Dinolytic 12.5 mg/ml šķīdums injekcijām

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

28-07-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

28-07-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
Dinoproston tromethamine
Pieejams no:
Zoetis Belgium S.A., Beļģija
ATĶ kods:
QG02AD01
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Dinoproston tromethamine
Deva:
12.5 mg/ml
Zāļu forma:
šķīdums injekcijām
Receptes veids:
Recepšu veterinārās zāles
Ražojis:
Zoetis Manufacturing & Research Spain S.L., Spānija
Ārstniecības grupa:
liellopi
Produktu pārskats:
V/NRP/15/0053-01 - 12,5 mg/ml - Stikla flakons, 10 ml - Nav informācijas; V/NRP/15/0053-02 - 12,5 mg/ml - Stikla flakons, 20 ml - Nav informācijas; V/NRP/15/0053-03 - 12,5 mg/ml - Stikla flakons, 100 ml - Nav informācijas
Autorizācija statuss:
Nav informācijas
Autorizācija numurs:
V/NRP/15/0053
Autorizācija datums:
2015-10-27

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA V/NRP/15/0053 Dinolytic 12,5 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI


Reģistrācijas apliecības īpašnieks: Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat 1 1348 Louvain-la-Neuve Beļģija
Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L. Ctra. de Camprodon s/n°, Finca La Riba Vall de Bianya 17813 Gerona Spānija

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS


Dinolytic 12,5 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem Dinoprost

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS


1 ml šķīduma satur: Dinoprosts 12,5 mg (trometamola sāls veidā 16,77 mg) Benzilspirts 16,5 mg
Dzidrs, bezkrāsains līdz bāli dzeltens šķīdums.

INDIKĀCIJA(-S)


Dinolytic paredzēts lietošanai liellopiem tā luteolītiskās un/ vai oksitociskās iedarbības dēļ. Lietošanas indikācijas ir šādas: 1.Meklēšanās laika efektīvākai kontrolei govīm. 2.Govju ārstēšanai, kurām ir funkcionāls olnīcu dzeltenais ķermenis, bet nav izteikta meklēšanās uzvedība (sub-oestrus jeb klusā meklēšanās). 3.Aborta izraisīšanai. 4.Dzemdību ierosināšanai. 5.Hroniska metrīta un piometras ārstēšanai. 6.Kontrolētai ciltsdarba nodrošināšanai piena govīm ar normāla dzimumcikla norisi:

meklēšanās sinhronizācijai,

ovulācijas sinhronizācijai kombinācijā ar GnRH vai GnRH anlogu kā

daļu no fiksēta laika mākslīgās apsēklošanas protokola.

5. KONTRINDIKĀCIJAS
Nelietot dzīvniekiem ar akūtiem vai subakūtiem asinsvadu sistēmas, kuņģa-zarnu trakta vai elpošanas sistēmas traucējumiem. Nelietot gadījumos, kad nav paredzēts izraisīt abortu vai ierosināt dzemdības. Neievadīt intravenozi.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS
Ir ziņots par lokālām bakteriālām infekcijām pēc injekcijas, kas var pāriet ģeneralizētā formā. Novērojot pirmās infekcijas pazīmes, intensīvi jālieto antibakteriālā terapija, īpaši attiecībā uz klostrīdijām. Lai mazinātu pēc injekcijas bakteriālas infekcijas risku, ievērot aseptiku.
Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā: - ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 ārstētajiem dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-s)); - bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 ārstētajiem dzīvniekiem); - retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 ārstētajiem dzīvniekiem); - reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem); - ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus).
Ja novērojat jebkuras blakusparādības, arī tās, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, vai domājat, ka zāles nav iedarbojušā, lūdzu, informējiet par to savu veterinārārstu.

MĒRĶA SUGAS


Liellopi.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES


Intramuskulārām injekcijām. Deva liellopiem visu indikāciju gadījumā ir 2 ml (25 mg dinoprosta). Dinoprosts ieteiktajā devā pēc vienreizējas ievadīšanas darbojas luteolītiski, ja ir konstatēts funkcionāls olnīcu dzeltenais ķermenis.
PIEZĪMES

Meklēšanās kontrole govīm.


Atsevišķas govis vai teles, kas ārstētas laikā starp divām meklēšanās reizēm, parasti atsāks meklēties un ovulācija notiks divu līdz četru dienu laikā pēc ārstēšanas. To var lietot kā efektīvu līdzekli, regulējot atsevišķu dzīvnieku meklēšanos un vairošanos. (Piezīme: maz ticams, ka Dinolytic ievadīšana govīm 4 dienu laikā pēc meklēšanās izraisīs olnīcu dzeltenā ķermeņa luteolīzi. Ievadīšanai 48 stundu laikā pirms nākamās meklēšanās sākuma var nebūt ietekmes uz meklēšanās laiku pēc ārstēšanas.)

Sub-oestrus (klusās meklēšanās) ārstēšana govīm.


Atsevišķām govīm var būt normāla olnīcu cikliskā aktivitāte bez redzamas meklēšanās uzvedības; tas visbiežāk ir novērojams ziemas mēnešos, laktācijas maksimuma laikā govīm ar augstu izslaukumu un zīdītājgovīm. Ja ir olnīcu dzeltenais ķermenis un iepriekšējās četrās dienās nav notikusi ovulācija, Dinolytic ievadīšana izraisīs olnīcu dzeltenā ķermeņa regresiju ar sekojošu meklēšanās atsākšanos un ovulāciju.
Ar Dinolytic ārstētu govju pavairošana iepriekš minētajai indikācijai var būt aplecināšana, mākslīgā apsēklošana parastajā laikā attiecībā uz novēroto meklēšanos vai fiksēta laika apsēklošana (78 stundas vai 72 un 90 stundas pēc ārstēšanas).


Aborta izraisīšana govīm.


Dinolytic var lietot govju grūsnības pārtraukšanai tā luteolītiskās ietekmes rezultātā tajos grūsnības posmos, kad olnīcu dzeltenais ķermenis ir jutīgs pret Dinolytic iedarbību un kuros grūsnības uzturēšana ir atkarīga no olnīcu dzeltenā ķermeņa kā vienīgā progesterona avota.
Govju grūsnības posms ir svarīgs atbildes reakciju ietekmējošs faktors. Dzīvnieku procentuālais daudzums, kam ir atbildes reakcija uz vienreizēju intramuskulāru injekciju, samazinās līdz ar grūsnības ilguma palielināšanos. Aptuvenais procentuālais daudzums ar atbildes reakciju ir 90 % pirmajās 100 grūsnības dienās, 60 % no 101. līdz ­150. grūsnības dienai un 40 % dzīvniekiem pēc 150. grūsnības dienas. Agrīnos grūsnības posmos abortus parasti konstatē vienas nedēļas laikā, bet, pieaugot grūsnības ilgumam, laiks līdz abortam pēc injekcijas arī var palielināties.

Dzemdību ierosināšana govīm.


Dinolytic tiek lietots dzemdību ierosināšanai 270. grūsnības dienā vai pēc tās. Laika posms no zāļu ievadīšanas līdz dzemdībām ir no vienas līdz astoņām dienām (vidēji trīs dienas). Dzemdību ierosināšana liellopiem ir indicēta tad, ja pastāv risks, ka teļš varētu būt pārāk liels vai ir vēlamas agras dzemdības. Dzemdību ierosināšana ir indicēta tad, ja grūsnību sarežģī dažādi apstākļi, piemēram, mumificēts vai macerēts auglis, hidroamnija, hidroalantoja u.c. Dinolytic ir indicēts nedzīva augļa izgrūšanai.

Metrīta un piometras ārstēšana govīm.


Govīm hronisks metrīts bieži ir kā sekas pēc akūta vai subakūta endometrīta pirmajās divās vai trīs nedēļās pēc dzemdībām; parasti ir neregulāri strutaini vai gļotaini strutaini izdalījumi. Piometrai ir raksturīga strutaina šķidruma uzkrāšanās dzemdē.
Olnīcu dzeltenā ķermeņa regresijai Dinolytic ievadīšanas rezultātā seko meklēšanās, kuras laikā dzemdes vide ir relatīvi nelabvēlīga infekcijā iesaistītajām baktērijām. Ārstēšanu var nākties atkārtot pēc 10-12 dienām, ja stāvoklis ir ieildzis.

Kontrolēta liellopu pavairošana.


Dinolytic govīm ir indicēts tā luteolītiskās iedarbības dēļ. Šo luteolītisko iedarbību var izmantot meklēšanās laika kontrolei govīm, kurām ir olnīcu dzeltenais ķermenis. Govīm ar normālu fizioloģisko ciklu vismaz 35 dienas pēc dzemdībām noteiktā Dinolytic darbība pieļauj plašu spektru meklēšanās kontroles programmu.
I programma

Intramuskulāri injicēt 2 ml Dinolytic 12,5 mg/ml (25 mg dinoprosta).

Injekciju atkārt pēc 11 (10 līdz 12) dienām; pēc tam

Apsēklot 78 (75 līdz 80) stundas pēc otrās Dinolytic injekcijas. Ja ievadīšanas laikā dzīvniekam bija normāls fizioloģiskais cikls, meklēšanās noteikšana vai novērošana nav nepieciešama.

Šī programma ieteicama lielākajai daļai ganāmpulku ar sekmīgu mākslīgās apsēklošanas pieredzi tur, kur negrūsniem sieviešu kārtas dzīvniekiem ir normāls fizioloģiskais cikls.
II programma

Intramuskulāri injicēt 2 ml Dinolytic 12,5 mg/ml (25 mg dinoprosta).

Injekciju atkārtot pēc 11 (10 līdz 12) dienām; pēc tam

Apsēklot 72 (70 līdz 74) stundas un 90 (88 līdz 96) stundas pēc otrās Dinolytic injekcijas. Ja ievadīšanas laikā dzīvniekam bija normāls fizioloģiskais cikls, meklēšanās noteikšana vai novērošana nav nepieciešama. Konstatēts, ka divkārša apsēklošana dažos ganāmpulkos palielināja grūsnību skaitu.III Programmaa

Intramuskulāri injicēt 2 ml Dinolytic 12,5 mg/ml (25 mg dinoprosta).

Injekciju atkārtot pēc 11 (10 līdz 12) dienām; pēc tam

Apsēklot atkarībā no noteiktās meklēšanās.


IV programma

Intramuskulāri injicēt 2 ml Dinolytic 12,5 mg/ml (25 mg dinoprosta).

Apsēklot atkarībā no noteiktās meklēšanās.


Ja nav zināms, vai lielākajai daļai ārstējamo dzīvnieku ir normāls fizioloģiskais cikls, drīzāk jāizmanto III un IV programma, kur jānosaka meklēšanās, nekā I un II programma, kur jāievēro apsēklošanas laiks. Pēc jebkuras Dinolytic programmas ir jāizmanto tīrs vaislas materiāls vai arī dzīvniekiem, kas nav apaugļojušies pirmajā reizē, apsēklošanu var atkārtot nākamajā meklēšanās reizē, vienu fizioloģisko ciklu vēlāk.
Šo programmu praktiskā pielietošana mainīsies atkarībā no daudziem faktoriem, un daudzos gadījumos šīs programmas var izmainīt, lai tās atbilstu specifiskas darbības prasībām. Piemēram, daži veterinārārsti var izveidot paši savu programmu īpašām situācijām un režīmiem. Dinolytic aktivitāti var viegli piemērot šādai individuālai pieejai. Šīs izmaiņas rūpīgi jānovērtē, lai nodrošinātu, ka tās kaitīgi neietekmē pavairošanas programmas panākumus.
V programma
Dinolytic var lietot kā daļu no fiksēta laika mākslīgās apsēklošanas protokola, lai sinhronizētu ovulāciju normāla cikla piena govīm jebkurā laktācijas stadijā. Literatūrā visbiežāk ziņo par šādiem protokoliem:

0. diena Injicējiet GnRH vai analogu,

7. diena Intramuskulāri injicējiet 2 ml Dinolytic 12,5 mg/ml (25 mg dinoprosta),

9. diena Injicējiet GnRH vai analogu,

Mākslīgā apsēklošana pēc 16-20 stundām vai pie novērotas meklēšanās, ja tā ir agrāk .


Alternatīvi:

0. diena Injicējiet GnRH vai analogu,

7. diena Intramuskulāri injicējiet 2 ml Dinolytic 12,5 mg/ml (25 mg dinoprosta),

Mākslīgā apsēklošana un GnRH vai analoga injekcija pēc 60-72 stundām vai pie novērotas meklēšanās, ja tā ir agrāk.


Lai palielinātu ārstējamo govju apaugļošanās rādītājus, jānosaka olnīcu statuss un jāpārliecinās par olnīcu regulāru un ciklisku aktivitāti. Vislabākie rezultāti tiks sasniegti pie veselām govīm ar normālu ciklu.
VISPĀRĪGAS PIEZĪMES
Reprodukcijas pārvaldības panākumus vai neveiksmes ietekmē daudzi faktori, un tiem ir nozīme tad, kad dzimumcikls ir jāregulē ar Dinolytic. Daži no šiem faktoriem ir šādi:

Lai Dinolytic iedarbotos luteolītiski, govīm olnīcās ir jābūt dzeltenajam ķermenim 5 vai vairāk dienas, t. i., dzīvnieki ir veseli ar normālu meklēšanās ciklu.

Apsēklošanai jāizmanto augstas auglības pakāpes sperma.

Apsēklošana jāveic atbilstošā kārtībā.

Ja netiek izmantota regulāra mākslīgā apsēklošana, meklēšanās jānosaka rūpīgi.

Jābūt piemērotam aprīkojumam, lai ar liellopiem varētu rīkoties, tiem nenodarot kaitējumu.

Pirms un meklēšanās sezonas laikā dzīvniekam jābūt pienācīgā kondīcijā, jo tai ir tieša ietekme uz apaugļošanos un meklēšanās ierosināšanu telēm vai meklēšanās cikla atsākšanos govīm pēc dzemdībām.


IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI


Ievērot aseptiku. Lietot sterilu šļirci un adatu un injicēt tīras, sausas ādas apvidū. Jāizvairās no injicēšanas mitrā vai netīrā ādas apvidū.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ


Gaļai un blakusproduktiem: 1 diena. Pienam: nulle stundas.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI


Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi. Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā pēc EXP. Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI


Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem: Pirms injicēšanas jānosaka grūsnības statuss, jo konstatēts, ka pietiekami lielās devās, daudzām dzīvnieku sugām Dinolytic izraisa abortu vai ierosina dzemdības. Dinolytic nav efektīvs, ja to ievada agrāk par piekto dienu pēc ovulācijas. Grūsnības gadījumā pastāv neliela dzemdes plīsuma iespējamība, īpaši, ja nepaplašinās dzemdes kakls.
Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai: Prostaglandīni F2α var absorbēties caur ādu un izraisīt bronhu spazmas vai spontānu abortu. Rīkojoties ar šīm zālēm, jāievēro piesardzība, lai IZVAIRĪTOS NO PAŠINJICĒŠANAS vai SASKARES AR ĀDU. Grūtniecēm, sievietēm reproduktīvā vecumā, astmas slimniekiem un personām ar bronhiāliem vai citiem elpošanas traucējumiem jāizvairās no saskares ar šīm veterinārajām zālēm vai, tās ievadot, jāizmanto vienreizējas lietošanas gumijas cimdi. Ja notikusi nejauša pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. Izvairīties no saskares ar acīm. Ja notikusi nejauša saskare ar acīm, izskalot tās ar lielu ūdens daudzumu. Ja notikusi nejauša saskare ar ādu, skarto vietu nekavējoties jānomazgā ar ziepēm un ūdeni. Pēc zāļu lietošanas mazgāt rokas.
Grūsnība un laktācija: Viena no šo zāļu indikācijām ir grūsnības pārtraukšana.
Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi: Nav zināma.
Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti): Visbiežāk novērotā blakusparādība pēc pieckārtīgas vai desmitkārtīgas devas pārdozēšanas ir paaugstināta rektālā temperatūra. Tomēr rektālās temperatūras izmaiņas visos novērotajos gadījumos bija pārejošas un tām uz dzīvnieku nebija kaitīgas iedarbības. Retos gadījumos novēro nelielu siekalošanos.
Nesaderība: Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI


Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA


07/2020

CITA INFORMĀCIJA


Recepšu veterinārās zāles.

12

VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS V/NRP/15/0053

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS


Dinolytic 12,5 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS


1 ml šķīduma satur: Aktīvā viela: Dinoprosts 12,5 mg (trometamola sāls veidā 16,77 mg)
Palīgviela: Benzilspirts 16,5 mg
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

ZĀĻU FORMA


Šķīdums injekcijām. Dzidrs, bezkrāsains līdz bāli dzeltens šķīdums.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA


Mērķa sugas


Liellopi.

Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas


Dinolytic paredzēts lietošanai liellopiem tā luteolītiskās un/ vai oksitociskās iedarbības dēļ. Lietošanas indikācijas ir šādas:

Meklēšanās laika efektīvākai kontrolei govīm.

Govju ārstēšanai, kurām ir funkcionāls olnīcu dzeltenais ķermenis, bet nav izteikta meklēšanās uzvedība (sub-oestrus jeb klusā meklēšanās).

Aborta izraisīšanai.

Dzemdību ierosināšanai.

Hroniska metrīta un piometras ārstēšanai.

Kontrolēta ciltsdarba nodrošināšanai piena govīm ar normāla dzimumcikla norisi:

meklēšanās sinhronizācijai,

ovulācijas sinhronizācijai kombinācijā ar GnRH vai GnRH anlogu kā

daļu no fiksēta laika mākslīgās apsēklošanas protokola.

Kontrindikācijas


Nelietot dzīvniekiem ar akūtiem vai subakūtiem asinsvadu sistēmas, kuņģa-zarnu trakta vai elpošanas sistēmas traucējumiem. Nelietot gadījumos, kad nav paredzēts izraisīt abortu vai ierosināt dzemdības. Neievadīt intravenozi.

Īpaši brīdinājumi katrai mērķa sugai


Tikai intramuskulārai lietošanai liellopiem. Nelietot vairāk par 2 ml vienā injicēšanas reizē. 4.5 Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā
Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem Pirms injicēšanas jānosaka grūsnības statuss, jo konstatēts, ka pietiekami lielās devās, daudzām dzīvnieku sugām Dinolytic izraisa abortu vai ierosina dzemdības. Dinolytic nav efektīvs, ja to ievada agrāk par piekto dienu pēc ovulācijas. Grūsnības gadījumā pastāv neliela dzemdes plīsuma iespējamība, īpaši, ja nepaplašinās dzemdes kakls.
Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai Prostaglandīni F2α var absorbēties caur ādu un izraisīt bronhu spazmas vai spontānu abortu. Rīkojoties ar šīm zālēm, jāievēro piesardzība, lai IZVAIRĪTOS NO PAŠINJICĒŠANAS vai SASKARES AR ĀDU. Grūtniecēm, sievietēm reproduktīvā vecumā, astmas slimniekiem un personām ar bronhiāliem vai citiem elpošanas traucējumiem jāizvairās no saskares ar šīm veterinārajām zālēm vai, tās ievadot, jālieto vienreizējas lietošanas gumijas cimdi. Ja notikusi nejauša pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. Izvairīties no saskares ar acīm. Ja notikusi nejauša saskare ar acīm, izskalot tās ar lielu ūdens daudzumu. Ja notikusi nejauša saskare ar ādu, skarto vietu nekavējoties jānomazgā ar ziepēm un ūdeni. Pēc zāļu lietošanas mazgāt rokas.

Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)


Ir ziņots par lokālām bakteriālām infekcijām pēc injekcijas, kas var pāriet ģeneralizētā formā. Novērojot pirmās infekcijas pazīmes, jālieto intensīva antibakteriālā terapija, īpaši attiecībā uz klostrīdijām. Lai mazinātu pēc injekcijas bakteriālas infekcijas risku, ievērot aseptiku.
Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā: - ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 ārstētajiem dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-s)); - bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 ārstētajiem dzīvniekiem); - retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 ārstētajiem dzīvniekiem); - reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem); - ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus).

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā


Viena no šo zāļu indikācijām ir grūsnības pārtraukšana.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi


Nav zināma.
4.9 Devas un lietošanas veids
Intramuskulārām injekcijām. Deva liellopiem visu indikāciju gadījumā ir 2 ml (25 mg dinoprosta).
Dinoprosts ieteiktajā devā pēc vienreizējas ievadīšanas darbojas luteolītiski, ja ir konstatēts funkcionāls olnīcu dzeltenais ķermenis. Ievērot aseptiku. Lietot sterilu šļirci ar adatu un injicēt tīras, sausas ādas apvidū. Jāizvairās no injicēšanas mitrā vai netīrā ādas apvidū.
PIEZĪMES

Meklēšanās kontrole govīm.


Atsevišķas govis vai teles, kas ārstētaslaikā starp divām meklēšanās reizēm, parasti atsāks meklēties un ovulācija notiks divu līdz četru dienu laikā pēc ārstēšanas. To var lietot kā efektīvu līdzekli, regulējot atsevišķu dzīvnieku meklēšanos un vairošanos. (Piezīme: maz ticams, ka Dinolytic ievadīšana govīm 4 dienu laikā pēc meklēšanās izraisīs olnīcu dzeltenā ķermeņa luteolīzi. Ievadīšanai 48 stundu laikā pirms nākamās meklēšanās sākuma var nebūt ietekmes uz meklēšanās laiku pēc ārstēšanas.)

Sub-oestrus (klusās meklēšanās) ārstēšana govīm.


Atsevišķām govīm var būt normāla olnīcu cikliskā aktivitāte bez redzamas meklēšanās uzvedības; tas visbiežāk ir novērojams ziemas mēnešos, laktācijas maksimuma laikā govīm ar augstu izslaukumu un zīdītājgovīm. Ja ir olnīcu dzeltenais ķermenis un iepriekšējās četrās dienās nav notikusi ovulācija, Dinolytic ievadīšana izraisīs olnīcu dzeltenā ķermeņa regresiju ar sekojošu meklēšanās atsākšanos un ovulāciju.
Ar Dinolytic ārstētu govju pavairošana iepriekš minētajai indikācijai var būt aplecināšana, mākslīgā apsēklošana parastajā laikā attiecībā uz novēroto meklēšanos vai fiksēta laika apsēklošana (78 stundas vai 72 un 90 stundas pēc ārstēšanas).

Aborta izraisīšana govīm.


Dinolytic var lietot govju grūsnības pārtraukšanai tā luteolītiskās ietekmes rezultātā tajos grūsnības posmos, kad olnīcu dzeltenais ķermenis ir jutīgs pret Dinolytic iedarbību un kuros grūsnības uzturēšana ir atkarīga no olnīcu dzeltenā ķermeņa kā vienīgā progesterona avota.
Govju grūsnības posms ir svarīgs atbildes reakciju ietekmējošs faktors. Dzīvnieku procentuālais daudzums, kam ir atbildes reakcija uz vienreizēju intramuskulāru injekciju, samazinās līdz ar grūsnības ilguma palielināšanos. Aptuvenais procentuālais daudzums ar atbildes reakciju ir 90 % pirmajās 100 grūsnības dienās, 60 % no 101. līdz ­150. grūsnības dienai un 40 % dzīvniekiem pēc 150. grūsnības dienas. Agrīnos grūsnības posmos abortu parasti konstatē vienas nedēļas laikā, bet, pieaugot grūsnības ilgumam, laiks līdz abortam pēc injekcijas arī var palielināties.

Dzemdību ierosināšana govīm.


Dinolytic tiek lietots dzemdību ierosināšanai 270. grūsnības dienā vai pēc tās. Laika posms no zāļu ievadīšanas līdz dzemdībām ir no vienas līdz astoņām dienām (vidēji trīs dienas). Dzemdību ierosināšana liellopiem ir indicēta tad, ja pastāv risks, ka teļš varētu būt pārāk liels vai ir vēlamas agras dzemdības. Dzemdību ierosināšana ir indicēta tad, ja grūsnību sarežģī dažādi apstākļi, piemēram, mumificēts vai macerēts auglis, hidroamnija, hidroalantoja u.c. Dinolytic ir indicēts nedzīva augļa izgrūšanai.

Metrīta un piometras ārstēšana govīm.


Govīm hronisks metrīts bieži ir kā sekas pēc akūta vai subakūta endometrīta pirmajās divās vai trīs nedēļās pēc dzemdībām; parasti ir neregulāri strutaini vai gļotaini strutaini izdalījumi. Piometrai ir raksturīga strutaina šķidruma uzkrāšanās dzemdē.
Olnīcu dzeltenā ķermeņa regresijai Dinolytic ievadīšanas rezultātā seko meklēšanās, kuras laikā dzemdes vide ir relatīvi nelabvēlīga infekcijā iesaistītajām baktērijām. Ārstēšanu var nākties atkārtot pēc 10-12 dienām, ja stāvoklis ir ieildzis.
6. Kontrolēta liellopu pavairošana.
Dinolytic govīm ir indicēts tā luteolītiskās iedarbības dēļ. Šo luteolītisko iedarbību var izmantot meklēšanās laika kontrolei govīm, kurām ir olnīcu dzeltenais ķermenis. Govīm ar normālu fizioloģisko ciklu vismaz 35 dienas pēc dzemdībām noteiktā Dinolytic darbība pieļauj plaša spektra meklēšanās kontroles programmu.


I programma

Intramuskulāri injicēt 2 ml Dinolytic 12,5 mg/ml (25 mg dinoprosta).

Injekciju atkārtot pēc 11 (10 līdz 12) dienām; pēc tam

Apsēklot 78 (75 līdz 80) stundas pēc otrās Dinolytic injekcijas. Ja ievadīšanas laikā dzīvniekam bija normāls fizioloģiskais cikls, meklēšanās noteikšana vai novērošana nav nepieciešama.

Šī programma ieteicama lielākajai daļai ganāmpulku ar sekmīgu mākslīgās apsēklošanas pieredzi tur, kur negrūsniem sieviešu kārtas dzīvniekiem ir normāls fizioloģiskais cikls.
II programma

Intramuskulāri injicēt 2 ml Dinolytic 12,5 mg/ml (25 mg dinoprosta).

Injekciju atkārtot pēc 11 (10 līdz 12) dienām; pēc tam

Apsēklot 72 (70 līdz 74) stundas un 90 (88 līdz 96) stundas pēc otrās Dinolytic injekcijas. Ja ievadīšanas laikā dzīvniekam bija normāls fizioloģiskais cikls, meklēšanās noteikšana vai novērošana nav nepieciešama.

Konstatēts, ka divkārša apsēklošana dažos ganāmpulkos palielināja grūsnību skaitu.
III Programmaa

Intramuskulāri injicēt 2 ml Dinolytic 12,5 mg/ml (25 mg dinoprosta).

Injekciju atkārtot pēc 11 (10 līdz 12) dienām; pēc tam

Apsēklot atkarībā no noteiktās meklēšanās.


IV programma

Intramuskulāri injicēt 2 ml Dinolytic 12,5 mg/ml (25 mg dinoprosta).

Apsēklot atkarībā no noteiktās meklēšanās.


a Ja nav zināms, vai lielākajai daļai ārstējamo dzīvnieku ir normāls fizioloģiskais cikls, drīzāk jāizmanto III un IV programma, kur jānosaka meklēšanās, nekā I un II programma, kur jāievēro apsēklošanas laiks. Pēc jebkuras Dinolytic programmas ir jāizmanto tīrs vaislas materiāls vai arī dzīvniekiem, kas nav apaugļojušies pirmajā reizē, apsēklošanu var atkārtot nākamajā meklēšanās reizē, vienu fizioloģisko ciklu vēlāk.
Šo programmu praktiskā pielietošana mainīsies atkarībā no daudziem faktoriem, un daudzos gadījumos šīs programmas var izmainīt, lai tās atbilstu specifiskas darbības prasībām. Piemēram, daži veterinārārsti var izveidot paši savu programmu īpašām situācijām un režīmiem. Dinolytic aktivitāti var viegli piemērot šādai individuālai pieejai. Šīs izmaiņas rūpīgi jānovērtē, lai nodrošinātu, ka tās kaitīgi neietekmē pavairošanas programmas panākumus.
V programma
Dinolytic var lietot kā daļu no fiksēta laika mākslīgās apsēklošanas protokola, lai sinhronizētu ovulāciju normāla cikla piena govīm jebkurā laktācijas stadijā. Literatūrā visbiežāk ziņo par šādiem protokoliem:

0. diena Injicējiet GnRH vai analogu.

7. diena Intramuskulāri injicējiet 2 ml Dinolytic 12,5 mg/ml (25 mg dinoprosta).

9. diena Injicējiet GnRH vai analogu.

Mākslīgā apsēklošana pēc 16-20 stundām vai pie novērotas meklēšanās, ja tā ir agrāk.


Alternatīvi:

0. diena Injicējiet GnRH vai analogu.

7. diena Intramuskulāri injicējiet 2 ml Dinolytic 12,5 mg/ml (25 mg dinoprosta).

Mākslīgā apsēklošana un GnRH vai analoga injekcija pēc 60-72 stundām vai pie novērotas meklēšanās, ja tā ir agrāk.

Lai palielinātu ārstējamo govju apaugļošanās rādītājus, jānosaka olnīcu statuss un jāpārliecinās par olnīcu regulāru un ciklisku aktivitāti. Vislabākie rezultāti tiks sasniegti veselām govīm ar normālu ciklu.
VISPĀRĪGAS PIEZĪMES
Reprodukcijas pārvaldības panākumus vai neveiksmes ietekmē daudzi faktori, un tiem ir nozīme tad, kad dzimumcikls ir jāregulē ar Dinolytic. Daži no šiem faktoriem ir šādi:

Lai Dinolytic iedarbotos luteolītiski, govīm olnīcās ir jābūt dzeltenajam ķermenim 5 vai vairāk dienas, t. i., dzīvnieki ir veseli ar normālu meklēšanās ciklu.

Apsēklošanai jāizmanto augstas auglības pakāpes sperma.

Apsēklošana jāveic atbilstošā kārtībā.

Ja netiek izmantota regulāra mākslīgā apsēklošana, meklēšanās jānosaka rūpīgi.

Jābūt piemērotam aprīkojumam, lai ar liellopiem varētu rīkoties, tiem nenodarot kaitējumu.

Pirms un meklēšanās sezonas laikā dzīvniekam jābūt pienācīgā kondīcijā, jo tai ir tieša ietekme uz apaugļošanos un meklēšanās ierosināšanu telēm vai meklēšanās cikla atsākšanos govīm pēc dzemdībām.


Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams


Visbiežāk novērotā blakusparādība pēc pieckārtīgas vai desmitkārtīgas devas pārdozēšanas ir paaugstināta rektālā temperatūra. Tomēr rektālās temperatūras izmaiņas visos novērotajos gadījumos bija pārejošas un tām uz dzīvnieku nebija kaitīgas iedarbības. Retos gadījumos novēro nelielu siekalošanos.

Ierobežojumu periods(-i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā


Gaļai un blakusproduktiem: 1 diena. Pienam: nulle stundas.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
Farmakoterapeitiskā grupa: prostaglandīni. ATĶ vet kods: QG02AD01.

Farmakodinamiskās īpašības


Dinoprosts (dabisks prostaglandīns F2α) produktīvajiem dzīvniekiem terapeitiski tiek lietots olnīcu dzeltenā ķermeņa regresijas ierosināšanai. Šāda atbildes reakcija ir novērota daudziem dzīvniekiem. Intracelulārais mehānisms, kādā dinoprosts ierosina luteolīzi, nav zināms. Ir zināmas citas fizioloģiskas atbildes reakcijas uz dinoprostu. Tās ietver gludās muskulatūras, tostarp asinsvadu, bronhu, dzemdes un kuņģa-zarnu trakta muskulatūras stimulāciju.

Farmakokinētiskie dati


Pēc ievadīšanas dinoprosta trometamīns ātri disociē līdz dinoprostam (PG F2α). Šim savienojumam asinīs ir ārkārtīgi īss pussadalīšanās periods – tikai dažas minūtes. Gandrīz pilnīga izdalīšanās notiek vienā vai divos veidos - caur aknām vai plaušām. Pēc atkārtotām ikdienas injekcijām liellopiem asinīs nav novērota dinoprosta uzkrāšanās vai tā metabolīti. Lielākā dinoprosta koncentrācija audos novērota injekcijas vietā, kas 24-28 stundu laikā pēc injekcijas samazinās līdz fona koncentrācijai. Atliekvielu koncentrācijas maksimums govs pienā ir 2 stundas pēc injekcijas, kas pēc tam strauji samazinās.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA


Palīgvielu saraksts


Benzilspirts Nātrija hidroksīds vai hidrohlorskābe (pH regulēšanai) Ūdens injekcijām

Būtiska nesaderība


Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

Derīguma termiņš


Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 2 gadi. Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.
6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.
6.5 Tiešā iepakojuma veids un saturs
Tiešais iepakojums: I tipa stikla flakons ar hlorbutila gumijas aizbāzni un noplēšamu alumīnija vāciņu. Iepakojuma izmērs: kartona kaste ar vienu 10 ml, 20 ml vai 100 ml flakonu. Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.
6.6 Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai
Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS


Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat 1 1348 Louvain-la-Neuve Beļģija

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)


V/NRP/15/0053

REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS


Pirmās reģistrācijas datums: 26/10/2015 Pēdējās pārreģistrācijas datums: 29/07/2020

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS
07/2020
RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS
Recepšu veterinārās zāles.

13

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju