu vēzis

Docetaxel Teva ir indicēts pacientiem ar lokāli izplatītu vai metastatisku nesīkšūnu plaušu

vēzi pēc neveiksmīgas iepriekš saņemtas ķīmijterapijas.

Docetaxel Teva kombinācijā ar cisplatīnu ir indicēts pacientiem ar nerezecējamu, lokāli

izplatītu vai metastatisku nesīkšūnu plaušu vēzi, kuri iepriekš šīs slimības dēļ ķīmijterapiju

nav saņēmuši.

Priekšdziedzera vēzis

Docetaxel Teva kombinācijā ar prednizonu vai prednizolonu ir indicēts pacientiem ar

hormonrefraktāru metastatisku priekšdziedzera vēzi.

Kuņģa adenokarcinoma

Docetaxel Teva kombinācijā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu ir indicēts, lai ārstētu pacientus ar

metastatisku kuņģa adenokarcinomu, tostarp kuņģa un barības vada savienojuma daļas

adenokarcinomu, kuri iepriekš nav saņēmuši ķīmijterapiju metastatiskas slimības ārstēšanai.

Galvas un kakla vēzis

Docetaxel Teva kombinācijā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu ir indicēts sākotnējai terapijai

pacientiem ar lokāli progresējošu galvas un kakla plakanšūnu karcinomu.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Docetaksela ievadīšanu izdara tikai specializētās ķīmijterapijas nodaļās, tikai kvalificēta ārsta

ar pieredzi pretaudzēju ķīmijterapijā, uzraudzībā (skatīt 6.6. apakšpunktu).

Devas

Krūts dziedzera, nesīkšūnu plaušu, kuņģa un galvas un kakla vēža ārstēšanai, ja vien nav

kontrindikāciju, var izmantot premedikāciju, kas ietver perorālu kortikosteroīda lietošanu,

piemēram, 16 mg deksametazona dienā (piemēram, 8 mg divreiz dienā) 3 dienas, uzsākot to l

dienu pirms docetaksela ievadīšanas (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Priekšdziedzera vēža premedikācijas režīms perorālai deksametazona lietošanai ir 8 mg 12

stundas, 3 stundas un l stundu pirms docetaksela infūzijas, vienlaicīgi lietojot prednizonu vai

prednizolonu (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Lai mazinātu hematoloģiskas toksicitātes risku, profilaktiski var lietot G-KSF.

Docetakselu ievada vienu stundu ilgas infūzijas veidā reizi 3 nedēļās.

Krūts dziedzera vēzis

Operējama krūts dziedzera vēža ar metastāzēm limfmezglos vai bez tām adjuvantai terapijai

ieteicamā docetaksela deva ir 75 mg/m

, ko ievada l stundu pēc 50 mg/m

doksorubicīna un

500 mg/m

ciklofosfamīda ievadīšanas reizi 3 nedēļās 6 ciklu veidā (TAC shēma) (skatīt arī

"Devas korekcija terapijas laikā").

Pacientēm ar lokāli izplatītu vai metastatisku krūts dziedzera vēzi monoterapijā docetaksela

ieteicamā deva ir 100 mg/m

. Pirmās izvēles terapijā docetakselu (75 mg/m

) ievada

kombinācijā ar doksorubicīnu (50 mg/m

Lietojot kombinācijā ar trastuzumabu, ieteicamā docetaksela deva ir 100 mg/m

ik pēc 3

nedēļām; trastuzumabu ievada reizi nedēļā. Pivotālā pētījumā sākotnējo docetaksela infūziju

uzsāka vienu dienu pēc trastuzumaba pirmās devas ievadīšanas. Turpmākās docetaksela devas

ievadīja tūlīt pēc trastuzumaba infūzijas pabeigšanas, ja iepriekšējās trastuzumaba devas

panesamība bija laba. Informāciju par trastuzumaba devu un lietošanu skatīt trastuzumaba

zāļu aprakstā.

Kombinācijā ar kapecitabīnu docetaksela ieteicamā deva ir 75 mg/m

ik pēc trīs nedēļām

(kapecitabīnu lieto divas reizes dienā pa 1 250 mg/m

ne vēlāk kā 30 minūtes pēc ēšanas, 2

nedēļas ilgi, pēc kā seko nedēļu ilgs atpūtas periods). Lai aprēķinātu kapecitabīna devu

atbilstoši ķermeņa virsmas laukumam, skatīt kapecitabīna zāļu aprakstu.

Nesīkšūnu plaušu vēzis

Ar ķīmijterapiju iepriekš neārstētiem pacientiem, kam ārstē nesīkšūnu plaušu vēzi, ir

ieteicams devu režīms, kad pēc 75 mg/m

docetaksela ievadīšanas tūlīt ievada 75 mg/m

cisplatīna 30 līdz 60 minūšu laikā. Terapijai pēc neveiksmīgas iepriekšējas ārstēšanas ar

platīna grupas preparātiem ieteicamā deva ir 75 mg/m

monoterapijas veidā.

Priekšdziedzera vēzis

Rekomendējamā docetaksela deva ir 75 mg/m

. Prednizonu vai prednizolonu 5 mg perorāli 2

reizes dienā lieto ilgstoši (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Kuņģa adenokarcinoma

Ieteicamā docetaksela deva ir 75 mg/m

, ko ievada vienu stundu ilgas infūzijas veidā, kam

seko 75 mg/m

cisplatīna 1-3 stundu ilgas infūzijas veidā (abas tikai pirmajā dienā), kam seko

750 mg/m

5-fluoruracila dienā, ko ievada 24 stundu ilgas nepārtrauktas infūzijas veidā 5

dienas ilgi, sākot no cisplatīna infūzijas beigām.

Terapija jāatkārto ik pēc 3 nedēļām. Pacientiem jāsaņem premedikācija ar pretvemšanas

līdzekļiem un nepieciešamā atbilstoša hidratācija cisplatīna ievadīšanai. Lai mazinātu

hematoloģiskās toksicitātes risku, profilaktiski jālieto G-KSF (skatīt arī "Devas korekcija

terapijas laikā").

Galvas un kakla vēzis

Pacientiem jāsaņem premedikācija ar pretvemšanas līdzekļiem un jānodrošina atbilstoša

hidratācija (pirms cisplatīna lietošanas un pēc tās). Lai mazinātu hematoloģiskās toksicitātes

risku, profilaktiski var lietot G-KSF. Visi pacienti TAX 323 un TAX 324 pētījumu

docetaksela grupās saņēma profilaktiski antibiotikas.

Sākotnēja ķīmijterapija, kam seko staru terapija (TAX 323)

Sākotnējai neoperējamas progresējošas galvas un kakla plakanšūnu karcinomas

(SCCHN) ārstēšanai ieteicamā docetaksela deva ir 75 mg/m

l stundu ilgas infūzijas

veidā, pēc tam cisplatīns 75 mg/m

l stundu ilgas infūzijas veidā pirmajā dienā, tad 5-

fluoruracils ilgstošas infūzijas veidā pa 750 mg/m

dienā piecas dienas. Šādu shēmu

ievada ik pēc 3 nedēļām 4 ciklu veidā. Pēc ķīmijterapijas pacientiem jāsaņem staru

terapija.

Sākotnēja ķīmijterapija, kam seko ķīmijterapija un staru terapija (TAX 324)

Pacientu ar lokāli progresējošu (tehniski nerezecējamu, ar mazu ķirurģiskas

izārstēšanas iespējamību un ar orgāna saglabāšanas mērķi) galvas un kakla plakanšūnu

karcinomu (SCCHN) sākotnējai ārstēšanai ieteicamā docetaksela deva ir 75 mg/m

stundu ilgas intravenozas infūzijas veidā 1. dienā, pēc tam lietojot cisplatīnu 100 mg/m

30 minūšu - 3 stundu ilgas infūzijas veidā un pēc tam nepārtrauktas infūzijas veidā

laikā no 1. līdz 4. dienai ievadot 5-fluoruracilu pa 1000 mg/m

dienā. Šo shēmu lieto ik

pēc 3 nedēļām 3 ciklu veidā. Pēc ķīmijterapijas pacientiem jāsaņem ķīmijterapija un

staru terapija.

Par cisplatīna un 5-fluoruracila devas pielāgošanu lasiet atbilstošos zāļu aprakstos.

Devas korekcija terapijas laikā

Vispārēji norādījumi

Docetaksels jāievada, kad neitrofilo skaits ir 1500 šūnas/mm

vai vairāk.

Pacientiem ar febrilu neitropēniju, neitrofilo skaitu mazāku par 500 šūnas/mm

ilgāk par

nedēļu, smagām vai kumulējošām ādas reakcijām, kā arī smagu perifēru neiropātiju

docetaksela terapijas laikā, docetaksela deva jāsamazina no 100 mg/m

līdz 75 mg/m

un/vai

no 75 līdz 60 mg/m

. Ja, lietojot 60 mg/m

devu, pacientam minētās parādības nepāriet,

terapija ir jāpārtrauc.

Krūts dziedzera vēža adjuvanta terapija

Jāapsver primārā G-KSF profilakse pacientēm, kuras saņem docetakselu, doksorubicīnu un

ciklofosfamīdu (TAC) adjuvantai krūts dziedzera vēža terapijai. Pacientēm, kurām rodas

febrila neitropēnija un/vai neitropēniska infekcija, docetaksela deva visos turpmākajos ciklos

jāsamazina līdz 60 mg/m

(skatīt apakšpunktus 4.4 un 4.8). Pacientēm, kam rodas 3. vai 4.

pakāpes stomatīts, deva jāsamazina līdz 60 mg/m

Kombinācijā ar cisplatīnu

Pacientiem, kas terapijas sākumā saņēmuši 75 mg/m

docetaksela kombinācijā ar cisplatīnu

un kam iepriekšējā terapijas ciklā trombocītu mazākais skaits ir mazāks par 25 000

šūnas/mm

, vai pacientiem ar febrilu neitropēniju, kā arī pacientiem ar smagām

nehematoloģiskām toksicitātes izpausmēm nākamajos terapijas ciklos docetaksela deva

jāsamazina līdz 65 mg/m

. Cisplatīna devas korekcijas iespējas skatīt atbilstošā zāļu aprakstā.

Kombinācijā ar kapecitabīnu

kapecitabīna devas modifikācijas skatīt attiecīgajā kapecitabīna zāļu aprakstā;

pacientiem, kam pirmo reizi attīstās 2. pakāpes toksicitātes izpausmes, kas saglabājas

līdz nākamajam docetaksela/kapecitabīna terapijas kursam, terapiju atliek, līdz tie

atlabst līdz 0 vai 1.toksicitātes pakāpei un pēc tam ievada 100% devu;

pacientiem, kam jebkurā terapijas cikla laikā 2. pakāpes toksicitāte attīstās otrreiz vai

pirmo reizi novēro 3. pakāpes toksicitāti, terapiju atliek, līdz tie atlabst līdz 0 vai 1.

toksicitātes pakāpei un pēc tam atsāk terapiju ar docetakselu 55 mg/m

jebkuru turpmāku toksicitātes vai jebkuras 4. pakāpes toksicitātes izpausmes gadījumā

docetaksela lietošana ir jāpārtrauc.

Informāciju par trastuzumaba devas pielāgošanu skatīt trastuzumaba zāļu aprakstā.

Kombinācijā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu

Ja, neraugoties uz G-KSF lietošanu, rodas febrila neitropēnija, ilgstoša neitropēnija vai

neitropēniska infekcija, docetaksela deva jāmazina no 75 līdz 60 mg/m

. Ja turpmāk rodas

komplicētas neitropēnijas gadījumi, docetaksela deva jāmazina no 60 līdz 45 mg/m

. 4.

pakāpes trombocitopēnijas gadījumā docetaksela deva jāmazina no 75 līdz 60 mg/m

Pacientus nedrīkst atkārtoti ārstēt ar docetakselu turpmākajos ciklos, līdz neitrofilo skaits

atjaunojas līdz vairāk par 1500 šūnām/mm

un trombocītu skaits līdz >100 000 šūnām/mm

Jā šī toksicitāte saglabājas, pārtrauciet terapiju (skatīt apakšpunktu 4.4).

Ieteicamās devas korekcijas toksicitātes gadījumā pacientiem, kas tiek ārstēti ar docetakselu

kombinācijā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu (5-FU), ir šādas:

Toksicitāte

Devas korekcija

3. pakāpes caureja

Pirmā reize: maziniet 5-FU devu par 20%.

Otrā reize: tad maziniet docetaksela devu par 20%.

4. pakāpes caureja

Pirmā reize: maziniet docetaksela un 5-FU devas par 20%.

Otrā reize: pārtrauciet terapiju.

3. pakāpes

stomatīts/mukozīts

Pirmā reize: maziniet 5-FU devu par 20%.

Otrā reize: pārtrauciet tikai 5-FU lietošanu (visos turpmākajos

ciklos).

Trešā reize: maziniet docetaksela devu par 20%.

4. pakāpes

stomatīts/mukozīts

Pirmā reize: pārtrauciet tikai 5-FU lietošanu (visos turpmākajos

ciklos).

Otrā reize: maziniet docetaksela devu par 20%.

Par cisplatīna un 5-fluoruracila devas korekcijām skatīt atbilstošos zāļu aprakstus.

Pivotālos SCCHN pētījumos pacientiem, kuriem radās komplicēta neitropēnija (tostarp

ilgstoša neitropēnija, febrila neitropēnija vai infekcija), tika ieteikts lietots G-KSF lai

nodrošinātu profilaktisku aizsardzību (piemēram, 6. - 15. dienā) visos turpmākajos ciklos.

Īpašas pacientu grupas

Pacienti ar aknu funkcijas traucējumiem

Ievērojot docetaksela farmakokinētikas datus, kas iegūti, monoterapijai izmantojot 100 mg/m

devas, pacientiem, kam transamināžu (ALAT un/vai ASAT) līmenis serumā normas augstāko

robežu pārsniedz vairāk nekā 1,5 reizes un sārmainās fosfotāzes koncentrācija normas

augstāko robežu pārsniedz vairāk nekā 2,5 reizes, ieteicamā docetaksela deva ir 75 mg/m

(skatīt apakšpunktus 4.4 un 5.2). Tiem pacientiem, kam bilirubīns pārsniedz normas augšējo

robežu un/vai ALAT un ASAT koncentrācija serumā normas augstāko robežu pārsniedz

vairāk nekā 3,5 reizes, kā arī sārmainās fosfotāzes koncentrācija normas augstāko robežu

pārsniedz vairāk nekā 6 reizes, devu samazināt neiesaka un docetakselu, ja vien tas nav vitāli

nepieciešams, lietot nevajadzētu.

Lietojot kombinācijā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu pacientu ar kuņģa adenokarcinomu

ārstēšanai, no pivotālā klīniskā pētījuma tika izslēgti pacienti, kam ALAT un/vai ASAT

līmenis vairāk nekā 1,5 reizes pārsniedza augšējo normas robežu, sārmainās fosfotāzes

līmenis vairāk nekā 2,5 reizes pārsniedza augšējo normas robežu un bilirubīna līmenis

pārsniedza augšējo normas robežu; šiem pacientiem nevar ieteikt mazināt devu un

docetakselu nedrīkst lietot, ja vien tas nav absolūti indicēts. Par docetaksela lietošanu

kombinētas terapijas veidā citām indikācijām pacientiem ar aknu darbības traucējumiem datu

nav.

Pediatriskā populācija

Docetaxel Teva drošums un efektivitāte, lietojot nazofaringeālās karcinomas ārstēšanā

bērniem vecumā no 1 mēneša līdz 18 gadiem, līdz šim nav pierādīta.

Docetaxel Teva lietošana pediatriskajā populācijā tādām indikācijām kā krūts dziedzera vēzis,

nesīkšūnu plaušu vēzis, prostatas vēzis, kuņģa vēzis un galvas un kakla vēzis, izņemot mazāk

diferencētu II un III tipa nazofaringeālo karcinomu, nav būtiska.

Gados vecāki pacienti

Pamatojoties uz farmakokinētikas pētījumu rezultātiem atšķirīgām pacientu grupām, preparāta

lietošanai gados vecākiem pacientiem īpašu norādījumu nav. Izmantojot kombināciju ar

kapecitabīnu, pacientiem vecumā no 60 gadiem, kapecitabīna sākotnējo devu ieteicams

samazināt līdz 75% no parastās (skatīt kapecitabīna zāļu aprakstu).

Lietošanas veids

Norādījumus par zāļu sagatavošanu un lietošanu skatīt 6.6. apakšpunktā.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām

palīgvielām.

Docetakselu nedrīkst lietot pacientiem, kuriem jau sākotnēji neitrofilo leikocītu skaits ir

mazāks par 1 500 šūnas/mm

Docetakselu nedrīkst lietot pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem, jo nav

pieejami attiecīgi dati (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu).

Ja kombinācijā ar docetakselu lieto citas zāles, arī to kontrindikācijas ir spēkā.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ārstējot krūts dziedzera un nesīkšūnu plaušu vēzi, ja nav kontrindikāciju, dienu pirms

docetaksela ievadīšanas var izmantot premedikāciju ar perorāli lietojamiem kortikosteroīdu

grupas līdzekļiem 3 dienas pa 16 mg deksametazona dienā (piemēram, 8 mg 2 reizes dienā).

Tas var samazināt šķidruma aiztures gadījumu biežumu un smaguma pakāpi, kā arī

paaugstinātas jutības reakciju smagumu. Pie priekšdziedzera vēža premedikācija ir perorāla

deksametazona 8 mg deva 12 stundas, 3 stundas un l stundu pirms docetaksela infūzijas

(skatīt 4.2. apakšpunktu).

Hematoloģija

Neitropēnija ir visbiežāk novērotā docetaksela izraisītā nevēlamā blakusparādība. Vissmagākā

neitropēnijas pakāpe iestājas vidēji 7. dienā, tomēr pacientiem, kas iepriekš saņēmuši spēcīgu

terapiju, tā var iestāties agrāk. Visiem pacientiem, kas saņem docetakselu, bieži jākontrolē

pilna asinsaina. Terapiju ar docetakselu var atsākt, kad neitrofilo skaits atkal ir 1 500

šūnas/mm

vai vairāk (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Ja docetaksela terapijas laikā novēro smagu neitropēniju (mazāk kā 500 šūnas/mm

septiņas

dienas vai ilgāk), nākamajos terapijas ciklos ieteicams samazināt preparāta devu vai veikt

simptomiem atbilstošus pasākumus (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Pacientiem, kas tika ārstēti ar docetaksela kombināciju ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu (TCF),

febrila neitropēnija un neitropēniska infekcija attīstījās retāk, ja pacienti profilaktiski saņēma

G-KSF. Ar TCF ārstētiem pacientiem komplicētas neitropēnijas (febrīla neitropēnija, ilgstoša

neitropēnija un neitropēniska infekcija) riska mazināšanai profilaktiski jāsaņem G-KSF.

Pacienti, kas saņem TCF, rūpīgi jānovēro (skatīt 4.2. un 4.8. apakšpunktus).

Pacientēm, kuras tika ārstētas ar docetaksela kombināciju ar doksorubicīnu un ciklofosfamīdu

(TAC), febrila neitropēnija un/vai neitropēniska infekcija radās retāk, ja pacientes

profilaktiski saņēma G-KSF. Pacientēm, kuras saņēma TAC adjuvantai krūts dziedzera vēža

terapijai, komplicētas neitropēnijas (febrila neitropēnija, ilgstoša neitropēnija un neitropēniska

infekcija) riska mazināšanai profilaktiski jāsaņem G-KSF. Pacientes, kuras saņem TAC,

rūpīgi jānovēro (skatīt 4.2. un 4.8. apakšpunktus).

Kuņģa zarnu trakta reakcijas

Pacientiem ar neitropēniju, īpaši kuņģa zarnu trakta komplikāciju attīstības risku, ieteicams

ievērot piesardzību. Lai gan lielākā daļa gadījumu radās docetakselu saturošas shēmas

lietošanas pirmā vai otrā cikla laikā, enterokolīts var attīstīties jebkurā laikā un var izraisīt

nāvi jau slimības pirmajā dienā. Pacienti ir rūpīgi jāuzrauga, lai konstatētu nopietnas kuņģa-

zarnu trakta toksicitātes agrīnas izpausmes (skatīt 4.2. apakšpunktu, 4.4. apakšpunktu

“Hematoloģija” un 4.8. apakšpunktu).

Paaugstinātas jutības reakcijas

Pacienti rūpīgi jānovēro attiecībā uz paaugstinātas jutības reakcijām, īpaši tas nepieciešams

pirmās un otrās infūzijas laikā. Pēc docetaksela infūzijas sākuma paaugstinātas jutības

reakcijas var parādīties dažu minūšu laikā, tādēļ jābūt iespējai ārstēt hipotensiju un

bronhospazmas. Gadījumā, ja paaugstinātas jutības reakcijas ir vieglas, kā piesārtums vai

lokalizētas ādas reakcijas, pārtraukt terapiju nav nepieciešams. Tomēr, ja reakcijas ir smagas,

kā smaga hipotensija, bronhospazmas vai plaši izsitumi/apsārtums, docetaksela terapija

nekavējoties jāpārtrauc un jāuzsāk atbilstoša terapija. Pacientiem, kam attīstījušās smagas

paaugstinātas jutības reakcijas, docetakselu atkārtoti lietot nedrīkst. Pacientiem, kuriem

iepriekš ir bijusi paaugstinātas jutības reakcija pret paklitakselu, iespējams risks, ka var

attīstīties paaugstinātas jutības reakcija pret docetakselu, tai skaitā smagāka paaugstinātas

jutības reakcija. Docetaksela terapijas uzsākšanas laikā šie pacienti ir rūpīgi jānovēro.

Ādas reakcijas

Novērots lokāls ekstremitāšu (delnu un pēdu pamatņu) ādas apsārtums ar tūsku, kam seko

ādas lobīšanās. Aprakstīti arī smagi simptomi, piemēram, izsitumi, kam seko lobīšanās.

Rezultātā docetaksela terapija bija jāpārtrauc vai jāatceļ (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Šķidruma aizture

Pacienti ar smagu šķidruma aizturi, piemēram, izsvīdumu pleirā, izsvīdumu perikardā vai

ascītu, rūpīgi jānovēro.

Elpošanas traucējumi

Ziņots par akūtu respiratorā distresa sindromu, intersticiālu pneimoniju/pneimonītu,

intersticiālu plaušu slimību, plaušu fibrozi un elpošanas mazspēju, kas var būt saistīti ar letālu

iznākumu. Ziņots par starojuma izraisītu pneimonītu pacientiem, kuriem vienlaikus veic staru

terapiju.

Ja rodas jauni plaušu simptomi vai esošo paasinājums, pacientus stingri jāuzrauga,

nekavējoties jāizmeklē un atbilstoši jāārstē. Kamēr noskaidro diagnozi, docetaksela terapiju

ieteicams pārtraukt. Agrīni atbalstoši pasākumi var palīdzēt uzlabot stāvokli. Rūpīgi jāvērtē

ieguvums no docetaksela terapijas atsākšanas.

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Pacientiem, kas monoterapijas veidā saņēma 100 mg/m

docetaksela un kam transamināžu

(ALAT un/vai ASAT) koncentrācija serumā normas augstāko robežu pārsniedz vairāk nekā

1,5 reizes un vienlaicīgi sārmainās fosfotāzes koncentrācija serumā normas augstāko robežu

pārsniedz vairāk nekā 2,5 reizes, smagu nevēlamu blakusparādību, tādu kā sepse, kuņģa-zarnu

trakta asiņošana, kas var būt ar letālu iznākumu, febrila neitropēnija, infekcijas,

trombocitopēnija, stomatīts un astēnija, attīstības risks bija lielāks. Tādējādi ieteicamā

docetaksela deva šiem pacientiem ar paaugstinātiem aknu darbības rādītājiem ir 75 mg/m

Aknu darbības rādītāji jānosaka terapijas sākumā un pirms katra terapijas kursa (skatīt 4.2.

apakšpunktu).

Pacientiem, kam serumā bilirubīna koncentrācija ir lielāka par normas augšējo robežu un/vai

ALAT un ASAT koncentrācija normas augšējo robežu pārsniedz vairāk nekā 3,5 reizes un

sārmainās fosfotāzes koncentrācija normas augšējo robežu pārsniedz vairāk nekā 6 reizes,

docetaksela devu samazināt neiesaka un docetakselu, ja vien tas nav vitāli nepieciešams, lietot

nevajadzētu.

Lietojot kombinācijā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu pacientu ar kuņģa adenokarcinomu

ārstēšanai, no pivotālā klīniskā pētījuma tika izslēgti pacienti, kam ALAT un/vai ASAT

līmenis vairāk nekā 1,5 reizes pārsniedza augšējo normas robežu, sārmainās fosfotāzes

līmenis vairāk nekā 2,5 reizes pārsniedza augšējo normas robežu un bilirubīna līmenis

pārsniedza augšējo normas robežu; šiem pacientiem nevar ieteikt mazināt devu un

docetakselu nedrīkst lietot, ja vien tas nav absolūti indicēts. Par docetaksela lietošanu

kombinētas terapijas veidā citu indikāciju gadījumā pacientiem ar aknu darbības

traucējumiem datu nav.

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Nav pieejami dati par docetaksela lietošanu pacientiem ar izteikti traucētu nieru darbību.

Nervu sistēma

Attīstoties smagām perifērām neirotoksiskas dabas parādībām, nepieciešams samazināt

preparāta devu (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Toksiska ietekme uz sirdi

Sirds mazspēja novērota pacientiem, kas saņem docetakselu kombinācijā ar trastuzumabu,

īpaši pēc antraciklīnu (doksorubicīnu vai epirubicīnu) saturošas ķīmijterapijas. Tā var būt

vidēji smaga vai smaga un ir saistīta ar nāves gadījumiem (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Ja pacienti ir kandidāti ārstēšanai ar docetakselu kombinācijā ar trastuzumabu, viņiem jāveic

sirds pamatfunkciju novērtēšana. Sirdsdarbība jākontrolē arī turpmākā ārstēšanas laikā

(piemēram, reizi trijos mēnešos), lai palīdzētu atklāt pacientus, kam var attīstīties

sirdsdarbības traucējumi. Sīkāku informāciju skatīt trastuzumaba zāļu aprakstā.

Ziņots, ka pacientiem, kuri ārstēti ar docetakselu kombinācijās, kurās ietilpa doksorubicīns,

5-fluoruracils un/vai ciklofosfamīds, radās kambaru aritmija, ieskaitot kambaru tahikardiju,

dažreiz ar letālu iznākumu (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Ir ieteicama sirds pamatfunkciju novērtēšana.

Acu bojājumi

Ziņots, ka pacientiem, kas ārstēti ar docetakselu, radās cistoīda makulāra tūska (CMT).

Pacientiem ar redzes traucējumiem nekavējoties jāveic pilnīga oftalmoloģiska pārbaude. Ja

tiek diagnosticēta CMT, ārstēšana ar docetakselu jāpārtrauc un jāsāk atbilstoša ārstēšana

(skatīt 4.8. apakšpunktu).

Jauni primāri ļaundabīgie audzēji

Ziņots par jaunu primāru ļaundabīgu audzēju gadījumiem, docetakselu lietojot kombinācijā ar

citām pretvēža terapijām, par kurām zināms, ka tās ir saistītas ar jauniem primārajiem

ļaundabīgajiem audzējiem. Jauni primāri ļaundabīgie audzēji (ieskaitot akūtu mieloleikozi,

mielodisplastisko sindromu un nehodžkina limfomu) var rasties vairākus mēnešus vai gadus

pēc docetakselu saturošas terapijas. Pacienti jānovēro, vai viņiem nerodas jauni primāri

ļaundabīgi audzēji (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Citi norādījumi

Gan vīriešiem, gan sievietēm terapijas laikā un vīriešiem ne mazāk kā sešus mēnešus pēc tās

beigām jālieto kontracepcijas līdzekļi (skatīt 4.6. apakšpunktu).

Jāizvairās no vienlaicīgas docetaksela lietošanas ar spēcīgiem CYP3A4 inhibitoriem

(piemēram, ketokonazolu, itrakonazolu, klaritromicīnu, indinavīru, nefazodonu, nelfinavīru,

ritonavīru, sakvinavīru, telitromicīnu un vorikonazolu) (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Papildus piesardzība, lietojot preparātu krūts dziedzera vēža adjuvantai terapijai

Komplicēta neitropēnija

Pacientēm, kam rodas komplicēta neitropēnija (ilgstoša neitropēnija, febrila neitropēnija vai

infekcija), jāapsver G-KSF lietošana un devas samazināšana (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Kunģa-zarnu trakta reakcijas

Tādi simptomi kā sāpes un jutīgums vēderā, drudzis, caureja ar neitropēniju vai bez tās var

būt agrīnas nozīmīgas kuņģa-zarnu trakta toksicitātes izpausmes un tās nekavējoties jāizvērtē

un jāārstē.

Sastrēguma sirds mazspēja (SSM)

Jānovēro, vai pacientēm terapijas laikā un novērošanas periodā neattīstās sastrēguma sirds

mazspējas simptomi. Ir novērots, ka pacientēm ar krūts vēzi ar metastāzēm limfmezglos, kuru

ārstēšanai tiek izmantota TAC shēma, pirmajā gadā pēc ārstēšanas SSM risks ir augstāks

(skatīt 4.8. un 5.1. apakšpunktu).

Pacientes ar 4+ limfmezgliem

Tā kā ieguvums attiecībā uz dzīvildzi bez slimības progresēšanas (DFS) un kopējo dzīvildzi

(OS), kas novērots pacientēm ar 4+ limfmezgliem, nebija statistiski ticams, pozitīva

ieguvuma un riska attiecība pacientēm ar 4+ limfmezgliem, kas saņēma TAC, galīgās analīzes

laikā netika pilnībā pierādīta (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Gados vecāki pacienti

Dati par docetaksela lietošanu kombinācijā ar doksorubicīnu un ciklofosfamīdu par 70 gadiem

vecākiem pacientiem ir ierobežoti.

Priekšdziedzera vēža pētījumā no 333 pacientiem, kas tika ārstēti ar docetakselu katru trešo

nedēļu, 209 pacienti bija vecumā no 65 gadiem vai vecāki un 68 pacienti bija vecāki par 75

gadiem. Pacientiem, kas tika ārstēti ar docetakselu katru trešo nedēļu, gadījumu skaits saistībā

ar izmaiņām nagos bija par 10% vai vairāk lielāks pacientiem, kas bija 65 gadus veci vai

vecāki, salīdzinājumā ar gados jaunākiem pacientiem. Gadījumu skaits saistībā ar drudzi,

caureju, anoreksiju un perifēru tūsku bija par 10% vai vairāk lielāks pacientiem, kas bija 75

gadus veci vai vecāki, salīdzinājumā ar jaunākiem par 65 gadiem.

No 300 pacientiem kuņģa vēža pētījumā (221 pacienta III fāzes pētījuma daļā un 79

pacientiem II fāzes daļā), kas tika ārstēti ar docetakselu kombinācijā ar cisplatīnu un 5-

fluoruracilu, 74 pacienti bija 65 gadus veci vai vecāki un 4 pacienti bija 75 gadus veci vai

vecāki. Smagu nevēlamu blakusparādību rašanās biežums bija lielāks gados vecākiem

pacientiem, salīdzinot ar jaunākiem pacientiem.

Tādu blakusparādību kā miegainība, stomatīts, neitropēniska infekcija, rašanās biežums

(visām smaguma pakāpēm) bija par 10% vai vairāk lielāks pacientiem vecumā no 65 gadiem

vai vecākiem, salīdzinot ar jaunākiem pacientiem.

Gados veci pacienti, kas tiek ārstēti ar TCF, rūpīgi jānovēro.

Palīgvielas

Šīs zāles satur 25,1% (masas %) bezūdens etilspirta (alkohola), t.i., vienā koncentrāta flakonā

ir līdz 181 mg bezūdens etilspirta, kas atbilst 4,6 ml alus vai 1,9 ml vīna.

Kaitīgs cilvēkiem, kas cieš no alkoholisma.

Tas jāņem vērā attiecībā uz grūtniecēm vai sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti, bērniem un

riska grupām, piemēram, pacientiem ar aknu slimībām vai epilepsiju.

Jāņem vērā iespējamā ietekme uz centrālo nervu sistēmu.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Šo zāļu sastāvā esošā etilspirta daudzums var izraisīt citu zāļu iedarbības pārmaiņas.

Pētījumi

in vitro

liecina, ka docetaksela metabolismu sakarā ar iespējamu konkurējošu

fermentu inhibīciju var ietekmēt vienlaicīgi lietotas vielas, kas inducē, inhibē vai kuru

metabolisma procesos iesaistīts citohroms P450-3A. Šādas vielas ir ciklosporīni, ketokonazols

un eritromicīns. Rezultātā, sakarā ar nozīmīgas mijiedarbības iespēju, vienlaicīgi ārstējot

pacientu ar iepriekš minētajām zālēm, jāievēro piesardzība.

Lietojot kombinācijā ar CYP3A4 inhibitoriem, var palielināties docetaksela blakusparādību

risks pavājināta metabolisma dēļ. Ja nevar izvairīties no spēcīgu CYP3A4 inhibitoru

(piemēram, ketokonazola, itrakonazola, klaritromicīna, indinavīra, nefazodona, nelfinavīra,

ritonavīra, sakvinavīra, telitromicīna un vorikonazola) vienlaicīgas lietošanas, nepieciešama

stingra klīniska uzraudzība, un ārstēšanas laikā ar spēcīgu CYP3A4 inhibitoru var būt

lietderīga docetaksela devas pielāgošana (skatīt 4.4. apakšpunktu). Farmakokinētikas pētījumā

ar septiņiem pacientiem docetaksela lietošana kopā ar spēcīgu CYP3A4 inhibitoru

ketokonazolu rada nozīmīgu docetaksela klīrensa samazināšanos par 49%.

Docetaksela farmakokinētika prednizona klātbūtnē tika pētīta pacientiem ar metastatisku

priekšdziedzera vēzi. Docetakselu metabolizē CYP3A4, bet prednizons, kā zināms, stimulē

CYP3A4. Tika novērots statistiski nenozīmīgs prednizona efekts uz docetaksela

farmakokinētiku.

Docetaksels lielā mērā saistās ar olbaltumvielām (> 95%). Lai gan

in vivo

iespējamā

docetaksela mijiedarbība ar vienlaicīgi lietotām zālēm nav formāli pētīta,

in vitro

mijiedarbība

ar zālēm, kas stipri saistās ar olbaltumvielām, piemēram, eritromicīnu, difenhidramīnu,

propranololu, propafenonu, fenitoīnu, salicilātu, sulfametoksazolu un nātrija valproātu,

neietekmēja docetaksela saistīšanos ar olbaltumvielām. Bez tam deksametazons neietekmēja

docetaksela saistīšanos ar olbaltumvielām. Docetaksels neietekmēja digitoksīna saistīšanos.

Docetaksela, doksorubicīna un ciklofosfamīda vienlaicīga lietošana neietekmēja to

farmakokinētiku. Ierobežoti dati no viena nekontrolēta pētījuma liecināja par docetaksela un

karboplatīna mijiedarbību. Kombinējot ar docetakselu, karboplatīna klīrenss bija par apmēram

50% lielāks par iepriekš karboplatīna monoterapijas gadījumā novēroto.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Kontracepcija vīriešiem un sievietēm

Terapijas laikā jālieto efektīva kontracepcijas metode.

Grūtniecība

Par docetaksela lietošanu grūtniecēm datu nav. Docetaksels ir embriotoksisks un fetotoksisks

trušiem un žurkām, tas samazina žurku fertilitāti. Līdzīgi kā citu citotoksisku zāļu gadījumā,

nozīmējot docetakselu grūtniecēm, tas var kaitēt auglim. Tādēļ docetakselu nedrīkst lietot

grūtniecības laikā, ja vien tas nav absolūti nepieciešams.

Sievietēm reproduktīvā vecumā, kas saņem docetakselu, jāiesaka izvairīties no grūtniecības

un, ja tas noticis, nekavējoties informēt ārstējošo ārstu.

Barošana ar krūti

Docetaksels ir lipofīla viela, taču nav zināms, vai tas cilvēkam izdalās mātes pienā. Tāpēc

iespējamo blakusparādību dēļ ar krūti barotiem zīdaiņiem, docetaksela terapijas laikā bērna

barošana ar krūti jāpārtrauc.

Fertilitāte

Neklīniskos pētījumos docetakselam bijusi genotoksiska ietekme un tas var ietekmēt vīrieša

auglību (skatīt 5.3. apakšpunktu). Tādēļ vīriešiem, ko ārstē ar docetakselu, ieteicams neradīt

bērnu ārstēšanas laikā un līdz 6 mēnešiem pēc tās un pirms ārstēšanas konsultēties par

spermas konservēšanu.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot

mehānismus. Šo zāļu sastāvā esošā etilspirta daudzums un šo zāļu izraisītas blakusparādības

var ietekmēt pacientu spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus (skatīt 4.4. un

4.8. apakšpunktu). Tādēļ pacienti ir jābrīdina par etilspirta un šo zāļu izraisītu blakusparādību

potenciālo ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus, un jāiesaka

nevadīt transportlīdzekļus un neapkalpot mehānismus, ja viņiem terapijas laikā rodas šādas

blakusparādības.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums visām indikācijām

Nevēlamās blakusparādības, kas iespējami vai varbūtēji ir saistītas ar docetaksela lietošanu, ir

novērotas:

1312 un 121 pacientiem, kas saņēma attiecīgi 100 mg/m

un 75 mg/m

docetaksela

monoterapijā;

258 pacientiem, kas saņēma docetakselu kombinācijā ar doksorubicīnu;

406 pacientiem, kas saņēma docetakselu kombinācijā ar cisplatīnu;

92 pacientiem, kas ārstēti ar docetakselu un trastuzumaba kombināciju;

255 pacientiem, kas saņēma docetakselu kombinācijā ar kapecitabīnu;

332 pacientiem, kas saņēma docetakselu kombinācijā ar prednizonu vai prednizolonu

(novērotas klīniski nozīmīgas ar terapiju saistītas blakusparādības);

1276 pacientiem (attiecīgi 744 un 532 TAX 316 un GEICAM 9805), kas saņēma

docetakselu kombinācijā ar doksorubicīnu un ciklofosfamīdu (novērotas klīniski

nozīmīgas ar ārstēšanu saistītas blakusparādības).

300 pacientiem ar kuņģa adenokarcinomu (221 pacientam III fāzes pētījuma daļā un 79

pacientiem II fāzes daļā), kas saņēma docetakselu kombinācijā ar cisplatīnu un 5-

fluoruracilu (novērotas klīniski nozīmīgas ar ārstēšanu saistītas blakusparādības).

174 un 251 pacientiem ar galvas un kakla vēzi, kas saņēma docetakselu kombinācijā ar

cisplatīnu un 5-fluoruracilu (novērotas klīniski nozīmīgas terapijas izraisītas nevēlamās

blakusparādības).

Šīs reakcijas ir aprakstītas, izmantojot NCI (nacionālais vēža institūts) vispārējos toksicitātes

kritērijus (3. pakāpe = G3, 3. līdz 4. pakāpe = G3/4, 4. pakāpe = G4), COSTART un

MedDRA terminoloģiju. Parādību biežums ir definēts sekojoši: ļoti bieži (≥1/10), bieži

(≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1 000 līdz <1/100), reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000), ļoti reti

(<1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības

samazinājuma secībā.

Biežāk ziņotās docetaksela monoterapijas nevēlamās blakusparādības ir: neitropēnija (kas bija

atgriezeniska un nekumulējoša; vidējais dienu skaits līdz smagākai neitropēnijai bija 7 dienas,

un smagas neitropēnijas (mazāk par 500 šūnas/mm

) vidējais ilgums bija 7 dienas), anēmija,

matu izkrišana, slikta dūša, vemšana, stomatīts, caureja un astēnija. Docetaksela nevēlamo

blakusparādību smaguma pakāpe var palielināties, ja to lieto kombinācijā ar citiem

ķīmijterapeitiskiem līdzekļiem.

Lietošanai kombinācijā ar trastuzumabu norādītas blakusparādības (visas pakāpes), par kurām

ziņots vairāk nekā 10% gadījumu. Trastuzumaba kombinācijas grupā, salīdzinot ar

docetaksela monoterapiju, bija palielināta nozīmīgu nevēlamu blakusparādību (40% pret

31%) un 4. pakāpes nevēlamu blakusparādību (34% pret 23%) sastopamība.

Lietošanai kombinācijā ar kapecitabīnu norādītas biežāk novērotās ar ārstēšanu saistītās

blakusparādības (5% vai vairāk), par kurām ziņots 3. fāzes pētījumā krūts dziedzera vēža

slimniecēm, kam bijusi neveiksmīga ārstēšana ar antraciklīnu (skatīt kapecitabīna zāļu

aprakstu).

Lietojot docetakselu, turpmāk minētās blakusparādības novērotas bieži:

Imūnās sistēmas traucējumi

Paaugstinātas jutības reakcijas parasti sākas dažu minūšu laikā pēc docetaksela infūzijas

sākuma un to smaguma pakāpe parasti ir viegla vai vidēja. Visbiežāk aprakstītie simptomi ir

pietvīkums, izsitumi ar niezi vai bez tās, spiedoša sajūta krūšu kurvī, sāpes mugurā, elpas

trūkums, drudzis vai drebuļi. Smagas reakcijas noritēja ar hipotensiju un/vai bronhu spazmām

vai vispārējiem izsitumiem/apsārtumu (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Nervu sistēmas traucējumi

Attīstoties smagām perifēras neirotoksicitātes izpausmēm, preparāta devu nepieciešams

samazināt (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu). Vieglu vai vidēji smagu neirosensoru simptomu

izpausmes ir raksturīgas ar parestēziju, dizestēziju vai sāpēm, tostarp dedzinošu sajūtu.

Neiromotorās izpausmes galvenokārt raksturojas ar vājumu.

Ādas un zemādas audu bojājumi

Novērotas pārejošas ādas reakcijas, parasti tās bijušas vieglas vai vidēji smagas. Reakcijas

raksturojamas ar izsitumiem, tostarp lokalizētiem izsitumiem, galvenokārt uz pēdām un

plaukstām (tostarp smags plaukstu un pēdu sindroms), bet arī uz rokām, sejas un krūtīm.

Izsitumi bieži saistīti ar niezi. Izsitumi parasti radās nedēļu pēc docetaksela infūzijas. Retāk

aprakstīti arī smagi simptomi, kā izsitumi, kam seko ādas lobīšanās. Atsevišķos gadījumos

rezultātā docetaksela terapiju ir bijis jāpārtrauc vai jāatceļ (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu).

Smagas nagu slimības ir raksturīgas ar hipo- vai hiperpigmentāciju un dažkārt - ar sāpēm un

oniholīzi.

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Reakcijas infūzijas vietā parasti ir vieglas un izpaužas kā hiperpigmentācija, iekaisums, ādas

apsārtums vai sausums, kā arī flebīts, ekstravazācija vai vēnas tūska.

Šķidruma aizture ietver šādus gadījumus: perifērā tūska un retāk izsvīdums pleirā, izsvīdums

perikardā, ascīts un ķermeņa masas palielināšanās. Perifērā tūska parasti sākas apakšējās

ekstremitātēs un var kļūt vispārēja ar ķermeņa masas palielināšanos par 3 kg vai vairāk.

Šķidruma aiztures gadījumu biežums un smaguma pakāpe kumulē (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulā, lietojot docetakselu 100 mg/m

monoterapijā krūts

vēža ārstēšanai

MedDRA orgānu

sistēmu klasifikācija

Ļoti biežas

blakusparādības

Biežas

blakusparādības

Retākas

blakusparādības

Infekcijas un infestācijas

Infekcijas (G3/4: 5,7%;

tostarp sepse un

pneimonija, letāla 1,7%

gadījumu)

Ar G4 neitropēniju

saistīta infekcija (G3/4:

4,6%)

Asins un limfātiskās

sistēmas traucējumi

Neitropēnija (G4: 76,4%);

anēmija (G3/4: 8,9%);

febrila neitropēnija

Trombocitopēnija (G4:

0,2%)

Imūnās sistēmas

traucējumi

Paaugstināta jutība (G3/4:

5,3%)

Vielmaiņas un uztures

traucējumi

Anoreksija

Nervu sistēmas

traucējumi

Perifēra sensora

neiropātija (G3: 4,1%);

perifēra motora

neiropātija (G3/4: 4%);

garšas sajūtas izmaiņas

(smagas: 0,07%)

Sirds funkcijas

traucējumi

Aritmija (G3/4: 0,7%)

Sirds mazspēja

Asinsvadu sistēmas

traucējumi

Hipotensija;

hipertensija;

hemorāģija

Elpošanas sistēmas

traucējumi, krūšu kurvja

un videnes slimības

Aizdusa (smaga: 2,7%)

Kuņģa-zarnu trakta

traucējumi

Stomatīts (G3/4: 5,3%);

caureja (G3/4: 4%); slikta

dūša (G3/4: 4%);

vemšana (G3/4: 3%)

Aizcietējums (smags

0,2%); sāpes vēderā

(smagas 1%);

kuņģa-zarnu trakta

asiņošana (smaga:

0,3%)

Ezofagīts (smags:

0,4%)

Ādas un zemādas audu

bojājumi

Alopēcija;

ādas reakcijas (G3/4:

5,9%);

nagu bojājumi (smagi:

2,6%)

Skeleta-muskuļu un

saistaudu sistēmas

bojājumi

Mialģija (smaga: 1,4%)

Artralģija

MedDRA orgānu

sistēmu klasifikācija

Ļoti biežas

blakusparādības

Biežas

blakusparādības

Retākas

blakusparādības

Vispārēji traucējumi un

reakcijas ievadīšanas vietā

Šķidruma aizture (smaga:

6,5%);

astēnija (smaga: 11,2%);

sāpes

Reakcija infūzijas vietā;

nekardiālas izcelsmes

sāpes krūšu kurvī

(smagas: 0,4%)

Izmeklējumi

G3/4 paaugstināts

bilirubīna līmenis asinīs

(<5%);

G3/4 paaugstināts

sārmainās fosfotāzes

līmenis asinīs (<4%);

G3/4 paaugstināts

ASAT līmenis (<3%);

G3/4 paaugstināts

ALAT līmenis (<2%)

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts, lietojot docetakselu 100 mg/m

monoterapijā

krūts vēža ārstēšanai

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Reti: asiņošanas gadījumi, kas saistīti ar 3./4. pakāpes trombocitopēniju.

Nervu sistēmas traucējumi

Dati par parādību atgriezeniskumu pieejami par 35,3% pacientu, kam neirotoksiskas dabas

simptomi

attīstījās pēc terapijas ar docetakselu 100 mg/m

monoterapijas veidā. Parādības spontāni

izzuda 3 mēnešu laikā.

Ādas un zemādas audu bojājumi

Ļoti reti: pētījuma beigās viens neatgriezeniskas alopēcijas gadījums. 73% ādas reakciju bija

atgriezeniskas 21 dienas laikā.

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Vidējā kumulatīvā deva līdz terapijas beigām pārsniedza l 000 mg/m

un vidējais laika

periods līdz šķidruma aiztures izzušanai bija 16,4 nedēļas (robežās no 0 līdz 42 nedēļām).

Vidēja un smaga šķidruma aizture pacientiem (vidējā kumulatīvā deva: 818,9 mg/m

), kas

saņēmuši premedikāciju, salīdzinot ar pacientiem, kas nav saņēmuši premedikāciju (vidējā

kumulatīvā deva: 489,7 mg/m

), attīstās vēlāk. Tomēr dažiem pacientiem parādība ir novērota

agrīnā terapijas stadijā.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulā, lietojot docetakselu 75 mg/m

monoterapijā

nesīkšūnu plaušu vēža ārstēšanai

MedDRA orgānu sistēmu

klasifikācija

Ļoti biežas

blakusparādības

Biežas

blakusparādības

Infekcijas un infestācijas

Infekcijas (G3/4: 5%)

Asins un limfātiskās sistēmas

traucējumi

Neitropēnija (G4: 54,2%);

anēmija (G3/4: 10,8%);

trombocitopēnija (G4: 1,7%)

Febrila neitropēnija

Imūnās sistēmas traucējumi

Paaugstināta jutība (ne

smaga)

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Anoreksija

Nervu sistēmas traucējumi

Perifēra sensora

neiropātija (G3/4: 0,8%)

Perifēra motora neiropātija

(G3/4: 2,5%)

Sirds funkcijas traucējumi

Aritmija (ne smaga)

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Hipotensija

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Slikta dūša (G3/4: 3,3%);

stomatīts (G3/4: 1,7%);

vemšana (G3/4: 0,8%);

caureja (G3/4: 1,7%)

Aizcietējums

Adas un zemādas audu bojājumi

Alopēcija;

ādas reakcijas (G3/4:

Nagu bojājumi (smagi: 0,8%)

Skeleta-muskuļu un saistaudu

sistēmas bojājumi

Mialģija

Vispārēji traucējumi un reakcijas

ievadīšanas vietā

Astēnija (smaga: 12,4%);

šķidruma aizture (smaga: 0,8%);

sāpes

Izmeklējumi

G3/4 Bilirubīna līmeņa

paaugstināšanās asinīs (<2%)

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulā, lietojot docetakselu 75 mg/m

kombinācijā ar

doksorubicīnu krūts vēža ārstēšanai

MedDRA orgānu

sistēmu klasifikācija

Ļoti biežas

blakusparādības

Biežas

blakusparādības

Retākas

blakusparādības

Infekcijas un infestācijas

Infekcija (G3/4: 7,8%)

Asins un limfātiskās

sistēmas traucējumi

Neitropēnija (G4: 91,7%);

anēmija (G3/4: 9,4%);

febrila neitropēnija;

trombocitopēnija (G4:

0,8%)

Imūnās sistēmas

traucējumi

Paaugstināta jutība

(G3/4: 1,2%)

Vielmaiņas un

uztures

Anoreksija

Nervu sistēmas

traucējumi

Perifēra sensora neiropātija

(G3/4: 0,4%)

Perifēra motora

neiropātija (G3/4: 0,4%)

Sirds funkcijas

traucējumi

Sirds mazspēja; aritmija

(ne smaga)

Asinsvadu sistēmas

traucējumi

Hipotensija

Kuņģa-zarnu trakta

traucējumi

Slikta dūša (G3/4: 5%);

stomatīts (G3/4: 7,8%);

caureja (G3/4: 6,2%)

vemšana (G3/4: 5%);

aizcietējums

Adas un zemādas audu

bojājumi

Alopēcija;

nagu bojājumi (smagi:

0,4%);

ādas reakcijas (ne smagas)

Skeleta-muskuļu un

saistaudu sistēmas

bojājumi

Mialģija

Vispārēji traucējumi un

reakcijas ievadīšanas vietā

Astēnija (smaga: 8,1%);

šķidruma aizture (smaga:

1,2%);

sāpes

Reakcija infūzijas vietā

Izmeklējumi

G3/4 Bilirubīna līmeņa

paaugstināšanās asinīs

(<2,5%);

G3/4 Sārmainās

fosfotāzes līmeņa

paaugstināšanās asinīs

(<2,5%)

G3/4 ASAT līmeņa

paaugstināšanās (<1%);

G3/4 ALAT līmeņa

paaugstināšanās (<1%)

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulā, lietojot docetakselu 75 mg/m

kombinācijā ar

cisplatīnu nesīkšūnu plaušu vēža ārstēšanai

MedDRA orgānu

sistēmu klasifikācija

Ļoti biežas

blakusparādības

Biežas

blakusparādības

Retākas

blakusparādības

Infekcijas un infestācijas

Infekcija (G3/4: 5,7%)

Asins un limfātiskās

sistēmas traucējumi

Neitropēnija (G4: 51,5%);

anēmija (G3/4: 6,9%);

trombocitopēnija (G4:

0,5%)

Febrila neitropēnija

Imūnās sistēmas

traucējumi

Paaugstināta jutība

(G3/4: 2,5%)

Vielmaiņas un uztures

traucējumi

Anoreksija

Nervu sistēmas

traucējumi

Perifēra sensora

neiropātija (G3/4: 3,7%);

perifēra motora

neiropātija (G3/4: 2%)

Sirds funkcijas traucējumi

Aritmija (G3/4: 0,7%)

Sirds mazspēja

Asinsvadu sistēmas

traucējumi

Hipotensija (G3/4: 0,7%)

Kuņģa-zarnu trakta

traucējumi

Slikta dūša (G3/4: 9,6%);

vemšana (G3/4: 7,6%);

caureja (G3/4: 6,4%);

stomatīts (G3/4: 2%)

Aizcietējums

Adas un zemādas audu

bojājumi

Alopēcija;

nagu bojājumi (smagi:

0,7%);

ādas reakcijas (G3/4:

0,2%)

Skeleta-muskuļu un

saistaudu sistēmas

bojājumi

Mialģija (smaga: 0,5%)

Vispārēji traucējumi un

reakcijas ievadīšanas vietā

Astēnija (smaga: 9,9%);

šķidruma aizture: (smaga:

0,7%);

drudzis (G3/4: 1,2%)

Reakcija infūzijas vietā;

sāpes

Izmeklējumi

G3/4 Bilirubīna līmeņa

paaugstināšanās asinīs

(2,1%);

G3/4 ALAT līmeņa

paaugstināšanās (1,3%)

G3/4 ASAT līmeņa

paaugstināšanās (0,5%);

G3/4 Sārmainās

fosfotāzes līmeņa

paaugstināšanās asinīs

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulā, lietojot docetakselu 100 mg/m

kombinācijā ar

trastuzumabu krūts vēža ārstēšanai

MedDRA orgānu sistēmu

klasifikācija

Ļoti biežas

blakusparādības

Biežas

blakusparādības

Asins un limfātiskās sistēmas

traucējumi

Neitropēnija (G4: 32%);

febrila neitropēnija (tostarp ar

drudzi un antibiotiku lietošanu

saistāma neitropēnija) vai

neitropēniska sepse

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Anoreksija

Psihiskie traucējumi

Bezmiegs

Nervu sistēmas traucējumi

Parestēzija, galvassāpes, garšas

sajūtas izmaiņas, samazināta

jutība

Acu bojājumi

Pastiprināta asarošana,

konjunktivīts

Sirds funkcijas traucējumi

Sirds mazspēja

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Limfātiskā tūska

Elpošanas sistēmas traucējumi,

krūšu kurvja un videnes slimības

Deguna asiņošana, sāpes rīklē

un balsenē, nazofaringīts,

aizdusa, klepus, iesnas

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Slikta dūša, caureja, vemšana,

aizcietējums, stomatīts,

dispepsija, sāpes vēderā

Ādas un zemādas audu bojājumi

Alopēcija, eritēma, izsitumi, nagu

bojājumi

Skeleta-muskuļu un saistaudu

sistēmas bojājumi

Mialģija, artralģija, sāpes

ekstremitātēs, kaulu sāpes, sāpes

mugurā

Vispārēji traucējumi un reakcijas

ievadīšanas vietā

Astēnija, perifēra tūska,

paaugstināta temperatūra,

nogurums, gļotādas iekaisums,

sāpes, gripai līdzīga saslimšana,

sāpes krūtīs, drebuļi

Letarģija

Izmeklējumi

Palielināta ķermeņa masa

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts, lietojot docetakselu 100 mg/m

kombinācijā ar

trastuzumabu krūts vēža ārstēšanai

Sirds funkcijas traucējumi

Par simptomātisku sirds mazspēju ziņots 2,2% pacientu, kas saņēma docetakselu kombinācijā

ar trastuzumabu, salīdzinot ar 0% pacientu, kuriem lietoja tikai docetakselu. Docetaksela un

trastuzumaba kombinācijas grupā 64% pacientu iepriekš bija saņēmuši antraciklīna preparātu

adjuvantas terapijas veidā, salīdzinot ar 55% docetaksela monoterapijas grupā.

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Ļoti bieži: pacientiem, kas saņēma trastuzumabu un docetakselu, salīdzinot ar docetaksela

monoterapiju, bija palielināta hematoloģiskā toksicitāte (32% 3./4. pakāpes neitropēnija pret

22%, izmantojot NCI-CTC kritērijus). Jāņem vērā, ka šie skaitļi, iespējams, ir pārāk mazi, jo

zināms, ka docetaksels monoterapijā, lietojot pa 100 mg/m

, izraisa neitropēniju 97%

pacientu, 76% pacientu 4. pakāpes neitropēniju, vērtējot pēc asins analīzes maksimālo

izmaiņu brīdī. Pacientiem, kas tika ārstēti ar Herceptin un docetakselu, arī bija palielināta

febrilas neitropēnijas/neitropēniskas sepses sastopamība (23% pret 17% ar docetaksela

monoterapiju ārstētiem pacientiem).

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulā, lietojot docetakselu 75 mg/m

kombinācijā ar

kapecitabīnu krūts vēža ārstēšanai

MedDRA orgānu sistēmu

klasifikācija

Ļoti biežas

blakusparādības

Biežas

blakusparādības

Infekcijas un infestācijas

Mutes dobuma kandidoze (G3/4:

<1%)

Asins un limfātiskās sistēmas

traucējumi

Neitropēnija (G4: 63%);

anēmija (G3/4: 10%);

Trombocitopēnija (G4: 3%)

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Anoreksija (G3/4: 1%);

samazināta ēstgriba

Dehidratācija (G3/4: 2%)

Nervu sistēmas traucējumi

Garšas sajūtas izmaiņas

(G3/4: <1%);

parestēzija (G3/4: < 1%)

Reibonis;

galvassāpes (G3/4: < 1%);

perifēra neiropātija

Acu bojājumi

Pastiprināta asarošana

Elpošanas sistēmas traucējumi,

krūšu kurvja un videnes slimības

Sāpes rīklē un balsenē

(G3/4: 2%)

Aizdusa (G3/4: 1%);

klepus (G3/4: < 1%);

deguna asiņošana (G3/4: < 1%)

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Stomatīts (G3/4: 18%);

caureja (G3/4: 14%);

slikta dūša (G3/4: 6%);

vemšana (G3/4: 4%);

aizcietējums (G3/4: 1%);

sāpes vēderā (G3/4: 2%);

dispepsija

Sāpes vēdera augšējā daļā;

sausa mute

Ādas un zemādas audu bojājumi

Plaukstu un pēdu sindroms

(G3/4: 24%);

alopēcija (G3/4: 6%);

nagu bojājumi (G3/4: 2%)

Dermatīts;

eritematozi izsitumi (G3/4< 1%);

nagu krāsas izmaiņas;

oniholīze (G3/4: 1%)

Skeleta-muskuļu un saistaudu

sistēmas bojājumi

Mialģija(G3/4:2%);

artralģija (G3/4: 1%)

Sāpes ekstremitātēs (G3/4: <1%);

sāpes mugurā (G3/4: 1%)

Vispārēji traucējumi un reakcijas

ievadīšanas vietā

Astēnija (G3/4: 3%);

paaugstināta temperatūra

(G3/4: 1%);

nogurums/vājums (G3/4:

5%); perifēra tūska (G3/4:

Letarģija; sāpes

Izmeklējumi

Ķermeņa masas samazināšanās;

G3/4 Bilirubīna līmeņa

paaugstināšanās asinīs (9%)

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulā, lietojot docetakselu 75 mg/m

kombinācijā ar

prednizonu vai prednizolonu priekšdziedzera vēža ārstēšanai

MedDRA orgānu

sistēmu klasifikācija

Ļoti biežas

blakusparādības

Biežas

blakusparādības

Infekcijas un infestācijas

Infekcija (G3/4: 3,3%)

Asins un limfātiskās sistēmas

traucējumi

Neitropēnija (G4: 32%);

anēmija (G3/4: 4,9%);

Trombocitopēnija (G4:

0,6%); febrila neitropēnija

Imūnās sistēmas traucējumi

Paaugstināta jutība

(G3/4: 0,6%)

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Anoreksija (G3/4: 0,6%)

Nervu sistēmas traucējumi

Perifēra sensora neiropātija

(G3/4: 1,2%);

garšas sajūtas izmaiņas

(G3/4: 0%)

Perifēra motora neiropātija

(G3/4: 0%)

Acu bojājumi

Pastiprināta asarošana

(G3/4: 0,6%)

Sirds funkcijas traucējumi

Sirds kreisā kambara

darbības pavājināšanās

(G3/4: 0,3%)

Elpošanas sistēmas traucējumi,

krūšu kurvja un videnes slimības

Deguna asiņošana (G3/4:

0%); aizdusa (G3/4: 0,6%);

klepus (G3/4: 0%)

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Slikta dūša (G3/4: 2,4%);

caureja (G3/4: 1,2%);

stomatīts/faringīts (G3/4:

0,9%); vemšana (G3/4: 1,2%)

Ādas un zemādas audu bojājumi

Alopēcija;

nagu bojājumi (ne smagi)

Eksfoliatīvi izsitumi

(G3/4: 0,3%)

Skeleta-muskuļu un saistaudu

sistēmas bojājumi

Artralģija (G3/4: 0,3%);

mialģija(G3/4: 0,3%)

Vispārēji traucējumi un reakcijas

ievadīšanas vietā

Nogurums (G3/4: 3,9%);

šķidruma aizture (smaga

0,6%)

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulā - apvienotie dati par adjuvantu terapiju ar

docetakselu 75 mg/m

kombinācijā ar doksorubicīnu un ciklofosfamīdu pacientēm ar vai bez

metastāzēm limfmezglos (attiecīgi pētījumā TAX 316 un GEICAM 9805) krūts vēža

ārstēšanai

MedDRA orgānu

sistēmu klasifikācija

Ļoti biežas

blakusparādības

Biežas

blakusparādības

Retākas

blakusparādības

Infekcijas un infestācijas

Infekcija (G3/4: 2,4%);

neitropēniska infekcija.

(G3/4: 2,6%)

MedDRA orgānu

sistēmu klasifikācija

Ļoti biežas

blakusparādības

Biežas

blakusparādības

Retākas

blakusparādības

Asins un limfātiskās

sistēmas traucējumi

Anēmija (G3/4: 3%);

neitropēnija (G3/4:

59,2%);

trombocitopēnija (G3/4:

1,6%); febrila

neitropēnija (G3/4: NP)

Imūnās sistēmas

traucējumi

Paaugstināta jutība

(G3/4: 0,6%)

Vielmaiņas un

uztures

traucējumi

Anoreksija (G3/4: 1,5%)

Nervu sistēmas

traucējumi

Garšas sajūtas izmaiņas

(G3/4: 0,6%);

perifēra sensora

neiropātija (G3/4: 0,1%)

Perifēra motora neiropātija

(G3/4: 0%)

Sinkope (G3/4: 0%);

neirotoksicitāte (G3/4:0%)

miegainība (G3/4: 0%)

Acu bojājumi

Konjunktivīts (G3/4:

<0,1%)

Pastiprināta asarošana

(G3/4: <0,1%)

Sirds funkcijas traucējumi

Aritmija (G3/4: 0,2%)

Asinsvadu sistēmas

traucējumi

Karstuma viļņi (G3/4:

0,5%)

Hipotensija (G3/4: 0%);

flebīts (G3/4: 0%)

Limfātiska tūska (G3/4:

Elpošanas sistēmas

traucējumi, krūšu kurvja un

videnes slimības

Klepus (G3/4: 0%)

Kuņģa-zarnu trakta

traucējumi

Slikta dūša (G3/4: 5,0%);

stomatīts (G3/4: 6,0%);

vemšana (G3/4: 4,2%);

caureja (G3/4: 3,4%);

aizcietējums (G3/4: 0,5%)

Sāpes vēderā (G3/4:

0,4%)

Ādas un zemādas audu

bojājumi

Alopēcija (paliekoša:

<3%);

ādas bojājumi (G3/4:

0,6%);

nagu bojājumi (G3/4:

0,4%)

Skeleta-muskuļu un

saistaudu sistēmas

bojājumi

Mialģija (G3/4: 0,7%);

artralģija (G3/4: 0,2%)

Reproduktīvās

sistēmas traucējumi

un krūts slimības

Amenoreja (G3/4: NP)

Vispārēji traucējumi un

reakcijas ievadīšanas vietā

Astēnija (G3/4: 10,0%);

drudzis (G3/4: NP);

perifēra tūska (G3/4:

0,2%);

MedDRA orgānu

sistēmu klasifikācija

Ļoti biežas

blakusparādības

Biežas

blakusparādības

Retākas

blakusparādības

Izmeklējumi

Ķermeņa masas

palielināšanās (G3/4: 0%)

Ķermeņa masas

samazināšanās (G3/4:

0,2%)

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts - apvienotie dati par adjuvantu terapiju ar

docetakselu 75 mg/m

kombinācijā ar doksorubicīnu un ciklofosfamīdu pacientēm ar vai bez

metastāzēm limfmezglos (attiecīgi pētījumā TAX 316 un GEICAM 9805) krūts vēža

ārstēšanai

Nervu sistēmas traucējumi

TAX316 pētījumā perifēra sensora neiropātija terapijas periodā sākās un novērošanas periodā

turpinājās 84 pacientēm (11,3%) TAC grupā un 15 pacientēm (2%) FAC grupā. Novērošanas

perioda beigās (mediānais novērošanas ilgums 8 gadi) konstatēja, ka perifēra sensora

neiropātija bija saglabājusies 10 pacientēm (1,3%) TAC grupā un 2 pacientēm (0,3%) FAC

grupā.

GEICAM9805 pētījumā perifēra sensora neiropātija, kas sākās terapijas periodā, novērošanas

periodā turpinājās 10 pacientēm (1,9%) TAC grupā un 4 pacientēm (0,8%) FAC grupā.

Novērošanas perioda beigās (mediānais novērošanas ilgums 10 gadi un 5 mēneši) konstatēja,

ka perifēra sensora neiropātija bija saglabājusies 3 pacientēm (0,6%) TAC grupā un

1 pacientei (0,2%) FAC grupā.

Sirds funkcijas traucējumi

TAX316 pētījumā 26 pacientēm (3,5%) TAC grupā un 17 pacientēm (2,3%) FAC grupā bija

sastrēguma sirds mazspēja. Abās grupās visām pacientēm (izņemot vienu) SSM tika

diagnosticēta vairāk nekā 30 dienas pēc ārstēšanas perioda. Sirds mazspējas dēļ mira divas

pacientes TAC grupā un četras pacientes FAC grupā.

GEICAM 9805 pētījumā 3 pacientēm (0,6%) TAC grupā un 3 pacientēm (0,6%) FAC grupā

novērošanas periodā attīstījās sastrēguma sirds mazspēja. Novērošanas perioda beigās

(faktiskais mediānais novērošanas ilgums 10 gadi un 5 mēneši) nevienai no pacientēm TAC

grupā nebija SSM un 1 paciente TAC grupā mira dilatācijas kardiomiopātijas dēļ, bet SSM

turpinājās 1 pacientei (0,2%) FAC grupā.

Ādas un zemādas audu bojājumi

Pētījumā TAX316 aprakstīts, ka alopēcija, kas radās pēc ķīmijterapijas beigām, novērošanas

periodā saglabājās 687 no 744 pacientēm TAC grupā (92,3%) un 645 no 736 pacientēm FAC

grupā (87,6%).

Novērošanas perioda beigās (faktiskais mediānais novērošanas ilgums 8 gadi) tika novērots,

ka alopēcija turpinājās 29 pacientēm (3,9%) TAC grupā un 16 pacientēm (2,2%) FAC grupā.

GEICAM 9805 pētījumā novēroja, ka alopēcija, kas sākās terapijas perioda laikā un turpinājās

novērošanas periodā, bija saglabājusies 49 pacientēm (9,2%) TAC grupā un 35 pacientēm

(6,7%) FAC grupā. Ar pētījuma zāļu lietošanu saistīta alopēcija novērošanas periodā sākās vai

paasinājās 42 pacientēm (7,9%) TAC grupā un 30 pacientēm (5,8%) FAC grupā. Novērošanas

perioda beigās (mediānais novērošanas ilgums 10 gadi un 5 mēneši) konstatēja, ka alopēcija

bija saglabājusies 3 pacientēm (0,6%) TAC grupā un 1 pacientei (0,2%) FAC grupā.

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

Pētījumā TAX316 amenoreju, kas sākās terapijas periodā un turpinājās novērošanas periodā

pēc ķīmijterapijas beigām, aprakstīja 202 pacientēm no 744 pacientēm (27,2%) TAC grupā un

125 pacientēm (17,0%) no 736 pacientēm FAC grupā. Amenoreja novērošanas perioda beigās

(mediānais novērošanas ilgums 8 gadi) bija saglabājusies 121 pacientei (16,3%) no

744 pacientēm TAC grupā un 86 pacientēm (11,7%) FAC grupā.

GEICAM 9805 pētījumā amenoreja, kas sākās terapijas perioda laikā un turpinājās

novērošanas periodā, saglabājās 18 pacientēm (3,4%) TAC grupā un 5 pacientēm (1,0%) FAC

grupā. Novērošanas perioda beigās (mediānais novērošanas ilgums 10 gadi un 5 mēneši)

amenoreja bija saglabājusies 7 pacientēm (1,3%) TAC grupā un 4 pacientēm (0,8%) FAC

grupā.

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Pētījumā TAX316 perifēru tūsku, kas sākās terapijas perioda laikā un turpinājās novērošanas

periodā pēc ķīmijterapijas beigām, novēroja 119 no 774 TAC grupas pacientēm (16,0%) un

23 no 736 FAC grupas pacientēm (3,1%). Novērošanas perioda beigās (faktiskais mediānais

novērošanas ilgums 8 gadi) perifēra tūska bija saglabājusies 19 TAC grupas pacientēm (2,6%)

un 4 FAC grupas pacientēm (0,5%).

Pētījumā TAX316 limfātisku tūsku, kas sākās terapijas perioda laikā un turpinājās

novērošanas periodā pēc ķīmijterapijas beigām, aprakstīja 11 no 744 TAC grupas pacientēm

(1,5%) un 1 no 736 FAC grupas pacientēm (0,1%). Novērošanas perioda beigās (faktiskais

mediānais novērošanas ilgums 8 gadi) limfātiska tūska bija saglabājusies 6 TAC grupas

pacientēm (0,8%) un 1 FAC grupas pacientei (0,1%).

Pētījumā TAX316 astēnija, kas sākās terapijas periodā un turpinājās novērošanas periodā pēc

ķīmjterapijas, tika aprakstīta 236 no 744 pacientēm (31,7%) TAC grupā un 180 no

736 pacientēm (24,5%) FAC grupā. Novērošanas perioda beigās (faktiskais mediānais

novērošanas ilgums 8 gadi) konstatēja, ka astēnija bija saglabājusies 29 TAC grupas

pacientēm (3,9%) un 16 FAC grupas pacientēm (2,2%).

Pētījumā GEICAM 9805 tika novērots, ka perifēra tūska, kas sākās terapijas periodā,

novērošanas periodā turpinājās 4 TAC grupas pacientēm (0,8%) un 2 FAC grupas pacientēm

(0,4%). Novērošanas perioda beigās (mediānais novērošanas ilgums 10 gadi un 5 mēneši)

perifēras tūskas nebija nevienai (0%) TAC grupas pacientei un tā turpinājās 1 FAC grupas

pacientei (0,2%).

Limfātiska tūska, kas sākās terapijas periodā, novērošanas periodā turpinājās 5 TAC grupas

pacientēm (0,9%) un 2 FAC grupas pacientēm (0,4%). Novērošanas perioda beigās limfātiska

tūska bija saglabājusies 4 TAC grupas pacientēm (0,8%) un 1 FAC grupas pacientei (0,2%).

Astēnija, kas sākās terapijas periodā un turpinājās novērošanas periodā, bija saglabājusies

12 pacientēm (2,3%) TAC grupā un 4 pacientēm (0,8%) FAC grupā. Novērošanas perioda

beigās konstatēja, ka astēnija bija saglabājusies 2 TAC grupas pacientēm (0,4%) un 2 FAC

grupas pacientēm (0,4%).

Akūta leikoze/ mielodisplastiskais sindroms

Pētījumā TAX316 pēc 10 gadus ilga novērošanas perioda akūta leikoze tika aprakstīta 3 no

744 TAC grupas pacientēm (0,4%) un 1 no 736 FAC grupas pacientēm (0,1%). Viena TAC

grupas paciente (0,1%) un 1 FAC grupas paciente (0,1%) nomira AML dēļ novērošanas

perioda laikā (mediānais novērošanas ilgums 8 gadi). Mielodisplastiskais sindroms tika

aprakstīts divām no 744 TAC grupas pacientēm (0,3%) un vienai no 736 FAC grupas

pacientēm (0,1%).

Pētījuma GEICAM 9805 laikā pēc 10 gadus ilgas novērošanas akūta leikoze bija 1 no 532

pacientiem (0,2%) TAC grupā. FAC grupā netika saņemti ziņojumi par šādiem gadījumiem.

Mielodisplastiskais sindroms netika diagnosticēts nevienam pacientam nevienā no ārstēšanas

grupām.

Ar neitropēniju saistītas komplikācijas

Tālāk redzamajā tabulā parādīts, ka pacientiem, kuri saņēma primāro G-KSF profilaksi pēc

tam, kad tā bija noteikta kā obligāta GEICAM pētījuma TAC grupā, bija samazināts

4. pakāpes neitropēnijas, febrilas neitropēnijas un neitropēniskas infekcijas biežums.

Neitropēniskās komplikācijas pacientiem, kuri saņēma TAC ar primāru G-KSF profilaksi un

bez tās (GEICAM 9805)

Bez primāras

G-KSF profilakses

(n = 111)

n (%)

Ar primāru

G-KSF profilaksi

(n = 421)

n (%)

Neitropēnija (4. pakāpe)

104 (93,7)

135 (32,1)

Febrila neitropēnija

28 (25,2)

23 (5,5)

Neitropēniska infekcija

14 (12,6)

21 (5,0)

Neitropēniska infekcija (3.–

4. pakāpe)

2 (1,8)

5 (1,2)

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulā, lietojot docetakselu 75 mg/m

kombinācijā ar

cisplatīnu un 5-fluoruracilu

MedDRA orgānu sistēmu

klasifikācija

Ļoti biežas

blakusparādības

Biežas

blakusparādības

Infekcijas un infestācijas

Neitropēniska infekcija; infekcija

(G3/4: 11,7%)

Asins un limfātiskās sistēmas

traucējumi

Anēmija (G3/4: 20,9%);

neitropēnija (G4: 83,2%);

trombocitopēnija (G4: 8,8%);

febrila neitropēnija

Imūnās sistēmas traucējumi

Paaugstināta jutība (G3/4:

1,7%)

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Anoreksija (G3/4: 11,7%)

Nervu sistēmas traucējumi

Perifēra sensora neiropātija

(G3/4: 8,7%)

Reibonis (G3/4: 2,3%);

perifēra motora

neiropātija (G3/4: 1,3%)

Acu bojājumi

Pastiprināta asarošana

(G3/4: 0%)

Ausu un labirinta bojājumi

Dzirdes traucējumi (G3/4: 0%)

Sirds funkcijas traucējumi

Aritmija (G3/4: 1,0%)

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Caureja (G3/4: 19,7%);

slikta dūša (G3/4: 16%);

stomatīts (G3/4: 23,7%);

vemšana (G3/4: 14,3%)

Aizcietējums (G3/4: 1,0%);

sāpes kunģa-zarnu traktā

(G3/4: 1,0%);

ezofagīts/rīšanas

traucējumi/sāpes rīšanas laikā

(G3/4: 0,7%)

Adas un zemādas audu bojājumi

Alopēcija (G3/4: 4,0%);

Niezoši izsitumi (G3/4:

0,7%); nagu bojājumi (G3/4:

0,7%); ādas lobīšanās (G3/4:

Vispārēji traucējumi un reakcijas

ievadīšanas vietā

Letarģija (G3/4: 19,0%);

drudzis (G3/4: 2,3%);

šķidruma aizture (smaga/dzīvību

apdraudoša: 1%)

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts, lietojot docetakselu 75 mg/m

kombinācijā ar

cisplatīnu un 5-fluoruracilu

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Febrila neitropēnija un neitropēniska infekcija radās attiecīgi 17,2% un 13,5% pacientu,

neatkarīgi no G-KSF lietošanas. G-KSF tika lietots sekundārai profilaksei 19,3% pacientu

(10,7% no cikliem). Febrila neitropēnija un neitropēniska infekcija radās attiecīgi 12,1% un

3,4% pacientu, ja pacienti profilaktiski saņēma G-KSF, un 15,6% un 12,9% pacientu bez

profilaktiskas G-KSF lietošanas (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulā, lietojot docetakselu 75 mg/m

kombinācijā ar

cisplatīnu un 5-fluoruracilu galvas un kakla vēža gadījumā

Sākotnēja ķīmijterapija, kam seko staru terapija (TAX 323)

MedDRA orgānu

sistēmu klasifikācija

Ļoti biežas

blakusparādības

Biežas

blakusparādības

Retākas

blakusparādības

Infekcijas un

infestācijas

Infekcija (G3/4: 6,3%);

neitropēniska infekcija

Labdabīgi, ļaundabīgi

un neprecizēti audzēji

(ieskaitot citas un

polipus)

Vēža izraisītas sāpes

(G3/4: 0,6%)

Asins un limfātiskās

sistēmas traucējumi

Neitropēnija

(03/4:76,3%);

anēmija (03/4:9,2%);

trombocitopēnija

(03/4:5,2%)

Febrila neitropēnija

Imūnās sistēmas

traucējumi

Paaugstināta jutība (ne

smaga)

Vielmaiņas un

uztures traucējumi

Anoreksija (G3/4: 0,6%)

Nervu sistēmas

traucējumi

Garšas sajūtas

izmaiņas/ožas

traucējumi; perifēra

sensora neiropātija

(G3/4: 0,6%)

Reibonis

Acu bojājumi

Pastiprināta asarošana;

konjunktivīts

Ausu un labirinta

bojājumi

Dzirdes traucējumi

MedDRA orgānu

sistēmu klasifikācija

Ļoti biežas

blakusparādības

Biežas

blakusparādības

Retākas

blakusparādības

Sirds funkcijas

traucējumi

Miokarda išēmija

(G3/4: l,7%)

Aritmija (G3/4:0,6%)

Asinsvadu sistēmas

traucējumi

Venozās asinsrites

traucējumi (G3/4: 0,6%)

Kuņģa-zarnu

trakta traucējumi

Slikta dūša (G3/4:

0,6%); stomatīts (G3/4:

4,0%); caureja (G3/4:

2,9%); vemšana (G3/4:

0,6%)

Aizcietējums;

ezofagīts/ rīšanas

traucējumi/sāpes rīšanas

laikā (G3/4: 0,6%); sāpes

vēderā; dispepsija;

kuņģa-zarnu trakta

asiņošana (G3/4: 0,6%)

Adas un zemādas

audu bojājumi

Alopēcija (G3/4: 10,9%)

Niezoši izsitumi;

sausa āda;

ādas lobīšanās (G3/4:

0,6%)

Skeleta-muskuļu

un saistaudu

sistēmas bojājumi

Mialģija (G3/4: 0,6%)

Vispārēji traucējumi

un reakcijas

ievadīšanas vietā

Letarģija (G3/4: 3,4%);

pireksija (G3/4: 0,6%);

šķidruma aizture;

tūska

Izmeklējumi

Palielināta ķermeņa

masa

Sākotnēja ķīmijterapija, kam seko ķīmijterapija un staru terapija (TAX 324)

MedDRA orgānu

sistēmu klasifikācija

Ļoti biežas

blakusparādības

Biežas

blakusparādības

Retākas

blakusparādības

Infekcijas un infestācijas

Infekcija (G3/4: 3,6%)

Neitropēniska

infekcija

Labdabīgi, ļaundabīgi un

neprecizēti audzēji

(ieskaitot citas un polipus)

Vēža izraisītas sāpes

(G3/4: 1,2%)

Asins un limfātiskās

sistēmas traucējumi

Neitropēnija (G3/4: 83,5 %

anēmija (G3/4: 12,4%);

trombocitopēnija (G3/4:

4,0%);

febrila neitropēnija

Imūnās sistēmas

traucējumi

Paaugstināta jutība

Vielmaiņas un uztures

traucējumi

Anoreksija (G3/4: 12,0%)

MedDRA orgānu

sistēmu klasifikācija

Ļoti biežas

blakusparādības

Biežas

blakusparādības

Retākas

blakusparādības

Nervu sistēmas traucējumi

Garšas sajūtas izmaiņas/ožas

traucējumi (G3/4: 0,4%);

perifēra sensora neiropātija

(G3/4: 1,2%)

Reibonis (G3/4:

2,0%); perifēra

motora neiropātija

(G3/4: 0,4%)

Acu bojājumi

Pastiprināta asarošana

Konjunktivīts

Ausu un labirinta

bojājumi

Dzirdes traucējumi (G3/4:

1,2%)

Sirds funkcijas

traucējumi

Aritmija (G3/4: 2,0%)

Miokarda išēmija

Asinsvadu sistēmas

traucējumi

Venozās asinsrites

traucējumi

Kuņģa-zarnu trakta

traucējumi

Slikta dūša (G3/4: 13,9%);

stomatīts (G3/4: 20,7%);

vemšana (G3/4: 8,4%);

caureja (G3/4: 6,8%);

ezofagīts/rīšanas traucējumi

/sāpes rīšanas laikā (G3/4:

12,0%); aizcietējums (G3/4:

0,4%)

Dispepsija (G3/4:

0,8%);

sāpes kuņģa-zarnu

traktā (G3/4: 1,2%);

kuņģa-zarnu trakta

asiņošana (G3/4:

0,4%)

Ādas un zemādas audu

bojājumi

Alopēcija (G3/4: 4,0%);

niezoši izsitumi

Sausa āda;

ādas lobīšanās

Skeleta-muskuļu un

saistaudu sistēmas

bojājumi

Mialģija (G3/4: 0,4%)

Vispārēji traucējumi un

reakcijas ievadīšanas

vietā

Letarģija (G3/4: 4,0%);

pireksija (G3/4: 3,6%);

šķidruma aizture (G3/4:

1,2%);

tūska (G3/4: 1,2%)

Izmeklējumi

Samazināta ķermeņa

masa

Palielināta

ķermeņa masa

Pēcreģistrācijas pieredze

Labdabīgi, ļaundabīgi un neprecizēti audzēji (ieskaitot cistas un polipus)

Saistībā ar docetaksela lietošanu kombinācijā ar citām pretvēža terapijām, par kurām zināms,

ka tās ir saistītas ar jauniem primāriem ļaundabīgiem audzējiem, ziņots par jaunu primāru

ļaundabīgu audzēju gadījumiem (biežums nav zināms), ieskaitot nehodžkina limfomu.

Pivotālos klīniskajos pētījumos pacientēm ar krūts vēzi, kuru ārstēšanai tika izmantota TAC

shēma, ziņots par akūtas mieloleikozes un mielodisplastiskā sindroma gadījumiem (biežums:

retāk).

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Ir aprakstīts kaulu smadzeņu darbības nomākums un citas hematoloģiskas dabas nevēlamas

blakusparādības. Ziņots par diseminētu intravazālu koagulopātiju (DDC), bieži saistībā ar sepsi vai

vairāku orgānu mazspēju.

Imūnās sistēmas traucējumi

Ziņots par dažiem anafilaktiskā šoka gadījumiem, dažreiz ar letālu iznākumu.

Lietojot docetakselu pacientiem, kuriem iepriekš ir bijušas paaugstinātas jutības reakcijas pret

paklitakselu, ir ziņots par paaugstinātas jutības reakcijām (biežums nav zināms).

Nervu sistēmas traucējumi

Retos gadījumos novēroti ar docetaksela ievadīšanu saistīti krampji vai pārejošs samaņas zudums.

Šīs reakcijas dažkārt novēro preparāta infūzijas laikā.

Acu bojājumi

Ļoti reti ir aprakstīti pārejoši redzes traucējumi (fotopsijas, mirgošana, skotomas), kas parasti

radās preparāta infūzijas laikā un bija saistīti ar paaugstinātas jutības reakcijām. Tie bija

atgriezeniski un pārgāja pēc infūzijas pārtraukšanas. Ļoti reti ir aprakstīta acu asarošana kopā ar

konjunktivītu vai bez tā asaru kanāla aizsprostojuma dēļ, kā rezultātā ir bijusi pārlieka asarošana.

Ziņots par cistoīdas makulāras tūskas (CMT) gadījumiem ar docetakselu ārstētiem

pacientiem.

Ausu un labirinta bojājumi

Retos gadījumos ziņots par ototoksicitāti, dzirdes traucējumiem un/vai dzirdes zudumu.

Sirds funkcijas traucējumi

Retos gadījumos ziņots par miokarda infarktu.

Ir aprakstīti kambaru aritmijas, ieskaitot kambaru tahikardiju (biežums nav zināms), gadījumi

(dažreiz ar letālu iznākumu) pacientiem, kuri tika ārstēti ar docetakselu kombinācijās ar citām

zālēm, ieskaitot doksorubicīnu, 5-fluoruracilu un/vai ciklofosfamīdu.

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Reti ziņots par vēnu trombemboliju.

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Ļoti reti ir aprakstīti akūta respiratorā distresa sindroma, intersticiālas

pneimonijas/pneimonīta, intersticiālas plaušu slimības, plaušu fibrozes un elpošanas

mazspējas (dažreiz ar letālu iznākumu) gadījumi. Pacientiem, kuri vienlaikus saņem staru

terapiju, retos gadījumos ziņots par staru terapijas izraisītu pneimonītu.

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Ir aprakstīti reti enterokolīta gadījumi, ieskaitot kolītu, išēmisku kolītu un neitropēnisku

enterokolītu, kuru iznākums var būt letāls (biežums nav zināms).

Retos gadījumos aprakstīta dehidratācija kuņģa - zarnu trakta darbības traucējumu, tai

skaitā enterokolīta un kuņģa-zarnu trakta perforācijas rezultātā.

Reti aprakstīts

ileuss

un zarnu nosprostojums.

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Ļoti reti ir aprakstīts hepatīts, dažreiz letāls, galvenokārt pacientiem ar esošiem aknu darbības

traucējumiem.

Ādas un zemādas audu bojājumi

Ļoti retos gadījumos aprakstīta ādas sarkanā vilkēde un bullozi izsitumi, kā

erythema multiforme,

Stīvensa-Džonsona sindroms, toksiska epidermāla nekrolīze, kas saistīta ar docetaksela lietošanu.

Dažos gadījumos ar šādu parādību attīstību var būt saistīti citi blakusapstākļi. Saistībā ar

docetaksela lietošanu ir aprakstītas sklerodermijai līdzīgas izmaiņas, pirms kurām parādās

perifēriska limfātiskā tūska. Ziņots par neatgriezeniskas alopēcijas (biežums nav zināms)

gadījumiem.

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Ziņots par nieru darbības traucējumiem un nieru mazspēju. Apmēram 20% šo gadījumu

nebija akūtas nieru mazspējas riska faktoru, piemēram, vienlaicīgi netika lietotas

nefrotoksiskas zāles un nebija kuņģa-zarnu trakta traucējumu.

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Retos gadījumos ir aprakstīts starojuma atkārtotas iedarbības fenomens.

Ir novērota atkārtota reakcija injekcijas vietā (ādas reakcijas atkārtošanās agrākas ekstravazācijas

vietā pēc docetaksela ievadīšanas citā vietā), kas attīstījās iepriekšējas ekstravazācijas vietā

(biežums nav zināms). Šķidruma aizture nav bijusi saistīta ar akūtu oligūriju vai hipotensijas

gadījumiem. Retos gadījumos novērota dehidratācija un plaušu tūska.

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Ziņots par elektrolītu līdzsvara traucējumu gadījumiem. Ziņots par hiponatriēmijas

gadījumiem, kas galvenokārt saistīti ar dehidratāciju, vemšanu un pneimoniju.

Novērota

hipokaliēmija, hipomagnēmija un hipokalcēmija, parasti saistībā ar kuņģa-zarnu trakta

traucējumiem un īpaši ar caureju.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi

zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek

lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā

minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.

Pārdozēšana

Ir aprakstīti daži pārdozēšanas gadījumi. Antidots docetaksela pārdozēšanas gadījumam nav

zināms. Pārdozēšanas gadījumā pacientam jāatrodas specializētā nodaļā, rūpīgi jākontrolē tā

dzīvības funkcijas. Pārdozēšanas gadījumā var sagaidīt nevēlamo blakusparādību

pastiprināšanos. Primārās gaidāmās pārdozēšanas izraisītās komplikācijas varētu izpausties kā

kaulu smadzeņu darbības nomākums, perifēras neirotoksicitātes izpausmes un gļotādu

iekaisums. Konstatējot pārdozēšanu, pacientam iespējami drīz jāsaņem G-KSF terapija.

Atbilstoši nepieciešamībai var veikt citus piemērotus simptomātiskus pasākumus.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: taksāni, ATĶ kods: L01CD 02

Darbības mehānisms

Docetaksels ir pretaudzēju līdzeklis, kas veicina tubulīna apvienošanos stabilos mikrokanālos un

inhibē to šķelšanos, kā rezultātā izteikti samazinās brīvā tubulīna daudzums. Docetaksela saistība ar

mikrokanāliem protošķiedru daudzumu neietekmē.

In vitro

docetaksels pārtrauc mikrotubulu tīklu šūnās, kas ir būtiski šūnu vitālajām mitotiskajām un

starpfāzes funkcijām.

Farmakodinamiskā iedarbība

Klonogēnās analīzēs konstatēts, ka docetaksels

in vitro

ir citotoksisks pret dažādām peļu un

cilvēka audzēju šūnu līnijām, kā ari nupat izoperētām cilvēka audzēja šūnām. Docetaksels

sasniedz augstu koncentrāciju šūnās un ilgi uzturas tajās. Turklāt, docetaksels ir aktīvs pret dažām

(bet ne visām) šūnu līnijām, ko iespējams noteikt ar p-glikoproteīnu, kas kodēts ar multizāļu

rezistento gēnu.

In vivo

docetaksela iedarbība nav atkarīga no ievadīšanas grafika un tam ir plaša

spektra pretaudzēju aktivitāte pret eksperimentāliem progresējošiem peļu un cilvēka audzēju

transplantātiem.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Krūts dziedzera vēzis

Docetaksels kombinācijā ar doksorubicīnu un ciklofosfamīdu: adjuvanta terapija

Pacientes ar operējamu krūts dziedzera vēzi ar metastāzēm limfmezglos (TAX 316)

Daudzcentru, atklāta, randomizēta pētījuma dati apstiprina docetaksela lietošanu adjuvantai

terapijai pacientēm ar operējamu limfmezglu pozitīvu krūts dziedzera vēzi un KPS >80% vai

vairāk 18-70 gadu vecumā. Pēc stratifikācijas atbilstoši pozitīvo limfmezglu skaitam (l - 3,4+),

1491 pacienti randomizēja docetaksela 75 mg/m

lietošanai l stundu pēc 50 mg/m

doksorubicīna

un 500 mg/m

ciklofosfamīda ievadīšanas (TAC grupa) vai 50 mg/m

doksorubicīna ievadīšanai,

kam seko 500 mg/m

fluoruracila un 500 mg/m

ciklofosfamīda ievadīšana (FAC grupa). Abas

shēmas lietoja ik pēc 3 nedēļām 6 ciklu veidā. Docetakselu ievadīja l stundu ilgas infūzijas

veidā, visas citas zāles ievadīja intravenozas bolus injekcijas veidā pirmajā dienā. G-KSF

lietoja kā sekundārās profilakses līdzekli pacientēm, kam radās komplicēta neitropēnija

(febrila neitropēnija, ilgstoša neitropēnija vai infekcija). TAC grupas pacientes saņēma

antibakteriālu terapiju profilaksei, lietojot 500 mg ciprofloksacīna iekšķīgi divreiz dienā 10

dienas, sākot katra cikla 5. dienā, vai līdzvērtīgu preparātu. Abās grupās pēc pēdējā

ķīmijterapijas cikla pacientes ar pozitīviem estrogēnu un/vai progesterona receptoriem saņēma

20 mg tamoksifēna dienā līdz 5 gadiem ilgi. Adjuvantu staru terapiju parakstīja atbilstoši

pētījumā iesaistītās iestādes vadlīnijām, un to veica 69% pacienšu, kas saņēma TAC, un 72%

pacienšu, kas saņēma FAC.

Tika veiktas divas starpanalīzes un viena galīgā analīze. Pirmā starpanalīze bija plānota trīs

gadus pēc datuma, kad pētījumā būs iesaistīta puse nepieciešamā pacienšu skaita. Otrā

starpanalīze tika veikta pēc kopumā 400 gadījumiem, kad novērota dzīvildze bez slimības

progresēšanas. Līdz ar to vidējais novērošanas ilgums bija 55 mēneši. Galīgā analīze tika

veikta, kad visas pacientes bija sasniegušas savu 10. gada novērošanas vizīti (ja vien viņām

nebija ar dzīvildzi bez slimības progresēšanas saistīts notikums vai ja viņu novērošana agrāk

nebija pārtraukta). Primārais efektivitātes mērķa kritērijs bija dzīvildze bez slimības

progresēšanas (DFS), bet sekundārais efektivitātes mērķa kritērijs bija kopējā dzīvildze.

Galīgā analīze tika veikta pēc vidēji 96 mēnešus ilga faktiskā novērošanas perioda. Tika

pierādīts, ka salīdzinājumā ar FAC grupu TAC grupā dzīvildze bez slimības pazīmēm ir

ievērojami labāka. Pēc 10 gadiem pacientēm, kas saņēma TAC, salīdzinājumā ar pacientēm,

kas saņēma FAC, samazinājās recidīvu sastopamība (attiecīgi 39%, salīdzinot ar 45%

gadījumu), t. i., par 6% samazinājās absolūtais risks (p = 0,0043). Lietojot TAC, pēc

10 gadiem ievērojami uzlabojās arī kopējā dzīvildze (salīdzinājumā ar FAC, attiecīgi 76%,

salīdzinot ar 69% gadījumu), t. i., par 7% samazinājās absolūtais nāves risks (p=0,002). Tā kā

ieguvums, kas novērots pacientēm ar 4+ limfmezgliem, attiecībā uz dzīvildzi bez slimības

progresēšanas un kopējo dzīvildzi nebija statistiski ticams, pozitīva ieguvuma un riska

attiecība pacientēm ar 4+ limfmezgliem, kas saņēma TAC, galīgās analīzes laikā netika

pilnībā pierādīta.

Kopumā pētījuma rezultāti apliecināja pozitīvu ieguvuma un riska attiecību, lietojot TAC

salīdzinājumā ar FAC.

Ar TAC ārstēto pacienšu apakšgrupas analizēja atbilstoši prospektīvi noteiktiem galvenajiem

prognostiskajiem faktoriem:

Dzīvildze bez slimības

Kopējā dzīvildze

Pacienšu

apakšgrupa

Pacienšu

skaits

Riska

attiecība*

95% TI

p =

Riska

attiecība*

95% TI

p =

Pozitīvo

limfmezglu skaits

Kopā

0,80

0,68-0,93

0,0043

0,74

0,61-0,90

0,0020

0,72

0,58-0,91

0,0047

0,62

0,46-0,82

0,0008

0,87

0,70 - 1,09

0,2290

0,87

0,67-1,12

0,2746

*riska attiecība mazāka par l liecina, ka TAC ir saistīts ar ilgāku dzīvildzi bez slimības

pazīmēm un ilgāku kopējo dzīvildzi, salīdzinot ar FAC.

Pacientes ar operējamu krūts dziedzera vēzi bez metastāzēm limfmezglos, kurām ir piemērota

ķīmijterapijas lietošana (GEICAM 9805)

Dati no atklāta tipa vairākcentru pētījuma atbalsta docetaksela lietošanu adjuvantā terapijā

pacientēm ar operējamu krūts dziedzera vēzi bez metastāzēm limfmezglos, kurām ir

piemērota ķīmijterapijas lietošana. 1060 pacientes tika nejaušinātas, lai saņemtu vai nu

docetakselu 75 mg/m

, ko lietoja 1 stundu pēc doksorubicīna 50 mg/m

un ciklofosfamīda

500 mg/m

(539 pacientes TAC grupā), vai doksorubicīnu 50 mg/m

, pēc kura lietoja

fluoruracilu 500 mg/m

un ciklofosfamīdu 500 mg/m

(521 paciente FAC grupā) kā adjuvanto

terapiju pacientēm ar operējamu krūts dziedzera vēzi bez metastāzēm limfmezglos, kurām

bija augsts recidīva risks atbilstoši 1998. gada St. Gallen kritērijiem (audzēja izmērs >2 cm

un/vai negatīvs ER un PR, un/vai augsta histoloģiskā/nukleārā pakāpe (2. līdz 3. pakāpe),

un/vai vecums <35 gadi). Abas shēmas lietoja reizi 3 nedēļās 6 ciklu garumā. Docetakselu

ievadīja 1 stundu ilgā infūzijā, bet visas citas zāles lietoja intravenozi 1. dienā ik pēc trim

nedēļām. Pēc 230 pacienšu nejaušināšanas kā obligāta TAC grupā tika noteikta primārā

profilakse ar G-KSF. Pacientēm, kuras saņēma primāro profilaksi ar G-KSF, bija mazāks

4. pakāpes neitropēnijas, febrilas neitropēnijas un neitropēniskas infekcijas biežums (skatīt

4.8. apakšpunktu). Abās grupās pēc pēdējā ķīmijterapijas cikla pacientes ar ER+ un/vai PgR+

audzējiem saņēma tamoksifēnu 20 mg vienu reizi dienā līdz 5 gadu garumā. Adjuvanto staru

terapiju lietoja saskaņā ar vadlīnijām, kuras bija spēkā dalību ņemošajās iestādēs, un to

izmantoja 57,3% pacienšu, kuras saņēma TAC, un 51,2% pacienšu, kuras saņēma FAC.

Tika veikta viena primārā analīze un viena atjaunotā analīze. Primārā analīze tika veikta, kad

visas pacientes bija novērotas ilgāk par 5 gadiem (vidējais novērošanas laiks 77 mēneši).

Atjaunotā analīze tika veikta, kad visas pacientes bija piedalījušās 10 gadu (vidējais

novērošanas laiks 10 gadi un 5 mēneši) novērošanas vizītē (ja vien nebija dzīvildze bez

slimības progresēšanas vai novērošana iepriekš netika pārtraukta). Dzīvildze bez slimības

progresēšanas (DFS) bija primārais mērķa kritērijs un kopējā dzīvildze (OS -

overall survival

bija sekundārais mērķa kritērijs.

Vidējā novērošanas laikā – 77 mēnešos – TAC grupā salīdzinājumā ar FAC grupu tika

pierādīta ievērojami ilgāka dzīvildze bez slimības pazīmēm. Ar TAC ārstētajām pacientēm

bija par 32% mazāks recidīva risks, salīdzinot ar pacientēm, kuras tika ārstētas ar FAC (riska

koeficients = 0,68; 95% TI (0,49–0,93), p = 0,01). Vidējā novērošanas laikā – 10 gados un

5 mēnešos – ar TAC ārstētām pacientēm par 16,5% samazinājās recidīva risks, salīdzinot ar

pacientēm, kas ārstētas ar FAC (riska attiecība = 0,84, 95% TI (0,65-1,08), p=0,1646). DFS

dati nebija statistiski nozīmīgi, bet joprojām saglabājās pozitīva tendence par labu TAC

terapijai.

Vidējā novērošanas laikā – 77 mēnešos – TAC grupā bija lielāka vispārējā dzīvildze (VDz):

ar TAC ārstētajām pacientēm bija par 24% mazāks letalitātes risks, salīdzinot ar FAC (riska

koeficients = 0,76; 95% TI (0,46–1,26; p = 0,29). Tomēr VDz atšķirības starp abām grupām

nebija statistiski nozīmīgas.

Vidējā novērošanas laikā – 10 gados un 5 mēnešos – ar TAC ārstētām pacientēm par 9%

samazinājās mirstība, salīdzinot ar pacientēm, ko ārstēja ar FAC (riska attiecība = 0,91, 95%

TI (0,63-1,32)).

Dzīvildze bija 93,7% TAC grupā un 91,4% FAC grupā novērošanas brīdī pēc 8 gadiem un

91,3% TAC grupā un 89% FAC grupā novērošanas brīdī pēc 10 gadiem.

Pozitīva ieguvuma un riska attiecība TAC grupā, salīdzinot ar FAC grupu, palika nemainīga

.

Atbilstoši iepriekš noteiktajiem būtiskākajiem prognotiskajiem faktoriem tika veikta primārā

analīze (vidējais novērošanas laiks 77 mēneši) ar TAC ārstēto pacienšu apakšgrupās (skatīt

tabulu tālāk).

Apakšgrupu analīze – adjuvantā terapija pacientēm ar krūts dziedzera vēzi bez metastāzēm

limfmezglos (analīze pēc ārstēt paredzēto pacienšu skaita)

Pacienšu apakšgrupa

Pacienšu skaits

TAC grupā

Dzīvildze bez slimības pazīmēm

Riska koeficients*

95% TI

Kopā

0,68

0,49–0,93

1. vecuma kategorija

<50 gadi

≥50 gadi

0,67

0,67

0,43–1,05

0,43–1,05

2. vecuma kategorija

<35 gadi

≥35 gadi

0,31

0,73

0,11–0,89

0,52–1,01

Hormonu receptoru

statuss

Negatīvs

Pozitīvs

0,62

0,45–1,1

0,4–0,97

Audzēja izmērs

<2 cm

>2 cm

0,69

0,68

0.43-1.1

0.45-1.04

Histoloģiskā pakāpe

1. pakāpe (ieskaitot

gadījumus, kad

pakāpe nav noteikta)

2. pakāpe

3. pakāpe

0,79

0,77

0,59

0,24–2,6

0,46–1,3

0,39–0,9

Menopauzes statuss

Pirms menopauzes

Pēc menopauzes

0,64

0,72

0,40–1

0,47–1,12

*riska koeficients (TAC/FAC) zem 1 liecina, ka TAC saistīta ar ilgāku dzīvildzi bez slimības pazīmēm

nekā FAC.

Tika veikta un tālāk tabulā attēlota pētnieciskā apakšgrupu analīze par dzīvildzi bez slimības

pazīmēm pacientēm, kuras atbilst 2009. gada St. Gallen kritērijiem ķīmijterapijas

saņemšanai – (ārstēt paredzētajā populācijā)

TAC

FAC

Riska koeficients

(TAC/FAC)

Apakšgrupas

(n=539)

(n=521)

(95% TI)

P vērtība

Atbilst relatīvajām

ķīmijterapijas indikācijām

18/214

(8,4%)

26/227

(11,5%)

0,796

(0,434–1,459)

0,4593

48/325

(14,8%)

69/294

(23,5%)

0,606

(0,42–0,877)

0,0072

TAC = docetaksels, doksorubicīns un ciklofosfamīds

FAC = 5-fluoruracils, doksorubicīns un ciklofosfamīds

TI = ticamības intervāls; ER = estrogēnu receptors

PR = progesteronu receptors

ER/PR negatīvs audzējs vai 3. pakāpe, vai audzēja lielums >5 cm

Riska koeficienta aprēķināšanai tika izmantots Cox proporcionālais riska modelis, kā faktoru

lietojot ārstēšanas grupu.

Docetaksels monoterapijā

Ir veikti divi randomizēti III fāzes salīdzinoši docetaksela pētījumi, kas ietvēra 326 un 392

pacientes ar krūts dziedzera vēzi, kas bija neveiksmīgi ārstētas attiecīgi ar alkilējošajiem un

antraciklīna grupas preparātiem. Pacientes ar trīs nedēļu intervālu saņēma ieteikto preparāta devu

– 100 mg/m

Pacientēm, kas bija neveiksmīgi ārstētas ar alkilējošajiem preparātiem, docetakselu salīdzināja ar

doksorubicīnu (75 mg/m

ik pēc 3 nedēļām). Neietekmējot kopējo dzīvildzi (15 mēneši docetaksela

gadījumā pret 14 mēnešiem doksorubicīna gadījumā, p=0,38) vai laiku līdz progresijai (27 nedēļas

docetaksela gadījumā pret 23 nedēļām doksorubicīna gadījumā, p=0,54), docetaksels palielina

atbildes reakcijas pakāpi (52% pret 37%, p=0,01) un saīsina laika periodu līdz atbildes reakcijai (12

nedēļas pret 23 nedēļām, p=0,007). Trim pacientēm (2%), kas saņēma docetakselu, terapiju

pārtrauca sakarā ar šķidruma aizturi, kamēr 15 pacientēm (9%), kas saņēma doksorubicīnu,

terapiju pārtrauca sakarā ar kardiotoksicitāti (trīs nāvējošas sirds mazspējas gadījumi).

Pacientēm, kas bija neveiksmīgi ārstētas ar antraciklīna grupas preparātiem, docetakselu salīdzināja

ar mitomicīna C un vinblastīna kombināciju (12 mg/m

ik pēc 6 nedēļām un 6 mg/m

ik pēc 3

nedēļām). Docetaksels palielina atbildes reakcijas pakāpi (33% pret 12%, p<0,0001), pagarina

laika periodu līdz progresijai (19 nedēļas pret 11 nedēļām, p=0,0004) un palielina kopējo dzīvildzi

(11 mēneši pret 9 mēnešiem, p=0,01).

Šo divu III fāzes pētījumu laikā novērotais docetaksela drošuma profils atbilst II fāzes pētījumu

laikā novērotajam drošuma profilam (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Veica atklātu, daudzcentru, randomizētu 3. fāzes pētījumu, lai salīdzinātu docetaksela

monoterapiju un paklitakselu progresējoša krūts vēža ārstēšanai pacientēm, kurām iepriekšējā

terapijā tika izmantots antraciklīns. Kopumā tika randomizētas 449 pacientes, lai saņemtu

docetaksela monoterapiju 100 mg/m

1 stundu ilgas infūzijas veidā vai paklitakselu 175 mg/m

stundu ilgas infūzijas veidā. Abus preparātus ievadīja ik pēc 3 nedēļām.

Neietekmējot primāro rezultātu kopējo atbildes reakciju (32% pret 25%, p=0,10), docetaksels

palielināja vidējo laiku līdz slimības progresēšanai (24,6 nedēļas pret 15,6 nedēļām; p<0,01) un

vidējo dzīvildzi (15,3 mēneši pret 12,7 mēnešiem; p=0,03).

3./4. pakāpes blakusparādības biežāk novēroja, lietojot docetaksela monoterapiju (55,4%),

salīdzinot ar paklitakselu (23,0%).

Docetaksels kombinācijā ar doksorubicīnu

Ir veikts viens plašs randomizēts III fāzes pētījums, kas ietvēra 429 pacientes ar metastatisku

audzēju, kas iepriekšēju terapiju nebija saņēmušas. Izmantoja doksorubicīnu (50 mg/m

) kopā

ar docetakselu (75 mg/m

) (AT kombinācija), ko salīdzināja ar doksorubicīna (60 mg/m

kombināciju ar ciklofosfamīdu (600 mg/m

) (AC kombinācija). Abus ievadīšanas režīmus

izmantoja ik pēc trīs nedēļām.

AT kombinācijas gadījumā, salīdzinot ar AC kombināciju, laika periods līdz progresijai

bija

ievērojami ilgāks, p=0,0138. Vidējais laika periods līdz progresijai bija 37,3 nedēļas (95%

TI: 33,4-42,1) AT kombinācijas gadījumā un 31,9 nedēļas (95% TI: 27,4-36,0) - AC

kombinācijas gadījumā.

Kopējā atbildes reakcijas pakāpe AT kombinācijas gadījumā, salīdzinot ar AC

kombināciju, bija ievērojami augstāka, p=0,009. Kopējā atbildes reakcija AT kombinācijas

gadījumā bija 59,3% (95% TI: 52,8-65,9), salīdzinot ar AC kombināciju, kad kopējā

atbildes reakcija bija 46,5% (95% TI: 39,8-53,2).

Šajā pētījumā AT kombinācijas gadījumā, salīdzinot ar AC kombināciju, novēroja biežākus

smagas neitropēnijas (90% pret 68,6%), febrilas neitropēnijas (33,3% pret 10%), infekciju (8%

pret 2,4%), caurejas (7,5% pret 1,4%), astēnijas (8,5% pret 2,4%) un sāpju (2,8% pret 0%)

gadījumus. No otras puses, AC kombinācijas gadījumā, salīdzinot ar AT kombināciju, novēroja

biežākus smagas anēmijas (15,8% pret 8,5%) gadījumus un, turklāt, biežākus smagas

kardiotoksicitātes gadījumus: sastrēguma sirds mazspēju (3,8% pret 2,8%), absolūtu KKIF

samazināšanos par ≥20% (13,1% pret 6,1%). Toksicitātes izraisītus nāves gadījumus novēroja l

pacientei AT kombinācijas gadījumā (sastrēguma sirds mazspēja) un 4 pacientēm AC

kombinācijas gadījumā (1-sakarā ar septisku šoku un 3-sakarā ar sastrēguma sirds mazspēju).

Abos gadījumos dzīves kvalitātes, ko vērtēja pēc EORTC anketas, rādītāji ir salīdzināmi un

stabili gan terapijas, gan novērošanas laikā.

Docetaksels kombinācijā ar trastuzumabu

Docetakselu kombinācijā ar trastuzumabu pētīja pacientēm ar metastatisku krūts dziedzera vēzi,

kurām novēro izteiktu HER2 ekspresiju un kuras iepriekš nav saņēmušas ķīmijterapiju

metastatiskas slimības dēļ. 186 pacientes randomizēja docetaksela (100 mg/m

) lietošanai

kombinācijā ar trastuzumabu vai bez tā; 60% pacienšu iepriekš bija saņēmušas antraciklīna

preparātu saturošu adjuvantu ķīmijterapiju. Docetaksela un trastuzmaba kombinācija bija efektīva

pacientēm neatkarīgi no tā, vai viņas iepriekš bija saņēmušas adjuvantu antraciklīnu terapiju.

Galvenais tests, ko šajā pivotālajā pētījumā izmantoja HER2 statusa noteikšanai, bija

imūnhistoķīmija (MC). Nelielu daļu pacienšu pārbaudīja, izmantojot fluorescences

in situ

hibridizāciju (FISH). Šajā pētījumā 87% pacienšu bija IHC 3+ slimība, un 95% iesaistīto pacienšu

bija IHC 3+ un/vai FISH pozitīva slimība. Efektivitātes rezultāti apkopoti tālāk tabulā:

Raksturlielums

Docetaksels kombinācijā

ar trastuzumabu

1

n=92

Docetaksels

1

n=94

Atbildes reakcijas pakāpe (95% TI)

(50-71)

(25-45)

Vidējais atbildes reakcijas ilgums

(mēneši)

(95% TI)

11,4

(9,2-15,0)

(4,4-6,2)

Vidējais LLP (mēneši)

(95% TI)

10,6

(7,6-12,9)

(5,0-6,5)

Vidējā dzīvildze (mēneši)

(95% TI)

30,5

(26,8-ne)

22,1

(17,6-28,9)

LLP = laiks līdz progresijai; "ne" nozīmē, ka to nevar aprēķināt vai tas vēl nebija sasniegts.

Pilna analīzes grupa (

intent-to-treat

, nepieciešamais ārstēto pacientu skaits)

Aprēķinātā vidējā dzīvildze

Docetaksels kombinācijā ar kapecitabīnu

Viena randomizēta kontrolēta daudzcentru III fāzes pētījuma dati apstiprina, ka docetakselu

kombinācijā ar kapecitabīnu ir lietderīgi izmantot, lai ārstētu pacientes ar lokāli izplatītu vai

metastatisku krūts dziedzera vēzi pēc neveiksmīgas citotoksiskas ķīmijterapijas, tai skaitā ar

antraciklīniem. Šajā pētījumā 255 pacientēm randomizēti nozīmēja docetakselu (75 mg/m

stundu ilgas intravenozas infūzijas veidā ik pēc 3 nedēļām) un kapecitabīnu (1250 mg/m

divas reizes dienā 2 nedēļas ilgi, pēc kā seko l nedēļu ilgs atpūtas periods). 256 pacientēm

randomizēti nozīmēja tikai docetakselu (100 mg/m

l stundu ilgas intravenozas infūzijas veidā

ik pēc 3 nedēļām). Grupā, kas saņēma docetakselu kopā ar kapecitabīnu, dzīvildze bija lielāka

(p=0,0126). Vidējā dzīvildze grupā, kas saņēma docetakselu kombinācijā ar kapecitabīnu, bija

442 dienas, salīdzinot ar 352 dienām grupā, kas saņēma tikai docetakselu. Kopējā objektīvā

atbildes reakcijas pakāpe visā randomizētajā pacienšu grupā (pētnieka vērtējums) bija 41,6%

grupā, kas saņēma docetakselu kopā ar kapecitabīnu, pret 29,7% grupā, kas saņēma tikai

docetakselu (p=0,0058). Laika posms līdz slimības progresijai grupā, kas saņēma docetaksela

un kapecitabīna kombināciju, bija ilgāks (p<0,0001). Vidējais laika posms līdz progresijai bija

186 dienas grupā, kas saņēma docetaksela un kapecitabīna kombināciju, pret 128 dienām

grupā, kas saņēma tikai docetakselu.

Nesīkšūnu plaušu vēzis

Pacienti, kas iepriekš saņēmuši ķīmijterapiju kopā ar staru terapiju vai bez tās

III fāzes pētījumā pacientiem, kas agrāk saņēmuši ārstēšanu, salīdzinot ar uzturošo aprūpi,

laika periodslīdz slimības progresijai (12,3 nedēļas pret 7 nedēļām) un kopējā dzīvildze bija

ievērojami ilgāka grupā, kas saņēma 75 mg/m

docetaksela. l gada dzīvildze docetaksela

gadījumā, salīdzinot ar uzturošo aprūpi (16%), bija ievērojami ilgāka (40%).

Pacientiem, ko ārstēja ar docetakselu (75 mg/m

), salīdzinot ar uzturošo aprūpi, novēroja

mazāku nepieciešamību pēc morfīna grupas analgētiskajiem līdzekļiem (p<0,01), ne-morfīna

grupas analgētiskajiem līdzekļiem (p<0,01), kā arī citām ar slimību saistītajām zālēm

(p=0,06) vai staru terapijas (p<0,01).

Kopējā atbildes reakcijas pakāpe vērtētajiem pacientiem bija 6,8%, bet vidējais atbildes

reakcijas laiks - 26,1 nedēļa.

Docetaksels kombinācijā ar platīna grupas preparātiem pacientiem, kuri ķīmijterapiju iepriekš nav

saņēmuši

III fāzes klīniskā pētījumā 1218 pacientiem ar nerezecējamu IIIB vai IV stadijas nesīkšūnu

plaušu vēzi (KPS = 70% vai vairāk), kuri agrāk šī stāvokļa terapijai ķīmijterapiju nav

saņēmuši, randomizēti nozīmēja vienu no sekojošiem terapijas režīmiem: docetaksels (T)

75 mg/m

1 stundu ilgas infūzijas veidā, pēc kā tūlīt ievada cisplatīnu (Cis) 75 mg/m

30 līdz

60 minūšu ilgas infūzijas veidā ik pēc 3 nedēļām (TCis); docetaksels 75 mg/m

1 stundu ilgas

infūzijas veidā kombinācijā ar karboplatīnu (AUC 6 mg/ml-min) 30 līdz 60 minūšu ilgas

infūzijas veidā ik pēc 3 nedēļām; vai 4 nedēļu cikls, kura laikā 1., 8., 15. un 22. dienā 6 līdz 10

minūšu laikā ievada vinorelbīnu (V) 25 mg/m

, pirmajā dienā pēc vinorelbīna (V) ievadīšanas

nozīmējot 100 mg/m

cisplatīna (VCis).

Dati par dzīvildzi, vidējo laika posmu līdz slimības progresijai un atbildes reakcijas pakāpi

divās pētījuma grupās ir atainoti sekojošā tabulā:

TCis

N=408

VCis

N=404

Statistiskā analīze

Kopējā dzīvildze (primārais rezultāts):

Vidējā dzīvildze (mēneši)

11,3

10,1

Riska attiecība: 1,122

[97,2% TI: 0,937; 1,342]*

1 gada dzīvildze (%)

Terapijas atšķirība: 5,4%

[95% TI: -1,1; 12,0]

2 gadu dzīvildze (%)

Terapijas atšķirība: 6,2%

[95% TI: 0,2; 12,3]

Vidējais laika periods līdz slimības

progresijai (nedēļas):

22,0

23,0

Riska attiecība: 1,032

[95% TI: 0,876; 1,216]

Kopējā atbildes reakcijas pakāpe (%):

31,6

24,5

Terapijas atšķirība: 7,1%

[95% TI: 0,7; 13,5]

*:Koriģēts daudzkārtējiem salīdzinājumiem un pielāgots stratifikācijas faktoriem (slimības stadija un

terapijas veikšanas reģions), balstoties uz vērtējamo pacientu grupu.

Sekundārie rezultāti ietver sāpju izmaiņas, kopējo dzīves kvalitātes vērtējumu pēc

EuroQoL-5D,

plaušu vēža simptomu skalas un

Karnosfky performance status

pārmaiņas. Šo beigu punktu

rezultāti apstiprina primāro beigu punktu rezultātus.

Docetaksela/karboplatīna kombinācijas gadījumā, salīdzinot ar references terapijas režīmu ar

VCis, ne ekvivalenta, ne arī zemāka efektivitāte nav pierādīta.

Priekšdziedzera vēzis

Docetaksela drošība un efektivitāte kombinācijā ar prednizonu vai prednizolonu pacientiem ar

hormonrefraktāru metastatisku priekšdziedzera vēzi tika izvērtēta randomizētā multicentru III fāzes

pētījumā. Kopumā 1006 pacienti ar KPS≥60 tika randomizēti sekojošās terapijas grupās:

docetaksels 75 mg/m

katru trešo nedēļu 10 ciklu veidā.

docetaksels 30 mg/m

vienreiz nedēļā pirmās 5 nedēļas 5 ciklu veidā, kur viens cikls ir 6

nedēļas.

mitoksantronu 12 mg/m

katru trešo nedēļu 10 ciklu veidā.

Visās trīs grupās ilgstoši lietoja kombināciju ar prednizonu vai prednizolonu pa 5 mg divreiz

dienā.

Pacientiem, kuri terapijā saņēma docetakselu katru trešo nedēļu, tika pierādīta būtiski garāka

kopējā dzīvildze salīdzinājumā ar pacientiem, kuri terapijā saņēma mitoksantronu. Dzīvildzes

pagarināšanās docetaksela iknedēļas grupā nebija statistiski būtiska salīdzinājumā ar

mitoksantrona kontroles grupu. Efektivitātes galarezultāti docetaksela grupā salīdzinājumā ar

kontroles grupu ir apkopoti sekojošā tabulā:

Galarezultāts

Docetaksels

katru trešo nedēļu

Docetaksels

katru nedēļu

Mitoksantrons

katru trešo nedēļu

Pacientu skaits

Vidējā dzīvildze (mēneši)

95% TI

Riska attiecība

95% TI

p - vērtība

18,9

(17,0-21,2)

0,761

(0,619-0,936)

0,0094

17,4

(15,7-19,0)

0,912

(0,747-1,113)

0,3624

16,5

(14,4-18,6)

Pacientu skaits

PSA** atbildes reakcijas biežums (%)

95% TI

p-vērtība*

45,4

(39,5-51,3)

0,0005

47,9

(41,9-53,9)

<0,0001

31,7

(26,4-37,3)

Pacientu skaits

Sāpju atbildes reakcijas biežums (%)

95% TI

p-vērtība*

34,6

(27,1-42,7)

0,0107

31,2

(24,0-39,1)

0,0798

21,7

(15,5-28,9)

Pacientu skaits

Audzēja atbildes reakcijas biežums (%)

95% TI

p-vērtība*

12,1

(7,2-18,6)

0,1112

(4,2-14,2)

0,5853

(3,0-12,1)

stratificēts logaritmiskais pakāpes tests

*statistiskās ticamības sākumpunkts = 0,0175

**PSA: priekšdziedzera specifiskais antigēns

Faktiski ir pierādīts, ka lietojot docetakselu katru nedēļu, tika uzrādīta nedaudz labāka drošība

nekā lietojot docetakselu katru trešo nedēļu; ir iespējams, ka noteikts skaits pacientu var gūt

labumu lietojot docetakselu katru nedēļu.

Vispārējās dzīves kvalitātes ziņā nebija statistisku izmaiņu starp pētījuma grupām.

Kuņģa adenokarcinoma

Tika veikts daudzcentru, atklāts, randomizēts pētījums, lai novērtētu docetaksela drošumu un

efektivitāti, ārstējot pacientus ar metastatisku kuņģa adenokarcinomu, tostarp kuņģa un barības

vada savienojuma vietas adenokarcinomu, kas iepriekš nav saņēmuši ķīmijterapiju metastatiskas

slimības dēļ. Kopumā 445 pacienti ar KPS>70 tika ārstēti vai nu ar docetakselu (T) (75 mg/m

1. dienā) kombinācijā ar cisplatīnu (C) (75 mg/m

1. dienā) un 5-fluoruracilu (F) (750 mg/m

dienā

5 dienas ilgi) vai cisplatīnu (100 mg/m

1. dienā) un 5-fluoruracilu (1000 mg/m

dienā 5 dienas

ilgi). Terapijas cikla ilgums bija 3 nedēļas TCF grupai un 4 nedēļas CF grupai. Vidējais ciklu

skaits uz pacientu bija 6 cikli (robežās no l līdz 16) TCF grupā, salīdzinot ar 4 cikliem (robežās no

l līdz 12) CF grupā. Primārais iznākums bija laiks līdz progresēšanai (TTP). Progresēšanas riska

mazināšanās bija 32,1% un tas tika saistīts ar daudz ilgāku TTP (p=0,0004) par labu TCF grupai.

Kopējā dzīvildze arī bija nozīmīgi ilgāka (p=0,0201) TCF grupā ar mirstības riska mazināšanos par

22,7%. Efektivitātes rezultāti ir apkopoti turpmāk redzamā tabulā:

Docetaksela efektivitāte pacientu ar kuņģa adenokarcinomu ārstēšanā

Iznākums

TCF

N=221

CF

N=224

Vidējais TTP (mēneši)

(95% TI)

(4,86-5,91)

(3,45-4,47)

Riska attiecība

(95% TI)

*p-vērtība

1,473

(1,189-1,825)

0,0004

Vidējā dzīvildze (mēneši)

(95% TI)

2 gadu vērtējums (%)

(8,38-10,58)

18,4

(7,16-9,46)

Riska attiecība

(95% TI)

*p-vērtība

1,293

(1,041-1,606)

0,0201

Kopējā atbildes reakcija

(CR+PR) (%)

36,7

25,4

p-vērtība

0,0106

Progresējoša slimība kā labākā

kopējā atbildes reakcija (%)

16,7

25,9

*Nestratificēts log-rindas tests

Apakšgrupu (pēc vecuma, dzimuma un rases) analīzes liecināja par labu TCF grupai,

salīdzinot ar CF grupu.

Dzīvildzes papildus analīzes, ko veica ar vidējo novērošanas periodu 41,6 mēnešus, vairs

neatklāja statistiski nozīmīgas atšķirības, tomēr vienmēr liecināja par TCF shēmas pārākumu,

un pierādīja, ka 18-30 mēnešu novērošanas laikā ir skaidri redzams TCF pārākums pār CF.

Kopumā dzīves kvalitātes (DK) un klīniskā ieguvuma rezultāti liecināja par izteiktāku

uzlabošanos TCF grupā. Pacientiem, kas tika ārstēti ar TCF, bija ilgāks laiks līdz galējas

vispārējā veselības stāvokļa pasliktināšanās brīdim par 5% atbilstoši QLQ-C30 anketai

(p=0,0121) un ilgāks laiks līdz galējas Karnofska funkcionālā stāvokļa

(Karnofsky

performance status)

pasliktināšanās (p=0,0088) brīdim, salīdzinot ar CF ārstētiem pacientiem.

Galvas un kakla vēzis

Sākotnēja ķīmijterapija, kam seko staru terapija (TAX 323)

Docetaksela lietošanas drošumu un efektivitāti indukcijas terapijā pacientiem ar galvas un

kakla plakanšūnu karcinomu (SCCHN) vērtēja III fāzes, daudzcentru, atklātā, randomizētā

pētījumā (TAX 323). Šajā pētījumā 358 pacienti ar neoperējamu lokāli progresējošu SCCHN

un stāvokli atbilstoši WHO klasifikācijai 0 vai l tika randomizēti vienā no divām terapijas

grupām. Pacienti docetaksela grupā saņēma docetakselu (T) 75 mg/m

un pēc tam cisplatīnu

(P) 75 mg/m

, un pēc tam 5-fluoruracilu (F) 750 mg/m

dienā ilgstošas infūzijas veidā 5

dienas. Šo shēmu lietoja ik pēc trīs nedēļām 4 ciklu veidā, ja novēroja kaut nelielu atbildes

reakciju (audzēju divdimensiju izmēra samazināšanās par >25%) pēc 2 cikliem.

Ķīmijterapijas beigās ar minimālo intervālu 4 nedēļas un maksimālo intervālu 7 nedēļas,

pacienti, kam slimība neprogresēja, saņēma staru terapiju (RT) atbilstoši iestādes vadlīnijām 7

nedēļas (TPF/RT). Pacienti salīdzinošajā grupā saņēma cisplatīnu (P) 100 mg/m

un pēc tam

5-fluoruracilu (F) 1000 mg/m

dienā 5 dienas. Šādu shēmu ievadīja ik pēc trim nedēļām 4

ciklu veidā, ja tika novērota vismaz minimāla atbildes reakcija (par 25% vai vairāk

divdimensionāli mērīta audzēja lieluma samazināšanās) pēc 2 cikliem. Ķīmijterapijas beigās

ar vismaz 4 nedēļu starplaiku, bet ne vairāk kā 7 nedēļas, pacienti, kuru slimība neprogresēja,

saņēma staru terapiju (RT) atbilstoši iestādes vadlīnijām 7 nedēļas (PF/RT). Lokāli-reģionālo

terapiju ar apstarošanu veica vai nu ar standarta frakciju (1,8 Gy - 2,0 Gy reizi dienā 5 dienas

nedēļā, kopējā deva 66-70 Gy), vai paātrinātās/hiperfrakcionētās staru terapijas shēmās

(divreiz dienā ar minimālo starpfrakciju intervālu 6 stundas, 5 dienas nedēļā). Kopumā

paātrinātajām shēmām tika ieteikts 70 Gy un hiperfrakcionētajām shēmām 74 Gy. Pēc

kīmijterapijas bija atļauta ķirurģiska rezekcija - pirms vai pēc staru terapijas. Pacienti, kas

saņēma TPF, saņēma arī profilaktisku ārstēšanu ar antibiotiskiem preparātiem -

ciprofloksacīnu pa 500 mg iekšķīgi divreiz dienā 10 dienas, sākot katra cikla 5. dienā, vai

ekvivalentu terapiju. Šī pētījuma primārais vērtētais raksturlielums - dzīvildze bez

progresēšanas (PFS) -TPF grupā bija nozīmīgi ilgāka nekā PF grupā – p=0,0042 (vidējais

PFS: attiecīgi 11,4 pret 8,3 mēnešiem) ar vidējo novērošanas laiku 33,7 mēneši. Vidējā

vispārējā dzīvildze TPF grupā arī bija nozīmīgi labāka nekā PF grupā (vidējā OS: attiecīgi

18,6 pret 14,5 mēnešiem) ar 28% mirstības riska samazināšanos, p=0,0128. Efektivitātes

rezultāti parādīti tabulā tālāk.

Docetaksela efektivitāte sākotnējā ārstēšanā pacientiem ar neoperējamu lokāli progresējošu

SCCHN

(mērķtiecīgas ārstēšanas analīze)

Vērtējamais raksturlielums

Docetaksels+Cis+5-FU

n=177

Cis+5-FU

n=181

Vidējā dzīvildze bez progresēšanas

(mēneši)

(95% TI)

11,4

(10,1-14,0)

(7,4-9,1)

Koriģētā riska attiecība

(95% TI)

*p-vērtība

(0,55-0,89)

0,0042

Vidējā dzīvildze (mēneši)

(95% TI)

18,6

(15,7-24,0)

14,5

(11,6-18,7)

Riska attiecība

(95% TI)

**p- vērtība

0,72

(0,56-0,93)

0,0128

Labākā vispārējā atbildes reakcija pret

ķīmijterapiju (%)

(95% TI)

67,8

(60,4-74,6)

53,6

(46,0-61,0)

***p- vērtība

0,006

Labākā vispārējā atbildes reakcija pret

pētāmo ārstēšanu [ķīmijterapija +/- staru

terapija] (%) (95% TI)

72,3

(65,1-78,8)

58,6

(51,0-65,8)

***p- vērtība

0,006

Vidējais atbildes reakcijas ilgums pret

ķīmijterapiju + staru terapiju (mēneši)

(95% TI)

n=128

15,7

(13,4-24,6)

n=106

11,7

(10,2-17,4)

Riska attiecība

(95% TI)

**p- vērtība

0,72

(0,52-0,99)

0,0457

Riska attiecība mazāka par l par labu docetaksels + cisplatīns + 5-FU

*Cox modelis (koriģējot attiecībā uz primāro audzēja vietu, T un N klīnisko stadiju un PSWHO)

**Log-rank tests

*** C/H-kvadrāta tests

Dzīves kvalitātes raksturlielumi

TPF ārstētajiem pacientiem novēroja nozīmīgi mazāku vispārējā veselības punktu skaita

samazinājumu nekā tiem, kurus ārstēja ar PF (p=0,01, izmantojot EORTC QLQ-C30 skalu).

Klīniskā ieguvuma raksturlielumi

Vispārējā stāvokļa skalas galvas un kakla (PSS-HN) apakšskalas, kas izstrādāta, lai noteiktu

runas saprotamību, spēju ēst publiskā vietā un diētas atbilstību normai, rezultāti TPF grupā

bija daudz labāki nekā PF grupā.

Vidējais laiks līdz pirmajam pasliktināšanās brīdim pēc WHO stāvokļa TPF grupā bija daudz

lielāks nekā PF grupā. Sāpju intensitātes punktu skaits ārstēšanas laikā uzlabojās abās grupās,

kas liecina par adekvātu pretsāpju terapiju.

Sākotnēja ķīmijterapija, kam seko ķīmijterapija un staru terapija (TAX 324)

Docetaksela drošums un efektivitāte pacientu ar lokāli progresējošu galvas un kakla

plakanšūnu karcinomu (SCCHN) sākotnējā ārstēšanā tika vērtēta randomizētā, daudzcentru,

atklātā III fāzes pētījumā (TAX 324). Šajā pētījumā 501 pacients ar lokāli progresējošu

SCCHN un vispārējo stāvokli atbilstoši WHO klasifikācijai 0 vai l tika randomizēts vienā no

divām grupām. Pētījuma populācija ietvēra pacientus ar tehniski nerezecējamu audzēju,

pacientus ar mazu ķirurģiskas izārstēšanas iespējamību un pacientus, kuru terapijas mērķis

bija orgāna saglabāšana. Efektivitātes un drošuma vērtējums ietvēra tikai dzīvildzes

rezultātus, un orgāna saglabāšanas izdošanās netika formāli vērtēta. Pacienti docetaksela

grupā saņēma docetakselu (T) 75 mg/m

intravenozas infūzijas veidā 1. dienā, pēc tam

ievadīja cisplatīnu (P) 100 mg/m

30 minūšu - 3 stundu ilgas intravenozas infūzijas veidā, bet

pēc tam veica nepārtrauktu intravenozu 5-fluoruracila (F) 1000 mg/m

dienā infūziju no 1.

līdz 4. dienai. Ciklus atkārtoja ik pēc 3 nedēļām, kopumā veicot 3 ciklus. Visi pacienti,

kuriem slimība neprogresēja, saņēma ķīmijterapiju un staru terapiju (CRT) atbilstoši

protokolam (TPF/CRT). Pacienti salīdzinošajā grupā saņēma cisplatīnu (P) 100 mg/m

minūšu - 3 stundu ilgas intravenozas infūzijas veidā 1. dienā un pēc tam nepārtrauktu

intravenozu 5-fluoruracila (F) 1000 mg/m

dienā infūziju no 1. līdz 5. dienai. Ciklus atkārtoja

ik pēc 3 nedēļām, kopumā veicot 3 ciklus. Visi pacienti, kuriem slimība neprogresēja, saņēma

CRT atbilstoši protokolam (PF/CRT).

Pacienti abās terapijas grupās pēc sākotnējās ķīmijterapijas 7 nedēļas saņēma CRT ar

minimālo intervālu 3 nedēļas un ne vēlāk kā 8 nedēļas pēc pēdējā cikla sākšanas (22.-56.

pēdējā cikla diena). Staru terapijas laikā karboplatīnu (AUC 1,5) ievadīja reizi nedēļā vienu

stundu ilgas intravenozas infūzijas veidā, maksimāli 7 devas. Apstarošanu veica ar

megavoltāžas aprīkojumu, izmantojot frakcionēšanu reizi dienā (2 Gy dienā, 5 dienas nedēļā 7

nedēļas, kopējā deva 70-72 Gy). Primārās slimības vietas un/vai kakla operāciju varēja

apsvērt jebkurā laikā pēc CRT pabeigšanas. Visi pacienti pētījuma docetaksela grupā

profilaktiski saņēma antibiotikas. Lietojot docetakselu saturošu shēmu, šī pētījuma primārais

efektivitātes rezultāts, kopējā dzīvildze (OS), bija nozīmīgi ilgāka (log-rank tests, p=0,0058),

nekā lietojot PF (vidējā OS: 70,6 pret 30,1 mēneši), mirstības risks samazinājās par 30%,

salīdzinot ar PF (riska attiecība (HR)=0,70, 95% ticamības intervāls (TI)=0,54-0,90), vidējais

kopējais novērošanas laiks 41,9 mēneši. Sekundārais rezultāts, PFS, liecināja par

progresēšanas vai nāves riska samazināšanos par 29% un vidējās PFS uzlabošanos par 22

mēnešiem (35,5 mēneši TPF un 13,1 mēneši PF). Tas bija arī statistiski nozīmīgi, HR bija

0,71; 95% TI 0,56-0,90; log-rank tests p=0,004. Efektivitātes rezultāti apkopoti tālāk tabulā:

Docetaksela efektivitāte sākotnējā ārstēšanā pacientiem ar lokāli progresējošu SCCHN

(mērķtiecīgas ārstēšanas analīze)

Vērtējamais raksturlielums

Docetaksels + Cis+5-FU

n = 255

Cis+5-FU

n = 246

Vidējā kopējā dzīvildze (mēneši)

(95% TI)

70,6

(49,0-NP)

30,1

(20,9-51,5)

Riska attiecība

(95% TI)

*p-vērtība

(0,54-0,9)

0,0058

Vidējā PFS (mēneši)

(95% TI)

35,5

(19,3-NP)

13,1

(10,6-20,2)

Riska attiecība

(95% TI)

**p- vērtība

0,71

(0,56-0,9)

0,004

Labākā vispārējā atbildes reakcija

(CR + PR) pret ķīmijterapiju (%)

(95% TI)

71,8

(65,8-77,2)

64,2

(57,9-70,2)

***p- vērtība

0,070

Labākā vispārējā atbildes reakcija

(CR + PR) pret pētāmo ārstēšanu

[ķīmijterapija +/-ķīmijterapija un staru

terapija] (%) (95% TI)

76,5

(70,8-81,5)

71,5

(65,5-77,1)

***p- vērtība

0,209

Riska attiecība mazāka par l par labu docetaksels + cisplatīns + fluoruracils

*nekoriģēts log-rank tests

**nekoriģēts log-rank tests, nekoriģēts attiecībā uz vairākiem salīdzinājumiem

*** C/H-kvadrāta tests, nekoriģēts attiecībā uz vairākiem salīdzinājumiem

NP - nav piemērojams

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra ir atbrīvojusi no pienākuma iesniegt references zāļu, kas satur

docetakselu, pētījumu rezultātus visās pediatriskās populācijas apakšgrupās, ārstējot krūts

dziedzera vēzi, prostatas vēzi, kuņģa karcinomu un galvas un kakla vēzi, izņemot II un III tipa

mazāk diferencētu nazofaringeālu karcinomu (informāciju par lietošanu bērniem skatīt

4.2. apakšpunktā).

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Docetaksela farmakokinētika ir vērtēta, I fāzes pētījumu laikā vēža slimniekiem ievadot

20-115 mg/m

devas. Docetaksela farmakokinētikas profils nav atkarīgs no devas lieluma un

tam ir trīs daļas. Izvades pusperiods α, β un γ fāzēs ir attiecīgi 4 minūtes, 36 minūtes un 11,1

stunda. Vēlīnā fāze ir daļēji saistīta ar lēnu docetaksela izvadi no organisma perifērijas.

Izkliede

Pēc 100 mg/m

devas, kas ievadīta vienu stundu ilgas infūzijas veidā, tika panākta 3,7 μg/ml

maksimālā koncentrācija plazmā, kam atbilstošā AUC vērtība ir 4,6 μg/ml. Vidējās kopējā

organisma klīrensa un izkliedes tilpuma vērtības stabilas koncentrācijas apstākļos attiecīgi ir

21 /h/m

un 113 1. Kopējā organisma klīrensa variācijas atsevišķiem indivīdiem ir aptuveni

50%. Vairāk nekā 95% docetaksela saistās ar plazmas olbaltumvielām.

Eliminācija

C iezīmēta docetaksela pētījumi ir veikti ar trim vēža slimniekiem. Docetaksels pēc

oksidatīviem tā struktūrā ietilpstošās terciārās butilestera grupas vielmaiņas procesiem, kuros

iesaistīts citohroms P450, septiņu dienu laikā no organisma izdalās gan ar urīnu, gan ar fēcēm.

Aprēķināts, ka ar urīnu un fēcēm izdalās attiecīgi 6% un 75% ievadītā radioaktīvā izotopa

daudzuma. Aptuveni 80% radioaktīvā izotopa, kas izdalīts no fēcēm, ir izvadīts pirmo 48

stundu laikā kā viens galvenais neaktīvais vielmaiņas produkts, trīs neaktīvi vielmaiņas

produkti nelielā daudzumā un ļoti mazs daudzums preparāta neizmainītā veidā.

Īpašas pacientu grupas

Vecums un dzimums

Docetaksela farmakokinētikas atkarība no pacientu grupām ir pētīta, iesaistot 577 pacientus.

Paredzamie farmakokinētikas parametri bija ļoti tuvi tam, kas bija gaidāms I fāzes pētījumu

laikā. Docetaksela farmakokinētiku neietekmē pacienta vecums vai dzimums.

Aknu darbības traucējumi

Nelielam skaitam pacientu (n=23), kam klīnisko bioķīmisko analīžu rezultāti liecināja par

viegliem vai vidēja smaguma pakāpes aknu darbības traucējumiem (ALAT un ASAT

pārsniedz normas augšējo robežu 1,5 reizes vai vairāk, pie kam sārmainās fosfotāzes normas

augšējā robeža ir pārsniegta 2,5 reizes vai vairāk), kopējais organisma klīrenss samazinās

vidēji par 27% (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Šķidruma aizture

Pacientiem ar vieglu vai vidējas smaguma pakāpes šķidruma aizturi docetaksela klīrenss

nemainās. Par pacientiem ar smagu šķidruma aizturi dati nav pieejami.

Kombinēta terapija

Doksorubicīns

Izmantojot kombinēto terapiju, docetaksels doksorubicīna klīrensu un doksorubicinola

(doksorubicīna vielmaiņas produkta) koncentrāciju plazmā neietekmē. Vienlaikus lietošana

docetaksela, doksorubicīna un ciklofosfamīda farmakokinētiku neietekmēja.

Kapecitabīns

I fāzes pētījumos, kuros vērtēja, kā kapecitabīns ietekmē docetaksela farmakokinētiku un kā

docetaksels ietekmē kapecitabīna farmakokinētiku, ne kapecitabīns docetaksela, ne

docetaksels 5'-DFUR (nozīmīgākā kapecitabīna vielmaiņas produkta) farmakokinētikas

parametrus (C

un AUC) neietekmēja.

Cisplatīns

Docetaksela klīrenss, to lietojot kombinācijā ar cisplatīnu, ir līdzīgs klīrensam docetaksela

monoterapijas gadījumā. Cisplatīna, to ievadot drīz pēc docetaksela ievadīšanas,

farmakokinētikas raksturlielumi ir līdzīgi kā gadījumā, kad ievadīts tikai cisplatīns.

Cisplatīns un 5-fluoruracils

Kombinēta docetaksela, cisplatīna un 5-fluoruracila lietošana 12 pacientiem ar norobežotiem

audzējiem neietekmēja katra atsevišķa zāļu līdzekļa farmakokinētiku.

Prednizons un deksametazons

Lietojot standarta deksametazona premedikāciju, 42 pacientiem tika pētīts prednizona efekts

uz docetaksela farmakokinētiku.

Prednizons

Nekāds prednizona efekts uz docetaksela farmakokinētiku netika novērots.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Docetaksela kancerogēnais potenciāls nav pētīts.

In vitro

mutagēnas īpašības docetaksels uzrāda mikrokodolu un hromosomu aberācijas testos

ar CHO-K1 šūnām, kā arī

in vivo

mikrokodolu testos ar pelēm. Tomēr tas neveicina

mutagenitāti

Ames

testā vai CHO/HGPRT gēnu mutācijas analīzē. Rezultāti atbilst

docetaksela farmakoloģiskajai aktivitātei.

Nevēlamās blakusparādības sēkliniekos, kas novērotas toksicitātes pētījumos ar grauzējiem,

liecina, ka docetaksels var negatīvi ietekmēt vīriešu fertilitāti.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Koncentrāta flakons:

Polisorbāts 80

Etilspirts, bezūdens

Šķīdinātāja flakons:

Ūdens injekcijām

6.2.

Nesaderība

Šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm (izņemot 6.6. apakšpunktā

minētās).

6.3.

Uzglabāšanas laiks

18 mēneši

Bāzes šķīdums: lietošanai sagatavota šķīduma ķīmiskā un fizikālā stabilitāte pierādīta 8

stundas, uzglabājot pie 2°C-8°C vai istabas temperatūrā (līdz 25°C). No mikrobioloģiskā

viedokļa zāles jāizlieto nekavējoties. Ja tās netiek izlietotas nekavējoties, par lietošanai

sagatavoto zāļu uzglabāšanas laiku un apstākļiem līdz lietošanai atbildīgs ir lietotājs,

un parasti tas nedrīkst pārsniegt 24 stundas temperatūrā 2–8°C, ja

šķīdināšana/atšķaidīšana notikusi kontrolētos un apstiprinātos aseptiskos apstākļos.

Infūzijas šķīdums: lietošanai sagatavota šķīduma ķīmiskā un fizikālā stabilitāte pierādīta

4 stundas, uzglabājot istabas temperatūrā (līdz 25°C). No mikrobioloģiskā viedokļa zāles

jāizlieto nekavējoties. Ja tās netiek izlietotas nekavējoties, par lietošanai sagatavoto

zāļu uzglabāšanas laiku un apstākļiem līdz lietošanai atbildīgs ir lietotājs, un parasti tas

nedrīkst pārsniegt 24 stundas temperatūrā 2–8°C, ja šķīdināšana/atšķaidīšana notikusi

kontrolētos un apstiprinātos aseptiskos apstākļos.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25

Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu atšķaidīšanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

Katrs iepakojums satur:

vienu koncentrāta flakonu un

vienu šķīdinātāja flakonu.

Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai flakonā

6 ml tilpuma caurspīdīga 1. klases stikla flakons ar brombutilgumijas aizbāzni un noplēšamu

vāciņu.

Šis flakons satur 0,72 ml 27,73 mg/ml docetaksela šķīduma polisorbātā 80 (pildījuma tilpums:

24,4 mg/0,88 ml). Izstrādājot docetaksela zāļu formu, šāds pildījuma tilpums noteikts, lai

kompensētu bāzes šķidruma zudumus sakarā ar tā putošanos sagatavošanas laikā, pielipšanu

pie flakona sienām un "zudušā tilpuma" esamību. Šis papildu pildījums pēc atšķaidīšanas,

pievienojot visu iepakojumā esošā docetaksela šķīdinātāja flakona saturu, nodrošina minimālu

bāzes šķidruma tilpumu 2 ml, kura sastāvā ir 10 mg/ml docetaksela, kas atbilst 20 mg/0,72 ml

flakonā, kā norādīts uz etiķetes.

Šķīdinātāja flakons

6 ml tilpuma caurspīdīga 1. klases stikla flakons ar brombutilgumijas aizbāzni un noplēšamu

vāciņu.

Šķīdinātāja flakons satur 1,28 ml šķīduma injekciju ūdenī (pildījuma tilpums ir 1,71 ml).

Ievadot visu šķīdinātāja flakona saturu flakonā ar Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml koncentrātu

infūziju šķīduma pagatavošanai, iegūst bāzes šķīdumu, kura koncentrācija ir 10 mg/ml

docetaksela.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Docetaxel Teva ir pretaudzēju līdzeklis un, līdzīgi citām potenciāli toksiskām vielām,

pagatavojot tā šķīdumus un veicot ar tiem darbības, ir jāievēro piesardzība. Ieteicams lietot

cimdus.

Ja Docetaxel Teva koncentrāts, bāzes šķīdums vai infūzijas šķīdums nonāk uz ādas, tas

nekavējoties rūpīgi jānomazgā ar ziepēm un ūdeni. Ja Docetaxel Teva koncentrāts, bāzes

šķīdums vai infūzijas šķīdums nonāk kontaktā ar gļotādām, tas nekavējoties rūpīgi jānomazgā

ar ūdeni.

Šķīduma intravenozai ievadīšanai pagatavošana

a)

Docetaxel Teva bāzes šķīduma (10 mg/ml docetaksela) pagatavošana

Ja flakoni ir uzglabāti ledusskapī, nepieciešamais Docetaxel Teva iepakojumu skaits uz 5

minūtēm jāatstāj istabas temperatūrā (līdz 25°C).

Izmantojot šļirci ar adatu, flakonu nedaudz piešķiebjot, no flakona aseptiski paņem visu

Docetaxel Teva šķīdinātāja daudzumu.

Visu šļirces saturu ievada atbilstošā Docetaxel Teva flakonā.

Izvelk šļirci un adatu no flakona un veic tā satura samaisīšanu, atkārtoti apgriežot flakonu

otrādi ne mazāk kā 45 sekundes ilgi. Nekratīt.

Flakonu ar bāzes šķīdumu uz 5 minūtēm atstāj istabas temperatūrā (līdz 25°C), pēc tam

pārbauda, vai šķīdums ir homogēns un dzidrs (sakarā ar polisorbāta 80 klātbūtni preparātā,

putošanās pat pēc 5 minūtēm ir normāla parādība).

Bāzes šķīdums satur 10 mg/ml docetaksela un tas jāizlieto tūlīt pēc pagatavošanas, lai arī ir

pierādīta bāzes šķīduma ķīmiskā un fizikālā stabilitāte līdz 8 stundām, uzglabājot pie 2°C līdz

8°C vai istabas temperatūrā (līdz 25°C).

b)

Šķīduma infūzijām pagatavošana

Lai sagatavotu pacientam nepieciešamo devu, var būt nepieciešami vairāki bāzes šķīduma

flakoni. Izmantojot graduētas šļirces ar adatu un ievērojot pacientam nepieciešamo devu

miligramos , no atbilstoša daudzuma flakonu ar bāzes šķīdumu aseptiski paņem nepieciešamo

daudzumu šķīduma, kas satur 10 mg/ml docetaksela. Piemēram, 140 mg devai atbilst 14 ml

docetaksela bāzes šķīduma.

Nepieciešamo bāzes šķīduma tilpumu ievada 250 ml tilpuma ne-PVH infūziju maisā vai

pudelē ar vai nu 5% glikozes vai 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīdumu infūzijām.

Ja nepieciešamās devas lielums pārsniedz 200 mg docetaksela, infūziju nesējšķīduma tilpums

ir jāpalielina, lai nepārsniegtu docetaksela koncentrāciju 0,74 mg/ml.

Šūpojot infūziju maisu vai pudeli, samaisa tā saturu.

Docetaxel Teva infūziju šķīdums jāizlieto 4 stundu laikā. To ievada aseptiski, istabas

temperatūrā (līdz 25°C) un normālā apgaismojumā, l stundu ilgas infūzijas veidā.

Līdzīgi kā ar visām parenterāli ievadāmām zālēm, Docetaxel Teva bāzes un infūziju šķīdumi

pirms lietošanas vizuāli jāpārbauda un šķīdumi ar nogulsnēm ir jāiznīcina.

Neizlietotās zāles vai izlietotos materiālus jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nīderlande

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/09/611/001

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2010. gada 26. janvāris

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2014. gada 14. jūlijs

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml koncentrāts un šķīdinātājs infūziju šķīduma pagatavošanai

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katrs Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml koncentrāta flakons satur 80 mg docetaksela. Katrs ml

koncentrāta satur 27,73 mg docetaksela.

Palīgvielas ar zināmu iedarbību:

katrā koncentrāta flakonā ir 25,1% (masas %) bezūdens etilspirta (723 mg bezūdens

etilspirta).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Koncentrāts un šķīdinātājs infūziju šķīduma pagatavošanai.

Koncentrāts ir dzidrs, viskozs, dzeltens vai brūni dzeltenīgs šķīdums.

Šķīdinātājs ir bezkrāsains šķīdums.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Krūts dziedzera vēzis

Docetaxel Teva kombinācijā ar doksorubicīnu un ciklofosfamīdu ir indicēts adjuvantai

terapijai pacientēm ar:

operējamu krūts dziedzera vēzi un metastāzēm limfmezglos,

operējamu krūts dziedzera vēzi bez metastāzēm limfmezglos.

No pacientēm ar operējamu krūts dziedzera vēzi bez metastāzēm limfmezglos adjuvanto

terapiju drīkst saņemt tās pacientes, kurām ir piemērota ķīmijterapijas lietošana saskaņā ar

starptautiski pieņemtajiem kritērijiem par primāro terapiju agrīna krūts vēža ārstēšanai (skatīt

5.1. apakšpunktu).

Docetaxel Teva kombinācijā ar doksorubicīnu ir indicēts terapijai pacientēm ar lokāli izplatītu

vai metastatisku krūts dziedzera vēzi, kuras iepriekš citotoksisku terapiju šīs slimības dēļ nav

saņēmušas.

Docetaxel Teva monoterapijā ir indicēts terapijai pacientēm ar lokāli izplatītu vai metastatisku

krūts dziedzera vēzi pēc neveiksmīgas citotoksiskas ķīmijterapijas, kurā ir bijuši iekļauti

antraciklīna grupas vai alkilējošie līdzekļi.

Docetaxel Teva kombinācijā ar trastuzumabu ir indicēts pacientēm ar metastatisku krūts

dziedzera vēzi, kurām novēro izteiktu HER2 ekspresiju un kuras iepriekš nav saņēmušas

ķīmijterapiju metastatiskas slimības dēļ.

Docetaxel Teva kombinācijā ar kapecitabīnu ir indicēts terapijai pacientēm ar lokāli izplatītu

vai metastatisku krūts dziedzera vēzi pēc neveiksmīgas citotoksiskas ķīmijterapijas, kurā ir

bijuši iekļauti antraciklīna grupas līdzekļi.

Nesīkšūnu plaušu vēzis

Docetaxel Teva ir indicēts pacientiem ar lokāli izplatītu vai metastatisku nesīkšūnu plaušu

vēzi pēc neveiksmīgas iepriekš saņemtas ķīmijterapijas.

Docetaxel Teva kombinācijā ar cisplatīnu ir indicēts pacientiem ar nerezecējamu, lokāli

izplatītu vai metastatisku nesīkšūnu plaušu vēzi, kuri iepriekš šīs slimības dēļ ķīmijterapiju

nav saņēmuši.

Priekšdziedzera vēzis

Docetaxel Teva kombinācijā ar prednizonu vai prednizolonu ir indicēts pacientiem ar

hormonrefraktāru metastatisku priekšdziedzera vēzi.

Kuņģa adenokarcinoma

Docetaxel Teva kombinācijā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu ir indicēts, lai ārstētu pacientus ar

metastatisku kuņģa adenokarcinomu, tostarp kuņģa un barības vada savienojuma daļas

adenokarcinomu, kuri iepriekš nav saņēmuši ķīmijterapiju metastatiskas slimības ārstēšanai.

Galvas un kakla vēzis

Docetaxel Teva kombinācijā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu ir indicēts sākotnējai terapijai

pacientiem ar lokāli progresējošu galvas un kakla plakanšūnu karcinomu.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Docetaksela ievadīšanu izdara tikai specializētās ķīmijterapijas nodaļās, tikai kvalificēta ārsta

ar pieredzi pretaudzēju ķīmijterapijā, uzraudzībā (skatīt 6.6. apakšpunktu).

Devas

Krūts dziedzera, nesīkšūnu plaušu, kuņģa un galvas un kakla vēža ārstēšanai, ja vien nav

kontrindikāciju, var izmantot premedikāciju, kas ietver perorālu kortikosteroīda lietošanu,

piemēram, 16 mg deksametazona dienā (piemēram, 8 mg divreiz dienā) 3 dienas, uzsākot to l

dienu pirms docetaksela ievadīšanas (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Priekšdziedzera vēža premedikācijas režīms perorālai deksametazona lietošanai ir 8 mg 12

stundas, 3 stundas un l stundu pirms docetaksela infūzijas, vienlaicīgi lietojot prednizonu vai

prednizolonu (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Lai mazinātu hematoloģiskas toksicitātes risku, profilaktiski var lietot G-KSF.

Docetakselu ievada vienu stundu ilgas infūzijas veidā reizi 3 nedēļās.

Krūts dziedzera vēzis

Operējama krūts dziedzera vēža ar metastāzēm limfmezglos vai bez tām adjuvantai terapijai

ieteicamā docetaksela deva ir 75 mg/m

, ko ievada l stundu pēc 50 mg/m

doksorubicīna un

500 mg/m

ciklofosfamīda ievadīšanas reizi 3 nedēļās 6 ciklu veidā (TAC shēma) (skatīt arī

"Devas korekcija terapijas laikā").

Pacientēm ar lokāli izplatītu vai metastatisku krūts dziedzera vēzi monoterapijā docetaksela

ieteicamā deva ir 100 mg/m

. Pirmās izvēles terapijā docetakselu (75 mg/m

) ievada

kombinācijā ar doksorubicīnu (50 mg/m

Lietojot kombinācijā ar trastuzumabu, ieteicamā docetaksela deva ir 100 mg/m

ik pēc 3

nedēļām; trastuzumabu ievada reizi nedēļā. Pivotālā pētījumā sākotnējo docetaksela infūziju

uzsāka vienu dienu pēc trastuzumaba pirmās devas ievadīšanas. Turpmākās docetaksela devas

ievadīja tūlīt pēc trastuzumaba infūzijas pabeigšanas, ja iepriekšējās trastuzumaba devas

panesamība bija laba. Informāciju par trastuzumaba devu un lietošanu skatīt trastuzumaba

zāļu aprakstā.

Kombinācijā ar kapecitabīnu docetaksela ieteicamā deva ir 75 mg/m

ik pēc trīs nedēļām

(kapecitabīnu lieto divas reizes dienā pa 1 250 mg/m

ne vēlāk kā 30 minūtes pēc ēšanas, 2

nedēļas ilgi, pēc kā seko nedēļu ilgs atpūtas periods). Lai aprēķinātu kapecitabīna devu

atbilstoši ķermeņa virsmas laukumam, skatīt kapecitabīna zāļu aprakstu.

Nesīkšūnu plaušu vēzis

Ar ķīmijterapiju iepriekš neārstētiem pacientiem, kam ārstē nesīkšūnu plaušu vēzi, ir

ieteicams devu režīms, kad pēc 75 mg/m

docetaksela ievadīšanas tūlīt ievada 75 mg/m

cisplatīna 30 līdz 60 minūšu laikā. Terapijai pēc neveiksmīgas iepriekšējas ārstēšanas ar

platīna grupas preparātiem ieteicamā deva ir 75 mg/m

monoterapijas veidā.

Priekšdziedzera vēzis

Rekomendējamā docetaksela deva ir 75 mg/m

. Prednizonu vai prednizolonu 5 mg perorāli 2

reizes dienā lieto ilgstoši (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Kuņģa adenokarcinoma

Ieteicamā docetaksela deva ir 75 mg/m

, ko ievada vienu stundu ilgas infūzijas veidā, kam

seko 75 mg/m

cisplatīna 1-3 stundu ilgas infūzijas veidā (abas tikai pirmajā dienā), kam seko

750 mg/m

5-fluoruracila dienā, ko ievada 24 stundu ilgas nepārtrauktas infūzijas veidā 5

dienas ilgi, sākot no cisplatīna infūzijas beigām.

Terapija jāatkārto ik pēc 3 nedēļām. Pacientiem jāsaņem premedikācija ar pretvemšanas

līdzekļiem un nepieciešamā atbilstoša hidratācija cisplatīna ievadīšanai. Lai mazinātu

hematoloģiskās toksicitātes risku, profilaktiski jālieto G-KSF (skatīt arī "Devas korekcija

terapijas laikā").

Galvas un kakla vēzis

Pacientiem jāsaņem premedikācija ar pretvemšanas līdzekļiem un jānodrošina atbilstoša

hidratācija (pirms cisplatīna lietošanas un pēc tās). Lai mazinātu hematoloģiskās toksicitātes

risku, profilaktiski var lietot G-KSF. Visi pacienti TAX 323 un TAX 324 pētījumu

docetaksela grupās saņēma profilaktiski antibiotikas.

Sākotnēja ķīmijterapija, kam seko staru terapija (TAX 323)

Sākotnējai neoperējamas progresējošas galvas un kakla plakanšūnu karcinomas

(SCCHN) ārstēšanai ieteicamā docetaksela deva ir 75 mg/m

l stundu ilgas infūzijas

veidā, pēc tam cisplatīns 75 mg/m

l stundu ilgas infūzijas veidā pirmajā dienā, tad 5-

fluoruracils ilgstošas infūzijas veidā pa 750 mg/m

dienā piecas dienas. Šādu shēmu

ievada ik pēc 3 nedēļām 4 ciklu veidā. Pēc ķīmijterapijas pacientiem jāsaņem staru

terapija.

Sākotnēja ķīmijterapija, kam seko ķīmijterapija un staru terapija (TAX 324)

Pacientu ar lokāli progresējošu (tehniski nerezecējamu, ar mazu ķirurģiskas

izārstēšanas iespējamību un ar orgāna saglabāšanas mērķi) galvas un kakla plakanšūnu

karcinomu (SCCHN) sākotnējai ārstēšanai ieteicamā docetaksela deva ir 75 mg/m

stundu ilgas intravenozas infūzijas veidā 1. dienā, pēc tam lietojot cisplatīnu 100 mg/m

30 minūšu - 3 stundu ilgas infūzijas veidā un pēc tam nepārtrauktas infūzijas veidā

laikā no 1. līdz 4. dienai ievadot 5-fluoruracilu pa 1000 mg/m

dienā. Šo shēmu lieto ik

pēc 3 nedēļām 3 ciklu veidā. Pēc ķīmijterapijas pacientiem jāsaņem ķīmijterapija un

staru terapija.

Par cisplatīna un 5-fluoruracila devas pielāgošanu lasiet atbilstošos zāļu aprakstos.

Devas korekcija terapijas laikā

Vispārēji norādījumi

Docetaksels jāievada, kad neitrofilo skaits ir 1500 šūnas/mm

vai vairāk.

Pacientiem ar febrilu neitropēniju, neitrofilo skaitu mazāku par 500 šūnas/mm

ilgāk par

nedēļu, smagām vai kumulējošām ādas reakcijām, kā arī smagu perifēru neiropātiju

docetaksela terapijas laikā, docetaksela deva jāsamazina no 100 mg/m

līdz 75 mg/m

un/vai

no 75 līdz 60 mg/m

. Ja, lietojot 60 mg/m

devu, pacientam minētās parādības nepāriet,

terapija ir jāpārtrauc.

Krūts dziedzera vēža adjuvanta terapija

Jāapsver primārā G-KSF profilakse pacientēm, kuras saņem docetakselu, doksorubicīnu un

ciklofosfamīdu (TAC) adjuvantai krūts dziedzera vēža terapijai. Pacientēm, kurām rodas

febrila neitropēnija un/vai neitropēniska infekcija, docetaksela deva visos turpmākajos ciklos

jāsamazina līdz 60 mg/m

(skatīt 4.4. un 4.8. apakšpunktus). Pacientēm, kam rodas 3. vai 4.

pakāpes stomatīts, deva jāsamazina līdz 60 mg/m

Kombinācijā ar cisplatīnu

Pacientiem, kas terapijas sākumā saņēmuši 75 mg/m

docetaksela kombinācijā ar cisplatīnu

un kam iepriekšējā terapijas ciklā trombocītu mazākais skaits ir mazāks par 25 000

šūnas/mm

, vai pacientiem ar febrilu neitropēniju, kā arī pacientiem ar smagām

nehematoloģiskām toksicitātes izpausmēm nākamajos terapijas ciklos docetaksela deva

jāsamazina līdz 65 mg/m

. Cisplatīna devas korekcijas iespējas skatīt atbilstošā zāļu aprakstā.

Kombinācijā ar kapecitabīnu

kapecitabīna devas modifikācijas skatīt attiecīgajā kapecitabīna zāļu aprakstā;

pacientiem, kam pirmo reizi attīstās 2. pakāpes toksicitātes izpausmes, kas saglabājas

līdz nākamajam docetaksela/kapecitabīna terapijas kursam, terapiju atliek, līdz tie

atlabst līdz 0 vai 1. toksicitātes pakāpei un pēc tam ievada 100% devu;

pacientiem, kam jebkurā terapijas cikla laikā 2. pakāpes toksicitāte attīstās otrreiz vai

pirmo reizi novēro 3. pakāpes toksicitāti, terapiju atliek, līdz tie atlabst līdz 0 vai 1.

toksicitātes pakāpei un pēc tam atsāk terapiju ar docetakselu 55 mg/m

jebkuru turpmāku toksicitātes vai jebkuras 4. pakāpes toksicitātes izpausmes gadījumā

docetaksela lietošana ir jāpārtrauc.

Informāciju par trastuzumaba devas pielāgošanu skatīt trastuzumaba zāļu aprakstā.

Kombinācijā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu

Ja, neraugoties uz G-KSF lietošanu, rodas febrila neitropēnija, ilgstoša neitropēnija vai

neitropēniska infekcija, docetaksela deva jāmazina no 75 līdz 60 mg/m

. Ja turpmāk rodas

komplicētas neitropēnijas gadījumi, docetaksela deva jāmazina no 60 līdz 45 mg/m

. 4.

pakāpes trombocitopēnijas gadījumā docetaksela deva jāmazina no 75 līdz 60 mg/m

Pacientus nedrīkst atkārtoti ārstēt ar docetakselu turpmākajos ciklos, līdz neitrofilo skaits

atjaunojas līdz vairāk par 1500 šūnām/mm

un trombocītu skaits līdz >100 000 šūnām/mm

Jā šī toksicitāte saglabājas, pārtrauciet terapiju (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Ieteicamās devas korekcijas toksicitātes gadījumā pacientiem, kas tiek ārstēti ar docetakselu

kombinācijā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu (5-FU), ir šādas:

Toksicitāte

Devas korekcija

3. pakāpes caureja

Pirmā reize: maziniet 5-FU devu par 20%.

Otrā reize: tad maziniet docetaksela devu par 20%.

4. pakāpes caureja

Pirmā reize: maziniet docetaksela un 5-FU devas par 20%.

Otrā reize: pārtrauciet terapiju.

3. pakāpes

stomatīts/mukozīts

Pirmā reize: maziniet 5-FU devu par 20%.

Otrā reize: pārtrauciet tikai 5-FU lietošanu (visos turpmākajos

ciklos).

Trešā reize: maziniet docetaksela devu par 20%.

4. pakāpes

stomatīts/mukozīts

Pirmā reize: pārtrauciet tikai 5-FU lietošanu (visos turpmākajos

ciklos).

Otrā reize: maziniet docetaksela devu par 20%.

Par cisplatīna un 5-fluoruracila devas korekcijām skatīt atbilstošos zāļu aprakstus.

Pivotālos SCCHN pētījumuos pacientiem, kuriem radās komplicēta neitropēnija (tostarp

ilgstoša neitropēnija, febrila neitropēnija vai infekcija), tika ieteikts lietots G-KSF lai

nodrošinātu profilaktisku aizsardzību (piemēram, 6. - 15. dienā) visos turpmākajos ciklos.

Īpašas pacientu grupas

Pacienti ar aknu funkcijas traucējumiem

Ievērojot docetaksela farmakokinētikas datus, kas iegūti, monoterapijai izmantojot 100 mg/m

devas, pacientiem, kam transamināžu (ALAT un/vai ASAT) līmenis serumā normas augstāko

robežu pārsniedz vairāk nekā 1,5 reizes un sārmainās fosfotāzes koncentrācija normas

augstāko robežu pārsniedz vairāk nekā 2,5 reizes, ieteicamā docetaksela deva ir 75 mg/m

(skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktus). Tiem pacientiem, kam bilirubīns pārsniedz normas augšējo

robežu un/vai ALAT un ASAT koncentrācija serumā normas augstāko robežu pārsniedz

vairāk nekā 3,5 reizes, kā arī sārmainās fosfotāzes koncentrācija normas augstāko robežu

pārsniedz vairāk nekā 6 reizes, devu samazināt neiesaka un docetakselu, ja vien tas nav vitāli

nepieciešams, lietot nevajadzētu.

Lietojot kombinācijā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu pacientu ar kuņģa adenokarcinomu

ārstēšanai, no pivotālā klīniskā pētījuma tika izslēgti pacienti, kam ALAT un/vai ASAT

līmenis vairāk nekā 1,5 reizes pārsniedza augšējo normas robežu, sārmainās fosfotāzes

līmenis vairāk nekā 2,5 reizes pārsniedza augšējo normas robežu un bilirubīna līmenis

pārsniedza augšējo normas robežu; šiem pacientiem nevar ieteikt mazināt devu un

docetakselu nedrīkst lietot, ja vien tas nav absolūti indicēts. Par docetaksela lietošanu

kombinētas terapijas veidā citām indikācijām pacientiem ar aknu darbības traucējumiem datu

nav.

Pediatriskā populācija

Docetaxel Teva drošums un efektivitāte, lietojot nazofaringeālās karcinomas ārstēšanā

bērniem vecumā no 1 mēneša līdz 18 gadiem, līdz šim nav pierādīta.

Docetaxel Teva lietošana pediatriskajā populācijā tādām indikācijām kā krūts dziedzera vēzis,

nesīkšūnu plaušu vēzis, prostatas vēzis, kuņģa vēzis un galvas un kakla vēzis, izņemot mazāk

diferencētu II un III tipa nazofaringeālo karcinomu, nav būtiska.

Gados vecāki pacienti

Pamatojoties uz farmakokinētikas pētījumu rezultātiem atšķirīgām pacientu grupām, preparāta

lietošanai gados vecākiem pacientiem īpašu norādījumu nav. Izmantojot kombināciju ar

kapecitabīnu, pacientiem vecumā no 60 gadiem, kapecitabīna sākotnējo devu ieteicams

samazināt līdz 75% no parastās (skatīt kapecitabīna zāļu aprakstu).

Lietošanas veids

Norādījumus par zāļu sagatavošanu un lietošanu skatīt 6.6. apakšpunktā.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām

palīgvielām.

Docetakselu nedrīkst lietot pacientiem, kuriem jau sākotnēji neitrofilo leikocītu skaits ir

mazāks par 1 500 šūnas/mm

Docetakselu nedrīkst lietot pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem, jo nav

pieejami attiecīgi dati (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu).

Ja kombinācijā ar docetakselu lieto citas zāles, arī to kontrindikācijas ir spēkā.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ārstējot krūts dziedzera un nesīkšūnu plaušu vēzi, ja nav kontrindikāciju, dienu pirms

docetaksela ievadīšanas var izmantot premedikāciju ar perorāli lietojamiem kortikosteroīdu

grupas līdzekļiem 3 dienas pa 16 mg deksametazona dienā (piemēram, 8 mg 2 reizes dienā).

Tas var samazināt šķidruma aiztures gadījumu biežumu un smaguma pakāpi, kā arī

paaugstinātas jutības reakciju smagumu. Pie priekšdziedzera vēža premedikācija ir perorāla

deksametazona 8 mg deva 12 stundas, 3 stundas un l stundu pirms docetaksela infūzijas

(skatīt 4.2. apakšpunktu).

Hematoloģija

Neitropēnija ir visbiežāk novērotā docetaksela izraisītā nevēlamā blakusparādība. Vissmagākā

neitropēnijas pakāpe iestājas vidēji 7. dienā, tomēr pacientiem, kas iepriekš saņēmuši spēcīgu

terapiju, tā var iestāties agrāk. Visiem pacientiem, kas saņem docetakselu, bieži jākontrolē

pilna asinsaina. Terapiju ar docetakselu var atsākt, kad neitrofilo skaits atkal ir 1 500

šūnas/mm

vai vairāk (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Ja docetaksela terapijas laikā novēro smagu neitropēniju (mazāk kā 500 šūnas/mm

septiņas

dienas vai ilgāk), nākamajos terapijas ciklos ieteicams samazināt preparāta devu vai veikt

simptomiem atbilstošus pasākumus (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Pacientiem, kas tika ārstēti ar docetaksela kombināciju ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu (TCF),

febrila neitropēnija un neitropēniska infekcija attīstījās retāk, ja pacienti profilaktiski saņēma

G-KSF. Ar TCF ārstētiem pacientiem komplicētas neitropēnijas (febrīla neitropēnija, ilgstoša

neitropēnija un neitropēniska infekcija) riska mazināšanai profilaktiski jāsaņem G-KSF.

Pacienti, kas saņem TCF, rūpīgi jānovēro (skatīt 4.2. un 4.8. apakšpunktus).

Pacientēm, kuras tika ārstētas ar docetaksela kombināciju ar doksorubicīnu un ciklofosfamīdu

(TAC), febrila neitropēnija un/vai neitropēniska infekcija radās retāk, ja pacientes

profilaktiski saņēma G-KSF. Pacientēm, kuras saņēma TAC adjuvantai krūts dziedzera vēža

terapijai, komplicētas neitropēnijas (febrila neitropēnija, ilgstoša neitropēnija un neitropēniska

infekcija) riska mazināšanai profilaktiski jāsaņem G-KSF. Pacientes, kuras saņem TAC,

rūpīgi jānovēro (skatīt 4.2. un 4.8. apakšpunktus).

Kuņģa zarnu trakta reakcijas

Pacientiem ar neitropēniju, īpaši kuņģa zarnu trakta komplikāciju attīstības risku, ieteicams

ievērot piesardzību. Lai gan lielākā daļa gadījumu radās docetakselu saturošas shēmas

lietošanas pirmā vai otrā cikla laikā, enterokolīts var attīstīties jebkurā laikā un var izraisīt

nāvi jau slimības pirmajā dienā. Pacienti ir rūpīgi jāuzrauga, lai konstatētu nopietnas kuņģa-

zarnu trakta toksicitātes agrīnas izpausmes (skatīt 4.2. apakšpunktu, 4.4. apakšpunktu

“Hematoloģija” un 4.8. apakšpunktu).

Paaugstinātas jutības reakcijas

Pacienti rūpīgi jānovēro attiecībā uz paaugstinātas jutības reakcijām, īpaši tas nepieciešams

pirmās un otrās infūzijas laikā. Pēc docetaksela infūzijas sākuma paaugstinātas jutības

reakcijas var parādīties dažu minūšu laikā, tādēļ jābūt iespējai ārstēt hipotensiju un

bronhospazmas. Gadījumā, ja paaugstinātas jutības reakcijas ir vieglas, kā piesārtums vai

lokalizētas ādas reakcijas, pārtraukt terapiju nav nepieciešams. Tomēr, ja reakcijas ir smagas,

kā smaga hipotensija, bronhospazmas vai plaši izsitumi/apsārtums, docetaksela terapija

nekavējoties jāpārtrauc un jāuzsāk atbilstoša terapija. Pacientiem, kam attīstījušās smagas

paaugstinātas jutības reakcijas, docetakselu atkārtoti lietot nedrīkst. Pacientiem, kuriem

iepriekš ir bijusi paaugstinātas jutības reakcija pret paklitakselu, iespējams risks, ka var

attīstīties paaugstinātas jutības reakcija pret docetakselu, tai skaitā smagāka paaugstinātas

jutības reakcija. Docetaksela terapijas uzsākšanas laikā šie pacienti ir rūpīgi jānovēro.

Ādas reakcijas

Novērots lokāls ekstremitāšu (delnu un pēdu pamatņu) ādas apsārtums ar tūsku, kam seko

ādas lobīšanās. Aprakstīti arī smagi simptomi, piemēram, izsitumi, kam seko lobīšanās.

Rezultātā docetaksela terapija bija jāpārtrauc vai jāatceļ (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Šķidruma aizture

Pacienti ar smagu šķidruma aizturi, piemēram, izsvīdumu pleirā, izsvīdumu perikardā vai

ascītu, rūpīgi jānovēro.

Elpošanas traucējumi

Ziņots par akūtu respiratorā distresa sindromu, intersticiālu pneimoniju/pneimonītu,

intersticiālu plaušu slimību, plaušu fibrozi un elpošanas mazspēju, kas var būt saistīti ar letālu

iznākumu. Ziņots par starojuma izraisītu pneimonītu pacientiem, kuriem vienlaikus veic staru

terapiju.

Ja rodas jauni plaušu simptomi vai esošo paasinājums, pacientus stingri jāuzrauga,

nekavējoties jāizmeklē un atbilstoši jāārstē. Kamēr noskaidro diagnozi, docetaksela terapiju

ieteicams pārtraukt. Agrīni atbalstoši pasākumi var palīdzēt uzlabot stāvokli. Rūpīgi jāvērtē

ieguvums no docetaksela terapijas atsākšanas.

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Pacientiem, kas monoterapijas veidā saņēma 100 mg/m

docetaksela un kam transamināžu

(ALAT un/vai ASAT) koncentrācija serumā normas augstāko robežu pārsniedz vairāk nekā

1,5 reizes un vienlaicīgi sārmainās fosfotāzes koncentrācija serumā normas augstāko robežu

pārsniedz vairāk nekā 2,5 reizes, smagu nevēlamu blakusparādību, tādu kā sepse, kuņģa-zarnu

trakta asiņošana, kas var būt ar letālu iznākumu, febrila neitropēnija, infekcijas,

trombocitopēnija, stomatīts un astēnija, attīstības risks bija lielāks. Tādējādi ieteicamā

docetaksela deva šiem pacientiem ar paaugstinātiem aknu darbības rādītājiem ir 75 mg/m

Aknu darbības rādītāji jānosaka terapijas sākumā un pirms katra terapijas kursa (skatīt 4.2.

apakšpunktu).

Pacientiem, kam serumā bilirubīna koncentrācija ir lielāka par normas augšējo robežu un/vai

ALAT un ASAT koncentrācija normas augšējo robežu pārsniedz vairāk nekā 3,5 reizes un

sārmainās fosfotāzes koncentrācija normas augšējo robežu pārsniedz vairāk nekā 6 reizes,

docetaksela devu samazināt neiesaka un docetakselu, ja vien tas nav vitāli nepieciešams, lietot

nevajadzētu.

Lietojot kombinācijā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu pacientu ar kuņģa adenokarcinomu

ārstēšanai, no pivotālā klīniskā pētījuma tika izslēgti pacienti, kam ALAT un/vai ASAT

līmenis vairāk nekā 1,5 reizes pārsniedza augšējo normas robežu, sārmainās fosfotāzes

līmenis vairāk nekā 2,5 reizes pārsniedza augšējo normas robežu un bilirubīna līmenis

pārsniedza augšējo normas robežu; šiem pacientiem nevar ieteikt mazināt devu un

docetakselu nedrīkst lietot, ja vien tas nav absolūti indicēts. Par docetaksela lietošanu

kombinētas terapijas veidā citu indikāciju gadījumā pacientiem ar aknu darbības

traucējumiem datu nav.

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Nav pieejami dati par docetaksela lietošanu pacientiem ar izteikti traucētu nieru darbību.

Nervu sistēma

Attīstoties smagām perifērām neirotoksiskas dabas parādībām, nepieciešams samazināt

preparāta devu (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Toksiska ietekme uz sirdi

Sirds mazspēja novērota pacientiem, kas saņem docetakselu kombinācijā ar trastuzumabu,

īpaši pēc antraciklīnu (doksorubicīnu vai epirubicīnu) saturošas ķīmijterapijas. Tā var būt

vidēji smaga vai smaga un ir saistīta ar nāves gadījumiem (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Ja pacienti ir kandidāti ārstēšanai ar docetakselu kombinācijā ar trastuzumabu, viņiem jāveic

sirds pamatfunkciju novērtēšana. Sirdsdarbība jākontrolē arī turpmākā ārstēšanas laikā

(piemēram, reizi trijos mēnešos), lai palīdzētu atklāt pacientus, kam var attīstīties

sirdsdarbības traucējumi. Sīkāku informāciju skatīt trastuzumaba zāļu aprakstā.

Ziņots, ka pacientiem, kuri ārstēti ar docetakselu kombinācijās, kurās ietilpa doksorubicīns, 5-

fluoruracils un/vai ciklofosfamīds, radās kambaru aritmija, ieskaitot kambaru tahikardiju,

dažreiz ar letālu iznākumu (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Ir ieteicama sirds pamatfunkciju novērtēšana.

Acu bojājumi

Ziņots, ka pacientiem, kas ārstēti ar docetakselu, radās cistoīda makulāra tūska (CMT).

Pacientiem ar redzes traucējumiem nekavējoties jāveic pilnīga oftalmoloģiska pārbaude. Ja

tiek diagnosticēta CMT, ārstēšana ar docetakselu jāpārtrauc un jāsāk atbilstoša ārstēšana

(skatīt 4.8. apakšpunktu).

Jauni primāri ļaundabīgie audzēji

Ziņots par jaunu primāru ļaundabīgu audzēju gadījumiem, docetakselu lietojot kombinācijā ar

citām pretvēža terapijām, par kurām zināms, ka tās ir saistītas ar jauniem primārajiem

ļaundabīgajiem audzējiem. Jauni primāri ļaundabīgie audzēji (ieskaitot akūtu mieloleikozi,

mielodisplastisko sindromu un nehodžkina limfomu) var rasties vairākus mēnešus vai gadus

pēc docetakselu saturošas terapijas. Pacienti jānovēro, vai viņiem nerodas jauni primāri

ļaundabīgi audzēji (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Citi norādījumi

Gan vīriešiem, gan sievietēm terapijas laikā un vīriešiem ne mazāk kā sešus mēnešus pēc tās

beigām jālieto kontracepcijas līdzekļi (skatīt 4.6. apakšpunktu).

Jāizvairās no vienlaicīgas docetaksela lietošanas ar spēcīgiem CYP3A4 inhibitoriem

(piemēram, ketokonazolu, itrakonazolu, klaritromicīnu, indinavīru, nefazodonu, nelfinavīru,

ritonavīru, sakvinavīru, telitromicīnu un vorikonazolu) (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Papildus piesardzība, lietojot preparātu krūts dziedzera vēža adjuvantai terapijai

Komplicēta neitropēnija

Pacientēm, kam rodas komplicēta neitropēnija (ilgstoša neitropēnija, febrila neitropēnija vai

infekcija), jāapsver G-KSF lietošana un devas samazināšana (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Kunģa-zarnu trakta reakcijas

Tādi simptomi kā sāpes un jutīgums vēderā, drudzis, caureja ar neitropēniju vai bez tās var

būt agrīnas nozīmīgas kuņģa-zarnu trakta toksicitātes izpausmes un tās nekavējoties jāizvērtē

un jāārstē.

Sastrēguma sirds mazspēja (SSM)

Jānovēro, vai pacientēm terapijas laikā un novērošanas periodā neattīstās sastrēguma sirds

mazspējas simptomi. Ir novērots, ka pacientēm ar krūts vēzi ar metastāzēm limfmezglos, kuru

ārstēšanai tiek izmantota TAC shēma, pirmajā gadā pēc ārstēšanas SSM risks ir augstāks

(skatīt 4.8. un 5.1. apakšpunktu).

Pacientes ar 4+ limfmezgliem

Tā kā ieguvums attiecībā uz dzīvildzi bez slimības progresēšanas (DFS) un kopējo dzīvildzi

(OS), kas novērots pacientēm ar 4+ limfmezgliem, nebija statistiski ticams, pozitīva

ieguvuma un riska attiecība pacientēm ar 4+ limfmezgliem, kas saņēma TAC, galīgās analīzes

laikā netika pilnībā pierādīta (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Gados vecāki pacienti

Dati par docetaksela lietošanu kombinācijā ar doksorubicīnu un ciklofosfamīdu par 70 gadiem

vecākiem pacientiem ir ierobežoti.

Priekšdziedzera vēža pētījumā no 333 pacientiem, kas tika ārstēti ar docetakselu katru trešo

nedēļu, 209 pacienti bija vecumā no 65 gadiem vai vecāki un 68 pacienti bija vecāki par 75

gadiem. Pacientiem, kas tika ārstēti ar docetakselu katru trešo nedēļu, gadījumu skaits saistībā

ar izmaiņām nagos bija par 10% vai vairāk lielāks pacientiem, kas bija 65 gadus veci vai

vecāki, salīdzinājumā ar gados jaunākiem pacientiem. Gadījumu skaits saistībā ar drudzi,

caureju, anoreksiju un perifēru tūsku bija par 10% vai vairāk lielāks pacientiem, kas bija 75

gadus veci vai vecāki, salīdzinājumā ar jaunākiem par 65 gadiem.

No 300 pacientiem kuņģa vēža pētījumā (221 pacienta III fāzes pētījuma daļā un 79

pacientiem II fāzes daļā), kas tika ārstēti ar docetakselu kombinācijā ar cisplatīnu un 5-

fluoruracilu, 74 pacienti bija 65 gadus veci vai vecāki un 4 pacienti bija 75 gadus veci vai

vecāki. Smagu nevēlamu blakusparādību rašanās biežums bija lielāks gados vecākiem

pacientiem, salīdzinot ar jaunākiem pacientiem.

Tādu blakusparādību kā miegainība, stomatīts, neitropēniska infekcija, rašanās biežums

(visām smaguma pakāpēm) bija par 10% vai vairāk lielāks pacientiem vecumā no 65 gadiem

vai vecākiem, salīdzinot ar jaunākiem pacientiem.

Gados veci pacienti, kas tiek ārstēti ar TCF, rūpīgi jānovēro.

Palīgvielas

Šīs zāles satur 25,1% (masas %) bezūdens etilspirta (alkohola), t.i., vienā koncentrāta flakonā

ir līdz 723 mg bezūdens etilspirta, kas atbilst 18,3 ml alus vai 7,6 ml vīna.

Kaitīgs cilvēkiem, kas cieš no alkoholisma.

Tas jāņem vērā attiecībā uz grūtniecēm vai sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti, bērniem un

riska grupām, piemēram, pacientiem ar aknu slimībām vai epilepsiju.

Jāņem vērā iespējamā ietekme uz centrālo nervu sistēmu.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Šo zāļu sastāvā esošā etilspirta daudzums var izraisīt citu zāļu iedarbības pārmaiņas.

Pētījumi

in vitro

liecina, ka docetaksela metabolismu sakarā ar iespējamu konkurējošu

fermentu inhibīciju var ietekmēt vienlaicīgi lietotas vielas, kas inducē, inhibē vai kuru

metabolisma procesos iesaistīts citohroms P450-3A. Šādas vielas ir ciklosporīni, ketokonazols

un eritromicīns. Rezultātā, sakarā ar nozīmīgas mijiedarbības iespēju, vienlaicīgi ārstējot

pacientu ar iepriekš minētajām zālēm, jāievēro piesardzība.

Lietojot kombinācijā ar CYP3A4 inhibitoriem, var palielināties docetaksela blakusparādību

risks pavājināta metabolisma dēļ. Ja nevar izvairīties no spēcīgu CYP3A4 inhibitoru

(piemēram, ketokonazola, itrakonazola, klaritromicīna, indinavīra, nefazodona, nelfinavīra,

ritonavīra, sakvinavīra, telitromicīna un vorikonazola) vienlaicīgas lietošanas, nepieciešama

stingra klīniska uzraudzība, un ārstēšanas laikā ar spēcīgu CYP3A4 inhibitoru var būt

lietderīga docetaksela devas pielāgošana (skatīt 4.4. apakšpunktu). Farmakokinētikas pētījumā

at septiņiem pacientiem docetaksela lietošana kopā ar spēcīgu CYP3A4 inhibitoru

ketokonazolu rada nozīmīgu docetaksela klīrensa samazināšanos par 49%.

Docetaksela farmakokinētika prednizona klātbūtnē tika pētīta pacientiem ar metastatisku

priekšdziedzera vēzi. Docetakselu metabolizē CYP3A4, bet prednizons, kā zināms, stimulē

CYP3A4. Tika novērots statistiski nenozīmīgs prednizona efekts uz docetaksela

farmakokinētiku.

Docetaksels lielā mērā saistās ar olbaltumvielām (> 95%). Lai gan

in vivo

iespējamā

docetaksela mijiedarbība ar vienlaicīgi lietotām zālēm nav formāli pētīta,

in vitro

mijiedarbība

ar zālēm, kas stipri saistās ar olbaltumvielām, piemēram, eritromicīnu, difenhidramīnu,

propranololu, propafenonu, fenitoīnu, salicilātu, sulfametoksazolu un nātrija valproātu,

neietekmēja docetaksela saistīšanos ar olbaltumvielām. Bez tam deksametazons neietekmēja

docetaksela saistīšanos ar olbaltumvielām. Docetaksels neietekmēja digitoksīna saistīšanos.

Docetaksela, doksorubicīna un ciklofosfamīda vienlaicīga lietošana neietekmēja to

farmakokinētiku. Ierobežoti dati no viena nekontrolēta pētījuma liecināja par docetaksela un

karboplatīna mijiedarbību. Kombinējot ar docetakselu, karboplatīna klīrenss bija par apmēram

50% lielāks par iepriekš karboplatīna monoterapijas gadījumā novēroto.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Kontracepcija vīriešiem un sievietēm

Terapijas laikā jālieto efektīva kontracepcijas metode.

Grūtniecība

Par docetaksela lietošanu grūtniecēm datu nav. Docetaksels ir embriotoksisks un fetotoksisks

trušiem un žurkām, tas samazina žurku fertilitāti. Līdzīgi kā citu citotoksisku zāļu gadījumā,

nozīmējot docetakselu grūtniecēm, tas var kaitēt auglim. Tādēļ docetakselu nedrīkst lietot

grūtniecības laikā, ja vien tas nav absolūti nepieciešams.

Sievietēm reproduktīvā vecumā, kas saņem docetakselu, jāiesaka izvairīties no grūtniecības

un, ja tas noticis, nekavējoties informēt ārstējošo ārstu.

Barošana ar krūti

Docetaksels ir lipofīla viela, taču nav zināms, vai tas izdalās cilvēkam mātes pienā. Tāpēc

iespējamo blakusparādību dēļ ar krūti barotiem zīdaiņiem docetaksela terapijas laikā bērna

barošana ar krūti jāpārtrauc.

Fertilitāte

Neklīniskos pētījumos docetakselam bijusi genotoksiska ietekme un tas var ietekmēt vīrieša

auglību (skatīt 5.3. apakšpunktu). Tādēļ vīriešiem, ko ārstē ar docetakselu, ieteicams neradīt

bērnu ārstēšanas laikā un līdz 6 mēnešiem pēc tās un pirms ārstēšanas konsultēties par

spermas konservēšanu.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot

mehānismus. Šo zāļu sastāvā esošā etilspirta daudzums un šo zāļu izraisītas blakusparādības

var ietekmēt pacientu spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus (skatīt 4.4. un

4.8. apakšpunktu). Tādēļ pacienti ir jābrīdina par etilspirta un šo zāļu izraisītu blakusparādību

potenciālo ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus, un jāiesaka

nevadīt transportlīdzekļus un neapkalpot mehānismus, ja viņiem terapijas laikā rodas šādas

blakusparādības.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums visām indikācijām

Nevēlamās blakusparādības, kas iespējami vai varbūtēji ir saistītas ar docetaksela lietošanu, ir

novērotas:

1312 un 121 pacientiem, kas saņēma attiecīgi 100 mg/m

un 75 mg/m

docetaksela

monoterapijā;

258 pacientiem, kas saņēma docetakselu kombinācijā ar doksorubicīnu;

406 pacientiem, kas saņēma docetakselu kombinācijā ar cisplatīnu;

92 pacientiem, kas ārstēti ar docetakselu un trastuzumaba kombināciju;

255 pacientiem, kas saņēma docetakselu kombinācijā ar kapecitabīnu;

332 pacientiem, kas saņēma docetakselu kombinācijā ar prednizonu vai prednizolonu

(novērotas klīniski nozīmīgas ar terapiju saistītas blakusparādības);

1276 pacientiem (attiecīgi 744 un 532 TAX 316 un GEICAM 9805), kas saņēma

docetakselu kombinācijā ar doksorubicīnu un ciklofosfamīdu (novērotas klīniski

nozīmīgas ar ārstēšanu saistītas blakusparādības).

300 pacientiem ar kuņģa adenokarcinomu (221 pacientam III fāzes pētījuma daļā un 79

pacientiem II fāzes daļā), kas saņēma docetakselu kombinācijā ar cisplatīnu un 5-

fluoruracilu (novērotas klīniski nozīmīgas ar ārstēšanu saistītas blakusparādības).

174 un 251 pacientiem ar galvas un kakla vēzi, kas saņēma docetakselu kombinācijā ar

cisplatīnu un 5-fluoruracilu (novērotas klīniski nozīmīgas terapijas izraisītas nevēlamās

blakusparādības).

Šīs reakcijas ir aprakstītas, izmantojot NCI (nacionālais vēža institūts) vispārējos toksicitātes

kritērijus (3. pakāpe = G3, 3. līdz 4. pakāpe = G3/4, 4. pakāpe = G4), COSTART un

MedDRA terminoloģiju. Parādību biežums ir definēts sekojoši: ļoti bieži (≥1/10), bieži

(≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1 000 līdz <1/100), reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000), ļoti reti

(<1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības

samazinājuma secībā.

Biežāk ziņotās docetaksela monoterapijas nevēlamās blakusparādības ir: neitropēnija (kas bija

atgriezeniska un nekumulējoša; vidējais dienu skaits līdz smagākai neitropēnijai bija 7 dienas,

un smagas neitropēnijas (mazāk par 500 šūnas/mm

) vidējais ilgums bija 7 dienas), anēmija,

matu izkrišana, slikta dūša, vemšana, stomatīts, caureja un astēnija. Docetaksela nevēlamo

blakusparādību smaguma pakāpe var palielināties, ja to lieto kombinācijā ar citiem

ķīmijterapeitiskiem līdzekļiem.

Lietošanai kombinācijā ar trastuzumabu norādītas blakusparādības (visas pakāpes), par kurām

ziņots vairāk nekā 10% gadījumu. Trastuzumaba kombinācijas grupā, salīdzinot ar

docetaksela monoterapiju, bija palielināta nozīmīgu nevēlamu blakusparādību (40% pret

31%) un 4. pakāpes nevēlamu blakusparādību (34% pret 23%) sastopamība.

Lietošanai kombinācijā ar kapecitabīnu norādītas biežāk novērotās ar ārstēšanu saistītās

blakusparādības (5% vai vairāk), par kurām ziņots 3. fāzes pētījumā krūts dziedzera vēža

slimniecēm, kam bijusi neveiksmīga ārstēšana ar antraciklīnu (skatīt kapecitabīna zāļu

aprakstu).

Lietojot docetakselu, turpmāk minētās blakusparādības novērotas bieži:

Imūnās sistēmas traucējumi

Paaugstinātas jutības reakcijas parasti sākas dažu minūšu laikā pēc docetaksela infūzijas

sākuma un to smaguma pakāpe parasti ir viegla vai vidēja. Visbiežāk aprakstītie simptomi ir

pietvīkums, izsitumi ar niezi vai bez tās, spiedoša sajūta krūšu kurvī, sāpes mugurā, elpas

trūkums, drudzis vai drebuļi. Smagas reakcijas noritēja ar hipotensiju un/vai bronhu spazmām

vai vispārējiem izsitumiem/apsārtumu (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Nervu sistēmas traucējumi

Attīstoties smagām perifēras neirotoksicitātes izpausmēm, preparāta devu nepieciešams

samazināt (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu). Vieglu vai vidēji smagu neirosensoru simptomu

izpausmes ir raksturīgas ar parestēziju, dizestēziju vai sāpēm, tostarp dedzinošu sajūtu.

Neiromotorās izpausmes galvenokārt raksturojas ar vājumu.

Ādas un zemādas audu bojājumi

Novērotas pārejošas ādas reakcijas, parasti tās bijušas vieglas vai vidēji smagas. Reakcijas

raksturojamas ar izsitumiem, tostarp lokalizētiem izsitumiem, galvenokārt uz pēdām un

plaukstām (tostarp smags plaukstu un pēdu sindroms), bet arī uz rokām, sejas un krūtīm.

Izsitumi bieži saistīti ar niezi. Izsitumi parasti radās nedēļu pēc docetaksela infūzijas. Retāk

aprakstīti arī smagi simptomi, kā izsitumi, kam seko ādas lobīšanās. Atsevišķos gadījumos

rezultātā docetaksela terapiju ir bijis jāpārtrauc vai jāatceļ (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu).

Smagas nagu slimības ir raksturīgas ar hipo- vai hiperpigmentāciju un dažkārt - ar sāpēm un

oniholīzi.

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Reakcijas infūzijas vietā parasti ir vieglas un izpaužas kā hiperpigmentācija, iekaisums, ādas

apsārtums vai sausums, kā arī flebīts, ekstravazācija vai vēnas tūska.

Šķidruma aizture ietver šādus gadījumus: perifērā tūska un retāk izsvīdums pleirā, izsvīdums

perikardā, ascīts un ķermeņa masas palielināšanās. Perifērā tūska parasti sākas apakšējās

ekstremitātēs un var kļūt vispārēja ar ķermeņa masas palielināšanos par 3 kg vai vairāk.

Šķidruma aiztures gadījumu biežums un smaguma pakāpe kumulē (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulā, lietojot docetakselu 100 mg/m

monoterapijā krūts

vēža ārstēšanai:

MedDRA orgānu

sistēmu klasifikācija

Ļoti biežas

blakusparādības

Biežas

blakusparādības

Retākas

blakusparādības

Infekcijas un infestācijas

Infekcijas (G3/4: 5,7%;

tostarp sepse un

pneimonija, letāla 1,7%

gadījumu)

Ar G4 neitropēniju

saistīta infekcija (G3/4:

4,6%)

Asins un limfātiskās

sistēmas traucējumi

Neitropēnija (G4: 76,4%);

anēmija (G3/4: 8,9%);

febrila neitropēnija

Trombocitopēnija (G4:

0,2%)

Imūnās sistēmas

traucējumi

Paaugstināta jutība (G3/4:

5,3%)

Vielmaiņas un uztures

traucējumi

Anoreksija

Nervu sistēmas

traucējumi

Perifērā sensora

neiropātija (G3: 4,1%);

perifēra motora

neiropātija (G3/4: 4%);

garšas sajūtas izmaiņas

(smagas 0,07%)

Sirds funkcijas traucējumi

Aritmija (G3/4: 0,7%)

Sirds mazspēja

Asinsvadu sistēmas

traucējumi

Hipotensija;

hipertensija;

hemorāģija

Elpošanas sistēmas

traucējumi, krūšu kurvja

un videnes slimības

Aizdusa (smaga: 2,7%)

Kuņģa-zarnu trakta

traucējumi

Stomatīts (G3/4: 5,3%);

caureja (G3/4: 4%);

slikta dūša (G3/4: 4%);

vemšana (G3/4: 3%)

Aizcietējums (smags:

0,2%);

sāpes vēderā (smagas

1%);

kuņģa-zarnu trakta

asiņošana (smaga:

0,3%)

Ezofagīts (smags:

0,4%)

Ādas un zemādas audu

bojājumi

Alopēcija;

ādas reakcijas (G3/4:

5,9%);

nagu bojājumi (smagi:

2,6%)

Skeleta-muskuļu un

saistaudu sistēmas

bojājumi

Mialģija (smaga: 1,4%)

Artralģija

MedDRA orgānu

sistēmu klasifikācija

Ļoti biežas

blakusparādības

Biežas

blakusparādības

Retākas

blakusparādības

Vispārēji traucējumi un

reakcijas ievadīšanas vietā

Šķidruma aizture (smaga:

6,5%);

astēnija (smaga: 11,2%);

sāpes

Reakcija infūzijas vietā;

nekardiālas izcelsmes

sāpes krūšu kurvī

(smagas: 0,4%)

Izmeklējumi

G3/4 paaugstināts

bilirubīna līmenis asinīs

(<5%);

G3/4 paaugstināts

sārmainās fosfotāzes

līmenis asinīs (< 4%);

G3/4 paaugstināts

ASAT līmenis (< 3%);

G3/4 paaugstināts

ALAT līmenis (< 2%)

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts, lietojot docetakselu 100 mg/m

monoterapijā

krūts vēža ārstēšanai

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Reti: asiņošanas gadījumi, kas saistīti ar 3./4. pakāpes trombocitopēniju.

Nervu sistēmas traucējumi

Dati par parādību atgriezeniskumu pieejami par 35,3% pacientu, kam neirotoksiskas dabas

simptomi attīstījās pēc terapijas ar docetakselu 100 mg/m

monoterapijas veidā. Parādības

spontāni izzuda 3 mēnešu laikā.

Ādas un zemādas audu bojājumi

Ļoti reti: pētījuma beigās viens neatgriezeniskas alopēcijas gadījums. 73% ādas reakciju bija

atgriezeniskas 21 dienas laikā.

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Vidējā kumulatīvā deva līdz terapijas beigām pārsniedza l 000 mg/m

un vidējais laika

periods līdz šķidruma aiztures izzušanai bija 16,4 nedēļas (robežās no 0 līdz 42 nedēļām).

Vidēja un smaga šķidruma aizture pacientiem (vidējā kumulatīvā deva: 818,9 mg/m

), kas

saņēmuši premedikāciju, salīdzinot ar pacientiem, kas nav saņēmuši premedikāciju (vidējā

kumulatīvā deva: 489,7 mg/m

), attīstās vēlāk. Tomēr dažiem pacientiem parādība ir novērota

agrīnā terapijas stadijā.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulā, lietojot docetakselu 75 mg/m

monoterapijā

nesīkšūnu plaušu vēža ārstēšanai

MedDRA orgānu sistēmu

klasifikācija

Ļoti biežas

blakusparādības

Biežas

blakusparādības

Infekcijas un infestācijas

Infekcijas (G3/4: 5%)

Asins un limfātiskās sistēmas

traucējumi

Neitropēnija (G4: 54,2%);

anēmija (G3/4: 10,8%);

trombocitopēnija (G4: 1,7%)

Febrila neitropēnija

Imūnās sistēmas traucējumi

Paaugstināta jutība (ne

smaga)

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Anoreksija

Nervu sistēmas traucējumi

Perifēra sensora neiropātija

(G3/4: 0,8%)

Perifēra motora neiropātija

(G3/4: 2,5%)

Sirds funkcijas traucējumi

Aritmija (ne smaga)

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Hipotensija

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Slikta dūša (G3/4: 3,3%);

stomatīts (G3/4: 1,7%);

vemšana (G3/4: 0,8%);

caureja (G3/4: 1,7%)

Aizcietējums

Adas un zemādas audu bojājumi

Alopēcija;

ādas reakcijas (G3/4: 0,8%)

Nagu bojājumi (smagi: 0,8%)

Skeleta-muskuļu un saistaudu

sistēmas bojājumi

Mialģija

Vispārēji traucējumi un reakcijas

ievadīšanas vietā

Astēnija (smaga: 12,4%);

šķidruma aizture (smaga:

0,8%);

sāpes

Izmeklējumi

G3/4 Bilirubīna līmeņa

paaugstināšanās asinīs (<2%)

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulā, lietojot docetakselu 75 mg/m

kombinācijā ar

doksorubicīnu krūts vēža ārstēšanai

MedDRA orgānu

sistēmu klasifikācija

Ļoti biežas

blakusparādības

Biežas

blakusparādības

Retākas

blakusparādības

Infekcijas un infestācijas

Infekcija (G3/4: 7,8%)

Asins un limfātiskās

sistēmas traucējumi

Neitropēnija (G4:

91,7%);

anēmija (G3/4: 9,4%);

febrila neitropēnija;

trombocitopēnija (G4:

0,8%)

Imūnās

sistēmas

Paaugstināta jutība

(G3/4: 1,2%)

Vielmaiņas un

uztures

Anoreksija

Nervu sistēmas

traucējumi

Perifēra sensora

neiropātija (G3/4: 0,4%)

Perifēra motora

neiropātija (G3/4: 0,4%)

Sirds funkcijas

traucējumi

Sirds mazspēja; aritmija

(ne smaga)

Asinsvadu sistēmas

traucējumi

Hipotensija

Kuņģa-zarnu trakta

traucējumi

Slikta dūša (G3/4: 5%);

stomatīts (G3/4: 7,8%);

caureja (G3/4: 6,2%)

vemšana (G3/4: 5%);

aizcietējums

Adas un zemādas audu

bojājumi

Alopēcija;

nagu bojājumi (smagi:

0,4%);

ādas reakcijas (ne

smagas)

Skeleta-muskuļu un

saistaudu sistēmas

bojājumi

Mialģija

Vispārēji traucējumi un

reakcijas ievadīšanas

vietā

Astēnija (smaga: 8,1%);

šķidruma aizture (smaga:

1,2%);

sāpes

Reakcija infūzijas vietā

Izmeklējumi

G3/4 Bilirubīna līmeņa

paaugstināšanās asinīs

(<2,5%);

G3/4 Sārmainās

fosfotāzes līmeņa

paaugstināšanās asinīs

(<2,5%)

G3/4 ASAT līmeņa

paaugstināšanās

(< 1%);

G3/4 ALAT līmeņa

paaugstināšanās

(< 1%)

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulā, lietojot docetakselu 75 mg/m

kombinācijā ar

cisplatīnu nesīkšūnu plaušu vēža ārstēšanai

MedDRA orgānu

sistēmu klasifikācija

Ļoti biežas

blakusparādības

Biežas

blakusparādības

Retākas

blakusparādības

Infekcijas un infestācijas

Infekcija (G3/4: 5,7%)

Asins un limfātiskās

sistēmas traucējumi

Neitropēnija (G4: 51,5%);

anēmija (G3/4: 6,9%);

trombocitopēnija (G4:

0,5%)

Febrila neitropēnija

Imūnās

sistēmas

traucējumi

Paaugstināta jutība

(G3/4: 2,5%)

Vielmaiņas un uztures

traucējumi

Anoreksija

Nervu sistēmas

traucējumi

Perifēra sensora

neiropātija (G3/4: 3,7%);

perifēra motora

neiropātija (G3/4: 2%)

Sirds funkcijas

traucējumi

Aritmija (G3/4: 0,7%)

Sirds mazspēja

Asinsvadu

sistēmas

traucējumi

Hipotensija (G3/4:

0,7%)

Kuņģa-zarnu trakta

traucējumi

Slikta dūša (G3/4: 9,6%);

vemšana (G3/4: 7,6%);

caureja (G3/4: 6,4%);

stomatīts (G3/4: 2%)

Aizcietējums

Adas un zemādas audu

bojājumi

Alopēcija;

nagu bojājumi (smagi:

0,7%);

ādas reakcijas (G3/4:

0,2%)

Skeleta-muskuļu un

saistaudu sistēmas

bojājumi

Mialģija (smaga: 0,5%)

Vispārēji traucējumi un

reakcijas ievadīšanas

vietā

Astēnija (smaga: 9,9%);

šķidruma aizture: (smaga:

0,7%);

drudzis (G3/4: 1,2%)

Reakcija infūzijas

vietā;

sāpes

Izmeklējumi

G3/4 Bilirubīna

līmeņa

paaugstināšanās

asinīs (2,1%);

G3/4 ALAT līmeņa

paaugstināšanās

(1,3%)

G3/4 ASAT līmeņa

paaugstināšanās

(0,5%);

G3/4 Sārmainās

fosfotāzes līmeņa

paaugstināšanās

asinīs (0,3%)

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulā, lietojot docetakselu 100 mg/m

kombinācijā ar

trastuzumabu krūts vēža ārstēšanai

MedDRA orgānu sistēmu

klasifikācija

Ļoti biežas

blakusparādības

Biežas

blakusparādības

Asins un limfātiskās sistēmas

traucējumi

Neitropēnija (G4: 32%);

febrila neitropēnija (tostarp ar

drudzi un antibiotiku lietošanu

saistāma neitropēnija) vai

neitropēniska sepse

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Anoreksija

Psihiskie traucējumi

Bezmiegs

Nervu sistēmas traucējumi

Parestēzija, galvassāpes, garšas

sajūtas izmaiņas, samazināta

jutība

Acu bojājumi

Pastiprināta asarošana,

konjunktivīts

Sirds funkcijas traucējumi

Sirds mazspēja

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Limfātiskā tūska

Elpošanas sistēmas traucējumi,

krūšu kurvja un videnes slimības

Deguna asiņošana, sāpes rīklē

un balsenē, nazofaringīts,

aizdusa, klepus, iesnas

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Slikta dūša, caureja, vemšana,

aizcietējums, stomatīts,

dispepsija, sāpes vēderā

Ādas un zemādas audu bojājumi

Alopēcija, eritēma, izsitumi, nagu

bojājumi

Skeleta-muskuļu un saistaudu

sistēmas bojājumi

Mialģija, artralģija, sāpes

ekstremitātēs, kaulu sāpes, sāpes

mugurā

Vispārēji traucējumi un reakcijas

ievadīšanas vietā

Astēnija, perifēra tūska,

paaugstināta temperatūra,

nogurums, gļotādas iekaisums,

sāpes, gripai līdzīga saslimšana,

sāpes krūtīs, drebuļi

Letarģija

Izmeklējumi

Palielināta ķermeņa masa

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts, lietojot docetakselu 100 mg/m

kombinācijā ar

trastuzumabu krūts vēža ārstēšanai

Sirds funkcijas traucējumi

Par simptomātisku sirds mazspēju ziņots 2,2% pacientu, kas saņēma docetakselu kombinācijā

ar trastuzumabu, salīdzinot ar 0% pacientu, kuriem lietoja tikai docetakselu. Docetaksela un

trastuzumaba kombinācijas grupā 64% pacientu iepriekš bija saņēmuši antraciklīna preparātu

adjuvantas terapijas veidā, salīdzinot ar 55% docetaksela monoterapijas grupā.

Asinis un limfātiskās sistēmas traucējumi

Ļoti bieži: pacientiem, kas saņēma trastuzumabu un docetakselu, salīdzinot ar docetaksela

monoterapiju, bija palielināta hematoloģiskā toksicitāte (32% 3./4. pakāpes neitropēnija pret

22%, izmantojot NCI-CTC kritērijus). Jāņem vērā, ka šie skaitļi, iespējams, ir pārāk mazi, jo

zināms, ka docetaksels monoterapijā, lietojot pa 100 mg/m

, izraisa neitropēniju 97%

pacientu, 76% pacientu 4. pakāpes neitropēniju, vērtējot pēc asins analīzes maksimālo

izmaiņu brīdī. Pacientiem, kas tika ārstēti ar Herceptin un docetakselu, arī bija palielināta

febrilas neitropēnijas/neitropēniskas sepses sastopamība (23% pret 17% ar docetaksela

monoterapiju ārstētiem pacientiem).

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulā, lietojot docetakselu 75 mg/m

kombinācijā ar

kapecitabīnu krūts vēža ārstēšanai

MedDRA orgānu

sistēmu klasifikācija

Ļoti biežas blakusparādības

Biežas blakusparādības

Infekcijas un infestācijas

Mutes dobuma kandidoze

(G3/4: <1%)

Asins un limfātiskās sistēmas

traucējumi

Neitropēnija (G4: 63%);

anēmija (G3/4: 10%);

Trombocitopēnija (G4: 3%)

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Anoreksija (G3/4: 1%);

samazināta ēstgriba

Dehidratācija (G3/4: 2%)

Nervu sistēmas traucējumi

Garšas sajūtas izmaiņas (G3/4:

<1%);

parestēzija (G3/4: < 1%)

Reibonis;

galvassāpes (G3/4: < 1%);

perifēra neiropātija

Acu bojājumi

Pastiprināta asarošana

Elpošanas sistēmas traucējumi,

krūšu kurvja un videnes slimības

Sāpes rīklē un balsenē (G3/4:

Aizdusa (G3/4: 1%);

klepus (G3/4: < 1%);

deguna asiņošana (G3/4: <

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Stomatīts (G3/4: 18%);

caureja (G3/4: 14%);

slikta dūša (G3/4: 6%);

vemšana (G3/4: 4%);

aizcietējums (G3/4: 1%);

sāpes vēderā (G3/4: 2%);

dispepsija

Sāpes vēdera augšējā

daļā;

sausa mute

Ādas un zemādas audu bojājumi

Plaukstu un pēdu sindroms

(G3/4: 24%);

alopēcija (G3/4: 6%);

nagu bojājumi (G3/4: 2%)

Dermatīts;

eritematozi izsitumi (G3/4

< 1%);

nagu krāsas izmaiņas;

oniholīze (G3/4: 1%)

Skeleta-muskuļu un saistaudu

sistēmas bojājumi

Mialģija(G3/4:2%);

artralģija (G3/4: 1%)

Sāpes ekstremitātēs (G3/4:

<1%);

sāpes mugurā (G3/4: 1%)

Vispārēji traucējumi un reakcijas

ievadīšanas vietā

Astēnija (G3/4: 3%);

paaugstināta temperatūra (G3/4:

1%);

nogurums/vājums (G3/4: 5%);

perifēra tūska (G3/4: 1%)

Letarģija; sāpes

Izmeklējumi

Ķermeņa masas

samazināšanās; G3/4

Bilirubīna līmeņa

paaugstināšanās asinīs (9%)

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulā, lietojot docetakselu 75 mg/m

kombinācijā ar

prednizonu vai prednizolonu priekšdziedzera vēža ārstēšanai

MedDRA orgānu sistēmu

klasifikācija

Ļoti biežas

blakusparādības

Biežas

blakusparādības

Infekcijas un infestācijas

Infekcija (G3/4: 3,3%)

Asins un limfātiskās sistēmas

traucējumi

Neitropēnija (G4: 32%);

anēmija (G3/4: 4,9%);

Trombocitopēnija (G4:

0,6%);

febrila neitropēnija

Imūnās sistēmas traucējumi

Paaugstināta jutība (G3/4:

0,6%)

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Anoreksija (G3/4: 0,6%)

Nervu sistēmas traucējumi

Perifēra sensora neiropātija

(G3/4: 1,2%);

garšas sajūtas izmaiņas

(G3/4: 0%)

Perifēra motora neiropātija

(G3/4: 0%)

Acu bojājumi

Pastiprināta asarošana

(G3/4: 0,6%)

Sirds funkcijas traucējumi

Sirds kreisā kambara

darbības pavājināšanās

(G3/4: 0,3%)

Elpošanas sistēmas traucējumi,

krūšu kurvja un videnes slimības

Deguna asiņošana (G3/4:

0%);

aizdusa (G3/4: 0,6%);

klepus (G3/4: 0%)

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Slikta dūša (G3/4: 2,4%);

caureja (G3/4: 1,2%);

stomatīts/faringīts (G3/4:

0,9%); vemšana (G3/4: 1,2%)

Ādas un zemādas audu bojājumi

Alopēcija;

nagu bojājumi (ne smagi)

Eksfoliatīvi izsitumi (G3/4:

0,3%)

Skeleta-muskuļu un saistaudu

sistēmas bojājumi

Artralģija (G3/4: 0,3%);

mialģija(G3/4:0,3%)

Vispārēji traucējumi un reakcijas

ievadīšanas vietā

Nogurums (G3/4: 3,9%);

šķidruma aizture (smaga:

0,6%)

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulā - apvienotie dati par adjuvantu terapiju ar

docetakselu 75 mg/m

kombinācijā ar doksorubicīnu un ciklofosfamīdu pacientēm ar vai bez

metastāzēm limfmezglos (attiecīgi pētījumā TAX 316 un GEICAM 9805) krūts vēža

ārstēšanai

MedDRA orgānu

sistēmu klasifikācija

Ļoti biežas

blakusparādības

Biežas

blakusparādības

Retākas

blakusparādības

Infekcijas un infestācijas

Infekcija (G3/4: 2,4%);

neitropēniska infekcija

(G3/4: 2,7%)

Asins un limfātiskās

sistēmas traucējumi

Anēmija (G3/4: 3%);

neitropēnija (G3/4:

59,2%);

trombocitopēnija (G3/4:

1,6%);

febrila neitropēnija

(G3/4: NP)

Imūnās

sistēmas

traucējumi

Paaugstināta jutība

(G3/4: 0,6%)

Vielmaiņas un

uztures

traucējumi

Anoreksija (G3/4: 1,5%)

Nervu sistēmas

traucējumi

Garšas sajūtas izmaiņas

(G3/4: 0,6%);

perifēra sensora

neiropātija (G3/4: 0,1%)

Perifēra motora neiropātija

(G3/4: 0%)

Sinkope (G3/4: 0%);

neirotoksicitāte

(G3/4:0%)

miegainība (G3/4:

Acu bojājumi

Konjunktivīts (G3/4:

<0,1%)

Pastiprināta asarošana

(G3/4: <0,1%)

Sirds funkcijas

traucējumi

Aritmija (G3/4: 0,2%)

Asinsvadu sistēmas

traucējumi

Karstuma viļņi (G3/4:

0,5%)

Hipotensija (G3/4: 0%);

flebīts (G3/4: 0%)

Limfātiska tūska

(G3/4: 0%)

Elpošanas sistēmas

traucējumi, krūšu kurvja

un videnes slimības

Klepus (G3/4: 0%)

Kuņģa-zarnu trakta

traucējumi

Slikta dūša (G3/4: 5,0%);

stomatīts (G3/4: 6,0%);

vemšana (G3/4: 4,2%);

caureja (G3/4: 3,4%);

aizcietējums (G3/4:

0,5%)

Sāpes vēderā (G3/4: 0,4%)

Ādas un zemādas audu

bojājumi

Alopēcija (paliekoša:

<3%);

ādas bojājumi (G3/4:

0,6%);

nagu bojājumi (G3/4:

0,4%)

MedDRA orgānu

sistēmu klasifikācija

Ļoti biežas

blakusparādības

Biežas

blakusparādības

Retākas

blakusparādības

Skeleta-muskuļu un

saistaudu sistēmas

bojājumi

Mialģija (G3/4: 0,7%);

artralģija (G3/4: 0,2%)

Reproduktīvās

sistēmas traucējumi

un krūts slimības

Amenoreja (G3/4: NP)

Vispārēji traucējumi un

reakcijas ievadīšanas

vietā

Astēnija (G3/4:

10,0%); drudzis (G3/4:

NP); perifēra tūska

(G3/4: 0,2%);

Izmeklējumi

Ķermeņa masas

palielināšanās (G3/4: 0%)

Ķermeņa masas

samazināšanās (G3/4:

0,2%)

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts - apvienotie dati par adjuvantu terapiju ar

docetakselu 75 mg/m

kombinācijā ar doksorubicīnu un ciklofosfamīdu pacientēm ar vai bez

metastāzēm limfmezglos (attiecīgi pētījumā TAX 316 un GEICAM 9805) krūts vēža

ārstēšanai

Nervu sistēmas traucējumi

TAX316 pētījumā perifēra sensora neiropātija terapijas periodā sākās un novērošanas periodā

turpinājās 84 pacientēm (11,3%) TAC grupā un 15 pacientēm (2%) FAC grupā. Novērošanas

perioda beigās (mediānais novērošanas ilgums 8 gadi) konstatēja, ka perifēra sensora

neiropātija bija saglabājusies 10 pacientēm (1,3%) TAC grupā un 2 pacientēm (0,3%) FAC

grupā.

GEICAM9805 pētījumā perifēra sensora neiropātija, kas sākās terapijas periodā, novērošanas

periodā turpinājās 10 pacientēm (1,9%) TAC grupā un 4 pacientēm (0,8%) FAC grupā.

Novērošanas perioda beigās (mediānais novērošanas ilgums 10 gadi un 5 mēneši) konstatēja,

ka perifēra sensora neiropātija bija saglabājusies 3 pacientēm (0,6%) TAC grupā un

1 pacientei (0,2%) FAC grupā.

Sirds funkcijas traucējumi

TAX316 pētījumā 26 pacientēm (3,5%) TAC grupā un 17 pacientēm (2,3%) FAC grupā bija

sastrēguma sirds mazspēja. Abās grupās visām pacientēm (izņemot vienu) SSM tika

diagnosticēta vairāk nekā 30 dienas pēc ārstēšanas perioda. Sirds mazspējas dēļ mira divas

pacientes TAC grupā un četras pacientes FAC grupā.

GEICAM 9805 pētījumā 3 pacientēm (0,6%) TAC grupā un 3 pacientēm (0,6%) FAC grupā

novērošanas periodā attīstījās sastrēguma sirds mazspēja. Novērošanas perioda beigās

(faktiskais mediānais novērošanas ilgums 10 gadi un 5 mēneši) nevienai no pacientēm TAC

grupā nebija SSM un 1 paciente TAC grupā mira dilatācijas kardiomiopātijas dēļ, bet SSM

turpinājās 1 pacientei (0,2%) FAC grupā.

Ādas un zemādas audu bojājumi

Pētījumā TAX316 aprakstīts, ka alopēcija, kas radās pēc ķīmijterapijas beigām, novērošanas

periodā saglabājās 687 no 744 pacientēm TAC grupā (92,3%) un 645 no 736 pacientēm FAC

grupā (87,6%).

Novērošanas perioda beigās (faktiskais vidējais novērošanas ilgums 8 gadi) tika novērots, ka

alopēcija turpinājās 29 pacientēm (3,9%) TAC grupā un 16 pacientēm (2,2%) FAC grupā.

GEICAM 9805 pētījumā novēroja, ka alopēcija, kas sākās terapijas perioda laikā un turpinājās

novērošanas periodā, bija saglabājusies 49 pacientēm (9,2%) TAC grupā un 35 pacientēm

(6,7%) FAC grupā. Ar pētījuma zāļu lietošanu saistīta alopēcija novērošanas periodā sākās vai

paasinājās 42 pacientēm (7,9%) TAC grupā un 30 pacientēm (5,8%) FAC grupā. Novērošanas

perioda beigās (mediānais novērošanas ilgums 10 gadi un 5 mēneši) konstatēja, ka alopēcija

bija saglabājusies 3 pacientēm (0,6%) TAC grupā un 1 pacientei (0,2%) FAC grupā.

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

Pētījumā TAX316 amenoreju, kas sākās terapijas periodā un turpinājās novērošanas periodā

pēc ķīmijterapijas beigām, aprakstīja 202 pacientēm no 744 pacientēm (27,2%) TAC grupā un

125 pacientēm (17,0%) no 736 pacientēm FAC grupā. Amenoreja novērošanas perioda beigās

(mediānais novērošanas ilgums 8 gadi) bija saglabājusies 121 pacientei (16,3%) no

744 pacientēm TAC grupā un 86 pacientēm (11,7%) FAC grupā.

GEICAM 9805 pētījumā amenoreja, kas sākās terapijas perioda laikā un turpinājās

novērošanas periodā, saglabājās 18 pacientēm (3,4%) TAC grupā un 5 pacientēm (1,0%) FAC

grupā. Novērošanas perioda beigās (mediānais novērošanas ilgums 10 gadi un 5 mēneši)

amenoreja bija saglabājusies 7 pacientēm (1,3%) TAC grupā un 4 pacientēm (0,8%) FAC

grupā.

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Pētījumā TAX316 perifēru tūsku, kas sākās terapijas perioda laikā un turpinājās novērošanas

periodā pēc ķīmijterapijas beigām, novēroja 119 no 774 TAC grupas pacientēm (16,0%) un

23 no 736 FAC grupas pacientēm (3,1%). Novērošanas perioda beigās (faktiskais mediānais

novērošanas ilgums 8 gadi) perifēra tūska bija saglabājusies 19 TAC grupas pacientēm (2,6%)

un 4 FAC grupas pacientēm (0,5%).

Pētījumā TAX316 limfātisku tūsku, kas sākās terapijas perioda laikā un turpinājās

novērošanas periodā pēc ķīmijterapijas beigām, aprakstīja 11 no 744 TAC grupas pacientēm

(1,5%) un 1 no 736 FAC grupas pacientēm (0,1%). Novērošanas perioda beigās (faktiskais

mediānais novērošanas ilgums 8 gadi) limfātiska tūska bija saglabājusies 6 TAC grupas

pacientēm (0,8%) un 1 FAC grupas pacientei (0,1%).

Pētījumā TAX316 astēnija, kas sākās terapijas periodā un turpinājās novērošanas periodā pēc

ķīmjterapijas, tika aprakstīta 236 no 744 pacientēm (31,7%) TAC grupā un 180 no

736 pacientēm (24,5%) FAC grupā. Novērošanas perioda beigās (faktiskais mediānais

novērošanas ilgums 8 gadi) konstatēja, ka astēnija bija saglabājusies 29 TAC grupas

pacientēm (3,9%) un 16 FAC grupas pacientēm (2,2%).

Pētījumā GEICAM 9805 tika novērots, ka perifēra tūska, kas sākās terapijas periodā,

novērošanas periodā turpinājās 4 TAC grupas pacientēm (0,8%) un 2 FAC grupas pacientēm

(0,4%). Novērošanas perioda beigās (mediānais novērošanas ilgums 10 gadi un 5 mēneši)

perifēras tūskas nebija nevienai (0%) TAC grupas pacientei un tā turpinājās 1 FAC grupas

pacientei (0,2%).

Limfātiska tūska, kas sākās terapijas periodā, novērošanas periodā turpinājās 5 TAC grupas

pacientēm (0,9%) un 2 FAC grupas pacientēm (0,4%). Novērošanas perioda beigās limfātiska

tūska bija saglabājusies 4 TAC grupas pacientēm (0,8%) un 1 FAC grupas pacientei (0,2%).

Astēnija, kas sākās terapijas periodā un turpinājās novērošanas periodā, bija saglabājusies

12 pacientēm (2,3%) TAC grupā un 4 pacientēm (0,8%) FAC grupā. Novērošanas perioda

beigās konstatēja, ka astēnija bija saglabājusies 2 TAC grupas pacientēm (0,4%) un 2 FAC

grupas pacientēm (0,4%).

Akūta leikoze/ mielodisplastiskais sindroms

Pētījumā TAX316 pēc 10 gadus ilga novērošanas perioda akūta leikoze tika aprakstīta 3 no

744 TAC grupas pacientēm (0,4%) un 1 no 736 FAC grupas pacientēm (0,1%). Viena TAC

grupas paciente (0,1%) un 1 FAC grupas paciente (0,1%) nomira AML dēļ novērošanas

perioda laikā (mediānais novērošanas ilgums 8 gadi). Mielodisplastiskais sindroms tika

aprakstīts divām no 744 TAC grupas pacientēm (0,3%) un vienai no 736 FAC grupas

pacientēm (0,1%).

Pētījuma GEICAM 9805 laikā pēc 10 gadus ilgas novērošanas akūta leikoze bija 1 no 532

pacientiem (0,2%) TAC grupā. FAC grupā netika saņemti ziņojumi par šādiem gadījumiem.

Mielodisplastiskais sindroms netika diagnosticēts nevienam pacientam nevienā no ārstēšanas

grupām.

Ar neitropēniju saistītas komplikācijas

Tālāk redzamajā tabulā parādīts, ka pacientiem, kuri saņēma primāro G-KSF profilaksi pēc

tam, kad tā bija noteikta kā obligāta GEICAM pētījuma TAC grupā, bija samazināts

4. pakāpes neitropēnijas, febrilas neitropēnijas un neitropēniskas infekcijas biežums.

Neitropēniskās komplikācijas pacientiem, kuri saņēma TAC ar primāru G-KSF profilaksi un

bez tās (GEICAM 9805)

Bez primāras

G-KSF profilakses

(n = 111)

n (%)

Ar primāru

G-KSF profilaksi

(n = 421)

n (%)

Neitropēnija (4. pakāpe)

104 (93,7)

135 (32,1)

Febrila neitropēnija

28 (25,2)

23 (5,5)

Neitropēniska infekcija

14 (12,6)

21 (5,0)

Neitropēniska infekcija (3.–

4. pakāpe)

2 (1,8)

5 (1,2)

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulā, lietojot docetakselu 75 mg/m

kombinācijā ar

cisplatīnu un 5-fluoruracilu

MedDRA orgānu sistēmu

klasifikācija

Ļoti biežas

blakusparādības

Biežas

blakusparādības

Infekcijas un infestācijas

Neitropēniska infekcija;

infekcija (G3/4: 11,7%)

Asins un limfātiskās sistēmas

traucējumi

Anēmija (G3/4: 20,9%);

neitropēnija (G4: 83,2%);

trombocitopēnija (G4:

8,8%);

febrila neitropēnija

Imūnās sistēmas traucējumi

Paaugstināta jutība

(G3/4: 1,7%)

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Anoreksija (G3/4: 11,7%)

Nervu sistēmas traucējumi

Perifēra sensora neiropātija

(G3/4: 8,7%)

Reibonis (G3/4: 2,3%);

perifēra motora neiropātija

(G3/4: 1,3%)

Acu bojājumi

Pastiprināta asarošana

(G3/4: 0%)

Ausu un labirinta bojājumi

Dzirdes traucējumi (G3/4: 0%)

Sirds funkcijas traucējumi

Aritmija (G3/4: 1,0%)

MedDRA orgānu sistēmu

klasifikācija

Ļoti biežas

blakusparādības

Biežas

blakusparādības

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Caureja (G3/4: 19,7%);

slikta dūša (G3/4: 16%);

stomatīts (G3/4: 23,7%);

vemšana (G3/4: 14,3%)

Aizcietējums (G3/4: 1,0%);

sāpes kunģa-zarnu traktā

(G3/4: 1,0%);

ezofagīts/rīšanas

traucējumi/sāpes rīšanas laikā

(G3/4: 0,7%)

Adas un zemādas audu bojājumi

Alopēcija (G3/4: 4,0%);

Niezoši izsitumi (G3/4:

0,7%);

nagu bojājumi (G3/4: 0,7%);

ādas lobīšanās (G3/4: 0%)

Vispārēji traucējumi un reakcijas

ievadīšanas vietā

Letarģija (G3/4: 19,0%);

drudzis (G3/4: 2,3%);

šķidruma aizture

(smaga/dzīvību apdraudoša:

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts, lietojot docetakselu 75 mg/m

kombinācijā ar

cisplatīnu un 5-fluoruracilu

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Febrila neitropēnija un neitropēniska infekcija radās attiecīgi 17,2% un 13,5% pacientu,

neatkarīgi no G-KSF lietošanas. G-KSF tika lietots sekundārai profilaksei 19,3% pacientu

(10,7% no cikliem). Febrila neitropēnija un neitropēniska infekcija radās attiecīgi 12,1% un

3,4% pacientu, ja pacienti profilaktiski saņēma G-KSF, un 15,6% un 12,9% pacientu bez

profilaktiskas G-KSF lietošanas (skatīt apakšpunktu 4.2).

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulā, lietojot docetakselu 75 mg/m

kombinācijā ar

cisplatīnu un 5-fluoruracilu galvas un kakla vēža gadījumā

Sākotnēja ķīmijterapija, kam seko staru terapija (TAX 323)

MedDRA orgānu

sistēmu klasifikācija

Ļoti biežas

blakusparādības

Biežas

blakusparādības

Retākas

blakusparādības

Infekcijas un

infestācijas

Infekcija (G3/4: 6,3%);

neitropēniska infekcija

Labdabīgi, ļaundabīgi

un neprecizēti audzēji

(ieskaitot citas un

polipus)

Vēža izraisītas sāpes

(G3/4: 0,6%)

Asins un

limfātiskās

sistēmas

traucējumi

Neitropēnija

(03/4:76,3%);

anēmija (03/4:9,2%);

trombocitopēnija

(03/4:5,2%)

Febrila neitropēnija

Imūnās sistēmas

traucējumi

Paaugstināta jutība (ne

smaga)

Vielmaiņas un

uztures traucējumi

Anoreksija (G3/4: 0,6%)

MedDRA orgānu

sistēmu klasifikācija

Ļoti biežas

blakusparādības

Biežas

blakusparādības

Retākas

blakusparādības

Nervu sistēmas

traucējumi

Garšas sajūtas

izmaiņas/ožas traucējumi;

perifēra sensora neiropātija

(G3/4: 0,6%)

Reibonis

Acu bojājumi

Pastiprināta asarošana;

konjunktivīts

Ausu un labirinta

bojājumi

Dzirdes traucējumi

Sirds funkcijas

traucējumi

Miokarda išēmija

(G3/4:l,7%)

Aritmija(G3/4:0,6%

Asinsvadu sistēmas

traucējumi

Venozās asinsrites

traucējumi (G3/4: 0,6%)

Kuņģa-zarnu

trakta traucējumi

Slikta dūša (G3/4: 0,6%);

stomatīts (G3/4: 4,0%);

caureja (G3/4: 2,9%);

vemšana (G3/4: 0,6%)

Aizcietējums;

ezofagīts/ rīšanas

traucējumi/sāpes rīšanas

laikā (G3/4: 0,6%);

sāpes vēderā; dispepsija;

kuņģa-zarnu trakta

asiņošana (G3/4: 0,6%)

Adas un zemādas

audu bojājumi

Alopēcija (G3/4: 10,9%)

Niezoši izsitumi;

sausa āda;

ādas lobīšanās (G3/4:

0,6%)

Skeleta-muskuļu

un saistaudu

sistēmas bojājumi

Mialģija (G3/4: 0,6%)

Vispārēji traucējumi

un reakcijas

ievadīšanas vietā

Letarģija (G3/4: 3,4%);

pireksija (G3/4: 0,6%);

šķidruma aizture;

tūska

Izmeklējumi

Palielināta ķermeņa

masa

Sākotnēja ķīmijterapija, kam seko ķīmijterapija un staru terapija (TAX 324)

MedDRA orgānu

sistēmu klasifikācija

Ļoti biežas

blakusparādības

Biežas

blakusparādības

Retākas

blakusparādība

Infekcijas un infestācijas

Infekcija (G3/4: 3,6%)

Neitropēniska infekcija

Labdabīgi, ļaundabīgi un

neprecizēti audzēji

(ieskaitot citas un polipus)

Vēža izraisītas sāpes

(G3/4: 1,2%)

Asins un limfātiskās

sistēmas traucējumi

Neitropēnija (G3/4: 83,5%);

anēmija (G3/4: 12,4%);

trombocitopēnija (G3/4:

4,0%);

febrila neitropēnija

Imūnās sistēmas

traucējumi

Paaugstināta jutība

Vielmaiņas un uztures

traucējumi

Anoreksija (G3/4: 12,0%)

Nervu sistēmas

traucējumi

Garšas sajūtas izmaiņas/ožas

traucējumi (G3/4: 0,4%);

perifēra sensora neiropātija

(G3/4: 1,2%)

Reibonis (G3/4: 2,0%);

perifēra motora

neiropātija (G3/4: 0,4%)

Acu bojājumi

Pastiprināta asarošana

Konjunktivīts

Ausu un labirinta

bojājumi

Dzirdes traucējumi

(G3/4: 1,2%)

Sirds funkcijas

traucējumi

Aritmija (G3/4: 2,0%)

Miokarda išēmija

Asinsvadu sistēmas

traucējumi

Venozās asinsrites

traucējumi

Kuņģa-zarnu trakta

traucējumi

Slikta dūša (G3/4: 13,9%);

stomatīts (G3/4: 20,7%);

vemšana (G3/4: 8,4%);

caureja (G3/4: 6,8%);

ezofagīts/rīšanas traucējumi

/sāpes rīšanas laikā (G3/4:

12,0%);

aizcietējums (G3/4: 0,4%)

Dispepsija (G3/4: 0,8%);

sāpes kuņģa-zarnu traktā

(G3/4: 1,2%);

kuņģa-zarnu trakta

asiņošana (G3/4: 0,4%)

Ādas un zemādas audu

bojājumi

Alopēcija (G3/4: 4,0%);

niezoši izsitumi

Sausa āda;

ādas lobīšanās

Skeleta-muskuļu un

saistaudu sistēmas

bojājumi

Mialģija (G3/4: 0,4%)

Vispārēji traucējumi un

reakcijas ievadīšanas

vietā

Letarģija (G3/4: 4,0%);

pireksija (G3/4: 3,6%);

šķidruma aizture (G3/4:

1,2%);

tūska (G3/4: 1,2%)

Izmeklējumi

Samazināta ķermeņa

masa

Palielināta

ķermeņa masa

Pēcreģistrācijas pieredze

Labdabīgi, ļaundabīgi un neprecizēti audzēji (ieskaitot cistas un polipus)

Saistībā ar docetaksela lietošanu kombinācijā ar citām pretvēža terapijām, par kurām zināms,

ka tās ir saistītas ar jauniem primāriem ļaundabīgiem audzējiem, ziņots par jaunu primāru

ļaundabīgu audzēju gadījumiem (biežums nav zināms), ieskaitot nehodžkina limfomu.

Pivotālos klīniskajos pētījumos pacientēm ar krūts vēzi, kuru ārstēšanai tika izmantota TAC

shēma, ziņots par akūtas mieloleikozes un mielodisplastiskā sindroma gadījumiem (biežums:

retāk).

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Ir aprakstīts kaulu smadzeņu darbības nomākums un citas hematoloģiskas dabas nevēlamas

blakusparādības. Ziņots par diseminētu intravazālu koagulopātiju (DDC), bieži saistībā ar sepsi vai

vairāku orgānu mazspēju.

Imūnās sistēmas traucējumi

Ziņots par dažiem anafilaktiskā šoka gadījumiem, dažreiz ar letālu iznākumu.

Lietojot docetakselu pacientiem, kuriem iepriekš ir bijušas paaugstinātas jutības reakcijas pret

paklitakselu, ir ziņots par paaugstinātas jutības reakcijām (biežums nav zināms).

Nervu sistēmas traucējumi

Retos gadījumos novēroti ar docetaksela ievadīšanu saistīti krampji vai pārejošs samaņas zudums.

Šīs reakcijas dažkārt novēro preparāta infūzijas laikā.

Acu bojājumi

Ļoti reti ir aprakstīti pārejoši redzes traucējumi (fotopsijas, mirgošana, skotomas), kas parasti

radās preparāta infūzijas laikā un bija saistīti ar paaugstinātas jutības reakcijām. Tie bija

atgriezeniski un pārgāja pēc infūzijas pārtraukšanas. Ļoti reti ir aprakstīta acu asarošana kopā ar

konjunktivītu vai bez tā asaru kanāla aizsprostojuma dēļ, kā rezultātā ir bijusi pārlieka asarošana.

Ziņots par cistoīdas makulāras tūskas (CMT) gadījumiem ar docetakselu ārstētiem

pacientiem.

Ausu un labirinta bojājumi

Retos gadījumos ziņots par ototoksicitāti, dzirdes traucējumiem un/vai dzirdes zudumu.

Sirds funkcijas traucējumi

Retos gadījumos ziņots par miokarda infarktu.

Ir aprakstīti kambaru aritmijas, ieskaitot kambaru tahikardiju (biežums nav zināms), gadījumi

(dažreiz ar letālu iznākumu) pacientiem, kuri tika ārstēti ar docetakselu kombinācijās ar citām

zālēm, ieskaitot doksorubicīnu, 5-fluoruracilu un/vai ciklofosfamīdu.

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Reti ziņots par vēnu trombemboliju.

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Ļoti reti ir aprakstīti akūta respiratorā distresa sindroma, intersticiālas

pneimonijas/pneimonīta, intersticiālas plaušu slimības, plaušu fibrozes, plaušu fibrozes un

elpošanas mazspējas (dažreiz ar letālu iznākumu) gadījumi. Pacientiem, kas vienlaikus saņem

staru terapiju, retos gadījumos ziņots par staru terapijas izraisītu pneimonītu.

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Ir aprakstīti reti enterokolīta gadījumi, ieskaitot kolītu, išēmisku kolītu un neitropēnisku

enterokolītu, kuru iznākums var būt letāls (biežums nav zināms).

Retos gadījumos aprakstīta dehidratācija kuņģa - zarnu trakta darbības traucējumu, tai

skaitā enterokolīta un kuņģa-zarnu trakta perforācijas rezultātā.

Reti aprakstīts

ileuss

un zarnu nosprostojums.

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Ļoti reti ir aprakstīts hepatīts, dažreiz letāls, galvenokārt pacientiem ar esošiem aknu darbības

traucējumiem.

Ādas un zemādas audu bojājumi

Ļoti retos gadījumos aprakstīta ādas sarkanā vilkēde un bullozi izsitumi, kā

erythema multiforme,

Stīvensa-Džonsona sindroms, toksiska epidermāla nekrolīze, kas saistīta ar docetaksela lietošanu.

Dažos gadījumos ar šādu parādību attīstību var būt saistīti citi blakusapstākļi. Saistībā ar

docetaksela lietošanu ir aprakstītas sklerodermijai līdzīgas izmaiņas, pirms kurām parādās

perifēriska limfātiskā tūska. Ziņots par neatgriezeniskas alopēcijas (biežums nav zināms)

gadījumiem.

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Ziņots par nieru darbības traucējumiem un nieru mazspēju. Apmēram 20% šo gadījumu

nebija akūtas nieru mazspējas riska faktoru, piemēram, vienlaicīgi netika lietotas

nefrotoksiskas zāles un nebija kuņģa- zarnu trakta traucējumu.

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Retos gadījumos ir aprakstīts starojuma atkārtotas iedarbības fenomens.

Ir novērota atkārtota reakcija injekcijas vietā (ādas reakcijas atkārtošanās agrākas ekstravazācijas

vietā pēc docetaksela ievadīšanas citā vietā), kas attīstījās iepriekšējas ekstravazācijas vietā

(biežums nav zināms).

Šķidruma aizture nav bijusi saistīta ar akūtu oligūriju vai hipotensijas gadījumiem. Retos

gadījumos novērota dehidratācija un plaušu tūska.

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Ziņots par elektrolītu līdzsvara traucējumu gadījumiem. Ziņots par hiponatriēmijas

gadījumiem, kas galvenokārt saistīti ar dehidratāciju, vemšanu un pneimoniju.

Novērota

hipokaliēmija, hipomagnēmija un hipokalcēmija, parasti saistībā ar kuņģa-zarnu trakta

traucējumiem un īpaši ar caureju.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi

zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek

lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā

minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.

Pārdozēšana

Ir aprakstīti daži pārdozēšanas gadījumi. Antidots docetaksela pārdozēšanas gadījumam nav

zināms. Pārdozēšanas gadījumā pacientam jāatrodas specializētā nodaļā, rūpīgi jākontrolē tā

dzīvības funkcijas. Pārdozēšanas gadījumā var sagaidīt nevēlamo blakusparādību

pastiprināšanos. Primārās gaidāmās pārdozēšanas izraisītās komplikācijas varētu izpausties kā

kaulu smadzeņu darbības nomākums, perifēras neirotoksicitātes izpausmes un gļotādu

iekaisums. Konstatējot pārdozēšanu, pacientam iespējami drīz jāsaņem G-KSF terapija.

Atbilstoši nepieciešamībai var veikt citus piemērotus simptomātiskus pasākumus.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: taksāni, ATĶ kods: L01CD02

Darbības mehānisms

Docetaksels ir pretaudzēju līdzeklis, kas veicina tubulīna apvienošanos stabilos mikrokanālos un

inhibē to šķelšanos, kā rezultātā izteikti samazinās brīvā tubulīna daudzums. Docetaksela saistība ar

mikrokanāliem protošķiedru daudzumu neietekmē.

In vitro

docetaksels pārtrauc mikrotubulu tīklu šūnās, kas ir būtiski šūnu vitālajām mitotiskajām un

starpfāzes funkcijām.

Farmakodinamiskā iedarbība

Klonogēnās analīzēs konstatēts, ka docetaksels

in vitro

ir citotoksisks pret dažādām peļu un

cilvēka audzēju šūnu līnijām, kā ari nupat izoperētām cilvēka audzēja šūnām. Docetaksels

sasniedz augstu koncentrāciju šūnās un ilgi uzturas tajās. Turklāt, docetaksels ir aktīvs pret dažām

(bet ne visām) šūnu līnijām, ko iespējams noteikt ar p-glikoproteīnu, kas kodēts ar multizāļu

rezistento gēnu.

In vivo

docetaksela iedarbība nav atkarīga no ievadīšanas grafika un tam ir plaša

spektra pretaudzēju aktivitāte pret eksperimentāliem progresējošiem peļu un cilvēka audzēju

transplantātiem.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Krūts dziedzera vēzis

Docetaksels kombinācijā ar doksorubicīnu un ciklofosfamīdu: adjuvanta terapija

Pacientes ar operējamu krūts dziedzera vēzi ar metastāzēm limfmezglos (TAX 316)

Daudzcentru, atklāta, randomizēta pētījuma dati apstiprina docetaksela lietošanu adjuvantai

terapijai pacientēm ar operējamu limfmezglu pozitīvu krūts dziedzera vēzi un KPS >80% vai

vairāk 18-70 gadu vecumā. Pēc stratifikācijas atbilstoši pozitīvo limfmezglu skaitam (l - 3,4+),

1491 pacienti randomizēja docetaksela 75 mg/m

lietošanai l stundu pēc 50 mg/m

doksorubicīna

un 500 mg/m

ciklofosfamīda ievadīšanas (TAC grupa) vai 50 mg/m

doksorubicīna ievadīšanai,

kam seko 500 mg/m

fluoruracila un 500 mg/m

ciklofosfamīda ievadīšana (FAC grupa). Abas

shēmas lietoja ik pēc 3 nedēļām 6 ciklu veidā. Docetakselu ievadīja l stundu ilgas infūzijas

veidā, visas citas zāles ievadīja intravenozas bolus injekcijas veidā pirmajā dienā. G-KSF

lietoja kā sekundārās profilakses līdzekli pacientēm, kam radās komplicēta neitropēnija

(febrila neitropēnija, ilgstoša neitropēnija vai infekcija). TAC grupas pacientes saņēma

antibakteriālu terapiju profilaksei, lietojot 500 mg ciprofloksacīna iekšķīgi divreiz dienā 10

dienas, sākot katra cikla 5. dienā, vai līdzvērtīgu preparātu. Abās grupās pēc pēdējā

ķīmijterapijas cikla pacientes ar pozitīviem estrogēnu un/vai progesterona receptoriem saņēma

20 mg tamoksifēna dienā līdz 5 gadiem ilgi. Adjuvantu staru terapiju parakstīja atbilstoši

pētījumā iesaistītās iestādes vadlīnijām, un to veica 69% pacienšu, kas saņēma TAC, un 72%

pacienšu, kas saņēma FAC.

Tika veiktas divas starpanalīzes un viena galīgā analīze. Pirmā starpanalīze bija plānota trīs

gadus pēc datuma, kad pētījumā būs iesaistīta puse nepieciešamā pacienšu skaita. Otrā

starpanalīze tika veikta pēc kopumā 400 gadījumiem, kad novērota dzīvildze bez slimības

progresēšanas. Līdz ar to vidējais novērošanas ilgums bija 55 mēneši. Galīgā analīze tika

veikta, kad visas pacientes bija sasniegušas savu 10. gada novērošanas vizīti (ja vien viņām

nebija ar dzīvildzi bez slimības progresēšanas saistīts notikums vai ja viņu novērošana agrāk

nebija pārtraukta). Primārais efektivitātes mērķa kritērijs bija dzīvildze bez slimības

progresēšanas (DFS), bet sekundārais efektivitātes mērķa kritērijs bija kopējā dzīvildze.

Galīgā analīze tika veikta pēc vidēji 96 mēnešus ilga faktiskā novērošanas perioda. Tika

pierādīts, ka salīdzinājumā ar FAC grupu TAC grupā dzīvildze bez slimības pazīmēm ir

ievērojami labāka. Pēc 10 gadiem pacientēm, kas saņēma TAC, salīdzinājumā ar pacientēm,

kas saņēma FAC, samazinājās recidīvu sastopamība (attiecīgi 39%, salīdzinot ar 45%

gadījumu), t. i., par 6% samazinājās absolūtais risks (p = 0,0043). Lietojot TAC, pēc

10 gadiem ievērojami uzlabojās arī kopējā dzīvildze (salīdzinājumā ar FAC, attiecīgi 76%,

salīdzinot ar 69% gadījumu), t. i., par 7% samazinājās absolūtais nāves risks (p = 0,002). Tā

kā ieguvums, kas novērots pacientēm ar 4+ limfmezgliem, attiecībā uz dzīvildzi bez slimības

progresēšanas un kopējo dzīvildzi nebija statistiski ticams, pozitīva ieguvuma un riska

attiecība pacientēm ar 4+ limfmezgliem, kas saņēma TAC, galīgās analīzes laikā netika

pilnībā pierādīta.

Kopumā pētījuma rezultāti apliecināja pozitīvu ieguvuma un riska attiecību, lietojot TAC

salīdzinājumā ar FAC.

Ar TAC ārstēto pacienšu apakšgrupas analizēja atbilstoši prospektīvi noteiktiem galvenajiem

prognostiskajiem faktoriem:

Dzīvildze bez slimības

Kopējā dzīvildze

Pacienšu

apakšgrupa

Pacienšu

skaits

Riska

attiecība*

95% TI

p =

Riska

attiecība*

95% TI

p =

Pozitīvo

limfmezglu skaits

Kopā

0,80

0,68-0,93

0,0043

0,74

0,61-0,90

0,0020

0,72

0,58-0,91

0,0047

0,62

0,46-0,82

0,0008

0,87

0,70 - 1,09

0,2290

0,87

0,67-1,12

0,2746

*riska attiecība mazāka par l liecina, ka TAC ir saistīts ar ilgāku dzīvildzi bez slimības

pazīmēm un ilgāku kopējo dzīvildzi, salīdzinot ar FAC.

Pacientes ar operējamu krūts dziedzera vēzi bez metastāzēm limfmezglos, kurām ir piemērota

ķīmijterapijas lietošana (GEICAM 9805)

Dati no atklāta tipa vairākcentru pētījuma atbalsta docetaksela lietošanu adjuvantā terapijā

pacientēm ar operējamu krūts dziedzera vēzi bez metastāzēm limfmezglos, kurām ir

piemērota ķīmijterapijas lietošana. 1060 pacientes tika nejaušinātas, lai saņemtu vai nu

docetakselu 75 mg/m

, ko lietoja 1 stundu pēc doksorubicīna 50 mg/m

un ciklofosfamīda

500 mg/m

(539 pacientes TAC grupā), vai doksorubicīnu 50 mg/m

, pēc kura lietoja

fluoruracilu 500 mg/m

un ciklofosfamīdu 500 mg/m

(521 paciente FAC grupā) kā adjuvanto

terapiju pacientēm ar operējamu krūts dziedzera vēzi bez metastāzēm limfmezglos, kurām

bija augsts recidīva risks atbilstoši 1998. gada St. Gallen kritērijiem (audzēja izmērs >2 cm

un/vai negatīvs ER un PR, un/vai augsta histoloģiskā/nukleārā pakāpe (2. līdz 3. pakāpe),

un/vai vecums <35 gadi). Abas shēmas lietoja reizi 3 nedēļās 6 ciklu garumā. Docetakselu

ievadīja 1 stundu ilgā infūzijā, bet visas citas zāles lietoja intravenozi 1. dienā ik pēc trim

nedēļām. Pēc 230 pacienšu nejaušināšanas kā obligāta TAC grupā tika noteikta primārā

profilakse ar G-KSF. Pacientēm, kuras saņēma primāro profilaksi ar G-KSF, bija mazāks

4. pakāpes neitropēnijas, febrilas neitropēnijas un neitropēniskas infekcijas biežums (skatīt

4.8. apakšpunktu). Abās grupās pēc pēdējā ķīmijterapijas cikla pacientes ar ER+ un/vai PgR+

audzējiem saņēma tamoksifēnu 20 mg vienu reizi dienā līdz 5 gadu garumā. Adjuvanto staru

terapiju lietoja saskaņā ar vadlīnijām, kuras bija spēkā dalību ņemošajās iestādēs, un to

izmantoja 57,3% pacienšu, kuras saņēma TAC, un 51,2% pacienšu, kuras saņēma FAC.

Tika veikta viena primārā analīze un viena atjaunotā analīze. Primārā analīze tika veikta, kad

visas pacientes bija novērotas ilgāk par 5 gadiem (vidējais novērošanas laiks 77 mēneši).

Atjaunotā analīze tika veikta, kad visas pacientes bija piedalījušās 10 gadu (vidējais

novērošanas laiks 10 gadi un 5 mēneši) novērošanas vizītē (ja vien nebija dzīvildze bez

slimības progresēšanas vai novērošana iepriekš netika pārtraukta). Dzīvildze bez slimības

progresēšanas (DFS) bija primārais mērķa kritērijs un kopējā dzīvildze (OS -

overall survival

bija sekundārais mērķa kritērijs.

Vidējā novērošanas laikā – 77 mēnešos – TAC grupā salīdzinājumā ar FAC grupu tika

pierādīta ievērojami ilgāka dzīvildze bez slimības pazīmēm. Ar TAC ārstētajām pacientēm

bija par 32% mazāks recidīva risks, salīdzinot ar pacientēm, kuras tika ārstētas ar FAC (riska

koeficients = 0,68; 95% TI (0,49–0,93), p = 0,01). Vidējā novērošanas laikā – 10 gados un

5 mēnešos – ar TAC ārstētām pacientēm par 16,5% samazinājās recidīva risks, salīdzinot ar

pacientēm, kas ārstētas ar FAC (riska attiecība = 0,84, 95% TI (0,65-1,08), p=0,1646). DFS

dati nebija statistiski nozīmīgi, bet joprojām saglabājās pozitīva tendence par labu TAC

terapijai.

Vidējā novērošanas laikā – 77 mēnešos – TAC grupā bija lielāka vispārējā dzīvildze (VDz):

ar TAC ārstētajām pacientēm bija par 24% mazāks letalitātes risks, salīdzinot ar FAC (riska

koeficients = 0,76; 95% TI (0,46–1,26; p = 0,29). Tomēr VDz atšķirības starp abām grupām

nebija statistiski nozīmīgas.

Vidējā novērošanas laikā – 10 gados un 5 mēnešos – ar TAC ārstētām pacientēm par 9%

samazinājās mirstība, salīdzinot ar pacientēm, ko ārstēja ar FAC (riska attiecība = 0,91, 95%

TI (0,63-1,32)).

Dzīvildze bija 93,7% TAC grupā un 91,4% FAC grupā novērošanas brīdī pēc 8 gadiem un

91,3% TAC grupā un 89% FAC grupā novērošanas brīdī pēc 10 gadiem.

Pozitīva ieguvuma un riska attiecība TAC grupā, salīdzinot ar FAC grupu, palika nemainīga.

Atbilstoši iepriekš noteiktajiem būtiskākajiem prognotiskajiem faktoriem tika veikta primārā

analīze (vidējais novērošanas laiks 77 mēneši) ar TAC ārstēto pacienšu apakšgrupās (skatīt

tabulu tālāk).

Apakšgrupu analīze – adjuvantā terapija pacientēm ar krūts dziedzera vēzi bez metastāzēm

limfmezglos (analīze pēc ārstēt paredzēto pacienšu skaita)

Pacienšu apakšgrupa

Pacienšu skaits

TAC grupā

Dzīvildze bez slimības pazīmēm

Riska koeficients*

95% TI

Kopā

0,68

0,49–0,93

1. vecuma kategorija

<50 gadi

≥50 gadi

0,67

0,67

0,43–1,05

0,43–1,05

2. vecuma kategorija

<35 gadi

≥35 gadi

0,31

0,73

0,11–0,89

0,52–1,01

Hormonu receptoru

statuss

Negatīvs

Pozitīvs

0,62

0,45–1,1

0,4–0,97

Audzēja izmērs

<2 cm

>2 cm

0,69

0,68

0,43-1,1

0,45-1,04

Histoloģiskā pakāpe

1. pakāpe (ieskaitot

gadījumus, kad

pakāpe nav noteikta)

2. pakāpe

3. pakāpe

0,79

0,77

0,59

0,24–2,6

0,46–1,3

0,39–0,9

Menopauzes statuss

Pirms menopauzes

Pēc menopauzes

0,64

0,72

0,40–1

0,47–1,12

*riska koeficients (TAC/FAC) zem 1 liecina, ka TAC saistīta ar ilgāku dzīvildzi bez slimības

pazīmēm nekā FAC.

Tika veikta un tālāk tabulā attēlota pētnieciskā apakšgrupu analīze par dzīvildzi bez slimības

pazīmēm pacientēm, kuras atbilst 2009. gada St. Gallen kritērijiem ķīmijterapijas

saņemšanai – (ārstēt paredzētajā populācijā)

TAC

FAC

Riska koeficients

(TAC/FAC)

Apakšgrupas

(n=539)

(n=521)

(95% TI)

P vērtība

Atbilst relatīvajām

ķīmijterapijas indikācijām

18/214

(8,4%)

26/227

(11,5%)

0,796

(0,434–1,459)

0,4593

48/325

(14,8%)

69/294

(23,5%)

0,606

(0,42–0,877)

0,0072

TAC = docetaksels, doksorubicīns un ciklofosfamīds

FAC = 5-fluoruracils, doksorubicīns un ciklofosfamīds

TI = ticamības intervāls; ER = estrogēnu receptors

PR = progesteronu receptors

ER/PR negatīvs audzējs vai 3. pakāpe, vai audzēja lielums >5 cm

Riska koeficienta aprēķināšanai tika izmantots Cox proporcionālais riska modelis, kā faktoru

lietojot ārstēšanas grupu.

Docetaksels monoterapijā

Ir veikti divi randomizēti III fāzes salīdzinoši docetaksela pētījumi, kas ietvēra 326 un 392

pacientes ar krūts dziedzera vēzi, kas bija neveiksmīgi ārstētas attiecīgi ar alkilējošajiem un

antraciklīna grupas preparātiem. Pacientes ar trīs nedēļu intervālu saņēma ieteikto preparāta devu

– 100 mg/m

Pacientēm, kas bija neveiksmīgi ārstētas ar alkilējošajiem preparātiem, docetakselu salīdzināja ar

doksorubicīnu (75 mg/m

ik pēc 3 nedēļām). Neietekmējot kopējo dzīvildzi (15 mēneši docetaksela

gadījumā pret 14 mēnešiem doksorubicīna gadījumā, p=0,38) vai laiku līdz progresijai (27 nedēļas

docetaksela gadījumā pret 23 nedēļām doksorubicīna gadījumā, p=0,54), docetaksels palielina

atbildes reakcijas pakāpi (52% pret 37%, p=0,01) un saīsina laika periodu līdz atbildes reakcijai (12

nedēļas pret 23 nedēļām, p=0,007). Trim pacientēm (2%), kas saņēma docetakselu, terapiju

pārtrauca sakarā ar šķidruma aizturi, kamēr 15 pacientēm (9%), kas saņēma doksorubicīnu,

terapiju pārtrauca sakarā ar kardiotoksicitāti (trīs nāvējošas sirds mazspējas gadījumi).

Pacientēm, kas bija neveiksmīgi ārstētas ar antraciklīna grupas preparātiem, docetakselu salīdzināja

ar mitomicīna C un vinblastīna kombināciju (12 mg/m

ik pēc 6 nedēļām un 6 mg/m

ik pēc 3

nedēļām). Docetaksels palielina atbildes reakcijas pakāpi (33% pret 12%, p<0,0001), pagarina

laika periodu līdz progresijai (19 nedēļas pret 11 nedēļām, p=0,0004) un palielina kopējo dzīvildzi

(11 mēneši pret 9 mēnešiem, p=0,01).

Šo divu III fāzes pētījumu laikā novērotais docetaksela drošuma profils atbilst II fāzes pētījumu

laikā novērotajam drošuma profilam (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Veica atklātu, daudzcentru, randomizētu 3. fāzes pētījumu, lai salīdzinātu docetaksela

monoterapiju un paklitakselu progresējoša krūts vēža ārstēšanai pacientēm, kurām iepriekšējā

terapijā tika izmantots antraciklīns. Kopumā tika randomizētas 449 pacientes, lai saņemtu

docetaksela monoterapiju 100 mg/m

1 stundu ilgas infūzijas veidā vai paklitakselu 175 mg/m

stundu ilgas infūzijas veidā. Abus preparātus ievadīja ik pēc 3 nedēļām.

Neietekmējot primāro rezultātu kopējo atbildes reakciju (32% pret 25%, p=0,10), docetaksels

palielināja vidējo laiku līdz slimības progresēšanai (24,6 nedēļas pret 15,6 nedēļām; p<0,01) un

vidējo dzīvildzi (15,3 mēneši pret 12,7 mēnešiem; p=0,03).

3./4. pakāpes blakusparādības biežāk novēroja, lietojot docetaksela monoterapiju (55,4%),

salīdzinot ar paklitakselu (23,0%).

Docetaksels kombinācijā ar doksorubicīnu

Ir veikts viens plašs randomizēts III fāzes pētījums, kas ietvēra 429 pacientes ar metastatisku

audzēju, kas iepriekšēju terapiju nebija saņēmušas. Izmantoja doksorubicīnu (50 mg/m

) kopā

ar docetakselu (75 mg/m

) (AT kombinācija), ko salīdzināja ar doksorubicīna (60 mg/m

kombināciju ar ciklofosfamīdu (600 mg/m

) (AC kombinācija). Abus ievadīšanas režīmus

izmantoja ik pēc trīs nedēļām.

AT kombinācijas gadījumā, salīdzinot ar AC kombināciju, laika periods līdz progresijai

bija

ievērojami ilgāks, p=0,0138. Vidējais laika periods līdz progresijai bija 37,3 nedēļas (95%

TI: 33,4-42,1) AT kombinācijas gadījumā un 31,9 nedēļas (95% TI: 27,4-36,0) - AC

kombinācijas gadījumā.

Kopējā atbildes reakcijas pakāpe AT kombinācijas gadījumā, salīdzinot ar AC

kombināciju, bija ievērojami augstāka, p=0,009. Kopējā atbildes reakcija AT kombinācijas

gadījumā bija 59,3% (95% TI: 52,8-65,9), salīdzinot ar AC kombināciju, kad kopējā

atbildes reakcija bija 46,5% (95% TI: 39,8-53,2).

Šajā pētījumā AT kombinācijas gadījumā, salīdzinot ar AC kombināciju, novēroja biežākus

smagas neitropēnijas (90% pret 68,6%), febrilas neitropēnijas (33,3% pret 10%), infekciju (8%

pret 2,4%), caurejas (7,5% pret 1,4%), astēnijas (8,5% pret 2,4%) un sāpju (2,8% pret 0%)

gadījumus. No otras puses, AC kombinācijas gadījumā, salīdzinot ar AT kombināciju, novēroja

biežākus smagas anēmijas (15,8% pret 8,5%) gadījumus un, turklāt, biežākus smagas

kardiotoksicitātes gadījumus: sastrēguma sirds mazspēju (3,8% pret 2,8%), absolūtu KKIF

samazināšanos par ≥20% (13,1% pret 6,1%). Toksicitātes izraisītus nāves gadījumus novēroja l

pacientei AT kombinācijas gadījumā (sastrēguma sirds mazspēja) un 4 pacientēm AC

kombinācijas gadījumā (1-sakarā ar septisku šoku un 3-sakarā ar sastrēguma sirds mazspēju).

Abos gadījumos dzīves kvalitātes, ko vērtēja pēc EORTC anketas, rādītāji ir salīdzināmi un

stabili gan terapijas, gan novērošanas laikā.

Docetaksels kombinācijā ar trastuzumabu

Docetakselu kombinācijā ar trastuzumabu pētīja pacientēm ar metastatisku krūts dziedzera vēzi,

kurām novēro izteiktu HER2 ekspresiju un kuras iepriekš nav saņēmušas ķīmijterapiju

metastatiskas slimības dēļ. 186 pacientes randomizēja docetaksela (100 mg/m

) lietošanai

kombinācijā ar trastuzumabu vai bez tā; 60% pacienšu iepriekš bija saņēmušas antraciklīna

preparātu saturošu adjuvantu ķīmijterapiju. Docetaksela un trastuzmaba kombinācija bija efektīva

pacientēm neatkarīgi no tā, vai viņas iepriekš bija saņēmušas adjuvantu antraciklīnu terapiju.

Galvenais tests, ko šajā pivotālajā pētījumā izmantoja HER2 statusa noteikšanai, bija

imūnhistoķīmija (MC). Nelielu daļu pacienšu pārbaudīja, izmantojot fluorescences

in situ

hibridizāciju (FISH). Šajā pētījumā 87% pacienšu bija IHC 3+ slimība, un 95% iesaistīto pacienšu

bija IHC 3+ un/vai FISH pozitīva slimība. Efektivitātes rezultāti apkopoti tālāk tabulā:

Raksturlielums

Docetaksels kombinācijā

ar trastuzumabu

1

n=92

Docetaksels

1

n=94

Atbildes reakcijas pakāpe (95% TI)

(50-71)

(25-45)

Vidējais atbildes reakcijas ilgums

(mēneši)

(95% TI)

11,4

(9,2-15,0)

(4,4-6,2)

Vidējais LLP (mēneši)

(95% TI)

10,6

(7,6-12,9)

(5,0-6,5)

Vidējā dzīvildze (mēneši)

(95% TI)

30,5

(26,8-ne)

22,1

(17,6-28,9)

LLP = laiks līdz progresijai; "ne" nozīmē, ka to nevar aprēķināt vai tas vēl nebija sasniegts.

Pilna analīzes grupa (

intent-to-treat

, nepieciešamais ārstēto pacientu skaits)

Aprēķinātā vidējā dzīvildze

Docetaksels kombinācijā ar kapecitabīnu

Viena randomizēta kontrolēta daudzcentru III fāzes pētījuma dati apstiprina, ka docetakselu

kombinācijā ar kapecitabīnu ir lietderīgi izmantot, lai ārstētu pacientes ar lokāli izplatītu vai

metastatisku krūts dziedzera vēzi pēc neveiksmīgas citotoksiskas ķīmijterapijas, tai skaitā ar

antraciklīniem. Šajā pētījumā 255 pacientēm randomizēti nozīmēja docetakselu (75 mg/m

stundu ilgas intravenozas infūzijas veidā ik pēc 3 nedēļām) un kapecitabīnu (1250 mg/m

divas reizes dienā 2 nedēļas ilgi, pēc kā seko l nedēļu ilgs atpūtas periods). 256 pacientēm

randomizēti nozīmēja tikai docetakselu (100 mg/m

l stundu ilgas intravenozas infūzijas veidā

ik pēc 3 nedēļām). Grupā, kas saņēma docetakselu kopā ar kapecitabīnu, dzīvildze bija lielāka

(p=0,0126). Vidējā dzīvildze grupā, kas saņēma docetakselu kombinācijā ar kapecitabīnu, bija

442 dienas, salīdzinot ar 352 dienām grupā, kas saņēma tikai docetakselu. Kopējā objektīvā

atbildes reakcijas pakāpe visā randomizētajā pacienšu grupā (pētnieka vērtējums) bija 41,6%

grupā, kas saņēma docetakselu kopā ar kapecitabīnu, pret 29,7% grupā, kas saņēma tikai

docetakselu (p=0,0058). Laika posms līdz slimības progresijai grupā, kas saņēma docetaksela

un kapecitabīna kombināciju, bija ilgāks (p<0,0001). Vidējais laika posms līdz progresijai bija

186 dienas grupā, kas saņēma docetaksela un kapecitabīna kombināciju, pret 128 dienām

grupā, kas saņēma tikai docetakselu.

Nesīkšūnu plaušu vēzis

Pacienti, kas iepriekš saņēmuši ķīmijterapiju kopā ar staru terapiju vai bez tās

III fāzes pētījumā pacientiem, kas agrāk saņēmuši ārstēšanu, salīdzinot ar uzturošo aprūpi,

laika periodslīdz slimības progresijai (12,3 nedēļas pret 7 nedēļām) un kopējā dzīvildze bija

ievērojami ilgāka grupā, kas saņēma 75 mg/m

docetaksela. l gada dzīvildze docetaksela

gadījumā, salīdzinot ar uzturošo aprūpi (16%), bija ievērojami ilgāka (40%).

Pacientiem, ko ārstēja ar docetakselu (75 mg/m

), salīdzinot ar uzturošo aprūpi, novēroja

mazāku nepieciešamību pēc morfīna grupas analgētiskajiem līdzekļiem (p<0,01), ne-morfīna

grupas analgētiskajiem līdzekļiem (p<0,01), kā arī citām ar slimību saistītajām zālēm

(p=0,06) vai staru terapijas (p<0,01).

Kopējā atbildes reakcijas pakāpe vērtētajiem pacientiem bija 6,8%, bet vidējais atbildes

reakcijas laiks - 26,1 nedēļa.

Docetaksels kombinācijā ar platīna grupas preparātiem pacientiem, kuri ķīmijterapiju iepriekš nav

saņēmuši

III fāzes klīniskā pētījumā 1218 pacientiem ar nerezecējamu IIIB vai IV stadijas nesīkšūnu

plaušu vēzi (KPS = 70% vai vairāk), kuri agrāk šī stāvokļa terapijai ķīmijterapiju nav

saņēmuši, randomizēti nozīmēja vienu no sekojošiem terapijas režīmiem: docetaksels (T)

75 mg/m

1 stundu ilgas infūzijas veidā, pēc kā tūlīt ievada cisplatīnu (Cis) 75 mg/m

30 līdz

60 minūšu ilgas infūzijas veidā ik pēc 3 nedēļām (TCis); docetaksels 75 mg/m

1 stundu ilgas

infūzijas veidā kombinācijā ar karboplatīnu (AUC 6 mg/ml-min) 30 līdz 60 minūšu ilgas

infūzijas veidā ik pēc 3 nedēļām; vai 4 nedēļu cikls, kura laikā 1., 8., 15. un 22. dienā 6 līdz 10

minūšu laikā ievada vinorelbīnu (V) 25 mg/m

, pirmajā dienā pēc vinorelbīna (V) ievadīšanas

nozīmējot 100 mg/m

cisplatīna (VCis).

Dati par dzīvildzi, vidējo laika posmu līdz slimības progresijai un atbildes reakcijas pakāpi

divās pētījuma grupās ir atainoti sekojošā tabulā:

TCis

N=408

VCis

N=404

Statistiskā analīze

Kopējā dzīvildze (primārais rezultāts):

Vidējā dzīvildze (mēneši)

11,3

10,1

Riska attiecība: 1,122

[97,2% TI: 0,937; 1,342]*

1 gada dzīvildze (%)

Terapijas atšķirība: 5,4%

[95% TI: -1,1; 12,0]

2 gadu dzīvildze (%)

Terapijas atšķirība: 6,2%

[95% TI: 0,2; 12,3]

Vidējais laika periods līdz slimības

progresijai (nedēļas):

22,0

23,0

Riska attiecība: 1,032

[95% TI: 0,876; 1,216]

Kopējā atbildes reakcijas pakāpe (%):

31,6

24,5

Terapijas atšķirība: 7,1%

[95% TI: 0,7; 13,5]

*:Koriģēts daudzkārtējiem salīdzinājumiem un pielāgots stratifikācijas faktoriem (slimības

stadija un terapijas veikšanas reģions), balstoties uz vērtējamo pacientu grupu.

Sekundārie rezultāti ietver sāpju izmaiņas, kopējo dzīves kvalitātes vērtējumu pēc

EuroQoL-5D,

plaušu vēža simptomu skalas un

Karnosfkv performance status

pārmaiņas. Šo beigu punktu

rezultāti apstiprina primāro beigu punktu rezultātus.

Docetaksela/karboplatīna kombinācijas gadījumā, salīdzinot ar references terapijas režīmu ar

VCis, ne ekvivalenta, ne arī zemāka efektivitāte nav pierādīta.

Priekšdziedzera vēzis

Docetaksela drošums un efektivitāte kombinācijā ar prednizonu vai prednizolonu pacientiem

ar hormonrefraktāru metastatisku priekšdziedzera vēzi tika izvērtēta randomizētā multicentru III

fāzes pētījumā. Kopumā 1006 pacienti ar KPS≥60 tika randomizēti sekojošās terapijas grupās:

docetaksels 75 mg/m

katru trešo nedēļu 10 ciklu veidā.

docetaksels 30 mg/m

vienreiz nedēļā pirmās 5 nedēļas 5 ciklu veidā, kur viens cikls ir 6

nedēļas.

mitoksantronu 12 mg/m

katru trešo nedēļu 10 ciklu veidā.

Visās trīs grupās ilgstoši lietoja kombināciju ar prednizonu vai prednizolonu pa 5 mg divreiz

dienā.

Pacientiem, kuri terapijā saņēma docetakselu katru trešo nedēļu, tika pierādīta būtiski garāka

kopējā dzīvildze salīdzinājumā ar pacientiem, kuri terapijā saņēma mitoksantronu. Dzīvildzes

pagarināšanās docetaksela iknedēļas grupā nebija statistiski būtiska salīdzinājumā ar

mitoksantrona kontroles grupu. Efektivitātes galarezultāti docetaksela grupā salīdzinājumā ar

kontroles grupu ir apkopoti sekojošā tabulā:

Galarezultāts

Docetaksels

katru trešo nedēļu

Docetaksels

katru nedēļu

Mitoksantrons

katru trešo nedēļu

Pacientu skaits

Vidējā dzīvildze (mēneši)

95% TI

Riska attiecība

95% TI

p - vērtība

18,9

(17,0-21,2)

0,761

(0,619-0,936)

0,0094

17,4

(15,7-19,0)

0,912

(0,747-1,113)

0,3624

16,5

(14,4-18,6)

Pacientu skaits

PSA** atbildes reakcijas biežums (%)

95% TI

p-vērtība*

45,4

(39,5-51,3)

0,0005

47,9

(41,9-53,9)

<0,0001

31,7

(26,4-37,3)

Pacientu skaits

Sāpju atbildes reakcijas biežums (%)

95% TI

p-vērtība*

34,6

(27,1-42,7)

0,0107

31,2

(24,0-39,1)

0,0798

21,7

(15,5-28,9)

Pacientu skaits

Audzēja atbildes reakcijas biežums (%)

95% TI

p-vērtība*

12,1

(7,2-18,6)

0,1112

(4,2-14,2)

0,5853

(3,0-12,1)

stratificēts logaritmiskais pakāpes tests

*statistiskās ticamības sākumpunkts = 0,0175

**PSA: priekšdziedzera specifiskais antigēns

Faktiski ir pierādīts, ka lietojot docetakselu katru nedēļu, tika uzrādīta nedaudz labāka drošība

nekā lietojot docetakselu katru trešo nedēļu; ir iespējams, ka noteikts skaits pacientu var gūt

labumu lietojot docetakselu katru nedēļu.

Vispārējās dzīves kvalitātes ziņā nebija statistisku izmaiņu starp pētījuma grupām.

Kuņģa adenokarcinoma

Tika veikts daudzcentru, atklāts, randomizēts pētījums, lai novērtētu docetaksela drošumu un

efektivitāti, ārstējot pacientus ar metastatisku kuņģa adenokarcinomu, tostarp kuņģa un barības

vada savienojuma vietas adenokarcinomu, kas iepriekš nav saņēmuši ķīmijterapiju metastatiskas

slimības dēļ. Kopumā 445 pacienti ar KPS>70 tika ārstēti vai nu ar docetakselu (T) (75 mg/m

1. dienā) kombinācijā ar cisplatīnu (C) (75 mg/m

1. dienā) un 5-fluoruracilu (F) (750 mg/m

dienā

5 dienas ilgi) vai cisplatīnu (100 mg/m

1. dienā) un 5-fluoruracilu (1000 mg/m

dienā 5 dienas

ilgi). Terapijas cikla ilgums bija 3 nedēļas TCF grupai un 4 nedēļas CF grupai. Vidējais ciklu

skaits uz pacientu bija 6 cikli (robežās no l līdz 16) TCF grupā, salīdzinot ar 4 cikliem (robežās no

l līdz 12) CF grupā. Primārais iznākums bija laiks līdz progresēšanai (TTP). Progresēšanas riska

mazināšanās bija 32,1% un tas tika saistīts ar daudz ilgāku TTP (p=0,0004) par labu TCF grupai.

Kopējā dzīvildze arī bija nozīmīgi ilgāka (p=0,0201) TCF grupā ar mirstības riska mazināšanos par

22,7%. Efektivitātes rezultāti ir apkopoti turpmāk redzamā tabulā:

Docetaksela efektivitāte pacientu ar kuņģa adenokarcinomu ārstēšanā

Iznākums

TCF

N=221

CF

N=224

Vidējais TTP (mēneši)

(95% TI)

(4,86-5,91)

(3,45-4,47)

Riska attiecība

(95% TI)

*p-vērtība

1,473

(1,189-1,825)

0,0004

Vidējā dzīvildze (mēneši)

(95% TI)

2 gadu vērtējums (%)

(8,38-10,58)

18,4

(7,16-9,46)

Riska attiecība

(95% TI)

*p-vērtība

1,293

(1,041-1,606)

0,0201

Kopējā atbildes reakcija

(CR+PR) (%)

36,7

25,4

p-vērtība

0,0106

Progresējoša slimība kā labākā

kopējā atbildes reakcija (%)

16,7

25,9

*Nestratificēts log-rindas tests

Apakšgrupu (pēc vecuma, dzimuma un rases) analīzes liecināja par labu TCF grupai,

salīdzinot ar CF grupu.

Dzīvildzes papildus analīzes, ko veica ar vidējo novērošanas periodu 41,6 mēnešus, vairs

neatklāja statistiski nozīmīgas atšķirības, tomēr vienmēr liecināja par TCF shēmas pārākumu,

un pierādīja, ka 18-30 mēnešu novērošanas laikā ir skaidri redzams TCF pārākums pār CF.

Kopumā dzīves kvalitātes (DK) un klīniskā ieguvuma rezultāti liecināja par izteiktāku

uzlabošanos TCF grupā. Pacientiem, kas tika ārstēti ar TCF, bija ilgāks laiks līdz galējas

vispārējā veselības stāvokļa pasliktināšanās brīdim par 5% atbilstoši QLQ-C30 anketai

(p=0,0121) un ilgāks laiks līdz galējas Karnofska funkcionālā stāvokļa

(Karnofsky

performance status)

pasliktināšanās (p=0,0088) brīdim, salīdzinot ar CF ārstētiem pacientiem.

Galvas un kakla vēzis

Sākotnēja ķīmijterapija, km seko staru terapija (TAX 323)

Docetaksela lietošanas drošumu un efektivitāti indukcijas terapijā pacientiem ar galvas un

kakla plakanšūnu karcinomu (SCCHN) vērtēja III fāzes, daudzcentru, atklātā, randomizētā

pētījumā (TAX 323). Šajā pētījumā 358 pacienti ar neoperējamu lokāli progresējošu SCCHN

un stāvokli atbilstoši WHO klasifikācijai 0 vai l tika randomizēti vienā no divām terapijas

grupām. Pacienti docetaksela grupā saņēma docetakselu (T) 75 mg/m

un pēc tam cisplatīnu

(P) 75 mg/m

, un pēc tam 5-fluoruracilu (F) 750 mg/m

dienā ilgstošas infūzijas veidā 5

dienas. Šo shēmu lietoja ik pēc trīs nedēļām 4 ciklu veidā, ja novēroja kaut nelielu atbildes

reakciju (audzēju divdimensiju izmēra samazināšanās par >25%) pēc 2 cikliem.

Ķīmijterapijas beigās ar minimālo intervālu 4 nedēļas un maksimālo intervālu 7 nedēļas,

pacienti, kam slimība neprogresēja, saņēma staru terapiju (RT) atbilstoši iestādes vadlīnijām 7

nedēļas (TPF/RT). Pacienti salīdzinošajā grupā saņēma cisplatīnu (P) 100 mg/m

un pēc tam

5-fluoruracilu (F) 1000 mg/m

dienā 5 dienas. Šādu shēmu ievadīja ik pēc trim nedēļām 4

ciklu veidā, ja tika novērota vismaz minimāla atbildes reakcija (par 25% vai vairāk

divdimensionāli mērīta audzēja lieluma samazināšanās) pēc 2 cikliem. Ķīmijterapijas beigās

ar vismaz 4 nedēļu starplaiku, bet ne vairāk kā 7 nedēļas, pacienti, kuru slimība neprogresēja,

saņēma staru terapiju (RT) atbilstoši iestādes vadlīnijām 7 nedēļas (PF/RT). Lokāli-reģionālo

terapiju ar apstarošanu veica vai nu ar standarta frakciju (1,8 Gy - 2,0 Gy reizi dienā 5 dienas

nedēļā, kopējā deva 66-70 Gy), vai paātrinātās/hiperfrakcionētās staru terapijas shēmās

(divreiz dienā ar minimālo starpfrakciju intervālu 6 stundas, 5 dienas nedēļā). Kopumā

paātrinātajām shēmām tika ieteikts 70 Gy un hiperfrakcionētajām shēmām 74 Gy. Pēc

kīmijterapijas bija atļauta ķirurģiska rezekcija - pirms vai pēc staru terapijas. Pacienti, kas

saņēma TPF, saņēma arī profilaktisku ārstēšanu ar antibiotiskiem preparātiem -

ciprofloksacīnu pa 500 mg iekšķīgi divreiz dienā 10 dienas, sākot katra cikla 5. dienā, vai

ekvivalentu terapiju. Šī pētījuma primārais vērtētais raksturlielums - dzīvildze bez

progresēšanas (PFS) -TPF grupā bija nozīmīgi ilgāka nekā PF grupā – p=0,0042 (vidējais

PFS: attiecīgi 11,4 pret 8,3 mēnešiem) ar vidējo novērošanas laiku 33,7 mēneši. Vidējā

vispārējā dzīvildze TPF grupā arī bija nozīmīgi labāka nekā PF grupā (vidējā OS: attiecīgi

18,6 pret 14,5 mēnešiem) ar 28% mirstības riska samazināšanos, p=0,0128. Efektivitātes

rezultāti parādīti tabulā tālāk.

Docetaksela efektivitāte sākotnējā ārstēšanā pacientiem ar neoperējamu lokāli progresējošu

SCCHN

(mērķtiecīgas ārstēšanas analīze)

Vērtējamais raksturlielums

Docetaksels+Cis+5-FU

n=177

Cis+5-FU

n=181

Vidējā dzīvildze bez progresēšanas

(mēneši)

(95% TI)

11,4

(10,1-14,0)

(7,4-9,1)

Koriģētā riska attiecība

(95% TI)

*p-vērtība

(0,55-0,89)

0,0042

Vidējā dzīvildze (mēneši)

(95% TI)

18,6

(15,7-24,0)

14,5

(11,6-18,7)

Riska attiecība

(95% TI)

**p- vērtība

0,72

(0,56-0,93)

0,0128

Labākā vispārējā atbildes reakcija pret

ķīmijterapiju (%)

(95% TI)

67,8

(60,4-74,6)

53,6

(46,0-61,0)

***p- vērtība

0,006

Labākā vispārējā atbildes reakcija pret

pētāmo ārstēšanu [ķīmijterapija +/- staru

terapija] (%) (95% TI)

72,3

(65,1-78,8)

58,6

(51,0-65,8)

***p- vērtība

0,006

Vidējais atbildes reakcijas ilgums pret

ķīmijterapiju + staru terapiju (mēneši)

(95% TI)

n=128

15,7

(13,4-24,6)

n=106

11,7

(10,2-17,4)

Riska attiecība

(95% TI)

**p- vērtība

0,72

(0,52-0,99)

0,0457

Riska attiecība mazāka par l par labu docetaksels + cisplatīns + 5-FU

*Cox modelis (koriģējot attiecībā uz primāro audzēja vietu, T un N klīnisko stadiju un

PSWHO)

**Logrank tests

*** C/H-kvadrāta tests

Dzīves kvalitātes raksturlielumi

TPF ārstētajiem pacientiem novēroja nozīmīgi mazāku vispārējā veselības punktu skaita

samazinājumu nekā tiem, kurus ārstēja ar PF (p=0,01, izmantojot EORTC QLQ-C30 skalu).

Klīniskā ieguvuma raksturlielumi

Vispārējā stāvokļa skalas galvas un kakla (PSS-HN) apakšskalas, kas izstrādāta, lai noteiktu

runas saprotamību, spēju ēst publiskā vietā un diētas atbilstību normai, rezultāti TPF grupā

bija daudz labāki nekā PF grupā.

Vidējais laiks līdz pirmajam pasliktināšanās brīdim pēc WHO stāvokļa TPF grupā bija daudz

lielāks nekā PF grupā. Sāpju intensitātes punktu skaits ārstēšanas laikā uzlabojās abās grupās,

kas liecina par adekvātu pretsāpju terapiju.

Sākotnēja ķīmijterapija, kam seko ķīmijterapija un staru terapija (TAX 324)

Docetaksela drošums un efektivitāte pacientu ar lokāli progresējošu galvas un kakla

plakanšūnu karcinomu (SCCHN) sākotnējā ārstēšanā tika vērtēta randomizētā, daudzcentru,

atklātā III fāzes pētījumā (TAX 324). Šajā pētījumā 501 pacients ar lokāli progresējošu

SCCHN un vispārējo stāvokli atbilstoši WHO klasifikācijai 0 vai l tika randomizēts vienā no

divām grupām. Pētījuma populācija ietvēra pacientus ar tehniski nerezecējamu audzēju,

pacientus ar mazu ķirurģiskas izārstēšanas iespējamību un pacientus, kuru terapijas mērķis

bija orgāna saglabāšana. Efektivitātes un drošuma vērtējums ietvēra tikai dzīvildzes

rezultātus, un orgāna saglabāšanas izdošanās netika formāli vērtēta. Pacienti docetaksela

grupā saņēma docetakselu (T) 75 mg/m

intravenozas infūzijas veidā 1. dienā, pēc tam

ievadīja cisplatīnu (P) 100 mg/m

30 minūšu - 3 stundu ilgas intravenozas infūzijas veidā, bet

pēc tam veica nepārtrauktu intravenozu 5-fluoruracila (F) 1000 mg/m

dienā infūziju no 1.

līdz 4. dienai. Ciklus atkārtoja ik pēc 3 nedēļām, kopumā veicot 3 ciklus. Visi pacienti,

kuriem slimība neprogresēja, saņēma ķīmijterapiju un staru terapiju (CRT) atbilstoši

protokolam (TPF/CRT). Pacienti salīdzinošajā grupā saņēma cisplatīnu (P) 100 mg/m

minūšu - 3 stundu ilgas intravenozas infūzijas veidā 1. dienā un pēc tam nepārtrauktu

intravenozu 5-fluoruracila (F) 1000 mg/m

dienā infūziju no 1. līdz 5. dienai. Ciklus atkārtoja

ik pēc 3 nedēļām, kopumā veicot 3 ciklus. Visi pacienti, kuriem slimība neprogresēja, saņēma

CRT atbilstoši protokolam (PF/CRT).

Pacienti abās terapijas grupās pēc sākotnējās ķīmijterapijas 7 nedēļas saņēma CRT ar

minimālo intervālu 3 nedēļas un ne vēlāk kā 8 nedēļas pēc pēdējā cikla sākšanas (22.-56.

pēdējā cikla diena). Staru terapijas laikā karboplatīnu (AUC 1,5) ievadīja reizi nedēļā vienu

stundu ilgas intravenozas infūzijas veidā, maksimāli 7 devas. Apstarošanu veica ar

megavoltāžas aprīkojumu, izmantojot frakcionēšanu reizi dienā (2 Gy dienā, 5 dienas nedēļā 7

nedēļas, kopējā deva 70-72 Gy). Primārās slimības vietas un/vai kakla operāciju varēja

apsvērt jebkurā laikā pēc CRT pabeigšanas. Visi pacienti pētījuma docetaksela grupā

profilaktiski saņēma antibiotikas. Lietojot docetakselu saturošu shēmu, šī pētījuma primārais

efektivitātes rezultāts, kopējā dzīvildze (OS), bija nozīmīgi ilgāka (log-rank tests, p=0,0058),

nekā lietojot PF (vidējā OS: 70,6 pret 30,1 mēneši), mirstības risks samazinājās par 30%,

salīdzinot ar PF (riska attiecība (HR)=0,70, 95% ticamības intervāls (TI)=0,54-0,90), vidējais

kopējais novērošanas laiks 41,9 mēneši. Sekundārais rezultāts, PFS, liecināja par

progresēšanas vai nāves riska samazināšanos par 29% un vidējās PFS uzlabošanos par 22

mēnešiem (35,5 mēneši TPF un 13,1 mēneši PF). Tas bija arī statistiski nozīmīgi, HR bija

0,71; 95% TI 0,56-0,90; log-rank tests p=0,004. Efektivitātes rezultāti apkopoti tālāk tabulā:

Docetaksela efektivitāte sākotnējā ārstēšanā pacientiem ar lokāli progresējošu SCCHN

(mērķtiecīgas ārstēšanas analīze)

Vērtējamais raksturlielums

Docetaksels + Cis+5-FU

n = 255

Cis+5-FU

n = 246

Vidējā kopējā dzīvildze (mēneši)

(95% TI)

70,6

(49,0-NP)

30,1

(20,9-51,5)

Riska attiecība

(95% TI)

*p-vērtība

(0,54-0,9)

0,0058

Vidējā PFS (mēneši)

(95% TI)

35,5

(19,3-NP)

13,1

(10,6-20,2)

Riska attiecība

(95% TI)

**p- vērtība

0,71

(0,56-0,9)

0,004

Labākā vispārējā atbildes reakcija

(CR + PR) pret ķīmijterapiju (%)

(95% TI)

71,8

(65,8-77,2)

64,2

(57,9-70,2)

***p- vērtība

0,07

Labākā vispārējā atbildes reakcija

(CR + PR) pret pētāmo ārstēšanu

[ķīmijterapija +/-ķīmijterapija un staru

terapija] (%) (95% TI)

76,5

(70,8-81,5)

71,5

(65,5-77,1)

***p- vērtība

0,209

Riska attiecība mazāka par l par labu docetaksels + cisplatīns + fluoruracils

*nekoriģēts log-rank tests

**nekoriģēts log-rank tests, nekoriģēts attiecībā uz vairākiem salīdzinājumiem

*** C/H-kvadrāta tests, nekoriģēts attiecībā uz vairākiem salīdzinājumiem

NP - nav piemērojams

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra ir atbrīvojusi no pienākuma iesniegt references zāļu, kas satur

docetakselu, pētījumu rezultātus visās pediatriskās populācijas apakšgrupās, ārstējot krūts

dziedzera vēzi, prostatas vēzi, kuņģa karcinomu un galvas un kakla vēzi, izņemot II un III tipa

mazāk diferencētu nazofaringeālu karcinomu (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2.

apakšpunktā).

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Docetaksela farmakokinētika ir vērtēta, I fāzes pētījumu laikā vēža slimniekiem ievadot

20-115 mg/m

devas. Docetaksela farmakokinētikas profils nav atkarīgs no devas lieluma un

tam ir trīs daļas. Izvades pusperiods α, β un γ fāzēs ir attiecīgi 4 minūtes, 36 minūtes un 11,1

stunda. Vēlīnā fāze ir daļēji saistīta ar lēnu docetaksela izvadi no organisma perifērijas.

Izkliede

Pēc 100 mg/m

devas, kas ievadīta vienu stundu ilgas infuzijas veidā, tika panākta 3,7 μg/ml

maksimālā koncentrācija plazmā, kam atbilstošā AUC vērtība ir 4,6 μg/ml. Vidējās kopējā

organisma klīrensa un izkliedes tilpuma vērtības stabilas koncentrācijas apstākļos attiecīgi ir

21 /h/m

un 113 1. Kopējā organisma klīrensa variācijas atsevišķiem indivīdiem ir aptuveni

50%. Vairāk nekā 95% docetaksela saistās ar plazmas olbaltumvielām.

Eliminācija

C iezīmēta docetaksela pētījumi ir veikti ar trim vēža slimniekiem. Docetaksels pēc

oksidatīviem tā struktūrā ietilpstošās terciārās butilestera grupas vielmaiņas procesiem, kuros

iesaistīts citohroms P450, septiņu dienu laikā no organisma izdalās gan ar urīnu, gan ar fēcēm.

Aprēķināts, ka ar urīnu un fēcēm izdalās attiecīgi 6% un 75% ievadītā radioaktīvā izotopa

daudzuma. Aptuveni 80% radioaktīvā izotopa, kas izdalīts no fēcēm, ir izvadīts pirmo 48

stundu laikā kā viens galvenais neaktīvais vielmaiņas produkts, trīs neaktīvi vielmaiņas

produkti nelielā daudzumā un ļoti mazs daudzums preparāta neizmainītā veidā.

Īpašas pacientu grupas

Vecums un dzimums

Docetaksela farmakokinētikas atkarība no pacientu grupām ir pētīta, iesaistot 577 pacientus.

Paredzamie farmakokinētikas parametri bija ļoti tuvi tam, kas bija gaidāms I fāzes pētījumu

laikā. Docetaksela farmakokinētiku neietekmē pacienta vecums vai dzimums.

Aknu darbības traucējumi

Nelielam skaitam pacientu (n=23), kam klīnisko bioķīmisko analīžu rezultāti liecināja par

viegliem vai vidēja smaguma pakāpes aknu darbības traucējumiem (ALAT un ASAT

pārsniedz normas augšējo robežu 1,5 reizes vai vairāk, pie kam sārmainās fosfotāzes normas

augšējā robeža ir pārsniegta 2,5 reizes vai vairāk), kopējais organisma klīrenss samazinās

vidēji par 27% (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Šķidruma aizture

Pacientiem ar vieglu vai vidējas smaguma pakāpes šķidruma aizturi docetaksela klīrenss

nemainās. Par pacientiem ar smagu šķidruma aizturi dati nav pieejami.

Kombinēta terapija

Doxorubicīns

Izmantojot kombinēto terapiju, docetaksels doksorubicīna klīrensu un doksorubicinola

(doksorubicīna vielmaiņas produkta) koncentrāciju plazmā neietekmē. Vienlaikus lietošana

docetaksela, doksorubicīna un ciklofosfamīda farmakokinētiku neietekmēja.

Kapecitabīns

I fāzes pētījumos, kuros vērtēja, kā kapecitabīns ietekmē docetaksela farmakokinētiku un kā

docetaksels ietekmē kapecitabīna farmakokinētiku, ne kapecitabīns docetaksela, ne

docetaksels 5'-DFUR (nozīmīgākā kapecitabīna vielmaiņas produkta) farmakokinētikas

parametrus (C

un AUC) neietekmēja.

Cisplatīns

Docetaksela klīrenss, to lietojot kombinācijā ar cisplatīnu, ir līdzīgs klīrensam docetaksela

monoterapijas gadījumā. Cisplatīna, to ievadot drīz pēc docetaksela ievadīšanas,

farmakokinētikas raksturlielumi ir līdzīgi kā gadījumā, kad ievadīts tikai cisplatīns.

Cisplatīns un 5-fluoruracils

Kombinēta docetaksela, cisplatīna un 5-fluoruracila lietošana 12 pacientiem ar norobežotiem

audzējiem neietekmēja katra atsevišķa zāļu līdzekļa farmakokinētiku.

Prednizons un deksametazons

Lietojot standarta deksametazona premedikāciju, 42 pacientiem tika pētīts prednizona efekts

uz docetaksela farmakokinētiku.

Prednizons

Nekāds prednizona efekts uz docetaksela farmakokinētiku netika novērots.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Docetaksela kancerogēnais potenciāls nav pētīts.

In vitro

mutagēnas īpašības docetaksels uzrāda mikrokodolu un hromosomu aberācijas testos

ar CHO-K1 šūnām, kā arī

in vivo

mikrokodolu testos ar pelēm. Tomēr tas neveicina

mutagenitāti

Ames

testā vai CHO/HGPRT gēnu mutācijas analīzē. Rezultāti atbilst

docetaksela farmakoloģiskajai aktivitātei.

Nevēlamās blakusparādības sēkliniekos, kas novērotas toksicitātes pētījumos ar grauzējiem,

liecina, ka docetaksels var negatīvi ietekmēt vīriešu fertilitāti.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Koncentrāta flakons:

Polisorbāts 80

Etilspirts, bezūdens

Šķīdinātāja flakons:

Ūdens injekcijām

6.2.

Nesaderība

Šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm (izņemot 6.6. apakšpunktā

minētās).

6.3.

Uzglabāšanas laiks

18 mēneši

Bāzes šķīdums: lietošanai sagatavota šķīduma ķīmiskā un fizikālā stabilitāte pierādīta 8

stundas, uzglabājot pie 2°C-8°C vai istabas temperatūrā (līdz 25°C). No mikrobioloģiskā

viedokļa zāles jāizlieto nekavējoties. Ja tās netiek izlietotas nekavējoties, par lietošanai

sagatavoto zāļu uzglabāšanas laiku un apstākļiem līdz lietošanai atbildīgs ir lietotājs,

un parasti tas nedrīkst pārsniegt 24 stundas temperatūrā 2–8°C, ja

šķīdināšana/atšķaidīšana notikusi kontrolētos un apstiprinātos aseptiskos apstākļos.

Infūzijas šķīdums: lietošanai sagatavota šķīduma ķīmiskā un fizikālā stabilitāte pierādīta 4

stundas, uzglabājot istabas temperatūrā (līdz 25°C). No mikrobioloģiskā viedokļa zāles

jāizlieto nekavējoties. Ja tās netiek izlietotas nekavējoties, par lietošanai sagatavoto

zāļu uzglabāšanas laiku un apstākļiem līdz lietošanai atbildīgs ir lietotājs, un parasti tas

nedrīkst pārsniegt 24 stundas temperatūrā 2–8°C, ja šķīdināšana/atšķaidīšana notikusi

kontrolētos un apstiprinātos aseptiskos apstākļos.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu atšķaidīšanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

Katrs iepakojums satur:

vienu koncentrāta flakonu un

vienu šķīdinātāja flakonu.

Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai flakonā

15 ml tilpuma caurspīdīga 1. klases stikla flakons ar brombutilgumijas aizbāzni un noplēšamu

vāciņu.

Šis flakons satur 2,88 ml 27,73 mg/ml docetaksela šķīduma polisorbātā 80 (pildījuma tilpums:

94,4 mg/3,40 ml). Izstrādājot docetaksela zāļu formu, šāds pildījuma tilpums noteikts, lai

kompensētu bāzes šķidruma zudumus sakarā ar tā putošanos sagatavošanas laikā, pielipšanu

pie flakona sienām un "zudušā tilpuma" esamību. Šis papildu pildījums pēc atšķaidīšanas,

pievienojot visu iepakojumā esošā docetaksela šķīdinātāja flakona saturu, nodrošina minimālu

bāzes šķidruma tilpumu 8 ml, kura sastāvā ir 10 mg/ml docetaksela, kas atbilst 80 mg/2,88 ml

flakonā, kā norādīts uz etiķetes.

Šķīdinātāja flakons

15 ml tilpuma caurspīdīga 1. klases stikla flakons ar brombutilgumijas aizbāzni un noplēšamu

vāciņu.

Šķīdinātāja flakons satur 5,12 ml injekciju ūdens (pildījuma tilpums ir 6,29 ml). Ievadot visu

šķīdinātāja flakona saturu flakonā ar Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml koncentrātu infūziju

šķīduma pagatavošanai, iegūst bāzes šķīdumu, kura koncentrācija ir 10 mg/ml docetaksela.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Docetaxel Teva ir pretaudzēju līdzeklis un, līdzīgi citām potenciāli toksiskām vielām,

pagatavojot tā šķīdumus un veicot ar tiem darbības, ir jāievēro piesardzība. Ieteicams lietot

cimdus.

Ja Docetaxel Teva koncentrāts, bāzes šķīdums vai infūzijas šķīdums nonāk uz ādas, tas

nekavējoties rūpīgi jānomazgā ar ziepēm un ūdeni. Ja Docetaxel Teva koncentrāts, bāzes

šķīdums vai infūzijas šķīdums nonāk kontaktā ar gļotādām, tas nekavējoties rūpīgi jānomazgā

ar ūdeni.

Šķīduma intravenozai ievadīšanai pagatavošana

a)

Docetaxel Teva bāzes šķīduma (10 mg/ml docetaksela) pagatavošana

Ja flakoni ir uzglabāti ledusskapī, nepieciešamais Docetaxel Teva iepakojumu skaits uz 5

minūtēm jāatstāj istabas temperatūrā (līdz 25°C).

Izmantojot šļirci ar adatu, flakonu nedaudz piešķiebjot, no flakona aseptiski paņem visu

Docetaxel Teva šķīdinātāja daudzumu.

Visu šļirces saturu ievada atbilstošā Docetaxel Teva flakonā.

Izvelk šļirci un adatu no flakona un veic tā satura samaisīšanu, atkārtoti apgriežot flakonu

otrādi ne mazāk kā 45 sekundes ilgi. Nekratīt.

Flakonu ar bāzes šķīdumu uz 5 minūtēm atstāj istabas temperatūrā (līdz 25°C), pēc tam

pārbauda, vai šķīdums ir homogēns un dzidrs (sakarā ar polisorbāta 80 klātbūtni preparātā,

putošanās pat pēc 5 minūtēm ir normāla parādība).

Bāzes šķīdums satur 10 mg/ml docetaksela un tas jāizlieto tūlīt pēc pagatavošanas, lai arī ir

pierādīta bāzes šķīduma ķīmiskā un fizikālā stabilitāte līdz 8 stundām, uzglabājot pie 2°C līdz

8°C vai istabas temperatūrā (līdz 25°C).

b)

Šķīduma infūzijām pagatavošana

Lai sagatavotu pacientam nepieciešamo devu, var būt nepieciešami vairāki bāzes šķīduma

flakoni. Izmantojot graduētas šļirces ar adatu un ievērojot pacientam nepieciešamo devu

miligramos, no atbilstoša daudzuma flakonu ar bāzes šķīdumu aseptiski paņem nepieciešamo

daudzumu šķīduma, kas satur 10 mg/ml docetaksela. Piemēram, 140 mg devai atbilst 14 ml

docetaksela bāzes šķīduma.

Nepieciešamo bāzes šķīduma tilpumu ievada 250 ml tilpuma ne-PVH infūziju maisā vai

pudelē ar vai nu 5% glikozes vai 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīdumu injekcijām.

Ja nepieciešamās devas lielums pārsniedz 200 mg docetaksela, infūziju nesēj šķīduma tilpums

ir jāpalielina, lai nepārsniegtu docetaksela koncentrāciju 0,74 mg/ml.

Šūpojot infūziju maisu vai pudeli, samaisa tā saturu.

Docetaxel Teva infūziju šķīdums jāizlieto 4 stundu laikā. To ievada aseptiski, istabas

temperatūrā (līdz 25°C) un normālā apgaismojumā, l stundu ilgas infūzijas veidā.

Līdzīgi kā ar visām parenterāli ievadāmām zālēm, Docetaxel Teva bāzes un infūziju šķīdumi

pirms lietošanas vizuāli jāpārbauda un šķīdumi ar nogulsnēm ir jāiznīcina.

Neizlietotās zāles vai izlietotos materiālus jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nīderlande

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/09/611/002

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2010. gada 26. janvāris

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2014. gada 14. jūlijs

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/112747/2011

EMEA/H/C/001107

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Docetaxel Teva

docetaksels

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Docetaxel Teva. Tajā ir

paskaidrots, kā Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) novērtēja šīs zāles, pirms sniegt pozitīvu

atzinumu par reģistrācijas apliecības piešķiršanu un ieteikumus par Docetaxel Teva lietošanu.

Kas ir Docetaxel Teva?

Docetaxel Teva ir koncentrāts un šķīdinātājs infūzijas šķīduma pagatavošanai (ievadīšanai vēnā pa

pilienam). Tas satur aktīvo vielu docetakselu.

Docetaxel Teva ir “ģenēriskas zāles”. Tas nozīmē, ka Docetaxel Teva ir līdzīgas “atsauces zālēm”, kas

jau ir reģistrētas Eiropas Savienībā (ES) ar nosaukumu Taxotere. Sīkāka informācija par ģenēriskām

zālēm ir atrodama jautājumu un atbilžu dokumentā šeit

Kāpēc lieto Docetaxel Teva?

Docetaxel Teva ir pretvēža zāles. Tās lieto, lai ārstētu pacientus ar šādiem vēža veidiem:

krūts dziedzera vēzis. Docetaxel Teva var lietot vienas pašas, ja ārstēšana ar citām zālēm

bijusi nesekmīga. Tās var lietot arī kopā ar citām pretvēža zālēm (doksorubicīnu,

ciklofosfamīdu, trastuzumabu vai kapecitabīnu) pacientēm, kuras pirms tam nav saņēmušas

pretvēža zāles vai kam ārstēšana ar citām zālēm bijusi nesekmīga, atkarībā no ārstējamā krūts

dziedzera vēža veida un stadijas;

nesīkšūnu plaušu vēzis. Docetaxel Teva var lietot vienas pašas, ja ārstēšana ar citām zālēm

bijusi nesekmīga. Tās var lietot arī kopā ar cisplatīnu (citām pretvēža zālēm) pacientiem, kuri

pirms tam nav saņēmuši pretvēža zāles;

prostatas vēzis, kad audzējs nereaģē uz hormonu terapiju. Docetaxel Teva lieto kopā ar

prednizonu vai prednizolonu (pretiekaisuma zālēm);

Docetaxel Teva

EMA/340813/2014

2. lappuse no 3

kuņģa adenokarcinoma (kuņģa vēža veids) pacientiem, kuri pirms tam nav saņēmuši pretvēža

zāles. Docetaxel Teva lieto kopā ar cisplatīnu un 5–fluoruracilu (citām pretvēža zālēm);

galvas un kakla vēzis pacientiem ar lokāli progresējušu vēzi (vēzi, kas ir attīstījies, bet nav

izplatījies). Docetaxel Teva lieto kopā ar cisplatīnu un 5–fluoruracilu.

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti.

Kā lieto Docetaxel Teva?

Docetaxel Teva drīkst lietot specializētās ķīmijterapijas nodaļās, un šīs zāles ir jāievada tikai tāda ārsta

uzraudzībā, kuram ir kvalifikācija pretvēža ķīmijterapijas izmantošanā.

Docetaxel Teva ievada ik pēc trim nedēļām vienu stundu ilgas infūzijas veidā. Deva, ārstēšanas ilgums

un lietošana kopā ar citām zālēm ir atkarīga no ārstējamā vēža veida. Docetaxel Teva lieto tikai tad, ja

neitrofilu (balto asinsķermenīšu veida) skaits ir vismaz 1500 šūnu/mm

. Sākot no dienas pirms

Docetaxel Teva infūzijas, pacientam ir jādod arī deksametazons (pretiekaisuma zāles). Plašāka

informācija atrodama zāļu lietošanas instrukcijā.

Docetaxel Teva darbojas?

Docetaxel Teva aktīvā viela docetaksels pieder pretvēža zāļu grupai, kas pazīstamas kā taksāni.

Docetaksels bloķē šūnu dalīšanās stadiju, kuras laikā iekšējais “skelets” tiek noārdīts, ļaujot šūnām

dalīties. Ja šis “skelets” paliek neskarts, šūnas nespēj dalīties un galu galā iet bojā. Docetaksels

ietekmē ne tikai audzēja šūnas, bet, piemēram, arī asins šūnas, un tas var izraisīt blakusparādības.

Kā noritēja Docetaxel Teva izpēte?

Tā kā Docetaxel Teva ir ģenēriskas zāles, uzņēmums iesniedza publikāciju datus par docetakselu. Tā

Docetaxel Teva ievada infūzijas veidā un tās satur to pašu aktīvo vielu ko atsauces zāles,

papildpētījumi nebija nepieciešami. Turklāt uzņēmums iesniedza pētījumus, lai pierādītu Docetaxel

Teva infūzijas šķīduma kvalitātes līdzvērtību zālēm ar nosaukumu Taxotere.

Kāda ir ieguvumu un riska attiecība, lietojot Docetaxel Teva?

Tā kā Docetaxel Teva ir ģenēriskas zāles, tad šo zāļu ieguvumu un riska attiecību uzskata par

līdzvērtīgu atsauces zāļu ieguvumu un riska attiecībai.

Kāpēc Docetaxel Teva tika apstiprinātas?

Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) secināja, ka saskaņā ar ES prasībām ir pierādīta Docetaxel

Teva un Taxotere kvalitātes līdzvērtība. Tāpēc CHMP uzskatīja, ka, tāpat kā Taxotere gadījumā,

pacientu ieguvums, lietojot Docetaxel Teva, pārsniedz šo zāļu radīto risku. Komiteja ieteica izsniegt

Docetaxel Teva reģistrācijas apliecību.

Cita informācija par Docetaxel Teva

Eiropas Komisija 2010. gada 26. janvārī izsniedza Docetaxel Teva reģistrācijas apliecību, kas derīga

visā Eiropas Savienībā.

Pilns Docetaxel Teva EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar

Docetaxel Teva

EMA/340813/2014

3. lappuse no 3

Docetaxel Teva ir atrodama pieejama zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinoties ar

ārstu vai farmaceitu.

Pilns atsauces zāļu EPAR teksts ir pieejams arī aģentūras tīmekļa vietnē.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 06.2014.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju