Diphereline 11,25 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošas darbības injekciju suspensijas pagatavošanai

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

21-09-2017

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

21-09-2017

Aktīvā sastāvdaļa:
Triptorelīns
Pieejams no:
Ipsen Pharma SAS, France
ATĶ kods:
L02AE04
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Triptorelin
Deva:
11,25 mg
Zāļu forma:
Pulveris un šķīdinātājs ilgstošas darbības injekciju suspensijas pagatavošanai
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Ipsen Pharma Biotech, France
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
03-0240

SASKAŅOTS ZVA 21-09-2017

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM

Diphereline 11,25 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošas darbības injekciju suspensijas

pagatavošanai

Triptorelinum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu

informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja

šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Diphereline 11,25 mg un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Diphereline 11,25 mg lietošanas

Kā lietot Diphereline 11,25 mg

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Diphereline 11,25 mg

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

KAS IR Diphereline 11,25 mg UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Diphereline 11,25 mg satur triptorelīnu, kas ir līdzīgs hormonam, ko sauc par gonadotropīnu atbrīvojošo

hormonu (GnRH analogs). Tā ir ilgstošas darbības zāļu forma, kas lēnām izdala 11,25 mg triptorelīna 3

mēnešu (12 nedēļu) laikā. Vīriešiem triptorelīns samazina hormona testosterona līmeni. Sievietēm tas

samazina estrogēnu līmeni.

Tās lieto:

vīriešiem lokāli progresējoša un metastātiska hormonatkarīga prostatas vēža ārstēšanai,

vīriešiem augsta riska lokalizēta un lokāli progresējoša hormonatkarīga prostatas vēža ārstēšanai

kopā ar staru terapiju,

sievietēm endometriozes ārstēšanai,

bērniem pubertātes ārstēšanai, kas radusies agrīnā vecumā (priekšlaicīga pubertāte).

2.

KAS JUMS JĀZINA PIRMS Diphereline 11,25 mg LIETOŠANAS

Nelietojiet Diphereline 11,25 mg, ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret triptorelīnu,

gonadotropīnu atbrīvojošo hormonu (GnAH), citiem GnAH analogiem vai kādu citu (6. punktā

minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Nelietojiet Diphereline 11,25 mg:

ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti,

ja Jums ir hormonneatkarīgs prostatas vēzis,

kā vienīgo prostatas vēža terapiju, ja Jums ir muguras smadzeņu kompresija vai pierādītas

metastāzes muguras smadzenēs.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Diphereline 11,25 mg lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

ja Jums parādās depresīvs noskaņojums. Ir saņemti ziņojumi par depresiju, kas var būt smaga,

pacientiem, kuri lieto Diphereline 11,25 mg. Ja Jūs lietojat Diphereline 11,25 mg un Jums

parādās garastāvokļa izmaiņas, informējiet savu ārstu;

SASKAŅOTS ZVA 21-09-2017

ja Jūs vienlaicīgi lietojat zāles asinsreces mazināšanai, injekcijas vietā var rasties

asinsizplūdums.

Vīrieši

Ja Jūs pārmērīgi lietojat alkoholu, smēķējat, ja Jums ir vai Jūsu ģimenē ir bijusi osteoporoze

(stāvoklis, kas ietekmē Jūsu kaulu stiprumu), nepietiekams uzturs vai lietojat pretkrampju

līdzekļus (zāles epilepsijas vai lēkmju ārstēšanai) vai kortikosteroīdus. Ja Diphereline

11,25 mg tiek lietots ilgstoši, pastāv augstāks kaulu lūzumu risks, jo īpaši, ja kāds no

minētiem stāvokļiem ir attiecināms uz Jums.

Ja Jums ir sirds vai asinsvadu slimības, tai skaitā sirds ritma traucējumi (aritmija), vai ja Jūs

saņemat zāles šo slimību ārstēšanai, sirds ritma traucējumu risks var paaugstināties, ja lietojat

Diphereline 11,25 mg.

Ja Jums ir cukura diabēts vai sirds-asinsvadu sistēmas traucējumi.

Ārstēšanas sākumā īslaicīgi palielināsies testosterona līmenis. Tas var izraisīt vēža simptomu

pastiprināšanos. Lūdzu, sazinieties ar savu ārstu, ja tā notiek. Ārsts Jums nozīmēs zāles

(antiandrogēnus), lai novērstu vēža simptomu pastiprināšanos.

Tāpat kā lietojot citus GnAH analogus, arī lietojot triptorelīnu, pirmajās terapijas nedēļās

atsevišķos

gadījumos

novērota

muguras

smadzeņu

kompresija

urīnizvadkanāla

nosprostošanās. Ārsts Jūs novērtēs un nozīmēs atbilstošu ārstēšanu, ja radīsies šādi stāvokļi.

Pēc ķirurģiskas kastrācijas triptorelīns neizraisa turpmāku testosterona līmeņa pazemināšanos

serumā un tādēļ to nevajadzētu lietot pēc orhidektomijas.

Hipofīzes vai dzimumorgānu funkcijas diagnostisko testu rezultāti, kas iegūti ārstēšanas laikā

un pēc ārstēšanas pārtraukšanas ar Diphereline 11,25 mg, var būt maldinoši.

Ja Jums ir palielināta hipofīze (tās labdabīgs audzējs), par ko Jūs nezinājāt, tas var atklāties

ārstēšanas laikā ar Diphereline 11,25 mg. Simptomi ir pēkšņas galvassāpes, redzes traucējumi

un acu paralīze.

Sievietes

Pieaugušiem ilgstoša Diphereline 11,25 mg vai kāda cita GnAH analoga lietošana var izraisīt kaulaudu

zudumu, jo īpaši, ja Jūs stipri lietojat alkoholu, smēķējat, Jūsu ģimenes anamnēzē ir osteoporoze

(stāvoklis, kas ietekmē kaulu stiprumu), Jūs lietojat nepilnvērtīgu uzturu vai pretepilepsijas līdzekļus

vai kortikosteroīdus. Ja Jums parādās stāvoklis, kas ietekmē kaulus - osteoporoze, sazinieties ar savu

ārstu. Tas var ietekmēt ārsta izvēli attiecībā uz tālāko terapiju.

Pirmajā terapijas mēnesī Jums var būt asiņošana no maksts. Pēc tam menstruācijas pazūd. Izstāstiet

savam ārstam, ja Jums turpinās asiņošana arī pēc pirmā terapijas mēneša.

Mēnešreizēm ir jāatjaunojas 2-3 mēnešu laikā kopš pēdējās injekcijas. Pirmā terapijas mēneša laikā un

pēc pēdējās injekcijas Jums būtu jālieto kāda nehormonāla kontracepcijas metode.

Bērni

Meitenēm, kurām ir priekšlaicīgā pubertāte var būt asiņošana no maksts pirmajā ārstēšanas mēnesī.

Ja Jums ir progresējošs galvas smadzeņu audzējs, lūdzu informējiet savu ārstu.

Ja ārstēšanu pārtrauc, parādās pubertātes pazīmes.

Meitenēm menstruācijas sāksies vidēji vienu gadu pēc ārstēšanas pārtraukšanas.

Jūsu ārstam jāizslēdz priekšlaicīga, citu slimību izraisīta pubertāte.

Terapijas laikā kaulos samazinās minerālvielu daudzums, bet tas normalizējas pēc terapijas

pārtraukšanas.

Pastāstiet savam ārstam, ja pēc ārstēšanas pārtraukšanas Jums pēkšņi parādās sāpes gūžas locītavā.

Lūdzu, sazinieties ar savu ārstu, ja Jums ir kāds no iepriekš minētajiem stāvokļiem.

Citas zāles un Diphereline 11,25 mg

SASKAŅOTS ZVA 21-09-2017

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu

lietot.

Vīriešiem

Diphereline 11,25 mg var mijiedarboties ar dažām zālēm, ko lieto sirds ritma traucējumu ārstēšanai

(piemēram, hinidīnu, prokainamīdu, amiodaronu, sotalolu), vai var paaugstināt sirds ritma traucējumu

risku, lietojot ar citām zālēm (piemēram, metadonu (lieto atsāpināšanai un narkotiku atkarības

ārstēšanai), moksifloksacīnu (antibiotisks līdzeklis), antipsihotiskiem līdzekļiem, ko lieto smagu

garīgu slimību ārstēšanai).

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, vai ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai

plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Diphereline 11,25 mg nedrīkst lietot grūtniecības un bērna barošanas ar krūti laikā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Pat lietojot atbilstoši norādījumiem, Diphereline 11,25 mg var izmainīt reakcijas tādā apjomā, kas

ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus. Jūs varat justies apreibis, noguris vai

Jums var būt redzes traucējumi, piemēram, neskaidra redze. Šīs ir iespējamās saņemtās ārstēšanas vai

pamatslimības blakusparādības. Ja Jums parādās kāda no šīm blakusparādībām, Jums nevajadzētu

vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Diphereline 11,25 mg satur nātriju, bet mazāk nekā 1 mmol (23 mg) nātrija flakonā. Šīs zāles

gandrīz „nesatur nātriju” un tās var lietot tad, ja jāievēro diēta ar samazinātu nātrija saturu.

3.

KĀ LIETOT Diphereline 11,25 mg

Diphereline 11,25 mg Jums ievadīs ārsta uzraudzībā.

Vīriešiem

Prostatas vēža ārstēšana ar Diphereline 11,25 mg ir ilgstoša.

Augsta riska lokalizēta un lokāli progresējoša hormonatkarīga vēža gadījumā ieteicamais terapijas

ilgums kopā ar staru terapiju ir 2-3 gadi.

Parastā deva ir 1 flakons Diphereline 11,25 mg, ko injicē muskulī ik pēc trīs mēnešiem (12 nedēļām).

Ārsts var veikt asins analīzes, lai noteiktu, cik efektīva ir ārstēšana.

Devas

Viena injekcija ik pēc 3 mēnešiem.

Lietošanas veids

Intramuskulāra injekcija.

Suspensija jāpagatavo tieši pirms injicēšanas. Iegūto suspensiju nedrīkst jaukt kopā ar citām zālēm.

Uzmanību! Injekcija jāsagatavo, stingri ievērojot tālāk sniegtos norādījumus. Jāziņo par jebkuru

nepilnīgu injekciju, ja nav ievadīts lielāks suspensijas tilpums par to, kas parasti paliek pāri injekcijas

šļircē.

Ārstēšanas ilgums

Ārstēšanas ilgumu noteiks ārsts individuāli.

Ja esat aizmirsis lietot Diphereline 11,25 mg

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Vienmēr konsultējieties ar savu ārstu.

SASKAŅOTS ZVA 21-09-2017

Ja Jūs pārtraucat lietot Diphereline 11,25 mg

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

Vienmēr lietojiet Diphereline tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai

farmaceitam.

Ja esat lietojis Diphereline 11,25 mgvairāk nekā noteikts

Vienmēr konsultējieties ar savu ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, arī Diphereline 11,25 mg var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās

izpaužas.

Sagaidāms, ka vairums blakusparādību būs saistītas ar testosterona līmeņa izmaiņām Jūsu organismā.

Tās ir karstuma viļņi un pavājināta dzimumtieksme.

Nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību, ja Jums rodas kāds no šiem simptomiem: rīšanas vai

elpošanas traucējumi, lūpu, sejas, rīkles vai mēles tūska, vai nātrene. Tās varētu būt smagas alerģiskas

reakcijas vai angioedēmas pazīmes, kas tika novērotas retos gadījumos (var skart līdz 1 no 1000

cilvēkiem).

Lietojot citas triptorelīnu saturošas zāles, ir ziņots par retiem infiltrātu gadījumiem subkutānas

injekcijas vietā.

Citas blakusparādības, kas var rasties, ir šādas.

Vīrieši

Ļoti bieži: var skart vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem:

- karstuma viļņi;

- vājums;

- stipra svīšana;

- muguras sāpes;

- durstīšanas sajūta kājās;

- samazināta dzimumtieksme;

- impotence.

Bieži: var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem:

- slikta dūša, sausums mutē;

- sāpes, asins izplūdums, apsārtums un pietūkums injekcijas vietā, muskuļu un kaulu sāpes, sāpes

rokās un kājās, tūska (šķidruma aizture organisma audos), sāpes vēdera lejasdaļā;

augsts asinsspiediens;

- alerģiska reakcija;

- ķermeņa masas palielināšanās;

- reibonis, galvassāpes;

- dzimumtieksmes zudums;

- depresija, garastāvokļa izmaiņas.

Retāk: var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem:

- trombocītu skaita palielināšanās;

- sirdspukstu sajušana;

- zvanīšana ausīs, reibonis, neskaidra redze;

- sāpes vēderā, aizcietējumi, caureja, vemšana;

- miegainība, stipri drebuļi ar svīšanu un drudzi, sāpes;

SASKAŅOTS ZVA 21-09-2017

- izmaiņas dažās asins analīzēs (ieskaitot paaugstinātus aknu funkcionālos testus), paaugstināts

asinsspiediens;

- ķermeņa masas zudums;

- ēstgribas zudums, palielināta ēstgriba, podagra (stipras sāpes un tūska locītavās, parasti īkšķa

locītavā), cukura diabēts, pārmērīgs lipīdu daudzums asinīs;

- sāpes locītavās, krampji muskuļos, muskuļu vājums, sāpes muskuļos, pietūkums un jutīgums, sāpes

kaulos;

- tirpšana vai nejutīgums;

- apgrūtināta iemigšana, uzbudināmība;

- krūšu palielināšanās vīriešiem, sāpes krūtīs, sēklinieku samazināšanas, sāpes sēkliniekos;

- apgrūtināta elpošana;

- pinnes, matu izkrišana, nieze, izsitumi, ādas apsārtums, nātrene;

- celšanās naktī urinēt, apgrūtināta urinēšana;

- deguna asiņošana.

Reti: var skart līdz 1 no 1000 cilvēkiem:

- sarkanas vai violetas ādas krāsas izmaiņas;

- patoloģiska sajūta acī, neskaidra vai traucēta redze;

- pilnuma sajūta vēderā, gāzu uzkrāšanās, patoloģiska garšas sajūta;

- sāpes krūtīs;

- apgrūtināta stāvēšana;

- gripai līdzīgi simptomi, drudzis;

- deguna/rīkles iekaisums;

- paaugstināta ķermeņa temperatūra;

- locītavu stīvums, tūska locītavās, muskuļu-kaulu sistēmas stīvums, osteoartrīts;

- atmiņas zudums;

- apjukums, samazināta aktivitāte, pacilātības sajūta;

- elpas trūkums guļus stāvoklī;

- čūlas;

- zems asinsspiediens.

Nav zināmi: biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem:

izmaiņas EKG (QT intervāla pagarināšanās);

vispārējs diskomforts;

trauksme;

urīna nesaturēšana.

Jūsu ārsts noteiks, kādi terapeitiski pasākumi jāveic.

Ja Jums ir palielināta hipofīze (tās labdabīgs audzējs), par ko Jūs nezinājāt, tas var atklāties ārstēšanas

laikā ar Diphereline 11,25 mg. Simptomi ir pēkšņas galvassāpes, redzes traucējumi un acu paralīze.

Pacientiem, kas saņem Diphereline 11,25 mg terapiju, tāpat kā citu GnAH analogu lietošanas

gadījumā, var būt palielināts leikocītu skaits.

Sievietes

Sagaidāms, ka vairums blakusparādību būs saistītas ar estrogēnu līmeņa izmaiņām Jūsu organismā.

Tās ir galvassāpes, pavājināta dzimumtieksme, garastāvokļa izmaiņas, grūtības aizmigt, sāpes

dzimumakta laika vai pēc tā, sāpīgas mēnešreizes, asiņošana no dzimumorgāniem, sāpes iegurnī,

maksts sausums, pastiprināta svīšana, un karstuma viļņi.

Citas biežas blakusparādības, kas var rasties, ir sāpes krūts dziedzeros, muskuļu krampji, sāpīgas

locītavās, svara pieaugums, slikta dūša, depresija, sāpes vai diskomforta sajūta vēderā, apsārtums,

iekaisums un/vai sāpes injekcijas vietā.

Citas ziņotās blakusparādības ir: vemšana, caureja, deguna asiņošana, vispārējs diskomforts,

paaugstināts asinsspiediens, muskuļu sāpes un vājums, apjukums, reibonis, menstruāciju trūkums,

lūpu, sejas, rīkles un/vai mēles tūska, izsitumi uz ādas, grūtības elpot, patoloģiska sajūta acīs un/vai

redzes izmaiņas.

SASKAŅOTS ZVA 21-09-2017

Neauglības arstēšanas laikā, gonadotropīni kopā ar zālēm var izraisīt sāpes iegurnī un/vai vēderā vai

elpas trūkumu. Ja tā notiek, lūdzu, nekavejoties griezieties pie sava ārsta.

Tiek ziņots arī par sekojošām reakcijām: svara pieaugums, paaugstināts asinsspiediens, neskaidra vai

patoloģiska redze, sāpes un/vai diskomforta sajūta vēderā, vemšana, deguna asiņošana, slikta

pašsajūta, muskuļu sāpes, garastāvokļa izmaiņas, nervozitāte, izsitumi uz ādas.

Bērni

Ļoti bieži: var skart vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem:

asiņošana no maksts, kas var rasties meitenēm pirmajā terapijas mēnesī.

Bieži: var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem:

sāpes vēderā;

sāpes, apsārtums un pietūkums injekcijas vietā;

galvassāpes;

karstuma viļņi;

ķermeņa masas palielināšanās;

pinnes;

paaugstinātas jutības reakcijas.

Retāk: var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem:

neskaidra redze;

vemšana;

aizcietējums;

slikta dūša;

vispārējs diskomforts;

liekais svars;

kakla sāpes;

garastāvokļa izmaiņas;

sāpes krūtīs;

deguna asiņošana;

nieze;

izsitumi vai nātrene uz ādas.

Nav zināmi: biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem:

augsts asinsspiediens;

redzes traucējumi;

smaga alerģiska reakcija, kas izraisa apgrūtinātu rīšanu, elpošanas grūtības, lūpu, sejas, rīkles

vai mēles tūsku, vai nātreni;

izmainītas dažas asins analīzes, ieskaitot hormonu līmeņus;

strauja čūlu veidošanās ādas un gļotādu tūskas dēļ;

muskuļu sāpes;

garastāvokļa izmaiņas;

depresija;

nervozitāte.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamajām

blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu

valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par

blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

KĀ UZGLABĀT Diphereline 11,25 mg

Uzglabāt temperatūrā līdz 25

C.

SASKAŅOTS ZVA 21-09-2017

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot Diphereline pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc „EXP”. Derīguma

termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā.

Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo

vidi.

6.

IEPAKOJUMA SATURS UN CITA INFORMĀCIJA

Ko Diphereline 11,25 mg satur

Aktīvā viela ir triptorelīns (Triptorelinum).

Citas sastāvdaļas ir D,L-laktīda koglikolīda polimērs, mannīts, karmelozes nātrija sāls, polisorbāts

Šķīdinātāja sastāvs

Mannīts, ūdens injekcijām.

Diphereline 11,25 mg ārējais izskats un iepakojums

Pulveris 4 ml stikla flakonā ar elastomēra aizbāzni un alumīnija vāciņu un stikla ampula ar 2 ml

šķīdinātāja.

Kastītē ir 1 flakons un 1 ampula ar 1 polipropilēna šļirci un 2 adatām.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Ipsen Pharma

65, quai Georges Gorse,

92100 Boulogne-Billancourt, Francija

Ražotājs

Ipsen Pharma Biotech

Pare d’Activites du Plateau de Signes, chemin departemental N402,

83870 Signes, Francija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību: Ipsen Pharma, Kalnciema iela 33, Rīga, LV-1046, Tel.: +371 67622233.

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 09/2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem:

NORĀDĪJUMI PAR INJEKCIJU SUSPENSIJAS PAGATAVOŠANU

1 – PACIENTA SAGATAVOŠANA PIRMS INJEKCIJU SUSPENSIJAS PAGATAVOŠANAS

Sagatavojiet pacientu, dezinficējot ādu injekcijas vietā, gūžas muskulī. Tas jāizdara vispirms, jo atšķaidītās

zāles jāievada nekavējoties.

2 – INJEKCIJAS SAGATAVOŠANA

Iepakojumā ir divas adatas :

SASKAŅOTS ZVA 21-09-2017

1. adata : 20G adata (38 mm gara) bez drošības ierīces, atšķaidīšanai

2. adata : 20G adata (38 mm gara) ar drošības ierīci, injekcijai

Burbuļi liofilizāta augšpusē ir normāls šo zāļu izskats.

2a

Izņemiet ampulu ar šķīdumu. Piesitiet ampulai, lai šķīdums no ampulas

augšdaļas notecētu ampulas galvenajā daļā.

Uzskrūvējiet šļircei 1. adatu (bez drošības ierīces). Vēl nenoņemiet adatas

aizsargvāciņu.

Laužot atveriet ampulu ar punktu uz augšu.

Noņemiet 1. adatas aizsargvāciņu. Ielieciet adatu ampulā un ievelciet visu

šķīdinātāju šļircē.

Nolieciet malā šļirci ar šķīdinātāju.

2b

Izņemiet flakonu ar pulveri; piesitiet flakonam, lai pulveris, kas sakrājies

flakona augšdaļā, sabirtu flakona lejasdaļā.

Noņemiet flakonam plastmasas vāciņu.

Paņemiet šļirci ar šķīdinātāju un izduriet adatu vertikāli caur flakona gumijas

aizbāzni. Lēnām ievadiet šķīdinātāju, tā, lai tas noskalo, ja iespējams, visu

flakona augšdaļā esošo pulveri.

2c

Pavelciet 1. Adatu virs šķidruma līmeņa. Neizvelciet adatu no flakona.

Pagatavojiet suspensiju, viegli kratot flakonu no vienas uz otru pusi.

Neapgāziet flakonu.

Pārliecinieties, ka kratīšana ir pietiekami ilga, lai iegūtu homogēnu un pienam

līdzīgu suspensiju.

Svarīgi: Pārbaudiet, vai flakonā nav palicis neizšķīdis pulveris

(ja

redzamas kādas pulvera daļiņas, turpiniet kratīt, līdz tās izzūd).

2d

Kad suspensija ir viendabīga, izvelciet visu suspensiju, neapgāžot flakonu. Neliels

daudzums paliks flakonā, un tas ir jāiznīcina. Šāds zudums ir jau iepriekš paredzēts.

Satveriet krāsaino daļu, lai atvienotu adatu. Noņemiet no šļirces 1. adatu, ko lietojāt

atšķaidīšanai. Uzskrūvējiet uz šļirces 2. adatu.

Pārvietojiet drošības apvalku no adatas uz šļirces cilindra pusi. Drošības apvalks

paliek tādā pozīcijā, kādā to atstājāt.

Noņemiet adatas aizsargvāciņu.

Izvadiet gaisu no šļirces un nekavējoties veiciet injekciju.

3 – INTRAMUSKULĀRA INJEKCIJA

Lai izvairītos no nogulšņu veidošanās, injicējiet nekavējoties iepriekš

nodezinficētajā gūžas muskulī.

SASKAŅOTS ZVA 21-09-2017

4 – PĒC LIETOŠANAS

Drošības sistēmas aktivizēšana, lietojot vienas rokas tehniku

Ievērojiet : Visu laiku turiet savu pirkstu aiz izciļņa.

|

Ir divas izvēles iespējas, kā aktivizēt drošības sistēmu

A metode : nospiediet izcilni ar pirkstu

vai

B metode : nospiediet drošības apvalku uz līdzenas virsmas

Abos gadījumos nospiediet uz leju ar stingru, ātru kustību līdz dzirdams klikšķis

Vizuāli pārbaudiet, ka adata ir pilnībā noslēgta.

Izlietotās šļirces, adatas, neizlietotā suspensija vai citi izmantotie materiāli

jāiznīcina saskaņā ar vietējām prasībām.

A metode

B metode

SASKAŅOTS ZVA 21-09-2017

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Diphereline 11,25 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošas darbības injekciju suspensijas pagatavošanai

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Triptorelīns (Triptorelinum) ........................................................................................ 11,25 mg*

(triptorelīna pamoāta veidā)

vienas vienības devā.

*Ņemot vērā zāļu formas īpatnības, katrā flakonā ir tāds triptorelīna pamoāta daudzums, kas atbilst 15

mg triptorelīna.

Šķīdinātājs

Mannīts.......................................................................................................................... 16,00 mg

Ūdens injekcijām............................................līdz............................. …..2000,00 mg

vienā ampulā

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Pulveris un šķīdinātājs ilgstošas darbības injekciju suspensijas pagatavošanai

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Prostatas vēzis

Lokāli progresējoša vai metastātiska hormonatkarīga prostatas vēža ārstēšana.

Augsta riska lokalizēta vai lokāli progresējoša hormonatkarīga prostatas vēža ārstēšana kopā ar staru

terapiju. Skatīt 5.1. apakšpunktu.

Dzimumorgānu un ārpusdzimumorgānu endometrioze (I – IV pakāpe)

Ārstēšanas ilgums nedrīkst pārsniegt 6 mēnešus (skatīt apakšpunktu “Nevēlamās blakusparādības”).

Nav ieteicams sākt otru ārstēšanas kursu ar triptorelīnu vai citu GnAH analogu.

Centrāla priekšlaicīga pubertāte (meitenēm, jaunākām par 8 gadiem un zēniem, jaunākiem par 10

gadiem).

4.2.

Devas un lietošanas veids

Devas

Prostatas vēzis

Ieteicamā Diphereline 11,25 mg deva ir 11,25 mg triptorelīna (1 flakons), ievadot vienreizējas

intramuskulāras injekcijas veidā ik pēc trīs mēnešiem (divpadsmit nedēļām).

Augsta riska lokalizēta vai lokāli progresējoša hormonatkarīga vēža gadījumā vienlaicīgi ar staru

terapiju un pēc tās klīniskie dati liecina, ka staru terapija, kam seko ilgstoša antiandrogēnu terapija, ir

vēlamāka nekā staru terapija, kam seko īslaicīga antiandrogēnu terapija. Skatīt 5.1. apakšpunktu.

Saskaņā ar medicīniskajām vadlīnijām ieteicamais antiandrogēnās terapijas ilgums pacientiem ar

augsta riska lokalizētu vai lokāli progresējošu prostatas vēzi, kas saņem staru terapiju, ir 2-3 gadi.

SASKAŅOTS ZVA 21-09-2017

Pacientiem ar metastātisku, pret kastrāciju rezistentu prostatas vēzi, kas nav ķirurģiski kastrēti, saņem

triptorelīnu un ir piemēroti terapijai ar androgēnu biosintēzes inhibitoriem, ārstēšana ar triptorelīnu ir

jāturpina.

Endometrioze

Pa vienai Diphereline 11,25 mg intramuskulārai injekcijai ik pēc 3 mēnešiem.

Ārstēšana jāsāk pirmajās piecās menstruālā cikla dienās.

Ārstēšanas ilgums: tas atkarīgs no sākotnējās endometriozes smaguma pakāpes un klīnikā novērotām

pārmaiņām (funkcionālām un anatomiskām) ārstēšanas gaitā. Parasti ārstēšana jāveic vismaz 3 mēnešus,

bet ne ilgāk par 6 mēnešiem. Nav ieteicams sākt otru ārstēšanas kursu ar triptorelīnu vai citu GnAH

analogu.

NB! Ilgstošas darbības zāļu forma jāinjicē, stingri ievērojot lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus.

Jāziņo par jebkuru nepilnīgu injekciju, kad nav ievadīts lielāks suspensijas tilpums nekā parasti paliek

injekcijas šļircē.

Centrāla priekšlaicīga pubertāte

Bērniem, kas saņem triptorelīna terapiju, jāatrodas bērnu endokrinologa vai pediatra vai

endokrinologa, kuram ir pieredze centrālas priekšlaicīgas pubertātes ārstēšanā, stingrā uzraudzībā.

Bērniem ar ķermeņa svaru virs 20 kg: viena Diphereline 11,25 mg intramuskulāra injekcija ik pēc 3

mēnešiem.

Ārstēšana jāpārtrauc ap zēnu un meiteņu fizioloģisko pubertātes vecumu, un ieteicams, ka meitenēm

pēc 12 gadu vecuma terapija netiek turpināta. Ir pieejami ierobežoti dati par zēniem, attiecībā par

optimālo laiku, kad pārtraukt ārstēšanu, ņemot vērā kaulu vecumu, tomēr, ieteicams, ka zēniem

ārstēšana tiek pārtraukta kaulu nobriešanas vecumā, tas ir, 13 – 14 gados.

Pacienti ar nieru vai aknu darbības traucējumiem

Pacientiem ar nieru vai aknu darbības traucējumiem devas nav jāpielāgo.

Lietošanas veids

Tāpat kā lietojot citas injicējamas zāles, injekcijas vieta periodiski jāmaina.

Piesardzības pasākumi pirms zāļu lietošanas vai rīkošanās ar tām

Diphereline 11,25 mg ir paredzēts tikai intramuskulārai lietošanai.

Tā kā Diphereline 11,25 mg ir mikrogranulu suspensija, stingri jāizvairās no nejaušas injicēšanas

asinsvadā.

Diphereline 11,25 mg jāievada ārsta uzraudzībā.

Ieteikumus par zāļu sagatavošanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret GnAH, tā analogiem vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām

palīgvielām (skatīt arī 4.8. apakšpunktu).

Kā vienīgā prostatas vēža terapija pacientiem ar muguras smadzeņu kompresiju vai pierādītām

metastāzēm muguras smadzenēs.

Grūtniecība un bērna barošana ar krūti.

Hormonneatkarīgs prostatas vēzis.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

GnAH analogu lietošana var izraisīt kaulu minerālvielu blīvuma samazināšanos. Iepriekšējie dati

atklāja, ka vīriešiem vienlaicīga bifosfonātu un GnRH agonistu lietošana var samazināt kaulu

SASKAŅOTS ZVA 21-09-2017

minerālvielu zudumu. Īpaša piesardzība nepieciešama pacientiem ar papildus osteoporozes riska

faktoriem (piemēram, hroniska alkohola lietošana, smēķēšana, ilgstoša tādu zāļu lietošana, kas

samazina kaulu blīvumu, piemēram, pretepilepsijas līdzekļi vai kortikosteroīdi, osteoporoze ģimenes

anamnēzē, nepietiekams uzturs).

Pirms triptorelīna terapijas nozīmēšanas jāpārliecinās, ka pacientei nav iestājusies grūtniecība.

Reti ārstēšana ar GnAH analogiem var atklāt iepriekš nezināmu gonadotropo šūnu hipofīzes adenomu.

Šiem pacientiem var būt hipofīzes apopleksija, kas izpaužas ar pēkšņām galvassāpēm, vemšanu,

redzes traucējumiem un oftalmoplēģiju.

Pacientiem, kas saņem ārstēšanu ar GnAH, piemēram, triptorelīnu, ir paaugstināts depresijas (kas var

būt smaga) risks. Jāinformē pacients, un ja parādās simptomi, atbilstoši jāārstē.

Terapijas laikā

pacienti ar diagnosticētu depresiju uzmanīgi jānovēro.

Prostatas vēzis

Triptorelīns, tāpat kā citi GnAH, sākumā izraisa pārejošu testosterona līmeņa paaugstināšanos serumā.

Līdz ar to atsevišķos gadījumos dažkārt terapijas pirmo nedēļu laikā īslaicīgi var pastiprināties

prostatas vēža pazīmes un simptomi. Terapijas sākotnējā fāzē jāapsver piemērota antiandrogēna

līdzekļa papildterapija, lai darbotos pretēji sākotnējam testosterona līmeņa pieaugumam serumā un

klīnisko simptomu pastiprināšanai.

Nelielam skaitam pacientu var īslaicīgi pasliktināties prostatas audzēja pazīmes un simptomi (audzēja

paasinājums) un īslaicīgi pastiprināties ar vēzi saistītas sāpes (metastātiskas sāpes), ko var ārstēt

simptomātiski.

Tāpat kā lietojot citus GnRH agonistus, atsevišķos gadījumos novērota muguras smadzeņu kompresija

vai urīnizvadkanāla nosprostošanās. Ja rodas muguras smadzeņu kompresija vai nieru darbības

traucējumi, jāveic šo komplikāciju standarta terapija un ārkārtējos gadījumos jāapsver tūlītējas

orhektomijas (ķirurģiska kastrācija) nepieciešamība. Terapijas pirmajās nedēļās indicēta rūpīga

uzraudzība, īpaši pacientiem, kuriem ir metastāzes mugurkaula skriemeļos un/vai urīnceļu

nosprostojums.

Pēc ķirurģiskas kastrācijas triptorelīns neizraisa turpmāku testosterona līmeņa pazemināšanos serumā.

Ārstēšanas efektivitāti var kontrolēt, nosakot testosterona un prostatas specifiskā antigēna līmeni

serumā.

Ilgstošs androgēnu nomākums ar abpusēju orhektomiju vai GnRH analogu lietošanu ir saistīts ar

palielinātu kaulaudu zuduma risku un var izraisīt osteoporozi un palielinātu kaulu lūzumu risku.

Antiandrogēna terapija var pagarināt QT intervālu.

Pacientiem ar QT intervāla pagarināšanos vai tās riska faktoriem anamnēzē un pacientiem, kuri

vienlaikus saņem zāles, kas var pagarināt QT intervālu (skatīt 4.5. apakšpunktu) pirms terapijas ar

Diphereline 11,25 mg uzsākšanas ārstam jānovērtē ieguvuma un riska attiecība, tai skaitā torsade de

pointes iespējamība.

Pie tam epidemioloģiskie dati liecina, ka androgēnus samazinošas terapijas laikā pacientiem var

rasties izmaiņas vielmaiņā (piemēram, glikozes nepanesība) vai paaugstināsies sirds-asinsvadu

slimības risks. Tomēr tālākie dati neapstiprināja GnAH analogu lietošanas saistību ar mirstības no

sirds-asinsvadu slimībām pieaugumu. Pacienti, kuriem ir augsts vielmaiņas vai sirds-asinsvadu

slimību risks, pirms ārstēšanas uzsākšanas rūpīgi jāizmeklē un androgēnus samazinošas terapijas laikā

atbilstoši jānovēro.

Triptorelīna lietošana terapeitiskās devās izraisa hipofīzes-gonādu sistēmas nomākumu. Normāla

darbība parasti atjaunojas pēc ārstēšanas pārtraukšanas. Tādēļ hipofīzes-gonādu funkcijas diagnostisko

testu rezultāti, kas iegūti ārstēšanas laikā un pēc ārstēšanas pārtraukšanas ar GnRH analogiem, var būt

maldinoši.

Sievietes

GnAH agonistu lietošana, iespējams, var izraisīt kaulu minerālā blīvuma samazinājumu vidēji par 1%

mēnesī sešu mēnešu ilgas terapijas laikā. Kaulu minerālā blīvuma samazinājums par katriem 10% ir

saistīts ar apmēram 2-3 reizes paaugstinātu lūzumu risku.

SASKAŅOTS ZVA 21-09-2017

Pašreiz pieejamie dati liecina, ka vairumam sieviešu, pārtraucot terapiju, atjaunojas kaulu viela.

Nav pieejami specifiski dati par pacientiem ar pierādītu osteoporozi vai ar osteoporozes riska

faktoriem (piem., hronisks alkoholisms, smēķētāji, ilgstoša terapija ar zālēm, kas samazina kaulu

minerālvielu blīvumu, piemēram, pretepilepsijas zālēm vai kortikoīdiem, osteoporoze ģimenes

anamnēzē, nepietiekams uzturs, piemēram, anoreksija). Tā kā kaulu minerālvielu blīvuma

samazinājums, iespējams, vairāk kaitē šiem pacientiem, ārstēšana ar triptorelīnu jāizvērtē individuāli,

un tā var tikt uzsākta tikai tad, ja pēc rūpīgas izvērtēšanas ārstēšanas ieguvums atsver risku. Jāapsver

papildu pasākumi, lai novērstu kaulu minerālvielu blīvuma zudumu.

Dzemdes fibromiomas un endometrioze

Lietojot rekomendēto devu, triptorelīns izraisa pastāvīgu hipogonadotropisku amenoreju. Ja pēc pirmā

mēneša parādās asiņošana no dzimumorgāniem, jānosaka estradiola līmenis plazmā un, ja tas ir

zemāks nekā 50 pg/ml, jāizmeklē iespējami organiski bojājumi.

Pēc ārstēšanas pārtraukšanas olnīcu funkcija atjaunojas, un ovulācija notiek apmēram 2 mēnešus pēc

pēdējās injekcijas. Visā ārstēšanas laikā būtu jālieto nehormonālās kontracepcijas metodes, ieskaitot 1

mēnesi pēc pēdējās injekcijas.

Tā kā triptorelīna terapijas laikā menstruācijām ir jābeidzas, pacientei jāiesaka informēt savu ārstu, ja

regulāras menstruācijas joprojām turpinās.

Dzemdes fibrozo audzēju ārstēšanas laikā ieteicams regulāri noteikt fibrozā audzēja lielumu. Ir bijuši

daži ziņojumi par asiņošanu pacientēm ar zemgļotādas fibroziem audzējiem, kuras saņēmušas GnAH

analogu terapiju. Parasti asiņošana notikusi 6-10 nedēļas pēc terapijas uzsākšanas.

Pediatriskā populācija

Centrāla priekšlaicīga pubertāte

Bērnu ar progresējošiem galvas smadzeņu audzējiem ārstēšana būtu jāveic pēc rūpīgas risku un

ieguvumu individuālas izvērtēšanas.

Jāizslēdz pseidopriekšlaicīgas pubertātes (dzimumdziedzeru vai virsnieru hiperplāzija vai audzēji) un

no gonadotropīna neatkarīgas priekšlaicīgas pubertātes (sēklinieku toksikoze, iedzimta Leidiga šūnu

hiperplāzija) iespējamība.

Ārstēšanas sākumā meitenēm sākotnējā olnīcu stimulācija, kam seko terapijas izraisīts estrogēnu

nomākums, pirmajā mēnesī var izsaukt vieglu vai vidēji izteiktu maksts asiņošanu.

Pēc terapijas pārtraukšanas var attīsties pubertātes pazīmes.

Informācija attiecībā uz turpmāko auglību joprojām ir ierobežota. Lielākajai daļai meiteņu regulāras

menstruācijas sākas vidēji pēc vienu gadu pēc terapijas beigām.

Sakarā ar paredzamo estrogēnu nomākšanas efektu priekšlaicīgas centrālās pubertātes terapijas laikā ar

GnRH agonistiem var samazināties kaulu minerālvielu blīvums (KMB). Tomēr pēc ārstēšanas

pārtraukšanas kaulu masas rezerves tiek saglabātas, un maksimālā kaulu masa vēlīnā pusaudžu

vecumā nešķiet terapijas ietekmēta.

Pēc GnRH agonistu terapijas atcelšanas var novērot gūžas kaula epifīzes noslīdēšanu. Izvirzītā teorija

ir tāda, ka GnRH agonistu terapijas laikā zemā estrogēnu koncentrācija vājina epifīzes plātnīti. Pēc

terapijas pārtraukšanas augšanas ātruma pieaugums izraisa bīdes spēka, kas nepieciešams epifīzes

novirzīšanai, pavājināšanos.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Ja triptorelīnu lieto vienlaikus ar zālēm, kas ietekmē hipofīzes gonadotropīnu sekrēciju, ir jāievēro

piesardzība, un ieteicams kontrolēt pacienta hormonālo līmeni.

SASKAŅOTS ZVA 21-09-2017

Tā kā antiandrogēnā terapija var pagarināt QT intervālu, rūpīgi jāizvērtē vienlaicīga Diphereline 3,75

mg un tādu zāļu, kas pagarina QT intervālu, vai zāļu, kas var izraisīt torsade de pointes, piemēram, IA

klases (piemēram, hinidīns, dizopiramīds) vai III klases (piemēram, amiodarons, sotalols, dofetilīds,

ibutilīds) antiaritmisko līdzekļu, metadona, moksifloksacīna, antipsihotisko līdzekļu u.c. lietošana

(skatīt 4.4. apakšpunktu).

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Triptorelīnu nedrīkst lietot grūtniecības laikā, jo GnAH agonistu vienlaicīga lietošana ir saistīta ar

teorētisku aborta vai augļa patoloģijas risku. Pirms ārstēšanas sievietes fertīlā vecumā būtu rūpīgi

jāpārbauda, lai izslēgtu grūtniecību.

Terapijas laikā,

līdz

atsākas menstruācijas, būtu jāizmanto

nehormonālas kontracepcijas metodes.

Barošana ar krūti

Bērna barošanas ar krūti laikā triptorelīnu lietot nedrīkst.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Pētījumi, lai novērtētu ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus, nav veikti.

Tomēr, spēja vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus var tikt pavājināta, parādoties

ārstēšanas vai pamatslimības izraisītām nevēlamajām blakusparādībām, piemēram, reibonim,

miegainībai un redzes traucējumiem.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Vispārējā panesamība vīriešiem

Tāpat kā citu GnAH agonistu terapijas gadījumā vai pēc ķirurģiskas kastrācijas, visbiežāk novērotās

blakusparādības, saistītas ar triptorelīna terapiju, bija saistītas ar sagaidāmo farmakoloģisko ietekmi:

sākotnēju testosterona līmeņa pieaugumu, kam sekoja gandrīz pilnīgs testosterona sekrēcijas

nomākums. Šīs blakusparādības ir karstuma viļņi un pavājināta dzimumtieksme.

Tika ziņots par tālāk uzskaitītām blakusparādībām, kas uzskatāmas par iespējami saistītām ar

triptorelīna ārstēšanu. Vairums no tām ir saistītas ar bioķīmisku vai ķirurģisku kastrāciju.

Blakusparādību biežums tiek iedalīts šādi: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz <1/10), retāk (≥

1/1 000 līdz <1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz <1/1 000).

Orgānu

sistēmas

klasifikācija

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Reti

Papildus

pēcreģistrācijas

laikā

novērotās

blakusparādības

Biežums

nav

zināms

Asins un limfātiskās

sistēmas traucējumi

Trombocitoze

Sirds

funkcijas

traucējumi

Paātrināta

sirdsdarbība

intervāla

pagarināšanās*

(skatīt

4.4.

4.5. apakšpunktu)

Ausu

un

labirinta

bojājumi

Tinnitus

Reibonis

Acu bojājumi

Neskaidra

redze

Patoloģiska

sajūta acīs

Redzes

traucējumi

SASKAŅOTS ZVA 21-09-2017

Orgānu

sistēmas

klasifikācija

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Reti

Papildus

pēcreģistrācijas

laikā

novērotās

blakusparādības

Biežums

nav

zināms

Kuņģa-zarnu

trakta

traucējumi

Sausums mutē

Slikta dūša

Sāpes vēderā

Aizcietējums

Caureja

Vemšana

Vēdera

uzpūšanās

Garšas

sajūtas

traucējumi

Gāzu uzkrāšanās

Vispārēji

traucējumi

un

reakcijas

ievadīšanas vietā

Astēnija

Reakcijas

injekcijas

vietā

(piem.,

eritēma,

iekaisums

sāpes Tūska

Letarģija

Perifēra tūska

Sāpes

Drebuļi

Miegainība

Sāpes krūtīs

Distāzija

Gripai

līdzīga

slimība

Drudzis

Vājums

Imūnās

sistēmas

traucējumi

Paaugstināta

jutība

Anafilaktiska

reakcija

Anafilaktiskais

šoks

Infekcijas

un

infestācijas

Nazofaringīts

Izmeklējumi

Ķermeņa

masas

palielināšanās

Paaugstināts

alanīnaminotran

sferāzes līmenis

Paaugstināts

aspartātaminotr

ansferāzes

līmenis

Paaugstināts

kreatinīna

līmenis asinīs

Paaugstināts

asinsspiediens

Paaugstināts

urīnvielas

līmenis asinīs

Paaugstināts

gamma-

glutamil-

transferāzes

līmenis

Ķermeņa masas

samazināšanās

Paaugstināts

sārmainās

fosfatāzes

līmenis asinīs

Vielmaiņas un uztures

traucējumi

Anoreksija

Cukura diabēts

Podagra

Hiperlipidēmija

Palielināta

apetīte

Skeleta-muskuļu

un

saistaudu

sistēmas

bojājumi

Muguras sāpes

Skeleta-muskuļu

sāpes

Sāpes

ekstremitātēs

Artralģija

Sāpes kaulos

Muskuļu

krampji

Muskuļu

vājums

Locītavu stīvums

Locītavu

pietūkums

Skeleta-muskuļu

stīvums

Osteoartrīts

Sāpes kaulos

SASKAŅOTS ZVA 21-09-2017

Orgānu

sistēmas

klasifikācija

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Reti

Papildus

pēcreģistrācijas

laikā

novērotās

blakusparādības

Biežums

nav

zināms

Mialģija

Nervu

sistēmas

traucējumi

Parestēzija

apakšējās

ekstremitātēs

Reibonis

Galvassāpes

Parestēzija

Atmiņas

traucējumi

Psihiskie traucējumi

Samazināta

dzimumtieksme

Dzimumtieksmes

zudums

Depresija*

Garastāvokļa

izmaiņas*

Bezmiegs

Uzbudināmība

Apjukums

Samazināta

aktivitāte

Eiforisks

noskaņojums

Trauksme

Nieru un urīnizvades

sistēmas traucējumi

Niktūrija

Urīna aizture

Urīna nesaturēšana

Reproduktīvās

sistēmas

traucējumi

un krūts slimības

Erektīlās

funkcijas

traucējumi

(tajā

skaitā

nespēja

ejakulēt,

ejakulācijas

traucējumi)

Sāpes iegurnī

Ginekomastija

Sāpes krūtīs

Sēklinieku

atrofija

Sāpes

sēkliniekos

Elpošanas

sistēmas

traucējumi,

krūšu

kurvja

un

videnes

slimības

Aizdusa

Deguna

asiņošana

Ortopnoja

Ādas

un

zemādas

audu bojājumi

Hiperhidroze

Pinnes

Alopēcija

Eritēma

Nieze

Izsitumi

Nātrene

Čūlas

Purpura

Angioneirotiskā

tūska

Asinsvadu

sistēmas

traucējumi

Karstuma viļņi

Hipertensija

Zems

asinsspiediens

* Šis biežums pamatojas uz kopējo biežumu visā GnAH agonistu grupā.

Triptorelīns izraisa īslaicīgu cirkulējošā testosterona līmeņa paaugstināšanos pirmajā nedēļā pēc

ilgstošas darbības zāļu formas sākotnējās injekcijas. Šīs sākotnējās cirkulējošā testosterona līmeņa

paaugstināšanās laikā nelielam procentuālam daudzumam pacientu (≥ 5%) var īslaicīgi pastiprināties

prostatas vēža pazīmes un simptomi (audzēja paasinājums), kas parasti izpaužas ar urinācijas

simptomu (2%) un metastātisko sāpju (5%) pastiprināšanos, ko var ārstēt simptomātiski. Šie

simptomi ir pārejoši un parasti izzūd 1-2 nedēļu laikā.

Atsevišķos

gadījumos

novērota

slimības

simptomu

pastiprināšanās,

radies

urīnizvadkanāla

nosprostojums vai muguras smadzeņu kompresija ar metastāzēm. Tāpēc, pacienti ar metastātiskiem

skriemeļu bojājumiem un/vai ar augšējo vai apakšējo urīnceļu obstrukciju rūpīgi jānovēro pirmo

terapijas nedēļu laikā (skatīt 4.4. apakšpunktu).

GnAH agonistu lietošana prostatas vēža ārstēšanai var būt saistīta ar kaulu vielas zudumu un var

novest pie osteoporozes un paaugstināta kaulu lūzumu riska.

SASKAŅOTS ZVA 21-09-2017

Pacientiem, kuri saņem ilgstošu ārstēšanu ar GnAH analogu kopā ar staru terapiju, var būt vairāk

blakusparādību, galvenokārt no kuņģa-zarnu trakta puses un saistībā ar staru terapiju.

Vispārējā panesamība sievietēm (skatīt 4.4. apakšpunktu)

Kā samazināta estrogēnu līmeņa rezultāts,

visbiežāk ziņotās

blakusparādības

(sagaidāmas

sieviešu vai vairāk) bija galvassāpes, libido samazināšanās, miega traucējumi, garastāvokļa izmaiņas,

dispareūnija,

dismenoreja, dzimumorgānu asiņošana,

olnīcu hiperstimulācijas sindroms,

olnīcu

hipertrofija, sāpes iegurnī, sāpes vēderā, vulvovagināls sausums, pastiprināta svīšana, karstuma viļņi

un astēnija.

Tika ziņotas sekojošas blakusparādības, kas uzskatāmas vismaz kā iespējami saistītas ar triptorelīna

terapiju. Vairums no tām pazīstamas kā saistītas ar bioķīmisku vai ķirurģisku kastrāciju.

Blakusparādību biežums tiek iedalīts šādi: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz <1/10).

Orgānu

sistēmas

klasifikācija

Ļoti

biežas

blakusparādības

Biežas blakusparādības

Retākas

blakusparādības

Papildus

pēcreģistrācijas

laikā

novērotās

blakusparādības

≥10

≥1/100<1/10

≥1/1000 <1/100

Biežums

nav

zināms

Kuņģa-zarnu trakta

traucējumi

11.

Slikta dūša

Sāpes vēderā

Diskomforta sajūta vēderā

Caureja

Vemšana

Vispārēji traucējumi

un

reakcijas

ievadīšanas vietā

Injekcijas vietas eritēma

Injekcijas vietas iekaisums

Sāpes injekcijas vietā

Drudzis

Vājums

Izmeklējumi

12.

Palielināts svars

Paaugstināts

asinsspiediens

Skeleta-muskuļu un

saistaudu

sistēmas

bojājumi

13.

Artralģija

Muskuļu spazmas

Mialģija

Muskuļu vājums

Nervu

sistēmas

traucējumi

Galvassāpes

Samazināts libido

Reibonis

Psihiskie traucējumi

Miega traucējumi

Garastāvokļa izmaiņas

Depresija*

Depresija**

Trauksme

apjukums

Reproduktīvās

sistēmas traucējumi

un krūts slimības

Dispareūnija

Dismenoreja

Dzimumorgānu

asiņošana

(ieskaitot menstruācijas un

asiņošanu no dzemdes, kas

nav saistīta ar menstruālo

ciklu)

Olnīcu

hiperstimulācijas

sindroms

Olnīcu hipertrofija

Sāpes iegurnī

Vulvovagināls sausums

Sāpes krūtīs

Amenoreja

Ādas

un

zemādas

audu bojājumi

Hiperhidroze

Angioneirotiskā

tūska

Nieze

Izsitumi

Nātrene

Asinsvadu

sistēmas

Karstuma viļņi

SASKAŅOTS ZVA 21-09-2017

Orgānu

sistēmas

klasifikācija

Ļoti

biežas

blakusparādības

Biežas blakusparādības

Retākas

blakusparādības

Papildus

pēcreģistrācijas

laikā

novērotās

blakusparādības

≥10

≥1/100<1/10

≥1/1000 <1/100

Biežums

nav

zināms

traucējumi

Elpošanas

sistēmas

traucējumi,

krūšu

kurvja

un

videnes

slimības

Aizdusa

Acu bojājumi

Neskaidra redze

Redzes

traucējumi

Ausu

un

labirinta

bojājumi

Reibonis

Imūnās

sistēmas

traucējumi

14.

Paaugstināta

jutība

* ilgstoša lietošana. Šis biežums pamatojas uz kopējo biežumu visā GnAH agonistu grupā.

** īslaicīga lietošana. Šis biežums pamatojas uz kopējo biežumu visā GnAH agonistu grupā.

Ārstēšanās sākumā, sākotnējā plazmas estradiola līmeņa pieauguma dēļ, endometriozes simptomi -

sāpes iegurnī, dismenoreja - var īslaicīgi pastiprināties un tas novērots ļoti bieži (≥ 10%). Šie

simptomi ir pārejoši un parasti izzūd vienas vai divu nedēļu laikā.

Dzimumorgānu asiņošana, ieskaitot menorāģiju, metrorāģiju, var notikt mēneša laikā pēc pirmās

injekcijas.

Vispārējā panesamība bērniem (skatīt 4.4. apakšpunktu)

Blakusparādību biežums tiek iedalīts šādi: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz <1/10), retāk (≥

1/1000 līdz <1/100).

Orgānu

sistēmas

klasifikācija

Ļoti biežas,

ar

ārstēšanu

saistītas

blakusparādības

Biežas,

ar

ārstēšanu saistītas

blakusparādības

Retākas,

ar

ārstēšanu

saistītas

blakusparādības

Papildus pēcreģistrācijas laikā

novērotās blakusparādības

≥1/10

≥1/100 - <1/10

≥1/1 000 - <1/100

Biežums nav zināms

Acu bojājumi

15.

Redzes traucējumi

Kuņģa-zarnu trakta

traucējumi

Sāpes vēderā

Vemšana,

aizcietējumi,

slikta

dūša

Vispārēji traucējumi

un

reakcijas

ievadīšanas vietā

Reakcijas injekcijas

vietā

(ieskaitot

sāpes

injekcijas

vietā,

injekcijas

vietas

eritēma,

injekcijas

vietas

iekaisums

Vājums

Imūnās

sistēmas

traucējumi

16.

Paaugstināta jutība

Anafilaktiskais šoks (novērots

pieaugušiem

vīriešiem

sievietēm)

Izmeklējumi

Aptaukošanās

Skeleta-muskuļu

un

saistaudu

sistēmas

bojājumi

17.

Kakla sāpes

Mialģija

SASKAŅOTS ZVA 21-09-2017

Orgānu

sistēmas

klasifikācija

Ļoti biežas,

ar

ārstēšanu

saistītas

blakusparādības

Biežas,

ar

ārstēšanu saistītas

blakusparādības

Retākas,

ar

ārstēšanu

saistītas

blakusparādības

Papildus pēcreģistrācijas laikā

novērotās blakusparādības

≥1/10

≥1/100 - <1/10

≥1/1 000 - <1/100

Biežums nav zināms

Nervu

sistēmas

traucējumi

Galvassāpes

Psihiskie traucējumi

Garastāvokļa

izmaiņas

Depresija

Reproduktīvās

sistēmas

traucējumi

un krūts slimības

Vagināla

asiņošana,

tostarp

smērēšanās

Krūšu sāpes

Elpošanas

sistēmas

traucējumi,

krūšu

kurvja

un

videnes

slimības

Deguna asiņošana

Asinsvadu

sistēmas

traucējumi

Karstuma viļņi

Hipertensija

Vagināla asiņošana var rasties 1 mēnesi pēc pirmās injekcijas.

Pacientiem, kas saņem GnAH agonistu terapiju, tiek ziņots par palielinātu limfocītu skaitu. Šī

sekundārā limfocitoze ir acīmredzami saistīta ar GnAH izraisītu kastrāciju un šķietami norāda, ka

dzimumdziedzeru hormoni ir iesaistīti aizkrūts dziedzera apjoma samazināšanā.

Lietojot citas triptorelīnu saturošas zāles, pēc subkutānas injekcijas ir ziņots par retiem infiltrātu

gadījumiem subkutānas injekcijas vietā.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV

1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9.

Pārdozēšana

Diphereline 11,25 mg farmaceitiskās īpašības un lietošanas veids padara nejaušu vai tīšu pārdozēšanu

maz iespējamu. Klīnisko pētījumu pieredzes par pārdozēšanu nav. Pētījumi ar dzīvniekiem liecina, ka,

lietojot lielākas Diphereline 11,25 mg devas, nav gaidāma nekāda cita iedarbība, kā vien plānotā

terapeitiskā ietekme uz dzimumhormonu koncentrāciju un reproduktīvo sistēmu. Pārdozēšanas

gadījumā jānodrošina simptomātiska ārstēšana.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: hormoni un ar tiem saistīti līdzekļi, gonadotropīnu atbrīvojošā hormona

analogi, ATĶ kods:

L02AE04

Darbības mehānisms un farmakodinamiskā ietekme

SASKAŅOTS ZVA 21-09-2017

Triptorelīns, GnRH agonists, darbojas kā spēcīgs gonadotropīna sekrēcijas inhibitors, ja to lieto

ilgstoši un terapeitiskās devās. Pētījumos ar dzīvniekiem un cilvēkiem konstatēts, ka pēc triptorelīna

lietošanas sākotnēji īslaicīgi palielinās cirkulējošā luteinizējošā hormona (LH), folikulus stimulējošā

hormona (FSH), vīriešiem testosterona un sievietēm estradiola līmenis.

Tomēr ilgstošas un nepārtrauktas triptorelīna lietošanas rezultātā LH un FSH sekrēcija samazinās un

tiek nomākta steroīdu veidošanās sēkliniekos un olnīcās. Testosterona līmenis serumā pazeminās līdz

diapazonam, ko parasti novēro ķirurģiski kastrētiem vīriešiem, aptuveni 2-4 nedēļas pēc terapijas

sākuma. Tas izraisa palīgdzimumorgānu atrofiju, kas parasti ir atgriezeniska pēc zāļu lietošanas

pārtraukšanas.

Dzīvniekiem triptorelīna lietošana izraisīja dažu hormonjutīgu prostatas audzēju augšanas inhibīciju

eksperimentālos modeļos.

Klīniskā efektivitāte un drošums prostatas vēža gadījumā

Triptorelīna lietošana var sākotnēji paaugstināt LH un FSH līmeni asinīs un pēc tam paaugstināt

sākotnējo testosterona līmeni. Ilgstoša ārstēšana samazina LH un FSH līmeni līdz koncentrācijai, kas

2 – 3 nedēļās sasniedz steroīdu kastrācijas līmeni un tāda saglabājas visu preparāta lietošanas laiku.

Ārstēšanas sākumā var būt vērojama vienlaicīga un pārejoša skābās fosfatāzes līmeņa

paaugstināšanās.

Ārstēšana var mazināt prostatas vēža simptomus un klīniskās izpausmes.

Pacientiem ar lokāli progresējošu prostatas vēzi vairākos randomizētos ilgtermiņa klīniskajos pētījumos

pierādīja ieguvumu, lietojot antiandrogēnu terapiju kopā ar staru terapiju, salīdzinot ar staru monoterapiju

(RTOG 85-31, RTOG 86-10, EORTC 22863, D'Amico et al., JAMA, 2008).

Randomizētā III fāzes pētījumā (EORTC 22961) 970 pacientiem, kuriem bija lokāli progresējošs

prostatas vēzis (galvenokārt T2c-T4 ar dažiem T1c-T2b pacientiem, kuriem bija patoloģiska reģionālo

limfmezglu slimība), vai staru terapija, kas lietota kopā ar īslaicīgu antiandrogēnu terapiju (6 mēneši, n =

483) bija sliktāka kā staru terapija, kas lietota kopā ar ilgstošu antiandrogēnu terapiju (3 gadi, n = 487).

Triptorelīns tika lietots 62,2% un citi GnAH agonisti - 37,8%. Pētījums netika stratificēts pēc agonistu

veida.

Visumā kopējā mirstība pēc 5 gadiem "īslaicīgas hormonu terapijas" un "ilgstošas hormonu terapijas"

grupās bija attiecīgi 19,0% un 15,2% ar relatīvo risku 1,42 (95% TI, 71% = 1,79; 95,71% TI = [1,09;

1,85], līdzvērtības testa p = 0,65 un terapijas grupu atšķirības post-hoc testa p = 0,0082). 5 gadu mirstība

īpaši saistīta ar prostatas vēzi "īslaicīgas hormonu terapijas" un "ilgstošas hormonu terapijas" grupās bija

attiecīgi 4,78% un 3,2% ar relatīvo risku 1,71 (95% TI [1, 14-2,57], p = 0,002). Kopējā dzīves kvalitāte,

izmantojot QLQ-C30, būtiski neatšķīrās starp abām grupām (P = 0,37).

Attiecībā uz kopējo mirstību post hoc analīze, izvērtējot ārstēšanas ilgumu, triptorelīna apakšgrupā

uzrādīja tādas pašas tendences kā salīdzinošās ārstēšanas grupā (relatīvais risks 1,28; 95,71% TI = [0,89;

1,84], attiecīgi post hoc līdzvērtības testa p = 0,38 un terapijas grupu atšķirības testa p = 0,08).

Pierādījumi augsta riska lokalizēta prostatas vēža indikācijai pamatojas uz publicētiem pētījumiem par

staru terapiju, lietotu kopā ar GnAH analogiem. Tika analizēti klīniskie dati no pieciem publicētiem

pētījumiem (EORTC 22863, RTOG 85-31, RTOG 92-02, RTOG 86-10 un D'Amico et al., JAMA,

2008), kuri visi liecināja par ieguvumu no vienlaicīgas GnAH analogu un staru terapijas lietošanas.

Publicētajos pētījumos nebija iespējams skaidri nošķirt pētījumu populāciju ar lokāli progresējoša

prostatas vēža indikāciju un populāciju ar augsta riska lokalizēta prostatas vēža indikāciju.

Klīniskajos pētījumos pacientiem ar metastātisku, pret kastrāciju rezistentu prostatas vēzi ir pierādīts

ieguvums, pievienojot GnAH analogam (piemēram, triptorelīnam) androgēnu biosintēzes inhibitoru

(piemēram, abiraterona acetātu).

Klīniskā efektivitāte un drošums bērniem ar priekšlaicīgu pubertāti

Hipofīzes gonadotropiskās hiperaktivitātes nomākums abu dzimumu pārstāvjiem izpaužas kā

estradiola vai testosterona sekrēcijas nomākums, kā LH koncentrācijas samazinājums un kā vecumam

atbilstošā auguma garuma un kaulu brieduma pakāpes attiecības uzlabošanās. Sākotnējā gonādu

SASKAŅOTS ZVA 21-09-2017

stimulācija meitenēm, uzsākot terapiju, kam seko ārstēšanas izraisīts estrogēnu nomākums, pirmajā

mēnesī var izraisīt vieglu vai vidēji stipru asiņošanu no maksts.

Endometrioze

Ilgstoša ārstēšana ar triptorelīnu nomāc estradiola sekrēciju sievietēm un tādējādi nodrošina mieru

ektopiskiem endometrija audiem.

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Pēc vienreizējas Diphereline 11,25 mg intramuskulāras injekcijas pacientiem ar prostatas vēzi, t

bija 2 (2 - 6) stundas un C

(0 - 85 dienas) bija 37,1 (22,4 – 57,4) ng/ml.

Bērniem ar priekšlaicīgu pubertāti t

bija 4 (2 - 8) stundas un C

(0 - 169 dienas) bija 39,9 (19,1-

107,0) ng/ml.

Deviņus mēnešus ilgas ārstēšanas laikā triptorelīns neuzkrājās.

Izkliede

Farmakokinētikas pētījumu rezultāti veseliem vīriešiem liecina, ka pēc intravenozas bolus devas

ievadīšanas triptorelīns izkliedējas un tiek izvadīts atbilstoši 3 nodalījumu modelim, un atbilstošie

pusperiodi ir aptuveni 6 minūtes, 45 minūtes un 3 stundas.

Izkliedes tilpums triptorelīna līdzsvara koncentrācijā pēc 0,5 mg triptorelīna acetāta intravenozas

ievades veseliem brīvprātīgiem vīriešiem ir aptuveni 30 l. Tā kā nav pierādījumu, ka triptorelīns

klīniski nozīmīgā koncentrācijā saistītos pie plazmas olbaltumvielām, mijiedarbība ar zālēm,

izstumjot tās no saistīšanās vietām, nav raksturīga.

Biotransformācija

Cilvēkam triptorelīna metabolīti nav konstatēti. Tomēr cilvēkam iegūtie farmakokinētikas dati liecina,

ka C-termināles fragmenti, kas veidojas sadaloties audos, tiek vai nu pilnībā noārdīti audos, vai strauji

tālāk noārdīti plazmā, vai izvadīti caur nierēm.

Eliminācija

Triptorelīnu no organisma izvada gan aknas, gan nieres. Pēc 0,5 mg triptorelīna intravenozas ievades

veseliem brīvprātīgiem vīriešiem 42% devas izdalījās ar urīnu neizmainīta triptorelīna veidā, šis

apjoms palielinājās līdz 62% pacientiem ar aknu darbības traucējumiem. Tā kā kreatinīna klīrenss

creat

) veseliem brīvprātīgajiem bija 150 ml/min un tikai 90 ml/min pacientiem ar aknu darbības

traucējumiem, tas liecina, ka aknas ir galvenais triptorelīna eliminācijas ceļš. Šiem veseliem

brīvprātīgajiem reālais triptorelīna terminālais pusperiods bija 2,8 stundas, kopējais triptorelīna

klīrenss bija 212 ml/min - to noteica eliminācija caur aknām un nierēm.

Īpašas pacientu grupas

Pēc 0,5 mg triptorelīna intravenozas ievades pacientiem ar vidēji smagu nieru mazspēju (Cl

creat

40 ml/

min), triptorelīna eliminācijas pusperiods bija 6,7 stundas, 7,81 stundas pacientiem ar smagu nieru

mazspēju (Cl

creat

8,9 ml/min) un 7,65 stundas pacientiem ar aknu darbības traucējumiem (Cl

creat

89,9 ml/min).

Vecuma un rases ietekme uz triptorelīna farmakokinētiku nav sistemātiski pētīta. Tomēr

farmakokinētikas dati, kas iegūti jauniem veseliem 20 – 22 gadus veciem brīvprātīgiem vīriešiem ar

palielinātu kreatinīna klīrensu (aptuveni 150 ml/min), liecināja, ka triptorelīns jaunākiem cilvēkiem

no organisma izdalījās divreiz ātrāk. Tas ir saistīts ar faktu, ka triptorelīna klīrenss korelē ar kopējo

kreatinīna klīrensu, kas, kā labi zināms, līdz ar vecumu samazinās.

Triptorelīna lielā drošības diapazona dēļ un tādēļ, ka Diphereline 11,25 mg ir ilgstošas darbības zāļu

forma, pacientiem ar nieru vai aknu darbības traucējumiem devas pielāgošana nav nepieciešama.

Farmakokinētikas/farmakodinamikas attiecība

SASKAŅOTS ZVA 21-09-2017

Triptorelīna farmakokinētikas/farmakodinamikas attiecība nav vienkārši novērtējama, jo tā nav lineāra

un ir atkarīga no laika. Tādējādi pēc akūtas lietošanas iepriekš neārstētiem pacientiem triptorelīns

izraisa no devas atkarīgu LH un FSH atbildes reakcijas pastiprināšanos.

Lietojot ilgstošas zāļu formas veidā, triptorelīns pirmajās dienās pēc zāļu lietošanas stimulē LH un

FSH sekrēciju un līdz ar to arī testosterona sekrēciju. Kā liecina dažādu bioekvivalences pētījumu

rezultāti, maksimālā testosterona līmeņa palielināšanās vērojama pēc aptuveni 4 dienām ar līdzvērtīgu

, kas nav atkarīga no triptorelīna atbrīvošanās ātruma. Šī sākotnējā atbildes reakcija nesaglabājas,

neraugoties uz nepārtrauktu triptorelīna iedarbību, un tai seko progresīva un līdzvērtīga testosterona

līmeņa pazemināšanās. Arī šajā gadījumā triptorelīna iedarbības apjoms var būtiski atšķirties, un tas

neietekmē kopējo iedarbību uz testosterona līmeni serumā.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Triptorelīna toksiskā ietekme uz ekstraģenitāliem orgāniem ir neliela.

Novērotā ietekme galvenokārt bija saistīta ar triptorelīna farmakoloģiskās iedarbības pastiprināšanās.

Hroniskas toksicitātes pētījumos, lietojot klīniski nozīmīgas devas, triptorelīns izraisīja makro- un

mikroskopiskas reproduktīvo orgānu pārmaiņas žurku, suņu un pērtiķu tēviņiem. Tās uzskatīja par

reakciju uz nomāktu gonādu darbību, ko izraisīja vielas farmakoloģiskā iedarbība. Atveseļošanās laikā

pārmaiņas daļēji izzuda. Pēc subkutānas 10 µg/kg devas ievadīšanas žurkām 6.–15. grūsnības dienā

triptorelīns neizraisīja embriotoksisku, teratogēnu vai kādu citu ietekmi uz pēcnācēju (F1 paaudzes)

attīstību vai viņu reproduktīvo funkciju. Lietojot 100 µg/kg, novēroja samazinātu ķermeņa masas

pieaugumu mātītei un palielinātu rezorbcijas gadījumu skaitu.

Triptorelīns nav mutagēns in vitro vai in vivo. Pelēm, lietojot triptorelīnu devās līdz 6000 µg/kg, pēc

18 terapijas mēnešiem onkogēnu ietekmi nekonstatēja. 23 mēnešus ilgā kancerogenitātes pētījumā

žurkām pierādīta gandrīz 100% labdabīgu hipofīzes audzēju sastopamība katrā devas līmenī, kas

izraisīja priekšlaicīgu nāvi. Palielināta hipofīzes audzēju sastopamība žurkām ir bieži sastopama

ietekme, kas saistīta ar GnRH agonistu terapiju. Šīs atrades klīniskā nozīme nav zināma.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Pulvera sastāvs: D, L laktīda-koglikolīda polimērs, mannīts, karmelozes nātrija sāls, polisorbāts 80.

Šķīdinātāja sastāvs: mannīts, ūdens injekcijām.

6.2.

Nesaderība

Šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm (izņemot 6.6. apakšpunktā minētās).

6.3.

Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

Pulveris 4 ml stikla flakonā ar elastomēra aizbāzni un alumīnija vāciņu un stikla ampula ar 2 ml

šķīdinātāja; kastītē ir 1 flakons un 1 ampula ar 1 šļirci un 2 adatām.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un norādījumi par sagatavošanu lietošanai

SASKAŅOTS ZVA 21-09-2017

Suspensija injekcijām jāsagatavo, ievērojot aseptikas noteikumus un izmantojot tikai ampulu ar

šķīdinātāju.

Stingri jāievēro sekojošie un lietošanas instrukcijā sniegtie norādījumi par šķīdināšanu.

Šķīdinātājs jāievelk klāt pievienotajā šļircē, izmantojot atšķaidīšanas adatu (20G, bez drošības

ierīces), un jāpārnes to uz flakonu ar pulveri. Pulveris jāizšķīdina, viegli kratot flakonu no vienas

puses uz otru tik ilgi, kamēr izveidojas homogēna, pienam līdzīga suspensija. Neapgāzt flakonu.

Ir svarīgi pārbaudīt, vai flakonā nav palicis neizšķīdis pulveris. Pēc tam iegūtā suspensija jāievelk

atpakaļ šļircē. Šķīdināšanas adata jānomaina ar injekcijas adatu (20G, ar drošības ierīci), ko izmanto

zāļu ievadīšanai gluteālajā muskulī.

Tā kā iegūtais produkts ir suspensija, injekcija jāveic tūlīt pēc tās pagatavošanas, lai novērstu

nogulšņu veidošanos.

Vienreizējai lietošanai.

Izlietotās šļirces, adatas, neizlietotās zāles vai citi izmantotie materiāli jāiznīcina saskaņā ar vietējām

prasībām.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Ipsen Pharma

65, quai Georges Gorse,

92100 Boulogne-Billancourt, Francija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

03-0240

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2003. gada 11. jūlijs

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2008. gada 14. jūlijs

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

09/2017

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju